Aktør PLATON BRITISK SUKSESS FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 SIDE PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktør PLATON BRITISK SUKSESS FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 SIDE 10 11. PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3"

Transkript

1 Aktør ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3 INTERVJUET: Byggmakkers fremtid Mikael Forss SIDE 4 REPORTASJEN: Et eventyr i glass og ramme Tore Ligaard SIDE 12 BRITISK SUKSESS FOR PLATON SIDE I N T E R V J U R E P O R T A S J E N Y H E T E R E T T E R T A N K E

2 2 FEBRUAR 2006 AKTØR LEDER Het høst! Erik Withbro Adm. direktør Isola as Selv om igangsettingstall for nybygg har flatet noe ut de siste månedene, viser bransjetallene at det fortsatt er full fart i byggenæringen. Rapporter om innenlandsk salg av byggevarer, utarbeidet av Byggevareindustriens Forening, viser at volumindeksen ligger på ca. 115 % av fjoråret som for øvrig var et meget godt år. Som vanlig er summen av tallene for kjedene og forhandlere i byggenæringen noe høyere, så en kan trygt si at det er meget høy aktivitet i markedet. Men selv i byggenæringen er det flere hverdager enn helligdager. Derfor må vi vel belage oss på uværsdagene som kan komme igjen. Ekspertene er noe uenige om hvor lenge vi vil gå på høygir denne gangen, trolig kan det fortsatt være høy aktivitet i ytterligere 1 2 år. ROT og Hytte/fritidshusmarkedet er vel nå det høyeste vi noen gang har hatt i Norge. Vi får nå ny regjering, og den vil være med på å bestemme hvor lenge høykonjukturen i bygge næringen vil vare. De rød grønne har signalisert at de vil øke personskattene som igjen kan bety at forbrukerne blir mer forsiktige med å sette i gang byggearbeider.samtidig har de kommende regjeringspartiene sagt at de vil satse på økt offentlig vedlikehold av bygg, samt nybygging av barnehager og skoler. Dette kan utsette en eventuell nedgang. På distribusjonssiden har det skjedd store endringer av eiersits i den senere tid. Norgros er som kjent kjøpt opp av finske Rautakesko (Kesko) og Optimera av franske Saint Gobain. Samtidig har Nordek signalisert at de vil samordne innkjøpene i Scandek og at dette vil organiseres fra Danmark. Alle sier at det ikke vil skje noen revolusjon på kort sikt, men det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at det vil bli en annen framtid med et mer strukturert bygge Norden. Vi som produserer i et høykostland som Norge må fortsette å investere i moderne teknologi, utvikle høykvalitetsprodukter tilpasset vårt tøffe klima, fortsette merkevarebyggingen og utvikle allianser som gjør oss i stand til å tilby våre produkter både i Norden og på europeiske markeder. Vi ønsker alle våre lesere en fortsatt het og hektisk byggehøst! Innhold På pulsen: Lars Anders Lund 3 Intervjuet: Finnenes milliardplan Mikael Forss 4 Nye Isola investeringer 8 Triton Chemicals: Britisk suksess for Platon 10 Et eventyr i glass og ramme: Tore Ligaard 12 Platonkampanje 14 Kjære kollega: Arne Moen 15 Kunden vår: Jan Lindal 16 Til glede og ettertanke 16 Ansv. redaktør: Halvor Sønstebø, Tlf: (+47) , Mob: (+47) , E post: Redaksjonsrådgiver: Tom Erik Andersen, Nye Linjer, Tlf: (+47) , E post: Design og grafisk produksjon: Odyssé reklamebyrå as, Larvik Trykk: LO&S Grafisk, Larvik Opplag: 7500 Bidrag til redaksjonen: Kontakt ansvarlig redaktør eller Isola på e post: telefaks , eller postadresse Isola as, 3945 Porsgrunn. Merk konvolutten «Aktør».

3 AKTØR OKTOBER PÅ PULSEN Norske produsenter må vinne på kvalitet LARS ANDERS LUND råder norske produsenter og leverandører til å satse på kvalitet, automasjon og service for å møte den nye hverdagen i byggevaremarkedet. Når det franske storkonsernet Saint Gobain nå har kjøpt opp selskapet Optimera Gruppen AS med byggevarekjeden Montér, er ikke bare et kapitel i norsk byggenæring over. Det markerer starten på et nytt. Selvsagt var det vemodig å selge. Familien min har vært i denne bransjen siden 1897, men timingen var god for oss. Markedet og prisingen var riktig, og det nye eierskapet posisjonerer Optimera Gruppen for ytterligere vekst, sier Lars Anders Lund. Den nye tiden understrekes av at også en av de andre store distributørene av byggevarer, Byggmakker Norgros, havnet på utenlandske hender i sommer. Lund tror finske Kesko (BM) og franske Saint Gobain (Optimera) vil styrke begge de norske distributørene. Byggenæringen i Norge er fortsatt inne i en tidlig konsollideringsfase. Med kaptialsterke eiere fra industrien i ryggen får selskapene mange nye muligheter. Optimera blir nå en del av et ledende europeisk miljø som kan tilføre selskapet verdifull kompetanse og finansiell styrke. Derfor har jeg meget god samvittighet. Optimeras framtid er i de beste hender, sier Lund. Når også tyske kjeder som Hornbach og Bauhaus er på vei inn i det norske markedet, synes det klart at maktbalansen i den norske byggenæringen forskyver seg. Distributørene blir sterkere mens produsentene og leverandørene skjelver. Konkurransen hardner til, det gjelder å være blant de utvalgte i hyllene, og mange frykter en ren priskrig. Lund nyanserer det bildet: Norske produsenter har helt klart fått en ny utfordring. Det er kostbart å produsere i Norge, og det blir ikke mindre tøft å konkurrere på pris framover. Skal man henge med, er investering i nytt utstyr og automasjon en nødvendighet. Samtidig er det flere faktorer enn pris som er avgjørende. Norske produsenter bør satse på høy kvalitet. I tillegg må man dra nytte av nærheten til markedet og tilby et serviceapparat som de utenlandske produsentene ikke kan matche. Også leverandørene må se mulighetene i dette, poengterer Lund. Selv startet han i byggenæringen i Etter 15 år som daglig leder av L.A. Lund AS (nå Lund Gruppen AS) fra 1984 til 1999, i tillegg til flere år som styreleder, skal Oslo mannen nå investere videre i eiendom og utleie. Jeg har en del verv i bransjen som utløper neste år. Etter det blir jeg kun aktiv på eiendomssiden. Jeg vil ikke involvere meg i byggevarehandelen mer. Jeg har gjort mitt, presiserer 54 åringen. Likevel ser han lyse utsikter for byggenæringen, iallfall på kort sikt. Oppturen ser ut til å vare iallfall et par år til, så er det mer usikkert. Dette markedet går hele tiden i bølger med fem seks gode år, så kommer tre fire mindre gode. Men det er bare å ta rev i seilene når nedturene kommer. Og noen dramatiske svingninger kan jeg ikke se, sier Lund. Han tror heller ikke på noen revolusjon i butikkene som følge av internasjonaliseringen på eiersiden. Men forandringer vil komme. Jeg forventer at Optimera ekspanderer videre i Norge og Sverige. Kesko er nok også sultne. Når det gjelder selve butikkene, er fortsatt mye ugjort. Både Byggmakker og Montér butikkene vil rustes kraftig opp, bli mer proffe, oversiktlige og ryddige. Rett og slett mer publikumsvennlige. I framtida skal butikkene også inspirere, ikke bare være et sted hvor man henter det man måtte trenge, sier Lars Anders Lund.

4 4 FEBRUAR 2006 AKTØR INTERVJUET Carl Otto Løvenskiold Tekst og foto: Tom Erik Andersen Et lite stykke Norge Utenlandske aktører overtar stadig flere av den norske byggevarehusene. Men Løvenskiold godset får de aldri. I 375 år har Løvenskiold Vækerø vært en helnorsk familiebedrift. I like lang tid har Nordmarksgodset vært i familiens hender. Nåværende eier og konsernsjef Carl Otto Løvenskiold har ingen planer om å endre den tradisjonen. Han er heller ikke så opptatt av eierskiftene; Keskos oppkjøp av Byggmakker Norgros og Saint Gobains inntreden i Optimera er ikke det som øverst på agendaen i Løvenskiold Vækerø. I vår hverdag er vi mest opptatt av å gjøre en best mulig jobb og ikke bekymre oss over at våre konkurrenter skifter eiere. Selvfølgelig har vi stor respekt for disse nye aktørene i det norske markedet, det er eiere med betydelige muskler og ambisjoner, men den eneste måten vi kan lykkes på i fremtiden, er å være enda bedre. Kunden velger den beste, ikke den største, sier Carl Otto Løvenskiold, 13. generasjon i rekken. En beretning om Nordmarksgodset og Løvenskiold Vækerøs lange og tradisjonsrike historie er samtidig et stykke norsk historie. Bedriftens hovedvirksomhet har alltid vært knyttet skogbruk, trelast og jernverk, senere også handel og eiendom. Få norske selskaper kan som Løvenskiold Vækerø se tilbake på 357 års kontinuerlig virke. Dette lange tidsrommet rommer 13 generasjoner norske konger og 13 generasjoner personlige eiere av Nordmarksgodset. Løvenskiold Vækerø har gjennom årene vist at all fremgang krever evne til å møte nye utfordringer og tilpasse seg nye tider, til å ta risko og strekke seg mot nye og langsiktige mål. Det er spesielt nødvendig for et konsern med nesten 900 ansatte, med dekar skog i åtte kommuner i fire fylker, 3200 dekar dyrket jord, store trelastinteresser og 25 egeneide byggevarehus. Stabilitet er viktig for oss, bekrefter Løvenskiold. Vi ønsker å fremstå som en solid bedrift som kan stå av en storm eller to. Når det er sagt, vil vi også vise at vi henger med, at vi er i stand til å fornye oss. Vi er en gammel bedrift, men vi er ikke gammeldagse. Han skuer ut av kontorvinduet på Vækerø. Derfra ser han nordover mot sitt elskede Nordmarka, men utsikten er endret opp gjennom årene. Skogen er ikke alene lenger, så langt ifra. Flere bygg, flere biler, flere mennesker, mer handel. Det har vært en tid med voldsomme strukturendringer. Vår hovedvirksomhet er i dag Løvenskiold Handel, et område hvor vi har satset, og kommer til å satse mer i fremover. I tillegg har vi både eiendom og skog. Etter at vi fusjonerte trelastvirksomheten med Bergene Holm, er dette mer styrearbeid, det tar mindre tid, forklarer Carl Otto Løvenskiold. I mars åpnes dørene for en storstilt nyetablering. Med basis i Fabo og Smart kjedene skal en helt ny kjede med maling og interiør vekke oppmerksomheten. Med MAXBO og den nye kjeden vil vi framstå enda mer attraktive mot kvinnene, det er et selvfølgelig et bevisst valg. Vi skal ikke slippe de tradisjonelle omådene; byggevarer, verktøy og trelast, men vi skal løfte oss ytterligere for å nå kvinnene. Hvorfor er det så viktig? Løvenskiold lar spørsmålet henge i lufta et lite øyeblikk. Jeg tror de fleste har funnet ut det, sier han. Det i stor grad kvinnene som tar initiativet og beslutningene i oppussingsarbeidet i hjemmene, og vi skal stå øverst på lista, være top of mind, når folk skal pusse opp. Undersøkelser >> «Vi må alltid huske

5 AKTØR FEBRUAR at vi er i en fagbransje. Dette er annerledes enn å selge melk.»

6 6 FEBRUAR 2006 AKTØR INTERVJUET Carl Otto Løvenskiold «Jeg forvalter eiendommene og selskapet for neste generasjon, og jeg trives med arbeidet. Jeg har et evighetsperspektiv på dette.» viser at vi allerede er der, men vi vil befeste den posisjonen. Og da gjelder det å fremstå med en tydelig, sterk og enhetlig profil, og kombinere dette med aggressiv markedsføring og gode kundeopplevelser. Konsernsjefen mender det ikke er så enkelt som mange skal ha det til. At byggevarer snart bare handler om pris. Løvenskiold ser et mer nyansert bilde. Pris er viktig, men i en bransje hvor kjøpsfrekvensen ikke er så høy, er det andre faktorer som også spiller inn. Det er hele løsningen som betyr noe, vi må alltid huske at vi er i en fagbransje. Dette er annerledes enn å selge melk. Hvordan påvirker de store eierskiftene konkurransesituasjonen? Markedet består fortsatt av de samme gamle, gode konkurrentene. Når det er sagt, er det jo overveiende sannsynlig at flere utenlandske kjeder vil etablere seg her også, men jeg ser ikke negativt på det. Jeg tror at den fortettede konkurransesituasjonen vil virke skjerpende på oss. Samtidig ser vi i andre land at flere aktører skaper større aktivitet, markedet blir større. Til sist er det den som driver best og mest effektivt som står igjen som vinner, sier Carl Otto Løvenskiold. Likevel er det ytre forhold selv ikke en godseier kan rå over. Dårlige tider og feilslått politikk, er to av dem. Konjunkturer er helt klart et viktig element. Vi har vært heldig de siste årene, med stor aktivitet både i proff og privatmarkedet. Vi forventer at dette vil holde seg en god stund framover. Det har ikke alltid vært slik. Løvenskiold har opplevd, og overlevd, nedturer på både 80 og 90 tallet. Men verst? sier Løvenskiold og roter i de mentale minnebøkene. Vi hadde en dramatisk svikt i åttiåtte og åttini da markedet falt kraftig. Det kom en ny nedtur utpå nittitallet med kraftige renteøkninger som rammet både kjøpekraft og investeringsvilje. Ble du klokere av det? Kan man med erfaring forutse slike nedgangstider? Nei, det er vanskelig å spå om fremtiden, men det er klart; med oljeinntekter har vi over tid bygget opp en sunn og sterk økonomi i Norge, en velstand har smittet over på næringslivet og de private husholdningene. Det skaper en større stabilitet enn i tidligere tider. Det skal mer til for å velte lasset nå. Selvsagt kan oljeinntektene svikte, vi kan rammes av store finansielle kollapser, men stabiliteten er større; så sant vi har et politisk regime som skaper tror på fremtiden, og som vet å legge til rette for investeringsviljen, ikke ødelegge den. Hva synes du de rød/grønnes arbeid? Løvenskiold vrir seg i stolen, smiler. Jeg må dessverre konstatere at det går i negativ retning. Vi ser at det skjerpes inn på en rekke områder som over tid vil svekke de private eieres situasjon. Jeg er bekymret da vi trenger et variert eierskap i det norske næringslivet hvor det også skal være plass til private eiere. Vi må forstå at alt ikke kan være eid av staten eller utenlandske aktører. Du virker ikke så glad for regjeringsskiftet? Nei, jeg er vel ikke det. Det dreier seg ikke nødvendigvis om enkeltsaker, men om summen av de små signalene. Fortsetter utviklingen, kan det få negative konsekvenser. Færre tør å satse. Også dere? Jeg tenker først og fremst på næringslivet som helhet, på de ytre rammebetingelsene. Politikerne bør jobbe for at Norge skal bli det beste landet å bo og investere i. Bare slik kan alle få et godt liv. Vår egen næring er følsom ovenfor dette. Vi er avhengig av folks tro på egen fremtid. Aktiviteten gjenspeiles av klimaet i samfunnet, det gjør bransjen vår spesielt sårbar, sier Carl Otto Løvenskiold. Det er nå 11 år siden han overtok familiebedriften etter sin far, Harald. I perioden har Løvenskiold Vækerø gjennomgått store forandringer. Det er uvirkelig at MAXBO kjeden ble etablert så sent som i Det er nok mer tidsånden og omgivelsene som har påvirket bedriften, ikke så mye jeg. Men under min ledelse har vi gått fra å være en industribedrift til en handelsbedrift. Det har vært en tilpasning til tiden, men også et aktivt ønske om ta den posisjon, etablere et sterkt kjedekonsept. Vi har beveget oss fra å være en byggevaregrossist og trelastprodusent til å ha større fokus på sisteleddet, helt ut til sluttbrukeren. Hvordan er det å lede en bedrift med en så stolt og forpliktende historie? Det gir selvsagt en veldig nærhet å lede en bedrift som man selv eier. Det blir annerledes enn et normalt arbeidsgiver/ansettelsesforhold. På hvilken måte? Som alle ledere måles også jeg etter resultatene, men jeg har naturlig nok en større mulighet til å tenke langsiktig, jeg kan leve med at det enkelte resultatet ikke alltid er det beste. Det gir en større ro på ledelsen av selskapet, men samtidig må jo ikke det være noen sovepute. Når alt kommer til alt, er det bare den som står opp først om morgenen og jobber hardest som blir best, sier Carl Otto Løvenskiold, og lovpriser sin egen arbeidsdag. Allsidigheten, ufordringene og den menneskelige kontakten. Humøret, medarbeiderne og de lange dagene. Det er et arbeid som engasjerer meg mye. Aldri vurdert å selge? Mange spør meg om det. Hvorfor jeg ikke selger meg ut og bare går på tur i Nordmarka. Svaret har jeg vel allerede gitt. Jeg stortrives i jobben og er veldig fornøyd slik jeg har det. Du kunne jo solgt og fortsatt i jobben? Nei, det er ingen løsning, jeg er ikke skrudd sammen på den måten. Mitt personlige eierskap er nært knyttet til ledelsen av selskapet. Jeg forvalter eiendommene og selskapet for neste generasjon, og jeg trives med arbeidet. Jeg kan forsikre at jeg har et evighetsperspektiv på dette, sier Carl Otto Løvenskiold. Han vokste selv opp på hovedgården på Bærums Værk. Etter fire år på internatskole i Sverige, fulgte to år med befalsskole og plikttjeneste i Bardufoss hvor Løvenskiold kjørte stridsvogn. Deretter bar det utenlands. Først tre og et halvt år ved Berkeley universitet i California, deretter nye år i Sveits, Sverige og Frankrike. Løvenskiold jobbet som controller i et firma som solgte sprengstoff før han avsluttet 15 års utenlandsopphold med MBA grad ved Insead Fontainebleau utenfor Paris. Året var 1982, han nærmet seg 30. Det var aldri noen selvfølgelighet at jeg skulle inn i Løvenskiold. Jeg har en søster og to brødre, ingen av dem er

7 AKTØR FEBRUAR Fakta Otto Løvenskiold (??) Utdanning: Bosted: Arbeidssted: knyttet til selskapet. Men jeg var den eldste, og det er en lang tradisjon i familien at den førstefødte arver alle eiendommene og fører driften videre. For mange kan det høres rart ut, men det er en ordning som hele familien, også mine søsken, har evne til å leve med, sier Løvenskiold. På veggen i det tilstøtende møterommet henger stolte malerier av hans farfar og oldefar. Sammen med sin kone, Lise, har han to sønner. Harald på tyve, er for tiden i militæret. Joachim på sytten, er for øyeblikket på videregående. Så sant lysten, evnene og kvalifikasjonene er tilstede, vil familietradisjonen føres videre. Men forhåpentligvis ligger det mange år frem i tid. Jeg håper at jeg fortsatt har mange gode år igjen i selskapet. Hvor mye krever jobben av deg? Egentlig alt, smiler Carl Otto. Den er altoppslukende, jeg har ikke tid til å så mye annet. Men vi forsøker å reise litt, og jeg er mye i Nordmarka. Det er den beste tiden. Der slipper jeg ned skuldrene, der henter jeg nye krefter og inspirasjon, det er det gode fristedet mitt, vedsiden av jaktingen. Carl Otto Løvenskiold sprekker opp i et smil. Jegersmilet. Det lure, det skjeve. Så snakker han i vei om rype, elg, rådyr og hjort. Han beskriver det først som en sterk interesse, justerer det deretter til lidenskap. Det er opplevelsen som teller. Jeg er ikke av typen som blir fløyet inn i et område, plassert på en stubbe og fortalt når jeg skal skyte. Jeg er ingen troféjeger, sier Carl Otto Løvenskiold, og krever å bli trodd. For Carl Otto Løvenskiold er en ekte jeger. Som trives like mye i jakten som når byttet er skutt. Det være seg i skogen og i arbeidslivet. Hva ser du 5 10 år frem i tid? Jeg tror det blir færre kjeder. Det er naturlig å forvente en konsentrasjon, og vi har et klart mål om å være en av dem som er igjen. Jeg kan forsikre alle at MAXBO og Løvenskiold skal være med på denne reisen.

8 8 FEBRUAR 2006 AKTØR AKTUELT IsolaEidanger Tekst og foto: Tom Erik Andersen Suksess for Powertekk og Takshingel Nye investeringer på hjemmebane Isola investerer 16 millioner kroner i SHINGEL PRODUKSJONEN i Eidanger. Nå får vi optimalisert anlegget, sier fabrikkdirektør Terje Uteng. Og flere gode nyheter: Hjemflyttingen av Powertekk har vært en suksess. Bak fabrikkdirektøren er et helt nytt påbygg i ferd med å reise seg. Den gamle produksjonshallen for asfaltbaserte takprodukter på rull skal utvides og oppdateres. Dette er en nødvendig oppgradering for å henge med i utviklingen, sier Terje Uteng. I utgangspunktet hadde Isola planer om å skifte utstyret uten å måtte bygge på, men da de nye maskindelene viste seg å trenge mer plass enn hva som var til rådighet, besluttet ledelsen å utvide ytterligere. Investeringen i kroner og øre ville blitt større enn hva vi maskinteknisk hadde fått ut av det. Derfor tok vi avgjørelsen om å øke lagerkapasiteten. Et nytt støvsugeranlegg og filteranlegg vil også få plass i den nye biten, forteller Uteng. Anlegget forventes å stå klart i uke 49. Fabrikkdirektøren ser fram til å sette det nye utstyret i sving. Vi får nå optimalisert produksjonen. En del av utstyret hadde nådd sin levetid, og i tillegg til å oppgradere dette til dagens standard, får vi nye muligheter. Vi vil nå kunne kjøre flere typer fyllstoff. Det nye anlegget vil ha to siloer framfor én, som vi hatt fram til i dag. Isola fabrikken jobber nå på spreng for å bygge opp en lagerbeholdning som skal være stor nok til å dekke markedet i de tre ukene produksjonen vil stoppe opp som følge av ombyggingen. Tre uker uten produksjon er relativt lenge, spesielt når markedet er så bra som det har vært den siste tida. Det er en større utfordring å dekke behovet nå, men så sant vi ikke får en kraftig vridning av salget som kan gi oss visse leveringsproblemer, så vil verken distributører eller kunder merke noe til omleggingen, sier Uteng. Optimaliseringen av shingelproduksjonen er bare én av flere positive nyheter for fabrikkdirektøren om dagen. Uteng kan også glede seg over volumøkningen i den tilliggende Powertekk fabrikken. Det er moro. Vi brukte litt mer tid på å få det operativt enn vi trodde vi skulle gjøre, men vi har nå gjort vesentlige kostnadsbesparelser samtidig som vi bortimot har doblet kapasiteten vi hadde i Charleroi, poengterer han. Derfor er det også gledelig at salget har steget. Fortsatt er det de sorte platene som selger best, men Isola har også merket en klar økning på de rustikke Powertekk platene. TOK TAK: Erik Withbro og Isola er fornøyd med resultatene etter hjemflyttingen av Powertekk fabrikken fra Belgia. Strategisk har det vist seg å være bra, sier administrerende direktør. Vi har innstallert en robot som plukker opp platene etter herdetunellen og legger dem rett på lager. Tidligere hadde vi to mann på dette leddet. Og vi har også automatisert innleggingen til presse, forklarer Uteng. Forbedringspotensiale er det imdlertid fortsatt. Vi skal ned med svinn, opp med hastigheten og se nærmere

9 AKTØR FEBRUAR EN DEL AV UTSTYRET hadde nådd sin levetid. Nå får vi nye muligheter og vil blandt annet kunne kjøre flere typer fyllstoff, opplyser Terje Uteng. på hvor fort vi kan kjøre. Vi har noen stans innimellom, men vil kontinuerlig skifte ut gamle deler med nye for å optimalisere også denne produksjonen, sier Terje Uteng. For etter halvannet års drift er også Isola sjef Erik Withbro klokkeklar: Hjemflyttingen av Powertekk fabrikken fra Belgia har vært en suksess. Da Aktør besøkte Eidanger like før påske i fjor, ble det jobbet på spreng for å rigge opp den hjemflyttede Powertekk fabrikken. Fabrikken i Charleroi hadde en brukbar produksjon, men kommunikasjonsutfordringene i det fransktalende markedet vanskeliggjorde markedsføringen og salget, uten at det var avgjørende. Vi så etterhvert et større potensiale ved å legge produksjonen hjem til Norge. Vi var allerede gode her, vi hadde lokaler vi kunne omdisponere, og både administrasjons og salgsapparatet var på plass. Vi så mange fordeler, sier administrerende direktør Erik Withbro. Og disse fordelene har vi klart å ta ut. Timingen viste seg også å være meget bra. Det norske markedet har gått kraftig opp i en periode da konjunkturene i resten av Europa har pekt nedover. Det har gitt positive utslag for Powertekk fabrikken som åpnet dørene i Eidanger i mai i fjor. Strategisk har flyttingen vist seg å være et veldig bra grep. Etter de vanlige innkjøringsproblemene, har vi hatt en fin volumøkning, konstaterer Withbro. I dag dekker produksjonen i Eidanger hele Norden og deler av Vest Europa, mens fabrikken i Tsjekkia tar seg av Øst Europa og resten av vest. Og etterspørselen er stor. Hoveddelen er fortsatt her hjemme. Det henger selvfølgelig sammen med klimaet vårt. Det er mye vær i Norge, og Powertekk egner seg godt i et slikt marked, vi skrur jo fast hver eneste plate, poengterer Isola sjefen. Isola har nå seks fabrikker i drift: Powertekk og shingel produksjonen i Eidanger, Platon på Notodden, Norskerenna i Fredrikstad, dør og vindusproduksjonen på Røros og den nevnte fabrikken i Tsjekkia. Vi investerer i år for 41 millioner kroner i moderne teknologi. Vi trenger sånne løft innimellom. Automasjon er en forutsetning for å henge med. Andre viktige faktorer er produktutvikling, systemutvikling, kompetansebygging og relasjoner, sier Withbro. For også Isola direktøren registrerer hva som skjer. Med de siste tiders eierskifte på distribusjonssiden er maktbalansen rokket. Konsollideringen er i gang for alvor, og Isola vil ha sin posisjon. Jeg forventer ingen revolusjon, men endringer blir det, og vi har en klar strategi for å møte denne morgendagen. Vi skal fokusere videre på å bli gode på hjemmemarkedet. Det blir viktig å være

10 10 FEBRUAR 2006 AKTØR AKTUELT IsolaTriton Tekst: Tom Erik Andersen Foto: Jørn Steen Isola og Triton i lykkelig ekteskap Platon suksess i Storbritanina Da Isola i 1998 ville endre distribusjonen av sine produkter på det britiske markedet, falt valget på TRITON CHEMICALS Manufacturing Co. Ltd Det har ingen av partene angret på. Triton ble etablert i 1976 og feirer 30 års jubileum neste år. Den privateide familiebedriften har spesialisert seg som distributør av fuktproblemløsninger av ulik art, deriblant Isolas Platon produkter. Hver måned supplerer Triton omtrent 500 spesialentrepenører på det britiske markedet. Vårt hovedområde er Storbritannia og Irland, men vi leverer også produkter til Frankrike, Israel, Spania, Kypros og Norge. Vi er stadig på utikk etter nye markeder og utvikler relasjoner til nye kunder, forklarer Ian og Neil Taylor. Ian har vært eier og markedssjef i Triton siden av midten av 80 tallet etter tidligere å ha jobbet i salgsavdelingen. Sønnen Neil startet i familiebedriften i 1990 for å yte teknisk bistand ute på anleggene ettersom kundebasen vokste. LYKKELIG SAMARBEID: Ian og Neil Taylor sammen med Isolas markedsdirektør Carl Erik Nordberg. Sammen har de utviklet et tett og godt forhold til Isola. Samarbeidet startet midt på 90 tallet, først som kunde av det englandsbaserte Isola Platon Ltd. Platon har i mer enn 30 år hatt en sterk markedsposisjon i England, og fram til 1998 ble aktivitetene gjennomført via eget datterselskap i London. Tiden var inne for å vurdere andre distribusjonsformer, en prosess Isola også gjennomførte i andre europeiske markeder, forklarer Carl Erik Nordberg i Isola. Interessen for å representere Isola og Platon i Storbritannia var stor, og flere interessante firmaer ble vurdert. Triton Chemical Manufacturing Co. Ltd. ble valgt, noe som har vist seg å være en meget god løsning. Vi så raskt at etterspørselen etter Platon produktene vokste, og siden relasjonen med entrepenørene var så sterk, var det naturlig å utvilke forholdet videre. Flere leverandører kom på banen ettersom markedet vokste gjennom 90 tallet, og skulle vi fortsatt kunne være konkurransedyktige, hadde vi behov for å forhandle direkte med Isola, forklarer Taylor. I november 1998 inngikk partene en avtale om at Triton skulle være den norske produsentens distributør i Storbritannia. Det har verken Triton eller Isola angret på. Isolas produkter er veldig viktige for oss, de utgjør en stor andel av vår omsetning. I 1998 sto Isola produktene for 15 % av handelen vår, i dag har tallet steget til 60%. Vi har bygget opp et system med Isola produkter som våre konkurrenter både misunner oss og er ute av stand til å matche, sier Taylor. Som nevnt er det framfor alt Platon produktene som Triton selger mest av, samt et mindre parti takshingel. Men begge parter understreker at forholdet dreier seg om langt mer enn pris og produkter. Vår relasjon med Isola er sterk, og den har vokst seg sterkere de siste sju årene. Det sier seg selv at den er vesentlig for oss. Alle her på Triton føler at det dreier seg om mer enn et kundeforhold. Vi er trygge på hverandre, og nettopp dette tillitsforholdet gjør at vi kan være mer åpne ovenfor hverandre og utvikle forretningen sammen, til det beste for begge. Nye ting på gang sammen? Det kan det være. Vi er alltid glade for å kunne legge til flere Isola produkter og utvikle det britiske markedet ytterligere, poengterer Taylor. Det er Carl Erik Nordberg glad for: Isola og Triton har funnet en samarbeidform som har skapt resultater og vi ser sammen fortsatt store muligheter for å utvikle det forretningsmessige, sier han. Er det store forskjeller på det norske og britiske markedet? Anvendelseområdene for Platon TRITON MANNSKAPET: Dyktige og fornøyde medarbeidere klar for nye Platon utfordringer.

11 AKTØR FEBRUAR GENERASJONER I TAKT: Far og sønn Taylor i nært samarbeid med Isola og videreutvikling av Triton Chemicals. i England er annerledes enn i Norge og resten av Skandinavia. Det er andre typer Platon membraner som markedsføres, og det er størst fokus på innvendig kjellervegg og gulv. Prosjektbearbeidelse er viktig, og konsulenter og spesialentreprenører prioriteres i det daglige arbeidet, presiserer Nordberg. Senest i sommer var Taylor og hele salgs teamet på besøk i Norge for å ta en kikk på Isola, den norske naturen og hilse på sine norske venner. Vi setter pris på det kollegiale samværet, både faglig og sosialt. Hodepinen kan være i tøffeste laget dagen etter, men slikt må man tåle! sier Neil Taylor. Det ryktes også at dere har en del veddemål på gang. Hvordan har det seg? He he. Sammen med Carl Erik har vi satt oss noen salgsmål som vi har veddet litt på. Dersom vi har nådd målet vårt, har vi vunnet veddemålet. Og hvordan har det gått? Bra for oss! Hvis jeg ikke husker feil, så har vi vunnet to av to så langt. Og til syvende og sist er jo det også bra for Isola,

12 12 FEBRUAR 2006 AKTØR REPORTASJE ToreLigaard Tekst: Tom Erik Andersen Foto: Schröder Stjørdal Et eventyr i glass og ramme Etter åtte år i glassbransjen bestemte Tore Ligaard seg for å starte på egenhånd. I dag omsetter virksomheten hans for over 180 millioner kroner. Eller løfter av røret for å snakke med dem. Det er vår oppgave å hjelpe kunden. Vi skal råde dem. Det handler ikke bare om pris, sier Ligaard. Da Tore Ligaard grunnla sitt firma i 1962, var det med en idé om å kunne levere komplette vinduer direkte til forbruker. Tanken var å spesialisere seg på vinduer, og etter hvert også dører og garasjeporter. Det er fortsatt en del av fundamentet i vår forretningsidé. Tyngden av virksomheten er dører og vinduer, men også noe garasjeporter, forteller gründeren selv. I dag har Tore Ligaard avdelinger i Stjørdal, Trondheim, Namsos og Oslo. I mai flyttet Oslo avdelingen inn i nye lokaler på Alnabru. I løpet av 2005 passerer den totale omsetningen 180 millioner kroner for hele selskapet. Med 30 ansatte har Tore Ligaard skapt et livsverk som har vært lønnsomt fra første dag. Vi har bygget opp dette gradvis, og har aldri hatt røde tall i regnskapet. Samtidig har vi økt omsetningen hvert eneste år, bortsett fra ett år mot slutten av 80 tallet, forteller Ligaard. Det er flere årsaker til suksessen, men Ligaard framholder kundekontakten som en av de viktigste. Skal du lykkes i handel, må du sørge for personlig kontakt. Jeg har ikke engang en datamaskin på pulten. Jeg møter folk. Priser er alltid enklest å sammenligne. Men her fokuserer vi i like stor grad på kvaliteten på produktene. Leveringsdyktigheten står også høyt i hevd. Derfor har vi bygget opp store lagerbeholdninger, forklarer han. Som en av få distributører lagerfører Tore Ligaard blant annet vinduer og dører fra Isola fabrikken på Røros. 72 åringen driver fortsatt Stjørdal avdelingen like aktivt som tidligere. Han har heller ingen planer om å slutte. Det har jeg ikke helse til! humrer Tore. Jeg har riktignok blitt litt stivere om morran de siste åra, men jeg holder meg i gang med dette. Jeg har to sønner og ei datter i firmaet. De vil nok ta mer av ansvaret etterhvert. Men det er ikke enkelt å trekke seg ut, medgir veteranen. I sommer hadde han bare to og en halv dag med ferie. Jeg var nødt til å være her. Må smi mens jernet er varmt, forklarer han. På Oslo kontoret sitter sønnen Jo Iver. Han fikk ansvaret med å bygge opp avdelingen da den ble etablert i I mai åpnet han dørene til det nye anlegget på Alnabru. Vi har etablert oss bra her nede. Oslo er litt annerledes enn Trøndelag. Rundt Trondheim er det mange og litt mindre aktører, mens i Oslo er de noe færre og større. Det gjør at vi må tenke litt annerledes. Men fundamentet ligger hele tiden fast, forklarer Jo Iver Ligaard. På Trondheim avdelingen jobber broren Gunnar, mens søsteren Gunnhild er basert i Stjørdal. I tillegg har Tore Ligaard ytterligere ei datter som ikke er i firmaet.

13 AKTØR FEBRUAR NYE DØRER ÅPNER SEG: Far Tore og sønn Jo Iver Ligaard mot nye høyder med vinduer, dører og porter. Vi eier lokalene våre. Vi er ikke nedsyltet i gjeld. Vi har et ryddig forhold til leverandørene våre. Og vi jobber for å ha det samme forholdet til kundene, både proffmarkedet og de private. Vi må sørge for å være interessante for kundene, og da er kvalitet, punktlighet, pris og servicegrad alle viktige faktorer. En gjensidig respekt for hverandre er helt vesentlig, forklarer Ligaard. Foreløpig ligger det ingen konkrete planer om å utvide med ytterligere avdelinger. Men i Tore Ligaard er man vant til å åpne dører og vinduer når sjansen byr seg. Det ligger i virksomhetens natur. Akkurat nå synes jeg at jeg har nok å styre med. Men kanskje vil det skje større endringer når barna mine tar over. Jeg vet at jeg ikke kan holde på evig. Foreløpig lever jeg godt på to og en halv feriedag om sommeren, men jeg forsøker å ta litt mer fri nå. For første gang i mitt liv har jeg bestilt tur til Syden, sier Tore Ligaard. Når dette leses har Ligaard for lengst kommet hjem fra ferie. Glassene på bassengkanten er atter byttet ut med glassene i ramme. Det skal bli fint. Jeg ser fram til hver eneste dag på jobb, sier 72 årige Tore Ligaard.

14 14 FEBRUAR 2006 AKTØR AKTUELT Kampanje Posisjonen styrkes Vellykket Platonkampanje Isola har igjen vært mediaaktive og synlige med markedsleder Platon. Budskap om Platon Xtra Torvtak og Grunnmur har preget Radio P4 og Dagbladet Magasinet i flere høstuker. Dm er til forhandlere, hytteprodusenter og utbyggere har underbygd informasjonen og styrket markedslederposisjonen til den originale sorte knasteplaten. Hva heter plata som startet det hele? Rett svar er Platon. Den originale knasteplaten for fuktbeskyttelse av grunnmur og torvtak har mer enn 40 års problemfri fartstid. Idéen er genial. I dag bygges det knapt en grunnmur eller legges et torvtak uten bruk av knasteplater. Platon er fortsatt suveren markedsleder i Norge. Ingen av plagiatproduktene kommer opp mot originalen. Platon Xtra kjenner du igjen: Sorte, firkantede knaster, stor styrke og drenerings kapasitet, føyelig og lett å jobbe med. Alt takket være smart utforming og bruk av utvalgte råstoffer. Velg Platon Xtra til fuktbeskyttelse av grunnmuren din, så er jobben gjort en gang for alle! Les mer om filosofien bak Platon på isola.no Platon Xtra Grunnmur Elvis Presleys første store hit var «That s All Right». Han er nr. 1 på oversikten over tidenes mestselgende artister i perioden foran Frank Sinatra og The Beatles. Platon Xtra Torvtak >> Garantert fuktsikkert: Isola Isokraft takbelegg. Direkte på tretak som underlag for Platon Xtra.

15 AKTØR FEBRUAR Kjære kollega Nyhet fra Isola Isola lanserer nå et produkt med mange bruksområder. Isola Takrennerenser med teleskopstang kan benyttes til vask, maling og rensing. Dette gir forhandlerene verdifullt mersalg. Navn: Arne Moen Firma: Rockwool Stillinger: Salgsdirektør Virke: Rockwool isolerer brann, fukt, lyd og varme. Vi har hatt et svært godt samarbeid gjennom mange år Smart valg, fordi: En to trinns løsning med Platon Xtra over Isola Isokraft underlagsbelegg, vil være din beste garanti for funksjon og varighet. System Platon har mer enn 40 års dokumentert fartstid. Platon Xtra er laget av prima polypropylen. Dette gir en plate med høy friksjonsevne og meget godt fotfeste på taket under montering. Platon Xtra er et høyverdig norsk kvalitetsprodukt. Klar markedsleder her hjemme, samtidig som mer enn 60% av produksjonen eksporteres til resten av verden. Først og fremst fordi Platon Xtra har kvaliteter de utenlandske knasteplatene ikke engang forsøker å kopiere. God dag, kjære kollega! God dag, ja! Jeg ringer fordi Isola opplever deg og Rockwool som en god kollega? Takk. Det var hyggelig. Og opplevelsen er absolutt gjensidig. Vi har hatt et langt og godt samarbeid gjennom mange år. Så du kan trygt kalle oss «kollegaer». Hva legger du i begrepet? I tillegg til det faglige har et godt, kollegialt forhold også andre plussfaktorer ved seg. Noen å snakke med, noen som snakker det samme språket. Vilje til å dele kunnskap, bidra til hverandres suksess. Det er viktig. Og det har vi gjort. Begge veier. Hva er dere mest opptatt av om dagen? Det går mye i det vante. En kontinuerlig utvikling for å sikre kundene våre best mulige produkter. I tillegg er vi opptatt av det nye EU direktivet som går på energibesparelse og redusert CO2 utslipp Hvordan opplever du konkurransen fra Paroc og Glava? Som stimulerende. Vi har litt forskjellige egenskaper, men også mange tilstøtende markeder. Selv konsenterer vi oss om brann, fukt og lyd og ikke minst energi, som blir viktig framover. Produktnyheter på gang? Det har vi. Her jobbes det med nyheter hele tiden. Men de får komme som en overraskelse på konkurrentene våre. Du er rutinert, du? Ja, jeg har jo noen år her da. Jeg begynte i Rockwool på 90 tallet, var en kort tid innom Mestergruppen, før jeg igjen kom tilbake. Hva gjør du utenfor jobben? Jeg er jo Vål eng gutt, så idretten har alltid vært viktig for meg, både som aktiv og som leder. De siste par åra har det jo vært spennende serieinnspurter i fotball som jeg har fulgt nøye. Samtidig har jeg både hytte og et lite gårdsbruk, så det er nok å henge fingra i. Så heng i! Takk skal du ha.

16 16 FEBRUAR 2006 AKTØR SISTESIDE Kunden vår Til glede og ettertanke Kunden vår Bygger med stolthet og kvalitet Navn: Jan Lindal Firma: Lindal Hus Sted: Ljostad, 4985 Vegårshei Stilling: Daglig leder Område: Store deler av Sør Norge, med tyngdepunkt i østlandsområdet. Ansatte: 80 Omsetning: Ca. 95 mill NOK. Da JAN LINDAL startet Lindal Hus hadde han større mål enn å gi folk et sted å bo. Han ville gi dem noe å være stolte av. Folk skal være stolte over å ha fått et Lindal Hus. Det har jeg ment helt siden jeg fikk med meg en tømrerlærling og startet Lindal Hus på Vegårshei i Aust Agder i 1987, forteller Jan Lindal. Fra første hammerslag var han bestemt på én ting: Lindal Hus skulle forbindes med skikkelig håndverk. Med fagfolk som kan det de gjør, og som tar ansvar. Siden den gang har Lindal Hus utviklet seg til et firma med 80 ansatte. Omsetningen nærmer seg 100 millioner. Siden 2000 har man også bygget opp en profesjonell og kvalitetsbevisst avdeling for takstoler og moduler. Ny teknologi innen verktøy og maskiner har selvfølgelig kommet til underveis. Men fortsatt preges arbeidet av det ærlige håndverket. Kvalitetsprodukter er en nødvendighet for å levere gode hus. Derfor samarbeider vi blant annet med Isola, sier Lindal. Hvilke Isola produkter bruker dere? Vi bruker stort sett alle takproduktene. De har vært med oss hele veien fra Bakgrunnen er den nevnte kvaliteten, men også den stadige produktutviklingen. Hvordan opplever du forholdet? Som bra. Isola tar tilbakemeldinger fra brukerne, og ønsker å gjøre noe med det. Det er positivt. Hva kan Isola bli bedre på? Man kan alltid bli bedre på å lytte til markedet. Bli litt mer innovative. Isola er ikke alltid først ute, jeg oppfatter dem som litt trygge og trauste, litt vanskelige å flytte på. Hvilke utfordringer ser du framover? Den største utfordringen for oss blir å få ned kvadratmeterprisen på boliger samtidig som vi opprettholder kvaliteten. Konkurransen blir ikke akkurat mindre i framtida, tvert imot. Både på innkjøp og produksjon må vi løfte på steinene, se hva vi kan gjøre. Skal vi overleve, må vi henge med. Er dere godt rustet? Jeg føler det. Vi startet opp i en nedkonjunktur, og for oss var det en styrke. Vi kom oss gjennom, og skal aldri hvile på laurbærene. Vi vil nok stabilisere oss i antall ansatte der vi er i dag, men ved å investere i innovative produksjonsmetoder, vil vi fortsatt vokse i omsetning. Til glede og ettertanke Lyrikk frembringer ofte ulike assosiasjoner, setter i sving tanker om verdier, åpner for viktig ivaretagelse. Poesi speiler ofte livets gang, fyller på energi i vår hverdag, gir oss en verdifull pustepause. Isola er opptatt av relasjoner, til nytte og glede. Vår lyriske spalte innbyr til gode ettertanker. Å vere i livet Dette: å vere i livet, open for alt ikring, bunden med sterke røter til menneske og til ting, gi både hjarte og hender i omsorg som aldri svik, var det som gav meining til ferda di og let deg få kjenne deg rik. Og den som er rik vil ha seg eit hus som er såleis bygt at alle som høyrer til huset kjenner det godt og trygt, og såleis at framande gjerne kjem innom dørene der og auker den riksdom som finst der før med alt det dei sjølve er. Fattig var du om aldri i livet du kjenne fekk at mellom deg og dei andre levande straumar gjekk av tillit og varme som styrkte kvart band som til livet deg batt, og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp, at meir enn du gav, fekk du att. Fra diktsamlingen «I ein annan skog» (1955) Maxi poesi fra Ascheoug Forlag. Halldis Moren Vesaas Isola as 3945 Porsgrunn Tlf.: Fax.: E mail: Tørre og sunne hus

I S O L A K U N D E M A G A S I N

I S O L A K U N D E M A G A S I N Aktør I S O L A K U N D E M A G A S I N NR 2 NOVEMBER 2003 INTERVJUET: Harald Tyrdal Optimera Bygger for morgendagen SIDE 4 AKTUELT: Platon RadonStop Komplett løsning mot Radon og Fukt SIDE 8 TROND BØHLERENGEN

Detaljer

A ktø r. inn i danmark. strategiske grep fra isola. Arnfinn Kolberg. Fornebu Arena. Passivhus Løvåshagen. Her er den blå drømmen

A ktø r. inn i danmark. strategiske grep fra isola. Arnfinn Kolberg. Fornebu Arena. Passivhus Løvåshagen. Her er den blå drømmen A ktø r isola kundemagasin nr 16 - juni 2008 intervjuet: Tilbake i førersetet Arnfinn Kolberg Side 4 REPORTASJE: Her er den blå drømmen Fornebu Arena Side 10 nyhet: Miljøvennlig energi i Bergen Passivhus

Detaljer

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør Det var like før bjørka sprang ut. Dagen før, den 1. mai, hadde jeg vært på Stortorget i Hamar og hørt appellene om internasjonal solidaritet og kamp mot kapitalkreftene. Nå var jeg på vei til min første

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

SLETT IKKE SLETTET. SpareBank 1 med ny felles allianse. Kjøper seg kapasitet

SLETT IKKE SLETTET. SpareBank 1 med ny felles allianse. Kjøper seg kapasitet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2013 SLETT IKKE SLETTET Steinar Sletten (63) er en del av «trenden». Han har solgt livsverket til en større aktør. For videre utvikling. SIDE 12-15 SpareBank

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING Kubikk er et magsin fra SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer skogeiere i alle

Detaljer

Nr. 2 1997. Magasinet

Nr. 2 1997. Magasinet Nr. 2 1997 Magasinet Leder/ Innhold Konsernsjefens Limtregruppen Kommentar Premiert for miljø i praksis Hva gjør en gulvprodusent og en marketingsjef for å få byfolk til å kjøpe heltre furugulv når man

Detaljer

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk

Detaljer

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

BYGG & HANDEL. Jørn Tøien Lean Communications. Bengt Bøyesen Jackon. Standardiseringsprosjektet NR. 2 APRIL 2012

BYGG & HANDEL. Jørn Tøien Lean Communications. Bengt Bøyesen Jackon. Standardiseringsprosjektet NR. 2 APRIL 2012 Vedlegg: Brosjyre Elektronisk handel NR. 2 APRIL 2012 BYGG & HANDEL Bransjeblad for byggevarehandelen Jørn Tøien Lean Communications Gjør de rette tingene riktig første gang Bengt Bøyesen Jackon Bygger

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

03/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt team på toppen

03/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt team på toppen 03/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Nytt team på toppen Innhold 4 Innhold Leder Side 3 Spille hverandre gode: Potensialet ligger i å utvikle Ferd til ett lag Ferd Side 4 Forandringer hos Ferd:

Detaljer

Brennhet sykehusdebatt

Brennhet sykehusdebatt fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 3 2002 Brennhet sykehusdebatt Side 12 17 NTE er strømleverandør til Helse Nord-Trøndelags sykehus og institusjoner Ditt lokale energiselskap I tillegg til

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale E t r e p o r t a s j e b l a d fra Moelven??? 1/2007 Magasinet Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale Leder Moelven Magasinet nr. 1/2007 Redaksjon

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer