Årsmøte Stavanger Golfklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Stavanger Golfklubb"

Transkript

1 INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb Ellen Jepson For trallehuset (fra 1964) og Juniorhuset (fra 1957) ble sesongen 2014 den aller siste KLUBBHUSET Tirsdag 10. februar 2015 kl 19.00

2 Medlemsoversikt SGK GRAFIKK/FOTO ELLEN JEPSON HERRER DAMER Aktive over 18 år Aktive under 18 år Passive (herrer) Aktive over 18 år Aktive under 18 år Passive (damer) Antall medlemmer, inklusive passive, siste 10 år I ALT REPRESENTANTER I NGF Styret: Tore Nyrén Valgkomite: Kjersti Jæger HERRER DAMER

3 Sammensetning etter valget 11. februar 2014 Styret og komiteer 2014 STYRET Odd Engelsgjerd (leder) Kjersti Jæger (nestleder) Tore Tollefsen Tore Nyrén Karen Thorsen Vatnamot Magnus Oliver Jepson Gro Sverdrup Kleppestø (vara) BANEKOMITE Bernt Malmo (leder) Eirik Tage Johansen Viggo Dybsland Olsen Espen Samuelsen Einar Sunde Berit Gilje Magnus Oliver Jepson (styrets rep.) TURNERINGSKOMITE Nina Middelthon (leder) Leif Surdal Lars Vinje Tor Eivind Festervoll Joao Leitao Inge Bjørn Eidem Knut Berg-Thommassen Elisabeth Thorsen Helge Håland Sigrun Lilleløkken Tore Tollefsen (styrets rep.) Onsdagsslicen Inger Mydland (leder) Jan Helge Hansen Øyvin Fiskå Tone Arild JUNIOR OG ELITEKOMITE Torbjørn Næss (leder) Tore Mikalsen (nestleder) Eivind Eliassen Morten Helliesen Karen Thorsen Vatnamot Nicolai Songe-Møller Helge Halvard Helgø Anne Friis-Thommassen Kjersti Jæger (styrets rep.) DAMEKOMITE Anne Surdal (leder) Gunvor Grundstad Bodil Borgen SENIORKOMITE Rein Brand (leder) Michael Oram Nina Tjomsland Solfrid Foseide Lisbeth Sverdrup Schmith REDAKSJONSKOMITE Nina Tjomsland (leder) Ellen Jepson Dag Svihus Henrik Paaske Ny komite 2014: REKRUTTERINGSKOMITE Anne Ferkingstad (leder) Johnny Puntervold Wenche Døskeland Erik Dokka Haug Gro Sverdrup Kleppestø (styrets rep.) KONTROLLKOMITE Leif Ramsnes Jan Kjetil Nystrøm VALGKOMITE Arnfinn Orten (leder) Randi Thorsen Vatnamot Terje Bakka Per Haaland (vara) REVISOR: Stavanger Revisjon v/terje Sætrevik 3

4 Styrets beretning 2014 Vi hadde rekordtidlig åpning av banen 15. mars og god kvalitet på banen gjennom hele sesongen. Sportslig toppet det seg med seier i Lag-NM herrer på hjemmebane. På medlemssiden har vi klart å stoppe nedgangen, med positiv tilgang i Det har også i år vært stor aktivitet i klubben, og dette har til tider krevd mye arbeid av klubbens tillitsvalgte, frivillige medlemmer og ansatte. Det er blitt avholdt 11 styremøter samt mange møter av ulik karakter, hvor styret eller representanter fra styret har vært direkte involvert. Styret sendte ut spørreundersøkelse til medlemmene i november. Denne vil bli evaluert og bearbeidet i Styret opprettet tidlig i 2014 en Arbeidsgruppe Bygg som skulle se på bygningsmassens tilstand og på fremtidens behov. Styret presenterte gruppens arbeid på informasjonsmøte 9. september. Her ble det foreslått at trallehus og juniorhus skulle rives og erstattes av et nytt aktivitetshus. Klubbhuset skulle renoveres med nytt kjøkken og toaletter. Garderobene i kjeller skulle rives og gjøres om til trallerom. Etter god respons fra medlemmene ble forslagene presentert på ekstraordinært årsmøte 24. november. Her ble vedtaket: Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner med 84 stemmer for, 11 stemmer mot og 2 stemmer blank at Stavanger Golfklubb kan inngå et låneopptak av inntil 16,5 millioner for oppføring av nytt bygg og renovering av klubbhuset. Arbeidet starter tidlig i januar FOTO: ELLEN JESPON 4 Stor spenning når stemmer skal telles opp under det ekstraordinære årsmøtet 24 november. Fra venstre Karen Vatnamot, Kjersti Jæger og Steinar Fløisvik

5 BANEN Banen ble åpnet med sommergreener 15. mars og disse ble holdt åpne ut året. Herjingene etter stormen i desember 2013 ble, etter god innsats, ordnet opp i av banemannskapet og dugnadsgjengen før sesongstart. Før sesongen ble det også bygd nye teesteder til korteste spillesløyfe. Dette ble stor suksess. Banen fremsto med meget god kvalitet og stabile spilleforhold hele sesongen. Før vintersesongen er det laget nye fundamenter i betong til vinter-tees. ØKONOMI Klubbens økonomi er god både med sunn balanse og positivt resultat. Langsiktig gjeld pr er på 16,8 mill. Klubben nedbetaler årlig 1,2 mill. av lånet som ble tatt opp i forbindelse med rehabilitering av banen. Halvdelen av lånet er nå overført fra fast til flytende rente. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Det er ikke rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i store person- eller materielle skader i løpet av året. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Klubben har en målsetting om å unngå forskjellsbehandling grunnet kjønn. MILJØRAPPORTERING Klubbens virksomhet forurenser det ytre miljøet i beskjeden grad. Det legges vekt på å benytte miljøvennlige innsatsfaktorer. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. SPORTSLIGE HØYDEPUNKT Klubben har også i år hatt stor bredde i representasjon på elite og juniornivå. Våre spillere har deltatt i flere nasjonale og internasjonale konkurranser. Resultatmessig er dette en av de beste sesonger i klubbens historie. Høydepunktet var gull for herrer i Lag-NM med Ole Ramsnes, Eirik Tage Johansen, Sonde Ronold, Petter Mikalsen, Are Friestad og trener Jan Egil Nærland. KOMITEER OG MEDARBEIDERE Stavanger Golfklubb har en stor stab frivillige medarbeidere i komitéene. Disse komitéene arbeider etter egne budsjetter og gjør en uvurderlig innsats for klubben. Styret takker alle ansatte, komitémedlemmer, dugnadsgjeng, kafépersonell og proer. En spesiell takk til headgreenkeeper Inge Ullestad, som går av med pensjon til vinteren etter mange års innsats. En takk også til våre medlemmer som gir sin grasrotandel ved pengespill til SGK. Dessuten en takk til alle våre samarbeidspartnere for den økonomiske støtten i sesongen som er gått. Stavanger Odd Engelsgjerd, Kjersti Jæger, Tore Tollefsen, Tore Nyrén, Magnus Jepson, Karen Thorsen Vatnamot, Gro Sverdrup Kleppestø, Steinar Fløisvik. 5

6 6 Banekomiteen En kan vel knapt finne større kontraster værmessing enn mellom 2013 og Mens vinteren 2013 var spesiell kald, og det fremdeles var tele i greenene 12. april, var vinteren 2014 spesiell mild. Dette gjorde at banen knapt hadde vinterskader og kunne åpnes for spill på sommergreener allerede fra 15. mars. For banemannskap og de frivillige fra senior-gjengen var det likevel mye å ta tak i ved begynnelsen av året, bl.a. med å rydde opp etter stormens herjinger senhøsten En større trerekke langs hull 2 mot stien var blåst overende og måtte fjernes. Dette nødvendiggjorde at et sikkerhetsnett måtte settes opp for å beskytte turgjengere mot golfballer ute av kurs. Ny bjørk på hull 16 ble også plantet som erstating for den som blåste ned i stormen. Banemannskapet har gått til anskaffelse av utstyr som kan blåse fairwayene rene, og mindre trær og kvister blir flisekuttet på stedet. Dette gjør at slikt arbeid går raskere unna, og var også medvirkende årsak til at vårens dugnad ble redusert med en dag. Bunkrene har vært en utfordring siden de ble renovert i forbindelse med rehabiliteringen av banen. Det valgte sportscrete-belegget viste seg å være en feil investering. Det tålte ikke vårt klima og sprakk opp slik at knust pukk ble blandet med bunkersanden. I løpet av vinteren ble 7 greenside-bunkre renovert og ny sand tilført. Det viste seg at den nye sanden inneholdt elementer av kvarts som skadet klipperne. Dette tok sand-leverandøren på seg skylden for, og ny sand ble tilført. Alt dette gjør at bunkersanden ikke har fått satt seg tilstrekkelig enda. Av i alt 26 greenbunkre på banen, er nå 12 renovert på nytt, slik at det enda er 14 bunkre som skal renoveres. Syv nyanlagte teesteder for den korte sløyfen ble graslagt, ferdigstilt og tatt i bruk i løpet av våren. Av andre forbedringer på banen kan nevnes at det er laget nye traseer ned fra tee 10 og 16, samt at det er laget betongfundament for vinter-teesteder på de fleste hull på banen. Merkingen av teesteder med tall som viser banens lengde fra teested mener vi har vært en suksess, til tross for noen merknader på at tallene kunne vært større. Banen har vært meget god i løpet av hele sesongen med tett og god grasvekst både på fairways, teesteder og greener. Sommergreenene har vært åpne fra og med 15. mars til ut året, og det har aldri skjedd før. Det vil neste år bli et nytt program for stell og vedlikehold av greenene som vi tror vil gjøre dem både jevnere og raskere. Banekomiteen vil takke Inge Ullestad som i løpet av vinteren går inn i pensjonistenes rekker for en fremragende innsats for Stavanger Golfklubb de årene han har vært head-greenkeeper. Hans bidrag og engasjement under banens renoveringsperiode var uvurderlig, og han har satt sitt monumentale stempel på banen med alle sine steinmur-konstruksjoner. For Banekomiteen, Bernt Malmo

7 Junior- og Elitekomiteen (JEK) 2014 har vært en flott sesong med stor aktivitet blant våre juniorer og elitespillere. Vi vil først og fremst takke våre utmerkede proer som har fulgt opp spillerne på alle nivåer fra knøtter til våre profesjonelle spillere. Sportslige høydepunkter for spillere i satsningsgruppene inkluderer: Gull for herrer og 5. plass for damer i Lag NM på Stavanger 4 plass til Petter Mikalsen i NM Individuelt på Tyrifjord Eirik Tage Johansen har herjet på Gecko Tour og Sondre Erevik Ronold med gode resultater i Nordic League Aksel Olsen og Petter Mikalsen har markert seg på hvert sitt College-lag i USA Marthe Wold og Ole Berge Ramsnes med seire i Norgescup. Våre 3 proffer er med i NGF satsingen i 2015 med Eirik Tage Johansen og Sondre Erevik Ronold i Team Norway og Ole Berge Ramsnes i Team Alcaidesa. Pallplasseringer på Julie Aas Nordin, Harald Eliassen og Petter Møller på Titleist Tour og topp-10 plasseringer på Stine og Anders Lindanger. Stine Lindanger og Aron Berhane med seier på Junior Tour 1. Divisjon Vi har i år fått opp flere yngre spillere på Titleist Tour, og med opptil kvalifiserte spillere til hver turnering, har SGK i 2014 kanskje vært den klubben med flest spillere på dette nivået. Nivået i norsk Junior golf er for tiden meget høyt, og vi konkurrerer mot spillere i Europatoppen. Junior- og Elitekomiteen er derfor glad for at SGK har besluttet å investere i enda bedre treningsfasiliteter og dermed legger forholdene til rette for kvalitetsmessig trening året rundt. Internt i klubben er det også høyt nivå, noe som synliggjøres gjennom klubbmesterskap og andre utmerkelser: Bestemannsprisen jenter: Marthe Wold Bestemannsprisen gutter: Petter Møller Fremgangspris jenter: Julie Aas Nordin Fremgangspris gutter: Ruben Pettersen Klubbmester Junior jenter: Julie Aas Nordin Klubbmester Junior gutter: Petter Møller Klubbmester Damer: Heidi Quesada Carlsen Klubbmester Herrer: Petter Mikalsen Juniorpokalen: Håvard Næss Petter Mikalsen 7

8 FOTO: ARE FRIESTAD Knøttegolferne feirer avsluning på sommmerskolen med is 8 MILJØ OG REKRUTTERING For å ha et godt tilbud til flest mulig barn og ungdom, legger vi også vekt på turneringer med sosialt tilsnitt. I 2014 har dette i hovedsak omfattet: Junior Tour som er en serie turneringer på ulike baner lokalt i regionen Juniorscramble på fredager der både nybegynnere og rutinerte møter opp for 9 hull scramble og pizza i Juniorhuset. Vennskapsturnering i Esbjerg mot Stavangers vennskapsbyer i Danmark, Sverige og Finland. (Stavanger vant!) Vertskap for golfspillere fra Houston som en del av «Texas Days» i regi av Stavanger kommune Sommerskolen med i alt 78 gutter og jenter arrangert av våre proer med Are i spissen Treningstilbud året rundt med innetrening og vinterserie Junior- og Elitekomiteen vil også takke styret, administrasjonen, banemannskap og øvrige komiteer for utmerket samarbeid og ser frem til en flott sesong i For Junior- og Elitekomiteen, Torbjørn Næss

9 Turneringskomiteen Sesongen 2014 er historie, og vi kan se tilbake på en meget vellykket sådan både hva gjelder vær, bane og gode resultater i de ulike større turneringene. NM for lag kronet det hele med en flott seier, men vi har også hatt gode resultater av våre spillere i de fleste andre åpne turneringene vi har arrangert. Komiteen endret fra begynnelsen av sesongen påmeldingsfristen fra torsdag til fredag. Dette samtidig som det ble sendt ut en reminder for flere av de større turneringene, gjorde at oppslutningen om disse økte. Det gode været hjalp nok også. Litt større oppslutning i Nora Smedvig's Pokal og KM damer var positivt, selv om vi kunne ønsket oss et ennå større antall deltakere. I KM Senior damer ble det besluttet å lage to klasser som for herrene. Det virket å være en populær beslutning. På grunn av kollisjon med Titleist turnering ble KM junior avholdt senere på høsten og premieutdeling i forbindelse med denne. En god løsning som vi eventuelt kan videreføre i samråd med Junior- og Elitekomiteen. Sommerens store utfordring var NM for lag. Denne turneringen finner sted midt i juli, og mange av våre faste frivillige var bortreist. Vi fikk imidlertid god hjelp fra styret og noen av våre faste medhjelpere som tok doble vakter. Været var perfekt, og så vidt vi kan bedømme det, gikk alt som det skulle. Regelen når det gjelder dette mesterskapet, er at den klubben hvis lag vinner skal arrangere det påfølgende år. M.a.o. skal vi på nytt ha NM for lag. Dette finner sted fra den Vi håper på godt vær og mange interesserte frivillige. Både før og etter NM arrangerte vi flere store turneringer. Det startet med Vårspretten som er en av årets første store nasjonale turneringer for seniorer. I denne deltok over 100, og av disse var en stor andel fra andre klubber i landet. Deretter fulgte Titleist Tour, Rogaland Dametour, RTR med innlagt kretsmesterskap, og endelig ut i september, avslutningsturnering for regionen's juniorer. I tillegg til alle disse kom klubbturneringene, så det sier seg selv at det ble en travel sesong. Som de fleste er klar over kom Golfbox med et nytt opplegg for sesongen Ikke alt fungerte slik det skulle, og det skaffet oss en del problem. De fleste lot seg løse, men det gikk mye tid med til dette, selv om flere av TKs medlemmer er gode på data. Nå ser vi frem til en ny sesong og regner med at mange av problemene er ryddet av veien. Vi håper at flere vil spille med i de ulike turneringene. Spørreundersøkelse blant medlemmene er foretatt, med god respons. TK vil bruke svarene til å forbedre oss på ulike felt, i den grad det er mulig. Vi har merket oss at vi nok har mye ugjort hva gjelder den sosiale biten, og vil prøve å rette på dette. Medal er allerede diskutert, og vi kommer til å endre både litt på tidspunkt og påmelding. Premiene for bl.a. medal har de siste årene vært premiesjekker. Glass har vært en tilleggspremie i slutten av måneden. Innbetalt startkontingent går i det store og hele tilbake til spillerne. 9

10 FOTO: ELLEN JESPON Takket være uvurderlig innsats fra mange frivillige, klarte vi å gjennomføre et meget bra NM- Lag Her er det score-rapportering. Sondre Ronolds avgir scoren til frivillig Tone Arild. Skagenfondene, Blest Open, Nordea Pairs, Hydrawell Open og Proshop Invitational er alle sponsete turneringer. Vi takker de ansvarlige for disse og håper dette fortsetter også i kommende sesong. I juni hadde vi Pink Cup som er en NGF turnering til inntekt for brystkreftrammede. Vi fikk inn en pen sum fra innbetalt startkontingent og salg av kaker/kaffe som i sin helhet går til Kreftforeningen. En stor takk til dem som bakte og var med å arrangere turneringen. Vi takker som alltid banemannskapet for godt samarbeid. I år går en ekstra takk til Inge som vi har samarbeidet med i alle år og på alle plan. Og vi ser frem til å gjøre det samme med vår nye head-greenkeeper Frode. Dernest takker vi Sheena og Fraser i proshopen for veldig god hjelp, ikke minst i forbindelse med turneringene. Samarbeidet med restauranten har vært godt. Det samme kan sies om styret som har vært behjelpelige i forbindelse med turneringer og likeledes vært lydhøre overfor våre problem med Golfbox etc. Tilslutt takk til administrasjonen for god assistanse. TK ser frem til en kjekk ny sesong med nye utfordringer. For Turneringskomiteen Nina Middelthon 10

11 Seniorkomiteen Seniorgruppen står for trivsel og bred oppslutning, og populært samvær etter turneringene. Mange modne spillere og ikke bare kvinner setter stor pris på det nye systemet med kjønnsnøytrale utslagssteder. Seniorturneringene er så populære at de tar hele banen i bruk fra starten av, med utslag fra alle hull. Det at herrene nå blir delt i to grupper i disse turneringene, med utslagssted bestemt av handicap, har bidradd til å trekke enda flere spillere. Hele inntekten fra seniorturneringene går tilbake til deltakerne i form av premier, trøstegaver og tilskudd til bevertning. Som en virkelig sosial gruppe, gleder vi oss til å ta i bruk enda bedre fasiliteter etter årets store byggeprosjekt. Vi er også godt fornøyd med deltakelsen i NSGs laggolf, med to herrelag og et damelag som rykket opp til 2. divisjon, og ser fram til videre utvikling. Seniorkomiteen har bestått av Rein Brand, leder; Michael Oram, Solfrid Foseide, Lisbeth Sverdrup Schmith, og Nina Tjomsland. For seniorkomiteen, Nina Tjomsland Redaksjonskomiteen Redaksjonen har produsert to utgaver av medlemsbladet Røffen i Tilgangen på interessante og viktige emner har vært nesten overveldende, og vi setter stor pris på at styret har valgt å fortsette med å få bladet trykket og sendt ut til alle medlemmene. Vi ser dette som en mulighet til å ta opp viktige temaer på mer utfyllende vis enn det som er mulig på nettsidene, og til å prøve å inkludere også medlemmer som kanskje spiller sjelden. Redaksjonen har bestått av Nina Tjomsland (leder), Ellen Jepson som både fotograferer, skriver og tegner ut, Henrik Paaske og Dag Svihus. Som alltid er vi takknemlig for hvert innspill vi får, og vi vil svært gjerne høre fra medlemmer som kan tenke seg å bidra. For redaksjonskomiteen, Nina Tjomsland 11

12 Damekomiteen Også i 2014 opplevde vi en strålende golfsesong i Stavanger. Dette resulterte i godt oppmøte på Damedagene hvor 65 damer spilte sammenlagt 535 runder. Vi startet opp 28. april, og avsluttet 29. september med Scrambleturneringer. Disse ble begge etterfulgt av premieutdeling og noe godt å spise i Klubbhuset. Mellom disse to turneringene gjennomførte vi 21 ordinære Damedag-turneringer. Maikatt ble spilt fredag 23. mai. Her var det som vanlig shotgun-start Etter runden var det middag og premieutdeling i klubbhuset. A-klassen ble i år vunnet av Solfrid Foseide, og i B-klassen gikk Nina Middelthon av med seieren. Videre var det premie for nærmest streken på hull 9, som ble vunnet av Else Medhus Knudsvik, og Ellen Jepson vant nærmest flagget på hull 10. En stor takk til sponsorer for fine premier. Søndag 22. juni arrangerte vi Rogaland Dametour. 73 damer var her påmeldt. Vinner av klasse A som, spilte slagspill ble, som i 2013, Helene Persson, Sola GK, med 70 slag netto. Klasse B og C spilte stableford, og her ble vinnerne, som begge tilhører SGK, Kirsten Foseide Pedersen med 39 poeng i klasse B og Bea Lange Kloster med 43 poeng i klasse C. For Damekomiteen, Anne Surdal FOTO: ELLEN JESPON 12 Maikatt er en populær dameturnering, og ble spilt i flott vær med mange spillelystne damer. Karly Krag og Bea Lange Kloster er godt i gang med sine runder på den fin-fine banen.

13 FOTO: ELLEN JESPON Det ble oppnådd 3 HIOs på hull 3, hele 8 HIOs på hull 5 og 2 på hull 10. Ingen HIOs på hull 17 i 2014 Sensasjonell Hole In One-rekord Nei, det var ikke det høye antallet, hele 13 HIOs som var sensasjonen. Det har det vært flere tidligere i SGKs historie, rekord på 17 i 1997, og god 2. plass i 2003 med 15 stk. Men det at hele tre HIOs ble satt i løpet av ti uker, av en og samme person det er meget spesielt også globalt. Også meget spesielt at Tomas Helgø, mesteren for de tre HIOs, bare er 15 år! De aller fleste av oss oppnår aldri å få ballen i hullet på ett slag, og ikke så rart, da sjansen for at dette skal skje normalt er ca. 1: I følge medlem og journalist i Rogalandsavis, Torbjørn Svendsen, er sjansen Tomas Helgø, 15, har klart noe som garantert ingen av oss vil klare. Foto: Thorbjørn Svendsen/ rogalandsavis.no for å få tre fulltreffere i løpet av 10 uker med 50 spilte runder 1:40 milliarder! Slå den! Listen til høyre gir hele oversikten over SGK-HIOs oppnådd i HIO 2014 Knut Åm Roy Østli Sigrunn Lilleløkken Barry L. Jones Inger Mydland Elisabeth Thorsen Ole Terje Jacobsen Atle Sivertsen Bente Soltvedt Leif Inge Slethei Tomas Helgø Tomas Helgø Tomas Helgø HULL

14 Resultatregnskap DRIFTSINNT. OG DRIFTSKOSTN. Driftsinntekter Kontingenter og innmeldingsavgift Andre inntekter Sponsorer mv Greenfee og range Sum driftsinntekter Driftskostnader Leie maskiner og inventar Diverse rekvisita Vedlikehold maskinpark Greenfee og rangeprovisjon * Lønninger, folketrygd mm (note 3) Forsikringer Avskrivn. varige driftsmidler (note 1) Reiser Turnerings- og møteutgifter Vedlikehold bane Kontor og data Fremmedytelser Vedlikehold verksted, adm.bygg Andre utgifter Trykksaker Telefon og porto NGF, Norsk Golf Sponsorutgifter Drift og vedlikehold klubbhus Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG FINANSKOSTN. Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP ÅRSRESULTAT * Inntekter i budsjettet er netto 14

15 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger, parkeringsplass Bane Maskiner og inventar Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Note 1 Note 1 Note 1 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Forskudd fra kunder Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Note 4 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig feriepenger, inkl. arbeidsgiveravgift Skyldig offentlige avgifter Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stavanger 14. januar 2015 Odd Engelsgjerd STYRELEDER Kjersti Jæger NESTLEDER Karen T. Vatnamot STYREMEDLEM Magnus Jepson STYREMEDLEM Tore Nyrén STYREMEDLEM Tore Tollefsen STYREMEDLEM DAGLIG LEDER 15

16 Noter Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler Bygninger park Bane Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr. 1/ Ordinære avskrivning + Avskr. på oppskrivning Tilbakeført avskrivning Ekstraord. nedskrivning Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr. 31/ Prosentsats for ord. avskr Note 2 - Kundefordringer I år I fjor Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen Note 3 - Lønninger, folketrygd mm Gjennomsnittlig antall ansatte i 2014 er 11 årsverk Lønn til daglig leder: Revisjon er kostnadsført med ex. mva. Herav konsulentbistand Note 4 - Gjeld til kredittinstitusjoner Lånene er ytt av Sparebank1 SR-Bank Gjeldsbrevslån Lånebeløp: Sparebank1 SR-Bank har panterett i gnr. 39, bnr. 45, fnr. 1, Stavanger Maskiner og inventar Avskrivningstiden for bane er i 2014 justert til 40 år, mot 30 år i 2013-regnskapet 16

17 Rapport fra Kontrollkomiteen FOTO: ELLEN JEPSON Stavanger Golfklubb sitt årsregnskap for 2014 var i det store og hele i tråd med budsjett. Klubbens samlede inntekter var NOK mot budsjettert NOK , altså litt lavere enn budsjettert. De samlede driftskostnadene var imidlertid også litt lavere enn det som var lagt til grunn i budsjettet, NOK mot NOK Driftsresultatet for 2014 ble i tråd med budsjettet. Driftsresultatet endte på NOK mot budsjettert NOK Netto finansposter var budsjettert til minus NOK mens realisert netto finans ble minus NOK Klubbens årsoverskudd endte dermed på NOK mot et budsjettert overskudd på NOK Kontrollkomitéen har mottatt løpende rapportering fra styrets og administrasjonens arbeid gjennom 2014 og har intet å bemerke. Komitéen har ikke mottatt saker til behandling i løpet av året. Stavanger 15. januar 2015 Leif Ramsnes Jan Kjetil Nystrøm 17

18 Styrets forslag 1. Styret foreslår at kontingenten for alle medlemsgrupper med unntak av passive holdes uforandret. Passive medlemskontingent reduseres til kr inkl. 2 greenfees. 2. Styret foreslår å opprette en ny kontingentkategori: Yngre Junior i aldergruppen 5 10 år. Kontingent 2015 kr Styret foreslår å redusere innmeldingsavgiften til kr for hovedmedlem og kr for ektefelle/samboer. Innmeldingsavgift trer i kraft for nye medlemmer ved fylte 26 år. KONTINGENTER SGK Hovedmedlem Ektefelle/samboer Yngre Junior (5 10 år) Junior (11 17 år) Eldre Junior (18 21 år) Studenter/vernepliktige (inntil 25 år) Pensjonister (fra 68 år) Passive medlemmer Innmeldingsavgift (nye medl. fra 26 år) Hovedmedlem Ektefelle/samboer Innkommet forslag til styre/ årsmøtet 2015 Passivt medlemskap Per dato har et passivt medlemskap, så vidt jeg vet, ingen fordeler. Det at man ønsker passivt medlemskap kan skyldes mange ting, utlendighet, helse, osv. Alternativet til passivt medlemskap er å melde seg ut.istedenfor å melde seg ut, kunne det kanskje være en idé å beholde passivt medlemskap dersom man kan spille inntil x runder per år eller få rabatt på greenfee. Med vennlig hilsen Medlem 446 Egil Mønnich

19 Til Styret i Stavanger Golfklubb Revisors beretning for 2014 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stavanger Golfklubb som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig Ieder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler om god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig Ieder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentllg feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til foreningen Stavanger Golfklubb per 31. desember 2014 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til attestasjonsstandard (ISAE) 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finasiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge

20 Budsjett 2015 Inntekter Sum Admin. Sponsor Bane Startere Range Kontingenter Greenfee Range Konkurranser Sponsor Offentlige tilskudd Klubbhus Sum inntekter Driftskostnader Sponsorkostnader Diverse sponsorkostnader Sponsorturer Sum sponsorkostnader Personalkostnader Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum personalkostnader Junior/Elite Andre komiteer 20

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Styrets beretning for året 2013

Styrets beretning for året 2013 ÅRSBERETNING 2013 Styrets beretning for året 2013 Styret for 2013 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Harald Horne Geir Andersen Dag W.Eriksen Ragnar B. Johansen Anne

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 5 Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Erik Søndervik Nestleder: Hilde Jørgensen Sekretær: Terje Kleppe Kasserer: Øyvind Johansen Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Til beboerne i Skovbakken Borettslag

Til beboerne i Skovbakken Borettslag 1 Skovbakken Borettslag Til beboerne i Skovbakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer