Barneombudet - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barneombudet - Offentlig journal"

Transkript

1 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/ Helseskadelig stråling Mulige helsefarer ved bl.a. HPV-vaksine og stråling fra trådløse nettverk Grete Søgård tgående internt produsert, 15/ Klage på barneverntjenesten llensaker Barnevern - klage på barnevernet tgående internt produsert, 15/ Familievernkontor Barnevern - klage på barnevernet tgående internt produsert, 15/ Innspill til barnevernslovutvalget om anbefalinger fra Grenseløs omsorg Barnevernslovutvalget - møter og innspill Barnevernslovutvalget tgående internt produsert, 15/ Strategimøte om barn på Trandum i forkant av møte hos Arbeiderpartiet 20. oktober Internering og fengsling av barn i utlendingssaker Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) /Siril Berglund Inngående eksternt produsert, 15/ Prosjektet Risky Adolescence (søknad om innovasjonsforskningsprosjekt til NFR HELSEVEL) - skisse til noen forskningsspørsmål? "RISKY ADOLESCENCE" -prosjekt NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Lars B Kristofersen , Tatt til orientering

2 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/ Prosjektet Risky Adolescence (søknad om forskningsprosjekt til NFR HELSEVEL) "RISKY ADOLESCENCE" -prosjekt NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Lars B Kristofersen , Tatt til orientering tgående internt produsert, 15/ Angående Prosjektet Risky Adolescence (søknad om innovasjonsforskningsprosjekt til NFR HELSEVEL) - skisse til noen forskningsspørsmål? "RISKY ADOLESCENCE" -prosjekt NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Lars B Kristofersen 353 tgående internt produsert, 15/ Oppfølging Barnevern - institusjon tgående internt produsert, 15/ Sakkyndig Barnefordelingssak - foreldretvist tgående internt produsert, 15/ Høringssvar - Endring i kvalitetsforskriften - bokmålskladd Høring - endring i kvalitetsforskriften - forslag om hjemmel til å gi dispensasjon til kravene i kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner i barnevernet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon om ditt bidrag på Lucy Smiths barnerettighetsdag Lucy Smiths barnerettighetsdag 2016 niversitetet i Oslo - Det juridiske fakultet /John Asland

3 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/ Svar fra Innvandrings- og integreringsministeren Lucy Smiths barnerettighetsdag 2016 Innvandrings- og integreringsministerens kontor , Tatt til orientering tgående internt produsert, 16/ Information on domestic violence and the role of the child/victim in court proceeding ENOC Office of the Human Rights Defender - Armenia /Eduard Israyelyan Inngående eksternt produsert, 16/ Tillegg til s tildelingsbrev for lønnskompensasjon for 2016 Tildelingsbrev 2016 Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 16/ Oppfølging av møte i september og spørsmål om rapportering til MR-komiteen - SP Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) - Rådgivende utvalg Nasjonal institusjon for overvåkning av menneskerettigheter (NI) /Anniken Barstad Waaler tgående internt produsert, 16/ Delt bosted generelt Barnefordeling - delt bosted tgående internt produsert, 16/ Oppdatering i saken Fosterhjemsplassering

4 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/ Barneombodets høyringssvar til forskrift om krav til fysisk sikring av lokale i krisesentertilbodet Høring: forskrift om krav til fysisk sikring av lokale i krisesentertilbudet Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) Inngående eksternt produsert, 16/ tvisning og barn Dokumentasjon til rapportering tlendingsdirektoratet (DI) /Helen R. H. Sandal Inngående eksternt produsert, 16/ Trekker tilbake invitasjonen Nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner RVTS-Midt /Siri Leraand , Tatt til orientering tgående internt produsert, 16/ Høring: primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv. Høring - primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv Helse- og omsorgsdepartementet tgående internt produsert, 16/ Barns rettigheter Barnevern - meninger 2016 Trond Jacobsen, Larvik Inngående eksternt produsert, 16/ Oppdatert forslag Samling for SLT-koordinatorene Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging /Andreas Skulberg , Tatt til orientering

5 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/ Angående søknad om midler Midler til å styrke barn og unges medvirkning Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) tgående internt produsert, 16/ Brosjyre om vold til utdeling på helsestasjonen Brosjyre om vold til utdeling på helsestasjonen Frana kommune /Marita Jacobsen Inngående eksternt produsert, 16/ Avlysning av konferansen "Toppmøte og dialog" om mobbing Faglig Forum /Jan Bølstad , Tatt til orientering tgående internt produsert, 16/ Angående overgrepssak Overgrepssak - skolens håndtering tgående internt produsert, 16/ Høyringssvar - Faglege anbefalingar - Tryggleik og sikkerheit i barnevernsinstitusjonar Høring- faglige anbefalinger - trygghet og sikkerhet i barneverninstitusjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tgående internt produsert, 16/ Påmelding til høringsmøte i forbindelse med Norges 8. rapport til FNs torturkomité Rapportering til FNs torturkomité Justis- og beredskapsdepartementet /Linda Drazdiak Journaldato: Tilg. kode:

6 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/ Barnefordeling Barnefordeling tgående internt produsert, 16/ Fraværsregler - Videregående skole ndervisningsopplegg - Fraværsregler Inngående eksternt produsert, 16/ Takst reparasjon BF 9666 Hjulet Caravansenter AS , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 16/ Reklamasjon på skade på s campingvogn Bring Reklamasjon 'Bring Reklamasjon' Inngående eksternt produsert, 16/ Skade på campingvogn [ ref:_00d20bwoi._500w01e8gub:ref ] Bring Reklamasjon 'Bring Reklamasjon' , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 16/ Mer om skade på campingvogn Bring Reklamasjon 'Bring Reklamasjon' , Tatt til etterretning

7 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/ Fakturaadresse for skade på campingvogn Bring Reklamasjon 'Bring Reklamasjon' , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 16/ Reklamasjon på skade på s campingvogn Bring Reklamasjon 'Bring Reklamasjon' , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 16/ Barnebarns rett til kontakt med besteforeldre Barnebarns rettigheter tgående internt produsert, 16/ Psykososialt skolemiljø - fysisk maktbruk av lærer Psykososialt skolemiljø - fysisk maktbruk av assistent tgående internt produsert, 16/ Straff på skolen Straff på skolen tgående internt produsert, 16/ Pass og barnevern Barnevernssak - inndragning av familiens pass

8 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/ Svar på invitasjon til innlegg på konferanse om implementering av Barnekonvensjonen - 01./ Konferanse om implementering av Barnekonvensjonen og utfordringer - 01./ Fylkesmannen i Troms /Eivind Pedersen Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Om Barnevern - meninger om barnevernet og barneombudet Oslo tgående internt produsert, 16/ Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring tgående internt produsert, 16/ Svar på spørsmål om PPT og taushetsbelagt informasjon PPT - taushetsbelagt informasjon - generelt tgående internt produsert, 16/ Forelder låner penger av barnet Forelder låner penger av barnet tgående internt produsert, 16/ Dusje etter gymtimen Dusjepress etter gym

9 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/ Angående endringer i barneloven - Kommentar på Annes utspill i media om omsorgsfordeling tgående internt produsert, 16/ Kommentar på utspill i media om omsorgsfordeling Kommentar på Annes utspill i media om omsorgsfordeling Ole Skaarseth tgående internt produsert, 16/ Skoleskyss Skoleskyss og samvær med barn tgående internt produsert, 16/ s innspill til ny "mobbelov", til FrP Myndighetskontakt om forslag til ny "Mobbelov" Opplæringsloven 9A Fremskrittspartiets stortingsgruppe /Hårek Hansen tgående internt produsert, 16/ Fra - innspill til Folkehelseplan Oslo Høringsmøte for folkehelseplan for Oslo Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester /Heidi Kalkvik tgående internt produsert, 16/ Klage på karakter Klage på karakter

10 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/ Svar på spørsmål om lengde på skoleturer Lengde på skoleturer tgående internt produsert, 16/ Delt bosted - Delt bosted tgående internt produsert, 16/ Svar på spørsmål om kontaktperson i mobbesak Kontaktperson i mobbesak tgående internt produsert, 16/ Lang skolevei og skoleskyss Lang skolevei tgående internt produsert, 16/ Flytte hjemmefra og borteboerstipend Bostipend tgående internt produsert, 16/ Forberedelse til møte med AP om barnelova Møter med Stortinget om endringer i barnelova Arbeiderpartiets stortingsgruppe /Sonja Mandt

11 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/ Svar på invitasjon til seminar om stemmerett for 16-åringer Seminar om evaluering av stemmerett for 16-åringer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) /Dag Vestrheim Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om innlegg - Barnekonvensjonen i kommunale tjenester, barnehage og barnets beste Fylkesmannen i Finnmark - studietur til Oslo Fylkesmannen i Finnmark /Liv-Hanne Huru , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 16/ Invitasjon til å holde appell på arrangement i regi av SOS-barnebyer Arrangement - Vi gjør omsorgsløse barn synlige SOS-barnebyer /Kristin Stoltenberg , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 16/ Field Consultations / Workshop on naccompanied and Separated Children in Europe Field Consultations / Workshop on naccompanied and Separated Children in Europe FN-sambandet /Houria Kembouche , Tatt til orientering

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 09/00850-15 Invitasjon til MGP jr 5. november Melodi Grand Prix jr. NRK /Hilde Klæth 673 19.10.2016, Besvart med utgående dokument Inngående eksternt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/01531-4 Skolesituasjon Dusjing på skolen 529 22.09.2016, Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/00065-2 Møte om Barneloven med FrPs

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/01073-23 Takk for svar Skole - psykososialt skolemiljø - 22.07.2016 528 20.09.2016, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/01073-24

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/00817-9 Svar på spørsmål om brudd på taushetsplikten PPT-utredning i forbindelse med skolestart Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00236-18 Tolkningsuttalelse Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven 2-3 annet ledd bokstav a Tolkningsuttalelser fra Bufdir - barnevern Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00947-6 Svar på henvendelse med kopi av klage til barnevernet på manglende samvær Barnevernssak - manglende samvær med barn/barnebarn i fosterhjem Dok.

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/01153-12 Ønsker å flytte hjem til Norge Mobbing i skolen må tas på alvor Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 13/01603-214

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01469-6 Svar på henvendelse om kurs for leger i å fange opp vold mot barn Seminar og åpent publikumsmøte om vold mot barn - 23. og 24. april 2015 Norsk

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/00932-35 Klagesak mobbing - FM oppfølging - ny anmeldelse Mobbesak - Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 14/01073-52 Dom tingrett

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00477-141 Kommentar til TV 2s dokumentar Født i feil kropp Psykofarmaka og selvmord Vally Vegge 10.03.2017 646 21.04.2017, Tatt til orientering Inngående

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00477-142 Bekymring etter NRK-innslag om far med liten datter på tur Innspill fra Vally Vegge Vally Vegge 25.11.2018 646 07.01.2019, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/02184-18 Avtale om møte med IA-kontakt Karina Therese Dokken IA-avtale mellom NAV og NAV Arbeidslivssenter Oslo /Karina Therese Dokken 25.04.2018

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/01477-73 Lov om rituell omskjæring av guttebarn fra 20.juni 2014. Tilbakemeldinger på høringssvar/utspill om omskjæring av gutter Robin Kirkhus 25.07.2017

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00805-4 Innlegg for Rådet for psykisk helse Konferanse: Samhandling på barns premisser - 8. april 2015 - Rådet for psykisk helse Rådet for psykisk

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/01748-40 Forspørsel om møte om regjeringens mobbestrategi, 20. el. 21.09.2016 Djupedalutvalget - opplæringsloven 9a - retten til et godt psykososialt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/01477-71 Omskjæring av gutter Tilbakemeldinger på høringssvar/utspill om omskjæring av gutter Khaled Hakimi 644 Inngående eksternt produsert, 16/01208-20

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01407-4 Brosjyre om vold og omsorgssvikt Brosjyre om vold for helsestasjonen Bodø kommune /Magda Hoff Dok. dato: 28.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv 06-11

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/01587-4 Svar på henvendelse Barn i samfunnet - generelt Endre Dingsør 30.06.2017 69 tgående internt produsert, 11/00772-103 Artikkel 19 - om misbruk

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00170-7 - Personalmappe - Offl 23 Dok. dato: 14.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00170-8 - Personalmappe

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/00197-8 Svar på bekymring for fosterhjemmet Barnevern - omsorgsovertakelse Inngående eksternt produsert, 17/01156-10 Oppdrag for Bufdir - veikart til

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00793-4 Kopi av dom i Namdal tingrett Innsyn i dommer om vold og overgrep mot barn 05.07.2018 07.08.2018, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 09/00599-3 Skulestruktur - kommuneplan, økonomiplan og budsjett - Brev til Vik kommune Skulestrukturen i Vik i Sogn Landslaget for nærmiljøskolen /Torodd

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/01-22 Svar fra Innspill om barn i samfunnet - fra En som bryr seg En som bryr seg 07.12.2018 354 Inngående eksternt produsert, 15/00823-48 Oppfølging

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00016-115 Om helseskadelig stråling Mulige helsefarer ved bl.a. HPV-vaksine og stråling fra trådløse nettverk Grete Søgård Dok. dato: 08.06.2016

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00913-7 Kristiansund kommune selger kommunale boliger til private Fritidsaktiviteter i Tempokjelleren Jomar Tørset 28.07.2018 675, Tatt til orientering

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/01872-3 Behandlingen på sykehuset Alenemor med syk sønn Intesar Abdulh 01.11.2016 648 03.11.2016, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00197-7 Bekymring for fosterhjemmet Barnevern - omsorgsovertakelse 17.07.2018 03.08.2018, Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00446-41 Innkalling - 10. møte i NIMs rådgivende utvalg 28.11.2018 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) - Rådgivende utvalg Norges

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/01603-211 Skolen bidrar til ekskludering Mobbesak Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 06-11 Klasse: 27.06.2016, Tatt til orientering

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/00932-37 Invitasjon til møte. Mobbesak. Skolens manglende tiltak. Fylkesmannens rolle. Mobbesak - Inngående eksternt produsert, 16/00446-23 Referat

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-16 Taushetserklæring - ***, kontroll av el.anlegg - Taushetserklæring eksterne Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00477-140 Astmamedisinering Psykofarmaka og selvmord Vally Vegge 22.07.2016 646 03.11.2016, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 11/00947-5

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00127-15 Innspill til nysaldering av statsbudsjettet 2017 Statsbudsjettet 2017 Justis- og beredskapsdepartementet /Anne Guro Dimmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/00831-137 Spørsmål om tilrettelegging for lærlinger Mangelfull opplæring - klager til Fylkesmannen Dok. dato: 08.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv 06-11

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01787-251 Barnevern - klage Barnevernsak - 22.12.2018 01.02.2019, Tatt til orientering tgående internt produsert, 16/00112-4 Svar Varsling Skolesak - psykososialt miljø

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00197-9 Bekymring for fosterhjemmet Barnevern - omsorgsovertakelse 03.08.2018 04.09.2018, Tatt til orientering tgående internt produsert, 13/00014-12

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/01467-7 Oppfølging av barnevernssak Barnevernssak Dok. dato: 21.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 06-11 Klasse: 759 Inngående eksternt produsert, 13/00705-3

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/00170-10 Søknad om permisjon Personalmappe - Offl 23 Dok. dato: 24.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 221 19.07.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00418-39 Barnas beste - Retten tar ferie - KOPI Diverse henvendelser om barn - Eileen Monica Munkvold Eileen Monica Pauline Munkvold Dok. dato: 10.07.2017

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/01603-246 9-a sak - KOPI Mobbesak - 23.04.2019 30.04.2019, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 15/07-30 NOAS forslag til kandidater til styreverv i den nye

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00402-10 Fullmakt Straffesak - familievold 01.03.2019, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 13/00402-11 Oversendelse av dokumenter Straffesak - familievold

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01154-4 Svar på spørsmål om prosedyre i foreldretvist Samvær - foreldrekonflikt Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 10/00722-70 Grov psykisk vold mot barn

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse foreløpig årsregnskap 2018 og overføring av ubrukte bevilgninger - NIM 2019/ /

Offentlig journal. Bekreftelse foreløpig årsregnskap 2018 og overføring av ubrukte bevilgninger - NIM 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.02.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2019 Bekreftelse foreløpig årsregnskap 2018 og overføring av ubrukte bevilgninger - NM Årsregnskap 2018 2019/236-2

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00007-3 Attest Personalmappe - *** *** *** - Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 15/00038-6 Ny henvendelse

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/00521-23 Tilleggskommentar på innspill om hijab på små jenter Generelle innspill om hijab på småjenter - barnehijab Kristin Kvarme 03.07.2019 671 06.08.2019, Tatt til orientering

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00014-7 Statsbudsjettet 2015 - høstsalderingen Statsbudsjettet 2015 Justis- og beredskapsdepartementet /Anders Mathias Johansen Journaldato: 28.08.2015 Tilg. kode: Dok.

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/01004-7 Manglende skoletilbud og et godt skolemiljø Mobbing over lang tid 528 Inngående eksternt produsert, 14/00847-141 Spørsmål om barnevernet - generelt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 09/00850-16 Svar på invitasjon til MGP jr 5. november Melodi Grand Prix jr. NRK /Hilde Klæth 19.10.2016 673 tgående internt produsert, 12/01153-13 Hei

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/00521-19 Innspill om hijab på småjenter Generelle innspill om hijab på småjenter - barnehijab Kristin Kvarme 10.04.2019 671 Besvart med utgående dokument Inngående eksternt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00014-11 Misbruk og grov vold Barnevernssak - autisme - 27.06.2018 10.08.2018, Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 15/00233-11

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00036-8 Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2015, RA-0182 Egenmeldt sykefraværsstatistikk 2015 Statistisk sentralbyrå Offl 13 Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00056-21 Referat fra møte - Personalmappe - ***,*** - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 07.09.2016 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00932-84 Dokumenter til saksbehandling - Mobbesak 9a - klage til dir Skolesak - skolemiljø - Journaldato: Tilg. kode: 31.05.2018, Tatt til orientering

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03445-1 Endring av oppholdstid - - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/02812-4

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02795-53 Søknad og CV - Ledig stilling som Tilskuddsansvarlig / Økonomisk kontroller - NAV Vennesla - st. ref. (2844614419) - Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02308-9 Krav om erstatning Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Kvalitetsseksjonen Dok. dato: 25.06.2019 Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/01709-4

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00669-6 Svar på spørsmål om råd i foreldretvist Foreldretvist - samværsavtale tgående internt produsert, 11/01477-79 Svar på spørsmål rundt omskjæring av guttebabyer Tilbakemeldinger

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 10/02184-17 Informasjon om ny kontaktperson hos Invitasjon til å fornye virksomhetens IA-avtale NAV Arbeidslivssenter Oslo /Karina Therese Dokken Journaldato:

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00418-40 Kritikk av barnevernet og systemet Diverse henvendelser om barn - Eileen Monica Munkvold 22.09.2019 tgående internt produsert, 15/01501-5 Svar på innspill om barnas

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00384-14 Barn på motorsykkel Barnefordeling - økonomi 05.06.2018, Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 16/00958-19 Oppdatering

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00932-114 Skolemiljø. tdanningsdirektoratets saksbehandling og opplæringslovens virkeområde - Skolesak - skolemiljø - 13.11.2018 06.12.2018, Besvart

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/00173-49 Rapportering til Språkrådet 2016 Rapporteringar om målbruk i offentleg teneste (nynorsk-bokmål) Språkrådet Dok. dato: 25.01.2017 Arkivdel:

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/00624-4 Svar på spørsmål om samvær med far Foreldrekonflikt - barnevernet - samvær Journaldato: Tilg. kode: 15.08.2017 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00173-48 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2016 Rapporteringar om målbruk i offentleg teneste (nynorsk-bokmål) Språkrådet Journaldato: Tilg.

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00418-38 Barn på Pokèmon-jakt gikk i jernbanesporet Diverse henvendelser om barn - Eileen Monica Munkvold Eileen Monica Pauline Munkvold 22.04.2017

Detaljer

Nasjonalt ID Senter - Offentlig journal

Nasjonalt ID Senter - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/00019-8 Deltakerliste for Kystvaktens Schengenkurs i uke 39-2016 Førstelinjekurs i ID-arbeid Kystvakten 2015/2016 Kystvakten /Fagleder Ressurskontroll Inngående eksternt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00446-43 Referat fra 10. møte i NIMs Rådgivende utvalg Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) - Rådgivende utvalg Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00750-21 Takk for sist - noen oppfølgingspunkter Nettverk for medvirkning i opplæringen (NEMIO) NICEF Norge /Ellen Sandøe Redd Barna /Anne Elin Kleva

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/00176-9 Søknad om forlengelse av permisjon Personalmappe - Offl 23 Dok. dato: 16.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 221 18.08.2016, Besvart

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 12/00932-85 To spørsmål til mobbesak 15.06.2018 15.06.2018, Besvart pr telefon Inngående eksternt produsert, 12/00932-86 Mobbing og fraværsregistrering - To spørsmål mobbesak

Detaljer

Nasjonal implementering av barnekonvensjonen

Nasjonal implementering av barnekonvensjonen Nasjonal implementering av barnekonvensjonen 2015-2018 Nasjonal arbeidsgruppe, epostnettverk i embetene, rapporter, planer, økonomi, søknader, møter m/departement, direktorat, Barneombudet, Unicef, sivilombudsmannen,

Detaljer

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sarpsborg, 20.11.2015 Bakgrunn for dagen

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01293-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 10/01445-12 Tilbud om stilling - Personalmappe

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00109-3 Avtale om bistand Konsulentbistand Karl Inge Rotmo Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 049 12.08.2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00005-4 Renteregulering 01.08.2017 Kommunalbanken - Renteregulering Kommunalbanken Norge AS 7/19/2017 104 Inngående eksternt produsert, 17/00005-5

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/01166-2 Askøy barnevern og kommune Barnevernets inkompetanse Dok. dato: 14.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 06-11 Klasse: 750 21.01.2016, Besvart med utgående

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/00902-5 Reaksjon på barneombudets uttalelser om barnevernet Barnevern - barn plassert utenfor hjemmet 04.04.2018, Besvart med utgående dokument Inngående

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/01603-227 Klage - Mobbesak - Journaldato: Tilg. kode: 17.03.2017, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 15/00253-10 Kommentar - Innstilling

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/01603-209 Møte med Fylkesmannen - Vår henvendelse fra igår - møte i dag Mobbesak Dok. dato: 18.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 06-11 Klasse: 09.05.2016,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00151-4 Søknad og CV Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 26.09.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 07.11.2017, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/01748-45 Invitasjon til møte om skolemiljø - 28./30. nov evt. uke 49-2016 Djupedalutvalget - opplæringsloven 9a - retten til et godt psykososialt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Revidert instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten Revidert instruks for behandling

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/00269-28 Foreldretvist Barnefordeling - 23.03.2019 30.04.2019, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/01053-26 P-stav på barn Barnevern - klage på barnevernet

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-17 Taushetserklæring - *** - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 26.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 tgående internt produsert, 15/00089-11

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-21 Brev med program til foredragsholder Riksadvokaten /Tor-Aksel Busch tgående internt produsert, 15/00002-22 Brev med program til foredragsholder Advokatfirmaet

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01624-3 Erstatningssak 2013/01993 - Faktura Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 20.03.2018 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02097-5 Erstatningssak 2013/03816

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 11/01477-68 NPF og aldersgrense for rituell omskjæring av gutter Tilbakemeldinger på høringssvar/utspill om omskjæring av gutter Bjarne Hansen

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00870-14 Søknad - Line Linea Kaasa Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00870-15 Tilbud om ansettelse - Journaldato:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00071-10 Avgivelse av personell Avgivelse av personell til pågående etterforsking Politiets sikkerhetstjeneste Dok. dato: 13.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00932-31 Kopi av svar fra Fylkesmannen - mobbesak Mobbesak - 23.11.2017 04.12.2017, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 13/01193-8

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00043-18 Taushetserklæring - ***, renholdsleder Toma - Taushetserklæring eksterne Journaldato: 15.11.2016 Tilg. kode: Dok. dato: 08.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00932-32 Orientering mobbesak Mobbesak - 16.11.2017 07.12.2017, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 13/01193-13 Svar på forslag til

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-15 Taushetserklæring - ***, renholdsleder Toma - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 10.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 10.05.2016,

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 17/00003-5 Melding om vedtak Selskapsavtale og Eieravtale PPD Midt-Finnmark PPD Midt-Finnmark 130 Inngående eksternt produsert, 17/00004-1 Søknad.pdf Søknad

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00002-7 tbetaling av lån Startlån 2017 Husbanken 252 Inngående eksternt produsert, 17/00002-8 Startlån videreutlån- serielån- flyt Startlån 2017

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00089-17 Statsregnskapet 2016 - Første leveranse fra DFØ til bekreftelse og oppfølging Journaldato: 31.01.2017 Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00327-10 NAV gir begrenset støtte til hørselshemmede barns familie - Kommunens behandling av funksjonshemmede barn - 648 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00279-3 Forlengelse av ditt verv i Spesialenheten for politisaker til 31.12.2019 Journaldato: Tilg. kode: Sjefen for Spesialenheten /Jan Egil Presthus Dok. dato: 15.12.2017

Detaljer

HELSE SØR-ØST. Offentlig journal. Journaldato Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl.

HELSE SØR-ØST. Offentlig journal. Journaldato Journalenhet: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl. HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.01.2016 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl. forside: 7 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 01.02.2016

Detaljer