Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Telemark - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 06/ Vedtak - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/ Vedtak - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 13/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Avvik - Avvik Skien Kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 431 Inngående eksternt produsert, 14/ Avvik - Avvik Porsgrunn Kommune Arkivkode: 431

2 I, tgående internt produsert, 14/ Tilbud om stilling - enhetsleder ved ambulansen på Rjukan Innstillinger (ledige stillinger fra ephorte) Administrasjonssenteret tgående internt produsert, 14/ Nytt tilbud og arbeidsavtale Innstillinger (ledige stillinger fra ephorte) Administrasjonssenteret tgående internt produsert, 14/ Tilbud om stilling - Innstillinger (ledige stillinger fra ephorte) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker nei til stilling Innstillinger (ledige stillinger fra ephorte) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar - Anmodning om opplysninger Krav om innsyn - Advokatfirma Owe Halvorsen & Co Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar - Anmodning om opplysninger Krav om innsyn - Gjensidige Forsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av komplett journal - Advokat Arne Elvestuen Notodden kirurgi, gynekologi og akutt Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Klage - bekreftelse på mottatt klage og forventet saksbehandlingtid Arkivkode: 434 tgående internt produsert, 14/ Svar på henvendelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 434 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar Oppfølging av sykmeldt - Nav Larvik Barneavdelingen Arkivkode: 214 Inngående eksternt produsert, 14/ nntak fra arbeidsgiverperioden Oppfølging av sykmeldt - NAV Porsgrunn Akuttmottak Skien Arkivkode: 214 Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2013/ sakkyndig vurdering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak N2012/ ber om opplysninger Pasientskadenemnda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Innsynsbegjæring - kontoplanene STHF Innsynsbegjæring - kontoplaner Ellen Omland Økonomiavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 139 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsynssak - avslutning av saken Fylkesmannen i Telemark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Krav til godkjenning av transplantasjonsvirksomheter og donorsykehus Godkjenning av transplantasjonsvirksomheter og donorsykehus Helse Sør-Øst RHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 364 Inngående eksternt produsert, 14/ Fullmakt Dødsbo - Frøstrup Løitegaard DA Offl 3 Arkivkode: 169

5 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Fritt sykehusvalg Norge - innspill til innhold og kvalitetssikring av informasjon på nettsiden Fritt sykehusvalg Helsedirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 401 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til høring om endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra år Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorissjon Sosial- og helsedepartementet HR - Personal- og organisasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Landsdekkende undersøkelse av brukererfaringer med døgninstitusjoner i psykisk helsevern. Landsdekkende undersøkelse av brukererfaringer - døgninstitusjon - psykisk helsevern Helse Sør-Øst RHF Psykiatrisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 339 Inngående eksternt produsert, 14/ Tidsfrister for søknadsprosessen for høsten 2014 Turnustjeneste Helsedirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 279 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage - purring - Tilsettingssak - Likestillings- og diskrimineringsombudet Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til høring - presisering av grensen for senabort Høring - presisering av grensen for senabort Sosial- og helsedepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Klage Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - Gjensidige Forsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - Kco Advokater Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - Advokat Arne Elvestuen Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - Tryg Forsikring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Oversendelse av klage Pasient- og brukerombudet

7 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal Høring - akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal Sosial- og helsedepartementet Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningsak 2014/ ber om opplysninger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ skadmeldingsskjema Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2013/ sakkyndig vurdering Inngående eksternt produsert, 14/ Høring kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør Høring - kryssløp Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør Helse Sør-Øst RHF HR - Personal- og organisasjonsavdelingen Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ skademeldingsskjema

8 I, tgående internt produsert, 14/ Årsrapportering celler og vev til Helsedirektoratet Beinbank - humane celler og vev Helsedirektoratet Arkivkode: 024 Inngående eksternt produsert, 14/ Oversendelse av utkast til rapport fra tilsyn smerteenheten Tilsyn - smerteenheten Fylkesmannen i Telemark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 302 Inngående eksternt produsert, 14/ Revisors beretning for årsregnskapet 2013 Årlig melding - årsmelding - årsrapport PricewaterhouseCoopers AS Direktørens stab Arkivkode: 046 Inngående eksternt produsert, 14/ Høring - endring i forvaltningsloven - forbud mot bruk av barn som tolk Høring - endring i forvaltningsloven - forbud mot bruk av barn som tolk Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00602-19 Endringsbrev - Personalmappe - Utgående internt produsert, 06/01207-21 Tilbud om stilling som seksjonsleder Personalmappe - Dok. dato: 11.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00566-5 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 07/00191-8 Sier opp sin stilling i Kragerø -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/01380-43 Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/01380-44 Arbeidsavtale fast

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00849-26 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 18.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 06/01207-22 Korrigert tilbud - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 04/00129-17 Takker nei til tilbud Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 10/00307-15 Varsel - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00864-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Operasjon Skien Dok. dato: 22.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00917-9 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00242-25 Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00420-41 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01052-7 Tilbud om stilling Personalmappe - tgående internt produsert, 03/01109-14 Tilbud om stilling som bioingeniør Personalmappe - tgående internt produsert, 03/01143-8

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00766-14 Tilbud om stilling - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/00786-4 Tilbud om stilling - Personalmappe - Utgående internt produsert, 08/00940-5 Endring -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00168-10 Korr.endringsavtale Personalmappe - Dok. dato: 02.01.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00478-15 Tilbud om fast stilling -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00713-13 Økning - Personalmappe - Dok. dato: 12.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 08/00923-4 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00450-27 Søknad m/cv - Tone Myrland Dok. dato: 25.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/01127-16 Tilbud om stilling - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00570-25 Forespørsel - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 10.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00855-16 Vurdering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01246-16 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00092-10 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07197-6 Kontrollkommisjonens organisering i Østfold - Oversendelse av Helsedirektoratets tilbakemelding - Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Østfold - Sammensetning

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/05150-3 Attester/Vitnemål/Autorisasjon - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2004 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/07283-3 Høringsutkast

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00543-3 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 20.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01664-1 Attester/Vitnemål/Autorisasjon - Avskjermet Dok.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/11083-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 27.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/11256-10 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00078-4 Endringsskjema - Avskjermet Inngående eksternt produsert, 14/00091-4 Attester/Vitnemål/Autorisasjon Inngående eksternt produsert, 14/00253-1 Attester/Vitnemål/Autorisasjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer