Kr.508,500- Lønsdalstunet, hus nr. 2, 5, 10 og 20. Byggeår. Bruksareal. Fellesutgift. Bruttoareal. Fellesgjeld. 109m2. 97,5 m2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kr.508,500- Lønsdalstunet, hus nr. 2, 5, 10 og 20. Byggeår. Bruksareal. Fellesutgift. Bruttoareal. Fellesgjeld. 109m2. 97,5 m2"

Transkript

1 Lønsdal Byggingen med Lønsdalstunet er i full gang. Vi har nå fire tømmerhus ute for salg. Utbygger har allerede startet med arbeidet på hus nr. 2, 5, 10 og 20. Alle er av type Polar 4, som inneholder hall, bad, stue og kjøkken i 1.etasje, samt fire soverom og gang i 2.etasje. Byggeår Bruksareal Bruttoareal Fellesgjeld Fellesutgift ,5 m2 109m2 Kr Kr ,- Kr.508,500- Lønsdalstunet, hus nr. 2, 5, 10 og 20 Megler Bjørnar Christensen Telefoner Fax/epost Adresse Sjøgata 33 pb. 214, 8001 Bodø

2

3

4

5 Oppdragsnummer /07 Eier Bodø Utbygging A/S Opplysninger om eiendommen Eiendomsbetegnelse Gnr., Bnr. i Saltdal kommune. Type bolig Borettslag 5-roms tømmerhus i to etasjer. Lønsdalstunet Byggeår 2008 Areal Bruks-/boligareal: 97,5 m 2 Bruttoareal: 109 m 2 Tomt/beliggenhet Adkomst Innhold Standard Lønsdal grenser mot Saltfjellet nasjonalpark og Lønsdalstunet er etablert ved Polarsirkelen Hotell og Apartments, ca.13 mil fra Bodø. Ta av fra E6 ved Polarsirkelen Hotell og Apartments på Saltfjellet. Lønsdalstunet ligger i umiddelbar nærhet til hotellet. 1.etasje: hall, bad, stue og kjøkken. 2.etasje: fire soverom og gangareal. Innvendig standard holdes godt over normalen, med blant annet moderne Norema kjøkken, steamdusj og flislagt hall med varmekabler. Se for øvrig vedlegget generell leveringsbeskrivelse. Opplysninger om økonomi Fellesutgifter Andel felleskostnader pr. mnd. pr. dags dato er kr ,- Fellesutgiftene inkluderer: Brøyting, drift og vedlikehold av fellesarealer, vann og avløp, utgifter til forretningsførsel og vanlig drift av borettslaget, felles strøm, forsikring og lignende. Inntil det er klart hvilket servicenivå som legges til grunn, stipuleres normale fellesutgifter. For drift og vedlikehold av vann og avløp, legges Saltdal kommunes satser til grunn. Avfallshåndtering er ikke medtatt i fellesutgifter. Ca skattefradrag pr. måned : kr.2.100,- regnet med tall fra

6 Felleskostnadene kan endre seg over tid. Andel fellesgjeld Kr ,- pr , med 30% innskudd og 70% fellesgjeld. Denne kan endres opptil 50/50-modell. Ligningsverdi Verditakst Omkostninger Det er ikke fastsatt ligningsverdi. Ikke tatt takst. Omkostninger pålydende kr ,- til etablering av borettslaget, samt kr.5000,- til andelskapital. Dette forfaller til betaling ved sluttoppgjør. Dersom der skal noteres ytterligere pant i adkomstdokumenter/borettsregister, vil det påløpe ekstra gebyr for dette. Pr. dags dato er dette gebyret kr.1935,-. I tillegg kommer transportgebyr kr.5000,- Diverse opplysninger Overtagelse/ledig Parkering Oppvarming Ved ferdigstillelse. Det vil bli etablert felles parkeringsplasser, hvor hvert tømmerhus tildeles en parkeringsplass. Elektrisk oppvarming, samt vedfyring. Skolekrets Om borettslaget Byggemateriale Tre Rehabilitert Dyrehold Vaktmester Plikter i borettslaget Reguleringsformål Borettslaget er ikke stiftet. Området er regulert til boligformål, reguleringskart for området oppbevares hos megler og utleveres på forespørsel.

7 Vedtektsbestemte vilkår for godkjenning av kjøper Diverse opplysninger Styregodkjenning Forkjøpsrett Eierskifteforsikring Annet Viktig Det er en forutsetning at kjøper blir godkjent som ny andelseier. Det er vedtektsbestemt forkjøpsrett for medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget. NB! Det må fylles ut eget skjema for medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsrett. Budgiver som har fått akseptert sitt bud, er da bundet av avtalen til forkjøpsretten er avklart. Det er ikke eierskifteforsikring da denne andelen er under bygging. For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen framfor alle andre hefte. DU TRENGER IKKE VÆRE MEDLEM FOR Å LEGGE INN BUD! Meglerforetaket er underlagt lov om hvitvasking og plikter å underrette om mistenkelige transaksjoner. Formålet med loven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. (hvitvaskingsloven) trådte i kraft 1. januar Bet. betingelser Fullt oppgjør innen overtagelse. Det betales 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse

8

9

10

11

12

13 Generell Leveringsbeskrivelse Lønsdalstunet borettslag

14 Generell informasjon Lønsdalstunet brl Innhold Informasjon om prosjektet - Eierform og finansiering - Kontraktsinngåelse og betaling - Alminnelige forbehold - Arealberegning - Fellesutgifter - Endringer/Tilvalg - Ferdigsstillelse - Kontaktpersoner Lønsdal Eiendom Leveringsbeskrivelse Vedlegg / Tegninger Finansieringsbevis / midlertidig avtale

15 Informasjon om fritidseiendoms-prosjektet Lønsdalstunet borettslag. Det skal i alt bygges 27 tømmerhus i landsbyen Lønsdalstunet. Lønsdal grenser mot Saltfjellet nasjonalpark og hyttetunet vil bli etablert ved Polarsirkelen Hotell, ca 13 mil fra Bodø. Noen få hundre meter unna, finner man også Lønsdal stasjon med daglige togavganger nord- og sørover. Vi har lagt vekt på å utforme en landsby med særpreg, og har derfor valgt å bygge tømmerhus over to etasjer. Tømmerhusene vil holde god standard og leveres i henhold til vedlagt leveringsbeskrivelse med innlagt vann, strøm og vei til felles parkeringsplass. Innvendig standard vil også være god, med blant annet moderne Norema kjøkken, steamdusj og flislagt hall med varmekabler. Tanken er at man skal kunne nyte samme standard som hjemme, men at man har den fantastiske naturen rett utenfor døren. I tillegg kan man benytte seg av hotellets fasiliteter, som for eksempel en bedre middag i restauranten etter en lang skitur, eller en tur i hotellets badstue og boblebad. Lønsdalstunet er et moderne hytteprosjekt, et tun hvor det sosiale er vektlagt. Vi ønsker at Lønsdalstunet skal bli et samlingspunkt for familie og venner. Eierform og finansiering Tømmerhusene/fritidshusene vil bli organisert som et borettslag, og vil bli tilknyttet BBL som forretningsfører.

16 Som alle andre borettslag vil total kjøpesum bestå av innskudd pluss fellesgjeld. Fellesgjelden er 50-70% av kjøpesummen. Rentenivået er flytende, og kan være forskjellig fra kjøpstidspunktet til overtagelsen. Det tas forbehold om endring av rentenivå ved overtagelsen. Kontraktsinngåelse og betaling Partene er forpliktet til handelen ved underskrift av midlertidig avtale som finnes som vedlegg i dette skriv. I tillegg er det vedlagt et finansieringsbevis (siste side) som må fylles ut og bekreftes av bank. Dette skal overleveres selger senest til kontraktsmøte for underskrift av kjøpekontrakt. Resterende del av kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling 5 dager før overtakelse. Dersom selgers forbehold ikke oppfylles vil avtalen heves og innbetalt kjøpesum inkl. opptjente renter bli tilbakebetalt. Prisene er faste. Selger kan uten nærmere varsel regulere prisene for usolgte enheter. I tillegg til kjøpesummen kommer omkostninger i forbindelse med etablering av borettslaget med kr ,- pr. tømmerhus, som dekker stiftelsen av borettslaget med utsendelse av de ulike dokumenter. I tillegg kommer Kr 5000,- som andelskapital. Som grunnlag for kjøpet vil kontrakten vedlegges en leveringsbeskrivelse og forslag til vedtekter.

17 Alminnelige forbehold I forbindelse med salg og utbygging av Lønsdalstunet er det tatt følgende forbehold/betingelser for prosjektet: Endringer og justeringer som er hensiktsmessig og nødvendig kan derfor forekomme i byggeperioden. Ved vesentlige avvik, kan kjøper trekke seg fra handelen innen en uke etter at avviket er meddelt. Heving skjer uten kostnader for noen av partene. Det tas forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg og at offentlige tillatelser blir gitt. Det tas videre forbehold om tilfredstillende finansiering byggelån til utbygger. Ved avvik mellom leveringsbeskrivelse og framlagte tegninger, er det leveringsbeskrivelse som gjelder. Dette fordi det på tegningene fremgår møbler, fargevalg, bygningsmessige detaljer i tømmerhusene, utvendige detaljer og detaljer på fellesareal som ikke inngår i standardleveransen. Tegninger av fasadene av prosjektet er kun ment som illustrasjon og det kan derfor forekomme mindre avvik. Arealberegning Tømmerhusenes oppgitte areal, BTA, er bruttoareal utenfor tømmerhusets yttervegger. Bruksarealet, BRA, er innvendige mål, med fradrag for innvendige vegger. For nærmere informasjon, kontakt utbygger.

18 Polar 2: BTA 88 kvm BRA 77 kvm Polar 4: BTA 109 kvm BRA 97,5 kvm Fellesutgifter Følgende inngår i fellesutgifter: Brøyting, drift og vedlikehold av felles arealer, vann og avløp, utgifter til forretningsfører og vanlig drift av borettslaget, felles strøm, forsikring og lignende. Inntil det er avklart hvilket servicenivå som legges til grunn, stipuleres normale fellesutgifter, se vedlagt prisliste. For drift og vedlikehold av vann og avløp, legges Saltdal kommunes satser til grunn. Avfallshåndtering er ikke medtatt i fellesutgiftene. Endringer / tilvalg Kjøkken og bad leveres jmf. vedlagte tegninger. Det vil bli flere fargevalg på benkplate og fronter. Baderomsinnredning leveres av Bademiljø Bodø. Det gis mulighet for utvidet elektrisk installasjon. Overstående valg gjøres på eget skjema samtidig ved underskriving av midlertidig kjøpsavtale.

19 Valg må være foretatt innen en nærmere angitt dato. Etter dette vil beskrevne standard legges til grunn. Forøvrig er det mulig å endre noe på planløsninger i forhold til angitte tegninger. Ferdigstillelse Byggingen av Lønsdalstunet er i gang. De første tømmerhusene ble ferdigstilt 2. kvartal 2007 og resterende fortløpende etter hvert som hyttene selges. Tomten vil bli skilt ut og får eget gårds- og bruksnummer med festekontrakt med Statsskog. I følge Statsskog vil den årlige festeavgift bli ca. kr ,- per enhet. Kontaktpersoner hos Bodø Utbygging AS: Einar Rognli Mobil: E-post:

20 Lønsdalstunet Borettslag FRITIDSEIENDOMMER Leveringsbeskrivelse Tømmeret: Tømmeret leveres fra det anerkjente finske firmaet Kontio som har flere tiårs erfaring med levering av tømmerhytter i nord-områder. Kontio er verdens nest største fabrikk på tømmerhus, og innehar det prestisjetunge CE-sertifikatet (Certification for loghouse building kit). Tømmerhusene bygges av senvoksende nordisk lapplandsfuru, med en tett og hard kvalitet hvor en stor del av kjerneveden er bevart slik at det er et velegnet materiale til konstruksjonstrevirke.

21 Tømmeret som leveres er maskinlaftet rundtømmer med 210 mm bredde, og en helt spesiell patent. Tømmeret har lukkede hjørneløsninger, som gir garanterte lukkede hjørner og dermed hindrer inntrengning av regnvann, samtidig som det gir en tett og varm veggkonstruksjon. Denne hjørneløsningen er meget viktig for det norske klimaet, hvor vi i en høyere grad er utsatt for vær og vind. Konstruksjonen gir også en enklere og mer presis montering av tømmerstokkene. Trebolter i veggene, bindere av rør og tungetetninger sikrer et godt sluttresultat. Utvendig: Tømmeret leveres ubehandlet på utvendige flater. Utvendig fellesarealer vil bli ferdigstilt fortløpende ved montering av tømmerhusene. Fellesarealene skal være ferdigstilt senest 3 måneder etter siste hytte er satt opp. Det tas forbehold om vær.

22 Tømmerhusene leveres uten utvendig trapp. Innvendig: Gulv: I hall og bad vil det bli lagt mørke fliser på gulv med varmekabler. I øvrige rom legges det ubehandlet furugulv. Himling leveres med ubehandlet panel, der gulvbordene i 2. etasje danner taket i 1. etasje. Innvendige dører leveres i trehvit utførelse ferdig lakkert. Innvendige vegger leveres som umalt tømmer. Peis/Ildsted: Tømmerhusene leveres med ovn for vedfyring. Det vil bli gitt mulighet for oppgraderinger/endringer for kjøpers regning. Kjøkken: Kjøkkeninnredning leveres fra Norema. Det gis anledning til å velge fronter og benkeplater innen samme priskategori. Standard kjøkken som leveres er av type EIK GOURMET med laminerte fronter og grå benkeplate. Hvitevarer inngår ikke i leveranse. Endringer av kjøkken skjer direkte med leverandør.

23 Elektrikerinstallasjon Vedlagte beskrivelse viser standard leveranse på de to tømmerhustypene. Parabolantenne vil bli montert der 4 kanaler vil være tilgjengelige. Det legges opp til felles strømmåler med undermåler til hvert tømmerhus. Det gis mulighet for utvidet elektrisk installasjon. Rørleggerinstallasjon: Bad: 1 stk WC med S-lås 1 stk klosset Natura furu antikk 1 stk Seamkabinett 1 stk Oppvaskbat Safira 1 stk Servant Ifø 1 stk Servant Safira Varmtvann: Egen varmtvannstank etableres i hver enkelt tømmerhus. Størrelse 120 l. Vann/Avløp: Det legges opp til privat kloakk- og avløpsystem. Estimerte kostnader er inkludert i fellesutgifter. Ventilasjon: Mekanisk avtrekk fra kjøkken via ventilator. På bad monteres vifte i vegg med fuktstyring.

24 Festeavgift: Borettslaget tegner festeavtale med Statsskog. Forventet festeavgift er ca. Kr ,- per enhet. Forventet avtaletid er beregnet til minimum 99 år. Forventet ferdigstillelse: De første tømmerhusene ble ferdigstilt 2. Kvartal 2007, deretter vil tømmerhusene ferdigstilles fortløpende iht. salg Felleskostnader: Inkludert i felleskostnader er drift og vedlikehold av vann, kloakk og avløp, regnskapsførsel, festeavgift, brøyting og det som normalt faller innenfor borettslagets plikter. Parkering: Det vil bli etablert felles parkeringsplass, hvor hver andelseier tildeles en parkeringsplass. Det vil også bli etablert felles gjesteparkering. Se vedlagt situasjonskart. Tak: Tak leveres tekket med torv. Lokal leverandør.

25 Vinduer: 2 lags vinduer med sprosser på innvendig side. Listverk: Dør og vinduslister leveres i ubehandlet furu 19x120 mm. Gulvlistene leveres av furu og er spesialtilpasset tømmerkonstruksjonen. Brannvernutstyr: Tømmerhusene leveres med brannslukningsapparat, røykvarsler i begge etasjer og godkjente brannvernvinduer hvor det er påkrevd. Endringer / Avklaringer Endringer vil ikke bli behandlet før kjøpekontrakten mellom partene foreligger. Dersom kjøper ønsker endringer i forhold til standard leveringsbeskrivelse og tegninger skal dette være kontraktsfestet innen senere fastsatt tidsfrist. Endringer beskrives i eget notat. Vedlegg: 1) Kjøkkentegning Polar 2 2) Kjøkkentegning Polar 4 3) Plan og fasade Polar 2 4) Plan og fasade Polar 4 5) Situasjonskart

26 Midlertidig avtale Lønsdalstunet Borettslag Undertegnede bekrefter herved kjøp av fritidseiendom/tømmerhus i Lønsdalstunet Borettslag i Saltdal kommune med Tomtenummer: Tømmerhus: Totalpris kr:,- Kjøpesummen gjelder nøkkelferdige tømmerhus ref. byggebeskrivelse i salgsoppgave. I tillegg til kjøpesummen kommer følgende omkostninger: Kr ,- til etablering av borettslaget, samt kr. 5000,- til andelskapital. Det tas forbehold om endelig offentlig godkjennelse Mindre endringer/justeringer i forbindelse med detaljprosjektering. Forskudd stort kr ,- av delinnbetaling forfaller til betaling 10 dager etter mottakelse av faktura. Faktura vil bli sendt ut umiddelbart etter underskrift av midlertidig avtale. Beløpet regnes som en del av kjøpesummen. Resterende del av kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling 5 dager før overtakelse. Gjennom denne midlertidige avtale har kjøper akseptert opplysningene i prospektet, tegninger, varedeklarasjoner, vilkår i midlertidige avtale og gjeldende forbehold. Navn: Adresse: Tel: Fpnr: Postnr: Sign: Sign: Denne avtale avløses ved undertegnelse av tegningsinnbydelse.

27 Finansieringsbevis Lønsdalstunet Borettslag Kjøper 1: Kjøper 2: Fødselsnr.: Fødselsnr.: Adresse: Postnr: Utbygger: Poststed: Bodø Utbygging AS Det er inngått avtale om kjøp av tømmerhus nr. i Lønsdalstunet borettslag til en verdi av kr.,-, hvorav kr. utgjør fellesgjeld og kr. utgjør innskudd. Innskudd inklusiv omkostninger finansieres på følgende måte: Forskudd ved signatur midlertidig avtale kr , ,- Innskudd (med fratrekk av forskudd) Omkostninger kr ,- Sum kr.,- Kjøpesum/innskudd inklusiv omkostninger forfaller til betaling dagen før overtagelse av leiligheten. Bankforbindelsen bekrefter at andelseier har tilstrekkelig finansiering til beløp stort kr. kr Bankforbindelsen innestår herved for at ovennevnte innskudd + omkostninger betales til BBL Eiendomsmegling AS sin klientkonto ved forfall som er dagen før overtakelse av tømmerhuset klar for innflytting. Ved tvist mellom andelseier og utbygger om andelseiers plikt til å gi anmodning om utbetaling, forbeholder vi oss rett til å nekte utbetaling inntil kravet er avgjort ved rettskraftig dom, rettsforlik, voldgift e.l. Dersom andelseier på grunnlag av slik avgjørelse har krav på prisavslag, heving, mulkt e.l. vil vi gjøre en tilsvarende reduksjon i overført beløp. Sted: Dato: Bankforbindelse stempel og underskrift:

28

29

30 Vedr. bud på: BOLIG MED REF.NR.: ADRESSE: Lønsdalstunet Borettslag Jeg/vi gir med dette bud stort kr:. Med bokstaver:. Finansieringsplan: Bank:.. BUDSKJEMA SAKSNR: /07/BC Referanse/tlf nr Lånebeløp kr. Dersom finansiering IKKE lykkes, vil budgiver kunne komme i erstatningsansvar overfor selger. Forskudd ved kontraktskriving (jamfør salgsoppgave) 10% av kjøpesum! Egenkapital (kontanter/salg av egen bolig) kr. Sum totalt(eks. omkostninger): kr. NB! Dersom forkjøpsretten skal benyttes må eget skjema fylles ut. Dersom akseptfrist ikke er utfylt er budet bindende til forkjøpsretten er avklart. Akseptfrist for budet. Dato:..Klokken:. Dersom klokkeslett ikke er angitt er budet bindende til klokken denne dag. Eventuelle forbehold (finansiering, dyrehold..etc):. Ønsket overtagelsestidspunkt:.. Kjøper betaler omkostninger som nevnt i salgsoppgaven. Dette kommer i tillegg til kjøpesummen og betales ved kontraktsinngåelse. Resten betales innen overtagelse. Budgiver:. Fødsels-/pers.nr. Ektefelle/medeier: Fødsels-/pers.nr. Adresse: Tlf.privat:.. Tlf.arb/mob:..... Postnr/sted: Medl.nr...E-postadresse... Sted,. dato:.. Underskrift:... JEG ER KJENT MED VEDLAGTE RETNINGSLINJER FOR BUDGIVNING. Fax: Sjøgata 33, pb Bodø. Telefon: , Telefax:

Nøkkelferdig boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet.

Nøkkelferdig boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet. Nøkkelferdig boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet. OPPTIL 5 SOVEROM 2 BAD 2 BALKONGER VEDFYRING BYNÆRT BARNEVENNLIG TILRETTELAGT FOR HUSBANKFINANSIERING* *Forutsetter at kjøper kvalifiserer

Detaljer

Nøkkelferdig, husbankfinansiert boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet.

Nøkkelferdig, husbankfinansiert boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet. Nøkkelferdig, husbankfinansiert boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet. JENSVOLL EIENDOM AS Innhold: Informasjon vedrørende kjøp av bolig...2 Kart...3 Interiørillustrasjoner... 4-5

Detaljer

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Kroppanmarka Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Beskrivelse Adresse Kroppanmarka, Turistvegen, 7075 Tiller Matrikkel Gnr. 320, bnr. 244, gnr. 320, bnr. 245,

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

solheim hyttetun Sentralt og solrikt på Ustaoset Bo moderne og nostalgisk på Ustaoset i flotte og praktiske hytter.

solheim hyttetun Sentralt og solrikt på Ustaoset Bo moderne og nostalgisk på Ustaoset i flotte og praktiske hytter. solheim hyttetun Sentralt og solrikt på Ustaoset Bo moderne og nostalgisk på Ustaoset i flotte og praktiske hytter. Det nye hyttetunet på Solheim tilbyr solrik og sentral beliggenhet på Ustaoset. Her oppfylles

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå VIKENSTRANDA GJØVIK bo i det grønne ved det blå FØRSTE BYGGETRINN Teltet til Gausdal Landhandleri blir fjernet innen 01.01.2017. 2 Alle illustrasjoner benyttet i prospektet er kun ment som en veiledning

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Sentrum Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Prisantydning: Kr. 690 000,- + omk. Adresse: Baldersgate 3, 1723 Sarpsborg Omkostninger: kr. 1062,- Andel fellesgjeld: kr. 1 583 438,-

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Ankeret 1. Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Kjøpetilbud

Vedlegg til prospekt for Ankeret 1. Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Kjøpetilbud Ankeret Vedlegg til prospekt for Ankeret 1 Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Kjøpetilbud BYGGEBESKRIVELSE Ankeret 1 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet.

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet. Oppdragsnummer 050010 Eiendomstype Adresse Selger Beliggenhet Adkomst 102 borettslagsleiligheter som vil bli fordelt på 3 borettslag, Hvervenbakken borettslag, Hvervenenga borettslag og Hverventunet borettslag.

Detaljer

Funkelia Byggetrinn 3. Prosjekterte fritidsleiligheter

Funkelia Byggetrinn 3. Prosjekterte fritidsleiligheter Funkelia Byggetrinn 3 Prosjekterte fritidsleiligheter Prosjekterte fritidsleiligheter fastpris Kr. 1.490.000,- til 2.990.000,- + omk. bra Ca. 62 70 m2 oppført 2012 fellesutgifter Ca. kr. 18,- pr. m2 pr.

Detaljer

MORVIK. - Attraktivt enderekkehus

MORVIK. - Attraktivt enderekkehus MORVIK - Attraktivt enderekkehus Attraktiv hjørnerekkehus til salgs på populære Morvik i et veletablert boligområde. Eiendommen er nordvestvendt og solrik med gode uteområder. Boligen består av stue med

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Selger/oppdragsgiver: AAS & NORDAL ENTREPRENØRFORRETNING AS, org.nr. 980 383 660. Eierform: Eier (selveier) Boligtype: Leilighet Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp:

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Prisliste Himmelrommet Kompakt 07.04.2015 Hyttetype BRA Pris S 19m² 1 590 000,- M 25m² 1 800 000,- L 26m² 1 850 000,- XL 39m² 2 000 000,- XXL 49m² 2 200 000,- Tomt nr. 17, 18 og 21-29 har en prisforøkelse

Detaljer

Med fasade mot vest og øst er det gode lysforhold i bolighene hele dagen.

Med fasade mot vest og øst er det gode lysforhold i bolighene hele dagen. NÆRHET TIL naturen KOMFORT og fleksibiltet Moderne INTERIØR FAMILIE vennlig Miljø UTE OG INNE Trollskogen ligger i enden av et etablert boligområde på Køfta, vegg i vegg med skog. I Trollskogen er det

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN www.pengeskapsfabrikken.no Selger/oppdragsgiver: Payco AS, org.nr. 888 754 342 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer