Trondheim kommunale musikk- og kulturskole. Årsmelding 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondheim kommunale musikk- og kulturskole. Årsmelding 2008"

Transkript

1 Trondheim kommunale musikk- og kulturskole Årsmelding 2008

2 Trondheim kommunale musikk- og kulturskole 2

3 Årsmelding 2008 Innholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Organisasjonen TKMKs utvalg TKMKs administrasjon TKMKs lærere TKMKs personalforum TKMKs kontaktgruppe TKMKs elever 6 3. Oversikt - Økonomi Skolepengesats Friplasser Familiemoderasjonsordning TKMKs stipendfond Gunvor Evjens Minnefond Stipend/kursstøtte ansatte Erkjentlighetsgaver Gaver Regnskapsoversikt Demonstrasjonskulturskole Lørdagsskolen Visuelle kunstfag Teater Dans Opptredener/konserter/forestillinger/utstillinger Internasjonal deltakelse Nysirkusprosjektet Skolekonsertvirksomheten Kursvirksomheten Samarbeid med andre Salg av tjenester/kombinerte stillinger Den kulturelle skolesekken AMG årsmelding Vedlegg 20 3

4 Trondheim kommunale musikk- og kulturskole 1. Forord Musikk- og kulturskolen (TKMK) Trondheim kommunale musikk- og kulturskole (TKMK) feiret høsten 2008 sitt 35-årsjubileum med to store (forskjellige) forestillinger i Olavshallens store sal. I alt 700 elever stod på scenen og viste et tverrsnitt av undervisningstilbudet ved TKMK på en glimrende måte for fullsatt sal! TKMK hadde et gjennomsnitt på 4245 elevplasser i 2008 (4177 plasser i vårsemesteret og 4313 elevplasser i høstsemesteret). Det er i 2008 registrert 305 opptredener (konserter, forestillinger, utstillinger) med TKMK-elever. Det gjelder innslag på møter, konferanser, kommunal representasjon, ved bystyremøtene, på skoler og helseinstitusjoner bl.a i forbindelse med Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Av aktiviteter og opptredener vil jeg spesielt nevne at blåseensemblet ved Lørdagsskolen var på besøk i Trondheims vennskapsby i Israel, Petach Tikva. Trondheim kommunale musikk- og kulturskole avsluttet i 2008 sin periode som landets første demonstrasjonskulturskole. TKMK har som demonstrasjonsskole mottatt en rekke besøk fra inn- og utland og høstet stor anerkjennelse for det arbeidet som gjøres ved skolen. TKMK er i 2008 sammen med 8 grunnskoler og 4 barnehager blitt med i KOM, et nasjonalt utviklingsprosjekt, som ledes av Norsk kulturskoleråd. Målet er å utvikle en storbymodell av prosjektet samtidig som TKMK får en kompetanseheving som gjør skolen bedre rustet til å være et ressurssenter for grunnskolen og barnehagene i Trondheim. TKMKs største utfordring er fremdeles knyttet til å få redusert og etter hvert fjernet de lange ventelistene. Målet er at alle som søker kan få plass. Det er også et mål å få til en undervisningsorganisering og en lærertetthet som både sikrer et godt læringsmiljø for elevene og et godt arbeidsmiljø for lærerne. Musikk- og kulturskolen i Trondheim har relativt sett flere elever enn øvrige store kommuner. Innsøkningen er fortsatt meget stor og det er høy kvalitet på musikk- og kulturskolens ulike tilbud. For enkeltheter innen TKMKs arbeidsområder, viser jeg til meldingen. Vidar Hjemås rektor 4

5 Årsmelding Organisasjonen 2.1 TKMKs utvalg TKMKs utvalg hadde i 2008 følgende sammensetning: Valgt av formannskapet ( ): Aase Sætran, leder Bård Flårønning Espen Hegge Hamida Schreiner Hilde Opoku Åsmund S. Valseth/ (28/3) Miriam Folkvord (25/11) Valgt av Trondheim kulturnettverk: Anne Schløsser-Møller Helge Rolstadås Valgt av de ansatte ved TKMK: Åste Selnæs Domaas (28/3) Dagrun Gilberg (25/11) Sven Olav Lyngstad Valgt av elevene: Tabita Berglund (28/3) Marie J. Lauvås Astrid Nordstad (25/11) Jarand N. Julsrud (25/11) Valgt av Kommunalt foreldreråd Morten Dammen for grunnskolen: Kommunaldir. representant: Bjarne Grov (28/3) Berit Kirksæter (25/11) Utvalget har i 2008 holdt 2 møter, og Utvalget har behandlet 9 saker. 2.2 TKMKs administrasjon Rektor: Vidar Hjemås Avdelingsledere: Liv Utler Henriksen Siri Singsaas/ Susanne Rasmussen (vikar fra 1/8) Brynjar Sonstad Sten Frode Solvang Magne Olav Aarsand Kontorleder: Jorunn Svendsberget Førstesekretær: Heidi Aunmo Konsulent: Ann Helen Bolland Konsulent: Tanja Lundestad Lawrence Tilsynsvakt: Sergio Rocco til Svein Væren til Tilsynslærer: Trond Wikstrøm fra TKMKs lærere I 2008 var til sammen 136 lærere tilknyttet musikk- og kulturskolens undervisning i vår- og 139 lærere i høstsemesteret. Vedlagt følger oversikt over lærernes navn, undervisningsdisiplin(er), stillingstørrelse ved TKMK og i salg av tjenester og hvem det selges tjeneste til. (se vedlegg) 5

6 Trondheim kommunale musikk- og kulturskole 2.4 TKMKs personalforum Personalforums styre i 2008: Leder: Reidun Gran/Vigdis Fagerheim (1/8) Styremedlem: Margrete Apalset/Pål Furuli (1/8) Styremedlem: Magne Olav Aarsand Varamedlem: Trond Wikstrøm Møtedatoer: 4.01, 7.03, 9.05, og TKMKs kontaktgruppe Representanter fra arbeidstakerorganisasjonene: Musikernes fellesorganisasjon: Sven Olav Lyngstad Dagrun Gilberg Mona Skjeldal Fra administrasjonen TKMK Vidar Hjemås Liv Utler Henriksen 2.6 TKMKs elever Elevfordeling på disipliner: Vårsem 2008 Høstsem 2008 Althorn Band 5 63 Bandoneon 3 3 Baryton Blokkfløyte Bratsj 6 7 Breakdance 10 Brukspiano Cello Djembe El.bass El.gitar El.orgel 9 4 Fagott 3 3 Fiolin Fløyte Folkemusikk 5 4 Gitar Guttekoret Harpe 2 2 Improvisasjonsensemble 8 14 Jazzsang Jentekoret

7 Årsmelding 2008 Elevfordeling på disipliner: Vårsem 2008 Høstsem 2008 Kammermusikk Kammermusikk fløyte Kammermusikk gitar 6 Kammermusikk klarinett Kammermusikk messing Kammermusikk-tangent Keyboard Klarinett 2 2 Komp.-låtskriving 13 Kontrabass 3 2 Lsk althorn 1 1 Lsk bratsj 2 1 Lsk cello 6 5 Lsk ensemble bandoneon 2 2 Lsk ensemble blås Lsk ensemble jazz 2 6 Lsk- ensemble kammerork Lsk ensemble piano 7 6 Lsk ensemble vokal 9 7 Lsk fiolin Lsk fløyte 3 5 Lsk hospitanter 6 6 Lsk klarinett 2 2 Lsk piano 8 7 Lsk saksofon 2 Lsk sang 10 9 Lsk slagverk 2 Lsk teori 49 Lsk trombone 1 1 Lsk trompet 1 1 Lsk tuba 1 1 Lsk valthorn 1 1 Musikk og bevegelse 8 8 Musikkbarnehage Musikkteater 19 Obo 3 5 Orgel 3 5 Piano Saksofon Sang Sekkepipe 4 Sirkus

8 Trondheim kommunale musikk- og kulturskole Elevfordeling på disipliner: Vårsem 2008 Sirkus Saupstad 8 Høstsem 2008 Slagverk Teater Trekkspill 4 4 Trombone Trompet 218 Tuba Valthorn Visuelle kunstfag Tilsammen Venteliste etter opptak: Vår 08 Høst søkere 1115 søkere 3. Oversikt - Økonomi 3.1 Skolepengeinnsats I 2008 har skolepengesatsen vært kr. 800,- pr. semester pr. elevplass. 3.2 Friplasser Semester: Innvilget Innvilget Total sum 1/1 friplass ½ friplass friplass Vårsem Høstsem Totalt I 2008 ble følgende retningslinjer for friplassordning for TKMKs elever benyttet: Familier hvor forsørgeren(e) til sammen har en skattbar inntekt inntil kr kan på søknad innvilges friplass for 2 ½ elevplasser. 3.3 Familiemoderasjonsordning Ingen familie betaler for mer enn 2 ½ elevplasser i musikk- og kulturskolen. Søskenmoderasjon utgjorde i 2008: Totalt 2008 kr

9 Årsmelding TKMKs stipendfond Oversikt over elever ved TKMK som mottok stipend fra TKMKs stipendfond Cyvin, Jacob B. kr Hovd, Ragnar kr Lauvås, Maria Jacobsen kr Lillebjerka, Valeria Neira kr Nordstrøm, Eigil kr Rokseth, Andreas kr Rossbach, Eivind kr Ryeng, Åsbjørg kr Sjølin, Ole Herman Schøyen kr Stenhjem, Viktor kr Tingulstad, Magnus Kocheise kr Valseth, Mathias Sunde kr Lørdagsskolens blåseensemble kr Tangueros del Norte kr kr Gunvor Evjens Minnefond Oversikt over elever ved TKMK som mottok stipend fra Gunvor Evjens minnefond 2008: Green Spot kr Mamasisu kr Røstad, Ulrik Strømmen kr Sæther, John Hou kr kr Stipend/ Kursstøtte Følgende lærere har fått kurs/stipendmidler 2008 Fischer, Regina kr. 594 Fonnes, Berit kr Gilberg, Dagrun kr Gran, Reidun kr Henriksen, Line kr. 500 Immler, Axel kr Overland, Hege kr Reigstad, Kristin kr. 500 Simonsen, Kåre Jostein kr kr

10 Trondheim kommunale musikk- og kulturskole 3.7 Erkjentlighetsgaver Følgende ansatte har mottatt erkjentlighetsgaver for 25 års tjeneste i kommunen i 2008: Dagrun Gilberg Grete Johnsen Steinar Møllergård Åge Røe Ann Helen Bolland Jorunn Svendsberget 3.8 Gaver TKMK mottok i 2008 i gave fra Kirsti M. Talmo, Øyvind Solberg og Anne Karin Antonsen 2 fioliner og 1 cello. 3.9 Regnskapsoversikt 2008 Regnskap Budsjett UTGIFTER: Lønn inkl.sos.utg Andre utgifter MVA INNTEKTER: Skolepenger Refusjon fra tr.forv Refusjoner staten Refusjon fra fylket Refusjon fra primærkommunen Refusjon fra andre Interne overføringer Andre statlige overføringer MVA Andre overføringer fra andre Fondsmidler Kommunens andel Merforbruk:

11 Årsmelding Demonstrasjonskulturskole Trondheim kommunale musikk- og kulturskole ble i juni 2006 (sammen med Larvik kulturskole) oppnevnt som landets første demonstrasjonskulturskole. Demonstrasjonskulturskolene skal være i kontinuerlig utvikling, fremstå som gode eksempler for andre kulturskoler og være en spydspiss i kulturskoleutviklingen. I begrunnelsen fra Utdanningsdirektoratet sies det om TKMK: Skolen er landets største med lange tradisjoner. Den har vært en foregangskulturskole, blant annet gjennom et vedvarende utviklingsarbeid. Skolen utmerker seg ved sin bredde innen kunstfagene og med et regionalt tilbud til barn og unge med spesielle forutsetninger for musikk ( Lørdagsskolen ). Kulturskolen er et kompetansesenter for grunnskolen, fritidskulturlivet og ulike kulturinstitusjoner. Det arbeides systematisk med utvikling av tilbud som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i byen, blant annet innen internasjonal folkemusikk, dans, nysirkus, teater, breakdance osv. Kulturskolen medvirker også i flere internasjonale prosjekter. Kulturskolen har en sentral rolle i det lokale arbeidet med Den kulturelle skolesekken. TKMK har i siste del av demonstrasjonsskoleperioden hatt 45 besøk på skolen fra inn- og utland. Dette omfatter: Andre skoler, administrativt nivå i egen kommune/ fylkeskommune/nasjonalt nivå, politisk nivå i egen kommune/fylkeskommune/nasjonalt nivå, lærerutdanningsinstitusjoner, presse og media. Vi har i 2008 hatt besøk fra Sverige, Danmark, Finland, Nederland og India. I samme periode har skolen vært ute på 9 eksterne oppdrag: foredrag, seminarer, konferanser, m.m. Temaer som har vært etterspurt: Talentutvikling Lørdagsskolen Skolens arbeid med Den kulturelle skolesekken Musikk- og kulturskolen som ressurssenter Internasjonalt arbeid Kompetanseheving Stimuleringsmidler som demonstrasjonsskole muliggjorde bl.a deltagelse av en stor del av skolens pedagogiske personale på kulturskoledagene Vurdering av demonstrasjonsvirksomheten for egen skoleutvikling: Selv om den relativt høye besøksfrekvensen TKMK har hatt i demonstrasjonsperioden har ført til økt aktivitet, merarbeid og trøkk på skolens totale organisasjon, har både elever, lærere og ledelse taklet denne situasjonen på en meget tilfredsstillende måte. Skolen har fått bare positive tilbakemeldinger fra alle kontakter og forbindelser som demonstrasjonsvirksomheten har generert. Demonstrasjonsskolestatusen har medvirket til positivt omdømmebygging, og selv om den formelle demonstrasjonsskoleperioden er over, får skolen fremdeles mange henvendelser og vil fortsette å utføre oppdraget på overtid. 11

12 Trondheim kommunale musikk- og kulturskole 5. Lørdagsskolen Lørdagsskolen ved TKMK er et undervisningstilbud til viderekomne elever med særlige forutsetninger innen musikk. Om virksomheten Det var totalt 47 elever i vårsemesteret, derav 4 fra andre kommuner/fylker i Midt-Norge. Elever i høstsemesteret: Totalt 52 elever, derav 10 fra andre kommuner/fylker i Midt-Norge. Faglig innhold Hovedinstrument Teori og hørelære fire nivåer hvor fjerde nivå er et tilnærmet valgfag Ensembler: Vokalensemble, kammerorkester, pianoklasse, jazzensemble og blåseensemble. Disse er i perioder organisert i fellesprosjekter Lørdagskonserten Forskjellige mindre kammermusikalske sammensetninger i regi av elevene selv Elevene opptrer jevnlig i form av kunstneriske innslag for selskaper, konferanser, mottagelser og lignende. Søndag 2. mars framførte Lørdagsskolen Griegs pianokonsert i A-moll i Frimurerlogen. Solist på klaver var tidligere elev Sigstein Folgerø. På programmet sto også musikk av Tveitt og Okkenhaug. Under Trondheim Kammermusikkfestival inngikk Lørdagskonserten i en samarbeidskonsert i Dokkhuset. Flere av elevene søkte og fikk studieplass ved musikklinjer ved videregående skoler og universiteter/høgskoler. Konserter Vårsemesteret:17 lørdagskonserter. Høstsemesteret: 14 lørdagskonserter, siste konsert før jul ble holdt i Vår Frue kirke. LSK samarbeidet her med Åpen kirke-ordningen i Vår Frue kirke. 6. Visuelle kunstfag (Billedkunst og kunsthåndverk) Skoleåret 2008 fikk rundt 170 elever i alderen 7-19 år tilbud innen visuelle kunstfag ved TKMK. I løpet av vårhalvåret ble tilbudet gitt ved tre undervisningssteder; Gregus gt. 7, Singsaker skole og Byåsen skole. I 2008 underviste fire lærere i henholdsvis en fast helstilling og tre faste deltidsstillinger. Elevene ble undervist i grupper på 5-12 elever, fra 1-2 timer pr. uke, etter elevenes alder og størrelse på grupper. Elevene fikk et variert tilbud innen tegning, maling, collage, grafikk/trykkteknikker, keramikk/skulptur, glass, installasjon med mer og de har arbeidet med ulike tema og utsmykkingsoppgaver. Innen visuelle kunstfag knyttes praktiske ferdigheter opp mot grunnleggende elementer som bl.a det å lære å se, sense form og farge og arbeid med komposisjon. Som et grunnleggende element legges det vekt på å dyrke og utvikle elevenes skaperglede samt å lokke fram evnen til å uttrykke seg visuelt. På Byåsen skole er undervisningen lagt til F-bygget, som er et godt tilpasset bygg. Gregus gt. og Byåsen skole er nå de undervisningsstedene som nå tar imot flest elever. 12

13 Årsmelding 2008 Undervisningsrommene er godt tilpasset vår undervisning med elever i mindre grupper, og gir elevene gode arbeidsforhold og lagringsmuligheter. I Gregus gt. er det et naturlig samarbeid med Gregus kunstnerverksteder, i og med at en av våre lærere har atelier der samt med seksjon for teater som også har undervisningslokale i dette bygget. I løpet av året deltok våre elever med elevarbeid ved ulike arrangementer/utstillinger. Se egen oversikt. I tillegg har det vært små lokale utstillinger til sommer- og juleavslutninger ved alle undervisningsstedene. Avdelingen er også representert i Kulturkarusellen og Brobyggeren og i se egne pkt. 7. Teater I 2008 fikk i gjennomsnitt 170 elever i alderen 6-19 år tilbud innen teater ved TKMK. Tilbudet ble gitt ved tre undervisningssteder; Gregus gt., Kalvkinnet skole festsalen, og i gymsalen ved Blussuvoll skole. Fra høsten 2008 ble det også opprettet tilbud i Festsalen på Byåsen skole. Tilbudet innen teater ved TKMK inneholder nå tre ulike deler: Teater, Teater/ dans og Drama/lek. I tillegg ble det høsten 2008 opprettet et tilbud til spesielt interesserte elever innen Musikkteater. Totalt 6 lærere underviste i deltidsstillinger innen teater, teater/dans, drama/lek og musikkteater dette skoleåret. Høsten 2008 fikk i alt 62 elever sin undervisning i teater, teater/dans på Kalvskinnet skole, 43 elever i Gregus gt., 40 elever ved Blussuvoll skole og 27 elever på Byåsen skole. Elevene ble undervist i grupper på 8-13 elever, med et snitt på 10 elever pr. gruppe. For de yngste teaterelevene (6-9) baseres undervisningen i hovedsak på dramalek og leketeater. De eldre elevene (10-19) jobber med spilleimprovisasjon, rolleoppbygging samt med ferdige teatertekster. Et viktig mål med undervisningen ved teaterseksjonen er innstudering og fremføring av tekster, utdrag fra teaterspill samt større teaterproduksjoner. For oversikt av forestillinger/framføringer, se eget pkt. I 2008 fikk TKMK også til et flott samarbeid med Trøndelag Teater. TKMK fikk i uke 21 disponere Teaterkjelleren i 6 dager, samt hjelp av en fagperson fra teateret. Høsten -08 startet ei teatergruppe med et nytt DUS- prosjekt (Den Unge Scenen), med framføring våren -09. DUS er en nasjonal satsing med mål å utvikle og fremme ungdomsteater. Seksjonen er også en ressurs mht teknisk arbeid under ulike arrangementer ved TKMK men også som faglig ressurs overfor grunnskolene og det øvrige kulturliv i byen gjennom prosjekt som KOM, og Brobyggeren. Se egne pkt. 8. Dans Musikk- og kulturskolen har etablert tiltak spesielt med tanke på dans i nærmiljøet. I tråd med kulturskoleutredningen ønsker TKMK å gi et tilbud innen dans som utfyller annen danseaktivitet i kommunen generelt. 13

14 Trondheim kommunale musikk- og kulturskole Undervisningen har i vår 2008 vært lokalisert til Saupstad skole og inngår som en del av prosjektet ReMix. Høsten 2008 har TKMK ikke gitt noe tilbud i breakdance. Dette skyldes at vi ikke har lykkes med å knytte til oss danselærer med den kompetansen som vi ønsker. Skolens tilbud innen dans er nå under vurdering. 9. Opptredener/ konserter/ forestillinger/utstillinger Det er registrert 305 opptredener, konserter, forestillinger og utstillinger, jfr. vedlegg. TKMK har bidratt med kunstneriske innslag ved en rekke anledninger. Dette dreier seg om innslag ved konferanser, møter og kommunale mottagelser, samt opptredener ved St. Olavs Hospital og andre helse- og aldersinstitusjoner, blant annet gjennom Den kulturelle Spaserstokken. Vi kan også trekke frem at Lørdagsskolens blåseensemble besøkte Trondheims vennskapsby i Israel, Petach Tikva. Der ble det holdt en konsert i Sharet Hall som ligger i rådhuset. I tillegg opptrådte de for ordføreren i byen og ambassadørene for de ulike vennskapsbyenes nasjoner. I den nasjonale finalen i Ungdommens Musikkmesterskap, som ble avholdt ved Norges Musikkhøgskole i Oslo 21. og 22. november 2008, oppnådde Ann Hou Sæter førstepris. Vi skal heller ikke glemme de mange små opptredenene av mer intern karakter, som ikke alltid er med i denne registreringen, men som allikevel er en viktig del av TKMKs virksomhet. TKMK har også i 2008 bidratt med kunstneriske innslag under bystyremøtene. Skolen har hatt et nært samarbeid med flere av byens kulturinstitusjoner. Spesielt bør samarbeidet med Ringve Museum trekkes fram, da særlig gjennom prosjektet En liten beat, som engasjerer alle byens fjerdeklassinger. Opptredener er en viktig del av den pedagogiske virksomheten ved TKMK. Det er derfor ikke knyttet noen form for honorar til aktiviteten. Mange av våre oppdragsgivere finner likevel å tilgodese våre elever gjennom TKMKs stipendfond, jfr. pkt Internasjonal deltakelse Petach Tikva I april 2008 var blåserne ved Lørdagsskolen på besøk til Trondheims vennskapsby i Israel, Petach Tikva. Der spilte de for ordføreren, holdt en konsert i samarbeid med Musikkonservatoriet i Petach Tikva, samt spilte på en tilstelning for ambassadørene fra de ulike vennskapsbyenes nasjoner. Ramallah Rektor ved TKMK deltok i en kommunal delegasjon, leder av ordføreren, som besøkte Trondheims vennskapsby i Palestina, Ramallah, i april For TKMK har dette ført til et 14

15 Årsmelding 2008 nærmere samarbeid med musikkskolen Al kamandjati. Elever og lærere fra denne skolen besøkte Trondheim i august 2008 og opptrådte sammen med elever fra TKMK og Arve Tellefsen under Olavsfestdagene Bosnia-Herzegovina Det 3-årige prosjektet TUTTI 2008, ble avsluttet med en stor konsert i Mostar Deltakere var ungdommer fra Grenaderkorpset sammen med ungdommer fra Bosnia og Serbia, og de profesjonelle gruppene Brazz Brothers og Bengalo. Prosjektet har hatt positive effekter i regionen og det har gitt inspirasjon til videreutvikling. I byen Stolac har det blitt gjenoppbygd et stort korps og det jobbes for å etablere en kulturskole og bygge et kulturhus. I oktober 2008 deltok studenter fra NTNU/PLU i musikkuken i Stolac, der det ble gitt undervisning på ulike instrumenter til barn og kursing av voksne og lærere. Vejle november reiste gitarensemblet Trondheim Gitarsekstett til Vejle i Danmark for å delta på Guitar Event Syd, som er en festival for gitarorkester. Festivalen samlet deltakere fra Norge, Danmark og Tyskland. Festivalen var også en konkurranse for de deltakende ensembler. Trondheim gitarsekstett gjorde en kjempeinnsats og vant konkurransen. UMOJA, The Cultural Flying Carpet Et utviklingsprogram i regi av UD og Norsk Kulturskoleråd med kultur som verktøy. UMOJA betyr samvær/samarbeid. Programmet startet som prosjekt i Aktiviteter i 2008: Ledersamling felles mellom Southern Carpet og Eastern Carpet i Addis Abeba, Etiopia i mars. 8 Trondheimselever rekruttert juni De jobbet stort sett i selvstyrt prosess med repertoar fram mot UMOJA Camp Norsk leder- og lærergruppe møttes på Gardermoen i august for felles planlegging. Lærermøte Johannesburg Juni, med påfølgende UMOJA Camp 2008 fra i Johannesburg. Ved jubileumsforestillingen Impuls i Olavshallen Store Sal i oktober, hadde TKMK besøk av musikere fra Zimbabwe og Mosambik. Dette er en av flere konkrete resultater av skolens arbeid med UMOJA, The Cultural Flying Carpet. 11. Nysirkus TKMK har deltatt i det nasjonale nysirkusprosjektet i regi av Norsk Kulturskoleråd. Bakgrunnen for å være med på prosjektet er bl.a. et ønske om å opprette et tilbud som kan virke inkluderende på nye brukergrupper som ellers finner det vanskelig å oppsøke musikkog kulturskolens ordinære tilbud. Nysirkus gir også gode muligheter for tverrfaglighet da det innehar en sidestilt dramaturgi - der musikk, bevegelse, dans, multimedia, skuespillerkunst og billedforming alle kan inngå som fortellerelementer. TKMK har tilsatt to instruktører i henholdsvis 50 % og 60 % fast stilling. Skolen tilbyr nå sirkusundervisning på Charlottenlund, Sjetne og Kalvskinnet skole. Om lag 90 elever har fulgt skolens tilbud innen sirkus høsten Sirkuselevene har vært svært synlige gjennom utallige opptredener. TKMK ga i 2008 også sirkusundervisning i forbindelse med gjennomføring av en rekke samarbeidsprosjekter med både grunnskoler og det frivillige kulturliv i- og utenfor Trondheim. 15

16 Trondheim kommunale musikk- og kulturskole 12. Skolekonsertvirksomheten Konserter for barnehager og førsteklasser TKMKs minifiolinister og cellister har avholdt to konserter for barnehager og førsteklasser i Trondheim. Konsertene finner sted i Olavshallen, Lille Sal. Skolekonserter ved Ringve Museum Prosjektet Unge talenter Gamle tangenter, med tittel -en liten beat-, er et samarbeidsprosjekt mellom TKMK og Ringve Museum. Grunnskolens 4. trinn i Trondheim kommune med rundt 2000 elever får omvisning i museet og konsert med elever ved TKMK. Over 150 elever fra TKMK stod på scenen i 2008, fordelt på 24 konserter. En liten kunstutstilling fra kunstfagselevene var også med i helheten. Fra skoleåret 07/08 fikk TKMK midler til å kunne sette i gang en ordning med 4 bydelskoordinatorer. En av hovedoppgavene til disse har vært å arrangere skolekonserter/ forestillinger i distriktene. Når det gjelder aktiviteten i bydelene i 2008, vises det til detaljoversikt i vedlegg til årsmeldingen. 13. Kursvirksomhet Olavsfestdagenes Kammermusikkurs Olavsfestdagenes Kammermusikkurs ble opprettet i Kurset har hovedfokus på kammermusikk og mesterklasser. Kurset er først og fremst et tilbud til unge musikere i en utdanningssituasjon, men er også åpent for andre. TKMK er en av stifterne i Olavsfestdagene i Trondheim. Sammen med de øvrige faglige stifterne, Musikkonservatoriet i Trondheim, NTNU, Musikkvitenskapelig institutt, NTNU og Trondheim Symfoniorkester, deler TKMK på representasjon i styret og programråd etter en turnusordning. Det har i 2008 vært avholdt 5 kurs fordelt over i alt 13 dager. Instruktører: Sang: Susanna Eken og Anne Margrethe Dahl Coaching: Christen Stubbe Teglbjerg Saksofon: Frederick Hemke Klaver: Jiri Hlinka Disiplin Aktive Passive Sang Coaching 37 Saksofon 14 1 Klaver 3 Direksjon 9 4 Totalt

17 Årsmelding Samarbeid med andre 14.1 Salg av tjenester/ kombinerte stillinger I vårsemesteret 2008 ble det solgt 6,0 årsverk pr. uke med 100 % refusjon 11,0 årsverk pr. uke med 75 % refusjon I høstsemesteret 2008 ble det solgt 3,4 årsverk med 100 % refusjon 12,2 årsverk med 75 % refusjon Oversikt over institusjoner/organisasjoner som har kjøpt tjenester av TKMK i 2008: Barne og familietjenesten Østbyen Berg og Singsaker skolekorps Berg skole Bispehaugen ungdomskorps Bratsberg skolekorps Breidablikk skolekorps Brundalen barneskole Byneset og Leinstrand skolekorps Byåsen musikkorps Byåsen skole Byåsen skoleorkester Byåsen skoles musikkorps Cantilena Flatanger kommune Flatåsen skolekorps Frøya kulturskole Grenaderkorpset Hemne kulturskole Heimdal skoleorkester Hoeggen skole Heimdal videregående skole Kulturenheten Kulturskolen i Melhus Lade menighets barnekor Lade skoles musikkorps Lillehammer kulturskole Malvik kommunale kulturskole Musikk og kulturskolen i Levanger Namdalseid kommune Nardo skolekorps Nidarvoll skoles musikkorps Nord-Fosen kulturskole Norsk kulturskoleråd NTNU Nyborg Kor-Læne Nyborg skole Okstad skole Orkdal kulturskole Ranheim skolemusikkorps Rye skole Røros kulturskole Rådhuset Rådmannens fagstab Saupstad skole Sjetne skole Sjetne skolekorps Skaun kulturskole Småbispan Solbakken og Vikåsen skolekorps St. Olavs hospital Steindal skolekorps Stjørdal musikk- og kulturskole Strinda strykeorkester Strindheim blandakor Strindheim skoles musikkorps Tillerbyen skolekorps Trondheim katedralskole Trondheim kvinnelige studentsangforening Trondheim politikor TrønderBrazz Utleira skolekorps Ørland kulturskole Øya strykeorkester Åsheim skolekor Åsheim skolemusikkorps Åsheim ungdomsskole Åsvang og Eberg skolekorps 17

18 Trondheim kommunale musikk- og kulturskole 14.2 Den kulturelle skolesekken Etter bystyrevedtak i mars 2008 har Trondheim kommunale musikk og kulturskole fått gjennomføringsansvar for kommunens arbeid med Den Kulturelle Skolesekken (DKS). I løpet av 2008 er to DKS stillinger overført til TKMK, en turnelegger og en DKS-koordinator. Den etablerte praksis ved å benytte skolesekkmidler til samarbeid mellom TKMK og grunnskolen ble videreført også i Inneværende skoleår har Trondheim kommune valgt å overføre kr ,- av skolesekkmidlene til TKMK som utelukkende skal brukes til realisering av Den Kulturelle Skolesekken. Dette har resultert i to større samarbeidsprosjekter med grunnskolene i Trondheim. Prosjektene og Feber ble startet opp høsten retter seg mot barneskoler i Trondheim. 10 ulike skoler deltar og hver av disse får besøk av 4 lærere med 4 ulike kunstuttrykk i 2 dager. Målet er bl.a. å synliggjøre TKMK og de aktivitetene som finnes der. TKMK har satt sammen lærere med kompetanse innen sirkus, musikk, visuelle kunstfag og teater. Prosjektet Feber involverer 3 ulike ungdomsskoler, som sammen setter opp en større forestilling ved festsalen på nye Byåsen skole mars Disse skolene er: Ugla, Sverresborg og Selsbakk ungdomsskole. Skolene har fått tilført kompetanse fra TKMK etter egne ønsker, herunder kompetanse innen sirkus, komposisjon, scenografi, moderne dans, teater og lysteknikk for å nevne noe. Andre DKS-prosjekter TKMK er til enhver tid involvert i ulike DKS-prosjekter som innebærer samarbeid med enkeltskoler. Her har TKMK gått inn med kompetanse etter ønsker fra den enkelte skole. Dette har bla. omfattet kompetanse innen sirkus, band, sceneteknikk og koreografi. - GO4IT : Bandprosjekt som har til hensikt at elever på bandrelaterte instrumenter får samspill som en integrert del av sin instrumentalopplæring. Prosjektet endte opp med konsert på Coffee Annan der om lag 100 ulike elever opptrådte. -Låtskrivingsprosjektet: Fra januar 2007 har TKMK gjort forsøk med å ha låtskriving som en egen disiplin. 12 elever i alderen år fulgte dette tilbudet. Høsten 2008 er dette arbeidet videreført med nye elever. Elevene har her arbeidet med å skrive egne låter. Disse har blitt innspilt i studio med profesjonelle musikere. Det skal også arrangeres en egen release-konsert under UKM fylkesmønstring den 13. mars I uke 13. og 14 i 2009 skal 6 av låtskriverne delta på en egen turné i regi av rikskonsertene i Sør-Trøndelag. Prosjektet er støttet av Sør-Trøndelag fylkeskommune og UKM Norge. -Kreativt oppvekstmiljø / KOM KOM er et nasjonalt utviklingsprosjekt som ledes av Norsk kulturskoleråd. Prosjektet har som mål å stimulere grunnskoler/kulturskoler til å høyne kvalitet og kvantitet på kulturproduksjoner i egen regi og til å ha høy kvalitet på arbeidet med Den Kulturelle Skolesekken i den enkelte kommune. I februar 2008 startet et eget nettverksarbeid i Midt-Norge og Trondheim kommune er representert med 8 grunnskoler og 4 barnehager som samarbeider med TKMK. Sentrale elementer i KOM er å øke produksjonskompetansen i TKMK, samt videreutvikle TKMK som et ressurssenter. Sentrale føringer vektlegger at kulturskolene skal bli lokale ressurssenter og KOM vil arbeide aktivt for å realisere dette. Gjennom KOM skal deltakende grunnskoler kunne dra nytte av TKMK sin kompetanse. 18

19 Årsmelding 2008 TKMK er nå ledende i utprøvingen av en egen storbymodell. Norsk kulturskoleråd ønsker å prøve ut en modell som kan bli en mal for kommuner med mange grunnskoler, som skal samarbeide med en kulturskole. KOM er et tre-årig prosjekt som vil pågå frem til desember AMG årsmelding 2008 Opplysninger om arbeidsområdet og arbeidsmiljøgruppen: Antall årsverk: 72/89,3 innkl. salg Antall ansatte: 154/187 Antall kvinner: 78/102 Antall menn: 76/85 AMG ved TKMK har følgende sammensetning: Vidar Hjemås, rektor/ enhetsleder Liv Utler Henriksen, leder for AMG Åste Selnæs Domaas/ Dagrun Gilberg, plasstillitsvalgt Øyvind Luckow, hovedverneombud Magne Olav Aarsand, AKAN kontakt AMG har utarbeidet egen handlingsplan for perioden. AMG har hatt følgende fokusområder: Sykefraværsoppfølging Frisk tiltak Sikkerhet på arbeidsplassen Nye lokaliteter Kurs/etterutdanning Informasjon AMG informerer de ansatte om virksomheten gjennom møter i personalforum og i årsmeldingen. AMG er en pådriver og ledende i HMS-arbeidet på enheten. Det jobbes gjennom medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler med langtidssykemeldte for å finne om det er sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykefravær. Musikk og kulturskolen har hatt et lavt sykefravær i mange år. I 2008 var sykefraværet de 3 første kvartalene på 5,4%. Det har blitt avholdt 4 møter i AMG i

20 Trondheim kommunale musikk- og kulturskole 16. Vedlegg Oversikt over lærere og antall timer ved TKMK vårsemestret 2008 Lærere Instrument Prosent Salg Salg Prosj Salg av tjenester til: TKMK 100% ref 75% ref ALSTAD, Mari messinginstrumenter 18,07 ANGELSEN, Frode gitar 70,00 ANMARKRUD, Marit piano 51,38 APALSET, Margrete piano/akk 84,58 ASLAKSEN, Geir Olav messinginstrumenter 36,14 25,00 Ranheim skolekorps BACHKE, Randi piano 50,00 BAKKE, Toril piano 84,72 BEKKEN, Tor Einar piano 61,11 BERG, Guri piano 50,00 BERGE, Grete piano 60,00 BERSON, Asbjørn gitar 87,66 BJØRKØY, Erlend fiolin 8,89 BJØRKØY, Erna piano 60,00 BÆVERFJORD, Hanne sang 20,87 34,31 Kulturenheten, Stjørdal komm musikkskole BØ, Else kammermusikk 3,85 DAHL, Helene sirkus 47,50 DOMAAS, Åste saksofon 47,00 52,50 Frikjøpt tillitsvalgt, Norsk kulturskoleråd DVALI, Ekaterine piano 36,11 DYBDAHL, Olaf el.orgel/keyboard/kirkeorgel 54,17 EDVARDSEN, Frode gitar 20,00 EIKJE, Ivar el.gitar 20,00 EKORNÅS, Gunnar piano 40, % vikar for Kari Sugustad ELIASSEN, Tonny messinginstrumenter 20,00 FAGERHEIM, Vigdis teater 22,22 FISCHER, Regina fiolin/musikkbarnehage 70,00 FISKUM, Bjarne fiolin/kammermusikk 8,33 FOLGERØ, Rune visuelle kunstfag 38,02 5,00 5,00 Brundalen skole FONNES, Berit fiolin 50,00 12,50 Øya strykeorkester FORS, Elisabeth Steen messinginstrumenter 61,16 FURULI, Pål gitar 97,50 2,50 Kulturenheten 20

Nr. 2:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 2:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd TRØKK Nr. 2:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 EKSTREM (WEB)OPPUSSING s:05 DRØMMESTIPENDET 2008 GÅR TIL... s:16 UNIKT DIGITALT UNIVERS FOTO: UNGDOMMEN S KULTURMØNSTRING TRØKK kultur Norsk

Detaljer

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent.

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent. MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008 2010 Landsmøtet 2010 For første gang i Norsk kulturskoleråds historie er landsmøtet lagt til Østfold, nærmere bestemt Quality Hotel Fredrikstad. Det er denne gangen ikke en

Detaljer

Musikkpedagog tilbudt vaskejobb. Opera og kulturskole på samme lag. Finnmark Kulturskolefestival jubilerer. Vil styrke folkemusikken i kulturskolen

Musikkpedagog tilbudt vaskejobb. Opera og kulturskole på samme lag. Finnmark Kulturskolefestival jubilerer. Vil styrke folkemusikken i kulturskolen NR. 2 - APRIL 2OO7 Musikkpedagog tilbudt vaskejobb Opera og kulturskole på samme lag Forsidefoto: HARRY JOHANSEN (motiv fra Deanu kulturskuvlas Charlie ja ukuládefabrihkka Finnmark Kulturskolefestival

Detaljer

Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 NILS ARNE EGGEN TIL KULTURSKOLEDAGENE 2008 s:13 NYSIRKUS BLIR FAG PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE s:20 MUSIKALSTJERNE TAKKER KULTURSKOLEN FOTO: ANDREAS R.

Detaljer

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE kultur TRØKK Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:08 KULTURLAUGET - EN TILDELINGSVINNER s:10 NYE SPILLERE PÅ KULTURSKOLERÅDLAGET s:16 ELEVRÅD - EN SJELDENHET I KULTURSKOLEN FORSIDEMOTIV:

Detaljer

Orkester-forum. Flott vinterferie. Norsk orkester i Nederland. Barokkseminar i Nedre Eiker. Stavanger Suzukiorkester

Orkester-forum. Flott vinterferie. Norsk orkester i Nederland. Barokkseminar i Nedre Eiker. Stavanger Suzukiorkester 12 kjappe I dette nummeret har vi intervjuet fiolinisten Terje Tønnesen. Side 8-9 Hvem eier orkesteret? På samme måte som mange kan føle et eierskap til sin fotballklubb, til sin badetrand eller sitt fjell

Detaljer

Sommermusikkskoler. Side 11. Jubelkveld for Grenland Symfoniorkester

Sommermusikkskoler. Side 11. Jubelkveld for Grenland Symfoniorkester På tur til Vikingland Side 7 Sommermusikkskoler 2007 Side 11 Alarmen går i amatørsymfoniorkestrene Side 2 1 Orkester-forum Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund

Detaljer

Nr. 3:2010 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 3:2010 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 3:2010 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:05 STATSBUDSJETT UTEN KULTURSKOLESATSING s:16 ØNSKER FLERE ELEVER MED INNVANDRERBAKGRUNN s:22 MARI MAURSTAD KLAR FOR DRØMMEROLLE FORSIDEMOTIV: MARI

Detaljer

KULTURFEST. Vi feirer Arendal. - årets kulturkommune. Stor GRATIS festforestilling med allsidig program for hele familien KULTURFEST!

KULTURFEST. Vi feirer Arendal. - årets kulturkommune. Stor GRATIS festforestilling med allsidig program for hele familien KULTURFEST! Annonsebilag KULTURFEST I ARENDAL Annonsebilag Side 17 KULTURFEST Arendal Kulturhus lørdag 29. januar kl. 15-18 Vi feirer Arendal - årets kulturkommune Stor GRATIS festforestilling med allsidig program

Detaljer

kultur Nr. 4:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: LEA MOXNESS, SIRKUSARTIST OG -PEDAGOG FOTO: EGIL HOFSLI

kultur Nr. 4:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: LEA MOXNESS, SIRKUSARTIST OG -PEDAGOG FOTO: EGIL HOFSLI kultur TRØKK Nr. 4:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 TALENTER FÅR MENTORHJELP s:06 UMM 2011: Trio patetico ÅRETS MUSIKER s:10 TINE THING HELSETH JURYLEDER FOR DRØMMESTIPENDET Innlagt:

Detaljer

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning... 4 Regnskap 2008... 5 Budsjettforslag... 6 Trøndelagsutstillingen... 7 Statutter for Trøndelagsutstillingen...

Detaljer

Nr. 4:2010 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: SIRKUSELEV VED KULTURSKOLEN I FREDRIKSTAD. FOTO: EGIL HOFSLI

Nr. 4:2010 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: SIRKUSELEV VED KULTURSKOLEN I FREDRIKSTAD. FOTO: EGIL HOFSLI Nr. 4:2010 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:05 100 SEKUNDER MED 100 MILLIONER PUBLIKUMMERE s:12 HEDERSPRIS TIL ODD EIKEMO OG ODDVIN VATLESTAD s:14 JUBILEUMSPRODUKT: KULTURSKOLEKALENDEREN 2011

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole Skoleåret 2006-2007 Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole w w w. b e r g e n. k u l t u r s k o l e. n o En kulturskole for alle! Det er en kjempeutfordring å tilby undervisning av god kvalitet til

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014

ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014 ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014 INNHOLD Årsberetning 2013-2014 s 7 Desisorrapport s 39 Årsregnskap 2013 s 41 NOPAS styre 2013-2014. Bent Åserud, Lars Martin Myhre, Ingrid Kindem, Kari Bremnes, og Jon-Willy

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

ORKESTER- FORUM. Alexander i farta. Bestum strykeorkester. Med Miriam til Menuhin Miriam Helms Ålien er en av fem norske finalister til den

ORKESTER- FORUM. Alexander i farta. Bestum strykeorkester. Med Miriam til Menuhin Miriam Helms Ålien er en av fem norske finalister til den ORKESTER- FORUM Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni- Orkestres Landsforbund Returadresse: Orkesterforum Postboks 4651 Sofienberg, 0506 OSLO Nr. 1 2010 20. årgang Alexander i farta

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FRA NORSK KULTURSKOLERÅD

INFORMASJONSBLAD FRA NORSK KULTURSKOLERÅD NR. 6 DESEMBER 2OO6 UMM 2006: Stor kunst, høy spenning, mye moro Tv-showet Godt Musikkår fornyer seg Ibsenåret markert i Horten og Vestby Musikalskoler i Hole og på Toten Kulturskolefokus starter i nord

Detaljer

2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport

2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport 2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport Flamenco-oppvisning i rød sal i Permanenten under Kulturnatt 2011. Styrets beretning Virksomhetens art og sted Stiftelsen Kunstmuseene i Bergen ble stiftet i 28.07.2006.

Detaljer

I et inkluderende fellesskap. Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116

I et inkluderende fellesskap. Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116 I et inkluderende fellesskap Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116 1 Forord Prosjektet Tegnsang i et inkluderende fellesskap er et resultat av lang erfaring med å inkludere

Detaljer

Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012. Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering

Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012. Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012 Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om etterutdanningskursene... 3 2.1 Generell beskrivelse... 3 2.2

Detaljer

kultur Nr. 2:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: SORAN LIND, OSLO, DRØMMESTIPENDMOTTAKER 2011 FOTO: PRIVAT

kultur Nr. 2:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: SORAN LIND, OSLO, DRØMMESTIPENDMOTTAKER 2011 FOTO: PRIVAT kultur TRØKK Nr. 2:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 GRATIS KULTURSKOLE ER MULIG s:06 100 DRØMMESTIPEND GÅR TIL s:09 KOR ARTI - VITALT & DIGITALT FORSIDEMOTIV: SORAN LIND, OSLO, DRØMMESTIPENDMOTTAKER

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim Kirkelig fellesråd i Trondheim Årsrapport 2014 Innhold: Godt levert så langt v/kirkeverge Kjell Inge Nordgård...3 Om virksomheten...4 Vi er på vei v/leder av Kirkelig fellesråd Arild Nybraaten...5 Tro,

Detaljer

ÅRS MELDING. musikkorps.no

ÅRS MELDING. musikkorps.no T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd 1 19.05.2011 14:02:51 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL GJESDAL KOMMUNE 2014-2020 2 KUNSTNEREN II I høyere grad enn fornuftige mennesker aner, er kunstnerne folkets

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune

Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune 2013 1 1. BUSKERUD SKOLE 1.1 PERSONALE 1.1.1 Ledelse Stilling Navn Ledelsesressurs Tidsrom Rektor Else Hostvedt 78% 1.1-31.12.13 Undervisningsinspektør Mona

Detaljer