Årsrapport 2011 annual report

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 annual report"

Transkript

1 Årsrapport 2011 annual report

2

3 INNHOLD INDEX 4-5 Vår halvøy i Antarktis Our Peninsula in Antarctica 6-7 CMR i verden CMR in the World 8-9 Høydepunkter Highlights Gull i grunnen It s a Gold Mine Sikkerhet først Safety First Smarte løsninger i verdensrommet Smart Solutions in Space Måler olje og gass for milliarder Accurate Oil and Gas Measurements Saving Billions Gir oversikt over det komplekse Decision Support Tool 3

4 Årsrapport 2011 annual report Vår halvøy i Antarktis

5 Siden opprettelsen av Chr. Michelsens Institutt (CMI) i 1930 har forskere herfra valfartet over landegrensene og ut til klodens ytterpunkter. Vi har til og med fått et landområde i Antarktis oppkalt etter en av våre. Kvinge Peninsula ble nemlig oppkalt etter Thor Kvinge som studerte havstrømmene og dannelsen av bunnvannet i Weddelhavet sammen med kolleger ved CMI og Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Hvilke instrumenter kunne brukes, hvordan plassere dem og hvor? Og ikke minst: Hvordan komme seg dit? Svaret kom fra USA og National Science Foundation og US Coast Guard. De stilte med isbryteren USCGC Glacier. Et mannskap på 250 mann fulgte Thor og Jan Strømme på ferden med de nylagede instrumentriggene. Det var i Først i 1973 fikk man hentet ut noen av riggene og prosjektet var fullført. Vellykket og så vellykket at Thor fikk en halvøy på vestsiden av Antarktis- på et av de mest utilgjengelige stedene på kloden- oppkalt etter seg. Men like fullt- vår halvøy er det! Og vi har siden oppstarten i 1930 også satt andre spor etter oss, om enn ikke i form av egne landtunger så i alle fall i form av teknologi og kunnskap som benyttes over hele kloden- og ute i verdensrommet med. Dette vil dere få mer innblikk i når der blar gjennom denne årsrapporten fra forskningskonsernet Christian Michelsen Research (CMR). Our Peninsula in Antarctica Since its inception in 1930, scientists from the Chr. Michelsen Institute (CMI) have journeyed out of Norway to the far corners of the Earth. There is even an area in Antarctica named after one of our scientists. Kvinge Peninsula was, in fact, named after Thor Kvinge who studied ocean currents and the formation of the bottom water in the Weddel Sea together with colleagues from CMI and the Geophysical Institute at the University of Bergen. Which instruments could they use, where should they place them, and how? And not the least: How would they get there? The answer came from the United States and the National Science Foundation and the U.S. Coast Guard. They put their icebreaker USCGC Glacier at the scientists disposal. A crew of 250 men accompanied Thor and Jan Strømme on their voyage with their newly constructed instrument rigs. That was in In 1973 they finally brought up some of the rigs and the project was completed. They were successful and so successful that Thor had a peninsula on the western side of Antarctica one of the most inaccessible places on Earth named after him. But still it s our peninsula! And since we embarked upon our voyage of scientific discovery in 1930, we have made our mark in many other ways as well, albeit not in the form of our own tracts of land, but rather in terms of technology and knowledge that are applied around the world and even out in space. As you read this annual report from the research group, Christian Michelsen Research (CMR), you will gain more insight into our activities. 5

6 CMR i VERDEN cmr in the world List of countries of where the CMR Group has customers: Antarctica (*) Australia Austria The Barents Sea (*) Belgium Bouvet Island (*) Brazil Brunei Bulgaria Canada Chile China, Peoples Republic of Colombia Czech Republic Denmark Egypt Finland France Germany Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Ireland Israel Italy Japan Luxembourg Malaysia Malta Mexico Netherlands Norway Pakistan Poland Portugal Quatar Romania Russia Saudi Arabia Singapore South Africa South Korea Southern Ocean around Antarctica (*) Spain Svalbard (*) Sweden Switzerland Taiwan Tanzania The Atlantic Ocean (*) The Faroe Islands (*) The North Sea (*) Tunisia Turkey U.A.E. United Kingdom USA Venezuela (*) indicates areas that are not sovereign states 6

7 7

8 Høydepunkter Highlights Michelsen Medical AS Louise Mohn og CMR etablerte felles selskap. CMR eier 60 prosent av selskapet. Målet er å bygge opp et kluster innen helseteknologi i Bergen. Michelsen Medical tar seg av hele livssyklusen for medisinsk teknisk utstyr - fra idè til ferdig sertifisert og kommersialisert produkt. Michelsen Medical AS Louise Mohn and CMR have established a joint venture. CMR owns 60 per cent of the company. The goal is to build up a cluster of expertise in health technology in Bergen. Michelsen Medical is involved with the entire lifecycle of medical technical equipment, from conception to finished, certified and commercialised product. Grunnvarme blir hett CMR arrangerte høsten 2011 den aller første norske geotermiske energikonferansen. Stor deltakelse og presseoppmerksomhet rundt arrangementet, og det faktum at dette er en vesentlig fornybar energikilde. Geothermic Energy Heating Up In the autumn of 2011, CMR arranged the first ever Norwegian Geothermic Energy Conference. Attendance was high and the event generated a good deal of media coverage since geothermic energy represents a significant source of renewable energy. SEE LIKE A BEE CMR fokuserte under årets Forskningsdager på å lære barna om hvordan vi mennesker og dyr ser verden. For det er nemlig ikke gitt at du og din hund ser det samme. Vi stilte med egenutviklet bie-simulator. See Like a Bee At this year s National Science Week in Norway, CMR focused on teaching children how humans and animals see the world. Because it is not a given that you and your dog see the same thing. We exhibited a bee-simulator we had developed in-house. 8

9 Filmen om vår Indiana Jones Vi har laget en 50 minutters dokumentar om Odd Dahl- vårt svar på Indiana Jones. Han deltok som filmfotograf og flyger på Roald Amundsens tokt med Maud fra 1921 til På denne turen fikk han sin vitenskapelige utdannelse, -på isen. Dahl krysset også Sør-Amerika og la ut på eventyrlige vitenskapelige tokt bla i Asia. Han ble hentet til oss fra Carnegie Instituttet i Fra sin jobb hos oss i Bergen ledet han arbeidet med å bygge CERNs første atomknuser. Dette var på starten av 50-tallet og Dahl sørget også for at Norge som det sjette land i verden og det første utenom supermaktene, fikk sin egen sivile atomreaktor på Kjeller. A Film about Our Very Own Indiana Jones We made a 50 minute documentary about Odd Dahl, our very own Indiana Jones. He served as pilot and cinematographer on Roald Amundsen s expedition on the vessel Maud, from 1921 to He received his scientific training on that trip on the ice. Dahl also crossed South America and set out on adventurous scientific expeditions in Asia. He came to us from the Carnegie Institute in Through his work with us in Bergen, he directed work to build CERN s first atom-smasher. This was in the early 1950s, when Dahl also ensured that Norway became the sixth country in the world and the first non-superpower to acquire its own civilian nuclear reactor at Kjeller. Sino-Akvavis Kinesiske forskere har fattet interesse for dataverktøyet AkvaVis. Høsten 2011 besøkte forskere fra CMR, Havforskningsinstituttet og Hordaland fylkeskommune Qingdao og Sungo Bay i Kina. Målet med besøket var å utveksle erfaring og kunnskap for å jobbe opp en kinesisk variant. Sino-AkvaVis The software tool, AkvaVis, has generated interest from Chinese scientists. In the autumn of 2011, scientists from CMR, the Institute of Marine Research in Bergen and Hordaland county authority visited Qingdao and Sungo Bay in China. The aim of the visit was to exchange experience and expertise to develop a Chinese version of AkvaVis. Sway i vinden Adm.dir. Marian Nymark Melle Prototech (f.v.), næringsminister Trond Giske, direktør Gunn Ovesen fra Innovasjon Norge og daglig leder i Sway, Michal Forland, foran Sway 1 på Kollsnes. Prototech stod ansvarlig for installasjon av elektro og pitch-systemet, og gjorde en del av engineeringen til Sway vindturbinen som ble døpt 9. juni Sway in the Wind (From left to right) Managing Director of Prototech, Marian Nymark Melle, Norwegian Minister of Trade and Industry, Trond Giske, President & CEO of Innovation Norway, Gunn Ovesen, and General Manager of Sway, Michal Foreland, in front of Sway 1 at Kollsnes. Prototech was responsible for the installation of the electrical system and the pitch system, and some of the engineering behind the floating wind turbine, Sway, which was christened 9 June

10 GULL i grunnen Rett under føttene våre finnes et kinderegg i form av geovarme. Varme fra jordens indre er miljøvennlig, energibesparende og konstant. Forskerne ved CMR jobber med å finne de beste løsningene for bedre utnyttelse av geotermisk energi og andre fornybare energikilder. Norge produserer vi 3,5 TWh geotermisk energi I i året, men forskerne håper denne energikilden i fremtiden vil bli utnyttet i mye større grad enn i dag. - Geovarme er en fantastisk energikilde forteller forsker Kirsti Midttømme ved CMR. Hun har forsket på grunnvarme i flere år, først ved Norges Geotekniske Institutt (NGI), og nå ved CMR. Den siste tiden har hun vært involvert i et prosjekt i Himalaya, der varmen som syder i grunnen i flere hundre varme kilder kan bli brukt til å varme opp de iskalde husene i området. Hun får støtte av kollega Ranveig Nygaard Bjørk som trekker frem et lokalt eksempel på vellykket bruk av geovarme. - Postordrevarehuset SparKjøp på Kokstad her i Bergen har boret et geotermisk anlegg, og har veldig gode erfaringer med det. De sparer om lag en halv million kroner i året på anlegget, i tillegg til at de sparer miljøet for 200 tonn CO2. De fikk faktisk ikke støtte fra Enova til anlegget fordi det er for lønnsomt, forteller hun. Ranveig Nygaard Bjørk og Kirsti Midttømme mener det er gode fremtidsutsikter for geotermisk energi i Norge. Dette gjelder både for utnyttelse av geotermiske ressurser på kort sikt gjennom utbygging av grunne systemer og på lang sikt ved utbygging av dype systemer. Geotermisk energi har vært utnyttet av menneskene i lang tid. Romerne brukte for eksempel varmekilder direkte til sine offentlige bad. Tradisjonelt sett har likevel utnyttingen av geotermisk energi vært begrenset til noen spesielle geologiske områder. Land som Island, Filippinene og Indonesia får mye av sin energi fra slike naturlige hydrotermiske systemer. I Norge benyttes geotermisk energi som hentes ut fra de 300 øverste meterne av jordskorpen til oppvarming og kjøling ved bruk av varmepumper. Størsteparten av den geotermiske energien ligger lagret dypt nede i jordskorpen i områder hvor det ikke finnes hydrotermiske systemer. For å hente ut denne energien må man derfor bore dypt ned i jordskorpen og danne konstruerte geotermiske systemer. Kraftproduksjon basert på sirkulasjon 10

11 TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE 11

12 av væske ned i kunstige reservoarer på flere tusen meters dyp er demonstrert ved flere anlegg internasjonalt. Målet er at teknologien på sikt skal kunne bidra til en renere energiproduksjon over hele verden. Ved CMR jobber derfor forskerne nå med systemmodellering av geotermiske energisystem hvor målet er å utvikle gode modelleringsverktøy for design av større geotermiske anlegg, og grunnleggende modellering av kunstig oppsprekking av berggrunnen for å øke grunnvannsstrømningen, og dermed øke energiuttaket fra grunnen. Gjennom Norsk Senter for Geotermisk Energiforskning (CGER), som CMR er vertskap for, jobber forskere innen fagfeltet på tvers av institusjoner. Målet er å legge til rette for utvikling av ledende kunnskap og teknologi for økt kommersiell utnyttelse av geotermisk energi nasjonalt og internasjonalt. Senteret skal også fremme bruken av denne energikilden som et miljøvennlig energialternativ. - Geotermisk energi er lokal og miljøvennlig energi med et stort potensiale, som kanskje ikke har fått samme oppmerksomhet som mange andre miljøvennlige energialternativer sier Kirsti Midttømme. - Det vil vi nå endre på, sier hun. Gjennom Norsk Senter for Geotermisk Energiforskning skal vi skape gode møteplasser både for forskere, industrideltakere og beslutningstakere It s a Gold Mine We have an energy gold mine right under our feet: geothermal heat. Heat from the Earth s core is environmentally friendly, energy-saving and constant. Researchers at CMR are working on finding the best solutions for better utilisation of geothermal energy and other renewable energy resources. Geothermal energy is local and environmentally-friendly energy with a huge potential but it hasn t really received the same attention as many other environment-friendly energy alternatives, says Kirsti Midttømme. We want to change that, she says. Through the Norwegian Center for Geothermal Energy Research (CGER), we aim to create good meeting places for researchers, industry stakeholders and decision-makers. Norway Denmark In Norway, we produce 3.5 TWh of geothermal energy per year, but researchers hope to be able to exploit this energy source much more in the future. Geothermal heat is a fantastic energy source, continues Midttømme. She has been researching geothermal heat for years, first at the Norwegian Geotechnical Institute (NGI) and now at CMR. Recently, she was involved in a project in the Himalayas, where the heat emanating from several hundred hot springs can be used to heat up the freezing cold houses in the area. Humans have been using geothermal energy for a long time. The Romans, for example, piped hot-spring water directly to their public baths. Traditionally, however, the use of geothermal energy has been limited to specific geological sites. Countries such as Iceland, the Philippines and Indonesia get a lot of their energy from natural hydrothermal systems. In Norway, geothermal energy is brought up from the top 300 meters of the Earth s crust to be used in heat pumps for heating and cooling. 12

13 SIKKERHET først GexCons tjenester innen eksplosjonssikkerhet har ført Bergensselskapet ut i verden, og planene er å vokse i alle verdensdeler. Den petrokjemiske industrien taper hvert år store summer på grunn av små og store uhell på anleggene. Med simuleringsverktøyet FLACS bidrar GexCon til at det blir færre uhell. Verktøyet benyttes til å planlegge olje- og gassanlegg slik at faren for eksplosjoner og uhell reduseres, og at konsekvensene ved denne typen hendelser blir mindre. -Etterspørselen etter vår kompetanse og våre tjenester innen eksplosjonssikkerhet er så stor at vi kan forsvare etableringen av nye datterselskap i alle verdensdeler, sier Kees van Wingerden, teknisk direktør i GexCon. Foruten hovedkontoret i Bergen har GexCon kontor i USA, Storbritannia, Italia og Australia, og det er planer om flere kontor rundt om i verden. -Våre kunder ønsker i mange tilfeller lokale kontaktpersoner og datterselskapene skal utvikle GexCons marked og håndtere kunder i sitt hjemmemarked, sier Kees van Wingerden. Han får støtte fra Madhat Abdel-Jawad som er administrerende direktør for GexCons datterselskap i Perth i Australia. -Lokal tilstedeværelse er helt nødvendig for å lykkes, understreker Madhat Abdel-Jawal. Ved å være der kunden er kan vi i tillegg til den unike kunnskapen og kompetansen som GexCon har utviklet, tilby ekstra service, hurtig responstid, og viktige kick-off møter. 13

14 14 FIRST

15 GexCon leverer både konsulent- og laboratorietjenester samt softwareprodukter innenfor eksplosjonssikkerhet til kunder over hele verden. Med utspring fra Christian Michelsen Research og snart 35 års forskningsaktivitet er GexCon i dag ansett for å være verdensledende innenfor sitt fagområde, og etterspørselen er økende. I 2011 har GexCons konsulenter holdt nærmere 40 kurs for den petrokjemiske industrien over hele verden, gjort risikovurderinger av anlegg, og hjulpet kunder til å designe nye anlegg. I tillegg har det vært jobbet mye med å videreutvikle FLACS. I oktober 2011 ble FLACS det første Computational Fluid Dynamics verktøyet som ble godkjent av amerikanske myndigheter til bruk i forbindelse med lokalisering av LNG anlegg i USA. -Utviklingen er spennende, sier Kees van Wingerden. GexCon kommer i løpet av 2012 til å ekspandere ytterligere, og planene er klare: Vi skal være til stede over alt hvor våre kunder er. Safety First GexCon s services within explosion safety have led this Bergen-based company out into the wider world, with plans to expand on all continents. Australia Austria Belgium Brazil Brunei Darussalam Canada China, Peoples republic Colombia Czech Republic Denmark Egypt Finland France Germany Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Ireland Israel Italy Japan Korea, Democr Peoples rep Luxemburg Malaysia Malta Mexico Netherlands Norway Poland Portugal Quatar Russia Saudi Arabia Singapore South Korea Spain Sweden Switzerland Taiwan Tanzania Tunisia Turkey U.A.E. United Kingdom USA Venezuela Each year, the petrochemical industry loses a significant amount of money due to small and large accidents at their plants and installations. With the simulation tool, FLACS, GexCon contributes to reducing the number of accidents. The tool is used to plan oil and gas facilities so as to reduce the likelihood of explosions and accidents and minimise the consequences from these types of events. Demand for our explosion safety expertise and services is so great that it fully justifies the creation of new subsidiaries on all continents, says Kees van Wingerden, Technical Director at GexCon. Beside from the main office in Bergen, GexCon has offices in the United States, the United Kingdom, Italy and Australia, and there are plans for even more offices around the world. In many cases, our customers want local contacts and our subsidiaries will help develop GexCon s market and deal with customers in their home market, says Kees van Wingerden. He is seconded by Madhat Abdel-Jawad, who is the President of GexCon s subsidiary in Perth, Australia. A local presence is decisive for success, stresses Madhat Abdel-Jawal. By being where our customers are, we can offer extra service, quicker response times, and important kick-off meetings, in addition to GexCon s unique knowledge and expertise. GexCon provides both consulting and laboratory services as well as software products within explosion safety for customers all over the world. As an offshoot from Christian Michelsen Research, and soon with 35-years of research activity under its belt, GexCon is now considered to be the world leader in its field, and the demand is increasing. In 2011, GexCon s consultants held nearly 40 courses for the petrochemical industry worldwide, conducted risk assessments of facilities and assisted customers in designing new facilities. In addition, a lot of work has been put into upgrading FLACS. In October 2011, FLACS was the first Computational Fluid Dynamics tool that was approved by the U.S. Government for use in conjunction with the localisation of LNG facilities in the United States. Current developments are certainly exciting, says Kees van Wingerden. During 2012, GexCon will continue to expand and our plan is clear: To be wherever our customers are. 15

16 Smarte løsninger i verdensrommet Forskere ved CMRs datterselskap Prototech er i gang med å utvikle nytt utstyr som gjør at eksperimenter på den internasjonale romstasjonen ISS kan fortsette selv om de amerikanske romfergene er satt på bakken for godt. I juli 2011 landet Atlantis - den siste amerikanske romfergenpå Kennedy Space Center i Florida for siste gang. Gjennom 30 år har romfergene vært NASAs trofaste arbeidshester og mellom annet fraktet astronauter og utstyr til og fra ISS. De amerikanske romfergene er også de eneste som har hatt kapasitet til å frakte mengder av utstyr fra romstasjonen. Fra 2005 til 2008 var CMR, gjennom Prototech involvert i prosjektet Multigen-1 og det japanske forsøket CW/RW om bord på ISS. Prosjektet har hatt som formål å finne ut hvordan planter oppfører seg i vektløs tilstand, og den etter hvert så kjente romblomsterpotten ble utviklet. Ombord på ISS finnes veksthus og testutstyr for biologiske eksperimenter. Felles for flere av de framtidige biologiske eksperimentene er behovet for DNA/RNA analyse. Med den russiske romfergen Soyuz som eneste returmulighet for utstyr 16

17 17

18 og prøver fremtvinges behovet for å minimere mengden plantemateriale som er nødvendig å returnere for videre analyse. Men forskerne ved Prototech vet råd: - Hittil har vi hatt plantene i 16 plantekamre som til sammen veier rundt 30 kilo forteller romforsker ved Prototech Bjarte G.B Solheim. - Ved å knuse plantene i en slags morter, filtrere materialet og fjerne overflødig plantemateriale, kan vi sitte igjen med en liten sylinder full av det som er essensen av plantene. Denne prosessen kalles RNA-isolering, RNAet forteller forskerne det de trenger å vite om hvordan planten reagerer på gravitasjon og vektløshet. Prototech står for den tekniske utviklingen av prosjektet, mens Centre for Interdisciplinary Research in Space (CIRiS) i Trondheim står for den vitenskapelige delen. Og med sylindere på to-tre centimeter i stedet for tunge og plasskrevende fryseelementer, kan eksperimentene nå få plass i det russiske romfartøyet. Det er ikke bare norske forskere som rammes av transportproblemene, flere andre forskerteam rundt om i verden står klare med eksperimenter som skal gjennomføres på ISS. Men det er forskerne ved Prototech og CIRiS som så langt har funnet en løsning på problemet. Amerikanerne planlegger nye romskip på sikt, men inntil nye fartøyer kan leveres er forskningsaktiviteten på ISS avhengig av nye og smarte løsninger for frakt av utstyr og prøver. Noe blant andre Prototechs kloke hoder er på god veg til å finne ut av. France Germany Italy Kvinge Peninsula Netherlands Norway Portugal Romania Space Smart Solutions in Space Researchers at CMR s subsidiary, Prototech, are currently developing new equipment that allows experiments on the international space station, ISS, to continue even though the American space shuttles have been grounded for good. In July 2011, Atlantis the last American space shuttle landed at the Kennedy Space Center, in Florida for the last time. The space shuttles were NASA s faithful work horses for over 30 years, and were also used to carry astronauts and equipment to and from the ISS. The American space shuttles were also the only craft that had the capacity to transport large amounts of gear off the space station. There are greenhouses and test equipment for biological experiments onboard the ISS. Common to several future biological experiments is the need for DNA/RNA analysis. With the Russian shuttle Soyuz as the only means of bringing back equipment and samples, there is a strong need to minimise the amount of plant material necessary for further analysis. But the researchers at Prototech know the answer: The process is called RNA isolation. The RNA tells researchers what they need to know about how the plant reacts to gravity and weightlessness. Prototech is responsible for the project s technical development, while the Centre for Interdisciplinary Research in Space (CIRiS) in Trondheim is responsible for the scientific study. 18

19 Måler olje og gass for milliarder Unøyaktige målinger av hvor mye olje og gass som strømmer gjennom rørene fra Norge til Europa kan koste Norge milliarder av kroner hvert år. CMR Instrumentation har utviklet ultralyd fiskalmålere for pålitelige måleresultat. Når gassen fra Ormen Lange feltet blir tatt inn på Nyhamna i Aukra og sendt videre til England blir den målt på vegen. Hensikten er å måle eksportverdien av gassen. Fiskalmåling, eller økonomisk avregning er grunnlaget for norske inntekter fra olje- og gassindustrien. Skatter, avgifter og direkte eierskap gir den norske stat store deler av verdiene som skapes i petroleumsindustrien. De viktige fiskale målesystemene reguleres og overvåkes av nasjonale myndigheter, og jo mer nøyaktige målingene er, jo mindre risiko er knyttet til pengestrømmen inn i statskassen. De siste ti årene har det vært en økende interesse for ultralyd fiskale målinger fordi disse har operasjonelle fordeler. I Norge er CMR enerådende når det gjelder utvikling av slike målesystemer. CMR har arbeidet med ultralyd i mer enn 35 år, blant annet med utvikling av ultralyd fiskale strømningsmålere for olje og gass, og usikkerhetsmodellering for fiskale målesystemer. 19

20 20

21 Fordelen med en ultralydsmåler er at den er mer fleksibel enn andre målere. Den kan måle over større hastighetsområder, samtidig som den ikke reduserer trykket i rørene. -Gjennom arbeidet med å utvikle ultralyd strømningsmålere har vi opparbeidet oss internasjonalt anerkjent kompetanse innen teknologien, forteller forsker ved CMR, Kjell-Eivind Frøysa. Som et av få miljøer kan CMR tilby tjenester som industrien etterspør innen dette feltet. I tillegg til den industrielle aksen er der også et samarbeid med Universitetet i Bergen. Dette samarbeidet er viktig med tanke på å bygge opp og opprettholde CMR som et kompetansesenter innen ultralyd instrumentering. FMU700 var den første ultralydmåleren for kjøp og salg av gass som ble utviklet ved CMR i samarbeid med selskapet Fluenta. Senere ble måleren solgt til Kongsberg Offshore på siste halvdel av 90-tallet, og da Kongsberg Offshore ble kjøpt opp av FMC Technologies, videreutviklet CMR måleren i samarbeid med FMC Technologies. I dag heter måleren MPU1200. I perioden utviklet CMR en egen oljemåler i samarbeid med FMC Technologies. En del av denne utviklingen var knyttet til utviklingen av en sender og mottaker av ultralyd (transduser), som er selve hjertet i måleren. I tillegg til å utvikle dedikerte transdusere for dette formålet så bistod også CMR FMC Technologies i en innledende produksjonsfase for å sikre gode rutiner for produksjon av de viktige tranduserne. Til sammen har man siden 2005 levert mer enn 500 slike til FMC Technologies. I 2011 ble det levert 108 enheter av en modifisert utgave som ble utviklet for spesielle anvendelser. Hos FMC Technologies er de svært godt fornøyde med samarbeidet med Kjell-Eivind Frøysa og de andre forskerne ved CMR Instrumentation. -CMR har vært en viktig kompetansepartner for oss i 15 år forteller Skule Smørgrav i FMC Technologies. De har spisskompetansen som vi trenger, de er fleksible, og vi kommuniserer godt. I dag selger FMC Technologies ultralydsmålerne over hele verden, og interessen er økende. Accurate Oil and Gas Measurement for Billions Inaccurate metering of the oil and gas flowing through the pipes from Norway to the rest of Europe could cost Norway billions of NOK each year. CMR Instrumentation has developed reliable ultrasonic flow meters to ensure accurate measurements. When natural gas from the Ormen Lange field is brought onshore at Nyhamna in Aukra and then piped on to the UK, it is measured along the way to put a figure on the export value of the gas. Flow metering, or invoicing based on usage, forms the basis for calculation of Norway s revenue from the oil and gas industry. Taxes, duties and direct ownership leave Norway with a significant portion of the values generated by the petroleum industry. Important flow metering systems are regulated and monitored by national authorities, and the more accurate measurements are, the less cash flow risk there is for the Norwegian Treasury. The last ten years have seen a growing interest in ultrasonic flow meters due to their operational benefits. In Norway, CMR reigns supreme when it comes to the development of flow metering systems. CMR has worked with ultrasound for 35 years, including the development of ultrasonic flow meters for oil and gas, and uncertainty modelling for flow meter systems. The advantage of an ultrasonic meter is that it is more flexible than other meters. It can measure a broader velocity range and does not reduce the pressure in the pipes. Through our work developing ultrasonic flow meters, we have established an international reputation for technological expertise, explains Kjell- Eivind Frøysa, a researcher at CMR. CMR is one of the few companies that can provide the services the industry is looking for in this field. In addition to working with industry, CMR is also collaborating with the University of Bergen. This collaboration is important for building and maintaining CMR as a centre of expertise for ultrasonic instrumentation. Bouvet Island Canada Denmark France Germany Italy Kvinge Peninsula Norway Southern Ocean around Antarctica Svalbard Sweden The Atlantic Ocean The Barents Sea The North Sea United Kingdom USA Venezuela The FMU700 was the first ultrasonic flow meter used for buying and selling gas and was developed by CMR in collaboration with Fluenta. In the late 1990s, the meter was sold to Kongsberg Offshore, and when Kongsberg Offshore was acquired by FMC Technologies, CMR continued development of the meter in collaboration with FMC Technologies. Today, this meter is called the MPU1200. From , CMR worked on developing a dedicated oil meter in collaboration with FMC Technologies. Part of this development was linked to the development of an ultrasonic sender and receiver (transducer), which really is the heart of the meter. In addition to developing dedicated transducers, CMR also assisted FMC Technologies during the initial production phase to ensure sound routines for the production of these all important transducers. Since 2005, more than 500 units have been delivered to FMC Technologies. In 2011, 108 units modified for a particular application were also delivered. FMC Technologies is very pleased with its collaboration with Kjell-Eivind Frøysa and the other researchers at CMR Instrumentation. Through its technological expertise, CMR has been an important partner for us for 15 years, explains Skule Smørgrav of FMC Technologies. They possess the cutting-edge expertise that we need, they are flexible and we communicate well. Today, FMC Technologies sells ultrasonic meters all over the world, and interest is on the rise. 21

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew

Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew Håvar Risnes Seniorkonsulent / Sektorkoordinator ReNEW Innovation Norway, Bennigsenplatz

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life Velkommen til «Hot i Ålesund»! 12:00 Registrering 12:30 Velkommen 12:40 Kontoret ditt blir et #SMARTkontor 13:00 Mulighetene

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Norwegian Centres of Expertise

Norwegian Centres of Expertise Rådgiversamling i Hordaland - etterutdanningstilbud 22. august 2011, Straume, Trond Olsen trond.olsen@ncesubsea.noolsen@ncesubsea no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Hvordan bli en bedre Business Coach? v/mette Slinning Sterkt internasjonalt, kundefokusert konsulentselskap 23 land 900 konsulenter 84 kontorer AUSTRALIA

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri.

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. INTSOK Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. Prosjekt under etablering: Russisk norsk industrisamarbeid mot nordområdene Regionaldirektør

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Eventyret kan fortsette om vi vil Hvert år bidrar sjømatnæringen med 61 milliarder kroner til den norske økonomien, og den har en sysselsetting på i underkant

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Nisjemarkeder den nye vekststrategien Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Seafood, in Our Genes Our team of experts were recruited from Måløy, Norway, one of the nation s major fishing harbors. With long

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Sustainability Programme

Sustainability Programme Sustainability Programme Even Wiger, 9. Februar 2012 Norway shall be a leader in environmental issues. Rally Norway is one of the best environmental pioneers in any sports- and cultural activities in

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN FRA 100 ÅR MED VANNKRAFT TYSSEDAL ET KRAFTMARKED I MINIATYR TIL VEKST UTE

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør 20. januar 2015 Monica Larsen Seniorrådgiver R&D and Innovation Kilde: SLV Kliniske studier i Norge vs Europa Kilde: SLV 2. Results: Overview of results

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner Geir L. Eriksen Formann NK9 Jernbaneverket Stab Sikkerhet Arbeidet i JBV i snart 45 år og vært formann for NEK NK9 i ca 20 år I begynnelsen. Dagens elektrifiserte jernbane

Detaljer

Geotermisk energi. Inga Berre

Geotermisk energi. Inga Berre Geotermisk energi Inga Berre Image source: Statoil CO 2 lagring Geotermisk energi (2007) Petroleum Image source: Statoil Forskningstema - UiB Geotermisk hoderegning på UiB 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats?

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? SFI møte 20.09.11, avd dir Kristin Danielsen 3-4/11/2010 1 Globale utfordringer og globale innovasjonsnettverk

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Aanderaa Data Instruments (AADI)

Aanderaa Data Instruments (AADI) Aanderaa Data Instruments (AADI) The worldwide export is larger than 80% of the total production. AADI develops sensors, instruments and systems for measurements and monitoring in very demanding environments.

Detaljer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Utdanningsforbundets skolelederkonferanse, Oslo, 23. okt 2012 Svein Sjøberg Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sveinsj/ Bakgrunnslesing

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE which I am afraid may create a lot of uncertainty in the IS community. AT THE CORE OF PERFORMANCE Fremtidige muligheter og utfordringer for industrien i det globale energi / energirelaterte markedet Anne-Lise

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Harald Brandsås Fagdirektør Den norske Revisorforening Den norske Revisorforening Trenger vi mer info om økonomien i stat og kommune? Regjeringens

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA 4. februar 2015 LIV MONICA STUBHOLT Partner, Advokatfirmaet Hjort DA Om norsk-russisk handelskammer Offensiv satsning i krevende tider Medlemsbedrifter

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel FFI-seminar 4. september 2012 Dr Samuel Perlo-Freeman, Programme Director, SIPRI Dr Dagfinn Furnes Vatne, forsker, FFI Smart defence det store bildet Smart

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Produktkalkyler i SAS Cost and Profitability Management hos Avinor

Produktkalkyler i SAS Cost and Profitability Management hos Avinor Insert Client / Partner logo Produktkalkyler i SAS Cost and Profitability Management hos Avinor Presentasjon på SAS Fans brukersamling - av Hild Eirin Strømme Litt om meg Bakgrunn Utdanning og annen erfaring

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Etablering av utenlandskontor 7. Januar 2016

Etablering av utenlandskontor 7. Januar 2016 Etablering av utenlandskontor 7. Januar 2016 Optimarin brief history 1994 Founded in Stavanger 1995 1999, Five years of development, design, in-house testing and full scale testing 2000 2004, Trial installations

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer