Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Telemark - Offentlig journal"

Transkript

1 Utgående internt produsert, 06/ Endringsbrev - Personalmappe - Utgående internt produsert, 06/ Tilbud om stilling som seksjonsleder Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Utgående internt produsert, 08/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Utgående internt produsert, 03/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Utgående internt produsert, 03/ Tilbud - Fase 2 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

2 Utgående internt produsert, 03/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/ Tilbud Medisin Øvre Telemark Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 05/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Utgående internt produsert, 06/ Tilbud - Fase 2 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 06/ Tilbud - Fase 2 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/ Tilbud - Fase 2 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

3 Utgående internt produsert, 08/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 09/ Forespørsel om arbeidsopplysninger Personalmappe - NAV Internasjonalt Utgående internt produsert, 09/ Endringsbrev - Personalmappe - Utgående internt produsert, 09/ Endringsbrev - Personalmappe - Utgående internt produsert, 10/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

4 Utgående internt produsert, 12/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Utgående internt produsert, 13/ Endring/tillegg til arbeidsavtale ifb med. omorganisering Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeopplysninger Pasientsak - If Skadeforsikring NUF Lysaker Notodden kirurgi, gynekologi og akutt Inngående eksternt produsert, 14/ Unntak fra dialogmøte 2 Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Sengeenhet Lunge og Akuttgeriatri Arkivkode: 214 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedr. innkalling til drøftingsmøte Omstilling - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 229 Utgående internt produsert, 14/ Omstilling - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 229

5 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsynssak - varsel om alvorlig hendelse - avslutning av sak - Pasientsak - Fylkesmannen i Telemark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 431 Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2012/ sakkyndig vurdering Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning DPS Notodden og Seljord Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Rapport fra tilsyn ved blodbanken Notodden Rjukan Tilsyn blodbanken STHF 2014 Statens legemiddelverk U Seksjon for laboratoriemedisin Arkivkode: 302 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud omlis stilling Ledig stilling LIS - onkologi - MK Utgående internt produsert, 14/ Tilbud om LIS stilling, vikariat Ledig stilling LIS - MK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Høring - Akuttutvalgets delrapport Høring - Akuttutvalgets delrapport Helsedepartementet U Prehospital klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008

6 Utgående internt produsert, 14/ Svar - Tilsynssak - ber om opplysninger - Pasientsak - Fylkesmannen i Telemark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Vedr. anmodning om spesialisterklæring Krav om innsyn - Advokatfirma Wigemyr & Co Utgående internt produsert, 14/ Tilbud om stilling - Ledig stilling LIS - radiologi - MSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud om stilling - Ledig stilling LIS - radiologi - MSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Svar - Anmodning om pasientopplysninger - Krav om innsyn - Advokat Edmund Asbøll Psykiatrisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud om stilling - Ledig stilling seksjonsleder - kirurgisk kontortjeneste - KIR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 Utgående internt produsert, 14/ Regionalt fagråd for psykisk helsevern - invitasjon til å foreslå representanter Svar - Reginalt fagråd for psykisk helsevern Helse Sør-Øst RHF U Psykiatrisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 013 Utgående internt produsert, 14/ Svar - Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - Sparebank 1 Forsikring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Svar - Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Svar - Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - Sparebank 1 Forsikring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Klage - foreløpig svar Pasientsak - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Svar - Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - Europeiske Reiseforsikring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 Inngående eksternt produsert, 14/ Svar på mottatt melding - Barnevernsak - Midt-Telemark barneverntjeneste Barneavdelingen Arkivkode: 403 Utgående internt produsert, 14/ Svar - Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - Tryg Forsikring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Svar - Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - Gjensidige Forsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Melding Pasientsak - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Melding Pasientsak - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 14/ Melding Pasientsak - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Syketransport - Sykehuset Telemark Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 416 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Syketransport - Rønholt Legekontor AS Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 416 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger - Krav om innsyn - Eika Forsikring AS - Hamar Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger - Krav om innsyn - Inngående eksternt produsert, 14/ Klage - Pasientsak - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling til dialogmøte Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Seksjon for radiologi Arkivkode: 214

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00242-25 Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00420-41 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00566-5 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 07/00191-8 Sier opp sin stilling i Kragerø -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00168-10 Korr.endringsavtale Personalmappe - Dok. dato: 02.01.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00478-15 Tilbud om fast stilling -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00864-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Operasjon Skien Dok. dato: 22.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00917-9 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 04/00129-17 Takker nei til tilbud Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 10/00307-15 Varsel - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00570-25 Forespørsel - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 10.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00855-16 Vurdering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01246-16 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00092-10 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00903-11 Lønnskrav 2454535705 - Personalmappe - Kvalitetsenhet Dok. dato: 23.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/02461-9 Søknad om 50% permisjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/10470-11 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10995-16 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06906-5 Kartlegging av kapasitet for behandling av pasienter i sykehus Ebola smitte Helse Sør-Øst U prehospital avdeling Dok. dato: 27.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer