AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE"

Transkript

1 Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Kokebok versjon Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1

2 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON VELG AJOURHOLDSMETODE KLARGJØR PROGRAMVARE OG PROSJEKT Lag applikasjon for AR Klargjør innstillinger Innstillinger Kartpresentasjon Innstillinger Flater: Innstillinger Kartredigering Start nytt kartprosjekt og ta inn data Konverter AR5 fra SOSI til quadri-format Tegn AR Ta inn andre kartdata etter behov Ordne lag Lagre prosjektfil Kontroller AR5 før redigering starter REDIGER Ha gode backup-rutiner Rediger egenskaper Rediger egenskaper for AR5grense Rediger egenskaper for AR5flate Rediger geometri Rediger geometri - AR5grense Rediger geometri - AR5flate SJEKK, RETT OG EKSPORTER DATA Sjekk og rett geometri, topologi og flater Sjekk og rett egenskaper Eksporter til SOSI Sjekk SOSI-fil i SOSI-kontroll EGENSKAPSKODER I AR Klassifikasjon av AR5grenser Klassifikasjon av AR5flater AR5 Egenskaper AR5 Lovlige kombinasjoner METADATA Kvalitet Dato Opphav Informasjon Registreringsversjon TEGNEREGLER OG EGENSKAPSSPØRRINGER Tegneregler for AR5-ajourhold Tegnforklaring - utvalgsgruppe OBS Tegnforklaring - slå av og på data Data som ikke tegnes med AR5-tegneregler Lage egenskapsspørringer

3 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON Denne versjonen av Kokeboka beskriver ajourhold av FKB-AR5 iht. gjeldene AR5 klassifikasjonssystem og SOSI produktspesifikasjon FKB-AR5 versjon 4.5. AR5 4.5 må ajourføres i GIS/LINE versjon eller nyere. (GIS/LINE kom i januar/februar 2015.) Se dokumentasjon på internett: AR5 klassifikasjonssystem - skogoglandskap.no FKB-AR5 produktspesifikasjon - kartverket.no Kokeboka må sees i sammenheng med instrukser og dokumentasjon gitt på AR5-kurs. Nyttig dokumentasjon ligger også på Skog og landskaps sine internettsider. Eksempel Markslag/AR5-detaljert arealressurskart, Kokeboka oppdateres i «rykk og napp», ofte flere ganger i året. Ny versjon lastes ned fra Kokebokversjon er angitt som dato (år-måned-dag) på framsida. 2. VELG AJOURHOLDSMETODE AR5-ajourhold kan i prinsippet gjøres i lokal base eller i sentral base (Kartverkets QMS-server). Ajourhold i lokal base gjøres i en kommunedekkende AR5-base som befinner seg hos kommunen (originaldataverten). Basen er klippet ut fra landsdekkende AR5-arkiv i Kartverkets QMS og er levert kommunen på SOSI-format. Kartverket er ansvarlig for denne overleveringa. Nb! Kommunen skal IKKE på eget initiativ laste ned AR5-basen fra Kartverkets distribusjonsserver for Norge digitalt (BAAT). Her ligger kun kopidata som ofte kan være av eldre dato enn originalen. Etter at SOSI-fil er mottatt fra Kartverket: Sjekk om fila er «original» eller «kopi»! Åpne fila i en teksteditor (Notisblokk). Hvis du finner egenskapen KOPIDATA i fila, ta kontakt med Skog og landskap. Ajourhold i sentral base kan gjøres direkte i Kartverkets QMS ved å benytte GIS/LINE som klientprogram. Kartredigering skjer med ordinær GIS/LINE-funksjonalitet, styrt av spesielle mekanismer for uttrekk og tilbakelagring. Noen få kommuner ajourfører AR5 direkte i Kartverkets QMS. Foreløpig er dette ikke en optimal løsning verken for kommunen eller for Skog og landskap. Kommuner som er interessert i sentralt ajourhold, kan likevel kontakte Skog og landskap. 3

4 3. KLARGJØR PROGRAMVARE OG PROSJEKT Kapitlet beskriver rutiner for klargjøring når AR5 skal ligge i en filbasert kartbase på quadri-format. Rutinene kan være noe forskjellig hvis AR5 skal ligge i en database (QMS) Lag applikasjon for AR5 AR5-ajourhold krever spesielle innstillinger i GIS/LINE. Det lønner seg derfor å lage en egen GIS/LINE applikasjon for AR5 slik at du slipper å endre innstillingene hvis GIS/LINE skal nyttes til andre datasett enn AR5. Start GIS/LINE Applikasjonsbygger. Velg Ny GIS/LINE applikasjon og lag en ny applikasjon som for eksempel heter GIS/LINE kart AR5. Denne applikasjonen må minst inneholde modulene fra grunnkonfigurasjonen for GIS/LINE Kart. 4

5 3.2. Klargjør innstillinger INNSTILLINGER KARTPRESENTASJON Start den nye AR5 GIS/LINE applikasjonen. Velg Fil Innstillinger Kartpresentasjon, fane Presentasjonsfiler. Velg standard utvalgs- og tegneregel-register for uttegning av bakgrunnsdata i prosjektet. Velg registre som passer til dataene. Nb! AR5 skal tegnes med egne regler, se kapittel Eks. tegneregler for N5-data i SOSI 4.0-format. 5

6 INNSTILLINGER FLATER: Velg Fil Innstillinger Flater, fane Flater. Sett 4205 som temakode både for Nye flatepunkt - lagring og Aktive punkt/flatepunkt. Velg Fil Innstillinger Flater, fane Topologi. Legg inn temakoder for alle lovlige AR5-objekttyper i Aktive tema topologi. (ArealressursFlate = 4205, ArealressursGrense = 4206, ArealressursGrenseFiktiv = 4207 og KantUtsnitt = 9111.) Nb! GIS/LINE oppretter automatisk temakoder for internt bruk. Kodene finnes ikke i den originale SOSI-fila og skal heller IKKE eksporteres til SOSI fra GIS/LINE. Legg inn «stor» verdi i Etabler topologi Grenseverdi konnektering. En grenseverdi på 0,20 m er helt ufarlig for AR5. Dette gjør at løse ender kan flyttes automatisk opp til 20 cm av topologi-kommandoen som skal benyttes senere. Legg inn en liten verdi i Sjekk topologi Korridor dobbeltlinje for å unngå meldingen Kan være doble data. AR5 er klippet ut fra sømløs landsdekkende AR5 og vil derfor inneholde mange små linjebiter langs yttergrensa. Disse vil gi feilmeldinga Kan være doble data når korridorbredden er for «stor». 6

7 INNSTILLINGER KARTREDIGERING Velg Fil Innstillinger Kartredigering, fane Egenskaper. Ikke hak av for lagring av egenskaper på nye data. For å ha kontroll på dato- og kvalitetsegenskaper som blir lagt inn, må egenskapene uansett vurderes ved hvert enkelt redigeringstilfelle. Nb! Når du digitaliserer nye grenser og flatepunkt vil egenskapsdialogen alltid foreslå verdiene som ble lagt inn på forrige objekt. Når du avslutter GIS/LINE vil disse verdiene nullstille seg, og innstillingene vil igjen bli slik de er satt i Fil Innstillinger Kartredigering. For å unngå nullstilling ved avslutning av GIS/LINE: Kjør kommando Kartredigering Lagre egenskaper som standard. 7

8 3.3. Start nytt kartprosjekt og ta inn data KONVERTER AR5 FRA SOSI TIL QUADRI-FORMAT Nb! Dette kapitlet gjelder ved forvaltning av AR5 på filformatet Quadri. Ved lagring i database (QMS) gjøres dette på en annen måte. Lag ny kartbase, meny Fil Ny base. Opprettelse Gi navn på basen og sett fornuftig rutestørrelse (for eksempel 200). Innhold Velg Produktspesifikasjon FKB-AR5 [4,5]. Koordinatsystem Sett Horisontalt til kommunens koordinatsystem. Kommuner i Sør-Norge: Koordinatsystem 22 (Euref89 utm-sone 32) Kommuner i Nordland og Troms: Koordinatsystem 23 (Euref89 utm-sone 33) Finnmark: Koordinatsystem 25 (Euref89 utm-sone35) Nb! Ikke sett Vertikalt Koordinatsystem. Dette kan gi feilmelding ved import. AR5 inneholder IKKE høydedata bortsett fra data som har kommet fra FKB-Vann og FKB-Veg. 8

9 Lag objektkatalog basert på valgt produktspesifikasjon. Objektkatalogen legges sammen med kartbasen ligger og får samme fornavn som de andre base-filene. Etternavnet på objektkatalogen er alltid *.gdo. Importer deretter AR5 fra SOSI-fil til den nye og tomme kartbasen, meny Import/Eksport SOSI import, fane Filer. 9

10 TEGN AR5 Skog og landskap har laget tegneregler for ajourhold av FKB-AR5 produktspesifikasjon 4.5. Utvalgsregister AR5_Ajourhold_45.gxu og tegneregelregister AR5_Ajourhold_45.gxt lastes ned fra Disse tegnefilene følger også med GIS/LINE-installasjonen og ligger på mappa \Presentation\AR5. Nb! Tegnereglene skal tegne AR5-symboler i alle flater. Symbolene er definert som egen skrifttype (font) og blir installert automatisk ved installasjon av GIS/LINE. Hvis symbolene blir tegna feil, skyldes dette at fonten ikke er riktig installert eller at fonten er en gammel versjon. Ny font kom i september 2014 i forbindelse med overgangen til produktspesifikasjon FKB-AR Last ned ny font fra Fontfila arsymboler.ttf installeres på nytt ved: 1. Avinstaller (slett) eksisterende font. Bruk Kontrollpanel - Skrifter. 2. Hent ny font fra nedlastingssida (samme lenke som ovenfor). 3. Installer (kopier) inn ny font. Bruk Kontrollpanel - Skrifter. Sett inn tegnereglene Høyreklikk på AR5-basen i Tegneutvalget i DKA-vinduet for å hente tegneregelfilene. Velg Innstillinger Presentasjon. Åpne utvalgsregister AR5_Ajourhold_45.gxu og tegneregelregister AR5_Ajourhold_45.gxt. Sett målestokkstall slik at AR5symboler og AR5grenser blir tegnet ut i passe størrelse og tjukkelse. Lite målestokkstall gir tynn strek og små symboler. Stort målestokkstall gir store symboler og tjukk strek. Hak ut for Alltid prioritetstegning. Ved bruk av ortofoto, hak av for Uten fltatefyll/luft rundt symboler. Nb! Alternativ til å endre målestokkstall for å få tynn strek på linjer, er å velge tynn strektype i Tegn datakilde Tegn med valgt linje. Denne metoden har ingen innvirkning på størrelsen av symbolene. Dvs. du får tegna store symboler, mens linjene tegnes med tynn strek. Se mer detaljer om uttegning i kapittel 8 Tegneregler for AR5-ajourhold. 10

11 TA INN ANDRE KARTDATA ETTER BEHOV Ortofoto Det er best å ta inn ortofoto fra en rasteradministrator. Rasteradministratoren er ei fil tilrettelagt i programvaren GIS/LINE Raster som styrer bruken av ortofoto-filene. Riktig oppsatt gir den rask opptegning av ortofoto nærmest uavhengig av skjerm-målestokk. Ortofoto kan tas inn som en wms-tjeneste fra Norge i bilder. Opptegning av ortofoto fra WMS går tregere enn ved bruk av rasteradministrator og lokale ortofoto-filer, men kan likevel være et bra alternativ. Velg Fil Koble til server Web map server og velg WMS-tjeneste SK Norge i Bilder(BAAT). Når du bruker WMS husk å oppgi presentasjonskoordinatsystem i Fil Innstillinger Felles Transformasjon. Eiendomskart Det er en fordel å ha eiendomskart i prosjektet for å kunne søke på gnr/bnr. En vanlig metode vil være å ta inn eiendomskart fra Lokal Matrikkel. Kartdata fra FKB Som grunnlag for å redigere AR5, kan FKB-data (veg, vann, bygning, plan- og tiltaksbase) være til god hjelp forutsatt at disse er à jour. Markslag fra Økonomisk kartverk Markslag som ble kartlagt i felt i Økonomisk kartverk (ca ), kan være til hjelp for å rette opp feil som har oppstått i AR5. I deler av landet var førstekartlegginga av markslag svært god og kan fortsatt være relevant. Spesielt kan egenskapen Grunnforhold hentes tilbake hvis denne er slettet eller endret i senere ajourhold. Førstegangsutgivelsen av Økonomisk kartverk kan tas inn som WMS. Se detaljer i dokument Manuskart, kapittel 2.1. Skrive ut manuskart fra GIS/LINE ORDNE LAG I DKA-vinduet vises basene som er tatt inn i prosjektet. Organiser basene lagvis, med ortofoto nederst og AR5 øverst. En drar basene opp/ned med musa. Dersom ortofoto er øverst, vil ikke de andre basene synes i kartvinduet. 11

12 3.4. Lagre prosjektfil Når alle forberedelser er utført, lagres oppsettet i egen prosjektfil for å gjøre oppstart enklere ved senere bruk. Velg Fil Lagre prosjektfil som 3.5. Kontroller AR5 før redigering starter Etter at original AR5 SOSI-fil er importert til GIS/LINE, kan det være lurt å sjekke om import- og eksportrutinene til og fra SOSI fungerer slik de skal. Dette for å unngå at import- eller eksportfeil først blir oppdaga når kommunen skal oversende den ajourførte basen til Kartverket / Skog og landskap. Gjør dette: Eksporter AR5 fra GIS/LINE til SOSI. Se eksport til SOSI i kapittel 5.3. Kjør SOSI-kontroll på eksportert SOSI-fil. Se SOSI-kontroll i kapittel 5.4. Kjør SOSI-kontroll på original AR5 SOSI-fil mottatt fra Kartverket. Sammenlign rapportene fra de to SOSI-kontrollene. Hvis det er forskjell betyr det at det har «skjedd noe» med dataene til eller fra GIS/LINE. Ta kontakt med Skog og landskap hvis forskjellene ikke kan forklares. 12

13 4. REDIGER For å kunne gjøre endringer i AR5-basen må man ha et grunnlag som viser hva som skal endres. Grunnlaget kan for eksempel være nye flybilder/ortofoto, digitale kartdata som for eksempel GPSmålinger, oppdaterte FKB-kartbaser og Manuskart. Manuskart-metoden er beskrevet i egen veileder som du finner her: Kapittel 4 beskriver grunnleggende og sikre redigerings-kommandoer i GIS/LINE. Redigering kan i enkelte tilfeller også utføres med alternative kommandoer. Men vær obs på at enkelte kommandoer kan gi feil resultat. Ved redigering må AR5-basen stå i redigeringsmodus. Høyreklikk på AR5-basen i Tegneutvalget i DKA-vinduet og velg Rediger. AR5-basen blir merket med rød hake Ha gode backup-rutiner Det bør tas backup av kartbasen med jevne mellomrom i tillegg til kommunens ordinære backuprutiner. Spesielt er det viktig å kjøre backup før store operasjoner mot hele basen. GIS/LINE har egen kommando for backup. Merk AR5-basen i Tegneutvalget i DKA-vinduet, høyreklikk og velg kommando Backup. Backup-filene blir automatisk tildelt logiske navn slik at er lett å holde oversikt over backupversjonene (*_bk1, *_bk2, *_bk3 osv.). 13

14 4.2. Rediger egenskaper Egenskaper legges inn på AR5grenser og AR5flater i egen redigeringsoperasjon eller som en del av digitaliseringa av nye objekt. I tillegg til de spesifikke AR5-egenskapene skal både grenser og flater ha generelle egenskaper, såkalte metadata REDIGER EGENSKAPER FOR AR5GRENSE Velg meny Kartredigering Gi/Endre Egenskaper. Pek på aktuell AR5grense og rediger etter behov alle påkrevde egenskaper. For egenskaper du skal endre: Klikk på aktuell pilknapp i egenskapsdialogen og velg verdi fra plukklista. Eksempel egenskapsdialog: Alle påkrevde egenskaper er uthevet. ARAVGRTYPE er AR5-egenskap. Resten er metadata. Se info om egenskapene i kapitlene 6 og 7. Når en påkrevd egenskap mangler eller har ulovlig verdi, vil det komme feilmelding. Avbryt lagring, legg inn verdi og lagre på nytt. 14

15 REDIGER EGENSKAPER FOR AR5FLATE Velg meny Kartredigering Gi/Endre Egenskaper. Pek på aktuell AR5flate og rediger etter behov alle påkrevde egenskaper. For egenskaper du skal endre: Klikk på aktuell pilknapp i egenskapsdialogen og velg verdi fra plukklista. Eksempel egenskapsdialog: Alle påkrevde egenskaper er uthevet. ARKARTSTD, ARTYPE, ARTRESLAG, ARSKOGBON og ARGRUNNF er AR5-egenskaper. Resten er metadata. Se info om egenskapene i kapitlene 6 og 7. Hvis påkrevd egenskap mangler eller har ulovlig verdi, vil det komme feilmelding. Se eksempel på forrige side. Avbryt lagring, legg inn verdi og lagre på nytt. 15

16 4.3. Rediger geometri Endre/slette eksisterende grenser og flater eller etablere nye. Generelt prinsipp. Når ei eksisterende AR5flate i terrenget er blitt mye større for eksempel ved nydyrking eller ved at et innmarksbeite er blitt utvidet, bør man la utvidelsen bli en egen uavhengig flate i kartet, sjøl om dette vil føre til at naboflater får samme markslag. Det blir da lettere å se hva som har skjedd og hvem som har gjort endringa. Sammenslåing gjøres eventuelt av Skog og landskap ved et senere periodisk ajourhold. Resultat: 2 flater inntil hverandre med samme markslag opprinnelig grense mellom flatene er beholdt. Nye AR5grenser og AR5flater digitaliseres vha. av digitaliseringskommandoene. Digitaliser grense, Digitaliser flatepunkt, Grenser og flater ferdigbehandles i Flatemodulen. Når Flatemodulen er aktivisert kommer den opp som dialog(fane) i DKA-vinduet. 16

17 REDIGER GEOMETRI - AR5GRENSE Splitt AR5grensa når bare deler av grensa er feil, meny Kartredigering Splitt i linje eller Splitt i punkt. Splitt slik at delen av grensa som er feil, blir ei egen, uavhengig grense. Delen som fortsatt er riktig, skal ligge urørt med sine opprinnelige egenskaper. Nb! Ikke splitt mer enn nødvendig. Unngå for mange småbiter. Slett AR5grensa som er feil, meny Kartredigering Slett objekt. Når ei AR5grense slettes, slettes også de tilhørende AR5flatene på hver side av AR5grensa automatisk. AR5flatene overføres til frittstående punkt med egenskapene fra AR5flatene. Digitaliser ny AR5grense etter manus, meny Kartredigering Digitaliser linje, knapp Velg objekttypegruppe FKB-AR5 4.5 og objekttype ArealressursGrense. Legg inn alle påkrevde egenskaper i egenskapsdialogen. Se kapittel Start digitalisering. Se info om egenskapene i kapitlene 6 og 7. Nb! Ved digitalisering; pass på å konnektere til ei eksisterende AR5grense ved hjelp av snappe-funksjonene. Ved konnektering til knutepunkt (endepunkt); pass på at det blir snappet til knutepunktet og ikke til et nærliggende punkt på grensa. 17

18 REDIGER GEOMETRI - AR5FLATE Når en AR5grense er slettet og ny er digitalisert, må AR5flatene etableres på nytt. Etabler ny topologi med Flatemodul, metode Flater innenfor område. Bruk kommando Topologi:Etabler og dra et rektangel som dekker de AR5grensene som er redigert. Ved feilmeldinger (røde sirkler): Sjekk (zoom inn) og prøv å rette med passende redigeringskommando. Digitaliser flatepunkt manuelt i hver ny AR5flate med kommando Kartredigering Digitaliser punkt, knapp. Velg objekttypegruppe FKB-AR5 4.5 og objekttype Arealressursflate. Legg inn alle påkrevde egenskaper i egenskapsdialogen. Se kapittel Se info om egenskapene i kapitlene 6 og 7. Lag nye AR5flater med Flatemodul, metode Innenfor område. Bruk kommando Lag: Alle punkt og flatepunkt og dra et rektangel som dekker flatepunktene i alle flater som er blitt berørt av grensejusteringene. Lag øyer i AR5flater med Flatemodul, metode Innenfor område. Bruk kommando Lag Øyer i flate og dra et rektangel som dekker flatepunktene i alle berørte AR5flater. Nb! Det er en god regel å kjøre Lag:Øyer i flate etter hver runde med vanlig flatedanning. Du trenger ikke sjekke om det virkelig finnes øyer. Kommandoen Lag:Øyer i flate trekker eventuelle øy-arealer i fra hovedflatene. Dette er helt nødvendig for å unngå overlappende AR5flater («dobbeltareal»). Tips: Hvis du ønsker å slå sammen to naboflater, kan den raskeste metoden være å bruke Flatemodul, metode Enkeltflater. Bruk kommando Lag: Sammenføy 2 flater. Pek på de to AR5flatene. Husk at den nye sammenslåtte AR5flata får egenskapene til AR5flata som du peker på først. 18

19 5. SJEKK, RETT OG EKSPORTER DATA 5.1. Sjekk og rett geometri, topologi og flater Før konvertering til SOSI og overlevering til Kartverket / Skog og landskap, må GIS/LINE-basen være mest mulig feilfri. Hovedregel ved retting av AR5: Rett kun feil som er oppstått i kommunens eget ajourhold! Det kan være feil langs yttergrensa (kommunegrensa) som også lå i den opprinnelige basen kommunen fikk fra Kartverket. Disse feila har oppstått ved klipping fra landsdekkende AR5 i sentral base (QMS). Se bort fra slike feil. Skog og landskap retter feila når de mottar basen. Få oversikt over feila i hele basen. 1. Sjekk topologi med Flatemodul, metode Hele basen. Bruk kommando Topologi:Sjekk. og trykk på Utfør. Gå fra feil til feil i feillista og få en oversikt over feiltypene. Nb! For å unngå at grenser som ligger nær hverandre gir feilmelding: Legg inn 1 mm som Korridorbredde dobbeltlinje i Innstillinger/Flater/Topologi/Sjekk topologi. 2. Sjekk flatene med Flatemodul, metode Hele Basen. Bruk kommando Sjekk flater og trykk på Utfør. Gå fra feil til feil i feillista og få en oversikt over feiltypene. Lag en plan for retting av feila. Hvilke feil trenger jeg å rette? Hvilke feil kan rettes automatisk fra baseoperasjoner eller flatemodul? Hvilke feil må rettes manuelt? Hvilke kommandoer skal jeg benytte? Hvis det er få feil i basen kan all retting skje manuelt, dvs, man går fra feil til feil og retter med hensiktsmessige kommandoer. 19

20 Kjør flatemodul-kommandoer med metode Innenfor område (dvs. det området du har ajourført). Kommandoer: Topologi Etabler Lag Alle punkt og flatepunkt Lag Øyer i flate Nb! Ikke Etabler topologi / Lag flater for hele basen uten at dette er helt nødvendig! Dette kan ta lang tid, og det kan føre til at nye og unødvendige feil oppstår. Feil rettes i stedet ved å kjøre topologi- og flate-kommandoene innenfor forskjellige delområder hvor Sjekk topologi og Sjekk flater har funnet feil. Eksempel: Her er det først kjørt Topologi Sjekk for hele basen. Feila tegnes som røde sirkler. Deretter kjøres Topologi Etabler innenfor området (rektangelet) hvor feila er lokalisert. De 2 andre feila kan oversees i og med at de ligger langs yttergrensa. Hvis det er svært mange feil i basen, for eksempel at mye av topologien og flatene er blitt ødelagt, kan man bli nødt til å etablere topologi og lage flater for hele basen. Eksempel på kommandoer der basen har svært mange feil: Nb! Ta backup av kartbasen før kjøring av operasjoner mot hele basen. Se kapittel 4.1. Ha gode backup-rutiner. 20

21 1. Slett AR5grenser med ett punkt, Baseoperasjoner - Sjekk data i basen - Linje med ett punkt. 2. Slett dobbeltpunkt i AR5grenser, Baseoperasjoner - Slett data fra basen - Slett dobbeltpunkt i linje. 3. Etabler topologi for hele basen. Flatemodul - Topologi Etabler Husk fornuftige innstillings-verdier for topologi. 4. Sjekk topologi på nytt, Topologi Sjekk. 5. Rett resterende feil manuelt. 6. Dann AR5flater på nytt for hele basen når alle topologifeil er rettet Flatemodul - Lag Alle punkt og flatepunkt. 7. Husk og kjør egen kommando for å generere øyer i hele basen Flatemodul Lag Øyer i flater. 8. Sjekk AR5flatene i hele basen med kommando Flatemodul - Sjekk flater. 21

22 5.2. Sjekk og rett egenskaper Egenskapene må kontrolleres før konvertering til SOSI. Kommando Datakontroll sjekker raskt egenskapene og evt. geometri i hele basen. Det anbefales også å kjøre kontrollen regelmessig under ajourholdet og ikke bare som sluttkontroll. Alternativ 1 uten kontroll av geometri: Velg meny Diverse-Baseoperasjoner Datakontroll. Hak av for basen som skal kontrolleres og velg kontrollsett Egenskaper+AR5. Hak av for alle kontroller og kjør kontroll, knapp Utfør. Alternativ 2 med kontroll av geometri: Velg meny Diverse Baseoperasjoner Datakontroll. Hak av for basen som skal kontrolleres og velg kontrollsett GeometriogEgenskaper+AR5. Hak av for alle kontroller og kjør kontroll, knapp Utfør. I tillegg til å sjekke egenskaper, sjekker kontrollen også for flere typer av geometrifeil. Nb! Men kontrollen sjekker ikke for topologi- og flatefeil. For å unngå unødvendige feilmeldinger: Kjør kommando Sjekk-Dobbeltpunkt med verdi «0.001». Legg inn «0.001» i parameterfila GeometriogEgenskaper+AR5.DKF. Rediger fila med Notisblokk. Parameterfila finner du i Common-mappa under GIS/LINE installasjonen. 22

23 Begge kontroller sjekker om egenskapene er iht. objektkatalogen (gjeldene FKB-AR5 produktspesifikasjon). Kombinasjonssjekk av egenskapene Arealtype, Treslag, Skogbonitet og Grunnforhold inngår også. Se info om egenskapskombinasjonene i kapittel Eksempel resultat uten kontroll av geometri. Feil angis med Eksempel resultat med kontroll av geometri. Feil angis med Trykk på knapp Vis feil for å få lagret meldingene i ei meldingsfil. Meldingsfila er ei tekstfil med filnavn identisk med navnet på kartbasen pluss «_dk». Fila lagres på samme sted som kartbasen. Rett opp feilene ved å gå fra objekt til objekt i meldingsfila. Hvis meldingsfila er lukket, kan du åpne den igjen fra Vis - Vis melding / Feil. Når basen er feilfri ser resultatet slik ut: 23

24 5.3. Eksporter til SOSI AR5-basen skal leveres til Kartverket (Skog og landskap) på SOSI-format. Bruk kommando Import/Eksport SOSI eksport SOSI 4.0 eller nyere. Nb! Velg fane Innstillinger (Fra og med GIS/LINE 5.4.1). Fjern hake foran Slå sammen knutepunkter innenfor ENHET for å unngå «dobbel geometri». Hvis ikke hake fjernes vil eksporten slå sammen knutepunkt som ligger 1-1,5 cm fra hverandre. Korte grenselinjer som er blitt overflødige pga. denne sammenslåinga, vil også bli eksportert. Dette gir «dobbel geometri» på SOSI-fila. Forklaring: Korte grenselinjer finnes ofte langs AR5-basens yttergrense (kommunegrense) og oppstår når det lages kommunebase ved uttrekk fra landsdekkende AR5 i Kartverkets QMS. Det er unødvendig å slå sammen knutepunkt / slette korte linjer i kommunebaser av AR5. Når basene legges tilbake i Kartverkets QMS, forsvinner de korte linjene uansett fordi kommunegrensa ikke danner AR5later. Velg fane Filer, gi et fornuftig navn på eksportfil og start konvertering med knapp Utfør. 24

25 5.4. Sjekk SOSI-fil i SOSI-kontroll SOSI-fila fra GIS/LINE Eksport må sjekkes i SOSI-kontroll. SOSI-kontroll sjekker AR5-egenskapene hver for seg og om kombinasjonen av de 4 markslagsegenskapene er lovlige. Kontrollen sjekker også geometri, topologi og flater. Men vær oppemerksom på at dette ikke er en fullstendig sjekk. SOSI-kontroll kan kjøres som et uavhengig program, men det beste er å kjøre det via kartprogrammet SOSI-vis. SOSI-kontroll /SOSI-vis lastes ned gratis fra Kartverket.no. Når installasjonen er utført, må programmet oppdateres. Dette skjer direkte fra SOSI-vis med kommandoen Versjonskontroll. Spørsmål om Versjonskontroll vil automatisk komme ved første oppstart etter installasjon. Start SOSI-vis og sjekk om det finnes nye oppdateringer ved å trykke på Start kontroll. For nedlasting og installasjon av oppdateringer - trykk Start. Spørsmål om versjonskontroll vil automatisk dukke opp en gang per uke (et tidsintervall som kan endres). Nb! Versjonskontroll kan også startes manuelt i SOSI-vis fra meny Hjelp - Versjonskontroll. 25

26 Ta inn SOSI-fila, meny Fil Åpne filer. Gå til SOSI-kontroll, meny Kontroll SOSI-kontroll. Velg metode og kontroll. Info om FKB produktspesifikasjon (..Objektkatalog FKB-AR5 4.5) skal stå i hodet på SOSI-fila. SOSI-kontroll leser denne informasjonen og vil automatisk stille seg inn på riktig Oppsettmetode, Produktgruppe, Produkt, Kontroller og Valg av kontroller. Hvis SOSI-fila ikke inneholder info om produktspesifikasjon (objektkatalog), vil oppsettmetode være satt til Fritt valg av kontrollparametre. Velg i så fall Produktgruppe FKB 4.5 og Produkt FKB-AR5. Sett Søkeradius dobbel geometri så liten som mulig, dvs.0.001meter. Da unngår man at tett punktregistrering og linjer som ligger nær hverandre, blir angitt som feil. 26

27 Start kontrollen, knapp Avslutt kontrollen, Knapp Sjekk rapporterte feil i kartet. Se bort fra Advarsler! Dobbelklikk på en og en feil i rapportvinduet og SOSI-vis zoomer automatisk til aktuelt objekt. Feilmeldinga Ikke tilslag på objekttype. Sjekk standard for produkt tilsier at en eller flere enkelt-egenskaper er ulovlige eller at kombinasjonen av Arealtype, Treslag, Skogbonitet og Grunnforhold er ulovlig. Bruk tabellene i kapitlene og for å finne feilen. For å få egenskapsinfo; Trykk på tastaturknappen F6. Eksempel: Her er det dobbeltklikket på feil nr 2 av 3 i kontrollrapporten. (Se skjermdump «1» nedafor.) F6-tast gir egenskapene til flata (se skjermdump «2»). Vha.tabell med lovlige egenskapskombinasjoner ser man at kombinasjonen er ulovlig. Forutsatt at Artype 21 (fulldyrka) er riktig, er 31 (barskog) ulovlig egenskapsverdi for Artreslag. 2 1 F K B - A R Rapporten kan tas inn senere fra meny Kontroll SOSI-kontroll rapport. Nb! Rapporten kan også benyttes direkte i GIS/LINE som «meldingsfil» se nedafor. Rett feila i GIS/LINE. Ta inn rapporten fra SOSI-kontroll i GIS/LINE, meny Vis Vis melding/feil. Bla til mappa der filene fra SOSI-kontroll ligger. Velg fila med etternavn FYS og zoom til hver enkelt feil. Rett feila. Eksporter til SOSI og kjør ny SOSI-Kontroll på nytt. 27

28 6. EGENSKAPSKODER I AR5 Se fullstendig oversikt i AR5 klassifikasjonssystem Klassifikasjon av AR5grenser Vanlige AR5grenser kodes som objekttype ArealressursGrense. AR5grensene skal også kodes med arealressursavgrensningstype Aravgrtype. Aravgrtype - kode Aravgrtype - forklaring 4206 AR5grense mot annet arealressurskartlagt areal 7200 AR5grense mot samferdselsområde 9300 AR5grense mot ikke kartlagt område 9111 AR5grense for lagringsenhet 3310 AR5grense mot isbre 3000 AR5grense mot vann De fleste AR5grensene avgrenser arealressurskartlagte areal på begge sider. Aravgrtype = 4206 vil derfor være den kodeverdien som skal benyttes mest. Men grenser mot for eksempel vatn eller veg, kodes hhv. som Aravgrtype 3000 eller Nb! Fiktive AR5grenser gis objekttype ArealressursGrenseFiktiv og brukes kun for å dele flater som ellers blir veldig store og vanskelig å håndtere i verktøyet. Kommunen vil svært sjelden ha behov for å kode grenser som ArealressursGrenseFiktiv i kontinuerlige ajourhold Klassifikasjon av AR5flater Alle AR5flater kodes som objekttype ArealressursFlate. Hver AR5flate skal klassifiseres iht. AR5 klassifikasjonssystem og gis verdi for hver av de fire AR5-egenskapene: Egenskap korttekst Artype Artreslag Arskogbon Argrunnf Egenskap - fulltekst ArealressursArealtype ArealressursTreslag ArealressursSkogbonitet ArealressursGrunnforhold 28

29 Arealressursflater kan i prinsippet klassifiseres etter flere forskjellige klassifikasjonssystem avhengig av type areal og kartserie (AR5, AR50, AR250). Egenskapen Kartstandard (Arkartstd) forteller hvilket klassifikasjonssystem som er benyttet. For AR5 finnes to lovlige klassifikasjonssystemer. Arkartstd-kode AR5 AR5 enkel Generelt ved kontinuerlig ajourhold per januar 2015: AR5 skal klassifiseres etter klassifikasjonssystem (Arkartstd) AR AR5 EGENSKAPER Oversikt over AR5-egenskapene finnes i tabell 1 i rapporten AR5 klassifikasjonssystem (06/2014), Oversikten finnes også som en «huskelapp» i et format som egner seg til bruk i felt, 29

30 AR5 LOVLIGE KOMBINASJONER Det finnes 106 lovlige kombinasjoner av egenskapene Artype, Artreslag, Arskogbonitet og Argrunnforhold. 20 kombinasjoner beskriver jordbruksarealet (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite). Tabell med alle kombinasjoner finnes på side i produktspesifikasjonen, -AR pdf Eksempel utdrag av tabellen med bebygd, samferdsel og jordbruksareal. 30

31 7. METADATA Utenom AR5-egenskapene som er beskrevet i kapittel 6, skal AR5flater og AR5grenser ha tilleggsinformasjon, såkalt metadata. Se også i AR5 klassifikasjonssystem Kvalitet Alle AR5flater og AR5grenser skal ha egenskaper som beskriver den reelle kvaliteten best mulig. Til dette benyttes egenskapen Kvalitet som deles inn i Målemetode, Nøyaktighet og Synbarhet. MÅLEMETODE Bruk standard SOSI-koder for Målemetode. Se SOSI-dokumentasjon for alle mulige målemetoder. Vanlige målemetoder for AR5grenser Målemetode - kode Målemetode generell forklaring i SOSI 15 Utmål fra objekt 45 Digitalisert fra Ortofoto 81 Nb! Digitalisert fra krokering på kart 91 GPS kodemåling, relative målinger (med korreksjonsdata) 92 GPS kodemåling, enkeltmålinger (uten korreksjonsdata 96 GPS fasemåling RTK Nb! Målemetode 81 betyr for AR5: Markslagsgrense digitalisert fra manus som er utarbeidet i felt av fagfolk. Hvordan man lager manuskart er beskrevet i egen veileder: Ved digitalisering av markslagsgrenser fra et usikkert grunnlag (verken fra manuskart eller registreringer ved feltbefaring), skal målemetode 82 benyttes: Målemetode - kode Målemetode generell forklaring i SOSI 82 Digitalisert direkte på skjerm Det er unntaksvis at denne målemetoden skal benyttes, og helst bør slike registreringer sjekkes med en bedre metode så fort dette er praktisk mulig. 31

32 Vanlige målemetoder for AR5flater, dvs. metoder for klassifisering av markslag Målemetode - kode Målemetode generell forklaring i SOSI 45 Digitalisert fra Ortofoto 81 Nb! Digitalisert fra krokering på kart Målemetode 45 betyr for AR5: Markslag klassifisert ved tolking i ortofoto. Nb! Målemetode 81 betyr for AR5: Markslag klassifisert i felt av fagfolk (Se link til veileder Manuskart på forrige side.) Ved klassifisering av flater fra et usikkert grunnlag (verken manuskart eller feltbefaring), skal målemetode 82 benyttes: Målemetode - kode Målemetode generell forklaring i SOSI 82 Digitalisert direkte på skjerm Det er unntaksvis at denne målemetoden skal benyttes, og helst bør slike registreringer sjekkes med en bedre metode så fort dette er praktisk mulig. NØYAKTIGHET Nøyaktighet settes kun på AR5grenser, ikke på AR5flater. Nøyaktighet viser nøyaktigheten i cm som aktuell målemetode vil gi på godt definerte detaljer i terrenget. Det er ikke nødvendig å sette en individuell nøyaktighet på hver enkelt AR5grense så lenge grunnlag og metode er uendret. Kravet til «nøyaktige» AR5grenser er 200cm. Det er unødvendig å gi Nøyaktighet bedre enn 200. SYNBARHET Synbarhet nyttes for å angi registreringssikkerhet på AR5grenser og egenskapsnøyaktighet på AR5flater. Identifisering av AR5-objektene krever bruk av skjønn. Man skal derfor angi usikkerhet bare i tilfeller hvor man har unormalt dårlige forutsetninger for å gjøre riktig registrering. Registreringssikkerhet for AR5grenser deles i to klasser: Sikker: Synbarhet = 0. AR5grensa kan trekkes etter synlige skiller i terrenget, eller fastlegges med normal sikkerhet i gradvise overganger mellom arealer med ulike egenskaper. Det vil ikke være mulig å trekke en vesentlig riktigere AR5grense sjøl om man oppsøker stedet i felt med riktig måleutstyr. Svært usikker registrering: Synbarhet = 3. Overgangen mellom arealer med ulike egenskaper har ikke vært mulig å fastlegge med den sikkerhet man bør kunne forvente. Hva som man bør forvente må sees i sammenheng med hvilke arealklasser som er involvert. Praktisering av registreringssikkerhet: Ved registrering i felt av fagfolk med rimelig nøyaktig måleutstyr, er hovedregelen å kode registreringen som Sikker. Svært usikker registrering skal benyttes minst mulig og i hovedsak når det er et forbedringspotensiale, for eksempel ved registrering i et dårlig ortofoto eller ved registrering utført av en ukyndig person. Svært usikker registrering kan være informasjon til brukere og de som ajourholder AR5 (kommune og Skog og landskap), om at registreringen kan og bør forbedres. 32

33 Egenskapsnøyaktighet for AR5flater deles i to klasser: Sikker: Synbarhet = 0. Arealets egenskaper er bestemt med normal sikkerhet ved hjelp av relevante observasjoner og datakilder. Svært usikker klassifisering: Synbarhet = 3. Man har ikke hatt til rådighet nødvendig informasjon til å bestemme arealets egenskaper med normal sikkerhet. Praktisering av egenskapsnøyaktighet: Ved klassifisering av markslag i felt av fagfolk skal alltid egenskapsnøyaktigheten settes til Sikker (hvis man ikke har vært nødt til å slurve). Svært usikker klassifisering benyttes minst mulig og kun når det er et forbedringspotensial i metode og kompetanse, for eksempel ved tolking fra et mørkt og utydelig område i ortofoto. Svært usikker klassifisering skal være informasjon til brukere og de som ajourholder AR5 (kommune og Skog og landskap), om at egenskapsnøyaktigheten kan (og bør) forbedres ved bruk av en annen og bedre metode! KVALITET - EKSEMPEL AR5grense eksempel 1: Digitalisert fra et godt ortofoto. I bildet er det tydelig overgang (grense) mellom to ulike arealer. Derfor Synbarhet 0 - Sikker registrering. AR5grense eksempel 2: Digitalisert fra et manus som er laget i felt av fagfolk. AR5grense eksempel 3: Digitalisert fra et usikkert grunnlag (ikke manus laget i felt av fagfolk). Derfor målemetode 82. Nøyaktighet 600 og Synbarhet 3 forsterker usikkerheten ved registreringa. 33

34 AR5flate eksempel 1: Klassifisert i felt av fagfolk. AR5flate eksempel 2: Klassifisert fra ortofoto. Det er vanskelig å se hvilket markslag det er på arealet. For å være sikker må klassifisering utføres i felt. Derfor Synbarhet 3 - Svært usikker klassifisering. Nøyaktighet gis ikke verdi. Det gir ingen mening å oppgi nøyaktighet på klassifisering av flater Dato Tilfelle 1 Nye AR5flater og nye AR5grenser gis samme Datafangst- og Verifiseringsdato. Eksisterende flater som har endret markslag, skal også gis samme Datafangst- og Verifiseringsdato. Endret markslag betyr at minst en av de 4 klassifiseringsegenskapene (arealtype, Treslag, skogbonitet, grunnforhold), er endret. Er registreringene utført med ortofoto som grunnlag, skal Datafangstdato og Verifiseringsdato settes til fotograferingsdatoen. Er registreringene utført fra manuskart laget i felt, skal Datafangstdato og Verifiseringsdato være datoen da registreringene ble gjort. Andre dato-typer skal ikke benyttes, de er blant annet forbeholdt automatiske systemrutiner i forvaltningsverktøyene. Eksempel: Bruk bare Datafangstdato og Verifiseringsdato, se bort fra datotypen Oppdateringsdato. Tilfelle 2 AR5grenser og AR5flater som sjekkes (verifiseres) i felt uten at det er behov for endringer, gis bare ny Verifiseringsdato. Datafangstdato skal ikke endres, men beholdes slik den er. Nb! Når kommunen verifiserer ved befaring i felt skal Målemetode 81 og Opphav (kommunenummer) også legges inn i tillegg til ny Verifiseringsdato. Eksempel: Et areal blir sjekket i felt Forrige klassifiseringa fra 2007 er fortsatt riktig. Det er ikke behov for endringer. Derfor er opprinnelig Datafangstdato beholdt. 34

35 7.3. Opphav Når kommunen endrer eller lager nye AR5grenser og AR5flater, skal objektene kodes med Opphav er lik kommunenummer. Eksempel: Her viser Opphav 0928 at endringa er utført av kommune 0928, Birkenes i Aust-Agder. AR5grenser og AR5flater ajourført av Skog og landskap, har Opphav Skogoglandskap, mens Veg og vann som kommer direkte fra FKB-datasettene, har Opphav hhv. FKB-Veg og FKB-Vann Informasjon Etter at kommunen har ajourført AR5 kontinuerlig i en periode på 4-8 år, vil Skog og landskap ta nytt periodisk ajourhold av hele kommunen. Når Skog og landskap er usikker på om kommunens endringer er riktige, vil AR5grensa / AR5flata bli påført Informasjon. Andre egenskaper endres IKKE. Informasjonen er en standardtekst som legges på egenskapen Informasjon. For AR5grense: For AR5flate: Skog og landskap tror at grensa kan være unøyaktig. Kommunen må sjekke grensa på nytt". "Skog og landskap tror arealet kan være klassifisert feil. Kommunen må sjekke arealet på nytt". Nb! Grenser og flater merket med Informasjon er arealer kommunen MÅ sjekke på nytt. I etterkant av et periodisk ajourhold, vil kommunen bli invitert til nettmøte. På møtet viser Skog og landskap prinsippene for retting av grenser og flater med Informasjon. Se tegneregler for Informasjon i kapittel Registreringsversjon Alle nye grenser og flater skal gis Registreringsversjon. Registreringsversjon er delt inn i Produkt og Versjon. Fra : Produkt settes til FKB-AR5 og Versjon til Eksempel 35

36 8. TEGNEREGLER OG EGENSKAPSSPØRRINGER 8.1. Tegneregler for AR5-ajourhold Utvalgsregisteret AR5_Ajourhold_45.gxu og tegneregelregisteret AR5_Ajourhold_45.gxt er laget spesielt for ajourhold av AR5 i GIS/LINE. Filene blir oppdatert «i rykk og napp» og lastes ned fra Det benyttes farger for å skille på egenskaper, og tegneutvalgene er gruppert slik at det skal være lett å slå data av og på (vise ikke vise data). Fargen på «vanlige» AR5grenser viser Opphav og registreringssikkerhet (Synbarhet), mens grenser mot hav, ferskvann og veg alltid tegnes med samme farge uavhengig av egenskaper. I AR5flater vil første symbol (arealtype) i signaturen bli tegnet med forskjellige farger for å vise opphav og klassifiseringssikkerhet. De resterende symbolene i signaturen er alltid svarte. Objekttype Opphav Sikkerhet Farge Linje/ Symbol ArealressursGrense aravgrtype 4206 Skog og landskap Sikker Brun ArealressursGrense aravgrtype 4206 Skog og landskap Svært usikker Rosa ArealressursGrense aravgrtype 4206 Kommune Sikker Grønn ArealressursGrense aravgrtype 4206 Kommune Svært usikker Mørk blå ArealressursGrense, aravgrtype 7200 (samferdselsgrense) ArealressursGrense, aravgrtype 3000 (grense mot hav, ferskvann) ArealressursGrense, aravgrtype 9300, 9111, 3310 Alle Alle Lys Rød Alle Alle Lys blå Alle Alle Svart ArealressursGrense Fiktiv Alle Svart ArealressursFlate Signatur /symboler Skog og landskap Sikker Brunt symbol for arealtype, resten svarte ArealressursFlate Signatur /symboler Skog og landskap Svært usikker Rosa symbol for arealtype, resten svarte ArealressursFlate Signatur /symboler Kommune Sikker Grønt symbol for arealtype, resten svarte ArealressursFlate Signatur /symboler Kommune Svært usikker Blått symbol for arealtype, resten svart 36

37 8.2. Tegnforklaring - utvalgsgruppe OBS Feil-Frittstående punkt Alle frittstående punkt i basen tegnes med røde prikker. Rød prikk forsvinner når punktet går over til flate (flatepunkt). En ferdig redigert AR5-base skal være fullstendig flatedannet uten punktobjekter. Grense med informasjon / Flate med informasjon / Flate-Ortofoto-SværtUsikker. Viser flater og grenser som Skog og landskap har «merket» spesielt i periodisk ajourhold. Skog og landskap vil informere kommunen hvordan de skal sjekke og rette disse i et eget nettmøte når det periodiske ajourholdet er ferdig. Grense med informasjon Rødt kryss i start- og endepunkt viser at AR5grensa inneholder Informasjon. Se også kapittel

38 Flate med informasjon Rød trekant viser at AR5flata inneholder Informasjon. Se også kapittel 7.4. Flate-Ortofoto-SværtUsikker-Opphav Skogoglandskap Rosa trekant viser at AR5flata er klassifisert svært usikkert i ortofoto av Skog og landskap i periodisk ajourhold. 38

39 8.3. Tegnforklaring - slå av og på data Hva som skal tegnes på skjermen styres direkte fra tegnforklaringsvinduet. Vis tegnforklaring ved å velge fane Tegnforklaring i DKA-vinduet. Velg hva du skal vise fra 3 forskjellige nivå: 1) For alle utvalg i hele tegnforklaringa: Høyreklikk på Tegnforklaring og velg kommando fra meny. 2) For en og en utvalgsgruppe: Høyreklikk på aktuell gruppe og velg av/på fra meny. 3) For ett og ett utvalg: Venstreklikk direkte på symbolene / for aktuelt utvalg. Eksempel Vis AR5 uten utvalgsgruppe OBS. Under ajourføring kan det lønne seg å slå av uttegning av data fra OBS. De store symbolene i OBS kan skjule grunnlagsdata som er til hjelp i ajourføringa. Høyreklikk på OBS og velg Tegn av/på. 39

40 8.4. Data som ikke tegnes med AR5-tegneregler Grenser som mangler de obligatoriske egenskapene Synbarhet og Opphav, blir ikke tegnet med tegnereglene for AR5. For å tegne slike: Bruk den generelle «Tegn alt regelen» i GIS/LINE, meny Opptegning Tegn alle kartobjekter / Tegneregel (tegn alle). Husk å tegne flatene uten flatefyll (farger) når denne regelen benyttes. Velg først en passende linjefarge i «tegn alt regel», meny Tegneregel (tegn alle). Klikk deretter valg Tegn alle kartobjekter for å slå på «tegn alt regelen». Eksempel: Uten «tegn alt regel» Med «tegn alt regel» Etter at grensa er tegnet opp med «tegn alt regelen» retter du egenskapene slik at de blir iht. produktspesifikasjonen. Tegnereglene for AR5 vil da også tegne disse. 40

41 8.5. Lage egenskapsspørringer Tegnforklaringa for AR5 viser noen viktige egenskaper som vil være nyttig under ajourføringa. For å vise mer fra AR5-basen må man enten bruke GIS/LINE analysemodul, eller lage nye tegneutvalg med utgangspunkt i utvalgsregisteret, AR5_Ajourhold_45.gxu. Det å lage spørringer i analysemodulen gir best resultat, men ofte er det «godt nok» å få vist utvalgte objekt fra et tegneutvalg. Eksempler på nye tegneutvalg: 1 Finne flater som i periodisk ajourhold, er klassifisert svært usikkert av Skog og landskap og som i tillegg er større enn 10 dekar. Løsning: Vis tegnforklaring i utvalgsvinduet (DKA-vinduet) Rediger videre på utvalgsregelen som viser alle flater som er klassifisert svært usikkert av Skog og landskap. Høyreklikk på utvalg Flate-Ortofoto-SværtUsikker-Opphav Skogoglandskap. Klikk på meny Rediger utvalgsregel. Legg inn ei ny utvalgslinje med Operator AND i forgående linje. Husk at arealet er i kvm i basen (10 dekar = 10000). Tegnforklaringa ved opptegning av hele basen ser slik ut: I denne basen er det 34 flater av denne kategorien som er større enn 10 dekar. Nb! Husk å slette utvalgslinje Areal > når du er ferdig. 41

AJOURHOLD AV AR5 I GISLINE

AJOURHOLD AV AR5 I GISLINE NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 I GISLINE Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. FØR START I GISLINE...4 1.1. SE DOKUMENTASJON OM AR5...4 1.2. VELG AJOURHOLDSMETODE...4 2. KLARGJØR

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Kokebok versjon 2014-10-01 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

Ajourhold av Ar5. Oppgave-oversikt. Norsk institutt for Skog og landskap

Ajourhold av Ar5. Oppgave-oversikt. Norsk institutt for Skog og landskap Ajourhold av Ar5 Øvingsoppgaver for GIS/LINE Norsk institutt for Skog og landskap Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Hva skal vi gjøre? Gjøre klart et nytt GIS/LINE-prosjekt for AR5-ajourhold

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Gårdskarthåndboka kokebok, versjon 2009-09 - 22 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Kokebok versjon 2015-03-02 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For GIS/LINE kart - versjon 2014-10-01 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Veileder fra Skog og landskap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Gårdskarthåndboka kokebok,

Detaljer

Kokebok versjon 2012-04-19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kokebok versjon 2012-04-19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Veileder fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV AR5 I FYSAK Kokebok versjon 2012-04-19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Oppgave-oversikt. Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5

Oppgave-oversikt. Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5 Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5 Øvingsoppgaver for GIS/LINE Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Hva skal vi gjøre? Gjøre klart et nytt GIS/LINE-prosjekt for AR5-ajourhold Opprette

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Kokebok versjon 2010-11-05 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Kokebok versjon 2010-03-01 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Kokebok versjon 2013-08-26 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2014-10-24 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Oppgave-oversikt. Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5

Oppgave-oversikt. Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5 Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5 Øvingsoppgaver for FYSAK Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Hva skal vi gjøre Ta inn data i Fysak Riktige innstillinger før ajourføring Kommandofil

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Øvingsoppgaver for WinMap

Øvingsoppgaver for WinMap Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5 Øvingsoppgaver for WinMap Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Hva skal vi gjøre? Gjøre klart et nytt WinMap GeoProsjekt for AR5-ajourhold Opprette

Detaljer

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data Brukerveiledning SOSI-kontroll/SOSI-vis & tips til feilsøking i sosi-data Innhold SOSI-KONTROLL/SOSI-VIS... 3 GENERELT:... 3 TEGNEOPPSETT... 4 UTVALG... 4 FIL/OPPSETT:... 5 ÅPNE SOSIFIL:... 6 FIL ENDRE

Detaljer

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal Veileder fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BRUK AV GPS VED AJOURFØRING AV AR5 I GIS/LINE Versjon 2012-01-30

Detaljer

Kvalitetskontroll av SOSI-filer. Med programvaren Fysak

Kvalitetskontroll av SOSI-filer. Med programvaren Fysak Kvalitetskontroll av SOSI-filer Med programvaren Fysak Innhold 1. Prosedyrer ved kontroll av geometri på SOSI-filer i Fysak... 3 1.1 Datasett i Naturbase... 3 1.2 Innstillinger FYSAK... 3 1.2.1 Kommandofiler

Detaljer

FKB-AR5 Geovekst-samling Lakselv

FKB-AR5 Geovekst-samling Lakselv FKB-AR5 Geovekst-samling Lakselv Tom Andreas Hætta, Geodataleder FMLA Finnmark Hildegunn Norheim, avdelingsdirektør Arealinformasjon 3.Oktober 2013 T Plan Hvem er Skog og landskap? Hvorfor oppdatert arealressurskart,

Detaljer

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012 NORGEDIGITALTÅRSMØTE SOGN OG FJORDANE LOEN 5. MARS 2014 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) Kristian Aune, Kartverket Bergen Status og erfaringer vedlikehold 2013 Ajourføring 2013 (14) Når utført Antall

Detaljer

Periodisk ajourføring av AR5 Ski, Ås, Frogn, Nesodden. Avslutningsmøte - Skog og landskap - 4.12. 2014

Periodisk ajourføring av AR5 Ski, Ås, Frogn, Nesodden. Avslutningsmøte - Skog og landskap - 4.12. 2014 Periodisk ajourføring av AR5 Ski, Ås, Frogn, Nesodden Avslutningsmøte - Skog og landskap - 4.12. 2014 Periodisk ajourføring Ski, Ås, Frogn, Nesodden Hvor er vi nå? Oppstartbrev Kontakt i forkant Kontakt

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Kontroll av vektordata Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Generell objektkatalog og spesifikasjoner Objektkatalogen inneholder prinsipper og regler for SOSI-realisering for et fagområde, for plan nå versjon

Detaljer

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt:

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt: Dokument fra Skog og landskap 03/2009 KARTOGRAFI FOR AR5 Knut Bjørkelo, Astrid Bjørnerød, Anne Nilsen Omslagsfoto: Temakart basert på AR5-egenskaper Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431

Detaljer

Nettmøteom ajourføringavar5 16.06.2014 Vikna

Nettmøteom ajourføringavar5 16.06.2014 Vikna Nettmøteom ajourføringavar5 16.06.2014 Vikna Hvemer vi? Anna Bjørken Regionleder Midt-Norge Kurs, nettmøter, gårdskart mm Jørn Petter Storholt Senioringeniør i Areal og eiendom Kurs og support i AR5-ajourføring

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

KARTARBEID I KOMMUNEN - STATUS, AJOURHOLD, OPPFØLGING, DEMO. FDV-dager, Orkanger 2.-3.mars 2016

KARTARBEID I KOMMUNEN - STATUS, AJOURHOLD, OPPFØLGING, DEMO. FDV-dager, Orkanger 2.-3.mars 2016 KARTARBEID I KOMMUNEN - STATUS, AJOURHOLD, OPPFØLGING, DEMO FDV-dager, Orkanger 2.-3.mars 2016 STATUS, AJOURHOLD OG OPPFØLGING KART HAR DÅRLIGERE HOLDBARHET ENN MELK! AR5 AJOURHOLD Kontinuerlig ajourhold

Detaljer

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 og FDV-rutiner Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 Data-sett som per i dag finnes i FKB 4.5: FKB-Veg 4.02 -> 4.5 FKB-TraktorvegSti 4.02 -> 4.5 (FKB-Vegnett) 4.02 -> 4.5

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart 1/2011 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) Arealressurskart AR5, AR50, AR250, CLC Hva er et arealressurskart? Et arealressurskart viser arealressurser med forskjellige klasseinndelinger og ulik nøyaktighet avhengig

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Videregående kurs Vi skal se på : * AVANSERTE SØK : -Matrikkelsøk, nabolister -Søk i ulike kartbaser -Søk i folkeregisteret *LGIS * TEGNING -Tegning av objekttyper -Import/eksport

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014 Leveranseinstruks Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon 7. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2.

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin Felles Kartdatabase FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015 Mika Sundin 1. Overgang til FKB 4.5 2. Tiltaksbasen - hvordan forvalte denne. Forholdet mellom Tiltaksbase og FKB-Bygg. 3. Vegnett 1. Overgang til FKB

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven Trude Lien Innhold Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven, hva, hvorfor, hvordan. Eksempel på oppdateringa av PblTiltaksbase fra Ulstein kommune Økonomi i Avtalen

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 3 Søk etter landbrukseiendom... 3 Eksempler på søk... 3 Søk på koordinater... 4 Panelene

Detaljer

1.0 GIS/LINE Målebrev...3. 2.0 Innstillinger Målebrev...4

1.0 GIS/LINE Målebrev...3. 2.0 Innstillinger Målebrev...4 1.0 GIS/LINE Målebrev...3 1.1 Generelt... 3 2.0 Innstillinger Målebrev...4.1 Innstillinger Målebrev Generelt... 4 OK... 4 Avbryt... 5 Hjelp... 5 2.2 Innstillinger Målebrev Formularer... 5 Forside og bakside

Detaljer

Reguleringsplan og SOSI

Reguleringsplan og SOSI Minikurs 2: Reguleringsplan og SOSI Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Elin Lisbakken Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 Oppstart av nye planer Må sette SOSI versjon og plantype for å kunne fortsette

Detaljer

Ajourhold av DMK i WinMap 4 - Kokebok

Ajourhold av DMK i WinMap 4 - Kokebok Ajourhold av DMK i WinMap 4 - Kokebok Norsk institutt for skog og landskap Innhold AJOURHOLD AV DMK I WINMAP 4 - KOKEBOK... I Forberedelser...1 Bruk riktig versjon av WinMap 4...1 Start et nytt GeoProsjekt

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014

Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014 Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014 Agenda 1. Sentral forvaltning av laserdata 2. Norge i bilder, ny løsning 3. SOSI 4.5 4. FDV 2015 5. Nasjonale

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Kartlegging av stier og løyper Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Disposisjon Metoder for datafangst Nytt primærdatasett for traktorveger og stier Nasjonal database for tur- og

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

Vedlikehold. Bygg/Tiltak Trude Lien

Vedlikehold. Bygg/Tiltak Trude Lien Vedlikehold Bygg/Tiltak Trude Lien Høsten 2014 ble noen av FKB-datasettene konvertert til FKB 4.5 FKB-AR5 FKB-Ledning FKB-TraktorvegSti Ny FKB-Veg Resterende datasett forvaltes fortsatt i FKB 4.02. For

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015 Brukerveiledning Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no Oppdatert 17.11.2015 Navigasjon i kart Øverst til venstre: Finn din posisjon Øverst til høyre: Zoom inn Nederst til venstre: Vis hele

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 2 Panelene til venstre... 3 Verktøy-panelet... 3 Last ned kartdata... 4 Bakgrunnskart...

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Kursinnhold Generell funksjonalitet Zoom og panorering Karttyper og tegnforklaringslinjer Målinger og koordinatvisning Søk Matrikkelinformasjon Utskrift Annen funksjonalitet videregående

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

FYSAK. Plandata til SOSI ver. 4.0

FYSAK. Plandata til SOSI ver. 4.0 Statens kartverk Landdivisjonen Handbok i PROFF 3 Dokument tittel: FYSAK Plandata til SOSI ver4.0 Side 1 av 22 Dokument nr.: SKLD/ Versjon: 1.0 Filident: FYSAK - Plandata til SOSI ver40_20080915.doc Iverksettingsdato:

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Nytt i Arealplan og Landskap

Nytt i Arealplan og Landskap Foredrag B6: Nytt i Arealplan og Landskap Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Gisle R. Totland Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 De viktigste nyhetene i Arealplan (versjon 17.00.SP1 eller 17.10)

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2016/07/01 23:37 1/5 Versjon 19.2X.FP5 Versjon 19.2X.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan legge inn ny geometri på eksisterende grenselinjer før

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Overvåking av jerv - bruk av GPS

Overvåking av jerv - bruk av GPS Overvåking av jerv - bruk av GPS Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 28.02.2012 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Overgang til FKB 4.5 utfordringer Kristian Aune Kartverket Bergen Loen 24. mars 2015 Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Hvorfor nytt forvaltningsopplegg? Høgspentledninger og andre ledningsinstallasjoner

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

PostGIS som navet i dataforvaltningen ved Skog og landskap

PostGIS som navet i dataforvaltningen ved Skog og landskap PostGIS som navet i dataforvaltningen ved Skog og landskap muligheter, utfordringer og erfaringer Ingvild Nystuen, Lars Opsahl, Teknologiforum, 12.11.2014 Skog og landskap Den store verden Data kopieres

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

E3 - Novapoint Arealplan, tips og triks. Kristin Lysebo Vianova Systems as

E3 - Novapoint Arealplan, tips og triks. Kristin Lysebo Vianova Systems as E3 - Novapoint Arealplan, tips og triks Kristin Lysebo Vianova Systems as Tema for foredraget: Tips og triks ved eksport til SOSI Hvordan bruke Drawing Cleanup best mulig Tips til å finne feil i SOSI Kontroll

Detaljer

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 Workshop NGIS API Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 1 NGIS i WinMap NGIS-klient Hente datasett fra en NGIS portal Oppdatere portalen med endringer gjort lokalt Spesiallaget funksjonalitet

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer