DOBBEL KASETTETNING 225

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOBBEL KASETTETNING 225"

Transkript

1 IS CERTIFIED CHESTERTON AVDELING FOR VÆSKETETNING INSTALLERINGSINSTRUKSJONER DOBBEL KASETTETNING 225 INSTALLERING AV TETNINGEN Klargjøring Bestem om pumpen er i god stand. A. Sjekk aksel eller hylse. 1. Fjern alle skarpe kanter særlig i områder der O-ringen monteres. Dekk gjenger og kilesporspalter med tynn tape for å unngå å kutte O-ringen. Avstanden fra overflaten på pakkboksen til midten av O-ringens spor er 44,2 mm (1,74"). For akselstørrelser som er over 63,5 mm (2,50") er avstanden 57,4 mm (2,26"). 2. Akselfinishen bør ikke være ruere enn 0,8 mikron (32 microinches) AA. Den skal føles jevn hvis du lar en negl gli langs akselen. 3. Forsikre deg om at diameteren på akselen eller hylsteret er innenfor toleranse (ikke mer enn +/- 0,05 mm (0,002"). Eksempel: En 45 mm (1,750") aksel kan ikke være større enn 45,05 mm (1,752") eller mindre enn 44,95 mm (1,748"). 4. Bruk måleur for å måle akselens retthet i området hvor tetningen skal installeres. Avlesninger må ikke overstige 0,001 mm TIR pr. millimeter (0,001" TIR per inch) for hver akseldiameter. 5. Plasser måleuret på enden av akselen og veksle mellom å trekke og skyve akselen i akseretningen slik at slark kan måles. Hvis lageret er i god stand bør slark ikke overstige 0,13 mm (0,005") TIR. 6. Beskytt hylsens O-ring ved å smøre akselen med et rent silikonsmøremiddel. Det følger med en passende mengde med tetningen. B. Sjekk pakkboksmunningen. 1. Pakkboksmunningen må være glatt nok til at pakningen kan tette; maksimalt 3,2 mikron (125 microinches) AA. 2. Delte pumper vil noen ganger forårsake at det blir et trinn (skjev innstilling) på overflaten på pakkboksen. Dette trinnet må bearbeides til plan overflate. 3. Vær sikker på at pakkboksen er ren og fri langs hele lengden. 4. Hvis mulig, fest sokkelen på måleuret på akselen og roter akselen og måleren sakte mens du avleser utløpet fra overflaten på pakkboksmunningen. Skjevhet av pakkboksmunningen i relasjon til akselen bør ikke overstige 0,005 mm TIR pr. millimeter (0,005 TIR per inch) for hver akseldiameter. Installasjon 1. Sjekk den kjemiske listen for å bestemme om Viton* O-ringene som er installert i denne tetningen er kompatible med væsken som tettes. Hvis det er nødvendig å forandre O-ringmaterialet, må tetningen demonteres slik det vises i instruksene og erstattes med passende O-ringer. Et ekstra sett med O-ringer av etylenpropylen følger med tetningen. * Registrert varemerke som tilhører DuPont. 2. 1/4 hakesettskruer går inn i de mindre hullene i hylsen. Koble ikke 1/4 hakesettskruene fra hylsen når du setter tetningen på plass. Hulende settskruer går inn i de større hullene i hylsen. Pass på at 1/4 hakesettskruer og hulende settskruer går inn i hylsen men ikke stikker frem i I.D. boringen. I tillegg, når du forandrer på eller fjerner tetningen, forsikre deg om at de tre sentreringsklemmeskruene og pipenøkkelhodeskruene er tilkoplet. 3. Sentreringsklemmene har blitt innstilt på fabrikken. Hvis du av noen grunn skulle måtte løsne eller fjerne sentreringsklemmehodeskruen, skru til som følger før du installerer tetningen på utstyret. Skru hodeskruen lett til, bruk så sekskantnøkkelen for å skru til hodeskruene 1/8 omdreining til. Dette vil være tilnærmet momentet på 3,4 N.m (30 in-lbs) som ble innstilt av fabrikken. Vær sikker på at alle sentreringsklemmene når bunnen på kuleholderen. 4. Tetningen 225 har stållegeringshodesettskruer installert i låseringen. Hvis det kreves mer korrosjonsmotstand fra disse skruene, kan de erstattes med hodesettskruer av rustfritt stål som følger med, hvis pakkboksens og/eller sperrevæsketrykk ikke er over 20 bar (300 psig). 5. La tetningen gli på akselen og forsikre deg om at 1/4 hakesettskruene går inn gjennom tetningshylsen. 6. Sett pumpen sammen og gjør nødvendige innstillinger på akselen og løpehjulet. Løpehjulet kan omstilles når som helst, så lenge sentreringsklemmene er på plass og tetningssettskruene er løsnet mens akselen flyttes. 7. Orienter sperrevæskekoblingene mot ønsket posisjon. Koblinger av rør må ikke gjøres før pakkboksboltene er tilskrudd. 8. Skru til pakkboksmutterene jevnt. VIKTIG: Pakkboksmutterene må tilskrues før settskruene skrues på akselen. 9. Skru alle settskruene jevnt til (hulende settskruer og 1/4 hakesettskruer) med sekskantnøkkelen som følger med. Etter at disse skruene har blitt skrudd til med sekskantnøkkelen, skru dem til igjen med en momentnøkkel til 5,7-6,8 N.m. (50-60 in-lbs.)

2 INSTALLERING AV TETNINGEN 10.Fjern sentreringsklemmene og oppbevar dem til senere bruk. 11.Sjekk åpningen på fjæren, mellom støter og låsering. Hvis åpningen er den samme hele veien rundt indikerer det riktig akseplassering og at pakkboksen er i rett vinkel på akselen. Åpningen bør være: 1,6 mm (0,06") for -8 til -20, 25 mm til 60 mm; 2,2 mm (0,09") for -21 til -38, 65 mm til 120 mm. 12.VIKTIG: Det er viktig å forsikre seg om at glanden er sentrert ordentlig på hylsen. Vri akselen for hånd for å forsikre deg om at tetningen dreier seg fritt for å verifisere dette. Hvis du hører at metall har kontakt med metall inne i tetningen, er den ikke riktig sentrert. Sett sentreringsklemmene tilbake og skru dem lett til, løsne glandboltene, skru til klemmene, skru til glandboltene igjen og fjern så klemmene. Hvis metall fremdeles har kontakt med metall, sjekk sentreringen av pakkboksen. 13.Koblinger av rør må ikke gjøres før pakkboksmutterene er tilskrudd. 14.KOBLINGER AV RØR FOR SPERREVÆSKE: Sperrevæskeåpningene er: 3/8" NPT for størrelsene 25 mm - 43 mm, 1,000" - 1,625"; 1/2" NPT for størrelsene 45 mm mm, 1,750" - 4,75". Tetningen har en pumpe som sirkulerer sperrevæsken og en ventilåpning for den utvendige flaten. Ventilkoblingen som er plassert 180 grader fra de to sperrevæskeåpningene, kan brukes til å føre kjølevæske tilbake til tetningen. Rørkoblingene er avhengig av akselrotasjonen. Konveksjon A. Akselrotasjon MED SOLEN Når du ser på låseringsiden av tetningen: Kjølevæsken fra bunnen av sperrevæsketanken kommer inn i tetningen gjennom den høyre åpningen eller ventilen. Varm væske går ut av tetningen gjennom den venstre åpningen og kobles til toppen av sperrevæsketanken. B. Akselrotasjon MOT SOLEN Når du ser på låseringsiden av tetningen: Kjølevæsken fra bunnen av sperrevæsketanken kommer inn i tetningen gjennom den venstre åpningen eller ventilen. Varm væske går ut av tetningen gjennom den høyre åpningen og går til toppen av sperrevæsketanken. Tøm en kompatibel væske, vanligvis 50/50 etylenglykol og vann eller AWC 610 syntetisk smøreolje, i sperrevæsketanken. MERK: For flere detaljer, konsulter Chestertons installeringsinstruksjoner for sperrevæsketank. Trykksirkulasjon A. Akselrotasjon MED SOLEN Når du ser på låseringsiden av tetningen: Kjølevæsken kommer inn i tetningen gjennom den høyre åpningen eller ventilen. Varm væske går ut av tetningen gjennom den venstre åpningen. B. Akselrotasjon MOT SOLEN Når du ser på låseringsiden av tetningen: Kjølevæsken kommer inn i tetningen gjennom den venstre åpningen eller ventilen. Varm væske går ut av tetningen gjennom den høyre åpningen. I en situasjon med dobbel tetning har sperrevæsken vanligvis et trykk på omtrent 1-1,5 Bar (15-20 psi) over pakkbokstrykket. I en situasjon med tandem tetning har sperrevæsken vanligvis et trykk på omtrent 1-1,5 Bar (15 psi) og halvparten av pakkbokstrykket. Sperrevæsketrykket må aldri overstige pakkbokstrykket med mer enn 17,0 Bar (250 psi). Ta alle nødvendige forholdsregler og følg normale sikkerhetsprosedyrer før utstyret startes. ADVARSLER Disse instruksene er generelle. Det antas at den som installerer kjenner godt til tetninger og særlig til kravene i fabrikken når det gjelder vellykket bruk av mekaniske tetninger. Hvis du er i tvil, hent assistanse hos noen i fabrikken som kjenner til tetninger, eller, hvis nødvendig, forsink installasjonen til en tetningsrepresentant er tilgjengelig. Alle nødvendige ekstra innretninger må brukes for å få en vellykket drift (oppvarming, avkjøling, spyling) såvel som sikkerhetsutstyr. Disse avgjørelsene må tas av brukeren. Den kjemiske listen er ment som en generell referanse kun for denne tetningen. En beslutning om å bruke denne tetningen eller noen annen tetning fra Chesterton i en spesiell tjeneste, er kundens ansvar. 2

3 DEMONTERING (1-9) Du trenger sekskantnøkkelen som kom med tetningen og en O-ringuttager eller binders for å demontere tetningen. Plasser tetningen med låseringsiden opp på en flate. Fjern sentreringsklemmene. Mens du presser ned på låseringen, skru av alle settskruene til de frigjøres fra hylsen. Løft låseringen av hylsen og fjern alle skruene. Løft glanden av hylsen og fjern den utvendige stasjonære og O-ringen Snu glanden over og fjern rundhodete skruer, kuleholder og støter. Fjern fjærene fra kuleholder. Fjern den utvendige roterende og kragen som en enhet fra hylsen. Hvis nødvendig, trekk nesemonteringen mot kragen. Dette vil hjelpe kragen til å komme fri fra hylsen. MERK: Den utvendige roterende har pumpepropellblad som differensierer den fra den innvendige roterende. Skill den roterende fra kragen og fjern O-ringen Fjern den løse O-ringen og ekstra pakning fra hylsen. La mellomstykke, nesen, stasjonær drivenhet og stasjonær enhet gli av hylsen og skill alle komponentene fra hverandre. Fjern fjærene fra den stasjonære drivenheten og to O-ringer fra nesen. Fjern den indre roterende forsiktig fra hylsen og forsikre deg om at sporene i den roterende er linjert opp med hylsens utvendige drivenhet. Fjern akselen og roterende O-ringer fra hylsen. Referer til den kjemiske listen for å bestemme kjemisk kompatibilitet av elastomer med væsken som forsegles. 225 tetningen leveres med Viton* O-ringer allerede innstallert. Hvis nødvendig kan Viton* estattes med etylenpropylen som følger med. Hvis Viton* og etylenpropylen ikke er kompatible kan du få tak i Buna-N, Neopren, Chesterton Style 76, Chemraz eller Kalrez* elastomer hos din Chesterton distributør. * Registrert varemerke som tilhører DuPont. 3

4 MONTERING (10-25) Påfør silikonsmørefett som følger med alle O-ringer Plasser hylsens ID og OD O-ringer i sporene sine. La indre roterende gli på hylsen og innstill drivtappene mot rotasjonssporene til den når bunnen. Plasser en fjær i hvert fjærhull i kuleholderen og stasjonær drivenhet ved å påføre litt silikonsmørefett på bunnen av hver fjær. Dette vil hjelpe til at fjæren holder seg i hullet Plasser glandens utvendige side opp (siden med merkene for sperrevæske) på en flate. La støteren gli inn i glanden. Plasser så kuleholderen i glanden ved å la antirotasjonspinnene gå inn i støtersporene. Installer rundhodete pipenøkkelskruer i glanden og skru dem til vekselsvis til kuleholderen sitter på plass. La utvendig stasjonær O-ring gli på den stasjonære Plasser glanden med innvendig side opp på en flate. La den utvendige stasjonære gli på glanden til støterens anti-rotasjonsfester går inn i de stasjonære sporene. Plasser innvendig stasjonær O-ring og nesen på glandens O-ring i nesen. La den innvendige stasjonære gli inn i nesen. Tørk av flaten på den innvendige roterende og den stasjonære med en ren støvfri klut. Plasser hylsens låseringside på en flate. La stasjonær/nesemontering gli på hylsen til den roterende og den stasjonære får kontakt. 4

5 MONTERING (10-25) La stasjonær drivenhet gli over hylsen til den kommer i kontakt med antirotasjonsfestene i de stasjonære sporene. La mellomstykket gli over hylsen til den styrer inn i nesen og anti-rotasjonspinnene kommer i kontakt med sporene i den stasjonære drivenheten. La den ekstra pakningen gli over hylsen, og hvis nødvendig, press roterende drivenhetstapper innover, til den når bunnen på det midterste settet med tapper på hylsen. La kragens ID O-ring gli opp mot den ekstra pakningen, og hvis nødvendig, press drivtappene innover Plasser kragens OD O-ring i kragen. Press den utvendige roterende ned på kragen til den når bunnen. La kragen/rotasjonsmonteringen forsiktig gli på hylsen, rett inn drivtappene med rotasjonssporene til den når bunnen på ekstrapakningen og kommer i kontakt med utvendige roterende drivtapper. Tørk av flaten på den utvendige roterende og den stasjonære med en ren støvfri klut. La glanden gli på hylsen til nesen og mellomstykket når bunnen på innsiden av glandpiloten Installer skruene i låseringen som følger: Installer 1/4 hakesettskruer i de store hullene som er linjert opp med de små hullene i hylsen. Installer hodesettskruene i de store hullene som er linjert opp med de store hullene i hylsen. Plasser låseringen på hylsen og la alle settskruene gå inn i hylsen og forsikre deg om at skruene ikke stikker utenfor hylsens ID eller skamferer hylsen. Installer sentreringsklemmene mens du presser ned på glanden ved å bruke pipenøkkelhodeskruer for å feste dem til låseringen. Skru hodeskruene lett til og bruk så en sekskantnøkkel til å skru dem 1/8 omdreining til. Forsikre deg om at alle sentreringsklemmene når bunnen jevnt på kuleholderen. Snu tetningen over og installer glanden på pakkbokspakningen i pakningssporet. Monteringen er nå fullstendig. 5

6 MÄLDATA (TEGNINGER) E F C D A V W X Z Y W X H G NØKKEL A Akselstørrelse B Maksimal glanddiameter C Innvendig pakkboksdiameter D Tetningsdiameter i pakkboks E Minimum pakkboksdybde F Tetningslengde utenfor pakkboks G Minimum boltsirkel per boltstørrelse H Sporbredde V Aksel O-ring W Roterende O-Ring (2) X Stasjonær O-Ring (2) Y Hylsens O-Ring Z Glandens O-Ring B 6

7 MÅLDATA (TOMMER) PAKKBOKS- G MIN. AKSEL- BOREHULL VED BOLTSTØRRELSE STØRR- ELSE B C C D E F A MAKS. MIN. MAKS. MAKS. MIN. MAKS. 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" V W X Y Z H MÅLDATA (METRISK) PAKKBOKS- G MIN. AKSEL- BOREHULL VED BOLTSTØRRELSE STØRR- ELSE B C C D E F A MAKS. MIN. MAKS. MAKS. MIN. MAKS. 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm V W X Y Z H

8 DELIDENTIFIKASJON GLAND PAKNING EKSTRA RING KRAGE KULEHOLDER STØTERMONTERING LÅSERING STASJONÆR KONFIGURASJON STORE TETNINGER 65 mm mm, 2,63" - 4,75" HULENDE SETTSKRUE 1/4 HAKESETTSKRUE RUNDHODET SKRUE PIPENØKKEL HODESKRUE HYLSE INNVENDIG ROTERENDE TETNINGSRING STASJONÆR TETNINGSRING NESE STASJONÆR DRIVMONTERING FJÆR SENTRERINGSKLEMME FJÆR STASJONÆR TETNINGSRING UTVENDIG ROTERENDE TETNINGSRING MELLOMSTYKKE 225 er et varemerke som tilhører A.W. Chesterton Company. A.W. CHESTERTON CO. Middlesex Industrial Park, 225 Fallon Road Stoneham, Massachusetts USA Telefon: Telex: Fax: Telegram: Chesterton Stoneham, Mass. Web Address: A.W.CHESTERTON CO., Alle rettigheter reservert. Registrert varemerke eid og lisensiert av A.W.CHESTERTON CO. i USA og andre land. IS CERTIFIED FORM NO. N71013 REV CARTRIDGE SINGLE SEAL INSTALLATION INSTRUCTIONS - NORWEGIAN PRINTED IN USA 3/97

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL

FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 5 FT 70 no Utgave 12/04 2 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 Håndbokens omfang... 3 1.2 Ventilens oppbygning... 3 1.3

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Kjære Tvins-kunde! Du har akkurat gått til innkjøp av et produkt av topp kvalitet Cerafit Fusion-settet fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramikk er kombinert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE Sykkeleierens Brukermanual 9. utgave 2007 Denne manualen tilfredsstiller EN Standardene 14764, 14765, 14766 og 14781. VIKTIG: Denne manualen inneholder viktig

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer