Montering- og drifts instruksjoner CEAGUARD 48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Montering- og drifts instruksjoner CEAGUARD 48"

Transkript

1 Montering- og drifts instruksjoner CEAGUARD 48 Del 1: For trenede og kvalifiserte elektrikere Del 2: For bruker NORSK DOKUMENT NR: ESMI AS Postboks 438 N-1471 Lørenskog Tlf: Fax: NO/1 CEAG Sicherheitstechnik GmbH 1

2 Innholdsfortegnelse, del 1: 1. Introduksjon 2. Viktige notater 3. Teknisk data 4. Montasje 5. Eksempler på installasjon 5.1 Tilkobling til nettkabel 5.2 Tilkobling og adressering av nødlysarmaturene 5.3 Nødlysarmaturenes virkemåte 5.4 Tilkobling av F3 fjernovervåkingspanel 5.5 Tilkobling til potensialfrie kontakter 5.6 Tilkobling av 3-fas overvåkingsenhet 5.7 Tilkobling av ekstern kontrollbryter 6. Den første kontroll 6.1 Mekanisk kontroll 6.2 Isolasjonstest 6.3 Tilkobling av sentralen 7. Progrmmering av sentralen 7.1 Eksempel på programmering av markeringslys (ML) og ledelys (LL) 7.2 Eksempel på programmering av antall kurser som skal benyttes 7.3 Eksempel på programmering av antall armaturer pr kurs 7.4 Hvordan hente opp system informasjon 7.5 Flytskjema for programmering av sentralen 8. Den første funksjonstesten Side: 1. Introduksjon Montasje og driftsinstruks for CeaGuard 48 sentralen er delt inn i to deler. Del en omhandler montering, installasjon og igangsettelse. Del to forklarer systemfunksjoner og gir veiledning ved feilsøking. 2. Viktige notater Ved bruk av CEAG EVG 8 CG og EVG 13.1 CG kan andre enn CEAGs armaturtyper tilkobles. Max kabellengde fra sentral til siste armatur: 500m Teknisk data under punkt 3 må observeres Batteriene levert sammen med sentralen mò ikke lagres lengre enn 3 måneder uten gjennopplading hvis tatt ut av drift. Varer et nettbrudd eller en utkobling av sentralen lengre enn 3 dager må batteriene frakobles. (Se side 8, punkt 6.3). Sentralen må programmeres på nytt med hensyn til armaturfunksjon og antall etter frakobling i mere enn 3 dager. (Se side 5, punkt 5.2). Innholdsfortegnelse, del 2: 9. Feilsøking og korrigering CEAG Sicherheitstechnik GmbH 2

3 3. Teknisk data Nettspenning : 230V 50/60 Hz Fig. 2 Tetthetsgrad : IP 20 Isolasjonsklasse Batteri : I : 2 x 12V/24Ah Max. antall armaturer fra 4 til 9W pr kurs : 12 Max. antall armaturer fra 4 til 9W pr sentral : 48 Farve pò kabinettet : RAL Montasje Sentralen festes ved bruk av de fire monteringshullene stanset ut på baksiden av sentralen. Internavstand imellom hullene og monteringsmuligheter er angitt på de følgende figurene. Fig. 3 Innfellingsdybde: 160 mm Fig mm CEAG Sicherheitstechnik GmbH 3

4 5. Eksempler på installasjon Kurs for almenbelysning Kurs for almenbelysning 3-fas overvåking 3-fas overvåking Til almenbelysningen Til almenbelysningen Almenbelysning styrt via S1 24V overvåiking kurs Max. 2000m ved 1,5mm² 230V 50/60Hz nettilforsel Max 12 stk nødlysarmaturer pr kurs. Armaturene er styrt via S1 under nettdrift CEAGUARD 48 CEAG Sicherheitstechnik GmbH 4

5 5.1 Tilkobling til nettkabel Noter: Max kabeldimensjon pr kurs: 2.5mm2 Nettilførslen tilkobles til terminalene X4 (L), X5 (N) og X6 (PE) 5.3 Nødlysarmaturenes virkemåte Ledelys funksjon (LL): Armaturer tilkoblet kurs programmert for ledelys vil lyse: ved nettutfall ved manuell eller automatisk utført funksjons- og batteritest Markeringslys funksjon (ML): Armaturer tilkoblet kurs programmert for markeringslys vil lyse: ved normal nettdrift ved nettutfall ved manuell eller automatisk utført funksjons- og batteritest 5.2 Tilkobling og adressering av nødlysarmaturene Noter: Hver armatur må adresseres med sin egen unike adresse. Almenbelysning Max. 12 Armaturer. Max kabellengde fra sentral til siste armatur: 500m Max kabeldimensjon for tilkobling til armaturene: 2.5mm² Totalt 12 armaturer kan kobles til hver av terminalene X7 (11/ 12/PE), X8 (21/22/PE), X9 (31/32/PE) og X10 (41/42/PE). Adresser armaturene fra 1 til 12 Max. 12 armaturer. CEAG Sicherheitstechnik GmbH 5

6 Styrt markeringslys funksjon: Armaturer tilkoblet kurs programmert for styrt markeringslys vil lyse: ved normal nettdrift og når bryter tilkoblet S1 er sluttet ved nettutfall ved manuell eller automatisk utført funksjons- og batteritest Fig 6 Totalt 4 lysbryterkurser for almenbelysning kan tilkobles terminalene L`1/N`1, L`2/N`2, L`3/N`3 og L`4/N`4 for styring av ledelysene i sammen med almenbelysningen ved bru av softwareprogrammet (se side 11, meny 20). Merk! Bare tilkolding for F3- kontroll modul Almen belysning Max. 12 armaturer. 5.5 Tilkobling til potensialfrie kontakter Noter: De potensialfrie kontaktene kan belastes med opp til 24V/3A AC/DC. En ekstern strømkilde må benyttes. Hvis driftstatus ikke avleses ved bruk av F3- fjernovervåkingspanel vil de potensialfrie kontaktene gi følgende informasjon: kontakt nr. 1 blir sluttet ved systemfeil kontakt nr. 2 er sluttet under normal drift kontakt nr. 3 er sluttet under batteridrift 5.4 Tilkobling av F3 fjernovervåkingspanel Noter: Max kabellengde fra sentral til F3 panel: 1000m Max kabeldimensjon for tilkobling: 2.5mm2 Utgangsterminalene (+/-) kan bare benyttet for tilførsel til F3 panelet og ikke andre apparater/enheter Fjernovervåking av sentralen kan kobles til terminalene X2 (11/12/21/22/31/32) og X3 (+/-24V/S1/S2). F3 fjernovervåkingspanelet kan plasseres et passende sted for kontroll av sentralens driftsstatus. Nødlyssentralen kan legges passiv ved bruk av nøkkelbryteren på F3-panelet. Se fig. 6 ved installasjon. Installation see Fig. 6 CEAG Sicherheitstechnik GmbH 6

7 5.6 Tilkobling av 3-fas overvåkingsenhet 3-fas overvåkingsenhet kobles til via en 24V overvåkingssløyfe matet fra terminalene S3/S4. Umiddelbart etter at den potensialfrie kontakten S/S på 3-fas overvåkingsenheten bryter 24V sløyfen fra sentralen skifter sentralen over til batteridrift. 3- fas overvåking 3- fas overvåking 6. Den første kontroll 6.1 Mekanisk kontroll Sjekk om nettkabel er festet godt i tilkoblingsterminal 6.2 Isolasjonstest Utfør isolasjonstest som følgende: - Frakobl og lask tilførselskablene - Frakobl og lask lederene til nødlysarmaturene - Utfør isolasjonstest til PE. Fjern lasken etter utført test. - Koble tilbake nett og armaturkablene. Overvåkes fâerre enn 3 faser, laskes det imellom den ledige terminalen på overvåkningsenheten og en av de andre terminalene (L1/L2/L3). 5.7 Tilkobling av ekstern kontrollbryter Noter: Max kabellengde fra sentral til bryter: 1000m. For å legge en eller flere sentraler passive kan en nø kkelbryter tilkobles terminalene S1/S2. Se figuren under. Ved sluttet kontakt vil sentralen(-e) fungere normalt med markeringslys tent også under nettdrift. CEAG Sicherheitstechnik GmbH 7

8 6.3 Tilkobling av sentralen Utfør følgende når sentralen skal tilkobles: - Kobl til nettkablene til terminalene X4-L/X5-N/X6-PE - Kobl til batterilederene (bare en pol på hvert batteri som i punkt 2 i figuren) - Skru på strømtilførselen (nettettilførsel - punkt 3 i figuren) - Koble de to siste polene på batteriene (punkt 4 i figuren). 7.1 Eksempel nr. 1 Omprogrammer utgang 1 fra markeringslyskurs til ledelyskurs. 1) Trykk inn "menu" knappen i mer enn 5 Normal Drift sekunder. Tekst i vindu : ML/LL U = 27,6V I = 0.9A 2) Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i ML/LL vindu: KURS 1 3) Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i kurs 1 vindu: SK1 INSTALL. JA (kurs 1 er installert) 4) Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i SK 1 install. Ja vindu: SK1 LL NEI (LL = ledelys er ikke installert) 5) Trykk inn "pil ned" knappen ( ) Tekst i SK 1 LL Nei vindu: SK1 LL JA (LL = ledelys er installert) 6) Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i SK 1 LL ja vindu: Normal Drift 7. Programmering av sentralen Viktige notater: Omprogrammering er bare nødvendig hvis: - en eller flere utganger blir koblet som ledelyskurs - mindre enn 4 utganger benyttes - mindre enn 48 armaturer tilkobles Legg merke til følgende ved programmering: For å komme inn i programmeringsmodus må Ÿmenu+ knappen holdes inne i mer enn 5 sekunder. Hvis ingen programmering foretas innen 1. minutt fra siste kommando vil sentrale automatisk gå ut av programmeringsmodus. Under programmerings-modus er nødlysarmaturene ute av drift. CEAG Sicherheitstechnik GmbH Ved videre programmering av andre utganger trykkes "pil ned" knappen inn etter punkt 2 ovenfor for å skifte til den aktuelle kursen. Deretter fortsetter man som i punkt 3. F.eks ved valg av kurs 2 blir tekst i vinduet: SK2 INSTALL.JA. 7.2 Eksempel nr. 2 Fjerning av en kurs, eksempelvis utgang 1 (legg utgang 1 passiv). 4) Trykk inn "menu" knappen i mer enn 5 Normal Drift sekunder. Tekst i vindu : ML/LL U = 27,6V I = 0.9A Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i vindu: KURS 1 Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i vindu: SK1 INSTALL. JA (kurs 1 er installert) Trykk inn "pil ned" knappen ( ) Tekst i vindu: SK1 INSTALL NEI Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i vindu: Normal Drift (side 9, første kolonne i brukerveiledningen) 8

9 7.3 Eksempel nr. 3 Omprogrammering av antall armaturer fra 12 til 8 armaturer. 1) Trykk inn "menu" knappen i mer Normal Drift enn 5 sekunder. Tekst i vindu : ML/LL 7.4 Eksempel nr. 4 Hvordan hente frem systeminformasjon. 1) Trykk inn "menu" knappen i mer enn 5 Normal Drift sekunder. Tekst i vindu : ML/LL 2) Trykk inn "pil ned" knappen ( ): ML/LL Tekst i vindu: ANTALL ARMATURER Next 2) Trykk inn "pil ned" knappen ( ): Tekst i ML/LL vindu: ANTALL ARMATURER Nest 3) Trykk inn "enter" knappen ( ): Antall Armatuer Tekst i vindu: KURS 1 3) Trykk inn "pil ned" knappen ( ): Tekst i vindu: SYSTEM INFO ANTALL ARMATURER Nest 4) Trykk inn "enter" knappen ( ): Kurs 1 Tekst i vindu: SK1 ARMATUR JA 4) Trykk inn "enter" knappen ( ): Tekst i System Info vindu: SERIE NR Nest 5) Trykk inn "enter" knappen ( ): SK 1 Armatur Ja Tekst i vindu: SK1 XXXXXXXXXXXX (en X for hver armatur) 5) Trykk inn "enter" knappen ( ): Tekst i Serie Nr vindu: IDRIFTS ) Trykk inn "pil ned" knappen ( ): SK1XXXXXXXXXXX Tekst i vindu: SK1 _ (en "_" for hver armatur, antall armaturer er nå slettet) 6) Trykk inn "enter" knappen ( ): Tekst i Idrifts vindu: VERSJON Z100.C 7) Trykk inn "pil opp" knappen ( ) og så SK1 "enter" knappen ( ): Tekst i vindu: SK1 X _ Gjenta steg 7 inntill antall anskede armaturer (X) er inntastet For de resterende adressene som ikke aktiveres (armatur 9,10, 11 og 12), trykk inn "pil ned" knappen ( ) og så "enter" knappen ( ) for hver enkelt adresse: Sluttekst i vindu: SK1 XXXXXXXX ) Trykk inn "enter" knappen ( ) etter Versjon: Z 100 B siste adresse: Tekst i vindu: Normal Drift 8) Trykk inn "enter" knappen ( ) etter Normal Drift siste adresse: Tekst i vindu: Normal Drift Ved omprogrammering av antall armaturer for andre kurser trykkes inn "pil ned" etter punkt 4 for å velge aktuelle kurs. Forsett så videre med punkt 5. (PAGE 9, SECOND COLOMN IN USER MANUAL) CEAG Sicherheitstechnik GmbH 9

10 7.5 Flytskjema for programmering au sentralen Tekst under nettdrift Normal Drift U = 27.6V I =+1,9A Meny 1 Kursfunksjon ML= Mareringslys LL= Ledelys ML/LL kurs 1 til 4 Kurs1 Sk. Install. Ja Bestem om Kursen Skal fungere son ML eller LL SK 1 LL Ja Meny 2 inntasting av antall armaturer pr Kurs Antall Armaturer kurs 1 til 4 Kurs1 Bekreft at armaturer installeres Sk. Armaturer. Nei Tast inn korrekt antall installerte armaturer SK 1 XXXXX _ Meny 3 System informasion. System Info Serienr. Serie Nr.: Installasijonsdato Idrifts.: Software versjon Versjon: Z100C Meny 4 Meny Nr.: Input menu No. See page 11 Meny Nr.: Program Slutt CEAG Sicherheitstechnik GmbH 10

11 Meny Nr. 00 Batt. Kap. 1T Meny Nr. 05 Tidsforsinkelse 0 Min Meny Nr. 10 Manuel Reset Nei. Meny Nr. 15 Summer Alarm Nei Feil Nei Nett Feil Nei Meny Nr. 20 Kurs1 SK1. DLS Nei SK 1. DLS Nr. 1 SK 1 2. DLS Nei SK 1 2. DLS Nr. 1 Meny Nr. 25 CGP-Funksjon Nei Adresse 1 Avslutt Test Nei Ja Dager Imellom FT Dager Imellom BT 1Dager. 365Dager. CEAG Sicherheitstechnik GmbH 11

12 8. Den første funksjonstesten (FT) Viktige notater: Før den første funksjonstesten må man sjekke følgende: - at sentralen og de tilkoblede armaturene er korrekt koblet - at det ikke er noen isolasonsfeil pò armatursløyfene - at sentralen er riktig programmert - at armaturene er riktig adressert - at batteriene har stått under lading i minst 20 timer Feil U= 27,6V I=+0,9A Feil Informsjon. Trykk "pil ned" tasten for å bla i meyen Anleggs Info. Operation Etter sluttført programmering skal man utføre en ett minutters funksjonstest ved å trykke inn testes armaturene ved å trykke inn "pil ned" knappen ( ). Følgende funksjoner blir da testet: skifte fra nettdrift til batteridrift at armaturene fungerer Batteri O.K. Antall test.= 5 Function Test Hvis funksjonstesten gir feilmelding, se punkt 10 i installasonsveiledningen (brukermanualen). Operation Etter at batteriene har stått under lading i minst 20 timer bør en batteritest utføres. Batteritest utføres ved å trykke inn "pil opp" knappen ( ). Tiden for faktisk batteridrift logges under testperioden helt til dyputladningsbeskyttelsen for batteriet avslutter testen. Batteri Krets op Bat. voltage to high BT-Tid > 45 Min FT om 7 D0 T next Duration Test 4 Min OF Etter ca. 1 minutt etter at batteritesten igangsettes kan testen avsluttes ved å trykke inn "enter" knappen. Varer testperioden mindre enn 2/3 av den definerte back-up tiden (1 eller 3 timer) må batteriene lades opp igjen (20 timer) og testen utføres på nytt. Hvis man ikke oppnår 2/3 av spesifisert tid denne gang heller må batteriene byttes. Bat. voltage to low next BT < BTmin BT om 365 Dager Versjon Z 100.B next Duration Test U = 24,3V I = - 2,5A Under batteridrift kan strøm- og spenningsforbruk avleses ved å trykke inn "pil opp" knappen ( ). Emergency Failure next CR 1 next CR 4 CEAG Sicherheitstechnik GmbH next 12

13 Trykk "pil ned" tasten for å bla i meyen Trykk "pil ned" tasten for å bla i meyen Dyp utladning.. Blokkert Sytem Man. Nullstilling.. Sluff informasjon.. Alarm Av Av Alarm Av Av Blokkert System På CEAG Sicherheitstechnik GmbH 13

14 9. Feilsøking og Korringering Type feil Årsak for for feilmelding Eliminering av feil Armaturfeil En eller flere armaturer er Trykk inn "meny" tasten. defekte. Trykk inn "" tasten. Feil Informasjon. Armaturene med feil er markert med *. Armaturer uten feil er markert med_. De andre sløyfer sjekkes ved å trykke tasten for neste valg Batteri O.K Trykk inn test tasten etfer utbedring av feilene for å bekrefte at det ikke eksisterer flere feil. SK 1_X_X Bat. apen krets Ladefeil Batteri krets Dårlig kontakt Lag kontakt 2.5 AT ladesikring er røket. sikring. BT < BT min Ett eller begge batterieene er. defekte. begge batteriene. Batteritest feil. Batteriene er ikke fulladet. Lad batteriene i 20 timer. Defekte batterier. begge batteriene. Batteri spennning er for høy. Lader eller batterier er Send inn enhet for reparasjon. defekte. Hoy batterispenning CEAG Sicherheitstechnik GmbH 14

15 Type feil Årsak for for feilmelding Eliminering av feil Batterispenning er for høy Lader eller batteri er defekt lever enhet for reparasjon Feil Informasjon. Sum av feil Ladefeil og / eiier annen Siekk for eksakt feilmelding. type feil Sum av feil Nettfeil Nettspenning til terminal Kontroller lasken imellom X4/X5/X6 mangler S3/S4 (se side 7, punkt 5.6) Nettfeil Utbedr nett feil (se side 5, punkt 5.1). Armaturfeil Sentralen er satt passiv av Til kobling til terminal S1 / S2 ekstern Kontroll bryter. er brutt. Blokkert system Sentralen er satt passiv via ekstern kontrollenhet. Dyputladning Lad ut batteriene inntil Nett feil har vart mer em i eller dyputladrings bskyttelsen. 3 timer utbedr feil og bekreft. Dyputladning Batteritest er startet trer kraft. Utbedr feil og bekreft feilmelding (se sidene 12-13) Manuell nullstilling Den manuelle nullstillings- Utbedr feil og bekreft funktjonen er programmert til feilmelding (se sidene 12-13) aktiv (se side 11 meny 20). Man. nullstilling CEAG Sicherheitstechnik GmbH 15

16 In`stallasjonsplan Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Funksjon Funksjon Funksjon Funksjon LL ML Brutt ML LL ML Brutt ML LL ML Brutt ML LL ML Brutt ML CEAG Sicherheitstechnik GmbH 16

17 Notater CEAG Sicherheitstechnik GmbH 17

18 Notater ESMI AS N-1471 LØRENSKOG Telefon: Telefax: /01.95/WH

BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem

BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem CG 100 / CG 200 ESMI AS Postboks 438 Luhrtoppen 2 NO-1471 Lørenskog Tlf: + 47 67917600 esmi@esmi.no Dok.nr.: 0094 2100NO/1 Varenummer: 001503261

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Batteriarmaturer m/testfunksjon Batteriarmaturer u/testfunksjon Batteriarmaturer m/sentralisert testfunksjon Sentralisert adresserbart

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL MUP - BETJENINGSPANEL. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL BLA TIL NESTE ALARM/FEIL STOPP/START ALARMORGAN TILBAKESTILL EN-54-2 FEIL BRANN FORVARSEL SLOKKEANLEGG AKTIVERT BRANNVENTILASJON AKTIVERT

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

NB! FX 3NET brannalarmsystem Brukerveiledning. Bruk av nøkkel:

NB! FX 3NET brannalarmsystem Brukerveiledning. Bruk av nøkkel: FX 3NET brannalarmsystem Brukerveiledning Innhold: side Brannalarm / forvarsler 2 Frakobling etter misslykket tilbakestilling 2 Feilmeldinger / service melding 3 Frakobling/ tilkobling 4 er 5 Menyoversikt

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

MPE CATHODIC AS PROXLL : : : : Customer Plant designation Drawing Number commission PROXELL COSTUMER PA 120 24 960 AC/DC PROXLL

MPE CATHODIC AS PROXLL : : : : Customer Plant designation Drawing Number commission PROXELL COSTUMER PA 120 24 960 AC/DC PROXLL 0 4 5 6 7 8 9 DIN_DB_ Idrettsveien, N 580 Rygge email mail@mpecathodic.no Fax 47 6990 Phone 47 69900 Customer Plant designation Drawing Number commission P 0 4 960 C/DC Manufacturer (Company) Company name

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

MPE CATHODIC AS PROXLL : : : : Customer Plant designation Drawing Number commission PROXELL COSTUMER PA AC/DC PROXLL

MPE CATHODIC AS PROXLL : : : : Customer Plant designation Drawing Number commission PROXELL COSTUMER PA AC/DC PROXLL 0 4 5 6 7 8 9 DIN_DB_ Idrettsveien, N 580 Rygge email mail@mpecathodic.no Fax 47 6990 Phone 47 69900 Customer Plant designation Drawing Number commission P 80 4 690 C/DC Manufacturer (Company) Company

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET SEITRON TRÅDLØS STYREENHET 1. Drift og vedlikehold 2. Teknisk data 3. Feilsøking 4. Tilkobling av strøm 5. Utbygging av antall styreenheter 6. Oppstart av gulvvarmestyring SEITRON TRÅDLØS STYREENHET DLP

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

Norsk DS1083-039A. side 1

Norsk DS1083-039A. side 1 Norsk 1. Generelt... 2 2. Konfigurerings meny... 3 2.1. Hvordan skape en ny konfigurasjon (BT APPARAT IKKE KOBLET TIL RINGEMODULEN)... 3 2.2. HVORDAN LAGRE KONFIGURASJONEN... 5 2.3. Hvordan lese ringemodulens

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk INSTALLASJONSGUIDE for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk Oversikt over utstyret Art. nr: 001312: Trådløs mottager og USB bryterboks for Programsnekker (skal ikke benyttes

Detaljer

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER:

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER: NOTATER: Installasjons- og Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 Urmet Domus Scandinavia AS. Østre Aker vei 101, 0596 Oslo Tel.: +47 23 37 21 12 FAX: +47 23 37 21 15 http://www.urmetdomus.no

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Installasjonsveiledning Wallmob

Installasjonsveiledning Wallmob Installasjonsveiledning Wallmob Innholdsfortegnelse Informasjon 3 Installasjon 4 Installasjon av ipad 5 Installasjon av Bankterminal 6 Installasjon av Skriver 7 Epson TM-T88VI 7 Star TSP 700 8 Installasjon

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3 Manual Alpha 4/8/12 Sone n. : Sone n. : Nett ALPHA 4/8/12 Brannalarm Brannalarm Feilvarsling Feilvarsling Brannalarm Feil/utkoblet test Utkobling Nivå 2 Utkoblet (test) Nivå 2 Utkoblet (test) Test Systemfeil

Detaljer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer Nødlys med Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer med Eltek -serie Honeywell Life Safety har investert mye tid i utviklingen av våre Eltek -armaturer. Vi har lyttet til både kundens -

Detaljer

Electronic e-cylinder

Electronic e-cylinder Electronic e-cylinder Summary Egenskaper Ny Onity e-cylinder serie e-cylinder IP54 e-cylindermax IP67 System komponenter Vegglesere e-cylinder AutoMAX IP67 kortprog. Tilleggsbeslag Sertifiseringer General

Detaljer

Brukerveiledning Installasjonsweb for CDK kunder

Brukerveiledning Installasjonsweb for CDK kunder Side 1 av 17 Brukerveiledning Installasjonsweb for CDK kunder Side 2 av 17 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonslogg... 2 2. Introduksjon... 3 2.1 Endringer i Installasjonsweb... 3 3. Tilgang... 3 4. Innlogging...

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Bruksanvisning. Emit Start Display ESD1

Bruksanvisning. Emit Start Display ESD1 Bruksanvisning Emit Start Display ESD1 (c) Emit as, 18.12..2007, rev 1b Emit AS Tel: 22 91 03 00 Bank: 6011.05.80439 St. Halvards gt. 33 Fax: 22 91 03 01 WEB: www.emit.no 0192 OSLO E-mail: emit@emit.no

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer