UV-teknologi spørsmål og svar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UV-teknologi spørsmål og svar"

Transkript

1 UV-teknologi spørsmål og svar 1. PPG er en ledende aktør innenfor UV-teknologi for bilreparasjonslakker og var den første som lanserte UV-produkter til ettersalgsmarkedet for bilreparasjonslakker i Hvorfor ble UV-teknologi først introdusert på ettersalgsmarkedet for bilreparasjonslakker? UV-primeren har vist seg å være et svært vellykket produkt fordi det utnytter to viktige fordeler ved UV-teknologien den korte tørketiden og det faktum at det ikke er behov for ovnstørking i sprøyteboksen. Dette har vist seg å være en fordel spesielt ved små reparasjoner, der tørketidene tidligere forhindret sluttbrukerne i å utføre små jobber på en lønnsom måte. Bruk av en liten håndlampe minimaliserte den nødvendige investeringen for å utnytte fordelene med dette småreparasjonskonseptet. 2. Hvorfor har ikke PPG lansert andre UV-herdede produkter? PPG bestreber seg på å lansere nye produkter som fremmer kundens effektivitet, produktivitet og lønnsomhet uansett teknologi, og derfor vil det kun bli lansert flere UVprodukter når de har klare kundefordeler. Inntil da vil PPG fortsette å utforske både UVog andre alternative teknologier i sin streben etter å finne nyskapende måter å gi reelle og konkrete fordeler på. 3. Andre UV-herdede produkter, som f.eks. klarlakker, dukker nå opp på markedet og byr på en rekke fordeler i forhold til konvensjonelle produkter. Kan du gi en enkel beskrivelse av argumentene? Som sagt er UV-teknologiens viktigste fordeler hurtighet og det faktum at man slipper å varme opp en hel sprøyteboks for å nå opp til de temperaturene som er nødvendige for å ovnstørke lakkfilmen. Dette medfører i teorien energi- og tidsbesparelser, som igjen øker verkstedets lønnsomhet. UV-klarlakker må f.eks. utsettes for lys for å oppnå en effektiv herding. De fungerer derfor best til enkle jobber uten oversprøytingsområder, der alle lakkerte overflater lett kan utsettes for lyskilden. Dette betyr at den aktuelle UV-klarlakkteknologien er effektiv til små og enkle jobber, som f.eks. enkeltpaneler eller små flekker, der lyset lett kan nå de lakkerte områdene. For øyeblikket passer UV-teknologien best til SMART-reparasjonsteknikker. Jo mindre jobben er, desto viktigere er det å utføre den raskt. Her er den kortere tørketiden viktig. Det utstyret som brukes til å tørke flekkreparasjoner, er naturligvis også billigere og dermed en realistisk mulighet for mange verksteder.

2 4. Hva er så de mulige ulempene ved f.eks. UV-herdede klarlakker? Området som skal påføres klarlakk vil naturligvis alltid være større enn området som skal påføres primer og basefarge. Derfor må alle typer klarlakker per definisjon fungere godt på store områder. UV-klarlakker fungerer ikke så effektivt på større områder eller mer kompliserte former, der alle lakkerte overflater må utsettes for en stor del av lyskilden. Paneler og områder med lakkerte kanter og baksider kan også være mer kompliserte av de samme årsakene. Området som skal herdes, begrenses av den brukte lampens dekningsområde, eller krever at brukeren flytter lampen over det lakkerte området for å sikre tilstrekkelig eksponering. Alt dette forlenger reparasjonstiden. Større overflater kan herdes ved hjelp av utstyr med større dekningsområde, eller med et dedikert anlegg, men dette kan kreve en stor investering uten at man nødvendigvis unngår noen av de nevnte ulempene. De nevnte begrensningene betyr at UV-klarlakker rent praktisk kun kan brukes til en forholdsvis liten prosentdel av de jobbtypene som utføres på et gjennomsnittlig verksted. 5. Men jeg trodde at UV-teknologien ble markedsført som den beste løsningen for å utføre de fleste jobbene raskere på et gjennomsnittlig verksted? La oss se nærmere på dette argumentet: Etter hvert som jobben blir større og reparasjonstiden lengre, blir tørketiden mindre viktig. 25 minutter kortere tørketid ved en SMART-reparasjon som det tar 1 time å utføre, er en besparelse på nesten 50 %. Dette kan gjøre SMART-reparasjonen vesentlig billigere for verkstedet. Men den samme besparelsen på 25 minutter for en frontreparasjon som det tar 10 timer å utføre, utgjør en tidsbesparelse på under 5 %. Besparelsen er langt mindre enn på den lille reparasjonen. Man må spørre seg om en stor investering i tørkeutstyr til større jobber som dette kan lønne seg hvis tidsbesparelsen er under 5 %. I perioder med en ensartet og stor arbeidsmengde kan det være en fordel, forutsatt at produktet kan brukes til en stor prosentdel av reparasjonene. Det er også klart at avkastningen på investeringen vil være betydelig langsommere hvis arbeidsmengden ikke er jevnt stor og ensartet. Den forventede løpende arbeidsmengden og sammensetningen er derfor også en viktig del av argumentet om at de fleste jobber kan utføres betydelig raskere.

3 Hvordan tørker man f.eks. en jobb når bilen er sprøytelakkert både innvendig og utvendig. Hvis en UV-lampe ikke kan se lakken, vil den ikke tørke raskt. Disse problemene må løses før teknologien kan bli et alminnelig alternativ for de fleste jobbtyper. 6. Jeg har lagt merke til at forskjellige produsenter anbefaler forskjellige typer UVlys til herding. Hvorfor? PPG tar sine kunders, leverandørers og medarbeideres helse og sikkerhet på alvor. Selv om produkter og prosesser er utviklet for bruk av utdannede profesjonelle lakkerere, vil PPG alltid velge de løsningene som minimaliserer eventuelle mulige risikoer. I tråd med denne filosofien kan PPGs ledende UV-primer herdes med UV/A-teknologi. UV-lys på denne bølgelengden er forholdsvis sikkert, og hvis det brukes korrekt, er det relativt ufarlig for dem som bruker det (UV-lys på de samme bølgelengdene brukes f.eks. i solarier). Noen produkter på markedet krever UV/B-lysteknologi for å herde lakkfilmen. Dette innebærer store risikoer for hud og øyne. Med denne bølgelengden er det spesielt viktig at ingen på verkstedet utsettes for UV-lyskilden. Det må brukes vernebriller, og lyskilden må være beskyttet for at den skal være sikker. Dette gjør UV/B mye vanskeligere og dermed dyrt å bruke i den manuelle industrien. 7. Jeg er fortsatt interessert i UV-teknologiens energi- og tidsbesparende fordeler. Hvilke forskjellige utstyrsmuligheter finnes, og hva koster de? For å minimalisere investeringen i småreparasjonsprosessen tilbyr PPG en kompakt UV/A-lampe med stativ. Denne kan brukes til å tørke alle SMART- eller småreparasjoner, der produktet gir de største fordelene. Siden lampen er liten, er investeringen relativt liten, noe som gir verksteder en god sjanse til å tjene inn investeringen raskt. Spesialiserte UV-sprøytebokser og større UV-lampesystemer er nå i ferd med å introduseres på markedet. For verksteder som har et stort budsjett til nytt utstyr, er dette et alternativ. 8. Ok, men jeg vil fortsatt gjerne spare tid og energi. Finnes det andre alternativer? Det finnes mange andre svært interessante utviklinger på markedet. I mange tilfeller kan man oppnå store besparelser gjennom nøye utvelgelse av produkter og utstyr. PPG har allerede tidligere lansert konvensjonelle produkter som er optimalisert for små reparasjoner og rask ovnstørking og gir konkrete fordeler, og lanserte for ikke lenge siden nye PPD-kompatible produkter, slik at man raskt og effektivt kan konvertere til kompatible produkter.

4 I tillegg til hurtigherdende konvensjonelle produkter finnes det også f.eks. et nytt tørkesystem som kombinerer gass- og IR-teknologi, som gjør det mulig å tørke konvensjonelle lakksystemer raskt og billig uten å måtte varme opp hele sprøyteboksen. Selv om denne teknologien fortsatt er under utvikling, finnes det systemer på markedet som lover å levere fordeler i et aktivt verkstedsmiljø fordi de: Er enkle å bruke. Kan brukes til mange jobber. Gir betydelige tids- og kostnadsbesparelser i forhold til aktuelle metoder. Tjener inn investeringen i løpet av kort tid. 9. Fortell meg mer om dette gass/ir-alternativet. Hvordan fungerer det? Denne teknologien benytter utstyr som brukes på samme måte som nåværende IR, men det infrarøde lyset skapes gjennom en svært annerledes prosess og har en svært annerledes effekt på lakkfilmen. Det brukes en kombinasjon av naturgass og katalysator for å produsere et infrarødt spekter. Dette spekteret er bedre egnet til billakkreparasjoner fordi det varmer opp lakkfilmen uten å varme opp underlaget. Dette gjør gass/ir til et bedre alternativ enn konvensjonelt kort- eller langbølge IR-utstyr, der det kun dannes én bølgelengde. Gass/IR-utstyret kan brukes på plast- og metallunderlag uten den samme risikoen for deformering. Den gode gjennomherdingen er ensbetydende med korte prosesstider. I likhet med UV-utstyr er det ikke behov for å varme opp sprøyteboksen for å herde lakken, og driftskostnadene kan sammenlignes med UV-herding. 10. Så hva er fordelen i forhold til UV-teknologi? Den viktigste fordelen er at gass/ir-utstyret kan brukes til å herde konvensjonelle og etablerte produkter. Hvis man f.eks. nettopp har konvertert til VOC-godkjente produktsystemer, er det ikke nødvendig å gå tilbake til andre teknologier eller lære opp verkstedsmedarbeiderne på nytt. En av de viktigste fordelene er at fordi gass/ir-tørkeutstyret kan brukes på konvensjonelle produkter, kan det gi tidsbesparelser ved hvert produktlag i reparasjonsprosessen, dvs. sparkel, primer, vått-i-vått, DG, basefarge og klarlakk. I tillegg kan utstyret brukes til betydelig flere jobber. Selv om systemet fungerer best på 1-3 paneler eller for- og bakender, kan det også brukes til å herde store områder med standardprodukter. Fordi det brukes konvensjonelle produkter, oppstår det en varmeomsluttende effekt på mer kompliserte former og i motsetning til UV vil områder som ikke varmes opp eller utsettes direkte for energikilden, fortsette å herde som ved normal lufttørking.

5 Det finnes forskjellige utstyrsalternativer på markedet, fra komplette robotsystemer til mindre og billigere versjoner. Det er imidlertid viktig å merke seg at selv om det er visse klare fordeler i forhold til UVteknologi, kreves det en viss investering. I likhet med enhver annen stor investering er det viktig å vurdere dette nøye for å sikre at den forventede avkastningen på investeringen kan realiseres, og det gjelder hver enkelt installasjon. 11. Hvilke tidsbesparelser kan jeg forvente med disse alternativene? La oss sammenligne prosesstiden for de forskjellige alternativene, inkl. det gass/irutstyret som PPG har vurdert. Det er brukt en enkelt panelreparasjon som reparasjonstype for alle alternativene. Process Time Comparison - Single panel repair PPG Standard Clear + Gas IR PPG Express Clear PPG Standard Clear UV Clearcoat-Measured UV Clearcoat-typical claim Time (minutes) Basecoat Clearcoat 12. Hva med energibesparelser? Vær oppmerksom på påstander om energibesparelser, siden kostnadene til sprøyte- og ovnstørkingssyklusen varierer med årstidene vær spesielt oppmerksom hvis det vurderes å foreta en større investering. Energiforbruket faller f.eks. om sommeren, siden det ikke er nødvendig å varme opp luften til sprøyting hvis den allerede er over C. Om vinteren, når luften må varmes opp fra minustemperaturer til 20 C, kan en sprøytesyklus være like dyr som en ovnstørkingssyklus, hvis ikke dyrere. Noen kunder har også kommentert denne manglende klarheten i argumentet, og dette gjelder så vel gass/ir-, IR- som UV-teknologien. Utstyrsprodusenter er bedre i stand til å gi nærmere opplysninger om disse forholdene.

6 13. Så hva anbefaler PPG? Kunder som utfører SMART-reparasjoner drar allerede nå fordel av PPGs UV-produkter. På mange verksteder som ikke har råd til store investeringer, eller som ikke tror på fordelene med noen av de dyre tørkeløsningene som tilbys for øyeblikket, gir konvensjonelle systemer betydelige fordeler uten ekstra investeringer. Dette er det PPG akkurat nå anbefaler de fleste kunder. På produktnivå kan PPGs nye hurtige klarlakk f.eks. gi en tørketid på bare 10 minutter ved 60 C i en konvensjonell ovn med fremragende resultater. Markedet forteller for øyeblikket samme historie. Det er ikke annerledes å drive et verksted enn noen annen virksomhet. Investeringer er bare riktig hvis de gir målbare fordeler, og hvis de har en fornuftig tilbakebetalingstid. Hvis en verkstedseier blir bedt om å investere en stor pengesum i tørkeutstyr, må han være sikker på at utstyret vil kunne tjenes inn i løpet av en rimelig tidsperiode. Inntil det er klart at UV-teknologi kan brukes til mange jobber uansett størrelse og kompleksitet gir en stor investering ikke mening for et gjennomsnittlig karosseriverksted. Når det gjelder gass/ir-systemer, er de raskt i ferd med å bli et reelt alternativ til UVherdet teknologi. Driftskostnadene er sammenlignbare, og det lanseres nå et bredt utvalg av utstyr.

7 14. Hvordan vil du oppsummere alt dette? PPG leverer hurtigherdende konvensjonelle produkter med det mål å oppnå korte prosesstider og samtidig minimalisere investeringer i utstyr. UV-teknologi har den fordelen at den gir korte tørketider, men før teknologien kan bli vanlig, er det en rekke spørsmål som må besvares i forbindelse med praktisk bruk i de fleste situasjoner. Gass/IR-teknologi er ny på markedet og i ferd med å bli et reelt alternativ til UV med lave driftskostnader og stadig mer utstyr. Utviklingen har imidlertid nettopp startet, og utvalget av gass/ir-produkter er for øyeblikket begrenset til kunder som er villige til å foreta store investeringer. Generelt kan man si at hvis man finner en rask, allsidig og billig tørketeknologi, er det en god sjanse for at den vil bli populær. Dette gjelder for UV- og andre teknologier. Hvis ikke, vil disse teknologiene sannsynligvis forbli nisjeprodukter, som i likhet med PPGs aktuelle UV-produkter, kun vil bli brukt av verksteder som ser en reell fordel med det. Sammenfattet vil PPG derfor foreslå at brukerne ser nøye på sine egne behov og investeringsmuligheter, og sammen med PPGs lokale representant nøye vurderer hvordan de best kan nå sine individuelle mål.

DP4000 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid

DP4000 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid Make it happen. With PPG 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid Velkommen til en effektiv klargjøringsprosess 2K grunning Fremtidens effektive overflatebehandling har ankommet Et gjennombrudd innen

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Innhold. Outsourcing. Sist oppdatert 25.03.2014

Innhold. Outsourcing. Sist oppdatert 25.03.2014 Innhold Outsourcing... 1 Når outsourcing er på planleggingsstadiet... 2 Er argumentene for outsourcingen vel funderte?... 2 A: Argumenter som vedrører økonomi og kostnadskutt... 2 B: Kjernevirksomhet,

Detaljer

Nye SS4 DørAvstandssensorer

Nye SS4 DørAvstandssensorer Nye SS4 DørAvstandssensorer Scanmar er endelig i full produksjon av de nye SS4 multifunksjonelle Dørsensorene. I tillegg til Avstand kan også funksjoner som Vinkel, Dybde og Temperatur aktiveres, enten

Detaljer

FITS Introduksjon Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Introduksjon Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Introduksjon Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS introduksjon Innhold FITS 1 Hva er FITS?... 1 FITS 2 Komme i gang... 2 FITS 3 En komplett oversikt over FITS...

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena

Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena 1 Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena Eddie Pedersen

Detaljer

Håndbok for idéskapere og innovatører

Håndbok for idéskapere og innovatører Håndbok for idéskapere og innovatører Forfatter: Graham Barker Copyright: European Patent Office The original English version is available on the web site of The European Patent Office. Innledning Formålet

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

VEHCO VISER VEIEN VEIEN TIL:

VEHCO VISER VEIEN VEIEN TIL: VEIEN TIL FREMGANG VEHCO VISER VEIEN Vehcos reise startet for over ti år siden på Chalmers Entreprenörskola, da en entreprenør og tre entusiastiske studenter slo sine ideer sammen. Sammen hadde de en idé

Detaljer

Kjøpeguide: Terrassevarmere

Kjøpeguide: Terrassevarmere Kjøpeguide: Terrassevarmere Markedet for terrassevarmere er blant de mest kompliserte og uoversiktlige du kan bevege deg inn i. Forbrukerrådet viser deg vei i den infrarøde jungelen. Forbrukerrådet - Publisert

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Harald Jørgensen EMNEHEFTE 15. Øving. - 18 gode råd for sangere og instrumentalister

Harald Jørgensen EMNEHEFTE 15. Øving. - 18 gode råd for sangere og instrumentalister Harald Jørgensen EMNEHEFTE 15 Øving - 18 gode råd for sangere og instrumentalister Heftet er utgitt av Norges Musikkorps Forbund i samarbeid med Norsk Noteservice A/S Forfatter: Harald Jørgensen Ansvarlig

Detaljer

Oppgave 1 Det er tre viktige perspektiver som blir presentert av Christensen m.f.; det instrumentelle perspektivet, det kulturelle perspektivet, og myteperspektivet. Alle har sitt syn på ulike organisatoriske

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

PPG. Verdens ledende leverandør av billakker. Make it happen. With PPG

PPG. Verdens ledende leverandør av billakker. Make it happen. With PPG PPG Verdens ledende leverandør av billakker Make it happen. With PPG The PPGDeltron Progress UHS System UHS Anerkjent Direct global Gloss leverandør / Engine Bay / Envirobase / Clearcoats / Primers glans,

Detaljer