Aktør PLATON BRITISK SUKSESS FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 SIDE PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktør PLATON BRITISK SUKSESS FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 SIDE 10 11. PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3"

Transkript

1 Aktør ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3 INTERVJUET: Byggmakkers fremtid Mikael Forss SIDE 4 REPORTASJEN: Et eventyr i glass og ramme Tore Ligaard SIDE 12 BRITISK SUKSESS FOR PLATON SIDE I N T E R V J U R E P O R T A S J E N Y H E T E R E T T E R T A N K E

2 2 FEBRUAR 2006 AKTØR LEDER Het høst! Erik Withbro Adm. direktør Isola as Selv om igangsettingstall for nybygg har flatet noe ut de siste månedene, viser bransjetallene at det fortsatt er full fart i byggenæringen. Rapporter om innenlandsk salg av byggevarer, utarbeidet av Byggevareindustriens Forening, viser at volumindeksen ligger på ca. 115 % av fjoråret som for øvrig var et meget godt år. Som vanlig er summen av tallene for kjedene og forhandlere i byggenæringen noe høyere, så en kan trygt si at det er meget høy aktivitet i markedet. Men selv i byggenæringen er det flere hverdager enn helligdager. Derfor må vi vel belage oss på uværsdagene som kan komme igjen. Ekspertene er noe uenige om hvor lenge vi vil gå på høygir denne gangen, trolig kan det fortsatt være høy aktivitet i ytterligere 1 2 år. ROT og Hytte/fritidshusmarkedet er vel nå det høyeste vi noen gang har hatt i Norge. Vi får nå ny regjering, og den vil være med på å bestemme hvor lenge høykonjukturen i bygge næringen vil vare. De rød grønne har signalisert at de vil øke personskattene som igjen kan bety at forbrukerne blir mer forsiktige med å sette i gang byggearbeider.samtidig har de kommende regjeringspartiene sagt at de vil satse på økt offentlig vedlikehold av bygg, samt nybygging av barnehager og skoler. Dette kan utsette en eventuell nedgang. På distribusjonssiden har det skjedd store endringer av eiersits i den senere tid. Norgros er som kjent kjøpt opp av finske Rautakesko (Kesko) og Optimera av franske Saint Gobain. Samtidig har Nordek signalisert at de vil samordne innkjøpene i Scandek og at dette vil organiseres fra Danmark. Alle sier at det ikke vil skje noen revolusjon på kort sikt, men det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at det vil bli en annen framtid med et mer strukturert bygge Norden. Vi som produserer i et høykostland som Norge må fortsette å investere i moderne teknologi, utvikle høykvalitetsprodukter tilpasset vårt tøffe klima, fortsette merkevarebyggingen og utvikle allianser som gjør oss i stand til å tilby våre produkter både i Norden og på europeiske markeder. Vi ønsker alle våre lesere en fortsatt het og hektisk byggehøst! Innhold På pulsen: Lars Anders Lund 3 Intervjuet: Finnenes milliardplan Mikael Forss 4 Nye Isola investeringer 8 Triton Chemicals: Britisk suksess for Platon 10 Et eventyr i glass og ramme: Tore Ligaard 12 Platonkampanje 14 Kjære kollega: Arne Moen 15 Kunden vår: Jan Lindal 16 Til glede og ettertanke 16 Ansv. redaktør: Halvor Sønstebø, Tlf: (+47) , Mob: (+47) , E post: Redaksjonsrådgiver: Tom Erik Andersen, Nye Linjer, Tlf: (+47) , E post: Design og grafisk produksjon: Odyssé reklamebyrå as, Larvik Trykk: LO&S Grafisk, Larvik Opplag: 7500 Bidrag til redaksjonen: Kontakt ansvarlig redaktør eller Isola på e post: telefaks , eller postadresse Isola as, 3945 Porsgrunn. Merk konvolutten «Aktør».

3 AKTØR OKTOBER PÅ PULSEN Norske produsenter må vinne på kvalitet LARS ANDERS LUND råder norske produsenter og leverandører til å satse på kvalitet, automasjon og service for å møte den nye hverdagen i byggevaremarkedet. Når det franske storkonsernet Saint Gobain nå har kjøpt opp selskapet Optimera Gruppen AS med byggevarekjeden Montér, er ikke bare et kapitel i norsk byggenæring over. Det markerer starten på et nytt. Selvsagt var det vemodig å selge. Familien min har vært i denne bransjen siden 1897, men timingen var god for oss. Markedet og prisingen var riktig, og det nye eierskapet posisjonerer Optimera Gruppen for ytterligere vekst, sier Lars Anders Lund. Den nye tiden understrekes av at også en av de andre store distributørene av byggevarer, Byggmakker Norgros, havnet på utenlandske hender i sommer. Lund tror finske Kesko (BM) og franske Saint Gobain (Optimera) vil styrke begge de norske distributørene. Byggenæringen i Norge er fortsatt inne i en tidlig konsollideringsfase. Med kaptialsterke eiere fra industrien i ryggen får selskapene mange nye muligheter. Optimera blir nå en del av et ledende europeisk miljø som kan tilføre selskapet verdifull kompetanse og finansiell styrke. Derfor har jeg meget god samvittighet. Optimeras framtid er i de beste hender, sier Lund. Når også tyske kjeder som Hornbach og Bauhaus er på vei inn i det norske markedet, synes det klart at maktbalansen i den norske byggenæringen forskyver seg. Distributørene blir sterkere mens produsentene og leverandørene skjelver. Konkurransen hardner til, det gjelder å være blant de utvalgte i hyllene, og mange frykter en ren priskrig. Lund nyanserer det bildet: Norske produsenter har helt klart fått en ny utfordring. Det er kostbart å produsere i Norge, og det blir ikke mindre tøft å konkurrere på pris framover. Skal man henge med, er investering i nytt utstyr og automasjon en nødvendighet. Samtidig er det flere faktorer enn pris som er avgjørende. Norske produsenter bør satse på høy kvalitet. I tillegg må man dra nytte av nærheten til markedet og tilby et serviceapparat som de utenlandske produsentene ikke kan matche. Også leverandørene må se mulighetene i dette, poengterer Lund. Selv startet han i byggenæringen i Etter 15 år som daglig leder av L.A. Lund AS (nå Lund Gruppen AS) fra 1984 til 1999, i tillegg til flere år som styreleder, skal Oslo mannen nå investere videre i eiendom og utleie. Jeg har en del verv i bransjen som utløper neste år. Etter det blir jeg kun aktiv på eiendomssiden. Jeg vil ikke involvere meg i byggevarehandelen mer. Jeg har gjort mitt, presiserer 54 åringen. Likevel ser han lyse utsikter for byggenæringen, iallfall på kort sikt. Oppturen ser ut til å vare iallfall et par år til, så er det mer usikkert. Dette markedet går hele tiden i bølger med fem seks gode år, så kommer tre fire mindre gode. Men det er bare å ta rev i seilene når nedturene kommer. Og noen dramatiske svingninger kan jeg ikke se, sier Lund. Han tror heller ikke på noen revolusjon i butikkene som følge av internasjonaliseringen på eiersiden. Men forandringer vil komme. Jeg forventer at Optimera ekspanderer videre i Norge og Sverige. Kesko er nok også sultne. Når det gjelder selve butikkene, er fortsatt mye ugjort. Både Byggmakker og Montér butikkene vil rustes kraftig opp, bli mer proffe, oversiktlige og ryddige. Rett og slett mer publikumsvennlige. I framtida skal butikkene også inspirere, ikke bare være et sted hvor man henter det man måtte trenge, sier Lars Anders Lund.

4 4 FEBRUAR 2006 AKTØR INTERVJUET Carl Otto Løvenskiold Tekst og foto: Tom Erik Andersen Et lite stykke Norge Utenlandske aktører overtar stadig flere av den norske byggevarehusene. Men Løvenskiold godset får de aldri. I 375 år har Løvenskiold Vækerø vært en helnorsk familiebedrift. I like lang tid har Nordmarksgodset vært i familiens hender. Nåværende eier og konsernsjef Carl Otto Løvenskiold har ingen planer om å endre den tradisjonen. Han er heller ikke så opptatt av eierskiftene; Keskos oppkjøp av Byggmakker Norgros og Saint Gobains inntreden i Optimera er ikke det som øverst på agendaen i Løvenskiold Vækerø. I vår hverdag er vi mest opptatt av å gjøre en best mulig jobb og ikke bekymre oss over at våre konkurrenter skifter eiere. Selvfølgelig har vi stor respekt for disse nye aktørene i det norske markedet, det er eiere med betydelige muskler og ambisjoner, men den eneste måten vi kan lykkes på i fremtiden, er å være enda bedre. Kunden velger den beste, ikke den største, sier Carl Otto Løvenskiold, 13. generasjon i rekken. En beretning om Nordmarksgodset og Løvenskiold Vækerøs lange og tradisjonsrike historie er samtidig et stykke norsk historie. Bedriftens hovedvirksomhet har alltid vært knyttet skogbruk, trelast og jernverk, senere også handel og eiendom. Få norske selskaper kan som Løvenskiold Vækerø se tilbake på 357 års kontinuerlig virke. Dette lange tidsrommet rommer 13 generasjoner norske konger og 13 generasjoner personlige eiere av Nordmarksgodset. Løvenskiold Vækerø har gjennom årene vist at all fremgang krever evne til å møte nye utfordringer og tilpasse seg nye tider, til å ta risko og strekke seg mot nye og langsiktige mål. Det er spesielt nødvendig for et konsern med nesten 900 ansatte, med dekar skog i åtte kommuner i fire fylker, 3200 dekar dyrket jord, store trelastinteresser og 25 egeneide byggevarehus. Stabilitet er viktig for oss, bekrefter Løvenskiold. Vi ønsker å fremstå som en solid bedrift som kan stå av en storm eller to. Når det er sagt, vil vi også vise at vi henger med, at vi er i stand til å fornye oss. Vi er en gammel bedrift, men vi er ikke gammeldagse. Han skuer ut av kontorvinduet på Vækerø. Derfra ser han nordover mot sitt elskede Nordmarka, men utsikten er endret opp gjennom årene. Skogen er ikke alene lenger, så langt ifra. Flere bygg, flere biler, flere mennesker, mer handel. Det har vært en tid med voldsomme strukturendringer. Vår hovedvirksomhet er i dag Løvenskiold Handel, et område hvor vi har satset, og kommer til å satse mer i fremover. I tillegg har vi både eiendom og skog. Etter at vi fusjonerte trelastvirksomheten med Bergene Holm, er dette mer styrearbeid, det tar mindre tid, forklarer Carl Otto Løvenskiold. I mars åpnes dørene for en storstilt nyetablering. Med basis i Fabo og Smart kjedene skal en helt ny kjede med maling og interiør vekke oppmerksomheten. Med MAXBO og den nye kjeden vil vi framstå enda mer attraktive mot kvinnene, det er et selvfølgelig et bevisst valg. Vi skal ikke slippe de tradisjonelle omådene; byggevarer, verktøy og trelast, men vi skal løfte oss ytterligere for å nå kvinnene. Hvorfor er det så viktig? Løvenskiold lar spørsmålet henge i lufta et lite øyeblikk. Jeg tror de fleste har funnet ut det, sier han. Det i stor grad kvinnene som tar initiativet og beslutningene i oppussingsarbeidet i hjemmene, og vi skal stå øverst på lista, være top of mind, når folk skal pusse opp. Undersøkelser >> «Vi må alltid huske

5 AKTØR FEBRUAR at vi er i en fagbransje. Dette er annerledes enn å selge melk.»

6 6 FEBRUAR 2006 AKTØR INTERVJUET Carl Otto Løvenskiold «Jeg forvalter eiendommene og selskapet for neste generasjon, og jeg trives med arbeidet. Jeg har et evighetsperspektiv på dette.» viser at vi allerede er der, men vi vil befeste den posisjonen. Og da gjelder det å fremstå med en tydelig, sterk og enhetlig profil, og kombinere dette med aggressiv markedsføring og gode kundeopplevelser. Konsernsjefen mender det ikke er så enkelt som mange skal ha det til. At byggevarer snart bare handler om pris. Løvenskiold ser et mer nyansert bilde. Pris er viktig, men i en bransje hvor kjøpsfrekvensen ikke er så høy, er det andre faktorer som også spiller inn. Det er hele løsningen som betyr noe, vi må alltid huske at vi er i en fagbransje. Dette er annerledes enn å selge melk. Hvordan påvirker de store eierskiftene konkurransesituasjonen? Markedet består fortsatt av de samme gamle, gode konkurrentene. Når det er sagt, er det jo overveiende sannsynlig at flere utenlandske kjeder vil etablere seg her også, men jeg ser ikke negativt på det. Jeg tror at den fortettede konkurransesituasjonen vil virke skjerpende på oss. Samtidig ser vi i andre land at flere aktører skaper større aktivitet, markedet blir større. Til sist er det den som driver best og mest effektivt som står igjen som vinner, sier Carl Otto Løvenskiold. Likevel er det ytre forhold selv ikke en godseier kan rå over. Dårlige tider og feilslått politikk, er to av dem. Konjunkturer er helt klart et viktig element. Vi har vært heldig de siste årene, med stor aktivitet både i proff og privatmarkedet. Vi forventer at dette vil holde seg en god stund framover. Det har ikke alltid vært slik. Løvenskiold har opplevd, og overlevd, nedturer på både 80 og 90 tallet. Men verst? sier Løvenskiold og roter i de mentale minnebøkene. Vi hadde en dramatisk svikt i åttiåtte og åttini da markedet falt kraftig. Det kom en ny nedtur utpå nittitallet med kraftige renteøkninger som rammet både kjøpekraft og investeringsvilje. Ble du klokere av det? Kan man med erfaring forutse slike nedgangstider? Nei, det er vanskelig å spå om fremtiden, men det er klart; med oljeinntekter har vi over tid bygget opp en sunn og sterk økonomi i Norge, en velstand har smittet over på næringslivet og de private husholdningene. Det skaper en større stabilitet enn i tidligere tider. Det skal mer til for å velte lasset nå. Selvsagt kan oljeinntektene svikte, vi kan rammes av store finansielle kollapser, men stabiliteten er større; så sant vi har et politisk regime som skaper tror på fremtiden, og som vet å legge til rette for investeringsviljen, ikke ødelegge den. Hva synes du de rød/grønnes arbeid? Løvenskiold vrir seg i stolen, smiler. Jeg må dessverre konstatere at det går i negativ retning. Vi ser at det skjerpes inn på en rekke områder som over tid vil svekke de private eieres situasjon. Jeg er bekymret da vi trenger et variert eierskap i det norske næringslivet hvor det også skal være plass til private eiere. Vi må forstå at alt ikke kan være eid av staten eller utenlandske aktører. Du virker ikke så glad for regjeringsskiftet? Nei, jeg er vel ikke det. Det dreier seg ikke nødvendigvis om enkeltsaker, men om summen av de små signalene. Fortsetter utviklingen, kan det få negative konsekvenser. Færre tør å satse. Også dere? Jeg tenker først og fremst på næringslivet som helhet, på de ytre rammebetingelsene. Politikerne bør jobbe for at Norge skal bli det beste landet å bo og investere i. Bare slik kan alle få et godt liv. Vår egen næring er følsom ovenfor dette. Vi er avhengig av folks tro på egen fremtid. Aktiviteten gjenspeiles av klimaet i samfunnet, det gjør bransjen vår spesielt sårbar, sier Carl Otto Løvenskiold. Det er nå 11 år siden han overtok familiebedriften etter sin far, Harald. I perioden har Løvenskiold Vækerø gjennomgått store forandringer. Det er uvirkelig at MAXBO kjeden ble etablert så sent som i Det er nok mer tidsånden og omgivelsene som har påvirket bedriften, ikke så mye jeg. Men under min ledelse har vi gått fra å være en industribedrift til en handelsbedrift. Det har vært en tilpasning til tiden, men også et aktivt ønske om ta den posisjon, etablere et sterkt kjedekonsept. Vi har beveget oss fra å være en byggevaregrossist og trelastprodusent til å ha større fokus på sisteleddet, helt ut til sluttbrukeren. Hvordan er det å lede en bedrift med en så stolt og forpliktende historie? Det gir selvsagt en veldig nærhet å lede en bedrift som man selv eier. Det blir annerledes enn et normalt arbeidsgiver/ansettelsesforhold. På hvilken måte? Som alle ledere måles også jeg etter resultatene, men jeg har naturlig nok en større mulighet til å tenke langsiktig, jeg kan leve med at det enkelte resultatet ikke alltid er det beste. Det gir en større ro på ledelsen av selskapet, men samtidig må jo ikke det være noen sovepute. Når alt kommer til alt, er det bare den som står opp først om morgenen og jobber hardest som blir best, sier Carl Otto Løvenskiold, og lovpriser sin egen arbeidsdag. Allsidigheten, ufordringene og den menneskelige kontakten. Humøret, medarbeiderne og de lange dagene. Det er et arbeid som engasjerer meg mye. Aldri vurdert å selge? Mange spør meg om det. Hvorfor jeg ikke selger meg ut og bare går på tur i Nordmarka. Svaret har jeg vel allerede gitt. Jeg stortrives i jobben og er veldig fornøyd slik jeg har det. Du kunne jo solgt og fortsatt i jobben? Nei, det er ingen løsning, jeg er ikke skrudd sammen på den måten. Mitt personlige eierskap er nært knyttet til ledelsen av selskapet. Jeg forvalter eiendommene og selskapet for neste generasjon, og jeg trives med arbeidet. Jeg kan forsikre at jeg har et evighetsperspektiv på dette, sier Carl Otto Løvenskiold. Han vokste selv opp på hovedgården på Bærums Værk. Etter fire år på internatskole i Sverige, fulgte to år med befalsskole og plikttjeneste i Bardufoss hvor Løvenskiold kjørte stridsvogn. Deretter bar det utenlands. Først tre og et halvt år ved Berkeley universitet i California, deretter nye år i Sveits, Sverige og Frankrike. Løvenskiold jobbet som controller i et firma som solgte sprengstoff før han avsluttet 15 års utenlandsopphold med MBA grad ved Insead Fontainebleau utenfor Paris. Året var 1982, han nærmet seg 30. Det var aldri noen selvfølgelighet at jeg skulle inn i Løvenskiold. Jeg har en søster og to brødre, ingen av dem er

7 AKTØR FEBRUAR Fakta Otto Løvenskiold (??) Utdanning: Bosted: Arbeidssted: knyttet til selskapet. Men jeg var den eldste, og det er en lang tradisjon i familien at den førstefødte arver alle eiendommene og fører driften videre. For mange kan det høres rart ut, men det er en ordning som hele familien, også mine søsken, har evne til å leve med, sier Løvenskiold. På veggen i det tilstøtende møterommet henger stolte malerier av hans farfar og oldefar. Sammen med sin kone, Lise, har han to sønner. Harald på tyve, er for tiden i militæret. Joachim på sytten, er for øyeblikket på videregående. Så sant lysten, evnene og kvalifikasjonene er tilstede, vil familietradisjonen føres videre. Men forhåpentligvis ligger det mange år frem i tid. Jeg håper at jeg fortsatt har mange gode år igjen i selskapet. Hvor mye krever jobben av deg? Egentlig alt, smiler Carl Otto. Den er altoppslukende, jeg har ikke tid til å så mye annet. Men vi forsøker å reise litt, og jeg er mye i Nordmarka. Det er den beste tiden. Der slipper jeg ned skuldrene, der henter jeg nye krefter og inspirasjon, det er det gode fristedet mitt, vedsiden av jaktingen. Carl Otto Løvenskiold sprekker opp i et smil. Jegersmilet. Det lure, det skjeve. Så snakker han i vei om rype, elg, rådyr og hjort. Han beskriver det først som en sterk interesse, justerer det deretter til lidenskap. Det er opplevelsen som teller. Jeg er ikke av typen som blir fløyet inn i et område, plassert på en stubbe og fortalt når jeg skal skyte. Jeg er ingen troféjeger, sier Carl Otto Løvenskiold, og krever å bli trodd. For Carl Otto Løvenskiold er en ekte jeger. Som trives like mye i jakten som når byttet er skutt. Det være seg i skogen og i arbeidslivet. Hva ser du 5 10 år frem i tid? Jeg tror det blir færre kjeder. Det er naturlig å forvente en konsentrasjon, og vi har et klart mål om å være en av dem som er igjen. Jeg kan forsikre alle at MAXBO og Løvenskiold skal være med på denne reisen.

8 8 FEBRUAR 2006 AKTØR AKTUELT IsolaEidanger Tekst og foto: Tom Erik Andersen Suksess for Powertekk og Takshingel Nye investeringer på hjemmebane Isola investerer 16 millioner kroner i SHINGEL PRODUKSJONEN i Eidanger. Nå får vi optimalisert anlegget, sier fabrikkdirektør Terje Uteng. Og flere gode nyheter: Hjemflyttingen av Powertekk har vært en suksess. Bak fabrikkdirektøren er et helt nytt påbygg i ferd med å reise seg. Den gamle produksjonshallen for asfaltbaserte takprodukter på rull skal utvides og oppdateres. Dette er en nødvendig oppgradering for å henge med i utviklingen, sier Terje Uteng. I utgangspunktet hadde Isola planer om å skifte utstyret uten å måtte bygge på, men da de nye maskindelene viste seg å trenge mer plass enn hva som var til rådighet, besluttet ledelsen å utvide ytterligere. Investeringen i kroner og øre ville blitt større enn hva vi maskinteknisk hadde fått ut av det. Derfor tok vi avgjørelsen om å øke lagerkapasiteten. Et nytt støvsugeranlegg og filteranlegg vil også få plass i den nye biten, forteller Uteng. Anlegget forventes å stå klart i uke 49. Fabrikkdirektøren ser fram til å sette det nye utstyret i sving. Vi får nå optimalisert produksjonen. En del av utstyret hadde nådd sin levetid, og i tillegg til å oppgradere dette til dagens standard, får vi nye muligheter. Vi vil nå kunne kjøre flere typer fyllstoff. Det nye anlegget vil ha to siloer framfor én, som vi hatt fram til i dag. Isola fabrikken jobber nå på spreng for å bygge opp en lagerbeholdning som skal være stor nok til å dekke markedet i de tre ukene produksjonen vil stoppe opp som følge av ombyggingen. Tre uker uten produksjon er relativt lenge, spesielt når markedet er så bra som det har vært den siste tida. Det er en større utfordring å dekke behovet nå, men så sant vi ikke får en kraftig vridning av salget som kan gi oss visse leveringsproblemer, så vil verken distributører eller kunder merke noe til omleggingen, sier Uteng. Optimaliseringen av shingelproduksjonen er bare én av flere positive nyheter for fabrikkdirektøren om dagen. Uteng kan også glede seg over volumøkningen i den tilliggende Powertekk fabrikken. Det er moro. Vi brukte litt mer tid på å få det operativt enn vi trodde vi skulle gjøre, men vi har nå gjort vesentlige kostnadsbesparelser samtidig som vi bortimot har doblet kapasiteten vi hadde i Charleroi, poengterer han. Derfor er det også gledelig at salget har steget. Fortsatt er det de sorte platene som selger best, men Isola har også merket en klar økning på de rustikke Powertekk platene. TOK TAK: Erik Withbro og Isola er fornøyd med resultatene etter hjemflyttingen av Powertekk fabrikken fra Belgia. Strategisk har det vist seg å være bra, sier administrerende direktør. Vi har innstallert en robot som plukker opp platene etter herdetunellen og legger dem rett på lager. Tidligere hadde vi to mann på dette leddet. Og vi har også automatisert innleggingen til presse, forklarer Uteng. Forbedringspotensiale er det imdlertid fortsatt. Vi skal ned med svinn, opp med hastigheten og se nærmere

9 AKTØR FEBRUAR EN DEL AV UTSTYRET hadde nådd sin levetid. Nå får vi nye muligheter og vil blandt annet kunne kjøre flere typer fyllstoff, opplyser Terje Uteng. på hvor fort vi kan kjøre. Vi har noen stans innimellom, men vil kontinuerlig skifte ut gamle deler med nye for å optimalisere også denne produksjonen, sier Terje Uteng. For etter halvannet års drift er også Isola sjef Erik Withbro klokkeklar: Hjemflyttingen av Powertekk fabrikken fra Belgia har vært en suksess. Da Aktør besøkte Eidanger like før påske i fjor, ble det jobbet på spreng for å rigge opp den hjemflyttede Powertekk fabrikken. Fabrikken i Charleroi hadde en brukbar produksjon, men kommunikasjonsutfordringene i det fransktalende markedet vanskeliggjorde markedsføringen og salget, uten at det var avgjørende. Vi så etterhvert et større potensiale ved å legge produksjonen hjem til Norge. Vi var allerede gode her, vi hadde lokaler vi kunne omdisponere, og både administrasjons og salgsapparatet var på plass. Vi så mange fordeler, sier administrerende direktør Erik Withbro. Og disse fordelene har vi klart å ta ut. Timingen viste seg også å være meget bra. Det norske markedet har gått kraftig opp i en periode da konjunkturene i resten av Europa har pekt nedover. Det har gitt positive utslag for Powertekk fabrikken som åpnet dørene i Eidanger i mai i fjor. Strategisk har flyttingen vist seg å være et veldig bra grep. Etter de vanlige innkjøringsproblemene, har vi hatt en fin volumøkning, konstaterer Withbro. I dag dekker produksjonen i Eidanger hele Norden og deler av Vest Europa, mens fabrikken i Tsjekkia tar seg av Øst Europa og resten av vest. Og etterspørselen er stor. Hoveddelen er fortsatt her hjemme. Det henger selvfølgelig sammen med klimaet vårt. Det er mye vær i Norge, og Powertekk egner seg godt i et slikt marked, vi skrur jo fast hver eneste plate, poengterer Isola sjefen. Isola har nå seks fabrikker i drift: Powertekk og shingel produksjonen i Eidanger, Platon på Notodden, Norskerenna i Fredrikstad, dør og vindusproduksjonen på Røros og den nevnte fabrikken i Tsjekkia. Vi investerer i år for 41 millioner kroner i moderne teknologi. Vi trenger sånne løft innimellom. Automasjon er en forutsetning for å henge med. Andre viktige faktorer er produktutvikling, systemutvikling, kompetansebygging og relasjoner, sier Withbro. For også Isola direktøren registrerer hva som skjer. Med de siste tiders eierskifte på distribusjonssiden er maktbalansen rokket. Konsollideringen er i gang for alvor, og Isola vil ha sin posisjon. Jeg forventer ingen revolusjon, men endringer blir det, og vi har en klar strategi for å møte denne morgendagen. Vi skal fokusere videre på å bli gode på hjemmemarkedet. Det blir viktig å være

10 10 FEBRUAR 2006 AKTØR AKTUELT IsolaTriton Tekst: Tom Erik Andersen Foto: Jørn Steen Isola og Triton i lykkelig ekteskap Platon suksess i Storbritanina Da Isola i 1998 ville endre distribusjonen av sine produkter på det britiske markedet, falt valget på TRITON CHEMICALS Manufacturing Co. Ltd Det har ingen av partene angret på. Triton ble etablert i 1976 og feirer 30 års jubileum neste år. Den privateide familiebedriften har spesialisert seg som distributør av fuktproblemløsninger av ulik art, deriblant Isolas Platon produkter. Hver måned supplerer Triton omtrent 500 spesialentrepenører på det britiske markedet. Vårt hovedområde er Storbritannia og Irland, men vi leverer også produkter til Frankrike, Israel, Spania, Kypros og Norge. Vi er stadig på utikk etter nye markeder og utvikler relasjoner til nye kunder, forklarer Ian og Neil Taylor. Ian har vært eier og markedssjef i Triton siden av midten av 80 tallet etter tidligere å ha jobbet i salgsavdelingen. Sønnen Neil startet i familiebedriften i 1990 for å yte teknisk bistand ute på anleggene ettersom kundebasen vokste. LYKKELIG SAMARBEID: Ian og Neil Taylor sammen med Isolas markedsdirektør Carl Erik Nordberg. Sammen har de utviklet et tett og godt forhold til Isola. Samarbeidet startet midt på 90 tallet, først som kunde av det englandsbaserte Isola Platon Ltd. Platon har i mer enn 30 år hatt en sterk markedsposisjon i England, og fram til 1998 ble aktivitetene gjennomført via eget datterselskap i London. Tiden var inne for å vurdere andre distribusjonsformer, en prosess Isola også gjennomførte i andre europeiske markeder, forklarer Carl Erik Nordberg i Isola. Interessen for å representere Isola og Platon i Storbritannia var stor, og flere interessante firmaer ble vurdert. Triton Chemical Manufacturing Co. Ltd. ble valgt, noe som har vist seg å være en meget god løsning. Vi så raskt at etterspørselen etter Platon produktene vokste, og siden relasjonen med entrepenørene var så sterk, var det naturlig å utvilke forholdet videre. Flere leverandører kom på banen ettersom markedet vokste gjennom 90 tallet, og skulle vi fortsatt kunne være konkurransedyktige, hadde vi behov for å forhandle direkte med Isola, forklarer Taylor. I november 1998 inngikk partene en avtale om at Triton skulle være den norske produsentens distributør i Storbritannia. Det har verken Triton eller Isola angret på. Isolas produkter er veldig viktige for oss, de utgjør en stor andel av vår omsetning. I 1998 sto Isola produktene for 15 % av handelen vår, i dag har tallet steget til 60%. Vi har bygget opp et system med Isola produkter som våre konkurrenter både misunner oss og er ute av stand til å matche, sier Taylor. Som nevnt er det framfor alt Platon produktene som Triton selger mest av, samt et mindre parti takshingel. Men begge parter understreker at forholdet dreier seg om langt mer enn pris og produkter. Vår relasjon med Isola er sterk, og den har vokst seg sterkere de siste sju årene. Det sier seg selv at den er vesentlig for oss. Alle her på Triton føler at det dreier seg om mer enn et kundeforhold. Vi er trygge på hverandre, og nettopp dette tillitsforholdet gjør at vi kan være mer åpne ovenfor hverandre og utvikle forretningen sammen, til det beste for begge. Nye ting på gang sammen? Det kan det være. Vi er alltid glade for å kunne legge til flere Isola produkter og utvikle det britiske markedet ytterligere, poengterer Taylor. Det er Carl Erik Nordberg glad for: Isola og Triton har funnet en samarbeidform som har skapt resultater og vi ser sammen fortsatt store muligheter for å utvikle det forretningsmessige, sier han. Er det store forskjeller på det norske og britiske markedet? Anvendelseområdene for Platon TRITON MANNSKAPET: Dyktige og fornøyde medarbeidere klar for nye Platon utfordringer.

11 AKTØR FEBRUAR GENERASJONER I TAKT: Far og sønn Taylor i nært samarbeid med Isola og videreutvikling av Triton Chemicals. i England er annerledes enn i Norge og resten av Skandinavia. Det er andre typer Platon membraner som markedsføres, og det er størst fokus på innvendig kjellervegg og gulv. Prosjektbearbeidelse er viktig, og konsulenter og spesialentreprenører prioriteres i det daglige arbeidet, presiserer Nordberg. Senest i sommer var Taylor og hele salgs teamet på besøk i Norge for å ta en kikk på Isola, den norske naturen og hilse på sine norske venner. Vi setter pris på det kollegiale samværet, både faglig og sosialt. Hodepinen kan være i tøffeste laget dagen etter, men slikt må man tåle! sier Neil Taylor. Det ryktes også at dere har en del veddemål på gang. Hvordan har det seg? He he. Sammen med Carl Erik har vi satt oss noen salgsmål som vi har veddet litt på. Dersom vi har nådd målet vårt, har vi vunnet veddemålet. Og hvordan har det gått? Bra for oss! Hvis jeg ikke husker feil, så har vi vunnet to av to så langt. Og til syvende og sist er jo det også bra for Isola,

12 12 FEBRUAR 2006 AKTØR REPORTASJE ToreLigaard Tekst: Tom Erik Andersen Foto: Schröder Stjørdal Et eventyr i glass og ramme Etter åtte år i glassbransjen bestemte Tore Ligaard seg for å starte på egenhånd. I dag omsetter virksomheten hans for over 180 millioner kroner. Eller løfter av røret for å snakke med dem. Det er vår oppgave å hjelpe kunden. Vi skal råde dem. Det handler ikke bare om pris, sier Ligaard. Da Tore Ligaard grunnla sitt firma i 1962, var det med en idé om å kunne levere komplette vinduer direkte til forbruker. Tanken var å spesialisere seg på vinduer, og etter hvert også dører og garasjeporter. Det er fortsatt en del av fundamentet i vår forretningsidé. Tyngden av virksomheten er dører og vinduer, men også noe garasjeporter, forteller gründeren selv. I dag har Tore Ligaard avdelinger i Stjørdal, Trondheim, Namsos og Oslo. I mai flyttet Oslo avdelingen inn i nye lokaler på Alnabru. I løpet av 2005 passerer den totale omsetningen 180 millioner kroner for hele selskapet. Med 30 ansatte har Tore Ligaard skapt et livsverk som har vært lønnsomt fra første dag. Vi har bygget opp dette gradvis, og har aldri hatt røde tall i regnskapet. Samtidig har vi økt omsetningen hvert eneste år, bortsett fra ett år mot slutten av 80 tallet, forteller Ligaard. Det er flere årsaker til suksessen, men Ligaard framholder kundekontakten som en av de viktigste. Skal du lykkes i handel, må du sørge for personlig kontakt. Jeg har ikke engang en datamaskin på pulten. Jeg møter folk. Priser er alltid enklest å sammenligne. Men her fokuserer vi i like stor grad på kvaliteten på produktene. Leveringsdyktigheten står også høyt i hevd. Derfor har vi bygget opp store lagerbeholdninger, forklarer han. Som en av få distributører lagerfører Tore Ligaard blant annet vinduer og dører fra Isola fabrikken på Røros. 72 åringen driver fortsatt Stjørdal avdelingen like aktivt som tidligere. Han har heller ingen planer om å slutte. Det har jeg ikke helse til! humrer Tore. Jeg har riktignok blitt litt stivere om morran de siste åra, men jeg holder meg i gang med dette. Jeg har to sønner og ei datter i firmaet. De vil nok ta mer av ansvaret etterhvert. Men det er ikke enkelt å trekke seg ut, medgir veteranen. I sommer hadde han bare to og en halv dag med ferie. Jeg var nødt til å være her. Må smi mens jernet er varmt, forklarer han. På Oslo kontoret sitter sønnen Jo Iver. Han fikk ansvaret med å bygge opp avdelingen da den ble etablert i I mai åpnet han dørene til det nye anlegget på Alnabru. Vi har etablert oss bra her nede. Oslo er litt annerledes enn Trøndelag. Rundt Trondheim er det mange og litt mindre aktører, mens i Oslo er de noe færre og større. Det gjør at vi må tenke litt annerledes. Men fundamentet ligger hele tiden fast, forklarer Jo Iver Ligaard. På Trondheim avdelingen jobber broren Gunnar, mens søsteren Gunnhild er basert i Stjørdal. I tillegg har Tore Ligaard ytterligere ei datter som ikke er i firmaet.

13 AKTØR FEBRUAR NYE DØRER ÅPNER SEG: Far Tore og sønn Jo Iver Ligaard mot nye høyder med vinduer, dører og porter. Vi eier lokalene våre. Vi er ikke nedsyltet i gjeld. Vi har et ryddig forhold til leverandørene våre. Og vi jobber for å ha det samme forholdet til kundene, både proffmarkedet og de private. Vi må sørge for å være interessante for kundene, og da er kvalitet, punktlighet, pris og servicegrad alle viktige faktorer. En gjensidig respekt for hverandre er helt vesentlig, forklarer Ligaard. Foreløpig ligger det ingen konkrete planer om å utvide med ytterligere avdelinger. Men i Tore Ligaard er man vant til å åpne dører og vinduer når sjansen byr seg. Det ligger i virksomhetens natur. Akkurat nå synes jeg at jeg har nok å styre med. Men kanskje vil det skje større endringer når barna mine tar over. Jeg vet at jeg ikke kan holde på evig. Foreløpig lever jeg godt på to og en halv feriedag om sommeren, men jeg forsøker å ta litt mer fri nå. For første gang i mitt liv har jeg bestilt tur til Syden, sier Tore Ligaard. Når dette leses har Ligaard for lengst kommet hjem fra ferie. Glassene på bassengkanten er atter byttet ut med glassene i ramme. Det skal bli fint. Jeg ser fram til hver eneste dag på jobb, sier 72 årige Tore Ligaard.

14 14 FEBRUAR 2006 AKTØR AKTUELT Kampanje Posisjonen styrkes Vellykket Platonkampanje Isola har igjen vært mediaaktive og synlige med markedsleder Platon. Budskap om Platon Xtra Torvtak og Grunnmur har preget Radio P4 og Dagbladet Magasinet i flere høstuker. Dm er til forhandlere, hytteprodusenter og utbyggere har underbygd informasjonen og styrket markedslederposisjonen til den originale sorte knasteplaten. Hva heter plata som startet det hele? Rett svar er Platon. Den originale knasteplaten for fuktbeskyttelse av grunnmur og torvtak har mer enn 40 års problemfri fartstid. Idéen er genial. I dag bygges det knapt en grunnmur eller legges et torvtak uten bruk av knasteplater. Platon er fortsatt suveren markedsleder i Norge. Ingen av plagiatproduktene kommer opp mot originalen. Platon Xtra kjenner du igjen: Sorte, firkantede knaster, stor styrke og drenerings kapasitet, føyelig og lett å jobbe med. Alt takket være smart utforming og bruk av utvalgte råstoffer. Velg Platon Xtra til fuktbeskyttelse av grunnmuren din, så er jobben gjort en gang for alle! Les mer om filosofien bak Platon på isola.no Platon Xtra Grunnmur Elvis Presleys første store hit var «That s All Right». Han er nr. 1 på oversikten over tidenes mestselgende artister i perioden foran Frank Sinatra og The Beatles. Platon Xtra Torvtak >> Garantert fuktsikkert: Isola Isokraft takbelegg. Direkte på tretak som underlag for Platon Xtra.

15 AKTØR FEBRUAR Kjære kollega Nyhet fra Isola Isola lanserer nå et produkt med mange bruksområder. Isola Takrennerenser med teleskopstang kan benyttes til vask, maling og rensing. Dette gir forhandlerene verdifullt mersalg. Navn: Arne Moen Firma: Rockwool Stillinger: Salgsdirektør Virke: Rockwool isolerer brann, fukt, lyd og varme. Vi har hatt et svært godt samarbeid gjennom mange år Smart valg, fordi: En to trinns løsning med Platon Xtra over Isola Isokraft underlagsbelegg, vil være din beste garanti for funksjon og varighet. System Platon har mer enn 40 års dokumentert fartstid. Platon Xtra er laget av prima polypropylen. Dette gir en plate med høy friksjonsevne og meget godt fotfeste på taket under montering. Platon Xtra er et høyverdig norsk kvalitetsprodukt. Klar markedsleder her hjemme, samtidig som mer enn 60% av produksjonen eksporteres til resten av verden. Først og fremst fordi Platon Xtra har kvaliteter de utenlandske knasteplatene ikke engang forsøker å kopiere. God dag, kjære kollega! God dag, ja! Jeg ringer fordi Isola opplever deg og Rockwool som en god kollega? Takk. Det var hyggelig. Og opplevelsen er absolutt gjensidig. Vi har hatt et langt og godt samarbeid gjennom mange år. Så du kan trygt kalle oss «kollegaer». Hva legger du i begrepet? I tillegg til det faglige har et godt, kollegialt forhold også andre plussfaktorer ved seg. Noen å snakke med, noen som snakker det samme språket. Vilje til å dele kunnskap, bidra til hverandres suksess. Det er viktig. Og det har vi gjort. Begge veier. Hva er dere mest opptatt av om dagen? Det går mye i det vante. En kontinuerlig utvikling for å sikre kundene våre best mulige produkter. I tillegg er vi opptatt av det nye EU direktivet som går på energibesparelse og redusert CO2 utslipp Hvordan opplever du konkurransen fra Paroc og Glava? Som stimulerende. Vi har litt forskjellige egenskaper, men også mange tilstøtende markeder. Selv konsenterer vi oss om brann, fukt og lyd og ikke minst energi, som blir viktig framover. Produktnyheter på gang? Det har vi. Her jobbes det med nyheter hele tiden. Men de får komme som en overraskelse på konkurrentene våre. Du er rutinert, du? Ja, jeg har jo noen år her da. Jeg begynte i Rockwool på 90 tallet, var en kort tid innom Mestergruppen, før jeg igjen kom tilbake. Hva gjør du utenfor jobben? Jeg er jo Vål eng gutt, så idretten har alltid vært viktig for meg, både som aktiv og som leder. De siste par åra har det jo vært spennende serieinnspurter i fotball som jeg har fulgt nøye. Samtidig har jeg både hytte og et lite gårdsbruk, så det er nok å henge fingra i. Så heng i! Takk skal du ha.

16 16 FEBRUAR 2006 AKTØR SISTESIDE Kunden vår Til glede og ettertanke Kunden vår Bygger med stolthet og kvalitet Navn: Jan Lindal Firma: Lindal Hus Sted: Ljostad, 4985 Vegårshei Stilling: Daglig leder Område: Store deler av Sør Norge, med tyngdepunkt i østlandsområdet. Ansatte: 80 Omsetning: Ca. 95 mill NOK. Da JAN LINDAL startet Lindal Hus hadde han større mål enn å gi folk et sted å bo. Han ville gi dem noe å være stolte av. Folk skal være stolte over å ha fått et Lindal Hus. Det har jeg ment helt siden jeg fikk med meg en tømrerlærling og startet Lindal Hus på Vegårshei i Aust Agder i 1987, forteller Jan Lindal. Fra første hammerslag var han bestemt på én ting: Lindal Hus skulle forbindes med skikkelig håndverk. Med fagfolk som kan det de gjør, og som tar ansvar. Siden den gang har Lindal Hus utviklet seg til et firma med 80 ansatte. Omsetningen nærmer seg 100 millioner. Siden 2000 har man også bygget opp en profesjonell og kvalitetsbevisst avdeling for takstoler og moduler. Ny teknologi innen verktøy og maskiner har selvfølgelig kommet til underveis. Men fortsatt preges arbeidet av det ærlige håndverket. Kvalitetsprodukter er en nødvendighet for å levere gode hus. Derfor samarbeider vi blant annet med Isola, sier Lindal. Hvilke Isola produkter bruker dere? Vi bruker stort sett alle takproduktene. De har vært med oss hele veien fra Bakgrunnen er den nevnte kvaliteten, men også den stadige produktutviklingen. Hvordan opplever du forholdet? Som bra. Isola tar tilbakemeldinger fra brukerne, og ønsker å gjøre noe med det. Det er positivt. Hva kan Isola bli bedre på? Man kan alltid bli bedre på å lytte til markedet. Bli litt mer innovative. Isola er ikke alltid først ute, jeg oppfatter dem som litt trygge og trauste, litt vanskelige å flytte på. Hvilke utfordringer ser du framover? Den største utfordringen for oss blir å få ned kvadratmeterprisen på boliger samtidig som vi opprettholder kvaliteten. Konkurransen blir ikke akkurat mindre i framtida, tvert imot. Både på innkjøp og produksjon må vi løfte på steinene, se hva vi kan gjøre. Skal vi overleve, må vi henge med. Er dere godt rustet? Jeg føler det. Vi startet opp i en nedkonjunktur, og for oss var det en styrke. Vi kom oss gjennom, og skal aldri hvile på laurbærene. Vi vil nok stabilisere oss i antall ansatte der vi er i dag, men ved å investere i innovative produksjonsmetoder, vil vi fortsatt vokse i omsetning. Til glede og ettertanke Lyrikk frembringer ofte ulike assosiasjoner, setter i sving tanker om verdier, åpner for viktig ivaretagelse. Poesi speiler ofte livets gang, fyller på energi i vår hverdag, gir oss en verdifull pustepause. Isola er opptatt av relasjoner, til nytte og glede. Vår lyriske spalte innbyr til gode ettertanker. Å vere i livet Dette: å vere i livet, open for alt ikring, bunden med sterke røter til menneske og til ting, gi både hjarte og hender i omsorg som aldri svik, var det som gav meining til ferda di og let deg få kjenne deg rik. Og den som er rik vil ha seg eit hus som er såleis bygt at alle som høyrer til huset kjenner det godt og trygt, og såleis at framande gjerne kjem innom dørene der og auker den riksdom som finst der før med alt det dei sjølve er. Fattig var du om aldri i livet du kjenne fekk at mellom deg og dei andre levande straumar gjekk av tillit og varme som styrkte kvart band som til livet deg batt, og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp, at meir enn du gav, fekk du att. Fra diktsamlingen «I ein annan skog» (1955) Maxi poesi fra Ascheoug Forlag. Halldis Moren Vesaas Isola as 3945 Porsgrunn Tlf.: Fax.: E mail: Tørre og sunne hus

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

Aktør OMSETNINGSREKORD FOR RØROS OMSETNINGSREKORD FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 9 FEBRUAR 2006. PÅ PULSEN: Mer muskler i Nordek Rune Smestad SIDE 3

Aktør OMSETNINGSREKORD FOR RØROS OMSETNINGSREKORD FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 9 FEBRUAR 2006. PÅ PULSEN: Mer muskler i Nordek Rune Smestad SIDE 3 Aktør ISOLA KUNDEMAGASIN NR 9 FEBRUAR 2006 PÅ PULSEN: Mer muskler i Nordek Rune Smestad SIDE 3 INTERVJUET: Et lite stykke Norge Carl Otto Løvenskiold SIDE 4 REPORTASJEN: Nye tak for Roald & Sønn Knut Roald

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling Kampen om byggevaremarkedet (Oslo, 30. september) Nordmenns boliginteresse har gitt gode år for byggevarehandelen,

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Utviklingstrekk i verdikjeden av betydning for norsk treindustri

Utviklingstrekk i verdikjeden av betydning for norsk treindustri Utviklingstrekk i verdikjeden av betydning for norsk treindustri Skog og Tre 31. mai 2011 Gardermoen Kjetil Løge, 1 Disposisjon 1. Skogeierandelslagenes analyseprosjekt 2. Verdikjedeutvikling og utfordringer

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Seminarbeskrivelse Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Få inspirasjon, tips og råd til hvordan du kan gi kunden en salgsopplevelse utenom det vanlige. Morten Brandt vil fokusere

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 Leonid Hurwicz: Jeg vokste opp under Depresjonen. Når noen snakker om økonomiens herlig mekanisme så ser jeg for min del mange feil med den. I statistisk

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Arbeidsglede roten /l alt godt.

Arbeidsglede roten /l alt godt. Arbeidsglede roten /l alt godt. Lidenskap, galskap og klokskap... Hotelldirektør & entusiast AGNES BERNTSEN Strand Hotel Fevik 25 år med arbeidsglede Agnes Berntsen. Hotelldirektør. Strand Hotel Fevik

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Påsken i år ga kraftig utslag for byggevarehandelen Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent.

Detaljer

Et særegent og moderne kjøkken

Et særegent og moderne kjøkken Et særegent og moderne kjøkken Ann Christins prosjekter Prinsesserom Et særegent og moderne kjøkken Nytt bad i gammelt hus Ungdomsrommet Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

www.mesterbygg-halden.no Mesterbygg Halden AS Mesterbygg Halden AS er en tradisjonsrik tømrerbedrift med nærmere 50 års erfaring i faget. Våre røtter strekker seg helt tilbake til 1969. Vi tilbyr alt innen

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Hasås AS når naturen skal foredles

Hasås AS når naturen skal foredles Hasås AS når naturen skal foredles Hasås AS En produsent for store og små Yngvar Hasås Daglig leder - Når naturen skal foredles Vi skal se litt på: Hasås AS Historie Hvem er vi? Trelastmarkedet Innovasjon

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7 KVANDAL s. 4-7 Hvit s. 8-13 Bjørk Kvandal Kjøkken AS har produsert kjøkken, bad og garderobe siden 1985. Vår profil setter kundenes ønsker og kvalitetskrav i høysetet. Vi har i takt med markedet en kontinuerlig

Detaljer

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman Carl-Johan Vallgren Havmannen Roman Oversatt av Bjørn Alex Herrman DET FINS INGEN begynnelse, og det fins ingen slutt. Jeg vet det nå. For andre fins det kanskje fortellinger som fører noe sted, men ikke

Detaljer