Barneombudet - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barneombudet - Offentlig journal"

Transkript

1 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/ Takk for svar Skole - psykososialt skolemiljø , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Kopi av e-post til A-hus Skole - psykososialt skolemiljø , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Avslutning av tilsynssak - Stavanger ungdomssenter avd. Lindøy Tilsyn med Stavanger ungdomssenter avd. Lindøy Fylkesmannen i Rogaland , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Anmeldelse av barnevernet henlagt Barnevern - institusjon Inngående eksternt produsert, 15/ Min datters tilstand Barnevern - institusjon Inngående eksternt produsert, 15/ Foreldretvist - domstolsbehandling - kjennelse fra tingretten Barnefordelingssak - foreldretvist , Tatt til orientering

2 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/ Information request from Ombudsman's Office of the Republic of Latvia - your home page ENOC Office of the Ombudsman of the Republic of Latvia /Laura Bagata , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 16/ Information request from Ombudsman's Office of the Republic of Latvia - your home page ENOC Office of the Ombudsman of the Republic of Latvia /Laura Bagata Inngående eksternt produsert, 16/ Svar fra Helsedirektoratet - bekymring rundt gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) LAR-behandling og graviditet - myndighetskontakt Helsedirektoratet /Bjørn Guldvog , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 16/ Oppfølging av Stortingets vedtak om LAR og svangerskap LAR-behandling og graviditet - myndighetskontakt Arbeiderpartiets stortingsgruppe /Ruth Grung 356 Inngående eksternt produsert, 16/ Info om debatten "De enslige flyktningbarnas stemme", Arendalsuka 17 aug Arendalsuka NORDBK - debatt om rettighetene til enslige mindre årige asylsøkere i Norden Tove Kjellander , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 16/ De enslige flyktningbarnas stemme Arendalsuka 17 aug Arendalsuka NORDBK - debatt om rettighetene til enslige mindre årige asylsøkere i Norden Tove Kjellander 371

3 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/ Purring på søknad om samvær med barnebarn Samvær med barnebarn i sommerferien Inngående eksternt produsert, 16/ Svar på brev om samvær med besteforeldre - kopi til Samvær med barnebarn i sommerferien Inngående eksternt produsert, 16/ Spørsmål til avgjørelse om samvær med barnebarn - kopi til Samvær med barnebarn i sommerferien Inngående eksternt produsert, 16/ Rapporten "Grenseløs omsorg" på engelsk Oversettelse av s rapport "Grenseløs omsorg" Nicole Fishlock , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 16/ Svar om avtaleoversikt Inngående eksternt produsert, 16/ Oppfølgingsspørsmål om avtaleoversikt , Tatt til orientering

4 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/ Svar på oppfølgingsspørsmål Inngående eksternt produsert, 16/ Svar fra Difi , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 16/ Svar på klage på politiet Barnevernssak - Tønsberg Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om møte om tobakksforebyggende tiltak Tobakk, barn og unge Helsedirektoratet /Anne Kathrine Aambø , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 16/ Forlatt på et utrygt sted Barn forlatt på et utrygt sted , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 16/ Forlatt på et utrygt sted Barn forlatt på et utrygt sted 69

5 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/ Barn og sikkerhet på nett som tema under Arendalsuka Arendalsuka Telenor - barns sikkerhet på nett Telenor Norge AS /Eirik Øwre Thorshaug , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 16/ Barn og sikkerhet på nett som tema under Arendalsuka Arendalsuka Telenor - barns sikkerhet på nett Telenor Norge AS /Eirik Øwre Thorshaug , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 16/ Barn og sikkerhet på nett som tema under Arendalsuka Arendalsuka Telenor - barns sikkerhet på nett Eirik-Owre.Thorshaug@telenor.com Inngående eksternt produsert, 16/ Spørsmål om samarbeid mellom barnevern og skole Barnevern - samarbeid med skole , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og uttalelse fra psykolog - spesialundervisning - Skole - spesialundervisning , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 16/ Bekymringsmelding - polsk barn i norsk fosterhjem/barneverninstitusjon - kopi til Barnevern - bekymringsmelding - polsk barn i norsk fosterhjem/barneverninstitusjon , Tatt til etterretning

6 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/ Åpen søknad - kommunikasjonsavdelingen Åpen søknad - kommunikasjonsavdelingen Liv Irene Ryland , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 16/ Åpen søknad - kommunikasjonsavdelingen Åpen søknad - kommunikasjonsavdelingen Liv Irene Ryland Inngående eksternt produsert, 16/ Spørsmål om foreldre og barns penger Foreldre og barns penger , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 16/ ME-diagnose og bekymringsmelding til barnevernet - klage på kommuneoverlegen ME-diagnose og barnevernet , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 16/ Selvmord blant unge - etterlyser handlingsplaner - Selvmord blant unge , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 16/ Invitasjon til Arendalsuka 2016 Arendalsuka Invitasjon til minglefest Arendalsuka - Hans Birger Nilsen

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01407-4 Brosjyre om vold og omsorgssvikt Brosjyre om vold for helsestasjonen Bodø kommune /Magda Hoff Dok. dato: 28.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv 06-11

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00170-7 - Personalmappe - Offl 23 Dok. dato: 14.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00170-8 - Personalmappe

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00236-18 Tolkningsuttalelse Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven 2-3 annet ledd bokstav a Tolkningsuttalelser fra Bufdir - barnevern Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00477-141 Kommentar til TV 2s dokumentar Født i feil kropp Psykofarmaka og selvmord Vally Vegge 10.03.2017 646 21.04.2017, Tatt til orientering Inngående

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 09/00599-3 Skulestruktur - kommuneplan, økonomiplan og budsjett - Brev til Vik kommune Skulestrukturen i Vik i Sogn Landslaget for nærmiljøskolen /Torodd

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/02184-18 Avtale om møte med IA-kontakt Karina Therese Dokken IA-avtale mellom NAV og NAV Arbeidslivssenter Oslo /Karina Therese Dokken 25.04.2018

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-16 Taushetserklæring - ***, kontroll av el.anlegg - Taushetserklæring eksterne Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00947-6 Svar på henvendelse med kopi av klage til barnevernet på manglende samvær Barnevernssak - manglende samvær med barn/barnebarn i fosterhjem Dok.

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/00197-8 Svar på bekymring for fosterhjemmet Barnevern - omsorgsovertakelse Inngående eksternt produsert, 17/01156-10 Oppdrag for Bufdir - veikart til

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00913-7 Kristiansund kommune selger kommunale boliger til private Fritidsaktiviteter i Tempokjelleren Jomar Tørset 28.07.2018 675, Tatt til orientering

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/01477-71 Omskjæring av gutter Tilbakemeldinger på høringssvar/utspill om omskjæring av gutter Khaled Hakimi 644 Inngående eksternt produsert, 16/01208-20

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/00016-117 Helseskadelig stråling Mulige helsefarer ved bl.a. HPV-vaksine og stråling fra trådløse nettverk Grete Søgård 04.10.2016 647 tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01469-6 Svar på henvendelse om kurs for leger i å fange opp vold mot barn Seminar og åpent publikumsmøte om vold mot barn - 23. og 24. april 2015 Norsk

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00327-10 NAV gir begrenset støtte til hørselshemmede barns familie - Kommunens behandling av funksjonshemmede barn - 648 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/00817-9 Svar på spørsmål om brudd på taushetsplikten PPT-utredning i forbindelse med skolestart Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00805-4 Innlegg for Rådet for psykisk helse Konferanse: Samhandling på barns premisser - 8. april 2015 - Rådet for psykisk helse Rådet for psykisk

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/01477-73 Lov om rituell omskjæring av guttebarn fra 20.juni 2014. Tilbakemeldinger på høringssvar/utspill om omskjæring av gutter Robin Kirkhus 25.07.2017

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00418-39 Barnas beste - Retten tar ferie - KOPI Diverse henvendelser om barn - Eileen Monica Munkvold Eileen Monica Pauline Munkvold Dok. dato: 10.07.2017

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/62688-1 Anmodning om oversikt over refusjoner 2014 - Azad Øysahl - Lege Korrespondanse - Azad Øysahl - Lege AZAD ØYSAHL Journaldato: Tilg. kode: drift, seksjon

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/01603-211 Skolen bidrar til ekskludering Mobbesak Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 06-11 Klasse: 27.06.2016, Tatt til orientering

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00477-142 Bekymring etter NRK-innslag om far med liten datter på tur Innspill fra Vally Vegge Vally Vegge 25.11.2018 646 07.01.2019, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00793-4 Kopi av dom i Namdal tingrett Innsyn i dommer om vold og overgrep mot barn 05.07.2018 07.08.2018, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Landbruksforsikring AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00024-4 Avrop på rammeavtale - Konsulent - Evry Norge AS /Jan Gudbrandsen Offl 24 tredje ledd Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 041.3

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/01531-4 Skolesituasjon Dusjing på skolen 529 22.09.2016, Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/00065-2 Møte om Barneloven med FrPs

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00384-14 Barn på motorsykkel Barnefordeling - økonomi 05.06.2018, Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 16/00958-19 Oppdatering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00710-6 Godkjent som radiograf Personalmappe - Helsedirektoratet Dok. dato: 21.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/01002-5 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00979-6 Forespørsel om intervju med barneombudet til film for Domstoladministrasjonen En domstol på barns premisser - samarbeid med Domstoladministrasjonen

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal Helfo drift Inngående eksternt produsert, 15/218278-5 Påminnelse - Måleravlesning for strømmålere hos Helfo Oslo Korrespondanse - Hafslund Nett Hafslund Nett AS Helfo drift, seksjon 3 Dok. dato: 12.08.2016

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/02335-12 Svar - Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak - Advokat Svein-Harald Foss Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 13.03.2019 Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06889-8 Invitasjonen til sykehustalen 2015 - styreleder - Avskjermet Invitasjon til diverse konferanser kurs seminar møter og samlinger fra Helse Sør-Øst - Helsedirektoratet

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/01467-7 Oppfølging av barnevernssak Barnevernssak Dok. dato: 21.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 06-11 Klasse: 759 Inngående eksternt produsert, 13/00705-3

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/01587-4 Svar på henvendelse Barn i samfunnet - generelt Endre Dingsør 30.06.2017 69 tgående internt produsert, 11/00772-103 Artikkel 19 - om misbruk

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01699-2 Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK) Norsk helsearkiv Norsk helsearkiv U Dok. dato: 18.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/00932-35 Klagesak mobbing - FM oppfølging - ny anmeldelse Mobbesak - Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 14/01073-52 Dom tingrett

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/00831-137 Spørsmål om tilrettelegging for lærlinger Mangelfull opplæring - klager til Fylkesmannen Dok. dato: 08.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv 06-11

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00197-7 Bekymring for fosterhjemmet Barnevern - omsorgsovertakelse 17.07.2018 03.08.2018, Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01624-3 Erstatningssak 2013/01993 - Faktura Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 20.03.2018 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02097-5 Erstatningssak 2013/03816

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00002-7 tbetaling av lån Startlån 2017 Husbanken 252 Inngående eksternt produsert, 17/00002-8 Startlån videreutlån- serielån- flyt Startlån 2017

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00116-1 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 03.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/00655-1 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok.

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00169-4 Arbeidsbekreftelse Personalmappe - Offl 23 Dok. dato: 24.04.2017 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01477-67

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/02018-36 Svar på fast 50% arbeidsavtale 3722467081 - mappe - Dok. dato: 26.03.2018 Arkivdel: arkiv Utgående internt produsert, 10/01577-19 Vedrørende oppsigelse - mappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/00718-17 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 07.08.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 15/00878-4 Svar - Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 09/01574-23 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Personal Dok. dato: 30.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 09/01574-24 Vedrørende oppsigelse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00456-4 Medisinske kodeverk for spesialisthelsetjenesten - Informasjon om revidert utgave av Regelverk og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten gjeldende

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/02035-23 Svar på midlertidig 70% arbeidsavtale - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 12.07.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 11/01715-24 Svar på forlengelse

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00009-26 Purring på svar - Avklaring rammeavtale Statens vegvesen Generelle henvendelser 2018 Kjetil Spurkeland Journaldato: Tilgangskode: Dok. dato: 28.06.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07197-6 Kontrollkommisjonens organisering i Østfold - Oversendelse av Helsedirektoratets tilbakemelding - Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Østfold - Sammensetning

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/01748-40 Forspørsel om møte om regjeringens mobbestrategi, 20. el. 21.09.2016 Djupedalutvalget - opplæringsloven 9a - retten til et godt psykososialt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02592-5 nntak fra dialogmøte 2 Oppfølging av sykmeldt - NAV Porsgrunn Seksjon portørtjeneste 214 tgående internt produsert, 14/03294-4 Svar - Anmodning om pasientopplysninger

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00005-4 Renteregulering 01.08.2017 Kommunalbanken - Renteregulering Kommunalbanken Norge AS 7/19/2017 104 Inngående eksternt produsert, 17/00005-5

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal tsira Kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/00096-5 Mørklagte veier-gatelys som ikke virker Gatelys defekte Jens Skålnes Drift- og utviklingsavdeling 9/4/2017 640 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02613-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 11.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/03587-7 Arbeidsavtale - Avskjermet

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00669-6 Svar på spørsmål om råd i foreldretvist Foreldretvist - samværsavtale tgående internt produsert, 11/01477-79 Svar på spørsmål rundt omskjæring av guttebabyer Tilbakemeldinger

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00019-7 Opphør av arbeidsforhold - Avskjermet Dok. dato: 17.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00464-13 Avtale om tilbakebetaling av for

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 17/00021-7 Melding om delegert vedtak Bvg. Mannsangforening - Søknad om skjenkeløyve Berlevåg Mannsangforening Dok. dato: 6/21/2017 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 17/00003-5 Melding om vedtak Selskapsavtale og Eieravtale PPD Midt-Finnmark PPD Midt-Finnmark 130 Inngående eksternt produsert, 17/00004-1 Søknad.pdf Søknad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/01540-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/02175-8 Tilbud om stilling

Detaljer

Norske tog AS - Offentlig journal

Norske tog AS - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00034-8 Cancellation no.sgax212-1237034 04.12.2018 Inngående eksternt produsert, 17/00034-9 Cancellation no.sgax212-1237094.12.2018 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01863-7 Avgjørelse av tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Vestfold Nordre Vestfold DPS Dok. dato: 09.08.2016 Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/02370-11

Detaljer

Tønsberg Renseanlegg IKS - Offentlig journal

Tønsberg Renseanlegg IKS - Offentlig journal - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/00102-43 Protokoll Representantskapet 23.04.2018 Møtedokumenter - Representantskapet 2015-2019 02 Internt notat uten oppfølging, 15/00102-44

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00176-10 Svar på søknad om forlengelse av permisjon Personalmappe - Offl 23 18.08.2016 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/01342-5 Somailsk/norsk

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01745-14 Tilbud om stilling ifb. med helserelatert omstilling Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00131-22 Tilbud om

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01013-12 Svar på fast 100% arbeidsavtale 38517541974 - mappe - Dok. dato: 20.07.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 10/01758-37 Svar på fast 100% arbeidsavtale

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/01872-3 Behandlingen på sykehuset Alenemor med syk sønn Intesar Abdulh 01.11.2016 648 03.11.2016, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01329-13 Vedtak - Personalmappe - KLP Dok. dato: 04.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00569-14 Vedtak - Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00103-4 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Seksjon administrasjonssenter Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal - Offentlig journal I, 1.04.2017 tgående internt produsert, 16/00141-2 16-00141-2 Tilsynsrapport Aquanono Group AS Søknad om godkjenning av lokaler iht. forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00121-7 Arbeidsavtale - midlertidig - forlengelse engasjement til - Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 10.05.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00004-9 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/317-45 Sykepermisjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv 25.08.2016, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07460-4 Tilbakemelding på mottatt melding Barnevernssak - Fredrikstad kommune seksjon døgn og dag, Åsebråten Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel: Pasientarkiv 402 Inngående

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00020-4 201700325-3Godkjenning av MTA-plan for bygging av Kobkroken transformatorstasjon,, Finnmark fylke.pdf Tilleggssøknad Kobkroken transformatorstasjon

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00016-115 Om helseskadelig stråling Mulige helsefarer ved bl.a. HPV-vaksine og stråling fra trådløse nettverk Grete Søgård Dok. dato: 08.06.2016

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-52 Svar på fast 100% arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: 20.09.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 09/00264-11 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - mappe

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00166-27 Informasjonsmøte - pakkeforløp for kreft - for Helse Sør-Øst 011214 Kreftbehandling i Helse Sør-Øst - Funksjonsfordeling m.m. Direktørens stab Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/02128-30 Svar på midlertidig 40 % arbeidsavtale 3972948135 - mappe - Dok. dato: 13.12.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/03474-40 Svar på fast 93%

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/01234-7 Saksnr: N2015/2945 - vedtak Helseklage 432 Inngående eksternt produsert, 14/01464-25 Raskere tilbake og ramme for avklaringspoliklinikk Fysikalsk medisin i 2017

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03595-31 Oppsigelse - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Utgående internt produsert, 11/00683-34 Tilbud om 50 % fast arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: 04.06.2018 Arkivdel:

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/177-4 Tilskuddsbrev - tildeling kompetanse- og innovasjonstilskudd 218 og Akseptbrev Invitasjon til å søke om kompetanse og innovasjonstilskudd 233 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00056-37 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 03052017 Styret Helse Sør-Øst RHF 2015/2016/2017 Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør 012 Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/01129-2 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 11.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert,

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal - Offentlig journal tgående internt produsert, 10/285-66 Tilleggsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/758-30 Tilleggsavtale - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00279-3 Forlengelse av ditt verv i Spesialenheten for politisaker til 31.12.2019 Journaldato: Tilg. kode: Sjefen for Spesialenheten /Jan Egil Presthus Dok. dato: 15.12.2017

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/00902-32 Søknad om pleiepenger - mappe - NAV Skanning Akuttsenter sykepleie Dok. dato: 18.12.2017 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/03079-46 Svar på fast

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01055-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 02.01.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 14/01477-14 Presisering

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00863-10 Svar på fast 100% arbeidsavtale 3960809137 - mappe - Dok. dato: 23.11.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/01113-19 Vedrørende sykepenger - mappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/10630-27 Søknad om alderspensjon - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 20.11.2018 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 08/00583-46 Svar på vedrørende oppsigelse/endring

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-134 Varsel om alvorlig hendelse DPS Elverum-Hamar - oversendelse til fylkesmannen for vurdering 3-3a meldinger - divisjon Psykisk helsevern Statens helsetilsyn Divisjon

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00778-22 Sier opp sin stilling Personalmappe - Avdeling for medisin Øvre Telemark Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/01546-3

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00344-41 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - mappe - Dok. dato: 28.08.2018 Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 08/00375-22 Tilbud om 100 % midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/00170-10 Søknad om permisjon Personalmappe - Offl 23 Dok. dato: 24.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 221 19.07.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00932-114 Skolemiljø. tdanningsdirektoratets saksbehandling og opplæringslovens virkeområde - Skolesak - skolemiljø - 13.11.2018 06.12.2018, Besvart

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00099-10 Rapport om brukerrettede tidstyver fra Difi Tidstyvarbeidet Justis- og beredskapsdepartementet /Kaja Linde Journaldato: 11.10.2017 Tilg. kode: Dok. dato: 11.10.2017

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00100-39 Signert Samarbeidsavtale Krisesenter Vest IKS Krisesenteret Vest britthelen@krisesentervest.no Journaldato: Tilgangskode: 0 Inngående eksternt produsert, 15/00345-15

Detaljer