Utstillingshall A. Utstillingshall B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utstillingshall A. Utstillingshall B"

Transkript

1

2

3 Utstillingshall A Konferanse resepsjon Utstillingshall B Konferanse sal A Konferanse sal B

4 Utstilling: Påmeldingsavgift NOK Pris pr kvadratmeter NOK Priser eksl mva. Prisene inkluderer hvite utstillingsvegger der det er nödvendig og framlagt ström med 1 uttak. A Opphold: Pakke 1: Adgangskort utstillingen, overnatting i enkelrom, frokost, lunch, pauseservering og middag. NOK Pakke 2: Adgangskort utstillingen, lunch og pauseservering NOK 995 Tillegg Pakke 2: 3-retters konferansemiddag NOK 650 Prisene gjelder uten moms pr person og dögn/dag

5 -1 Påmeldingsskjema fylles ut i to eksem-plarer,hvorav det ene sendes Ambulanseforum for registrering. Påmeldingen er bindende. -2 Ambulanseforum forbeholder seg retten til å stoppe innregistrering eller å redusere det påmeldte areal hvis det viser seg at utstillingen blir fulltegnet før påmeldingsfristen utløper. Ambulanseforum har siste avgjørelse når det gjelder tildeling av plass. -3 Det enkelte utstillingsareal må settes i stand av den enkelte utstiller med eget standutstyr eller utstyr leid/lånt av hotellet. -4 Påmeldingsavgiften og standleie blir normalt fakturert ved påmelding. Dersom ikke fakturaen blir betalt i henhold til betalingsbetingelsene, forbeholder Ambulanseforum seg retten til å tildele plassen til andre utstillere. -5 Utstilleren er ansvarlig for de skader han selv, hans personell, produkter og lignende påfører bygninger, anlegg og personer. Ambulanseforums, hotellets og myndighetenes lover, forskrifter, instrukser og anvisninger må følges nøye. Nødvendige reparasjoner og utbedringer av skader skjer for utstillerens regning. -6 Utstilleren må selv sørge for all transport, montasje, nedrigging, pakking og bortkjøring av sine varer og sitt demonstrasjonsmateriell. Alt gods til utstillingen må være godt merket med navn. -7 Når utstillingen er demontert skal standen tilbakeleveres fri for søppel, dekorasjoner og lignende. Hvis dette ikke er skjedd blir Utstilleren belastet for Ambulanseforums kostnader med dette. -8 Ambulanseforum påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersoners eiendeler. Utstilleren dekker selv alle nødvendige forsikringer. Utstillingsområdet vil bli avlåst eller bevoktet om natten. -9 Ambulanseforums tilgodehavende hos utstilleren må være betalt, og mottatt av Ambulanseforum før montering av utstillingen kan starte. -10 Avbestilling senere enn 10 ti uker før arrangementet starter, medfører at halv standleie for det bestilte areal forfaller til betaling. Avbestilling 6 seks uker før arrangementet starter, medfører hele standleien for det bestilte areal forfaller til betaling. Eventuell reduksjon av bestilt utstillings-areal må skje senest ti uker før arrangementet starter. Reduksjoner på et senere tidspunkt medfører betaling av hele det bestilte areal. -11 Der flere firma/firmas produkter er registrert på samme stand, faktureres de aktuelle firma med påmeldingsavgift i tillegg til hovedutstiller. -12 Utstiller må bestille rom for overnatting gjennom Ambulanse-forum. Dette blir fakturert til den enkelte utstiller. Innlosjering på andre hotell enn hovedhotellet vil måtte påregnes. Hotelrom som avbestilles senere enn 6 uker för arrangementet vil i sin helhet belastes utstiller. VIS HENSYN OG RESPEKTER BESÖKENDE OG ANDRE UTSTILLERE. START IKKE NEDPAKKNING UNDER UTSTILLINGENS ÅPNINGSTID.

6 REGISTRER DEG SOM UTSTILLER HER Skriv ut, fyll i og skann til 1. KONTAKT ADRESSE: 2. FAKTURA ADRESSE: Firma: Person: Adresse: Post / sted: Epost: Firma: Person: Adresse: Post / sted: Mobiltelefon: BESTILL UTSTILLERPLASS (MINSTE MÅL ER 3X2 M = 6 KVM) ANT. KVM X NOK = NOK ÖNSKET MÅL I METER (EXEMPEL 2 X 3): PÅMELDINGSAVGIFT SUM NOK _ NOK KOMMENTARER / EV. SKISSE: 25% MOMS NOK TOTAL NOK HVITE UTSTILLERVEGGER DER DET ER BEHOV SAMT FRAMLAGT STRÖM MED 1 UTGANG ER INKLUDERT I OVERNEVNTE PRIS. MOMS KOMMER I TILLEGG. DATO: SIGNATUR:

7 REGISTRER DINE UTSTILLERREPRESENTANTER HER Skriv ut, fyll i og skann til PAKKE 1: Adgangskort til utstilling. Pauseservering. Lunch. Middag. Overnatting i enkeltrom inklusive frokost. NOK PAKKE 2: Adgangskort til utstilling. Pauseservering. Lunch. NOK 995 Tillegg pakke 2: 3-retters Konferansemiddag NOK 650 PAKKE 1 PAKKE 2 30/9-1/10-30/9 1/10 Tillegg pakke 2: 1/10 VELG PAKKE OG SETT KRYSS UNDER AKTUELL DATO NAVN PÅ UTSTILLERREPRESENTANT HER: DATO: SIGNATUR: