* * * F O T O K O R T * * *

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* * * F O T O K O R T * * *"

Transkript

1 FAKf GruppeU10, kvinner, menn, sæter, bygningar, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Velledalen Format: 6.0 x9.0 cm Adresse: Brunstadsætra Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Reg.: MHU Fotograf: Kjerstad, Haldis Sjukepleiar f.1930 Eigar: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Informant: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Brunstadsætra. Framme frå venstre: Kjellaug Brunstad, Tor Rausand, Ruth Skotte, Annbjørg Brunstad, NN, Olga Brunstad, Kjellaug Tynes, Jenny Brunstad, g. Buset. Bak i midten: Kitty Vangen. På sidene: Sønene til Jenny Buset. Omlag (Lokal registrering: Jon Hole )

2 FAKf Skuleklasse, gruppeu18, elevar, lærar, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Aure Format: 11.0x7.0 cm Adresse: Aure Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Reg.: MHU Fotograf: Ukjend Eigar: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Informant: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Aurdal skule Fremst frå venstre: Kåre Eidem, Judith Haram, Aslaug Grebstad, Ellen Klokkerhaug. I midten frå venstre: Petter O. Grebstad, Gunnar Skotte, Karl Welle, Tonny Ullavik, Ingvald Hjellegjerde, Leif Grebstad. Bak: Emil Ullavik, Jens Aure, Arne Fauske, Helge Grebstad, John Slinning, Torkjel Overå, Ingmar Relling. Lærar: Elias Frøysa. (Lokal registrering: Jon Hole )

3 FAKf Konfirmasjon, overhøyring, prest, kyrkje, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: 6.0 x9.0 cm Adresse: Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Reg.: MHU Fotograf: Skotte, Gunnar Rektor f.1919 Eigar: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Informant: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Konfirmasjon, overhøyring i På overhøyringssundagen sat konfirmantane i midtgangen, og jentene hadde bunad. Her har presten så vidt kome i gang med overhøyringa av dei fyste seks jentene. Den som leia overhøyringa, var truleg presten Bjørke. (Lokal registrering: Jon Hole )

4 FAKf GruppeU11, forretning, verkstad, bygg, familie, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Sykkylven Format: 7.0 x10.0cm Adresse: Sykkylven Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Reg.: MHU Fotograf: Ukjend Eigar: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Informant: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Skotte & Co AS- Skottefamilien, Saman med sonen Gunnar sette Edvard Skotte opp eit stort forretnings- og verkstadbygg til det gamle Skottehuset i Der dreiv dei firmaet Skotte & Co AS, seinare saman med den yngre sonen Reidar. Her er heile familien samla framfor forretningsbygget. Frå venstre: Ranveig Skotte, Gunnar Skotte, Olivia Skotte, Edvard Skotte, Myrthle Fatland, f. Skotte med sonen Harald, Ruth Skotte (seinare gift Hole), Ragnvald Fatland med dottera Liv, Reidar Skotte, Egil Skotte. Sjå RS-1. (Lokal registrering: Jon Hole )

5 FAKf Bryllaup, kyrkje, brudefylgje, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Sykkylven Format: 7.0 x11.0cm Adresse: Sykkylven Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Reg.: MHU Fotograf: Ukjend Eigar: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Informant: Hole, Ruth S. Adjunkt f.1932 Bryllaupet til Ragna Skotte og Severin Sjong, For dei som budde i sentrum og såleis hadde kort veg til kyrkja, var det vanleg at både brudepar og bryllaupsgjester gjekk til kyrkja. Her har brudefylgjet stoppa opp framfor kyrkja, etter at brudevigsla er over. (Lokal registrering: Jon Hole )

6 FAKf Hestar, føl, mann, merr, hest, bygning, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Søvikdal Format: 5.5 x9.0 cm Adresse: Søvik -Øvre Tilstand: Dårleg Gnr.: Klausul: Ingen Reg.: MHU Fotograf: Ukjend Eigar: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Informant: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Biletet er av bestefaren min, Ole Andreas Olsen Søvik, og følmerra "Lilly" som var på garden i ca. 25 år. Ole Andreas reiste til Amerika i 1886 (16 år gamal) og var der borte i ti år. I bakgrunnen stovehuset (bygt 1843.) På trappa bestemor mi, Karen Josefine f. Vidhammer. Dei dreiv garden frå Han var og postopnar i 30 år. Han hadde og lensmanns- og presteskyss frå Sjøholt til Aure i mange år. Fyrst var det å ro eller sigle over fjorden, og vidare med hesteskyss til Aure. Det var eit dagsarbeid, og løna var 2-3 kroner, fortalde han. (Lokal registrering: Torkjell Søvik: )

7 FAKf GruppeU7, slåttonn, kvalpar, hest, reidskap, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Søvikdal Format: 5.5 x8.0 cm Adresse: Søvik -Øvre Tilstand: Nokså bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ukjend Eigar: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Informant: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Biletet er teke ovanfor stabburet og stova i Øvre Søvika med fjorden og Vaksvika i bakgrunnen. Personane er frå venstre: Ole Andreas Søvik (f. 1870) og kona Karen Josefine f. Vidhammer (f.1876) (med riva). Vidare Helmi Ruud Olsen frå Ålesund, Oline Frøysa frå Klokk. Personen som held i merra er ukjend, likeeins dei to borna med kvalpar i fanget, men det er truleg feriefolk frå byen. (Lokal registrering: Torkjell Søvik: )

8 FAKf GruppeU3, menn, gut, "gullstol", landskap, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Søvikdal Format: 5.5 x8.0 cm Adresse: Søvik -Øvre Tilstand: Nokså bra, men stripe Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ukjend Eigar: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Informant: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Personane er frå venstre: Edvard Ruud Olsen frå Ålesund,-far min, Petter O. Søvik (f.1905). Dei held son til Edvard mellom seg, han heitte Eilert. Edvart var ein ivrig friluftsman og bærplukkar, og var i Søvika i ferietida både før, under og etter krigen med familien sin. På folkemunne vart han berre kalla "Blåbær-Olsen". I bakgrunnen: Klokksnakken og Ramstadfjellet. (Lokal registrering: Torkjell Søvik: )

9 FAKf Gravferd, gravfølgje, gruppeu30, likkiste, hus, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Søvikdal Format: 8.0 x14.0cm Adresse: Vindsnes Tilstand: Nokså bra, men Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ukjend Eigar: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Informant: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Biletet er teke på gravferdsdagen til Lars Olaus Larsen Vindsnes (f.1871). Samla rundt båra: Næraste familie, skyldfolk og bygdefolk. Vindsnesgarden ligg 1 km. nord for kaia i Søvika, så båra måtte køyrast med hest og vogn etter ein smal kjerreveg til kaia. Vidare med båt over fjorden til Ørkog kyrkje der jordfestinga føregjekk. Garden vart fråflytta ca. 1960, husa brann ned i 1963.(Etter lynnedslag.)(lokal registrering: Torkjell Søvik )

10 FAKf Familie, gruppeu12, bygning, trapp, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Søvikdal Format: 6.0 x10.5cm Adresse: Søvik -Øvre Tilstand: Nokså bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ukjend Eigar: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Informant: Søvik, Torkjell Gardbrukar f.1942 Biletet er teke framfor stova i Øvre Søvika. Personane er: Framme frå venstre, Karen Josefine og Ole Andreas Søvik, Hans Jordskar og kona Karen Sofie f. Søvik. Bak frå venstre: Petter Severin Olsen Søvik, Oluffa og Olga Jordskar, Anna Vindsnes f. Søvik, Petter Vindsnes. Dei tre jentene i midtrekka er ukjende. På troppa Klara Søvik f. Løvold.(Lokal registrering: Torkjell Søvik )

11 FAKf Slåttonn, høyonn, gruppeu5, hest, kjerre, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: 6.0 x9.0 cm Adresse: Hjortdalsgjerdet Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ukjend Eigar: Øvergård, Oddhild Ekspeditør f.1938 Informant: Hole, Jon Rådgjevar, pensjonist, f.1930 Høyonn i Hjortdalsgjerdet omkring Framme frå venstre: Selmer Grebstad, Hjørdis Grebstad, Klara Voldstad, Hulda Flem. I høylasset: Kjøpmann Johan Grebstad saman med son til Hulda, Ola Flem. I tillegg til gardsdrifta dreiv Johan Grebstad skomakarverksemd, bakeri og landhandel i Hjortdalsgjerdet frå omkring hundreårsskiftet og fram til 1930-åra. Då var det dottera Hjørdis som etter kvart tok meir og meir over landhandelen. Hjørdis døydde i 1946, og då vart det Hulda og sonen Ola som tok over. Dei to sistnemnde sette opp forretnings- og bustadhus att med Bedehuset i 1949 og flytta landhandelen dit med namnet Joh. Gredstad Eftf. Denne butikken vart driven fram til midten av 1990-åra, siste åra med Oddveig Ånes som dagleg leiar. (Lokal registrering: Jon Hole )

12 FAKf Barnelosje, gruppeu32, vatn, tre, landskap, 17. mai, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: 6.0 x9.0 cm Adresse: Sæssvatnet Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ekornes, Leif Pensjonist, økonomisj. f.1919 Eigar: Øvergård, Oddhild Ekspeditør f.1938 Informant: Hole, Jon Rådgjevar, pensjonist, f mai 1944, tok forstandar Leif Ekornes barnelosjen "Ekorn von" på tur til Sæssvatnet. Det var ulovleg å bruke flagg, men likevel sette han til eit lite i marka framføre oss, før han tok biletet. Dei som var med: Bakerste rekke: Oddrun Bolstad, Annlaug Hole, Liv Utgård, Oddlaug Tandstad, Haldis Tandstad, Eldbjørg Midtbust, Norunn Sjøholt, Jofrid Jarnes, Magnhild Sætre, Oddrun Jarnes, Knut Stave, Petter Riksheim, Sigmund Hustad, Olav Hole, Ragnar Pedersen, Arne Stave, Bård Hole, Arvid Bolstad og Nordalf Stave. Midten: Anne Sætre, Herdis Riksheim, Oddhild Emdal. Framme: Borgny Bolstad, Lindis Fredriksen, Elsa Marie Volle, Oddhild Volle, Håkon Emdal, Bård Stave, Ole Sætre, Torleif Tandstad, Knut Riksheim og Tomas Stave. Sjå eiga namneliste. (Lokal registrering: Jon Hole )

13 FAKf Skirenn, snø, ski, hus, fjell, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: x cm Adresse: Straumgjerde Tilstand: Nokså bra, Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Eigar: Høidal, Eldar Historikar f.1956 Informant: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Årvisse skirenn i Straumgjerde, her bilete frå ca Lagsrenn for Ringen. Det var her høve til å ta skimerket. Som regel starta skirennet ved ungdomshuset Vårvon. Dei gjekk til Andersgjerdet, idrettsplassen ut Bakkane og ellendlemane, vidare til tuene og attende. Dalseth-huset og Hotel Strømsheim i bakgrunnen. (Lokal registrering: Eldar Høydal )

14 FAKf Fabrikkbygning, lastebil, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: x cm Adresse: Straumgjerde Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Eigar: Høidal, Eldar Historikar f.1956 Informant: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Fabrikken til Hj. Brunstad i Straumgjerde omlag (Lokal registrering: Eldar Høidal )

15 FAKf Fabrikkbygning, fjøre, fjell, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: x cm Adresse: Straumgjerde Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Eigar: Høidal, Eldar Historikar f.1956 Informant: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Emco-fabrikken i Straumgjerde ca (Lokal registrering: Eldar Høidal )

16 FAKf Landskap, mann, fjell, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: x cm Adresse: Straumgjerde Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Eigar: Høidal, Eldar Historikar f.1956 Informant: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Utsyn frå Keipen mot Straumgjerde ca Arne Bjerkan sit på toppen. (Lokal registrering: Eldar Høidal )

17 FAKf Setertun, bygningar, landskap, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: x cm Adresse: Straumgjerde Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Eigar: Høidal, Eldar Historikar f.1956 Informant: Straumsheim, Olav Møbelsnekkar f.1923 Sæterhus, på Hindaholen ca. 1950, midtsommar. (Lokal registrering: Eldar Høidal )

18 FAKf Slåttonn, hestar, mann, gut, cowboyhatt, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Aurdal Format: x cm Adresse: Knut-garden Tilstand: Nokså bra, men Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Berg, Hilmar Eigar: Berg, Vidar Lærar f.1950 Informant: Berg, Vidar Lærar f.1950 Familien Berg hadde slekt i Knut-garden på Aurdal. Dei var der kvar sommar og var då med på gardsarbeidet. Her er unge Vidar Berg på hesteryggen med cowboyhatt, taumane har bonde Glenn Melseth. Hesten til høgre heitte Veronica. Midtsommar. (Lokal registrering: Eldar Høidal )

19 FAKf GruppeU20, seter, sel, bygning, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Aurdal Format: 8.0 x6.0 cm Adresse: Aurdal Tilstand: Nokså bra, men Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Berg, Hilmar Eigar: Berg, Vidar Lærar f.1950 Informant: Berg, Vidar Lærar f.1950 Samling av menneske på sætra, truleg ein søndag. Sætra på Aurdal. (Lokal registrering: Eldar Høidal )

20 FAKf Slåttonn, gruppeu6, hest, kjerre, høy, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Aurdal Format: x cm Adresse: Aurdal Tilstand: Nokså bra, men Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Berg, Hilmar Eigar: Berg, Vidar Lærar f.1950 Informant: Berg, Vidar Lærar f.1950 Til venstre Sigvart Simensen. Dei andre fem er ukjenmde slåttefolk. (Lokal registrering: Eldar Høidal )

21 FAKf Slåttonn, menneske, reiskap, bil, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Aurdal Format: x cm Adresse: Aurdal Tilstand: Nokså bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Berg, Hilmar Eigar: Berg, Vidar Lærar f.1950 Informant: Berg, Vidar Lærar f.1950 Frå venstre: Karn Melseth, Inger Simensen. Til høgre: Karl Melseth. (Lokal registrering: Eldar Høidal )

22 FAKf Familie, gruppe8, bord, stoveinteriør, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Fauske Format: 6.5 x10.5cm Adresse: Hjellane Tilstand: Nokså bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Hjelle, Ivar Fisker f.1900 Eigar: Lødemel, Jorunn Møbler, husmor, pensj. f.1932 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Biletet er frå Hjellane, i gamlestova på bruket. Frå venstre ser vi bestefar Severin O. Hjelle (f.1855) frå Stokke i Oaldsbygda. Han tok namnet Hjelle då han flytte til Sykkylven Jorunn (f.1932), gift Lødemel, bur på nabobruket, Oddlaug (f.1930) gift Andestad, bur på Andestad, Karen f. Hjellegjerde (f.1895) med Severin (f.1933) på fanget, han utv. til USA 1952, omkom på sjøen i Ole S. Hjelle (f.1893) med Olgar på fanget (f.1935) bur på Aure. Bak står Kåre Overå (f.1926). Han er frå Karen sit første ekteskap med Knut Overå frå Liabygda, han døydde i Legg merke til dei spesielle bileta bak, kalender, vindu, gardiner, bordet, pinnestolar, i kråa til høgre heng nystekorga. Mikkimus-krusene som står på bordet er truleg frå onkelen Ivar som var heime på besøk i frå USA. (Lokal registrering: Oddlaug Andestad )

23 FAKf Tun, bygningar, mann, sagstol, uthus, løe, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Fauske Format: 6.0 x8.5 cm Adresse: Birkelund Tilstand: Dårleg Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Larsen, Aksel Farm, båtbyggeri, Eigar: Lødemel, Jorunn Møbler, husmor, pensj. f.1932 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Du ser her Lars Bastiansen Hjellegjerde (f.1888) mellom uthuset og løa, framme ein sagstol. Lars og kona Nikoline f. Hjelle 1889 flytte same året til Lassekamben, Ytre Fauske. Birkelund vart då selt til Per Sanne frå Ålesund, som bygde om løa til hytte. I 1965 kjøpte Otto Hjellegjerde og selde hytta til Ivar og kona Solveig Dale frå Nordal. Dei bygde seinare på hytta og dei bur der i dag. (Lokal registrering: Oddlaug Andestad )

24 FAKf GruppeU3, systre, bygning, amerikabesøk, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Fauske Format: 6.0 x8.5 cm Adresse: Birkelund Tilstand: Nokså bra, men Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Larsen, Aksel Farm, båtbyggeri, Eigar: Lødemel, Jorunn Møbler, husmor, pensj. f.1932 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Her ser du tre systrer som er fødd Hjelle. Nikoline, kona på Birkelund, har fått besøk frå USA av sine systre. Frå venstre Nikoline Hjellegjerde (f.1889), Martha Larsen (f.1887), Ragna Holmgren (f.1895). Like før Nikoline og mannen Lars flytte til Lassekamben Ytre Fauske. (Lokal registrering: Oddlaug Andestad )

25 FAKf PortrettU, mann, tun, bygning, fjord, fjell, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Ytre Fauske Format: 6.5 x9.5 cm Adresse: Lassegjerdet Tilstand: Nokså bra Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Larsen, Aksel Farm, båtbyggeri, Eigar: Lødemel, Jorunn Møbler, husmor, pensj. f.1932 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Her står Lars Bastiansen Hjellegjerde (f.1888) og studerer sin nye eigendom Lassekamben, Ytre Fauske, som han nyleg har flytta til. Bak ser du huset på bruket og utsikta over Sykkylvsfjorden mot Tusvika. (Lokal registrering: Oddlaug Andestad )

26 FAKf Barn, kvinne, gruppeu7, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Format: 6.5 x10.0cm Adresse: Fauske Tilstand: Mørk Gnr.: Klausul: Ingen Fotograf: Ukjend Eigar: Eidem, Borghild Husmor f.1939 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Ei ukjend dame held her Olav Overå på arma. Olav er her 2 månader. Han er fødd Til høgre ser vi mora Karen f. Hjellegjerde (f ) då gift med Knut Overå frå Liabygda. Knut døydde i 1927, Karen vart gift andre gong med Ole Hjelle. Br.nr.: Hjellane. (Lokal registrering: Oddlaug Andestad )

27 FAKf Barneflokk Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Fauske Format: 6.5 x11.0cm Adresse: Ivaplassen Tilstand: Ganske bra Gnr.: Klausul: Fotograf: Sæter, Olivia Syerske, husmor, f.1949 Eigar: Eidem, Borghild Husmor f.1939 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Bildet er frå hagen på Ivaplassen, borna har fått besøk av eit syskenbarn frå Amerika Frå venstre: Torkjell Overå (f.1920), Mindor Hjellegjerde (f.1921), Marion Sæter heime frå USA, Otto Hjellegjerde (f.1917) grl. av Hjellegjerde fabrikken, Ingvald Hjellegjerde (f.1919). Ivarplassen b (Lokal registrering: Oddlaug Andestad ) Skal vere bilde av fem born sittande i hagen på Ivaplassen: Torkjell, Mindor, Marion, Otto og Ingvald.

28 FAKf Barneflokk, Kommune: Sykkylven Datering: Distrikt: Fauske Format: 7.5 x10.5cm Adresse: Hjellane Tilstand: Bra Gnr.: Klausul: Fotograf: Overå, Olav Sjåfør, bilm. pensj. f.1922 Eigar: Eidem, Borghild Husmor f.1939 Informant: Andestad, Oddlaug Butikk, husmor, pensj. f.1930 Biletet viser ein vinterdag på Hjellane i Barneflokken til Karen og Ole Hjelle. I midten frå venstre Severin (f.1933), Jorunn (f.1932),oddlaug (f.1930), framme f.v. Ingrid (f.1937), Olgar (f.1935). Bak står tenestejenta Erna Slyngstadli f. Øye (f.1918), med Borghild på armen (f.1939). (Lokal registrering: Oddlaug Andestad )

* * * F O T O K O R T * * *

* * * F O T O K O R T * * * FAKf-0534.00001 Familie, gruppe6, Kommune: Sykkylven Datering: 1910-1910 Distrikt: Format: 15.0x10.0cm Adresse: Andestad Tilstand: Bra Gnr.: 10.001 Klausul: Ingen Lars Petter Martinus Olsen Andestad var

Detaljer

* * * F O T O K O R T * * *

* * * F O T O K O R T * * * FAKf-0338.00001 MOTIV: Slåttonn, gruppeu8, kvinner, menn, barn, hest, høylass, rive, seter, Kommune: Aure Datering: 1943- Distrikt: Aursundet Format: 5.5 x8.0 cm Stad: Heimsetra, Myran Tilstand: Nokså

Detaljer

* * * F O T O K O R T * * *

* * * F O T O K O R T * * * FAKf-0539.00001 Brudepar, portrettu2, Kommune: Sykkylven Datering: 1925-1925 Distrikt: Grebstad Format: 10.5x6.5 cm Adresse: Tomasgarden Tilstand: Nokså bra Gnr.: 7.000 Klausul: Ingen Reg.: 18.02.2002

Detaljer

* * * F O T O K O R T * * *

* * * F O T O K O R T * * * FAKf-0551.00001 Skiløparar, Kommune: Sykkylven Datering: 1935-1938 Distrikt: Søvikdal Format: 6.0 x8.5 cm Adresse: Løset S. Tilstand: Gnr.: 69.001 Klausul: Ingen Reg.: 21.02.2002 MHU Eigar: Løseth, Jostein

Detaljer

GARD- og BRUKSnr. KATALOG, SYKKYLVEN KOMMUNE

GARD- og BRUKSnr. KATALOG, SYKKYLVEN KOMMUNE 03.014 Birkelund Fauske 02.000 Fauske, Jensgården 02.002-004 Lassekamben Ytre Fauske 02.003 Vaxsetra 03.014 Birkelund Fauske 05.002 Ivaplassen Fauske 05.002 Ivaplassen Fauske 07.000 Grebstad Grebstad 07.000

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

* * * F O T O K O R T * * *

* * * F O T O K O R T * * * FAKf-0536.00001 17. mai, feiring, folkegruppe, lastebil, speidar, Kommune: Sykkylven Datering: 1946-1950 Distrikt: Aure Format: 5.0 x8.0 cm Adresse: Aure Tilstand: Bra 14.000 Fotograf: Strømme, Petra Jokobine

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Ei sann (Sand) historie

Ei sann (Sand) historie Ei sann (Sand) historie Mine oldeforeldre på Hustoft kjøpte garden der i 1881. Tollef var født i 1839 på Mæland i Ulladalen, flytta til Rød i Erfjord då foreldra kjøpte gard der i 1841. Oldemor, Inger

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004

SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004 SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004 Sandviken gnr. 100 bnr. 1 er nørdste garden i Nordherad. Tosten Håkenstad hadde ca. 1750 gjerda inn ei englykkje nord for Trælviken på 620 alen lang og 310 alen

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog Sølv medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog Sølv medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 49 48 49 97 243 Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog 49 49 47 96 241 Sølv medalje 3 Ola Vangen Stranda 46 48 50 95 239 Bronse medalje

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

RANDA Slekt- henta frå Gaularsoga bygdebok for Sande (side 395 397)

RANDA Slekt- henta frå Gaularsoga bygdebok for Sande (side 395 397) RANDA Slekt- henta frå Gaularsoga bygdebok for Sande (side 395 397) Baltzer Ivarson Sande, som var lensmann, hadde ein del av Randa på slutten av 1600-talet. Han var fosterson til lensmann Anders Sivertsson.

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Bygdøy, august 1963 HEIMANFYLGJE OG BRYLLAUPSGÅVER

Norsk etnologisk gransking Bygdøy, august 1963 HEIMANFYLGJE OG BRYLLAUPSGÅVER Norsk etnologisk gransking Bygdøy, august 1963 Emne nr. 95 HEIMANFYLGJE OG BRYLLAUPSGÅVER 1. Kva slag ord brukar dei i Dykkar bygd for heimanfylgje; brukar dei også orda medgift og utstyr, og tyder desse

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven Velledalen Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven Velledalen Leon - Resultatprogram Sykkylven 25-skudd kl. 3 1. Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje XX9X9 48 999X9 46 X*X9 * 49 => 143 98XXXXX*X* 97 => 240 2. Mads Andre Hansen Ørskog 8 *9 * * 47 *9X99 47 9XXXX 49 => 143 X89X998 *9X 92 =>

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Ivar Fivelstad Sunnylven * Gylt medalje 2 Frode Standal Kleive *

Premieliste Mesterskap Klasse Ivar Fivelstad Sunnylven * Gylt medalje 2 Frode Standal Kleive * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 47 50 98 100 345 18* Gylt medalje 2 Frode Standal Kleive 5 50 47 50 95 97 339 10* Sølv medalje 3 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 49

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Mesterskap resultat 2008

Mesterskap resultat 2008 Mesterskap resultat 2008 1 4 Salthammer Jo Vestnes skl. 244 2 5 Kristoffersen Rune Langevåg skl. 240 3 4 Blindheim Arild Engesetdal og Skodje 239 4 5 Hestetun Are G. Engesetdal og Skodje 238 5 4 Melseth

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Under vegbrua fann vi denne målaren som skal vise korleis bl.a. temperaturen påverkar dei solide konstruksjonane.

Under vegbrua fann vi denne målaren som skal vise korleis bl.a. temperaturen påverkar dei solide konstruksjonane. Vårturen 2015 14.04.2015 Søndag 12.april stilte Hallstein opp med blå Nettbuss og opna dørene for oss knapt tretti som hadde valt å bli med - om ikkje nett på blåtur, så i alle fall ut i det blågrå! Klar

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Den frilynde ungdomsrørsla på Sunnmøre. Samla og tilrettelagt av Nils Seland 2014

Den frilynde ungdomsrørsla på Sunnmøre. Samla og tilrettelagt av Nils Seland 2014 Den frilynde ungdomsrørsla på Sunnmøre Samla og tilrettelagt av Nils Seland 2014 Tidleg på 1900-talet hadde dette merket ei anna tyding for oss. Solfuglen, Lagsbruksmerket (meir på www.lagsbruk.no) Solfuglen

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Gruppe A: Generell oppgåve

Gruppe A: Generell oppgåve Gruppe A: Gro Lundby, ordfører Øystre Slidre kommune Frank Granli, Øystre Slidre kommune, skrivar Jarle Stærnes, Beitostølen Vel (hytteeigar) Atle Hovi, Beitostølen Utvikling (Næring) Jan Olav Reien Frestad,

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg

Premieliste Mesterskap Klasse Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 5 50 47 47 99 99 342 Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg 4 50 48 49 95 100 342 Sølv medalje 15* 3 Leif Arne Fivelstad Sunnylven

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland DIGITALT OG LOKALT Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale Kommunane i Sunnhordland Seminaribygningen paa Stordøen, 1864-1870 Bakgrunn Kvinnherad Fotoarkivet innheld

Detaljer

Eidegrend klyngjetun

Eidegrend klyngjetun Eidegrend klyngjetun og sentrum Faktaark Korleis blir eit bygdesentrum til? Utgangspunktet er gjerne geografi, naturtilhøve og kommunikasjonar. Der vegar (vassvegar og landevegar) kryssar kvarandre, veks

Detaljer

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE GRØAKLASSIKER n Søndag 30.01.2005 RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE Gutar 11 år 3 km 1 14 Hans Kristian H. Hole Sunnylven IL 10.34 0.00 2 5 Bjørn Lundanes Emblem IL 10.48 0.14 3 6 Sigurd Malvik Grøa IL 12.08

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

og helg Dei er å fødselsdagssongen fødde er fire lærer og søndag Denne veka lærer elevane om tid og tal på norsk. Dei lærer om dei

og helg Dei er å fødselsdagssongen fødde er fire lærer og søndag Denne veka lærer elevane om tid og tal på norsk. Dei lærer om dei KAPITTEL 2 TID OG TAL 1 SKRIV INN ORDA SOM PASSAR og helg Dei er å fødselsdagssongen fødde er fire lærer og søndag Tid og tal Denne veka lærer elevane om tid og tal på norsk. Dei lærer om dei årstidene,

Detaljer

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune Skjervheim 279 1/6 Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet Myrkdalen Voss kommune Kulturlandskapsprisen for Hordaland 2012 Garden Historie Gardsnamnet Skjervheim med endinga heim vitnar om gamal busetnad.

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Info om Norway Cup 2016

Info om Norway Cup 2016 Info om Norway Cup 2016 Norway Cup starter søndag 31.juli og varer til lørdag 6.august Me reiser lørdag 30.juli fra Uskedal, busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal Samfunnshus, kl.09:00 Bussane køyrer så

Detaljer

D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010

D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010 D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 Arbeidet med innreiing og trearbeid på D/S Stord 1 har gått over fl eire år. Det heile starta på med dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

STØLSUTLEIGE I GLOPPEN

STØLSUTLEIGE I GLOPPEN STØLSUTLEIGE I GLOPPEN Opplev stølslivet i Gloppen Her kan du finne ro og fred, og moglegheiter for ulike aktivitetar som vandring, fiske i fjellvatn, båtutleige og smaking av geitemjølk. Stølslivet gjev

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Det Norske Samlaget Omslagsdesign: Torill Stranger Omslagsillustrasjon og vignettar: Lene Ask

Det Norske Samlaget Omslagsdesign: Torill Stranger Omslagsillustrasjon og vignettar: Lene Ask Det Norske Samlaget 2016 www.samlaget.no Omslagsdesign: Torill Stranger Omslagsillustrasjon og vignettar: Lene Ask Tilrettelagd for ebok av BookPartnerMedia, København 2016 ISBN 978-82-521-8946-9 «Fager

Detaljer

D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011

D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011 D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 April og halve mai var siste periode i dette prosjektet. Søndag 15. mai var det arrangement om bord i samband med

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Langevågstevnet miniatyr 2007, Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen,

Langevågstevnet miniatyr 2007, Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen, , Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen, Sunnylven 248, 3. Ole Kristian Lianes, Engesetdal/Skodje 248 Eldre rekrutt: 1. Thor Inge Grebstad,

Detaljer

Grytubakkahreppur, Grenivik, vennskapskommunen til Stryn på Island

Grytubakkahreppur, Grenivik, vennskapskommunen til Stryn på Island Grytubakkahreppur, Grenivik, vennskapskommunen til Stryn på Island Ved ordførar Nils P Støyva 18.08.2010 Ordføraren i Stryn kommune 1 18.08.2010 Ordføraren i Stryn kommune 2 1 Kartet viser Nordisland,

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

FRISTAFETTEN 2014 DEN SISTE STAFETTEN PÅ ESPELAND IDRETTSPLASS ONSDAG 2. APRIL 18:00

FRISTAFETTEN 2014 DEN SISTE STAFETTEN PÅ ESPELAND IDRETTSPLASS ONSDAG 2. APRIL 18:00 FRISTAFETTEN 2014 DEN SISTE STAFETTEN PÅ ESPELAND IDRETTSPLASS ONSDAG 2. APRIL 18:00 FRISTAFETTEN 2014 Side: 2 av 2 Friidrettsgruppa i IL Fri i samarbeid med stafettsponsor GK Norge a.s. inviterer med

Detaljer

Ørsdalen skule. Gunnhild Vassbø

Ørsdalen skule. Gunnhild Vassbø Gunnhild Vassbø Ørsdalen skule Dette skulehuset vart bygd i 1917 etter at det første skulehuset, som stod på Hovland, brann. Skulehuset vart plassert nedafor brua, ved sida av vegen til Vassbø, og stod

Detaljer

Olsoksstemnet skyttarstemne med lange tradisjonar

Olsoksstemnet skyttarstemne med lange tradisjonar Olsoksstemnet skyttarstemne med lange tradisjonar Det er snart klart for Olsokstemnet i Markane. Etter at skytinga vart avbroten i fjor grunna 22. juli-hendingane, prøver Markane skyttarlag, med god hjelp

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Sunnylven skytterlag. 62Nord Mesterskap Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Sunnylven skytterlag. 62Nord Mesterskap Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Alexander Bjørlo Hovdebygda og Ørsta 40 39 34 82 195 0,- Gave 1. Rikard Eide Ljøen Sunnylven 48 48 46 94 236 0,- Gave 1. John Andreas Fivelstad Sunnylven 46 40 38 85 209

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. Pengepremier 15 skudd kl.

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. Pengepremier 15 skudd kl. Vartdal Miniatyrbane Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Oddvar Gjelstenli Vestnes 49 48 50 147 70,- 2. Harald Viddal Vartdal 44 45 42 131 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Svein Johnsen Vartdal 47 42 48 137

Detaljer

Klasse R-30 Skudd. Klasse ER-30 Skudd. Klasse J-30 Skudd. Klasse V65-30 Skudd

Klasse R-30 Skudd. Klasse ER-30 Skudd. Klasse J-30 Skudd. Klasse V65-30 Skudd Page 1 of 7 Klasse R-30 Skudd 1 Erik Flem Færøy Engesetdal/Skodje 5/2 6/1 6/5 6/4 6/2 29/14 Kr 140 Gylt Medalje 2 Håvard Kulseth Sykkylven 6/2 6/3 6/4 5/1 6/3 29/13 Kr 85 3 Ole Johan Tynes Sykkylven 4/0

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Toyota Cup 2008 RESULTAT FRÅ. Hjørungavågstemne Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart:

Toyota Cup 2008 RESULTAT FRÅ. Hjørungavågstemne Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart: Toyota Cup 2008 RESULTAT FRÅ Hjørungavågstemne 2008 Stemne som gjekk over to dagar, vart avvikla med svert gode og like værforhold for alle. Baard Aarseth frå Syvde tangerte banerekorden på laurdag med

Detaljer

Sparebanken Møre Cup Valldal

Sparebanken Møre Cup Valldal Gutar 10 år 2,0 km Linus Engdahl Torvikbukt IL 6 07:18 Jørgen Hjelle Stordal IL 4 07:56 Elias Høyberg Skodje IL 2 08:04 Ole Martin Stokke Stordal IL 1 09:28 Håvard Sætre Hovdebygda IL 5 09:15 Gutar 9 år

Detaljer

Sjutoppsturen FAKTA OVERSIKTSKART LØYPESKILDRING

Sjutoppsturen FAKTA OVERSIKTSKART LØYPESKILDRING Sjutoppsturen FAKTA Startpunkt: Rosenlund Trimpoeng: 4 + 3 + 10 + 3 + 5 = 25 Målstad: Rosenlund Høgdeendring totalt: + 1007 m, - 1007 m Trimpostar på turen: Kletten, Kulen, Total løypelengd: 15 km Rinden,

Detaljer

Stranda Kommune. Eierliste for: Rolle Hjemmelshaver (H) Personstatus Bosatt i Norge /2 RINGSTAD ANDERS NYMARKVEGEN STRANDA

Stranda Kommune. Eierliste for: Rolle Hjemmelshaver (H) Personstatus Bosatt i Norge /2 RINGSTAD ANDERS NYMARKVEGEN STRANDA Stranda Kommune Eierliste for: 1525-52/2 RINGSTAD ANDERS NYMARKVEGEN 41 1525-52/2 RINGSTAD LARS JENS BOKSTIGEN 15, 13734 VÄSTERHANINGER, SVERIGE 1525-52/5 OPSHAUG OTTO ANDREAS 1525-52/5/16 OPSHAUG OTTO

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Sandvin. Gardsnummer 75, bruksnummer 8 i Gaular kommune

Sandvin. Gardsnummer 75, bruksnummer 8 i Gaular kommune Sandvin Gardsnummer 75, bruksnummer 8 i Gaular kommune Joar Sande 2012 1 Historie Bruk 8 vart utskilt som kårbustad frå bruk 4 i 1928. Bruket har rett til å bruke rennesteinen under øllhuset, og rett til

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

På meieriet i 1967. Olav E. Sundbrei og Lars Gjeldokk. (Utlånt av John Dalseide)

På meieriet i 1967. Olav E. Sundbrei og Lars Gjeldokk. (Utlånt av John Dalseide) Industri Tingvollsaga med sidespor til Bergensbanen i 1919. Det blir sagt at når dampmaskinen på saga peip og fyrbøtaren skreik, då var klokka sju, presis sju. Mange torpingar stilte då klokka. (Utlånt

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer