Periodisk ajourføring av AR5 Ski, Ås, Frogn, Nesodden. Avslutningsmøte - Skog og landskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periodisk ajourføring av AR5 Ski, Ås, Frogn, Nesodden. Avslutningsmøte - Skog og landskap - 4.12. 2014"

Transkript

1 Periodisk ajourføring av AR5 Ski, Ås, Frogn, Nesodden Avslutningsmøte - Skog og landskap

2 Periodisk ajourføring Ski, Ås, Frogn, Nesodden Hvor er vi nå? Oppstartbrev Kontakt i forkant Kontakt underveis Ferdigstillingsbrev Møte

3

4

5 Brev: side 1

6 Brev: side 1 og 2

7 Brev: side 2, del 1 Ski Ås Frogn Nesodden

8 Brev: side 2, del 2

9 Vedlegg 1: 1 side

10 Vedlegg 2: 2 sider

11 AREALBAROMETER sendes til lokalavisa Eksempel Nesodden

12 AREALBAROMETER sendes til lokalavisa Eksempel Nesodden

13 Nyhet AREALBAROMETER Eksempel på pressemelding til lokalavis Jordbruket på Ørland i norgestoppen Det nye Arealbarometeret fra Skog og landskap viser at 58 prosent av landarealet i Ørland kommune er jordbruksareal. Ørland er en av kommunene i landet med størst andel jordbruksareal. - Ja, det er kun tre andre kommuner i landet, Klepp, Randaberg og Rennesøy, som har en høyere andel jordareal enn Ørlandet, forteller Jostein Frydenlund, seksjonsleder ved Skog og landskap på Ås, og en av dem som har utarbeidet den nye oversikten over kommunens arealressurser. Skog og landskaps Arealbarometer for Ørland viser arealressursene i kommunen. Arealressursene legger forutsetninger for hvor vi dyrker mat, bosetter oss og hvor det er hensiktsmessig å utøve friluftsliv og rekreasjon. Oversikt over arealressurser er svært viktig, ikke minst for dem som arbeider med arealplanlegging i kommunene. - Det vil bli en kamp om arealene her i Ørland i forbindelse med etableringen av kampflybasen sier Tine Søfteland Leder for Landbrukskontoret i Ørland / Bjugn. Store areal med dyrka jord vil trolig bli bygget ned og mange gårdsbruk vil bli berørt. Flere av dem har investert mye de siste årene. Selv om folketettheten i Norge er lav sammenlignet med andre land i Europa, med bare 14 innbyggere per kvadratkilometer, så er kun 3 % av arealet jordbruksareal. Bosetningene er i stor grad konsentrert rundt disse arealene og her vil det ofte kunne oppstå konflikter om hvordan arealene skal brukes. Andre deler av landet er preget av fraflytting og gjengroing. I forbindelse med oppdateringen av arealressurskartet (AR5) for Ørland kommune har Skog og landskap laget et eget Arealbarometer som summerer opp sentrale momenter knyttet til arealene i kommunen. Arealfordelingen i kommunen er blant annet presentert grafisk, slik at det skal være enkelt å se størrelsesforholdet mellom de mest sentrale arealtypene. Arealbarometeret er lagt ved som et pdf-dokument. Figurer, tekst og bilder kan benyttes fritt. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker å få tilsendt deler av dette på andre format. Landbruksansvarlig i Ørland kommune kan også svare på spørsmål om lokale forhold.

14 Nyhet AREALBAROMETER Eksempel på pressemelding til lokalavis Jordbruket på Ørland i norgestoppen Det nye Arealbarometeret fra Skog og landskap viser at 58 prosent av landarealet i Ørland kommune er jordbruksareal. Ørland er en av kommunene i landet med størst andel jordbruksareal. - Ja, det er kun tre andre kommuner i landet, Klepp, Randaberg og Rennesøy, som har en høyere andel jordareal enn Ørlandet, forteller Jostein Frydenlund, seksjonsleder ved Skog og landskap på Ås, og en av dem som har utarbeidet den nye oversikten over kommunens arealressurser. Skog og landskaps Arealbarometer for Ørland viser arealressursene i kommunen. Arealressursene legger forutsetninger for hvor vi dyrker mat, bosetter oss og hvor det er hensiktsmessig å utøve friluftsliv og rekreasjon. Oversikt over arealressurser er svært viktig, ikke minst for dem som arbeider med arealplanlegging i kommunene. - Det vil bli en kamp om arealene her i Ørland i forbindelse med etableringen av kampflybasen sier Tine Søfteland Leder for Landbrukskontoret i Ørland / Bjugn. Store areal med dyrka jord vil trolig bli bygget ned og mange gårdsbruk vil bli berørt. Flere av dem har investert mye de siste årene. Selv om folketettheten i Norge er lav sammenlignet med andre land i Europa, med bare 14 innbyggere per kvadratkilometer, så er kun 3 % av arealet jordbruksareal. Bosetningene er i stor grad konsentrert rundt disse arealene og her vil det ofte kunne oppstå konflikter om hvordan arealene skal brukes. Andre deler av landet er preget av fraflytting og gjengroing. I forbindelse med oppdateringen av arealressurskartet (AR5) for Ørland kommune har Skog og landskap laget et eget Arealbarometer som summerer opp sentrale momenter knyttet til arealene i kommunen. Arealfordelingen i kommunen er blant annet presentert grafisk, slik at det skal være enkelt å se størrelsesforholdet mellom de mest sentrale arealtypene.

15 Skjermdump fra internett (vist «live» i møtet)

16 Statistikk og kart over endringer i AR5 etter periodisk ajourhold

17 Endringsstatistikk for Ås

18 Endringsstatistikk for Frogn

19 Endringsstatistikk for Nesodden

20 Endringsstatistikk for Ski

21 Detaljert endringsstatistikk for Ski

22 Endringskart for Ski: Klikker på globusen på statistikk-sida, og får opp endringskart i Kilden Endringene er markert med punkt i samme farger som i statistikken. Zoom inn for detaljer.

23 I målestokk 1: og større kommer flatene fram

24 Eksempel detaljinfo: Har zoomet til røde flater ved Kvakestad planteskole

25 Legger på flybilder som bakgrunnskart i stedet for gråtonekart Gjør endringslaget mer transparent (Høyreklikker på kartlag Endringer Skog og landskap og drar «knotten» mot venstre) Velger i-knappen i verktøylinja over kartbildet og klikker på en av de røde flatene Får opp endringsoversikt for flaten i eget vindu som viser endring fra fulldyrka til skog

26 Eksempel detaljinfo. Grønn flate ved bruket Skjeggstad (94/1) Endring fra åpen fastmark til fulldyrka

27 Eksempel detaljinfo. Gule flater ved bruket Norby søndre (72/1) Endring fra overflatedyrka til fulldyrka

28 Manuskart: Hvis dere skal ut på befaring, kan det være greit å ta med kart som grunnlag for å tegne manuskart Manuskart fra Kilden Eksempel fra Ski Hak av for Manuskart i Kartlag-oversikt. Kan enkelt skrives ut, velg Skriv ut nederst til venstre

29 Skriv ut: Kan velg A4 og A3, liggende og stående. Kan flytte på det gule arket for å få det området en ønsker. Kan velge målestokk. Kan skrive inn ønsket tekst i feltet for Tittel, for eksempel dato, gnr/bnr, navn på grunneier, osv.

30 Manuskart: Viser også flater med Informasjon og flater svært usikkert klassifisert av Skog og landskap (Nb! Disse flatene er lettere å finne i kommunens eget kartverktøy GIS/LINE) Flate gul strek: Sikker klassifisering Flate lys blå strek: Markslag klassifisert svært usikkert av Skog og landskap i ortofoto (synbarhet = 3) 53 stk Flate blå strek: Inneholder informasjon - «Skog og landskap tror kommunen kan ha klassifisert feil» 1 stk Eksempel lys blå strek i 57/6 Blå strek i 102/6

31 Skjermdump fra kommunens eget kartkverktøy (vist «live» i møtet) Ski, Ås, Frogn og Nesodden benytter GIS/LINE

32 Se «Kokebok» ved ajourføring og visning av Ar5 Kokebok og tegneregler lastet ned fra

33 I tillegg til Kilden: Endringskartet kan også vises i GIS/LINE via WMS 1. Koble til WMS-tjenesten AR5Forvaltning fra Skog og landskap Adresse: 2. Velg kartlag Endring_SL og vis informasjon på hver endringsflate med knapp Eksempel i 94/1 (samme som vist i Kilden)

34 I GIS/LINE kan man finne flatene med informasjon som er påpekt i ferdigstillingsbrevet Husk Bruk tegnereglene for AR5-ajourhold Rød Trekant i flate: Flate med informasjon fra Skog og landskap totalt 1 stk i Ski, eiendom 102/6

35 I GIS/LINE kan man finne usikre flater som er påpekt i ferdigstillingsbrevet Husk - Bruk tegnereglene for AR5-ajourhold Rosa trekant i flate: Svært usikker flate (synbarhet=3) klassifisert av Skog og landskap i ortofoto. Totalt 53 (54) stk i Ski. 3 av disse er større enn 10 dekar. Eksempel eiendom 57/6

36 Endring pr eigedom Eigenprodusert jordregister

37 Brukernavn: lforvaltning Passord: arealinfo

38

39 Køyrer mot endringar frå siste periodiske ajourføring Rapportane vert ikkje lagra

40

41 Rapport 1 som csv-fil i excel

42 Oppdatert AR5 - oppdaterte arealtall Hvordan få oppdaterte arealtall i Landbruksregisteret? (og dermed oppdatert kontrollgrunnlag for søknad om produksjonstilskudd) Lag egenprodusert jordregister:

43

44

45 Egenprodusert jordregister: Egenprodusert jordregister legges også på Jordregister arkiv: Dato for oppdatering av LREG: 14. februar 20. mai 30. juni Kan sende inn tallene til Landbruksdirektoratet for oppdatering av Landbruksregisteret (Lreg). Da blir nye arealtall basert på oppdaterte kart tatt i bruk som kontrollgrunnlag. Se omtale og tidspunkt for oppdatering av Lreg i rundskriv 27/2012 fra SLF. NB: Bruksveiledning «Lag jordregister selv» nederst på sida:

46 Rapport 1: Samanlikning mellom arealtal i Landbruksregisteret og jordregisteret Det som står under overskrifta «Landbruksregister» er arealtall frå Landbruksregisteret på tidspunktet rapportene vert køyrd. Det som står under overskrifta «Kartet (jordregisteret)» er utrekna arealtal for landbrukseiendommen basert på AR5 og eiendomsgrenser i Matrikkelen for de gnr/bnr som står i grunneiendomstabellen i Landbruksregisteret på tidspunktet rapportene kjøres.

47

48 Rapport 2: Arealfordeling på teignivå

49 Rapport 4: Grunneigedomar som manglar i landbruksregisteret

50 Rapport 5: Teigar med uavklarte eigarforhold (sameige, tvistar, fleire grunneigedomar med ulik eigar)

51

52

53

54 Kunnskap for miljø og verdiskaping Takk for oss!

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK Rapport fra Skog og landskap 14/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel.

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Innhold 1. Hvordan få tilgang til data?...2 2. Hvordan vaske dataene?...3 3. Formater

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer