Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, Tid:12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 15.9.2014 Tid:12:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 107/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 108/14 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 28/14 Skjenkekontroll Hotell Melshorn - avvik 2014/657 RS 29/14 Skjenkekontroll_ _Napoli - avvik 2014/657 RS 30/14 Skjenkekontroll Ishavsmuseet - avvik 2014/657 RS 31/14 Skjenkekontroll_ _Pizza og pub 2014/657 RS 32/14 Salskontroll_ _Eurospar 2014/657 RS 33/14 Salskontroll_ _CoopPrix 2014/657 RS 34/14 Salskontroll_ _Bunnpris 2014/657 RS 35/14 Klage til formannskapet vedkomande oppdeling 2014/891 av faktura på kommunale avgifter RS 36/14 Svar på klage til formannskapet vedkomande 2014/891 oppdeling av faktura på kommunale avgifter RS 37/14 Halvårsrapport - Interkommunalt barnevern 2014/1069 RS 38/14 Høyringsuttale Forslag til ny akuttmedisinforskrift 2014/635 RS 39/14 Notat til politisk referatsak vedkomande 2014/1126 kartlegging av uønska deltid og helgearbeid. RS 40/14 Notat til referatsak i høve Arbeidstilsynet sitt tilsyn 2013/1067 hausten RS 41/14 Notat til politisk referatsak Rapport etter 2013/1067 arbeidsmiljøprosjektet "Tilsette i omstillingarbeidsmiljø i endring" Politiske saker PS 109/14 Forslag om å fjerne tilvisning frå fastlege når 2014/978 kvinner begjærer abort - høyring PS 110/14 Utviding av praksiskonsulentordninga for 2014/144 allmennlegar PS 111/14 Folkehelsekoordinator - endring i organisatorisk 2014/758 plassering PS 112/14 Veterinærtenesta -driftstilskot /172 PS 113/14 Reguleringsplan Raffelneset Industgriområde /198 Detaljregulering for GBnr 41/593,1086 m.fl. - slutthandsaming/eigengodkjenning PS 114/14 Høyring -anbod på regionale ruteflygingar i Sør- 2014/1191 Noreg frå 1. april 2016 PS 115/14 Vurdering av administrativ organisasjons- og 2014/405 leiarstruktur - ny vurdering PS 116/14 Valdagar i Hareid ved valet i /1056 PS 117/14 Målbruksplan for Hareid kommune 2014/1082 PS 118/14 Klage på vedtak i LKU 2014/52 PS 119/14 Ny handsaming - Sal av areal ved Gamle Bigset 2012/121 Skule PS 120/14 Kommunereform - medvirkning frå KS 2014/839 PS 121/14 Handsaming av krav om lovlegkontroll - Hareid 2013/1188 Side2

3 Godsterminal Lukka møte: Off.lova 25 - Unntak for tilsetjingssaker PS 122/14 Tilsetting. Kommunalsjef i sektor for oppvekst 2014/733 Hareid, Anders Riise Ordførar Anne-Karete Mork Utvalssekretær Side3

4 Politiskesaker Side4

5 Politiskesaker PS108/14Godkjenningavprotokollførremøte Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 Skjenkekontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Hareid Hotell - Hotell Ivar Aasen AS Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr. 1: Tj.nr. 2: 5509 Starttidspunkt: :19 Sluttidspunkt: Avvik avdekket: Ja Kommentar: Avviket gjelder manglende skilting om røyking forbudt. Det var ingen gjester i restauranten eller baren mens kontrollør besøkte skjenkestedet, men ansatt hadde en del spørsmål angående alkoholloven og skjenking, hva man kan gjøre/ikke gjøre, etc. Kontrollør fikk svart på spørsmålene på best mulig måte og tror ansvarshavende fikk svar på det hun hadde spørsmål om, og vil være med på at hun vil føle seg tryggere om hun havner opp i situasjonene ansvarshavende og kontrollør pratet om. Internkommentarer Magne Olav Strømme :11 ** Kunde varslet satt til: Ja ** ** Ferdigbehandlet satt til: Ja ** ** Klar til fakturering satt til: Ja ** Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1: Ble det skjenket til for unge? Jfr alkohollovens 1-5 og forskriftens 2-3: 2: Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4: 3: Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 4: Ble personer åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 5: Ble personer åpenbart påvirket fjernet før videre servering? Jfr forskriftens 4-2: 6: Ble det skjenket til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 4-2: 7: Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjenkes andre? Jfr forskriftens 4-3: 8: Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet? Jfr forskriftens 4-4: 9: Ble volumbegrensningene for alkholgruppe 3 overholdt? Jfr forskriftens 4-5: 10: Ble skjenketiden overholdt? Jfr alkohollovens 4-4: 11: Er det rimelig utvalg av alkoholfrie drikke i sortimentet? Jfr forskriftens 4-6: 12: Er det et rimelig utvalg av halvflasker? Jfr forskriftens 4-7: 13: Er reklameforbudet Anonym Nei Ikke aktuelt Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Nei Ja Nei Ja Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ja Side8

9 overholdt? Jfr alkohollovens 9-2: Følger tilleggsrapport?: Ja Nei Røykekontroll Merking jfr. lov om vern mot tobakkskader 12: Røykes det inne i lokalet? Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Har det blitt røyket i lokalet (Askebeger, røykfull luft mm.) Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Ingen merking Nei Nei Skjenkestedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder ihht bevilling?: Ja Åpningstider/Skjenketider ihht bevilling?: Ansvarshavende: Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Alice Nesset Ja Ca. antall gjester: 1 Aldersgrense: 0 Inngangspenger: 0 Karakterestikk av gjester/skjenkestedet: Ungdom, Voksne, Hotel Side9

10 Skjenkekontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Napoli Restaurant - Erivan AS Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr. 1: Tj.nr. 2: 5509 Starttidspunkt: :53 Sluttidspunkt: Avvik avdekket: Ja Kommentar: Avviket gjelder manglende merking om røyking forbudt. Internkommentarer Magne Olav Strømme :06 ** Kunde varslet satt til: Ja ** ** Ferdigbehandlet satt til: Ja ** ** Klar til fakturering satt til: Ja ** Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1: Ble det skjenket til for unge? Jfr alkohollovens 1-5 og forskriftens 2-3: 2: Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4: 3: Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 4: Ble personer åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 5: Ble personer åpenbart påvirket fjernet før videre servering? Jfr forskriftens 4-2: 6: Ble det skjenket til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 4-2: 7: Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjenkes andre? Jfr forskriftens 4-3: 8: Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet? Jfr forskriftens 4-4: 9: Ble volumbegrensningene for alkholgruppe 3 overholdt? Jfr forskriftens 4-5: 10: Ble skjenketiden overholdt? Jfr alkohollovens 4-4: 11: Er det rimelig utvalg av alkoholfrie drikke i sortimentet? Jfr forskriftens 4-6: 12: Er det et rimelig utvalg av halvflasker? Jfr forskriftens 4-7: 13: Er reklameforbudet Anonym Nei Ikke aktuelt Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Nei Ja Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ja Ja Side10

11 overholdt? Jfr alkohollovens 9-2: Følger tilleggsrapport?: Ja Nei Røykekontroll Merking jfr. lov om vern mot tobakkskader 12: Røykes det inne i lokalet? Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Har det blitt røyket i lokalet (Askebeger, røykfull luft mm.) Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Ingen merking Nei Nei Skjenkestedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder ihht bevilling?: Ja Åpningstider/Skjenketider ihht bevilling?: Ansvarshavende: Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Mariwan Umar Abdulla Ja Ca. antall gjester: 1 Aldersgrense: 0 Inngangspenger: 0 Karakterestikk av gjester/skjenkestedet: Ungdom, Voksne, Spisested Side11

12 Skjenkekontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Ishavsmuseet - Ishavsmuseet Aarvak Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr. 1: Tj.nr. 2: 5509 Starttidspunkt: :00 Sluttidspunkt: Avvik avdekket: Ja Kommentar: Avviket gjelder manglende merking om røyking forbudt. Internkommentarer Magne Olav Strømme :15 ** Kunde varslet satt til: Ja ** ** Ferdigbehandlet satt til: Ja ** ** Klar til fakturering satt til: Ja ** Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1: Ble det skjenket til for unge? Jfr alkohollovens 1-5 og forskriftens 2-3: 2: Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4: 3: Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 4: Ble personer åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 5: Ble personer åpenbart påvirket fjernet før videre servering? Jfr forskriftens 4-2: 6: Ble det skjenket til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 4-2: 7: Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjenkes andre? Jfr forskriftens 4-3: 8: Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet? Jfr forskriftens 4-4: 9: Ble volumbegrensningene for alkholgruppe 3 overholdt? Jfr forskriftens 4-5: 10: Ble skjenketiden overholdt? Jfr alkohollovens 4-4: 11: Er det rimelig utvalg av alkoholfrie drikke i sortimentet? Jfr forskriftens 4-6: 12: Er det et rimelig utvalg av halvflasker? Jfr forskriftens 4-7: 13: Er reklameforbudet Åpen Nei Ikke aktuelt Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Nei Ja Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ja Ja Side12

13 overholdt? Jfr alkohollovens 9-2: Følger tilleggsrapport?: Ja Nei Røykekontroll Merking jfr. lov om vern mot tobakkskader 12: Røykes det inne i lokalet? Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Har det blitt røyket i lokalet (Askebeger, røykfull luft mm.) Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Ingen merking Nei Nei Skjenkestedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder ihht bevilling?: Ja Åpningstider/Skjenketider ihht bevilling?: Ansvarshavende: Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Beathe Holstad Ja Ca. antall gjester: 0 Aldersgrense: 0 Inngangspenger: 0 Karakterestikk av gjester/skjenkestedet: Ungdom, Voksne, Annet Side13

14 Skjenkekontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Hareid Pizza - Hareid Pizza og Pub AS Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr. 1: Tj.nr. 2: 0 Starttidspunkt: :55 Sluttidspunkt: :15 Avvik avdekket: Nei Kommentar: Internkommentarer Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1: Ble det skjenket til for unge? Jfr alkohollovens 1-5 og forskriftens 2-3: 2: Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4: 3: Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 4: Ble personer åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 5: Ble personer åpenbart påvirket fjernet før videre servering? Jfr forskriftens 4-2: 6: Ble det skjenket til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 4-2: 7: Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjenkes andre? Jfr forskriftens 4-3: 8: Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet? Jfr forskriftens 4-4: 9: Ble volumbegrensningene for alkholgruppe 3 overholdt? Jfr forskriftens 4-5: 10: Ble skjenketiden overholdt? Jfr alkohollovens 4-4: 11: Er det rimelig utvalg av alkoholfrie drikke i sortimentet? Jfr forskriftens 4-6: 12: Er det et rimelig utvalg av halvflasker? Jfr forskriftens 4-7: 13: Er reklameforbudet Anonym Nei Ja Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Nei Ikke aktuelt Nei Ikke aktuelt Ja Ja Ja Side14

15 overholdt? Jfr alkohollovens 9-2: Følger tilleggsrapport?: Ja Nei Røykekontroll Merking jfr. lov om vern mot tobakkskader 12: Røykes det inne i lokalet? Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Har det blitt røyket i lokalet (Askebeger, røykfull luft mm.) Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Veggfast Nei Nei Skjenkestedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder ihht bevilling?: Ja Åpningstider/Skjenketider ihht bevilling?: Ansvarshavende: Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Balasingam Mylvakanam Ja Ca. antall gjester: 3 Aldersgrense: 18 Inngangspenger: 0 Karakterestikk av gjester/skjenkestedet: Ungdom, Voksne, Pub/Bar, Spisested Side15

16 Salgskontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Eurospar Hareid - Spar-Kjøp AS Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr 1: Tj.nr 2: 0 Internkommentarer Starttidspunkt: :30 Sluttidspunkt: Avvik avdekket: Nei Kommentar: Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1:Selger betjening under 18 år alkoholholdig drikk? Jfr forskriftens 2-3 og alkohollovens 1-5 : 2:Selges/utleveres alkohol til personer under 18 år? Jfr forskriftens 2-4 og alkohollovens 1-5 : 3:Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4 : 4:Selges/utleveres alkohol til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 3-1 : 5:Nytes alkohol i butikk eller i umiddelbar nærhet? Jfr forskriftens 3-2: 6:Plasseres alkohol slik at det ikke kan forveksles med alk.fri/svak drikk?jfr forskriftens 3-3: 7:Overholdes salgstiden? Jfr alkohollovens 3-7 : 8:Er alkohol tilgjengelig utenfor salgstiden? Jfr alkohollovens : 9:Er reklameforbudet overholdt? Jfr forskriftens 9-2 : 10:Er informasjonsmateriell for alder, legitimasjonsplikt og salgstider godt synlig? : Følger tilleggsrapport?: Anonym Nei Nei Ikke aktuelt Nei Nei Ja Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ja Nei (Mangler informasjon angående salgstider i butikk.) Nei Salgsstedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder korrekt ihht instruks? : Ja Åpningstider/Salgstider korrekt ihht instruks?: Ansvarshavende : Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Siw Lundgren Ja Side16

17 Side17

18 Salgskontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Coop Prix Hareid - Coop Vest SA Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr 1: Tj.nr 2: 0 Internkommentarer Starttidspunkt: :39 Sluttidspunkt: Avvik avdekket: Nei Kommentar: Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1:Selger betjening under 18 år alkoholholdig drikk? Jfr forskriftens 2-3 og alkohollovens 1-5 : 2:Selges/utleveres alkohol til personer under 18 år? Jfr forskriftens 2-4 og alkohollovens 1-5 : 3:Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4 : 4:Selges/utleveres alkohol til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 3-1 : 5:Nytes alkohol i butikk eller i umiddelbar nærhet? Jfr forskriftens 3-2: 6:Plasseres alkohol slik at det ikke kan forveksles med alk.fri/svak drikk?jfr forskriftens 3-3: 7:Overholdes salgstiden? Jfr alkohollovens 3-7 : 8:Er alkohol tilgjengelig utenfor salgstiden? Jfr alkohollovens : 9:Er reklameforbudet overholdt? Jfr forskriftens 9-2 : 10:Er informasjonsmateriell for alder, legitimasjonsplikt og salgstider godt synlig? : Følger tilleggsrapport?: Anonym Nei Nei Ikke aktuelt Nei Nei Ja Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ja Nei (Mangler informasjon angående alder og legitimasjonsplikt i hyllene og i en av kassene.) Nei Salgsstedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder Ja korrekt ihht instruks? : Åpningstider/Salgstider korrekt ihht instruks?: Ansvarshavende : Ja Grete Elvanes Side18

19 Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Side19

20 Salgskontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Bunnpris Hareid - Hareid Lavpris AS Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr 1: Tj.nr 2: 0 Internkommentarer Starttidspunkt: :08 Sluttidspunkt: Avvik avdekket: Nei Kommentar: Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1:Selger betjening under 18 år alkoholholdig drikk? Jfr forskriftens 2-3 og alkohollovens 1-5 : 2:Selges/utleveres alkohol til personer under 18 år? Jfr forskriftens 2-4 og alkohollovens 1-5 : 3:Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4 : 4:Selges/utleveres alkohol til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 3-1 : 5:Nytes alkohol i butikk eller i umiddelbar nærhet? Jfr forskriftens 3-2: 6:Plasseres alkohol slik at det ikke kan forveksles med alk.fri/svak drikk?jfr forskriftens 3-3: 7:Overholdes salgstiden? Jfr alkohollovens 3-7 : 8:Er alkohol tilgjengelig utenfor salgstiden? Jfr alkohollovens : 9:Er reklameforbudet overholdt? Jfr forskriftens 9-2 : 10:Er informasjonsmateriell for alder, legitimasjonsplikt og salgstider godt synlig? : Følger tilleggsrapport?: Anonym Nei Nei Ikke aktuelt Nei Nei Ja Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ja Ja Nei Salgsstedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder korrekt ihht instruks? : Ja Åpningstider/Salgstider korrekt ihht instruks?: Ansvarshavende : Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Andrea Skeide Ja Side20

21 Side21

22 Side22

23 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Johan Anthi Reina HAREID Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2014/ / SET/ HBG _ SVAR PÅ KLAGE TIL FORMANNSKAPET VEDKOMANDE OPPDELING AV FAKTURA PÅ KOMMUNALE AVGIFTER Viser til brev datert der du klagar på at du ikkje får betale kommunale avgifter 1 gong i månaden. Både det brevet og dette svarbrevet frå oss vert ref. i FSK. Etter det vi kan sjå har du ikkje klageadgang på talet på utsendingar av kommunale avgifter. Utsendingsfrekvensen gjeld alle som skal betale kommunale avgifter til Hareid kommune. Dette er altså ikkje eit enkeltvedtak jf. Forvaltningslova (det er ikkje eit vedtak gitt til ein eller fleire klart definerte personar). Spørsmålet om å få betale kommunal avgifter månadleg vert difor avslått utan vidare sakshandsaming frå kommunen. Med helsing Bent Arild Grytten rådmann Helga Bøe-Grimstad leiar servicetorg og politisk sekretariat Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side23

24 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/1069 Løpenr. 7436/2014 Klassering F47 Sakshandsamar: Bent Arild Grytten, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato 61/14 Levekårsutvalet /14 Formannskapet Kommunestyret HALVÅRSRAPPORT - INTERKOMMUNALT BARNEVERN / 2014/1069 Vedlegg: Nr. Namn 1 Halvårsrapport pr ik barnevern Side24

25 HALVÅRSRAPPORT PR 30.JUNI BARNEVERNSTENESTA HAREID ULSTEIN VOLDA ØRSTA SAMANDRAG Den interkommunale barnevernstenesta har no vore i drift i eit halvt år. Dei tilsette er stasjonerte i alle dei fire samarbeidskommunane fram til felles lokale i Volda rådhus vert klargjort. Viss alt går etter planen, skal desse lokalitetane vere innflyttingsklare i april Vi som arbeider i tenesta ser fram til å kunne vere samla på ein og same stad. Per i dag er vi godt i gang med etableringa av den nye organisasjonen. Dette er ein stor jobb som endå vil ta litt tid. Med ei så stor omstilling, vil det på tross av god planlegging dukke opp nye utfordringar som må løyast. Samstundes skal familiane og borna få hjelp og tenester, og helst utan å merke så altfor mykje til den omleggingsprosessen vi er inne i. Barnevernslova set sterke krav om å overhalde tidsfristar, og vi har mange samarbeidspartnarar og mange tverrfaglege fora å halde oss til. Samla sett er det svært krevjande å gjennomføre ei så formidabel omorganisering, samtidig med at dei daglege tenestene skal driftast. Mykje energi og ressursar har måtta gå til utvikling av rutiner, opprydding i saker, og å byggje ein organisasjon som inntil vidare ikkje er fysisk samla. I denne overgangsfasen har dette resultert i at vi ikkje har greidd å halde alle fristar. Barnevernet har likevel greidd å ha fokus på kvalitet på dei tenestene som vert ytt, og hatt høg prioritet på dei viktigaste sakene. Dei tilsette yter ein formidabel innsats og er kreative og problemløysande. Det kan rapporterast om god ressursstyring og eit økonomisk forbruk og forventa årsprognose innanfor ramma. Til tross for store utfordringar og ein arbeidskrevjande endringsprosess, er dei tilsette ved godt mot, og vi ser at vi er i ferd med å bygge ei fagleg sterk barnevernsteneste som kan tilby kvalitativt betre tenester. Denne halvårsrapporten gir informasjon om organisering, økonomi, statistikk på tenestedata og prioriteringar for hausten Barnevernet har også ansvar for tiltaka for EM (einslege mindreårige) for Ørsta og Volda. Det vert fremja ein eigen rapport for desse. DRIFTSUTFORDRINGAR Vi har gjennomført store omleggingar på fleire område denne første våren, eit arbeid som har involvert og gitt konsekvensar for andre kommunale tenester, særleg for vertskommunen Volda. I dag er det meste av arbeidet på det økonomiske området, IKT, løn og personal overført til, og blir drifta frå Volda. Dette var eit arbeid som krevde meir administrative ressursar enn ein kunne forutsjå. Barnevernet har vi teke del i eksterne aktivitetar, kurs og tverrfaglege møte. Volda kommune gjennomfører intern leiarutvikling for alle leiarane i kommunen. I tillegg vert det køyrt interne prosessar for å samordne fire ulike barnevern når det gjeld rutiner og arbeidsmåtar, både Side25

26 administrativt og fagleg. Dette er prosessar som vil gå ei tid til framover og resultat frå prosessane vert implementert etter kvart. I juni hadde vi ei internt oppsummering og evaluering av prosessane så langt. Eit samstemt personale trekte då fram at vi har lukkast med mange ting og løyst mange utfordringar, men at vi har fleire å løyse. Utfordringane er særleg knytt til den desentraliserte modellen som vi no har, som gir store logistikkutfordringar, og som går ut over både effektiv, tilgjenge og kvalitet i tenesta. Dei tilsette opplever også det store arbeidspresset i tenesta/ saksmengda som ei belastning ved sida av alle omleggingane av drifta. Det er også ei særleg utfordring at vi har hatt redusert kapasitet ved fleire sjukemeldingar, også langtidssjukemeldingar. Desse kan ikkje seiast å vere direkte arbeidsrelaterte. Barnevernstenesta er ikkje ei type teneste der ein berre kan setje inn vikar utan at det er snakk om ei lengre definert tidsperiode. ORGANISERING OG PERSONALE Per i dag har tenesta 31.3 stillingsheimlar. 2.8 av desse er øyremerka merkantilt arbeid. Resten, 28.5 stilling, er fagtilsette. Tiltaka for einslege mindreårige flyktningar i Volda og Ørsta er frå 2014 ein del av barnevernssjefens ansvarsområde. 1.8 stilling går til leiing og merkantile tenester for denne gruppa, men utan å vere med i fellesøkonomien som gjeld for Ulstein, Hareid, Volda og Ørsta. Personalet i den interkommunale tenesta er inndelt i fire fagteam med kvar sin fagteamleiar. Skjematisk ser organisasjonen slik ut: Barnevernsjef Merkantilt personale Tverrfagleg førebyggande team Fagteam Mottak/undersøking Fagteam Hjelpetiltak Fagteam Hjelpetiltak EM Fagteam Omsorg Familieteam 3 bufellesskap 2 oppfølgingstenester Side26

27 Inndelinga i fagteama følgjer i stor grad fasane som Lov om Barnevernstenester legg opp til; frå melding/undersøking, til hjelpetiltak, til eventuell omsorgsovertaking/omsorgstiltak. Denne inndelinga har som formål å gi ei betre fagleg, meir spesialisert, men også ei meir effektiv teneste. Vi har også etablert det vi kallar eit "tverrfagleg og førebyggande team". Her har vi øyremerka ei heil stilling, fordelt på to personar, til å systematisere og samordne det tverrfaglege og førebyggande arbeidet i dei fire samarbeidskommunane. STATISTIKK: ARBEIDSMENGD OG FRISTAR Barnevernstenestene rapporterer arbeidsmengd, fristar etc til Fylkesmannen to gonger per år. Dette kjem i tillegg til den årlege statistikken til SSB. I det følgjande skal vi sjå litt på korleis stoda var for vår teneste for første halvår Det vert ikkje gjort ein grundig analyse og gjennomgang av tala her og no. Dette må ein heller kome attende til når vi er ferdig med rydding i sakene og tala for heile året ligg føre. Status pr : Nye meldingar Nye undersøkingar Barn i hjelpetiltak Ettervern - alder år Barn i omsorgstiltak Hareid Ulstein Volda (inkl X EM) Ørsta (inkl x EM) 9 14 Samla 170* 137** 221*** 43 59**** Nokre kommentarar: *Nye meldingar: Meldingar skal gjennomgåast og vurderast så raskt som råd, seinast innan ei veke. Dette er ein del av kvalitetssikringa/rettsvernet for born som barnevernslova legg opp til. Rapporteringa, som tek utgangspunkt i fagprogrammet vår, Familia, syner at vi hadde fristoverskridingar i 28 av dei 170 meldingane. **Undersøkingar: Undersøkingar skal gjennomførast så raskt som råd, men generelt innan 3 månader. I særskilte høve kan ein få utsetting til 6 månader. Rapporten syner at vi hadde fristoverskridingar i 66 av dei nye undersøkingane i første halvår. ***Hjelpetiltak: Totalt mottek 221 barn ulike former for hjelpetiltak. 12 barn bur i fosterheim eller institusjon, som eit frivillig hjelpetiltak. Lova pålegg barnevernstenesta å utarbeide tiltaksplanar for alle barn som mottek hjelpetiltak. Rapporteringa syner at 66 av dei 221 barna var utan tiltaksplan. Likeeins skal tiltaksplanar evaluerast med jamne mellomrom. Dette var ikkje gjort for 148 av dei 221 barna i første halvår. Side27

28 **** Barn under omsorg: Vi har ansvar for 59 barn under omsorg. 7 av desse budde i institusjon på registreringstidspunktet, medan 52 budde i fosterheim. Lova pålegg barnevernstenesta å utarbeide omsorgsplanar for alle barn under omsorg. Også desse skal evaluerast med jamne mellomrom. Rapporteringa syner at 11 av dei 59 barna mangla omsorgsplan. Barnevernstenesta skal også besøke kvart barn og kvar fosterheim 4 ggr pr år. Unntaksvis kan dette skje ved berre 2 besøk pr år. Dette er både eit økonomisk og tidskrevjande arbeid. Om tilsyn: Barnevernstenesta hadde også tilsyns- og kontrollansvar for 69 barn under 18 år på registreringstidspunktet. Dette er våre eigne omsorgsbarn, men også barn som bur i fosterheimar i våre kommunar, som er under omsorg i andre kommunar. Desse barna skal ha tilsyn/besøk 4 gonger per år. Også på dette området fyller vi ikkje krava i lova for første halvår Oppsummert: Denne første halvårsrapporteringa speglar det store oppryddingsarbeidet og omstillingane vi har vore gjennom; Vi har søkt å rydde i gamle saker frå kvar kommune, fordelt sakene på nye team og i nokre tilfelle også nye sakshandsamarar. Vi ser at vi har store utfordringar også på det faglege området, der det har vore krevjande å utarbeide nye rutiner, overhalde tidsfristar, i kombinasjon med å utøve eit fagleg godt arbeid. Ein må likevel ta eit atterhald om at det er store "etterslep" og variasjonar i registrering på dataprogrammet "Familia", som statistikken baserer seg på. Det tek litt tid å lære ein felles standard for dette, og det kan derfor vere feil i materialet. I tillegg har fått mange nye meldingar i tillegg til gamle saker frå 2013 som har fylgt med inn i den nye tenesta. Også her er vi i gang med ei opprydding, eit arbeid som må ha høgaste prioritet framover. ØKONOMI Den samla rekneskapen for tenesta, eksklusiv tiltaka for einslege mindreårige flyktningar Volda/Ørsta (EMI), såg slik ut ved utgangen av juni: Utgifter Periodisert Avvik Budsjett 2014 budsjett Denne oversikta viser at ein ved halvgått år har brukt godt under halve budsjettet. Det økonomiske forbruket ligg ut frå dette an til å halde innanfor det som er budsjettert. Det likevel viktig å vere klar over at ei teneste som i stor grad må basere tiltaksbudsjettet på anslag, så vil det vere fleire usikre faktorar. Talet på barn i tiltak og kompleksiteten avgjer kva som vert dei faktiske utgiftene. I tillegg er nokre usikre faktorar m.o.t belastningstidspunktet for nokre refusjonar og utgifter. Første året med interkommunalt barnevern vil vere eit "forsøksår", der det etterkvart må vise seg kva konsekvensar ei interkommunal barnevernsteneste vil ha, også når det gjeld økonomi. Dei økonomiske rammene i budsjettet vert likevel aktivt brukt som ein styringsreiskap. Side28

29 I barnevernstenesta rapporterer ein til SSB etter faktorane Kostra 244, 251 og 252. Kostra 244 skal innehalde alle driftsutgifter, og er for oss fordelt mellom samarbeidskommunane etter ein bestemt fordelingsnøkkel. Dette er den delen av verksemda som er mest forutsigbar og som ein enklast kan "styrast". Kostra 251 (hjelpetiltak i heimen) og 252 (til barn under omsorg) er noko mindre forutsigbar på grunn av at ein ikkje veit sikkert kva saker og omsorgsovertakingar ein vil få i løpet av eit år. I det følgande kan ein sjå kva som er brukt på det som ligg under Kostra 251 og 252 pr kommune (ekslusiv tiltaka for einslege mindreårige i Volda og Ørsta): Hareid Kostra 251 (hjelp i heimen) Kostra 252 (barn under omsorg) Ulstein Kostra 251 (hjelp i heimen) Kostra 252 (barn under omsorg) Volda Kostra 251 (hjelp i heimen) Kostra 252 (barn under omsorg) Ørsta Kostra 251 (hjelp i heimen) Kostra 252 (barn under omsorg) Utgifter Periodisert budsjett Avvik Budsjett Utgifter Periodisert Avvik Budsjett 2014 budsjett Utgifter Periodisert Avvik Budsjett 2014 budsjett Utgifter Periodisert Avvik Budsjett 2014 budsjett Side29

30 PRIORITERINGAR HAUSTEN 2014: Ved sida av den daglege drifta, det daglege arbeidet og fastlagte oppgåver, vil følgjande aktivitetar bli prioritert hausten 2014: For alle fagteam: - Vidare arbeid med interne rutiner - Implementere rutinar for kvalitetssikring av arbeidet - Implementere rutinar for brukarevaluering For leiargruppa (barnevernssjef og fagteamleiarar): - Halde fram med deltakinga i KS sitt barnevernsnettverk - gjennomføre og utarbeide "kvalitetsanalyse" av vår eiga tenesta - Fullføre leiaropplæringsprogrammet i Volda kommune - Gjennomføre medarbeidarsamtaler for alle tilsette For tverrfagleg team: - Sikre deltaking av barnevernstenesta i aktuelle tverrfaglege møter i samarbeidskommunane - Implementering av "Tidleg Inn" i samarbeidskommunane - Opprette faste kontaktperson(ar) for alle barnehagar og skular For alle tilsette: - Internopplæring i fagprogrammet "Familia" - Interne fagdagar og personalmøter - Kurs og samlingar arrangert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Eventuelle andre kurs og samlingar - Vidare deltaking i nettverket "Mission Possible" - eit nettverk for... Ekstern verksemd - særskilt for leiinga: - Vidare deltaking i nettverket "Mission Possible" si leiargruppe (Fokus no i haust; endringar i tilsynsførarordninga og vurdering av akuttberedskapen i regionen) - Arrangere erfaringssamling for interkommunale barnevernsleiarar i Møre og Romsdal (økonomisk støtta av statlege kompetansemidlar) - Arrangere samling for alle tilsette om det å vere involvert i store endringsprosessar (økonomisk støtta av statlege kompetansemidlar) - Utarbeide informasjonsplan / informasjonskampanje for tenesta - Førebu samlokaliseringa våren 2015 (kostnadsoversikt for etableringa, oppdatering av IKT-systema mm) Fristbrot, manglande tiltaks- og omsorgsplanar og manglande tilsyn for barn under omsorg vil ha høgaste prioritet utover hausten. I tillegg må vi prioritere intern opplæring, slik at alle nyttar fagprogrammet på rett måte. Vi vil også arbeide vidare med sikringa av gode rutinar, kontroll av framdrift, effektivisering og kvalitetssikring på kvart fagteam. Side30

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: tysdag, 30.09.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.215 Tid:18: Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Sælevik skule Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 25.11.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer