Barneombudet - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barneombudet - Offentlig journal"

Transkript

1 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/ Svar på bekymring for fosterhjemmet Barnevern - omsorgsovertakelse Inngående eksternt produsert, 17/ Oppdrag for Bufdir - veikart til en universelt utformet nærskole i forespørsel om møte med Bufdir - ekspertgruppe for utforming av universelt utformet skole Oslo Economics /Hans David Rognlien , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 17/ Svar på mail med spørsmål om møte med Bufdir - ekspertgruppe for utforming av universelt utformet skole Oslo Economics /Hans David Rognlien Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 17/ Kopi av søknad om økonomisk oppreisning og beklagelse fra rektor og skolesjef Skolesak - skolemiljø - Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 17/ Tilbakemelding - økonomisk oppreisning - mobbing - skolebytte Skolesak - skolemiljø , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 17/ Informasjon om lederskifte SMR Lucy Smiths Barnerettighetsdag 2018 Senter for Menneskerettigheter /Ragnhild Helene Hennum , Tatt til orientering

2 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 18/ Snoking i mobiler - aftenposten junior Pressehenvendelser 2018 Aftenposten Junior /Randi Midtskog Offl tgående internt produsert, 18/ Reply to request for interview from Chinese magazine in Nordic Pressehenvendelser 2018 Nordic Chinese Communication magazin /Cheng Gang tgående internt produsert, 18/ Reply - ENOC draft statement on child and adolescent mental health: DL for comments ENOC ENOC (European Network of Ombudspersons for Children) /Polina Atanasova tgående internt produsert, 18/ Behandlingstilbudet til barn med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori Behandlingstilbud til barn med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori Helse- og omsorgsdepartementet /Bent Høie 643 tgående internt produsert, 18/ Svar - rapport om barnevernet og barnekonvensjonen Innspill om barnevernet - tgående internt produsert, 18/ Svar på henvendelse Barnevernssak - begrensing av kontakt med familie

3 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 18/ Kontaktinformasjon til advokaten Sak som involverer barnevern, psykisk helsevern og politiet tgående internt produsert, 18/ Opplysning i saken Rettssak - stevning av kommune grunnet forsømmelser - invaliditet Inngående eksternt produsert, 18/ Høring - Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Skole - psykososialt Helse- og omsorgsdepartementet , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 18/ Ordrebekreftelse, mobiltelefoni Phonero - Mobilabonnement hos Phonero , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 18/ Ordrebekreftelse, mobiltelefoni - 2 Phonero - Mobilabonnement hos Phonero , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 18/ Bestilling av abonnement Phonero - Mobilabonnement hos Phonero /Support Phonero , Tatt til etterretning

4 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 18/ Svar på tilbakemelding om nyhetsoppslag: Kurs for alle foreldre Nyhetsoppslag med - kurs for alle som skal bli foreldre Berit Edvarda Nonskar Inngående eksternt produsert, 18/ Purring - førespurnad om deltaking på Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin medarbeidardag Fylkesmannen i Møre og Romsdal - medarbeiderdager "Betre oppvekst" og barnekonvensjonen Fylkesmannen i Møre og Romsdal /Anne Mette Nerbøberg , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 18/ Avslag på førespurnad om deltaking på Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin medarbeidardag Fylkesmannen i Møre og Romsdal - medarbeiderdager "Betre oppvekst" og barnekonvensjonen Fylkesmannen i Møre og Romsdal /Anne Mette Nerbøberg tgående internt produsert, 18/ Spørsmål om klageinstans - standpunktkarakter Resolusjon om Fylkesmannen som klageinstans for elever Grønn ngdom Rogaland /Cecilie Holmen 530 tgående internt produsert, 18/ Skolesak - spesialundervisning tgående internt produsert, 18/ Feilmelding på faktura Feilmelding ved fakturering PricewaterhouseCoopers AS (PwC) /Lene Stensrud

5 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 18/ Svar fra Barnevernssak tgående internt produsert, 18/ Svar på spørsmål om ivaretagelsen av utviklingshemmede barns rett til å bli hørt tviklingshemmede barns rett til å velge bosted tgående internt produsert, 18/ Svar på forslag til endring i barnelova - barns rett til samvær med omsorgspersoner Barns rett til samvær med omsorgspersoner tgående internt produsert, 18/ Svar på spørsmål om barnebidrag Foreldrekonflikt - barnebidrag tgående internt produsert, 18/ Svar på spørsmål om hva bør barn vite om voksenproblemer Barnevernssak - barns kjennskap til voksenproblemer tgående internt produsert, 18/ Svar på spørsmål rundt foreldres rett og plikter for oppfølging av 14-åring Foreldres rett og plikter for oppfølging av 14-åring

6 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 18/ E-post til info Barnevernssak - samværskonflikt , Tatt til orientering tgående internt produsert, 18/ Svar på spørsmål om barnekonvensjonen i asylsak - Dublinavtalen Barnekonvensjonen i asylsak Inngående eksternt produsert, 18/ Informasjon om høstens lokale lønnsforhandlinger Lokale lønnsforhandlinger 2018 Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) /Kari Bruu Inngående eksternt produsert, 18/ Spørsmål om foreldre/foresattes samtykkekompetanse etter ny personopplysningslov- GDPR Samtykkekompetanse for barn etter ny personopplysningslov (GDPR) NRK Super /Charlotte Buck Christoffersen , Besvart pr telefon Inngående eksternt produsert, 18/ Forespørsel om bidrag på Generasjonskonferansen, mars 2019 Nordland fylkeskommune - Generasjonskonferansen 2019 Nordland fylkeskommune /Åshild Opøyen Inngående eksternt produsert, 18/ Forespørsel om møte for å diskutere Kirkens Bymisjon Vestfolds arbeid med sårbare barn og unge - tiltakene Innsattes barn, Fritidshuset og Myrsnipa - åpen dato Kirkens Bymisjon Vestfold - arbeid med sårbare barn og unge - tiltakene Innsattes barn, Fritidshuset og Myrsnipa Kirkens Bymisjon, Vestfold /Ida Stang Myrvang

7 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 18/ Forespørsel om samtale/møte om samarbeid og fylkesnemndenes 25-års markering Fylkesnemnda - Sentralenheten - Samarbeid og 25-års markering Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker /Dag Christian Klevås Rye , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 18/ Forespørsel om bidrag på Fylkesmannen i Buskeruds samling for barnehage- og skolemyndigheten 4. desember 2018 Fylkesmannen i Buskerud - samling for barnehage og skolemyndigheten Fylkesmannen i Buskerud /Anita Rolland F. Fuglesang , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 18/ Invitasjon til innlegg om barns deltakelse i forskning - Forskningsdagene NKVTS - Forskningsdagene på Litteraturhuset - arrangement Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) /Inger Elise Birkeland Inngående eksternt produsert, 18/ Invitasjon til ngdom og Fritids 40-årsjubileum og lansering av prosjektet "Se meg" ngdom og Fritid - 40-årsjubileum ngdom og Fritid /Amund Røhr Heggelund

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00793-4 Kopi av dom i Namdal tingrett Innsyn i dommer om vold og overgrep mot barn 05.07.2018 07.08.2018, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00197-9 Bekymring for fosterhjemmet Barnevern - omsorgsovertakelse 03.08.2018 04.09.2018, Tatt til orientering tgående internt produsert, 13/00014-12

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00913-7 Kristiansund kommune selger kommunale boliger til private Fritidsaktiviteter i Tempokjelleren Jomar Tørset 28.07.2018 675, Tatt til orientering

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00236-18 Tolkningsuttalelse Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven 2-3 annet ledd bokstav a Tolkningsuttalelser fra Bufdir - barnevern Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/01-22 Svar fra Innspill om barn i samfunnet - fra En som bryr seg En som bryr seg 07.12.2018 354 Inngående eksternt produsert, 15/00823-48 Oppfølging

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/00521-19 Innspill om hijab på småjenter Generelle innspill om hijab på småjenter - barnehijab Kristin Kvarme 10.04.2019 671 Besvart med utgående dokument Inngående eksternt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/02184-18 Avtale om møte med IA-kontakt Karina Therese Dokken IA-avtale mellom NAV og NAV Arbeidslivssenter Oslo /Karina Therese Dokken 25.04.2018

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/01477-73 Lov om rituell omskjæring av guttebarn fra 20.juni 2014. Tilbakemeldinger på høringssvar/utspill om omskjæring av gutter Robin Kirkhus 25.07.2017

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00805-4 Innlegg for Rådet for psykisk helse Konferanse: Samhandling på barns premisser - 8. april 2015 - Rådet for psykisk helse Rådet for psykisk

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00477-142 Bekymring etter NRK-innslag om far med liten datter på tur Innspill fra Vally Vegge Vally Vegge 25.11.2018 646 07.01.2019, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/01477-71 Omskjæring av gutter Tilbakemeldinger på høringssvar/utspill om omskjæring av gutter Khaled Hakimi 644 Inngående eksternt produsert, 16/01208-20

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/01073-23 Takk for svar Skole - psykososialt skolemiljø - 22.07.2016 528 20.09.2016, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/01073-24

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00197-7 Bekymring for fosterhjemmet Barnevern - omsorgsovertakelse 17.07.2018 03.08.2018, Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/00521-23 Tilleggskommentar på innspill om hijab på små jenter Generelle innspill om hijab på småjenter - barnehijab Kristin Kvarme 03.07.2019 671 06.08.2019, Tatt til orientering

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00477-141 Kommentar til TV 2s dokumentar Født i feil kropp Psykofarmaka og selvmord Vally Vegge 10.03.2017 646 21.04.2017, Tatt til orientering Inngående

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/00817-9 Svar på spørsmål om brudd på taushetsplikten PPT-utredning i forbindelse med skolestart Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00446-43 Referat fra 10. møte i NIMs Rådgivende utvalg Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) - Rådgivende utvalg Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01469-6 Svar på henvendelse om kurs for leger i å fange opp vold mot barn Seminar og åpent publikumsmøte om vold mot barn - 23. og 24. april 2015 Norsk

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00446-41 Innkalling - 10. møte i NIMs rådgivende utvalg 28.11.2018 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) - Rådgivende utvalg Norges

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/01587-4 Svar på henvendelse Barn i samfunnet - generelt Endre Dingsør 30.06.2017 69 tgående internt produsert, 11/00772-103 Artikkel 19 - om misbruk

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 09/00599-3 Skulestruktur - kommuneplan, økonomiplan og budsjett - Brev til Vik kommune Skulestrukturen i Vik i Sogn Landslaget for nærmiljøskolen /Torodd

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/01531-4 Skolesituasjon Dusjing på skolen 529 22.09.2016, Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/00065-2 Møte om Barneloven med FrPs

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00669-6 Svar på spørsmål om råd i foreldretvist Foreldretvist - samværsavtale tgående internt produsert, 11/01477-79 Svar på spørsmål rundt omskjæring av guttebabyer Tilbakemeldinger

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01154-4 Svar på spørsmål om prosedyre i foreldretvist Samvær - foreldrekonflikt Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 10/00722-70 Grov psykisk vold mot barn

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00170-7 - Personalmappe - Offl 23 Dok. dato: 14.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00170-8 - Personalmappe

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00947-6 Svar på henvendelse med kopi av klage til barnevernet på manglende samvær Barnevernssak - manglende samvær med barn/barnebarn i fosterhjem Dok.

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/00521-22 Svar - Tilleggskommentar på innspill om hijab på små jenter Generelle innspill om hijab på småjenter - barnehijab Kristin Kvarme 671 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/00932-35 Klagesak mobbing - FM oppfølging - ny anmeldelse Mobbesak - Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 14/01073-52 Dom tingrett

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00932-84 Dokumenter til saksbehandling - Mobbesak 9a - klage til dir Skolesak - skolemiljø - Journaldato: Tilg. kode: 31.05.2018, Tatt til orientering

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00418-40 Kritikk av barnevernet og systemet Diverse henvendelser om barn - Eileen Monica Munkvold 22.09.2019 tgående internt produsert, 15/01501-5 Svar på innspill om barnas

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/00902-5 Reaksjon på barneombudets uttalelser om barnevernet Barnevern - barn plassert utenfor hjemmet 04.04.2018, Besvart med utgående dokument Inngående

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/00269-28 Foreldretvist Barnefordeling - 23.03.2019 30.04.2019, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/01053-26 P-stav på barn Barnevern - klage på barnevernet

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01787-251 Barnevern - klage Barnevernsak - 22.12.2018 01.02.2019, Tatt til orientering tgående internt produsert, 16/00112-4 Svar Varsling Skolesak - psykososialt miljø

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00384-14 Barn på motorsykkel Barnefordeling - økonomi 05.06.2018, Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 16/00958-19 Oppdatering

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00014-11 Misbruk og grov vold Barnevernssak - autisme - 27.06.2018 10.08.2018, Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 15/00233-11

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01407-4 Brosjyre om vold og omsorgssvikt Brosjyre om vold for helsestasjonen Bodø kommune /Magda Hoff Dok. dato: 28.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv 06-11

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/00932-37 Invitasjon til møte. Mobbesak. Skolens manglende tiltak. Fylkesmannens rolle. Mobbesak - Inngående eksternt produsert, 16/00446-23 Referat

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/00016-117 Helseskadelig stråling Mulige helsefarer ved bl.a. HPV-vaksine og stråling fra trådløse nettverk Grete Søgård 04.10.2016 647 tgående internt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01787-250 Diskriminering 2018/2019 Barnevernsak - 21.12.2018 01.02.2019, Tatt til orientering tgående internt produsert, 16/00446-45 Innspill til NIM supplerende rapport

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03445-1 Endring av oppholdstid - - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/02812-4

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00932-114 Skolemiljø. tdanningsdirektoratets saksbehandling og opplæringslovens virkeområde - Skolesak - skolemiljø - 13.11.2018 06.12.2018, Besvart

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00750-21 Takk for sist - noen oppfølgingspunkter Nettverk for medvirkning i opplæringen (NEMIO) NICEF Norge /Ellen Sandøe Redd Barna /Anne Elin Kleva

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00932-94 Informasjon. Behov for oppklaring - felles forståelse av skolens håndtering. Mobbesak. Skolesak - skolemiljø - 28.08.2018 19.09.2018, Tatt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01329-10 Økonomisk støtte for aleneforsørger, grunnet utvisning av den ene forelder tlendingssak - utvisning Journaldato: Tilg. kode: 10.05.2019 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00402-10 Fullmakt Straffesak - familievold 01.03.2019, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 13/00402-11 Oversendelse av dokumenter Straffesak - familievold

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00932-87 Langvarig mobbing - klage til dir - tiltak og evaluering Skolesak - skolemiljø - Journaldato: Tilg. kode: 20.06.2018, Tatt til orientering

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00173-48 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2016 Rapporteringar om målbruk i offentleg teneste (nynorsk-bokmål) Språkrådet Journaldato: Tilg.

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00847-147 Kommentarer på kurs for helsesøstre etc. Å snakke med barn om vanskelige tema. Barnevernet - meninger - 05.03.2018 22.03.2018, Tatt til

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00016-115 Om helseskadelig stråling Mulige helsefarer ved bl.a. HPV-vaksine og stråling fra trådløse nettverk Grete Søgård Dok. dato: 08.06.2016

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-16 Taushetserklæring - ***, kontroll av el.anlegg - Taushetserklæring eksterne Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/01338-3 Informasjon og spørsmål om datter i barnebolig Barn med funksjonsnedsettelser - vanskelig avlastningssituasjon 26.04.2018, Besvart med utgående

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01024-4 Tilbakemelding på innspill til seminaret og møte med medarbeiderne Familiekontoret i Førde - seminar om delt omsorg for dei minste barna - 31.10.2007 Familiekontoret

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00932-89 Skolesak - langvarig mobbing - NRK Finnmark Skolesak - skolemiljø - Journaldato: Tilg. kode: 27.06.2018, Tatt til orientering Inngående

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00177-4 Svar på oppsigelse av stilling Personalmappe - Offl 23 25.10.2018 Personalarkiv tgående internt produsert, 12/00932-106 Svar på henvendelse

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00253-21 Sverige har 20 års erfaring med delt bosted som rettsnorm. (Barnelovsutvalget) Meninger og innspill om barneloven - likestilt foreldreskap Hans Petter Goller 423

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00521-22 Tilbud om forlengelse av vikariat Journaldato: Tilg. kode: Seksjon virksomhetsdata og ressursplanlegging Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/00170-10 Søknad om permisjon Personalmappe - Offl 23 Dok. dato: 24.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 221 19.07.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00011-22 Forslag til endringer i offentleglova - høring 16.08.2018, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 18/00011-23 Forslag om etablering av et lavterskeltilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00992-44 Sier opp sin stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon resepsjon og dokumentasjonssenter øvre Telemark Dok. dato: 29.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-17 Taushetserklæring - *** - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 26.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 tgående internt produsert, 15/00089-11

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 12/00932-85 To spørsmål til mobbesak 15.06.2018 15.06.2018, Besvart pr telefon Inngående eksternt produsert, 12/00932-86 Mobbing og fraværsregistrering - To spørsmål mobbesak

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00418-39 Barnas beste - Retten tar ferie - KOPI Diverse henvendelser om barn - Eileen Monica Munkvold Eileen Monica Pauline Munkvold Dok. dato: 10.07.2017

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/01603-246 9-a sak - KOPI Mobbesak - 23.04.2019 30.04.2019, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 15/07-30 NOAS forslag til kandidater til styreverv i den nye

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal kommunikasjon og servicetjenester Inngående eksternt produsert, 13/55832-1 Tannlege - Statistikk med forespørsel om takstbruk - Justina Haukelid Korrespondanse - Tannlege - Justina Haukelid JSTINA HAKELID

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 10/02184-17 Informasjon om ny kontaktperson hos Invitasjon til å fornye virksomhetens IA-avtale NAV Arbeidslivssenter Oslo /Karina Therese Dokken Journaldato:

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/01872-3 Behandlingen på sykehuset Alenemor med syk sønn Intesar Abdulh 01.11.2016 648 03.11.2016, Besvart med utgående dokument tgående internt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00932-73 Hjelp i mobbesaken Skolesak - skolemiljø - Journaldato: Tilg. kode: 11.04.2018, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 12/00932-75

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/01792-1 Personalmappe Avskjermet HR-avdeling Dok. dato: 10.03.2018 Arkivdel: Personalmapper fra Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/02094-10 Personalmappe Avskjermet

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/00624-4 Svar på spørsmål om samvær med far Foreldrekonflikt - barnevernet - samvær Journaldato: Tilg. kode: 15.08.2017 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/01748-40 Forspørsel om møte om regjeringens mobbestrategi, 20. el. 21.09.2016 Djupedalutvalget - opplæringsloven 9a - retten til et godt psykososialt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00127-15 Innspill til nysaldering av statsbudsjettet 2017 Statsbudsjettet 2017 Justis- og beredskapsdepartementet /Anne Guro Dimmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00206-9 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (3917157059) Personalmappe - Bjørg I Våge Journaldato: Tilg. kode: U Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 13.09.2018 Arkivdel:

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/317-45 Sykepermisjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv 25.08.2016, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00014-7 Statsbudsjettet 2015 - høstsalderingen Statsbudsjettet 2015 Justis- og beredskapsdepartementet /Anders Mathias Johansen Journaldato: 28.08.2015 Tilg. kode: Dok.

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00811-9 Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger - NAV Nesodden Avdeling for oppfølging Dok. dato: 24.07.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00099-6 Videre oppfølging av interne og eksterne tidstyver Tidstyvarbeidet Justis- og beredskapsdepartementet /Matora Yoga Journaldato: 22.11.2016 Tilg. kode:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00121-7 Arbeidsavtale - midlertidig - forlengelse engasjement til - Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 10.05.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehusbygg HF - Offentlig journal

Sykehusbygg HF - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00212-9 Møte - Personalmappe - Journaldato: 8/21/2017 Tilg. kode: 8/16/2017 Personalmapper Inngående eksternt produsert, 16/00218-12 - Personalmappe

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00036-8 Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2015, RA-0182 Egenmeldt sykefraværsstatistikk 2015 Statistisk sentralbyrå Offl 13 Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, /018-29 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 11.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02335-11 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01624-3 Erstatningssak 2013/01993 - Faktura Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 20.03.2018 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02097-5 Erstatningssak 2013/03816

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 10.06.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 06 Helse Sør-Øst RHF Utskrifisdato

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/00176-9 Søknad om forlengelse av permisjon Personalmappe - Offl 23 Dok. dato: 16.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 221 18.08.2016, Besvart

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/01603-209 Møte med Fylkesmannen - Vår henvendelse fra igår - møte i dag Mobbesak Dok. dato: 18.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 06-11 Klasse: 09.05.2016,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/01423-18 Oppfølging av telefonsamtale - angående norska erfarenheter med inkorporering av barnekonvensjonen Hjelp til Sverige i forbindelse med Inkorporering av barnekonvensjonen

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/02335-12 Svar - Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak - Advokat Svein-Harald Foss Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 13.03.2019 Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00056-25 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 29.11.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00178-5 Attest - Personalmappe - Offl 23 05.09.2018 Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/01603-236 - Mobbesak - 21.08.2018 19.09.2018, Tatt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02795-53 Søknad og CV - Ledig stilling som Tilskuddsansvarlig / Økonomisk kontroller - NAV Vennesla - st. ref. (2844614419) - Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00089-15 Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjørert i det statlige tariffområdet Statsbudsjettet 2016 Justis- og beredskapsdepartementet Journaldato: 12.10.2016

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00151-4 Søknad og CV Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 26.09.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 07.11.2017, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00109-3 Avtale om bistand Konsulentbistand Karl Inge Rotmo Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 049 12.08.2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 1/6-2 Henvendelse om midlertidig utvidelse av Læringssenteret MIDLERTIDIG TVIDELSE AV GJØVIK LÆRINGSSENTER Anne Berit Nomerstad Journaldato: 1//216 Tilg. kode: 12/3/21

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00089-17 Statsregnskapet 2016 - Første leveranse fra DFØ til bekreftelse og oppfølging Journaldato: 31.01.2017 Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal - Offentlig journal I, 1.04.2017 tgående internt produsert, 16/00141-2 16-00141-2 Tilsynsrapport Aquanono Group AS Søknad om godkjenning av lokaler iht. forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/01467-7 Oppfølging av barnevernssak Barnevernssak Dok. dato: 21.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 06-11 Klasse: 759 Inngående eksternt produsert, 13/00705-3

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00056-9 Avtale om arbeidsgiverfinansiert tjenestemobiltelefon Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 09.05.2016 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00420-49 Søknad og CV - Sykepleier/Spesialsykepleier - st. ref. (4051821357) Personalmappe - Randi Ottestad Iversen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 02.04.2019 Arkivdel:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-21 Brev med program til foredragsholder Riksadvokaten /Tor-Aksel Busch tgående internt produsert, 15/00002-22 Brev med program til foredragsholder Advokatfirmaet

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00010-10 Solhaugen Miljøhjem - påminnelse om manglende radonresultater TILSYN VED SOLHAGEN MILJØHJEM 'anita.lohre@solhaugen.no' /Anita Løhre 'Solhaugen

Detaljer