Gebyrregulativ Sel kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gebyrregulativ 2015. Sel kommune"

Transkript

1 Sel kommune

2 Side Innholdsfortegnelse Lovhjemler i gebyrregulativet 3 Barnehage og SFO Barnehage 4 SFO 4 Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner 4 Refusjonssatser for grunnskole - barn fra andre kommuner 5 Leirskole 5 Voksenopplæring 5 Pleie og omsorg Egenbetaling ved praktisk bistand/hjemmehjelp 5 Diverse tjenester pleie og omsorg 5 Husleiepriser pleie og omsorg Selsro bo- og aktivitetssenter 6 Selsro omsorgsleiligheter 6 Heidalstun 7 Sel omsorgsleiligheter 7 Sjoa omsorgsleiligheter 7 Ottekerberget 2 7 Nordigard 2 8 Storgata 22 8 Selsrogata bofellesskap 8 Loftsgårdsbakken bofellesskap 8 Elvebakken bofellesskap 8 Kultur Otta kino 8 Biblioteket 9 Sel kulturskole 9 Frivilligsentralen 9 Utleie Otta kulturhus - kultursal 9 Utleie Otta kulturhus - utstyr 10 Utleie Otta kulturhus - personell 11 Avgift billettsalg Otta kulturhus 11 Leiepriser kommunale bygg Ottahallen 11 Otta svømmehall 12 Otta samfunnshus 12 Heidalshallen 12 Heidal svømmehall 13 Skoler og barnehager - ukedager 14 Skoler og barnehager - helgedager 14 Tekniske tjenester Vann 14 Avløp 14 Septikrenovasjon 15 Renovasjon 15 Plan og beredskap Byggesaker 15

3 Side Plansaker 18 Diverse gebyr plan- og byggesaker 18 Saksbehandling kontroll av mindre avløpsanlegg 18 Oppmåling 19 Brann 21 Tilsyn med fyringsanlegg og feiing 21 Purregebyrer og forsinkelsesrenter ved kommunale krav/avgifter 22

4 Side Lovhjemler Gebyrene innenfor Plan og beredskap er vedtatt med hjemmel i 11 i lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (17. desember 2004) 33-1 i lov om gebyr, plan og bygningsloven (8. mai 2009) 32 i lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven 17. juni 2005), og forskriftens 16 7 i lov om eierseksjoner (10. juni 2005) Gebyrene innenfor tekniske tjenester og feiervesen er vedtatt med hjemmel i Krav om full kostnadsekning: Renovasjon 30, 34 i Forurensingsloven (13. mars 1981) Slamtømming 26, 34 i Forurensingsloven (13. mars 1981) Selvkost er øvre ramme for brukerbetaling: Vann og avløp 3 i lom om kommunale vass- og avløpsanlegg (16. mars 2012) Forurensingsforskriften kapittel 16 (1. juni 2004) Feiertjenesten 28 i Brann- og eksplosjonsvernloven (14. juli 2002) Gebyrene innenfor helse og omsorg er vedtatt med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Purregebyr og forsinkelsesrenter ved kommunale krav/avgifter Justisdepartementet justerer inkassosatsen årlig i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen. Satsen er grunnlag for regulering av purregebyr. I følge forskrift om inkassosatsen av nr er gjeldende inkassosats kr 640,- (sist endret ). Maksimale gebyrer av inkassosatsen er 1/10 i purregebyr og 3/10 for betalingsoppfordring (4-18 varsel), jfr. inkassoforskriften av nr Gebyrene reguleres årlig etter grunnsatsen ved inkasso. Departementet fastsetter hvert halvår størrelsen av forsinkelsesrenten til en fast prosent årlig rente, som svarer til Norges Banks styringsrente per 1. januar og 1. juli tillagt minst 8 prosentpoeng. Gjeldende rentesats er fastsatt av Finansdepartementet i forskrift av nr. 818.

5 Side Avgifter og egenbetalinger for Sel kommune 2015 Merknader Barnehage og SFO Barnehage (Nasjonal sats er foreslått økt fra kr pr. mnd. for full barnehageplass til kr pr. mnd. August er betalingsfri - og årssats blir derfor foreslått økt fra kr til kr ). Skattbar brutto inntekt under kr dager 4 dager 3 dager 2 dager Skattbar brutto inntekt over kr dager 4 dager 3 dager 2 dager ,80 % ,26 % ,29 %.... Ikke tilbud ,28 % ,43 % ,14 %.. Ikke tilbud Kjøp av ekstradager ,86 % Søskenmoderasjon 30 % for barn nr.2, øvrige barn 50 %. Kostpenger Fra % for barn nr.2, øvrige barn 50 %. Fra Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av ekstradager Betaling ved for sen henting ,69 % Pr. påbegynt time SFO SFO skoleruta, ekstra dager må det betales ekstra for. Oppholdstid tom 14 timer pr uke ,27 % Pr. mnd. Oppholdstid over 14 timer pr uke ,96 % Pr. mnd. Søskenmoderasjon 50 % 30% og 50% SFO - ferieåpen Pr dag ,86 % Pr uke ,00 % Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av ekstra dager/timer. Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner Refusjon små barn Refusjon store barn Ekstra ressurs pedagog Ekstra ressurs assistent Nasjonal sats Nasjonal sats Fakturert fra reell kostnad Fakturert fra reell kostnad

6 Side Refusjonssatser for grunnskole - barn fra andre kommuner Grunnsats ,67 % Refusjon lærertimer , Fakturert 45min / 32 etter 000, 60min kostnad Refusjon assistenttimer pr årstime Fakturert etter kostnad Leirskole Pr gruppe - 22 elever ,37 % Merknader Voksenopplæring Grunnskole - undervisning ,00 % Pleie og omsorg Egenbetaling ved praktisk bistand/hjemmehjelp Laveste sats reguleres etter forskrift i.h.t. endring av grunnbeløpet i folketrygden: Grunnbeløpet pr 1.5. er kr Inntekt husstand (pr time/maks pr Inntil kr (2G) Inntil kr (3G) Inntil kr (4G) Inntil kr (5G) Inntil kr (6G) Over kr Praktisk bistand, mindre tilfeldige ,0 % Fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet. 90/900 95/ ,6 % 120/ / ,3 % 175/ / ,7 % 225/ / ,7 % 245/ / ,1 % ,0 % Diverse tjenester pleie- og omsorg Egenandel henting/bringing tekniske hjelpemidler, pr tur (ikke egenandel ,3 % Leie av alarm, Heidalstun/Selsro, pr ,3 % Trygghetsalarm, inkl. avgifter og ,3 % Middag, pr porsjon Grøt m/tilbehør, pr porsjon Korttidsopphold, pr døgn ,8 % ,0 % ,0 % Fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet.

7 Side Dag/nattplass, pr dag/natt Klesvask, pr kilo Transport, tur/retur Reisevaksinasjon Kurdøgnpris - Sel sjukeheim og Heidalstun, pr døgn Merknader ,0 % Fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet ,4 % ,5 % ,7 % ,5 % 1.gangs konsultasjon kr og 3.gangs konsult. kr.100. Familie m/barn: 1.gangs konsult. kr og 3.gangs konsult. kr Husleiepriser pleie og omsorg Husleiepriser Selsro bo- og aktivitetssenter er før indeksregulering. sats for 2015 er inkludert indeksregulering som var vedtatt i. I leiligheter under 40 kvm er strøm inkludert med kr 400, leiligheter over 40 kvm er strøm inkludert med kr 600. Leil.nr. Kvm ,5 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Selsro omsorgsleiligheter Leil.nr. Kvm ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra

8 Side Merknader ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Heidalstun Leil.nr. Kvm ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra Boliger U ,3 % Prisstigning gjelder fra U ,3 % Prisstigning gjelder fra A ,3 % Prisstigning gjelder fra B ,3 % Prisstigning gjelder fra A ,3 % Prisstigning gjelder fra B ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Sel omsorgsleiligheter Leil.nr. 2A ,2 % Prisstigning gjelder fra B ,2 % Prisstigning gjelder fra A ,2 % Prisstigning gjelder fra B ,2 % 6A ,2 % 6B ,2 % Husleiepriser Sjoa omsorgsleiligheter Leil.nr. Kvm 8A ,3 % Prisstigning gjelder fra B ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Ottekerberget 2 Prisstigning gjelder fra Prisstigning gjelder fra Prisstigning gjelder fra Leil.nr. Kvm 2A ,3 % Prisstigning gjelder fra B ,3 % Prisstigning gjelder fra C ,3 % Prisstigning gjelder fra D ,3 % Prisstigning gjelder fra E ,0 % Prisstigning gjelder fra F ,3 % Prisstigning gjelder fra G ,3 % Prisstigning gjelder fra

9 Side Husleiepriser Nordigard 2 Merknader Leil.nr. Kvm 2A ,3 % Prisstigning gjelder fra B ,3 % Prisstigning gjelder fra C ,3 % Prisstigning gjelder fra D ,3 % Prisstigning gjelder fra E ,3 % Prisstigning gjelder fra F ,3 % Prisstigning gjelder fra G ,3 % Prisstigning gjelder fra H ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Storgata 22 Leil.nr. Kvm ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,0 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Selsrogata bofellesskap Leil.nr. Kvm 1C ,3 % Prisstigning gjelder fra A1 54, ,3 % Prisstigning gjelder fra A2 54, ,3 % Prisstigning gjelder fra B1 51, ,3 % Prisstigning gjelder fra B2 51, ,3 % Prisstigning gjelder fra etg ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Loftsgårdsbakken bofellesskap Leil.nr. Kvm 8A ,3 % Prisstigning gjelder fra B ,3 % Prisstigning gjelder fra C ,3 % Prisstigning gjelder fra D ,3 % Prisstigning gjelder fra Husleiepriser Elvebakken bofellesskap Leil.nr. Kvm H ,3 % Prisstigning gjelder fra H ,3 % Prisstigning gjelder fra H ,3 % Prisstigning gjelder fra H ,3 % Prisstigning gjelder fra H ,3 % Prisstigning gjelder fra Kultur Otta kino Voksne ,1 % Voksne 3D ,3 % Barn ,9 %

10 Side Merknader Barn 3D ,3 % Honnør ,1 % Honnør 3D ,0 % ebillett - kino 7,5 7,5 Inntjening pr. solgte billett. Biblioteket Voksne - erstatningskrav Purregebyr 1. purring kr 0, 2. purring kr 50 Skjønnlitteratur ,1 % Faglitteratur ,6 % Lydbøker ,6 % DVD ,2 % Språkkurs ,4 % Video ,2 % Magasin ,7 % Musikk-CD ,2 % CD-rom spill Bøker som er lånt inn fra andre bibliotek via Fjernlån erstattes i henhold til eierbibliotekets satser Barn - erstatningskrav Purregebyr 1. purring kr 0, 2. purring kr 25 Skjønnlitteratur ,2 % Faglitteratur ,1 % Lydbøker ,6 % DVD ,2 % Video ,8 % Magasin ,1 % Musikk-CD ,8 % Nintendo DS-spill Bøker som er lånt inn fra andre bibliotek via Fjernlån erstattes i henhold til eierbibliotekets satser Kulturskole For elever i grupper under ,5 % Pris pr elev pr semester For elever i grupper over ,3 % Pris pr elev pr semester Instrument leie ,5 % Pris pr semester Depositum for å leie instrument ,4 % Søskenmoderasjon 25% for 2. 25% for 2. Denne moderasjonen gjelder også Frivilligsentralen Inntil 3 timer Tilfeldige leietakere ,7 % 2600 Faste leietakere ,7 % Hel dag Tilfeldige leietakere ,4 % Faste leietakere ,4 % Utleiesatser Otta kulturhus - kultursal Leie dag 1 Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,5 % ,4 % ,6 %

11 Side Leie påfølgende dager Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner Merknader ,5 % Pris pr dag ,7 % Pris pr dag ,5 % Pris pr dag Provisjon av billettsalg 10 % 0 0 0,0 % Gjelder kun kommersielle Arrangemengt der teknisk rigg står Pris kommersielle Full bet. Full bet. 0 0,0 % Pris lokale lag / organisasjoner ,0 % Pris pr dag ,0 % Pris pr dag Øvinger Pris kommersielle Full bet. Full bet. 0 0,0 % Pris lokale lag / organisasjoner Pr time ,0 % Pr dag ,0 % Pr time ,0 % Pr dag ,0 % Utleiesatser Otta kulturhus - utstyr PA Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,5 % ,2 % ,4 % Lys Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,5 % Programerbart ,2 % ,4 % AV-utstyr Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,3 % ,8 % ,8 % Piano Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,7 % ,0 % ,0 % Flygel Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,0 % ,0 % ,0 % Sceneelement montering Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,0 % Bruk i huset, ingen leie ,0 % Bruk i huset, ingen leie ,0 % Bruk i huset, ingen leie

12 Side Røykmaskiner 2 stk Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner Trådløse mic / mygger Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Merknader Utleiesatser Otta kulturhus - personell Lyd-/lysansvarlig må leies inn av leietaker ved behov Teknisk ansvarlig Pris kommersielle ,1 % Pris pr time. Behov utover rigg og Pris lokale lag / organisasjoner ,7 % Pris pr time. Behov utover rigg og 3,0 % Pris pr time. Behov utover rigg og grunnopplæring) Bærehjelp Pris kommersielle Pris lokale lag / organisasjoner ,0 % Pr. stk ,0 % Pr. stk ,0 % Pr. stk Avgift billettsalg Otta kulturhus Avgift pr. solgte billett ,0 % ebillett - kulturarrangement 16,6 16,6 Inntjening pr. solgte billett. Utleiepriser kommunale bygg Leiepriser Ottahallen Trening hel hall inkl. garderobe Voksne ,2 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Trening 1/3 hall inkl. gardrobe Voksne ,6 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Idrettsstevner/kamper inkl. gardrobe Voksne ,7 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Garderobe Voksne ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Barn/ungdom ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Cuper, konserter, dansearrangement m.m. Voksne ,2 % Pris pr. døgn ekskl. rigging og Barn/ungdom ,0 % Pris pr. døgn ekskl. rigging og tilrettelegging.

13 Side Leiepriser Otta svømmehall Leie uten vakt Merknader Voksne ,3 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Leie med vakt Billettpris Klippekort, 10 klipp Årskort Voksne ,0 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Voksne ,0 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Voksne ,0 % 8 x enkeltbillett, tilsvarer 20% Barn/ungdom ,0 % 8 x enkeltbillett, tilsvarer 20% Voksne ,8 % 25 x enkeltbillett, tilsvarer inntil Barn/ungdom ,0 % 25 x enkeltbillett, tilsvarer inntil 50% Leiepriser Otta samfunnshus Trening storsal inkl. garderobe Voksne ,0 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Idrettsstevner/kamper inkl. gardrobe Voksne ,1 % Pris pr. time Garderobe Voksne ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Barn/ungdom ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Leie av diskotek/veslesal uten lyd og lydansv. Barn/ungdom ,0 % Leie av diskotek/veslesal med lyd og lydansv. Barn/ungdom ,0 % Kafé uten kjøkken Kafé med kjøkken Utleie av møbler Voksne ,7 % Voksne ,7 % Stoler ,0 % Pris pr. stol Bord ,0 % Pris pr. bord Leiepriser Heidalshallen Trening hel hall inkl. garderobe Voksne ,0 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time

14 Side Merknader Idrettsstevner/kamper inkl. garderobe Voksne ,1 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Garderobe Voksne ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Barn/ungdom ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Cuper, dansearrangement og andre større arrangement Voksne ,3 % Pris pr. døgn ekskl. rigging og Barn/ungdom ,0 % Pris pr. døgn ekskl. rigging og tilrettelegging. Møter, hel hall uten kjøkken Møter, hel hall med kjøkken Voksne ,8 % Voksne ,1 % Møterom, vestibyle uten kjøkken Voksne ,7 % Møterom, vestibyle med kjøkken Voksne ,0 % Møterom, skuespillergarderobe - kjeller Voksne ,4 % Sang- og musikkøvinger Voksne ,0 % Pris pr. gang Barn/ungdom ,0 % Pris pr. gang Utleie av møbler Stoler ,0 % Pris pr. stol Bord ,0 % Pris pr. bord Leiepriser Heidal svømmehall Leie uten vakt Voksne ,7 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Leie med vakt Billettpris Klippekort, 10 klipp Voksne ,8 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Voksne ,1 % Pris pr. time Barn/ungdom ,0 % Pris pr. time Voksne ,2 % 8 x enkeltbillett, tilsvarer 20% Barn/ungdom ,0 % 8 x enkeltbillett, tilsvarer 20%

15 Side Årskort Merknader Voksne ,0 % 25 x enkeltbillett, tilsvarer inntil Barn/ungdom ,0 % 25 x enkeltbillett, tilsvarer inntil 50% Leiepriser skoler og barnehager - ukedager Gymsal inkl. garderobe Voksne ,7 % Pris pr. time Gymsal uten garderobe Garderobe Klasserom m.v. Voksne ,9 % Pris pr. time Voksne ,0 % Pris pr. stk / pr. gang Voksne ,3 % Pris pr. time, minstepris kr 200 Leiepriser skoler og barnehager - helgedager Klasserom Voksne ,5 % Pris pr. døgn Barn/ungdom ,0 % Pris pr. døgn Hel skole Voksne ,2 % Pris pr. døgn Barn/ungdom ,0 % Pris pr. døgn Tekniske tjenester Gebyr vann Tilknytningsavgift ,0 % Fast avgift ved 1.gangs tilknytn. Abonnementsgebyr private boliger ,2 % Abonnementsgebyr private hytter ,0 % Forbruksgebyr 17,80 16, ,2 % Pris pr. m3 Abonnementsgebyr næring Målt forbruk 0-500m ,0 % Kategorifaktor 2 Målt forbruk m ,0 % Kategorifaktor 3 Målt forbruk m ,0 % Kategorifaktor 4 Målt forbruk m ,0 % Kategorifaktor 5 Målt forbruk over m ,0 % Kategorifaktor 10 Gebyr avløp Tilknytningsavgift ,0 % Fast avgift ved 1.gangs tilknytn. Abonnementsgebyr private boliger ,1 % Abonnementsgebyr private hytter ,3 % Feil kat.faktor i Samme gjelder for ab.geb.næring Forbruksgebyr 13,5 13,4 0-0,7 % Pris pr. m3

16 Side Merknader Abonnementsgebyr næring Målt forbruk 0-500m ,4 % Kategorifaktor 2 Målt forbruk m ,3 % Kategorifaktor 3 Målt forbruk m ,2 % Kategorifaktor 4 Målt forbruk m ,2 % Kategorifaktor 5 Målt forbruk over m ,2 % Kategorifaktor 10 Gebyr septikrenovasjon Ved bestilling av akutte oppdrag (tømming, spyling) kommer utrykningsgebyr på kr i tillegg til ord.avg. Slamavskillere og tette tanker Boliger med WC tilkn ,9 % Inntil 5m3 Boliger m/u WC tilkn. Tillegg ,9 % Pris pr. m3 over 5m3 Boliger tilknytn. tette tanker ,9 % Pris pr. m3 Bedrifter, institusjoner m.v ,9 % Pris pr. m3 Fritidshus ,9 % Pris pr. m3 Mini-renseanlegg ,9 % Pris inntil 5m3 Fettavskiller ,9 % Pris pr. m3 Nødtømming ,4 % Pris pr. time Ekstratømming ,4 % Tank ikke påvist av eier ,7 % Gebyr renovasjon Sekkestativ Standardabonnement, 36 sekker ,5 % 24 sekker ,5 % 48 sekker ,6 % Hytter/seter ,2 % Ekstrasekk ,5 % Pris pr. rull (12 sekker) Plan- og byggesaksbehandling Gebyr byggesak Grunnbeløp ,3 % 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a)oppføring, tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av Boliger, næringsbygg og lignende 0 m2-50 m ,3 % 2G 51 m2-250 m ,3 % 5G 251 m2-800 m ,3 % 10G Areal over 800 m ,3 % 2G. Tillegg pr. påbegynt 400 m2 Fritidsboliger 0-20 m ,3 % 2G 21 m2-50 m ,3 % 5G 51 m2-80 m ,3 % 10G 81 m2-120 m ,3 % 17G Uthus, garasje, kaldtlager og lignende Næringsbygg osv. Gebyr som for boliger 0,8 x sats etter areal

17 Side Merknader Konstruksjoner og anlegg - grøfteanlegg, basseng m.v. Tiltaksklasse ,3 % 2G Tiltaksklasse ,3 % 3G Tiltaksklasse ,3 % 4G b) Vesentlig endringer, reparasjoner ,3 % 2G c) Fasadeendring, vesentlig endring ,3 % 2G d)bruksendring, vesentlig ,3 % 2G e) Riving av tiltak som nevnt under a) 0 m2-50 m ,3 % 2G 51 m ,3 % 3G Sanering av tankanlegg og ,3 % 3G f) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner Tiltaksklasse ,3 % 2G Tiltaksklasse ,3 % 3G Tiltaksklasse ,3 % 4G Piper og indsted inkl. ferdigattest ,3 % 3G g) Oppdeling eller sammenføyning ,3 % 2G h) Oppføring av innhegning mot vei ,3 % 2G i) Skilt, reklameinnretninger mv ,3 % 1G j) Midlertidige bygninger, ,3 % 2G k) Vesentlige terrenginngrep Tiltaksklasse ,3 % 2G Tiltaksklasse ,3 % 3G Tiltaksklasse ,3 % 4G l) Anlegg av veg, parkeringsplass o.l. Tiltaksklasse ,3 % 2G Tiltaksklasse ,3 % 3G Tiltaksklasse ,3 % 4G m) Opprettelse av ny grunneiendom, Arealoverføring, jf. Lov om

18 Side Kurante saker iht. reguleringsplan, Saker som ikke er iht. reg.plan og Merknader G ,3 % 2G 20-2 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver (tiltak uten ansvarsrett) a) Mindre tiltak på bebygd eiendom Tilbygg 0-15 m2, frittstående bygning Tilbygg m2, frittstående bygning m2 Tilbygg m2, frittstående bygning m ,3 % 2G ,3 % 3G ,3 % 4G b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket Tiltak inntil 100 m ,3 % 3G Tiltak over 100 m ,3 % 5G c) Midlertidige bygninger, d) Andre mindre tiltak som kan ,3 % 2G ,3 % 2G 21-1 Forhåndskonferanse ,0 % 0G 21-2 Søknad om tillatelse Søknad om rammetillatelse - behandles som 20-1 Søknad om igangsettingstillatelse ,3 % 3G Sluttkontroll og ferdigattest Ferdigattest/midlertidig Ferdigattest/midlertidig Ferdigattest der det tidligere er gitt ,3 % 2G ,3 % 1G ,3 % 1G 22-3 Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett Gebyr pr. funksjon pr. foretak ,3 % 1G Etter 1. gangs godkjenning betales Ansvarsrett der det foreligger sentral Andre bestemmelser Søknad om ending i forhold til gitt Avbrutt arbeid (når kommunens ,3 % 1G ,3 % 1G ,3 % 1G ,3 % 1G Kapittel 19 - som behandles av rådmann etter delegering Dispensasjonssøknad som legges ,2 % 6G Dispensasjonssøknad som legges ,3 % 6G

19 Side Merknader Gebyr plansaker Kapittel 12 Reguleringsplan For behandling av private reguleringsplaner, detaljplaner Planer med hovedformål bolig/fritidsbebyggelse Inntil 10 tomter ,4 % 19 G Mellom 10 og 30 tomter ,0 % 25 G Over 30 tomter ,4 % 38 G Planer med andre hovedformål Inntil 10 da ,4 % 19 G Over 10 da ,0 % 25 G av regulerings-/detaljplan Mindre vesentlig endring som ikke ,8 % 18 G ,3 % 4 G Diverse gebyr plan og byggesak Saker som ikke er fullstendige eller der det er nødvendig å innhente uttalse fra andre myndigheter utenfor kommunen, og dette ikke er gjort på forhånd Gebyr pr. oversending ,3 % 0,5 G Utarbeidelse av situasjonsplan ,5 % Pr. time 1 G Tilrettelagte eiendomsopplysninger utover kravene i forvaltningsl ,7 % 9 - Saksbehandling kontroll av mindre avløpsanlegg Rammer for gebyrberegning 1. Saksbehandlingsgebyr Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse, endring/omgjøring av utslippstillatelse. Søknad om utslippstillatelse Anlegg inntil 15 PE ,3 % 3G Anlegg PE ,3 % 5G Anlegg PE ,3 % 7G Anlegg over 500 PE ,3 % 8G Mindre endring av utslippstillatelse ,3 % 2G 2. Kontrollgebyr (engangsgebyr) Kontrollgebyr betales for alle eksisterende mindre avløpsanlegg der kommunen gjennomfører kontroll, og finner feil og mangler. Fritidsbolig ,3 % 2G Anlegg som ikke overstiger 15 PE ,3 % 2G Anlegg for PE ,3 % 4G Anlegg for ,3 % 6G Anlegg for over 500 PE ,3 % 7G

20 Side Gebyr oppmåling Merknader Gebyr for arbeider etter matrikkelloven. Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m ,0 % Areal fra m ,7 % Areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da ,4 % Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m ,0 % Areal fra m ,7 % Areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da ,4 % Oppretting av grunneiendom og festegrunn over tilleggsareal Areal fra m ,0 % Areal fra 101 m2 - økning pr. påbegynt 100 m ,4 % Overstiger arealet 1500 m2 skal gebyret regnes etter pkt Oppmåling av uteareal på eierseksjon Areal fra 0-50 m ,0 % Areal fra m ,0 % Areal fra m ,0 % Areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da ,4 % Oppretting av anleggseiendom - gebyr som for oppretting av grunneiendom Volum fra m ,0 % Volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m ,4 % Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid jfr. pkt. 1.8 med minstepris 3 timer Oppretting av grunneiendom over større sammenhengende areal Gebyr for oppretting av grunneiendom over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruk, allmenne fritids- og allmennyttige formål skal faktureres etter medgått tid jfr. pkt. 1.8, med minstepris 3 timer Registrering av feste som ikke er i grunnboka, men i matrikkelen ,9 % Oppretting av punktfeste ,0 % 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr for oppmåling av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Nytt gebyr fra 2015 I tillegg kommer gebyr etter pkt , 1.1.2, 1.1.4, og

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune Sel kommune Side - 2 - Innholdsfortegnelse Lovhjemler i gebyrregulativet 3 Barnehage og SFO Barnehage 4 SFO 4 Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner 4 Refusjonssatser for grunnskole -

Detaljer

Side 1 av 25. Gebyrregulativ 2016. Sel kommune

Side 1 av 25. Gebyrregulativ 2016. Sel kommune Side 1 av 25 Sel kommune Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse Lovhjemler i gebyrregulativet 4 Purregebyr og forsikelsesrenter ved kommunale krav/avgifter 5 Barnehage og SFO Barnehage 5 SFO 5 Refusjonssatser

Detaljer

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I:

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: SEL KOMMUNE GEBYR-REGULATIV FOR PLAN OG BEREDSKAP 2014 GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: 11 - i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 med endringer, sist ved lov

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2017 SEL KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2017 SEL KOMMUNE GEBYRREGULATIV SEL KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSER INNHOLDSFORTEGNELSE LOVHJEMLER 3 PURREGEBYR OG FORSINKELSESRENTER VED KOMMUNALE KRAV/AVGIFTER 4 BARNEHAGE OG SFO 4 PLEIE OG OMSORG 5 HUSLEIEPRISER PLEIE

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Gebyrenhet. Gebyrenhet

Gebyrenhet. Gebyrenhet Oppdatert 01.01.2015 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2015 er 2015 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250 Oppdatert 02.09.2014 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2014 er 2014 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Kommunale gebyrer fra (25% mva kommer i tillegg)

Kommunale gebyrer fra (25% mva kommer i tillegg) Kommunale gebyrer fra 01.01.17 (25% mva kommer i tillegg) FEIING/ TILSYN: 2016 2017 satser satser Feiing pr. pipeløp 278 303 Tilsyn pr. bygning 438 477 RENOVASJON (satsene skal være uendret fra 2016 til

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2016 Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt) Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger i hht kommunestyrets vedtak 13.12.12, sak 62 Barnehage, SFO, kulturskole Pleie og omsorg Bolig - eiendom Barnehage, SFO, kulturskole Barnehage

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyr plan- og byggesaker 2017 2016 1.1.1 Reguleringsplaner Konsekvensutredning 6000 5500 Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

GEBYR-REGULATIV FOR ÅRET 2011 SEL KOMMUNE

GEBYR-REGULATIV FOR ÅRET 2011 SEL KOMMUNE GEBYR-REGULATIV FOR ÅRET 2011 SEL KOMMUNE Vedtatt av Sel kommunestyre 16.12.2010 1 INNHOLD 1. Gebyrer oppvekst. 3 2. Egenbetaling ved bruk av pleie og omsorgstjenester. 4 3. Teknisk drift.. 5 4. Plan og

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Behandles av kommunestyret i sak 8/1, den 17.12.201 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2015 FOR

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Side 1 av 10 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl. 20-2 a) Mindre byggearbeid

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Betalingssatser Gebyrer

Betalingssatser Gebyrer Betalingssatser Gebyrer 2011 å p e n h e t t r y g g h e t m a n g f o l d KOMMUNALE GEBYRER 2011 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr: Pr. m 3 innmålt vannforbruk 16,40 20,50 Fast abonnementsgebyr pr.

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN OG BYGGESAK 2017

GEBYRREGULATIV FOR PLAN OG BYGGESAK 2017 Samfunnsutvikling GEBYRREGULATIV FOR PLAN OG BYGGESAK 2017 Gjeldende fra 1.1.2017. Økningen fra 2016 er på ca. 2,5 % og avrundet til nærmeste 100 Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene.

Detaljer