Årsmøte Stavanger Golfklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Stavanger Golfklubb"

Transkript

1 INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011 kl 19.00

2 Medlemsoversikt SGK GRAFIKK/FOTO ELLEN JEPSON HERRER DAMER Aktive o. 18 år Aktive u. 18 år Passive Aktive o. 18 år Aktive u. 18 år Passive ANTALL MEDLEMMER, INKL. PASSIVE, SISTE 10 ÅR I ALT 1867 REPRESENTANTER I NGF Appellutvalg: Unni W.Næss 1500 HERRER 1353 REPRESENTANTER I ANDRE FORENINGER 1000 PGA: Henning Lindanger 500 DAMER

3 Sammensetning etter valget 9. februar 2010 Styret og komiteer 2010 STYRET Bernt Malmo (leder) (gjenvalg 1 år) Solveig Åsland (nestl.) (gjenvalg 1 år) Bente Soltvedt (gjenvalg 2 år) Odd Engelsgjerd (ikke på valg) Åge Westbø (ikke på valg) Elin Klovning (ny 2 år) Tore Tollefsen (ny - Vara 1 år) BANEKOMITE Lars Vinje (leder) (gjenvalg) John King (gjenvalg) Magnus Jepson (gjenvalg) Trond Nordskog (gjenvalg) Per Haaland (gjenvalg) Eirik Tage Johansen (ny) Elin Klovning (styrerep.) TURNERINGSKOMITE Nina Middelthon (leder) (gjenvalg) Dag Mørenskog (nestl.) (gjenvalg) Lars Vinje (gjenvalg) Solfrid Foseide (gjenvalg) Hans Kvassheim (gjenvalg) Wenche Døskeland (gjenvalg) Leif Surdal (gjenvalg) Tore Nyren (gjenvalg) Tor Eivind Festervoll (gjenvalg) Joao Leitao (ny) Tore Tollefsen (gjenvalg) (styrerep.) Sigrid Bellesen (Ons.slice) (gjenvalg) Inger Mydland (Ons.slice) (gjenvalg) Jan Helge Hansen (Ons.slice) (ny) Øyvin Fiskå (Ons.slice) (ny) GRØNT KORT KOMITE Jan Egil Nærland (gjenvalg) Henning Lindanger (gjenvalg) Åse Dalheim (gjenvalg) Gunnar Løvik (gjenvalg) JUNIOR OG ELITEKOMITE Karen E. Gilje Woie (leder) Tore Mikalsen (nestleder) Ronny Knag (gjenvalg) Kjersti Jæger (gjenvalg) Frode Vassbø (gjenvalg) Morten Helliesen (gjenvalg) Torbjørn Næss (ny) Jostein Nordin (ny) Solveig Åsland (styrerep) DAMEKOMITE Anne Surdal (leder) (gjenvalg) Anne Meling (gjenvalg) Gunvor Grundstad (gjenvalg) Bodil Borgen (gjenvalg) Bente Soltvedt (styrerep.) SENIORKOMITE Elisabeth Nevland (gjenvalg) Nina Middelthon (gjenvalg) Kjell Holter (gjenvalg) Nina Tjomsland (gjenvalg) Rein Brand (gjenvalg) REDAKSJONSKOMITE Nina Tjomsland (leder) (gj.valg) Ellen Jepson (gjenvalg) Dag Svihus (gjenvalg) Morten Helliesen (gjenvalg) KONTROLLKOMITE Per Grønning (gjenvalg) Leif Ramsnes (gjenvalg) Johnny Puntervold (ny - vara) Anne Ferkingstad (ny - vara) VALGKOMITE (STYRETS INNSTILLING) Unni W. Næss (leder) (gjenvalg) Terje Bakka (gjenvalg) Randi Th. Vatnamot (gjenvalg) Arnfinn Orten (gjenvalg - vara) REVISOR Stavanger Revisjon AS v/terje Sætrevik 3

4 Styrets beretning var første året etter banens oppgradering at det var så og si fritt for anleggsarbeid. Hele anlegget, fra bygningsmassen til golfbanen, framstår nå som betydelig forbedret og med kvaliteter som gjør det i stand til å møte morgendagens utfordringer. Selv om de store inngrepene og investeringene er over, betyr det ikke at anlegget ikke skal utvikles videre. Men fra nå av blir det mindre prosjekter og særlig vekt på vedlikehold av anlegget, slik at kvaliteten stadig blir bedre. Det har vært stor aktivitet i klubben, og dette har til tider krevd stor innsats av klubbens tillitsvalgte, frivillige medlemmer og ansatte. Det har blitt avholdt 10 styremøter samt flere møter av ulik karakter, hvor styret eller representanter fra styret har vært direkte involvert. BANEN Vinteren 2010 ble spesiell med flere måneder med snødekte fairwayer og greener. Dette var en ny utfordring, men takket være stor innsats ble alle greenene kontinuerlig ryddet for snø for å unngå skader ved vårløsningen, og greenene var utrolig grønne og flotte veldig tidlig i sesongen. Arbeidet ute på banen var minimalt, det var kun et par teesteder som ikke var klare før sesongstart. Ryktet om at kvaliteten på golfbanen etter rehabiliteringen er blitt mye bedre har tydeligvis spredd seg i det lokale golfmiljøet, for vi hadde en økning i greefeeinntekter i 2010 på over 50 %. ØKONOMI Klubbens økonomi er god med sunn balanse og positivt resultat. Langsiktig gjeld pr er på 21,6 mill. Klubben nedbetaler årlig 1,2 mill av lån som ble tatt opp i forbindelse med rehabilitering av banen. FOTO: ELLEN JESPON 4 Arbeid med fundamentet til nytt overbygg på drivingrangen våren 2010

5 ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Sykefraværet har vært begrenset. En arbeidstaker har vært langtidssykemeldt. Det har ikke fremkommet eller er rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har resultert i store person- eller materielle skader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Klubben har en målsetning som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellbehandling grunnet kjønn. MILJØRAPPORTERING Klubbens virksomhet forurenser det ytre miljøet kun i beskjeden grad. Det legges vekt på å benytte miljøvennlige innsatsfaktorer. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. SPORTSLIGE HØYDEPUNKT Klubben har også i år hatt stor bredde i representasjon på senior- og juniornivå. Våre spillere har deltatt i mange nasjonale og internasjonale konkurranser, og vi har flere gode resultater å vise til. Også i år ble det flere medaljer i Norgesmesterskapene 2. plass i Lag NM for Herrer, i Lag NM Junior for jenter og i NM Junior individuelt, samt 3. plass i NM Herrer individuelt. I år har det spesielt vært gledelig å se utviklingen på jentesiden etter flere år med bevisst satsing på rekruttering og utvikling av jentespillere. Flere av våre spillere har også i år representert Norge i internasjonale mesterskap, blant dem Aksel Olsen som spilte på det norske laget som fikk sølv i Lag EM for gutter. Eirik Tage Johansen klarte enda en gang å få kortet til Europatouren og ble historisk ved å klare kvalifiseringen 3 av 4 ganger. KOMITEER OG MEDARBEIDERE Stavanger Golfklubb har en stor stab frivillige medarbeidere i komitéene. Disse komitéene arbeider etter egne budsjetter og gjør en uvurderlig innsats for klubben. Styret takker alle ansatte, komitémedlemmer, dugnadsgjeng, kafépersonell og proer for god innsats. Dessuten en takk til alle våre samarbeidspartnere for den økonomiske støtten i sesongen som er gått. Stavanger Bernt Malmo, Solveig Åsland, Elin Klovning, Bente Soltvedt, Odd Engelsgjerd, Åge Westbø, Tore Tollefsen, Steinar Fløisvik. FOTO: ELLEN JESPON Sesongen 2010 var den første på mange år uten større ombygginger på banen 5

6 Banekomiteen 2010 var den første hele sesongen etter den store baneombyggingen der et av de viktigste målene var å ha flotte spilleforhold i en så lang sesong som mulig. Nå var ikke værgudene helt med på dette, og vinteren 2009/2010 skulle vise seg å bli en av de lengste i manns minne. FROSTSKADER Banemannskapene jobbet hardt for å få banen spillbar så raskt som mulig etter at snøen forsvant i midten av mars, og lenge så det bra ut. Men tidlig på vårparten registrerte vi algeangrep på greenene, og dermed redusert kvalitet. Dette var skader som banemannskapene jobbet virkelig hardt for å få reparert, men det tok lang tid på grunn av de lave temperaturene vi hadde utover våren. En regel er at vi stenger greenene når der er frost i dem, og siste froststenging hadde vi så sent som 27. mai! Det forteller mye om vekstforholdene i den første og viktige halvdelen av sesongen. Utover sommeren kom greenene seg, og vi må si oss veldig fornøyd med kvaliteten videre utover høsten. Da ble greenene klippet litt mer ned og spilte fantastisk bra. Det er denne kvaliteten vi ønsker å oppnå i så store deler av sesongen som mulig. FOTO: ELLEN JESPON 6 Bunkerne voldte noen problemer også i 2010-sesongen BUNKERNE Kvaliteten på bunkerne var et hyppig tema i Vårt håp var at de ville sette seg over vinteren og det gjorde de heldigvis. De ble betydelig fastere og vi unngikk for mye plugging av ballen så nå spilte de bra. Det ble lagt et spesielt sementbelegg i bunn av bunkerne, og dette skulle angivelig ha mange flotte egenskaper. Det skulle drenere bra, holde sand på plass og være et effektivt skille mellom sand og jord. Dessverre har dette belegget ikke vist seg å vært en suksess. Det har sprukket opp (frostskader?), og vi kan til tider se løse biter av det når vi spiller. Vår klubb er ikke alene om slike erfaringer, men vi kommer ikke til å gjøre noe med dette og vil

7 inntil videre la bunkerne være helt standard. Vi har drenering på plass i samtlige og skal klare å drifte dem på en bra måte. Spillere kan likevel være oppmerksomme på de løse beleggbitene og gjerne fjerne dem dersom de blir slått inn på greenen. I de tunge regnperiodene har vi sett nytten av ombyggingen. Vi har nå en svært god drenering, og kvaliteten på banen opprettholdes selv når vi har mye nedbør. GREENOMRÅDENE Banemannskapene har hatt en svært omfattende oppgave med den vanlige driften av banen med dressing, gjødsling, vanning og klipping. I tillegg til dette har vi i løpet av sesongen anlagt noen stier rundt enkelte greenområder. Stiene er i utgangspunktet ikke en del av banedesignet, men når en ser hvordan trafikken på banen etablerer seg, blir det enkelte steder nødvendig å gjøre tiltak for å redusere slitasjen. Våre spillere er heldigvis flinke til å følge stiene, og det har helt klart redusert slitasjen rundt greenene. MER BANEARBEID I 2011 Neste sesong blir det igjen en del arbeid på banen, med nye teesteder på hull 12 og nytt dameteested på hull 4. Vi må også oppgrade vanningsanlegget. De nye greenene svelger vannet godt unna når det regner, men trenger samtidig regelmessig vanning i tørre perioder. Dagens vanningsanlegg klarer ikke å dekke banen i løpet av en natt, og målet med oppgraderingen er å øke kapasiteten slik at dette blir mulig. Utover dette vil arbeidet bli konsentrert om å holde banen i så bra stand som mulig og med en så lang sesong som mulig. Været er dessverre ikke alltid med på slike planer. Vi opplevde en veldig tidlig og kald vinter på slutten av 2010, med stenging av greener allerede tidlig november. Desemberfrosten kan gi oss enda en måned lengre kuldeperiode enn i 2009/2010 (som også var svært kald). Dette kan bli en utfordring, men banemannskapene har som vanlig stor pågangsvilje og satser på at banen neste sesong blir enda bedre enn den forrige. For Banekomiteen, Lars Vinje FOTO: ELLEN JESPON En mer robust bane med greener som tåler mer regn er resultatet etter den store ombyggingen 7

8 8 Junior- og Elitekomiteen (JEK) Også sesongen 2010 ble resultatmessig en av de beste i Stavanger Golfklubbs historie. Arbeid gjennom mange år har skapt grunnlag for et godt samarbeid mellom spillere og trenere. Støttet av kortsiktige og langsiktige mål, en klar strategi og et godt samarbeid med Norges Golfforbund, har SGK befestet posisjonen som en av landets ledende klubber. MÅL Junior- og elitekomiteen har de siste par årene arbeidet med en fornyet strategi for satsingen. I korte trekk er følgende hovedtrekkene i denne: Vi skal v re landets ledende klubb i utvikling av golfspillere Dette skal vi oppnå gjennom: Et positivt og inkluderende miljø med fokus på både bredde og topp Gode sportslige resultater Gode treningsfasiliteter, treningsopplegg og trenere i utvikling God økonomi God kommunikasjon, internt og eksternt Vår filosofi for arbeidet som legges ned er: At vi er en klubb med både bredde og spiss At spilleren til enhver tid er i sentrum At vi har fokus på trivsel og glede At vi har klare og evaluerbare mål for det vi gjør GLIMT FRA SATSINGEN I 2010 Fem av våre juniorer har i 2010 vært med i NGFs satsingsgrupper, og alle har representert Norge i utlandet. De fem er Aksel K. Olsen, Ole B. Ramsnes, Petter Mikalsen, Marthe Wold og Katerina Jæger. Eirik Tage Johansen har også i 2010 spilt på Europatouren, og klarte også å kvalifisere seg til touren i To spillere, Sondre Erevik og Ole B. Ramsnes, studerer og spiller collegegolf i USA. Av resultater i år har vi blant annet oppnådd følgende: Seier i Titleist Tour-finalen (Petter Mikalsen) Tre spillere innenfor topp 10 på Order Of Merit Titleist Tour (Petter Mikalsen, Aksel K. Olsen og Marthe Wold) Sølv med landslaget i Lag EM (Aksel K. Olsen) To representanter på Lag EM herrer (Ole B. Ramsnes og Are Å. Friestad) 2.plass i NM Junior gutter individuelt (Ole B. Ramsnes) 2. plass Lag NM junior jenter (Marthe Wold, Katerina Jæger, Julie Aas Nordin) 2. plass på Titleist Tour Jenter (Marthe Wold) 3. plass NM herrer individuelt (Are Å. Friestad)

9 2. plass Lag NM herrer (Are Å. Friestad, Ole B. Ramsnes, Sondre E. Ronold, Aksel K. Olsen) 5. plass junior Lag NM gutter (Ole B. Ramsnes, Aksel K. Olsen, Petter Mikalsen, Christer Knag, Musse Berhane) 2. plass Lag NM for damer 1. div. (Katerina Jæger, Karoline Woie, Kine Wold) T 17 i The Amateur Championship (Are Å. Friestad) 3. plass i Norgescup (Are Å. Friestad) 4. plass Norgescup (Marthe Wold) T 6. i Norgescup (Christer Knag) Stavanger Golfklubb hadde i 2010 fem deltakere i landsfinalen i Suzann Junior Challenge som gikk av stabelen på Oslo Golfklubb. I klasse 1 Gutter sikret Petter Mikalsen seg en 5. plass, mens Katerina Jæger i tilsvarende klasse for jentene ble nr 3 med Marthe Wold på 4. plass. Fredrik Helliesen kom på en delt 5. plass i klasse 2 Gutter, mens Julie Aas Nordin ble nr. 9 i tilsvarende klasse for jentene. Også i 2010 har juniorkomiteen regelmessig arrangert sosiale klubbturneringer for juniorene, hele 9 stk. Turneringenes spilleform har henholdsvis vært Scramble og Stableford. To av turneringene har foregått som et samarbeid med Sola GK, og siste scramble ble en familieturnering i oktober. Klubben har også i 2010 vært godt representert med både gutter og jenter på K-, C- og D-turene i turneringsområdet og oppnådd mange gode resultater. Juniorpokalen 2010 ble vunnet av Tor Håkon Helgeland. Vandrepokalen ble gitt av Inger og Johan Paaske i Det spilles 36 hull i denne to-dagers turneringen, med spilleformen netto slagspill. I årets gutte- og jente Ryder Cup mellom TO Sør-Vestlandet og Oslo- Akershus, vant Sør-Vestlandet turneringen, som i 2010 ble arrangert på Solastranden Golfklubb. Marthe Wold, Katerina Jæger, Karoline Woie, Aksel K. Olsen, Christer Knag og Petter Mikalsen spilte for vinnerlaget. REPRESENTASJON Are Å. Friestad og Ole Berge Ramsnes ble i 2010 tatt ut til å representere Norge i Lag EM for herrer, mens Aksel K. Olsen ble tatt ut til Lag EM for gutter. Aksel K. tok sølv og kvalifiserte seg til årets Lag VM for junior. Are Å Friestad ble også tatt ut til EM individuelt og The Amateur Championship. For 2010 har Ole B. Ramsnes, Aksel K. Olsen, Petter Mikalsen, Katerina Jæger og Marthe Wold vært en del av Norges Golfforbunds juniorgrupper. Høsten 2010 gjorde NGF sine uttak for Her ble følgende SGK-spillere tatt ut til NGFs juniorgrupper: Marthe Wold (jenter år), Katerina Jæger (jenter år), Fredrik Helliesen (gutter år) og Petter Mikalsen (gutter år). I forbundets såkalte observasjonstropp er Ole B. Ramsnes, Aksel K. Olsen, og Sondre E. Ronold. I tillegg ble Julie Lied, Fana GK, tatt ut til landslaget jenter U-18. Julie, som for tiden går på toppdrett på St. Svithun, trener på og er medlem av Stavanger Golfklubb. 9

10 BESTEMANNS- OG FRAMGANGSPRISER Årets priser er som følger: Bestemannsprisen (hhv. gutter og jenter) gikk til Ole B. Ramsnes og Marthe Wold. Fremgangsprisen (hhv. gutter og jenter) gikk til Petter Mikalsen og Julie Aas Nordin. Overrekkelsen ble foretatt på avslutningsfesten i etterkant av familieturneringen 23. oktober. KLUBBMESTERSKAPET 2010 Årets vinner i klassen Herrer/Herrer junior ble Aksel K. Olsen, mens Susanne Jepson vant i klassen Damer. ORGANISERING AV SATSINGSGRUPPENE Arbeidet har også i 2010 vært organisert gjennom ulike satsingsgrupper Elite (11 spillere), Elite trainee (6 spillere), Runner up (8 spillere) og Yngre runner up (10 spillere). Elite trainee ble opprettet med virkning fra årets sesong for å redusere gapet mellom Runner up og Elite, og har fungert etter intensjonene. MØTEVIRKSOMHET Junior- og elitekomiteen har hatt en rekke møter gjennom hele sesongen. Ved siden av løpende saker, har komiteen avholdt et eget møte/seminar hvor årets sesong ble evaluert og gjennomgått. Vi fikk startet på sesongen 2011, og er allerede i full gang med forberedelser. Det er også positivt at alle i komiteen fortsetter, og verdifullt grunnarbeid kan dermed videreutvikles. Både komitemedlemmer og foreldre har bidratt på klubbarrangementer, og i tillegg som reiseledere på turer. Juniorkomiteen takker alle for god innsats. I år som tidligere år vil vi takkene våre proer, Jan Egil Nærland, Henning Lindanger og Gunnar Løvik, for engasjement og innsats. I tillegg vil vi takke SGKs administrasjon så vel som styret og klubb som gjennom sitt arbeid har bidratt til å legge forholdene til rette for klubbens satsing på junior og elite. For Junior og Elitekomiteen, Morten Helliesen Redaksjonskomiteen Vi i Røffen-redaksjonen, Ellen Jepson, Morten Helliesen, Dag Svihus og Nina Tjomsland, satte stor pris på at det ble åpnet for å produsere og distribuere to utgaver av medlemsbladet i 2010, etter at høstnummeret 2009 bare ble lagt ut på nettet. Vi er nå blitt kjent med at Strategiplanen for slår fast at Røffen skal gis ut minimum 2 ganger i året de neste 5 år. Vi fire er overbevist om at bladet som kommer i postkassen, kan bidra til å fremme tilhørighet og klubbkultur og samtidig være med på å markere klubbens posisjon i det norske golfmiljøet. Vi mener også at utgiftene kan reduseres ved hjelp av annonser, og vi er alle fire innstilt på å fortsette arbeidet med medlemsbladet vårt. 10

11 Turneringskomiteen 2010-sesongen startet allerede 10. april med dugnadsturnering, som vanlig med god oppslutning. Deretter fulgte torsdagsmedals på rekke og rad før vi kom til en av sesongens store løft Titleist Cup. Denne gikk av stabelen første helg i mai og bød unektelig på en del utfordringer. NGF har lagt listen høyt for denne turneringen og vil gjerne ha arrangementet så ens som mulig på de 7 banene den spilles. Det sier seg selv at det ikke er helt enkelt, og i tillegg var vi første mann ut. Imidlertid gikk det fint takket være stor innsats av banemannskapet så vel som alle de frivillige som hadde meldt seg til tjeneste. Her må spesielt nevnes juniorkomiteen som stilte mannsterke med sine medlemmer og andre foreldre. Været var heldigvis supert, men spillerne hadde vanskeligheter med å beherske den sterke vinden. Litt kaldt var det også inn i mellom. NYE OG GAMLE TURNERINGER I mai hadde vi deretter den tradisjonsrike Vårspretten for seniorer fra hele landet og med stor oppslutning. P4-golfen var ny av året men ingen suksess. Vi avsluttet måneden med Maikatten. Juni startet med Otteren Open (skifter i 2011 navn til Blest Open) mange deltagere og fine premier. Deretter var det NM for Politiet. Nok en gang var vi heldige med været og banen fikk mye skryt. Samarbeidet med Politiets arrangementskomite gikk knirkefritt. Vi var heldige som fikk noen frivilllige til å ta noen av øktene på turneringskontoret siden mesterskapet gikk over to ukedager. Nordea Pairs ble spilt som før. Bare synd at vinnerparet ikke hadde anledning til å delta i delfinalen. Nytt av året var Flaggturneringen. Denne har ikke vært spilt på flere år, men det virket som om vi trygt kan ha den fast på terminlisten. Likeledes St Hans Mix'en som hadde rekorddeltagelse. I midten av juli ble det avholdt en Junior B-tour. Nok en gang trådte Junior og Elite-komiteen til med mannskap, noe som ikke alltid er like enkelt midt i ferien. Uken etter var det Kretsmesterskap for Rogaland samordnet med Rogaland Touren. I tillegg var det som vanlig torsdagsmedal, og alt dette førte til at juli, som vanligvis er en rolig måned for TK, ble rimelig travel. I august ble Rogaland Dametour arrangert og uken etter SGK-Open. Begge med stor deltagelse sistnevnte med 83. Skagen Fondscup er en slagturnering over to dager og spilles i en klasse. 40 av klubbens lavhandicapere deltok i denne, men det er rom for flere. KM - SISTE ÅR MED 72/56 HULL? Første helg i september gikk KM av stabelen. Denne ønsker vi å flytte tilbake til helgen før Oilmens. Vi vil og ha et prøveår med 56 hull for herrene (nå 72) og 36 for damene (nå 56). For senior herrer vil det bli to klasser, fra 55 år til og med 64 og fra 65 og oppover. 12. august ble Statoil Cup spilt med 93 deltagere. - Videre den tradisjonsrike Ladies Cup og Herrenes Pokal som går over to dager. Det var dårlig oppslutning og om mulig ønskes denne spilt tidligere i sesongen. 11

12 Sesongen ble avsluttet med SGK Pokalen og Proshop Invitational. Sistnevnte med shotgunstart og mange deltagere. En hyggelig avslutning på en lang sesong. MEDAL OG MATCHER Som tidligere nevnt, gikk medalene sin vante gang hver torsdag. Interessen for disse varierer avhengig av vær og føre -forhold samt ferietid. I snitt var det 32 deltagere. Hvis mulig vil vi fra kommende sesong legge påmelding til Medal inn i GolfBox. Dette i et håp om å få flere med samt gjøre det enklere for den enkelte å melde seg på. Matchene i år gikk mer eller mindre knirkefritt, noe vi i TK er glade for. Alle ble spilt innen tidsfristene, bortsett fra KM foursome damer. Her var det fra start få deltagere og da det i tillegg kom skader og sykdom og dermed w/o, klarte en ikke å kåre en vinner. Vi håper flere melder seg på til neste sesong. På vegne av komitéen vil jeg takke alle de frivillige som har vært med og hjulpet i året som gikk. Uten disse hadde det vært vanskelig å arrangere de største turneringene. Likeledes vil jeg takke administrasjonen, greenkeeperne, proshopen og kafeteriaen for godt samarbeid. Seniorkomiteen For Turneringskomiteen, Nina Middelthon I sesongen 2010 ble det avviklet 10 turneringer, litt færre enn vanlig grunnet andre arrangementer på vår onsdag. Deltagelsen varierte som vanlig fra ca. 30 til noen og femti. I år var det hyggelig å se at flere av våre nye medlemmer deltok med stor iver. Dette viste godt igjen på premielisten da vinnerne av de to vandrepokalene ble henholdvis Karly Krag og Alfred Steffensen begge nye medlemmer i SGK. Vår regionale turnering i regi av NSG ble som vanlig holdt i begynnnelsen av juli, dessverre med heller liten deltagelse fra andre klubber. Interessen for NSG synes liten i Rogaland, og i motsetning til andre steder i landet er den ikke voksende. NSG avholdt første helg i juli fylkesmatch mot Hordaland. Denne ble spilt på henholdsvis Kolnes og Norvegen. Rogaland vant og vandrepokalen befinner seg i vårt premieskap frem til matchen i Den skal som i fjor gå av stabelen første helg i juli, så det er bare å holde av datoen og ta turen. Vi gikk i 2010 over til å premiere med gavesjekk i proshopen. Dette så ut til å fungere bra så det kommer vi også til å gjøre i Flere er interesserte i å spille lagmatcher mot de andre klubbene. Dette har vi forsøkt å få til, men det strander på at motspillerne ikke får redusert greenfee og derfor synes det blir for dyrt å delta på SGKs bane. Ambisjonene for 2011 er at vi får enda flere deltagere med i våre onsdagsturneringer og at vi får avviklet minst 12 turneringer. Komiteen takker for godt samarbeid med alle ansatte og ser frem til en lang sesong med mye hygge og godt spill. 12 For Seniorkomiteen, Nina Middelthon

13 Damekomiteen Det ble i 2010-sesongen gjennomført 23 damedager. Vi startet opp med ordinær damedag mandag 19. april og avsluttet den 4. oktober med Texas Scramble og lunch i klubbhuset. Oppslutningen har vært bra gjennom sesongen. Det har vist seg at svært få har benyttet seg av prioritert tid fra til ved å skrive seg opp på egen liste i klubbhuset. De fleste har funnet det enklest å melde seg på direkte i golfbox. Maikatt ble arrangert den 14. mai med 38 påmeldte damer. På tross av noe mindre deltakelse enn vanlig, var stemningen på topp under middagen og premieutdelingen i klubbhuset. Vi takker gavmilde sponsorer for flotte premier. Rogaland Dametour ble avviklet lørdag 7. august. 68 damer var påmeldt til denne turneringen, noe som også var noe lavere deltakelse enn vanlig. Dette skyldes nok delvis at en del av de som vanligvis deltar, fremdeles var på ferie, pluss et par andre arrangementer som kolliderte med touren. Det var heller ikke i år interesse for felles trening for damene selv om dette ble annonsert både med oppslag i klubbhuset og på nettet. ANNE MELING Det var med sorg vi i slutten av august mottok meldingen om at Anne Meling var gått bort. Med sin alltid positive holdning og blide vesen har hun vært et verdifullt medlem av Damekomitéen i ni sesonger. For Damekomiteen, Anne Surdal Grønt kort-komiteen Det ble en bra vår og sommer i 2010, og derfor stor aktivitet for proene. Banen har vist seg fra sin aller beste side etter oppgraderingen. Dette har jo ikke lagt noen demper på dem som ønsker å begynne å spille golf, heller tvert imot. Nytt av året er at alle som ønsker å begynne å spille golf kan, etter endt kurs og uten prøve, begynne å spille. De trenger kun å fullføre ett oppgaveark utarbeidet av NGF, noe som gir dem klubbhandicap 54 og spillerett. All undervisning er utført innenfor NGFs rammer for gjennomføring av Veien til golf -opplæring. Antallet kursdeltakere har vært omtrent det samme som tidligere år. Ca 100 juniorer har gått på kurs, og den voksne andelen ligger på ca 50. Noen er medlemmer av vår klubb og får utlevert klubbhandicap, andre må bli medlem av annen klubb for å få dette. Kontakten mellom Grønt Kort komiteen foregår stort sett over mail, og fungerer bra. Etter at NGF besluttet at ordningen med grønt kort skulle opphøre fra 2010, ser vi at behovet for Grønt kort-komiteen ikke lenger er til stede. Vi takker for oss! For Grønt kort-komiteen, Åse K. Dalheim 13

14 Resultatregnskap DRIFTSINNT. OG DRIFTSKOSTN. Driftsinntekter Kontingenter og innmeld.avg. Andre inntekter Sponsorer mv Greenfee og range Sum driftsinntekter Driftskostnader Leie maskiner og inventar Diverse rekvisita Vedlikehold maskinpark Greenfee og rangeprovisjon * Lønninger, folketrygd mm (note 3) Forsikringer Avskrivn. varige driftsmidl. (note 1) Reiser Turnerings- og møteutgifter Vedlikehold bane Kontor og data Fremmedytelser Vedlikeh. verksted, adm.bygg Andre utgifter Trykksaker Telefon og porto NGF, Norsk Golf Sponsorutgifter Drift og vedlikehold klubbhus Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP FINANSINNT. OG FINANSKOSTN. Finansinntekter Renteinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT ( ) ( ) ( ) ( ) OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER * Inntekter i budsjettet er netto

15 Balanse pr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger, parkeringsplass Bane Maskiner og inventar Sum anleggsmidler Note Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Forskudd fra kunder Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldig feriepenger, inkl. arbeidsgiveravgift Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stavanger 14. januar Solveig Åsland Odd Engelsgjerd LEDER STYRET SGK NESTLEDER STYRET SGK STYREMEDLEM STYREMEDLEM Elin Klovning STYREMEDLEM Åge K. Westbø STYREMEDLEM Tore Tollefsen VARAMEDLEM DAGLIG LEDER 15

16 Noter Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Maskiner Bygninger og inventar park. Bane Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr. 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr. 31/ Prosentsats for ord. avskr år Note 2 - Kundefordringer Pålydende Verdi balanse Note 3 - Lønninger, folketrygd mm Gjennomsnittlig antall ansatte i 2010 er 12 årsverk Lønn til daglig leder Revisjon er kostnadsført med ex. mva. Herav konsulentbistand Note 4 - Gjeld til kredittinstitusjoner Lånene er ytt av Sparebank 1 Gjeldsbrevslån Lånebeløp: Kassekreditt Lånebeløp: SpareBank 1 har panterett i gnr. 39, bnr. 45, fnr. 1, Stavanger 16

17 Rapport fra Kontrollkomiteen for 2010 Stavanger Golfklubb hadde et årsoverskudd på NOK i 2010 mot et budsjettert overskudd på NOK og dermed et positivt resultatavvik på NOK Klubbens samlede inntekter utgjorde NOK i 2010 mens det var budsjettert med NOK , et positivt avvik på NOK Hoveddelen av det positive avviket skyldes høyere kontingenter og innmeldingsavgift enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Klubbens samlede driftskostnader ble nesten identisk med budsjett: NOK i 2010 mot budsjett NOK For noen av kostnadspostene var det imidlertid avvik. Det ble foretatt avskrivninger på varige driftsmidler, inklusive banen, på NOK mot budsjett NOK På det tidspunktet budsjettet for 2010 ble utarbeidet var det ikke besluttet at det ville bli foretatt avskrivninger av selve banen. Dette har imidlertid, i samråd med revisor, blitt besluttet i ettertid, og dette har belastet regnskapet med en ikke-budsjettert kostnad på vel 1 mill kr. Avskrivningene av øvrige driftsmidler ble imidlertid lavere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet slik at det negative avviket på de totale avskrivningene på anleggsmidler ble NOK Posten Reiser ble lavere enn budsjettert: NOK mot budsjett NOK Dette skyldes færre reiser for junior- og elitespillerne enn det som var antatt ved inngangen til året. På den annen side endte posten Fremmedytelser på NOK og NOK over budsjett. Avviket skyldes at det har blitt brukt mer kostnader enn budsjettert på trening for juniorene og elitespillerne. Regnskapet for 2010 viste netto finans på minus NOK mot budsjett på minus NOK Det negative avviket skyldes dels svakere likviditet gjennom året enn antatt og høyere lånerente enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Kontrollkomitéen har mottatt løpende rapportering fra styrets og administrasjonens arbeid gjennom 2010 og har intet å bemerke. Komitéen har ikke mottatt saker til behandling i løpet av året. Stavanger, 18. januar 2011 Leif Ramsnes Per Grønning

18 Styrets forslag 1. Styret vil tilby medlemskap for inntil 100 personer fra venteliste. 2. Styret foreslår å øke kontingenten for alle medlemskategorier. KONTINGENTER SGK Hovedmedlem Ektefelle/samboer Yngre Junior Eldre Junior (18 21 år) Studenter/vernepliktige* Pensjonister (fra 68 år) Passive medlemmer Innmeldingsavgift * (inntil 25 år) Innkomne forslag som kommer styret i hende etter at innkallingener er gått i trykken, vil bli lagt ut på våre hjemmesider Hole in one 2010: Hull 5 Sverre Ekeli, Eskil Hansen, Roar Høgåsen Tone Arild Hull 10 Phillip Keul Monica Surdal Arnesen 18

19 19

20 Budsjett 2011 Inntekter Sum Admin. Sponsor Bane Startere Range Kontingenter Greenfee Range Konkurranser Sponsor Offentlige tilskudd Klubbhus Sum inntekter Driftskostnader Sponsorkostnader Diverse sponsorkostnader Sponsorturer Sum sponsorkostnader Personalkostnader Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum personalkostnader Junior/Elite Andre komiteer 20

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb Ellen Jepson For trallehuset (fra 1964) og Juniorhuset (fra 1957) ble sesongen 2014 den aller siste KLUBBHUSET Tirsdag 10. februar 2015 kl 19.00 41 28 18 17 16

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap 01.01.2001 31.12.2001

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

- Nå er vi i ferd med lå legge ut topplaget og skal snart i gang med såingen. Sprøytesåing

- Nå er vi i ferd med lå legge ut topplaget og skal snart i gang med såingen. Sprøytesåing MEDLEMSAVIS FOR Stavanger Golfklubb Nr. 1/09 www.sgk.no Snart i mål AV DAG SVIHUS (TEKST) OG ELLEN JEPSON (FOTO) Etter år med planlegging og ideer, og et ikke så lite økonomisk utlegg, begynner vi å se

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Komiterapporter til årsmøte 2015) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse Banedrift og tekniske innretninger...

Detaljer

Styrets beretning for året 2013

Styrets beretning for året 2013 ÅRSBERETNING 2013 Styrets beretning for året 2013 Styret for 2013 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Harald Horne Geir Andersen Dag W.Eriksen Ragnar B. Johansen Anne

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer