Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene Henvendelse fra pressen - Aftenposten - innsyn reiseregninger til representantene 2013/ /2013 Aftenposten Representantenes reiser - Søknad leiebil - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reiser 2013/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Høyres stortingsgruppe Tilbud på konsulentbistand KT prosjektledelse Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Evry Representantenes reiser - Søknad leiebil - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reiser 2013/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Høyres stortingsgruppe Side: 1 av 20

2 Statsbudsjettet Delegasjon av budsjettdisponeringsmyndighet Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2013 Stortinget N 2013/ / Magali Hersløv nvitasjon til Lanseringskonferanse smakebiter fra ny boligforsikring - Oslo KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter / /2013 Norske Boligbyggelags Landsforbund Dokument 8:3 Anmodning om høring Dokument 8:3 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Bård Vegar Solhjell om trygg rusomsorg gjennom langsiktige avtaler med ideelle aktører 2013/ /2013 Fagforbundet Dokument 8:3 Anmodning om høring Dokument 8:3 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Bård Vegar Solhjell om trygg rusomsorg gjennom langsiktige avtaler med ideelle aktører 2013/ /2013 NKS Kløverinstitusjoner Side: 2 av 20

3 Kopi av brev til JD - spørsmål om fylkesnemdas rett til virke i Norge HOK - helse- og omsorgskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer - Helsedirektoratet / /2013 Bjørn nge Johansen m.fl. Svar på henvendelser i brev av og behandling ved Rikshospitalet Helsevesenet - henvendelser / /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Kopi av brev til JD - spørsmål om fylkesnemdas rett til virke i Norge FKK - familie- og kulturkomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2013 Bjørn nge Johansen m.fl. Representantenes reiser - Søknad leiebil Kjevik - Arendal Representantenes reisegodtgjørelse 2012/ / ngebjørg Amanda Godskesen Side: 3 av 20

4 Kopi av brev til JD - spørsmål om fylkesnemdas rett til virke i Norge JK - justiskomiteen - Kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2013 Bjørn nge Johansen m.fl. Representantenes reiser - Søknad leiebil Kjevik - Arendal Representantenes reisegodtgjørelse 2012/ / ngebjørg Amanda Godskesen Kopi av brev til JD - spørsmål om fylkesnemdas rett til virke i Norge KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2013 Bjørn nge Johansen m.fl. Kopi av brev til JD - spørsmål om fylkesnemdas rett til virke i Norge KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2013 Bjørn nge Johansen m.fl. Side: 4 av 20

5 Prop 9 S Forslag til debattopplegg Prop. 9 S ( ) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 2013/ /2013 Svein Egil tsigt Karlsen Faktura - tolk - Besøk fra Russland Russland - Besøk fra Russland - Statsdumaen Naryshkin Narysjkin - Føderasjonsrådet Matvienko / /2013 Jan-Fredrik Borge A/S Prop 11 S Forslag til debattopplegg Prop. 11 S ( ) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet 2013/ /2013 Svein Egil tsigt Karlsen Virksomhetssøk Programkontor H4 og H7 2012/ / OFL 15 nterne dokumenter innhentet utenfra ***** Side: 5 av 20

6 Prop 13 S Forslag til debattopplegg Prop. 13 S ( ) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet 2013/ /2013 Svein Egil tsigt Karlsen Prop 21 S Forslag til debattopplegg Prop. 21 S ( ) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet 2013/ /2013 Svein Egil tsigt Karlsen Bakgrunnsinformasjon - Besøk av formannen i Russlands føderasjonsråd Russland - Besøk fra Russland - Statsdumaen Naryshkin Narysjkin - Føderasjonsrådet Matvienko / / tenriksdepartementet tenriksministeren Tilbud på konsulentbistand KT prosjektledelse Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Capgemini Norge Side: 6 av 20

7 Oppdatert versjon - FK Samtykke til reise til SA FK - tenriks- og forsvarskomiteen - tenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / / Brit Brenno Tilbud på konsulentbistand KT - prosjektledelse Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Steira Grunnlovsjubileet bekreftelse på deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2013 Norsk Kulturvernforbund Grunnlovsjubileet bekreftelse på deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2013 det norske Teatret Side: 7 av 20

8 nvitasjon til presidenten for Nordisk Råd Marit Nybakk - Crans Montana Brussel etablering av kvinneforum Crans Montana Forum - invitasjoner 2009/ /2013 Crans Montana Forum Stortingets pendlerboliger - innkvartering av eksterne ombudsmenn - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Stortingets tjenesteboliger - innkvartering av eksterne ombudsmenn - Forsvarets ombudsmann - EOS Stortingets etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste - Riksrevisjonen - Sivilombudsmannen - DL N 2013/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Samtykke til komitereise - Brussel FK - tenriks- og forsvarskomiteen - tenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / / da Børresen Grunnlovsjubileet bekreftelse på deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2013 Dramatikkens hus Side: 8 av 20

9 Personal - ***** ***** ***** Personal 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Personal - ***** ***** ***** Personal 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Grunnlovsjubileet bekreftelse på deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2013 Norske Grafikere Konkurransegrunnlag rammeavtale seniorkurs for Stortingets administrasjon og til enkelte ansatte i partigruppene Rammeavtale seniorkurs for ansatte i Stortingets administrasjon 2013/ /2013 Doffin Side: 9 av 20

10 Protokoll fra komitémøte møte nr 5 HOK - Helse- og omsorgskomiteen - protokoller sesjon 2013/ /2013 O 5 Møteprotokoller Protokoll fra komitémøte møte nr 7 HOK - Helse- og omsorgskomiteen - protokoller sesjon 2013/ /2013 O 5 Møteprotokoller Protokoll fra komitémøte kl møte nr 8 HOK - Helse- og omsorgskomiteen - protokoller sesjon 2013/ /2013 O 5 Møteprotokoller Henvendelse vedrørende bistand til Kongo FK - andre henvendelser / /2013 Jill W Fanebust Side: 10 av 20

11 Protokoll fra komitémøte kl møte nr 9 HOK - Helse- og omsorgskomiteen - protokoller sesjon 2013/ /2013 O 5 Møteprotokoller Meld St 49 høringsprogram Meld. St. 49 ( ) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid 2013/ /2013 Tilbud på konsulentbistand KT applikasjonsutvikling Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Capgemini Norge Kopi av brev til FN - avgiftsøkning på diesel FK - finanskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2013 Hurtigbåtenes Rederiforbund Side: 11 av 20

12 Leieregulering av kontrakt - husleie Øvre Vollgate 9 - Akersgaten 18 - Klubbygningen Øvre Slottsgate 9 - Akersgaten 18 Tilleggsavtale til avtale av og Klubbygningen som utleier og Stortinget som leier Sak i DL / /2013 OFL 23.1 Økonomi-, lønns- og personalforvaltning Norske Selskab FK - protokoll fra komitémøte møte nr 8 FK - tenriks- og forsvarskomiteen - protokoller sesjon 2013/ /2013 O 5 Møteprotokoller Bakgrunn for møte med NCEFs leder Anthony Lake FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter - høstsesjonen / / Tilbud på konsulentbistand KT applikasjonsutvikling Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Knowit Objectnet Side: 12 av 20

13 Ny versjon av strategi for tjenesteutvikling fra hustrykkeri til grafisk seksjon Strategi for hustrykkeriet / /2013 OFL 14 Organinterne dokumenter Eli Pauline Fiskvik m.fl. Protokoll fra komitémøte møte nr 7 KKK - Kontroll- og konstitusjonskomiteen - protokoller sesjon 2013/ /2013 O 5 Møteprotokoller Protokoll fra komitémøte møte nr 10 KFK - Kommunal- og forvaltningskomiteen - protokoller sesjon 2013/ /2013 O 5 Møteprotokoller Protokoll fra komitémøte møte nr 5 JK - Justiskomiteen - protokoller sesjon 2013/ /2013 O 5 Møteprotokoller Side: 13 av 20

14 A41020 P26 - teknisk rom - referat fra byggemøte 18 P26 - serverrommet - teknisk rom - lager - prosjektnummer A A Avtaledokument med KF Entreprenør / / OFL 15 nterne dokumenter innhentet utenfra Høyer Finseth Referat fra møte i A-areal Opprettelse av utvalg for arealdisponering 2012/ /2013 Eli Pauline Fiskvik m.fl. Nyhetsmelding RORG tviklingsbudsjettet og ustemtpolitikken 2014 FK - nyhetsbrev - andre invitasjoner / /2013 RORG-samarbeidet Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte uoffisielle oversettelser samt oversettelse av EØS-komitebeslutning Europautvalget - EØS-komiteens møter / / tenriksdepartementet Side: 14 av 20

15 FN 68 generalforsamling - endelig program for Stortingsrepresentantenes opphold - pulje 2 FNs 68 generalforsamling i New York / / Finansforbundet ønsker å invitere finanskomiteen på besøk for å presentere deres syn på aktuelle politiske saker i finansnæringen - ønsker forslag til aktuelle datoer FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2013 Finansforbundet Personal - permisjon ***** ***** ***** Personal - Sak DL 2008/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Personal - permisjon ***** ***** ***** Personal - Sak DL 2009/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 15 av 20

16 Tilbud på konsulentbistand KT applikasjonsutvikling Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Making Waves Godtgjørelse representant - ***** ***** Godtgjørelse stortingsrepresentant 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Godtgjørelse representant ***** ***** ***** ***** ***** Godtgjørelse stortingsrepresentant N 2013/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Korrespondanse vedrørende oppnevning av deltakere til Nobel Peace Price Forum - The Power of deas - People and Peace - i Minneapolis SA nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser, møter og besøk 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 14375/2013 Side: 16 av 20

17 Grunnlovsjubileet bekreftelse på deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2013 Stavanger symfoniorkester Grunnlovsjubileet bekreftelse på deltaking i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2013 Kampanjen for journalistikken Grunnlovsjubileet bekreftelse på deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2013 Senter for studier av Holocaust Dokument 1 Svar på spørsmål til departementet i brev av Dokument 1 ( ) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret / /2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Statsråden Side: 17 av 20

18 Svar på spørsmål til departementet i brev av om den økonomiske situasjonen for Blå Kors og Aglo Familiesenter Spørsmål til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om den økonomiske situasjonen for Blå Kors og Aglo Familiesenter 2013/ /2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Statsråden Grunnlovsjubileet bekreftelsepå deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2013 Olav Christensen Tilbud på konsulentbistand KT applikasjonsutvikling Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Evry Planlegging - Besøk av parlamentsdelegasjon fra Myanmar til Stortinget naturressursforvaltning nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser, møter og besøk 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 14383/ Side: 18 av 20

19 Status - Besøk av parlamentsdelegasjon fra Myanmar til Stortinget naturressursforvaltning - hvem deltar i møtet nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser, møter og besøk 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 14384/2013 tenriksdepartementet Grunnlovsjubileet bekreftelse på deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2013 Museum Stavanger Trusselvurdering ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste Grunnlovsjubileet bekreftelse på deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2013 Jødisk Museum Side: 19 av 20

20 Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste Hjemmel Administrations of Legislative Authorities - Best practices in the northern dimension Area - Russland St Petersburg Nordisk Råd - nvitasjoner - Reiser og andre møter ut / / Ann-Christine Alderin Låtun Liste over delegasjon - Besøk av parlamentsdelegasjon fra Myanmar til Stortinget naturressursforvaltning nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser, møter og besøk 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 14390/2013 tenriksdepartementet Prop 25 S Forslag til debattopplegg Prop. 25 S ( ) Samtykke til godtakelse av endring av avtale av 19. januar 2001 mellom Norge og sland og EF om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, sland ell 2013/ /2013 Svein Egil tsigt Karlsen Side: 20 av 20

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Årsrapport 2011 Stortingets administrasjon. Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon*

Årsrapport 2011 Stortingets administrasjon. Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon* Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon* 31.12.2011 Stortingets presidentskap 1 Direktøren Ekspedisjonskontoret Komitésekretariatet Komitésekretærene Stortingssekretariatet Drifts- og serviceavdelingen

Detaljer

4. des. Dagsorden 969

4. des. Dagsorden 969 2012 4. des. Dagsorden 969 Møte tirsdag den 4. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 25): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer