Årsrapport 2011 annual report

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 annual report"

Transkript

1 Årsrapport 2011 annual report

2

3 INNHOLD INDEX 4-5 Vår halvøy i Antarktis Our Peninsula in Antarctica 6-7 CMR i verden CMR in the World 8-9 Høydepunkter Highlights Gull i grunnen It s a Gold Mine Sikkerhet først Safety First Smarte løsninger i verdensrommet Smart Solutions in Space Måler olje og gass for milliarder Accurate Oil and Gas Measurements Saving Billions Gir oversikt over det komplekse Decision Support Tool 3

4 Årsrapport 2011 annual report Vår halvøy i Antarktis

5 Siden opprettelsen av Chr. Michelsens Institutt (CMI) i 1930 har forskere herfra valfartet over landegrensene og ut til klodens ytterpunkter. Vi har til og med fått et landområde i Antarktis oppkalt etter en av våre. Kvinge Peninsula ble nemlig oppkalt etter Thor Kvinge som studerte havstrømmene og dannelsen av bunnvannet i Weddelhavet sammen med kolleger ved CMI og Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Hvilke instrumenter kunne brukes, hvordan plassere dem og hvor? Og ikke minst: Hvordan komme seg dit? Svaret kom fra USA og National Science Foundation og US Coast Guard. De stilte med isbryteren USCGC Glacier. Et mannskap på 250 mann fulgte Thor og Jan Strømme på ferden med de nylagede instrumentriggene. Det var i Først i 1973 fikk man hentet ut noen av riggene og prosjektet var fullført. Vellykket og så vellykket at Thor fikk en halvøy på vestsiden av Antarktis- på et av de mest utilgjengelige stedene på kloden- oppkalt etter seg. Men like fullt- vår halvøy er det! Og vi har siden oppstarten i 1930 også satt andre spor etter oss, om enn ikke i form av egne landtunger så i alle fall i form av teknologi og kunnskap som benyttes over hele kloden- og ute i verdensrommet med. Dette vil dere få mer innblikk i når der blar gjennom denne årsrapporten fra forskningskonsernet Christian Michelsen Research (CMR). Our Peninsula in Antarctica Since its inception in 1930, scientists from the Chr. Michelsen Institute (CMI) have journeyed out of Norway to the far corners of the Earth. There is even an area in Antarctica named after one of our scientists. Kvinge Peninsula was, in fact, named after Thor Kvinge who studied ocean currents and the formation of the bottom water in the Weddel Sea together with colleagues from CMI and the Geophysical Institute at the University of Bergen. Which instruments could they use, where should they place them, and how? And not the least: How would they get there? The answer came from the United States and the National Science Foundation and the U.S. Coast Guard. They put their icebreaker USCGC Glacier at the scientists disposal. A crew of 250 men accompanied Thor and Jan Strømme on their voyage with their newly constructed instrument rigs. That was in In 1973 they finally brought up some of the rigs and the project was completed. They were successful and so successful that Thor had a peninsula on the western side of Antarctica one of the most inaccessible places on Earth named after him. But still it s our peninsula! And since we embarked upon our voyage of scientific discovery in 1930, we have made our mark in many other ways as well, albeit not in the form of our own tracts of land, but rather in terms of technology and knowledge that are applied around the world and even out in space. As you read this annual report from the research group, Christian Michelsen Research (CMR), you will gain more insight into our activities. 5

6 CMR i VERDEN cmr in the world List of countries of where the CMR Group has customers: Antarctica (*) Australia Austria The Barents Sea (*) Belgium Bouvet Island (*) Brazil Brunei Bulgaria Canada Chile China, Peoples Republic of Colombia Czech Republic Denmark Egypt Finland France Germany Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Ireland Israel Italy Japan Luxembourg Malaysia Malta Mexico Netherlands Norway Pakistan Poland Portugal Quatar Romania Russia Saudi Arabia Singapore South Africa South Korea Southern Ocean around Antarctica (*) Spain Svalbard (*) Sweden Switzerland Taiwan Tanzania The Atlantic Ocean (*) The Faroe Islands (*) The North Sea (*) Tunisia Turkey U.A.E. United Kingdom USA Venezuela (*) indicates areas that are not sovereign states 6

7 7

8 Høydepunkter Highlights Michelsen Medical AS Louise Mohn og CMR etablerte felles selskap. CMR eier 60 prosent av selskapet. Målet er å bygge opp et kluster innen helseteknologi i Bergen. Michelsen Medical tar seg av hele livssyklusen for medisinsk teknisk utstyr - fra idè til ferdig sertifisert og kommersialisert produkt. Michelsen Medical AS Louise Mohn and CMR have established a joint venture. CMR owns 60 per cent of the company. The goal is to build up a cluster of expertise in health technology in Bergen. Michelsen Medical is involved with the entire lifecycle of medical technical equipment, from conception to finished, certified and commercialised product. Grunnvarme blir hett CMR arrangerte høsten 2011 den aller første norske geotermiske energikonferansen. Stor deltakelse og presseoppmerksomhet rundt arrangementet, og det faktum at dette er en vesentlig fornybar energikilde. Geothermic Energy Heating Up In the autumn of 2011, CMR arranged the first ever Norwegian Geothermic Energy Conference. Attendance was high and the event generated a good deal of media coverage since geothermic energy represents a significant source of renewable energy. SEE LIKE A BEE CMR fokuserte under årets Forskningsdager på å lære barna om hvordan vi mennesker og dyr ser verden. For det er nemlig ikke gitt at du og din hund ser det samme. Vi stilte med egenutviklet bie-simulator. See Like a Bee At this year s National Science Week in Norway, CMR focused on teaching children how humans and animals see the world. Because it is not a given that you and your dog see the same thing. We exhibited a bee-simulator we had developed in-house. 8

9 Filmen om vår Indiana Jones Vi har laget en 50 minutters dokumentar om Odd Dahl- vårt svar på Indiana Jones. Han deltok som filmfotograf og flyger på Roald Amundsens tokt med Maud fra 1921 til På denne turen fikk han sin vitenskapelige utdannelse, -på isen. Dahl krysset også Sør-Amerika og la ut på eventyrlige vitenskapelige tokt bla i Asia. Han ble hentet til oss fra Carnegie Instituttet i Fra sin jobb hos oss i Bergen ledet han arbeidet med å bygge CERNs første atomknuser. Dette var på starten av 50-tallet og Dahl sørget også for at Norge som det sjette land i verden og det første utenom supermaktene, fikk sin egen sivile atomreaktor på Kjeller. A Film about Our Very Own Indiana Jones We made a 50 minute documentary about Odd Dahl, our very own Indiana Jones. He served as pilot and cinematographer on Roald Amundsen s expedition on the vessel Maud, from 1921 to He received his scientific training on that trip on the ice. Dahl also crossed South America and set out on adventurous scientific expeditions in Asia. He came to us from the Carnegie Institute in Through his work with us in Bergen, he directed work to build CERN s first atom-smasher. This was in the early 1950s, when Dahl also ensured that Norway became the sixth country in the world and the first non-superpower to acquire its own civilian nuclear reactor at Kjeller. Sino-Akvavis Kinesiske forskere har fattet interesse for dataverktøyet AkvaVis. Høsten 2011 besøkte forskere fra CMR, Havforskningsinstituttet og Hordaland fylkeskommune Qingdao og Sungo Bay i Kina. Målet med besøket var å utveksle erfaring og kunnskap for å jobbe opp en kinesisk variant. Sino-AkvaVis The software tool, AkvaVis, has generated interest from Chinese scientists. In the autumn of 2011, scientists from CMR, the Institute of Marine Research in Bergen and Hordaland county authority visited Qingdao and Sungo Bay in China. The aim of the visit was to exchange experience and expertise to develop a Chinese version of AkvaVis. Sway i vinden Adm.dir. Marian Nymark Melle Prototech (f.v.), næringsminister Trond Giske, direktør Gunn Ovesen fra Innovasjon Norge og daglig leder i Sway, Michal Forland, foran Sway 1 på Kollsnes. Prototech stod ansvarlig for installasjon av elektro og pitch-systemet, og gjorde en del av engineeringen til Sway vindturbinen som ble døpt 9. juni Sway in the Wind (From left to right) Managing Director of Prototech, Marian Nymark Melle, Norwegian Minister of Trade and Industry, Trond Giske, President & CEO of Innovation Norway, Gunn Ovesen, and General Manager of Sway, Michal Foreland, in front of Sway 1 at Kollsnes. Prototech was responsible for the installation of the electrical system and the pitch system, and some of the engineering behind the floating wind turbine, Sway, which was christened 9 June

10 GULL i grunnen Rett under føttene våre finnes et kinderegg i form av geovarme. Varme fra jordens indre er miljøvennlig, energibesparende og konstant. Forskerne ved CMR jobber med å finne de beste løsningene for bedre utnyttelse av geotermisk energi og andre fornybare energikilder. Norge produserer vi 3,5 TWh geotermisk energi I i året, men forskerne håper denne energikilden i fremtiden vil bli utnyttet i mye større grad enn i dag. - Geovarme er en fantastisk energikilde forteller forsker Kirsti Midttømme ved CMR. Hun har forsket på grunnvarme i flere år, først ved Norges Geotekniske Institutt (NGI), og nå ved CMR. Den siste tiden har hun vært involvert i et prosjekt i Himalaya, der varmen som syder i grunnen i flere hundre varme kilder kan bli brukt til å varme opp de iskalde husene i området. Hun får støtte av kollega Ranveig Nygaard Bjørk som trekker frem et lokalt eksempel på vellykket bruk av geovarme. - Postordrevarehuset SparKjøp på Kokstad her i Bergen har boret et geotermisk anlegg, og har veldig gode erfaringer med det. De sparer om lag en halv million kroner i året på anlegget, i tillegg til at de sparer miljøet for 200 tonn CO2. De fikk faktisk ikke støtte fra Enova til anlegget fordi det er for lønnsomt, forteller hun. Ranveig Nygaard Bjørk og Kirsti Midttømme mener det er gode fremtidsutsikter for geotermisk energi i Norge. Dette gjelder både for utnyttelse av geotermiske ressurser på kort sikt gjennom utbygging av grunne systemer og på lang sikt ved utbygging av dype systemer. Geotermisk energi har vært utnyttet av menneskene i lang tid. Romerne brukte for eksempel varmekilder direkte til sine offentlige bad. Tradisjonelt sett har likevel utnyttingen av geotermisk energi vært begrenset til noen spesielle geologiske områder. Land som Island, Filippinene og Indonesia får mye av sin energi fra slike naturlige hydrotermiske systemer. I Norge benyttes geotermisk energi som hentes ut fra de 300 øverste meterne av jordskorpen til oppvarming og kjøling ved bruk av varmepumper. Størsteparten av den geotermiske energien ligger lagret dypt nede i jordskorpen i områder hvor det ikke finnes hydrotermiske systemer. For å hente ut denne energien må man derfor bore dypt ned i jordskorpen og danne konstruerte geotermiske systemer. Kraftproduksjon basert på sirkulasjon 10

11 TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE 11

12 av væske ned i kunstige reservoarer på flere tusen meters dyp er demonstrert ved flere anlegg internasjonalt. Målet er at teknologien på sikt skal kunne bidra til en renere energiproduksjon over hele verden. Ved CMR jobber derfor forskerne nå med systemmodellering av geotermiske energisystem hvor målet er å utvikle gode modelleringsverktøy for design av større geotermiske anlegg, og grunnleggende modellering av kunstig oppsprekking av berggrunnen for å øke grunnvannsstrømningen, og dermed øke energiuttaket fra grunnen. Gjennom Norsk Senter for Geotermisk Energiforskning (CGER), som CMR er vertskap for, jobber forskere innen fagfeltet på tvers av institusjoner. Målet er å legge til rette for utvikling av ledende kunnskap og teknologi for økt kommersiell utnyttelse av geotermisk energi nasjonalt og internasjonalt. Senteret skal også fremme bruken av denne energikilden som et miljøvennlig energialternativ. - Geotermisk energi er lokal og miljøvennlig energi med et stort potensiale, som kanskje ikke har fått samme oppmerksomhet som mange andre miljøvennlige energialternativer sier Kirsti Midttømme. - Det vil vi nå endre på, sier hun. Gjennom Norsk Senter for Geotermisk Energiforskning skal vi skape gode møteplasser både for forskere, industrideltakere og beslutningstakere It s a Gold Mine We have an energy gold mine right under our feet: geothermal heat. Heat from the Earth s core is environmentally friendly, energy-saving and constant. Researchers at CMR are working on finding the best solutions for better utilisation of geothermal energy and other renewable energy resources. Geothermal energy is local and environmentally-friendly energy with a huge potential but it hasn t really received the same attention as many other environment-friendly energy alternatives, says Kirsti Midttømme. We want to change that, she says. Through the Norwegian Center for Geothermal Energy Research (CGER), we aim to create good meeting places for researchers, industry stakeholders and decision-makers. Norway Denmark In Norway, we produce 3.5 TWh of geothermal energy per year, but researchers hope to be able to exploit this energy source much more in the future. Geothermal heat is a fantastic energy source, continues Midttømme. She has been researching geothermal heat for years, first at the Norwegian Geotechnical Institute (NGI) and now at CMR. Recently, she was involved in a project in the Himalayas, where the heat emanating from several hundred hot springs can be used to heat up the freezing cold houses in the area. Humans have been using geothermal energy for a long time. The Romans, for example, piped hot-spring water directly to their public baths. Traditionally, however, the use of geothermal energy has been limited to specific geological sites. Countries such as Iceland, the Philippines and Indonesia get a lot of their energy from natural hydrothermal systems. In Norway, geothermal energy is brought up from the top 300 meters of the Earth s crust to be used in heat pumps for heating and cooling. 12

13 SIKKERHET først GexCons tjenester innen eksplosjonssikkerhet har ført Bergensselskapet ut i verden, og planene er å vokse i alle verdensdeler. Den petrokjemiske industrien taper hvert år store summer på grunn av små og store uhell på anleggene. Med simuleringsverktøyet FLACS bidrar GexCon til at det blir færre uhell. Verktøyet benyttes til å planlegge olje- og gassanlegg slik at faren for eksplosjoner og uhell reduseres, og at konsekvensene ved denne typen hendelser blir mindre. -Etterspørselen etter vår kompetanse og våre tjenester innen eksplosjonssikkerhet er så stor at vi kan forsvare etableringen av nye datterselskap i alle verdensdeler, sier Kees van Wingerden, teknisk direktør i GexCon. Foruten hovedkontoret i Bergen har GexCon kontor i USA, Storbritannia, Italia og Australia, og det er planer om flere kontor rundt om i verden. -Våre kunder ønsker i mange tilfeller lokale kontaktpersoner og datterselskapene skal utvikle GexCons marked og håndtere kunder i sitt hjemmemarked, sier Kees van Wingerden. Han får støtte fra Madhat Abdel-Jawad som er administrerende direktør for GexCons datterselskap i Perth i Australia. -Lokal tilstedeværelse er helt nødvendig for å lykkes, understreker Madhat Abdel-Jawal. Ved å være der kunden er kan vi i tillegg til den unike kunnskapen og kompetansen som GexCon har utviklet, tilby ekstra service, hurtig responstid, og viktige kick-off møter. 13

14 14 FIRST

15 GexCon leverer både konsulent- og laboratorietjenester samt softwareprodukter innenfor eksplosjonssikkerhet til kunder over hele verden. Med utspring fra Christian Michelsen Research og snart 35 års forskningsaktivitet er GexCon i dag ansett for å være verdensledende innenfor sitt fagområde, og etterspørselen er økende. I 2011 har GexCons konsulenter holdt nærmere 40 kurs for den petrokjemiske industrien over hele verden, gjort risikovurderinger av anlegg, og hjulpet kunder til å designe nye anlegg. I tillegg har det vært jobbet mye med å videreutvikle FLACS. I oktober 2011 ble FLACS det første Computational Fluid Dynamics verktøyet som ble godkjent av amerikanske myndigheter til bruk i forbindelse med lokalisering av LNG anlegg i USA. -Utviklingen er spennende, sier Kees van Wingerden. GexCon kommer i løpet av 2012 til å ekspandere ytterligere, og planene er klare: Vi skal være til stede over alt hvor våre kunder er. Safety First GexCon s services within explosion safety have led this Bergen-based company out into the wider world, with plans to expand on all continents. Australia Austria Belgium Brazil Brunei Darussalam Canada China, Peoples republic Colombia Czech Republic Denmark Egypt Finland France Germany Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Ireland Israel Italy Japan Korea, Democr Peoples rep Luxemburg Malaysia Malta Mexico Netherlands Norway Poland Portugal Quatar Russia Saudi Arabia Singapore South Korea Spain Sweden Switzerland Taiwan Tanzania Tunisia Turkey U.A.E. United Kingdom USA Venezuela Each year, the petrochemical industry loses a significant amount of money due to small and large accidents at their plants and installations. With the simulation tool, FLACS, GexCon contributes to reducing the number of accidents. The tool is used to plan oil and gas facilities so as to reduce the likelihood of explosions and accidents and minimise the consequences from these types of events. Demand for our explosion safety expertise and services is so great that it fully justifies the creation of new subsidiaries on all continents, says Kees van Wingerden, Technical Director at GexCon. Beside from the main office in Bergen, GexCon has offices in the United States, the United Kingdom, Italy and Australia, and there are plans for even more offices around the world. In many cases, our customers want local contacts and our subsidiaries will help develop GexCon s market and deal with customers in their home market, says Kees van Wingerden. He is seconded by Madhat Abdel-Jawad, who is the President of GexCon s subsidiary in Perth, Australia. A local presence is decisive for success, stresses Madhat Abdel-Jawal. By being where our customers are, we can offer extra service, quicker response times, and important kick-off meetings, in addition to GexCon s unique knowledge and expertise. GexCon provides both consulting and laboratory services as well as software products within explosion safety for customers all over the world. As an offshoot from Christian Michelsen Research, and soon with 35-years of research activity under its belt, GexCon is now considered to be the world leader in its field, and the demand is increasing. In 2011, GexCon s consultants held nearly 40 courses for the petrochemical industry worldwide, conducted risk assessments of facilities and assisted customers in designing new facilities. In addition, a lot of work has been put into upgrading FLACS. In October 2011, FLACS was the first Computational Fluid Dynamics tool that was approved by the U.S. Government for use in conjunction with the localisation of LNG facilities in the United States. Current developments are certainly exciting, says Kees van Wingerden. During 2012, GexCon will continue to expand and our plan is clear: To be wherever our customers are. 15

16 Smarte løsninger i verdensrommet Forskere ved CMRs datterselskap Prototech er i gang med å utvikle nytt utstyr som gjør at eksperimenter på den internasjonale romstasjonen ISS kan fortsette selv om de amerikanske romfergene er satt på bakken for godt. I juli 2011 landet Atlantis - den siste amerikanske romfergenpå Kennedy Space Center i Florida for siste gang. Gjennom 30 år har romfergene vært NASAs trofaste arbeidshester og mellom annet fraktet astronauter og utstyr til og fra ISS. De amerikanske romfergene er også de eneste som har hatt kapasitet til å frakte mengder av utstyr fra romstasjonen. Fra 2005 til 2008 var CMR, gjennom Prototech involvert i prosjektet Multigen-1 og det japanske forsøket CW/RW om bord på ISS. Prosjektet har hatt som formål å finne ut hvordan planter oppfører seg i vektløs tilstand, og den etter hvert så kjente romblomsterpotten ble utviklet. Ombord på ISS finnes veksthus og testutstyr for biologiske eksperimenter. Felles for flere av de framtidige biologiske eksperimentene er behovet for DNA/RNA analyse. Med den russiske romfergen Soyuz som eneste returmulighet for utstyr 16

17 17

18 og prøver fremtvinges behovet for å minimere mengden plantemateriale som er nødvendig å returnere for videre analyse. Men forskerne ved Prototech vet råd: - Hittil har vi hatt plantene i 16 plantekamre som til sammen veier rundt 30 kilo forteller romforsker ved Prototech Bjarte G.B Solheim. - Ved å knuse plantene i en slags morter, filtrere materialet og fjerne overflødig plantemateriale, kan vi sitte igjen med en liten sylinder full av det som er essensen av plantene. Denne prosessen kalles RNA-isolering, RNAet forteller forskerne det de trenger å vite om hvordan planten reagerer på gravitasjon og vektløshet. Prototech står for den tekniske utviklingen av prosjektet, mens Centre for Interdisciplinary Research in Space (CIRiS) i Trondheim står for den vitenskapelige delen. Og med sylindere på to-tre centimeter i stedet for tunge og plasskrevende fryseelementer, kan eksperimentene nå få plass i det russiske romfartøyet. Det er ikke bare norske forskere som rammes av transportproblemene, flere andre forskerteam rundt om i verden står klare med eksperimenter som skal gjennomføres på ISS. Men det er forskerne ved Prototech og CIRiS som så langt har funnet en løsning på problemet. Amerikanerne planlegger nye romskip på sikt, men inntil nye fartøyer kan leveres er forskningsaktiviteten på ISS avhengig av nye og smarte løsninger for frakt av utstyr og prøver. Noe blant andre Prototechs kloke hoder er på god veg til å finne ut av. France Germany Italy Kvinge Peninsula Netherlands Norway Portugal Romania Space Smart Solutions in Space Researchers at CMR s subsidiary, Prototech, are currently developing new equipment that allows experiments on the international space station, ISS, to continue even though the American space shuttles have been grounded for good. In July 2011, Atlantis the last American space shuttle landed at the Kennedy Space Center, in Florida for the last time. The space shuttles were NASA s faithful work horses for over 30 years, and were also used to carry astronauts and equipment to and from the ISS. The American space shuttles were also the only craft that had the capacity to transport large amounts of gear off the space station. There are greenhouses and test equipment for biological experiments onboard the ISS. Common to several future biological experiments is the need for DNA/RNA analysis. With the Russian shuttle Soyuz as the only means of bringing back equipment and samples, there is a strong need to minimise the amount of plant material necessary for further analysis. But the researchers at Prototech know the answer: The process is called RNA isolation. The RNA tells researchers what they need to know about how the plant reacts to gravity and weightlessness. Prototech is responsible for the project s technical development, while the Centre for Interdisciplinary Research in Space (CIRiS) in Trondheim is responsible for the scientific study. 18

19 Måler olje og gass for milliarder Unøyaktige målinger av hvor mye olje og gass som strømmer gjennom rørene fra Norge til Europa kan koste Norge milliarder av kroner hvert år. CMR Instrumentation har utviklet ultralyd fiskalmålere for pålitelige måleresultat. Når gassen fra Ormen Lange feltet blir tatt inn på Nyhamna i Aukra og sendt videre til England blir den målt på vegen. Hensikten er å måle eksportverdien av gassen. Fiskalmåling, eller økonomisk avregning er grunnlaget for norske inntekter fra olje- og gassindustrien. Skatter, avgifter og direkte eierskap gir den norske stat store deler av verdiene som skapes i petroleumsindustrien. De viktige fiskale målesystemene reguleres og overvåkes av nasjonale myndigheter, og jo mer nøyaktige målingene er, jo mindre risiko er knyttet til pengestrømmen inn i statskassen. De siste ti årene har det vært en økende interesse for ultralyd fiskale målinger fordi disse har operasjonelle fordeler. I Norge er CMR enerådende når det gjelder utvikling av slike målesystemer. CMR har arbeidet med ultralyd i mer enn 35 år, blant annet med utvikling av ultralyd fiskale strømningsmålere for olje og gass, og usikkerhetsmodellering for fiskale målesystemer. 19

20 20

21 Fordelen med en ultralydsmåler er at den er mer fleksibel enn andre målere. Den kan måle over større hastighetsområder, samtidig som den ikke reduserer trykket i rørene. -Gjennom arbeidet med å utvikle ultralyd strømningsmålere har vi opparbeidet oss internasjonalt anerkjent kompetanse innen teknologien, forteller forsker ved CMR, Kjell-Eivind Frøysa. Som et av få miljøer kan CMR tilby tjenester som industrien etterspør innen dette feltet. I tillegg til den industrielle aksen er der også et samarbeid med Universitetet i Bergen. Dette samarbeidet er viktig med tanke på å bygge opp og opprettholde CMR som et kompetansesenter innen ultralyd instrumentering. FMU700 var den første ultralydmåleren for kjøp og salg av gass som ble utviklet ved CMR i samarbeid med selskapet Fluenta. Senere ble måleren solgt til Kongsberg Offshore på siste halvdel av 90-tallet, og da Kongsberg Offshore ble kjøpt opp av FMC Technologies, videreutviklet CMR måleren i samarbeid med FMC Technologies. I dag heter måleren MPU1200. I perioden utviklet CMR en egen oljemåler i samarbeid med FMC Technologies. En del av denne utviklingen var knyttet til utviklingen av en sender og mottaker av ultralyd (transduser), som er selve hjertet i måleren. I tillegg til å utvikle dedikerte transdusere for dette formålet så bistod også CMR FMC Technologies i en innledende produksjonsfase for å sikre gode rutiner for produksjon av de viktige tranduserne. Til sammen har man siden 2005 levert mer enn 500 slike til FMC Technologies. I 2011 ble det levert 108 enheter av en modifisert utgave som ble utviklet for spesielle anvendelser. Hos FMC Technologies er de svært godt fornøyde med samarbeidet med Kjell-Eivind Frøysa og de andre forskerne ved CMR Instrumentation. -CMR har vært en viktig kompetansepartner for oss i 15 år forteller Skule Smørgrav i FMC Technologies. De har spisskompetansen som vi trenger, de er fleksible, og vi kommuniserer godt. I dag selger FMC Technologies ultralydsmålerne over hele verden, og interessen er økende. Accurate Oil and Gas Measurement for Billions Inaccurate metering of the oil and gas flowing through the pipes from Norway to the rest of Europe could cost Norway billions of NOK each year. CMR Instrumentation has developed reliable ultrasonic flow meters to ensure accurate measurements. When natural gas from the Ormen Lange field is brought onshore at Nyhamna in Aukra and then piped on to the UK, it is measured along the way to put a figure on the export value of the gas. Flow metering, or invoicing based on usage, forms the basis for calculation of Norway s revenue from the oil and gas industry. Taxes, duties and direct ownership leave Norway with a significant portion of the values generated by the petroleum industry. Important flow metering systems are regulated and monitored by national authorities, and the more accurate measurements are, the less cash flow risk there is for the Norwegian Treasury. The last ten years have seen a growing interest in ultrasonic flow meters due to their operational benefits. In Norway, CMR reigns supreme when it comes to the development of flow metering systems. CMR has worked with ultrasound for 35 years, including the development of ultrasonic flow meters for oil and gas, and uncertainty modelling for flow meter systems. The advantage of an ultrasonic meter is that it is more flexible than other meters. It can measure a broader velocity range and does not reduce the pressure in the pipes. Through our work developing ultrasonic flow meters, we have established an international reputation for technological expertise, explains Kjell- Eivind Frøysa, a researcher at CMR. CMR is one of the few companies that can provide the services the industry is looking for in this field. In addition to working with industry, CMR is also collaborating with the University of Bergen. This collaboration is important for building and maintaining CMR as a centre of expertise for ultrasonic instrumentation. Bouvet Island Canada Denmark France Germany Italy Kvinge Peninsula Norway Southern Ocean around Antarctica Svalbard Sweden The Atlantic Ocean The Barents Sea The North Sea United Kingdom USA Venezuela The FMU700 was the first ultrasonic flow meter used for buying and selling gas and was developed by CMR in collaboration with Fluenta. In the late 1990s, the meter was sold to Kongsberg Offshore, and when Kongsberg Offshore was acquired by FMC Technologies, CMR continued development of the meter in collaboration with FMC Technologies. Today, this meter is called the MPU1200. From , CMR worked on developing a dedicated oil meter in collaboration with FMC Technologies. Part of this development was linked to the development of an ultrasonic sender and receiver (transducer), which really is the heart of the meter. In addition to developing dedicated transducers, CMR also assisted FMC Technologies during the initial production phase to ensure sound routines for the production of these all important transducers. Since 2005, more than 500 units have been delivered to FMC Technologies. In 2011, 108 units modified for a particular application were also delivered. FMC Technologies is very pleased with its collaboration with Kjell-Eivind Frøysa and the other researchers at CMR Instrumentation. Through its technological expertise, CMR has been an important partner for us for 15 years, explains Skule Smørgrav of FMC Technologies. They possess the cutting-edge expertise that we need, they are flexible and we communicate well. Today, FMC Technologies sells ultrasonic meters all over the world, and interest is on the rise. 21

Årsrapport 2009 C h r i s t i a n m i C h e l s e n r e s e a r C h 8 0 å r 1 9 3 0-2 0 1 0

Årsrapport 2009 C h r i s t i a n m i C h e l s e n r e s e a r C h 8 0 å r 1 9 3 0-2 0 1 0 Årsr apport 2009 C h r i s t i a n m i c h e l s e n r e s e a r c h 8 0 å r 1 9 3 0-2 0 1 0 forord på historisk grunn. Gamlehaugen i Bergen, hvor Norges første statsminister, Christian Michelsen, forfattet

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24 navigare / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Norwegian 1 Navigare 2 - expertise 2014 on LNG SafeSeaNet Norway Fritidsbåtkonferansen 2014 Side 8 Side

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet Verdens første havbunnskompresjon

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2006 Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant ExxonMobil Bislett Games 2006 fantastisk oppslutning om arrangementer og flott

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures 2005 2006 2007 Driftsinntekter I

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2011 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer