Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/ / Utfylling av spørreskjema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Anmodning om helseopplysninger 2010/ / f Skadeforsikring NF, Helseteamet Privat tfylling av spørreskjema 2010/ /2010 Gjensidige Forsikring Forespørsel om fullstendig kopi av journal, ang. ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Europeiske Reiseforsikring Anmodning om spesialisterklæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 NAV Forvaltning Nord-Trøndelag Side: 1 av 26

2 Anmodning om journalopplysninger ***** 2011/ /2011 Gjensidige Forsikring ASA Tilbud om stilling Sykepleier 25 % st. fast, av utlyst 75% st., Med H4, Sykehuset Namsos Stilling Sykepleier 75 % st. fast, Med H4, Sykehuset Namsos 2010/ /2011 Miranda Trana Tilbud om stilling Sykepleier 50 % st. fast, av utlyst 75%, Med H4, Sykehuset Namsos Stilling Sykepleier 75 % st. fast, Med H4, Sykehuset Namsos 2010/ /2011 Monica Haukø Tilbud om stilling Miljøterapeut med 3 årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, D Stjørdal Stilling Miljøterapeut med 3 årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, D Stjørdal 2010/ /2011 Grete O. Aatlo Side: 2 av 26

3 Søknad om permisjon fra stilling ved BP ***** 2005/ /2011 Anne Lise Grande Vollan Tilbud om stilling /NR Lege i spesialisering 100 % st. fast, Vaktlegeenheten, Sykehuset Levanger Stilling /NR Lege i spesialisering 100 % st. fast, Vaktlegeenheten, Sykehuset Levanger 2010/ /2011 Elisabeth Lello Talseth Anmodning om helseopplysninger 2010/ /2011 Kontoret for voldsoffererstatning Høring - Virkeområde for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet Høring om særreaksjoner for utilregnelige 2010/ / Justisdepartementet Lovavdelingen m.fl. Side: 3 av 26

4 nvoice regarding ***** ***** ***** 2010 Refusjoner utenlandske statsborgere 2010/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Tilsynssak - avviksmelding 2010/321 LE ***** ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 2010/321 LE ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 Kir.avd. v. avd.overl. Tom-Harald Edna Avslutning av tilsynssak - pasient ***** ***** ***** 2010/ /2011 Med.klinikk v. klinikkleder Randi Sudbø Brandtzæg Stopp sykelønn ***** P 2005/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Side: 4 av 26

5 Avslutning av tilsynssak - pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 Kir.avd. v. avd.leder Tom-Harald Edna Søknad om fortsatt redusert stilling 2006/ /2011 Bjørg Tiller Oppsigelse av stilling 2005/ /2011 Karin Klepp Oppsigelse av stilling 2009/ /2011 Annie Heieraas Side: 5 av 26

6 Søknad om fortsatt redusert stilling 2005/ /2011 Kristin Dalen Anmodning om journalopplysninger ***** 2011/ /2011 NAV Grong Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** 2008/ /2011 Nevrologisk avdeling Sykehuset Namsos Miljø- og klimaoppdraget til helseforetakene - sluttrapport Miljø- og klimaoppdraget til helseforetakene - sluttrapport 2011/ /2011 Helse Midt-Norge RHF Side: 6 av 26

7 Anmodning om journalopplysninger 2009/ /2011 f Skadeforsikring Samhandlingsmidler Samhandlingsmidler / /2011 Helse Midt-Norge RHF Erstatningssak 2011/ Skademeldingsskjema 2011/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Endringer i refusjoner og takster for offentlige poliklinikker fra Endringer i refusjoner og takster for offentlige poliklinikker fra / / Helse Midt-Norge RHF Side: 7 av 26

8 tleggstrekk - ***** ***** ***** ***** 2011 Pålegg om trekk i lønn P 2011/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Lensmannen i Overhalla Maler til bruk under valget av ansatterepresentanter Ansatterepresentanter - styret HNT og HMN / /2011 Helse Midt-Norge RHF Overføring av ferie for / /2011 Janne Skauge Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging ***** ***** 2008/ / NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Side: 8 av 26

9 Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav på bakgrunn av melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** 2011 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Psyk avd SL 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Anmodning om legeerklæring 2011/ /2011 NAV Verdal Validering av preeklampsi-diagnosen meldt til medisinsk fødselsregister - purring Preeklampsi-diagnosen 2010/ / Folkehelseinstituttet Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav for klasse BE Avslag på søknad om dispensasjon for høyere klasser og kjøreseddel ***** ***** ***** ***** 2011 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Psyk avd SL 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 9 av 26

10 Overlegepermisjon 2011 ***** 2005/ /2011 Tina Eilertsen Anmodning om samtale 2011/ /2011 ***** Møteplan 2011 Kontrollkommisjonen - Barn- og familieklinikken / /2011 Kontrollkommisjonen for Psykiatrisk klinikk nnhenting av journalopplysninger ***** 2011/ /2011 Steinkjer kommune Side: 10 av 26

11 Anmodning om journalopplysninger ***** 2011/ /2011 Terra Livsforsikring Arbeidsavtale datert / /2011 Gisken Amdal Anmodning om spesialisterklæring ***** ***** 2011/ /2011 NAV nderøy Arbeidsavtale datert ***** 2005/ /2011 Anne Grete Aakervik Side: 11 av 26

12 Tilbakemelding fra avdeling Avviksmelding 252/2010 LE 2010/ /2011 Gynekologisk avdeling Arbeidsavtale datert / /2011 Birger Skotnes Arbeidsavtale datert / /2011 Cecilie Haugerøy Arbeidsavtale datert / /2011 Birger Skotnes Side: 12 av 26

13 Tilsynssak - pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Arbeidsavtale datert ***** 2011/ /2011 Synnøve Øverås Dalen Pålegg om bidragstrekk - ***** ***** ***** ***** 2011 Pålegg om trekk i lønn P 2011/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV nnkreving Arbeidsavtale datert / /2011 Geir Aalberg Side: 13 av 26

14 Arbeidsavtale datert ***** 2010/ /2011 Marisa ren Buvik Arbeidsavtale datert / /2011 Beate Horsberg Erstatningsak 2011/ Skademeldingsskjema ***** 2011/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker ***** P 2005/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Namsos Side: 14 av 26

15 Endret møtetidspunkt for dialogmøte 2005/ /2011 NAV Namsos nnkalling til dialogmøte i regi av NAV 2006/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Namsos Takker ja til st LS NR12399 Anestesiologi vikariat Akuttmedisinsk Sykehuset Levanger Stilling LS NR12399 Anestesiologi vikariat Akuttmedisinsk Sykehuset Levanger 2010/ / Jonas Renstrøm Arbeidsavtale datert ***** 2009/ /2011 Roland T. Strand Side: 15 av 26

16 Leger under spesialisering - Egenerklæring ***** 2009/ / nga Marie Røyset Anmodning om journalopplysninger 2011/ /2011 Psykiater Synne Sørheim Takker ja til st LS NR % st. vikariat med mulighet for forlengelse ved Gyn-/Fødeavdelingen Sykehuset Levanger Stilling LS NR % st. vikariat med mulighet for forlengelse ved Gyn-/Fødeavdelingen Sykehuset Levanger 2010/ / Kristine F. lstad Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav ***** ***** ***** ***** ***** 2011 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 16 av 26

17 Drift av høyspenningsanlegg ved Sykehuset Levanger Drift av høyspenningsanlegg ved Sykehuset Levanger 2011/ / NTE Nett AS nvitasjon til medlemsmøte nvitasjon til medlemsmøte 2011/ /2011 Lederforum Nord-Trøndelag Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** 2011 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nnhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** 2011 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Rehabiliteringsklinikken 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 17 av 26

18 Basisavtale for samhandling mellom Helse Nord-Trøndelag og Overhalla kommune Avtale Overhalla kommune 2011/ /2011 Overhalla kommune nderretning til trekkpliktig om utleggstrekk i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven ***** ***** ***** ***** 2011 Pålegg om trekk i lønn P 2011/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Lensmannen i Grong Avviksmelding 17/2011 LE - pas. ***** ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 17/2011 LE 2011/ /2011 Barneavdelingen Endring arbeidsavtale datert / /2011 Bente Lilleler Side: 18 av 26

19 Arbeidsavtale datert / /2011 Mathilde Kannelønning Vedtak spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - ***** ***** ***** 2011 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Barn- og familieklinikken 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Arbeidsavtale datert / /2011 Olga Oksdøl februar 2011 Supportive Care Symposia Stockholm 2011 Legemiddelinvitasjoner - kurs/kongresser - ansatte 2011/ /2011 MSD (Norge) AS Side: 19 av 26

20 Arbeidsavtale datert ***** ***** 2010/ /2011 nger Kristin Selvik Endring av inntektsramme og resultatkrav for 2010 Budsjett / / Helse Midt-Norge RHF Vedtak spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - ***** ***** ***** ***** 2011 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Barn- og familieklinikken 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Arbeidsavtale datert ***** 2005/ /2011 Anne Lise Grande Vollan Side: 20 av 26

21 Bekymringsmelding 2011/ /2011 Steinkjer kommune Vedtak spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende midler - ***** ***** ***** ***** 2011 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Barn- og familieklinikken 2011/ /2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Anmodning om utskrift av journal ***** 2011/ /2011 ***** Arbeidsavtale datert / /2011 Tone Landsem Side: 21 av 26

22 Arbeidsavtale datert / /2011 Solveig Olsen Arbeidsavtale datert / /2011 Kine Kvamsø Bekymringsmelding ***** ***** 2010/ /2011 Barneverntjenesten i Grong kommune Trivsel og bolyst i Levanger sentrum - hus- og grunneieres medvirkning Trivsel og bolyst i Levanger sentrum - hus- og grunneieres medvirkning 2011/ /2011 Levanger Vel - Prosjekt "Levanger - Ren til Tusen" Side: 22 av 26

23 Oppdatert kjøretøyliste - innmelding av XK Bilforsikring avtalenr.: / / Willis AS Søknad om permisjon i del av stilling 2005/ /2011 Kine Kvatningen Anmodning om legeuttalelse 2011/ /2011 Nord-Trøndelag politidistrikt Overføring av ferie for / /2011 Arne Okkenhaug Side: 23 av 26

24 Oversendelse av uttalelse 2011/ /2011 Midtre Namdal samkommune Søknad på stilling som kontormedarbeider 2011 Diverse søknader/ sommervikarer - turnusleger 2011/ /2011 Kjersti Liaklev Tilbakemelding om mottatt bekymringsmelding ***** ***** 2011/ /2011 Midtre Namdal samkommune Søknad på jobb høsten Diverse søknader/ sommervikarer - turnusleger 2011/ /2011 Ellinor Zügner Side: 24 av 26

25 Generell arbeidssøknad 2011 Diverse søknader/ sommervikarer - turnusleger 2011/ / Lisa Jenssen Søknad til kirurgisk 2011 Diverse søknader/ sommervikarer - turnusleger 2011/ / Eva-Maria Strasser Jobbforespørsel som radiograf 2011 Diverse søknader/ sommervikarer - turnusleger 2011/ /2011 Hege Bursle Gjelten Søknad på jobb som radiograf 2011 Diverse søknader/ sommervikarer - turnusleger 2011/ / Ørjan Enoksen Haugen Side: 25 av 26

26 Arbeidsavtale datert ***** 2008/ /2011 Kristian De Guzman Arbeidsavtale datert ***** ***** 2010/ /2011 Tone Merete Ottem Moe Arbeidsavtale datert ***** 2010/ /2011 Julie Børstad Skjervø Arbeidsavtale datert / /2011 Åse Storhaug Side: 26 av 26

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 Svar på søknad om permisjon Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 Ellen Dalen Arnstad

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2011 Arbeidsavtale datert 270411 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 Randi Grande Svar på søknad om videreutdanning 2011/1500-2

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2011. Tilbud på stilling 1149772032 - Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til 311211, Sykehuset Namsos

Dok.dato: 31.08.2011. Tilbud på stilling 1149772032 - Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til 311211, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2011 Avviksmelding 222/2011 LE - oversendelse av melding, saksfremlegg og vedtak Avviksmelding 222/2011 LE 2011/2998-3

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/43-7 5167/2015

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/43-7 5167/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes A 2015/43-7

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10.

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet Pasientsak 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer