Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 ( ) Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget - høstsesjonen vårsesjonen 2014 X 2013/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser Anmodning om endring av Prop. 1 S tillegg ( ) Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget - høstsesjonen vårsesjonen / / Finansdepartementet Finansministeren Opphevelse av instruks for ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige Opphevelse av instruks for ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige N 2013/ / Harald Gronn tvidelse av revisjonsavtale - kjøp av revisjonstjenester for revisjon av Riksrevisjonen til vedlagt endringslogg omfatte statlige regnskapsstandarder Anskaffelse - Kjøp av revisjonstjenester for revisjon av Riksrevisjonen 2010/ / Ernst & Young Side: 1 av 23

2 ntellisearch ESP SharePoint konnektor og inkrementell indeksering Programkontor H4 og H7 2012/ / ntellisearch Lønnsendring pr forhandlinger på særskilt grunnlag Lønnsforhandlinger offentlige tjenestemenn fra Hovedtariffavtalen - pr / /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Ny lønn - hovedtariffavtalens pkt Lønnsforhandlinger offentlige tjenestemenn fra Hovedtariffavtalen - pr / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger nvitasjon til marco-regional building efforts - Helsinki EMK - energi- og miljøkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / / Baltic Development Forum Side: 2 av 23

3 Lønnsendring fra forhandlinger på særskilt grunnlag Lønnsforhandlinger offentlige tjenestemenn fra Hovedtariffavtalen - pr / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Lønnsendring fra forhandlinger på særskilt grunnlag Lønnsforhandlinger offentlige tjenestemenn fra Hovedtariffavtalen - pr / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Lønnsendring fra forhandlinger på særskilt grunnlag Lønnsforhandlinger offentlige tjenestemenn fra Hovedtariffavtalen - pr / /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Lønnsendring fra forhandlinger på særskilt grunnlag Lønnsforhandlinger offentlige tjenestemenn fra Hovedtariffavtalen - pr / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 3 av 23

4 Ny lønn pr hovedtariffavtalen pkt Lønnsforhandlinger offentlige tjenestemenn fra Hovedtariffavtalen - pr / /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Endring i priser fra Programkontor H4 og H7 2012/ / Making Waves Personal - permisjon Personal 2012/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Personal - forlengelse av vikariat i sikkerhetsseksjonen Personal 2011/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 4 av 23

5 Personal - Personal - Sak DL N 2009/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Personal - Personal N 2010/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Roger Fretheim P26 rehabilitering - prosjekteringsmøte 20 - A41007 P26 rehabilitering - prosjekteringsmøter - A / /2013 OFL 15 nterne dokumenter innhentet utenfra T-2 Prosjekt Meld St 49 Anmodning om høring Meld. St. 49 ( ) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid 2013/ /2013 Landsorganisasjonen i Norge LO Side: 5 av 23

6 Meld St 49 Anmodning om høring Meld. St. 49 ( ) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid 2013/ /2013 Norsk ndustri Kopi av brev til FKD - rammebetingelser for kvalfangstnæringen NÆK - næringskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / / Norges Småkvalfangerlag ttalelse - rammebetingelser for kvalfangstnæringen Fiskeripolitikk - akvakultur - henvendelser / / Norges Småkvalfangerlag Prop 1 S Rettelser Prop. 1 S ( ) Svalbardbudsjettet / /2013 Justis- og beredskapsdepartementet Side: 6 av 23

7 Meld St 49 Anmodning om høring Meld. St. 49 ( ) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid 2013/ /2013 Forsvars- og Sikkerhetsindustriens Forening Meld St 49 Anmodning om høring Meld. St. 49 ( ) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid 2013/ /2013 Nammo Meld St 49 Anmodning om høring Meld. St. 49 ( ) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid 2013/ /2013 Norges fredslag nvitasjon til Lerchendalkonferansen - Trondheim EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna Side: 7 av 23

8 Rapport fra Es utdanningsministrenes møte om digital læring - Brussel Skole - utdanning - forskning - henvendelser / /2013 Norges delegasjon til E Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 2375 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request / / Tyskland Nasjonalforsamlingen Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 292/2013 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 292/ / / srael Nasjonalforsamlingen Lønnsregulering i staten pr endring lederlønnssystem Lederlønnsregulering i staten 2010, og lønnsregulering pr / /2013 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Side: 8 av 23

9 ndersøkelse om ledige stillinger for 4. kvartal RA-0678 Arbeidsmarkedsstatistikk - ledige stillinger 2010/ /2013 OFL 13 Taushetsplikt Statistisk sentralbyrå Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 2413 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request / / Albania Nasjonalforsamlingen Personal - Personal - Sak DL N 2008/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Roger Fretheim Personal - Personal N 2010/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 9 av 23

10 Permisjon representant Permisjon representant 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Besøk til Stortinget av delegasjon fra Vietnam nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser, møter og besøk 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 13792/ Vietnam ambassade Oslo Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 2408 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request / / England Nasjonalforsamlingen Dokument 8:8 S Anmodning om høring Dokument 8:8 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan og Kjell ngolf Ropstad om en handlingsplan mot antisemittisme 2013/ /2013 Kunnskapsdepartementet Side: 10 av 23

11 Permisjon representant - Permisjon representant 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Svar på invitasjon til FN-Forbundets Vest-Sahara konferanse i København Europarådet PACE - Reiser og møter / / FN-forbundet Danmark Foreløpig agenda - Europarådet PACE - Sesjon Europarådet PACE - januar sesjon / / Europarådet PACE Overføring av selskapslovgivningen fra justiskomiteen til næringskomiteen Overføring av selskapslovgivningen fra justiskomiteen til næringskomiteen N 2013/ / Trude Lyng Side: 11 av 23

12 Prosjekt flyttinger - C status ultimo november 2013 P26 rehabilitering - flyttinger prosjekt C C flytting til Stortingsgata 6 - S-6 - innredning av S-6 og P26 X 2013/ /2013 Paul Kenneth Gundersen m.fl. Stortingets Europarådsdelegasjon PACE - studiereise til Strasbourg Europarådet PACE - Reiser og møter / /2013 Europarådet PACE Stortingets Europarådsdelegasjon - studiereise til Strasbourg Europarådet PACE - Reiser og møter / /2013 tenriksdepartementet Telekommunikasjonstjenester - avslutte tilskuddet for mobilabonnement - teknisk seksjon Dekning av telefonutgifter ansatte Teknisk seksjon N 2010/ / Paul Kenneth Gundersen Side: 12 av 23

13 Stortingets Europarådsdelegasjon - studiereise til Strasbourg Europarådet PACE - Reiser og møter / /2013 tenriksdepartementet Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 311/2013 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 311/ / / Nederland Nasjonalforsamlingen Besøk til Stortinget av delegasjon fra Vietnam forespørsel om halvårsrapport Australia nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser, møter og besøk 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 13810/2013 tenriksdepartementet nvitasjon til å besøk Solgården ferie- og helsesenter og andre helseinstitusjoner som jobber blant nordmenn på Costa Blanca Spania HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - høstsesjonen / /2013 Spania Solgården ferie- og helsesenter Side: 13 av 23

14 Stortingets pendlerboliger - Maridalsveien 15b Stortingets pendlerboliger Maridalsveien 15 B - garasje 2013/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Stortingets pendlerboliger - Maridalsveien 15b Stortingets pendlerboliger Maridalsveien 15 B - garasje 2013/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Oppsummering etter møte med Nordisk Råds president Marit Nybakk - Europarådet PACE Møte i Standing Committee i Wien Europarådet PACE - Reiser og møter / /2013 Nordisk Råd København Stortingets pendlerboliger - Maridalsveien 15b Stortingets pendlerboliger Maridalsveien 15 B - garasje 2013/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 14 av 23

15 Stortingets pendlerboliger - Maridalsveien 15b Stortingets pendlerboliger Maridalsveien 15 B - garasje 2013/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Søknad om kvalifisering innen konsulenttjenester KT- KT-plattform - samordnet kommunikasjon og datanettverk Konsulenttjenester KT- KT-plattform - samordnet kommunikasjon og datanettverk 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Stortingets pendlerboliger - Maridalsveien 15b Stortingets pendlerboliger Maridalsveien 15 B - garasje 2013/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Stortingets pendlerboliger - Maridalsveien 15b Stortingets pendlerboliger Maridalsveien 15 B - garasje 2013/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 15 av 23

16 nvitasjon til delegasjonsmøte i forkant av januarsesjon Strasbourg - Stortingets PACE-delegasjon og Magnitskysaken Europarådet PACE - januar sesjon / / Helsingforskomiteen Stortingets pendlerboliger - Maridalsveien 15b Stortingets pendlerboliger Maridalsveien 15 B - garasje 2013/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Stortingets leiligheter - Fredensborgveien 45 Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 - garasje 2009/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger nvitasjon til seminar om norsk legemiddelutvikling og næringsutvikling på helseområdet NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Legemiddelindustrien Side: 16 av 23

17 Besøk til Stortinget av delegasjon fra Vietnam letter of confirmation - program -agenda nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser, møter og besøk 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 13829/ Vietnam ambassade Oslo Henvendelse - klage rettstjenester Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Prinsippene for møteplanlegging Prinsipper for planlegging av møter i Stortinget X 2013/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser Søknad om kvalifisering innen konsulenttjenester KT- KT-plattform - samordnet kommunikasjon og datanettverk Konsulenttjenester KT- KT-plattform - samordnet kommunikasjon og datanettverk 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Side: 17 av 23

18 Svar på invitasjon av internasjonal konferanse i Algerie ingen deltakelse fra Stortinget Stortingspresidenten - tenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter - høstsesjonen / / Algerie ambassade Oslo Prop 1 S Rettebrev Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13834/ Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden nvitasjon til besøk hos Grenland Familiekontor i Skien så snart som mulig FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / / Grenland Familiekontor Orientering om situasjonen i Mali fra FNs spesialrepresentant Bert Koenders under årlig sesjon i Dubrovnik Kroatia NATO PA Reiser og møter 2013 X 2013/ / Side: 18 av 23

19 Prop 1 S nnspill - bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13837/2013 Hamarøy kommune Anmodning om innbetaling av kontingent for Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling NATO PA - medlemskap - kontingent / / tenriksdepartementet nvitasjon til konferanse i Slovenia Gender Equality Pays Off FKK - familie- og kulturkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2013 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Søknad om kvalifisering innen konsulenttjenester KT- KT-plattform - samordnet kommunikasjon og datanettverk Konsulenttjenester KT- KT-plattform - samordnet kommunikasjon og datanettverk 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Side: 19 av 23

20 nvitasjon til Forum for eierstyring og selskapsledelse - Oslo FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / / Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse - NES Elektronisk mappe - NATO PA - møte i Washington DC NATO PA Reiser og møter 2013 X 2013/ / Prop 1 LS Rettebrev - tillegg 1 Prop. 1 LS ( ) nnst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollvedtak / /2013 Finansdepartementet Finansministeren Rettelser i Prop. 1 S ( ) for Helse- og omsorgsdepartementet Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget - høstsesjonen vårsesjonen / / Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Side: 20 av 23

21 Forespørsel om møte med Stortingspresidenten - Besøk til Stortinget av delegasjon fra Vietnam nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser, møter og besøk 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 13846/ Vietnam ambassade Oslo Spørsmål om Lampedusa-ulykkene - innvandringen i talia og Dublin forordningen Europarådet PACE henvendelser og annet om 2013 X 2013/ / Oppsigelse av avtale om arbeidstid mv i Stortingets administrasjon Arbeidstidsordning 2013/ /2013 Norsk tjenestemannslag Stortinget m.fl. Søknad om kvalifisering innen konsulenttjenester KT- KT-plattform - samordnet kommunikasjon og datanettverk Konsulenttjenester KT- KT-plattform - samordnet kommunikasjon og datanettverk 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Side: 21 av 23

22 Liste over delegasjonen - Besøk fra Russland - Føderasjonsrådet Matvienko Russland - Besøk fra Russland - Statsdumaen Naryshkin Narysjkin - Føderasjonsrådet Matvienko / /2013 Russland ambassade Oslo Europarådet PACE - Agenda - Paris Frankrike Europarådet PACE - Reiser og møter / / Europarådet PACE Søknad om kvalifisering innen konsulenttjenester KT- KT-plattform - samordnet kommunikasjon og datanettverk Konsulenttjenester KT- KT-plattform - samordnet kommunikasjon og datanettverk 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Fornyet forespørsel om støtte til oppføringen - takk for svar Nasjonalt monument i Drøbaksundet - Oscarsborg ( sak 2007/2483 DL ) 2010/ / Carl Chr. Gilhuus-Moe Side: 22 av 23

23 Prop 1 S Rettelser Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13855/2013 Barne- og likestillingsdepartementet nvitasjon til NP-seminar Gendering Global Conflict: Toward a Feminist Theory of War FK - nyhetsbrev - andre invitasjoner / /2013 NP nvitasjon til NP-seminar Governance and the Law in Russian Business FK - nyhetsbrev - andre invitasjoner / /2013 NP Prop 1 S Korrigeringer Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 13858/2013 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden Side: 23 av 23

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Dokument nr 4 (2002 2003)

Dokument nr 4 (2002 2003) Dokument nr 4 (2002 2003) Melding for året 2002 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2003 Til Stortinget I samsvar med 12 i lov av 22. juni 1962

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Dokument 4. Sivilombudsmannen

Dokument 4. Sivilombudsmannen Dokument 4 (2010 2011) Melding for året 2010 fra Sivilombudsmannen Avgitt til Stortinget i mars 2011 Til Stortinget I samsvar med lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen 12,

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.10.2012-14.10.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-215 Sakstittel Dok.dato 08.10.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer

SOM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2003 Dokument nr 4 (2003 2004)

SOM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2003 Dokument nr 4 (2003 2004) SOM Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Årsmelding for 2003 Dokument nr 4 (2003 2004) Dokument nr 4 (2003 2004) Melding for året 2003 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.11.2013 Tjenesteavtale - Ny avtale om lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid

Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid Planer og meldinger 9/2011 Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og meldinger I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt

Detaljer

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Dokument nr. 17 (2002-2003) Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Avgitt 5. juni 2003 Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Nyhetsbrev. 26/10. april 2013. Redaktør Dorte Janin, doja@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no. Gurría i Oslo. Side 1. Innholdsfortegnelse s.

Nyhetsbrev. 26/10. april 2013. Redaktør Dorte Janin, doja@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no. Gurría i Oslo. Side 1. Innholdsfortegnelse s. Nyhetsbrev 26/10. april 2013 Redaktør Dorte Janin, doja@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no Innholdsfortegnelse s. 1 Gurría i Oslo s. 2 Vannsamarbeid i Middelhavsområdet European Geoparks Network

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 15. Politikk for likestilling

NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 15. Politikk for likestilling NOU Norges offentlige utredninger 2012: 15 Politikk for likestilling Norges offentlige utredninger 2012 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Til barnas beste. Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Teknologirådets årsberetning for 2013

Teknologirådets årsberetning for 2013 05.05.2014 Teknologirådets årsberetning for 2013 Om Teknologirådet Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi. Rådet involverer både eksperter,

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Meld. St. 20 (2011 2012) Melding til Stortinget EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Innhold 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk i mottakerlandene og norske interesser.. 8 2.1 Grunnleggende endringer

Detaljer

Dokument 7:1 (2012 2013)

Dokument 7:1 (2012 2013) Dokument 7:1 (2012 2013) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012 Forord I samsvar med kontrolloven 8 nr.

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010)

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010) 09:38 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo 4 (2007-2008) Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2013 Oslo 2014 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer