Årsmøte Stavanger Golfklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Stavanger Golfklubb"

Transkript

1 INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb Ellen Jepson For trallehuset (fra 1964) og Juniorhuset (fra 1957) ble sesongen 2014 den aller siste KLUBBHUSET Tirsdag 10. februar 2015 kl 19.00

2 Medlemsoversikt SGK GRAFIKK/FOTO ELLEN JEPSON HERRER DAMER Aktive over 18 år Aktive under 18 år Passive (herrer) Aktive over 18 år Aktive under 18 år Passive (damer) Antall medlemmer, inklusive passive, siste 10 år I ALT REPRESENTANTER I NGF Styret: Tore Nyrén Valgkomite: Kjersti Jæger HERRER DAMER

3 Sammensetning etter valget 11. februar 2014 Styret og komiteer 2014 STYRET Odd Engelsgjerd (leder) Kjersti Jæger (nestleder) Tore Tollefsen Tore Nyrén Karen Thorsen Vatnamot Magnus Oliver Jepson Gro Sverdrup Kleppestø (vara) BANEKOMITE Bernt Malmo (leder) Eirik Tage Johansen Viggo Dybsland Olsen Espen Samuelsen Einar Sunde Berit Gilje Magnus Oliver Jepson (styrets rep.) TURNERINGSKOMITE Nina Middelthon (leder) Leif Surdal Lars Vinje Tor Eivind Festervoll Joao Leitao Inge Bjørn Eidem Knut Berg-Thommassen Elisabeth Thorsen Helge Håland Sigrun Lilleløkken Tore Tollefsen (styrets rep.) Onsdagsslicen Inger Mydland (leder) Jan Helge Hansen Øyvin Fiskå Tone Arild JUNIOR OG ELITEKOMITE Torbjørn Næss (leder) Tore Mikalsen (nestleder) Eivind Eliassen Morten Helliesen Karen Thorsen Vatnamot Nicolai Songe-Møller Helge Halvard Helgø Anne Friis-Thommassen Kjersti Jæger (styrets rep.) DAMEKOMITE Anne Surdal (leder) Gunvor Grundstad Bodil Borgen SENIORKOMITE Rein Brand (leder) Michael Oram Nina Tjomsland Solfrid Foseide Lisbeth Sverdrup Schmith REDAKSJONSKOMITE Nina Tjomsland (leder) Ellen Jepson Dag Svihus Henrik Paaske Ny komite 2014: REKRUTTERINGSKOMITE Anne Ferkingstad (leder) Johnny Puntervold Wenche Døskeland Erik Dokka Haug Gro Sverdrup Kleppestø (styrets rep.) KONTROLLKOMITE Leif Ramsnes Jan Kjetil Nystrøm VALGKOMITE Arnfinn Orten (leder) Randi Thorsen Vatnamot Terje Bakka Per Haaland (vara) REVISOR: Stavanger Revisjon v/terje Sætrevik 3

4 Styrets beretning 2014 Vi hadde rekordtidlig åpning av banen 15. mars og god kvalitet på banen gjennom hele sesongen. Sportslig toppet det seg med seier i Lag-NM herrer på hjemmebane. På medlemssiden har vi klart å stoppe nedgangen, med positiv tilgang i Det har også i år vært stor aktivitet i klubben, og dette har til tider krevd mye arbeid av klubbens tillitsvalgte, frivillige medlemmer og ansatte. Det er blitt avholdt 11 styremøter samt mange møter av ulik karakter, hvor styret eller representanter fra styret har vært direkte involvert. Styret sendte ut spørreundersøkelse til medlemmene i november. Denne vil bli evaluert og bearbeidet i Styret opprettet tidlig i 2014 en Arbeidsgruppe Bygg som skulle se på bygningsmassens tilstand og på fremtidens behov. Styret presenterte gruppens arbeid på informasjonsmøte 9. september. Her ble det foreslått at trallehus og juniorhus skulle rives og erstattes av et nytt aktivitetshus. Klubbhuset skulle renoveres med nytt kjøkken og toaletter. Garderobene i kjeller skulle rives og gjøres om til trallerom. Etter god respons fra medlemmene ble forslagene presentert på ekstraordinært årsmøte 24. november. Her ble vedtaket: Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner med 84 stemmer for, 11 stemmer mot og 2 stemmer blank at Stavanger Golfklubb kan inngå et låneopptak av inntil 16,5 millioner for oppføring av nytt bygg og renovering av klubbhuset. Arbeidet starter tidlig i januar FOTO: ELLEN JESPON 4 Stor spenning når stemmer skal telles opp under det ekstraordinære årsmøtet 24 november. Fra venstre Karen Vatnamot, Kjersti Jæger og Steinar Fløisvik

5 BANEN Banen ble åpnet med sommergreener 15. mars og disse ble holdt åpne ut året. Herjingene etter stormen i desember 2013 ble, etter god innsats, ordnet opp i av banemannskapet og dugnadsgjengen før sesongstart. Før sesongen ble det også bygd nye teesteder til korteste spillesløyfe. Dette ble stor suksess. Banen fremsto med meget god kvalitet og stabile spilleforhold hele sesongen. Før vintersesongen er det laget nye fundamenter i betong til vinter-tees. ØKONOMI Klubbens økonomi er god både med sunn balanse og positivt resultat. Langsiktig gjeld pr er på 16,8 mill. Klubben nedbetaler årlig 1,2 mill. av lånet som ble tatt opp i forbindelse med rehabilitering av banen. Halvdelen av lånet er nå overført fra fast til flytende rente. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Det er ikke rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i store person- eller materielle skader i løpet av året. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Klubben har en målsetting om å unngå forskjellsbehandling grunnet kjønn. MILJØRAPPORTERING Klubbens virksomhet forurenser det ytre miljøet i beskjeden grad. Det legges vekt på å benytte miljøvennlige innsatsfaktorer. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. SPORTSLIGE HØYDEPUNKT Klubben har også i år hatt stor bredde i representasjon på elite og juniornivå. Våre spillere har deltatt i flere nasjonale og internasjonale konkurranser. Resultatmessig er dette en av de beste sesonger i klubbens historie. Høydepunktet var gull for herrer i Lag-NM med Ole Ramsnes, Eirik Tage Johansen, Sonde Ronold, Petter Mikalsen, Are Friestad og trener Jan Egil Nærland. KOMITEER OG MEDARBEIDERE Stavanger Golfklubb har en stor stab frivillige medarbeidere i komitéene. Disse komitéene arbeider etter egne budsjetter og gjør en uvurderlig innsats for klubben. Styret takker alle ansatte, komitémedlemmer, dugnadsgjeng, kafépersonell og proer. En spesiell takk til headgreenkeeper Inge Ullestad, som går av med pensjon til vinteren etter mange års innsats. En takk også til våre medlemmer som gir sin grasrotandel ved pengespill til SGK. Dessuten en takk til alle våre samarbeidspartnere for den økonomiske støtten i sesongen som er gått. Stavanger Odd Engelsgjerd, Kjersti Jæger, Tore Tollefsen, Tore Nyrén, Magnus Jepson, Karen Thorsen Vatnamot, Gro Sverdrup Kleppestø, Steinar Fløisvik. 5

6 6 Banekomiteen En kan vel knapt finne større kontraster værmessing enn mellom 2013 og Mens vinteren 2013 var spesiell kald, og det fremdeles var tele i greenene 12. april, var vinteren 2014 spesiell mild. Dette gjorde at banen knapt hadde vinterskader og kunne åpnes for spill på sommergreener allerede fra 15. mars. For banemannskap og de frivillige fra senior-gjengen var det likevel mye å ta tak i ved begynnelsen av året, bl.a. med å rydde opp etter stormens herjinger senhøsten En større trerekke langs hull 2 mot stien var blåst overende og måtte fjernes. Dette nødvendiggjorde at et sikkerhetsnett måtte settes opp for å beskytte turgjengere mot golfballer ute av kurs. Ny bjørk på hull 16 ble også plantet som erstating for den som blåste ned i stormen. Banemannskapet har gått til anskaffelse av utstyr som kan blåse fairwayene rene, og mindre trær og kvister blir flisekuttet på stedet. Dette gjør at slikt arbeid går raskere unna, og var også medvirkende årsak til at vårens dugnad ble redusert med en dag. Bunkrene har vært en utfordring siden de ble renovert i forbindelse med rehabiliteringen av banen. Det valgte sportscrete-belegget viste seg å være en feil investering. Det tålte ikke vårt klima og sprakk opp slik at knust pukk ble blandet med bunkersanden. I løpet av vinteren ble 7 greenside-bunkre renovert og ny sand tilført. Det viste seg at den nye sanden inneholdt elementer av kvarts som skadet klipperne. Dette tok sand-leverandøren på seg skylden for, og ny sand ble tilført. Alt dette gjør at bunkersanden ikke har fått satt seg tilstrekkelig enda. Av i alt 26 greenbunkre på banen, er nå 12 renovert på nytt, slik at det enda er 14 bunkre som skal renoveres. Syv nyanlagte teesteder for den korte sløyfen ble graslagt, ferdigstilt og tatt i bruk i løpet av våren. Av andre forbedringer på banen kan nevnes at det er laget nye traseer ned fra tee 10 og 16, samt at det er laget betongfundament for vinter-teesteder på de fleste hull på banen. Merkingen av teesteder med tall som viser banens lengde fra teested mener vi har vært en suksess, til tross for noen merknader på at tallene kunne vært større. Banen har vært meget god i løpet av hele sesongen med tett og god grasvekst både på fairways, teesteder og greener. Sommergreenene har vært åpne fra og med 15. mars til ut året, og det har aldri skjedd før. Det vil neste år bli et nytt program for stell og vedlikehold av greenene som vi tror vil gjøre dem både jevnere og raskere. Banekomiteen vil takke Inge Ullestad som i løpet av vinteren går inn i pensjonistenes rekker for en fremragende innsats for Stavanger Golfklubb de årene han har vært head-greenkeeper. Hans bidrag og engasjement under banens renoveringsperiode var uvurderlig, og han har satt sitt monumentale stempel på banen med alle sine steinmur-konstruksjoner. For Banekomiteen, Bernt Malmo

7 Junior- og Elitekomiteen (JEK) 2014 har vært en flott sesong med stor aktivitet blant våre juniorer og elitespillere. Vi vil først og fremst takke våre utmerkede proer som har fulgt opp spillerne på alle nivåer fra knøtter til våre profesjonelle spillere. Sportslige høydepunkter for spillere i satsningsgruppene inkluderer: Gull for herrer og 5. plass for damer i Lag NM på Stavanger 4 plass til Petter Mikalsen i NM Individuelt på Tyrifjord Eirik Tage Johansen har herjet på Gecko Tour og Sondre Erevik Ronold med gode resultater i Nordic League Aksel Olsen og Petter Mikalsen har markert seg på hvert sitt College-lag i USA Marthe Wold og Ole Berge Ramsnes med seire i Norgescup. Våre 3 proffer er med i NGF satsingen i 2015 med Eirik Tage Johansen og Sondre Erevik Ronold i Team Norway og Ole Berge Ramsnes i Team Alcaidesa. Pallplasseringer på Julie Aas Nordin, Harald Eliassen og Petter Møller på Titleist Tour og topp-10 plasseringer på Stine og Anders Lindanger. Stine Lindanger og Aron Berhane med seier på Junior Tour 1. Divisjon Vi har i år fått opp flere yngre spillere på Titleist Tour, og med opptil kvalifiserte spillere til hver turnering, har SGK i 2014 kanskje vært den klubben med flest spillere på dette nivået. Nivået i norsk Junior golf er for tiden meget høyt, og vi konkurrerer mot spillere i Europatoppen. Junior- og Elitekomiteen er derfor glad for at SGK har besluttet å investere i enda bedre treningsfasiliteter og dermed legger forholdene til rette for kvalitetsmessig trening året rundt. Internt i klubben er det også høyt nivå, noe som synliggjøres gjennom klubbmesterskap og andre utmerkelser: Bestemannsprisen jenter: Marthe Wold Bestemannsprisen gutter: Petter Møller Fremgangspris jenter: Julie Aas Nordin Fremgangspris gutter: Ruben Pettersen Klubbmester Junior jenter: Julie Aas Nordin Klubbmester Junior gutter: Petter Møller Klubbmester Damer: Heidi Quesada Carlsen Klubbmester Herrer: Petter Mikalsen Juniorpokalen: Håvard Næss Petter Mikalsen 7

8 FOTO: ARE FRIESTAD Knøttegolferne feirer avsluning på sommmerskolen med is 8 MILJØ OG REKRUTTERING For å ha et godt tilbud til flest mulig barn og ungdom, legger vi også vekt på turneringer med sosialt tilsnitt. I 2014 har dette i hovedsak omfattet: Junior Tour som er en serie turneringer på ulike baner lokalt i regionen Juniorscramble på fredager der både nybegynnere og rutinerte møter opp for 9 hull scramble og pizza i Juniorhuset. Vennskapsturnering i Esbjerg mot Stavangers vennskapsbyer i Danmark, Sverige og Finland. (Stavanger vant!) Vertskap for golfspillere fra Houston som en del av «Texas Days» i regi av Stavanger kommune Sommerskolen med i alt 78 gutter og jenter arrangert av våre proer med Are i spissen Treningstilbud året rundt med innetrening og vinterserie Junior- og Elitekomiteen vil også takke styret, administrasjonen, banemannskap og øvrige komiteer for utmerket samarbeid og ser frem til en flott sesong i For Junior- og Elitekomiteen, Torbjørn Næss

9 Turneringskomiteen Sesongen 2014 er historie, og vi kan se tilbake på en meget vellykket sådan både hva gjelder vær, bane og gode resultater i de ulike større turneringene. NM for lag kronet det hele med en flott seier, men vi har også hatt gode resultater av våre spillere i de fleste andre åpne turneringene vi har arrangert. Komiteen endret fra begynnelsen av sesongen påmeldingsfristen fra torsdag til fredag. Dette samtidig som det ble sendt ut en reminder for flere av de større turneringene, gjorde at oppslutningen om disse økte. Det gode været hjalp nok også. Litt større oppslutning i Nora Smedvig's Pokal og KM damer var positivt, selv om vi kunne ønsket oss et ennå større antall deltakere. I KM Senior damer ble det besluttet å lage to klasser som for herrene. Det virket å være en populær beslutning. På grunn av kollisjon med Titleist turnering ble KM junior avholdt senere på høsten og premieutdeling i forbindelse med denne. En god løsning som vi eventuelt kan videreføre i samråd med Junior- og Elitekomiteen. Sommerens store utfordring var NM for lag. Denne turneringen finner sted midt i juli, og mange av våre faste frivillige var bortreist. Vi fikk imidlertid god hjelp fra styret og noen av våre faste medhjelpere som tok doble vakter. Været var perfekt, og så vidt vi kan bedømme det, gikk alt som det skulle. Regelen når det gjelder dette mesterskapet, er at den klubben hvis lag vinner skal arrangere det påfølgende år. M.a.o. skal vi på nytt ha NM for lag. Dette finner sted fra den Vi håper på godt vær og mange interesserte frivillige. Både før og etter NM arrangerte vi flere store turneringer. Det startet med Vårspretten som er en av årets første store nasjonale turneringer for seniorer. I denne deltok over 100, og av disse var en stor andel fra andre klubber i landet. Deretter fulgte Titleist Tour, Rogaland Dametour, RTR med innlagt kretsmesterskap, og endelig ut i september, avslutningsturnering for regionen's juniorer. I tillegg til alle disse kom klubbturneringene, så det sier seg selv at det ble en travel sesong. Som de fleste er klar over kom Golfbox med et nytt opplegg for sesongen Ikke alt fungerte slik det skulle, og det skaffet oss en del problem. De fleste lot seg løse, men det gikk mye tid med til dette, selv om flere av TKs medlemmer er gode på data. Nå ser vi frem til en ny sesong og regner med at mange av problemene er ryddet av veien. Vi håper at flere vil spille med i de ulike turneringene. Spørreundersøkelse blant medlemmene er foretatt, med god respons. TK vil bruke svarene til å forbedre oss på ulike felt, i den grad det er mulig. Vi har merket oss at vi nok har mye ugjort hva gjelder den sosiale biten, og vil prøve å rette på dette. Medal er allerede diskutert, og vi kommer til å endre både litt på tidspunkt og påmelding. Premiene for bl.a. medal har de siste årene vært premiesjekker. Glass har vært en tilleggspremie i slutten av måneden. Innbetalt startkontingent går i det store og hele tilbake til spillerne. 9

10 FOTO: ELLEN JESPON Takket være uvurderlig innsats fra mange frivillige, klarte vi å gjennomføre et meget bra NM- Lag Her er det score-rapportering. Sondre Ronolds avgir scoren til frivillig Tone Arild. Skagenfondene, Blest Open, Nordea Pairs, Hydrawell Open og Proshop Invitational er alle sponsete turneringer. Vi takker de ansvarlige for disse og håper dette fortsetter også i kommende sesong. I juni hadde vi Pink Cup som er en NGF turnering til inntekt for brystkreftrammede. Vi fikk inn en pen sum fra innbetalt startkontingent og salg av kaker/kaffe som i sin helhet går til Kreftforeningen. En stor takk til dem som bakte og var med å arrangere turneringen. Vi takker som alltid banemannskapet for godt samarbeid. I år går en ekstra takk til Inge som vi har samarbeidet med i alle år og på alle plan. Og vi ser frem til å gjøre det samme med vår nye head-greenkeeper Frode. Dernest takker vi Sheena og Fraser i proshopen for veldig god hjelp, ikke minst i forbindelse med turneringene. Samarbeidet med restauranten har vært godt. Det samme kan sies om styret som har vært behjelpelige i forbindelse med turneringer og likeledes vært lydhøre overfor våre problem med Golfbox etc. Tilslutt takk til administrasjonen for god assistanse. TK ser frem til en kjekk ny sesong med nye utfordringer. For Turneringskomiteen Nina Middelthon 10

11 Seniorkomiteen Seniorgruppen står for trivsel og bred oppslutning, og populært samvær etter turneringene. Mange modne spillere og ikke bare kvinner setter stor pris på det nye systemet med kjønnsnøytrale utslagssteder. Seniorturneringene er så populære at de tar hele banen i bruk fra starten av, med utslag fra alle hull. Det at herrene nå blir delt i to grupper i disse turneringene, med utslagssted bestemt av handicap, har bidradd til å trekke enda flere spillere. Hele inntekten fra seniorturneringene går tilbake til deltakerne i form av premier, trøstegaver og tilskudd til bevertning. Som en virkelig sosial gruppe, gleder vi oss til å ta i bruk enda bedre fasiliteter etter årets store byggeprosjekt. Vi er også godt fornøyd med deltakelsen i NSGs laggolf, med to herrelag og et damelag som rykket opp til 2. divisjon, og ser fram til videre utvikling. Seniorkomiteen har bestått av Rein Brand, leder; Michael Oram, Solfrid Foseide, Lisbeth Sverdrup Schmith, og Nina Tjomsland. For seniorkomiteen, Nina Tjomsland Redaksjonskomiteen Redaksjonen har produsert to utgaver av medlemsbladet Røffen i Tilgangen på interessante og viktige emner har vært nesten overveldende, og vi setter stor pris på at styret har valgt å fortsette med å få bladet trykket og sendt ut til alle medlemmene. Vi ser dette som en mulighet til å ta opp viktige temaer på mer utfyllende vis enn det som er mulig på nettsidene, og til å prøve å inkludere også medlemmer som kanskje spiller sjelden. Redaksjonen har bestått av Nina Tjomsland (leder), Ellen Jepson som både fotograferer, skriver og tegner ut, Henrik Paaske og Dag Svihus. Som alltid er vi takknemlig for hvert innspill vi får, og vi vil svært gjerne høre fra medlemmer som kan tenke seg å bidra. For redaksjonskomiteen, Nina Tjomsland 11

12 Damekomiteen Også i 2014 opplevde vi en strålende golfsesong i Stavanger. Dette resulterte i godt oppmøte på Damedagene hvor 65 damer spilte sammenlagt 535 runder. Vi startet opp 28. april, og avsluttet 29. september med Scrambleturneringer. Disse ble begge etterfulgt av premieutdeling og noe godt å spise i Klubbhuset. Mellom disse to turneringene gjennomførte vi 21 ordinære Damedag-turneringer. Maikatt ble spilt fredag 23. mai. Her var det som vanlig shotgun-start Etter runden var det middag og premieutdeling i klubbhuset. A-klassen ble i år vunnet av Solfrid Foseide, og i B-klassen gikk Nina Middelthon av med seieren. Videre var det premie for nærmest streken på hull 9, som ble vunnet av Else Medhus Knudsvik, og Ellen Jepson vant nærmest flagget på hull 10. En stor takk til sponsorer for fine premier. Søndag 22. juni arrangerte vi Rogaland Dametour. 73 damer var her påmeldt. Vinner av klasse A som, spilte slagspill ble, som i 2013, Helene Persson, Sola GK, med 70 slag netto. Klasse B og C spilte stableford, og her ble vinnerne, som begge tilhører SGK, Kirsten Foseide Pedersen med 39 poeng i klasse B og Bea Lange Kloster med 43 poeng i klasse C. For Damekomiteen, Anne Surdal FOTO: ELLEN JESPON 12 Maikatt er en populær dameturnering, og ble spilt i flott vær med mange spillelystne damer. Karly Krag og Bea Lange Kloster er godt i gang med sine runder på den fin-fine banen.

13 FOTO: ELLEN JESPON Det ble oppnådd 3 HIOs på hull 3, hele 8 HIOs på hull 5 og 2 på hull 10. Ingen HIOs på hull 17 i 2014 Sensasjonell Hole In One-rekord Nei, det var ikke det høye antallet, hele 13 HIOs som var sensasjonen. Det har det vært flere tidligere i SGKs historie, rekord på 17 i 1997, og god 2. plass i 2003 med 15 stk. Men det at hele tre HIOs ble satt i løpet av ti uker, av en og samme person det er meget spesielt også globalt. Også meget spesielt at Tomas Helgø, mesteren for de tre HIOs, bare er 15 år! De aller fleste av oss oppnår aldri å få ballen i hullet på ett slag, og ikke så rart, da sjansen for at dette skal skje normalt er ca. 1: I følge medlem og journalist i Rogalandsavis, Torbjørn Svendsen, er sjansen Tomas Helgø, 15, har klart noe som garantert ingen av oss vil klare. Foto: Thorbjørn Svendsen/ rogalandsavis.no for å få tre fulltreffere i løpet av 10 uker med 50 spilte runder 1:40 milliarder! Slå den! Listen til høyre gir hele oversikten over SGK-HIOs oppnådd i HIO 2014 Knut Åm Roy Østli Sigrunn Lilleløkken Barry L. Jones Inger Mydland Elisabeth Thorsen Ole Terje Jacobsen Atle Sivertsen Bente Soltvedt Leif Inge Slethei Tomas Helgø Tomas Helgø Tomas Helgø HULL

14 Resultatregnskap DRIFTSINNT. OG DRIFTSKOSTN. Driftsinntekter Kontingenter og innmeldingsavgift Andre inntekter Sponsorer mv Greenfee og range Sum driftsinntekter Driftskostnader Leie maskiner og inventar Diverse rekvisita Vedlikehold maskinpark Greenfee og rangeprovisjon * Lønninger, folketrygd mm (note 3) Forsikringer Avskrivn. varige driftsmidler (note 1) Reiser Turnerings- og møteutgifter Vedlikehold bane Kontor og data Fremmedytelser Vedlikehold verksted, adm.bygg Andre utgifter Trykksaker Telefon og porto NGF, Norsk Golf Sponsorutgifter Drift og vedlikehold klubbhus Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG FINANSKOSTN. Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP ÅRSRESULTAT * Inntekter i budsjettet er netto 14

15 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger, parkeringsplass Bane Maskiner og inventar Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Note 1 Note 1 Note 1 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Forskudd fra kunder Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Note 4 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig feriepenger, inkl. arbeidsgiveravgift Skyldig offentlige avgifter Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stavanger 14. januar 2015 Odd Engelsgjerd STYRELEDER Kjersti Jæger NESTLEDER Karen T. Vatnamot STYREMEDLEM Magnus Jepson STYREMEDLEM Tore Nyrén STYREMEDLEM Tore Tollefsen STYREMEDLEM DAGLIG LEDER 15

16 Noter Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler Bygninger park Bane Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr. 1/ Ordinære avskrivning + Avskr. på oppskrivning Tilbakeført avskrivning Ekstraord. nedskrivning Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr. 31/ Prosentsats for ord. avskr Note 2 - Kundefordringer I år I fjor Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen Note 3 - Lønninger, folketrygd mm Gjennomsnittlig antall ansatte i 2014 er 11 årsverk Lønn til daglig leder: Revisjon er kostnadsført med ex. mva. Herav konsulentbistand Note 4 - Gjeld til kredittinstitusjoner Lånene er ytt av Sparebank1 SR-Bank Gjeldsbrevslån Lånebeløp: Sparebank1 SR-Bank har panterett i gnr. 39, bnr. 45, fnr. 1, Stavanger Maskiner og inventar Avskrivningstiden for bane er i 2014 justert til 40 år, mot 30 år i 2013-regnskapet 16

17 Rapport fra Kontrollkomiteen FOTO: ELLEN JEPSON Stavanger Golfklubb sitt årsregnskap for 2014 var i det store og hele i tråd med budsjett. Klubbens samlede inntekter var NOK mot budsjettert NOK , altså litt lavere enn budsjettert. De samlede driftskostnadene var imidlertid også litt lavere enn det som var lagt til grunn i budsjettet, NOK mot NOK Driftsresultatet for 2014 ble i tråd med budsjettet. Driftsresultatet endte på NOK mot budsjettert NOK Netto finansposter var budsjettert til minus NOK mens realisert netto finans ble minus NOK Klubbens årsoverskudd endte dermed på NOK mot et budsjettert overskudd på NOK Kontrollkomitéen har mottatt løpende rapportering fra styrets og administrasjonens arbeid gjennom 2014 og har intet å bemerke. Komitéen har ikke mottatt saker til behandling i løpet av året. Stavanger 15. januar 2015 Leif Ramsnes Jan Kjetil Nystrøm 17

18 Styrets forslag 1. Styret foreslår at kontingenten for alle medlemsgrupper med unntak av passive holdes uforandret. Passive medlemskontingent reduseres til kr inkl. 2 greenfees. 2. Styret foreslår å opprette en ny kontingentkategori: Yngre Junior i aldergruppen 5 10 år. Kontingent 2015 kr Styret foreslår å redusere innmeldingsavgiften til kr for hovedmedlem og kr for ektefelle/samboer. Innmeldingsavgift trer i kraft for nye medlemmer ved fylte 26 år. KONTINGENTER SGK Hovedmedlem Ektefelle/samboer Yngre Junior (5 10 år) Junior (11 17 år) Eldre Junior (18 21 år) Studenter/vernepliktige (inntil 25 år) Pensjonister (fra 68 år) Passive medlemmer Innmeldingsavgift (nye medl. fra 26 år) Hovedmedlem Ektefelle/samboer Innkommet forslag til styre/ årsmøtet 2015 Passivt medlemskap Per dato har et passivt medlemskap, så vidt jeg vet, ingen fordeler. Det at man ønsker passivt medlemskap kan skyldes mange ting, utlendighet, helse, osv. Alternativet til passivt medlemskap er å melde seg ut.istedenfor å melde seg ut, kunne det kanskje være en idé å beholde passivt medlemskap dersom man kan spille inntil x runder per år eller få rabatt på greenfee. Med vennlig hilsen Medlem 446 Egil Mønnich

19 Til Styret i Stavanger Golfklubb Revisors beretning for 2014 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stavanger Golfklubb som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig Ieder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler om god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig Ieder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentllg feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til foreningen Stavanger Golfklubb per 31. desember 2014 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til attestasjonsstandard (ISAE) 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finasiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge

20 Budsjett 2015 Inntekter Sum Admin. Sponsor Bane Startere Range Kontingenter Greenfee Range Konkurranser Sponsor Offentlige tilskudd Klubbhus Sum inntekter Driftskostnader Sponsorkostnader Diverse sponsorkostnader Sponsorturer Sum sponsorkostnader Personalkostnader Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum personalkostnader Junior/Elite Andre komiteer 20

Håndbok & Turneringsprogram

Håndbok & Turneringsprogram STAVANGER GOLFKLUBB 2015 Håndbok & Turneringsprogram Styret og komitéer 2015 STYRET Odd Engelsgjerd (leder) Kjersti Jæger (nestleder) Tore Tollefsen Tore Nyrén Karen Thorsen Vatnamot Magnus Oliver Jepson

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb ELLEN JEPSON Aktvitetshuset ble ferdigstilt høsten 215, her fasade fra hull 9. (FOTO: ELLEN JEPSON) CLARION HOTEL ENERGY Tirsdag 26. januar 216 kl 19. 28 18 17

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb Clifford Walker, Niblick Golf Design ruller ut ny torv på hull 15, juli 2013. (Foto Ellen Jepson) KLUBBHUSET Tirsdag 11. februar 2014 kl 19.00 41 41 28 18 17

Detaljer

Håndbok & Turneringsprogram

Håndbok & Turneringsprogram STAVANGER GOLFKLUBB 1 Håndbok & Turneringsprogram Styret og komitéer 1 22 STYRET Odd Engelsgjerd (leder) Kjersti Jæger (nestleder) Tore Tollefsen Tore Nyrén Karen Thorsen Vatnamot Magnus Oliver Jepson

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb Norgesmestre for Herrer lag 2009: Are Åsland Friestad, Sondre Ronold, Ole Ramsnes, Aksel Olsen og trener Jan Egil Nærland (Foto: Jonas Harr Friestad) KLUBBHUSET

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011

Detaljer

Håndbok & Turneringsprogram

Håndbok & Turneringsprogram Håndbok & Turneringsprogram STAVANGER GOLFKLUBB 0 Styret og komiteer 0 Styret Bernt Malmo (leder) Solveig Åsland (nestleder) Bente Soltvedt Åge Westbø Odd Engelsgjerd Elin Klovning Tore Tollefsen (vara)

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

- En attraktiv og tidsriktig bygningsmasse. Medlemsmøte SGK 9. september 2014 kl 18.00

- En attraktiv og tidsriktig bygningsmasse. Medlemsmøte SGK 9. september 2014 kl 18.00 - En attraktiv og tidsriktig bygningsmasse Medlemsmøte SGK 9. september 2014 kl 18.00 Innhold 1. Mandat og bakgrunn 2. SGK s behov 3. Nybygget Bruksområder Plantegninger 4. Driftsinntekter 5. Finansiering

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~ Økonomisk Årsberetning 2014 Selskapets virksomhet/beliggenhet Norges Roforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund, med kontor på Ullevål Stadion i Oslo. Forbundet er en ideell organisasjon for

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Informasjonsmøte for alle spillere i satsingsgruppene til SGK. Onsdag 13. januar, 2010

Informasjonsmøte for alle spillere i satsingsgruppene til SGK. Onsdag 13. januar, 2010 Informasjonsmøte for alle spillere i satsingsgruppene til SGK Onsdag 13. januar, 2010 Agenda for dagens møte: Sesongen 2009 spillere og komite Visjon og mål Treningsgrupper Gruppeansvarlige Titleist tour

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer