Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Telemark - Offentlig journal"

Transkript

1 tgående internt produsert, 08/ Økning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 08/ Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/ Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 12/ Tilbud om økt stillingsandel Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om ansettelse - Innstillinger - KIR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn - Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging NAV Telemark Kirurgisk og medisinsk sengeenhet Notodden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 159

2 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om ansettelse - Innstillinger - PK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om ansettelse - Innstillinger - PK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Status på tiltak knyttet til meldingsutveksling Ansvar og oppfølging av tiltak knyttet til meldingsutveksling Helse Sør-Øst RHF Avdeling for systemledelse Arkivkode: 045 tgående internt produsert, 14/ Klage på forsinket behandling - foreløpig svar Pasient- og brukerombudet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Ingen fristbrudd og kortere ventelister gjennom bedre ressursutnyttelse på poliklinikkene. Løsning for styrings- og benchmarkingsdata - tilgang Office 365 WEB løsning for Power BI. Fristbrudd og lange ventetider i helseforetakene Helse Sør-Øst RHF Direktørens stab Arkivkode: 025 Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ vedtak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ vedtak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar - Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - NAV Kviteseid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på behandling - avslutning av sak - Fylkesmannen i Telemark tgående internt produsert, 14/ Øning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Endringsbrev vedr. stillingsandel Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Ber om utskrift av journal og innsynskontroll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 434

4 tgående internt produsert, 14/ Anmodning om opplysninger ifm klage Fylkesmannen i Telemark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om ansettelse - Ledig stilling helgestilling / ekstravakter - akuttpsykiatri 19a - PK tgående internt produsert, 14/ Tilbud om ansettelse - Ledig stilling helgestilling / ekstravakter - akuttpsykiatri 19a - PK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ svar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om ansettelse - Ledig stilling pedagog / spesialpedagog - BP Skien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Ikke medhold i klage - Fylkesmannen i Telemark Arkivkode: 434

5 tgående internt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ svar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding pakkeforløp Monitorering pakkeforløp kreft Fag- og forskningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger - påminnelse Krav om innsyn - Eika Forsikring AS - Oslo Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger - purring Krav om innsyn - Advokat Arne Elvestuen tgående internt produsert, 14/ Svar på klage Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Egenandel ved konsultasjoner fra Egenandel ved konsultasjoner fra LAR pasienter ved Sykehuset Telemark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 409

6 Inngående eksternt produsert, 14/ Referat fra dialogmøte Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Barneavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 214 tgående internt produsert, 14/ Kartlegging av utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar Kartlegging av utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar Oslo niversitetssykehus Arkivkode: 321 tgående internt produsert, 14/ Dugnadskveld for turnusleger i Telemark - tema psykiatri Turnusleger Til Turnusleger i Telemark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 279 tgående internt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/06007 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger - påminnelse Krav om innsyn - Danica Pensjonsforsikring AS tgående internt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/06309 ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted

7 tgående internt produsert, 14/ Anmodning om redegjørelse - foreløpig svar Pasient- og brukerombudet Buskerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar på klage på behandling - Lege Arne Brandt-Rantzau Øre, nese, hals Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avlysning av dialogmøte Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Tekstil og renhold Arkivkode: 214 tgående internt produsert, 14/ Rus og psykiatri Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 403 tgående internt produsert, 14/ tskrift av journal Krav om innsyn - Kirkens Bymisjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Stillingsannonse Ledig stilling spesialrådgiver / jurist - HR-avdelingen Media Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 tgående internt produsert, 14/ Stillingsannonse Ledig stilling LIS - Kvinneklinikken Media Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om legeopplysninger Krav om innsyn - If Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - NAV Porsgrunn Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - NAV Sauherad tredningsenheten og TIP Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger Krav om innsyn - NAV Gamle Oslo DPS akutt Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger Barnevernsak - Skien kommune Barneverntjenesten Barne- og ungdomsmedisinsk seksjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 403

9 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger Barnevernsak - Re og Hof kommune Barneverntjenesten Seksjon føde & barsel Arkivkode: 403

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00242-25 Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00420-41 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01246-16 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00092-10 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 04/00129-17 Takker nei til tilbud Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 10/00307-15 Varsel - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00864-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Operasjon Skien Dok. dato: 22.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00917-9 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00566-5 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 07/00191-8 Sier opp sin stilling i Kragerø -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00602-19 Endringsbrev - Personalmappe - Utgående internt produsert, 06/01207-21 Tilbud om stilling som seksjonsleder Personalmappe - Dok. dato: 11.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00168-10 Korr.endringsavtale Personalmappe - Dok. dato: 02.01.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00478-15 Tilbud om fast stilling -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00570-25 Forespørsel - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 10.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00855-16 Vurdering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00766-14 Tilbud om stilling - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/00786-4 Tilbud om stilling - Personalmappe - Utgående internt produsert, 08/00940-5 Endring -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/10470-11 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10995-16 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00903-11 Lønnskrav 2454535705 - Personalmappe - Kvalitetsenhet Dok. dato: 23.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/02461-9 Søknad om 50% permisjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02129-AB-58 Tilbud om forlengelse av konstituering i stilling som overlege Personalmappe - Lena Turzer Dok. dato: 17.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer