Forbedret effektivitet i en enkel sprøyteoperasjon. Digital fargemåling Genius IQ måler farger mer effektivt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbedret effektivitet i en enkel sprøyteoperasjon. Digital fargemåling Genius IQ måler farger mer effektivt"

Transkript

1 i n d e x 1 E t m a g a s i n f o r b i l l a k k e r e r e N O Forbedret effektivitet i en enkel sprøyteoperasjon Få bedre flyt i arbeidsprosessen med One visit application Digital fargemåling Genius IQ måler farger mer effektivt

2 i n n h o l d h o v e d o p p s l a g Forbedret effektivitet i en enkel sprøyteoperasjon j o u r n a l v e r k s t e d s l e d e l s e Verkstedene tjener på en fornyet lakkgaranti fra Standox E-learning hos Standox Standofix et lakkplaster som markedsverktøy p r o d u k t e r Genius IQ for måling av farger og effekter i n t e r n a s j o n a l t Standoblue oppfrisker glansdagene for Cinquecento g a l l e r i Opptak pågår! g j e s t e i n n l e g g Global spredning av kunnskaper og nyheter Påføring i en enkel sprøyteoperasjon forkorter arbeidstiden. Derved forkortes tidsforbruket, og det frigjøres arbeidskapasitet i et travelt verksted. Hvis verkstedet er under et konstant press på produktivitet, kan en slik økning i effektiviteten fort utgjøre den lille konkurransefordelen for firmaet. I n t e r s t a n d o x Et magasin for billakkerere InterStandox er kun ment for intern bruk Ettertrykk tillates på forespørsel Utgitt av Interstandox Editorial Board Standox GmbH, Wuppertal, Germany Ansvarlig for innholdet: Sandra Piwonski Konsept/Tekstredaksjon: K1 Gesellschaft für Kommunikation mbh, Ulf Kartte, Köln Grafisk design / Bilder: 230Volt, Axel Helmus, Düsseldorf Forsiden: Standox GmbH Standox er et registrert varemerke. Oversettelse: Mette Westersund Side 4 Genius IQ har ikke bare den velkjente egenskapen å måle farger, men er også i stand til å måle effektfarger. Kombinasjonen av disse egenskaper gjør denne digitale fargemåleren enda mer treffsikker og effektiv. Side 11 Fagpersonalet hos Standox stilte seg spørsmålet: I stedet for å skrive lange og kompliserte instruksjoner, hvorfor ikke heller lage en film? To nye fargevideoer viser klart og tydelig framgangsmåten ved reparasjon av komplekse spesialfarger.

3 r e d a k s j o n e l t Standox forbedrer effektiviteten I dette nummer av Interstandox vil vi sette søkelyset på en spesiell side ved vår overlegne lakkteknologi, nemlig One Visit Application. Dette engelske begrepet viser til påføring av våre produkter i kun en arbeidsoperasjon, uten mellomavluftning. I praksis vil du ofte se opplysningen påføres i 1,5 sprøytestrøk. Ut fra dette forstår man at systemet må være spesielt robust, med andre ord at produktet oppnår gode resultater under mange ulike forhold. Zvonimir Simunovic, Brand Manager Standox GmbH. Standox har vært opptatt av påføing i ett strøk siden 1980-tallet. Den gang var all fokus rettet mot å utvikle en lakkserie for tungsektoren som kunne påføres i ett strøk og som kunne lanseres ved inngangen til 1990-årene. Den første klarlakken med "One Visit, Standox Clearcoat, kom på markedet i Den ble utviklet for Standohyd, det første baselakksystemet i "One Visit", og ble lansert på Automechanika i Frankfurt i Siden den gang er den blitt etterfulgt av mange typer klarlakk samt vår nyeste lakkserie Standoblue Basecoat. Systemet er nå blitt komplettert med vår nye fyller Standox VOC Xtra Filler. Den stadig pågående utvikling av våre produkter og systemer for forbedring og effektivisering, er karakteristisk for alt vi foretar oss. Vårt opplagte mål er å lansere mer effektive arbeidsprosesser og å redusere energikostnader ved raskere gjennomgang i sprøyteboksen. Vår lokale tekniske ekspertise kan hjelpe deg med å utnytte ditt verksteds fulle potensiale. Ta kontakt med oss! Zvonimir Simunovic

4 h o v e d o p p s l a g Effektiviteten forbedres med et enkelt sprøytestrøk Året er På Automechanika i Frankfurt, foran øynene på et profesjonelt og engasjert publikum, presenterer Standox en ny teknologi som forkorter lakkeringsprosessen betraktelig: One visit paint application. Revolusjonerende for sin tid. Men denne teknologien har ikke mistet noe av sin grunnleggende kvalitet. For i tider da verkstedene er under konstant økende press på produktivitet, kan en slik økning av effektiviteten skape et konkurransemessig fortrinn. Standox har stadig forbedret denne metoden gjennom mange år, og stiller med denne teknikken i dag med store kunnskapsmessige fordeler. En dynamisk duo: Standoblue og VOC Xtra Clearcoat Standoblue fra Standox er et baselakksystem som har forbedret produktiviteten i verkstedene med sine utmerkede produktegenskaper. Lakkererne tjener også på den spesielt effektive lakkeringsprosessen, som skyldes et inovativt system som inneholder moderne bindemidler. Kombinasjonen av Standoblue og Standocryl VOC Xtra Clear gjør det mulig å påføre både baselakken og klarlakken i et enkelt sprøytestrøk, og dette er et moment som forkorter tidsforbruket betydelig. Standohyd Basecoat. Standox er grunnleggeren av vannfortynnbar lakkteknologi for lakkering av kjøretøyer. Med Standohyd fikk lakkererne på et tidlig stadium et komplett, vannfortynnbart lakksystem. Kun ett system for alle lakkeringsjobber God dekkevne og økonomiske fordeler VOC-godkjent og miljøvennlig Standocryl 2K Clear. One visit application, som startet i 80- årene med Standofix 2K Compact Paint, ble utvidet til også å omfatte Standocryl 2K Clearcoat i One visit application Høy glans. Står godt på loddrette flater Enkel i bruk og høy effektivitet 2K HS Clear. HS-systemer fra Standox har alltid ligget et hestehode foran. Lenge før VOCregulativet var Standox ikke bare opptatt av kvalitet og lønnsomhet, men også av miljøvennlig dekklakk og klarlakk. Står godt på loddrette flater Høy glans med flott utseende Gode poleringsegenskaper Sikker i bruk Miljøvennlig Klarlakk Baselakk Fyller

5 Standoblue Basecoat. Lakken viser sine gode egenskaper i enhver situasjon, uavhengig av miljø, romtemperatur eller luftfuktighet. Rask tørketid og gode utflekkingsegenskaper gir usynlige overganger selv på de minste skadesteder. Høy effektivitet og økonomisk i bruk. Høy effektivitet og lønnsomhet Særdeles pålitelig påføring Spesielt god til utflekking VOC Xtra Filler. Denne fylleren karakteriseres av raske tørkeegenskaper ved lave filmtykkelser og ekstrem stabilitet ved høyere filmtykkelser. Dette gjør Standox til den første lakkprodusent med et komplett "singel" påføringssystem. Finnes i 3 farger: Ideell overflate for viderebehandling Påføres i en arbeidsoperasjon på nye reservedeler Godkjent av ledende bilprodusenter One visit application. Uovertruffen på effektivitet og økonomi. Påføres i et enkelt sprøytestrøk uten mellomavluftning eller ventetid State-of-the-art hos Standox i 20 år, unikt i denne bransjen Godkjent av ledende bilprodusenter Sparer materialer, tid og energikostnader

6 h o v e d o p p s l a g Erwin Hartmann, lakktekniker hos Standox i Tyskland, har presentert fordelene med One Visit Application for mange verksteder: Denne arbeidsmetoden er ideell for verksteder som trenger bedre utnyttelse av kapasiteten med raskere lakkeringsprosesser og økt gjennomgang i sprøyteboksen" sier han. Lakkereren legger ganske enkelt på et strøk Standoblue Basecoat i et sjikt som dekker ca. 80%. Dette etterfølges av et effektstrøk i samme sprøyteoperasjon i lakkfilmen mens den fremdeles er våt. På denne måten oppnås fyldig og kraftfull dekk. For klarlakk er prosessen motsatt et tynt strøk etterfulgt av et helt dekkstrøk. Utmerkede resultater Resultatene fra lakkering i en enkel sprøyteoperasjon er usedvanlig gode, og på ingen måte dårligere enn 2-sjikts påføring. Etter sluttavluftning danner Standoblue virkelig en glatt og fin overflate, forklarer Hartmann. Det høye tørrstoffinnholdet i VOC Xtra Clear og den usedvanlige gode stabiliteten på loddrette flater, gir en eksepsjonelt god overflatefinish. Påføring i en arbeidsoperasjon er ikke noe hokus pokus, legger Hartmann til. "Og som alltid ellers er det også viktig at lakkereren leser informasjonen i teknisk datablad." Kombinasjonen Standoblue og Standocryl VOC Xtra Clear gjør det mulig å legge på både baselakken og klarlakken, hver i en enkel arbeidsoperasjon. One visit application korter ned arbeidstiden generelt, forkorter tidsforbruket i travle verksteder og frigjør dermed kapasitet. Hartmann forklarer at All normal mellomavluftning dermed faller bort, og at det heller ikke er nødvendig med noen avluftning undervies. Det må også nevnes at det oppnås veldig god gjennomtørking uten mellomavluftning. På denne måten sparer verkstedene ikke bare tid, men også materialer. Innsparingen av klarlakk ligger gjennomsnittlig på ca % sammenlignet med klarlakk som legges på i to strøk eller mer. Og det er ikke bare Standoblue og VOC Xtra Clear som kan påføres i en enkel arbeidsoperasjon. Arbeidsmetoden er også velegnet for nesten alle typer Standox klarlakk på samme linje som de veletablerte lakksystemene Standohyd og Standofleet. Denne arbeidsmetoden er like aktuell i dag som den var for 20 år siden, da den nå legendariske Standocryl 2K Clearcoat ble lansert. Flere detaljer finner du på vår Standox hjemmeside:

7 j o u r n a l Pininfarina lakkerer drømmebilen med Standoblue Pininfarina, den iitalienske spesialisten innen bildesign, har lakkert sin Cambiano spesialmodell med Standoblue Basecoat fra Standox. Denne fasinerende hybridmodellen er her plassert utendørs i sin eksklusive gråglitrende farge med blå reflekser. Denne imponerende overflaten matcher bilens unike teknologi og utstyr forøvrig. Cambianoen er utelukkende bygget av karbonfibre og aluminium, og drivkraften er en hybrid. De fire batteriene gir til sammen en kjørelengde på 800 km, og under kjøring blir de ladet av en jetturbin på 59 kw. I sportsmodus kan Cambianoen komme opp i 250 km/t. Gulvet i bilen er i likhet med dørene panelt med lakkert eik som er gjenvunnet fra utrangert eikepanel fra lagunebyen Venezia. Kunst med farger Standox GmbH i Wuppertal fortsetter sin globale imagekampanje The Art of Colour med tre nye annonsemotiver. Som alltid henviser motivene til farger, og temaene fokuserer på mulighetene med Standox sin overlegne posisjon i markedet: Effektiviteten med lakkering i en arbeidsoperasjon, praktisk nytte ved å skille seg ut fra mengden og Standox som kan oppvise flest godkjennelser på markedet enn noen annen lakkprodusent. Illustrasjonene fra denne internasjonale, prisvinnende kampanjen tilbyr Standox for nedlasting som fargerik veggdekorasjon på

8 j o u r n a l Fargesøk digitalt Enten du bruker Genius fargemåler, Standowin fargesøkeprogram, nettsøk via PC eller din smarttelefon for å finne riktig formel, vil fargesøk hos Standox være digitale. Elektroniske fargesøk og Internett er allerede viktige hjelpemidler for å finne farger raskt og overføre dem til mixeformler uten altfor store anstrengelser. På en ny webside vil Standox vise en praktisk oversikt over hjelpemidler som digitaliserer fargesøkene under overskriften Go digital! Ved bruk av et virituelt verksted vil du finne morsomme sammenligninger mellom konvensjonelle og moderne, digitale fargesøk. Besøkende kan selv se hvor enkelt og greit de kan foreta fargesøk med Genius, den avanserte fargemåleren. Hjemmesiden med disse elektroniske fargeverktøy finner du på Skreddersy din egen bil Med systemet Smart BRABUS tailor made har de som elsker små, kompakte biler nå fått en mulighet til selv å sette sammen sitt personlige, skreddersydde kjøretøy. De kan velge mellom tusenvis av farger på karosseriet, Tridion sikkerhetsutstyr og felger. Innvendig kan de velge mellom hundrevis av ulike typer skinn eller andre materialer som dekker erthvert tenkelig ønskemål for individuell design. Disse skreddersydde modellene gir ikke bare muligheter for individuelt utstyr og egen design, men blir delvis håndlaget og har fabrikktestede deler og materialer av super kvalitet. Standox leverer all lakken til denne eksklusive modellen i Standoblue Basecoat. Klassiske høyttalere i Standoblue Det finnes mange forskjellige typer høyttalere. De lekre modellene av merke Estelon rangerer utvilsomt blant verdens mest eksklusive. Produktene som produseres hos Alfred & Partners i Estland, har allerede fått flere internasjonale utmerkelser for ekstremt god lyd i kategorien "High Performance Audio". Med sine lydsystemer til flere tusen dollars er de ikke bare kjent for sin utrolige lyd, men også for sin klassiske design. Takket være samarbeidet mellom Standox-distributøren i Estland, Benefit AS, blir alle Estelonhøyttalerne lakkert med produkter fra Standox. Til den eksklusive overflaten brukes Standoblue Basecoat. Det eksklusive fargeutvalget omfatter Mørk grå metallic matt og "Perlemorshvit matt", og for mer eksklusive bestillinger Standox Alubeam og Red Rocket fra Standox sine spesialserier, bl.a. fra Standox Exclusive Line.

9 v e r k s t e d s l e d e l s e Color for Life Verksteder tjener på Standox sin lakkgaranti Cor for Life Standox har utvidet sitt garantiprogram for lakk, Color for Life, som nå har fått flere fordeler. Dette betyr at Standox tilbyr lakkverkstedene et enestående verktøy i markedsføring av sine tjenester rettet mot bileiere og andre kunder som forsikringsbransjen, leasingselskaper og eiere av bilparker, og dette overgår konkurrentene fullstendig. Med Color for Life kan Standoxsertifiserte verksteder nå gi bileiere en langtidsgaranti uten sidestykke på sine lakkarbeider. Denne gjelder uavhengig av andre garantier på bilen. Med denne utvidede garantien gir verkstedene sine kunder en garanti om profesjonelt utført lakkarbeid med avanserte produkter og kundeorientert service. Garantien trer i kraft i slike tilfeller som falming av lakken på grunn av dårlig pigmentering, eller avskalling av dekklakken eller annet belegg. For garantiklager dekker Standox kostnadene til materialer, arbeidstid og leiebil. Denne nye Color for Life-garantien forenkler hverdagen for verkstedene og derved også for bileierne. Eksempelvis trenger ikke lakkererne lenger å undertegne kompliserte garantiavtaler med sine kunder. Isteden garanterer de nå automatisk livstidsgarantien med et lakkeringssertifikat. Dette gis til kunden som et infokort som henges over speilet etter at lakkarbeidet er utført. Kortet inneholder betingelsene i lakkgarantien og ellers alt bileieren trenger å vite. Color for Life inkluderer også en årlig gratis lakksjekk for bileierne. En analyse over kundetilfredshet inngår nå også i programmet. Denne er til stor nytte for verkstedene. Via en nettside kan bileieren enkelt og greit evaluere de ulike sider ved reparasjonen, som f.eks. kvaliteten på sluttresultatet og serviceinnstilling blant personalet. Verkstedet mottar resultatene gratis hver måned på mail. Dette kan være en verdifull kilde til forbedringer. Tilbakemeldinger fra faste kunder gir også verkstedet et konkurransefortrinn når de henvender seg til leasingselskaper, forsikringsbransjen eller eiere av store bilparker. For hver reparasjon setter verkstedet inn en individuell reparasjonskode på infokortet. Dette for å kunne identifisere kjøretøyet og reparasjonen i tilfelle klage. Til forenkling av papirarbeidet blir koden satt inn på all dokumentasjon som inngår i skadereparasjonen, som faktura etc. Ved hjelp av koden kan responsen fra en enkelt kunde på nettet naturligvis linkes rett til den aktuelle skadereparasjonen. For verksteder som inngår i programmet Color for Life, har Standox satt sammen en omfattende pakke for markedsføring. Denne inneholder bl.a. en folder for bileierne med omfattende informasjon om Color for Life, attraktive reklameartikler og maler for høyprofilerte annonsekampanjer. Og muligheten for å stikke inn et lite og praktisk Standofix selvklebende plaster med reparasjonslakk i infokortet på speilet, gir kunden enda en grunn til å komme tilbake til verkstedet ved en senere anledning.

10 v e r k s t e d s l e d e l s e Stephen Naylor, Leder av Standox Training International. E-learning hos Standox interstandox: Hvor viktig vil e-learning være for Standox framover? Stephen Naylor: I de kommende år vil e-learning bli en integrert del av opplæringen av lakkerere. Dette medium gir lakkereren den nyeste informasjon og arbeidsinstruks for de ulike lakkeringsprosesser på moderne kjøretøyer. Dette er en viktig kilde til opplæring, og som vil være tilgjengelig på nettet for alle lakkerere globalt og til alle døgnets tider. Dette verktøyet hever kompetansenivået til hver enkelt fagmann, uavhengig av hans nåværende fagkunnskaper og ekspertise. Dette øker utvilsomt hans kunnskapsnivå og hjelper ham til bedre resultater. Alt dette for å høyne kvaliteten på arbeidet og oppnå større kundetilfredshet, noe som utvilsomt også styrker kundenes lojalitet. interstandox: Hvem er e-learning ment for? Hvordan kan man nyttiggjøre seg dette? Stephen Naylor: Dette verktøyet retter seg mot alle lakkerere, helt uavhengig av tidligere kunnskaper. Det er også tilrettelagt for opplæring i skoler og på treningssentra. Mot en avgift for passord er e-learning tilgjengelig på Internett fra hvor som helst i verden. interstandox: Når vil Standox lansere e-learning? Stephen Naylor: Vi har valgt ut noen pilotkunder for våren, og vårt mål er å ta til for fullt i juni interstandox: Hva er fordelene med e-learning? Stephen Naylor: Først og fremst at informasjonen er tilgjengelig hele døgnet og enkelt kan benyttes etter elevenes behov. En annen fordel er den livaktige grafiske formen på presentasjonene med bilder, tekster, animasjoner og videosnutter. interstandox: Hva konkret finnes i dag og hvilke emner er planlagt? Stephen Naylor: Vi starter med informasjon på totalt ti forskjellige språk. De praktiske emnene vi planlegger er sikkerhet på arbeidsplassen, forbehandling av underlaget, klargjøring og reparasjon av plastdeler, spesialunderlag, fargesøk, veiing og korrigering, lakkeringsprosesser for alle typer lakk og effekter, oppretting av lakkeringsfeil samt gjennomgang av Standox-produkter og produktktsystemer. Og tilbudet vil bli utvidet etter behov.

11 v e r k s t e d s l e d e l s e / p r o d u k t e r Standofix et selvklebende lakkplaster som markedsverktøy Standofix fra Standox er et nytt markedsverktøy for lakkverksteder. Standofix er en slags "selvklebende plaster for bilen". Når en bil lakkeres, sprøytes det samtidig en lakkfilm med Standox baselakk og klarlakk i bilens farge. Med denne ekstremt tynne filmen kan verkstedkunden senere kamuflere enhver liten ripe eller skade etter steinsprut på bilen selv. Og skadestedet blir således nesten usynlig. På denne måten får verkstedene en rimelig, nyttig og lett anvendelig gaveartikkel som foruten å være en ekstra service fra verkstedets side, også fanger bileierens oppmerksomhet. Og forhåpentligvis blir det en "snakkis" rundt dette. Filmen legges inn i et praktisk infokort som henges rundt speilet. Her har verkstedet også trykket sitt telefonnummer, sin adresse, logo og web-adresse. På infokortet rådes bileieren til å få skadestedet reparert av fagfolk innen tre måneder. Dette gjør det klart at filmen ikke er noen erstatning for en lakkreparasjon, men kun en midlertidig service. Og samtidig en invitasjon til å stikke innom verkstedet for en samtale. Hvordan plasteret skal brukes er også beskrevet på infokortet. Først må skadestedet rengjøres. Så klippes filmen i riktig størrelse og festes godt. Etter 48 timer er Standofix vanntett og tåler bilvask. Standofix er ikke tilgjengelig i alle land. Spør hos din Standox-partner. p r o d u k t e r Digital fargemåling Genius iq for måling av farger og spesialeffekter Standox lanserer en ny generasjon fargemåler. Genius iq har ikke bare de kjente egenskapene ved fargemåling, men er også i stand til å måle spesialeffekter. Kombinasjonen av disse funksjoner gjør digital fargemåling enda mer nøyaktig og effektivt. Det er en smidig prosess fra å finne riktig farge til selve lakkeringsjobben, og her spiller farge og effekter en viktig rolle. Hvis en av disse faktorer ikke holder mål, vil sluttresultatet også ligge under toleransegrensen. Genius iq tar høyde for det stadig voksende marked for effekter og spesialfarger. Bare i Europa blir nå to tredjedeler av alle biler lakkert i slike farger. I tillegg til effektmåling kan den nye Genius iq også by på en rekke andre forbedringer. Blant ny design og finesser er bl.a. bedre avlesningspunkt, og dette hindrer opptak av lys utenfra og sikrer dermed også bedre innvendige lysforhold. Den nye Genius iq har også en brukervennlig berøringsskjerm i farger, en beskyttende film og en lettfattelig meny med klare, synlige symboler. Bilprodusent kan enkelt også velges før målingen starter. I fargesøkesystemet Standowin har også en rekke funksjoner blitt forbedret i programvaren for å gjøre utvelgelsen av måleresultatene enklere for lakkereren. For verkstedet betyr den nye Genius IQ at lakkererne får en raskere og mer nøyaktig fargebestemmelse av de mest ukonversjonelle og vanskelige fargene. Flere detaljer finner du på vår Standox hjemmeside:

12 internasjonalt Med Standoblue skinner Cinquecento som i sine glansdager Gianni Piccinni kjøpte sin første Fiat 500 i 90-årene og restaurerte den hjemme i garasjen. Siden den gang har Cinquecento vært hans store lidenskap. Han fikk sitt eget verksted i år 2000, og har siden da drevet med restaureringsprosjekter for kunder og medlemmer i Fiat 500 Club i Sveits. For dem som liker tradisjonsrike italienske småbiler, kjent som Ryktet om at Piccinni er spesialist på restaurering av gamle Fiat Cinquecentisti, er Fiat 500 noe langt mer enn bare en bil. For 500-modller har spredd seg raskt blant medlemmene. Mange den er også en viktig del av italiensk bilhistorie og et bidrag til klubbmedlemmer har allerede hatt stor nytte av Piccinnis den talienske livsstil. Gianni Piccinnis første egne Fiat 500 fra ekspertise og eget verksted ble snart etterfulgt av en ny. Den var fra Så, i år 2000 startet han sitt eget verksted kalt Piccinni Carrosserie & Men selv om kundene stadig ber om å få originallakk på sine Autospritzwerk, som nå ligger i Illnau nær Zurich. kjøretøyer, bruker ikke Piccinni noe annet enn høykvalitetslakk fra Standox. Jeg har tatt i bruk den nye lakkteknologien Selv om Piccinni har ekspertise på alle slags bilmerker i sitt Standoblue Basecoat, og jeg kan ikke få fullrost dette verksted, så er utvilsomt Cinquecento hans største lidenskap. lakksystemet som jeg omtaler varmt for mine kunder, uttaler Da han ble med i den sveitsiske klubben Fiat 500 Club for noen han. For å gjenskape de originale bilfargene bruker verkstedet år siden møtte han likesinnede, og sammen med dem kan han fargemåleren Genius. Med Genius kan vi selv måle fargen på diskutere sin yndlingsmodell og delta på utflukter og stevner, bilen forklarer Piccinni. Selv på eldre farger blir resultatet som f.eks. det internasjonale jubieumstreffet i Zug i juni veldig bra. Fargen vi finner konverteres så til Standoblue, og Klubben forplikter seg til å ta vare på og restaurere alle Fiat 500- bilens overflalte blir derfor både mer fargestabil og lysfast enn modeller fra 1957 til originallakken." Piccinni lakkerer kun med Standoblue. Til introduksjonen av det nye lakksystemet fikk han hjelp av sin lakkleverandør André

13 Piccinni har satt av et eget område i sin garasje for de fineste bilene i Fiat 500 Club. Koch AG, Standox-distributøren i Sveits. André Kochs lakk- For de flotteste eksemplarene i Fiat 500 Club har Piccinni gjort teknikere var på verkstedet i tre dager og assisterte ham i i stand en egen utstillingsplass i garasjen hvor de vises fram i overgangsfasen. Selv om vi først og fremst måtte venne oss til all sin prakt. det nye systemet, gikk overgangen smertefritt. Vi kunne arbeide uten noen nevneverdige avbrytelser, kan han huske. Alle Fiat 500-modellene han har tatt hånd om er blitt til den berømte juvelen i krona etter et møysommelig pirkearbeid. En av sportsmodellene har også fått sin Piccinni-logo etter egen design. I tillegg til Cinquecento restaurerer Piccinni også lignende modeller fra samme periode, slik som Steyr-Puch 500 og Ghia Jolly. Men hans absolutte favoritt er den sorte Autobianchi Bianchina Cabrio. Og all denne "automobile skjønnhet" trenger naturligvis en passende utstillingsplass. Et prakteksemplar av en Cinquecentisto til stolthet og glede er en sort Autobianchi Bianchina Cabrio, restaurert av Gianni Piccinni.

14 g a l l e r i Opptak pågår! Biler med spesialeffekter som skinnende perlemorshvit eller med matt lakk, er stadig oftere et vanlig syn på veiene. Det er en sterk trend mot denne typen bilfarger. Reparasjon av slike spesialfarger er en utfordring, og den krever sin mann fullt ut i fagkunnskap og erfaring. I stedet for å lage lange og kompliserte reparasjonsinstrukser for slike lakkeringsjobber, bestemte fagpersonalet hos Standox seg for heller å lage filmer som beskriver alle trinn i lakkeringsprosessen. Så de leide et kamerateam for en uke, og startet med å vise dem hvert trinn i prosessen grafisk. I dette prosjektet jobbet de tett med Mercedes-Benz. Bilprodusenten i Stuttgart var så entusiasktisk over idéen at de ikke bare skaffet til veie bilene, (en Mercedes CLS i Manganite grey metallic og en Diamond white E Class T-modell), men også samtidig bestilte en egen film fra Standox for Mercedes sin egen TV-kanal AKUBIS TV om samme tema, men med sitt eget team. Forståelig nok var det de pågående opptakene som stjal oppmerksomheten hos Standox gjennom hele uken, og det ble jobbet på spreng for å holde tidsskjemaet på settet. Og det viste seg at utbyttet var verdt alt strevet. Videoene er meget instruktive, forklarer den internasjonale lakkteknikeren Harald Klöckner, som fungerte som "modell" under opptakene. I filmen viser vi f.eks. hvordan det skal lages sprøyteprøver før lakkering av en komplisert, trendy farge. Filmene kan sees på Youtube under standoxonline og på Standox sin hjemmeside under

15 gjesteinnlegg Walter Bauch, mester i karosserioppbygning, har jobbet for Mercedes-Benz siden 1984 og har vært opplæringsssjef siden Han har vært programleder hos AKUBIS siden september Global spredning av kunnnskaper og nyheter En video om fagreparasjon av spesialfarger ble nylig produsert ved Standox sitt hovedkvarter i Wuppertal. Bilene som ble vist her ble skaffet til veie av Mercedes-Benz, som også filmet hos Standox med samme tema for sin egen AKUBIS TV. Walter Bauch, sjefsredaktør i AKUBIS direct ga oss følgende intervju. interstandox: Herr Bauch, hva er egentlig AKUBIS? er tilgjengelig på AKUBIS Video-On-Demand-arkiv på Internett, Walter Bauch: AKUBIS er Daimler AG's TV opplæringsmedium har vi nå bygd opp et respektabelt videoarkiv på ca og derfor et viktig element i den globale opplæringsstrategien filmreportasjer. Sammen med de øvrige AKUBIS-formater til Mercedes-Benz Global Training. Med våre AKUBIS-program- produserer vi 70 til 80 programmer hvert år. Filming foregår mer er det vår jobb å spre informasjon verden rundt om nye hver dag i våre egne profesjonelle TV-studioer ved vårt arbeidsprosesser og systemer, både via satellitt og over Inter- opplæringssenter i Vaihingen, og likeledes hos våre lokale nett. Nesten alle AKUBIS-programmer blir produsert på seks servicepartnere. fremmedspråk (italiensk, engelsk, fransk, spansk, kinesisk og russisk), og for tiden blir våre programmer sendt til mer enn 60 interstandox: F.eks. hos Standox i Wuppertal... land til over av våre Mercedes-Benz forhandlere. Walter Bauch: Ja nettopp, og vi satte stor pris på dette sceneskiftet. Som jeg nevnte så går det som oftest i verksteds- interstandox: En stor operasjon. Hvilke mål vil Mercedes-Benz relaterte emner, og for våre seere er det veldig interessant å se oppnå med dette? hvordan en spesiell lakkeringsjobb blir utført av en med virkelig Walter Bauch: Produksjonstiden i bilindustrien blir kortere, og stor fagkunnskap og ekspertise. selve bilene blir stadig mer komplekse. Det er uunngåelig at opplæringsbehovet øker i vårt globale Mercedes-Benz service interstandox: For å holde seg oppdatert må du helst kjenne til team. Vi kan ikke lenger mestre denne utfordringen kun ved trendene før de er der. Hvilke nye temaer ser du for deg i klassisk undervisning og tradisjonelle opplæringsmetoder. horisonten? Walter Bauch: En av de største utfordringene for bilindustrien interstandox: Hvordan vil du beskrive programmene for en generelt, er utvilsomt de nye miljøvennlige typer drivstoff, utenforstående? Hvem er de rettet mot? spesielt elektrisitet i alle former og det komplekse temaet Walter Bauch: Som jeg sa er vår viktigste målgruppe globalt hydrogen. Det vil utvilsomt skje mye på disse fronter, men også service- og salgspersonell hos Mercedes-Benz. Naturligvis er andre områder er berørt. På lakksiden vil det etter min mening våre filmer også av interesse for mange andre grupper av bli en større etterspørsel etter spesialfarger, og dette vil gi ansatte i konsernet som er knyttet til service- og salgsabeid. lakkeringsverkstedene en mengde nye utfordringer. Våre programmer er oppbygd på samme måte som klassiske TV-magasiner som i detalj belyser salgs- og servicerelevante temaer. I vårt sendeprogram AKUBIS direct inngår også et ukentlig nyhetsprogram. Her får våre seere den aller nyeste informasjon innen salg og service i flere kompakte filmreportasjer. Vi dekker hele informasjonsspekteret, fra reparasjon av individuelle bildeler til presentasjon av splitter nye bilmodeller. interstandox: Hvor mange programmer produseres hvert år? Walter Bauch: For AKUBIS direct produserer vi for øyeblikket rundt 50 programmer årlig med inntil 5 innslag om alle produktene til Mercedes-Benz, Smart og våre andre konsernmerker. Med dette produksjonsvolumet kommer vi opp i individuelle filmreportasjer, hvor hvert enkelt innslag kan vare i opptil 5 minutter. Siden alle disse filmreportasjer også

16

Å få nye kunder og beholde dem.

Å få nye kunder og beholde dem. Å få nye kunder og beholde dem. Skadereparasjon Fjerning av riper Lakkoppretting Veteranbilservice Hente- og bringetjeneste Tlf. 12345678 The Müller bodyshop Ta til høyre etter 100 m. Eksempelgata 42 2

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Problemløsning Produksjon Profiler ladet med kundenytte 4 Erfaring 6 Materialet gir mulighetene 8 Ekstruderingsprinsippet 10 Kunnskapsbanken

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Peer- to- peer utdanning for ungdommer om smart. bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Peer- to- peer utdanning for ungdommer om smart. bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi Peer- to- peer utdanning for ungdommer om smart bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi Rapport D3.3: Verktøykasse Kontrakt N : IEE/12/997/SI2.644765 Startdato for prosjektet: 03/04/2013 Sluttdato

Detaljer

ORGANISASJONERS VISUELLE IDENTITET OG OMDØMMEUTVIKLINGEN VED NHH! TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE

ORGANISASJONERS VISUELLE IDENTITET OG OMDØMMEUTVIKLINGEN VED NHH! TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Strategi og ledelse Veileder: professor Magne Supphellen ORGANISASJONERS VISUELLE IDENTITET OG OMDØMMEUTVIKLINGEN

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer