* * * F O T O K O R T * * *

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* * * F O T O K O R T * * *"

Transkript

1 FAKf GruppeU10, kvinner, menn, sæter, bygningar, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Velledalen Format: 6.0 x9.0 cm Adresse: Brunstadsætra Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Reg.: MHU Fotograf: Kjerstad, Haldis Sjukepleiar f.1930 Eigar: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Informant: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Brunstadsætra. Framme frå venstre: Kjellaug Brunstad, Tor Rausand, Ruth Skotte, Annbjørg Brunstad, NN, Olga Brunstad, Kjellaug Tynes, Jenny Brunstad, g. Buset. Bak i midten: Kitty Vangen. På sidene: Sønene til Jenny Buset. Omlag (Lokal registrering: Jon Hole )

2 FAKf Skuleklasse, gruppeu18, elevar, lærar, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Aure Format: 11.0x7.0 cm Adresse: Aure Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Reg.: MHU Fotograf: Ukjend Eigar: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Informant: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Aurdal skule Fremst frå venstre: Kåre Eidem, Judith Haram, Aslaug Grebstad, Ellen Klokkerhaug. I midten frå venstre: Petter O. Grebstad, Gunnar Skotte, Karl Welle, Tonny Ullavik, Ingvald Hjellegjerde, Leif Grebstad. Bak: Emil Ullavik, Jens Aure, Arne Fauske, Helge Grebstad, John Slinning, Torkjel Overå, Ingmar Relling. Lærar: Elias Frøysa. (Lokal registrering: Jon Hole )

3 FAKf Konfirmasjon, overhøyring, prest, kyrkje, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: 6.0 x9.0 cm Adresse: Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Reg.: MHU Fotograf: Skotte, Gunnar Rektor f.1919 Eigar: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Informant: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Konfirmasjon, overhøyring i På overhøyringssundagen sat konfirmantane i midtgangen, og jentene hadde bunad. Her har presten så vidt kome i gang med overhøyringa av dei fyste seks jentene. Den som leia overhøyringa, var truleg presten Bjørke. (Lokal registrering: Jon Hole )

4 FAKf GruppeU11, forretning, verkstad, bygg, familie, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Sykkylven Format: 7.0 x10.0cm Adresse: Sykkylven Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Reg.: MHU Fotograf: Ukjend Eigar: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Informant: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Skotte & Co AS- Skottefamilien, Saman med sonen Gunnar sette Edvard Skotte opp eit stort forretnings- og verkstadbygg til det gamle Skottehuset i Der dreiv dei firmaet Skotte & Co AS, seinare saman med den yngre sonen Reidar. Her er heile familien samla framfor forretningsbygget. Frå venstre: Ranveig Skotte, Gunnar Skotte, Olivia Skotte, Edvard Skotte, Myrthle Fatland, f. Skotte med sonen Harald, Ruth Skotte (seinare gift Hole), Ragnvald Fatland med dottera Liv, Reidar Skotte, Egil Skotte. Sjå RS-1. (Lokal registrering: Jon Hole )

5 FAKf Bryllaup, kyrkje, brudefylgje, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Sykkylven Format: 7.0 x11.0cm Adresse: Sykkylven Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Reg.: MHU Fotograf: Ukjend Eigar: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Informant: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Bryllaupet til Ragna Skotte og Severin Sjong, For dei som budde i sentrum og såleis hadde kort veg til kyrkja, var det vanleg at både brudepar og bryllaupsgjester gjekk til kyrkja. Her har brudefylgjet stoppa opp framfor kyrkja, etter at brudevigsla er over. (Lokal registrering: Jon Hole )

6 FAKf Hestar, føl, mann, merr, hest, bygning, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Søvikdal Format: 5.5 x9.0 cm Adresse: Søvik -Øvre Tilstand: Dårleg Gnr.: Klausul: Ingen Reg.: MHU Fotograf: Ukjend Eigar: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Informant: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Biletet er av bestefaren min, Ole Andreas Olsen Søvik, og følmerra "Lilly" som var på garden i ca. 25 år. Ole Andreas reiste til Amerika i 1886 (16 år gamal) og var der borte i ti år. I bakgrunnen stovehuset (bygt 1843.) På trappa bestemor mi, Karen Josefine f. Vidhammer. Dei dreiv garden frå Han var og postopnar i 30 år. Han hadde og lensmanns- og presteskyss frå Sjøholt til Aure i mange år. Fyrst var det å ro eller sigle over fjorden, og vidare med hesteskyss til Aure. Det var eit dagsarbeid, og løna var 2-3 kroner, fortalde han. (Lokal registrering: Torkjell Søvik: )

7 FAKf GruppeU7, slåttonn, kvalpar, hest, reidskap, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Søvikdal Format: 5.5 x8.0 cm Adresse: Søvik -Øvre Tilstand: Nokså bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ukjend Eigar: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Informant: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Biletet er teke ovanfor stabburet og stova i Øvre Søvika med fjorden og Vaksvika i bakgrunnen. Personane er frå venstre: Ole Andreas Søvik (f. 1870) og kona Karen Josefine f. Vidhammer (f.1876) (med riva). Vidare Helmi Ruud Olsen frå Ålesund, Oline Frøysa frå Klokk. Personen som held i merra er ukjend, likeeins dei to borna med kvalpar i fanget, men det er truleg feriefolk frå byen. (Lokal registrering: Torkjell Søvik: )

8 FAKf GruppeU3, menn, gut, "gullstol", landskap, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Søvikdal Format: 5.5 x8.0 cm Adresse: Søvik -Øvre Tilstand: Nokså bra, men stripe Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ukjend Eigar: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Informant: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Personane er frå venstre: Edvard Ruud Olsen frå Ålesund,-far min, Petter O. Søvik (f.1905). Dei held son til Edvard mellom seg, han heitte Eilert. Edvart var ein ivrig friluftsman og bærplukkar, og var i Søvika i ferietida både før, under og etter krigen med familien sin. På folkemunne vart han berre kalla "Blåbær-Olsen". I bakgrunnen: Klokksnakken og Ramstadfjellet. (Lokal registrering: Torkjell Søvik: )

9 FAKf Gravferd, gravfølgje, gruppeu30, likkiste, hus, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Søvikdal Format: 8.0 x14.0cm Adresse: Vindsnes Tilstand: Nokså bra, men Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ukjend Eigar: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Informant: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Biletet er teke på gravferdsdagen til Lars Olaus Larsen Vindsnes (f.1871). Samla rundt båra: Næraste familie, skyldfolk og bygdefolk. Vindsnesgarden ligg 1 km. nord for kaia i Søvika, så båra måtte køyrast med hest og vogn etter ein smal kjerreveg til kaia. Vidare med båt over fjorden til Ørkog kyrkje der jordfestinga føregjekk. Garden vart fråflytta ca. 1960, husa brann ned i 1963.(Etter lynnedslag.)(lokal registrering: Torkjell Søvik )

10 FAKf Familie, gruppeu12, bygning, trapp, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Søvikdal Format: 6.0 x10.5cm Adresse: Søvik -Øvre Tilstand: Nokså bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ukjend Eigar: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Informant: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Biletet er teke framfor stova i Øvre Søvika. Personane er: Framme frå venstre, Karen Josefine og Ole Andreas Søvik, Hans Jordskar og kona Karen Sofie f. Søvik. Bak frå venstre: Petter Severin Olsen Søvik, Oluffa og Olga Jordskar, Anna Vindsnes f. Søvik, Petter Vindsnes. Dei tre jentene i midtrekka er ukjende. På troppa Klara Søvik f. Løvold.(Lokal registrering: Torkjell Søvik )

11 FAKf Slåttonn, høyonn, gruppeu5, hest, kjerre, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: 6.0 x9.0 cm Adresse: Hjortdalsgjerdet Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ukjend Eigar: Øvergård, Oddhild Ekspeditør f.1938 Informant: Hole, Jon Rådgjevar, pensjonist, f.1930 Høyonn i Hjortdalsgjerdet omkring Framme frå venstre: Selmer Grebstad, Hjørdis Grebstad, Klara Voldstad, Hulda Flem. I høylasset: Kjøpmann Johan Grebstad saman med son til Hulda, Ola Flem. I tillegg til gardsdrifta dreiv Johan Grebstad skomakarverksemd, bakeri og landhandel i Hjortdalsgjerdet frå omkring hundreårsskiftet og fram til 1930-åra. Då var det dottera Hjørdis som etter kvart tok meir og meir over landhandelen. Hjørdis døydde i 1946, og då vart det Hulda og sonen Ola som tok over. Dei to sistnemnde sette opp forretnings- og bustadhus att med Bedehuset i 1949 og flytta landhandelen dit med namnet Joh. Gredstad Eftf. Denne butikken vart driven fram til midten av 1990-åra, siste åra med Oddveig Ånes som dagleg leiar. (Lokal registrering: Jon Hole )

12 FAKf Barnelosje, gruppeu32, vatn, tre, landskap, 17. mai, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: 6.0 x9.0 cm Adresse: Sæssvatnet Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ekornes, Leif Pensjonist, økonomisj. f.1919 Eigar: Øvergård, Oddhild Ekspeditør f.1938 Informant: Hole, Jon Rådgjevar, pensjonist, f mai 1944, tok forstandar Leif Ekornes barnelosjen "Ekorn von" på tur til Sæssvatnet. Det var ulovleg å bruke flagg, men likevel sette han til eit lite i marka framføre oss, før han tok biletet. Dei som var med: Bakerste rekke: Oddrun Bolstad, Annlaug Hole, Liv Utgård, Oddlaug Tandstad, Haldis Tandstad, Eldbjørg Midtbust, Norunn Sjøholt, Jofrid Jarnes, Magnhild Sætre, Oddrun Jarnes, Knut Stave, Petter Riksheim, Sigmund Hustad, Olav Hole, Ragnar Pedersen, Arne Stave, Bård Hole, Arvid Bolstad og Nordalf Stave. Midten: Anne Sætre, Herdis Riksheim, Oddhild Emdal. Framme: Borgny Bolstad, Lindis Fredriksen, Elsa Marie Volle, Oddhild Volle, Håkon Emdal, Bård Stave, Ole Sætre, Torleif Tandstad, Knut Riksheim og Tomas Stave. Sjå eiga namneliste. (Lokal registrering: Jon Hole )

13 FAKf Skirenn, snø, ski, hus, fjell, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: x cm Adresse: Straumgjerde Tilstand: Nokså bra, Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Eigar: Høidal, Eldar Historikar f.1956 Informant: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Årvisse skirenn i Straumgjerde, her bilete frå ca Lagsrenn for Ringen. Det var her høve til å ta skimerket. Som regel starta skirennet ved ungdomshuset Vårvon. Dei gjekk til Andersgjerdet, idrettsplassen ut Bakkane og ellendlemane, vidare til tuene og attende. Dalseth-huset og Hotel Strømsheim i bakgrunnen. (Lokal registrering: Eldar Høydal )

14 FAKf Fabrikkbygning, lastebil, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: x cm Adresse: Straumgjerde Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Eigar: Høidal, Eldar Historikar f.1956 Informant: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Fabrikken til Hj. Brunstad i Straumgjerde omlag (Lokal registrering: Eldar Høidal )

15 FAKf Fabrikkbygning, fjøre, fjell, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: x cm Adresse: Straumgjerde Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Eigar: Høidal, Eldar Historikar f.1956 Informant: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Emco-fabrikken i Straumgjerde ca (Lokal registrering: Eldar Høidal )

16 FAKf Landskap, mann, fjell, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: x cm Adresse: Straumgjerde Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Eigar: Høidal, Eldar Historikar f.1956 Informant: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Utsyn frå Keipen mot Straumgjerde ca Arne Bjerkan sit på toppen. (Lokal registrering: Eldar Høidal )

17 FAKf Setertun, bygningar, landskap, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: x cm Adresse: Straumgjerde Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Eigar: Høidal, Eldar Historikar f.1956 Informant: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Sæterhus, på Hindaholen ca. 1950, midtsommar. (Lokal registrering: Eldar Høidal )

18 FAKf Slåttonn, hestar, mann, gut, cowboyhatt, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Aurdal Format: x cm Adresse: Knut-garden Tilstand: Nokså bra, men Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Berg, Hilmar Eigar: Berg, Vidar Lærar f.1950 Informant: Berg, Vidar Lærar f.1950 Familien Berg hadde slekt i Knut-garden på Aurdal. Dei var der kvar sommar og var då med på gardsarbeidet. Her er unge Vidar Berg på hesteryggen med cowboyhatt, taumane har bonde Glenn Melseth. Hesten til høgre heitte Veronica. Midtsommar. (Lokal registrering: Eldar Høidal )

19 FAKf GruppeU20, seter, sel, bygning, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Aurdal Format: 8.0 x6.0 cm Adresse: Aurdal Tilstand: Nokså bra, men Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Berg, Hilmar Eigar: Berg, Vidar Lærar f.1950 Informant: Berg, Vidar Lærar f.1950 Samling av menneske på sætra, truleg ein søndag. Sætra på Aurdal. (Lokal registrering: Eldar Høidal )

20 FAKf Slåttonn, gruppeu6, hest, kjerre, høy, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Aurdal Format: x cm Adresse: Aurdal Tilstand: Nokså bra, men Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Berg, Hilmar Eigar: Berg, Vidar Lærar f.1950 Informant: Berg, Vidar Lærar f.1950 Til venstre Sigvart Simensen. Dei andre fem er ukjenmde slåttefolk. (Lokal registrering: Eldar Høidal )

21 FAKf Slåttonn, menneske, reiskap, bil, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Aurdal Format: x cm Adresse: Aurdal Tilstand: Nokså bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Berg, Hilmar Eigar: Berg, Vidar Lærar f.1950 Informant: Berg, Vidar Lærar f.1950 Frå venstre: Karn Melseth, Inger Simensen. Til høgre: Karl Melseth. (Lokal registrering: Eldar Høidal )

22 FAKf Familie, gruppe8, bord, stoveinteriør, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Fauske Format: 6.5 x10.5cm Adresse: Hjellane Tilstand: Nokså bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Hjelle, Ivar Fisker f.1900 Eigar: Lødemel, Jorunn Møbler, husmor, pensj. f.1932 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Biletet er frå Hjellane, i gamlestova på bruket. Frå venstre ser vi bestefar Severin O. Hjelle (f.1855) frå Stokke i Oaldsbygda. Han tok namnet Hjelle då han flytte til Sykkylven Jorunn (f.1932), gift Lødemel, bur på nabobruket, Oddlaug (f.1930) gift Andestad, bur på Andestad, Karen f. Hjellegjerde (f.1895) med Severin (f.1933) på fanget, han utv. til USA 1952, omkom på sjøen i Ole S. Hjelle (f.1893) med Olgar på fanget (f.1935) bur på Aure. Bak står Kåre Overå (f.1926). Han er frå Karen sit første ekteskap med Knut Overå frå Liabygda, han døydde i Legg merke til dei spesielle bileta bak, kalender, vindu, gardiner, bordet, pinnestolar, i kråa til høgre heng nystekorga. Mikkimus-krusene som står på bordet er truleg frå onkelen Ivar som var heime på besøk i frå USA. (Lokal registrering: Oddlaug Andestad )

23 FAKf Tun, bygningar, mann, sagstol, uthus, løe, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Fauske Format: 6.0 x8.5 cm Adresse: Birkelund Tilstand: Dårleg Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Larsen, Aksel Farm, båtbyggeri, Eigar: Lødemel, Jorunn Møbler, husmor, pensj. f.1932 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Du ser her Lars Bastiansen Hjellegjerde (f.1888) mellom uthuset og løa, framme ein sagstol. Lars og kona Nikoline f. Hjelle 1889 flytte same året til Lassekamben, Ytre Fauske. Birkelund vart då selt til Per Sanne frå Ålesund, som bygde om løa til hytte. I 1965 kjøpte Otto Hjellegjerde og selde hytta til Ivar og kona Solveig Dale frå Nordal. Dei bygde seinare på hytta og dei bur der i dag. (Lokal registrering: Oddlaug Andestad )

24 FAKf GruppeU3, systre, bygning, amerikabesøk, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Fauske Format: 6.0 x8.5 cm Adresse: Birkelund Tilstand: Nokså bra, men Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Larsen, Aksel Farm, båtbyggeri, Eigar: Lødemel, Jorunn Møbler, husmor, pensj. f.1932 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Her ser du tre systrer som er fødd Hjelle. Nikoline, kona på Birkelund, har fått besøk frå USA av sine systre. Frå venstre Nikoline Hjellegjerde (f.1889), Martha Larsen (f.1887), Ragna Holmgren (f.1895). Like før Nikoline og mannen Lars flytte til Lassekamben Ytre Fauske. (Lokal registrering: Oddlaug Andestad )

25 FAKf PortrettU, mann, tun, bygning, fjord, fjell, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Ytre Fauske Format: 6.5 x9.5 cm Adresse: Lassegjerdet Tilstand: Nokså bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Larsen, Aksel Farm, båtbyggeri, Eigar: Lødemel, Jorunn Møbler, husmor, pensj. f.1932 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Her står Lars Bastiansen Hjellegjerde (f.1888) og studerer sin nye eigendom Lassekamben, Ytre Fauske, som han nyleg har flytta til. Bak ser du huset på bruket og utsikta over Sykkylvsfjorden mot Tusvika. (Lokal registrering: Oddlaug Andestad )

26 FAKf Barn, kvinne, gruppeu7, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: 6.5 x10.0cm Adresse: Fauske Tilstand: Mørk Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ukjend Eigar: Eidem, Borghild Husmor f.1939 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Ei ukjend dame held her Olav Overå på arma. Olav er her 2 månader. Han er fødd Til høgre ser vi mora Karen f. Hjellegjerde (f ) då gift med Knut Overå frå Liabygda. Knut døydde i 1927, Karen vart gift andre gong med Ole Hjelle. Br.nr.: Hjellane. (Lokal registrering: Oddlaug Andestad )

27 FAKf Barneflokk Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Fauske Format: 6.5 x11.0cm Adresse: Ivaplassen Tilstand: Ganske bra Gnr.: Klausul: Fotograf: Sæter, Olivia Syerske, husmor, f.1949 Eigar: Eidem, Borghild Husmor f.1939 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Bildet er frå hagen på Ivaplassen, borna har fått besøk av eit syskenbarn frå Amerika Frå venstre: Torkjell Overå (f.1920), Mindor Hjellegjerde (f.1921), Marion Sæter heime frå USA, Otto Hjellegjerde (f.1917) grl. av Hjellegjerde fabrikken, Ingvald Hjellegjerde (f.1919). Ivarplassen b (Lokal registrering: Oddlaug Andestad ) Skal vere bilde av fem born sittande i hagen på Ivaplassen: Torkjell, Mindor, Marion, Otto og Ingvald.

28 FAKf Barneflokk, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Fauske Format: 7.5 x10.5cm Adresse: Hjellane Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Fotograf: Overå, Olav Sjåfør, bilm. pensj. f.1922 Eigar: Eidem, Borghild Husmor f.1939 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Biletet viser ein vinterdag på Hjellane i Barneflokken til Karen og Ole Hjelle. I midten frå venstre Severin (f.1933), Jorunn (f.1932),oddlaug (f.1930), framme f.v. Ingrid (f.1937), Olgar (f.1935). Bak står tenestejenta Erna Slyngstadli f. Øye (f.1918), med Borghild på armen (f.1939). (Lokal registrering: Oddlaug Andestad )

Årbok for. Sykkylven SYKKYLVEN SOGENEMND

Årbok for. Sykkylven SYKKYLVEN SOGENEMND Årbok for Sykkylven 1995 SYKKYLVEN SOGENEMND INNHALD: Side Astrid Falkum: Fjell... 1 Roald Solheim: Føreord... 2 Jostein Drabløs: Myre-stova... 3 Eldar Høidal: Rapport frå Sykkylven sogenemnd... 5 Biletkavalkade...

Detaljer

Januar andag Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag. Sykkylven Sogenemnd 1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 7 28 29 30

Januar andag Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag. Sykkylven Sogenemnd 1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 7 28 29 30 Årbok f o r S y k k y l v e n 2 0 1 3 Januar andag Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 orsdag Fredag Laurdag Søndag

Detaljer

ÅRBOK FOR SYKKYLVEN 1994 SYKKYLVEN SOGENEMND

ÅRBOK FOR SYKKYLVEN 1994 SYKKYLVEN SOGENEMND ÅRBOK FOR SYKKYLVEN 1994 SYKKYLVEN SOGENEMND INNHALD: 'side Hermann Starheimsæter: Vatn... 1 Roald Solheim: Føreord... 2 Eldar Høidal: Rapport frå Sykkylven sogenemnd... 3 Astor Furseth: Med Aure som leikeplass...

Detaljer

Innhald: Utgjevar: Sykkylven Sogenemnd Skrift: Times 11/12 (tekst). Times 30/31 (titlar). Sats, montasje og prent: Cylindertrykk A/S 1998

Innhald: Utgjevar: Sykkylven Sogenemnd Skrift: Times 11/12 (tekst). Times 30/31 (titlar). Sats, montasje og prent: Cylindertrykk A/S 1998 Innhald: Nils-Einar Rye: Barndom... side 3 Roald Solheim: Spelet om Sykkylven... side 4 Edel Pernille Ystenes: Inst inne vil eg alltid vere jordmor... side 5 Per Robert Tafjord: Seksti eller berre sju...

Detaljer

` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ. îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz

` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ. îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz ` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz ` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz Framside: Follestaddalen før elveførebygginga. Follestaddalen

Detaljer

Leidarsteidn. Årshefte 2005. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,-

Leidarsteidn. Årshefte 2005. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,- Leidarsteidn Årshefte 2005 Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr 60,- Innhald Forord ved leiar i Bømlo Tur- og Sogelag... s. 3 Styre og nemnder... s. 4 Espevær-bilete... s. 5 Frå Norsemann til Roerwater... s.

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

Pedro. eit møbeleventyr

Pedro. eit møbeleventyr Pedro eit møbeleventyr Pedro eit møbeleventyr Av Eldar Høidal Norsk Møbelfaglig Senter Grafisk design og produksjon: Hatlehols AS 051310-09, Brattvåg november 2005 Papir: 150 g Gallerie Silk ISBN: 82-92055-21-5

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Ufatteleg og meiningslaust

Ufatteleg og meiningslaust SYNSTE MØRE TORSDAG 22. APRIL 2010 1 TORSDAG 22 APRIL 2010 NR 15 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Vital 50-åring Laurdag feira Syvde skulekorps at det er 50 år sidan dei vart skipa. Magne Sørdal har vore dirigent

Detaljer

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia 1 Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia kvar veke! Mons Silden visste ikkje at han var ettersøkt og gjekk i land rett forbi vaktene Artikkel i Sunnmørsposten 197? Våren 1942 spreidde dei

Detaljer

Kva skjer med julegrana vår?

Kva skjer med julegrana vår? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULA 2006 2. årgang Laussal kr. 40,- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga.

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga. 1 TORSDAG 10 JUNI 2010 NR 22 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Sjeldan dusj Av eit lesarinnlegg i denne avisa går det fram at pasientar på sjukekeheimen berre får dusje to gonger i månaden. Den administrative leiinga

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg 1 TORSDAG 8 APRIL 2010 NR 13 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Satsar på foredling Avskjer frå laks, som Roger Hofseth her viser fram har tidlegare gått til avfall, men skal no verte kalsium, protein og fiskeolje.

Detaljer

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 Påska 2012 7. årgang Laussal kr. 50,- Sjakk i monotypi Sidene 4-14 Hest er gøy Sidene 14-18 IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 USKEDALSPOSTEN Side 2 Mannskapet på

Detaljer

alvåg kystkulturstemne

alvåg kystkulturstemne alvåg kystkulturstemne fredag 3. til søndag 5. august 2012 generalsponsor Kystpuls.no Nettstaden der alle kan delta i diskusjonar, opprette eigne soner, legge arrangement i kalendaren og mykje meir! Legg

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar * Brann i Gudvangatunnelen

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen 1. utgåve november 1999 ISBN 82-995197-0-5

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

Torvedalsstemna 100 år

Torvedalsstemna 100 år for Vossabygdene Nr 5-2013, 72. årg. Helgatun 40 år Helgatun har feira sine 40 år som leirstad og fjellpensjonat. Historia fortel om ein draum som har gått i oppfylling, og eit svar på ei underleg bøn.

Detaljer

Leidarsteidn. Årshefte 2004. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,-

Leidarsteidn. Årshefte 2004. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,- Leidarsteidn Årshefte 2004 Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr 60,- Innhald Forord ved leiar i Bømlo Tur- og Sogelag... s. 3 Om Leidarsteidn... s. 4 Styre og stell... s. 4 Skipsruta Stavanger - Haugesund - Sunnhordland

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010 1 TORSDAG 18 MARS 2010 NR 11 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje noko å lage styr av Det seier Ingeborg Tørlen frå Fiskå. Men det spørst om det ikkje blir litt ekstra ståk søndag

Detaljer

Espeland skule. Inga Veen. Historikk

Espeland skule. Inga Veen. Historikk Inga Veen Espeland skule Espeland skule slik den ser ut i dag (2014). Skulen omlag 1955.(Foto Norges bebyggelse) Historikk Denne af 68 Blade bestaaende Protokol autoriseres herved til Forhandlingsprotokol

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

Sande. Fyrst i 1852 fekk brukaren den gongen, Thorkild Thomasson Sande kongeskøyte på eigedomen og blei soleis den fyrste sjølveigaren.

Sande. Fyrst i 1852 fekk brukaren den gongen, Thorkild Thomasson Sande kongeskøyte på eigedomen og blei soleis den fyrste sjølveigaren. 1 Sande Noko informasjon om Sande er samla i dette heftet. Meir finn du i bygdeboka for Luster, Gards- og Ættesoge for Luster, bind 3: Dale 2 og Nes sokn (1987). 01. Generelt om Sande Sande ligg på søraustsida

Detaljer

karven Slokalavis for Vik i Øygarden

karven Slokalavis for Vik i Øygarden vika karven Slokalavis for Vik i Øygarden 14. august 2012 Nr. 2 12. årgong Utgjevar: Vik grendalag www.vikaskarven.net Mykje liv på Toftøydagen side 4-5 Side 6 og 7 Side 8 Stolt styrmann Vidar Vik leverer

Detaljer