Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen"

Transkript

1 brostein Bymisjonsmagasinet 1. årgang november 2007 Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen

2 Et lite under! Bymisjonen i Drammen fyller 10 år! De følelser som fyller meg er stolthet og ydmykhet. I disse årene har jeg vært Bymisjonens ansikt utad, men det er andre som har medvirket til at vi er de vi er i dag. Vi startet opp med én ansatt og 30 frivillige. Noen av de frivillige som startet opp i 1997 er fortsatt frivillige hos oss. Nylig regnet jeg ut hva lønnsutgiften hadde blitt hvis Bymisjonen skulle hatt lønnsutgifter på en av disse. Beløpet kom på kr ,-! Så mye har hun lagt igjen som frivillig innsats! Pengene er likevel ikke det viktigste. Det er at et møte mellom mennesker ble mulig fordi noen stilte opp. En gjest ved Møtestedet fortalte: Jeg følte alt var håpløst og hadde bestemt meg for å gjøre slutt på livet. Jeg hadde nok heroin i lomma til å gjøre det. Måtte bare innom Møtestedet for å se folk en gang til, men ville ikke si hva jeg hadde tenkt å gjøre. På Møtestedet ble jeg sittende å prate med en av de frivillige. Da jeg gikk ut tenkte jeg at livet skulle være mulig å leve likevel. Jeg solgte det meste av heroinen og tok noe selv. Nå lever jeg fortsatt og kjemper for rusfriheten. Det var et møte med en frivillig som gjorde tanken på å leve mulig! Julaften i 1997 satt vi lenge og pratet på Møtestedet. Han var preget av rusen og lei seg over hva livet var blitt til. I dag er han veileder ved Prosjekt FRI. Dere kan møte ham i en presentasjon lenger ut i dette magasinet. Jeg har opplevd mye trist i disse årene. Jeg har vært i 72 begravelser. Likevel har jeg sett at det nytter. Jeg møter stadig folk som har reist seg og fått nytt håp til å leve videre. Bymisjonen i Drammen har vokst. Dette er en vekst som har vært positiv. Det er mange mennesker som har trengt denne veksten og ved den fått et bedre liv. I januar starter vi et nytt tiltak: Friminuttet. Dette er for barn med foreldre som har psykiske vansker og/eller problemer med rus. Klarer vi ved dette tiltaket å forebygge en skjevutvikling for noen barn er det et under! Dette magasinet har fått navnet Brostein. Brosteinen er et av Bymisjonens symboler. Brostein er noe vi tråkker på. Stopper vi opp og ser på brosteinene ser vi at de er vakre og ekte. Slik er det også med mange av de menneskene vi møter. Bymisjonen er glade for å være i Drammensdistriktet! Vi håper at Drammensdistriktets befolkning er glade for at de har Bymisjonen! Sigmund Ruud Daglig leder DETTE ER STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN: Møtestedet - Lavterskeltilbud for dem som trenger et måltid mat, varme, klær eller en samtale i et vanskelig liv Nyby n Aktivitetskafe - Kafé - Vaktmestertjenesten - Kurs - Aktiviteter Prosjekt FRI - Overgangsbolig fra fengsel til frihet - Veiledning KB utvikling - attføringsbedrift med 25 APS plasser - Kjøkken/Kaféavdeling - Vaktmesteravdeling - Snekkeravdeling - Praktiskavdeling Friminuttet - fritids tiltak for barn fra hjem med rusproblematikk og / eller psykiske vansker Brostein Bymisjonsmagasinet i Drammen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen Konnerudgata DRAMMEN Tlf: Opplag: Redaksjonen: Sigmund Ruud - Ansvarlig redaktør Jon Dahl - Tekst og foto Mette Solbakk - Layout og foto Trykk: Zu:m

3 Møtestedet - en kafé hvor en føler seg sett Vi startet vår virksomhet 1. desember Da åpnet vi en kafé for mennesker med rusrelaterte problem. Ved dette tiltaket har vi nå 4 ansatte og ca. 40 frivillige. Vi holder åpent hver dag hele året. Tilbudet vi gir er mat, varme, hvile, dusj, vask av klær, utlån av telefon til sosialkontor/ behandlingsinstitusjoner m.m.. Vår viktigste rolle er likevel at vi er et fast holdepunkt, et møtested. Et sted hvor mennesker føler seg møtt, sett og hørt. Det blir mye lytting og veiledning når gjester ønsker dette. Vi mener selv at vi i stor grad lykkes i å nå vårt hovedmål: Å skape en bedre hverdag for mennesker som lever et vanskelig liv. Daglig har vi besøk av ca. 40 gjester som kommer fra distriktet i nedre Buskerud. Vi driver vår aktivitet sentralt i Drammen. Huset i Engene 10 er et gammelt hus med sjel. De første 5 årene leide vi det, men nå har vi kjøpt huset. Hverdagsmessen Hver torsdag kveld er det hverdagsmesse i Engene 10. Gudstjenesten har faste ledd som lystenning, forbønn og nattverd. Gudstjenesten har blitt viktig for mange som har en tro midt i det vanskelige livet. Tonje Nygård Valkeinen Avdelingsleder Møtestedet Tonje begynte for 4 år siden som frivillig medarbeider ved Møtetstedet i Engene. 1. august 2007 tiltrådte hun stillingen som avdelingsleder. Hun holder hjulene i gang på kafeen sammen med 3 andre ansatte og ca. 40 frivillige som gjør et betydelig arbeidsløft hver eneste dag. Og de frivilliges innsats og deltakelse er noe som Tonje fremhever sterkt. Med et håpefullt smil legger hun til at egentlig trenger hun kanskje 80 frivillige for å få kabalen til å gå opp. Dette er en usminket oppfordring til deg som har litt tid overs og har lyst til å støtte en god sak. Kontakt Kirkens Bymisjon og Møtestedet i dag! Vi håper og tror at vi skaper en bedre hverdag for mennesker som lever et vanskelig liv, sier Tonje. Frivillig i 10 år Tidlig i januar 1997 søkte Sigmund Ruud og Kirkens Bymisjon etter frivillige som kunne tenke seg å jobbe på Møtestedet. Randi Breda Ruud var en av de første frivillige og en del av den gryende oppstarten til bymisjonen i Drammen. Randi hadde fått mye tid til overs etter at hun av helsemessige årsaker sluttet som frisør, og ville så gjerne gjøre noe meningsfylt og vise omsorg for andre mennesker. Hun sier at det er vanskelig å bekjempe narkotikaproblemet vi har her i landet, men at vi har et felles ansvar for å hjelpe dem som sliter. Motivasjonen for arbeidet hun gjør på Møtestedet har endret seg i løpet av de 10 årene hun har jobbet som frivillig, fra et ønske om å få et innblikk i rusproblematikken til å føle en stor omsorg for gjestene. Hun sier at hun har blitt glad i gjestene, de har blitt en stor del av meg sier hun, og refererer til de mange samtalene hun har hatt med mange av gjestene som har satt sine spor.

4 Nyby n Ak Nyby n Aktivitetskafé er et tilbud for mennesker med rusrelaterte problemer, men som tilstreber å leve et rusfritt liv. Dette gjelder både folk som går på medikamentassistert behandling og folk som har det samme mål uten dette. Aktivitetskafeen er åpen for alle, men spesielt tilrettelagt for eks rusmisbrukere eller mennesker som har hatt eller har det vanskelig i livet. Her serveres det kaffe/te, bagetter, vafler og middag til en billig penge. Du kan få lest avisa, en bok eller låne internett. Det er tilbud om ulike aktiviteter i form av spill, kurs, turer o.l.. Gjester kan samtale om ulike temaer, veiledning for å komme videre i livet, eller kun for å slappe av og treffe andre mennesker over en kopp kaffe. Kaféen har åpen mandag til fredag fra kl Vaktmestertjenesten starter kl , øvrige aktiviteter går til egne tider. Sparebanken øst har vært en av våre hovedsponsorer siden oppstarten for ti år siden. I 2003 slettet de vår gjeld på1,7 millioner etter kjøpet av Engene 10 og vi takker i denne anledning for et godt sammarbeid.

5 tivitetskafè Noen av tilbudene ved Nyby n: Vaktmestertjenesten tar på seg ulike oppdrag som gressklipping, bortkjøring av hageavfall/søppel, rydding, maling, snømåking, flytting m.m.. De driver også møbelformidling av brukte møbler. og de tar gjerne i mot møbler som kan gjenbrukes for de som trenger det mest. Ta kontakt med kaféen for ytterligere informasjon. Vaktmestertjenesten jobber hver dag fra kl Vi arrangerer aktivitetskveld annen hver torsdag kl Har du lyst til å treffe andre for sosialt samvær, spill, internett m.m. er du hjertelig velkommen. Egenutviklingsskolen er for de som er motivert til å komme seg videre i livet etter å ha vært utenfor samfunnet en stund, enten på grunn av rus, fengsels/ institusjons opphold o.a.. Livsmestringkurs og egenutviklingsskolen har fokus på livet etter et misbruk. Berører ulike temaer, som å oppleve samfunnet i nykter tilstand. Kurset går på kveldstid en gang i uken over 6 uker. Vi har et snekkerverksted, sykkelverksted og eget treningsstudio. Hver torsdag drar vi på tur, som for eksempel museumsbesøk, fisking, bading, bowling etc. Inger Brattebråten (51) avdelingsleder, Nybyen Aktivitetskafe. Inger er utdannet vernepleier og har arbeidet innenfor sosial- og rusomsorgen i 13 år. Hun synes det er en stor utfordring og kjempespennende å jobbe med mennesker som er i en endringsfase, og som ønsker seg bort fra rusen. Jeg har alltid hatt stor respekt for det arbeidet som Kirkens bymisjon i Drammen gjør, og jeg er glad for å være en del av denne organisasjonen, sier Inger. Nyby n Aktivitetskafé har i dag 12 frivillige som hjelper oss med kafédriften. Men vi trenger flere! Ta kontakt med Inger på tlf hvis du har lyst til å være med å gi våre gjester en lettere hverdag. Verv i styret eller representantskapet, også en frivillig innsats! I juni 2002 stilte Torbjørn Skogvold på sitt første styremøte. Etter det er det blitt mange av dem. Torbjørn er utdannet siviløkonom og er ansatt ved Aass Bryggeri. Det er ikke få timer som er gått med som frivillig i dette verv. Vi spør han hva som er motivasjonen? Jeg ser det som en stor ære å kunne bidra i en så flott organisasjon som Kirkens Bymisjon. Foruten en dyktig administrasjon vil jeg spesielt fremheve våre givere og de frivillige, som gjør en stor innsats. Uten disse hadde det ikke vært mulig å drive Kirkens bymisjon i Drammen. Dette er medmenneskelighet i praksis!

6 KB utvikl - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Kristin Bergill (40) sosionom og avd. leder i KB-utvikling. Hun har vært ansatt i Kirkens bymisjon siden april i Hun kom fra hotellnæringen, men ønsket et større sosialt engasjement og søkte jobb i bymisjonen. Hun har i mange år arbeidet som frivillig i ulike kristne organisasjoner. Det å gi av seg selv til andre gir Kristin et meningsfylt liv. Som leder av KButvikling er det viktig for meg å se at mennesker i et attføringsløp får den rette støtte og oppfølging til å komme videre dvs. ut i en normal arbeidshverdag. Oppholdet i KB-utvikling skal være en positiv opplevelse for den enkelte deltaker, sier Kristin

7 ing KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst. - Vi bryr oss - Vi leverer kvalitet - Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging Vi vokser sammen! Kirkens Bymisjon i Drammen er godkjent som tiltaksarrangør for NAV Arbeid Drammen. En person kan få tilbud om yrkesrettet attføring dersom vedkommende på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt, eller har fått vesentlig innskrenket sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass. Yrkesrettet attføring innvilges ofte etter sykemelding i mer enn et år. Når dette er innvilget vil personen i samarbeid med NAV Arbeid (tidligere Aetat) lage en handlingsplan for attføringsløpet slik at vedkommende kan komme seg tilbake i ordinært arbeid om mulig. Denne planen kan inneholde elementer av utdannelse, kurs, arbeidspraksis, bistand og tilrettelegging for å få arbeid. Nav arbeid har en rekke tiltak de benytter for at den enkelte skal få avklart arbeidsevnen etter sykemeldinger og hjelpe personer i prosessen tilbake til arbeid. KB utvikling er nå et slikt tiltak NAV arbeid benytter. Som tiltaksarrangør forutsetter det et tett samarbeid med Nav arbeid. Ved KB utvikling leter vi etter den enkeltes ressurser og hjelper mennesker til å få tro på sine muligheter. KB utvikling har plass til 25 personer som har det vi kaller APS-plasser (arbeidspraksis i skjermet virksomhet). Det er viktig at den enkelte har mulighet for å få prøvd seg i ulike aktiviteter. Derfor har vi flere avdelinger. Disse avdelingene er: Snekkeravdelingen som utfører store og små snekkeroppgaver som postkasser, postkassestativ, benker og bord etc. Vaktmesteravdelingen tar faste oppdrag for bedrifter og privatpersoner. Den praktiske avdelingen pusser opp møbler, syr, møbelformidling og resepsjon/kontorarbeid. Kjøkken/Kaféavdelingen driver kjøkkenet i Nyby n Aktivitetskafé, leverer kaker/mat til Møtestedet og serverer lunsj til alle deltakere på KB utvikling. KB utvikling hjelper mennesker med en god plattform i det videre liv selv om de ikke makter å komme ut i det ordinære arbeidsliv. Vi takker for støtten og deres sosiale engasjement

8 Prosjekt FRI - gir friheten en sjanse! I august hadde vi offisiell åpning av Prosjekt FRI, med snor klipping av Ordføreren i Drammen... Prosjektet er et tilbud til dem som kommer ut fra fengslet og trenger hjelp til bolig, arbeid og sosialt fellesskap. At disse elementene mangler for mange løslatte er ofte årsaken til stort tilbakefall til kriminalitet. Tilbakefallsprosenten er på nærmere 80 %. Dette vil Prosjekt FRI prøve å hjelpe noen til å unngå. Prosjektet har en base i Nedre Eikervei. Her er det 3 hybler i 2 etg. som kan benyttes for en kortere periode for dem som kommer ut fra fengsel. I første etg. er det et senter hvor alle som har soningsbakgrunn er velkommen. Her er det mulig å få støtte og veiledning Prosjektet har én ansatt i full stilling, timebetalte veiledere og frivillige. Veilederne har soningsbakgrunn. De har fått livet på skinner igjen og spiller en viktig rolle som modell. Allerede mens folk sitter inne i fengsel begynner et motivasjonsarbeid. Den enkelte innsatte som blir med i prosjektet får sin veileder. Løslatelsesdagen møter veilederen dem ved fengselsporten. Dette er en dag ingen bør være overlatt til seg selv. Noen av de løslatte får hybel, andre får del i senterets tilbud som veiledning og fellesskap. En av Bymisjonens styrker er at vi ved Nyby n Aktivitetskafé og KB-utvikling har tilbud som de løslatte kan dra nytte av. En tråd igjennom alle disse tiltakene er at den enkelte skal få styrket tro på egne ressurser og muligheter. Prosjekt FRI ønsker å hjelpe folk til egen bolig og fast arbeid. I august flyttet en mann inn på hybel i Nedre Eiker vei. I september fikk han egen leilighet med lån og tilskudd fra Husbanken. I denne prosessen var et godt samarbeid mellom Prosjekt FRI og Drammen kommune avgjørende. Prosjekt FRI tilbyr veiledning også når folk har fått sin egen bolig. Vi våger påstanden: FRI gjør friheten mulig for noen. Det vil si at prosjektet også har stor samfunnsøkonomisk betydning. Vi trenger frivillige, så ta kontakt tlf eller mob Anders Steen, avd. leder Prosjekt FRI. Anders (45) har sin utdannelse i pedagogikk fra universitetet i Oslo. Han har arbeidet i Kirkens bymisjon i 3 år. Etter en planleggingsfase som har gått over 1 år synes Anders at det er godt å komme i gang med det han lenge har brent for: Prosjektet FRI. Vi tok imot de første brukerne 1. august i år, og 2 personer har allerede gått fra treningsboligen og over i jobb og til egne leiligheter. Jobb, leilighet og nettverk er selve kjernen i FRI. Gjennom dette og bymisjonens andre tiltak dannes et nytt sosialt nettverk for de løslatte. Fra dagens treningsbolig håper vi å hjelpe personer i året ut i jobb og egen bolig, sier Anders. Anders påpeker at FRI har et stort behov for frivillige, og henstiller til alle som er sosialt engasjert, og som har litt tid til overs, og som ønsker å gi noe av seg selv, om å ta kontakt.

9 Fra bostedsløs heroinmisbruker til veileder på 10 år! En grå hverdag i 1997 vandret Harald gatelangs, sulten og syk rundt i Drammens gater. Sulten førte ham til Møtestedet i Engene. Av andre narkomane og bostedsløse hadde han hørt om det nye tilbudet der utslåtte ble tatt imot med varme, respekt og ikke minst et måltid mat. De siste 10 årene hadde han levd mer eller mindre på gata, avhengig av heroin, i en hverdag preget av kriminalitet og elendighet. Det ble flere fengselsopphold i disse årene. Møtet med Møtestedet skulle komme til å bety mye for Harald i de kommende årene. Han husker hvordan han første gangen ble tatt imot med varme og respekt av de frivillige på Møtestedet, som i flere år ble hans faste tilholdssted og holdepunkt i den ellers så tunge hverdagen. Der fikk han mat, varme klær, omtanke og respekt. Jeg ble ikke møtt med dulling og stakkarslighet, og de som jobbet der fikk meg til å innse at jeg hadde et ansvar for det livet jeg levde, sier Harald. Han kan ikke få fullrost Møtestedet og menneskene der nok. De gjør en utrolig jobb og har gitt livsgnisten og livslysten tilbake til mange utstøtte og utslåtte, blandt annet meg selv. Alene i livet ble Møtestedet et lyspunkt, sier Harald. Gjennom hjelp og veiledning fikk han troen på et annet liv, og at det nyttet å komme tilbake til samfunnet, selv for ham. Etter et års behandling på Tyrifjord i 2001 fikk Harald seg leilighet og jobb. Kontakten med Møtestedet og menneskene der ble opprettholdt. Etter hvert ble Harald et forbilde for de utstøtte og utslåtte. I dag jobber Harald i Kirkens Bymisjon. Det gir meg en utrolig god følelse å kunne hjelpe de som trenger det. Harald har nå vært rusfri i 5 år, og driver i dag et lite firma og jobber i tillegg som veileder i prosjektet FRI.

10 Friminuttet Friminuttet er et fritidstidstilbud for barn i Drammensområdet, som har foreldre med psykiske vansker og/ eller har problemer med rus. Barna kan komme til Friminuttet etter skolen, og få et godt måltid, hjelp til lekser, leke og muligheten til å være med på ulike aktiviteter. En gang i uken er det samtalegrupper for barna, hvor vi tar opp tema som selvbilde, vennskap, familie, grenser, tanker og følelser med mer. Barna kan hentes på skolen, og vil bli kjørt trygt hjem på ettermiddagen/kvelden. - et tilbud for barn med foreldre som har psykiske vansker og/ eller problemer med rus. En forutsetning for å kunne hjelpe barna er at foreldrene har tillit til prosjektet. For barna er foreldrene alfa og omega, og ikke noe er mer helende for et barn enn å oppleve aksept og bekreftelse fra foreldrene på seg selv, sine følelser, tanker og opplevelser. Vi tror vi kan bidra positivt ved å gi foreldrene tilbud om individuelle samtaler og foreldregrupper. Dette er svært viktig, fordi foreldrene er og blir det viktigste i de fleste barns liv, uansett hva de strever med. Målet med prosjektet er å forebygge problemer som kan følge barna videre i livet, samt bidra til å gi dem en tryggere oppvekst. Friminuttet skal være et trygt fristed hvor barna kan vokse og utvikle seg på en måte som gir dem styrke og konkrete redskap til å håndtere de utfordringene de møter videre i livet. Vi tror dette kan oppnås ved at: Barn får lov til å være barn, leke og utfolde seg og få positive opplevelser. Barna får møte og blir ivaretatt av trygge og omsorgs fulle voksne. Gjennom lek og gruppesamtaler får barna møte andre barn som har det på samme måte som dem selv. Foreldrene får støtte og hjelp i sin foreldrefunksjon. Foreldre og barn får støtte og bekreftelse på sin betydning for hverandre. Illustrasjon av Mette Solbakk Friminuttet er i første omgang et treårig prosjekt, men målet er å gjøre tiltaket til et tilbud som Drammen ikke kan klare seg uten. Det finnes ikke lignende tiltak på lokalt nivå, og så vidt vi vet finns det heller ikke noe lignende på nasjonalt nivå. Det unike med Friminuttet er at det er et faglig og helhetlig fritidstilbud for barn som har rus/ psykiatri som fellesnevner i sin oppvekstsituasjon. Det er et tilbud som er spesialutviklet med disse barnas situasjon for øyet. Vi er overbevist om at tidlig intervensjon vil gi positive resultater. Høsten har blitt brukt til å skaffe hus, søknadsskriving og etablering av kontakt og samarbeid med skoler og ulike offentlige og private instanser i området. Prosjektleder og en rekke engasjerte frivillige medarbeider står snart klar til å ta imot de første barna, i januar 08. Vi gleder oss! For mer informasjon, ta kontakt med Gro Talsethagen, tlf: Gro Talsethagen, avd. leder Friminuttet. Gro (43) er utdannet sosialantropolog fra UIO. Hun har jobbet i barneverntjenesten og med seksuelle overgrep i stort sett hele sitt yrkesaktive liv. Hun har alltid vært opptatt av problematikken familier i krise, med spesiell fokus på barn. Friminuttet er et pionerprosjekt som vil gjøre stor forskjell for barn som er i en vanskelig familiær situasjon, sier Gro. Vi har alle en plikt og et ansvar til å ta vare på barna, spesielt de som er mest sårbare. Jeg er kjempestolt over å få lov til å være med i dette prosjektet, og de første barna kommer allerede i begynnelsen januar. Jeg gleder meg, sier en engasjert Gro.

11 Bli bedre kjent med de nye sidene av byen Jubileumshelg Grønland 32B, 3045 Drammen Telefon: Telefax: Fredag 30.november Børsen, Drammen torg Fagseminar: HJELPER OG HJELPELØS EN ETISK UTFORDRING - Et seminar for den som er satt til å hjelpe andre. Er du interessert? ring Lørdag 1. desember Bragernes kirke Jubileumskonsert kl Vi takker Union Eiendom for støtten og deres sosiale engasjement. En gave som får betydning for noen! Gir du en gave gjør du det mulig for mennesker som sliter å få seg et måltid mat ved Møtestedet! Gir du en gave kan du hjelpe mennesker som deltar ved Nyby n Aktivitetskafé på veien mot det rusfrie liv! Gir du en gave kan du gi friheten en sjanse for noen ved Prosjekt FRI! Gir du en gave støtter du deltagerne ved KB-utvikling på veien videre etter lang tid utenfor arbeidslivet! Gir du en gave gir du barn som kommer fra familier som sliter med rus eller psykiske vansker en mulighet til å delta i prosjekt FRIMINUTTET. Vi takker for gavene og skal forvalte midlene til beste for mennesker som sliter. En hyllest til livet Fri entré Medvirkende: Jonas Fjeld, Zotora, Joseph Angial, Espen Jørgensen, Andreas Utnem Etter konserten blir det en uformell samling i Bragernes menighetshus med enkel servering. Søndag 2. desember Bragernes kirke Jubileumsgudstjeneste kl Bragernes kirke Medvirkende: Generalsekretær Sturla Stålsett, sokneprest Kristin Fehn, bymisjonprest Eli Kristin Flåten, musikkgruppa Vintermåne under ledelse av Frøydis Grorud, sanggruppe fra Bragernes kantori, kantor Jørn Fevang m. flere. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i Bragernes Menighetshus. Vil du bli fast giver til Kirkens Bymisjon i Drammen? Jeg ønsker å bli FAST GIVER med kr:... per måned kvartal halvår år Jeg vil betale gjennom: avtalegiro tilsendt giro Ditt kontonummer ved avtalegiro (11 siffer): Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:... Underskrift:... Givernummer (fylles ut av Kirkens Bymisjon) Alle Kirkens Bymisjoner bruker felles innsamlingskonto, beløpet tilbakeføres til Kirkens Bymisjon i Drammen når giver har adresse i Buskerud. Kirkens Bymisjon svarsending Oslo Porto er betalt

12 Returadresse: Brostein - Bymisjonsmagasinet i Drammen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen Konnerudgata DRAMMEN En by og organisasjon i utvikling Omdømmeprosjekt! Torsdag 16. august lanserte Omdømmeprosjekt Drammen en storstilt DM-kampanje personer i Oslo-området fikk en DVD-film i postkassa som viser Drammens ulike kvaliteter. Målet er blant annet at kampanjen skal bidra til økt befolkningsvekst og økt næringsetablering. Drammen har de siste årene jobbet strategisk for å forbedre byen, gjennom rensing av elva, ny motorveibro, nytt Bragernes Torg, Bragernes strand, Papirbredden m.m. Selv om mye er gjort er det enda mer i vente. Det jobbes i dag for eksempel med strandpromenade på Strømsø, nytt torg på Strømsø, nytt badeanlegg, nye broer m.m. Når alle byggearbeidene er fullført i 2008, blir parker, badeplasser og gode fiskeplasser knyttet sammen med tolv kilometer lange turveier langs elva... Vi gleder oss over at vi har blitt en flott by med en fantastisk elveidyll. Nye bruer Mitt i denne vrimmelen av fornyelse, har Kirkens Bymisjon hatt tilholdssted i Engene på Bragernes i 10 år. Her har vi gitt et tilbud til mennesker som sliter med psykiatri, rus og ensomhet. Gjennom disse 10 årene har ikke så mange av våre gjester vært opptatt av ansiktsløftningen av Drammen, nytt torg, strandpromenader, badeanlegg eller omdømmeprosjekt. Men hverdagen handler om å overleve, skaffe penger, få litt mat, en dusj og en klapp på skulderen av mennesker som bryr seg. Mange av disse menneskene drømmer om nye bruer ut av rusen, psykiske vansker og det vanskelige livet. De ønsker seg over til et bedre liv med bolig, venner, aktivitet, jobb etc. Et eget omdømmeprosjekt som vil gjøre det mulig å gå på gaten uten nedsettende blikk. Som gjør det mulig å handle i butikker uten å oppleve seg forfulgt av en vekter. Det er kanskje ikke så viktig om disse bruene har pilarer som er runde eller firkantete, men mer om de klarer å bære de krav og utfordringer livet vil bringe. Kirkens Bymisjon ønsker å gjøre noe for dem som drømmer om at livet skal være noe mer enn rus, problemer og bråk. Derfor opprettet vi et nytt tiltak i 2004, Nyby n aktivitetskafé. Dette er et tiltak for dem som vil kjempe seg bort fra rusen. Her støttes den enkelte til å velge meningsfulle aktiviteter eller arbeid. Dette stedet har vist seg å være etterlengtet hos de som drømmer. I kjølevannet av Nyby n aktivitetskafé har det blitt opprettet nye tiltak så som vaktmestertjeneste, egenutviklingsskole, møbellager, løslatelsesprosjekt FRI, attføringsbedrift (KB utvikling) m.m. I høst starter vi også opp med Friminuttet som skal jobbe for barn som har foreldre som sliter med rus og/eller psykiske problemer. Her skal barna kunne få leksehjelp, treffe andre barn og få et varmt måltid. De skal møte trygge voksne som bryr seg. Når vi nå feirer vårt 10 års jubileum kan vi registrere over 100 mennesker som ved hjelp av Kirkens Bymisjon har fått hjelp til å bygge nye bruer. Fra en håpløs tilværelse over til en bedre tilværelse. Selv om byggearbeidet kan gå smått i perioder, bygges det gradvis nye holdninger, ny identitet, nye venner, nytt levemønster etc. Vi har de siste årene sett at flere og flere får en bedre livskvalitet og tilværelse. Mennesker har tatt større ansvar for eget liv. Noen begynner på skole, kurs, får seg jobb og kanskje en kjæreste. De har lyktes i å bygge ny bru i eget liv og jobber daglig med sitt eget omdømme i forhold til omverdenen. Vi i Kirkens Bymisjon gleder oss over utviklingen av Drammen som by, men i byen ser vi daglig mennesker som jobber med sitt eget omdømme, sine egne bruer og nye veier i sine egne liv. I 1997 startet Kirkens Bymisjon med 1 ansatt og 30 frivillige, i dag er vi 22 ansatte og ca 120 frivillige, som jobber med å motivere mennesker til å starte sine egne omdømmeprosjekt. Vi gleder oss over å se at stadig flere mennesker får et bedre liv. Jon-Ivar Windstad Nestleder Kirkens Bymisjon Drammen Ord til ettertanke Ingenting er så virkelig som drømmen. Verden kan forandre seg omkring deg, men det gjør ikke drømmen. Ansvar behøver ikke å utslette den, og plikter behøver ikke å formørke den. For drømmen er inne i deg og ingen kan ta den bort. Tom Clancy

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Nådde det store målet. Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Friminuttets sommerfest sponset av banken

Nådde det store målet. Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Friminuttets sommerfest sponset av banken brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 4. årgang juni 2010 Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Da gikk han til Gjenbruket og fikk god hjelp. For

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse!

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse! Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 NAV-leder: Ingen skal stå uten tilbud Ungdom som faller ut av skolen og blir stående utenfor arbeidslivet

Detaljer

Kirkens Bymisjons årlige gratiskonsert. Hør Hank von Helvete, Ronni Le Tekrø, Cap m.fl. på. 1. desember kl 19-21 i Bragernes kirke

Kirkens Bymisjons årlige gratiskonsert. Hør Hank von Helvete, Ronni Le Tekrø, Cap m.fl. på. 1. desember kl 19-21 i Bragernes kirke brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 4. årgang november 2010 Hør Hank von Helvete, Ronni Le Tekrø, Cap m.fl. på Kirkens Bymisjons årlige gratiskonsert 1. desember kl 19-21 i Bragernes kirke

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

brostein BYMISJONENS HVERDAGSHELTER - de frivillige Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/byer/drammen/kongsberg 2. årgang november 2010

brostein BYMISJONENS HVERDAGSHELTER - de frivillige Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/byer/drammen/kongsberg 2. årgang november 2010 brostein kongsberg Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/byer/drammen/kongsberg 2. årgang november 2010 BYMISJONENS HVERDAGSHELTER - de frivillige Leder Vil du være den ENE? noen sorger, deriblant det faktum

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 Leder En visjon Det var en gang et menneske... det var en gang en by. Om få år vil bladet du holder i være historie. Hvilken fortelling byen vår kan se

Detaljer

ET GODT HJEM PÅ MARITA BO

ET GODT HJEM PÅ MARITA BO N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 4 2 2. å r g a n g FOTO: Bjørn Olav Thune SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 Terje ANGRER 20 ÅR MED HASJ Maritakafeens ANDERS OLSEN SØYSETH

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

Lønn for strevet. Duell i Oslo. Krigens offer i Serbia. Maritastiftelsens arbeidstrening. Rune Gerhardsen og Erling Lae. Bojаn Sovilj SIDE 12 SIDE 4

Lønn for strevet. Duell i Oslo. Krigens offer i Serbia. Maritastiftelsens arbeidstrening. Rune Gerhardsen og Erling Lae. Bojаn Sovilj SIDE 12 SIDE 4 N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 2-2 0 0 7-1 5. å r g a n g SIDE 12 Maritastiftelsens arbeidstrening Lønn for strevet SIDE 4 Rune Gerhardsen og Erling Lae Duell i Oslo

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Barn og unge i Drammen: Vil bedre barn og unges levevilkår

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Barn og unge i Drammen: Vil bedre barn og unges levevilkår Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Det meste forandrer seg gjennom årene men ikke Killingen Ole-Benjamin og Christian har begge vært på Killingen.

Detaljer

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften.

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften. I rike Norge går diskusjonen høylydt om hvordan regjeringa bør gå fram for å fjerne fattigdommen. En er uenige om definisjoner, hvem de fattige er, samt hvilke tiltak som hjelper. De fleste er likevel

Detaljer

Som første aktør i Oslo starter Kirkens Bymisjon til høsten opp et dagtilbud for personer med begynnende demens på en gård i Maridalen.

Som første aktør i Oslo starter Kirkens Bymisjon til høsten opp et dagtilbud for personer med begynnende demens på en gård i Maridalen. Informasjonsblad for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Tollbugata 3, 0152 Oslo Telefon 22 36 55 00 I redaksjonen: Atle Briseid (redaktør) Per Frogner (ansvarlig) Layout: Waaler design v/jorunn Waaler Forsidefoto:

Detaljer

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 LØVETANNAVISEN Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 ADHD myter og fakta ADHD og ADD begreper mange har hørt om, men som få vet hva betyr. Mytene omkring hva ADHD og ADD er, er mange. Side 8-9 2 Løvetannavisen

Detaljer

Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre. 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon. Tre par tre kjærlighetshistorier:

Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre. 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon. Tre par tre kjærlighetshistorier: Nr 2 2015 Tre par tre kjærlighetshistorier: Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre Alf (60) løper Spania på tvers: 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon Terje var kriminell i

Detaljer

FASCINERT AV MARITA-NETTVERKET

FASCINERT AV MARITA-NETTVERKET N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 2 2 0 1 2 2 0. å r g a n g SIDE 12 SIDE 6 SIDE 10 Jelena drømmer OM Å BLI HELT FRI Tommy Hansen FANT SEG SELV I KUNSTEN Advokat Vidar

Detaljer

Valgerd på kaféåpning SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8. Foto: Jofrid Landa

Valgerd på kaféåpning SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8. Foto: Jofrid Landa N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 2 2 0. å r g a n g SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8 Valgerd på kaféåpning Det er aldri håpløst Det er makt i de foldede hender Foto: Jofrid

Detaljer

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Nyhetsmagasin f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 1 3 2 1. å r g a n g SIDE 8 SIDE 12 SIDE 14 Roger NÅ BER JEG SJØL Morgan Shoup FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Kimmerud Gård MARITA VIRKE Leiv

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

nr 5 2011 Livsviktige fellesskap Lys i mørket Gled en som gruer seg til jul kirsten Frigstad: Det umulige er mulig www.bymisjon.no

nr 5 2011 Livsviktige fellesskap Lys i mørket Gled en som gruer seg til jul kirsten Frigstad: Det umulige er mulig www.bymisjon.no nr 5 2011 Livsviktige fellesskap Lys i mørket Gled en som gruer seg til jul kirsten Frigstad: Det umulige er mulig www.bymisjon.no Kirkens Bymisjon er i byen for og med mennesker som mangler nettverk.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011 NR. 2-1. SEPTEMBER 2009 EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP PILGRIMSTUR MED FANGER - SIDE 4 FORELDRENES BEKYMRING EN KILDE TIL FOREBYGGING - SIDE 6 BARNEHAGENE OG BARNEVERNET EN KILDE TIL FOREBYGGING

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/kongsberg 6. årgang juni 2013

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/kongsberg 6. årgang juni 2013 Foto:Saltbones/RødeKo rs Foto:ElinSvilaas Foto:ElinSvilaas brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/kongsberg 6. årgang juni 2013 TEMA: Håp Gågruppa på Kongsberg: Opplevelser sammen i naturen Hver uke

Detaljer

Jan Dørum PÅ HAUKETO MED HAUKEBLIKK

Jan Dørum PÅ HAUKETO MED HAUKEBLIKK N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 2 2 0 1 0 1 8. å r g a n g SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 Torgeir Persson Nygård EN SPORTY ETTÅRING Jan Dørum PÅ HAUKETO MED HAUKEBLIKK Maritastiftelsens

Detaljer

Lønn som fortjent rydder Plata side 10

Lønn som fortjent rydder Plata side 10 Lønn som fortjent rydder Plata side 10 Hva slags kirke? Hva slags kirke vil du ha? Det er et spørsmål som gir mening, eller ikke mening, alt etter som man ser det. Fra et synspunkt er kirken det den er.

Detaljer