Eksportprogram Norsk Industri møbel+interiør forslag til eksportprogram for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksportprogram 2015. Norsk Industri møbel+interiør forslag til eksportprogram for 2015"

Transkript

1 Eksportprogram 2015 Norsk Industri møbel+interiør forslag til eksportprogram for 2015

2 Norsk Industri/møbel+interiør Velkommen til samarbeid Vi jobber for dere Bransjeforeningen møbel+interiør i Norsk Industri har ca. 110 medlemsbedrifter og utvikler-, igangsetter og gjennomfører en rekke tiltak for å styrke medlemmenes konkurransekraft og bygge omdømme for møbel- og interiørindustrien. Møbel+interiørs administrasjon består av: - Egil Sundet/Bransjesjef - Knut Skoe/Informasjonssjef - Helene Jellestad/Markedssjef. Et av tiltakene som tilbys er eksportprosjekter, som bla. består av å arrangere norske fellesutstillinger under merkenavnet Insidenorway på internasjonale messer og andre utstillingsarenaer

3 Møbel+interiør/Insidenorway Insidenorway "Insidenorway" er et varemerke som eies og driftes av Norsk Industri møbel+interiør og bl.a. benyttes som navn på norske fellesstands/- utstillinger som arrangeres av møbel+interiør. Hovedmålsetning er å bidra til økt eksport av norske møbel- og interiørprodukter i tillegg til å bidra til økt kjennskap og omdømme både hjemme og ute, samt styrke kompetansen i bransjen og bedriftene som deltar. Første Insidenorway-utstilling ble gjennomført i

4 Insidenorway Bakgrunn "Utstillingskonseptet" Insidenorway, har siden 2005 arrangert ca. 45 utstillinger for å promotere norsk møbel- og interiørdesign i inn- og utland. Deltagelse med Insidenorway har gitt gode resultater for bedriftene og god mediedekning, og har blitt en fast satsing for bransjeforeningen. Norske ambassader og Innovasjon Norge har vært aktive samarbeidspartnere på de fleste utstillingene. I 2014 deltok medlemsbedrifter med Insidenorway på messer/utstillinger i: Milano, New York og Wien

5 Gjennomførte eksporttiltak i 2014 presenteres på de neste 6 sidene

6 Milano 2014 (del 1) Møbel- og interiørmessen: "Salone Internazionale del Mobil/isaloni" Møbel- og interiørmessen isaloni er en fagmesse med fokus på moderne møbler og interiør til både privat og offentlig miljø, men er også åpen for publikum de to siste dagene. Isaloni regnes som verdens mest attraktive møbel- og interiørmesser, og utstillere tilbakemelder om flere presseoppslag og økt oppmerksomhet i hjemlandet etter å ha stilt ut på isaloni. Deltagelse på isaloni benyttes derfor også av bedrifter som ønsker å bygge omdømme "hjemme" uten nødvendigvis mål om å etablere seg i det italienske markedet. Fakta om isaloni april 2014 Totalt m2 utstillingsareal fordelt på 20 haller. Totalt utstillere, hvorav 374 er utstillere fra land utenfor Italia. Totalt besøkende i løpet av messeuken, hvorav er besøkende fra andre land enn Italia journalister fra hele verden

7 Milano 2014 (del 2) Insidenorway på isaloni Deltok for 3. gang. Standsstørrelse totalt 180 m2. 6 norske deltagerbedrifter: HÅG, Mandal, Røros Tweed, Svenheim, Varier og Vestre

8 New York 2014 (del 1) Møbel- og interiørmessen: "ICFF/International Contemporary Furniture Fair" Møbel- og interiørmessen ICFF/International Contemporary Furniture Fair, er en liten fagmesse sentralt plassert på Manhatten, som regnes som en av de viktigste møbelog designmessene på den amerikanske østkysten. Fakta om ICFF mai 2014 Totalt m2 utstillingsareal fordelt på 1 hall. Totalt 629 utstillere, hvorav 227 utstillere fra land utenfor USA. Totalt profesjonelle fagbesøkende i løpet av messeuken. ICFF presenterer varer innen 11 ulike interiørkategorier inkl. kjøkken, bad, materialer og tekstiler, og er først og fremst besøkt av arkitekter, interiørarkitekter, innkjøpere, journalister og bloggere, men er også åpen for publikum de siste to dagene

9 New York 2014 (del 2) Insidenorway på ICFF Deltok for 7. gang. Totalt 150 m2 stand. 2 norske deltagerbedrifter: Mandal Veveri og Røros Tweed. Prototypeutstilling og norske ikoner

10 Wien 2014 (del 1) "Wien/Nordic Light & Design" Med presentasjon og nettverksbygging som hovedmål for norske og svenske utstillere, arrangeres det en utstilling med en dags varighet i Wien hver høst for spesielt inviterte gjester bestående av arkitekter, interiørarkitekter og presse. Fakta om Wien/Nordic Light & Design november 2013 Totalt ca. 400 m2 utstillingsareal. Totalt 15 utstillere, alle fra Norge og Sverige. Ambisjonen er å gjøre Nordic Light & Design til et Skandinavisk initiativ som samler både norsk, svensk, dansk og finsk interiørbransje i et felles møte med Østerrike. Totalt 400 besøkende. Skiftende utstillingslokale

11 Wien 2014 (del 2) Insidenorway på Wien/Nordic Light & Design 2013 Deltok for 3. gang. Totalt ca. 50 m2 utstillingsareal. 3 norske deltagerbedrifter: Håg, Fjordfiesta og Røros Tweed

12 Planlagte eksporttiltak i 2015 presenteres på de neste sidene

13 Fordeler med det nye eksportprogrammet i 2015 Flere messedeltakelser og utstillinger/events. Messestander med tydelig fokus på eksportbedriftene. Etablering av "deltagerpakker" med fastsatt innhold, pris og krav. Ny finansieringsmodell som gir klar rollefordeling, tidligere planlegging, økt forutsigbarhet og trygghet. Mer effektivisert og restriktiv timebruk til prosjektutvikling, styring og gjennomføring

14 Forslag til eksportprogram 2015 (del 1) Hovedutstillinger Delutstillinger og seminar Paris: Maison & Objet januar: Insidenorway hovedutstilling Milano: Salone Internazionale del Mobile/isaloni april: Insidenorway hovedutstilling New York: ICFF/International Contemporary Furniture Fair mai: Insidenorway hovedutstilling Stockholm: Den norske ambassade November: Workshop Wien: Nordic Light & Design november 2014: Insidenorway delutstilling Nordic Light & Design Dato? november 2015: Insidenorway delutstilling

15 Hvorfor delta på Insidenorway i 2015? Hva oppnår din bedrift med deltagelse på Insidenorway? Styrket omdømme ved å stille ut på noen av verdens mest aktuelle designarrangement. Kontakt med internasjonale nettverk bestående av bla; arkitekter, innkjøpere, forhandlere, importører, distributører, agenter, nye kunder, journalister og bloggere. Deltagelse på åpningsmottagelse på standen sammen med inviterte gjester bestående av bla; arrangør, norske myndigheter, presse, designere og kunder. Fellesskap og nettverk med andre norske bedriftsutstillere. PR-arbeid mot norsk og internasjonal presse før og etter messen. Presseutsendelser, -invitasjoner, pressemateriell (og pressereiser)

16 Eksporttilbud 2015: Paris/Maison & Objet januar Priser for deltagerpakker på Insidenorway på Maison & Objet: Total standstørrelse 90 m2. Pakke 1: 10 m2 kr (4 stk.) (10% prisavslag ved tidlig påmelding) Pakke 2: 15 m2 kr (2 stk.) (10% prisavslag ved tidlig påmelding) Begge deltagerpakkene inkluderer: Prosjekt- planlegging, styring og gjennomføring ved møbel+interiør. Leie av utstillingsareal på standen. Påmeldingsgebyr til messen, obligatorisk- forsikring og driftskostnader. Standdesign inkl. bygging, montering/demontering av standen, materialer, overflatebehandling, belysning og bedriftslogoer. PR-arbeid mot norsk og internasjonal presse før og etter messen. Presseutsendelser, -invitasjoner, pressemateriell (og pressereiser). Deltagelse på åpningsmottagelse. Honorar for assistanse fra Innovasjon Norge/Paris

17 Eksporttilbud 2015: Deltagerpakker i Milano/isaloni april Priser for deltagerpakker på Insidenorway på isaloni: Total standstørrelse 180 m2. Pakke 1: 10 m2 kr (3 stk.) (10% prisavslag ved tidlig påmelding) Pakke 2: 20 m2 kr (2 stk.) (10% prisavslag ved tidlig påmelding) Pakke 3: 30 m2 kr (3 stk.) (10% prisavslag ved tidlig påmelding) Alle deltagerpakkene inkluderer: Prosjekt- planlegging, styring og gjennomføring ved møbel+interiør. Leie av utstillingsareal på standen. Påmeldingsgebyr til messen, obligatorisk- forsikring og driftskostnader. Standdesign inkl. bygging, montering/demontering av standen, materialer, overflatebehandling, belysning og bedriftslogoer. PR-arbeid mot norsk og internasjonal presse før og etter messen. Presseutsendelser, -invitasjoner, pressemateriell (og pressereiser). Deltagelse på åpningsmottagelse. Honorar for assistanse fra Innovasjon Norge/Milano. Hotellbooking Hotel D'Este

18 Eksporttilbud 2015: Deltagerpakker i New York/ICFF mai Priser for deltagerpakker på Insidenorway på ICFF: Total standstørrelse 90 m2. Pakke 1: 10 m2 kr ( 4 stk.) (10% prisavslag ved tidlig påmelding) Pakke 2: 15 m2 kr ( 2 stk.) (10% prisavslag ved tidlig påmelding) Begge deltagerpakkene inkluderer: Leie av utstillingsareal på standen. Prosjekt- planlegging, styring og gjennomføring ved møbel+interiør. Påmeldingsgebyr til messen, obligatorisk- forsikring og driftskostnader. Standdesign inkl. bygging, montering/demontering av standen, materialer, overflatebehandling, belysning og bedriftslogoer. PR-arbeid mot norsk og internasjonal presse før og etter messen. Presseutsendelser, -invitasjoner, pressemateriell (og pressereiser). Deltagelse på åpningsmottagelse. Honorar for assistanse fra Innovasjon Norge/New York

19 PR-arbeid tilknyttet deltagerpakker I deltagerpakker Pressetur (med forbehold) Bedriftstilpasset pressemateriell (både felles og individuelt) inkludert; bilder, tekster - fakta, historier, dramatiseringer og vinklinger, meldinger og adresser. Oppdateringer på sosiale medier; INSIDENORWAY.no, Facebook, twitter, osv. Oppfølging av utsendelser. Eventuelle events. Pressereise; skreddersydd program - både individuelt og gruppe, gjennomføring og oppfølging etter reise. Kontaktarbeid presse; oppfølging etter messe/utstilling. Lokalt PR-byrå (med forbehold) PR-arbeid mot internasjonal presse før og etter messen - også i form av webreferanser, tags og annet for bruk i kommunikasjon og sosiale medier. Eventuelle events, arrangement og møter

20 Ekstratilbud til alle deltagerpakkene Tilleggstjeneste som kan kjøpes fra møbel+interiør: Tilleggstjenester som kan kjøpes fra Innovasjon Norge: Norske bedrifter som stiller ut på messen utenfor deltagelse på Insidenorway kan kjøpe PR-pakke i de tilfellene Insidenorway benytter lokalt PR-byrå for lokalt/internasjonalt PRarbeid tilknyttet arrangementet. Kr pr. bedrift. Arrangering av agentsøk/agenttreff før/etter messen: Pris etter avtale. Transportredningsoperasjoner før/etter messen: Kr. 750 pr. time. Bistand til pakking, montering/demontering av produkter og utstilling før/etter messen: Kr. 750 pr. time

21 Deltageransvar og forpliktelser Ved forberedelser Ved gjennomføring Les og signer på deltagerbetingelsene innen oppgitt tidsfrist. Oppgi ansvarlig kontaktperson som leser og følger opp all informasjon som gjelder deltagelsen - også fortløpende e-poster, og videreformidler informasjon internt i bedriften til aktuelle mottagere. Følge oppgitte prosedyrer som beskrevet for; transport - pakking, merking og adressering. Overholde alle fastsatte tidsfrister. Delta med minimum 1 pers. på standen ved åpningstid siste monteringsdag før messeåpning; ta i mot-, pakke ut og montere egne produkter og utstilling (heldags jobb). Delta med minimum 1 pers. på standen gjennom hele dagen fra åpning- til stengetid hver dag fra første til siste åpningsdag på messen. Delta med minimum 1 pers. på planlagte PR-arrangement gjennom hele arrangementet Delta med minimum 1 pers. på standen for demontering og pakking av egne produkter og utstilling. Bli værende på standen til frakten er lastet på transport. 21

22 Ønsker du å delta på Insidenorway i 2015? Tidsfrister for påmelding kontraktsignering og betaling Utstillermøte for deltagerbedrifter Foreløbig påmelding til spesifikt prosjekt innen Prisavslag 10% ved påmelding/kontraktsinngåelse før Seneste påmelding Kun bindende påmelding og først til mølla. Regler og retningslinjer for betaling følger hver enkelt kontrakt. Orienteringsmøte i november om: Standdesign inkl. 1) arealdisponering, 2) farger, 3) materialer, 4) belysning, 5) logoplasseringer. Deltagerforpliktelser på standen. Transport, forsikring og oppbevaring. Åpningsmottagelse. Åpningsmiddag. Presse. Hotell. Delutstillinger og seminar; individuell bedriftsoppfølging angående deltagelse

23 Forslag til eksportprogram 2015 til vurdering Delutstillinger og seminar Alternative utstillingssteder Stockholm: Stockholm Furniture & Light Fair 03. februar: Insidenorway norsk bransjeaften/fest? Dubai? Singapore? Korea? Annet? februar: Insidenorway infostand? Hamburg: Sted? Dato? Faglig seminar Dato? Insidenorway delutstilling

24 Vi ønsker din bedrift velkommen på insidenorway i 2015!

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW RAPPORT Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW MENON-PUBLIKASJON NR. 13b/2013 9. April 2013 av Anniken Enger og Gunhild Lundblad Innhold 1. Innledning og formål... 2 1.1. Målsetting med IGW...

Detaljer

Norske møbler. Møbler, innredning, tre- og andre konsumvarer. Design

Norske møbler. Møbler, innredning, tre- og andre konsumvarer. Design Nr. 2 - August 2010 Norske møbler Møbler, innredning, tre- og andre konsumvarer. Design Foto: Lom Møbelindustri Ole Lium Møbelverksted AS Meldalsbediften trosset finanskrisen med spesialinnredninger i

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

6.3 Delmål 3: IN skal styrke profilen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt

6.3 Delmål 3: IN skal styrke profilen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt 6.3 Delmål 3: IN skal styrke profilen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt Globaliseringen har gitt næringslivet større muligheter på nye markeder, men også større konkurranse om tilgang til kapital,

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 201-15 2014 visitbergen.com Sommerforum 201 glade deltakere fra næringen Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan 2014 er et utdrag av vår

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Markedsføring av. Trøndelag. som reisemål

Markedsføring av. Trøndelag. som reisemål 1 Markedsføring av Trøndelag som reisemål 2014 Perioden 1.juli 2013 30. juni 2014 RAPPORT VEDRØRENDE GJENNOMFØRTE PROSJEKTER OG MARKEDSFØRING AV TRØNDELAG SOM REISEMÅL Gjennomførte aktiviteter er gjennomgått

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2010 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2010 INNhold 1 / INNLEDNING / side 3 2 / AKTIVITETER & MÅLOPPNÅELSE / side 5 3 / ORGANISASJON / side 6 4 / INFORMASJOn & FAGarrangementer

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2008 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2008 INNHOLD 1 > INNLEDNING / side 3 2 > ORGANISERING / side 4 3 > INFORMASJONSVIRKSOMHET OG FAGLIGE AKTIVITETER / side 5 - mediebildet

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no Velkommen som deltaker/utstiller under Ha r & Skjønnhet 2015. Arrangør er Norske frisør og velværebedrifter (NFVB), gjennom sitt datterselskap Ha r og Skjønnhet AS. NFVB har som ma l a skape flere møteplasser

Detaljer

MANGFOLD AV LEDERE 2009

MANGFOLD AV LEDERE 2009 MANGFOLD AV LEDERE 2009 Mobiliserer og videreutvikler talenter for styreverv og lederoppgaver Et prosjekt i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge i Buskerud Hva er mangfold av ledere?

Detaljer

Nyhetsbrev påske 2015 Visit Trondheim AS, 27.3.15. Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim,

Nyhetsbrev påske 2015 Visit Trondheim AS, 27.3.15. Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim, Nyhetsbrev påske 2015 Visit Trondheim AS, 27.3.15 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim, Det er ingen hemmelighet at året har begynt litt tøft for bransjen. Det er stor

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Creato Booking Creato Booking tilbyr online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. Vårt

Detaljer

Reiselivsundersøkelsen 2012

Reiselivsundersøkelsen 2012 Reiselivsundersøkelsen 2012 En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 27.6.2012 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Prosjekter og aktiviteter

Prosjekter og aktiviteter Fokus Media F R E D R I K S T A T E AT E R Ingar Guttormsen Vista Borealis APRILFILM Roy Albertsen HØSTEN 2011 Prosjekter og aktiviteter Næringsklyngen Arena Magica er inne i en fase hvor vi styrker relasjoner

Detaljer

MINI-MESSESKOLE. For deg som skal delta som utstiller, eller vurderer å gjøre det

MINI-MESSESKOLE. For deg som skal delta som utstiller, eller vurderer å gjøre det MINI-MESSESKOLE For deg som skal delta som utstiller, eller vurderer å gjøre det Om Lab Fagmøtene og hvem besøker Lab Om å delta på messe Planlegging av standen Hva vi kan hjelpe med Innhold Om Lab 2 Messedeltakelse

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer