Stilling NR11632 Lege i spesialisering 100% fast fra Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stilling 918598022 - NR11632 Lege i spesialisering 100% fast fra 010511 Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 14.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Forlengelse av tilsetting i NR Følgetilsetting etter utlysning av NR11632 Lege i spesialisering 100% Akuttmedisinsk avdeling Sykehuset Levanger Stilling NR11632 Lege i spesialisering 100% fast fra Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger 2011/ / Per Anders Hoven Forlengelse av tilsetting i NR Følgetilsetting etter utlysning av NR Lege i spesialisering Stilling NR11632 Lege i spesialisering 100% fast fra Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger 2011/ / Kine Baatnes Søknad på ferievikariat ved medisinsk klinikk 2007/ / Camilla Sivertsen Lello CHeartED anmoder om utlevering av "Helsekort for gravide" og epikrise - ***** ***** ***** Studie - årsak til medfødt hjertefeil hos barn av mødre med diabetes 2011/ /2011 niversitetet i Bergen Side: 1 av 29

2 Oppsigelse av stilling 2011/ / Bjørg Worum Oppsigelse 2005/ / Stig-Erlend Bærøy Tilbud om sommerjobb som pleieassistent Stilling Ferievikar - Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger 2011/ / sa Mari Sandstad Forespørsel om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 NAV Tydal Side: 2 av 29

3 Klage på feil i innkallingspapirer Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 ***** Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Gjensidige Forsikring Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Svar på forespørsel om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2007/ /2011 Personskade Advokat 1 Side: 3 av 29

4 Svar på anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2009/ /2011 Tryg Forsikring Svar på anmodning om journalkopier Pasient ***** ***** ***** 2010/ /2011 Crawford & Company AS Permisjon uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon ***** 2005/ /2011 Lillian ren Hatland Anmodning om opplysninger - pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Side: 4 av 29

5 Opprettelse av egen avregningskonto for renter Avtale Fokus Bank 2011/ / Fokus Bank Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker P 2006/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Namsos Vedtaksansvar og behandlingsansvar - purring på svar Pasient ***** ***** ***** 2010/ /2011 Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Anmodning om epikrise Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 ***** Side: 5 av 29

6 nnhenting av opplysninger i undersøkelsessak Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 nderøy kommune Søknad om veiledet praksis/turnustjeneste 2011 generell søknad - tilbud på stilling 2011/ /2011 Runar Aune Søknad om veiledet praksis/turnustjeneste 2011 generell søknad - tilbud på stilling 2011/ /2011 Runar Aune Avviksmelding basisavtalen E 33/2011 NA - ***** ***** ***** Avviksmelding basisavtalen E 33/2011 NA 2011/ /2011 Overhalla kommune Side: 6 av 29

7 Takker ja til ferievikariat ved Kir H3 ***** 2011/ / Hilde Marie Olsen Takker ja til vikariat 35% st. ved Med H5C 2007/ /2011 Toril Ofstad 2 stk. arbeidsavtaler datert / /2011 Toril Ofstad ttalelse fra avdelingen Avviksmelding basisavtalen E26/2011 NA 2011/ /2011 Avdelingsoverlege, ortopedisk avdeling Side: 7 av 29

8 Søknad om sommerjobb ved kjøkkenet 2011 generell søknad - tilbud på stilling 2011/ / ngvild Thun Bilforsikring nr innmelding av 3 nye kjøretøy - XK 19364, LJ og XN Bilforsikring avtalenr.: / / Willis AS Arbeidsavtale datert / /2011 Josefina Formo Takker ja til midlertidig 12,67% st. ved Fødeavd. ***** 2006/ /2011 Judit Hegdahl Side: 8 av 29

9 Arbeidsavtale datert ***** 2006/ /2011 Judit Hegdahl Takker nei til stilling nnkjøpskonsulent 100 % st. fast, Forsyningsavdelingen, Sykehuset Levanger Stilling nnkjøpskonsulent 100 % st. fast, Forsyningsavdelingen, Sykehuset Levanger 2011/ / Randi Jule Lian Tilbud om stilling nnkjøpskonsulent 100 % st. fast, Forsyningsavdelingen, Sykehuset Levanger Stilling nnkjøpskonsulent 100 % st. fast, Forsyningsavdelingen, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Hilde Børstad Melhus Kopi av journalnotat Pasient ***** ***** ***** 2009/ /2011 NAV forvaltning Nord-Trøndelag Side: 9 av 29

10 Takker ja til stilling Samhandlingskoordinator/klinisk sosionom/spesialsosionom, ARP, Sykehuset Levanger Stilling Samhandlingskoordinator/klinisk sosionom/spesialsosionom, ARP, Sykehuset Levanger 2011/ / Nina Linaker Erstatningssak: 2010/ kopi av medisinskfaglig vurdering i saken og spørsmål om det er kommentarer til denne Pasient ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Pålegg om utleggstrekk i lønn - ***** ***** ***** ***** 2011 Pålegg om trekk i lønn P 2011/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Statens nnkrevingssentral Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** ***** 2011 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Psykiatrisk klinikk 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 10 av 29

11 Erstatningssak: 2011/ skademeldingsskjema Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Takker ja til stilling Seksjonsleder 100 % st. vikariat, Kjøkkenet, D Stjørdal Stilling Seksjonsleder 100 % st. vikariat, Kjøkkenet, D Stjørdal 2011/ / Ole Andre Bragstad Overprøving - Stadfestelse av vedtak om bruk av tvang og makt etter sosialtjenesteloven Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Takker ja til del av utlyst stilling ntensivsykepleier 85% st. vikariat i ett år, ntensivavdelingen, Sykehuset Namsos Stilling ntensivsykepleier 85% st. vikariat i ett år, ntensivavdelingen, Sykehuset Namsos 2011/ /2011 Hege Stakset Side: 11 av 29

12 Vedtak spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler til behandling - ***** ***** ***** 2011 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Psykiatrisk klinikk 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Søknad på sommerjobb generell søknad - tilbud på stilling 2011/ / Amanda Moen Vedtak spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler til behandling - ***** ***** ***** 2011 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Psykiatrisk klinikk 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Takker ja til stilling /NR Overlege i pediatri, Barneavdelingen, HNT Stilling /NR Overlege i pediatri, Barneavdelingen, HNT 2010/ / Soheila Rahman Side: 12 av 29

13 Vedtak spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler til behandling - ***** ***** ***** ***** 2011 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Psykiatrisk klinikk 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Vedtak spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler til behandling - ***** ***** ***** ***** ***** 2011 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Psykiatrisk klinikk 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Vedtak spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler til behandling - ***** ***** ***** ***** 2011 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Psykiatrisk klinikk 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Takker ja til vikariat 75% st. ved Med H5C 2007/ / Dagny Oddvik Side: 13 av 29

14 Sindre Rabben Svedahl, Søknad om utsettelse av medisinsk turnustjeneste - innvilgelse 2011 Turnustjeneste 2010/ / Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Arbeidsavtale datert / /2011 Dagny Oddvik Ellen Rabben Svedahl, Søknad om utsettelse av medisinsk turnustjeneste - innvilgelse 2011 Turnustjeneste 2010/ / Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Forespørsel om oppdrag som medisinsk sakkyndig Pasient ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 f Skadeforsikring Side: 14 av 29

15 Takker ja til forlengelse - NR11632 Lege i spesialisering 100% til Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Stilling NR11632 Lege i spesialisering 100% fast fra Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger 2011/ / Per Anders Hoven Erstatningssak 2009/ Vedtak i erstatningssak Pasient ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak: 2001/ anmodning om epikrise/journalnotat Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak: 2011/ spørsmål om det er kommentarer til medisinsk vurdering i saken Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Side: 15 av 29

16 Erstatningssak 2010/ Medisinskfaglig vurdering i erstatningssaken Pasient ***** ***** ***** 2010/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Oversendelse av opplysninger i forbindelse med fødsel Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 ***** Opplysninger om fødselstidspunkt Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 ***** Arbeidsavtale datert ***** ***** 2007/ /2011 Marit Moe Kvernland Side: 16 av 29

17 Søknad om fagpermisjon ***** 2005/ / Anne Ragnhild Vikan Arbeidsavtale datert / /2011 Mina Labyad Oppsigelse av stilling ***** 2010/ / Ann Kristin Lyngsaunet Takker ja til stilling /NR Lege i spesialisering, BP, Sykehuset Levanger Stilling LS NR8638 BP Sykehuset Levanger 2011/ / Tatsiana Lyng Side: 17 av 29

18 Opplysninger om fødsel Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 ***** Tjenesteplan fra / / Rehabiliteringsklinikken Tjenesteplan fra / / Rehabiliteringsklinikken Tjenesteplan fra ***** 2007/ /2011 Rehabiliteringsklinikken Side: 18 av 29

19 Takker ja med forbehold til stilling Sosionom 100 % fast, Seksjon for psykose. Sykehuset Namsos Stilling Sosionom/Helse og sosialfaglig høgskoleutdannet, Seksjon for psykose. Sykehuset Namsos 2011/ /2011 Kristin Berre Ørjasæter 9. juni 2011 nvitasjon til kveldsmøte for leger og sykepleiere tilknyttet gastromedisinsk poliklinikk ved Sykehuset Levanger 2011 Legemiddelinvitasjoner - kurs/kongresser - ansatte 2011/ /2011 Sobi Beslutning om henleggelse av undersøkelse Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 Midtre Namdal samkommune Rolf Oding - revmatolog Vikarinnleie spesialist revmatologi april/mai / /2011 Transmedica Side: 19 av 29

20 Vedtak spesiell rekvireringsrett sentralstimulerende legemidler ***** ***** ***** ***** 2011 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Barn- og familieklinikken 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Vedtak om spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler ***** ***** ***** ***** 2011 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Psykiatrisk klinikk 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging ***** 2006/ /2011 NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Oversendelse av avtale til signering Avtale Hero Norge as 2011/ /2011 Hero Norge AS Side: 20 av 29

21 Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Advokat Trygve Tveter M.N.A. Oppsigelse av vikariat 2009/ /2011 Berit Grande Søknad om permisjon uten lønn 2005/ /2011 Solveig Kvam Møteplan 2 halvår Kontrollkommisjonen 2011 Voksenpsykiatri Sykehuset Namsos 2011/ / ADNOR Advokat Side: 21 av 29

22 Orientering om når svar vil foreligge Bruk av NCSP-kode LCA20 Fjerning av fremmedlegeme fra uterus 2011/ /2011 Helsedirektoratet Oversendelse av originale avviksmeldinger etter Kvalitetsutvalgets møte Avviksmeldinger sendt Helsetilsynet 2011/ /2011 Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Arbeidskontrakt datert og mail ang kontrakt ***** 2006/ /2011 Janne Grete Stensholm Arbeidskontrakt datert / /2011 Tommy Aune Side: 22 av 29

23 Arbeidsavtale datert / /2011 Hilde Brandt Arbeidsavtale datert ***** ***** 2008/ /2011 Anne Marie Binde Lorås Arbeidskontrakt datert ***** 2005/ /2011 Liv O Vangstad Rotmo Arbeidsavtale datert / /2011 Ann-Helen Raaen Side: 23 av 29

24 Arbeidskontrakt datert ***** 2011/ /2011 Anders Spakmo Rosvoldaunet Søknad om permisjon ***** 2008/ / May Elisabeth Eidseter Arbeidskontrakt datert Medisinsk avdeling ***** 2011/ /2011 Anders Spakmo Rosvoldaunet Arbeidskontrakt datert og vedtaksskjema 2011/ /2011 Lene Hegseth Side: 24 av 29

25 Arbeidskontrakt datert ***** 2007/ /2011 Evy Anita Løvtangen Arbeidskontrakt datert ***** 2006/ /2011 Tone Brautli Saugestad Arbeidsavtale datert / /2011 Carina Williksen Arbeidskontrakt datert / /2011 Steinar Havik Side: 25 av 29

26 Arbeidsavtale datert og vedtaksskjema 2010/ /2011 Linn-Elisabeth Sundal Arbeidskontrakt datert og vedtaksskjema 2009/ /2011 Lena Mantynen Arbeidskontrakt datert og vedtaksskjema 2009/ /2011 Anne-Lise ngvoldstad Arbeidsavtale datert ***** 2006/ /2011 Line Asprem Haugnes Side: 26 av 29

27 Arbeidsavtale datert / /2011 Bjørg Worum Søker på stilling Stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Marita Madahar Søker på stilling Stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Åge Nessimo Søker på stilling Stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Kirsti Margrethe Aunet Side: 27 av 29

28 Søker på stilling Stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Carl Christian Eriksson Søker på stilling Stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Jostein Paul Årøen Lein Søker på stilling Stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Roxana Salguero Coletti Søker på stilling Stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Deborah Smith-Robison Side: 28 av 29

29 Søker på stilling Stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Rita Marie Sandberg Søker på stilling Stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Nithya Satchi Søker på stilling Stilling Psykologer/psykologspesialister, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Anne Vikan Søker på stilling Stilling Psykolog/psykologspesialist 100 % st. (x3), Psyk.klinikk + D Kolvereid, Sykehuset Namsos 2011/ /2011 Wenche Brønn Side: 29 av 29

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.02.2011 Anmodning om helseopplysninger 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 f Skadeforsikring NF, Helseteamet Privat tfylling

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 Svar på søknad om permisjon Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 Ellen Dalen Arnstad

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04.

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 Gjensidige Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2011 Arbeidsavtale datert 270411 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 Randi Grande Svar på søknad om videreutdanning 2011/1500-2

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering- Egenerklæring. Personal ***** ***** ***** 2009/469-11 17843/2010 29.07.2010 17.02.

Offentlig journal. Leger under spesialisering- Egenerklæring. Personal ***** ***** ***** 2009/469-11 17843/2010 29.07.2010 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2011 Leger under spesialisering- Egenerklæring 2009/469-11 17843/2010 29.07.2010 Hilde Solem Egenerklæring - registrering

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2011. Tilbud på stilling 1149772032 - Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til 311211, Sykehuset Namsos

Dok.dato: 31.08.2011. Tilbud på stilling 1149772032 - Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til 311211, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2011 Avviksmelding 222/2011 LE - oversendelse av melding, saksfremlegg og vedtak Avviksmelding 222/2011 LE 2011/2998-3

Detaljer

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: Hendelse under pasienttransport Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 19.11.2014 nnhold: Bruk

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2011 nnkalling til møte i Brukerutvalget 140211 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 Øystein Bjørnes

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 19.01.

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.01.2012 Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 Janne Sæther Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig tilsetting. 2015 Generelle søknader - tilbud på stilling 2015/43-34 8790/2015 16.03.2015 16.04.2015

Offentlig journal. Midlertidig tilsetting. 2015 Generelle søknader - tilbud på stilling 2015/43-34 8790/2015 16.03.2015 16.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2015 Midlertidig tilsetting 2015 Generelle søknader - tilbud på stilling 2015/43-34 8790/2015 16.03.2015 Maja Branovacki

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2014 nnhold: Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 Statens

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Ønske om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 28.09.2012 04.09.2012

Offentlig journal. Ønske om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 28.09.2012 04.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 Ønske om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 Hommelvik legekontor 04.09.2012

Detaljer

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2013 Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1689-2 12092/2013 Eika Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer