AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP"

Transkript

1 Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Kokebok versjon Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1

2 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON VELG AJOURHOLDS-METODE KLARGJØR PROGRAMVARE OG GEOPROSJEKT Bruk riktig versjon av WinMap Bruk riktig klasse- og utvalgsfil Start et nytt GeoProsjekt Klargjør funksjoner for redigering Lag verktøyknapp for AR5-redigering Lag en ny datakilde for AR5 - Lokal base Importer AR5 fra SOSI til AR5 dataforbindelse Lokal base Ta inn data fra QMS sentral base Lag dataforbindelser til andre kartdata Tegn opp kart og lag tegnforklaring Tegn opp AR5 fra tilrettelagt tegnforklaring Tegn opp Eiendomsdata og andre kartdata Tegn opp ortofoto Ordne tegnforklaring Lagre prosjekt REDIGER Rediger egenskaper Rediger egenskaper for AR5grense Rediger egenskaper for AR5flate Rediger geometri Redigitaliser AR5grense Lag slett AR5flater Dann representasjonspunkt i nye AR5flater Spesielle redigeringsmetoder Digitaliser øyer Interaktiv metode for danning av nye AR5flater SJEKK OG EKSPORTER DATA Sjekk geometri og topologi i WinMap Sjekk egenskaper i WinMap Eksporter til SOSI Lokal base Sjekk SOSI-fil i SOSI-Kontroll Lokal base Lagre data tilbake til QMS sentral base EGENSKAPSKODER I AR Klassifikasjon av AR5grenser Klassifikasjon av AR5flater Kvalitet Målemetode Nøyaktighet Synbarhet Kvalitet - eksempel Dato Opphav TEGNEREGLER FOR AR5-AJOURHOLD

3 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON Kokeboka beskriver ajourhold av markslag i AR5 ved hjelp av WinMap i henhold til AR5 klassifikasjonssystem og SOSI produktspesifikasjon for Ar5 i FKB. Kokeboka må sees i sammenheng med instrukser og dokumentasjon utdelt på Skog og landskap sine kurs (For eksempel Kurs ajourhold av AR5 i kommunens eget kartverktøy.) Mye av denne dokumentasjonen er også i tilgjengelig på våre internettsider for AR5 og Gårdskart. Eksempel Gårdskarthåndboka. Kokeboka revideres i rykk og napp. Nye versjoner, kan lastes ned fra Kokebok-versjon er angitt som dato på framsida (eks. versjon ). 2. VELG AJOURHOLDS-METODE AR5-ajourholdet kan enten gjøres i lokal base eller direkte i Kartverkets QMS dataserver (også kalt NGIS). Lokalt ajourhold gjøres på en kommunedekkende AR5-base som ligger hos kommunen (originaldatavert). Basen er klippet ut fra Kartverkets QMS og er blitt levert datavert på SOSI-format. Ved sentralt ajourhold i Kartverkets QMS benyttes WinMap som klient-program, og kart-redigering skjer med ordinær WinMap-funksjonalitet, styrt av spesielle uttrekks- og tilbakelagringsmekanismer. Kapittel-overskrifter merket med Lokal base gjelder kun for lokalt ajourhold, mens overskrifter med sentral base gjelder for ajourhold direkte mot AR5-arkivet i Kartverkets QMS. Kapittel uten denne merkinga gjelder for begge metoder. Sentralt ajourhold av AR5 i Kartverkets QMS er enda ikke tilgjengelig i WinMap. Utviklingsarbeid og testing er i gang, men inntil videre må alle ajourholde AR5 lokalt. Kommuner som er interessert i å bruke Kartverkets QMS direkte, kan ta kontakt med Skog og landskap. 3

4 3. KLARGJØR PROGRAMVARE OG GEOPROSJEKT 3.1. Bruk riktig versjon av WinMap Kokeboka beskriver ajourhold i programvaren WinMap Pro versjon 6.1. Det er viktig at de siste program-oppdateringer fra NOIS er installert. Sjekk NOIS sin heimeside for eventuelle oppdateringer (hot-fix). Oppdateringer til WinMap Pro 6.1 per : ISY SOSI GDO Server 6.105, ISY WinMap Kommandoer HotFix og ISY WinMap Norsk Hotfix versjon Bruk riktig klasse- og utvalgsfil NB. AR5 skal importeres fra SOSI til WinMap med klasse- og utvalgsfil for SOSI FKB 4.0! Mappe c:\programfiler\fellesfiler\gmsosi\def skal inneholde filene Klasser.txt og Utvalg.txt. Disse skal være identiske med filene Klasser-40FKB.txt og Utvalg-40FKB.txt i undermappa \def\sosi40. (Stien gjelder kun ved lokal installasjon av WinMap og norsk versjon av windows. I en terminalserver-løsning ligger filene på andre mapper.) Derfor: Slett eller gi nytt navn på de opprinnelige filene Klasser.txt og Utvalg.txt på mappe \def. Kopier Klasser-40FKB.txt og Utvalg-40FKB.txt fra \def\sosi40 til \def og gi filene nytt navn, hhv. Klasser.txt og Utvalg.txt. Husk å slette alle filer med etternavn sic ved bytte av klasse- og utvalgsfil eller ved ny SOSIimport. Dette er indeksfiler som brukes for å øke hastigheten, og de må være laget for de filene du faktisk bruker Start et nytt GeoProsjekt Velg meny Fil Nytt GeoProsjekt. Velg GeoProsjekt-mal for samme koordinatsystem som kartbasen du skal redigere. Bruk av annet koordinatsystem gir tregere opptegning av kart og kan gi redusert nøyaktighet. Eksempel. Valgt mal er i koordinatsystem Euref89 UTM-sone 32 4

5 3.4. Klargjør funksjoner for redigering Velg meny Verktøy Alternativer - Plassering og redigering Hak ut for Oppretthold sammenheng og Bryt alle objekttyper ved snapping. Hak ut for Vis egenskapsdialog for nye objekter Hak ut for Bruk eksisterende geometri ved digitalisering. Legg inn et relativt stort antall angreoperasjoner (20). Når dette er gjort er verktøyknappene for Oppretthold sammenheng, Splitt linjeobjekter, Vis egenskapsdialog for nye objekter og Bruk eksisterende geometri ved digitalisering, blitt aktive. Pass på at de 2 første knappene forblir aktive under hele arbeidet. Knapp 3 og 4 (Vis egenskapsdialog og Bruk eksisterende geometri) kan slås av og på. I enkelte tilfeller er det best at de ikke er aktive! 5

6 3.5. Lag verktøyknapp for AR5-redigering Det er kommet en ny kommando spesielt for AR5-redigering som er tilgjengelig fra meny Nois kommandoer Rediger Redigering av egenskaper for AR5 objekter. Det lønner seg å lage en egen verktøyknapp for kommandoen fra meny Verktøy Tilpass. Knappen vil da dukke opp Lag en ny datakilde for AR5 - Lokal base Velg meny Datakilde Ny datakilde Velg kommunens aktuelle datakildeformat (Access, SQL Server, Qracle) med skrivetilgang. Den nye datakilden blir automatisk lagt inn i GeoProsjektet som ny dataforbindelse. 6

7 3.7. Importer AR5 fra SOSI til AR5 dataforbindelse Lokal base Velg meny NOIS Kommandoer SOSI - Import SOSI. Hent inn original AR5 SOSI-fil Ta inn data fra QMS sentral base Veiledning kommer først når ajourhold mot sentralt AR5-arkiv i QMS blir tilgjengelig. Se kapittel Lag dataforbindelser til andre kartdata Velg meny Datakilde Ny dataforbindelse Lag dataforbindelse til: Lesetilgang til eiendomsdata (Matrikkelen). Det er en fordel å ha eiendomsdata for å søke på gnr/bnr når man redigerer AR5. Lesetilgang til Andre FKB-baser etter behov (eks. Veg, vann, bygninger osv.). Ortofoto Skog og landskap foretar periodisk ajourhold av AR5 ved hjelp av ortofoto. Kommunen som skal fortsette ajourholdet, bør også ha samme eller nyere ortofoto liggende i GeoProsjektet. Dette er til stor hjelp i tillegg til befaring i terrenget og annen datainnsamling. 7

8 Eks. på dataforbindelser som kan være tilkoblet, meny Datakilde - Dataforbindelser Tegn opp kart og lag tegnforklaring Tegn opp kartdataene og en tegnforklaring med fornuftig gruppering og fargebruk TEGN OPP AR5 FRA TILRETTELAGT TEGNFORKLARING Det kan være en fordel å lage en opptegning som viser både opphav og kvalitet til AR5-dataene. Det er derfor laget en egen tegnforklaring tilpasset ajourhold av AR5. Tegnforklaringen ligger i et bibliotek som overføres til det aktuelle GeoProsjektet. Det er laget bibliotek som er tilpasset 3 forskjellige AR5-datakilder, Access, Oracle og QMS (Ar5_Ajourhold_Access.mdb, Ar5_Ajourhold_Oracle.mdb, Ar5_Ajourhold_QMS.mdb). Tegnforklaringa tegner ut AR5-symboler fra en egen font (arsymboler.ttf). Denne installeres som en ordinær font (skrift-type) før overføring fra biblioteket. Bibliotek og AR5-symboler (font-fil) lastes ned fra Gårdskarthåndboka Eksempel når AR5-basen ligger i Access. Lag en dataforbindelse til biblioteket Ar5_Ajourhold_Access.mdb Velg meny Verktøy Ny bibliotekforbindelse og hent bibliotek-fila. 8

9 Klargjør biblioteket for overføring av tegnforklaring til GeoProsjektet Velg meny NOIS Kommandoer Verktøy Endre navn og type for dataforbindelse i bibliotek. Velg dataforbindelsen til AR5 dersom den ikke kommer opp automatisk og trykk knapp Avslutt dialog med knapp 9

10 Overfør tegnforklaring fra biblioteket til GeoProsjektet. Velg meny Verktøy - Bibliotekorganisator. Hak ut felt Tegnforklaringer i biblioteket og start overføring til GeoProsjektet med knapp Tegn opp AR5 tegnforklaring Velg meny Tegnforklaring Tegnforklaringer Velg tegnforklaring AR5 Ajourhold og trykk knapp 10

11 TEGN OPP EIENDOMSDATA OG ANDRE KARTDATA Velg meny Tegnforklaring Legg til tegnforklaringslinjer. Eksempel: Opptegning av eiendomsdata. Tegner ikke opp flere objekttyper enn nødvendig TEGN OPP ORTOFOTO Velg meny NOIS Kommandoer - Sett inn Sett inn raster. Hent inn filer med knapp Velg filer. Det mest effektive er å benytte ortofoto-filer i formatet Tiled TIFF (eventuelt ECW eller MrSid). Tiled Tiff gir svært få filer og er raske å lese inn. Kartverket leverer tilede filer. Eksempel. Her legges ortofotofiler inn i en egen Access dataforbindelse. Bildene her skal vises i målestokk mindre enn 1:

12 ORDNE TEGNFORKLARING Pass på at dataforbindelsene ligger i riktig rekkefølge i tegnforklaringa; Punkt øverst, deretter Linje, så Flater og Bilder nederst. Dataforbindelse som skal redigeres må være aktive. Tegnforklaringslinjer som det skal redigeres på må være aktive, mens de andre med fordel kan gjøres ikke-aktive. Høyreklikk på linja i tegnforklaringa og velg Aktivt av. Eksempel. Tegnforklaring fra biblioteket AR5_Ajourhold_Access.mdb. Se mer om uttegning i kapittel 7 Tegneregler for AR5-ajourhold. 12

13 3.11. Lagre prosjekt Etter å ha tatt inn data og ordnet tegnforklaring bør oppsettet lagres i et eget GeoProsjekt som skal benyttes videre i AR5-ajourholdet. Meny Fil Lagre GeoProsjekt som. For å kunne benytte samme tegnforklaring, spørringer, stiler osv. i andre GeoProsjekt kan det også være lurt å overføre dette til et nytt bibliotek. Lag nytt bibliotek, meny Verktøy Nytt bibliotek. Overfør fra GeoProsjekt til nytt bibliotek, meny Verktøy Bibliotekorganisator. 13

14 4. REDIGER I dette kapitlet beskrives noen redigerings-kommandoer som er satt sammen i en naturlig rekkefølge. Rederinga kan utføres med alternative kommandoer ( triks og snarveier ). Bruk den metoden som du behersker og som gir riktig resultat Rediger egenskaper Egenskaper kan redigeres direkte på AR5grenser og AR5flater som egen operasjon eller som en integrert egenskapsdialog ved opprettelse av nye objekter. De generelle egenskapene ( metadataene ) Kvalitet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav inngår i både AR5grenser og AR5flater. Disse må registreres / oppdateres hver gang det gjøres endringer. Se mer om egenskaper i kapittel 6 Egenskapskoder i AR5. Eksemplene i alternativ 2 i kapitlene og viser dialoger hvor basen er tilrettelagt med en AR5-kodeliste slik at kodeverdiene vises i klartekst og ikke bare som rene tallverdier. En slik kodeliste overføres til basen ved hjelp av verktøyet PickListLoader som leveres av NOIS. For massiv redigering (flere objekter samtidig): Bruk kommandoen Rediger Egenskap Oppdatering. Fra denne kommandoen er det mulig å endre en eller flere egenskaper på alle data for en objekttype eller for et utvalg gitt som en spørring. 14

15 REDIGER EGENSKAPER FOR AR5GRENSE Rediger egenskapene Avgrensingstype (Aravgrtype), Verifiseringsdato, Datafangstdato, Målemetode, Nøyaktighet, Synbarhet og Opphav etter behov. Se mer om egenskapene i kapittel 6. Redigering gjøres enten med AR5-kommandoen (Alternativ 1) eller med standard egenskapsdialog (Alternativ 2). NB! Alternativ 1 er kun tilgjenglig ved ren egenskapsredigering, og er ikke integrert i geometrikommandoer (sett inn kartobjekt). Alternativ 1: Velg først aktuell AR5Grense, trykk deretter på AR5-knappen Endre egenskaper og trykk på Lagre-knapp. 15

16 Alternativ 2: Velg først aktuell AR5Grense og velg deretter Utvalgsegenskaper fra høyreklikk-menyen. Endre egenskaper etter behov. Vurder bare de egenskapene (verdiene) som er ringet inn. 16

17 REDIGER EGENSKAPER FOR AR5FLATE Rediger egenskapene Arealtype (Artype), Treslag (Artreslag), Skogbonitet (Arskogbon) og Grunnforhold (Argrunnf), Verifiseringsdato, Datafangstdato, Målemetode, Synbarhet og Opphav etter behov. Kartstandard (Arkartstd) skal alltid være AR5. Se mer om egenskapene i kapittel 6. Redigering gjøres enten med AR5-kommando (Alternativ 1) eller med standard egenskapsdialog (Alternativ 2). NB! Alternativ 1 er kun tilgjenglig ved ren egenskapsredigering, og er ikke integrert i geometrikommandoer (sett inn kartobjekt, opprett ny flate ved slitting/sammenslåing osv.). Alternativ 1: Velg først aktuell AR5Flate, trykk deretter på AR5-knappen Endre egenskaper og trykk på Lagre-knapp. NB! De 4 arealressursegenskapene kan endres hver for seg eller for alle 4 i en og samme operasjon ved å velge et passende standardutvalg øverst til venstre i dialogen. Det kommer advarsel hvis det legges inn en ulovlig kombinasjon av arealressurs-egenskaper. 17

18 Alternativ 2: Velg først aktuell AR5Flate og velg deretter Utvalgsegenskaper fra høyreklikk-menyen. Endre egenskaper etter behov. Vurder bare de egenskapene (verdiene) som er ringet inn Rediger geometri Når vi skal flytte eksisterende AR5grenser, digitalisere nye AR5grenser, slette eksisterende AR5flater eller danne nye AR5flater, må vi bruker forskjellige geometri-kommandoer i tillegg til å endre egenskapsverdier. Skal AR5grenser bare flyttes, kan vi bruke kommandoen Redigitaliser geometri. Omfatter redigeringa også sletting av eksisterende AR5flater eller danning av ny AR5flate, kan kommandoene Slå sammen objekter eller Splitt objekter benyttes. Viktige verktøyknapper som må være aktive De 3 verktøyknappene Oppretthold sammenheng, Splitt linjeobjekter, Vis egenskapsdialog for nye objekter og må være aktive. Den 4. knappen Bruk eksisterende geometri ved digitalisering, kan i utgangspunktet også være aktiv, men kan slås i spesielle tilfeller (eksempel: når funksjonen vil følge feil geometri). 18

19 REDIGITALISER AR5GRENSE Formål: Kun flytte AR5grenser (endre geometri) ikke danne nye eller slette eksisterende AR5flater. Splitt AR5grensa når det bare er deler av en opprinnelig AR5grense som skal endres slik at den aktuelle redigeringsdelen blir et eget objekt, kommando Rediger Kartobjekt Splitt. Merk AR5grensa som skal redigeres. Bruk kommandoen Redigitaliser fra meny Rediger - Geometri. Pek på startpunkt (1) og sluttpunkt (2) og digitaliser nye punkt i mellom (der AR5grensa skal ligge). Avslutt digitalisering med høyreklikk - Avslutt objekt. Når verktøyknapp automatisk. - Oppretthold sammenheng er aktiv, vil flateomrisset oppdateres Eksempel: Her ligger eksisterende AR5grense inne i et på fulldyrka areal og må flyttes. Ny og riktig AR5grense digitaliseres fra 1 mot 2 langs jordekanten med ortofotoet som manus. Redigitaliserings-kommandoen endrer ikke knutepunkt (start- og endepunkt). Knutepunkt må eventuelt først flyttes i en egen operasjon. Merk en av AR5grensene som går inn til knutepunktet. Flytt deretter knutepunktet til ønsket plassering ved hjelp av kommandoen Rediger Geometri Rediger. Sjekk at alle AR5grenser og AR5flater følger med. Det er en forutsetning at knapp Oppretthold sammenheng er aktiv, men likevel kan kommandoen feile ved at geometrien i noen berørte flater ikke følger med. Flytt disse eventuelt i egen operasjon. Når knutepunktet for alle berørte objekt er flyttet, redigitaliseres AR5grensene som forklart i forrige punkt. 19

20 Eksempel. Flytter knutepunkt fra opprinnelig plassering inne i skogen mot høgre til riktig plassering i AR5grense mot dyrka areal. Husk å gi nye egenskaper på AR5grenser som er flyttet; Kvalitet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav. Egenskaper i de tilhørende AR5flatene endres ikke så lenge AR5-klassifiseringa av disse er uendret LAG SLETT AR5FLATER Formål: Lage nye eller slette AR5flater. Unngå direkte sletting eller fullstendig nydanning av AR5flater. Bruk heller metodene Splitt eller Slå sammen på eksisterende AR5flater. Ved Splitt digitaliseres først den nye AR5grensa. Splitt deretter den gamle AR5flata vha. den nye AR5grensa. Resultat: To nye AR5flater med et tilhørende AR5grenser. Ved Slå sammen merkes først alle AR5flater som skal slås sammen. Bruk deretter kommando Rediger Kartobjekt Sammenslåing. Til slutt slettes den opprinnelige AR5grensa mellom de to sammenslåtte AR5flatene. Husk å gi nye egenskaper på AR5grenser og AR5flater som er endret; klassifikasjonsegenskaper pluss Kvalitet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav. 20

21 Eksempel. En figur som tidligere er tolket som fulldyrka areal, skal splittes i to. Høyre del skal endres fra fulldyrka til innmarksbeite, mens venstre del fortsatt skal være fulldyrka. Arbeidsgang: Digitaliser den nye AR5grensa (Objekttype ArealressursGrense), meny Kartobjekt - Sett inn. Legg inn egenskapsverdier - Aravgrtype, Målemetode, Nøyaktighet, Synbarhet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav. Egenskapene på de eksisterende linjene som splittes av den nye linja i start- og endepunkt, skal ikke endres! 21

22 Dann to nye AR5flater ved å splitte eksisterende AR5flate. Merk først AR5flata som skal splittes, velg deretter meny Rediger Kartobjekt Splitt. Velg så splittemodus Splitt ved eksisterende objekt. Merk den nye AR5grensa og fullfør splitting ved å dobbeltklikke. Legg inn nye egenskaper i AR5flate som skal gå fra fulldyrka til innmarksbeite, Artype, Artreslag ( ikke registrert hvis treslag er ukjent), Målemetode, Synbarhet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav. Høyre AR5flate fra fulldyrka til innmarksbeite 22

23 Venstre AR5flate - fortsatt fulldyrka ingen endring av verdier. 23

24 4.3. Dann representasjonspunkt i nye AR5flater Når AR5flater dannes med metoden Splitt, vil de nye representasjonspunktene bli liggende på samme sted i den opprinnelige AR5flata. En kan se dette ved at symbolene ligger dobbelt (tegnes over hver andre). Det er to metoder en kan nytte for å få flyttet punktene til riktig sted inne i den nydanna flata, enten manuelt for en og en flate eller automatisk for mange flater (hele basen). Det er svært viktig at alle flater har flatereferanse til koordinater inne i flata. Før konvertering til SOSI må dette være riktig! Manuell metode. Merk feilplassert punkt (symbol) og velg meny Rediger Geometri Flytt. Pek på punktet som skal flyttes og dra punktet til riktig plassering. Automatisk metode. Velg meny NOIS kommandoer Rediger Dann representasjonspunkt. Velg datakilde AR5 og objekttype ArealressursFlate. Hak ut for Sekundærgeometri og Oppdater alle. Metoden er tidkrevende og kan kjøres som en avsluttende prosess. 24

25 4.4. Spesielle redigeringsmetoder DIGITALISER ØYER Ofte er det behov for å lage nye AR5flater som opptrer som øyer i en større AR5flate, for eksempel et skogholt på et fulldyrka areal. For å få riktig geometri, areal og sammenheng mellom AR5grenser og AR5flater må en følge en spesiell prosedyre. Merk (velg) AR5flata som skal ha en øy. Velg meny Rediger Geometri Fortsett. Digitaliser øya (hullet). Øy-arealet blir automatisk trukket i fra hovedflata. Digitaliser linje rundt øy-omrisset. Velg meny Sett inn kartobjekt og velg objekttype ArealressursGrense. Legg inn egenskapsverdier på linja, Aravgrtype, Målemetode, Nøyaktighet, Synbarhet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav.. Dann ny AR5flate av øya. Merk (velg) AR5grensa som nettopp er digitalisert. Velg meny NOIS kommandoer Sett inn - Interaktiv flate med RepPunkt. Velg objekttype ArealressursFlate og gå videre knapp Plasser til slutt rep. punkt ved å klikke inne i øya og legg inn egenskapsverdier på øya, AR5-klasser, Målemetode, Synbarhet, Datafangstdato, Verifiseringsdato og Opphav. 25

26 INTERAKTIV METODE FOR DANNING AV NYE AR5FLATER I stedet for å danne nye AR5flater etter metoden Splitt i kapittel 3.3.2, kan det samme gjøres vha. andre kommandoer, for eksempel Interaktiv metode for danning av nye flater. Først digitaliseres nye AR5grenser. Deretter dannes AR5flater interaktivt vha. nye og eksisterende AR5grenser. Digitaliser ny AR5grense, meny Sett inn Kartobjekt (objtype ArealresursGrense) og legg inn egenskaper. Pass på å få ordentlig snapping til eksisterende AR5grenser. Slett alle gamle AR5flater som erstattes av nye for å hindre overlapp mellom AR5flater. Egenskaper som skal overføres fra gamle til nye AR5flater, må noteres før sletting for å hindre at verdifull info går tapt. Lag et rektangel vha. flatedannes. som markerer alle AR5grenser i det området som skal Lag nye AR5flater interaktivt, meny NOIS kommandoer Sett inn Interaktiv flate med RepPunkt. Velg objekttype ArealressursFlate, pek i AR5flata og dann AR5flate ved klikk. Legg inn egenskaper på den nye AR5flata. Gjør det samme med de neste AR5flatene som skal dannes - pek, klikk og legg inn egenskaper. AR5flater som ikke endrer AR5klasser må få egenskaper fra de opprinnelige AR5flatene. Avslutt kommandoen med ESC-tasten. (Ps. Denne kommandoen benytter styrefiler. Bruk klasse- og utvalgfil definert for FKB SOSI 4.0, dvs. hhv. Klasser-40FKB.txt og Utvalg-40FKB.txt. Hvis WinMap kjøres i en server-løsming vil styrefilene ligge på en annen mappe enn skjermdumpet over viser.) 26

27 5. SJEKK OG EKSPORTER DATA 5.1. Sjekk geometri og topologi i WinMap Når AR5-redigering er avslutta og før en eksporterer til SOSI, må hele basen sjekkes for mulige feil. Erfaring viser at SOSI-filer som eksporteres fra WinMap, kan inneholde doble data. Følgende situasjoner i WinMap-basen gir slike feil: Flere objekter med samme geometri (koordinater) Ikke sammenheng mellom AR5flate og AR5grense (ulik geometri der det skal være lik geometri) Ubrutt kryssende geometri (alle AR5grenser skal være brutt i skjæringer) Skog og landskap har laget en løsningsbeskrivelse for å avdekke noen vanlige feiltyper i Ar5. Dokumentet Ar5_WinMap_VisFeil.pdf kan lastes ned fra Gårdskarthåndboka ring_i_programvare 5.2. Sjekk egenskaper i WinMap Det er laget en ny kommando som sjekker alle kombinasjoner av egenskapene Arealtype, Treslag, Skogbonitet og Grunnforhold i hele basen. Feil blir påvist og kan lett rettes. Velg først et vilkårlig AR5Objekt, trykk deretter på AR5-knappen Gå til kontroll-kommando ved å velge Kontroll av alle AR5 objekter. 27

28 Start kontroll ved å trykke på Utfør kontroll. Eventuelle kombinasjonsfeil blir vist i eget feilmeldingsvindu. 28

29 Rett en og en feil. Merk først feilen i feilmeldingsvinduet, og kartvinduet vil automatisk vise tilhørende figur med egenskaper. Rett feilen gi en lovlig kombinasjon av de 4 egenskapene. Husk å lagre. Kjør kontrollen på nytt når alle feil er rettet. Feilmeldingsvinduet til høyre skal da være tomt. 29

30 5.3. Eksporter til SOSI Lokal base Ferdig redigert AR5-base skal konverteres til SOSI for overlevering til Geovekst iht. FDV-avtale eller til Skog og landskap for gårdskart- og jordregisterproduksjon. Bruk kommandoen NOIS kommandoer SOSI - Eksport til SOSI-fil. Husk å bruke styrefiler for SOSI FKB 4.0 (Klasser-40FKB.txt, Utvalg-40FKB.txt). Hvis WinMap kjøres i en server-løsning vil styrefilene ligge på en annen mappe enn skjermdumpet nedenfor viser. Velg alle objekttypene i AR5-basen 30

31 Eksporter alle objekttyper til samme SOSI-fil 31

32 Velg mappe og gi navn på SOSI-fila som skal lages. Eksporten startes deretter automatisk. SOSI-eksport er ferdig: Dokumentasjon av eksporten lages ved lagre rapport som html-fil, knapp ( Lagre rapport dukker opp etter å ha trykt på OK-knappen.) Sjekk rapportfila. Hvis det er feil i WinMap-basen er det ikke sikkert alle objektene er blitt eksportert ut. Oppsøk objekter som har gitt feilmelding, rediger å ta en ny eksport til SOSI. 32

33 5.4. Sjekk SOSI-fil i SOSI-Kontroll Lokal base Før SOSI-fila distribueres videre, må dataene sjekkes i verktøyet SOSI-Kontroll. Denne applikasjonen kan kjøres som et uavhengig program, men det beste er å kjøre det via gratisprogrammet SOSI-Vis fra Kartverket. I tillegg til å kjøre SOSI-Kontroll, vil SOSI-Vis også vise hvor feila ligger i kartet. Nedlasting av SOSI-Vis og SOSI-Kontroll gjøres fra Kartverkets internettsside Når programmet er installert må en laste ned oppdateringer av SOSI-Vis og definisjonsfiler for SOSI-Kontroll. Denne nedlastingen gjøres nå direkte fra SOSI-Vis med kommandoen Versjonskontroll. Start SOSI-Vis og sjekk om det finnes nye oppdateringer ved å trykke på Start kontroll. Det gis melding om hvilke oppdateringer som foreligger, og nedlasting starter ved å trykke Start i meldingsvinduet. Spørsmål om versjonskontroll vil dukke opp automatisk 1 gang pr. uke. (Tidsintervall som kan endres.) Versjonskontroll tar liten tid å kjøre, og den sikrer at man hele tida har siste versjon av programvare og definisjonsfiler. Versjonskontroll kan også startes manuelt fra meny Hjelp - Versjonskontroll. 33

34 Ta inn SOSI-fila, meny Fil SOSI-fil og start SOSI-Kontroll, meny Kontroll SOSI-kontroll Velg kontroll for AR5. Kjør kontrollen FKB 4.0, FKB-AR5 Arealressurs som sjekker generelle egenskaper, også om det er benyttet lovlige kombinasjoner av arealtype, treslag, skogbonitet og grunnforhold. Det sjekkes også for feil i geometri og topologi. Kontrollen finner likevel ikke alle geometri- og topologifeil! Se nærmere dokumentasjon av SOSI-Kontroll under Hjelp. 34

35 Start kontrollen, knapp Avslutt kontrollen, Knapp Sjekk feilene i kartet ut fra feilrapporten. Velg en og en feil i rapportvinduet og kommandoen zoomer opp aktuelt objekt. Noen av meldingene, spesielt de som gjelder flatene, er generelle. Det kan derfor være litt krevende å finne ut hva som egentlig er feil. Feilmeldinga Ikke tilslag på objekttype. Sjekk standard for produkt tilsier at det kan være en vanlig egenskapsfeil (ulovlig egenskap / verdi) eller en ulovlig kombinasjon av de 4 AR5-egenskapene. Feilrapporten lagres på en tekstfil med samme filnavn som SOSI-fila og med etternavn FYS. Rapporten kan hentes opp senere fra meny Kontroll SOSI-kontroll rapport. Rett feila i WinMap. Eksporter til SOSI på nytt og kjør ny SOSI-Kontroll Lagre data tilbake til QMS sentral base Veiledning kommer først når ajourhold mot sentralt AR5-arkiv i QMS blir tilgjengelig. Se kapittel 2. 35

36 6. EGENSKAPSKODER I AR Klassifikasjon av AR5grenser Vanlige AR5grenser kodes som objekttype ArealressursGrense. Fiktive AR5grenser kodes som ArealressursGrenseFiktiv. AR5grensene skal også kodes med arealressursavgrensningstype Aravgrtype. Aravgrtype - kode Aravgrtype -forklaring 4206 AR5grense mot annet arealressurskartlagt areal 7200 AR5grense mot samferdselsområde 9300 AR5grense mot ikke kartlagt område 9111 AR5grense for lagringsenhet 3310 AR5grense mot isbre 3000 AR5grense mot vann De fleste AR5grensene avgrenser arealressurskartlagt areal på begge sider, og Aravgrtype 4206 vil derfor i praksis være mest brukte kode Klassifikasjon av AR5flater Alle AR5flater kodes som objekttype ArealressursFlate. Hver AR5flate skal klassifiseres i henhold til AR5 klassifikasjonssystem og gis verdi for hver av de fire AR5-egenskapene: Egenskap - korttekst Artype Artreslag Arskogbon Argrunnf Egenskap - fulltekst ArealressursArealtype ArealressursTreslag ArealressursSkogbonitet ArealressursGrunnforhold Kartstandard egenskap Arkartstd Arealressursflater kan i prinsippet klassifiseres etter flere forskjellige klassifikasjonssystem avhengig av hvilken kartstandard en skal følge. Når en klassifiserer etter FKB-AR5 skal en alltid sette Arkartstd lik AR5. (Ps. Utenfor ØK-området kan AR5 også klassifiseres etter et forenkla system, AR5-enkel. Dette er enda ikke beskrevet i SOSI.) 36

37 Verdier for egenskapene med tilhørende flatefarger og symboler for uttegning: 37

38 Eksempel: Lovlige kombinasjoner av egenskapene Artype, Artreslag, Arskogbon og Argrunnforh for jordbruksareal (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite) er vist i tabellen nedenfor. Disse utgjør 20 av 104 lovlige kombinasjoner i AR5. Fullstendig tabell med alle kombinasjoner ligger på våre internettsider, 38

39 6.3. Kvalitet Alle AR5flater og AR5grenser skal ha kvalitetsegenskaper som beskriver den reelle kvaliteten best mulig. SOSI-elementet Posisjonskvalitet med verdier for de tilhørende egenskapene Målemetode, Nøyaktighet og Synbarhet, benyttes MÅLEMETODE Standard SOSI-koder for målemetoder skal nyttes. Se SOSI-dokumentasjon for alle mulige målemetoder. Noen vanlige målemetoder for AR5grenser Målemetode - kode Målemetode generell forklaring i SOSI 15 Utmål fra objekt 45 Digitalisert fra Ortofoto 81 Digitalisert fra krokering på kart 82 Digitalisert direkte på skjerm 91 GPS kodemåling, relative målinger (med korreksjonsdata) 92 GPS kodemåling, enkeltmålinger (uten korreksjonsdata 96 GPS fasemåling RTK NB! Målemetode 81 betyr for AR5: Digitalisering ut fra et foreliggende manus som er utarbeidet i felt. Målemetode 82 betyr for AR5: Digitalisering ut fra et foreliggende manus som ikke er utarbeidet i felt. Noen vanlige målemetoder for AR5flater, dvs. metoder for klassifisering av markslag Målemetode - kode Målemetode generell forklaring i SOSI 45 Digitalisert fra Ortofoto 81 Digitalisert fra krokering på kart 82 Digitalisert direkte på skjerm Målemetode 45 betyr for AR5: Klassifisering av markslag direkte ved tolking i ortofoto. Målemetode 81 betyr for AR5: Klassifisering av markslag direkte i felt eller ut fra et manus utarbeidet i felt. Målemetode 82 betyr for AR5: Klassifisering av markslag ut fra et manus som ikke er utarbeidet i felt. 39

40 NØYAKTIGHET Nøyaktighet settes kun på AR5grenser, ikke på AR5flater. Nøyaktighet viser nøyaktigheten i cm som aktuell målemetode og registreringsgrunnlag vil gi på godt definerte detaljer i terrenget. Det er ikke nødvendig å sette en individuell nøyaktighet på hver enkelt AR5grense så lenge grunnlag og metode er uendret SYNBARHET Synbarhet nyttes for å angi registreringssikkerhet på AR5grenser og klassifiseringssikkerhet på AR5flater. Identifisering av AR5-objektene krever bruk av skjønn. Man skal derfor angi usikkerhet bare i tilfeller hvor man har unormalt dårlige forutsetninger for å gjøre riktig registrering. Registreringssikkerhet for AR5grenser deles i tre klasser: Sikker: Synbarhet = 0. AR5grensa kan trekkes etter synlige skiller i terrenget, eller fastlegges med normal sikkerhet i gradvise overganger mellom arealer med ulike egenskaper. Det vil ikke være mulig å trekke en vesentlig riktigere AR5grense selv om man oppsøker stedet i felt med riktig måleutstyr. Svært uklar overgang: Synbarhet = 1. Overgangen mellom arealer med ulike egenskaper er ikke mulig å fastlegge med den sikkerhet man bør kunne forvente, fordi overgangen er særdeles uklar og vanskelig å tolke. Svært usikker registrering: Synbarhet = 3. Overgangen mellom arealer med ulike egenskaper har ikke vært mulig å fastlegge med den sikkerhet man bør kunne forvente, fordi man ikke har tilstrekkelig godt grunnlag for registreringene. Hovedhensikten med å skille mellom svært uklar overgang og svært usikker registrering er å fortelle om usikkerheten skyldes forhold i terrenget eller bare dårlig registreringsgrunnlag. Praktisering av registreringssikkerhet: Ved registrering i felt av kompetent personell med rimelig nøyaktig måleutstyr, er hovedregelen å kode registreringen som Sikker. Svært usikker registrering skal benyttes minst mulig og i praksis kun når det er et forbedringspotensiale i metode og kompetanse, for eksempel ved registrering i et dårlig ortofoto eller ved registrering utført av en ukyndig person. Svært usikker registrering skal være informasjon til brukere og de som ajourholder AR5 om at registreringen kan forbedres, ikke at Ar5grensa i seg selv er usikker pga. uklare overganger i terrenget. En usikkerhet som bare skyldes terrenget, kan kun registreres i felt og skal i så fall kodes som Svært uklar overgang. 40

41 Klassifiseringssikkerhet for AR5flater deles i to klasser: Sikker: Synbarhet = 0. Arealets egenskaper er bestemt med normal sikkerhet ved hjelp av relevante observasjoner og datakilder. Svært usikker tolking: Synbarhet = 3. Man har ikke hatt til rådighet nødvendig informasjon til å bestemme arealets egenskaper med normal sikkerhet. Praktisering av klassifiseringssikkerhet: Ved klassifisering av markslag i felt av kompetent personell skal alltid klassifiseringssikkerheten settes til Sikker. Svært usikker tolking benyttes minst mulig og kun når det er et forbedringspotensiale i metode og kompetanse, for eksempel ved tolking fra ortofoto. Svært usikker tolking skal være informasjon til brukere og de som ajourholder AR5 om at klassifiseringssikkerheten kan forbedres ved bruk av en annen og bedre metode! KVALITET - EKSEMPEL AR5grenser: KVALITET Registrert fra et godt ortofoto. Det er tydelig overgang (grense) mellom de aktuelle figurene. Derfor Synbarhet 0 - Sikker registrering. KVALITET Registrert fra et godt ortofoto. Slagskygge i bildet gjør det likevel vanskeig å se overgangen (grensen) mellom de aktuelle figurene. Derfor Synbarhet 3 - Svært usikker registrering. KVALITET Registrert fra et manus som er laget i felt på et godt kartgrunnlag. Det er lett å se hvor grensa skal gå. Derfor Synbarhet 0 - Sikker registrering. KVALITET Registrert direkte på skjerm eller fra et manus som ikke er laget i felt av en kyndig person. Derfor Synbarhet 3 - Svært usikker registrering NB! Nøyaktighet på 600 viser også at metoden i seg selv er usikker. KVALITET Registrert med nøyaktig GPS i felt, men overgangen mellom de to aktuelle markslaga er svært uklar i terrenget. Derfor Synbarhet 1 - Svært uklar overgang. 41

42 AR5flater: KVALITET 45 * 0 Tolket direkte fra ortofoto. Det er lett å se hvilket markslag det er i figuren. Derfor Synbarhet 0 - Sikker klassifisering. KVALITET 45 * 3 Tolket direkte fra ortofoto. Det er vanskelig å se hvilket markslag det er i figuren. For å være sikker må klassifisering gjøres i felt. Derfor Synbarhet 3 - Svært usikker klassifisering. KVALITET 81 * 0 Registrert fra manus hvor klassifisering er utført i felt. Derfor Synbarhet 0 - Sikker klassifisering. KVALITET 82 * 3 Registrert fra et manus som er laget uten feltbefaring. Har heller ingen andre kilder som kan verifisere klassifiseringen. Derfor Synbarhet 3 - Svært usikker klassifisering Dato Når AR5flater og AR5grenser endres, skal også dato for disse objektene endres. Samme dato skal legges inn både i Datafangsdato og Verifiseringsdato. Når digitaliseringa er utført med ortofoto som grunnlag, skal Datafangsdato og Verifiseringsdato settes lik fotograferingstidspunkt. Når endringa er utført fra manus, skal dato for verifisering nyttes (befaringstidspunkt eller dato for grunneiers utsagn). Andre dato-typer skal ikke benyttes, de er blant annet forbeholdt automatiske systemrutiner. (Eks.Oppdateringsdato og Kopidato). Ved uttak av AR5 fra Kartverkets QMS blir Kopitdato ofte brukt, dvs. Kopidato er lik dato for uttak. Eksempel: Bruk bare Datafangstdato og Verifiseringsdato, se bort fra datotypene Oppdateringsog Kopidato. AR5grenser og AR5flater som sjekkes (verifiseres) uten at det er behov for endringer, gis bare ny Verifiseringsdato. Datafangsdato skal her ikke endres. Eksempel: 42

43 6.5. Opphav Når en redigerer AR5grenser eller AR5flater, skal objektene kodes med Opphav. Kommunen skal bruke kommunenummer som kode når ei AR5grense endrer geometri eller egenskaper, når en ny AR5grense digitaliseres, når ei AR5flate endrer egenskaper eller når ei ny AR5flate (flatepunkt) digitaliseres. Eksempel: Her viser Opphav 1111 at endringa av AR5grensa er utført av kommune 1111 Sokndal i Rogaland. Vanlige Ar5grenser og AR5flater redigert av Skog og landskap mangler kode for Opphav. Kun i tilfeller hvor Skog og landskap gjør endringer på objekter som opprinnelig stammer fra andre datasett (eks. vann- og samferdselsdata), blir Opphav gitt kode. Eksempel: 43

44 7. TEGNEREGLER FOR AR5-AJOURHOLD Bibliotek-fila AR5_Ajourhold.mdb inneholder en tegnforklaring som er spesielt tilpasset ajourhold av AR5 i WinMap. Filene kan lastes ned fra Gårdskarthåndboka. Vanlige AR5grenser (aravgrtype 4206) blir tegnet med forskjellige farger og linjetyper for å vise opphav og registreringssikkerhet. De andre AR5grensene viser ikke opphav og reg. sikkerhet. På jordbruksareal tegnes symboler for egenskapen ArType i forskjellige farger for å vise opphav og tolkingssikkerhet. Symboler for de andre artypene vises i svart uavhengig av opphav og tolkingssikkerhet. Symboler for egenskapene ArTreslag, ArSkogbon og ArGrunnf tegnes ikke. Objekttype Opphav Sikkerhet Farge Linje/ Symbol ArealressursGrense, aravgrtype 4206 Skog og landskap Sikker Brun ArealressursGrense, aravgrtype 4206 Skog og landskap Svært uklar overgang Rosa ArealressursGrense, aravgrtype 4206 Skog og landskap Svært usikker registrering Rosa stipla ArealressursGrense, aravgrtype 4206 Kommune Sikker Grønn ArealressursGrense, aravgrtype 4206 Kommune Svært uklar overgang Blå ArealressursGrense, aravgrtype 4206 Kommune Svært usikker registrering Blå stipla ArealressursGrense, aravgrtype 7200 (samferdselsgrense) ArealressursGrense, aravgrtype 3000 (vanngrense) ArealressursGrense, aravgrtype 9300, 9111, 3310 Alle Alle Rød Alle Alle Lys blå Alle Alle Svart ArealressursGrense Fiktiv Alle Alle Svart ArealressursFlate symbol jordbruksareal ArealressursFlate symbol jordbruksareal ArealressursFlate symbol jordbruksareal ArealressursFlate symbol jordbruksareal Skog og landskap Sikker tolking Brun Skog og landskap Usikker tolking Rosa Kommune Sikker tolking Grønn Kommune Usikker tolking Blå 44

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Kokebok versjon 2010-11-05 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Kokebok versjon 2013-08-26 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Gårdskarthåndboka kokebok, versjon 2009-09 - 22 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Kokebok versjon 2015-03-02 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

Kokebok versjon 2012-04-19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kokebok versjon 2012-04-19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Veileder fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV AR5 I FYSAK Kokebok versjon 2012-04-19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Veileder fra Skog og landskap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Gårdskarthåndboka kokebok,

Detaljer

Ajourhold av Ar5. Oppgave-oversikt. Norsk institutt for Skog og landskap

Ajourhold av Ar5. Oppgave-oversikt. Norsk institutt for Skog og landskap Ajourhold av Ar5 Øvingsoppgaver for GIS/LINE Norsk institutt for Skog og landskap Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Hva skal vi gjøre? Gjøre klart et nytt GIS/LINE-prosjekt for AR5-ajourhold

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2014-10-24 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I GISLINE

AJOURHOLD AV AR5 I GISLINE NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 I GISLINE Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. FØR START I GISLINE...4 1.1. SE DOKUMENTASJON OM AR5...4 1.2. VELG AJOURHOLDSMETODE...4 2. KLARGJØR

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For GIS/LINE kart - versjon 2014-10-01 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Kokebok versjon

Kokebok versjon Veileder fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV AR5 I FYSAK Kokebok versjon 2012-01-06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Øvingsoppgaver for WinMap

Øvingsoppgaver for WinMap Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5 Øvingsoppgaver for WinMap Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Hva skal vi gjøre? Gjøre klart et nytt WinMap GeoProsjekt for AR5-ajourhold Opprette

Detaljer

Øvingsoppgaver for WinMap

Øvingsoppgaver for WinMap Ajourhold av FKB-AR5 4.5 Øvingsoppgaver for WinMap Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberede ajourføring av AR5 fra din egen kommune Opprette WinMap-prosjekt Sette innstillinger for AR5-ajourføring Ta inn

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Kokebok versjon 2014-10-01 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

FEILSØK I AR5 I WINMAP

FEILSØK I AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap FEILSØK I AR5 I WINMAP Versjon 2014-03-26 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hvorfor feilsøking i AR5...

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Kokebok versjon 2015-02- 16 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Oppgave-oversikt. Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5

Oppgave-oversikt. Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5 Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5 Øvingsoppgaver for GIS/LINE Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Hva skal vi gjøre? Gjøre klart et nytt GIS/LINE-prosjekt for AR5-ajourhold Opprette

Detaljer

FEILSØK I FKB-AR5 I WINMAP

FEILSØK I FKB-AR5 I WINMAP NIBIO VEILEDER FEILSØK I FKB-AR5 I WINMAP Versjon 2016-02-23 Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. INNLEDNING...3 1.1. FEILSØK I FKB-AR5...3 1.2. TEGN AR5 MED TEGNFORKLARING FOR FEILSØK...3

Detaljer

FEILSØK I AR5 I WINMAP

FEILSØK I AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap FEILSØK I AR5 I WINMAP Versjon 2015-05-12 ------------------------------------------------------------- Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431

Detaljer

Øvingsoppgaver for WinMap Pro versjon 2013

Øvingsoppgaver for WinMap Pro versjon 2013 Ajourhold av Ar5 Øvingsoppgaver for WinMap Pro versjon 2013 Norsk institutt for Skog og landskap Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Hva skal vi gjøre? Gjøre klart et nytt WinMap GeoProsjekt

Detaljer

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2017-03-01 Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. INNLEDNING...3 2. KLARGJØRE MANUSKART...3 2.1. SKRIVE UT MANUSKART

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Kokebok versjon

Kokebok versjon Veileder fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV AR5 I FYSAK G 2.0 Kokebok versjon 2011-03-22

Detaljer

Oppgave-oversikt. Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5

Oppgave-oversikt. Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5 Ajourhold av FKB-AR5 versjon 4.5 Øvingsoppgaver for FYSAK Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Hva skal vi gjøre Ta inn data i Fysak Riktige innstillinger før ajourføring Kommandofil

Detaljer

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. INNLEDNING...3 2. KLARGJØRE MANUSKART...3 2.1. SKRIVE UT MANUSKART FRA GISLINE...4 2.2. SKRIVE

Detaljer

Kokebok versjon

Kokebok versjon Veileder fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV AR5 I FYSAK G 1.52 Kokebok versjon 2010-04-20

Detaljer

Øvingsoppgaver for WinMap Pro versjon 2013

Øvingsoppgaver for WinMap Pro versjon 2013 Ajourhold av Ar5 Øvingsoppgaver for WinMap Pro versjon 2013 Norsk institutt for Skog og landskap Tips og forslag er iht. versjon 2014-04-01 av Kokeboka Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I FYSAK

AJOURHOLD AV AR5 I FYSAK Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I FYSAK Kokebok versjon 2014-10-01 Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Statens Hus, NO-7734 Steinkjer, Norway INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

FKB-AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Osen kommune

FKB-AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Osen kommune Kartverket Trondheim Kopi: Osen kommune v/ landbruksforvaltningen og geodataansvarlig FMLA Sør-Trøndelag v/ geodataleder Dato: 26.04.2016 Deres ref: Vår ref: 2016/857 FKB-AR5 fra kontinuerlig ajourhold

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I FYSAK

AJOURHOLD AV AR5 I FYSAK Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I FYSAK Kokebok versjon 2015-02-18 Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Statens Hus, NO-7734 Steinkjer, Norway INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI

Detaljer

ØVINGSOPPGAVER FOR GISLINE

ØVINGSOPPGAVER FOR GISLINE Ajourhold av FKB-AR5 4.5 ØVINGSOPPGAVER FOR GISLINE Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberede ajourføring av AR5 Sette innstillinger for AR5-ajourhold i GISLINE. Oppgave 2: Kjøre datakontroll Finne og rette

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I SENTRAL FKB PROGRAMVARE WINMAP

AJOURHOLD AV AR5 I SENTRAL FKB PROGRAMVARE WINMAP NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 I SENTRAL FKB PROGRAMVARE WINMAP Kokebok versjon 2018-01-15 Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. SAMMENDRAG...4 2. GJØR FORBEREDELSER TIL AJOURHOLD...5

Detaljer

ØVINGSOPPGAVER FOR GISLINE

ØVINGSOPPGAVER FOR GISLINE Ajourhold av FKB-AR5 4.5 ØVINGSOPPGAVER FOR GISLINE Oppgave-oversikt Oppgave 1: Klargjøre GISLINE Sette innstillinger for AR5-ajourhold i GISLINE Oppgave 2: Finne og rette egenskapsfeil Kjøre datakontroll

Detaljer

Ajourhold av DMK i WinMap 4 - Kokebok

Ajourhold av DMK i WinMap 4 - Kokebok Ajourhold av DMK i WinMap 4 - Kokebok Norsk institutt for skog og landskap Innhold AJOURHOLD AV DMK I WINMAP 4 - KOKEBOK... I Forberedelser...1 Bruk riktig versjon av WinMap 4...1 Start et nytt GeoProsjekt

Detaljer

Ajourhold av DMK i GIS/LINE - Kokebok

Ajourhold av DMK i GIS/LINE - Kokebok Ajourhold av DMK i GIS/LINE - Kokebok Norsk institutt for skog og landskap Innhold AJOURHOLD AV DMK I GIS/LINE - KOKEBOK... I DOKUMENTASJON PÅ INTERNETT...1 KLARGJØR INNSTILLINGER...2 Innstillinger Kartpresentasjon...2

Detaljer

ØVINGSOPPGAVER FOR FYSAK

ØVINGSOPPGAVER FOR FYSAK Ajourhold av FKB-AR5 4.5 ØVINGSOPPGAVER FOR FYSAK Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Sette innstillinger for AR5-ajourhold i Fysak Oppgave 2 10: Ajourføring Hva skal vi gjøre? Trene

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I FRAKOBLET SFKB PROGRAMVARE WINMAP

AJOURHOLD AV AR5 I FRAKOBLET SFKB PROGRAMVARE WINMAP NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 I FRAKOBLET SFKB PROGRAMVARE WINMAP Kokebok versjon 2017-06-01 Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. SAMMENDRAG...4 2. GJØR FORBEREDELSER TIL AJOURHOLD...5

Detaljer

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data Brukerveiledning SOSI-kontroll/SOSI-vis & tips til feilsøking i sosi-data Innhold SOSI-KONTROLL/SOSI-VIS... 3 GENERELT:... 3 TEGNEOPPSETT... 4 UTVALG... 4 FIL/OPPSETT:... 5 ÅPNE SOSIFIL:... 6 FIL ENDRE

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I FRAKOBLET SFKB PROGRAMVARE FYSAK

AJOURHOLD AV AR5 I FRAKOBLET SFKB PROGRAMVARE FYSAK NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 I FRAKOBLET SFKB PROGRAMVARE FYSAK Kokebok versjon 2017-05-02 Kristin Holm Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. GJØR FORBEREDELSE TIL AJOURHOLD... 4 1.1. Se dokumentasjon

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I FYSAK

AJOURHOLD AV AR5 I FYSAK NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 I FYSAK Kokebok versjon 2016-04-15 Kristin Holm Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD 1. FØR START I FYSAK... 4 1.1. Se dokumentasjon om AR5... 4 1.2. Velg ajourholdsmetode...

Detaljer

Øvingsoppgaver for WinMap

Øvingsoppgaver for WinMap Ajourhold av FKB-AR5 4.5 Øvingsoppgaver for WinMap Oppgave-oversikt Oppgave 1: Klargjøre WinMap Sette innstillinger for AR5-ajourhold i WinMap Oppgave 2: Finne og rette egenskapsfeil Kjøre AR5-kontroll

Detaljer

Avdekke feil i AR5 i WinMap Skog og Landskap , Jørn Storholt

Avdekke feil i AR5 i WinMap Skog og Landskap , Jørn Storholt Avdekke feil i AR5 i WinMap Skog og Landskap 29.05.08, Jørn Storholt AR5 SOSI-filer som er konvertert fra WinMap, inneholder erfaringsmessig ofte doble linjer eller linjer som er tilnærma identiske. Det

Detaljer

ØVINGSOPPGAVER FOR WinMap Frakoblet SFKB

ØVINGSOPPGAVER FOR WinMap Frakoblet SFKB Ajourhold av FKB-AR5 4.6 ØVINGSOPPGAVER FOR WinMap Frakoblet SFKB Kontinuerlig ajourhold Fra manuskart til AR5 Øvingsoppgaver Ajourhold av AR5 i WinMap, versjon 24.04.2017 Side 1 av 29 Oppgave-oversikt

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP

AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 I WINMAP Foreløpig Kokebok versjon 2016-12-19 Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. SAMMENDRAG...4 2. GJØR FORBEREDELSER TIL AJOURHOLD...5 2.1. SE DOKUMENTASJON

Detaljer

ØVINGSOPPGAVER FOR GISLINE Frakoblet SFKB

ØVINGSOPPGAVER FOR GISLINE Frakoblet SFKB Ajourhold av FKB-AR5 4.6 ØVINGSOPPGAVER FOR GISLINE Frakoblet SFKB Kontinuerlig ajourhold Fra manuskart til AR5 Øvingsoppgaver Ajourhold av AR5 i GISLINE, versjon 24.04.2017 Side 1 av 31 Oppgave-oversikt

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Kokebok versjon 2014-04-24 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal Veileder fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BRUK AV GPS VED AJOURFØRING AV AR5 I GIS/LINE Versjon 2012-01-30

Detaljer

AJOURHOLD AV LOKAL AR5 I GISLINE

AJOURHOLD AV LOKAL AR5 I GISLINE NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV LOKAL AR5 I GISLINE Foreløpig Kokebok versjon 2016-12-13 Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. SAMMENDRAG...4 2. GJØR FORBEREDELSER TIL AJOURHOLD...5 2.1.

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I FRAKOBLET SFKB PROGRAMVARE GISLINE

AJOURHOLD AV AR5 I FRAKOBLET SFKB PROGRAMVARE GISLINE NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 I FRAKOBLET SFKB PROGRAMVARE GISLINE Kokebok versjon 2017-03-01 Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. SAMMENDRAG...4 2. GJØR FORBEREDELSER TIL AJOURHOLD...5

Detaljer

Kvalitetskontroll av SOSI-filer. Med programvaren Fysak

Kvalitetskontroll av SOSI-filer. Med programvaren Fysak Kvalitetskontroll av SOSI-filer Med programvaren Fysak Innhold 1. Prosedyrer ved kontroll av geometri på SOSI-filer i Fysak... 3 1.1 Datasett i Naturbase... 3 1.2 Innstillinger FYSAK... 3 1.2.1 Kommandofiler

Detaljer

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012 NORGEDIGITALTÅRSMØTE SOGN OG FJORDANE LOEN 5. MARS 2014 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) Kristian Aune, Kartverket Bergen Status og erfaringer vedlikehold 2013 Ajourføring 2013 (14) Når utført Antall

Detaljer

FKB-AR5 Geovekst-samling Lakselv

FKB-AR5 Geovekst-samling Lakselv FKB-AR5 Geovekst-samling Lakselv Tom Andreas Hætta, Geodataleder FMLA Finnmark Hildegunn Norheim, avdelingsdirektør Arealinformasjon 3.Oktober 2013 T Plan Hvem er Skog og landskap? Hvorfor oppdatert arealressurskart,

Detaljer

BRUK OG AJOURHOLD AV FKB-AR5

BRUK OG AJOURHOLD AV FKB-AR5 BRUK OG AJOURHOLD AV FKB-AR5 Lokale plan-og kartdagerfor Sogn og Fjordane 2017 Jørn P. Storholt HVORFOR «MESSE» OM AR5 NÅ IGJEN? 2 ETT SVAR INNFØRING AV SENTRAL FKB! 3 JEG VIL SNAKKE OM Bruksområder Ajourhold

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 DIREKTE I SFKB PROGRAMVARE FYSAK

AJOURHOLD AV AR5 DIREKTE I SFKB PROGRAMVARE FYSAK NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 DIREKTE I SFKB PROGRAMVARE FYSAK Kokebok versjon 2017-05-02 Kristin Holm Kart- og statistikkdivisjonen 1. FORBEREDELSE TIL AJOURHOLD... 4 1.1. Se dokumentasjon om AR5...

Detaljer

AJOURHOLD AV SENTRAL AR5 I GISLINE

AJOURHOLD AV SENTRAL AR5 I GISLINE NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV SENTRAL AR5 I GISLINE Foreløpig Kokebok versjon 2016-12-13 Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. SAMMENDRAG...4 2. GJØR FORBEREDELSER TIL AJOURHOLD...5

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE

AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I GIS/LINE Kokebok versjon 2009-12-10 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. GRUNNLEGGENDE TEORI OG DOKUMENTASJON...

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 DIREKTE I SFKB PROGRAMVARE GISLINE

AJOURHOLD AV AR5 DIREKTE I SFKB PROGRAMVARE GISLINE NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 DIREKTE I SFKB PROGRAMVARE GISLINE Kokebok versjon 2017-03-01 Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. SAMMENDRAG...4 2. GJØR FORBEREDELSER TIL AJOURHOLD...5

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 i QMS FOR FYSAK

AJOURHOLD AV AR5 i QMS FOR FYSAK NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 i QMS FOR FYSAK Kokebok versjon 2016-03-02 Kristin Holm Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD 1. FORBEREDELSER...3 2. INNSTILLINGER...4 3. UTTREKK AV FRA QMS...5 3.1 START

Detaljer

Foredragsholder: Elin Lisbakken og Kristin Lysebo ViaNova Systems

Foredragsholder: Elin Lisbakken og Kristin Lysebo ViaNova Systems Spesialtema / Workgroups 2: Arealplanlegging Foredragsholder: Elin Lisbakken og Kristin Lysebo ViaNova Systems 8. 10. mai 2007 Gjennomgang av ny arbeidsmetodikk i 16.30. Definisjon og redigering av formål.

Detaljer

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt:

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt: Dokument fra Skog og landskap 03/2009 KARTOGRAFI FOR AR5 Knut Bjørkelo, Astrid Bjørnerød, Anne Nilsen Omslagsfoto: Temakart basert på AR5-egenskaper Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 DIREKTE I SFKB PROGRAMVARE FYSAK

AJOURHOLD AV AR5 DIREKTE I SFKB PROGRAMVARE FYSAK NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 DIREKTE I SFKB PROGRAMVARE FYSAK Kokebok versjon 2017-05-10 Kristin Holm Kart- og statistikkdivisjonen 1. FORBEREDELSE TIL AJOURHOLD... 4 1.1. Se dokumentasjon av AR5...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Periodisk ajourføring av AR5 Ski, Ås, Frogn, Nesodden. Avslutningsmøte - Skog og landskap - 4.12. 2014

Periodisk ajourføring av AR5 Ski, Ås, Frogn, Nesodden. Avslutningsmøte - Skog og landskap - 4.12. 2014 Periodisk ajourføring av AR5 Ski, Ås, Frogn, Nesodden Avslutningsmøte - Skog og landskap - 4.12. 2014 Periodisk ajourføring Ski, Ås, Frogn, Nesodden Hvor er vi nå? Oppstartbrev Kontakt i forkant Kontakt

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Sentral lagring av FKB med ISY WinMap. Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS

Sentral lagring av FKB med ISY WinMap. Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS Sentral lagring av FKB med ISY WinMap Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS 1 Sentral lagring av FKB - hvem deltar? Kommunene Status og overordnet plan Kommunikasjonsprosjekt Kartverket og leverandørene

Detaljer

Nettmøteom ajourføringavar5 16.06.2014 Vikna

Nettmøteom ajourføringavar5 16.06.2014 Vikna Nettmøteom ajourføringavar5 16.06.2014 Vikna Hvemer vi? Anna Bjørken Regionleder Midt-Norge Kurs, nettmøter, gårdskart mm Jørn Petter Storholt Senioringeniør i Areal og eiendom Kurs og support i AR5-ajourføring

Detaljer

Kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av AR5

Kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av AR5 Side 1 av 5 Kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av AR5 Bakgrunn Mange kommuner har lagt ned mye arbeid i forbindelse med gårdskartprosessen. For å sikre fortsatt god kvalitet på kartene, er

Detaljer

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling Matrikkelenhet Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan legge inn ny geometri på eksisterende grenselinjer før oppretting

Detaljer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Kontroll av vektordata Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Generell objektkatalog og spesifikasjoner Objektkatalogen inneholder prinsipper og regler for SOSI-realisering for et fagområde, for plan nå versjon

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 DIREKTE I SFKB PROGRAMVARE GISLINE

AJOURHOLD AV AR5 DIREKTE I SFKB PROGRAMVARE GISLINE NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 DIREKTE I SFKB PROGRAMVARE GISLINE Kokebok versjon 2017-06-01 Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. SAMMENDRAG...4 2. GJØR FORBEREDELSER TIL AJOURHOLD...5

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Videregående kurs Vi skal se på : * AVANSERTE SØK : -Matrikkelsøk, nabolister -Søk i ulike kartbaser -Søk i folkeregisteret *LGIS * TEGNING -Tegning av objekttyper -Import/eksport

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I GISLINE

AJOURHOLD AV AR5 I GISLINE NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 I GISLINE Kokebok versjon 2016-04-15 Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. FØR START I GISLINE...4 1.1. SE DOKUMENTASJON OM AR5...4 1.2. VELG AJOURHOLDSMETODE...4

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

KARTOGRAFI TIL AR5. Rapport 10/2014. fra Skog og landskap

KARTOGRAFI TIL AR5. Rapport 10/2014. fra Skog og landskap Rapport 10/2014 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARTOGRAFI TIL AR5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014 Leveranseinstruks Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon 7. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2.

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Kursinnhold Generell funksjonalitet Zoom og panorering Karttyper og tegnforklaringslinjer Målinger og koordinatvisning Søk Matrikkelinformasjon Utskrift Annen funksjonalitet videregående

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

NOTAT. Oppdatering av skog i FKB-AR5. 1. Innledning. 2. Skogopplysninger i FKB-AR Markslag. 2.2 Skogareal i FKB-AR5

NOTAT. Oppdatering av skog i FKB-AR5. 1. Innledning. 2. Skogopplysninger i FKB-AR Markslag. 2.2 Skogareal i FKB-AR5 NOTAT Til: Geovekstforum Kopi til: [Kopi til] Fra: NIBIO v/gry Merete Olaisen Dato: [14.11.2016] Saksnr: [Saksnr] Oppdatering av skog i FKB-AR5 1. Innledning NIBIO ønsker å oppdatere skogopplysningene

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 3 Søk etter landbrukseiendom... 3 Eksempler på søk... 3 Søk på koordinater... 4 Panelene

Detaljer

1.0 GIS/LINE Målebrev...3. 2.0 Innstillinger Målebrev...4

1.0 GIS/LINE Målebrev...3. 2.0 Innstillinger Målebrev...4 1.0 GIS/LINE Målebrev...3 1.1 Generelt... 3 2.0 Innstillinger Målebrev...4.1 Innstillinger Målebrev Generelt... 4 OK... 4 Avbryt... 5 Hjelp... 5 2.2 Innstillinger Målebrev Formularer... 5 Forside og bakside

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 2 Panelene til venstre... 3 Verktøy-panelet... 3 Last ned kartdata... 4 Bakgrunnskart...

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2011 I MOLDE SOSI KONTROLL MINIKURS FORELESER THOROLF TROLSRUD

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2011 I MOLDE SOSI KONTROLL MINIKURS FORELESER THOROLF TROLSRUD NOVAPOINT BRUKERMØTE 2011 I MOLDE SOSI KONTROLL MINIKURS FORELESER THOROLF TROLSRUD Tips og råd i bruk av programmene, og hvordan vi tolker eventuelle feilmeldinger, og også hvordan vi kan rette enkelte

Detaljer

FKB/SFKB. Robert Bergan Kartverket Skien

FKB/SFKB. Robert Bergan Kartverket Skien FKB/SFKB Robert Bergan Kartverket Skien Sentral FKB Felles data Felles løft Status nasjonalt 21 kommuner oppdaterer direkte Utvidet driftsperiode for å sikre stabilitet, dvs alle puljer utsatt 1mnd Store

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Oversikt over løsningens skjermkomponenter:

Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Man kan også logge inn for å få

Detaljer

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket.

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M0 Gjennomgang av kartverktøy Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. Kontroller

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Rapport. Testkonstruksjon av AR5 Arealressurskart 1: 5000

Rapport. Testkonstruksjon av AR5 Arealressurskart 1: 5000 Rapport Testkonstruksjon av AR5 Arealressurskart 1: 5000 25.11.2010 Norsk institutt for Skog og landskap 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 3 2.1 PROSESS... 3 2.2 SPESIFIKASJON AV ARBEIDET... 4 2.3

Detaljer