Nettanalysator og energimeter I modulærutførelse Type WM2-DIN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettanalysator og energimeter I modulærutførelse Type WM2-DIN"

Transkript

1 ettanalysator og energimeter I modulærutførelse Type WM2-DI 3/6-siffers mikroprosessorbasert indikator Indikerer: kw, kvar, cosϕ, kwh, kvarh, U og I pr. fase og total-/gjennomsnittsverdi Universalutførelse for 1-fase, 3-fase symmetrisk eller 3-fase usymmetrisk last Sann RMS måling Programmering v.h.a. tastatur i front Passordbeskyttet For DI-skinne montasje, modulærutførelse Beskyttelsesgrad front: IP40 everes med pulsutgang som standard Kan leveres med RS 422/RS 485 grensesnitt som opsjon. MODBUS, JBUS protokoll Produktbeskrivelse Brukervennlig mikroprosessorbasert nettanalysator og energimeter. Måler og indikerer både verdier pr. fase og total-/gjennomsnittsverdier. For direkte DI-skinne montasje med tetthetsgrad IP40 i front. Serielt grensesnitt for tilkobling til f.eks. PS eller SD anlegg kan leveres som opsjon. Bestillingsnøkkel WM2-DIAV53D PX Modell Måleområde ett Forsyningsspenning 1. utgang 2. utgang Utførelser Måleområde ett Forsyningsspenning 1. utgang AV5: 250/433 VAC - 5 AAC (maks. 300 V (-)/ 520 V (-) - 6 A) 1) På forespørsel 3: 1-fase, 3-fase, (3- eller 4-leder) symmetrisk last 3-fase, (3- eller 4-leder) usymmetrisk last A: 24 VAC, -15% +10%, 50/60 Hz 1) B: 48 VAC, -15%+10%, 50/60 Hz 1) C: 115 VAC, -15% +10%, 50/60 Hz 1) D: 230 VAC, -15% +10%, 50/60 Hz (standard) P: Pulsutgang, Statisk DC (standard) 2. utgang X: Ingen (standard) S: RS 485 multidrop bidireksjonal 1) Inngangsspesifikasjoner øyaktighet (48-62 Hz) Spenning/strøm/energi 25 C ± 5 C, R.H. 60%) Aktiv effekt 25 C ± 5 C, R.H. 60%) Reaktiv effekt 25 C ± 5 C, R.H. 60%) 1% av utl. ±1% av f.s. (cos ϕ 0.7 /C, 0 til 1.2 In, 0.5 til 1.2 Un) ±1% av f.s. (sen ϕ 0.8 /C, 0 til 1 In, 0 til 1 Un) Effekt faktor (cosϕ) 25 C ± 5 C, R.H. 60%) ±1% av f.s., cos ϕ 0.7 /C, (0.6 til 1.2 In, 1 til 1.2 Un) Påvirkningsfaktorer Fuktighet < 0.3% f.s., 60% til 90% R.H. Forsyningsspenning ±0.5% rdg, % Magnetisk felt < 0.1% 400 A/m Måleinnganger Strøm Spenning Isolasjon Temperaturdrift Display 3 innganger (se koblingsskjemaer) 4 innganger (se koblingsskjemaer) Mellom spenning- og strøminnganger: 2000Vrms; mellom strøminnganger: 2000Vrms ±250 ppm/ C Bakgrunnsbelyst CD, h 13mm, 3-siffer (momentanverdier) 6-siffer (energimåling) Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data ( ) 1

2 Inngangsspesifikasjoner (forts.) Kommaplassering Momentanverdier: Automatisk valg i henhold til valgt primærstrøm på strømtransformatorer CT 5A : CT 50.0A : CT 500.0A : 1111 CT 999.9A : Energimåling: Maks. oppløsning 1Wh/1VArh Min. oppløsning 1 kwh/1kvarh Maks. og min. indikering Spenning Maks. 600 min. 0 Strøm (direkte måling)) Maks min Cosϕ Maks min Effekt (CT oms. = 1) Maks min Aktiv energi Maks min Reaktiv energi Maks min. 0 Oppdateringsfrekvens 3 ganger / sek. Målinger System variable kw, kvar, cosϕ, Vdelta, I, kwh tot, kvarh tot, kwh, KVarh 1-fase variable Målemetode Utgangsspesifikasjoner kw, kvar, cosϕ, Vstjerne, I Sann RMS måling av strøm og spenning Crest faktor: 3 Impedanser Frekvensområde Overlastbeskyttelse Strøm/spenning kontinuerlig I 1 s: Spenning Strøm Tastatur Spenning 1 MΩ Strøm 0.1Ω ( 0.3 VA) Hz 1.2 x nominell verdi 2 x nominell verdi 20 x nominell verdi 4 knapper: : - For tilgang til programmering og passordbekreftelse. - For programmering av verdier og for valg av utlesning. : - For bekreftelse av nye programmerte verdier og for å gå videre til neste meny. - For valg av utlesning av 1-fase parametre. R : - For nullstilling av telleverk aktiv og reaktiv energi (ikke totaltelleverk). Pulsutgang Type Pulslengde Isolasjon Seriell utgang (opsjon) Type Tilkobling Adresser Protokoll Fra 0.1 til programmerbare pulser pr. kwh, KVArh, åpen kollektor transistor V O 0.6 VDC/ maks. 4 ma V OFF 26 VDC maks. 200 ms (O), 200ms (OFF) V.h.a. optokobler, 4000 V rms utgang til måleinngang, 4000 V rms utgang til forsyningsspenning RS422/RS485; Multidrop 2-veis (statiske og dynamiske variable) 2- eller 4-ledere, maks. kabellengde 1200m termination og/eller line bias vha. DIP-vendere 255 programmerbare vha. tastatur MODBUS/JBUS Data (bidireksjonal) Dynamisk (kun lese) System variable: P, Q, cos ϕ, V -, energi, 1-fase variable: P 1, Q 1, Cos ϕ 1, V 1-, I 1, P 2, Q 2, Cos ϕ 2, V 2-, I 2, P 3, Q 3, Cos ϕ 3, V 3-, I 3 Statisk (kun skrive) Alle programmeringsdata, tilbakestilling av energi: - delteller kwh - delteller kvarh - totalteller kwh - totalteller kvarh agring energi (EEPROM) kwh kvarh Data format 1-start bit, 8-data bit, ingen paritet/lik paritet, 1 stopp bit Baud-rate 1200, 2400, 4800 og 9600, valgbart Isolasjon Ved hjelp av optokoblere, 4000 Vrms utgang til måleinnganger 4000 Vrms utgang til forsyningsspenning 2 Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data ( )

3 Programvarefunksjoner Passord Tallverdi med 3 siffer. 2 beskyttelsesnivåer 1. nivå Passord 0, ingen beskyt telse 2. nivå Passord fra 1 til 255, beskyt telse av alle data Valg av utlesning Systemverdier (3-fase): Faseverdier: aktiv effekt (kw), reaktiv effekt (kvar), effektfaktor (cos ϕ), strøm (A), gjennomsnittlig fase-fase spenning (V) total- og delverdi aktiv energi (kwh), total- og delverdi reaktiv energi (kvarh) aktiv effekt (kw), reaktiv effekt (kvar), effektfaktor (cosϕ), strøm (A), fase- spenning (V) Strømtransformatorer Inntil 5000 A Prrogrammerbart oms.forhold 0.1 til Digitalt filter Filter arbeidsområde Filter koeffisient 1 til 64 Filter virkeområde 0 til 100% av elektrisk måleområde På display og data via seriell kommunikasjonsport Forsyningsspenning AC spenning 230 VAC (standard), -15%+10% 50/60 Hz 24 VAC, 48 VAC, 115 VAC (på forespørsel), -15%+10% 50/60 Hz Effektforbruk 7 VA Generelle tekniske data Temperatur, drift 0 til +50 C (32 til 122 F) (R.H. < 90% ikke-kondens.) Temperatur, lagring -10 til +60 C (14 til 140 F) (R.H. < 90% ikke-kondens.) Isolasjon 4000 Vrmsmellomalle inn-/ utganger til jord Dielektrisitetsbestandighet 4000 Vrms i 1 minutt Støyundertrykkelse CMRR 100 db, 48 til 62 Hz EMC E , E Sikkerhetsstandarder IEC , E Tilkoblinger Skrutilkobling, maks. 2.5 mm 2 kabel Kapsling Dimensjoner 6 DI moduler, 58.5 x 89 x 107 mm Materiale ABS, selvslukkende: U 94 V-0 Beskyttelsesgrad Front: IP40 Vekt Ca. 500 g (inklusiv emballasje) Godkjenninger CE Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data ( ) 3

4 Funksjonsbeskrivelse øyaktighetsklasse som funksjon av forholdet / P n, Q I /Q n (utnyttet nominelt måleområde) og cos ϕ / P n Aktiv effekt Q I / Q n Reaktiv effekt 2% 2% 1% 1% 5% Testbetingelser: V = 0.8 til 1.2 Un, I = 0.1 til 1.2 In, f = 48 til 62 Hz Testbetingelser: V = 0.8 til 1.2 Un, I = 0.1 til 1.2 In, f = 48 til 62 Hz Inngang Stjerne- Trekant- Strøm spenning spenning AV5 Un: 230 V Un: 398 V In: 5 A PI/QI (utnyttet måleområde) 1-fase system: Q I = U I I I cos ϕ = U I I I sen ϕ 3-fase, 3-leder system: Q I = 3 U I I I cos ϕ = 3 U I I I sen ϕ 3-fase, 4-leder system: Q I = 3 U I I I cos ϕ = 3 U I I I sen ϕ Hvor: U I = Reell målt stjernespenning. I = Maks. målt stjernespenning Cos ϕ = Gjennomsnittlig målt cos ϕ Pn /Qn (nominelt måleområde): 1-fase system: = Q n = U n I n CT(oms.) P n 3-fase, 3-leder system: P n = Q n = 3 U n I n CT(oms.) 3-fase, 4-leder system: P n Hvor: U n = I n = = Q n = 3 U n I n CT(oms.) ominell inngangsspenning på WM2-DI. ominell inngangsstrøm på WM2-DI. CT (oms.) = Omsetningsforhold strømtransformator(er). Eksempel 1: Modell AV5.3 (3-leder system). U I = 380 V (trekant spenning) I I = 265 A (1-fase strøm) Cos ϕ = 0.85 (effektfaktor) (CT=300A) U n = 398 V I n = 5 A CT (oms.) = 300 = 60 5 = 3 U I I I cos ϕ = = kw P n = 3 U n I n CT (oms.) = = kw = = P n Eksempel 2: Modell AV5.3 (4-leder system). U I = 220 V I I = 110 A (CT=300A) Cos ϕ = 0.85 (senϕ = 0.52) U n = 230 V I n = 5 A CT (oms.) = 300 A = 60 5 A Q I = 3 U I I I sen ϕ = = 3.77 kvar Q I = 3 U n I n CT (oms.) = = 207 kvar 3.77 = = P n 207 I begge eksempler er målenøyaktigheten 1 % av full skala med variasjon i målespenningen = 0,9 til 1 U n, målestrøm 0,1 til 0,9 I n og med cos ϕ = 0.85 (senϕ 0.52). 4 Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data ( )

5 Funksjonsbeskrivelse (forts.) Kurveformer som kan måles Figur G Sinusformet, uforvrengt Grunnfrekvens innhold 100% Harmonisk innhold 0% A rms = A Figur H Sinusformet, fasesnitt Grunnfrekvens innhold % Harmonisk innhold % Frekvensspektrum 3 til 16 harmoniske. Resultat: Tilleggsfeil < 1% Figur I Sinusformet, forvrengt Grunnfrekvens innhold % Harmonisk innhold % Frekvensspektrum 3 til 15 harmoniske. Resultat: Tilleggsfeil < 0.5% Koblingsskjemaer 1-fase Fig. 1 Fig. 2 Tilkobling med strømtrafo 3-fase, 3-leder - symmetrisk last Fig. 3 Fig Tilkobling med strømtrafo Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data ( ) 5

6 Koblingsskjemaer (forts.) 3-fase, 4-leder - symmetrisk last Fig. 5 Fig Tilkobling med strømtrafo 3-fase, 3-leder ARO kobling - usymmetrisk last Fig. 7 Fig Tilkobling med strømtrafoer 3-fase, 4-leder - usymmetrisk last Fig. 9 Fig Tilkobling med strømtrafoer 6 Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data ( )

7 Frontpanel beskrivelse 2 CARO GAVAZZI V A cosϕ KWh TOT KVArh WM2-DI PO W ER AAYZER R For å få tilgang til programmeringsprosedyre og velge programmeringsfunksjon sammen med tast : For å velge 1-fase variable R : For å tilbakestille deltellere (kwh, kvarh) 2. Display Momentanverdier: - 3-siffer (maks. utlesning 999) Energi: - 6-siffer (maks. utlesning ) 1. Tastatur Programmering foretas enkelt v.h.a. 4 taster og - For valg mellom måleparametre - For å øke/minske programmeringsverdier Alfanumerisk indikasjon: - Vise konfigurasjonsparametre - Alle målte variable 3. Tilkoblinger 4. Dip-switch - For konfigurering av RS485 (bare ved opsjon RS485) Rekkefølge av variable i display SYSTEM VARIABE 1-FASE VARIABE SIGE PHASE VARIABES FASE PHASE 1 1 FASE PHASE 2 2 FASE PHASE 3 3 V (gjennomsnitt) (average V1 V (V ) 2 1- (V ) (V ) 2- V 3 3- I I 1 I 2 I 3 cosϕ cosϕ 1 cosϕ cosϕ kw kw 1 kw 2 kw 3 kvar kvar 1 kvar 2 kvar 3 kwh kwh totalteller total kwh kwh delteller partial kvarh kwh totalteller total kvarh delteller partial Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data ( ) 7

8 Tilkobling Øvre rekkeklemmer edre rekkeklemmer Målskisser 108 mm 89 mm R 45 mm 90 mm 107 mm 49.5 mm 58.5 mm 8 Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data ( )

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ----- Nettanalysator CVM-BD ------ INNFØRINGSMANUAL --- Side Nº 1 CVM-BD ELEKTRISK NETTVERKSANALYSATOR SIDE Nr. 1.- Hoveddata...... 2 1.1.-

Detaljer

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER E X C E L L E N C E I N E L E C T R I C Scandinavian Electric AS Janaflaten 10 N 5179 Bergen Tlf.: 55 50 60 70 Faks: 55 50 60 99 www.scel.no se.mail@scel.no

Detaljer

Fluke 1730. Trefaset elektrisk energilogger Tekniske data

Fluke 1730. Trefaset elektrisk energilogger Tekniske data Fluke 1730 Trefaset elektrisk energilogger Tekniske data Energilogging er nå innenfor rekkevidde for deg finn ut hvor du sløser med energi, optimer bruken av strøm ved anlegget og reduser regningen. Den

Detaljer

FREKVENSOMFORMERE FRN--G11S FRN--G11S. 230 Volt. 0,2 til 90 kw. 380-480 Volt. 0,4 til 400 kw

FREKVENSOMFORMERE FRN--G11S FRN--G11S. 230 Volt. 0,2 til 90 kw. 380-480 Volt. 0,4 til 400 kw 230 Volt 0,2 til 90 kw 380-480 Volt 0,4 til 400 kw 85 Tre-fase 200 V serie Spesifikasjoner -2 Type FRN G11S-2 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22-30 37 45 55 75 90 Motor effekt Merke verdier

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system EDS470 BENDER Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system Håndbok TGH 1243N Edited by Dipl.-Ing. W. BENDER GmbH+CoKG Reprinting only by permission of the editor. All rights reserved. Subject to alterations.

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 8008 80 022 00 L Nettanalysator CVM-Mini-MC m/rs-485 1 STK 8008 80 022 14 L

Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 8008 80 022 00 L Nettanalysator CVM-Mini-MC m/rs-485 1 STK 8008 80 022 14 L Nettanalysatorer Leverandør: Scandinavian Electric Produsent: Circutor Nettanalysator med RS485 MODBUS Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 08 022 00 L Nettanalysator

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere 2 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 6 Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning

Detaljer

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem Delta OP Brukerhåndbok Betjeningspanel Brannalarmsystem 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Novar AS. Uten skriftlig tillatelse fra Novar AS er det ulovlig

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 441

Pumpekontroller Type ABS PC 441 Pumpekontroller Type ABS PC 441 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 1.55 m 0.15 kwh/m3 1827 l/s PUMP 1 1,. 2 abc 3 def 1.30 m 0.50 m 0 A 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B CE Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Innhold Tittel Side Oversikt... 3 Inspeksjon ved utpakking... 4 Sikkerhetsinformasjon... 5 Regler for sikker bruk... 6 Sikkerhetsregler

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Dokument tittel: Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Prosjekt: Prosjekt No: Småkraftverk kontrollsystem 8009 Dokument No: Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent 1.0 23.01.09 Første

Detaljer

Is- og snøsmelteanlegg EM 524 87 for kjøreveier, åpne plasser og takrenner

Is- og snøsmelteanlegg EM 524 87 for kjøreveier, åpne plasser og takrenner 468 931 001 772 Omarbeidet til norsk i februar 2007 Installasjonsveiledning og brukerhåndbok Norsk hoveddistributør: EFA Elektro AS, Postboks 593, 1411 Kolbotn Telefon 66812400 Telefaks 66807404 E-post:

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Skallsikring Glassbrudd detektorer

Skallsikring Glassbrudd detektorer Skallsikring Glassbrudd detektorer 101 Type Beskrivelse Pris GB 534 32534 Glassbruddetektor med transistorutgang. Lik GB 530, men leveres med spiralkabel og boks For liming på glassrute Hvit kapsling 3

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

MØT FREMTIDEN NÅ! INSTRUMENT NEWS FLIR VELGER ELMA... ARBEIDER DU I BLINDE PROSESSMÅLING: HAR

MØT FREMTIDEN NÅ! INSTRUMENT NEWS FLIR VELGER ELMA... ARBEIDER DU I BLINDE PROSESSMÅLING: HAR FLIR VELGER ELMA... IGJEN! NUMMER 4, 11. ÅRGANG NovEMbER 2014 INSTRUMENT NEWS FLIR utvider og intensiverer samarbeidet med Elma Instruments, som nå også er valgt som distributør av FLIR GF-serien i Skandinavia.

Detaljer

SMVector - Frekvensomformer

SMVector - Frekvensomformer SMVector - Frekvensomformer Bruksanvisning SV01C-NO Norsk oversettelse: DtC-Lenze as 24.9.2007. Med forbehold om skrivefeil. Innhold 1 Sikkerhetsinstruks...3 2 Tekniske data...5 2.1 Standarder og driftsbetingelser...5

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSØKNING

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSØKNING KABELSØKNING NUMMER 3, 11. ÅRGANG SEPTEMBER 2014 INSTRUMENT NEWS NYHET! Elma instruments presenterer en helt ny serie av kabelsøkere som dekker ethvert behov. Fra enkel kabeldetektering av strømførende

Detaljer

Med enhver annen nettkvalitetsanalysator kaster du bare bort energi.

Med enhver annen nettkvalitetsanalysator kaster du bare bort energi. Med enhver annen nettkvalitetsanalysator kaster du bare bort energi. Nettkvalitets- og energianalysatorer i Fluke 430 serie II Modeller i Fluke 430 serie II Energianalysator i 434 serie II Energianalysatoren

Detaljer

Produktoversikt Smart-House styresystem

Produktoversikt Smart-House styresystem Produktoversikt Smart-House styresystem CARLO GAVAZZI AS PB 215 NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: firmapost@gavazzi.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Automatiseringsanlegg Fylke dato: 31.03.2009 Filnavn: Ver164.doc FEF dato: Side 1 av 39 Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG Side: 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Mars 2007 25. årgang, nr. 69. 1 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Til sirkulasjon Navn Dato Sign. Nyhet! Se side 3 Enkel monitorering av vannkvalitet! Moody

Detaljer