Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus. Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus. Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik"

Transkript

1 Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik

2 Vårt oppdrag fra BLD: Utarbeide en kunnskapsoppsummering om forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Dette innebærer å lage en tilgjengelig oversikt over innholdet i gjennomført forskning å identifisere hvilke temaer det finnes kunnskap om å identifisere kunnskapshull å komme med innspill til videre mulige studier på feltet bidra til å utvikle en nasjonal forskningsstrategi om radikalisering og voldelig ekstremisme

3 Noen avgrensninger: Mest vekt på hva som skjer av forskning om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge Kortfattet om hovedtemaer og forskningsmiljøer i Danmark og Sverige, og litt om de viktigste europeiske forskningsmiljøene Skal ikke dekke all forskning om ekstremisme, men primært om prosesser som leder til radikalisering og voldelig ekstremisme, og hvordan slike prosesser kan motvirkes eller forebygges. Svært trange tidsrammer har satt begrensninger på hvor grundige vi har kunnet være.

4 Innholdet i kunnskapsoversikten: 1. Innledning: Oppdrag, avgrensing og begrepsavklaring 2. Norsk forskning på voldsorientert høyreekstremisme og forebyggingstiltak 3. Norsk forskning på venstreekstremisme 4. Norsk forskning på militant islamisme og fremmedkrigere 5. Norsk forskning på forebygging av terrorisme 6. Forskning på forebygging av radikalisering og ekstremisme i Skandinavia og Europa 7. Konklusjoner, kunnskapshull og forskningsbehov

5 Hva er radikalisering? Radikalisering handler om endring av holdninger og verdier i retning av å akseptere vold for å oppnå politiske, ideologiske eller religiøse mål. Det er ikke det samme som å engasjere seg (eller delta) i voldelig aktivisme, som er en endring i atferd. Radikalisering og deltakelse er bare løst forbundet: De fleste som blir radikalisert, deltar ikke i voldelige grupper eller aktiviteter. Mange som går inn i voldelige grupper, er ikke radikalisert på forhånd, men blir radikalisert som følge av sin deltakelse i gruppen. Mange trekker seg ut fordi de er desillusjonert, og endrer eller modererer sine holdninger som en følge. Andre avslutter sin deltakelse, men har fortsatt ekstreme holdninger.

6 Norsk forskning på voldsorientert høyreekstremisme og forebyggingstiltak Forskning på fascismen i Norge : Rekruttering til Nasjonal Samling og datidens fremmedkrigere Norsk forskning på høyreekstremisme fra og med slutten av 1980-tallet og fram til Tore Bjørgos doktoravhandling om rasistisk vold i Skandinavia: mønstre, utøvere og reaksjoner Katrine Fangens doktoravhandling og bok om nynazister, basert på feltarbeid i miljøet Anvendt forskning på tiltak mot høyreekstremisme og gjenger, særlig ved Yngve Carlsson

7 Hvilke praktiske resultater gav samarbeidet mellom forskere og praktikere? Veiledningstjenesten for lokalt arbeid mot rasisme og fremmedfiendtlighet Prosjekt Exit: innsats for å få ungdom ut av (høyre)ekstreme grupper, bl.a. gjennom Foreldrenettverksgrupper Bekymringssamtalen Utprøving og evaluering av en rekke andre metoder og prosjekter Dette var kunnskap og metoder som også kunne benyttes overfor andre former for ekstremisme og kriminelle gjenger

8 Norsk forskning på voldsorientert høyreekstremisme og forebyggingstiltak Forskning på fascismen i Norge : Rekruttering til Nasjonal Samling og datidens fremmedkrigere Norsk forskning på høyreekstremisme fra og med slutten av 1980-tallet Tore Bjørgos doktoravhandling om rasistisk vold i Skandinavia: mønstre, utøvere og reaksjoner Katrine Fangens doktoravhandling og bok om nynazister, basert på feltarbeid i miljøet Anvendt forskning på tiltak mot høyreekstremisme og gjenger, særlig ved Yngve Carlsson Norsk forskning på høyreekstremisme etter 22. juli Hatkriminalitet noe mer enn høyreekstremisme?

9 Norsk forskning på venstreekstremisme Lite, mest om hvorfor så mange ble AKPere og støttet et anti-demokratisk prosjekt med ideer om «væpna revolusjon» og likvidering av «klassefiender» (skrevet av tidligere AKPere) Nesten ingen forskning om militante antirasister, som brukte omfattende og brutal vold i kampen mot nynazistene Ingen forskning om forebygging av voldelig ekstremisme fra den radikale venstresiden, men heller ikke noen etterspørsel etter forskning om dette.

10 Norsk forskning på venstreekstremisme Lite, mest om hvorfor så mange ble AKPere og støttet et anti-demokratisk prosjekt med ideer om «væpna revolusjon» og likvidering av «klassefiender» (skrevet av tidligere AKPere) Nesten ingen forskning om militante antirasister, som brukte omfattende og brutal vold i kampen mot nynazistene Ingen forskning om forebygging av voldelig ekstremisme fra den radikale venstresiden, men heller ikke noen etterspørsel etter forskning om dette.

11 Norsk forskning på militant islamisme og fremmedkrigere Mye forskning på militant islamisme, men lite om norsk kontekst Lite forskning på forebygging hittil Norske muslimske fremmedkrigere Økt i antall etter starten av Syriakrigen Ulike og sammensatte motivasjonsfaktorer Hvilken risiko utgjør hjemvendte fremmedkrigere? Islamisme, Salafisme, IslamNet og Profetens Ummah Radikalisering og voldelig ekstremisme på nett

12 Norsk forskning på militant islamisme og fremmedkrigere (forts.) Kvinner og militant islamisme Pågående forskningsprosjekter: Diskurser og effekter av forebygging av radikalisering i Skandinavia (RADISKAN) Kommunenes rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Norske fremmedkrigere Militant islamisme i Norge

13 Norsk forskning på forebygging av terrorisme Forskning på årsaker til fremvekst av terrorisme Forskning på terroristers handlingsstrategier, rasjonaliteter og målutvelgelse Forskning på forebygging og bekjempelse av terrorisme Tore Bjørgos helhetlige modell for forebygging av terrorisme og annen kriminalitet

14 Helhetlig modell for forebygging av terrorisme: Normdannelse mot aksept av vold og terror for å redusere radikalisering Redusere voldelig rekruttering til terrorisme ved å redusere årsaker og frustrasjoner, og stoppe rekrutteringsaktører Avskrekking gjennom trussel om gjengjeldelse eller straff Avverging av planlagt terroranslag (oppdage og stanse) Inkapasitering ved å frata (potensielle) terrorister evnen til å gjennomføre terrorhandlinger Beskyttelse av sårbare mål gjennom å gjøre anslag vanskeligere og mer risikabelt Redusere skadevirkninger fra terrorhandlinger Redusere gevinstene fra terrorhandlinger Få terrorister til å slutte med terrorisme som enkeltpersoner eller gruppe

15 Forskning på forebygging av radikalisering og ekstremisme i Skandinavia og Europa Forskning på terrorisme, radikalisering og forebygging i Danmark Forskning på terrorisme, radikalisering, hatkriminalitet og forebygging i Sverige Europeisk forskning på forebygging av radikalisering, ekstremisme og terrorisme

16 Konklusjoner Oppsummering av norsk ekstremismeforskning Mye forskning på høyreekstremisme og forebygging fra Deretter ingenting fram til etter 22. juliangrepene. Så ble det igjen startet noe forskning på høyreekstremisme, men ikke på forebygging. Svært lite forskning på hatkriminalitet og forebygging. Lite forskning om venstreekstremisme og spesielt om militant antirasisme Mye forskning på militant islamisme fra 1999 og fram til i dag. Men lite om norsk kontekst, og nesten ingenting om forebygging av militant islamisme før helt nylig. Ganske mye forskning på terrorisme generelt, og også en del om forebygging og bekjempelse av terrorisme. Forskningsetiske begrensninger og paradokser

17 Kunnskapshull og forskningsbehov: Hva trenger vi å vite mer om? Radikalisering, rekruttering og rehabilitering av voldelige aktivister og fremmedkrigere Kvinner i ekstremistiske miljøer Forholdet mellom de voldelige ekstremistene og de ikke fullt så ekstreme Høyreekstremisme, hatkriminalitet og forebygging Samordning og iverksetting av lokale innsatser Behov for å utvikle bedre datagrunnlag og databaser Etiske problemstillinger knyttet til forskning om radikalisering og voldelig ekstremisme Balansen mellom trygghet og frihet

18 Rapporten kan lastes ned som pdf-fil fra Politihøgskolens hjemmeside: gå til «Forsknings og utvikling» og rapportserien «PHS Forskning» Eller direkte link: Eller vent til rapporten blir sendt ut mail etter denne konferansen. Finnes også i trykt utgave.

Høyreekstremisme i Norge

Høyreekstremisme i Norge Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Høyreekstremisme i Norge Tore Bjørgo Professor ved Universitetet i Oslo Leder for Senter for ekstremismeforskning (C-REX)

Detaljer

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL Som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) for barn og unge i Gjesdal er det utarbeidet en strategi

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

Radikalisering og deltakelse i politisk vold og ekstremisme

Radikalisering og deltakelse i politisk vold og ekstremisme Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Radikalisering og deltakelse i politisk vold og ekstremisme Tore Bjørgo Professor ved Universitetet i Oslo Leder for

Detaljer

En helhetlig strategi for forebygging av terrorisme. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap

En helhetlig strategi for forebygging av terrorisme. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap En helhetlig strategi for forebygging av terrorisme Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap Kontra-terror som kriminalitetsforebygging Målet for kontraterror er primært å hindre fremtidige

Detaljer

Kriminalitetsforebygging og forebygging av ekstremisme to sider av samme sak? v/siri Severinsen og Johanne Benitez Nilsen SLT

Kriminalitetsforebygging og forebygging av ekstremisme to sider av samme sak? v/siri Severinsen og Johanne Benitez Nilsen SLT Kriminalitetsforebygging og forebygging av ekstremisme to sider av samme sak? v/siri Severinsen og Johanne Benitez Nilsen SLT «Det hviler et ansvar på hver enkelt av oss i forebyggingen av radikalisering

Detaljer

Forskning på forbygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Forskning på forbygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik Forskning på forbygging av radikalisering og voldelig ekstremisme En kunnskapsstatus ORBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME FORBYGGING A FORBYGGING AV

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Fjell, Askøy, Øygarden og Sund kommune. 2016-2020 Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging,

Detaljer

Strategier for forebygging av terrorisme. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen

Strategier for forebygging av terrorisme. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Strategier for forebygging av terrorisme Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Mål for mitt prosjekt: Å bygge en helhetlig og bred strategi for forebygging av terrorisme

Detaljer

RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME

RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut Jeg kan mye om radikalisering og voldelig ekstremisme 1. Ja 2. Nei Drøft to og to: Hva i ditt yrke gjør deg egnet til

Detaljer

Strategier for forebygging av kriminalitet med terrorisme som eksempel. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen

Strategier for forebygging av kriminalitet med terrorisme som eksempel. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Strategier for forebygging av kriminalitet med terrorisme som eksempel Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Mål for mitt prosjekt: Å bygge om og integrere eksisterende

Detaljer

Radikalisering og voldelig ekstremisme det skjer i kommunene

Radikalisering og voldelig ekstremisme det skjer i kommunene Radikalisering og voldelig ekstremisme det skjer i kommunene Presentasjon 6.Januar 2016 v/johanne Benitez Nilsen Krim-koordinator & Sigurd Paulsen Beredskapssjef SLT koordinator og beredskapssjef Hva er

Detaljer

Nye og sammensatte utfordringer

Nye og sammensatte utfordringer Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging, voldelig ekstremisme og terror har de senere år blitt langt mer komplekse. Dette skyldes utviklingstendenser og begivenheter

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme. Veileder for ansatte i Moss kommune

MOSS KOMMUNE. Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme. Veileder for ansatte i Moss kommune MOSS KOMMUNE Hvordan forebygge radikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstremisme Veileder for ansatte i Moss kommune INNHOLD 1. Om veilederen 2. Informasjons- og taushetsplikt samtykke 3. Definisjoner

Detaljer

Veileder. Forebygging av radikaliseringhatkriminalitet. ekstremisme

Veileder. Forebygging av radikaliseringhatkriminalitet. ekstremisme Veileder Forebygging av radikaliseringhatkriminalitet og voldelig ekstremisme 1 Innholdsfortegnelse 1. Om veilederen... 3 2. Begreper... 3 3. Radikalisering... 3 4. Målgruppe... 5 5. Risiko og beskyttelsesfaktorer...

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Veileder. bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme

HAMAR KOMMUNE: Veileder. bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme 1 HAMAR KOMMUNE: Veileder ved bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme HAMAR KOMMUNE: Veileder 2015 ved bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme SLT veileder 1. Om veilederen 2

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I KONGSBERG 2016 2019 Nye og sammensatte utfordringer Ekstremisme kan være relatert til høyreekstremisme, venstreekstremisme, ideologisk

Detaljer

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme VEILEDER Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme DET HVILER ET ANSVAR PÅ HVER ENKELT AV OSS I FOREBYGGINGEN AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME STATSMINISTER ERNA SOLBERG 1 Innledning

Detaljer

FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME

FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I ROGALAND POLITIDISTRIKT VEILEDER Innhold 1 Om veilederen... 2 2 Om forebygging og tidlig innsats... 2 3 Kunnskap, definisjoner og sentrale begrep...

Detaljer

hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Handlingsveileder for Lillehammer kommune. - Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. -I veilederen finner du først litt fakta, dvs. aktuelle definisjoner, begreper, handlingsplaner,

Detaljer

Forebygging og tidlig innsats

Forebygging og tidlig innsats Innhold Om veilederen Forebygging og tidlig innsats Informasjonsplikt -Taushetsplikt -Samtykke: Plikt til å avverge lovbrudd Definisjoner og sentrale begrep Mulige bekymringstegn Hvordan gå fram nårdu

Detaljer

Ett Iveland. Handlingsplan mot radikalisering. Iveland kommune

Ett Iveland. Handlingsplan mot radikalisering. Iveland kommune Ett Iveland Handlingsplan mot radikalisering Iveland kommune Forord Arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme bygger på de samme prinsippene som annen forebygging av kriminalitet.

Detaljer

UGRADERT TRUSSELVURDERING 2007

UGRADERT TRUSSELVURDERING 2007 Politiets sikkerhetstjeneste utarbeider hvert år en trusselvurdering med beskrivelse av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder. Trusselvurderingen som er gradert, bygger på ulike kilder, inkludert

Detaljer

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme FRA BEKYMRING TIL HANDLING

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme FRA BEKYMRING TIL HANDLING RÅDMANNEN VEILEDER Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme FRA BEKYMRING TIL HANDLING DET HVILER ET ANSVAR PÅ HVER ENKELT AV OSS I FOREBYGGINGEN AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME

Detaljer

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Farsund kommune Veileder Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme FRA BEKYMRING TIL HANDLING DET HVILER ET ANSVAR PÅ HVER ENKELT AV OSS I FOREBYGGINGEN AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME

Detaljer

Plandokument: Forskning på ekstremisme, terrorisme og radikalisering

Plandokument: Forskning på ekstremisme, terrorisme og radikalisering Plandokument: Forskning på ekstremisme, terrorisme og radikalisering Rapport til Forskningsrådet fra et utvalg nedsatt av Divisjonsstyret for samfunn og helse Utvalgets medlemmer: Elisabeth Ivarsflaten,

Detaljer

En helhetlig modell for forebygging av kriminalitet anvendt på kriminelle ungdomsgjenger. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap

En helhetlig modell for forebygging av kriminalitet anvendt på kriminelle ungdomsgjenger. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap En helhetlig modell for forebygging av kriminalitet anvendt på kriminelle ungdomsgjenger Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap Mål for dette foredraget: Presentere en helhetlig og generell

Detaljer

TRUSSELVURDERING 2008

TRUSSELVURDERING 2008 Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av den forventede utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder, med fokus på forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale

Detaljer

Veileder. Hvordan håndtere bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme

Veileder. Hvordan håndtere bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme Veileder Hvordan håndtere bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme Forord Det er viktig for kommune og politi å skape et trygt lokalsamfunn for alle innbyggere. Det å oppleve trygghet er viktig

Detaljer

Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?

Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme? Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme? SLT koordinator og radikaliseringskontakt Tor Inge With 28. september 2017 Med denne planen ønsker Regjeringen å styrke arbeidet med å forebygge radikalisering

Detaljer

Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse

Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse Truls Hallberg Tønnessen, FFI Nasjonalt beredskapsseminar for universiteter og høyskoler. 4. desember 2012 Ulike faser

Detaljer

Den trygge byen. Forebygging. Politilovens 1. Politireformen. Forebygging som grunnelement for effektiv løsning av politiets kjerneoppgaver

Den trygge byen. Forebygging. Politilovens 1. Politireformen. Forebygging som grunnelement for effektiv løsning av politiets kjerneoppgaver Den trygge byen Pob. Christian Stoutland VEST POLITIDISTRIKT Politilovens 1 1.Ansvar og mål Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten.

Detaljer

Veileder FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME

Veileder FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME Veileder FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME ET M 699 41 Innledning Bystyret i Bergen vedtok 23.09.2015 en ny handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i

Detaljer

Trygghet for alle felles ansvar

Trygghet for alle felles ansvar Trygghet for alle felles ansvar Veileder Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme i Stjørdal kommune? Vedtatt i Kommunestyret 26. januar 2017 Innhold Innledning...

Detaljer

BACHELOROPPGAVE (OPPG300)

BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Bekymringssamtalen som verktøy for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme En teoretisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen 2015 Kand.nr : 328 & 681 Antall ord: 7791 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler?

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme 18.juni 2015 Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Dr. Sissel H. Jore Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Utkast til plandokument: Forskning på ekstremisme og terrorisme

Utkast til plandokument: Forskning på ekstremisme og terrorisme Utkast til plandokument: Forskning på ekstremisme og terrorisme Rapport til Forskningsrådet fra et utvalg nedsatt av Divisjonsstyret for samfunn og helse Norges forskningsråd 2017 Norges forskningsråd

Detaljer

Handlingsplan Mot radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Gjøvik 2015 2018

Handlingsplan Mot radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Gjøvik 2015 2018 Handlingsplan Mot radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Gjøvik 2015 2018 1 Innhold Forord 3 Definisjoner.. 4 Utfordringer. 5 Mål/visjoner. 6 Innsatsområder og tiltaksoversikt. 7 2 Forord

Detaljer

Handlingsveileder. Forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Fra bekymring til handling

Handlingsveileder. Forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Fra bekymring til handling Handlingsveileder Forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme Fra bekymring til handling Innhold 1 Om veilederen...side 3 2 Om voldelig ekstremisme og sentrale begreper... SIDE 4 3 Mulige bekymringstegn...

Detaljer

Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo ØST POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201600755 Vår referanse: 201600669 (H) 201601103 (R) Sted, Dato Ski/Lillestrøm 30.03.16 HØRING ENDRING I PASSLOVEN MV

Detaljer

Handlingsplan mot hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme Gran kommune og Lunner kommune 2016 2019

Handlingsplan mot hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme Gran kommune og Lunner kommune 2016 2019 Handlingsplan mot hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme Gran kommune og Lunner kommune 2016 2019 Gran kommune Lunner kommune Vestoppland politidistrikt 2 Innhold Om handlingsplanen. s.

Detaljer

Strategier for forebygging av kriminalitet: En helhetlig modell. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen

Strategier for forebygging av kriminalitet: En helhetlig modell. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Strategier for forebygging av kriminalitet: En helhetlig modell Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Hva er kriminalitetforebygging? Kriminalitetsbekjempelse og kriminalitetsforebygging

Detaljer

FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME

FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME LINDESNES REGIONEN Rådmannsutvalget i Lindesnesregionen VEILEDER FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME FRA BEKYMRING TIL HANDLING Fra bekymring til handling Innledning Veilederen beskriver

Detaljer

Introduksjon forskningsetikk og de berørte etter 22. juli

Introduksjon forskningsetikk og de berørte etter 22. juli Introduksjon forskningsetikk og de berørte etter 22. juli Vidar Enebakk 1, Helene Ingierd 2 og Nils Olav Refsdal 3 Denne antologien presenterer forskning på de berørte etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Detaljer

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring Innhold Innledning...3 1. Om veilederen...4 2. Informasjons- og taushetsplikt, samtykke og

Detaljer

Politiinnsats mot voldelig radikalisering og islamistisk ekstremisme.

Politiinnsats mot voldelig radikalisering og islamistisk ekstremisme. Politiinnsats mot voldelig radikalisering og islamistisk ekstremisme. En sammenlignende studie av utvalgte danske, nederlandske og norske politiavdelinger. Ketil LaForce MASTER I POLITIVITENSKAP 2009 Sammendrag

Detaljer

Veileder Hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme i Nord-Trøndelag

Veileder Hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme i Nord-Trøndelag Veileder Hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme i Nord-Trøndelag "Kjernen i forebygging av radikalisering og utvikling av ekstremisme er den samme som for forebygging av blant

Detaljer

Saksbehandler: Siri Merete Alfheim Arkiv: F03 Arkivsaksnr.: 15/4616. Formannskapet 30.11.2015 Kommunestyret 15.12.2015

Saksbehandler: Siri Merete Alfheim Arkiv: F03 Arkivsaksnr.: 15/4616. Formannskapet 30.11.2015 Kommunestyret 15.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siri Merete Alfheim Arkiv: F03 Arkivsaksnr.: 15/4616 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 30.11.2015 Kommunestyret 15.12.2015 VEILEDER VED BEKYMRING - HVORDAN FOREBYGGE OG HÅNDTERE

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4571. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4571. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4571 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 REFERATLISTE - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 02.12.2015 1. Budsjettutvikling

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme

Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme 1 Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme Fra ord til handling 2 3 Forord Innhold Forord 3 1. Om handlingsplanen 4 2. Om bakgrunnen for handlingsplanen 6 Kartleggingsmøtet 7 Kontaktmøtet 7

Detaljer

Felles trygghet - felles ansvar

Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering

Detaljer

Veileder. Hvordan håndtere bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune

Veileder. Hvordan håndtere bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Veileder Hvordan håndtere bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Innhold Om veilederen... 5 Sentrale begreper... 7 Informasjons- og taushetsplikt... 9 Generelle risikofaktorer...

Detaljer

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Fra bekymring til handling

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Fra bekymring til handling Aktive Fredsreiser arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. Fredshuset, postboks 19, 4951 Risør telefon 37

Detaljer

Radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnsfaget

Radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnsfaget Radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnsfaget En analyse av to undervisningsopplegg Camilla Grønli Øien Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Utkast til behandling i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Bekymringssamtalen er eit strukturert verktøy

Detaljer

FOREBYGGING AV TERRORISME OG ANNEN KRIMINALITET. Tore Bjørgo (red.) av terrorisme og annen kriminalitet. Tore Bjørgo (red.)

FOREBYGGING AV TERRORISME OG ANNEN KRIMINALITET. Tore Bjørgo (red.) av terrorisme og annen kriminalitet. Tore Bjørgo (red.) Tore Bjørgo (red.) Tore Bjørgo (red.) Bekjempelse FOREBYGGING av terrorisme og annen kriminalitet AV TERRORISME OG ANNEN KRIMINALITET Del I: Strategier for forebygging av terrorisme av Tore Bjørgo Del

Detaljer

Søgne og Songdalen kommuner VEILEDER MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME

Søgne og Songdalen kommuner VEILEDER MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME Søgne og Songdalen kommuner 2017-2020 VEILEDER MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME DET HVILER ET ANSVAR PÅ HVER ENKELT AV OSS I FOREBYGGINGEN AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME. STATSMINISTER

Detaljer

Fra bekymring til handling

Fra bekymring til handling VEILEDER Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme side 1 Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Fra bekymring til handling Veileder VEILEDER Forebygging av radikalisering og

Detaljer

Masteroppgave i Samfunnssikkerhet. Universitetet i Stavanger. Våren 2017

Masteroppgave i Samfunnssikkerhet. Universitetet i Stavanger. Våren 2017 Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Universitetet i Stavanger Våren 2017 «Skolenes rolle i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme» Av Tore Bendiksen Søraas UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

FELLES KONTRATERRORSENTER. Norske fremmedkrigere i Syria

FELLES KONTRATERRORSENTER. Norske fremmedkrigere i Syria FELLES KONTRATERRORSENTER Norske fremmedkrigere i Syria Felles kontraterrorsenter, 2. juni 2014 Felles kontraterrorsenter (FKTS) er en avdeling i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bemannet av personell

Detaljer

Temaplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Temaplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Temaplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme 1 Innhold Innledning...3 Forebygging av kriminalitet i Asker et bredere perspektiv...3 Forankring i kommunens styringssystem...4 Mulige risiko- og beskyttelsesfaktorer...7

Detaljer

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring

Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme? Veileder ved bekymring innhold Innhold Innledning... 3 Om veilederen... 4 Informasjons- og taushetsplikt, samtykke

Detaljer

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Sentrale tema fra København. Orientering fra NEC v/ Kim Kliver. Fra 1980 ( HA etablering ) geriljakrig som etter

Detaljer

Radikalisering voldelig ekstremisme forebyggende arbeid

Radikalisering voldelig ekstremisme forebyggende arbeid Radikalisering voldelig ekstremisme forebyggende arbeid NATIONAL POLICE DIRECTORATE Fagsamling NTFK i Namsos 29.09.16 - Workshop TEMAER Status i Nord Trøndelag Saker i Nord-Trøndelag PST Utfordringsbildet

Detaljer

Handlingsplan. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune

Handlingsplan. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Handlingsplan Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Sandefjord kommune Innhold Forord...5 Bakgrunn...6 Veien fremover...7 Handlingsplanen...8 1. Samordning, samarbeid og dialog...8 2.

Detaljer

Et Manglerud i verden!

Et Manglerud i verden! Et Manglerud i verden! Kriminalitetsforebygging i globaliseringens tidsalder Et Manglerud i verden AV:, politisk redaktør Publisert: 06.des. 2010 STATSMINISTER JENS STOLTENBERG og justisminister Knut Storberget

Detaljer

Strategier for forebygging av kriminalitet: En helhetlig modell

Strategier for forebygging av kriminalitet: En helhetlig modell Strategier for forebygging av kriminalitet: En helhetlig modell Tore Bjørgo Professor ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen (bistilling), leder for Center for Research on Extremism (C-REX): Right-Wing

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- koordinator Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- Hva og hvem Samordning av Lokale kriminalitets- og rusforebyggende Tiltak Rettet mot barn

Detaljer

Revidert desember 2015 (Lagt frem for Hovedutvalg oppvekst og omsorg januar 2016)

Revidert desember 2015 (Lagt frem for Hovedutvalg oppvekst og omsorg januar 2016) 1 Kjernen i forebygging av hatkriminalitet, radikalisering og utvikling av ekstremisme er den samme som for forebygging av blant annet skolefrafall, rusproblematikk og kriminalitet. Prinsippet om å tilstrebe

Detaljer

åpen trusselvurdering 2013 Politiets sikkerhetstjeneste

åpen trusselvurdering 2013 Politiets sikkerhetstjeneste åpen trusselvurdering 2013 Politiets sikkerhetstjeneste INNLEDNING Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder. Vurderingen

Detaljer

Foreldre er viktige! NR. 1. Ny kunnskap om foreldre, unge og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro universitet

Foreldre er viktige! NR. 1. Ny kunnskap om foreldre, unge og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro universitet FORELDRE- TREFF NR. 1 [1] Foreldre er viktige! Ny kunnskap om foreldre, unge og alkohol Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro universitet Å bli tenåring [2] Å utvikle seg fra barn

Detaljer

Høyreekstremisme og hatkriminalitet: Utviklingstrekk og utfordringer

Høyreekstremisme og hatkriminalitet: Utviklingstrekk og utfordringer Høyreekstremisme og hatkriminalitet: Utviklingstrekk og utfordringer Tore Bjørgo Professor ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen Leder for Senter for ekstremismeforskning (C-REX): Høyreekstremisme,

Detaljer

Plan for førebygging av hatkriminalitet og valdeleg ekstremisme

Plan for førebygging av hatkriminalitet og valdeleg ekstremisme Plan for førebygging av hatkriminalitet og valdeleg ekstremisme Versjon 1.0 Seljord kommune 2016 Vedtatt i formannskap den 6.10.2016 1 Innhald 1 Om rettleiaren... 3 2 Om valdeleg ekstremisme... 4 "Radikaliseringstunnelen"...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME FØRE VAR I MARKER OG RØMSKOG

HANDLINGSPLAN MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME FØRE VAR I MARKER OG RØMSKOG HANDLINGSPLAN MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME 2016 2020 FØRE VAR I MARKER OG RØMSKOG 0 Innhold Forord:... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Definisjoner og sentrale begreper... 3 2.1 Radikalisering

Detaljer

Last ned Kapitalismen i vår tid - Samir Amin. Last ned

Last ned Kapitalismen i vår tid - Samir Amin. Last ned Last ned Kapitalismen i vår tid - Samir Amin Last ned Forfatter: Samir Amin ISBN: 9788291778891 Antall sider: 202 Format: PDF Filstørrelse:14.46 Mb Den egyptiske økonomen Samir Amin er en ledende venstreintellektuell,

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

VOLDELIG RADIKALISERING OG ISLAMISTISK EKSTREMISME - en gjennomgang av relevant forskning og sentrale teorier.

VOLDELIG RADIKALISERING OG ISLAMISTISK EKSTREMISME - en gjennomgang av relevant forskning og sentrale teorier. VOLDELIG RADIKALISERING OG ISLAMISTISK EKSTREMISME - en gjennomgang av relevant forskning og sentrale teorier. Presentasjonen innledes med en kort oppsummering av islamistisk ekstremisme og dagens terrortrussel.

Detaljer

Fremmedkrigere og exitprosesser

Fremmedkrigere og exitprosesser Fremmedkrigere og exitprosesser -bekymringssamtalens muligheter og begrensninger en teoretisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen 2015 Kand.nr : 393 Antall ord: 6325 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Kunnskap og metoder i møte med ekstremisme i kriminalomsorgen.

Kunnskap og metoder i møte med ekstremisme i kriminalomsorgen. Kunnskap og metoder i møte med ekstremisme i kriminalomsorgen. (Illustrasjon hentet fra vfb.no) UTVKR 6000 Kunnskap om ekstremisme og radikalisering ved HiOA Kandidat: Line Syverstad Veiledere: Lars Gule

Detaljer

Forebygging av ekstremisme og radikalisering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Forebygging av ekstremisme og radikalisering ved Høgskolen i Oslo og Akershus 08.01.2018 Forebygging av ekstremisme og radikalisering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Professor Anne Birgitta Nilsen Leder av forskergruppa PROFEKS (Profesjonskompetanse om ekstremisme og radikalisering)

Detaljer

åpen trusselvurdering 2009 politiets sikkerhetstjeneste

åpen trusselvurdering 2009 politiets sikkerhetstjeneste åpen trusselvurdering 2009 politiets sikkerhetstjeneste Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder 1 for det kommende

Detaljer

Bygge tillit opp eller ned?

Bygge tillit opp eller ned? Bygge tillit opp eller ned? Politiets arbeid med omdømme Kommunikasjonsdagen 18. mars 2009 Svein Holtan Kommunikasjonsdirektør Politidirektoratet Tillit - omdømme Tillit til politiet: Forvissning og tiltro

Detaljer

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen «På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen Oslo Sammen Lager vi et Trygt Oslo Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Bydel Stovner Oslo Groruddalen Stovner Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Oslo Sammen

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

MARTE WINSVOLD, HILMAR L. MJELDE OG JILL LOGA. Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

MARTE WINSVOLD, HILMAR L. MJELDE OG JILL LOGA. Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme MARTE WINSVOLD, HILMAR L. MJELDE OG JILL LOGA Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 2017-4 Marte Winsvold, Hilmar L. Mjelde og Jill Loga Trossamfunn som arena

Detaljer

Last ned Hymne til friheten - Flemming Rose. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hymne til friheten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Hymne til friheten - Flemming Rose. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hymne til friheten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Hymne til friheten - Flemming Rose Last ned Forfatter: Flemming Rose ISBN: 9788202507572 Antall sider: 222 Format: PDF Filstørrelse:17.78 Mb I 2006 ga daværende kulturredaktør i Jyllandsposten

Detaljer

Politirådet i Elverum

Politirådet i Elverum POLITIRÅDET I ELVERUM Politirådet i Elverum Veileder ved bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme Veien videre...? Utdrag fra «Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig

Detaljer

Regelverk 2018 Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Regelverk 2018 Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Regelverk 2018 Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Søknadsfristen er 15. februar 2018. Bakgrunn Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering

Detaljer

Even Ytterhus, rådmannens stab. SLT-koordinator. Inkludering. Dagens unge. Foto: Carl-Erik Eriksson

Even Ytterhus, rådmannens stab. SLT-koordinator. Inkludering. Dagens unge. Foto: Carl-Erik Eriksson Even Ytterhus, rådmannens stab. SLT-koordinator Inkludering Dagens unge Foto: Carl-Erik Eriksson All registrert vold i Midtbyen 400 Kriminalitetstype41 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ANNEN

Detaljer

ÅPEN TRUSSELVURDERING 2015 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE

ÅPEN TRUSSELVURDERING 2015 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE ÅPEN TRUSSELVURDERING 2015 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder. Vurderingen retter

Detaljer

Kunnskapsminister Henrik Asheims tale ved åpningen av Dembra-konferansen 2017

Kunnskapsminister Henrik Asheims tale ved åpningen av Dembra-konferansen 2017 Kunnskapsminister Henrik Asheims tale ved åpningen av Dembra-konferansen 2017 Tusen takk for invitasjonen. Temaet for årets Dembra-konferanse er frykt og fremtidshåp. Det er aldri underskudd på noe å frykte.

Detaljer

Forankring av ansvar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i politidistriktene

Forankring av ansvar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i politidistriktene Forankring av ansvar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i politidistriktene En kvalitativ studie av politiets radikaliseringskontakter Fra ideal til realitet Stine Frydnes Bjelland

Detaljer

Kriminalitetsforebygging. 1 år deltid 30 Studiepoeng. Godkjent Av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato:

Kriminalitetsforebygging. 1 år deltid 30 Studiepoeng. Godkjent Av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Kriminalitetsforebygging 1 år deltid 30 Studiepoeng Godkjent Av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET

Detaljer

Veileder ved bekymring. Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge?

Veileder ved bekymring. Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge? Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge? Innhold 1. Innledning om veilederen...3 2. Informasjons- og taushetsplikt, samtykke og plikt til

Detaljer

Rødts antirasistiske brosjyre: Et inkluderende Norge. Foto: Frontlinjer

Rødts antirasistiske brosjyre: Et inkluderende Norge. Foto: Frontlinjer Rødts antirasistiske brosjyre: Et inkluderende Norge Foto: Frontlinjer Krig, krise og rasisme Reza Rezaee, Rødts ordførerkandidat i Oslo og leder av Fredsinitiativet. Foto: Rødt Nytt. Rødts mål er et flerkulturelt

Detaljer

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune MENNESKERETTIGHETER En innføring Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune Humanist forlag, Oslo 2014 Humanist forlag

Detaljer

Utenforskap kan ha mange uttrykk

Utenforskap kan ha mange uttrykk Utenforskap kan ha mange uttrykk Hva er hjelpeapparatets rolle? Og hvilke verktøy har man 1 «Dagens tekst» Presentasjon Avgrensninger Film Begrepsavklaringer Radikalisering og voldelig ekstremisme Sosiale

Detaljer