Alene. over Nordkalotten. Kritisk til utsettelse. Sett ned farta. Bedriftsplaner. Port til Norge. Poststopp i Kirkenes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alene. over Nordkalotten. Kritisk til utsettelse. Sett ned farta. Bedriftsplaner. Port til Norge. Poststopp i Kirkenes"

Transkript

1 Ja, det er helt sant......du får fortsatt 50 kanaler for kun kr.25,- ekstra pr. mnd.* Bestill gjerne på: LØRDAG 13. AUGUST 2011 H Nr. 93 H Årgang 62 H Løssalg 20,-.. Kritisk til utsettelse SE SIDE 6 OG 7 Alene over Nordkalotten Sett ned farta SE SIDE 7 Øystein Hallen er ikke som andre 16-åringer. I sommer byttet han ut sofaen med naturen, og gikk alene fra Dividalen i Troms til Pasvik. SE SIDE 2 OG 3 Bedriftsplaner SE SIDE 11 Port til Norge SE SIDE 4 Poststopp i Kirkenes SE SIDE 4 OG 5 TIPS OSS PÅ TLF: OG DU FÅR FLAX! VI TREKKER EN IPOD TIL MÅNEDENS TIPSER

2 2 LØRDAG 13. AUGUST 2011 Utfordret sine e 16-årige Øystein Hallen ville se hvor langt han kunne gå på egen hånd og krysset Nordkalotten på tvers. P lanleggingen startet for ettårsidenog12.juliiår forlotøysteindividaleni Tromsmedkursmotfamiliehytta ipasvikdalen. Jegharikkegåttsålangtfør. Kunnoentredagersturer,såjeg villeseomjegklarteågådistansen,sier16-åringensomogsåhar sykletogpadletdetilsammen625 kilometerene han har forsert på 28dager. Kanoenkjøptejegnoendager førturenutenveldigmyeerfaring frafør.sådetbleenutfordring, spesieltnårjegmåttepadleover Enaresjøen. Første knekken Trosslitenerfaringmedlangturer uteble de store problemene underveis. Men Øystein var forberedt påatdetkunne bli mentalt utfordrende. Den første psykiskeknekkenkomhelti starten. Da hadde jeg et veldigtrangttidsskjemaogpressetpåutenåtanokpausereller spisenokmat.jeghadderettog slettikkematlyst.såendagdajeg pakketsammencampenbegynte jegåbløneseblodpågrunnaven sprukket blodåre. Det forsto jeg ikke da, og ble ganske redd da blodetfossetfranesen.ioverto timer rant det uten stopp, men heldigvisfikkjeghjelpavtopensjonister som var ved en fiskecampnoenmilunna. Traff gull EtterdetteforstoØysteinviktighetenavmatoghvile,ogertakknemlig for alle han møtte på veien. Itilleggtilpensjonistenesom hjalpmegmyedendagen,møtte jeg også mange artige typer på veien.ilemmenjokimøttejegen gullgraver som ble så imponert overdistansenjegskullegåalene athangamegengullklumphan hadde funnet, sier Øystein som haddemedsegjämthundenailo deleravturen,ogdermedikkevar heltalene. Determyeselskapienhund også.menjegblelittgalpåhviledagenenårtankenefikkløpefritt. Davardetbedrepådagerhvor jeg gikk, syklet eller padlet og hadde et mål å konsentrere meg om. Uvurderlig hjelp 80kilometerblepadlet,220kilometer ble brukt på sykkel og de resterende325kilometerenegikk ØysteinogAilo.Mendetvarikke althankunnehamedhundenpå. Hanbleuroligikanoenetterhvert,oghanvarhellerikkemed dajegsyklet.medgodhjelpfra mammaogpappablemat,utstyr og hund kjørt til møtepunkter underveis,sierøysteinsomikke trorhanhaddeklartdetutenden hjelpen. Både i forkant og underveis fikk jeg uvurderlig hjelp, understreker Øysteinførmoren,Iris,skyterinn: Men det var han som gikkheledistansenalene. Øystein har heleærenfor at han gjennomførteturen. «Kanoen kjøpte jeg noen dager før turen uten veldig mye erfaring fra før. Så det ble en utfordring.» Bedre enn sydentur Irisvaraldriitvilomålasønnen tadennemånedslangeturen. Flereharsagttilmegatjegmå være gal som lar han gjøre det. Men i mine øyne er dette bedre ennåreisetilsunnybeach,partydestinasjonenibulgaria,innrømmeririsogsieratdetvarperioder hvorhunblelittrastløsavåikke høre fra sønnen på et par Øystein Hallen «I mine øyne er dette bedre enn å reise til Sunny Beach, partydestinasjonen i Bulgaria.» Iris Hallen, mor til Øystein dager. Øystein hadde med mobiltelefon, men det var ikkealltidhan hadde dekning. Den siste uken leide jeg en satellittelefon til han, så vi kunne få tak i hverandre hvis noe skjedde. Det varlittbetryggende. Onsdag denne uken kom Øysteinfremtilfamiliens hytte i Pasvik, hvor faren hans kommerfra. Drømmer om forsvaret Egentlig ville jeg gåovertilrussland og opp på Galgooaivve når jeg kom til Pasvik, men den søknadenbleavslått avgrensekommissæren.dethaddeværtgøyåkryssesverige,finland,norgeogendeoppirussland, sier Øystein og medgir at denneturenhargittmersmak. NåviljegkrysseNorgepålangs. Dettarrundtfiremåneder,ogdet kreverendamerplanlegging. For 16-åringen er dette foreløpigenhobby,menhankangodt tenkesegågjøreetyrkeutavdet. Drømmeneråbliyrkessoldat, enten spesialjeger eller grensejegervedgsv.jegtrordethadde værtutroligspennende. Thea Tovås VEL FREMME: På familiehytta i Pasvik sitter Øystein Hallen igjen med en sekk full av minner og bøttevis med erfaring. (Foto: Thea Tovås) TROFAST: Hunden Ailo var godt selskap underveis, og i bakgrunnen skimtes det russiske fjellet Galgo-oaivve som 16-åringen hadde håpet på å kunne besøke. (Foto: Thea Tovås) MANN MOT NATUR: 16-årige Øystein Hallen startet i Dividalen da han skulle krysse nordkalotten. 625 kilometer, 80 av dem i kano, og 28 dager senere kom han frem til Pasvik og familiehytta. (Foto: Privat) 625 KILOMETER: Etter ett års planlegging krysset Øystein Hallen nordkalotten. Neste mål er å krysse Norge på langs. (Foto: Privat) LANDEVEI: Sykkelen ble også tatt i bruk underveis, men da måtte hunden Ailo byttes ut. Med logistikkhjelp fra foreldrene fikk Øysten Hallen utstyr og matforsyninger underveis. (Foto: Privat)

3 LØRDAG 13. AUGUST 2011 e egne grenser KIF S GENERALSPONSOR Divisjon Kirkenes Stadion Lørdag 13. august kl Kirkenes IF - Norild Inngangspris Voksen 100,Barn/pensjoniste r 50,- KIF - LAUGET 2011 Kirkenes Transportsentral AS Kirkenes Bad & Kjøkken AS KAMPSPONSORER Pedersen HESSENG Elektro 3

4 4 LØRDAG 13. AUGUST 2011 Nordlys til helgen En kraftig eksplosjon på solen gir nordmenn muligheten til å oppleve nordlys til helgen. Dette melder storm.no som opplyser om at eksplosjonen er den kraftigste siden Søndag og mandager det varslet nordlys helt sør til Oslo, men grunnet dårlig vær er sjansen for å få med seg fenomenet størst nord for Nordland. Uendrede multeregler I et endringsforslag for friluftsloven foreslår regjeringen at reglende for multeplukking ikke skal endres, melder Miljøverndepartementet. I Finnmark, Troms og Nordland gjelder egne regler, Finnmarksloven, for multeplukking. På Finnmarkseiendommens grunn er hovedregelen at kun de som er bosatt i fylket kan plukke. I tillegg kan grunneier for visse steder med mye multer sette opp skilt som forbyr andre å plukke multer på vedkommendes eiendom. Bøkfjorden Stopp for post Veg og bru Tunnel Rundvannet Alt. 5A Elvenes Pasvikelva I tre uker har posten kun kommet sporadisk til beboerne i Storgata i Kirkenes sentrum. Thea Ruud Tovås NY VEI: Riksvei E105 kan få en helt annen trasé ved Hesseng enn dagens vei. (Illustrasjon, Statens Vegvesen) Ny bru kan bli «porten til Norge» Arbeidet med riksvei E105 til grensa mot Russland er godt igang. Til uka skal sørvarangerpolitikern e bestemme seg for hvilken løsning de vil ha gjennom Elvenes. Bjørn S. Kristiansen I februar ble det varslet om igangsetting av reguleringsplan for strekningen mellom Rundvannet og Elvenes. Samtidig ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn. Administrasjonen på rådhuset i Sør-Varanger har brukt sommeren på å komme frem til sine anbefalinger. Og ny bru over Pasvikelva kan få større betydning enn kun å frakte folk tørrskodd over. Mellom øst og vest Alternativet som ifølge administrasjonen er best, går stort sett utenom bebyggelsen nord for Rundvatnet, og berører ikke Elvenesbebyggelsen i det hele tatt. Den forslår også en tunnel på omlag 680 meter, samt en ny bru over Pasvikelva på opptil 200 meter. I planprogrammet fra Statens Vegvesen heter det at: «E105 er den eneste vegforbindelsen mellom Norge og Russland og Pasvikelva kan på en måte betraktes som «porten» til Norge eller som en «kulturbru» mellom øst og vest.. Det er aktuelt å vurdere om og eventuelt hvordan dette kan symboliseres gjennom den arkitektoniske utformingen av en ny bru over Pasvikelva.» 80 millioner Administrasjonen foreslår også en alternativ løsning, som legger opp til en lang bruløsning over utløpet av Pasvikelva. Dette alternativet gir også en tunnelløsning på mellom 650 og 770 meter. Det var UD-statssekretær Erik Lanhstein (Sp), som i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet i oktober i fjor, kom med 25 millioner kroner som skulle gå til første trinn av veiopprustingen av E105. Tilsammen er det bevilget 80 millioner kroner, og mens arbeidet med strekningen mellom Storskog og Elvenes er godt igang, jobbes det med planer for den resterende veistrekningen helt frem til Hesseng. I formannskapsmøtet kommende uke, skal politikerne ta stilling til alternativene. Nå er jeg inn i tredje uken uten daglig post. Jeg abonnerer på Aftenposten og burde fått den i postkassen hver dag, sier Torgunn Dahl, beboer i Storgata. Hun forteller at de to første ukene var det post to eller tre ganger i uken, mens postkassen har vært helt tom denne uken. Da jeg ringte posten fikk jeg beskjed om at det var et sykt postbud som var årsaken. Ekstrem situasjon Pål Jakobsen, informasjonssjef i Posten, kan bekrefte at det har vært problemer med bemanning på postruten i Storgata. Vi har hatt en ekstrem situasjon med flere sammenfallende hendelser. Ettersom at dette ikke skjer så ofte er ikke vikarlistene lange nok til å kunne dekke slike tilfeller. Det er heller ikke attraktivt å stå på bunnen av en slik vikarliste. Men de som har vært på jobb har gjort en god jobb og minimalisert ringvirkningene ved å ta doble skift og ruter utover sine egne, sier Jakobsen, men avviser at dette kan bli en vane i Sør-Varanger. Sommeren er krevende Det vil ikke være sånn at neste gang et postbud ikke kan møte opp på jobb av ulike årsaker, så vil posten stoppe opp. Posten har nok vikarer og god nok dekning ved fravær, men vi kan aldri love 100 prosent dekning hele tiden, sier Jakobsen og legger til: Sommeren er en spesielt krevende periode med tanke på ferieavvikling. At dette har skjedd to ganger i samme kommune i løpet av en så kort periode er tilfeldig, men veldig beklagelig, sier Jakobsen og lover at alt skal være i orden fra starte av neste uke. 28. juli i år skrev Sør-Varanger IKKE VEDVARENDE: Posten har hatt problemer med levering i Kirkenes avviser at dette kan bli et vedvarende problem i Sør-Varanger. Avis om hvordan et sykt postbud førte til stopp i postlevering to dager i Bjørnevatn. Da sa Posten at den dårlige bemanningen skyldtes ferieavvikling og at det ikke var nok vikarer til å erstatte det syke postbudet. Samles opp Min faste postmann har jeg ing- sentrum de Dyktig fagpleie med vekt på sørvis og omsorg. Ella og Yvonne Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Telefon Steinprofilerte ståltakplater Ostemokate. pr m 2 109,- Tlf: Regnskap, lønn, fakturering Selvangivelse, årsoppgjør Økonomisk rådgivning Bistand ved etablering Forretningsførsel Kirkegt. 2, 9900 Kirkenes Tlf mail: SYNS- UNDER- SØKELSE Masse nyheter i brilleinnfatninger og solbriller Telefon Holder lørdagstengt i juli. Dr. Wesselsgt. 14 midt i gågata Butinox oljemaling 10 liter, veil 1043,- NÅ 648,- ÅPNINGSTIDER: Mandag-fredag Torsdag Lørdag Førstevalget! Fiskebeck Hans Væggersvei 18 - Tlf

5 Fallskjermjegere Ifølge Barents Observer vurderer det russiske miltæret å stasjonere fallskjermjegere i Pechenga. De skal inngå i den planlagte bataljonen med soldater spesialtrent til krig i arktiske forhold. Bataljonen kan være operativ i slutten av Allerede i 1943 ble det opprettet militærleirer i Pechenga og det var blant annet soldater herfra som deltok i frigjøringen av Kirkenes. Byen Pechenga ligger rundt 10 km fra grensen mot Norge og 50 km fra Kirkenes. Dårlig for Tschudi Dagens Næringsliv skriver at skipsreder Felix H. Tschudi må rapportere negativt driftsresultat etter fjoråret. På konsernbasis ble underskuddet i Tschudi Shipping Company 20,8 millioner kroner, mot pluss halvannen million dollar året før. Dette forklares med svake markedforhold og redusert utnyttelse av flåten. Dette gjelder spesielt i offshore-segmentet. LØRDAG 13. AUGUST sten igjen Storvik kjøper tilbake Bjørn Storvik kjøper tilbake Rambøllvirksomhet i Kirkenes og Murmansk. Birgitte Wisur Olsen Vi blir 15 ansatte, fordelt på Kirkenes og Murmansk, opplyser Bjørn Storvik som nå har kjøpt tilbake Rambølls Barents AS og OOO Rambøll Barents. I en pressemelding opplyses det at dette gjelder den delen av Rambølls virksomhet som fortrinnsvis har arbeidet med forretningsutvikling i Barentsområdet. Det forklares at bakgunnen er at Rambøll har besluttet å endre sitt forretningskonsept i Nord-Vest Russland. God løsning Dette tror jeg blir en god løsning for alle parter, kommenterer Bjørn Storvik. Vi vil fortsette å samarbeide både med Rambøll i Norge og Rambøll i Russland der det er naturlig, sier Storvik som eier og leder det nyetablerte selskapet Storvik Consult AS. Fra 1. august i år overtok han virksomhetene Rambøll Barents AS i Kirkenes og OOO Rambøll Barents i Murmansk. Virksomhetene heter nå henholdsvis Storvik Consult AS i Norge og OOO Storvik Consult i Russland. Multilateralt Virksomhetene fortsetter med hovedkontor i Kirkenes og kontor i Murmansk og vil tilby rådgivningstjenester innen etablering av virksomhet på tvers av grensen mellom Norge og Russland, opprydding etter kjernekraftvirksomhet, miljø og energieffektivisering og vann og avløp. Storvik & Co ble etablert i Kirkenes i I 2000 tok jeg over i Kirkenes og i Russland, sier Bjørn Storvik om bakgrunnen. Fra 2006 overtok Rambøll gradvis denne virksomheten, og jeg kjøper nå tilbake igjen som følge av at de har endret strategi. Planen er nå å utvide både i Norge og Russland, og også jobbe mer multilateralt blant annet mot Finland. Det begynner å bli ganske internasjonalt i Murmansk. Vi har for eksempel franske Total inne og også tysk leverandørindustri. Så spørsmålet blir; hvorfor begrense det til Norge, sier Storvik til Sør-Varanger Avis. Bjørn Storvik og Naida Murtazalieva skal drive virksomheten i Kirkenes. sentrum de siste ukene grunnet sykdomsfravær hos postbudene. Informasjonssjef i Posten, Pål Jakobsen (innfelt), (Foto: Arkiv/Posten) enting å utsette på, men han har ferie nå og det skal egentlig være en vikar i disse ukene. Men nå var altså dette postbudet sykt, sier Dahl som selv har jobbet i posten i over tyve år og understreker at hun aldri ville klaget hvis det ikke var noe å klage på. Jeg har tatt inn posten for en nabo og en dag fikk hun mange brev i en bunke. Så de samler dem opp, og leverer tilslutt. Men jeg vil da ha posten og avisen min hver dag, ikke samlet en gang i uken. Bilbelte-kontroller Fra fredag 12. august til søndag 21. august skal det gjennomføres store bilbelte-kontroller over hele landet. Dette melder Statens Vegvesen i en pressemelding. - De fleste er flinke til å sikre seg, men ulykkesanalysene viser likevel at over 40 prosent av de drepte i trafikkulykker ikke har brukt bilbelte. Bilbeltet er den viktigste livredderen i en bil uavhengig av hvor gammel eller ny bilen er, sier Cecilie Waterloo Lindheim - som arbeider med trafikksikkerhet i Statens vegvesen. På landsbasis ville trolig 40 færre omkommet hvert år hvis alle bruker bilbelte. Bilbeltet skal være festet tett inntil kroppen, og ikke være vridd. Det skal ligge stramt nede på hoftene og alltid over skulderen. Etter at bilbeltet er klikket på, er det lurt å stramme til. Finnmarksbunad Vi leverer: Komplett bunad Utleie Materialpakke Sølv Rens av sølv Dr. Wesselsgate 15 Kirkenes Telefon Norasenteret Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark Henrik Lundsgt. 4 Døgnåpen krisetelefon. Botilbud og samtaletilbud Tlf Fax Norasenteret er eid av: Lebesby, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Tana og Sør-Varanger kommuner SKOLE- SEKKER OG -REKVISITA: penal, linjal, skrivesaker, matbokser m.m. Kontorvarehuset Midt i gågata - Tlf.: Lokal turoperatør med 20 års erfaring! Vi kjører dere... med en av våre nye minibusser Ta kontakt for pris på transport Tlf Dr. Wesselsgt.9 Kirkenes Brilleinnfatninger Solbriller Kikkerter Klokker Ring oss for synstest OFF. GODKJENT OPTIKER

6 6 LØRDAG 13. AUGUST 2011 VÅR MENING En annerledes valgkamp Tragedien 22. juli har satt det politiske Norge i sjakkmatt, naturlig nok. Om temmelig nøyaktig en måned er det kommune- og fylkestingsvalg, og normalt ville valgkampen ha vært begynt og startskuddet gått over hele landet fra forrige helg. Et sentralt startskudd går denne helgen. Lokalt ser det ut til at storparten av partiene i hvert fall har tenkt å vente litt til og ta en egen fellesstart neste lørdag, 20. august. Det har vært snakket mye i det offentlige rom om hvor annerledes denne valgkampen kommer til å bli. Med et bakteppe som 22. juli er det stor sannsynlighet for at både retorikk, ord- og begrepsbruk,- for ikke å si også temperatur, blir forskjellig fra det vi har vært vante med i de senere valgkamper. Samtidig er det viktig å ikke glemme hvor stor betydning det har for demokratiet og for de verdier dette norske samfunnet så gjerne vil ivareta og bevare, at nettopp denne valgkampen også blir så «normal» som overhode mulig. Vi må ikke sette oss i en situasjon der politisk diskusjon, uenighet og meningsbrytning får et negativitetens skjær. Det må tvert imot stimuleres til mer politisk debatt og engasjement i høst og i årene som kommer, ikke mindre. Klarer vi i tillegg å løfte debatten til et rent, godt og skikkelig saklighetsnivå, har vi,- det norske samfunnssystemet og demokratiet som morderen ville til livs, vunnet en betydelig seier. Lokalt her i Sør-Varanger ønsker vi oss en valgkamp som tydelig viser de politiske skillelinjene mellom lokalpartiene slik at vi som velgere kan bli i stand til å gjøre vår egen vurdering av hva som er best for Sør-Varanger de neste fire år. Vi ønsker oss at lokalpartiene forteller oss velgere hvordan de vil løse de viktigste utfordringene for lokalsamfunnet fremover. Ett hovedspørsmål vi ønsker svar på er hvordan kommuneøkonomien skal skjøttes på en bærekraftig måte samtidig som man ivaretar de mange store oppgaver i alt fra eldreomsorg til manglende personell i barnehagene. Sammen med alt det andre som står i kø og venter på sin løsning i kommunen vår. På kort og lang sikt. Å se ting i sammenheng er også et viktig stikkord. I snart 30 år har man snakket om ny innfartsvei til Kirkenes, for eksempel, og i av dem har man snakket om å forberede seg til en olje- og gassfremtid. Blant annet om hvordan infrastrukturen må ligge på plass den dagen sneballen begynner å rulle. Per idag ruller trailerlass med avgang fra gråbergtippene i Bjørnevatn gjennom byen og til utskipning fra kai. Den infrastrukturen man har snakket om i flere tiår, nettopp med tanke på den typen transport som dette, er likevel ikke på plass. Det er ikke engang bestemt enda hvordan slike utfordringer skal løses i fremtiden. Debatten om skolestrukturen er like gammel som infrastrukturdebatten. I denne valgkampen håper vi på en avklaring også i den saken. En avklaring for distrikts-sør-varanger som holder lenger enn til neste valgkamp. Sør-Varanger er inne i en betydelig brytningstid, også befolkningsmessig. Hvordan vi skal huse og hvordan vi tar imot og integrerer, norske og utenlandske nye innbyggere er også et viktig valgkampspørsmål av betydning for lokalsamfunnets fremtid. Den annerledes valgkampen 2011 mangler altså ikke svært interessante tema å sette på dagsorden. Idag starter v men ikke i S VALGKAMP: Her møter SVs Elin Henriksen stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen (FrP) under valg Besøksadresse: Pasvikveien 1, Kirkenes Postboks Kirkenes SENTRALBORD: Fax abonnement/regnskap: Fax annonser: Ansvarlig Redaktør/Daglig leder: Randi F. Andreassen Redaksjon: Rundturen: Abonnement: Annonser/gratulasjoner: PRISER M/BUD M/POST FLY/POST K.nes/Hesseng, Sandnes, Bj.vatn Lokal post utenfor Sør-Varanger Pr. kvartal..kr 413,00 340,00 480,00 Pr. halvår..kr 760,00 655,00 940,00 Helår.....kr 1460, , ,00 Løssalg...kr 20,00 ÅPNINGSTID: Utkommer tirsdag, torsdag og lørdag Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseetikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). Adresse: Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum 0101 Oslo, Telefon: Fax: , E-post: Ap-ledelsen i Oslo ville utsette valgkampåpningen til etter 21. august, men fikk blankt nei av de andre partiene. Derfor starter valgkampen idag, men ikke i Sør-Varanger. Bjørn S. Kristiansen Her har Ap og SV ønsket utsettelse ytterligere en uke og fått gjennomslag. E-post-korrespondanse som Sør-Varanger Avis har fått tilgang til, viser at de fleste partilagene i Sør-Varanger sier ja til fellestart på valgkampen lørdag 20. august. Etter terrorhandlingene 22. juli, bestemte partiene sentralt at all valgkamp skulle starte først 13. august. I Sør-Varanger utsettes den enda en uke, men enkelte partier er uenige. FrP føler seg presset. Vi ønsket å starte idag, og mener det er uheldig at valgkampen er ytterligere utsatt. Det har kommet retningslinjer fra partiene sentralt om fellestart den 13. august, og jeg mener vi burde holdt oss til det, sier FrPs listetopp Monica Hauge Stiansen. Må følge spilleregler Også Venstreleder Stian Celius reagerer. Vi har mulighet til å starte i dag, samtidig som vi egentlig ikke har et reellt valg. Det ble tatt initiativ til felles åpning, og siden det ble bestemt at det skal være 20. august ville det være umoralsk av oss å starte idag, sier Celius. Venstrelederen setter spørsmålstegn ved avgjørelsen, og som FrPs Hauge Stiansen peker han på at partiene sentralt har pekt ut 13. august som åpningsdag. Debatten om dette foregikk på et formannskapsmøte der bare halvparten av det politiske Sør-Varanger var representert. Vi andre fikk bare informasjon på mail i ettertid. Jeg vil ikke overdramatisere dette, men vi har formelle spilleregler vi må forholde oss til. Her burde alle partiene blitt innkalt til et møte, sier Celius, og peker på at formannskapet ikke har noen formell rolle i dette. Ifølge e-postene Sør-Varanger Avis har fått se, viser Ap-ordfører Linda Beate Randal til et nylig avholdt telefonmøte i formannskapet der start for valgkampen ble diskutert. Der var FrP ikke representert på grunn av ferieavvikling, og Venstre har ringen representanter i dagens kommunestyre. Det er ikke riktig å si at vi hadde et formannskapsmøte om valgkampstarten. Vi hadde et formelt hastemøte om Frodig Fokus-konferansen, og valgkampen kom opp som tema på tampen av møtet, sier Randal. Avviser press Hun understreker at det var SV som tok initiativ til felles valgkampåpning, og at de foreslo 20. august. Vi ønsket også felles åpning, men vi har ikke bedt om utsettelse. Samtidig har vi snakket om det innad i partiet, og årsa-

7 LØRDAG 13. AUGUST MYE TRAFIKK: Sven Ronny Hansen fortviler over trafikksikkerhets-situasjonen i Hans Wæggers vei. (Begge Foto: Birgitte Wisur Olsen) Krever farten satt ned valgkampen Sør-Varanger kampen i Årets kommunevalgkamp er utsatte enda en uke. (Arkivfoto.) ken til at vi ønsker å starte den 20. august er at vi ikke føler oss i stand til å drive valgkamp akkurat nå. Sørgetiden er ennå ikke over, jeg møter fortsatt mennesker som gråter når vi snakker om det som har skjedd, sier Randal. Hun avviser at Ap skal ha presset på for en utsettelse, og sier at i e-postkontakten med FrP har partiet etter hvert stilt seg positive til utsettelsen. Også Stian Celius i Venstre har, ifølge ordføreren, tidligere uttrykt ønske om å delta i en felles åpning på valgkampen. Jeg synes det er trist at det kommer slike reaksjoner, for dette er en alvorlig sak. Landet er i sorg. Samtidig kan jeg bare oppfordre de andre partiene til å gjøre det de føler er rett. Vi i Ap har opplevd at de andre partiene har behandlet oss respektfullt og gitt sin støtte. Jeg skjønner at det kan være vanskelig for FrP og Venstre å skulle starte opp en uke før de andre, men det er helt opp til dem selv, sier Randal. Flere er enige Samtidig stiller flere partier seg bak ønsket om ytterligere utsettelse. Det var SVs Knut Mortensen som tok initiativ til felles valgkampåpning, slik det er besluttet av partiene sentralt. Jeg tok dette initiativet overfor Ap, og jeg synes det er veldig fint at alle har sluttet opp om det. Jeg ser ikke noen problem med at vi starter den 20. august, vi i SV hadde uansett planlagt å starte Fakta n Etter terrorhandlingene 22, juli, kom partisekretærene i samtlige partier sammen og besluttet at valgkampen skulle starte først lørdag 13. august klokken 12. n Tidligere denne uken kom det frem at Ap ønsket å beholde den såkalte borgerfreden til etter den nasjonale sørgedagen, søndag 21. august. Det ble avvist av de andre partiene. n I Oslo deltar alle partier, også Ap, på en felles valgkampåpning idag. Statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg kommer ikke til å delta før etter 21. august. da, sier Mortensen. Heller ikke Senterpartiets Cecilie Hansen reagerer på den forlengede sørgeperioden. Jeg synes det er helt greit, og såvidt jeg har forstått har alle vært positive til det, sier hun. n 9. august sendte leder i Sør- Varanger Ap, Lena Bergeng, ut følgende e-post til samtlige partiledere og ordførerkandidater: «Vi har forstått det slik at det ønskes en felles oppstart av valgkampen, noe også formannskapet i Sør-Varanger kommune er blitt enige om. Sør-Varanger Arbeiderparti har etter å ha vært i kontakt med de fleste av dere besluttet å starte sin valgkamp lørdag 20 august med stand i gågata kl Håper vi alle kan samles om denne datoen.» Tungtransporten dundrer forbi. Her er joggere, gamle damer med rullator, småunger og turfolk. Men ikke fortau. Og altfor høy fart, mener Sven Ronny Hansen. Birgitte Wisur Olsen Steintransporten ned Hans Wæggers vei har aktualisert saken. Her er en stein som hoppet ned utenfor oss, sier Sven Ronny Hansen og viser frem en ganske stor stein. Ikke noe særlig om noen hadde fått den i hodet, sier han og legger til at trafikksikkerheten i veien ikke bare handler om steintransporten. For den er jo tidsbegrenset, men det her gjelder generelt. Ut i veien For lenge siden har Hansen etterlyst fortau. For her er mye folk som ferdes, og vi kan ikke være så nonsjalant at vi ikke bryr oss om gamle damer og små unger og alle andre selvsagt kan gå trygt. Hansen står utenfor trykkeriet i Hans Wæggersvei og betrakter trafikkbildet. Der ser du hvordan bilene står parkert. Det er jo ikke mulig å komme seg forbi uten å gå ut i veien, og der går jo trafikken, påpeker han. Holde fartsgrensen Veien har 50 sone. Det er mye trafikk i den, og mye folk som skal til og fra industriområdet der det er mange butikker. Bilene kommer ut av 30-sonen forbi skolen, og gasser opp når de skal ned her. Det finnes vel nesten ikke den som holder fartsgrensen, mener Sven Ronny Hansen. Jeg vil henstille til at folk holder fartsgrensen som er satt, men aller helst burde det vært 30-sone her. Trafikksikkerhetsutvalget skal diskutere spørsmål knyttet til steintransporten i neste uke. IKKE FORTAU: Mangelen på fortau tvinger folk ut i veibanen.

8 8 LØRDAG 13. AUGUST 2011 Minneord Steinar Jessen til minne Steinar Jessens 16-årsdag skulle bli hans siste. Det er med stor sorg vi minnes Steinar, en av våre flinke og flotte ungdommer, en gutt som var med på å prege AUF og imponere partiet. Det er ubegripelig at vi ikke skal treffe ham igjen. Vår dypeste medfølelse går til Steinars nærmeste familie og venner. Dere skal vite at vi står sammen med dere i sorgen. Til tross for sin unge alder rakk Steinar å sette tydelige spor etter seg. Han rakk å gjøre en forskjell. Steinar meldte seg inn i AUF allerede som 14-åring, og stilte til valg som styremedlem på sitt aller første møte. Han ble sekretær og nøkkelperson i Alta AUF, et av de største AUF-lagene i Finnmark. Han var spesielt opptatt av skolepolitikk. Han ville være med på å skape en bedre skole, en skole uten mobbing. Hans sterke engasjement kom tydelig frem i diskusjoner og meningsytringer, blant annet i elevråd og samarbeidsutvalg. Steinar ville bidra for å få til et bedre samfunn. Han kjempet utrettelig for det han trodde på. AUF-kamerater beskriver ham som kunnskapsrik, sosial, omsorgsfull og som en varm person. Han var en som brydde seg om andre. Steinar var umistelig. Uendelig mange vil savne ham - hver eneste dag, ikke bare i AUF, men i lokalsamfunnet, i Arbeiderpartiet, på skolen og i svømmemiljøet. Svømming var viktig for Steinar. Den nordnorske «svømmefamilien» var et annet fellesskap han rakk å prege før han ble tatt fra oss. Steinar visste hva han ville og trodde på. Over hele landet vil vi hedre ham og de andre som falt på Utøya. Vi skal hedre ham ved å fortsette å jobbe for en bedre skole, mot mobbing, for felleskap og mot intoleranse. Vi skal jobbe for det Norge han ønsket. Vi skal fortsette å kjempe. Vi skal gjøre det med kjærlighet. Til minne om Steinar. Vi lyser fred over Steinar Jessens minne. Eskil Pedersen Åsmund Aukrust Tonje Brenna Jens Stoltenberg Helga Pedersen Raymond Johansen På vegne av Arbeiderpartiet og AUF Når menneskeverdet blir nedgradert Anders Behring Breivik hevdet at han ville lage et bedre samfunn, og var villig til å drepe mange mennesker for å nå målet sitt. Han prioriterte sine egne ideer om et godt samfunn høyere enn andre menneskers liv. Forut for bombinga og skytinga hadde han oppgradert seg selv til «redningsmann» og nedgradert andres menneskeverd. Det samme mønsteret finner vi hos andre ekstreme personer og bevegelser som hevder de vil lage et bedre samfunn. De mener egne ideer er så gode at det gir dem «rett» til å ta andres liv for å nå sine mål. Det innebærer at de nedgraderer menneskeverdet til sine motstandere. Vi har sett det i høyre-diktaturer og venstrediktaturer; hos Hitler i vest og Stalin i øst. Men veien til et bedre samfunn går ikke gjennom å terrorisere uskyldige mennesker med vold og drap. Her er budskapet til de som måtte sympatisere med Breivik: Det er et stort selvbedrag å tro at du kan skape et bedre samfunn ved å påføre uskyldige mennesker lidelse og død. Du oppnår ikke dine mål ved å bruke terror, snarere tvert imot. DEBATT Breivik kaller seg kristen, men bryter ettertrykkelig budet om ikke å slå ihjel. Og han bytter ut den fremste kristne verdien, kjærlighet, med hat. Å kalle dette kristendom er like falskt som at han ga seg ut for å være politi. Det er løfterikt at det norske samfunn ser ut til å samle seg om et konstruktivt svar på terroren; ikke hevn, men nestekjærlighet og demokrati. Martin Luther King sa: «Hat kan aldri fordrive hat, det kan bare kjærlighet.» Otto Strand fylkesleder i KrF Om å «reparere» veier Så med iver på at Jarfjordveien, FV 886 (tidligere RV 886) skulle rustes opp. Ihvertfall etter det som ble sagt i avisen, der vi i våres kunne lese at penger skulle omdisponeres til Jarfjordveien i år. Mener jeg leste det i forbindelse med en artikkel om at Reguleringsplanen for E105 Elvenes - Storskog er vedtatt og at arbeidene der nå er startet. Uansett, det eneste som er gjort er at man har lagt asfalt i de største hullene med spade og reparert noen få meter med veiskulder fra Storskog til Ulveskaret. Ja, vi må ikke glemme ny hvitstripe langs veiskuldra. Det er bare det at veien nå er blitt cm smalere enn den var tidligere. Man ser tydelig gammel og ny hvitstripe flere plasser. Så istedenfor å reparere veiskulder langs hele FV 886 så har man altså bare «malt» veien smalere. Og kun brukt stiplet kantlinje, siden veien nå er for smal til å kunne ha gul midtlinje. (ref. vegvesens norm ) Og som før, bjørka skraper snart langs sida på bilen når man ligger ut mot hvitstripa. Det nytter ikke drive kantslått, når store bjørketrær svinger seg innover mot veien allikevel. Men med kantlinja nærmere midten, så holder det vel et par år til uten at man må ut å rydde skog. Ordentlig veisatsing altså. Ellers er veien som før, det går på helsa og kjøretøyet løs. Frank Emil Trasti Jarfjording ALLTID FISK: «Med bestemor på fisketur i Storbukt fikk vi alltid fisk». (Illustrasjonsfoto/arkiv) Bestemor i Jarfjord Ho va liten og nett og ville gjerne at vi sku kalle ho for «bæsta». Ho prøvde mange ganger å få oss til å si det, men vi kalte ho Bestemor i Jarfjord. Det va så koslig å komme kjøranes inn til huset, for ho satt alltid og så ut kjøkkenvinduet og venta på oss. Uansett katti på døgnet vi kom til Jarfjord, hadde ho kokt kakao og smurt brødskiver til oss. Ho hadde en fjøskjole og fjøs støvla som va klippt av helt nede. De sto i yttergangen og ho smetta dæm på sæ hver gang ho sku i fjøset. Det va spennanes å gå i fjøset med bestemor. Ho hadde høns og saua. Vi fikk være med å plukke egg. Det va artig å se at bestemor alltid visste kor hønan hadde gjemt eggan sine. Vi brukte å få et lam hver vår, som sku være vårres. Vi lekte med lammet og kosa oss, men når høsteferien kom, va plutselig lammet borte. Kan ikke huske kossen forklaring vi fikk på det, men vi godtok den sikkert, siden æ ikke huske noen sorg over det. Av og til va det en vær hos bestemor. Den sto alltid fast og va kjempeskummel. Æ elska når bestemor lagde brunsaus, for da lukta det så godt i huset. Ho brukte alltid å ha en liten brunost bit i sausen. Det smakte godt. Yndlings pålegget på brøskiva va røyka blåkveite. Det bestillte vi hos Borthen. Han kom kjøranes med varan, som han hadde i en pappeske. Det va alltid like spennanes å se ka bestemor hadde bestillt. Kansje det va sjokolade eller kjeks i eska. Så fikk vi te i små kaffekopper med masse sukker i. Hver gang æ spiser brødskiva med kveite og en kopp te, tenker æ på bestemor. Når vi sku sove hos bestemor og bestefar, ble alle ungene stua inn på kottet på loftet. Kottet lå over trappa. Der va det madrasser over hele golvet og et lite vindu som slapp inn lys. Når vi sku på do, kunne vi gå helt ned i kjellern, eller på dobøtta på loftet. Vi valgte som regel dobøtta. Iallfall hvis man måtte på do om natta, aleina. Bestemor hadde potetland. Æ huske første gang vi sku til det landet og bare sku ha en bøtte med oss. Æ syns det va litt merkelig og æ va litt redd. Æ ville jo ikke reise til et ainna land med bestemor og ei bøtte. Når vi nu endelig kom til potetland, så va det jo kjempeartig å få grave etter poteter som vi sku ha til middag. Bestemor brukte å si at vi sku ro å fiske middag. Da gikk vi til fjæra. Vi brukte alltid å ta en hvil på steinen til bestemor som lå på haugen. Der kunne vi sitte å se utover fjorden, og fundere over livet. Deretter rodde vi ut med den fine båten til bestemor. Vi sku ro sånn at vi så kjøkkenvinduet til Helga, og rett ut fra fjæraskjåen. Der fiska vi med juksa og fikk fisk. Alltid. Heidi Haaker Debatt Velkommen med DIN mening til Sør-Varanger Avis sine debattsider. Vi oppfordrer alle debattanter til ikke å overskride 3500 tegn i sine innlegg. Anonyme leserinnlegg blir refusert. Kronikker bør ikke være lengre enn 5000 tegn. Redaktøren

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

TIRSDAG 3. JANUAR 2012 H Nr. 1 H Årgang 63 H Løssalg 20,-.. Rolig feiring av nytt år SE SIDE 2. Salget er igang! 50% i hele butikken

TIRSDAG 3. JANUAR 2012 H Nr. 1 H Årgang 63 H Løssalg 20,-.. Rolig feiring av nytt år SE SIDE 2. Salget er igang! 50% i hele butikken Salong 16 AS PARKVEIEN 9 DAME OG HERREFRISØR Tlf. 78 99 25 67 TIRSDAG 3. JANUAR 2012 H Nr. 1 H Årgang 63 H Løssalg 20,-.. Venter uten kaffe SE SIDE 22 OG 23 Rolig feiring av nytt år SE SIDE 2 Må løftes

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

Grenseland AVISA FEST I RØMSKOG VANDRET I AREMARK PATRIOT I MARKER SKOGBRUK I LATVIA

Grenseland AVISA FEST I RØMSKOG VANDRET I AREMARK PATRIOT I MARKER SKOGBRUK I LATVIA Nr. 3 September 2007 FEST I RØMSKOG Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Den populære Kørrefestivalen feiret 10-årsjubileum i august. Side 19 VANDRET I AREMARK Mange deltok på pilegrimsvandring

Detaljer

Sikrer Tananger indre havn Lørdag datt Ida Mæland (5) på sjøen og mamma Mette H. Jørmeland hoppet etter. Hun fikk datteren opp, men uten en skikkelig

Sikrer Tananger indre havn Lørdag datt Ida Mæland (5) på sjøen og mamma Mette H. Jørmeland hoppet etter. Hun fikk datteren opp, men uten en skikkelig 19. ÅRGANG NR. 3 UKE 3 TORSDAG 22. JANUAR 2009 WWW.SOLABLADET.NO LØSSALG 15,- «Det du ikke finner overalt» Revyrekord Over 100 solaungdommer vil være med å lage moro i Solarevyen. Det kommer til å smelle

Detaljer

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11.

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. Gatelangs-0212 20.05.12 13:10 Side 1 Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. årgang Tema: Vårslepp GATELANGS I MOSS GOD DIALOG MED UNGDOMMEN EN UTFORDRENDE TID INTERVJU MED

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

Bygger kraftverk i. Aserbajdsjan

Bygger kraftverk i. Aserbajdsjan tronderbladet.no -2 Nr. 5 Lørdag 12. januar 2008 30. årgang 15,- Ludolag hver dag Tipstelefon til s kvelds- og helgevakt: 934 50 100 Side 20 NYHETER Stygge kutt i heimetjenesten NYHETER Side 6 og 7 Gauldal

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Naboer varsler protest

Naboer varsler protest AVIS NR. 12 - ONSDAG 26. MARS 2014 - SNASNINGEN.NO + Indre Namdal LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10 LØSSALG 25,- SIDE 10: Vil lage film fra hjembygda SIDE 18: Kongelig avskjed

Detaljer

Advarer Statoil. mot flytting av jobber sørover. Jubler for snøen

Advarer Statoil. mot flytting av jobber sørover. Jubler for snøen i dag onsdag torsdag -5-1 +1 Grunnlagt 1887 Uke 6 - Nr. 33-123. årgang TIRSDAG Levedyktig idrettsstudium I sitt tredje år som eget fag har toppidrettsstudiumet på Heggen vist seg livskraftig, mener rektor

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

POLITIFORUM. Enmannskontor eller lensmannskontor? Med Nærpolitireformen kan mer enn bokstaver skrapes bort fra distriktene.

POLITIFORUM. Enmannskontor eller lensmannskontor? Med Nærpolitireformen kan mer enn bokstaver skrapes bort fra distriktene. POLITIFORUM 03.06.2015 LØSSALG KR 65,- NR 05 Enmannskontor eller lensmannskontor? Med Nærpolitireformen kan mer enn bokstaver skrapes bort fra distriktene. SIDE 10-19 HERRE DAME UNDER ARMOUR SPEEDFORM

Detaljer

Nyheter side 6. Tilbudene gjelder t.o.m lørdag 25/10. Kyllingfilet. 650 g Enhetspris 107,54/kg. Plukk & bland

Nyheter side 6. Tilbudene gjelder t.o.m lørdag 25/10. Kyllingfilet. 650 g Enhetspris 107,54/kg. Plukk & bland i dag lørdag søndag +9 +7 +8 Grunnlagt 1887 Uke 43 - Nr. 248-122. årgang FREDAG Du skal få høre mye fra Harstad Tore Skoglund tar seg en tur til Harstad, med tv-kamera på slep, for å få hørt en del gode

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01.

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01. Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 Til hjem og kammer er julen kommen. Og tent er tusen blanke flammer som lys fra oven, fra helligdommen. Nu klokker ringer med bud om freden... Og julens høytid

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 2 3 På norsktoppen årets første utgave av På Norsktoppen, har vi valgt å fokusere på I omdømmebygging og det gode liv. Det viser

Detaljer

Jonas Fjelds ukjente kamp

Jonas Fjelds ukjente kamp I LOKALMILJØETS TJENESTE SIDEN 1832 LØRDAG 15. SEPTEMBER 2012 UKE 37 Drammens Tidende - Nr. 216 - Løssalg kr. 20,-* Følg nyhetene videre på dt.no DRAMMEN Tilbake på vinnersporet Strømsgodset feide all

Detaljer

Sokneprest. hardt ut mot aksjonsgruppe

Sokneprest. hardt ut mot aksjonsgruppe tronderbladet.no Håper på gull Side 12 +1 Min seriøsitet - din trygghet 4 år i bransjen! Trønderbladet Nr. 26 Lørdag 02. mars 2013 35. årgang 22,- NYHETER Sokneprest Blåser nytt liv i Saniteten Side 6

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

For dyrt for småbedrifter

For dyrt for småbedrifter Mandag 10. september 2012 Nr. 176 112. årgang Løssalg kr 20,00 Været: Overskyet, mest opphold Dagens bursdag: Asbjørn Mugås, 85 år! Debatt: Hva om Byrudberga raser ut? Gjeldstyngede Ullensaker tar opp

Detaljer

Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet.

Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet. Nr 1 Mai 2008 Årgang 19 Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet. Underetasjen Gamle Høybråten skole åpner for elever 5 /6. mai 2008. Uteområdet

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 3-2009

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 3-2009 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 6 - Nr. 3-2009 2 3 På norsktoppen Så var vi på gata igjen med oktoberutgaven av Norsktoppen. Vi har allerede fått det første snøfallet, og

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr.11 Desember 2010 Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG 2 AvisA GrenselAnd desember 2010 desember 2010 Aremark Innbyggere: 1.424 Areal: 321 km² Kommunesenter: Fosby Ordfører: Tore Johansen

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

SIDE 4. Vi sees på. 99&,- Lekeland. Vi sees på Metro Bowling & Lekeland. spiralsklier, trampoliner, klatrevegg, klatrestativ,

SIDE 4. Vi sees på. 99&,- Lekeland. Vi sees på Metro Bowling & Lekeland. spiralsklier, trampoliner, klatrevegg, klatrestativ, Ny leder i rådet for de unge Golden på Sandefjordbesøk SIDE 17 SIDE 15 Frisk opp trafikkkunnskapene dine! Kursdato: Tir 14. oktober kl 13.00 Vant oppussing for 150.000 Onsdag 1. oktober 2014 Uke 40 nr.

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer