Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014"

Transkript

1 Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014 Formål med virksomheten Være et offentlig undervisningstilbud i kunst- og musikkfag til alle interesserte i kommunen. Tilbudet skal gjenspeile lokalt kulturliv, og bidra til utvikling av nye kunstneriske uttrykksformer. Fremme forståelse for - og opplevelse av kunst som allmennmenneskelig uttrykksform. Ivareta barn og unge med særlige kunstneriske evner Skape samhandling mellom profesjonelle kunstnere, amatører og elever ved kulturskolen. Fremme samarbeid mellom kulturinstitusjoner. Gjennom distriktsmusikerordningen bidra med tilleggskompetanse til kommunenes/regionens profesjonelle- og amatørmusikkliv. Gi barn, unge og voksne mulighet til musikkopplevelser av høy kvalitet - lokalt og regionalt. Kunst-/kulturpedagogisk støtte- og veiledningsfunksjon i kommunen. Tjenesteproduksjon Sted /funksjon Tjeneste 5701 / 3830 Undervisning musikk, billedkunst, teater, film 5701 / 3850 Dirigent- og instruktørtjeneste, kurs/veiledning barnehager /skoler 5701 / 3770 Musikertjeneste - KammeRana 5701 / 2020 Skole/DKS 5701 / 3860 Drift Mål i henhold til strategiplanen Utvikling til et kulturpedagogisk kompetansesenter i Rana Befeste og utvide undervisningstilbudet på nye uttrykksformer. Redusere lange ventelister på undervisning Bidra til fortsatt utvikling av stryke- og orkestermiljøet i Rana Utvikle og styrke forbindelsen mellom utøvende og pedagogisk virksomhet i kulturskolen, og skape samspillarenaer blant unge i Rana. Skape samarbeidsarenaer lokalt og regionalt mellom KammeRana, amatører og andre profesjonelle, og utvikle det regionale samarbeidet på musikkfeltet. Fremføre ny, norsk musikk regelmessig og i mange sammenhenger. Skape sikre og miljøvennlige forhold i alle kulturskolens lokaler

2 Årsrapport/nøkkeltall 2013 Sted /funksjon Tjeneste Personale 13 stk. heltid/ 8 stk. deltid - 16,49 årsverk + 0,13 kjøpt tjeneste / 21 personer. Undervisning 8, 84 årsverk individuell/gruppeundervisning, kulturskoletime, DKS Elever Musikk 291, visuelle fag (billedkunst og film) 41, teater 28 Venteliste 289 fordelt på alle disipliner Ventetid fra 0-2,5 år. Musikertjeneste 3,3 årsverk fordelt på 7 musikere Dirigenttjeneste 1,33 årsverk kor, korps, orkester og andre instruktørtjenester Administrasjon 3,13 årsverk knyttet til ledelse, ekspedisjon, produsent og renhold. Rana kulturskole skal være et kunst- og kulturfaglig ressurssenter i Rana kommune. Timeressurser utover kjernevirksomheten er derfor knyttet til slik virksomhet. Dette gjelder tjenesteyting i form av musikertjeneste, dirigent- og instruktørtjeneste, produksjoner og samarbeid med Den kulturelle skolesekken (DKS), Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Vi har undervisning i billedkunst, teater, film, trompet, trombone (grovmessing), klarinett, saksofon, fløyte, fiolin, cello, kontrabass, sang, piano, klassisk gitar, elgitar, slagverk. Totalt brukte vi 6550 timer til undervisning, 986 timer til dirigenttjeneste og 1625 til musikertjeneste. Timer til for- og etterarbeid, møter, planlegging, egenutvikling, kurs og lignende er ikke inkludert i disse tallene Besetningen i KammeRana er piano, cello, fiolin, gitar, fløyte, trompet og klarinett. I tillegg har kulturskolen produsent i 50 % stilling. Virksomheten i 2013 omfatter DKS, DKSS, egne produksjoner for barn og voksne, musikeroppdrag, lokale og regionale turnéer, internasjonalt samarbeid, samt musikerbidrag til større oppsettinger i samarbeid med både det profesjonelle og det frivillige kulturlivet. Funksjon / Tjeneste Regnskap/kr (tusen) Undervisning musikk, billedkunst, teater, film Dirigent- og instruktørtjeneste Musikertjeneste DKS 1.trinn Drift 172 Korpsprosjekt Lyngheim med Hanne Berit og Eli

3 Billedkunstbasen Filmkurs med Henry Hatling Rådhuskonsert med Ida Mouritzen Oppsummering Mål og utfordringer som er nådd Undervisning av elever innen et bredt spekter av kulturskoletilbud, hvorav hovedgruppene er musikk, visuelle kunstfag og teater. Være et lokalt kunst- og kulturfaglig ressurssenter. Dirigenttjeneste for lag og foreninger. Distriktsmusikerne har levert musikertjenester til både barn og voksne, og har støttet det profesjonelle og det frivillige kulturlivet med viktig tilleggskompetanse. KammeRana har vært med å skape samarbeidsarenaer med amatører og profesjonelle, og bidratt til utvikling innen det regionale musikkarbeidet. Kulturskoletimen er iverksatt ved alle grunnskolene i Rana i SFO-tiden. Strykesatsing kulturskolen sørger for aspirant- og juniororkester med sikte på rekruttering til Strykekameratene. Styrking av korps- og orkestermiljø for barn og unge: Kulturskolen har økt rabatten for dirigenttjenesten til korps og orkester som driver med barn og unge. Fullført korpsprosjekt på Lyngheim. Opprettet tilbud innen grovmessing. Samarbeid med organistene i Rana. Drømmestipend til elev ved Rana kulturskole. Kulturskoleuke gjennomført uka før påske - viser stort mangfold ved kulturskolen. Skape et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Gjennomført samarbeid med DKS Musikalsk sprudling for 1. trinnet og musikkverksted filmmusikk for 5.trinnet. KammeRana har hatt produksjoner lokalt, regionalt og internasjonalt: - DKSS - Den kulturelle spaserstokken på alle institusjoner i Rana (48 konserter) - DKS i Rana, Fauske, Hemnes og Lurøy - Barnehagekonserter - Deltakelse Vinterlysfestival, Smeltedigelen, Samiske kirkedager. - Samarbeid Båsmokoret: Mozarts Requiem og julekonserter. - Solister fra KammeRana i samspill med orkester i Petrozavodsk. - Musikk, mat og vinaften i samarbeid med Jan Terje Fossland. - Oppdrag og musikertjeneste ulike arrangement. - Kammerkonserter og klassisk i kammersalen.

4 KammeRana Oversikt publikumstall og konserter KammeRana: Antall: Antall konserter med musikere fra KammeRana 137 Samlet publikumstall 9185 Antall regionale tiltak 20 Samarbeid / konserter i andre kommuner Nesna, Grane, Hattfjelldal, Lurøy, Hemnes, Fauske Publikumstall regionale tiltak 2490 «Kua med fletter» - Barnehagekonsert med KammeRana Lunsjkonsert i Mo kirke, gitar- og sangelever med Charlotta Johansson

5 Elevopptredener høsten 2013 Antall Huskonserter 8 Konserter i kirker 4 Bakeribyggkonserter 3 Sykehjem / eldresenter 5 Andre arenaer 27 Samlet antall elevopptredener høsten Kulturskolens høstkonsert 2014 Mål og utfordringer framover Øke antall elevplasser og redusere ventelistene Opprettholde og videreutvikle et bredt tilbud innen musikk og andre kunstfag Styrke korps- og orkestermiljøet Videreutvikle tilbud innen bandsamspill Utnytte administrative ressurser og annen tilgjengelig arbeidskapasitet best mulig Bli en kulturskole for alle Styrke og befeste distriktsmusikerordningen gjennom kvalitet og fornyelse Kulturskoletimen med Håvard Nordheim. Halloweenkonsert med strykerne.

6 Årsplan HMS 2014 Tiltak Ansvarlig Frist Medarbeidersamtaler Rektor April 2014 Personalmøter Rektor Én gang i måneden Planleggingsdager Rektor 5 stk. i året Opplæring Inspektør Fortløpende brannvernrutiner for nyansatte Brannvernrutiner Inspektør August 2014 gjennomgang med ansatte. Brannvernrunde Inspektør Desember 2014 Brannøvelse Inspektør i samarbeid med huseier April 2014 HERO Brannvernkurs med Inspektør 2014/2015 førstehjelp Vernerunde Verneombud / Rektor April 2014 Torsdagsvafler Sekretær Ukentlig Gjennomgang HMSplan Rektor Desember 2014 Kulturskoleelever og Frode Alnæs på samspillkonferanse. Dramaelevene under kulturskoleuka. Anne-Guri og fløytejentene

SKJEMA FOR NOMINERING AV DEMONSTRASJONSKULTURSKOLER 2007 2009 (bokmål)

SKJEMA FOR NOMINERING AV DEMONSTRASJONSKULTURSKOLER 2007 2009 (bokmål) SKJEMA FOR NOMINERING AV DEMONSTRASJONSKULTURSKOLER 2007 2009 (bokmål) Skolens navn: Tolga kulturskole Kommune: Tolga Fylke: Hedmark Adresse, postnr og -sted: 2540 Tolga Telefon: 62 49 65 30 Telefaks:

Detaljer

Røros Kulturskole en skole for framtiden

Røros Kulturskole en skole for framtiden RØROS KOMMUNE Røros Kulturskole en skole for framtiden Plan for utvikling i perioden 2014 2024 KULTURSKOLE FOR ALLE Vedtak i kommunestyret den 28.11.2013 sak 57/13: 1. På prinsipielt grunnlag vedtas framlagte

Detaljer

Kulturskoleutredning 2009

Kulturskoleutredning 2009 Løten kommune Kulturskoleutredning 2009 INNLEDNING... 2 VEDTAK... 2 PROSESS... 2 LOVFORANKRING... 3 STATLIGE FØRINGER... 3 KOMMUNALE FØRINGER... 4 FORSKNING I FAGFELTET... 4 STATUS FOR KULTURSKOLETILBUDET

Detaljer

PLAN FOR SØRUM KULTURSKOLE Med strategiplan 2015-2019

PLAN FOR SØRUM KULTURSKOLE Med strategiplan 2015-2019 PLAN FOR SØRUM KULTURSKOLE Med strategiplan 2015-2019 Sørum kulturskole en kulturskole for alle som ønsker det. 1 FORORD: Etter et kommunebesøk fra Norsk kulturskoleråd i januar 2014 ga rådmannen oss mandat

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Lars Aude Arnesen/Frode Sollie Saksnr.: 2013/2195-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt:

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i

Detaljer

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46 - utvikling mot et lokalt ressurssenter Rapport Harry Rishaug oktober 2011 Side 1 av 46 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn og forarbeid... 6 3 De nasjonale satsingsområdene... 8 4 Kulturskolenes primære

Detaljer

Fra Musikkskole til Kulturskole.

Fra Musikkskole til Kulturskole. Fra Musikkskole til Kulturskole. Innhold: Innledning Bakgrunn: Lovfesting av musikk-og kulturskolen Tilskudd til musikk-og kulturskoler Andre sentrale dokumenter Utviklingsprosjekt Lokale planer Mål for

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Utviklingsplan Bamble kommunale kulturskole 2015-2018

Utviklingsplan Bamble kommunale kulturskole 2015-2018 Utviklingsplan Bamble kommunale kulturskole 2015-2018 Enhet for kultur og oppvekst Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL MED UTVIKLINGSPLANEN 4 1.2 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG AV TIDLIGERE PLANER 4

Detaljer

FORORD. Lørenskog musikk- og kulturskole Lørenskog hus, 6.etg, Festplassen 1, 1473 Lørenskog.

FORORD. Lørenskog musikk- og kulturskole Lørenskog hus, 6.etg, Festplassen 1, 1473 Lørenskog. ÅRSMELDING FOR 2014 FORORD Årsmeldingen er en helhetlig rapportering fra Lørenskog musikk- og kulturskole. Først presenteres rammefaktorene for virksomheten, her kalt strukturkvalitet. Så kommer resultatkvaliteten

Detaljer

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold: Kap.1 Innledning s. 3 Kap.2 Lovfesting Forutsetninger og premisser for drift s.5 2.1 Opplæringsloven 2.2 Kulturskolen-kunststykke i kommunens satsning for et rikere

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN. Temaplan for Ullensaker kulturskole

KULTURSKOLEPLAN. Temaplan for Ullensaker kulturskole KULTURSKOLEPLAN Temaplan for Ullensaker kulturskole Vedtatt i Ullensaker kommunestyre 14. november 2011 INNHOLD 1. Forord 2. Sammendrag 2.1 Kulturskoleplanens oppbygging 2.2 Kulturskolens hovedutfordringer

Detaljer

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud R Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud Rapport 2012-12 Proba-rapport nr. 2012-12, Prosjekt nr. 12001 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, HB, 04.02.13 Offentlig

Detaljer

KULTUR KRISTIANSAND KULTURSKOLE. Utviklingsplan for Kristiansand kulturskole 2015-2019 Dato revidert: 25.11.2014

KULTUR KRISTIANSAND KULTURSKOLE. Utviklingsplan for Kristiansand kulturskole 2015-2019 Dato revidert: 25.11.2014 KULTUR KRISTIANSAND KULTURSKOLE Utviklingsplan for Kristiansand kulturskole 2015-2019 Dato revidert: 25.11.2014 2 KRISTIANSAND KULTURSKOLE UTVIKLINGSPLAN Innledning 2w Historikk 2 Kulturskolens visjon,

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024

Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024 Side 1 av 7 Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024 Idrett og friluftsliv Røyken kommune har med sin nærhet til Oslofjorden, Drammensfjorden og store skogsområder gode muligheter for den

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken Lokal plan for 2011-2014 1 DEN LOKALE KULTURELLE SKOLESEKKEN EIDSBERG KOMMUNE INNHOLD side 1. Bakgrunn 3 2. Målsetting 4 3. Organisering 5 4. Økonomi 7 5. Eidsberg kommunes lokale

Detaljer

Kulturskolen 2014-2015

Kulturskolen 2014-2015 HURUM KOMMUNE Kulturskolen 2014-2015 musikk, dans, visuell kunst Male og tegneelevene, våren 2011 2 Velkommen til Hurum kommunale kulturskole! Visjon: Hurum kommune skal ha en kulturskole hvor barn og

Detaljer

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 lyngdal.kommune.no Innhold Del 1: Status...5 Del 2: Strategier...9 1 Barn og unge...10 2 Kulturvern og museer...14 3 Kunst...18 4 Musikk og scenekunst...20 5 Bibliotek...24

Detaljer

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER Rapport fra Kulturskolekomiteen september 2010 KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER INNHOLD 1 Komiteens mandat og sammensetning 4 2 Komiteens anbefalinger 5 3 Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) 6 3.1 Generelt

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Strategi for Rælingen kulturskole 2015-2027 Kultur - og fritidsenheten

Strategi for Rælingen kulturskole 2015-2027 Kultur - og fritidsenheten Strategi for Rælingen kulturskole 2015-2027 Kultur - og fritidsenheten V edta t i kommunestyret 17.06.2015 s ak 15/60 1 2 Innhold INNLEDNING... 6 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 9 BAKGRUNN...9

Detaljer

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL GJESDAL KOMMUNE 2014-2020 2 KUNSTNEREN II I høyere grad enn fornuftige mennesker aner, er kunstnerne folkets

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

SKJEMA FOR NOMINERING AV DEMONSTRASJONSKULTURSKOLER 2006 2008 (bokmål)

SKJEMA FOR NOMINERING AV DEMONSTRASJONSKULTURSKOLER 2006 2008 (bokmål) SKJEMA FOR NOMINERING AV DEMONSTRASJONSKULTURSKOLER 2006 2008 (bokmål) Skolens navn: Kulturskole Kommune: Larvik Fylke: Vestfold Adresse, postnr og -sted: Boks 133, 3251 Larvik Telefon: 33 17 39 92 / 98

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer