SmartCommand. Installasjon, Programmering og justering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SmartCommand. Installasjon, Programmering og justering"

Transkript

1 SmartCommand ZF MARINE ELECTRONICS LLC Installasjon, Programmering og justering SMARTCOMMAND (SC5000) ZF Marine Electronic, LLC SC5000 Abt. Marine 1 Propulsion Systems

2 Obligatoriske komponenter Prosessor(er) Part No. SC prosessor per motor/ girkasse Monteres på skott, tak, etc. bruk M6 skruer. Koble til jord. Sprutsikker(IP56). Monter så display og trykknapper er lett tilgjengelig Ikke utsett for sterk vibrasjon, varme eller sterke magnetfelt. Abt. 2

3 Obligatoriske komponenter Kontrollspak(er) Part No Lav profil versjon part no. 5200LP. 1 spak er nødvendig per stasjon. Opp til 6 kontrollstasjoner. Anbefaler att stasjon 1 og 2 kobles direkte til prosessor. Andre stasjoner daisy lenkes. Sprutsikker(IP56). Viktig att man monterer en terminering på siste kontrollspak på can-bus linjen. Abt. 3

4 Clutch, Troll & Tach Forenklet tilkobling ZF Girkasser Prosessor Stasjon B CAN Bus Stasjon A CAN Bus Motor tilkobling(j1939) Motor tilkobling(v, A eller PWM) Engine Control Unit Abt. 4

5 Seks Stasjons System Abt. 6

6 Obligatoriske komponenter ledningsnett- kontrollspak- Prosessor Part No # Deutsch kontakt i den ene enden, og Turck kontakt i den andre. En støyskjerm kommer ferdig installert på kabel. Maks Lengde: 1 Kontrollspak 121,9 m 2 Kontrollspaker 91,4 m 3 Kontrollspaker 45,7 m Abt. 7

7 Obligatoriske komponenter ledningsnett- kontrollspak- Prosessor Part No # Turck kontakter i begge ender. Støyskjermer er montert I begge ender på kabelen. Terminering (p/n 15133) Maks Lengder: To kontrollspaker 1 st til 2 nd Kontrollspak 45,7 m Tre kontrollspaker 1 st til 2 nd Kontrollspak 30,5 m 2 nd til 3 rd Kontrollspak 30,5 m Abt. 8

8 Obligatoriske komponenter ledningsnett- spenning Bruker samme kabel som ClearCommand og CruiseCommand. Ett sett per Prosessor. Kabel for kun spenning #. Spenning/Startsperre kabel #. Spenning/Startsperre/ Clutch trykk #. Spenning/ Startsperre/ Clutch trykk / Alarm #. 12 eller 24 VDC tilslutning. Abt. 9

9 Nødvendig Material Serie kommunikasjon-prosessor til Prosessor Part No # En nødvendig for dobbel installasjon. Maks lengde er 12,2 m Abt. 11

10 Nødvendig Material Kabel-Gassignal En nødvendig per Prosessor / motor. Gass, Volt Part No # Gass, Frekvens Part No # Gass, Strøm Part No # Gass, PWM Part No # Gass, MAN Part No # Maks lengde er 19,8 m. Abt. 12

11 Nødvendig Material Kabel-Gassignal >Gass, MAN Part No #. Kun brukt til MAN sine Common Rail motorer. Bryter S2 I motorstyreenhet må stå på On. Både gass og startsperre kobles til MAN "X9" -kontakt. Abt. 13

12 Nødvendig Material Kabel-Gassignal Gass, MAN Part No X ZF 325 Gir- Ikke utstyrt med signalsensor på inngående aksel. Twin Disc eller andre girprodusenter som ikke er utstyrt med sensorer på inngående eller utgående aksel. Startsperre kobles inn via MAN X4 kontakt. Abt. 14

13 Nødvendig Material Kabel - Clutch ZF Gir med SC Kit Part No # En per Prosessor/ Gir. Sender Clutch, Slur, 2-Speed & Turteller (Tach1 & 2) signaler. Maks lengde er 18,28 m. Abt. 15

14 Nødvendig Material Kabel - Clutch MTU Part no:70901-xx Abt. 16

15 Sensors to provide feed-back To sensorer er montert på girkassen. motorturtall og aksel RPM, dermed kan systemet kontinuerlig justere trykket på slureventilen og opprettholde riktig trolling fart og på samme tid bibeholde rett turtall på motor. Abt. 17

16 Nødvendig Material Kabel-Clutch Friedrichshafen Gir med MTCU Part No # En per Prosessor/ Gir Overføring av sluring og hastigetsignaler går via CAN Bus. Forover og akterover signaler går direkte til magnetventilene på gir. Maks lengde er 18,28 m. Abt. 18

17 ZF SmartCommand Kit ( The Octopus ) Abt. 19

18 Nødvendig Material Kabel - MTCU Power MTCU Power Part No P- # En per Gir / MTCU. Maks lengde er 18,28 m. To separate strømkilder kreves. Typisk strømforbruk mindre enn 2A. Strømkilder må beskyttes med 7,5 A sikring eller Koblet til prosessorens 10A. sikring (foretrekkes). Abt. 20

19 Nødvendig Material Kabel - Clutch Clutch- F / R - Part No #. En per Prosessor/ Gir. Samme kabel blir brukt på ClearCommand og CruiseCommand Prosessorer. Maks lengde er 18,28 m. Abt. 21

20 Nødvendig Material Kabel - Clutch Clutch- F / R / Sluring Part No #. En per Prosessor/ Gir. Samme kabel blir brukt på ClearCommand og CruiseCommand Prosessorer. Maks lengde er 18,28 m. Abt. 22

21 Nødvendig Material Kabel - Clutch Generic Kabel. F / R / Slur On- Off/ Sluring Part No # Maks lengde er 18,28 m. Samme kabel blir brukt på ClearCommand og CruiseCommand Prosessorer. Abt. 23

22 Nødvendig Material Two Speed Applikasjon En spesifikk Strøm kabel vil være nødvendig for å støtte Automatisk / Manuell input bryter (valgfritt). En spesifikk Clutch kabel vil være nødvendig for å støtte innsjaltingen av 1st / 2nd Gir. Abt. 24

23 Anbefalt utstyr APS (Automatic Power Selector) Abt. 26

24 Anbefalt utstyr Spenningsrele 12 VDC Rele Part No. 1114H 24 VDC Rele Part No. 1122H En per Prosessor er anbefalt Bruk en Rele når kabellengde overstiger 12,2 m på 12 VDC-systemer Bruk en Rele når kabellengde overstiger 18,6 m på 24 VDC-systemer Abt. 27

25 Oppsett og justeringer SmartCommand II Abt. 28

26 Tre primære menyer på displayet Funksjons Meny Viser prosessorens nåværende innstillinger Setup Meny Tillater endringer i prosessorens innstillinger Error Meny Viser nåværende og tidligere feilkoder i systemet Abt. 29

27 Aktivering av systemet (Stasjoner ikke tilordnet CanBus linjen) Trykk ikke på kvitteringsknapp når disse strekene vises. Spenning på (Tidligere konfigurert) Abt. 32

28 System Programmering 1. Trykk opp eller ned for og komme til den parameter som skal endres 2. Trykk på venstre og høyre piltast samtidig. Du vil bli bedt om å oppgi et passord. Abt. 33

29 Passordbeskyttelse 1. Sifrene pin? vises i 3 sekunder og deretter skifter til ett blinkende strek. 2. Trykk på pil opp en gang (en 1 vises). 3. Trykk pil til høyre en gang (en blinkende strek vises). 4. Trykk på pil ned én gang (en 9 vises). 5. Trykk pil til høyre en gang (en blinkende strek vises). 6. Trykk på pil ned to ganger (en 8 vises). 7. Trykk pil til høyre en gang (en blinkende strek vises). 8. Trykk på pil ned tre ganger (en 7 vises). 9. Trykk pil høyre én gang (Oppsettmeny er angitt). Abt. 34

30 Tildeling av stasjoner Hva er Stasjonaktivering og hvorfor er det nødvendig? Alle Kontrollspaker har et unikt identifikasjonsnummer. Flere Kontrollspaker på samme CanBus linje. Prosessoren overvåker alle elementer knyttet til sin CanBus, når den vet at de eksisterer. Kontrollspakene kommuniserer med prosessoren. Kartlegging forteller Processor hvor mange Kontrollspaker som er tildelt ett ID nummer Abt. 35

31 Tildeling av stasjoner Når trenger jeg å tildele stasjoner? Prosessorene ble ikke forhåndsinnstilt (som et kit) fra fabrikken. En ny kontrollspak er lagt til. En kontrollspak er fjernet. En defekt kontrollspak er blitt byttet ut. En defekt prosessor er blitt byttet ut. Hver gang en prosessor er resettet til fabrikkinnstillingene (H1 Funksjon kode). Abt. 36

32 Prosedyre for tildeling av en stasjon 1. Sett på spenning til systemet 2. Trykk på kontroll / SET-knappen på kontrollspak du betegne som Stasjon Husk att spak må stå I nøytral posisjon. 4. Trykk KONTROLL / SET på Stasjon Gjenta på øvrige stasjoner. 6. Slå av og på systemet. Abt. 37

33 A Funksjonskoder System Parameter: A0 Prosessor ID(01, 02) A1 Antall motorer(01, 02) A2 Enspaks operasjon 00- Deaktivert 01- Opsjon Opsjon 2 A3 Antall Stasjoner (00-06) A4 Pipetone I Nøytral 00- Ingen tone 01- Pipetone ut fra nøytral 02- Pipetone når nøytral er valgt. Abt. 38

34 Motorfunksjoner og verdier: E0 Motorsignal 01- Caterpillar (8-92%) 02- Cummins Centry ( VDC) 03- Cummins Quantum (0.9, VDC) 04- Detroit Diesel ( VDC) 05- MTU eller MAN ( mA) 06- Scania ( VDC) 07- John Deere ( VDC) 08- Volvo EDC ( VDC) 09- Detroit Diesel ( Hz) 10- Detroit Diesel ( Hz) E1 Signal i Neutral (Profil Type 02) ( %) E2 Signal Minimum ( %) E3 Signal Maximum ( %) E Funksjonskoder Abt. 39

35 E Funksjonskoder fortsetter E4 Signal Maximum Revers Abt. 40 ( %) E5 Signal pause etter skift ( sekunder) E6 Forhøyt tomgang( %) E7 Synkronisering 00- Lik gassignal(open Loop) 01-Aktiv(Closed Loop) Går tilbake til lik gassignal hvis speed signalet blir borte. 02- Synk deaktivert. 03- Aktiv (Closed Loop) Ingen synk når man mister speed signal Eb Gass kommando intervall ( % av signal området) Funskjonen bare aktiv med Tournament Panel

36 C Funksjonskoder Clutch funksjoner og verdier: C0 Clutch Oil Interlock 00- Deaktivert. 01- Aktivert. 02- Throttle Interlock Mode. C1 Clutch Oil Interlock forsinkelse ( sekunder) C2 tilbakeføring Pause 00- I gir 01- Neutral 02- låst Neutral C3 Proporsjonal pause i tid (00-99 seconds) C4 Proporsjonal pause Ratio 00-2:1 F til R : R til F 01-1:1 F til R : R til F Abt. 41

37 C Funksjonskoder fortsetter C5 Type av magnetventiler 00- Alle magnetventiler utenom ZF Hurth. 01- ZF Hurth med to proporsjonale solenoider og 12VDC strøm. 02- ZF Hurth med to proporsjonale solenoider og 24VDC strøm. C6 ZF Hurth Duty Cycle Forover (00-100% PWM) C7 ZF Hurth Duty Cycle Revers (00-100% PWM) C8 Fast Nøytral forsinkelse med proporsjonal Pause ( seconds) Abt. 42

38 L Funksjonskoder AutoTroll Funksjoner og verdier : L0 Slaglenge på spak / Sluring 00- Ingen slur (Når den er satt til 00, vises ikke parameterkoder d og L) Grader (100% gass) Grader (100% gass) Grader (75% gass) Grader (10% gass). 05- Slur ved 1.klikk forover(kun L1 må settes). L1 Troll Minimum Trykk (01-99% av AutoTroll s område) L2 Troll Maximum Trykk (02-100% av AutoTroll s område) L3 Troll Gass begrenser (00-20% av maks gass) L4 Troll Puls Varighet ( sekunder) L5 Troll Puls i prosent Abt. 43 ( % boost for raskere igangsetting)

39 d Funksjonskoder EasiDock Funksjoner og verdier: d0 Slaglenge på spak / dokking 00- Ingen dokking (Når den er satt til 00, vises ikke parameterkode d) Grader (100% gass) Grader (100% gass) Grader (75% gass) Grader (10% gass). 05- Slur ved 1.klikk forover (Kun d1 må settes). d1 Docking Minimum Trykk (01-99% av Troll J2 s område) d2 Docking Maximum Trykk (02-100% av Troll J3 s område ) Abt. 44

40 d Funksjonskoder d3 Docking Gass Begrenser (00-20% av maks gass) d4 Docking Puls varighet ( sekunder) d5 Docking Puls i prosent ( ,0% boost for raskere igangsetting) Abt. 45

41 J Funksjonskoder Styrt Troll funksjoner og verdier : J0 Type av slureventil 00- Normal. ingen strøm ved fullt trykk. 01- Omvendt. ingen strøm ved fullt trykk 02- Normal. ingen strøm ved fullt trykk. (ZF , 12 VDC system) 03- Normal. ingen strøm ved fullt trykk. (ZF , 24VDC system) 04- Normal. ingen strøm ved fullt trykk. (ZF2000, 24VDC system) 05- Omvendt. ingen strøm ved fullt trykk. (ZF1900 or 2000, 24VDC system) 06- Brukes for 12VDC ZF Hurth systemer. 07- Brukes for 24VDC ZF Hurth systemer. 08- brukes for ZF Friedrichshafen gir som er utstyrt med MTCU. Abt. 46

42 J Funksjonskoder Fortsetter J1 Idle Lockup Frequency (5Hz- 3kHz) J2 Minimum Troll Lockup RPM (00-100% of J1) J3 Maximum Troll Lockup RPM (00-100% of J1) J4 Troll Range (00-20% of J1) J5 Troll Timeout ( seconds) J6 Minimum Troll Percent PWM ( % duty cycle) J7 Maximum Troll Percent PWM ( % duty cycle) Abt. 47

43 U Funksjonskoder 2-Speed Funskjoner og verdier: U0 Pulser per omdreining (0-255 pulses) U1 Nedgirings RPM ( RPM) U2 Oppgirnings RPM ( RPM) U3 Maks nedgirings RPM ( RPM) OBS: U1 og U3 innstillinger må ta hensyn til 2.nd girs utveksling på Padova gir når inngående turtallsensor utnyttes. Abt. 48

44 U Function Codes Eksempel: 1. 2 nd girs utveksling er 0,8:1 2. Ønsket automatisk nedgiringsturtall er 1600 rpm dividert med 0,8 = 1, Multipliser 1600rpm med 1,25 = 2000rpm. 5. Programmer parameter U1 og U3 til 2000 RPM. Abt. 49

45 H Funksjonskoder diagnostiske funksjoner(h0) Volt inn på prosessor Tach 2 Frekvens (Hertz) Tach 1 Frekvens (Hertz) Stasjon No.1 til 6 (A/D counts) Stasjon No. 1 til 6 kvitteringsknapp Software versjon som er innstallert Tilbake til fabrikkinnstillinger (H1) Abt. 50

46 Funksjonskoder Følgende funksjoner må stilles inn / verifiseres før motorene startes : A0- Identifikasjon Prosessor A1- Antall motorer A3- Antall kontrollspaker E0- Gass Profil Følgende funksjoner må stilles inn / verifiseres føre man clutcher inn girene: C5- Type av magnetventiler C6- ZF Hurth Duty Cycle F (når C5 er satt til 01 eller 02) C7- ZF Hurth Duty Cycle R (når C5 er satt til 01 eller 02) Abt. 51

47 MAN motor med ZFPD Gear Abt. 52

48 Caterpillar motor med ZFF Gear Abt. 55

DX - DX/S - ES - TC - CW

DX - DX/S - ES - TC - CW mp20 DX - DX/S - ES - TC - CW MIKROPROSESSOR KONTROLL FOR DIREKTE EKSPANSJON OG VANNKJØLTE UNITER INSTRUKSJONS MANUAL NO COPYRIGHT KLIMAX AS 2001 Version: 1.4NO 04/08/01 Sider. 23+2 Cod. 05MP112A1A 1.

Detaljer

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL Innhold 1. KIT INNHOLD...3 2. INTRODUKSJON (hvordan du får tilgang til biltilpassede manualer, DataLinker verktøy og programvare)...3 3. SYSTEMKONFIGURASJON...3

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerGSM C

BESKRIVELSE ComControllerGSM C Dato: 27.06.2014 Firmware 5.0.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING..................2 2.0 GUI (PC-PROGRAM).............. 2 3.0 OPPDATERING AV PARAMETERE..........3

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ----- Nettanalysator CVM-BD ------ INNFØRINGSMANUAL --- Side Nº 1 CVM-BD ELEKTRISK NETTVERKSANALYSATOR SIDE Nr. 1.- Hoveddata...... 2 1.1.-

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

ICAS. August. 2002 Per H. Hansen. 6 Installasjonsmanual. Revisjon 1, Side 1

ICAS. August. 2002 Per H. Hansen. 6 Installasjonsmanual. Revisjon 1, Side 1 6 Forord Denne manualen inneholder all informasjon du trenger for å installere Orbit 6 boligalarm. Den er delt inn i to hovedkapitler. Et kapitel for oppkopling og et kapitel for programmering. Oppkoplingskapitelet

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SYSTEM OVERSIKT... 5 System konfigurasjon...5 Utstyrs

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx Temperaturovervåkning, Butikk RF-Node for temp. TECH-Node Trådløs NetMaker Protokoll Temperatur sensorer RF-Node for temp. Temperatur sensorer PC for lokal overvåkning

Detaljer

Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL

Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL Innhold Generell informasjon 1.1) Beskrivelse 1.2) Funksjoner 1.3) Bruksområde 1.4) Deler og betjening Hurtig Start 2.1) Sette inn batterier 2.2) Sette

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

TEKNISK MANUAL KONTROLL ENHET FOR VARME/K J ØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP. Pub.??.????.???.?

TEKNISK MANUAL KONTROLL ENHET FOR VARME/K J ØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP. Pub.??.????.???.? TEKNISK MANUAL KONTROLL ENHET FOR VARME/K J ØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP Pub.??.????.???.? VIKTIG! Les før installasjon Dette varmepumpesystemet har strenge sikerhetskrav og

Detaljer

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning.

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. UTEDEL Monter utedelen sammen som vist på tegningene i vedlagte engelske bruksanvisning. Til sist setter du inn batteriene. Etter at lokket er satt på trykker

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering...

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering... Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus...

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus har mange bruksområder.

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC4.16 - SC8.24

Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC4.16 - SC8.24 Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC4.16 - SC8.24 PAW GmbH & Co. KG Böcklerstraße 11 D-31789 Hameln, Germany SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 1337 Sandvika www.sgp.no e-post: post@sgp.no

Detaljer