Alene. over Nordkalotten. Kritisk til utsettelse. Sett ned farta. Bedriftsplaner. Port til Norge. Poststopp i Kirkenes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alene. over Nordkalotten. Kritisk til utsettelse. Sett ned farta. Bedriftsplaner. Port til Norge. Poststopp i Kirkenes"

Transkript

1 Ja, det er helt sant......du får fortsatt 50 kanaler for kun kr.25,- ekstra pr. mnd.* Bestill gjerne på: LØRDAG 13. AUGUST 2011 H Nr. 93 H Årgang 62 H Løssalg 20,-.. Kritisk til utsettelse SE SIDE 6 OG 7 Alene over Nordkalotten Sett ned farta SE SIDE 7 Øystein Hallen er ikke som andre 16-åringer. I sommer byttet han ut sofaen med naturen, og gikk alene fra Dividalen i Troms til Pasvik. SE SIDE 2 OG 3 Bedriftsplaner SE SIDE 11 Port til Norge SE SIDE 4 Poststopp i Kirkenes SE SIDE 4 OG 5 TIPS OSS PÅ TLF: OG DU FÅR FLAX! VI TREKKER EN IPOD TIL MÅNEDENS TIPSER

2 2 LØRDAG 13. AUGUST 2011 Utfordret sine e 16-årige Øystein Hallen ville se hvor langt han kunne gå på egen hånd og krysset Nordkalotten på tvers. P lanleggingen startet for ettårsidenog12.juliiår forlotøysteindividaleni Tromsmedkursmotfamiliehytta ipasvikdalen. Jegharikkegåttsålangtfør. Kunnoentredagersturer,såjeg villeseomjegklarteågådistansen,sier16-åringensomogsåhar sykletogpadletdetilsammen625 kilometerene han har forsert på 28dager. Kanoenkjøptejegnoendager førturenutenveldigmyeerfaring frafør.sådetbleenutfordring, spesieltnårjegmåttepadleover Enaresjøen. Første knekken Trosslitenerfaringmedlangturer uteble de store problemene underveis. Men Øystein var forberedt påatdetkunne bli mentalt utfordrende. Den første psykiskeknekkenkomhelti starten. Da hadde jeg et veldigtrangttidsskjemaogpressetpåutenåtanokpausereller spisenokmat.jeghadderettog slettikkematlyst.såendagdajeg pakketsammencampenbegynte jegåbløneseblodpågrunnaven sprukket blodåre. Det forsto jeg ikke da, og ble ganske redd da blodetfossetfranesen.ioverto timer rant det uten stopp, men heldigvisfikkjeghjelpavtopensjonister som var ved en fiskecampnoenmilunna. Traff gull EtterdetteforstoØysteinviktighetenavmatoghvile,ogertakknemlig for alle han møtte på veien. Itilleggtilpensjonistenesom hjalpmegmyedendagen,møtte jeg også mange artige typer på veien.ilemmenjokimøttejegen gullgraver som ble så imponert overdistansenjegskullegåalene athangamegengullklumphan hadde funnet, sier Øystein som haddemedsegjämthundenailo deleravturen,ogdermedikkevar heltalene. Determyeselskapienhund også.menjegblelittgalpåhviledagenenårtankenefikkløpefritt. Davardetbedrepådagerhvor jeg gikk, syklet eller padlet og hadde et mål å konsentrere meg om. Uvurderlig hjelp 80kilometerblepadlet,220kilometer ble brukt på sykkel og de resterende325kilometerenegikk ØysteinogAilo.Mendetvarikke althankunnehamedhundenpå. Hanbleuroligikanoenetterhvert,oghanvarhellerikkemed dajegsyklet.medgodhjelpfra mammaogpappablemat,utstyr og hund kjørt til møtepunkter underveis,sierøysteinsomikke trorhanhaddeklartdetutenden hjelpen. Både i forkant og underveis fikk jeg uvurderlig hjelp, understreker Øysteinførmoren,Iris,skyterinn: Men det var han som gikkheledistansenalene. Øystein har heleærenfor at han gjennomførteturen. «Kanoen kjøpte jeg noen dager før turen uten veldig mye erfaring fra før. Så det ble en utfordring.» Bedre enn sydentur Irisvaraldriitvilomålasønnen tadennemånedslangeturen. Flereharsagttilmegatjegmå være gal som lar han gjøre det. Men i mine øyne er dette bedre ennåreisetilsunnybeach,partydestinasjonenibulgaria,innrømmeririsogsieratdetvarperioder hvorhunblelittrastløsavåikke høre fra sønnen på et par Øystein Hallen «I mine øyne er dette bedre enn å reise til Sunny Beach, partydestinasjonen i Bulgaria.» Iris Hallen, mor til Øystein dager. Øystein hadde med mobiltelefon, men det var ikkealltidhan hadde dekning. Den siste uken leide jeg en satellittelefon til han, så vi kunne få tak i hverandre hvis noe skjedde. Det varlittbetryggende. Onsdag denne uken kom Øysteinfremtilfamiliens hytte i Pasvik, hvor faren hans kommerfra. Drømmer om forsvaret Egentlig ville jeg gåovertilrussland og opp på Galgooaivve når jeg kom til Pasvik, men den søknadenbleavslått avgrensekommissæren.dethaddeværtgøyåkryssesverige,finland,norgeogendeoppirussland, sier Øystein og medgir at denneturenhargittmersmak. NåviljegkrysseNorgepålangs. Dettarrundtfiremåneder,ogdet kreverendamerplanlegging. For 16-åringen er dette foreløpigenhobby,menhankangodt tenkesegågjøreetyrkeutavdet. Drømmeneråbliyrkessoldat, enten spesialjeger eller grensejegervedgsv.jegtrordethadde værtutroligspennende. Thea Tovås VEL FREMME: På familiehytta i Pasvik sitter Øystein Hallen igjen med en sekk full av minner og bøttevis med erfaring. (Foto: Thea Tovås) TROFAST: Hunden Ailo var godt selskap underveis, og i bakgrunnen skimtes det russiske fjellet Galgo-oaivve som 16-åringen hadde håpet på å kunne besøke. (Foto: Thea Tovås) MANN MOT NATUR: 16-årige Øystein Hallen startet i Dividalen da han skulle krysse nordkalotten. 625 kilometer, 80 av dem i kano, og 28 dager senere kom han frem til Pasvik og familiehytta. (Foto: Privat) 625 KILOMETER: Etter ett års planlegging krysset Øystein Hallen nordkalotten. Neste mål er å krysse Norge på langs. (Foto: Privat) LANDEVEI: Sykkelen ble også tatt i bruk underveis, men da måtte hunden Ailo byttes ut. Med logistikkhjelp fra foreldrene fikk Øysten Hallen utstyr og matforsyninger underveis. (Foto: Privat)

3 LØRDAG 13. AUGUST 2011 e egne grenser KIF S GENERALSPONSOR Divisjon Kirkenes Stadion Lørdag 13. august kl Kirkenes IF - Norild Inngangspris Voksen 100,Barn/pensjoniste r 50,- KIF - LAUGET 2011 Kirkenes Transportsentral AS Kirkenes Bad & Kjøkken AS KAMPSPONSORER Pedersen HESSENG Elektro 3

4 4 LØRDAG 13. AUGUST 2011 Nordlys til helgen En kraftig eksplosjon på solen gir nordmenn muligheten til å oppleve nordlys til helgen. Dette melder storm.no som opplyser om at eksplosjonen er den kraftigste siden Søndag og mandager det varslet nordlys helt sør til Oslo, men grunnet dårlig vær er sjansen for å få med seg fenomenet størst nord for Nordland. Uendrede multeregler I et endringsforslag for friluftsloven foreslår regjeringen at reglende for multeplukking ikke skal endres, melder Miljøverndepartementet. I Finnmark, Troms og Nordland gjelder egne regler, Finnmarksloven, for multeplukking. På Finnmarkseiendommens grunn er hovedregelen at kun de som er bosatt i fylket kan plukke. I tillegg kan grunneier for visse steder med mye multer sette opp skilt som forbyr andre å plukke multer på vedkommendes eiendom. Bøkfjorden Stopp for post Veg og bru Tunnel Rundvannet Alt. 5A Elvenes Pasvikelva I tre uker har posten kun kommet sporadisk til beboerne i Storgata i Kirkenes sentrum. Thea Ruud Tovås NY VEI: Riksvei E105 kan få en helt annen trasé ved Hesseng enn dagens vei. (Illustrasjon, Statens Vegvesen) Ny bru kan bli «porten til Norge» Arbeidet med riksvei E105 til grensa mot Russland er godt igang. Til uka skal sørvarangerpolitikern e bestemme seg for hvilken løsning de vil ha gjennom Elvenes. Bjørn S. Kristiansen I februar ble det varslet om igangsetting av reguleringsplan for strekningen mellom Rundvannet og Elvenes. Samtidig ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn. Administrasjonen på rådhuset i Sør-Varanger har brukt sommeren på å komme frem til sine anbefalinger. Og ny bru over Pasvikelva kan få større betydning enn kun å frakte folk tørrskodd over. Mellom øst og vest Alternativet som ifølge administrasjonen er best, går stort sett utenom bebyggelsen nord for Rundvatnet, og berører ikke Elvenesbebyggelsen i det hele tatt. Den forslår også en tunnel på omlag 680 meter, samt en ny bru over Pasvikelva på opptil 200 meter. I planprogrammet fra Statens Vegvesen heter det at: «E105 er den eneste vegforbindelsen mellom Norge og Russland og Pasvikelva kan på en måte betraktes som «porten» til Norge eller som en «kulturbru» mellom øst og vest.. Det er aktuelt å vurdere om og eventuelt hvordan dette kan symboliseres gjennom den arkitektoniske utformingen av en ny bru over Pasvikelva.» 80 millioner Administrasjonen foreslår også en alternativ løsning, som legger opp til en lang bruløsning over utløpet av Pasvikelva. Dette alternativet gir også en tunnelløsning på mellom 650 og 770 meter. Det var UD-statssekretær Erik Lanhstein (Sp), som i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet i oktober i fjor, kom med 25 millioner kroner som skulle gå til første trinn av veiopprustingen av E105. Tilsammen er det bevilget 80 millioner kroner, og mens arbeidet med strekningen mellom Storskog og Elvenes er godt igang, jobbes det med planer for den resterende veistrekningen helt frem til Hesseng. I formannskapsmøtet kommende uke, skal politikerne ta stilling til alternativene. Nå er jeg inn i tredje uken uten daglig post. Jeg abonnerer på Aftenposten og burde fått den i postkassen hver dag, sier Torgunn Dahl, beboer i Storgata. Hun forteller at de to første ukene var det post to eller tre ganger i uken, mens postkassen har vært helt tom denne uken. Da jeg ringte posten fikk jeg beskjed om at det var et sykt postbud som var årsaken. Ekstrem situasjon Pål Jakobsen, informasjonssjef i Posten, kan bekrefte at det har vært problemer med bemanning på postruten i Storgata. Vi har hatt en ekstrem situasjon med flere sammenfallende hendelser. Ettersom at dette ikke skjer så ofte er ikke vikarlistene lange nok til å kunne dekke slike tilfeller. Det er heller ikke attraktivt å stå på bunnen av en slik vikarliste. Men de som har vært på jobb har gjort en god jobb og minimalisert ringvirkningene ved å ta doble skift og ruter utover sine egne, sier Jakobsen, men avviser at dette kan bli en vane i Sør-Varanger. Sommeren er krevende Det vil ikke være sånn at neste gang et postbud ikke kan møte opp på jobb av ulike årsaker, så vil posten stoppe opp. Posten har nok vikarer og god nok dekning ved fravær, men vi kan aldri love 100 prosent dekning hele tiden, sier Jakobsen og legger til: Sommeren er en spesielt krevende periode med tanke på ferieavvikling. At dette har skjedd to ganger i samme kommune i løpet av en så kort periode er tilfeldig, men veldig beklagelig, sier Jakobsen og lover at alt skal være i orden fra starte av neste uke. 28. juli i år skrev Sør-Varanger IKKE VEDVARENDE: Posten har hatt problemer med levering i Kirkenes avviser at dette kan bli et vedvarende problem i Sør-Varanger. Avis om hvordan et sykt postbud førte til stopp i postlevering to dager i Bjørnevatn. Da sa Posten at den dårlige bemanningen skyldtes ferieavvikling og at det ikke var nok vikarer til å erstatte det syke postbudet. Samles opp Min faste postmann har jeg ing- sentrum de Dyktig fagpleie med vekt på sørvis og omsorg. Ella og Yvonne Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Telefon Steinprofilerte ståltakplater Ostemokate. pr m 2 109,- Tlf: Regnskap, lønn, fakturering Selvangivelse, årsoppgjør Økonomisk rådgivning Bistand ved etablering Forretningsførsel Kirkegt. 2, 9900 Kirkenes Tlf mail: SYNS- UNDER- SØKELSE Masse nyheter i brilleinnfatninger og solbriller Telefon Holder lørdagstengt i juli. Dr. Wesselsgt. 14 midt i gågata Butinox oljemaling 10 liter, veil 1043,- NÅ 648,- ÅPNINGSTIDER: Mandag-fredag Torsdag Lørdag Førstevalget! Fiskebeck Hans Væggersvei 18 - Tlf

5 Fallskjermjegere Ifølge Barents Observer vurderer det russiske miltæret å stasjonere fallskjermjegere i Pechenga. De skal inngå i den planlagte bataljonen med soldater spesialtrent til krig i arktiske forhold. Bataljonen kan være operativ i slutten av Allerede i 1943 ble det opprettet militærleirer i Pechenga og det var blant annet soldater herfra som deltok i frigjøringen av Kirkenes. Byen Pechenga ligger rundt 10 km fra grensen mot Norge og 50 km fra Kirkenes. Dårlig for Tschudi Dagens Næringsliv skriver at skipsreder Felix H. Tschudi må rapportere negativt driftsresultat etter fjoråret. På konsernbasis ble underskuddet i Tschudi Shipping Company 20,8 millioner kroner, mot pluss halvannen million dollar året før. Dette forklares med svake markedforhold og redusert utnyttelse av flåten. Dette gjelder spesielt i offshore-segmentet. LØRDAG 13. AUGUST sten igjen Storvik kjøper tilbake Bjørn Storvik kjøper tilbake Rambøllvirksomhet i Kirkenes og Murmansk. Birgitte Wisur Olsen Vi blir 15 ansatte, fordelt på Kirkenes og Murmansk, opplyser Bjørn Storvik som nå har kjøpt tilbake Rambølls Barents AS og OOO Rambøll Barents. I en pressemelding opplyses det at dette gjelder den delen av Rambølls virksomhet som fortrinnsvis har arbeidet med forretningsutvikling i Barentsområdet. Det forklares at bakgunnen er at Rambøll har besluttet å endre sitt forretningskonsept i Nord-Vest Russland. God løsning Dette tror jeg blir en god løsning for alle parter, kommenterer Bjørn Storvik. Vi vil fortsette å samarbeide både med Rambøll i Norge og Rambøll i Russland der det er naturlig, sier Storvik som eier og leder det nyetablerte selskapet Storvik Consult AS. Fra 1. august i år overtok han virksomhetene Rambøll Barents AS i Kirkenes og OOO Rambøll Barents i Murmansk. Virksomhetene heter nå henholdsvis Storvik Consult AS i Norge og OOO Storvik Consult i Russland. Multilateralt Virksomhetene fortsetter med hovedkontor i Kirkenes og kontor i Murmansk og vil tilby rådgivningstjenester innen etablering av virksomhet på tvers av grensen mellom Norge og Russland, opprydding etter kjernekraftvirksomhet, miljø og energieffektivisering og vann og avløp. Storvik & Co ble etablert i Kirkenes i I 2000 tok jeg over i Kirkenes og i Russland, sier Bjørn Storvik om bakgrunnen. Fra 2006 overtok Rambøll gradvis denne virksomheten, og jeg kjøper nå tilbake igjen som følge av at de har endret strategi. Planen er nå å utvide både i Norge og Russland, og også jobbe mer multilateralt blant annet mot Finland. Det begynner å bli ganske internasjonalt i Murmansk. Vi har for eksempel franske Total inne og også tysk leverandørindustri. Så spørsmålet blir; hvorfor begrense det til Norge, sier Storvik til Sør-Varanger Avis. Bjørn Storvik og Naida Murtazalieva skal drive virksomheten i Kirkenes. sentrum de siste ukene grunnet sykdomsfravær hos postbudene. Informasjonssjef i Posten, Pål Jakobsen (innfelt), (Foto: Arkiv/Posten) enting å utsette på, men han har ferie nå og det skal egentlig være en vikar i disse ukene. Men nå var altså dette postbudet sykt, sier Dahl som selv har jobbet i posten i over tyve år og understreker at hun aldri ville klaget hvis det ikke var noe å klage på. Jeg har tatt inn posten for en nabo og en dag fikk hun mange brev i en bunke. Så de samler dem opp, og leverer tilslutt. Men jeg vil da ha posten og avisen min hver dag, ikke samlet en gang i uken. Bilbelte-kontroller Fra fredag 12. august til søndag 21. august skal det gjennomføres store bilbelte-kontroller over hele landet. Dette melder Statens Vegvesen i en pressemelding. - De fleste er flinke til å sikre seg, men ulykkesanalysene viser likevel at over 40 prosent av de drepte i trafikkulykker ikke har brukt bilbelte. Bilbeltet er den viktigste livredderen i en bil uavhengig av hvor gammel eller ny bilen er, sier Cecilie Waterloo Lindheim - som arbeider med trafikksikkerhet i Statens vegvesen. På landsbasis ville trolig 40 færre omkommet hvert år hvis alle bruker bilbelte. Bilbeltet skal være festet tett inntil kroppen, og ikke være vridd. Det skal ligge stramt nede på hoftene og alltid over skulderen. Etter at bilbeltet er klikket på, er det lurt å stramme til. Finnmarksbunad Vi leverer: Komplett bunad Utleie Materialpakke Sølv Rens av sølv Dr. Wesselsgate 15 Kirkenes Telefon Norasenteret Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark Henrik Lundsgt. 4 Døgnåpen krisetelefon. Botilbud og samtaletilbud Tlf Fax Norasenteret er eid av: Lebesby, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Tana og Sør-Varanger kommuner SKOLE- SEKKER OG -REKVISITA: penal, linjal, skrivesaker, matbokser m.m. Kontorvarehuset Midt i gågata - Tlf.: Lokal turoperatør med 20 års erfaring! Vi kjører dere... med en av våre nye minibusser Ta kontakt for pris på transport Tlf Dr. Wesselsgt.9 Kirkenes Brilleinnfatninger Solbriller Kikkerter Klokker Ring oss for synstest OFF. GODKJENT OPTIKER

6 6 LØRDAG 13. AUGUST 2011 VÅR MENING En annerledes valgkamp Tragedien 22. juli har satt det politiske Norge i sjakkmatt, naturlig nok. Om temmelig nøyaktig en måned er det kommune- og fylkestingsvalg, og normalt ville valgkampen ha vært begynt og startskuddet gått over hele landet fra forrige helg. Et sentralt startskudd går denne helgen. Lokalt ser det ut til at storparten av partiene i hvert fall har tenkt å vente litt til og ta en egen fellesstart neste lørdag, 20. august. Det har vært snakket mye i det offentlige rom om hvor annerledes denne valgkampen kommer til å bli. Med et bakteppe som 22. juli er det stor sannsynlighet for at både retorikk, ord- og begrepsbruk,- for ikke å si også temperatur, blir forskjellig fra det vi har vært vante med i de senere valgkamper. Samtidig er det viktig å ikke glemme hvor stor betydning det har for demokratiet og for de verdier dette norske samfunnet så gjerne vil ivareta og bevare, at nettopp denne valgkampen også blir så «normal» som overhode mulig. Vi må ikke sette oss i en situasjon der politisk diskusjon, uenighet og meningsbrytning får et negativitetens skjær. Det må tvert imot stimuleres til mer politisk debatt og engasjement i høst og i årene som kommer, ikke mindre. Klarer vi i tillegg å løfte debatten til et rent, godt og skikkelig saklighetsnivå, har vi,- det norske samfunnssystemet og demokratiet som morderen ville til livs, vunnet en betydelig seier. Lokalt her i Sør-Varanger ønsker vi oss en valgkamp som tydelig viser de politiske skillelinjene mellom lokalpartiene slik at vi som velgere kan bli i stand til å gjøre vår egen vurdering av hva som er best for Sør-Varanger de neste fire år. Vi ønsker oss at lokalpartiene forteller oss velgere hvordan de vil løse de viktigste utfordringene for lokalsamfunnet fremover. Ett hovedspørsmål vi ønsker svar på er hvordan kommuneøkonomien skal skjøttes på en bærekraftig måte samtidig som man ivaretar de mange store oppgaver i alt fra eldreomsorg til manglende personell i barnehagene. Sammen med alt det andre som står i kø og venter på sin løsning i kommunen vår. På kort og lang sikt. Å se ting i sammenheng er også et viktig stikkord. I snart 30 år har man snakket om ny innfartsvei til Kirkenes, for eksempel, og i av dem har man snakket om å forberede seg til en olje- og gassfremtid. Blant annet om hvordan infrastrukturen må ligge på plass den dagen sneballen begynner å rulle. Per idag ruller trailerlass med avgang fra gråbergtippene i Bjørnevatn gjennom byen og til utskipning fra kai. Den infrastrukturen man har snakket om i flere tiår, nettopp med tanke på den typen transport som dette, er likevel ikke på plass. Det er ikke engang bestemt enda hvordan slike utfordringer skal løses i fremtiden. Debatten om skolestrukturen er like gammel som infrastrukturdebatten. I denne valgkampen håper vi på en avklaring også i den saken. En avklaring for distrikts-sør-varanger som holder lenger enn til neste valgkamp. Sør-Varanger er inne i en betydelig brytningstid, også befolkningsmessig. Hvordan vi skal huse og hvordan vi tar imot og integrerer, norske og utenlandske nye innbyggere er også et viktig valgkampspørsmål av betydning for lokalsamfunnets fremtid. Den annerledes valgkampen 2011 mangler altså ikke svært interessante tema å sette på dagsorden. Idag starter v men ikke i S VALGKAMP: Her møter SVs Elin Henriksen stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen (FrP) under valg Besøksadresse: Pasvikveien 1, Kirkenes Postboks Kirkenes SENTRALBORD: Fax abonnement/regnskap: Fax annonser: Ansvarlig Redaktør/Daglig leder: Randi F. Andreassen Redaksjon: Rundturen: Abonnement: Annonser/gratulasjoner: PRISER M/BUD M/POST FLY/POST K.nes/Hesseng, Sandnes, Bj.vatn Lokal post utenfor Sør-Varanger Pr. kvartal..kr 413,00 340,00 480,00 Pr. halvår..kr 760,00 655,00 940,00 Helår.....kr 1460, , ,00 Løssalg...kr 20,00 ÅPNINGSTID: Utkommer tirsdag, torsdag og lørdag Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseetikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). Adresse: Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum 0101 Oslo, Telefon: Fax: , E-post: Ap-ledelsen i Oslo ville utsette valgkampåpningen til etter 21. august, men fikk blankt nei av de andre partiene. Derfor starter valgkampen idag, men ikke i Sør-Varanger. Bjørn S. Kristiansen Her har Ap og SV ønsket utsettelse ytterligere en uke og fått gjennomslag. E-post-korrespondanse som Sør-Varanger Avis har fått tilgang til, viser at de fleste partilagene i Sør-Varanger sier ja til fellestart på valgkampen lørdag 20. august. Etter terrorhandlingene 22. juli, bestemte partiene sentralt at all valgkamp skulle starte først 13. august. I Sør-Varanger utsettes den enda en uke, men enkelte partier er uenige. FrP føler seg presset. Vi ønsket å starte idag, og mener det er uheldig at valgkampen er ytterligere utsatt. Det har kommet retningslinjer fra partiene sentralt om fellestart den 13. august, og jeg mener vi burde holdt oss til det, sier FrPs listetopp Monica Hauge Stiansen. Må følge spilleregler Også Venstreleder Stian Celius reagerer. Vi har mulighet til å starte i dag, samtidig som vi egentlig ikke har et reellt valg. Det ble tatt initiativ til felles åpning, og siden det ble bestemt at det skal være 20. august ville det være umoralsk av oss å starte idag, sier Celius. Venstrelederen setter spørsmålstegn ved avgjørelsen, og som FrPs Hauge Stiansen peker han på at partiene sentralt har pekt ut 13. august som åpningsdag. Debatten om dette foregikk på et formannskapsmøte der bare halvparten av det politiske Sør-Varanger var representert. Vi andre fikk bare informasjon på mail i ettertid. Jeg vil ikke overdramatisere dette, men vi har formelle spilleregler vi må forholde oss til. Her burde alle partiene blitt innkalt til et møte, sier Celius, og peker på at formannskapet ikke har noen formell rolle i dette. Ifølge e-postene Sør-Varanger Avis har fått se, viser Ap-ordfører Linda Beate Randal til et nylig avholdt telefonmøte i formannskapet der start for valgkampen ble diskutert. Der var FrP ikke representert på grunn av ferieavvikling, og Venstre har ringen representanter i dagens kommunestyre. Det er ikke riktig å si at vi hadde et formannskapsmøte om valgkampstarten. Vi hadde et formelt hastemøte om Frodig Fokus-konferansen, og valgkampen kom opp som tema på tampen av møtet, sier Randal. Avviser press Hun understreker at det var SV som tok initiativ til felles valgkampåpning, og at de foreslo 20. august. Vi ønsket også felles åpning, men vi har ikke bedt om utsettelse. Samtidig har vi snakket om det innad i partiet, og årsa-

7 LØRDAG 13. AUGUST MYE TRAFIKK: Sven Ronny Hansen fortviler over trafikksikkerhets-situasjonen i Hans Wæggers vei. (Begge Foto: Birgitte Wisur Olsen) Krever farten satt ned valgkampen Sør-Varanger kampen i Årets kommunevalgkamp er utsatte enda en uke. (Arkivfoto.) ken til at vi ønsker å starte den 20. august er at vi ikke føler oss i stand til å drive valgkamp akkurat nå. Sørgetiden er ennå ikke over, jeg møter fortsatt mennesker som gråter når vi snakker om det som har skjedd, sier Randal. Hun avviser at Ap skal ha presset på for en utsettelse, og sier at i e-postkontakten med FrP har partiet etter hvert stilt seg positive til utsettelsen. Også Stian Celius i Venstre har, ifølge ordføreren, tidligere uttrykt ønske om å delta i en felles åpning på valgkampen. Jeg synes det er trist at det kommer slike reaksjoner, for dette er en alvorlig sak. Landet er i sorg. Samtidig kan jeg bare oppfordre de andre partiene til å gjøre det de føler er rett. Vi i Ap har opplevd at de andre partiene har behandlet oss respektfullt og gitt sin støtte. Jeg skjønner at det kan være vanskelig for FrP og Venstre å skulle starte opp en uke før de andre, men det er helt opp til dem selv, sier Randal. Flere er enige Samtidig stiller flere partier seg bak ønsket om ytterligere utsettelse. Det var SVs Knut Mortensen som tok initiativ til felles valgkampåpning, slik det er besluttet av partiene sentralt. Jeg tok dette initiativet overfor Ap, og jeg synes det er veldig fint at alle har sluttet opp om det. Jeg ser ikke noen problem med at vi starter den 20. august, vi i SV hadde uansett planlagt å starte Fakta n Etter terrorhandlingene 22, juli, kom partisekretærene i samtlige partier sammen og besluttet at valgkampen skulle starte først lørdag 13. august klokken 12. n Tidligere denne uken kom det frem at Ap ønsket å beholde den såkalte borgerfreden til etter den nasjonale sørgedagen, søndag 21. august. Det ble avvist av de andre partiene. n I Oslo deltar alle partier, også Ap, på en felles valgkampåpning idag. Statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg kommer ikke til å delta før etter 21. august. da, sier Mortensen. Heller ikke Senterpartiets Cecilie Hansen reagerer på den forlengede sørgeperioden. Jeg synes det er helt greit, og såvidt jeg har forstått har alle vært positive til det, sier hun. n 9. august sendte leder i Sør- Varanger Ap, Lena Bergeng, ut følgende e-post til samtlige partiledere og ordførerkandidater: «Vi har forstått det slik at det ønskes en felles oppstart av valgkampen, noe også formannskapet i Sør-Varanger kommune er blitt enige om. Sør-Varanger Arbeiderparti har etter å ha vært i kontakt med de fleste av dere besluttet å starte sin valgkamp lørdag 20 august med stand i gågata kl Håper vi alle kan samles om denne datoen.» Tungtransporten dundrer forbi. Her er joggere, gamle damer med rullator, småunger og turfolk. Men ikke fortau. Og altfor høy fart, mener Sven Ronny Hansen. Birgitte Wisur Olsen Steintransporten ned Hans Wæggers vei har aktualisert saken. Her er en stein som hoppet ned utenfor oss, sier Sven Ronny Hansen og viser frem en ganske stor stein. Ikke noe særlig om noen hadde fått den i hodet, sier han og legger til at trafikksikkerheten i veien ikke bare handler om steintransporten. For den er jo tidsbegrenset, men det her gjelder generelt. Ut i veien For lenge siden har Hansen etterlyst fortau. For her er mye folk som ferdes, og vi kan ikke være så nonsjalant at vi ikke bryr oss om gamle damer og små unger og alle andre selvsagt kan gå trygt. Hansen står utenfor trykkeriet i Hans Wæggersvei og betrakter trafikkbildet. Der ser du hvordan bilene står parkert. Det er jo ikke mulig å komme seg forbi uten å gå ut i veien, og der går jo trafikken, påpeker han. Holde fartsgrensen Veien har 50 sone. Det er mye trafikk i den, og mye folk som skal til og fra industriområdet der det er mange butikker. Bilene kommer ut av 30-sonen forbi skolen, og gasser opp når de skal ned her. Det finnes vel nesten ikke den som holder fartsgrensen, mener Sven Ronny Hansen. Jeg vil henstille til at folk holder fartsgrensen som er satt, men aller helst burde det vært 30-sone her. Trafikksikkerhetsutvalget skal diskutere spørsmål knyttet til steintransporten i neste uke. IKKE FORTAU: Mangelen på fortau tvinger folk ut i veibanen.

8 8 LØRDAG 13. AUGUST 2011 Minneord Steinar Jessen til minne Steinar Jessens 16-årsdag skulle bli hans siste. Det er med stor sorg vi minnes Steinar, en av våre flinke og flotte ungdommer, en gutt som var med på å prege AUF og imponere partiet. Det er ubegripelig at vi ikke skal treffe ham igjen. Vår dypeste medfølelse går til Steinars nærmeste familie og venner. Dere skal vite at vi står sammen med dere i sorgen. Til tross for sin unge alder rakk Steinar å sette tydelige spor etter seg. Han rakk å gjøre en forskjell. Steinar meldte seg inn i AUF allerede som 14-åring, og stilte til valg som styremedlem på sitt aller første møte. Han ble sekretær og nøkkelperson i Alta AUF, et av de største AUF-lagene i Finnmark. Han var spesielt opptatt av skolepolitikk. Han ville være med på å skape en bedre skole, en skole uten mobbing. Hans sterke engasjement kom tydelig frem i diskusjoner og meningsytringer, blant annet i elevråd og samarbeidsutvalg. Steinar ville bidra for å få til et bedre samfunn. Han kjempet utrettelig for det han trodde på. AUF-kamerater beskriver ham som kunnskapsrik, sosial, omsorgsfull og som en varm person. Han var en som brydde seg om andre. Steinar var umistelig. Uendelig mange vil savne ham - hver eneste dag, ikke bare i AUF, men i lokalsamfunnet, i Arbeiderpartiet, på skolen og i svømmemiljøet. Svømming var viktig for Steinar. Den nordnorske «svømmefamilien» var et annet fellesskap han rakk å prege før han ble tatt fra oss. Steinar visste hva han ville og trodde på. Over hele landet vil vi hedre ham og de andre som falt på Utøya. Vi skal hedre ham ved å fortsette å jobbe for en bedre skole, mot mobbing, for felleskap og mot intoleranse. Vi skal jobbe for det Norge han ønsket. Vi skal fortsette å kjempe. Vi skal gjøre det med kjærlighet. Til minne om Steinar. Vi lyser fred over Steinar Jessens minne. Eskil Pedersen Åsmund Aukrust Tonje Brenna Jens Stoltenberg Helga Pedersen Raymond Johansen På vegne av Arbeiderpartiet og AUF Når menneskeverdet blir nedgradert Anders Behring Breivik hevdet at han ville lage et bedre samfunn, og var villig til å drepe mange mennesker for å nå målet sitt. Han prioriterte sine egne ideer om et godt samfunn høyere enn andre menneskers liv. Forut for bombinga og skytinga hadde han oppgradert seg selv til «redningsmann» og nedgradert andres menneskeverd. Det samme mønsteret finner vi hos andre ekstreme personer og bevegelser som hevder de vil lage et bedre samfunn. De mener egne ideer er så gode at det gir dem «rett» til å ta andres liv for å nå sine mål. Det innebærer at de nedgraderer menneskeverdet til sine motstandere. Vi har sett det i høyre-diktaturer og venstrediktaturer; hos Hitler i vest og Stalin i øst. Men veien til et bedre samfunn går ikke gjennom å terrorisere uskyldige mennesker med vold og drap. Her er budskapet til de som måtte sympatisere med Breivik: Det er et stort selvbedrag å tro at du kan skape et bedre samfunn ved å påføre uskyldige mennesker lidelse og død. Du oppnår ikke dine mål ved å bruke terror, snarere tvert imot. DEBATT Breivik kaller seg kristen, men bryter ettertrykkelig budet om ikke å slå ihjel. Og han bytter ut den fremste kristne verdien, kjærlighet, med hat. Å kalle dette kristendom er like falskt som at han ga seg ut for å være politi. Det er løfterikt at det norske samfunn ser ut til å samle seg om et konstruktivt svar på terroren; ikke hevn, men nestekjærlighet og demokrati. Martin Luther King sa: «Hat kan aldri fordrive hat, det kan bare kjærlighet.» Otto Strand fylkesleder i KrF Om å «reparere» veier Så med iver på at Jarfjordveien, FV 886 (tidligere RV 886) skulle rustes opp. Ihvertfall etter det som ble sagt i avisen, der vi i våres kunne lese at penger skulle omdisponeres til Jarfjordveien i år. Mener jeg leste det i forbindelse med en artikkel om at Reguleringsplanen for E105 Elvenes - Storskog er vedtatt og at arbeidene der nå er startet. Uansett, det eneste som er gjort er at man har lagt asfalt i de største hullene med spade og reparert noen få meter med veiskulder fra Storskog til Ulveskaret. Ja, vi må ikke glemme ny hvitstripe langs veiskuldra. Det er bare det at veien nå er blitt cm smalere enn den var tidligere. Man ser tydelig gammel og ny hvitstripe flere plasser. Så istedenfor å reparere veiskulder langs hele FV 886 så har man altså bare «malt» veien smalere. Og kun brukt stiplet kantlinje, siden veien nå er for smal til å kunne ha gul midtlinje. (ref. vegvesens norm ) Og som før, bjørka skraper snart langs sida på bilen når man ligger ut mot hvitstripa. Det nytter ikke drive kantslått, når store bjørketrær svinger seg innover mot veien allikevel. Men med kantlinja nærmere midten, så holder det vel et par år til uten at man må ut å rydde skog. Ordentlig veisatsing altså. Ellers er veien som før, det går på helsa og kjøretøyet løs. Frank Emil Trasti Jarfjording ALLTID FISK: «Med bestemor på fisketur i Storbukt fikk vi alltid fisk». (Illustrasjonsfoto/arkiv) Bestemor i Jarfjord Ho va liten og nett og ville gjerne at vi sku kalle ho for «bæsta». Ho prøvde mange ganger å få oss til å si det, men vi kalte ho Bestemor i Jarfjord. Det va så koslig å komme kjøranes inn til huset, for ho satt alltid og så ut kjøkkenvinduet og venta på oss. Uansett katti på døgnet vi kom til Jarfjord, hadde ho kokt kakao og smurt brødskiver til oss. Ho hadde en fjøskjole og fjøs støvla som va klippt av helt nede. De sto i yttergangen og ho smetta dæm på sæ hver gang ho sku i fjøset. Det va spennanes å gå i fjøset med bestemor. Ho hadde høns og saua. Vi fikk være med å plukke egg. Det va artig å se at bestemor alltid visste kor hønan hadde gjemt eggan sine. Vi brukte å få et lam hver vår, som sku være vårres. Vi lekte med lammet og kosa oss, men når høsteferien kom, va plutselig lammet borte. Kan ikke huske kossen forklaring vi fikk på det, men vi godtok den sikkert, siden æ ikke huske noen sorg over det. Av og til va det en vær hos bestemor. Den sto alltid fast og va kjempeskummel. Æ elska når bestemor lagde brunsaus, for da lukta det så godt i huset. Ho brukte alltid å ha en liten brunost bit i sausen. Det smakte godt. Yndlings pålegget på brøskiva va røyka blåkveite. Det bestillte vi hos Borthen. Han kom kjøranes med varan, som han hadde i en pappeske. Det va alltid like spennanes å se ka bestemor hadde bestillt. Kansje det va sjokolade eller kjeks i eska. Så fikk vi te i små kaffekopper med masse sukker i. Hver gang æ spiser brødskiva med kveite og en kopp te, tenker æ på bestemor. Når vi sku sove hos bestemor og bestefar, ble alle ungene stua inn på kottet på loftet. Kottet lå over trappa. Der va det madrasser over hele golvet og et lite vindu som slapp inn lys. Når vi sku på do, kunne vi gå helt ned i kjellern, eller på dobøtta på loftet. Vi valgte som regel dobøtta. Iallfall hvis man måtte på do om natta, aleina. Bestemor hadde potetland. Æ huske første gang vi sku til det landet og bare sku ha en bøtte med oss. Æ syns det va litt merkelig og æ va litt redd. Æ ville jo ikke reise til et ainna land med bestemor og ei bøtte. Når vi nu endelig kom til potetland, så va det jo kjempeartig å få grave etter poteter som vi sku ha til middag. Bestemor brukte å si at vi sku ro å fiske middag. Da gikk vi til fjæra. Vi brukte alltid å ta en hvil på steinen til bestemor som lå på haugen. Der kunne vi sitte å se utover fjorden, og fundere over livet. Deretter rodde vi ut med den fine båten til bestemor. Vi sku ro sånn at vi så kjøkkenvinduet til Helga, og rett ut fra fjæraskjåen. Der fiska vi med juksa og fikk fisk. Alltid. Heidi Haaker Debatt Velkommen med DIN mening til Sør-Varanger Avis sine debattsider. Vi oppfordrer alle debattanter til ikke å overskride 3500 tegn i sine innlegg. Anonyme leserinnlegg blir refusert. Kronikker bør ikke være lengre enn 5000 tegn. Redaktøren

9 LØRDAG 13. AUGUST Blant de riktige løsningene trekker vi ut: 1. premie - 5 flaxlodd, 2. premie - 3 flaxlodd, 3. premie - 1 flaxlodd x-ord 852 Navn: Adresse: Løsningen kan sendes: Sør-Varanger Avis, boks 63, 9915 Kirkenes eller leveres i ekspedisjonen i avisa. Løsningen må være oss i hende innen TIRSDAG 23. AuGuST

10 10 LØRDAG 13. AUGUST 2011 Resultater fra Kirkenesløpet Det tradisjonsrike Kirkenesløpet ble også i år avholdt fredagen under Kirkenesdagene. Med 8 plussgrader, regn og vind var ikke forholdene de beste, men det la tydeligvis ingen stor demper på deltagerene. Arrangørene kunne melde om en liten oppgang i antall påmeldte Resultater: Jenter 9-10 år 1 runde, cirka 2300 meter 1. Runa Ulvang, Kjelsås idrettslag Frid Torhild B Danielsen, KSK Una Sofie Jensen, KSK Hedda Løvdal Gamnes, Fredrikstad Ingrid Renna Eilertsen, KIF Julia Nowbuth, KSK Jenter år, 1 runde 1. Franziska Skogsholm, Rena i.l Kaja Bergersen, KSK P-rom/Bra/Bta: 104/116/134 m 2 Eiendomstype: Rekkehus Byggeår: 1964 / Tomt: 268 kvm Prisantydning: kr ,- Omkostninger: ca. 2,75 % av kjøpesum Finn-kode: Visning: 17.august kl 12:00-13:00 og 17:00-18:30 Adresse: Mellomveien 37A, 9912 Hesseng Oppdragsansvarlig: Roar Kjeldsberg Tel: / , Fax: E-post: Gutter 9-10 år, 1 runde 1. Alrik Green Døvle Gutter år, 1 runde 1. Sindre Rognmo Johansen, SIL Håvar Noste, SIL Andreas Ingerøien, BIL Sander Rasmussen, KSK Joakim Rojas, KSK Jenter år, 2 runder, cirka 4600 meter 1. Nora Ulvang, Kjelsås Gutter år, 2 runder 1. Håkon Renna Eilertsen, KIF Jenter år, 2 runder 1. Malika Skogsholm, Rena i.l Gutter år, 2 runder 1. Eirik Renna Eilertsen, KIF...17,52 P-rom/Bra/Bta: 104/116/134 m 2 Eiendomstype: Eier (selveier) Rekkehus Byggeår: 1968 / Tomt: 330 kvm Prisantydning: kr ,- Omkostninger: ca. 2,75 % av kjøpesum Finn-kode: Visning: 17.august kl 12:00-13:00 og 17:00-18:30 Adresse: Reinsdyrveien 11A, 9912 Hesseng Oppdragsansvarlig: Roar Kjeldsberg Tel: / , Fax: E-post: Menn, junior, 3 runde, ca 6900 meter 1. Jørgen Nilsen Jerijervi, KIF Vinjar Skogsholm, Rena i.l Kvinner, år senior, 3 runder ca meter 1. Sandra Baldvinson Lovise Grape, Me&Me Irene Haukanes Bjørg Edberg Linn Moberg, Fiskebeck Håndverk Kvinner, 1 runde 1. Ragnhild Mikkola Menn, år. 3 runder 1. Emil Strand, Barentsinstituettet Nils Henrik Svard, Kirkenes Tannklinikk Brant Tapley Kjell Magne Johnsen, Sirma i.l Arve Greier Green, Munkefjord idrettsglede og Emil Kvarsnes fra Bodø måtte dessverre bryte løpet. Kvinner år, 3 runder 1. Vera Nowbuth Thorsen, KSK Marit Hasselberg Elistbeth Larsen, SIL...38,47 4. Aina Kristoffersen, SIK...44,49 Helene Erlandsen stoppet brått opp etter en runde. Herrer, år, 3 runder 1. Kjetil Wilsgård, IL Forsøk Peter Bruer Iliyan Vasilev, Teknisk SVK Trym Hølvold, Prestøya i.l Herrer: Utdrikningslag, 1 runde (mer enn nok) 1. Frank Elvis Stokvold Kvinner, unge veteraner , 3 runder 1. Siri Balsvik, KOS Gubber, år, 3 runde 1. Vegard Ulvang, KIF (ny løyperekord) 2. Fred Inge Eilertsen, KIF Frank Fiskebeck, SIL Trond Haukanes, Øvre Barsnes il. Bedre enn i fjor. I barneløpet løp barn under skolepliktig alder 1 runde i «lillerunden» og, over skolepliktig alder 2 runder. Disse deltok: Mari Hamborg 5 år, Petter Rognmo 6 år, Hårek Rognmo 4 år, Maya Hamborg 6 år, Sivert Samuelsen 9 år, Synnøve Samuelsen 6 år, Fredrik Sagen Michelsen 1 år 10 mnd. Vegard Hamborg 9 år, Julianne Haug Rojas 7 år, Iben Elle Pedersen 6 år, Vilje Elle Pedersen 6 år, Mahnus Noste 8 år, Albert Jon Haugseth 8 år, Anna Ingerøien 8 år, Amalie Sofie Bakke 9 år, Emma Henninen 4 år, Johanne Henninen 1 år, Mathea Ulvang 7 år, Dina Rognmo Johansen 9 år, Robin Stegavik 8 år, Selma Løvdal Gamnes 4 år, Sindre Bakke 7 år, Ola Løvlien 8 år, Even Lunde 9 år, Alrik Green Døvle 9 år (også deltatt i konkurranseklasse) Askil Våga 7 år. P-rom/Bra/Bta: 104/116/134 m 2 Eiendomstype: Rekkehus Byggeår: 1964 / Tomt: 230 kvm Prisantydning: kr ,- Omk. Ca. 2,7 % av salgssum Finn-kode: Visning: 17.august kl 12:00-13:00 og kl 17:00-18:30 Adresse: Mellomveien 45B, 9912 Hesseng P-rom/Bra/Bta: 104/116/134 m 2 Eiendomstype: Eier (selveier) Rekkehus Byggeår: 1964 / Tomt: 216kvm Prisantydning: kr ,- Omkostninger: ca. 2,75 % av kjøpesum Finn-kode: Visning: 17. august kl :00 og kl 17:00-18:30 Adresse: Mellomveien 47A, 9912 Hesseng P-rom/Bra/Bta: 104/116/134 m 2 Eiendomstype: Eier (selveier) Rekkehus Byggeår: 1964 / Tomt: 226kvm Prisantydning: kr ,- Omkostninger: ca. 2,75 % av kjøpesum Finn-kode: Visning: 17.august 12:00-13:00 og 17:00-18:30 Adresse: Mellomveien 37B, 9912 Hesseng Oppdragsansvarlig: Roar Kjeldsberg Tel: / , Fax: E-post: Oppdragsansvarlig: Roar Kjeldsberg Tel: / , Fax: E-post: Oppdragsansvarlig: Roar Kjeldsberg Tel: / , Fax: E-post: REKORD: Pensjonert skiløper Vegard Ulvang var hjemme og stilte til start under Kirkenesløpet og satte ny løpsrekord. (Arkivfoto)

11 LØRDAG 13. AUGUST Vil komme hjem igjen Med et studieår igjen har Kathrine Nilsen planene klare, hun vil tilbake til hjembyen. Birgitte Wisur Olsen Nå er det sommerferie for studenten, og tid for sommerjobbing. Den skjer hos Heidi Benum. Kathrine er utdannet hudterapeut og er i ferd med å også utdanne seg til fotterapeut. Det er mye som skal klaffe, ikke minst å finne egnede lokaler, men jeg vil hjem, fastslår 28- åringen og syns hun er heldig som får jobbe hos en som har veldig lang erfaring fra bransjen og som er villig til å gi henne drahjelp. Tiden inne For Heidi Benum rister på hodet og sier: «absolutt ikke» som svar på spørsmålet om hun ikke er redd for å få en konkurrent. Selv jobber jeg jo bare fra påske til høsten, så det er bare kjempefint om det kommer en til her. Jeg vil gjerne både hjelpe på vei og samarbeide. Tiden er så absolutt inne for en ny etablering, mener hun. Akkurat det at ikke Kirkenes har et helårig hudpleietilbud har vekt undring hos mange. Ingen tvil om at det er behov, sier de to i kor. Det er bare å se på at i Hammerfest er det tre salonger og i Vadsø en. Vender tilbake Kathrine har jobbet flere år hos hudpleier i Vadsø og også flere år i Hammerfest. Jeg har bodd så mange år borte, og vil tilbake. Ikke fordi jeg NESTE SOMMER: Heidi Benum og Kathrine Nilsen mener Kirkenes er klar for et helårig hudpleietilbud igjen. Forhåpentligvis skjer det fra neste sommer av. (Foto: Birgitte Wisur Olsen) ikke har trivdes der jeg har vært, men jeg har familien her og liker Kirkenes som by. I enkelte årskull er det veldig mange som har vendt tilbake. Jeg har flere venner som har kommet tilbake. Det hjelper også på. Kanskje er det også sånn at det «smitter» dersom noen bestemmer seg for å flytte hjem til Kirkenes, er de to enige om. P-rom/Bra/Bta: 104/116/134 m 2 Eiendomstype: Eier (selveier) Rekkehus Byggeår: 1968 / Tomt: 281kvm Prisantydning: kr ,- Omkostninger: ca. 2,75 % av kjøpesum Finn-kode: Visning: 17. august kl 12:00-13:00 og 17:00-18:30 Adresse: Reinsdyrveien 13B, 9912 Hesseng Bta: 493 m 2 Eiendomstype: Eier (selveier) Næringseiendom / området regulert til bolig Byggeår: 1960 / Tomt: 1966 kvm Prisantydning: kr ,- Omkostninger: ca. 2,75 % av kjøpesum Finn-kode: Visning: Visning 17.august kl 15:00.-16:30 Adresse: Vigørveien 1, 9912 Hesseng P-rom/Bra/Bta: 104/116/134 m 2 Eiendomstype: Eier (selveier) Rekkehus Byggeår: 1968 / Tomt: 293 kvm Prisantydning: kr ,- Omkostninger: ca. 2,75 % av kjøpesum Finn-kode: Visning: 17. august kl 12:00-13:00 og 17:00-18:30 Adresse: Reinsdyrveien 11B, 9912 Hesseng Oppdragsansvarlig: Roar Kjeldsberg Tel: / , Fax: E-post: Oppdragsansvarlig: Roar Kjeldsberg Tel: / , Fax: E-post: Oppdragsansvarlig: Roar Kjeldsberg Tel: / , Fax: E-post:

12 12 LØRDAG 13. AUGUST 2011 KOMMER FOR SALG Kirkenes Oppusset eierleilighet nær sentrum Leiligheten disponerer hele kjelleretasjen og boligen er under seksjonering. Adresse: Solheimsveien 13 Kontakt: Ketil Tallberg Telefon: / Visning: Prisantydning: Omkostninger: ca. 2,7% Felleskostnad: P-rom/bra: ca. 113/119 kvm. Byggeår: 1955 Eierform: Eier eiendomsmegler1.no Hesseng Nyere enebolig m/2 utleiedeler Nyere enebolig i et barnevennlig område på Hesseng. Boligen har 2 utleieenheter som vil kunne gi en betydelig inntektskilde. Boligens "hovedleilighet" har 5 soverom. Dette er en perfekt bolig for barnefamilier. Adresse: Ekveien 27 Kontakt: Ketil Tallberg Telefon: Visning: Etter avtale Prisantydning: kr ,- Omkostninger: ca. 2,7% P-rom/bra: ca. 248/252 kvm. Ant. soverom: 7 Byggeår: 2008 Tomt: 616 kvm festetomt. eiendomsmegler1.no Sandnes Leilighet med høy standard-2.etg. Innholdsrik funkisbolig av høy standard og god planløsning med alt på ett plan. Borettslaget er under oppløsning og leiligheten vil da bli selveierleilighet uten fellesgjeld. En leilighet som må sees! Adresse: Sikdalsveien 4 Kontakt: Ketil Tallberg Telefon: Visning: Etter avtale Prisantydning: kr ,- Andel fellesgj.: kr ,- Totalt: kr ,- + omk. Omkostninger: kr 1 032,- Felleskostnad: kr ,- pr. mnd. P-rom/bra: ca. 153/157 kvm. Etasje: 2 Byggeår: 2008 Eierform: Andel eiendomsmegler1.no Kirkenes Tidsriktig og moderne i sentrum Totalrenovert ca 1/2 vertikaldelt bolig i sentrum av Kirkenes. Boligen har en meget god planløsning og fin utsikt utover byen. Dette er en tidsriktig og moderne bolig som må sees! Adresse: Pasvikveien 54 A Kontakt: Ketil Tallberg Telefon: Visning: Etter avtale Prisantydning: kr ,- Omkostninger: ca. 2,7% P-rom/bra: ca. 141/141 kvm. Ant. soverom: 3 Byggeår: 1967 Tomt: 295 kvm. eiendomsmegler1.no Pasvik En perle ved Pasvikelva-Rødsand Ny pris En perle ved Pasvikelva som innbyr til friluftsaktiviteter og rekrasjon både sommer og vinter. Det er oppført garasje m/anneks og uthus på eiendommen. Hytten er godt vedlikeholdt og har innlagt strøm. Adresse: Hytte Pasvik Kontakt: Ketil Tallberg Telefon: Visning: Etter avtale Prisantydning: kr ,- Omkostninger: ca. 2,7% P-rom/bra: ca. 50/50 kvm. Ant. soverom: 3 Byggeår: 1975 Tomt: kvm festetomt. eiendomsmegler1.no Jarfjord Hytte med utsikt over Jarfjordbotn Hytte på Pandurbakken med fin sjøutsikt mot Hagasiden. Hytten har innlagt strøm. Det er kort gangavstand til fiskevann og sjø, og store tur og friområder befinner seg rett utenfor hytteveggen. Adresse: Pandurbakken Kontakt: Ketil Tallberg Telefon: Visning: Etter avtale Prisantydning: kr ,- Omkostninger: ca. 2,7% P-rom/bra: ca. 55/55 kvm. Ant. soverom: 2 Byggeår: 1982 Tomt: Punktfeste eiendomsmegler1.no

13 LØRDAG 13. AUGUST TURISTMAGNET: Turistene valfartet til Finnmark og Sør-Varanger i juni. Elleve prosent flere nordmenn overnattet i fylket enn i fjor. (Foto: illustrasjon/thon hotell) Sover godt i Finnmark Flere nordmenn reiser i eget land, og hotellbransjen i Finnmark har fått en økning av overnattingsgjester. Thea Ruud Tovås Ved Thon Hotell i Kirkenes har de merket en markant økning av nordmenn som vil utforske sitt eget land. Jeg tror det kanskje har blitt en trend å utforske distriktene og bli bedre kjent med sitt eget land, sier hotelldirektør Thomas Hjellestad. Thon Hotell har hatt en økning på ni prosent nordmenn i juni i år, og totalt var det 60,6 prosent nordmenn som besøkte hotellet i samme måned. En annen ting vi har lagt merke til er at snittalderen på besøkende har blitt lavere. Før lå den på 50 + og nå er det flere rundt 30 år som reiser hit. Det har nok noe med at yngre mennesker har bedre økonomi enn de hadde tidligere. Turist i eget land Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at hotell, camping og hyttegrender i Finnmark har økt antall besøkende med 3 prosent sammenlignet med juni i fjor. Størst er økningen av antall nordmenn som velger å feriere i Nord- Norge. 11 prosent nordmenn har overnattet på hotell, camping eller hyttegrender i Finnmark, mens antall overnattende fra utlandet har gått ned med én prosent siden i fjor. Totalt hadde Norge økning på 2 prosent i samme periode. Liten økning Bilutleiefirmaene i Kirkenes har ikke merket noen stor forskjell fra tidligere år. Vi har rundt 30 biler og leide ut alle i de mest populære sommermånedene, sier daglig leder i Rent-a-wreck, Runar Pettersen. Bilutleie er mest populært om sommeren, men tallene for juni viser ingen stor forskjell fra fjorårets sommer. Det har kanskje vært en minimal økning uten at jeg kan si noe sikkert. Bilutleie er en stødig bransje her, sier Pettersen som har måtte avvise kunder som vil ha bil i siste liten i sommer. De fleste kundene avtaler utleie på forhånd, men noen ringer og vil ha bil på dagen. De fleste fikser vi bil til, men vi må avvise noen fordi vi ikke har hatt ledige biler. Doblet besøkende Sør-Varanger Avis har tidligere skrevet om turistinformasjonen i Kirkenes som opplevde en turistboom i juni i år. Sammenlignet med samme måned i fjor da de hadde besøkende, hadde de nesten en dobling med som tok turen innom juni i år. Tall fra Høybuktmoen viste at det ikke har vært tilsvarende økning i flytrafikken. De kunne melde om tre prosent flere flypassasjerer enn i juni i fjor. 2. divisjon damer Troms-Finnmarksserien Hudpleie Farging av vipper/bryn Hårfjerning m/voks Massasje Akupunktur Fotpleie Kathrine N. tlf Heidi tlf Hudterapeut/fotterapeut-elev (til 20. august) Hud/naturterapeut Søndag 14. august kl på Bjørneparken stadion, Bjørnevatn Hesseng IL - Stakkevollan H O V E D S P O N S O R Salg av i.d. b a r e M i n e r a l s pudder Åpningstid etter avtale tlf Storgata16 KirKeneS ARRANGEMENTS-SPONSORER HESSENG ADVOKATSELSKAPET RAVNA AS Vadsø Torg 2. etasje Postboks Vadsø Telefon Mobil Telefaks E-post: MATCHBALL ER GITT AV ANNONSESPONSOR Voksen kr 50,- / Barn kr 25,- Kafé Hesseng IL - vi er best på å bli bedre

14 14 LØRDAG 13. AUGUST 2011 Den beste s mmermaten Jordbærsnadder på pinne Frukt.no bringer oppskriften på denne friske desserten. Jordbær, kiwi og ananas og litt sjokolade. Og du har en deilig rett klar for servering! I plate mørk sjokolade 1 plate lys sjokolade 1 kurv jordbær 4 kiwi En halv frisk ananas Trespyd/trepinner Den mørke sjokoladen smeltes i vannbad. Hvit sjokolade blandes inn, men den skal kun varmes til 40 grader sånn at den ikke skiller seg. Så smelt den ved å sette bollen med hvit sjokolade på en rist over en kjele med kokende vann. Her må du røre rundt og følge nøye med. Noen av jordbærene dyppes i mørk sjokolade, noen i lys. De legges på matpapir inntil sjokoladen har stivnet. Ananas og kiwi skjæres opp i store biter. Frukt og bær tres på pinner, og resten av sjokoladen kan gjerne serveres i en liten skål ved siden av. (Foto: Frukt.no/Sarah Cameron Sørensen og Bent Raanes) 50 år siden Sør-Varanger Avis 12. august 1961: Misvisende veiskilt Veivesenets egne folk finner ikke frem På veikrysset Jakobsnes - Jarfjord på Elvenes har Veivesenet satt opp et veiskilt vi ofte har stusset over. Formålet med slike skilt skal naturligvis være å veilede publikum, og ikke villede dem. Man kunne nesten fristes til å spørre om Veivesenet har solgt både området i Jarfjord og Grense Jakobselv til Russland. På pilen som skal vise veien til Jarfjord leser man Sovjetsamveldet. Skiltet viser da tydelig at området er russisk, og mange turister som ikke er lokalkjent har da også returnert ved skiltet. Det morsomme ved historien er at Veivesenets egne folk har vært i villrede. En Elvenesmann kunne fortelle at sjåføren på veihøvelen som var ny og dårlig kjent i Sør-Varanger, ville snu ved skiltet forleden. Han stoppet også en lastebil som var på vei til Jarfjord og spurte om han ikke visste at veien gikk til Sovjetsamveldet. Veiein inn til Sovjet tar av ved Storskog, og der oppe er skiltet riktig plassert. Skiltet på Elvenes kunne naturligvis være veiledende, selv om det står Sovjetsamveldet på pilen, men forutsetningen måtte da være at det med større bokstaver var malt Jarfjord på den. Slik skiltet er nu kan vi ikke annet enn å anbefale at det blir fjernet. Hv r er dette? I vår uhøytidelige sommerkonkurranse spør vi ganske enkelt: Hvor er dette? Dersom lesere har lyst å bidra med bilder som kan være med i denne lille spalten er det bare å sende inn. Vi trenger navn på innsender og beskrivelse av hvor stedet er. Send til Forrige bilde var fra Bugøynes skole.

15 S mmerpraten LØRDAG 13. AUGUST Kunsten å kontrollere sitt indre lemen Maria Rusinovskaya (30) har brukt sommeren på å komme i kontakt med naturen. Dét, og en av verdens største samtidskunstutstillinger i Venezia. Bjørn S. Kristiansen Det er ikke de to ukene i Venezia, den ene uka i Sør-Russland, eller september-turen til Berlin som opptar Rusinovskaya. Det er den nyoppdagede kjærligheten til naturen som har preget sommeren hennes, nærmere bestemt fisketurer hver helg. Jeg har blitt veldig glad i å fiske i sommer, og har hatt mange fine helger ute. Jeg tror rett og slett jeg er blitt et bedre menneske av det, det er noe med roen og nærheten til naturen, sier hun. Aldri sørover Dessuten har hun lært mer om naturen rundt omkring i Sør-Varanger. Eksempelvis finner hun enkelte likheter mellom seg selv og lemen. Jeg visste ikke at de ble så sinte at de kunne sprekke. Det hender at jeg er ganske temperamentsfull, men gjennom fiskingen har jeg lært å kontrollere mitt indre lemen. Å fiske er nesten som å meditere. Slik har hun altså gjenoppdaget naturen. Tidligere har hun vært glad i å gå i fjellet og teltturer, men gjennom sommerens erobring av Sør-Varangers fiskevann, har hun blitt overbevist om én ting: Det er egentlig i år jeg virkelig har forstått at jeg aldri kommer til å flytte sørover. Om jeg skulle flytte fra Kirkenes, så forblir jeg uansett nordpå, sier hun. Italia og Russland Samtidig trives hun hun godt med luft under vingene. Sommerens siste ferieuke går med i Berlin i september. Men allerede i juni var hun to uker i Venezia, i en slags kombinert jobb-ferie-reise. Det er litt typisk for oss som jobber hos Pikene på broen. Vi jobber innenfor noe vi interesserer oss veldig for, så for meg var det helt naturlig å få med La Biennale di Venezia, som er er veldig stor utstilling for samtidskunst. Samtidig foregår det også andre kunst- og kulturarrangementer i tilknytning, så det er viktig å være der. Utstillingen kombineres blant annet med filmfestivalen i Venezia, og arrangementet har over besøkende. 85 nasjoner har faste paviljonger, deriblant både Norge og Russland. Hun benyttet også en sommerfri juli-uke til å besøke familien. Hennes foreldre har en sommerleilighet helt sør i Russland, og den uka der ble til et stort slektstreff. Det var veldig koselig, det er sjelden vi får truffet hverandre. Jeg møtte to av mine søstre, og den ene uka vi bodde sammen der var veldig hyggelig, vi har ikke bodd sammen siden vi var små. NESTEN OVER: Sommeren er på hell, tre av fire ferieuker er brukt opp, og på kontoret i Kirkenes jobber Maria Rusinovskaya hos Pikene på broen blant annet med neste års Barents Spektakel. I helgene finner hun frem fiskestanga og forlater byen for sørvarangernaturen. (Foto: Bjørn S. Kristiansen) S mmerbilde Herlige ferie Bestemor Ingrid Bye Iversen fanget barnebarnet Tim i kameralinsa etter det hun kaller et skikkelig dypdykk i bassenget. Bildet ble tatt under ferieturen til Syd-Frankrike. Send inn og vinn! n I hver utgave av Sør-Varanger Avis i sommer trykker vi et sommerbilde fra leserne. Alle bilder som kommer på trykk blir premiert med en T-skjorte fra avisa. Og i slutten av august skal vi kåre ett av bildene til årets sommerbilde. Vinneren får et fotogavekort til en verdi av kroner! n Så husk kamera i sommer. Send inn ditt sommerbilde til Sør-Varanger Avis. Bruk epost-adressen

16 16 LØRDAG 13. AUGUST : Min bjørnefamilie 22.45: The Day the Earth Stood Still 20.00: Historien om Berlin : Turnuslegene 18.30: Kongen av Queens NRK1 onsdag 17. august TV 2 lørdag 13. august NRK2 søndag 14. august TVNorge tirsdag 16. august TV3 fredag 19. august LØRDAG 13. AUGUST Disneytimen (r) Norge rundt (r) Den siste lensgreven (r) Spanske fristelser spørsmål (r) Sommeråpent (r) Sommeråpent (r) Köping Hillbillies (r) Herskap og tjenere (r) Mat i Norden (r) Jakten på nyresteinen Norsk familiefilm fra Australias villmark (r) : Veien til Ullevaal Kvartfinale Start Alta, direkte fra Sør Arena, Kristiansand. Komm.: Christian Nilssen og Tom Nordlie Muntre glimt fra «Smil til det skjulte kamera» (r) Livet i tretoppene (r) Dagsrevyen Lotto-trekning Wenche Foss hun gjorde livet til sin scene (r) NM friidrett Fra Byrkjelo Herskap og tjenere Hammond møter Moss Kveldsnytt Anthony Zimmer Fr. krimdrama fra Synkronsvømming for herrer (r) Dansefot jukeboks m/chat TV 2 Junior Louie Penelope (r) Lille Brunbjørn (r) Den magiske karusellen (r) Manon (r) Trillingsøstrene (r) Bakgårdsgjengen (r) Unger og katter (r) Nyhetsmorgen Nyhetene Bonanza (r) Eli Stone (r) Eks-listen (r) Sommertid med Sarah og Øyvind (r) USAs verste bilfører Lurt av Karlsen (r) Lurt av Karlsen (r) Sport & Spill Vi gir deg de heteste spilltipsene foran helgens serierunde Sommertid med Sarah og Øyvind (r) Sandvolleyball-EM: Sammendrag Høydepunkter fra europamesterskapet i sandvolleyball som i disse dager pågår i Kristiansand Sandvolleyball-EM: Kvinnefinalen Direkte fra Kristiansand og kvinnefinalen i europamesterskapet i sandvolleyball Nyhetene og Sporten Været Allsang på grensen Høydepunkter 2011 (r) Gylne tider (r) Nyhetene Været Sportsnyhetene En vakker dag The Day the Earth Stood Still Am./kan. science fiction fra Catch-22 Am. drama fra Hack (r) Sportsnyhetene (r) Været (r) Sonen Pakket og klart (r) På de syv hav (r) Toppform (r) Tre år ved muren (r) Løysingar for framtida (r) Ei rituell verd (r) På tro og Are (r) Trav: V75 V75 med sport og underholdning fra Drammen travbane Stjernesmell (r) : Veien til Ullevaal Kvartfinale: Aalesund Rosenborg. Direkte. Kommentatorer: Arne Scheie og Hallvar Thoresen. Programleder: Knut Nesbø Historien om Berlinmuren (r) Sierra Torrida Am. western fra Kinas draum om Afrika (r) The Planet's Funniest Animals (r) Clueless (r) Clueless (r) Eve (r) Under samme tak (r) Under samme tak (r) Greatest American Dog (r) Dyrlegen på BondiBeach(r)11.25 Grensevakten (r) Grensevakten (r) Grensevakten (r) Grensevakten (r) Grensevakten (r) Hit og dit (r) Verdens strengeste foreldre (r) Bortskjemte tenåringer (r) Magikerne (r) Camping på Öland (r) Melissa & Joey (r) Cougar Town (r) So You Think You Can Dance Rookie Blue (r) Troja Am. action fra (r) Castle (r) The Reaping Dødens budbringer Am. grøsser fra CSI: Miami (r) Terminator: Sarah Connor Chronicles (r) Rookie Blue (r) Girlfriends (r) Webster Blush (r) Tvins Come Dine With Me Come Dine With Me Dr. Phil (r) Running in Heels (r) Flamingo Rising Am. drama fra Reba (r) Gordon Ramsay: Cookalong Live US Gordon Ramsays favorittrestauranter (r) Parenthood My Boys According to Jim(r)17.40 According to Jim (r) Kongen av Queens (r) Kongen av Queens (r) The Middle (r) My Dog Skip Am. familiedrama fra The Lake House Am./austr. drama fra Flammehav Am. actiondrama fra Dragonfly Am. dramathriller fra Akutten (r) Robinsonekspedisjonen 2010 (r) Sit Down, Shut Up (r) SØNDAG 14. AUGUST Jo Jos sirkus (r) Dyreklinikken (r) Kjærlighet på bondelandet (r) Verdensarven (r) Nærkontakt med Canada (r) I sørhellinga(r) Sommeråpent (r) Sommeråpent (r) Synkronsvømming for herrer (r) NMfriidrettByrkjelo.(r)13.00 Skjergardsmat (r) Martha Wainwright - i respekt for Edith Piaf (r) Det søte sommerliv Norges eldste fjell : Veien til Ullevaal Kvartfinale Fredrikstad Molde, direkte fra Fredrikstad stadion Tre menn i en båt (r) Dagsrevyen : Veien til Ullevaal Kvartfinale Viking Brann, direkte fra Viking stadion Kriminalsjef Foyle (r) Kveldsnytt NM friidrettbyrkjelo Rallycross: EM-runde fra Nederland Komm.: Morten Stenberg Mordene på Skärsö (r) Blues jukeboks Norsk på norsk jukeboks TV 2 Junior Louie Penelope (r) Lille Brunbjørn (r) Den magiske karusellen (r) Manon (r) Trillingsøstrene (r) Bakgårdsgjengen (r) Unger og katter (r) Nyhetsmorgen Nyhetene Bonanza (r) Bonanza (r) Eks-listen (r) Eks-listen (r) USAs verste bilfører Lurt av Karlsen (r) Lurt av Karlsen (r) Sommertid med Sarah og Øyvind (r) En vakker dag (r) Sandvolleyball-EM: Finale, menn Direkte fra Kristiansand og finalen i sandvolleyball- EM for menn Nyhetene og Sporten Været Supernanny Norges sterkeste mann Nyhetene Været Sportsnyhetene Robin Hood Tyvenes prins Am. actioneventyr fra Maria Wern: Stille er de døde (r) Rush (r) Stripa (r) Minutes (r) Sportsnyhetene (r) Været (r) Sonen Pakket og klart (r) På de syv hav (r) Toppform (r) Vildanden Historien om (r) Innvandrerne fra Sverige (r) Norge rundt og rundt Den store utfordringen (r) Rødt, hvitt og skrått (r) Historien om Berlinmuren (r) Kystlandskap i fugleperspektiv (r) Nyheter Hovedscenen (r) Gallakonsert fra Berlin Monsoon Wedding Indisk drama fra (11 år) Stjernesmell (r) The Planet's Funniest Animals (r) The Planet's Funniest Animals (r) The Planet's Funniest Animals (r) The Planet's Funniest Animals (r) Under samme tak (r) Under samme tak (r) Eve (r) Clueless (r) So You Think You Can Dance (r) So You Think You Can Dance (r) nord (r) Kystpatruljen (r) My Life as an Animal Byggebransjens cowboyer (r) Tornado Road Familiehjelpen (r) Turnuslegene (r) America's Funniest Home Videos (r) Magikerne CSI: Miami (r) Rizzoli og Isles (r) Dirt En callgirls dagbok (r) En callgirls dagbok (r) Savnet (r) Catwoman Am. action fra CSI: Miami (r) Girlfriends (r) Girlfriends (r) Webster Blush (r) Tvins Come Dine With Me Come Dine With Me Dr. Phil (r) Zathura: Et romeventyr Am. actioneventyr fra Community (r) According to Jim (r) Kongen av Queens (r) Kongen av Queens (r) The Middle (r) My Big Fat Diet Show (r) Lipstick Jungle (r) Designerspirene USA Nytt fra Hollywood: Reese Witherspoon (r) Hellstrøm rydder opp (r) Ekstrem oppussing USA Dum og dummere Am. komedie fra Two and a Half Men (r) Kongen av Queens (r) My Name is Earl (r) In Plain Sight (r) Royal Pains Prison Break (r) Kath and Kim (r) ARaisinintheSunAm. drama fra MANDAG 15. AUGUST Frilandshagen (r) Migrapolis (r) Andre avenyen (r) Andre avenyen (r) Ut i nærturen (r) Norge rundt (r) NMfriidrettByrkjelo.(r) Krøniken (r) Krøniken (r) Ut i nærturen (r) En herre med bart Norsk komedie fra Derrick (r) Ekstremfiske (r) Rallycross: EM-runde fra Nederland Komm.: Morten Stenberg. (r) Verdensarven (r) Folk (r) Oddasat Nyheter på tegnspråk Tilbake til 90-tallet (r) Distriktsnyheter Dagsrevyen Australias villmark Storbritannias kongelige bryllup Distriktsnyheter Dagsrevyen Sommeråpent Millionær i forkledning Kveldsnytt Boardwalk Empire spørsmål (r) Klippen (r) Sport jukeboks Country jukeboks u/chat Nyhetsmorgen God morgen Norge God morgen Norge God morgen Norge (r) QuizShow Doktor Oz Hotel Cæsar (r) Hotel Cæsar (r) Home and Away (r) Glee Glee Home and Away Venner for livet (r) Grey's Anatomy (r) Hos Martin (r) Nyhetene og Sporten Været Oppgrader! (r) Hotel Cæsar Møt folket Nyhetene Været Sportsnyhetene Stormenes tid Detroit Klovn Boston Legal Numbers (r) FlashForward (r) FlashForward (r) American Idol Sportsnyhetene Været (r) Sonen Alt for Martin (r) Pakket og klart (r) På de syv hav (r) Toppform (r) Sangen om veien Indisk drama fra (r) En luksuriøs togreise (r) Rødt, hvitt og skrått (r) Nyheter Dagsnytt atten : 1. div. Bryne HamKam Direkte fra Bryne stadion Verdensarven (r) In Treatment NRK nyheter Oslo Jazzfestival åpningskonsert Tea Party det nye Amerika (r) Sommeråpent (r) Distriktsnyheter Østfold Distriktsnyheter Østnytt Distriktsnyheter Østafjells Distriktsnyheter Sørlandet Distriktsnyheter Rogaland Distriktsnyheter Vestlandsrevyen Distriktsnyheter Møre og Romsdal Distriktsnyheter Midtnytt Distriktsnyheter Nordland Distriktsnyheter Nordnytt Distriktsnyheter Nordnytt The Planet's Funniest Animals (r) The Planet's Funniest Animals (r) Sister, Sister (r) Sister, Sister (r) Et nytt liv på landet (r) Wipeout (r) America- 's Funniest Home Videos (r) America's Funniest Home Videos (r) Grensevakten (r) Hundehviskeren (r) Ekstrem rengjøring (r) Glamour Drømmedesign (r) Et nytt liv på landet (r) Real Housewives of Orange County One Tree Hill (r) Wipeout (r) The War at Home (r) Christine The Big Bang Theory (r) America's Funniest Home Videos (r) Grensevakten (r) Undercover Boss (r) Camping på Öland Castle CSI (r) Grensevakten (r) CSI: Miami (r) City Homicide C.S.I. (r) timer (r) Nattsending Webster Blush (r) Tvins Dr. Phil (r) Nanny (r) Reba (r) Igodeogondedager Dr. Phil (r) Er du smartere enn en tiåring? (r) Oprah Alle elsker Raymond (r) Designerspirene USA (r) Hell's Kitchen USA (r) NCIS Alle elsker Raymond (r) Two and a Half Men (r) Kongen av Queens (r) Real Housewives of Beverly Hills Fangene på fortet NCIS: Los Angeles Gutter er gutter Br./am. dramakomedie fra Sex og singelliv (r) Sex og singelliv (r) Bones (r) NCIS (r) Nip/Tuck Weeds (r) Pushing Daisies Dirty Dancing: The Time of Your Life (r) Webster (r) tips oss / Hver måned trekker vi en ipod nano til en av våre tipsere I tillegg deler vi ut flaxlodd til tips som kommer på trykk

17 TIL LEIE Hus med 2 soverom til leie i Munkefjord. Henv. mob tlf Leilighet 75 kvm, med 2 soverom, nyoppusset. Sentralt beliggende i Kirkenes. Kr ,- pr mnd + strøm, inkl. internett / fiber. Ledig fra 20. august. Ring tlf mob Leilighet til leie i Viking bygg ca 80 kvm. To soverom. God standard. Ledig fra 1.sept. Ta kontakt på Møblert leilighet 110 kvm til leie i Kirkenes sentrum. Omgående. Henv: Mob tlf Fin møblert 3-roms leilighet i sentrum av Kirkenes til leie. Henv. mob tlf Velkommen til «1000 åpne hager» Søndag 14. august 2011 kl. 12:00 17:00. Inviterer Hageselskapet Sør-Varanger alle hageinteresserte velkommen til å besøke «1000 åpne hager» I Sør-Varanger er disse hagene med i dette landsomfattende arrangementet: Le Maires vn 10 - Kirkenes Håbet 1 - Bjørnevatn (Sandnes) Karl Rasmussens vei 15 Sandnes Karl Rasmussens vei 23 Sandnes Styret LØRDAG 13. AUGUST ETG. 30% Alt av Bergans og HellyHansen jakker SPORTSHJØRNE AS Telefon: Dr. Wesselsgt 5 Kirkenes Eldrekaféen starter opp igjen tirsdag 16. august kl på Eldresenteret. De som har behov for transport kontakter oss på tlf Min kjære snille mann, vår far, svigerfar, bestefar og oldefar Oddvar Kristian Ackermann døde brått fra oss i hjemmet, nær 83 år gammel. Et hjerte vi binder Av kjærlige minner. Kirkenes 10. august 2011 Trond Ståle sønner Min kjære, tapre mann, vår kjære far og bestefar, min bror, vår svoger og onkel Bjørn Hivand født 29. januar 1940, sovnet stille inn 10. august 2011 Bodø, Oppegård, Oslo Pål Espen barn DØDSFALL Agnes hustru Torhild Ragnhild svigerdøtre Eirin, Eirik, Markus, Richard og Rosita barnebarn Sofie og Hedda oldebarn Søsken og den øvrige familie Begraves fra Svanvik kapell onsdag 17. august kl Sonja Maya Camilla svigerbarn jens Andreas, jon Henrik, Lycke barnebarn Arne bror Maud svigerinne Viktor svoger Bisettelse fra Bodin Seremonirom, Bodø, fredag 19. august kl Like kjært som blomster er en gave til Kreftforeningen. VERTSFAMILIE SØKES Barneverntjenesten søker vertsfamilie til ungdom som skal gå på videregående skole på Hesseng. Husleie for hybel/hybelleilighet + godtgjøring iht avtale vil bli dekket av barneverntjeneste. Kontaktperson: Virksomhetsleder Erna Bakken LEIRDUESKYTING PÅ VINTERVEGSKARET Mandager kl kun for damer Tirsdager og torsdager kl.17 - for alle NB! Bli med i jegerkonkurransen i sporting, og du kan vinne en GPS! Info, se: Scene i Bjørnevatn Gi ditt bidrag til scene i Sentralhallen kontonr: Grubebyens Venner v/styret Maleoppdrag mottas Utvendig og innvendig Sør-Varanger Jeger- og fiskerforening GRAVEOPPDRAG UTFØRES Drenering, vann og avløp, tomter, kabelgrøfter og hager m.m... Ring Fred Stenbakk Rødsand, 9925 Svanvik. ARBEID UTFØRES START/FRITIDSBATTERI Til bil og båt. Hytte, bobil, motordrift, marine mm. Vanlige, SMF, AGM, Gel. Euroglobe - Testvinner. Gode priser. Telefon: AMFI Kirkenes Henv.: Data problemer? Treg PC? Nettverksproblemer? PC vil ikke starte PC låser seg? Dr. Wesselsgt 12 Tlf: Formatering Virusfjerning Spywarefjerning Backup Installasjoner Mail: Hjelp til det meste innen data og It, firmaer er også velkommen til meg Hobbyrøykeriet Normann Sør-Varanger Røde Kors øykehus m/røykutvikler. Røykrør ikke nødvendig. Pris komplett kr 3.990,- m/mva + frakt Separat røykutvikler kr 1.2,- m/mva Se eller ring Strømming hund/sau Sommerens siste Foreningene arrangerer strømming hund/sau i Neiden tirsdag 16. august 2011 kl Medlemmer kr 200,-. Ikke medlemmer kr 300,-. Påmelding til Thor Lunndal, Neiden jff Sør-Varanger jff Pasvikdalen jff Aksjon gjenoppbygging Nikel kirke Vis solidaritet gi et bidrag til kontonummer:

18 18 LØRDAG 13. AUGUST 2011 Bruktbiler AUDI -99 A8 Quattro aut Km , sølv Kr ,- -01 A motion aut. Km , sølv Kr ,- FIAT -10 Ducato 2.3 Multijet 120hk kasse Km 0, grå Kr ,- -10 Scudo kasse Km 0, grå Kr ,- -09 Scudo 2.0 Multijet kasse Km 28959, hvit Kr ,- -10 Strada Pickup Km 0, svart Kr ,- IsUzU -10 Trooper 3,0 TDi 4WD aut Pickup Km 0, grå Kr ,- -10 D.max 4WD Km 10, blå Kr ,- mitsubishi -01 L 200 2,5D 4WD pickup blå, Km Kr ,- suzuki -07 Swift 4WD 5-d Km , sølv Kr ,- -07 Swift 4WD 5-d rød Km Kr ,- -07 Swift 4WD, 5-d rød Km Kr ,- -07 Swift 4WD 5-d Km , sølv Kr ,- -07 Swift 4WD 5-d blå met. Km Kr ,- -07 Swift 4WD 5-d blå Km , sølv Kr ,- -06 Ignis 4WD stv Km , blå Kr ,- -05 Liana 1,6 Km , sølv Kr ,- OPEL -03 Meriva, 5-d Km , grå Kr ,- VW -04 Polo 5d Km , svart Kr ,- -98 Passat 1,9 Syncro Km , grønn Kr ,- VOLVO -06 V70 2,4D st.v. Km , rød Kr , st.v Km , grønn Kr ,- Årsavgift kommer i tillegg Det tas forbehold om feil i prisene Telefon BILER 11 Ford Focus Sport 1,6 TDCi, 95 hk ,- 11 Ford Mondeo 2,0 TDCi st.v. 115 hk ,- 10 Ford Ranger TDi, 143 hk km ,- 10 Ford Kuga 2,0TdCi 140HK 4x4 km ,- 07 Ford Mondeo 2,0 TD 115 hk st.vogn km ,- 10 Mazda Mx5 Cab 1,8 2-seter bensin, km ,- 05 Ford Focus pers/com bensin, km ,- 01 VW Passat pers bensin, km ,- 01 Ford Mondeo st.v. bensin, km ,- 00 Saab 9-3 Combi bensin, km , ,- 98 Volvo S 80 T5 225 HK, svart km ,- 06 Ford C-Max 1,6TD km ,- 09 Nissan Qashqai 1,6i Km ,- 06 Skoda Octavia Tour dtv 1,9 td km ,- MC 11 Honda CRF Cross 150, ny ,- 04 Honda Deuville 650, km ,- 99 Suzuki GSX R750, km ,- 91 Suzuki GSX 750, km ,- 91 Honda CBR 600, km ,- 08 Honda CBR 125, km ,- Vi forhandler 4P tilhengere Telefon: BRUKTBILER 11 Nissan Murano 2,5td 190hk autm.4wd Tekna Km Kr /08 Nissan x Trail 2,0dci 150hk SE 4WD autom. Km Kr Nissan Qashqai 2,0dci 150 hk tekna Km Kr Vw Touran 1,9 tdi Highline Km Kr Nissan X trail 2,2dci sport Km Kr Audi A4 1,8T Quatro Km Kr Kia Cerato 1,5 crdi combi Km Kr Nissan Kubistar 1,5dci km Kr Nissan Primera 1,8 Acenta CVT automat Km Kr Opel Vectra 1,8 Eleganse sedan Km Kr Audi A4 2,0 automat Km Kr Nissan Primera 2,0 m6 sport cvt autm.st.v Km Kr Overstående biler er inkl.reg. avgift og 3 mnd. garanti For Kunder + reg avgift : 05 Vw Caravelle family 1,9 tdi 6 seter Km Kr Vw Sharan 1,9td 2 seter varebil Km Kr Vi levere og skifter bilglass til alle merker! Sandnes Telefon Telefax Toyota Avensis 2,0 D4D st.v km ,- 08 Opel Vectra 1,9CDti stv. OPC km ,- 07 mitsubishi Outlander km ,- 07 suzuki Grand Vitara 1,9 ddis km ,- 05 Toyota Avensis 2,0 sol stv km ,- 04 Toyota Corolla 1,4 sedan km ,- 03 Nissan micra km ,- 00 Nissan maxima 2,0 aut km ,- 00 Opel Astra 1,8 stv km ,- 98 VW Caravelle 2,5tdi km ,- 04 mazda 6 1,8 stv km ,- 01 mitsubishi spacestar km ,- 00 Toyota Avensis 2,0 stvkommer Alle biler leveres f. reg. m/garanti BÅT: 07 Yamarin 53bR m/115 Yamaha og båthenger ,- campingvogner: 11 solifer Arctic 366mh ,- 11 solifer 600 LK ,- 10 Polar 590 Lb ,- 09 solifer Arctic ,- 08 solifer Artic ,- 05 solifer 630 Ns ,- 92 bjølseth 560 DeLuxe ,- Åpningstid: Man-fredag: Sandnes Auto AS -Forhandleravkvalitetogservice 9912 Hesseng Telefon www. sandnesauto.no BILDELER Alt av slitedeler. Meget gode priser! Telefon: AMFI Kirkenes Salg, service, bekledning og utstyr Johan Knudtzensgt. 18 Telefon SØNDAG 14. AUGUST 9. SØNDAG ETTER PINSE Kirkenes Kirke kl Høymesse. Nattverd. Dåp. Ved prest Eli Kristin Flåten og organist Alla Sukhomlina. Kirkekaffe Neiden kapell kl Høymesse. Nattverd. Ved prest Eli Kristin Flåten og organist Alla Sukhomlina. Kirkekaffe Offer til Barne- og ungdomsarbeidet SØNDAG 21. AUGUST 10. søndag etter pinse Svanvik kapell kl. 11:00 Høymesse. Nattverd. Dåp. Ved prest Øystein Mathisen og organist Alla Sukhomlina. Kirkekaffe Kirkenes kirke kl. 18:00 Høymesse. Nattverd. Ved prest Maren Lockertsen og organist Alla Sukhomlina. Markering av nasjonal sørgedag etter terrorhandlingene 22. juli Sokneprest Eli K. Flåten takkes av etter endt tjeneste i Sør-Varanger. Kirkekaffe Kirkevalget 2011 Forhåndsstemmegivningen til Kirkevalget 2011 foregår i perioden Stemmene kan avgis på Menighetskontoret, 2 etg. «gamle postgården» mellom kl. 10:00 og 15:00. Se også vår nettside: kirkenes.kirken.no Registeretat og datakilde Tvangsoppløsning Nedennevnte aksjeselskaper er ved rettens kjennelse besluttet oppløst i medhold av aksjeloven Oppløsningen vil skje etter reglene i konkursloven og dekningsloven. Ved Øst-Finnmark tingrett er det avsagt kjennelse om tvangsoppløsning av følgende aksjeselskap: ARCTIC STROY AS, Storgata 1, 9915 KIRKENES, org. nr Kjennelse avsagt: Bostyrer: adv. Jonar Andreas Rushfeldt, Postboks 393, 9811 VADSØ, e-post: Første skiftesamling: , kl. 14:00. Adr: Øst-Finnmark tingrett, rettsal 3, Kirkeg. 22, 2. etasje, Vadsø. Spørsmål rettes til bostyrer. Fullstendig kunngjøring finnes på ØNSKES LEID Leilighet ønskes Journalist søker sted å bo. Alt av interesse. Ring mobil Ønsker å leie hybel i Kirkenesområdet for skoleåret 11/12. Stille og rolig gutt, ikke røker på 18 år. Skal gå anlteknikk i Bjørnevatn. Reiser hjem til Vardø hver helg/høytid. Raymond Andersen Vardø. Tlf ev Hybel ønskes leid i Kirkenes/Hesseng av rolig gutt 18 år fra Vadsø for skoleåret Mob / Hybel søkes av gutt 16 år fra Pasvik. Ikke røyker. Reiser hjem hver helg. Ring el TAPT/FUNNET Har noen sett Sahara? Hun har vært borte fra Langøra i flere uker nå. Hun er svart med hvite poter, bryst og snute. Ring Vera eller RELIGIØSE MØTER mobil Vi samles til bønn, samtale og sang på Smyrna søndag 14/8 kl Tema: La din vilje skje. Kollekt til menighetens arbeid. Kaffeservering. Du er hjertelig velkommen! TIL SALGS Honda Hornet CB600F, naked bike, 2007 modell. Regnr. ZS8935. Kilometerstand Sykkelen har bl.a vindskjerm, rød bakskjerm og varmehåndtak. Det er montert på senkesett (som kan tas av). ABS bremser. Sykkelen har hatt en eier og er damekjørt. Selges ferdig registrert kr Tlf el Gammelt hus i Neiden med stor tomt, 4,2 mål på Steinnes til salgs. Ring Ca 2 mål tomt i Bugøyfjord til salgs. Ring Cross sykkel Honda CRF80F Motorsykkelen er pent brukt og passer godt til nybegynnere. Finn kode Ring mobil Nesten ubrukt gressklipper til salgs. Kr. 3500,-. tlf " Nyopppusset og koselig tømmerhytte til salgs. Beliggende i naturskjønne omgivelser ved Firkantvann mot Pasvik. Takst foreligger. Visning i helga. Ring / Hytte på Jarfjordfjellet og hytte på Skogerøya til salgs. Se: Henv. mob tlf pointiertisper, 3 år gamle, selges samlet kr ,-. Aktive, snille og gode jakthunder. Henv: Mob tlf ØNSKES KJØPT HiAce, HiClass, Dyna tippbiler ønskes kjøpt. Annen vare-/lastebil av interesse. Ring Erik Wasshaug

19 LØRDAG 13. AUGUST 2011 Siste rest av Sommeråpent i Pasvik! 40% sykler Vi har åpent for drop in hver dag fra kl til kl t.o.m. 28. august. Dagens rett kr. 165,-. Dagens dessert kr. 60,-. Øvrig meny må forhåndsbestilles. SPORTSHJØRNE AS Velkommen til vårt Langhus! Telefon: Dr. Wesselsgt 5 Kirkenes e Kåret til best urant ta es sr ei ev land mark i Troms/Finn 2010 Ferie i uke 33 Kontaktes på: Skytingens Dag arrangeres Søndag 14. august kl på Vintervegskaret Skytebane ved Håbet (Rv885) Vi vil presentere våre aktiviteter, og du får anledning til å prøve deg som skytter under kyndig veiledning av en av våre instruktører. Gevær og ammunisjon får du lånt hos oss. 19 TRINE D. BEDDARI MELKEFOSS MOBIL e-post: Fortsatt skosalg! Sommeråpent på Gapahuken Søndagsbuffét Vi holder åpent alle dager fra tirsdag - lørdag fra kl Tempursalg i hele august! fra kl Bordbestilling på telefon Åpningstider : mand. - fredag kl Velkommen! Telefon Telefax Tlf Fax: Kielland Torkildsensgate 7 Vi byr på hyggelig samvær og kafé. KIRKENES Velkommen! Hilsen oss i Kirkenes Skytterlag SKYTTERLAG 1908 Travløp for hest og ponni Lørdag 13. august kl Ta lørdagen i Pasvik. Vi ønsker alle velkommen til travparken og vår kafè på lørdag. Inngang: 50,- for voksen Gratis barn u/16 år Annonsesponsor: KJÆRE BILLIST Lørdag ber vi billister som kjører i Svanvikområdet vise hensyn. Mellom kl.12 og 14 vil mange orienteringsløpere ferdes fra Pasvik Folkehøgskole nordover etter Rødsandveien, og etter Rv885 retning Strandkrysset. På forhånd takk! Johan Knudtzensgate 2 Kirkenes STORT SOMMERSALG Alt av sommerutstyr, som gressklippere/trimmere, griller, høyttrykkspylere, hageredskap, vedklyvere, kappsager, campingutstyr o.l. selges nå til knallpriser! Mand-Fredag: Torsdager: Joh. Knudtzensgt. 2 Kirkenes Tlf: Fax: Lørdager: Siste sjanse! Roadrace Light Matts TFS Champ- Sykkelvogn 904-com ion Offroad Spec. mod med joggefunksjon Veil ,- Kun 2stk. veil ,- Kun 2 stk. veil ,-. Kun 2 stk. Nå kun 8.999,- Nå kun 6.999,- Nå kun 1.999,- Tlf Mandag - fredag: Torsdag: Lørdag: Lego byggeaktivitet i Jarfjord holder åpent følgende lørdager: 13. august og 20. august fra kl Salg av håndlagede ting og bakervarer. Lavvu kafé. Vi selger også Sør-Varanger Avis VELKOMMEN! OBS! Vi har ikke kortterminal hos oss lørdag kl Stav RINGO raskest mulig. START/FRITIDSBATTERI Til bil og båt. Hytte, bobil, motordrift, marine mm. Vanlige, SMF, AGM, Gel. Euroglobe - Testvinner. Gode priser. Lego City Powerboattransport til vinnerne. Alder: 5-12år. Deltakerne blir delt i 3 grupper. Tlf Mandag - fredag: Torsdag: Lørdag: Telefon: AMFI Kirkenes Vardenhyttas venner konto nr

20 20 LØRDAG 13. AUGUST 2011 GRATULASJONER Sten A. Pedersen Gratulerer til verdens herligeste og snilleste kjæreste som ble 50 år 8.8. Elsker hvert minutt med deg, hver dag som går, - sommer, høst, vinter og vår. Superglad i deg Arwin Aune 2 år 14. August Hurra for prinsen våres han Arwin, som fyller 2 år på søndag 14. august. Alltid blid med et smil på lur, leker med biler og ser i bøker, det liker han og, og være ute synes han er topp og på hytta ordner han og. Gratulerer med dagen! Vi er glad i deg. Hilsen og klem fra mor og far og alle i familien AdriAn AlexAnder HAsselBerg 18 år Tenk at 15. august er det 18 år siden mammas «lillban» ble født. Dagen blir feiret med familien den 12. Vi gratulerer så mye og ønsker dere lykke til i Alta neste år. Stor klem fra mamma, Ketil og resten av gjengen Arwin 2 år Gratulere så mye med dagen, Arwin! Vi e kjempe glade i deg. Bursdagsklemmer fra farmor og bestefar på Sunndalsøra og bestemor og bestefar i Kokelv Turid Kjære BenjAMin! i dag er du 18 år! Vi gratulerer deg av hele vårt hjerte med dagen! Lykke til videre i livet. Masse hilsner fra bestefar og bestemor på Hesseng inger MAtHisen i Nybrottsveien Fylte 75 år torsdag Gratulerer så mye. Hilsen venninner tuva 4 år 12.08! Håper du får en fin burdagsfest! Gratulere så mye med dagen din den 12! Vi e kjæmpe glade i dæ! Klæm fra Tarjei, Trine, mamma og pappa gabriel o. fjellvoll 13 år, 13. august. Gratulere så mye med dagen, Gabriel! Kos deg masse i Alta på fotballtur, så feirer vi når du kommer hjem! Klemmer fra oss alle i familien, både små og store Nyfødte Vi ønsker å gratulere vår kjære mann og far Bjørn-olAV KrogH med 36 års dagen sin den 12. august. måtte du få en fantastisk dag kjære! Bamseklem fra familien din Kjære MonA røst BednArCzyK Gratulere med 12 års dagen din den 15 august, og lykke til i Levajok. Kos dæ masse med hestene. Hilsen Ida, Tor-Even, Lena Mamma og Pappa voff voff fra Tina P.s Vi vil å gratulere BesteMor gerd røst med dagen samme dag Hilsen Ida, Tor-Even, Lena, Mona Anne og Hans voff fra Tina Arwin 2 år Vil gratulere verdens herligste gutt med 2 års dagen. Kjempeglad i deg. Hilsen pappa HjææælP! MAMissen sin skurk e Blidd 18 år! (Men d må nu væl gå d.å?! Gratulerer med dagen Mamma På lørdag den fyller KatteKvinnen a.k.a frk. KArisAri Hele 26 år I den anledning vil vi si: Hurra for dæ som fyller ditt år, av dæ lar vi oss sjarmere. Alle i ring omkring dæ vi står, for å passe på at du ikke kløne mere. Snuble, dætte, springe, skli omkring, det e du som bestandig får det til.. Ønske dæ av hjertet - ingen mere smerte, og vi lure på ka blir det neste? Neij, la oss feste (dæ fast)...! Graaaatulere så masse med dagen, kløna! We løøøv ju!! <3 Go' klæm fra Frk.Erke, Aune, Nora, Store'an, stinkdyret og resten av flokken :)) eddy jakobsen 60 år Gratulerer hjerteligst med 60 års dagen lørdag 13. august. Kasper Granath Hamborg Født 04. juli 2011, 2820 gr, 48 cm. 16 dager før termin. Vår lille, snille & go'e prins sender mange klæmma til bestemor Unni, bestefar Roger, onkel Simen, oldefar Trygg, resten av Hamborgklanen og mammas venner dær hjemme! Vi ses i september!! :o) Varm hilsen fra Stockholm og Sjöstaden, Karianne & Jimmy Prinsessa Etter 12 dager på overtid, kom endelig go`jenta på Kirkenes Sykehus. Hun veide 4160 og var 53 cm lang. Stolte foreldre er Magnhild Bredesen (Kirkenes) og Ingar Haugen (Telemark). Hilser til familie og alle kjente og kjære i Nord og Sør Teller du år blir livet kort, teller du dager går livet fort, teller du timer varer livet en stund, men lengst varer livet om du nyter hvert sekund Kos deg masse på den store dagen! Hilsen familie, venner, kollegaer og TFF på Hesseng Vi gifter oss I KoNGSBERG KIRKE lørdag kl Cathrine Helen stenbakk gjermundsen og svenn Asbjørn stalsberg Adresse for dagen: Bever lokale.

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene september 2013

Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Jeg gir deg gaver, bugnende haver, epler og pærer og plommer i fleng, plukk kantareller, rips og moreller, gaver og grøde fra åker og eng. Oppsummering av august.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 G 11 år - 2 km 141 Erling Bjørnstad Alta IF 17:00:00 201* 142 Mathias Padøy Opgård Tverrelvdalen IL 17:00:00 202* 143 Arne Christian Saggau HolmAlta IF 17:00:00 203* 144 Simen Finjord Alta IF 17:00:00

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Observasjoner gjort de siste ukene:

Observasjoner gjort de siste ukene: Mission completed Etter tre uker i Aurangubad takker vi for oss og setter kursen østover mot Mumbai. Det er nesten litt trist å skulle reise herfra. Tre uker er ikke så lenge, men det føles som om vi har

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Ingunn Aamodt. Marlena Evensen. Party!

Ingunn Aamodt. Marlena Evensen. Party! Ingunn Aamodt Marlena Evensen Party! KAFEEN 1 «Hva om vi fikser en fest til helga?» spør Minda liksom tilfeldig og ser på Emma og meg over bordet. Kafeen er nesten tom, slik den ofte har vært i det siste.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2011 Hei alle sammen! September er allerede over, og høsten er i full gang! Denne måneden har det vært mye regn og våte klær, og det er flott at dere foreldre

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

Hjelp Kjære Simon. Jeg har raket løv i bestemors hage for da fikk jeg penger som jeg skal sende til Kosovo-flyktningene.

Hjelp Kjære Simon. Jeg har raket løv i bestemors hage for da fikk jeg penger som jeg skal sende til Kosovo-flyktningene. På skråss med Aftenposten Morgen 22.05.1999 DEVOLD SIMON FLEM Seksjon: Nyheter Sistesiden Side: 56 Krigen i Kosovo og Jugoslavia Jeg får mange brev fra barn og tenåringer som skriver om det som skjer i

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg (Nina B, Mammamagi.no) HVA HAR DU I VESKA DI? Gjem en gjenstand (eller tenk på en) i en veske eller i en serviett. De

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Innsendt uke 35. Hilsen 6B på Nedre Bekkelaget Skole

Innsendt uke 35. Hilsen 6B på Nedre Bekkelaget Skole Innsendt uke 35 Alle skal vi dø en gang, men ingen, absolutt ingen trenger å dø slik. Det er så trist at så mange liv er tapt, men vi må se fremover, holde sammen og bringe kjærligheten videre. De som

Detaljer

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Introduksjon En kan spørre seg om det å lese eller høre om andres læring kan bidra på en gunstig måte til egen læring. Kan en lære om brøk ved å leke at en er en annen person

Detaljer

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret 03.02.11 Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010 Styret Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Månedsbrev fra Harelabben November 2013

Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Tilbakeblikk på oktober: Oktober har gitt oss høst på sitt beste, med sol, flotte farger, mild temperatur, og ikke minst gode hverdager i naturen Elgjakta har vi

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

HUNDEVAKTEN. Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes. Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes

HUNDEVAKTEN. Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes. Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes HUNDEVAKTEN Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes FADE IN. INT. SCENE 1. BAD -- DAG MONICA og NILS står foran speilet og pynter seg med

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer