Gebyrregulativ Sel kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gebyrregulativ 2015. Sel kommune"

Transkript

1 Sel kommune

2 Side Innholdsfortegnelse Lovhjemler i gebyrregulativet 3 Barnehage og SFO Barnehage 4 SFO 4 Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner 4 Refusjonssatser for grunnskole - barn fra andre kommuner 5 Leirskole 5 Voksenopplæring 5 Pleie og omsorg Egenbetaling ved praktisk bistand/hjemmehjelp 5 Diverse tjenester pleie og omsorg 5 Husleiepriser pleie og omsorg Selsro bo- og aktivitetssenter 6 Selsro omsorgsleiligheter 6 Heidalstun 7 Sel omsorgsleiligheter 7 Sjoa omsorgsleiligheter 7 Ottekerberget 2 7 Nordigard 2 8 Storgata 22 8 Selsrogata bofellesskap 8 Loftsgårdsbakken bofellesskap 8 Elvebakken bofellesskap 8 Kultur Otta kino 8 Biblioteket 9 Sel kulturskole 9 Frivilligsentralen 9 Utleie Otta kulturhus - kultursal 9 Utleie Otta kulturhus - utstyr 10 Utleie Otta kulturhus - personell 11 Avgift billettsalg Otta kulturhus 11 Leiepriser kommunale bygg Ottahallen 11 Otta svømmehall 12 Otta samfunnshus 12 Heidalshallen 12 Heidal svømmehall 13 Skoler og barnehager - ukedager 14 Skoler og barnehager - helgedager 14 Tekniske tjenester Vann 14 Avløp 14 Septikrenovasjon 15 Renovasjon 15 Plan og beredskap Byggesaker 15

3 Side Plansaker 18 Diverse gebyr plan- og byggesaker 18 Saksbehandling kontroll av mindre avløpsanlegg 18 Oppmåling 19 Brann 21 Tilsyn med fyringsanlegg og feiing 21 Purregebyrer og forsinkelsesrenter ved kommunale krav/avgifter 22

4 Side Lovhjemler Gebyrene innenfor Plan og beredskap er vedtatt med hjemmel i 11 i lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (17. desember 2004) 33-1 i lov om gebyr, plan og bygningsloven (8. mai 2009) 32 i lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven 17. juni 2005), og forskriftens 16 7 i lov om eierseksjoner (10. juni 2005) Gebyrene innenfor tekniske tjenester og feiervesen er vedtatt med hjemmel i Krav om full kostnadsekning: Renovasjon 30, 34 i Forurensingsloven (13. mars 1981) Slamtømming 26, 34 i Forurensingsloven (13. mars 1981) Selvkost er øvre ramme for brukerbetaling: Vann og avløp 3 i lom om kommunale vass- og avløpsanlegg (16. mars 2012) Forurensingsforskriften kapittel 16 (1. juni 2004) Feiertjenesten 28 i Brann- og eksplosjonsvernloven (14. juli 2002) Gebyrene innenfor helse og omsorg er vedtatt med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Purregebyr og forsinkelsesrenter ved kommunale krav/avgifter Justisdepartementet justerer inkassosatsen årlig i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen. Satsen er grunnlag for regulering av purregebyr. I følge forskrift om inkassosatsen av nr er gjeldende inkassosats kr 640,- (sist endret ). Maksimale gebyrer av inkassosatsen er 1/10 i purregebyr og 3/10 for betalingsoppfordring (4-18 varsel), jfr. inkassoforskriften av nr Gebyrene reguleres årlig etter grunnsatsen ved inkasso. Departementet fastsetter hvert halvår størrelsen av forsinkelsesrenten til en fast prosent årlig rente, som svarer til Norges Banks styringsrente per 1. januar og 1. juli tillagt minst 8 prosentpoeng. Gjeldende rentesats er fastsatt av Finansdepartementet i forskrift av nr. 818.

5 Side Avgifter og egenbetalinger for Sel kommune 2015 Merknader Barnehage og SFO Barnehage (Nasjonal sats er foreslått økt fra kr pr. mnd. for full barnehageplass til kr pr. mnd. August er betalingsfri - og årssats blir derfor foreslått økt fra kr til kr ). Skattbar brutto inntekt under kr dager 4 dager 3 dager 2 dager Skattbar brutto inntekt over kr dager 4 dager 3 dager 2 dager ,80 % ,26 % ,29 %.... Ikke tilbud ,28 % ,43 % ,14 %.. Ikke tilbud Kjøp av ekstradager ,86 % Søskenmoderasjon 30 % for barn nr.2, øvrige barn 50 %. Kostpenger Fra % for barn nr.2, øvrige barn 50 %. Fra Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av ekstradager Betaling ved for sen henting ,69 % Pr. påbegynt time SFO SFO skoleruta, ekstra dager må det betales ekstra for. Oppholdstid tom 14 timer pr uke ,27 % Pr. mnd. Oppholdstid over 14 timer pr uke ,96 % Pr. mnd. Søskenmoderasjon 50 % 30% og 50% SFO - ferieåpen Pr dag ,86 % Pr uke ,00 % Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av ekstra dager/timer. Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner Refusjon små barn Refusjon store barn Ekstra ressurs pedagog Ekstra ressurs assistent Nasjonal sats Nasjonal sats Fakturert fra reell kostnad Fakturert fra reell kostnad

6 Side Refusjonssatser for grunnskole - barn fra andre kommuner Grunnsats ,67 % Refusjon lærertimer , Fakturert 45min / 32 etter 000, 60min kostnad Refusjon assistenttimer pr årstime Fakturert etter kostnad Leirskole Pr gruppe - 22 elever ,37 % Merknader Voksenopplæring Grunnskole - undervisning ,00 % Pleie og omsorg Egenbetaling ved praktisk bistand/hjemmehjelp Laveste sats reguleres etter forskrift i.h.t. endring av grunnbeløpet i folketrygden: Grunnbeløpet pr 1.5. er kr Inntekt husstand (pr time/maks pr Inntil kr (2G) Inntil kr (3G) Inntil kr (4G) Inntil kr (5G) Inntil kr (6G) Over kr Praktisk bistand, mindre tilfeldige ,0 % Fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet. 90/900 95/ ,6 % 120/ / ,3 % 175/ / ,7 % 225/ / ,7 % 245/ / ,1 % ,0 % Diverse tjenester pleie- og omsorg Egenandel henting/bringing tekniske hjelpemidler, pr tur (ikke egenandel ,3 % Leie av alarm, Heidalstun/Selsro, pr ,3 % Trygghetsalarm, inkl. avgifter og ,3 % Middag, pr porsjon Grøt m/tilbehør, pr porsjon Korttidsopphold, pr døgn ,8 % ,0 % ,0 % Fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet.

7 Side Dag/nattplass, pr dag/natt Klesvask, pr kilo Transport, tur/retur Reisevaksinasjon Kurdøgnpris - Sel sjukeheim og Heidalstun, pr døgn Merknader ,0 % Fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet ,4 % ,5 % ,7 % ,5 % 1.gangs konsultasjon kr og 3.gangs konsult. kr.100. Familie m/barn: 1.gangs konsult. kr og 3.gangs konsult. kr Husleiepriser pleie og omsorg Husleiepriser Selsro bo- og aktivitetssenter er før indeksregulering. sats for 2015 er inkludert indeksregulering som var vedtatt i. I leiligheter under 40 kvm er strøm inkludert med kr 400, leiligheter over 40 kvm er strøm inkludert med kr 600. Leil.nr. Kvm ,5 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Selsro omsorgsleiligheter Leil.nr. Kvm ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra

8 Side Merknader ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Heidalstun Leil.nr. Kvm ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra Boliger U ,3 % Prisstigning gjelder fra U ,3 % Prisstigning gjelder fra A ,3 % Prisstigning gjelder fra B ,3 % Prisstigning gjelder fra A ,3 % Prisstigning gjelder fra B ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Sel omsorgsleiligheter Leil.nr. 2A ,2 % Prisstigning gjelder fra B ,2 % Prisstigning gjelder fra A ,2 % Prisstigning gjelder fra B ,2 % 6A ,2 % 6B ,2 % Husleiepriser Sjoa omsorgsleiligheter Leil.nr. Kvm 8A ,3 % Prisstigning gjelder fra B ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Ottekerberget 2 Prisstigning gjelder fra Prisstigning gjelder fra Prisstigning gjelder fra Leil.nr. Kvm 2A ,3 % Prisstigning gjelder fra B ,3 % Prisstigning gjelder fra C ,3 % Prisstigning gjelder fra D ,3 % Prisstigning gjelder fra E ,0 % Prisstigning gjelder fra F ,3 % Prisstigning gjelder fra G ,3 % Prisstigning gjelder fra

9 Side Husleiepriser Nordigard 2 Merknader Leil.nr. Kvm 2A ,3 % Prisstigning gjelder fra B ,3 % Prisstigning gjelder fra C ,3 % Prisstigning gjelder fra D ,3 % Prisstigning gjelder fra E ,3 % Prisstigning gjelder fra F ,3 % Prisstigning gjelder fra G ,3 % Prisstigning gjelder fra H ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Storgata 22 Leil.nr. Kvm ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,0 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Selsrogata bofellesskap Leil.nr. Kvm 1C ,3 % Prisstigning gjelder fra A1 54, ,3 % Prisstigning gjelder fra A2 54, ,3 % Prisstigning gjelder fra B1 51, ,3 % Prisstigning gjelder fra B2 51, ,3 % Prisstigning gjelder fra etg ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Loftsgårdsbakken bofellesskap Leil.nr. Kvm 8A ,3 % Prisstigning gjelder fra B ,3 % Prisstigning gjelder fra C ,3 % Prisstigning gjelder fra D ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Elvebakken bofellesskap Leil.nr. Kvm H ,3 % Prisstigning gjelder fra H ,3 % Prisstigning gjelder fra H ,3 % Prisstigning gjelder fra H ,3 % Prisstigning gjelder fra H ,3 % Prisstigning gjelder fra Kultur Otta kino Voksne ,1 % Voksne 3D ,3 % Barn ,9 %

10 Side Merknader Barn 3D ,3 % Honnør ,1 % Honnør 3D ,0 % ebillett - kino 7,5 7,5 Inntjening pr. solgte billett. Biblioteket Voksne - erstatningskrav Purregebyr 1. purring kr 0, 2. purring kr 50 Skjønnlitteratur ,1 % Faglitteratur ,6 % Lydbøker ,6 % DVD ,2 % Språkkurs ,4 % Video ,2 % Magasin ,7 % Musikk-CD ,2 % CD-rom spill Bøker som er lånt inn fra andre bibliotek via Fjernlån erstattes i henhold til eierbibliotekets satser Barn - erstatningskrav Purregebyr 1. purring kr 0, 2. purring kr 25 Skjønnlitteratur ,2 % Faglitteratur ,1 % Lydbøker ,6 % DVD ,2 % Video ,8 % Magasin ,1 % Musikk-CD ,8 % Nintendo DS-spill Bøker som er lånt inn fra andre bibliotek via Fjernlån erstattes i henhold til eierbibliotekets satser Kulturskole For elever i grupper under ,5 % Pris pr elev pr semester For elever i grupper over ,3 % Pris pr elev pr semester Instrument leie ,5 % Pris pr semester Depositum for å leie instrument ,4 % Søskenmoderasjon 25% for 2. 25% for 2. Denne moderasjonen gjelder også Frivilligsentralen Inntil 3 timer Tilfeldige leietakere ,7 % 2600 Faste leietakere ,7 % Hel dag Tilfeldige leietakere ,4 % Faste leietakere ,4 % Utleiesatser Otta kulturhus - kultursal Leie dag 1 Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,5 % ,4 % ,6 %

11 Side Leie påfølgende dager Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner Merknader ,5 % Pris pr dag ,7 % Pris pr dag ,5 % Pris pr dag Provisjon av billettsalg 10 % 0 0 0,0 % Gjelder kun kommersielle Arrangemengt der teknisk rigg står Pris kommersielle Full bet. Full bet. 0 0,0 % Pris lokale lag / organisasjoner ,0 % Pris pr dag ,0 % Pris pr dag Øvinger Pris kommersielle Full bet. Full bet. 0 0,0 % Pris lokale lag / organisasjoner Pr time ,0 % Pr dag ,0 % Pr time ,0 % Pr dag ,0 % Utleiesatser Otta kulturhus - utstyr PA Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,5 % ,2 % ,4 % Lys Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,5 % Programerbart ,2 % ,4 % AV-utstyr Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,3 % ,8 % ,8 % Piano Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,7 % ,0 % ,0 % Flygel Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,0 % ,0 % ,0 % Sceneelement montering Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,0 % Bruk i huset, ingen leie ,0 % Bruk i huset, ingen leie ,0 % Bruk i huset, ingen leie

12 Side Røykmaskiner 2 stk Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner Trådløse mic / mygger Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Merknader Utleiesatser Otta kulturhus - personell Lyd-/lysansvarlig må leies inn av leietaker ved behov Teknisk ansvarlig Pris kommersielle ,1 % Pris pr time. Behov utover rigg og Pris lokale lag / organisasjoner ,7 % Pris pr time. Behov utover rigg og 3,0 % Pris pr time. Behov utover rigg og grunnopplæring) Bærehjelp Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,0 % Pr. stk ,0 % Pr. stk ,0 % Pr. stk Avgift billettsalg Otta kulturhus Avgift pr. solgte billett ,0 % ebillett - kulturarrangement 16,6 16,6 Inntjening pr. solgte billett. Utleiepriser kommunale bygg Leiepriser Ottahallen Trening hel hall inkl. garderobe Voksne ,2 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Trening 1/3 hall inkl. gardrobe Voksne ,6 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Idrettsstevner/kamper inkl. gardrobe Voksne ,7 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Garderobe Voksne ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Barn/ungdom ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Cuper, konserter, dansearrangement m.m. Voksne ,2 % Pris pr. døgn ekskl. rigging og Barn/ungdom ,0 % Pris pr. døgn ekskl. rigging og tilrettelegging.

13 Side Leiepriser Otta svømmehall Leie uten vakt Merknader Voksne ,3 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Leie med vakt Billettpris Klippekort, 10 klipp Årskort Voksne ,0 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Voksne ,0 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Voksne ,0 % 8 x enkeltbillett, tilsvarer 20% Barn/ungdom ,0 % 8 x enkeltbillett, tilsvarer 20% Voksne ,8 % 25 x enkeltbillett, tilsvarer inntil Barn/ungdom ,0 % 25 x enkeltbillett, tilsvarer inntil 50% Leiepriser Otta samfunnshus Trening storsal inkl. garderobe Voksne ,0 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Idrettsstevner/kamper inkl. gardrobe Voksne ,1 % Pris pr. time Garderobe Voksne ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Barn/ungdom ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Leie av diskotek/veslesal uten lyd og lydansv. Barn/ungdom ,0 % Leie av diskotek/veslesal med lyd og lydansv. Barn/ungdom ,0 % Kafé uten kjøkken Kafé med kjøkken Utleie av møbler Voksne ,7 % Voksne ,7 % Stoler ,0 % Pris pr. stol Bord ,0 % Pris pr. bord Leiepriser Heidalshallen Trening hel hall inkl. garderobe Voksne ,0 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time

14 Side Merknader Idrettsstevner/kamper inkl. garderobe Voksne ,1 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Garderobe Voksne ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Barn/ungdom ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Cuper, dansearrangement og andre større arrangement Voksne ,3 % Pris pr. døgn ekskl. rigging og Barn/ungdom ,0 % Pris pr. døgn ekskl. rigging og tilrettelegging. Møter, hel hall uten kjøkken Møter, hel hall med kjøkken Voksne ,8 % Voksne ,1 % Møterom, vestibyle uten kjøkken Voksne ,7 % Møterom, vestibyle med kjøkken Voksne ,0 % Møterom, skuespillergarderobe - kjeller Voksne ,4 % Sang- og musikkøvinger Voksne ,0 % Pris pr. gang Barn/ungdom ,0 % Pris pr. gang Utleie av møbler Stoler ,0 % Pris pr. stol Bord ,0 % Pris pr. bord Leiepriser Heidal svømmehall Leie uten vakt Voksne ,7 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Leie med vakt Billettpris Klippekort, 10 klipp Voksne ,8 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Voksne ,1 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Voksne ,2 % 8 x enkeltbillett, tilsvarer 20% Barn/ungdom ,0 % 8 x enkeltbillett, tilsvarer 20%

15 Side Årskort Merknader Voksne ,0 % 25 x enkeltbillett, tilsvarer inntil Barn/ungdom ,0 % 25 x enkeltbillett, tilsvarer inntil 50% Leiepriser skoler og barnehager - ukedager Gymsal inkl. garderobe Voksne ,7 % Pris pr. time Gymsal uten garderobe Garderobe Klasserom m.v. Voksne ,9 % Pris pr. time Voksne ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Voksne ,3 % Pris pr. time, minstepris kr 200 Leiepriser skoler og barnehager - helgedager Klasserom Voksne ,5 % Pris pr. døgn Barn/ungdom ,0 % Pris pr. døgn Hel skole Voksne ,2 % Pris pr. døgn Barn/ungdom ,0 % Pris pr. døgn Tekniske tjenester Gebyr vann Tilknytningsavgift ,0 % Fast avgift ved 1.gangs tilknytn. Abonnementsgebyr private boliger ,2 % Abonnementsgebyr private hytter ,0 % Forbruksgebyr 17,80 16, ,2 % Pris pr. m3 Abonnementsgebyr næring Målt forbruk 0-500m ,0 % Kategorifaktor 2 Målt forbruk m ,0 % Kategorifaktor 3 Målt forbruk m ,0 % Kategorifaktor 4 Målt forbruk m ,0 % Kategorifaktor 5 Målt forbruk over m ,0 % Kategorifaktor 10 Gebyr avløp Tilknytningsavgift ,0 % Fast avgift ved 1.gangs tilknytn. Abonnementsgebyr private boliger ,1 % Abonnementsgebyr private hytter ,3 % Feil kat.faktor i Samme gjelder for ab.geb.næring Forbruksgebyr 13,5 13,4 0-0,7 % Pris pr. m3

16 Side Merknader Abonnementsgebyr næring Målt forbruk 0-500m ,4 % Kategorifaktor 2 Målt forbruk m ,3 % Kategorifaktor 3 Målt forbruk m ,2 % Kategorifaktor 4 Målt forbruk m ,2 % Kategorifaktor 5 Målt forbruk over m ,2 % Kategorifaktor 10 Gebyr septikrenovasjon Ved bestilling av akutte oppdrag (tømming, spyling) kommer utrykningsgebyr på kr i tillegg til ord.avg. Slamavskillere og tette tanker Boliger med WC tilkn ,9 % Inntil 5m3 Boliger m/u WC tilkn. Tillegg ,9 % Pris pr. m3 over 5m3 Boliger tilknytn. tette tanker ,9 % Pris pr. m3 Bedrifter, institusjoner m.v ,9 % Pris pr. m3 Fritidshus ,9 % Pris pr. m3 Mini-renseanlegg ,9 % Pris inntil 5m3 Fettavskiller ,9 % Pris pr. m3 Nødtømming ,4 % Pris pr. time Ekstratømming ,4 % Tank ikke påvist av eier ,7 % Gebyr renovasjon Sekkestativ Standardabonnement, 36 sekker ,5 % 24 sekker ,5 % 48 sekker ,6 % Hytter/seter ,2 % Ekstrasekk ,5 % Pris pr. rull (12 sekker) Plan- og byggesaksbehandling Gebyr byggesak Grunnbeløp ,3 % 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a)oppføring, tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av Boliger, næringsbygg og lignende 0 m2-50 m ,3 % 2G 51 m2-250 m ,3 % 5G 251 m2-800 m ,3 % 10G Areal over 800 m ,3 % 2G. Tillegg pr. påbegynt 400 m2 Fritidsboliger 0-20 m ,3 % 2G 21 m2-50 m ,3 % 5G 51 m2-80 m ,3 % 10G 81 m2-120 m ,3 % 17G Uthus, garasje, kaldtlager og lignende Næringsbygg osv. Gebyr som for boliger 0,8 x sats etter areal

17 Side Merknader Konstruksjoner og anlegg - grøfteanlegg, basseng m.v. Tiltaksklasse ,3 % 2G Tiltaksklasse ,3 % 3G Tiltaksklasse ,3 % 4G b) Vesentlig endringer, reparasjoner ,3 % 2G c) Fasadeendring, vesentlig endring ,3 % 2G d)bruksendring, vesentlig ,3 % 2G e) Riving av tiltak som nevnt under a) 0 m2-50 m ,3 % 2G 51 m ,3 % 3G Sanering av tankanlegg og ,3 % 3G f) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner Tiltaksklasse ,3 % 2G Tiltaksklasse ,3 % 3G Tiltaksklasse ,3 % 4G Piper og indsted inkl. ferdigattest ,3 % 3G g) Oppdeling eller sammenføyning ,3 % 2G h) Oppføring av innhegning mot vei ,3 % 2G i) Skilt, reklameinnretninger mv ,3 % 1G j) Midlertidige bygninger, ,3 % 2G k) Vesentlige terrenginngrep Tiltaksklasse ,3 % 2G Tiltaksklasse ,3 % 3G Tiltaksklasse ,3 % 4G l) Anlegg av veg, parkeringsplass o.l. Tiltaksklasse ,3 % 2G Tiltaksklasse ,3 % 3G Tiltaksklasse ,3 % 4G m) Opprettelse av ny grunneiendom, Arealoverføring, jf. Lov om

18 Side Kurante saker iht. reguleringsplan, Saker som ikke er iht. reg.plan og Merknader G ,3 % 2G 20-2 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver (tiltak uten ansvarsrett) a) Mindre tiltak på bebygd eiendom Tilbygg 0-15 m2, frittstående bygning Tilbygg m2, frittstående bygning m2 Tilbygg m2, frittstående bygning m ,3 % 2G ,3 % 3G ,3 % 4G b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket Tiltak inntil 100 m ,3 % 3G Tiltak over 100 m ,3 % 5G c) Midlertidige bygninger, d) Andre mindre tiltak som kan ,3 % 2G ,3 % 2G 21-1 Forhåndskonferanse ,0 % 0G 21-2 Søknad om tillatelse Søknad om rammetillatelse - behandles som 20-1 Søknad om igangsettingstillatelse ,3 % 3G Sluttkontroll og ferdigattest Ferdigattest/midlertidig Ferdigattest/midlertidig Ferdigattest der det tidligere er gitt ,3 % 2G ,3 % 1G ,3 % 1G 22-3 Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett Gebyr pr. funksjon pr. foretak ,3 % 1G Etter 1. gangs godkjenning betales Ansvarsrett der det foreligger sentral Andre bestemmelser Søknad om ending i forhold til gitt Avbrutt arbeid (når kommunens ,3 % 1G ,3 % 1G ,3 % 1G ,3 % 1G Kapittel 19 - som behandles av rådmann etter delegering Dispensasjonssøknad som legges ,2 % 6G Dispensasjonssøknad som legges ,3 % 6G

19 Side Merknader Gebyr plansaker Kapittel 12 Reguleringsplan For behandling av private reguleringsplaner, detaljplaner Planer med hovedformål bolig/fritidsbebyggelse Inntil 10 tomter ,4 % 19 G Mellom 10 og 30 tomter ,0 % 25 G Over 30 tomter ,4 % 38 G Planer med andre hovedformål Inntil 10 da ,4 % 19 G Over 10 da ,0 % 25 G av regulerings-/detaljplan Mindre vesentlig endring som ikke ,8 % 18 G ,3 % 4 G Diverse gebyr plan og byggesak Saker som ikke er fullstendige eller der det er nødvendig å innhente uttalse fra andre myndigheter utenfor kommunen, og dette ikke er gjort på forhånd Gebyr pr. oversending ,3 % 0,5 G Utarbeidelse av situasjonsplan ,5 % Pr. time 1 G Tilrettelagte eiendomsopplysninger utover kravene i forvaltningsl ,7 % 9 - Saksbehandling kontroll av mindre avløpsanlegg Rammer for gebyrberegning 1. Saksbehandlingsgebyr Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse, endring/omgjøring av utslippstillatelse. Søknad om utslippstillatelse Anlegg inntil 15 PE ,3 % 3G Anlegg PE ,3 % 5G Anlegg PE ,3 % 7G Anlegg over 500 PE ,3 % 8G Mindre endring av utslippstillatelse ,3 % 2G 2. Kontrollgebyr (engangsgebyr) Kontrollgebyr betales for alle eksisterende mindre avløpsanlegg der kommunen gjennomfører kontroll, og finner feil og mangler. Fritidsbolig ,3 % 2G Anlegg som ikke overstiger 15 PE ,3 % 2G Anlegg for PE ,3 % 4G Anlegg for ,3 % 6G Anlegg for over 500 PE ,3 % 7G

20 Side Gebyr oppmåling Merknader Gebyr for arbeider etter matrikkelloven. Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m ,0 % Areal fra m ,7 % Areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da ,4 % Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m ,0 % Areal fra m ,7 % Areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da ,4 % Oppretting av grunneiendom og festegrunn over tilleggsareal Areal fra m ,0 % Areal fra 101 m2 - økning pr. påbegynt 100 m ,4 % Overstiger arealet 1500 m2 skal gebyret regnes etter pkt Oppmåling av uteareal på eierseksjon Areal fra 0-50 m ,0 % Areal fra m ,0 % Areal fra m ,0 % Areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da ,4 % Oppretting av anleggseiendom - gebyr som for oppretting av grunneiendom Volum fra m ,0 % Volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m ,4 % Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid jfr. pkt. 1.8 med minstepris 3 timer Oppretting av grunneiendom over større sammenhengende areal Gebyr for oppretting av grunneiendom over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruk, allmenne fritids- og allmennyttige formål skal faktureres etter medgått tid jfr. pkt. 1.8, med minstepris 3 timer Registrering av feste som ikke er i grunnboka, men i matrikkelen ,9 % Oppretting av punktfeste ,0 % 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr for oppmåling av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Nytt gebyr fra 2015 I tillegg kommer gebyr etter pkt , 1.1.2, 1.1.4, og

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014 Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 3 % fra 2014il Skolefritidsordning (SFO) Plass Pris 5 % 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager 2828 2 969 50%

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging, kart og

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler, en fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomskatt) og for næringsbygg etter

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer