«Rekyl i Sør-Europeiske økonomier»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Rekyl i Sør-Europeiske økonomier»"

Transkript

1 «Rekyl i Sør-Europeiske økonomier» Effektene av stimulitiltak kommer til syne i Italia, Spania og Portugal. Fall i markedene gir attraktiv inngang. The difference

2 Kvantitative lettelser vil gi Eurosonen fordeler Da ECB besluttet å starte kjøp av obligasjoner for 60 milliarder Euro i måneden den 22 andre januar, fulgte de i fotsporene til FEDs etter hvert vellykkede stimuliprogram for den amerikanske økonomien. Effektene har ikke latt vente på seg, og effektene er så langt tydeligst i valutamarkedet. ECB lanserer sine stimulitiltak samtidig som den amerikanske sentralbanken ventes å stramme inn sine stimulitiltak. ECB er ikke alene. Så langt har 22 sentralbanker lettet pengepolitikken i ECB setter tonen for internasjonal pengepolitikk, og global stimuli vil være fordelaktig for europeiske selskaper som har høy andel global eksport. Vi forventer at ECB vil lykkes med å få i gang hjulene i europeisk øjonomi. ECB vil kjøpe obligasjoner for 60 milliarder Euro til september 2016, eller til inflasjonen beveger seg opp mot inflasjonsmålet på ca 2 %. Grafen viser avviket mot median for Euro mot Dollar, Yen og Yuan. Negativt differanse betyr at Euro handles under median mot den respektive valuta. For øyeblikket handles Euroen lavere enn medianprisingen mot de tre største konkurrentene globalt. Størst er avstanden til Kina, etterfulgt av USA Side 2

3 Stimuli virker som en tidskapsel. Når ECB nå velger kvantitative lettelser som stimuli for Eurosonen, er dette for å få fart på etterspørselen etter kreditt. Negativ kredittvekst har preget Eurosonen siden Hellaskrisen for alvor blomstret opp i Den gang var det høye statsrenter som truet Eurosonen. Dette problemet er løst, og europeiske regjeringer finansierer seg nå billigere enn på noe tidspunkt i historien. Til tross for ny uro rundt Hellas har dette vedvart. Dette gir langt større fleksibilitet økonomisk, og ved å gjennomføre reformer nå, kan Eurosonen oppnå ev varig vridning av konkurransefordelen. Problemet har vært negativ lånevekst. Uten kredittvekst vil ingen moderne økonomi vokse. I dag er bankene i Eurosonen oppkapitalisert, og de kvantitative lettelsene vil bedre utlånsevnen- og viljen til europeiske banker. Samtidig vil lavere renter bidra til langt bedre etterspørsel etter utlån. Gjennom 201 rapporterte de fleste land i Eurosonen om en lettelse i lånestandarder for bankene, både til private og til næringslivet. Samtidig er bankenes marginer på vei ned. Lavere priser på lån vil kunne stimulere etterspørselen i eurosonen. Dette har (endelig) kommet til syne i utlånsveksten, som nå er positiv for husholdninger, næringsliv og forbrukerkreditt for første gang siden finanskrisen! Side 3

4 PMI og BNP viser klare tegn til bedring og vekst Timingen for stimuli virker å være meget bra. Eurosonen har allerede en viss medvind, drevet av sterke eksportselskaper og økende etterspørsel. PMI (innkjøpsjefindeksen) for Eurosonen viser helt klart at regionen er i vekst, og optimismen har vart i 2 år. Dette gjenspeiles også i BNP, som etter 8 kvartaler uten vekst, nå har vokst i 9 sammenhengende kvartal. Stimuli fungerer ikke umiddelbart når det slippes i økonomien. ECB har lansert en rekke lettelser i etterkant av Hellas-krisen, og disse har bidratt til at økonomien igjen vokser. Kvantitative lettelser kan best beskrives ved å sammenligne dem med en vannkanne. Fylles vannkannen vil vannet viderefordeles avhengig av tutens størrelse. Det er ikke størrelsen på tuten, eller trykket på kranen som fyller kannen som avgjør hvor lenge det vannes, men mengden vann i kannen. Når man starter å fylle kannen, vil den distribuere vannet utover, og når kannen er full, vil den fortsatt vanne lenge etter at kranen er stengt. Derfor er effektene av stimuli nå langvarige. ECB vil fylle kannen de neste to årene, om mens den starter å ha effekt nå, vil den vare lengre enn tilbakekjøpsprogrammet. Vi venter derfor en langvarig effekt på europeisk økonomi Side

5 Eurosonen har tilgjengelig kapasitet Etter meget svak utvikling over lang tid, er det igjen tegn til økt industriell aktivitet i Eurosonen. Spesielt Italia (rød) har mye å gå på Side 5

6 Eurosonen har igjen begynt å levere Eurosonen har etter en litt svak sommer igjen begynt å prestere bedre enn markedets forventninger. Vi ser soleklare effekter av stimuli Side 6

7 Lave renter når endelig ut til forbrukerne Lånerenter til nye boliglån i Eurosonen er på sitt laveste nivå noensinne. Dette vil kunne føre til økte investeringer og økt sysselsetting Side 7

8 Forbrukertilliten på det høyeste nivået siden finanskrisen 6 måneders snitt er nå på det høyeste nivået siden finanskrisen, men uro i det siste har dempet den noe Side 8

9 Spania vokser raskest, men potensialet finnes også i Portugal og Italia Spania er Europas gaselleøkonomi, mens Italia presterer svakere enn snittet. En sterk turistsesong og etterlengtet industriell styrke blant tingene som kan løfte Italia Side 9

10 Høy kapasitet for vekst Høy ledighet gir høy kapasitet for vekst Side 10

11 Spanias boligmarked viser tegn til utbunning Volumet i Spania er på vei opp, etter meget svak utvikling, samtidig ser fallet i boligprisene ut til å ha stoppet opp Side 11

12 Lav nybygging og økende interesse Fallet i byggeaktiviteten er på mange måter symptomet på Spanias fall. Økende økonomisk vekst kan gjenopplive landets økonomi Side 12

13 Kina Vi tror på stimuli Kina har mistet betydelig konkurransekraft mot Europa. Dette er positivt for Europa, men kun i den grad den kinesiske økonomien ikke kollapser Kina er i gang med et gigantisk makroøkonomisk eksperiment. Overgangen til flytende valuta og fri flyt av kapital vil føre til økt ustabilitet i økonomien Vi venter at kinesiske myndigheter vil komme med en omfattende stimulipakke for å erstatte bortfall i etterspørselen i Kina i løpet av de neste 6 månedene Det er helt normalt at Kina devaluerer. Yuan er 20 % over historisk snitt mot Euroen, og landet har tapt 10 % konkurransekraft mot USA de siste 5 årene. Siden starten av 201 hadde Yuan styrket seg 20 % mot euro før devalueringen. Det er helt klart tegn på at veksten i Kina er svakere. Vårt hovedscenario er ikke kollaps, men svakere vekst. Dette er først og fremst et problem for råvareprodusenter. Husk at tap av konkurransekraft mot Kina er et av eurosonens største problemer de siste 10 årene., Wikipedia Side 13

14 Kraftige markedseffekter av kvantitative lettelser Side 1

15 Sterk performance i aksjer etter operation Twist og QE3 sektorer utmerket seg etter QE3. Industri, forbrukervarer, finans og farmasøytiske selskaper. Kun innen farmasøytiske selskaper har oppgangen vært global Side 15

16 Høye vekstforventninger til tross, vårt scenario baserer seg på fallende multipler. FTSEMIB E 2016 E 2017 E Omsetning * Omsetningsvekst -2,3 % -5,9 % 2,6 % 3,7 % EBITDA * Ebitdamargin 20,1 % 18,9 % 19,8 % 21,2 % EPS * Resultatvekst 71 % 26 % 2 % 17 % * pr aksje, lokal valuta Kilde: Bloomberg PSI E 2016 E 2017 E Kursmål indekser Omsetning * Omsetningsvekst -9,3 % 17, % -16,7 % 5, % EBITDA * Ebitdamargin 13,9 % 20,8 % 16, % 16,9 % EPS * Resultatvekst -88 % 12 % 27 % * pr aksje, lokal valuta Kilde: Bloomberg IBEX E 2016 E 2017 E Omsetning * Omsetningsvekst -11,8 % 15,0 %,8 % -5,2 % EBITDA * Ebitdamargin 21,3 % 23,2 % 23,5 % 23,0 % EPS * Resultatvekst -13 % 1 % 16 % 5 % * pr aksje, lokal valuta Kilde: Bloomberg P/E multippel 15,0 1,0 1,0 IBEX , , ,8 30,3 % P/E multippel 17,0 15,5 15,0 FTSEMIB , , ,3 29, % P/E multippel 12,0 13,0 13,0 PSI , , ,1 55,2 % Snitt avstand til target fra nivå 1/9 5 % 20 % 38 % Vårt estimat baserer seg på konsensusestimater, fallende multipler i Spania og Italia, og noe multippelekspansjon i Portugal Side 16

17 Warranten Basert på vårt hovedscenario, mot sluttkurs 1/ Side 17

18 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne rapporten er bare ment for informasjonsformål. Den skal ikke benyttes eller anses som et tilbud om salg eller en oppfordring til kjøp av verdipapirer. Alle synspunkter som uttrykkes, kan endres uten forutgående varsel. Rapporten er utarbeidet på grunnlag av informasjon fra ulike kilder som ansees som pålitelige. Selv om alle rimelige forholdsregler er tatt for å sikre at informasjonen i denne rapporten er korrekt og ikke er villedende, gir Nordic Securities AS ingen garantier, det være seg uttrykkelige eller underforståtte, med hensyn til rapportens nøyaktighet eller fullstendighet. Verken Nordic Securities AS, dets partnere og ansatte, eller noen annen person tilknyttet selskapet påtar seg noe ansvar for noe direkte tap eller følgetap som måtte oppstå som følge av bruk av eller tillit til informasjonen i denne rapporten. Rapporten er utarbeidet med sikte på generell distribusjon og generell informasjon. Den tar ikke hensyn til mottakerens særskilte investeringsmål og økonomiske stilling. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer omhandlet eller anbefalt i denne rapporten, bør søke uavhengig økonomisk rådgiving i den forbindelse. Denne rapporten skal ikke distribueres, siteres eller reproduseres for noe formål uten skriftlig godkjenning fra Nordic Securities AS. Verken Analytikere eller Nordic Securities AS eier aksjer i det anbefalte selskapet. For mer informasjon vedrørende compliance, se vår hjemmeside. Nordic Securities er underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet. Bergen Nordic Securities AS Bryggen 5 N-5003 Bergen T: F: Oslo Nordic Securities AS Grundingen 2 N-0250 Oslo T: F:

Alibaba Kjempen fra øst

Alibaba Kjempen fra øst Alibaba Kjempen fra øst Alibaba er synonymt med E-handel i Kina The difference Alibaba investeringscase Hva: Alibaba børsnoteres på NYSE fredag 19 september. Selskapet er verdens største e-handelsplattform

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013 Markedssyn: Juni 2013 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: JANUAR 2015

BREV TIL INVESTORENE: JANUAR 2015 BREV TIL INVESTORENE: JANUAR 2015 Markedsutvikling Verdensindeksen for aksjer endte opp 1,9 % målt i norske kroner. Det var ingen entydig valutaeffekt i januar da amerikanske dollar styrket seg kraftig

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Pengetrykking og børsoppgang i Europa?

Pengetrykking og børsoppgang i Europa? Pengetrykking og børsoppgang i Europa? Norcaps investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her for å lese mer Pengetrykking har hatt en positiv

Detaljer

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance.

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance. OSEBX index Uke Nøkkeltall siste uke OSEBX 1, Endring siste uke -,3 % Hittil i år 1,7 % Gj. volum OSEBX siste uke (Mrd),9 Gj. P/E (estimat),3 Siste % siste uke % i år FTSE 9,71,7 %,97 % DAX 79,9,7 %,9

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne. OSEBX indeks Uke 51 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,9 Endring sist uke -,9 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer