Barneombudet - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barneombudet - Offentlig journal"

Transkript

1 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/ Omskjæring av gutter Tilbakemeldinger på høringssvar/utspill om omskjæring av gutter Khaled Hakimi 644 Inngående eksternt produsert, 16/ Nyhetsbrev om konsensuskonferansen om LAR Internasjonal konferanse om LAR-behandling og graviditet Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) /Tone Øiern 356 tgående internt produsert, 16/ Svar på henvendelse - LAR-pasient og IVF-behandling - Den sentrale kliniske etikkkomiteen ved OS LAR - kontakt med ulike fagmiljøer og brukerorganisasjoner Norsk barnelegeforening /Thor Willy Rud Hansen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Spørsmål til master i pedagogisk ledelse - spesialundervisning i skole og barnehage Kommentarer på BMF-prosjektet: Spesialundervisning Gerran Tangye Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 16/ Svar på kommentar til spesialundervisning i skole og barnehage Kommentarer på BMF-prosjektet: Spesialundervisning Gerran Tangye Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 557 Inngående eksternt produsert, 17/ Avskjedshilsen fra Barnombudsmannen i Sverige ENOC Barnombudsmannen i Sverige /Fredrik Malmberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: , Tatt til orientering

2 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/ My dear ENOC friends - Farewell ENOC Børneombudsmanden på Island /Margrét María Sigurðardóttir , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 17/ Sletting av bruker-konto Spørsmål om sosiale medier og apper Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 637 tgående internt produsert, 17/ Svar på spørsmål om sletting av brukerkonto Spørsmål om sosiale medier og apper Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 637 Inngående eksternt produsert, 17/ Kopi av brev til skole og kommune ledelsen Mobbesak - mangel på tiltak - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/ Svar fra Grimstad kommune - KOPI Mobbesak - mangel på tiltak - Inngående eksternt produsert, 17/ Læringsmiljøet ved Fjære skole - Mobbesak - klage til Fylkesmannen - brudd på opplæringslovens 9A Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse:

3 - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 17/ Svar på henvendelse om læringsmiljøet ved Fjære skole Mobbesak - klage til Fylkesmannen - brudd på opplæringslovens 9A Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/ Kopi av klage på manglende vedtak i mobbesak Mobbesak med voldsepisoder tgående internt produsert, 17/ Svar på henvendelse med kopi av klage på manglende vedtak i mobbesak Mobbesak med voldsepisoder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål om barnevernets vurderinger Foreldrekonflikt - samværssabotasje Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 423 Inngående eksternt produsert, 17/ Sammendrag av NICEF Norges to rundbordskonferanser om FNs bærekraftsmål og barn i Norge. Paneldebatt om FNs bærekraftsmål i Norge med fokus på barns rettigheter 9. mai 2017 NICEF Norge /Ivar Stokkereit 351 Inngående eksternt produsert, 17/ Asylum application Asylsak - avslag - syk sønn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 648

4 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/ Svar fra direktoratet dirs oppsummering av Fylkesmennenes årsrapport for anmodning om innsyn tdanningsdirektoratet /Bente Barton Dahlberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: tgående internt produsert, 17/ Høring - undervisningsvurdering i videregående opplæring Høring - undervisningsvurdering i videregående opplæring tdanningsdirektoratet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/56-3 Videre innspill Taushetsplikten i skolen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 17/85-2 Svar på spørsmål om mobbing - klassekontakt Mobbing - klassekontakters rolle Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/93-3 Tilbakemelding Temadag for innsatte - Ila fengsel og forvaringsanstalt Ila fengsel og forvaringsanstalt /Mona Skutle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål om gruppestørrelser, alder og avdelinger - barnehage Barnehage - gruppestørrelser, alder og avdelinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 510

5 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål om flytting og stipend Videregående skole - flytting og stipend 539 tgående internt produsert, 17/ Svar på spørsmål om flytting og stipend Videregående skole - flytting og stipend Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 539 Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål om regelverket rundt barn som skader seg i barnehagen Barn som skader seg i barnehagen Morten Haugen 519 Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål om avhør av barn i barnevernssaker Barnevernssak - avhør av barn 750 Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål om krav til ulike fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter og krav Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 17/ Opplæring og vurdering i videregående opplæring - ikke-diskriminerende regelverk Opplæring og vurdering i videregående opplæring - ikke-diskriminerende regelverk tdanningsdirektoratet /Bente Barton Dahlberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 520

6 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/ Innspill om barnedrap begått av mindreårig Barnedrap begått av mindreårig Elevombudet i Søgne kommune /Tone Martha Sødal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 669 Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål om filming under samvær Barnevern - fagprogrammet Familia - filming under samvær Visma Familia Barnevern /Eirik Saltnes 759 Inngående eksternt produsert, 17/ Invitasjon til åpningen av konferanse om NTNs forskning «Det nye barnevernet» / ny barnevernstrategi for Trondheim kommune Konferanse om NTNs forskning «Det nye barnevernet» / ny barnevernstrategi for Trondheim kommune Trondheim kommune /Camilla Trud Nereid 356 Inngående eksternt produsert, 17/ Høring - opphevelse av konsesjonsordningen for framvisning av film (kinokonsesjon) Høring - opphevelse av konsesjonsordningen for framvisning av film (kinokonsesjon) Kulturdepartementet , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 17/ Høring - forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv Høring - forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv Helse- og omsorgsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål om flytting av barn Foreldreansvar og skolekrets Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 523

7 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/ Fritidsaktiviteter i Tempokjelleren - KOPI Fritidsaktiviteter i Tempokjelleren Jomar Toerset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 17/ Invitasjon til å holde innlegg på konferanse om implementering av nye retningslinjer for helsestasjoner Konferanse om implementering av nye retningslinjer for helsestasjoner Fylkesmannen i Oslo og Akershus, helseavdelingen /Jorunn Hunderi 356 Inngående eksternt produsert, 17/ Høring - forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven Høring - forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 tenriksdepartementet Inngående eksternt produsert, 17/ Høring - Invitasjon til skriftlige innspill om tvangslov Høring - Invitasjon til skriftlige innspill om tvangslov Tvangslovutvalget Inngående eksternt produsert, 17/ Invitasjon til å gi innspill til oppsummeringskonferanse for En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan mot vold og overgrep mot barn og ungdom ( ) Oppsummeringskonferanse for En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan mot vold og overgrep mot barn og ungdom ( ) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) /Ida Sellereite Fjell 753 Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål om mobbing på fritiden Mobbing på fritiden

8 - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/ Informasjon om ny taushetspliktbestemmelse i arbeidsmiljøloven 2 A-4 Ny taushetspliktbestemmelse i arbeidsmiljøloven 2 A-4 Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) 019 Inngående eksternt produsert, 17/ Informasjon om artikkel om barnefedme Barnefedme Senter for sykelig overvekt seksjon barn og unge /Anette Steen-Hansen Krøglid 643 Inngående eksternt produsert, 17/ Barnevernssak - flere bekymringsmeldinger henlagt Barnevernssak 753 Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål om å flytte ut Flytte ut Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 421 Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål om deling av bilder av barn på Instagram Bildedeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 17/ Spørsmål om forebygging av skilsmisser Forebygging av skilsmisser Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 422

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 09/00599-3 Skulestruktur - kommuneplan, økonomiplan og budsjett - Brev til Vik kommune Skulestrukturen i Vik i Sogn Landslaget for nærmiljøskolen /Torodd

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/01587-4 Svar på henvendelse Barn i samfunnet - generelt Endre Dingsør 30.06.2017 69 tgående internt produsert, 11/00772-103 Artikkel 19 - om misbruk

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 09/01741-11 Nytt svar fra - forespørsel om møte om Opplevelseskortet i Oslo Opplevelseskortet Opplevelseskortet /Ann-Kristin Bekkevoll Journaldato: Tilg.

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01407-4 Brosjyre om vold og omsorgssvikt Brosjyre om vold for helsestasjonen Bodø kommune /Magda Hoff Dok. dato: 28.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv 06-11

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/01477-73 Lov om rituell omskjæring av guttebarn fra 20.juni 2014. Tilbakemeldinger på høringssvar/utspill om omskjæring av gutter Robin Kirkhus 25.07.2017

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00913-7 Kristiansund kommune selger kommunale boliger til private Fritidsaktiviteter i Tempokjelleren Jomar Tørset 28.07.2018 675, Tatt til orientering

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00783-56 Kompleks problemstilling Privatpraktiserende spesialist - Henrich Rummelhoff Spesialist Henrich Rummelhoff Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 09.07.2017 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02308-9 Krav om erstatning Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Kvalitetsseksjonen Dok. dato: 25.06.2019 Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/01709-4

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01293-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 10/01445-12 Tilbud om stilling - Personalmappe

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00170-7 - Personalmappe - Offl 23 Dok. dato: 14.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00170-8 - Personalmappe

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00477-141 Kommentar til TV 2s dokumentar Født i feil kropp Psykofarmaka og selvmord Vally Vegge 10.03.2017 646 21.04.2017, Tatt til orientering Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01624-3 Erstatningssak 2013/01993 - Faktura Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 20.03.2018 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02097-5 Erstatningssak 2013/03816

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00173-48 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2016 Rapporteringar om målbruk i offentleg teneste (nynorsk-bokmål) Språkrådet Journaldato: Tilg.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01084-22 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 21.06.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/02731-9 Erstatningssak

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/02335-12 Svar - Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak - Advokat Svein-Harald Foss Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 13.03.2019 Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 09/00112-22 Angående frikort Frikort Ingrid Greaker Myhren Dok. dato: 06.06.2017 Arkivdel: Sakarkiv 159 Inngående eksternt produsert, 09/00112-23 Vedrørende pasientjournal

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/01531-4 Skolesituasjon Dusjing på skolen 529 22.09.2016, Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/00065-2 Møte om Barneloven med FrPs

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/00817-9 Svar på spørsmål om brudd på taushetsplikten PPT-utredning i forbindelse med skolestart Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02358-6 Erstatningssak 2016/03720 - sakkyndig vurdering Pasientsak - Dok. dato: 30.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00164-18 Henvendelse til

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00783-57 Kompleks problemstilling Privatpraktiserende spesialist - Henrich Rummelhoff Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01677-37 Tafimidis behandling ved Amyloid TTR kardiomyopati Privatpraktiserende spesialist - Per Anton Sirnes Spesialist Per Anton Sirnes Journaldato: Tilg. kode: Medisin

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00947-6 Svar på henvendelse med kopi av klage til barnevernet på manglende samvær Barnevernssak - manglende samvær med barn/barnebarn i fosterhjem Dok.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01139-17 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 12.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00870-14 Søknad - Line Linea Kaasa Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00870-15 Tilbud om ansettelse - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 12/00464-4 Sier opp sin 20% stilling Journaldato: Tilg. kode: Seksjon kirurgiske poliklinikker Porsgrunn Dok. dato: 23.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00056-21 Referat fra møte - Personalmappe - ***,*** - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 07.09.2016 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01905-49 Klage - Journaldato: Tilg. kode: Direktørens kontor Dok. dato: 21.05.2018 Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/02517-5 Innkalling til dialogmøte

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01757-5 Informasjon til offentlig melder om konklusjon på undersøkelse Barnevernssak / Bekymringsmelding - Porsgrunn Kommune Barneverntjenesten Journaldato: Tilg. kode:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01118-5 Anmodning om pasientopplysninger Advokatfirma Norman & Co Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 08.03.2018 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00056-4

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-15 Taushetserklæring - ***, renholdsleder Toma - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 10.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 10.05.2016,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02224-16 Registrering av cytologi-resultater og purring av manglende opplysninger Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Kreftregisteret Journaldato: Tilg. kode: senter

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 03/00687-21 Tilbud om økt stillingsandel Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 13.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 05/00786-22 Oppsigelse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01200-23 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 10.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 14/00496-9 Tilbud om

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00992-44 Sier opp sin stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon resepsjon og dokumentasjonssenter øvre Telemark Dok. dato: 29.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/00932-35 Klagesak mobbing - FM oppfølging - ny anmeldelse Mobbesak - Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 14/01073-52 Dom tingrett

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/11126-16 Svar på fast 100% arbeidsavtale - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 28.12.2017 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 08/01071-18 Svar på fast 35% arbeidsavtale

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00458-15 ndertegnet arbeidsavtale - Poliklinikk helse og arbeid Dok. dato: 03.04.2019 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00650-20 Ang yrkesskade -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01847-13 Økning og forlengelse av vikariat Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/01772-5 Tilbud om stilling - Journaldato:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00121-7 Arbeidsavtale - midlertidig - forlengelse engasjement til - Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 10.05.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01289-10 Erstatningssak 2017/03583 - vedtak om avslag Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for anestesiologi Dok. dato: 11.01.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01240-6 Spørsmål vedrørende innsyn i journal Krav om innsyn - Inngående eksternt produsert, 15/01905-19 Krav om redegjørelse - Pasientsak - Dok. dato: 19.11.2016 Arkivdel:

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/00197-8 Svar på bekymring for fosterhjemmet Barnevern - omsorgsovertakelse Inngående eksternt produsert, 17/01156-10 Oppdrag for Bufdir - veikart til

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00402-25 Søknad og CV - Overlege - st. ref. (3850296702) Personalmappe - Avskjermet Regine Abrahamsen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 19.06.2018 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00206-9 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (3917157059) Personalmappe - Bjørg I Våge Journaldato: Tilg. kode: U Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 13.09.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00253-8 Sier opp sin stilling Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for kreft og blodsykdommer Dok. dato: 28.04.2019 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/02128-35

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00408-28 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01156-2 Anmodning om spesialisterklæring

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00108-17 Svar på brev - Journaldato: Tilg. kode: Utgående internt produsert, 08/00780-26 Tilbud om ansettelse - Journaldato: Tilg. kode: Utgående internt produsert, 09/01686-19

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/04502-5 Opphør av arbeidsforhold - Rådgiver - 100 % Personalmappe - Avskjermet Privatperson Personalmappe Journaldato: Tilg. kode: HR-avdelingen Dok. dato: 12.09.2018 Arkivdel:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-16 Taushetserklæring - ***, kontroll av el.anlegg - Taushetserklæring eksterne Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00127-15 Innspill til nysaldering av statsbudsjettet 2017 Statsbudsjettet 2017 Justis- og beredskapsdepartementet /Anne Guro Dimmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00009-26 Purring på svar - Avklaring rammeavtale Statens vegvesen Generelle henvendelser 2018 Kjetil Spurkeland Journaldato: Tilgangskode: Dok. dato: 28.06.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 09/00314-11 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 15/02016-11 Bekymringsmelding

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00868-5 Signert avtale for gjennomføring av doktorgradsutdanning i samarbeid med ekstern part - io Personalmappe - niversitetet i Oslo Journaldato: Tilg. kode: Medisinsk

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00063-9 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01418-15

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01709-103 Vikartjenester helsepersonell - nye priser fra 01102018 Rammeavtale vikartjenester - helsepersonell - legespesialisttjenester - jordmødre Sykehusinnkjøp HF Journaldato:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00089-15 Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjørert i det statlige tariffområdet Statsbudsjettet 2016 Justis- og beredskapsdepartementet Journaldato: 12.10.2016

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/01073-23 Takk for svar Skole - psykososialt skolemiljø - 22.07.2016 528 20.09.2016, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/01073-24

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00014-7 Statsbudsjettet 2015 - høstsalderingen Statsbudsjettet 2015 Justis- og beredskapsdepartementet /Anders Mathias Johansen Journaldato: 28.08.2015 Tilg. kode: Dok.

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/03128-8 Arbeidsavtale - Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 20.12.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/04218-9 Arbeidsavtale - Avskjermet

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 03/00355-21 Tilbud om fast stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/01950-8 Tilbud om stilling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03445-1 Endring av oppholdstid - - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/02812-4

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01131-6 Endring - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02916-17 Kopi av vedtak - Personalsak -

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Revidert instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten Revidert instruks for behandling

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/03876-15 Avklaring av ansettelsesforhold - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 29.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, /018-29 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 11.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02335-11 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/02287-5 Anmodning om spesialisterklæring AXA Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 14.02.2019 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 18/01133-6 Avslag krav om høyrere

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00151-4 Søknad og CV Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 26.09.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 07.11.2017, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00072-9 Arbeidsavtale Midlertidig - Studiesykepleier - 60% Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 29.11.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00340-10

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02443-4 - Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2018 Arkivdel: Personalmapper fra Klasse: tgående internt produsert, 15/02443-5 - Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00517-7 Tilbud om stilling - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 04.07.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/01669-18 Søknad og CV - Konsulent / administrativ

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 13/01261-15 Tildeling av kommunehelsetjeneste Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 13/01360-14 Tildeling av kommunehelsetjeneste

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02312-10 Avgjørelse i klagesak om avslag på krav om retting / sletting av diagnose - Vedtak om avslag stadfestes Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Journaldato: Tilg.

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00024-9 Avtalen videreføres inntil ny avtale er på plass EVRY Evry Norge AS Dok. dato: 05.01.2018 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 041.3 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01859-110 Saksnr. N2015/4731 - Helseklage Journaldato: Tilg. kode: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Dok. dato: 24.10.2018 Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00765-15 Takker ja til tilbud som overlege ved TIP - med forutsetning vedrørende lønn Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00946-19 Arbeidsavtale - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 15.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00998-12 Arbeidsavtale - Journaldato: Tilg.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00825-4 Erstatningssak: 2015/02143 - Oversendelse av oppdatert journal Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00924-3 Anmodning

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00099-10 Rapport om brukerrettede tidstyver fra Difi Tidstyvarbeidet Justis- og beredskapsdepartementet /Kaja Linde Journaldato: 11.10.2017 Tilg. kode: Dok. dato: 11.10.2017

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/02916-9 Oversendelse av opplysninger - Personalsak - Fylkesmannen i Telemark Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for medisin øvre Telemark 226 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/01540-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/02175-8 Tilbud om stilling

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00043-18 Taushetserklæring - ***, renholdsleder Toma - Taushetserklæring eksterne Journaldato: 15.11.2016 Tilg. kode: Dok. dato: 08.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 12/02243-23 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 14/01183-37

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-134 Varsel om alvorlig hendelse DPS Elverum-Hamar - oversendelse til fylkesmannen for vurdering 3-3a meldinger - divisjon Psykisk helsevern Statens helsetilsyn Divisjon

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/01049-24 Bekreftelse på arbeidstakers helseutfordringer Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 13.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01248-7 TEST

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00056-25 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 29.11.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02297-3 - tgående internt produsert, 15/02297-4 - tgående internt produsert, 15/02625-13 - Inngående eksternt produsert, 15/02754-12 - NAV Marked Hedemark Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/02760-5 - Varsel om alvorlig hendelse - Journaldato: Tilg. kode: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01469-6 Svar på henvendelse om kurs for leger i å fange opp vold mot barn Seminar og åpent publikumsmøte om vold mot barn - 23. og 24. april 2015 Norsk

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00071-10 Avgivelse av personell Avgivelse av personell til pågående etterforsking Politiets sikkerhetstjeneste Dok. dato: 13.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01455-16 Tilbakemelding - varsling - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon sikkerhetspsykiatri døgn Dok. dato: 31.08.2018 Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 10/00771-41 Økning av stilling Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 10/01526-15 Økning av stilling Journaldato: Tilg. kode:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00440-14 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01450-33 Tilsynssak - Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01517-5 Tilbakemelding - undersøkelse iverksatt Barnevernssak - Skien kommune Barneverntjenesten Avdeling for prehospitale tjenester Dok. dato: 21.08.2017 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00677-9 Melding om person som har utøvet yrket uten autorisasjon - Fylkesmannen i Vestfold Journaldato: Tilg. kode: Kontortjenester - S Dok. dato: 05.04.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02806-5 Arbeidsbetingelser Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 21.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/04092-6 Endringsskjema med signatur -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02060-8 Informasjon om mottatt melding Skien kommune Barneverntjenesten Journaldato: Tilg. kode: Seksjon rus og psykiatri Inngående eksternt produsert, 15/00825-3 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06889-8 Invitasjonen til sykehustalen 2015 - styreleder - Avskjermet Invitasjon til diverse konferanser kurs seminar møter og samlinger fra Helse Sør-Øst - Helsedirektoratet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/02710-10 Anmodning om oppdaterte opplysninger Journaldato: Tilg. kode: avdeling for rusbehandling Inngående eksternt produsert, 17/01777-3 Anmodning om opplysninger Gjensidige

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01788-4 Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak / Krav om innsyn - Journaldato: Tilg. kode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/01859-132 Klage Pasientsak - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00602-10 Oversendelse av personskadeskjema - E-post til advokat Advokatfirmaet Norman & Co ANS Journaldato: Tilg. kode: HR Dok. dato: 31.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer