Montering- og drifts instruksjoner CEAGUARD 48

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Montering- og drifts instruksjoner CEAGUARD 48"

Transkript

1 Montering- og drifts instruksjoner CEAGUARD 48 Del 1: For trenede og kvalifiserte elektrikere Del 2: For bruker NORSK DOKUMENT NR: ESMI AS Postboks 438 N-1471 Lørenskog Tlf: Fax: NO/1 CEAG Sicherheitstechnik GmbH 1

2 Innholdsfortegnelse, del 1: 1. Introduksjon 2. Viktige notater 3. Teknisk data 4. Montasje 5. Eksempler på installasjon 5.1 Tilkobling til nettkabel 5.2 Tilkobling og adressering av nødlysarmaturene 5.3 Nødlysarmaturenes virkemåte 5.4 Tilkobling av F3 fjernovervåkingspanel 5.5 Tilkobling til potensialfrie kontakter 5.6 Tilkobling av 3-fas overvåkingsenhet 5.7 Tilkobling av ekstern kontrollbryter 6. Den første kontroll 6.1 Mekanisk kontroll 6.2 Isolasjonstest 6.3 Tilkobling av sentralen 7. Progrmmering av sentralen 7.1 Eksempel på programmering av markeringslys (ML) og ledelys (LL) 7.2 Eksempel på programmering av antall kurser som skal benyttes 7.3 Eksempel på programmering av antall armaturer pr kurs 7.4 Hvordan hente opp system informasjon 7.5 Flytskjema for programmering av sentralen 8. Den første funksjonstesten Side: 1. Introduksjon Montasje og driftsinstruks for CeaGuard 48 sentralen er delt inn i to deler. Del en omhandler montering, installasjon og igangsettelse. Del to forklarer systemfunksjoner og gir veiledning ved feilsøking. 2. Viktige notater Ved bruk av CEAG EVG 8 CG og EVG 13.1 CG kan andre enn CEAGs armaturtyper tilkobles. Max kabellengde fra sentral til siste armatur: 500m Teknisk data under punkt 3 må observeres Batteriene levert sammen med sentralen mò ikke lagres lengre enn 3 måneder uten gjennopplading hvis tatt ut av drift. Varer et nettbrudd eller en utkobling av sentralen lengre enn 3 dager må batteriene frakobles. (Se side 8, punkt 6.3). Sentralen må programmeres på nytt med hensyn til armaturfunksjon og antall etter frakobling i mere enn 3 dager. (Se side 5, punkt 5.2). Innholdsfortegnelse, del 2: 9. Feilsøking og korrigering CEAG Sicherheitstechnik GmbH 2

3 3. Teknisk data Nettspenning : 230V 50/60 Hz Fig. 2 Tetthetsgrad : IP 20 Isolasjonsklasse Batteri : I : 2 x 12V/24Ah Max. antall armaturer fra 4 til 9W pr kurs : 12 Max. antall armaturer fra 4 til 9W pr sentral : 48 Farve pò kabinettet : RAL Montasje Sentralen festes ved bruk av de fire monteringshullene stanset ut på baksiden av sentralen. Internavstand imellom hullene og monteringsmuligheter er angitt på de følgende figurene. Fig. 3 Innfellingsdybde: 160 mm Fig mm CEAG Sicherheitstechnik GmbH 3

4 5. Eksempler på installasjon Kurs for almenbelysning Kurs for almenbelysning 3-fas overvåking 3-fas overvåking Til almenbelysningen Til almenbelysningen Almenbelysning styrt via S1 24V overvåiking kurs Max. 2000m ved 1,5mm² 230V 50/60Hz nettilforsel Max 12 stk nødlysarmaturer pr kurs. Armaturene er styrt via S1 under nettdrift CEAGUARD 48 CEAG Sicherheitstechnik GmbH 4

5 5.1 Tilkobling til nettkabel Noter: Max kabeldimensjon pr kurs: 2.5mm2 Nettilførslen tilkobles til terminalene X4 (L), X5 (N) og X6 (PE) 5.3 Nødlysarmaturenes virkemåte Ledelys funksjon (LL): Armaturer tilkoblet kurs programmert for ledelys vil lyse: ved nettutfall ved manuell eller automatisk utført funksjons- og batteritest Markeringslys funksjon (ML): Armaturer tilkoblet kurs programmert for markeringslys vil lyse: ved normal nettdrift ved nettutfall ved manuell eller automatisk utført funksjons- og batteritest 5.2 Tilkobling og adressering av nødlysarmaturene Noter: Hver armatur må adresseres med sin egen unike adresse. Almenbelysning Max. 12 Armaturer. Max kabellengde fra sentral til siste armatur: 500m Max kabeldimensjon for tilkobling til armaturene: 2.5mm² Totalt 12 armaturer kan kobles til hver av terminalene X7 (11/ 12/PE), X8 (21/22/PE), X9 (31/32/PE) og X10 (41/42/PE). Adresser armaturene fra 1 til 12 Max. 12 armaturer. CEAG Sicherheitstechnik GmbH 5

6 Styrt markeringslys funksjon: Armaturer tilkoblet kurs programmert for styrt markeringslys vil lyse: ved normal nettdrift og når bryter tilkoblet S1 er sluttet ved nettutfall ved manuell eller automatisk utført funksjons- og batteritest Fig 6 Totalt 4 lysbryterkurser for almenbelysning kan tilkobles terminalene L`1/N`1, L`2/N`2, L`3/N`3 og L`4/N`4 for styring av ledelysene i sammen med almenbelysningen ved bru av softwareprogrammet (se side 11, meny 20). Merk! Bare tilkolding for F3- kontroll modul Almen belysning Max. 12 armaturer. 5.5 Tilkobling til potensialfrie kontakter Noter: De potensialfrie kontaktene kan belastes med opp til 24V/3A AC/DC. En ekstern strømkilde må benyttes. Hvis driftstatus ikke avleses ved bruk av F3- fjernovervåkingspanel vil de potensialfrie kontaktene gi følgende informasjon: kontakt nr. 1 blir sluttet ved systemfeil kontakt nr. 2 er sluttet under normal drift kontakt nr. 3 er sluttet under batteridrift 5.4 Tilkobling av F3 fjernovervåkingspanel Noter: Max kabellengde fra sentral til F3 panel: 1000m Max kabeldimensjon for tilkobling: 2.5mm2 Utgangsterminalene (+/-) kan bare benyttet for tilførsel til F3 panelet og ikke andre apparater/enheter Fjernovervåking av sentralen kan kobles til terminalene X2 (11/12/21/22/31/32) og X3 (+/-24V/S1/S2). F3 fjernovervåkingspanelet kan plasseres et passende sted for kontroll av sentralens driftsstatus. Nødlyssentralen kan legges passiv ved bruk av nøkkelbryteren på F3-panelet. Se fig. 6 ved installasjon. Installation see Fig. 6 CEAG Sicherheitstechnik GmbH 6

7 5.6 Tilkobling av 3-fas overvåkingsenhet 3-fas overvåkingsenhet kobles til via en 24V overvåkingssløyfe matet fra terminalene S3/S4. Umiddelbart etter at den potensialfrie kontakten S/S på 3-fas overvåkingsenheten bryter 24V sløyfen fra sentralen skifter sentralen over til batteridrift. 3- fas overvåking 3- fas overvåking 6. Den første kontroll 6.1 Mekanisk kontroll Sjekk om nettkabel er festet godt i tilkoblingsterminal 6.2 Isolasjonstest Utfør isolasjonstest som følgende: - Frakobl og lask tilførselskablene - Frakobl og lask lederene til nødlysarmaturene - Utfør isolasjonstest til PE. Fjern lasken etter utført test. - Koble tilbake nett og armaturkablene. Overvåkes fâerre enn 3 faser, laskes det imellom den ledige terminalen på overvåkningsenheten og en av de andre terminalene (L1/L2/L3). 5.7 Tilkobling av ekstern kontrollbryter Noter: Max kabellengde fra sentral til bryter: 1000m. For å legge en eller flere sentraler passive kan en nø kkelbryter tilkobles terminalene S1/S2. Se figuren under. Ved sluttet kontakt vil sentralen(-e) fungere normalt med markeringslys tent også under nettdrift. CEAG Sicherheitstechnik GmbH 7

8 6.3 Tilkobling av sentralen Utfør følgende når sentralen skal tilkobles: - Kobl til nettkablene til terminalene X4-L/X5-N/X6-PE - Kobl til batterilederene (bare en pol på hvert batteri som i punkt 2 i figuren) - Skru på strømtilførselen (nettettilførsel - punkt 3 i figuren) - Koble de to siste polene på batteriene (punkt 4 i figuren). 7.1 Eksempel nr. 1 Omprogrammer utgang 1 fra markeringslyskurs til ledelyskurs. 1) Trykk inn "menu" knappen i mer enn 5 Normal Drift sekunder. Tekst i vindu : ML/LL U = 27,6V I = 0.9A 2) Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i ML/LL vindu: KURS 1 3) Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i kurs 1 vindu: SK1 INSTALL. JA (kurs 1 er installert) 4) Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i SK 1 install. Ja vindu: SK1 LL NEI (LL = ledelys er ikke installert) 5) Trykk inn "pil ned" knappen ( ) Tekst i SK 1 LL Nei vindu: SK1 LL JA (LL = ledelys er installert) 6) Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i SK 1 LL ja vindu: Normal Drift 7. Programmering av sentralen Viktige notater: Omprogrammering er bare nødvendig hvis: - en eller flere utganger blir koblet som ledelyskurs - mindre enn 4 utganger benyttes - mindre enn 48 armaturer tilkobles Legg merke til følgende ved programmering: For å komme inn i programmeringsmodus må Ÿmenu+ knappen holdes inne i mer enn 5 sekunder. Hvis ingen programmering foretas innen 1. minutt fra siste kommando vil sentrale automatisk gå ut av programmeringsmodus. Under programmerings-modus er nødlysarmaturene ute av drift. CEAG Sicherheitstechnik GmbH Ved videre programmering av andre utganger trykkes "pil ned" knappen inn etter punkt 2 ovenfor for å skifte til den aktuelle kursen. Deretter fortsetter man som i punkt 3. F.eks ved valg av kurs 2 blir tekst i vinduet: SK2 INSTALL.JA. 7.2 Eksempel nr. 2 Fjerning av en kurs, eksempelvis utgang 1 (legg utgang 1 passiv). 4) Trykk inn "menu" knappen i mer enn 5 Normal Drift sekunder. Tekst i vindu : ML/LL U = 27,6V I = 0.9A Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i vindu: KURS 1 Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i vindu: SK1 INSTALL. JA (kurs 1 er installert) Trykk inn "pil ned" knappen ( ) Tekst i vindu: SK1 INSTALL NEI Trykk inn "enter" knappen ( ) Tekst i vindu: Normal Drift (side 9, første kolonne i brukerveiledningen) 8

9 7.3 Eksempel nr. 3 Omprogrammering av antall armaturer fra 12 til 8 armaturer. 1) Trykk inn "menu" knappen i mer Normal Drift enn 5 sekunder. Tekst i vindu : ML/LL 7.4 Eksempel nr. 4 Hvordan hente frem systeminformasjon. 1) Trykk inn "menu" knappen i mer enn 5 Normal Drift sekunder. Tekst i vindu : ML/LL 2) Trykk inn "pil ned" knappen ( ): ML/LL Tekst i vindu: ANTALL ARMATURER Next 2) Trykk inn "pil ned" knappen ( ): Tekst i ML/LL vindu: ANTALL ARMATURER Nest 3) Trykk inn "enter" knappen ( ): Antall Armatuer Tekst i vindu: KURS 1 3) Trykk inn "pil ned" knappen ( ): Tekst i vindu: SYSTEM INFO ANTALL ARMATURER Nest 4) Trykk inn "enter" knappen ( ): Kurs 1 Tekst i vindu: SK1 ARMATUR JA 4) Trykk inn "enter" knappen ( ): Tekst i System Info vindu: SERIE NR Nest 5) Trykk inn "enter" knappen ( ): SK 1 Armatur Ja Tekst i vindu: SK1 XXXXXXXXXXXX (en X for hver armatur) 5) Trykk inn "enter" knappen ( ): Tekst i Serie Nr vindu: IDRIFTS ) Trykk inn "pil ned" knappen ( ): SK1XXXXXXXXXXX Tekst i vindu: SK1 _ (en "_" for hver armatur, antall armaturer er nå slettet) 6) Trykk inn "enter" knappen ( ): Tekst i Idrifts vindu: VERSJON Z100.C 7) Trykk inn "pil opp" knappen ( ) og så SK1 "enter" knappen ( ): Tekst i vindu: SK1 X _ Gjenta steg 7 inntill antall anskede armaturer (X) er inntastet For de resterende adressene som ikke aktiveres (armatur 9,10, 11 og 12), trykk inn "pil ned" knappen ( ) og så "enter" knappen ( ) for hver enkelt adresse: Sluttekst i vindu: SK1 XXXXXXXX ) Trykk inn "enter" knappen ( ) etter Versjon: Z 100 B siste adresse: Tekst i vindu: Normal Drift 8) Trykk inn "enter" knappen ( ) etter Normal Drift siste adresse: Tekst i vindu: Normal Drift Ved omprogrammering av antall armaturer for andre kurser trykkes inn "pil ned" etter punkt 4 for å velge aktuelle kurs. Forsett så videre med punkt 5. (PAGE 9, SECOND COLOMN IN USER MANUAL) CEAG Sicherheitstechnik GmbH 9

10 7.5 Flytskjema for programmering au sentralen Tekst under nettdrift Normal Drift U = 27.6V I =+1,9A Meny 1 Kursfunksjon ML= Mareringslys LL= Ledelys ML/LL kurs 1 til 4 Kurs1 Sk. Install. Ja Bestem om Kursen Skal fungere son ML eller LL SK 1 LL Ja Meny 2 inntasting av antall armaturer pr Kurs Antall Armaturer kurs 1 til 4 Kurs1 Bekreft at armaturer installeres Sk. Armaturer. Nei Tast inn korrekt antall installerte armaturer SK 1 XXXXX _ Meny 3 System informasion. System Info Serienr. Serie Nr.: Installasijonsdato Idrifts.: Software versjon Versjon: Z100C Meny 4 Meny Nr.: Input menu No. See page 11 Meny Nr.: Program Slutt CEAG Sicherheitstechnik GmbH 10

11 Meny Nr. 00 Batt. Kap. 1T Meny Nr. 05 Tidsforsinkelse 0 Min Meny Nr. 10 Manuel Reset Nei. Meny Nr. 15 Summer Alarm Nei Feil Nei Nett Feil Nei Meny Nr. 20 Kurs1 SK1. DLS Nei SK 1. DLS Nr. 1 SK 1 2. DLS Nei SK 1 2. DLS Nr. 1 Meny Nr. 25 CGP-Funksjon Nei Adresse 1 Avslutt Test Nei Ja Dager Imellom FT Dager Imellom BT 1Dager. 365Dager. CEAG Sicherheitstechnik GmbH 11

12 8. Den første funksjonstesten (FT) Viktige notater: Før den første funksjonstesten må man sjekke følgende: - at sentralen og de tilkoblede armaturene er korrekt koblet - at det ikke er noen isolasonsfeil pò armatursløyfene - at sentralen er riktig programmert - at armaturene er riktig adressert - at batteriene har stått under lading i minst 20 timer Feil U= 27,6V I=+0,9A Feil Informsjon. Trykk "pil ned" tasten for å bla i meyen Anleggs Info. Operation Etter sluttført programmering skal man utføre en ett minutters funksjonstest ved å trykke inn testes armaturene ved å trykke inn "pil ned" knappen ( ). Følgende funksjoner blir da testet: skifte fra nettdrift til batteridrift at armaturene fungerer Batteri O.K. Antall test.= 5 Function Test Hvis funksjonstesten gir feilmelding, se punkt 10 i installasonsveiledningen (brukermanualen). Operation Etter at batteriene har stått under lading i minst 20 timer bør en batteritest utføres. Batteritest utføres ved å trykke inn "pil opp" knappen ( ). Tiden for faktisk batteridrift logges under testperioden helt til dyputladningsbeskyttelsen for batteriet avslutter testen. Batteri Krets op Bat. voltage to high BT-Tid > 45 Min FT om 7 D0 T next Duration Test 4 Min OF Etter ca. 1 minutt etter at batteritesten igangsettes kan testen avsluttes ved å trykke inn "enter" knappen. Varer testperioden mindre enn 2/3 av den definerte back-up tiden (1 eller 3 timer) må batteriene lades opp igjen (20 timer) og testen utføres på nytt. Hvis man ikke oppnår 2/3 av spesifisert tid denne gang heller må batteriene byttes. Bat. voltage to low next BT < BTmin BT om 365 Dager Versjon Z 100.B next Duration Test U = 24,3V I = - 2,5A Under batteridrift kan strøm- og spenningsforbruk avleses ved å trykke inn "pil opp" knappen ( ). Emergency Failure next CR 1 next CR 4 CEAG Sicherheitstechnik GmbH next 12

13 Trykk "pil ned" tasten for å bla i meyen Trykk "pil ned" tasten for å bla i meyen Dyp utladning.. Blokkert Sytem Man. Nullstilling.. Sluff informasjon.. Alarm Av Av Alarm Av Av Blokkert System På CEAG Sicherheitstechnik GmbH 13

14 9. Feilsøking og Korringering Type feil Årsak for for feilmelding Eliminering av feil Armaturfeil En eller flere armaturer er Trykk inn "meny" tasten. defekte. Trykk inn "" tasten. Feil Informasjon. Armaturene med feil er markert med *. Armaturer uten feil er markert med_. De andre sløyfer sjekkes ved å trykke tasten for neste valg Batteri O.K Trykk inn test tasten etfer utbedring av feilene for å bekrefte at det ikke eksisterer flere feil. SK 1_X_X Bat. apen krets Ladefeil Batteri krets Dårlig kontakt Lag kontakt 2.5 AT ladesikring er røket. sikring. BT < BT min Ett eller begge batterieene er. defekte. begge batteriene. Batteritest feil. Batteriene er ikke fulladet. Lad batteriene i 20 timer. Defekte batterier. begge batteriene. Batteri spennning er for høy. Lader eller batterier er Send inn enhet for reparasjon. defekte. Hoy batterispenning CEAG Sicherheitstechnik GmbH 14

15 Type feil Årsak for for feilmelding Eliminering av feil Batterispenning er for høy Lader eller batteri er defekt lever enhet for reparasjon Feil Informasjon. Sum av feil Ladefeil og / eiier annen Siekk for eksakt feilmelding. type feil Sum av feil Nettfeil Nettspenning til terminal Kontroller lasken imellom X4/X5/X6 mangler S3/S4 (se side 7, punkt 5.6) Nettfeil Utbedr nett feil (se side 5, punkt 5.1). Armaturfeil Sentralen er satt passiv av Til kobling til terminal S1 / S2 ekstern Kontroll bryter. er brutt. Blokkert system Sentralen er satt passiv via ekstern kontrollenhet. Dyputladning Lad ut batteriene inntil Nett feil har vart mer em i eller dyputladrings bskyttelsen. 3 timer utbedr feil og bekreft. Dyputladning Batteritest er startet trer kraft. Utbedr feil og bekreft feilmelding (se sidene 12-13) Manuell nullstilling Den manuelle nullstillings- Utbedr feil og bekreft funktjonen er programmert til feilmelding (se sidene 12-13) aktiv (se side 11 meny 20). Man. nullstilling CEAG Sicherheitstechnik GmbH 15

16 In`stallasjonsplan Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Funksjon Funksjon Funksjon Funksjon LL ML Brutt ML LL ML Brutt ML LL ML Brutt ML LL ML Brutt ML CEAG Sicherheitstechnik GmbH 16

17 Notater CEAG Sicherheitstechnik GmbH 17

18 Notater ESMI AS N-1471 LØRENSKOG Telefon: Telefax: /01.95/WH

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

[ Brukermanual] V 1.07 TLM. Side 1

[ Brukermanual] V 1.07 TLM. Side 1 [ Brukermanual] V 1.07 TLM Side 1 Innholdsfortegnelse Dette dokument inneholder informasjon om Auto Test funksjoner i de forskjellige armaturer og armaturtype fra Schneider Electric samt gi forklaring

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt Innohome øker sikkerheten i ditt hjem Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt 1 Vennligst se etter at alle deler medfølger og er uskadet. Settet består av komfyralarm, komfyrvakt,

Detaljer

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok 2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok VARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensinger med hensyn til bruk og funksjoner, og informasjon om ansvarsbegrensingene til produsenten.

Detaljer

Brukerveiledning på Norsk. Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech

Brukerveiledning på Norsk. Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech Brukerveiledning på Norsk Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech Innhold Del 1 Introduksjon...... 3 Del 2 Installasjon...... 3 2.1 - SM Due...... 4 2.2 - Følere...... 4 2.3 - Alarm Rele.........

Detaljer

ICAS. August. 2002 Per H. Hansen. 6 Installasjonsmanual. Revisjon 1, Side 1

ICAS. August. 2002 Per H. Hansen. 6 Installasjonsmanual. Revisjon 1, Side 1 6 Forord Denne manualen inneholder all informasjon du trenger for å installere Orbit 6 boligalarm. Den er delt inn i to hovedkapitler. Et kapitel for oppkopling og et kapitel for programmering. Oppkoplingskapitelet

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold:

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold: R GSM Fixi Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie kurser (2 stk på GSM

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer