Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring Dokument 3:4 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand 2011/ / Riksrevisjonen Dokument 3:4 spørsmål - Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorinteringen i norsk bistand Dokument 3:4 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand 2011/ /2011 tenriksdepartementet tenriksministeren Svar på henvendelse av Spørsmål om Grunnlovens / /2011 Hans Bauge Rapport fra næringskomiteens reise til England NÆK - næringskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter N 2011/ / Brit Brenno Side: 1 av 18

2 Takkebrev etter kontroll- og konstitusjonskomiteens studiereise til Washington DC og New York KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Den norske FN-delegasjonen New York Sri Lankas fiskeriminister på besøk til Norge - møteanmodning - uke NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Sri Lankas ambassade Oslo Prop 1 S Oppfølging etter spørsmål på høring - antall ledige sivile stillinger i politiet Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2011 Norsk Tjenestemannslag Svar på invitasjon av til offentlig høringsmøte om nnovation facing fears and risks - Nasjonalforsamlingen Frankrike KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / Frankrike Nasjonalforsamlingen Side: 2 av 18

3 Dekning av reiseutgifter - Seminar og middag med Legemiddelindustriforeningen Besøk hos Norsk Luftambulanse Middag med Norsk Sykepleierforbund Møte med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ /2011 Stortingets presidentskap og direktør Referatprotokoll for perioden Ref.sak, nr. 1 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2011 til 30. juni / / Olje- og energidepartementet ttalelse - forslag om ett nasjonalt nødnummer i Norge Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon / /2011 niversitetssykehuset i Nord-Norge Prop 1 S nnspill Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2011 Follorådet Side: 3 av 18

4 Prop 1 S Høringsnotat Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2011 Norges Blindeforbund nvitasjon til åpent møte i Oslo om Barnelov og menneskerettigheter FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Foreningen 2 Foreldre Oslo Akershus Telekommunikasjonstjenester ansatt - Søknad hjemmekontor for Synnøve Brenden Telekommunikasjonstjenester ansatt 2011/ /2011 Arbeiderpartiets stortingsgruppe Dokument 8:158 S Svar på brev av Departementets vurdering - Representantforslag om å styrke pasientenes rettigheter ved fastsettelse av frist for behandling og ved brudd på behandlingsfristen Dokument 8:158 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Sonja rene Sjøli og Michael Tetzschner om å styrke pasientenes rettigheter ved fastsettelse av frist for behandling og ved brudd på behandlingsfristen 2011/ /2011 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Side: 4 av 18

5 Meld St 28 nnspill Meld. St. 28 ( ) En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten 2011/ /2011 Norsk ndustri Representantenes reiser - Erstatning av kostnader på grunn av avbrutt ferie etter terroraksjonen Representantenes reiser 2011/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal N 2011/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Ann-Christine Alderin Låtun Bestilling på stoler med skriveklaff Anskaffelse av spesialstoler til høringssaler 2011/ /2011 Rom for Flere Side: 5 av 18

6 Prop 1 S Oppfølging Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2011 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Systemmeldinger endring C og beggge feil C Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem Vedlikeholdsavtale Den lille vedlikeholdsavtalen Benum - Sak forprosjekt 2008/ /2011 Capgemini m.fl. Prop 1 S nnspill Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / / Fedje kommune Ordføraren Systemmelding feil C Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem Vedlikeholdsavtale Den lille vedlikeholdsavtalen Benum - Sak forprosjekt 2008/ /2011 Presentations Data m.fl. Side: 6 av 18

7 Svar på spørsmål om systemmelding Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem Vedlikeholdsavtale Den lille vedlikeholdsavtalen Benum - Sak forprosjekt 2008/ /2011 Presentations Data Prop 1 S - Anmodning om Ds svar på spørsmål Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2011 tenriksdepartementet Spørsmål til Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 347/2011 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 347/ / /2011 Portugals Nasjonalforsamling Prop 1 S nnspill Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2011 Anne Berit Bjørkeli Side: 7 av 18

8 Svar fra Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 347/2011 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 347/ / /2011 Portugals Nasjonalforsamling NR - møte med nordiske rådsdelegasjon og arktiske delegasjon NR - Møte med nordisk rådsdelegasjon og arktiske delegasjon og tenriksminister og Samarbeidsminister / / tenriksdepartementet tenriksministeren Svar på henvendelse av Klage - oppreisning for ulykker med grov uaktsomhet 2009/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Enøk loft - Rehabliltering av VVS-anlegg 3 etasje presidentfløy - notat fra Hjellnes Consult Prosjekt ENØK loft 2011/ /2011 Høyer Side: 8 av 18

9 NB8 - Nordisk - baltisk - presidentskapsmøte Tallin Riga - program reisenotat NB8 - Nordisk - baltisk parlamentspresidentskonferanse i Tallinn generalsekretærmøte X 2011/ / Enøk loft - referat fra særmøte 2 - definering av prosjektet Prosjekt ENØK loft 2011/ /2011 Mycoteam Svar på henvendelse av Terrorangrep - Regjeringskvartalet - tøya / /2011 Morten Grønlie Svar på henvendelse av Politiet - bemanning - ressurser - vaktordninger / /2011 Asbjørn Holand Side: 9 av 18

10 Svar på henvendelse av Politiet - bemanning - ressurser - vaktordninger / /2011 Line Thjømøe Dok8:21 S Forslag om å oppheve den såkalte miljøfartsgrensen i Oslo DOK8:21 S Forslag om å oppheve den såkalte miljøfartsgrensen i Oslo 2011/ /2011 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Dok8:22 S Forslag om mer effektive planprosesser for raskere realisering av nye veiprosjekter DOK8:22 S Forslag om mer effektive planprosesser for raskere realisering av nye veiprosjekter 2011/ /2011 Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Prop 137 LS Ber om kommentar til brev mottatt fra advokat Anders Brosveet Prop. 137 LS ( ) Lov-delen. Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) og om samtykke til inngåing av avtale 28. juni 2006 mellom E, sland og Noreg om overleveringsp 2011/ /2011 Justis- og politidepartementet Statsråden Side: 10 av 18

11 Foreløpig referat fra koordineringsmøtet med DSS Koordineringsmøter med DSS Departementenes Servicesenter - Sak DL 2008/ /2011 Departementenes Service Senter NR - Nordisk Råd - Baltisk forsamling - Riga NR - Baltisk forsamling - nordisk - baltisk samarbeid X 2009/ / Erklæring om grunnlag for høy dagpengesats Disponering av pendlerbolig Oppgavepliktig lønns- og trekkoppgave for stortingsrepresentantene likningsåret / /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Telekommunikasjonstjenester - Søknad om telefondekning for Tone Magnussen Telekommunikasjonstjenester N 2011/ /2011 Hans Brattesta Side: 11 av 18

12 Telekommunikasjonstjenester - Søknad om telefondekning for Marny Sunnarvik Telekommunikasjonstjenester N 2011/ /2011 Hans Brattesta Svar på henvendelser av og Behandlingsansvar - prosjekt Lyngheisenteret 2011/ /2011 Jacob Lygren Døskeland Svar på henvendelse av Bevisst mørklegging av Generalsekretær Dag Hammarskjölds død - flyhavariet i Ndola - Nord-Rhodesia / /2011 Bodil Katarina Nævdal NR - Nordiske Råd 63 sesjon i København nvitasjon NR - Nordiske Råd 63 sesjon i København / / Nordiske Råd København Side: 12 av 18

13 Svar på henvendelse av Alvorlige brudd på stortingsvedtak og lover om helse 2011/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** NR - Nordiske Råd 63 sesjon i København - Svar på invitasjon NR - Nordiske Råd 63 sesjon i København / / Nordiske Råd København NR - Nordiske Råd 63 sesjon i København Svar på invitasjon NR - Nordiske Råd 63 sesjon i København / / Danmark Folketing Forespørsel om strategisk ledelse i offentlig forvaltning - på Stortinget Forespørsel om strategisk ledelse i offentlig forvaltning - Stortinget - fra parlamentet i Brasil - Strategic management i public sector 2011/ / Brasil Parlamentet Side: 13 av 18

14 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 353/2011 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 353/ / /2011 Georgias Nasjonalforsamling NR - Nordiske Råd 63 sesjon - vinnere av Nordiske råds Natur og miljøpris 2011 NR - Nordiske Råd 63 sesjon i København / / Scandic Hotels AS NR - Nordiske Råd 63 sesjon - Formøte Program - deltakerliste NR - Nordiske Råd 63 sesjon i København X 2011/ / NR - Nordiske Råd 63 sesjon i København notat NR - Nordiske Råd 63 sesjon i København X 2011/ / Side: 14 av 18

15 Prop 1 S FrP Svar på spørsmål 557 og 579 i brev av og fra Fremskrittspartiets fraksjon - avgiftslegge alle N1-kjøretøy som varebiler kl 2 i engangsavgiften-reduksjon av CO2- og NOx-komponenten for drosjer Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet / /2011 Finansdepartementet Finansministeren NR- Nordiske Råd 63 sesjon Nordisk Råds litteraturpris NR - Nordiske Råd 63 sesjon i København X 2011/ / Svar på henvendelse av Tilskjøting av utmarksterreng i Hardanger 2011/ /2011 Arthur Arntzen nvitasjon til næringspolitisk seminar Mat - mulighetenes marked - Grand Hotel Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 NHO Mat og Bio Side: 15 av 18

16 Spørsmål om Grunnlovens 97 - oppfølging Spørsmål om Grunnlovens / /2011 Hans Bauge nvitasjon til jubileumsseminar - Driftsgranskinger i 100 år - Landbruks- og matdepartementet Auditoriet NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Rapport fra komitereise til Washington DC og New York KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter N 2011/ /2011 Brit Brenno Manglende tillit til rettsvesen og påtalemyndighet i Bergen Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / /2011 Støttegruppen til Marius Reikerås Side: 16 av 18

17 Manglende tillit til rettsvesen og påtalemyndighet i Bergen Tilsynsrådet for advokatvirksomhet - advokatbevillingsnemnda 2010/ /2011 Støttegruppen til Marius Reikerås Meld St 4 Svar på brev av om anmodning- og utredningsvedtak i stortingssesjonen Meld. St. 4 ( ) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen N 2011/ /2011 ne M. Eriksen Søreide ttalelse fra Fylkestinget i Hedmark - Hedmark krever en større andel av de nasjonale forskningsmidlene Henvendelse - forskning 2010/ /2011 Hedmark fylkeskommune Prop 1 S nnspill - Studiesenteret.no Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2011 Moss kommune Side: 17 av 18

18 Stortingets arktisk parlamentariske samarbeid - Murmansk Oppsummering og rapport Stortingets arktiske delegasjon - besøk til Murmansk X 2011/ /2011 Svar på henvendelse av Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / /2011 Den norske kirke Samisk kirkeråd Program og deltakerliste - Stortingets arktiske delegasjon - besøk i Murmansk Stortingets arktiske delegasjon - besøk til Murmansk X 2011/ /2011 Side: 18 av 18

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitereise til Jordan - Syria og Libanon 260211-050311. KFK - Utenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitereise til Jordan - Syria og Libanon 260211-050311. KFK - Utenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 29.09.2010 Søknad om samtykke til komitereise til Jordan - Syria og Libanon 260211-050311 KFK - tenlandsreiser 2011 - invitasjoner

Detaljer

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok.

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.09.2014 nnhold: Anskaffelsesprotokoll nr. 2014/83 Språkkurs i

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer