Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Petter Solheim nvitasjon til Humanitært Forum om gjenopprettende prosesser - Oslo ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Røde kors nvitasjon til Humanitært Forum om gjenopprettende prosesser - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Røde kors nvitasjon til Humanitært Forum om gjenopprettende prosesser - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Røde kors Side: 1 av 21

2 nvitasjon til Ds vårkonferanse om asylmottak - Oslo KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter / / tlendingsdirektoratet nvitasjon til Svanekonferansen - Fornebu FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Svanemerket nvitasjon til Humanitært Forum om gjenopprettende prosesser - Oslo KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Røde Kors Svar på henvendelse klage - forvaltningssak - fangst av rognhummer i Kristiansand kommune Klage - forvaltningssak - fangst av rognhummer i Kristiansand kommune 2012/ / Frank E L Salvesen Side: 2 av 21

3 nvitasjon til Humanitært Forum om gjenopprettende prosesser - Oslo FK - nyhetsbrev - andre invitasjoner / /2014 Røde Kors Svar på henvendelse klage på saksbehandling i Tilsynsnemnda for dommere og Hordaland statsadvokatembeter Klage på saksbehandling i Tilsynsnemnda for dommere 2014/ / Arvid Nesheim Forespørsel om møte - besøk av minister for funksjonshemmede fra Malawi FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / / Atlas-alliansen Europautvalget - nnlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv om innskrenkninger av omfanget av Es kvotesystem for luftfart Europautvalget - Henvendelser og annet om / / tenriksdepartementet Statsråd for EØS-saker og forholdet til E Side: 3 av 21

4 Henvendelse - avvikling av Traumeenheten ved Nordlandssykehuset Psykiatrien - henvendelser / /2014 nger Eggen Svar på henvendelse revidering av konstitusjonen Revidering av konstitusjonen 2014/ / Pål Rød Dokument 8:49 S Departementets uttalelse forsinket Dokument 8:49 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås og Geir Pollestad om en oppdatering av investeringsplanene i Nasjonal transportplan 2014/ /2014 Samferdselsdepartementet Statsråden Praktiske opplysninger - kjøreplan ved kongelig deltakelse epostkorrespondanse Grunnlovsjubileet arrangementer / /2014 Det kongelige hoff - slottet Side: 4 av 21

5 nvitasjon til Humanitært Forum om gjenopprettende prosesser - Oslo TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Røde Kors Bakgrunnsinformasjon møte med parlamentarikere fra Moldova FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter 2014 X 2013/ / Henvendelse - Folk, feil og fellesskap i 200 år Helsevesenet - henvendelser / /2014 Jan Olaf Ellefsen Prop 65 L Spørsmål om åpen høring Prop. 65 L ( ) Lov om losordningen (losloven) 2014/ /2014 NHO Sjøfart Side: 5 av 21

6 Henvendelse - funksjonshemmedes rettigheter Helsevesenet - henvendelser / /2014 Jan Olaf Ellefsen Kopi av brev til SD - uttalelse om Trønderbanen/Meråkerbanen TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2014 Meråker kommune nvitasjon til Norvegkonferansen Oslo TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norvegfinans - Norske Vegfinansieringsselskapers Forening nvitasjon til Humanitært Forum om gjenopprettende prosesser - Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Røde Kors Side: 6 av 21

7 nvitasjon til Humanitært Forum om gjenopprettende prosesser - Oslo KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter / /2014 Røde Kors OSSE PA - NB8-møte Vilnius Litauen hjemmel OSSE PA - reiser og møter 2014 N 2014/ / Roger Fretheim nvitasjon til konferanse - Women in parliaments global forum WP Summer summit 2014 Kigali Rwanda Stortingspresidenten - tenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter - høstsesjonen / /2014 Women in parliaments global forum WP Svar på henvendelse om anmodning om å klarlegge grunnlaget for riksrettstiltale Anmodning om vurdering av riksrett mot Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Grete Faremo for krigsforbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med krigen mot Libya 2013/ / Marielle Leraand Side: 7 av 21

8 nvitasjon til Humanitært Forum om gjenopprettende prosesser - Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Røde Kors nvitasjon til seminar - The N in a changing world - Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norsk tenrikspolitisk nstitutt Svar på henvendelse om anmodning om å klarlegge grunnlaget for riksrettstiltale Anmodning om vurdering av riksrett mot Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Grete Faremo for krigsforbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med krigen mot Libya 2013/ / Aslak Storaker Svar på henvendelse om anmodning om å klarlegge grunnlaget for riksrettstiltale Anmodning om vurdering av riksrett mot Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Grete Faremo for krigsforbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med krigen mot Libya 2013/ / Ola Tellesbø Side: 8 av 21

9 nvitasjon til Norsk Bergindustris konferanse om deponering av overskuddsmineraler - Håholmen, Møre og Romsdal EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norsk Bergindustri Oppfølging - Anmodning om vurdering av riksrett mot Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Grete Faremo for krigsforbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med krigen mot Libya Anmodning om vurdering av riksrett mot Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Grete Faremo for krigsforbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med krigen mot Libya 2013/ / Aslak Storaker m.fl. Stortingets pendlerboliger - Pilestredet 47 - nnkalling til generalforsamling årsmøte Stortingets tjenestebolig - Pilestredet 47a - årsmøte 2013/ / Styret i Pilestredet 47 nvitasjon til Havvindmingling med rapportlansering fra WWF og Norwea - Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 NORWEA Side: 9 av 21

10 Henvendelse - Midt-Østen Henvendelse - Midt-Østen 2014/ /2014 Peter Gausner Tjenester innen samhandling, utvikling og konflikthåndtering - prisendring for konsulentbistand Samhandling, utvikling og konflikthåndteringstjeneste i Stortingets administrasjon - avtale med Hartmark Consulting - Agenda Kaupang og Rambøll Management Consulting SD 2010/ /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Hartmark Consulting nvitasjon til Norske Reindriftsamers Landsforbunds årsmøte - Vadsø EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norske Reindriftsamers Landsforbund nvitasjon til temamøte - Nulltoleranse for korrupsjon - fungerer det i praksis? - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Tekna - Teknisk-Naturvitenskapelig forening Side: 10 av 21

11 nvitasjon til Norske Reindriftsamers Landsforbunds årsmøte - Vadsø NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norske Reindriftsamers Landsforbund ttak av sivile kursdeltakere til Sjefskurs nr 13/ resultat Sjefskurs 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 ved Forsvarets høgskole - Sak DL 2008/ / Forsvarets høgskole OSSE PA - møte i Wien hjemmel OSSE PA - reiser og møter 2014 N 2014/ / Roger Fretheim Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste Side: 11 av 21

12 OSSE PA - møte i Wien reisenotat OSSE PA - reiser og møter 2014 X 2014/ / Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste OSSE PA - møte i Wien programutkast - generell info - deltakerliste OSSE PA - reiser og møter / / OSSE PA Danmark OSSE PA - ekstraordinært rådsmøte tilfangetatte observatører - kraina OSSE PA - Valgobservasjon 2014 X 2014/ / Side: 12 av 21

13 tforming av vedtak i grunnlovssaker tforming av vedtak i grunnlovssaker X SD 2014/ /2014 SDO 5 Møteprotokoller da Børresen OSSE PA - møte i Wien rapport fra møtet OSSE PA - reiser og møter 2014 X 2014/ / Trusselvurdering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** nternasjonal avdeling - Trusselvurderinger 2010/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nvitasjon til Norsk Bergindustris konferanse om deponering av overskuddsmineraler - Håholmen, Møre og Romsdal NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norsk Bergindustri Side: 13 av 21

14 Klage - tilsvar på innkreving av kringkastingsavgift - Kopi av brev sendt Medietilsynet datert Om lisenser - kringkastingsavgift - avvikling av hotell TV system 2011/ / Wikborg Rein nvitasjon til åpningen av Forbundet Kystens landsstevne - åreutstilling - grunnlovskonvoi - Oslo Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / / Forbundet Kysten nvitasjon til Humanitært Forum om gjenopprettende prosesser - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Røde Kors Europarådet - forberedende valgobservasjonsbesøk til Kiev kraina program invitasjon Europarådet PACE - valgobservasjon 2014 X 2014/ /2014 Side: 14 av 21

15 Europarådet - forberedende valgobservasjonsbesøk til Kiev kraina hjemmel Europarådet PACE - valgobservasjon 2014 X 2014/ / Roger Fretheim Svar på kommentar til Stortingspresidenten - Dalai Lamas besøk i Norge Dalai Lamas besøk i Norge eventuelt besøk på Stortinget 2014/ /2014 Stian Rasmussen Kopi av brev til KD - uttrekket fra kommunerammene på grunn av antatt mindre barnehageetterspørsel må revideres FK - finanskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2014 Trondheim kommune Konkurransegrunnlag for minikonkurranse - rammeavtale virksomhetsstyring og internkontroll Rammeavtale virksomhetsstyring og internkontroll - prosessdriver 2014/ / Deloitte m.fl. Side: 15 av 21

16 Kopi av brev til KFK - uttrekket fra kommunerammene på grunn av antatt mindre barnehageetterspørsel må revideres Finanspolitikk - henvendelser / /2014 Trondheim kommune Tilbud fra BDO - Prosessdriver for internkontroll i Stortingets administrasjon - minikonkurranse Rammeavtale virksomhetsstyring og internkontroll - prosessdriver SD 2014/ /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp BDO nvitasjon til Humanitært Forum om gjenopprettende prosesser - Oslo FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Røde Kors Tilbud prosessdriver - rammeavtale virksomhetsstyring og internkontroll Rammeavtale virksomhetsstyring og internkontroll - prosessdriver SD 2014/ /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Deloitte Side: 16 av 21

17 Tilbud rammeavtale virksomhetsstyring og internkontroll - prosessdriver - minikonkurranse Rammeavtale virksomhetsstyring og internkontroll - prosessdriver SD 2014/ /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp PriceWaterhouseCoopers PWC Henvendelse - uttrekket fra kommunerammene på grunn av antatt mindre barnehageetterspørsel må revideres Kommunal forvaltning - distriktspolitikk - henvendelser / /2014 Trondheim kommune Representantenes reiser - Søknad leiebil ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2011/ /2014 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Representantenes reiser - Søknad leiebil ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2011/ /2014 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 17 av 21

18 Møte i Europautvalget Europautvalget - EØS komiteens møter 2014 X 2014/ /2014 Marianne Brænden nvitasjon til Ds vårkonferanse om asylmottak - Oslo JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / tlendingsdirektoratet nvitasjon til Humanitært Forum om gjenopprettende prosesser - Oslo JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Røde Kors nvitasjon til Faget i fokus XV - Oslo JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Kriminalomsorgens utdanningssenter Side: 18 av 21

19 Henvendelse - forsinkelsesrente studielån Finanspolitikk - henvendelser / /2014 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Henvendelse - klage på rettsvesenet og finansnæringen Finanspolitikk - henvendelser / / Halvor Lognvik nvitasjon til nni Feiring årsjubileum - Oslo FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Sparebankforeningen nvitasjon til Morten Løkken årsjubileum - Oslo FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Sparebankforeningen Side: 19 av 21

20 Prop 40 L Høringsnotat Prop. 40 L ( ) Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) 2014/ /2014 Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon - NTO Samtykke til servering ved høring KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter 2014 X 2013/ / Marianne Brænden Takkebrev etter komitereise til Nord-Trøndelag KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter / /2014 nge Ryan Takkebrev etter komitereise Nord-Trøndelag TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 nge Ryan Side: 20 av 21

21 Henvendelse - magnettog i Norden TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Ole Rasmussen Side: 21 av 21

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09.

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 29.09.2014 nnhold: 2014/1054-22 11903/2014 25.09.2014 SOS-barnebyer nnhold: Regnskaps- og årsavslutning - oppsummering av

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer