Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Telemark - Offentlig journal"

Transkript

1 I, tgående internt produsert, 06/ Tilbud om stilling Personalmappe - tgående internt produsert, 03/ Tilbud om stilling som bioingeniør Personalmappe - tgående internt produsert, 03/ Tilbud om stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/ Tilbud om stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 06/ Korrigert tilbud fase 2 Personalmappe - tgående internt produsert, 08/ Tilbud om stilling Personalmappe -

2 I, tgående internt produsert, 09/ Tilbud om stilling Personalmappe - tgående internt produsert, 09/ Tilbud om stilling som bioingeniør Personalmappe - tgående internt produsert, 09/ Tilbud om stilling Personalmappe - tgående internt produsert, 10/ Tilbud om stilling Personalmappe - tgående internt produsert, 11/ Tilbud om honorarlønnet stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/ Tilbud om stilling Personalmappe -

3 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad m/cv Personalmappe - Helena Solum Nedal Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Svar - Anmodning om legeuttalelse Krav om innsyn - Telemark politidistrikt - Skien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ sakkyndig vurdering - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Stans i innleggelser på Rjukan sykehus Sykehustilbudet Rjukan Tinn kommune Direktørens stab Arkivkode: 011 Inngående eksternt produsert, 14/ Sier opp avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene Samhandlingsreformen Bø Kommune Direktørens stab Arkivkode: 305 tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av etterspurt logg Pasientsak - Arkivkode: 433

4 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ vedtak - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn om tilskudd Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Gastrokirurgisk sengepost Arkivkode: 214 Inngående eksternt produsert, 14/ tkast til rapport Tilsyn - akuttmottaket Fylkesmannen i Telemark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 302 tgående internt produsert, 14/ Pasientsak - Fylkesmannen i Telemark Psykiatrisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 434 Inngående eksternt produsert, 14/ VS: Pakkeforløp for kreft Monitorering pakkeforløp kreft STHF PB postmottak SKE Medisinsk serviceklinikk Arkivkode: 321 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn om tilskudd Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Gastrokirurgisk sengepost Arkivkode: 214

5 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon til sykehusene om beslutningene om innføring eller ikke innføring av nye metoder fra Beslutningsforum Beslutningsforum for nye metoder Arkivkode: 321 tgående internt produsert, 14/ Svar - Anmodning om pasientopplysninger - Barnevernsak - Porsgrunn Kommune Barneverntjenesten Rus og psykiatri Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 403 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om sykepleierstilling Ansettelse sykepleier medisinsk poliklinikk Notodden Arkivkode: 211 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om spesialisterklæring - Krav om innsyn - NAV Drangedal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Beskrivelse av arbeidsrelatert sykdom Melding om arbeidsrelatert sykdom - Seksjon for mat og renhold Notodden Rjukan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 229 tgående internt produsert, 14/ Papirer sendt til Arbeidstilsynet - Melding om arbeidsrelatert sykdom - Arbeidstilsynet Seksjon for mat og renhold Notodden Rjukan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 229

6 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling til dialogmøte Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien BP Skien Arkivkode: 214 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsynssak - ber om pasientopplysninger Pasientsak - Fylkesmannen i Telemark Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på journalføring - ber om uttalelse Pasientsak - Pasient- og brukerombudet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Melding om vedtak - områdplan for STHF Områdeplan for Sykehuset Telemark Skien Kommune Bygg og eiendomsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 039 Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak / skademeldingsskjema - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Arkivkode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Høring Tilregnelighetsutvalgets utredning NO 2014:10 Skyldevne sakkyndighet og samfunnsvern Høring Tilregnelighetsutvalgets utredning NO 2014:10 Skyldevne sakkyndighet og samfunnsvern DPS Nedre Telemark Arkivkode: 008

7 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Høring - stråleterapikapasiteten i HSØ - rapport fra arbeidsgruppe ved OS Høring - stråleterapikapasiteten i HSØ - rapport fra arbeidsgruppe ved OS Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon om å delta i en studie for ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne Studie for ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne Akershus niversitetssykehus DPS Nedre Telemark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 332 Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon om nye regler om behandling av helseopplysninger Nye regler om behandling av helseopplysninger Helsedepartementet Arkivkode: 300 Inngående eksternt produsert, 14/ Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler) Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus - h-reseptlegemidler Helsedepartementet Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 14/ Oversender sak for behandling Klage på parkeringsavgift Serviceklinikken Arkivkode:

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00864-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Operasjon Skien Dok. dato: 22.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00917-9 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00849-26 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 18.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 06/01207-22 Korrigert tilbud - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00566-5 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 07/00191-8 Sier opp sin stilling i Kragerø -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00602-19 Endringsbrev - Personalmappe - Utgående internt produsert, 06/01207-21 Tilbud om stilling som seksjonsleder Personalmappe - Dok. dato: 11.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00242-25 Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00420-41 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00168-10 Korr.endringsavtale Personalmappe - Dok. dato: 02.01.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00478-15 Tilbud om fast stilling -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00570-25 Forespørsel - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 10.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00855-16 Vurdering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00713-13 Økning - Personalmappe - Dok. dato: 12.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 08/00923-4 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01246-16 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00092-10 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00766-14 Tilbud om stilling - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/00786-4 Tilbud om stilling - Personalmappe - Utgående internt produsert, 08/00940-5 Endring -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 04/00129-17 Takker nei til tilbud Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 10/00307-15 Varsel - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00450-27 Søknad m/cv - Tone Myrland Dok. dato: 25.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/01127-16 Tilbud om stilling - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10485-18 Arbeidsavtale endret arbeidstid - Personalmappe - Dok. dato: 30.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/10257-12 Innvilgelse av alderspensjon

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/01380-43 Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/01380-44 Arbeidsavtale fast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04027-AB-64 Tjenestebevis Personalmappe - Guro Storsul Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00870-AB-32 Forespørsel om oppfølgingsplan

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/06893-2 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder 171114 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer