Verdighetskonferansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdighetskonferansen"

Transkript

1 rapport Verdighetskonferansen 2012 Frivillighet eldreomsorg Scandic Bergen City, mars 2012

2 VIL BORT-SONG Tekst: Jon Fosse Eg er gammal som eit rote bord og andar tungt og sakte Eg er gammal som mi eiga jord av det, av det, det som eingong var Det som finst er det som hende og snart er ingen att av alle dei eg kjende Eg er, eg er, gammal og vil bort Eg er gammal og vil bort til dei eg eingong kjende Livet er både langt og kort Eg er, eg er gammal og vil bort Fra Songar (Samlaget, 2009). Fremført til åpning av Gabriel Fliflet (trekkspill), til egen melodi fra produksjonen Åresong. Gjengitt med tillatelse fra forfatteren. 2

3 FRIVILLIG INNSATS GIR MERVERDI For samfunnet vil det fremover lønne seg å bygge ut og satse på godt organiserte frivillighetstjenester og opplæringstiltak for fagpersonalet innenfor eldreomsorg. På denne måten kan vi forebygge mye ensomhet. Og slik kan de sårbare og gamle i dag og de kommende tiår bli sikret en siste levetid med livskvalitet og verdighet. Som hovedarrangører for Verdighetskonferansen 2012 Frivillighet, eldreomsorg ønsket Verdighetsenteret og Norges Røde Kors å bidra til å sette denne muligheten inn i en nasjonal kontekst. Formen var tverrfaglige innlegg og dialoger mellom frivillige, ansatte og myndigheter på ulike nivåer. I alt 300 fagfolk og forskere, ildsjeler, pårørende, unge under utdanning, opinionsdannere, praktikere og beslutningstakere innen helseforetak, politikk og organisasjonsliv møttes i Bergen, dagene mars. I dag har vi her til lands pensjonister. I 2050 vil det ifølge prognosene være 1,5 millioner. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder frivillig innsats, men kun 6% av dette gjelder eldreomsorg. Vårt mål var derfor å utfordre alle generasjoner til innsats og økt bevissthet. Og politikere på landsbasis og alle landets ordførere ble servert følgende «enkle» spørsmål: Vil du investere i 1 årsverk og få 15 tilbake?» Slik er nemlig merverdien av frivillig innsats innen eldreomsorgen. Vi håper vårens konferanse har formidlet kunnskap og «gjødslet» gode holdninger som kan bidra til å sikre de gamles verdighet, gjennom et styrket frivillige omsorgs- og aktivitets tilbud for gamle i Norge. Samfunnet vårt står overfor store omsorgsutfordringer fremover. For å møte disse må vi våge å tenke nytt. Vi trenger innovasjon i teknologi, i arkitektur og i organisasjoner, men denne innovasjonen må være «i nærheten av det hjertet forstår.» Det er her Verdighetskonferansen har sin plass. Oslo / Bergen, september 2012 Sven Mollekleiv Sverre Chr. Wilhelmsen Stein Husebø President, Prosjektleder, Verdighetskonferansen Daglig leder, Norges Røde Kors Verdighetsenteret 3

4 VERDIGHETSKONFERANSEN MOTIVASJON OG MÅL Verdighetskonferansen er et formidlingskonsept utviklet av Verdighetsenteret, i samarbeid med ulike nasjonale og internasjonale partnere. Her skal presentere ny kunnskap og ulike profesjoners blikk i forhold til arbeid med sårbare gamle. Konferanseserien skal løfte frem god praksis og aktuelle prosjekter, og i programmet skal også kunstnere og andre formidlingsformer være aktivt integrert. Tidligere konferanser i samme serie: Verdighetskonferansen 2009, Solstrand Hotel juni 2009, i samarbeid med Forum Sykehjemsmedisin. Dignity for the frail Old in Europe 2010 From dilemmas to Solutions, Solstrand Hotel, september 2010, i samarbeid med partnere fra Østerrike, Storbritannia, Tsjekkia, Nederland og Tyskland. Påfyll og dilemmaer Verdighetskonferansens tema i 2012 var frivillighet innen eldreomsorg, med spesielt fokus på verdighet blant de svakeste gamle (demens, autonomi). Hvordan kan en god organisering av frivillighet innen eldreomsorg være en investering i fremtiden? Viktige mål var å bevisstgjøre, motivere, synliggjøre og bidra til å danne nye nettverk. Arrangørenes ønske var å skape dialoger mellom frivillige og ansatte, gjennom å vise 4

5 anerkjennelse til den frivillige innsatsen, samtidig som den ikke vil skjule de dilemmaer som også finnes i grenselandet opp mot det profesjonelle helsearbeid. Gjennom en inkluderende profil ble Kirkens Bymisjon, Fransiskushjelpen, Stiftelsen Sesam, Termik og invitert med som samarbeidspartnere. Del av nasjonalt opplæringsprogram Verdighetsenteret har ved en spørreundersøkelse til alle landets sykehjem kartlagt behovet for og etterspurt erfaringer med frivillighetstjenester på institusjon. Flertallet av sykehjemmene har en eller annen form for besøkstjeneste, men denne er oftest sporadisk organisert. Behovet er mange ganger større enn tilbudet. Både denne undersøkelsen og internasjonale erfaringer viser at den sentrale suksessfaktor for frivillighetstjenester innenfor eldreomsorg er en gjennomtenkt og kompetent organisering. Frivillige må rekrutteres, motiveres, opplæres, integreres og følges opp. Nøkkelen er en godt kvalifisert frivillighetskoordinator. For å bidra til undervisning på feltet, har Verdighetsenteret utviklet et nasjonalt program for opplæring av frivillighetskoordinatorer innenfor eldreomsorg for landets kommuner og sykehjem. Opplegget skal gi motivasjon og kompetanse til dette arbeidet, og struktur til å etablere eller styrke lokale frivillighetsprosjekter i hjemkommunen eller eget sykehjem. Den nasjonale konferansen våren 2012 utgjorde en viktig formidlingskanal for dette tilbudet, samtidig som man under åpningskullets tredje og siste samling én måned etter konferanseslutt kunne nyte godt av oppdaterte erfaringer på området. Frivillighetstjenesten ved Sykehjem er en sentral samarbeidspartner i dette opplæringsprogrammet. Røde Kors besøkstjeneste Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors. Den ble startet i 1949 under ledelse av Jens Meinich. Hans berømte parole var «Den beste medisin for et menneske er et annet menneske». Dette er fremdeles grunnsetningen for aktiviteten. Tjenesten er godt spredt ut over hele Norge, hvor det utføres en-til-en-besøk i private hjem og på institusjoner. Målgruppen er mennesker i alle aldre som av ulike årsaker har behov for sosial kontakt. De frivillige besøksvennene er til hjelp og støtte for ensomme eldre, syke, unge, enslige forsørgere, innvandrere og mennesker med psykiske problemer. Målgruppen utvides stadig og gir rom for flere bruksområder som ulike arrangementer og tilstelninger på institusjoner, turer, utflukter og andre åpne møteplasser. Røde Kors Besøkstjeneste hadde i 2011 hele 3491 deltagere som fikk en-til-en-besøk av en besøksvenn. Besøkstjenesten er aktiv ved 624 institusjoner. Til sammen var det 7300 aktive besøksvenner i Røde Kors. Røde Kors Besøkstjeneste satte i 2011 fokus på kvalitetssikring og implementering av 15 utviklingstiltak som ble utviklet etter anbefalinger fra evalueringen av besøkstjenesten foretatt av Synovate i forbindelse med 60 års-markeringen i Dette har hatt en positiv innvirkning på å løfte en stille aktivitet i organisasjonens bevissthet, og har lagt grunnlaget for en fortsatt styrking og videreutvikling i årene som kommer. 5

6 PROGRAM Fredag 16. mars Alle plenumssesjoner ble avviklet i Dragefjellet Kongresshall. Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen, informasjonsleder, Verdighetsenteret Formiddag plenum Åpning Trude Drevland, ordfører i Bergen kommune. Gabriel Fliflet, sang / trekkspill Hvorfor frivillighet? Sven Mollekleiv, president, Norges Røde Kors En verdig alderdom? Stein Husebø, overlege, daglig leder, Verdighetsenteret Bakteppet frivillighet, eldreomsorg Dag Wollebæk, forsker, Uni Rokkansenteret I lunsjpausen ble vist en 12-minutters sløyfe med utdrag fra Eli Lea og Hanne Jones «Mine dager», en dokumentarfilm med korte historier fortalt av mennesker i alderen år. Ettermiddag plenum og grupper Omsorgsfellesskapet offentlig ansvar, privat initiativ Steinar Barstad, fagdirektør i kommunetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet. Prosjekt- og sekretariatsleder for sentrale offentlige handlingsplaner om fremtidens omsorgsutfordringer. Organisering av frivillighet. Bare gode historier? Konferansedeltakerne delt i 2 grupper, A (Dragefjellet) og B (Sydneshaugen), fordelt 40/60 etter størrelsen på lokalene, og byttet arena etter én time. Organisering ideologi og praksis Helene Systad, rektor, Jeanine Brenna, rådgiver frivillighet og fagutvikling, Kirkens Bymisjon Tanja Drevland, avdelingsleder, Vefsn Sykehjem, Mosjøen Ordstyrer: Merethe Skaug Sørensen, avdelingsleder, Oslo Røde Kors Den frivillige suksesshistorier og utfordringer Lill Karin Aanes, sykepleier, daglig leder, Termik Vefsn, stiftelse for frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende. Torill Hansen Kongsbakk, virksomhetsleder, Stiftelsen Sesam Knut Strøm-Larsen, frivillig gruppeleder i Besøkstjenesten, Oslo Røde Kors Ordstyrer: Eirin Hillestad, prosjektleder for Verdighetsenterets koordineringsopplæring, frivillighet. Kveld Sjef i eget liv Ingvard Wilhelmsen, psykiater og professor, Institutt for indremedisin, UiB, fagbokforfatter. Sosial aften Vrimling og mat. Gabriel Fliflet, trekkspill/vokal, Benedicte Maurseth, fele/vokal. Taler ved tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors, Odd Grann og Torill Hansen Kongsbakk fra Stiftelsen Sesam, Bergen. 6

7 Lørdag 17. mars Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen, informasjonsleder, Verdighetsenteret Formiddag plenum Tätt inntil dagarna om å bli gammel og syk i et fremmed land. Mustafa Can, svensk-kurdisk forfatter og journalist, ikke minst kjent for boken Tätt inntil dagarna. Hver enkelt er helt unik! Thyra Frank (DK), sykepleier og tidligere leder av sykehjemmet Lotte, leder for Kommissionen for livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Nå Folketingsrepresentant. Demensomsorg hva det gjelder og hva vi kan gjøre Knut Engedal, professor i geriatri, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Samhandling i samme retning? Therese Sivertsen, rådgiver Vest-Norge, KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Ettermiddag plenum Dilemmaer og muligheter Grete Herlofson, avd.direktør for omsorg og foreningsutvikling, Norges Røde Kors Signe Hananger, adm. leder av seksjon helse og sosial, Fagforbundet Thyra Frank (DK) sykepleier, tidligere institusjonsleder, politiker Jeanine Brenna, rådgiver frivillighet og fagutvikling, Kirkens Bymisjon Spørsmålsrunde, oppsummering Debattleder: Stein Husebø, daglig leder, Verdighetsenteret Så gå da ut..! Avslutningssesjon Per Fugelli, professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, forfatter Tonefølge: Gabriel Fliflet, sang/trekkspill, Benedicte Maurseth, fele/vokal. Godkjenning Fagforbundets program for klinisk fagstige for sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere med 12 timer. Deltas program for klinisk fagstige for aktivitører, administrativt ansatte, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med 12 timer. NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 12 timer. 7

8 MANGE STEMMER, ULIKE BLIKK Verdighetskonferansen 2012 frivillighet, eldreomsorg var et levende møte, ikke et forum for produksjon felleserklæring eller en samlet uttalelse. Her fikk deltakerne påfyll på stedet, med inspirasjon til å gå videre ut i praksis med ny kunnskap i bagasjen. Arrangørene la vekt på å invitere aktører fra ulike miljøer. Når vi i det følgende løfter frem en del av de stemmer som ytret seg fra podiet, håper vi dette dokumenterer en del av spennvidden. Verdighet kan defineres på mange måter. Jeg vil si at et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. Når det gjelder eldreomsorg betyr det som et minimum at de eldre skal kunne leve et mest mulig normalt liv så lenge som mulig, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut og til å møte andre. SVEN MOLLEKLEIV, President i Norges Røde Kors, i åpningstalen. Vi må gjenopplive døden som en del av livet. De gamles siste levetid inneholder uerstattelige verdier. Eldrebølgen kommer med mye positivt for de gamle, men vi må alle være forberedt Det gjelder våre gamle og våre barn, det gjelder oss, så gå hjem og snakk om det i dag! STEIN HUSEBØ, daglig leder ved Verdighetsenteret Omsorg for gamle, i sitt innlednings foredrag. Han fortalte videre at senteret jobber for at det etableres frivillighetstjenester innen eldreomsorgen i alle kommuner og på alle sykehjem innen Vi er veldig tydelig på at frivilligheten trenger en profesjonell koordinering. Vi oppfordrer kommunene til å investere ett årsverk for så å få opp til 15 frivillige årsverk tilbake! STEIN HUSEBØ, Verdighetsenteret 8

9 Jeg bryr meg ikke om du er sykepleier, lege, pedagog eller frivillig. Vår oppgave er ikke å bestemme hvordan beboerne skal leve. Vår oppgave er å hjelpe beboerne med å leve det livet de levde før de trengte hjelp. THYRA FRANK, tidligere leder av Lotte-hjemmet i København kommune og opphavet til den såkalte Lotte-modellen har viet hele sitt voksne liv til å sørge for at eldre i Danmark skal få en verdig alderdom og død. Ingen har rett til å ta fra oss våre valg! THYRA FRANK, som spesielt siktet til den utbredte bruken av sovemedisiner for å sørge for at de gamle «sover når de skal». Eldres frivillige bidrag øker kraftig, og kompenserer langt på vei for lavere innsats fra yngre. Frivillighet ser ut til å gi økt tilfredshet med livet og økt mestringsfølelse. Kan det bli for mye av en god ting? DAG WOLLEBÆK i foredraget Bakteppet frivillighet, eldreomsorg Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. STEINAR BARSTAD, sekretariatsleder for NOU om Innovasjon i omsorg (2011:11). I innlegget Omsorgsfellesskapet offentlig ansvar, privat initiativ siterte han utvalgsleder Kåre Hagen. 9

10 Hos personer med demens er autonomien ofte marginal. Det blir derfor ekstra viktig å lese, forstå, ta hensyn til og respektere deres livsprosjekt, som blir grunnlaget for deres verdighet. STEIN HUSEBØ, i paneldebatten lørdag Inn i framtida bør omsorgstjenesten i større grad utnytte det potensialet som ligger rett foran dem, til innovasjoner på tvers av kommunen som forvaltning og kommunen som lokalsamfunn. THERESE SIVERTSEN, som siterte den samme NOU i sitt foredrag, Samhandling i samme retning? NOU-utredningen innledes ellers med et dikt: PÅ SPORET Vi er på sporet etter en ny og bedre virkelighet som skal finnes ikke langt herfra Den ligger forhåpentlig i nærheten av det hjertet forstår KATE NÆSS i Blindgjengere (1969) 10

11 Samfunnet vårt står overfor store omsorgsutfordringer fremover. For å møte disse utfordringene må vi våge å tenke nytt. Vi trenger innovasjon i teknologi, i arkitektur og i organisasjoner men denne innovasjonen må være «i nærheten av det hjertet forstår.» Det er her Verdighetskonferansen har sin plass. SVEN MOLLEKLEIV, President, Norges Røde Kors Husk «de lange blikkene» og tenk at: Gårsdagens ungdom er dagens eldre. Dagens ungdom er morgendagens eldre THERESE SIVERTSEN, rådgiver Vest-Norge, KS Dagsenteropphold to ganger per uke eller mer kan redusere pårørendes stress og øke deres kapasitet til å gi omsorg. Slike opphold kan forebygge at pårørende blir utslitt. Mange familier venter for lenge! Omsorgstiltak, eller aktivitetstiltak eller begge deler bør gis på pasientens og de pårørendes premisser. Hensikten er å bedre hverdagen for begge parter under mottoet «Lev så godt som mulig med demens». KNUT ENGEDAL, professor i geriatri, i foredraget Demensomsorg hva det gjelder og hva vi kan gjøre Vi må kartlegge nytenkning og innovative løsninger i møte med velferdsutfordringene. Kan frivillighetens hus/frivillighetsbanken i regi av Røde Kors inngå som en arena for felles interesser? THERESE SIVERTSEN, om Arendal kommune, som har inngått intensjonavtale med Norges Røde Kors, Blå Kors, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og KS Agder. og om Nittedal kommune, som har utarbeidet frivillighetsmelding: (Meldingen ) definerer hva som er kommunens ansvar, hva som er de frivilliges ansvar og peker på områder der man kan samarbeide enten på initiativ fra kommunen eller de frivillige. Dette innebærer dialogmøter gir partnerskapsavtaler, med konkrete mål og tiltak en del av kommunens styringssystem. 11

12 Det store vekstområdet i organisasjonslivet lokalt, er senioraktiviteter: Seniornett, seniordans, senioruniversitet også viktig element i «aktiv aldring». Omsorgsarbeid er mer utbredt blant eldre enn yngre, men kultur - og fritidsaktiviteter er det største feltet også blant eldre, og også her er det de som sørger for å holde nivået oppe. DAG WOLLEBÆK, forsker, UNI Rokkansenteret STEINAR BARSTAD, fagdirektør i kommunetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet tre referanser i innlegget fredag: Skal vi ivareta de frivillige omsorgsressursene må de offentlige aktørene framover framstå som støttespillere og som gartnere som dyrker og vedlikeholder disse ressursene. De kommunale tjenestene må organisere seg inn mot og ikke bort fra familie og lokalsamfunn. Fra ØF-rapport nr. 11/2009 Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen (Rolf Rønning, Tuva Schanke, Vegard Johansen) Framtidas knapphet både på arbeidskraft og frivillige omsorgsytere krever løsninger som gjør det lettere å kombinere arbeid og omsorg. En ny og moderne pårørendepolitikk (Synliggjøring, likestilling, fleksibilitet, veiledning, avlastning, verdsetting). Fra NOU2011:11, Hageutvalget Ny politikk for de nærmeste Gjensidige virkninger mellom familie og velferdsstat, i samspill med sivilsamfunn og marked. Om modell for fremtidig samspill, med NOVA-rapport 2/12 Bærekraftig omsorg som kilde 12

13 Det er ikke det som skjer i livet som er mest avgjørende for vår opplevde livskvalitet, men hvordan vi velger å forholde oss til det som skjer. Det er greit nok at vi vil ha kontroll i livet, men kanskje vi skal holde oss til faktorer som er kontrollerbare? Jeg mener at flaks er sterkt undervurdert. Ingen situasjon i livet er så vanskelig at ikke en liten dose bitterhet og selvmedlidenhet kan gjøre den enda verre. INGVARD WILHELMSEN, i innlegget Sjef i eget liv Fagforbundet sier nei til «trekkspillkompetanse» hvor helsearbeideres arbeidsoppgaver varierer med hvilken ukedag eller tidspunkt på døgnet det er; enkle oppgaver på dagtid/hverdager, og komplekse oppgaver og stort ansvar i helger, ferier eller nattestid. Ledere i helse- og sosialsektoren må ha innsikt i sine ansattes kompetanse, og la dem utøve sitt yrke i tråd med de krav til faglig forsvarlighet som angis i norsk lov. SIGNE HANANGER, leder seksjon helse og sosial, i lørdagens panel om dilemmaer og muligheter. 13

14 Hvordan unngå «konkurranse» mellom profesjonelle yrkesutøvere og frivillige, og sikre at ungdom velger utdanning innen helsevesenet? Helsearbeiderfaget skal være ryggraden i den kommunale helsetjenesten etter innføringen av Samhandlingsreformen. Men rekrutteringen er ennå ganske lav. I sin praksisperiode opplever ungdommene ofte at de faglig utfordrende oppgavene blir utført av sykepleiere. Sosiale og kulturelle aktiviteter er det lite tid til i hverdagen, selv om de lærer at dette er viktige behov hos brukerne. Dersom frivillige organisasjoner skal «overta» de trivselsfremmende aktivitetene, opplever ungdommen at det blir vanskelig å arbeide ut fra en helhetlig tenkning om fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov som likestilte. Dagens læreplanverk for helsefagarbeideren vier svært liten plass til frivillige organisasjoner. Dersom organisasjonene skal øke innsatsen i omsorgstjenesten, må elevene få mer kunnskap om dem og en må legge til rette for samarbeid. Helsefagarbeideren må også få anledning til å iverksette tiltak som fremmer trivsel og økt livskvalitet. HELENE SYSTAD, rektor,, fredagens panel Verdighetskonferansen vil etterlate seg et kraftig fotavtrykk. Alle er vi individer med ulike behov, drømmer og ønsker helt uavhengig av alder. Verdighet handler om individer. Frivilligheten har både hjerter og hender. Gjør plass for frivilligheten innenfor fremtidens eldreomsorg, det gir verdighet også i livets siste fase. GRETE HERLOFSSON, Avdelingsleder Omsorg og foreningsutvikling, Norges Røde Kors, fra avslutningsdebatten. 14

15 En allt större och växande grupp pensionärer av utländsk härkomst ställer samhället inför nya utmaningar bortom den praktiska omsorgen. Vad innebär det rent existentiellt att åldras i ett främmande land och hur ser åldrandets psykologi ut för invandrarna? Vilken roll spelar kultur, religion och identitet när vi tar hand om åldrande invandrare? Hur bemöter vi språklösheten hos en del av de äldre invandrarna och deras ständiga längtan tillbaka till sina ursprungshem? MUSTAFA CAN, første innleder lørdag morgen Verdighet er smittsomt la oss skape en epidemi! PER FUGELLI, professor i sosialmedisin, forfatter, som holdt avslutningsinnlegget under konferansen 15

16 Navn Algrøy, Eli Kari Ali-Azad Samiei, Mohammad Andersen, Arnulf Andersen, Jan Fredrik Andersen, Kjellfrid Andersen, Solfrid Andersen, Torbjørn Herlof Andreassen, Frosini Andreassen, Siv Merethe Andreassen,Bjørg Angerman, Vilde Katrine Vågene Antonsen, Charlotte Antonsen, Siv Elin Arntsen, Berit Flæthe Ask, Kirsten Asonze, Ellen-Marit Baeza, Nany Bakken, Aina Bakkerud, Linn Fjæreide Barstad, Steinar Bentzen, Jorunn Berdal, Grete Bertheussen, Margot Bjelland, Bente B. Bjoland, Linda Bjune, Mette Bjørnes, Gunnhild Bjørnø, Mette Solsvik Blakstad, Kjellfrid T. Blikås, Ester Torill Blumenstaadt, Ingelise Blummenfelt, Kate Botheim, Anne Karin Botten, Jorunn Bramo, Anne Brekke, Liv Anita Brenna, Jeanine Brodal, Marit Bruun, Kirsti Rosenvold Bugge, Vibeke Bye, Tone Byrkjeland, Grete Can, Mustafa Carlsen, Liv Berit Carr, Telma Steinbak Christensen, Gerd Jorunn Christensen, Gunn F. Christensen, Irmelin Bødtker Christensen, Kari Dahlberg, Sylvi Marie Organisasjon / arbeidssted austevoll kommune norges Røde Kors / Landsråd Omsorg telefonkontakt, eldre og uføre Balestrand kommune Omsorg Sørvest, Larvik kommune Hyllestad Frivilligsentral Høgskolen i Gjøvik Omsorgsavd. PBS Vefsn kommune Eikertun aktivitørenes landsforbund Høyanger kommune Blindensol sykehjem Høgskolen i Telemark tolga Frivilligsentral Helse- og omsorgsdepartementet engerdal kommune norges Røde Kors / Landsråd Omsorg Fylkeseldrerådet i Hordaland tananger bo- og hjemmetjenester Kreftforeningen Vestfold Røde Kors Nord-Trøndelag Røde Kors - Distr.råd Omsorg randaberg kommune Fagforbundet Lørenskog kommune nakuhel-senteret i Asker Haukeland Universitetssykehus Horsters Minde bo- og servicesenter Bydel Grünerløkka, Oslo kommune moss Frivilligsentral nasjonalforeningen for folkehelsen Kirkens Bymisjon Oslo Laugsand sykehjem Høgskolen i Telemark Omsorgsspesialisten AS Pensjonistforbundet Kultur, Os kommune Forfatter, Stockholm diakonhjemmet Sykehus alvøen og Laksevåg Røde Kors tysvær Frivilligsentral Bodø kommune Haraldsplass sykehus alstahaug kommune troms Røde Kors 16

17 Dahlstrøm, Gerd Danielsen, Barbro Drevdal, Vigdis Drevland, Tanja Drevland, Trine Synnøve Egeli, Wenche Eide, Janneke Eimhjellen, Ragnhild S Eliassen, Birte Enersen, Torill Engedal, Knut Engelberg, Lill Anneth Estensen, Sølvi Evensen, Gunn Berit Evjen, Liv Marit Kvåle Fard, Sadegh Ferkingstad, Anne Ferkingstad, Kjell Fjelde, Bodil Flatgård, Berit Fliflet, Gabriel Fløttum, Gudny Forsgren, Berit Charlotte Frank, Peter Frank, Thyra Fredriksen, Helge Ivar Fredriksen, Mona Nøglegaard Frimannslund, Torunn Frønsdal, Karianne Fugelli, Per Førland, Oddvar Garnier Sandanger, Marie-Jeanne Garsjø, Olav Gjerlaug, Anne Karine Gjertsen, Kari Daae Gjervik, Christine Heggernes Gladsø, Kari-Janne Grann, Odd Grimstad, Hilde Grindal, Tone Grødem, Anne Grøthe, Lisbet Guddingstua, Hanne Gundersen, Bjørn Halstensen, Astrid Halvorsen, Bente Halvorsen, Laila Hamid, Asraa Sattar Hammernes, Lena Marie Hananger, Signe Handal, Aud Østfold Røde Kors Verdighetsenteret - Omsorg for gamle nes Eldresenter Vefsn Sykehjem Mosjøen Vefsn Sykehjem, avd. Nyrudskogen Blindensol sykehjem Slettebakken eldresenter gloppen kommune Løvåsen sykehjem, Bergen kommune norges Røde Kors Nasjonalt senter for demens og aldersmedisin Smestadhjemmet Bodø kommune Frida Fasmers Minde Fana menighet Hedmark Røde Kors Karmøy kommune Statoil Stavanger Røde Kors tolga Omsorgstun musiker, Bergen diakonhjemmet Sykehus Vest-Agder Røde Kors Sykehjemmet Lotte Sykehjemmet Lotte / Folketinget Frivilligsentralen Vålandstunet sykehjem Svelgen Røde Kors norges Røde Kors Universitetet i Oslo Høgskolen i Bergen Slettebakken Menighetseldresenter Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Oslo og Akershus Fana diakoniutvalg Omsorgsavd. PBS Vefsn Kommune det sentrale eldreråd, Oslo Lillehammer Helsehus Frelsesarmeens medarbeiderskole randaberg kommune Sundjordet Bofellesskap nord-trøndelag Røde Kors Øvre Eiker kommune nærmiljøsentralen Sogn og Fjordane Røde Kors Frivilligsentralen i Nore og Uvdal Hitra kommune Fagforbundet, Seksjon helse og sosial 17

18 Hansen Kongsbakk, Torill Hansen, Birgit 1 Hansen, Jette Lunemann Haugen, John Haugstad, Jorunn-Marie Haukesal Fraczak, Nina Haukaas, Almklov Mailen Heggelund, Ingrid Elisabeth Helland, Hilde Helland, Wenche Helle, Ingebjørg Hellevang, Eva Herlofson, Grete Hillestad, Dagmar Reutz Hillestad, Eirin Hjelle, Marianne Hjellestad, Anne Lise Hjellestad, Rita Hjelmervik, Tollak Holsvik, Einar Holsæter, Gro Husebø, Stein Hustveit, Anna Hæk, Mette Høy, Ingeborg Høylandskjær, Tone Håkansson, Monica Håland, Ann Christin Irgens, Aase R. Jakobsen, Zoita Jensen, Arve Jensen, Siri Jernquist, Leif Johannessen, Tron Andre Johansen, Ellinor Johnsen, Elin Askestad Johnsen, Turid Jones, Hanne Karlsen, Bente Karlsnes, Heidi Mette Karlson, Jannicke Mikkelsen Kjos, Stine Pernille H. Kjøsnes, Gunhild Klingsheim, Bodil Kloster, Berit Knudsen, Ingeborg Knudsen, Inger-Johanne Kobro, Tanja Koppang, Therese Kopperdal, Marie Kristiansen, Monica Stiftelsen Sesam Høgskolen i Bergen Fylkeseldrerådet i Hordaland Pensjonist Salem Nærmiljøsenter Sykehjem Fusa kommune FBBS Kirkens bymisjon, St. Halvardshjemmet alvøen og Laksevåg Røde Kors Psykisk helsesenter, Os kommune Samnanger kommune norges Røde Kors Hordaland fylkeskommune Verdighetsenteret - Omsorg for gamle Os kommune Fana diakoniutvalg Bergen eldreråd gjensidigestiftelsen Lørenskog kommune Verdighetsenteret - Omsorg for gamle Førde kommune Stavanger Røde Kors Hole frivilligsentral Fana diakoniutvalg norges Røde Kors / Landsråd Omsorg norges Røde Kors røde Kors Bergen Frifo Norge Frivilligsentralen KS Buskerud Telemark og Vestfold Pensjonistforbundet nes sykehjem Lørenskog kommune Flimmer Film AS Kristiansand kommune døli pleie og omsorgssenter Oslo Røde Kors Lørenskog kommune Stavanger Røde Kors Bergen eldreråd asker frivilligsentral norges Røde Kors rogaland Røde Kors 18

19 Krohn-Hansen, Johan Kruse, Ragnhild Langseth, Greta Langum, Øyvind Lea, Eli Lie, Grethe Lien, Mary Linde, Ingri Agathe Lindstrøm, Kim Linholt, Lars Litlere, Målfrid Lorentzen, Anita Lundberg, Rigmor Lübbig, Uwe Lygresten, Martine Macuto, Virgie Bibirino Magerholm, Beate Mathiesen, Else Maurseth, Benedicte Melkevik, Sonja Midlang, Helene Takvam Mikkelsen, Signe Marie Mjelve, Guro Helene Mjøs, May-Brit Moe, Bente Marit Moen, Christina Moen, Odd Mikael Mollekleiv, Sven Molvik, Inger Mowinckel, Marianne Myrdal, Anne-Ma Maagård, Anne Helga Naustdal, Ingrid Nestande, Kari Felicia Nilsen, Edith Noori, Sura Emad Al-Deen Nordby, Margrethe Nordin, Lisbeth Johansen Nordmoen, Monica Nordtveit, Magny Norheim, Sissel Nybo, Marianne Nybø, Liv Nygårdsvik, Irene Nyhus, Malen Sulen Nødtvedt, Arvid Ohlsson, Wenche Oleivsgard, Gunn Marit Olsen, Bjørn Olsen, Ivan Oluassen, Therese g.c. Rieber Fondene Østfold Røde Kors Øvre Eiker kommune, Omsorgsseksjonen Flimmer Film AS Fransiskushjelpen Skjold Menighet Fylkeseldrerådet i Hordaland norges Røde Kors / Landsråd Omsorg Hedmark Røde Kors Skjold Menighet Høyskolen i Buskerud tolga Frivilligsentral Utne legekontor / Utneheimen drammen kommune Stokka sykehjem musiker, Bergen Sund Frivilligsentral askim kommune, Åpen Omsorg Lørenskog kommune Varafjell, Os kommune Sundjordet Bofellesskap Vestfold Røde Kors Pensjonist norges Røde Kors engelsborg eldresenter Helle Bennetts Almennyttige Fond Søreide Seniorsenter Hedmark Røde Kors norges Røde Kors Kreftforeningen Nord-Trøndelag Røde Kors - Distr.råd Omsorg Hedmark Røde Kors ammerudhjemmet bo- og kultursenter askim kommune arna Helseheim Stavanger Røde Kors Frelsesarmeen Sykehjem Spekulatoriet as Lørenskog kommune Steigen Pensjonistparti engerdal kommune Ål frivillgsentral alta kommune Høyskolen i Buskerud 19

20 Osnes, Kari Ott-Eddesen, Lisbeth Pedersen, Anders Gjetle Pedersen, Marianne Persson, Sidsel K.H. Pinochet Z, Juan Pablo Presterud, Merete Ramstad, Margarethe Medalen Reigstad, Marit Rieber, Chr. Rikter-Svendsen, Ulf Ring, Kirsten Elisabeth Risberg, Irene Rolstad, Marie Ronæs, Trude Rosenkilde, Berit Rosvold, Hilde Thorstensen Rugsveen, Gun Ryen, Berit Vingelsgaard Rønning, Liv Rønsen, Astrid Sagbakk, Inger-Anne Sandsengen, Kjetil Sann, Heidi Schjøtt, Marit Selnes, Katrine Simonsen, Tove Forsberg Sivertsen, Irene Sivertsen, Therese Sjong, Inger Sjursen, Kjell Sjursø, John Skaug Sørensen, Merethe Skaug, Helén Skogland Pedersen, Ellen Skugstad, Linda Skurtveit, Åshild Skutlaberg, Kjellfrid Sletaune, Per Smith, Elin Solberg, Ruth Elisabeth Engøy Solberg, Stein Solberg, Susanne Solhaug, Kari Solheim, Tordis Sollesnes, Kari Solum, Ivar Soløst, Gunn Alice Spartveit, Heidi Spjeldnæs, Astrid Stene, Per drammen Sanitetsforening røde Kors Danmark Palliativt Videncenter, København norges Røde Kors røde Kors Bergen Kirkens bymisjon, St. Halvardshjemmet Besøkstjenesten ytrebygda frivilligsentral gc Rieber Fondene norges Røde Kors Fransiskushjelpen Løvåsen sykehjem, Bergen kommune Høyås bo og rehabiliteringssenter Søgne kommune aker Sykehus, Oslo Fagforbundet Søre Ål bo- og servicesenter Frivilligsentralen Tolga Frivillig, Os kommune Høgskolen i Gjøvik Vefsn Sykehjem, avd Solina Kirkens bymisjon, St. Halvardshjemmet nes kommune Verdighetsenteret, styret Økern sykehjem Pensjonist Frifo Norge Frivilligsentralen Vest-Norge, KS Bergen eldreråd arendal kommune norges Røde Kors / Landsråd Omsorg Oslo Røde Kors norges Røde Kors Pensjonist Os kommune nabobeino - Voss Frivilligsentral Heggedal Nærmiljøsentral termik Rana Lillehammer Helsehus telefonkontakt for eldre og uføre nittedal Røde Kors Pensjonist student / Høgskulen i Bergen Verdighetsenteret - Omsorg for gamle Oppland Røde Kors Økern sykehjem Fana diakoniutvalg Pensjonist 20

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss Norges forskningsråds Program for Helse- og omsorgstjenester Deltakerliste 4. mars 2008 Seminar: 10 millioner til omsorgsforskning og forskning på demenslidelser Felix konferansesenter, Aker brygge Navn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Til vurdering. Til: Landstyremøtet i pensjonistpartiet. 21. september 2011

Til vurdering. Til: Landstyremøtet i pensjonistpartiet. 21. september 2011 Til: Landstyremøtet i pensjonistpartiet. 21. september 2011 Til vurdering Statistikk for alderssammensetning i befolkningen jevnført med behov, ressurser og økonomi viser et gap som det ikke er funnet

Detaljer

Sørlandet sykehus HF, sosionom,ergoterapi og fys.enheten. Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalskmedisin og rehabilitering, Kysthospitalet Stavern

Sørlandet sykehus HF, sosionom,ergoterapi og fys.enheten. Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalskmedisin og rehabilitering, Kysthospitalet Stavern A B D E F G Navn Arbeidssted Aas, Katja Lumbe Røyken kommune Ackenhausen, Torhild Lindhom Asker kommune Adamson, Helen Sola kommune Almås, Nina Skogli helse- og rehabiliteringssenter Andersen, Beate Stavanger

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Verdighetsgarantien. Stein Husebø

Verdighetsgarantien. Stein Husebø Verdighetsgarantien Stein Husebø www.verdighetsgarantien.no Forskrift gyldig fra 1.1.2011 Verdigrunnlag: - en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt

Detaljer

Deltakerliste 26.10.11 Rehabiliteringsuka, Regional fagkonferanse, Bergen

Deltakerliste 26.10.11 Rehabiliteringsuka, Regional fagkonferanse, Bergen Navn Stilling Arbeidssted Alfredsen,Marie Thorne turnusfysioterapeut Fysioterapiavd.Eidfjord kommune Alvheim,Knut fysioterapeut Kvinnherad kommune Andersen,Steinar brukerrepresentant Helse Vest RHF Apeland,May

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015 SUNDE SKOLE Valg i klasse: 1A Marit Stensrød maritstensrod@gmail.com 99021890 Lene Hviding lene.hviding@em1.no 95976318 Naheed Akhtar Naheeda79@gmail.com 47145742 Bente Håland Sætre Bente_saetre@hotmail.com

Detaljer

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 JENTER 22 172 60m M 8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 100m M 13.8 Astrid Sundby 42 Jessheim 20.06.1964 14.0 Tove Dønnum

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

RAYMOND JOHNSEN. Fra «lys og varme» til lune skrøner SPILLER OG SYNGER KJENTE OG KJÆRE SANGER FOR OSS SOM HAR LEVD EN STUND. 23.

RAYMOND JOHNSEN. Fra «lys og varme» til lune skrøner SPILLER OG SYNGER KJENTE OG KJÆRE SANGER FOR OSS SOM HAR LEVD EN STUND. 23. 23. september 2012 Hele dagen Allsang med Raymond Johnsen Fra «lys og varme» til lune skrøner RAYMOND JOHNSEN SPILLER OG SYNGER KJENTE OG KJÆRE SANGER FOR OSS SOM HAR LEVD EN STUND. Raymond besøkte nærmere

Detaljer

Turne 1604, HISTORISKE ANITA Artister: Anita Hegerland

Turne 1604, HISTORISKE ANITA Artister: Anita Hegerland 17. april 2016 Hele dagen Anita Hegerland -- KONTAKTPERSON. Anita Hegerland Tlf. 928 40 693 Turne 1604, HISTORISKE ANITA Artister: Anita Hegerland Lille Anita var bare 8 år gammel da hun tok Norge med

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Klubbrekorder Jenter 10-19 år

Klubbrekorder Jenter 10-19 år Klubbrekorder Jenter 10-19 år Navn Født Sted Dato Resultat 60 m J10 Johanne Eline Larsen 96 Bislett 20.08.2006 9,24 J11 Marte Pettersen 97 Lillehammer 21.06.2008 8,82 J12 Siv Tone Melby 74 1986 8,5 J12

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

BSKs 50 beste JENTER / GUTTER gjennom tidene Utlistet av Magne Teigen, BSK Statistikk - pr. 1. mai 2011

BSKs 50 beste JENTER / GUTTER gjennom tidene Utlistet av Magne Teigen, BSK Statistikk - pr. 1. mai 2011 BSKs 50 beste JENTER / GUTTER gjennom tidene Utlistet av Magne Teigen, BSK Statistikk - pr. 1. mai 2011 JENTER 10 år 400 m - J10 Nr. Navn Klubb Født Res. Pl. Sted Dato-år 1 Gro Elisabeth Håkenrud IF Liv

Detaljer

Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen

Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/500-1 DRAMMEN

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Turne 1504, «Allsang med Mårstads» Artister: Terje og Ann Kristin Mårstad

Turne 1504, «Allsang med Mårstads» Artister: Terje og Ann Kristin Mårstad 12. april 2015 Hele dagen Mårstads KONTAKTPERSON. Terje Mårstad Tlf. 915 54 415 Turne 1504, «Allsang med Mårstads» Artister: Terje og Ann Kristin Mårstad Den fjerde turneen byr på allsang. Terje og Ann

Detaljer

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark Organisering av frivillige i sykehjem Frivillighet Frivillighet er å leve. Frivillighet er å skape. Frivillighet er å gå på talerstolen med saker du brenner for. Frivillighet er å se og å bli sett og å

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

DSKs beste JENTER 10-16 år gjennom tidene pr. 1.juli 2015 Utlistet av Magne Teigen, BSK / SRU

DSKs beste JENTER 10-16 år gjennom tidene pr. 1.juli 2015 Utlistet av Magne Teigen, BSK / SRU DSKs beste JENTER 10-16 år gjennom tidene pr. 1.juli 2015 Utlistet av Magne Teigen, BSK / SRU Jenter 10 år 400 meter 1 Ingun Førde 17.08.1970 44,3 1 Hønefoss 24.02.1982 2 Marie Fossen 05.11.2001 46,31

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Häggman Michael 2008/3242-10 8487/2009 PERSV/MRO 25.05.2009 12.05.2009 ***** Nordlandssykehuset

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Häggman Michael 2008/3242-10 8487/2009 PERSV/MRO 25.05.2009 12.05.2009 ***** Nordlandssykehuset Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.05.2009 ersonalmappe Häggman Michael 2008/3242-10 8487/2009 12.05.2009 ERSV/MRO Mottaker Michael Häggman ERSV/MRO

Detaljer

Turne 1505, «Håkken ska n gå og blunke tel» Artister: Marian Aas Hansen og Trond Akerø Kleven

Turne 1505, «Håkken ska n gå og blunke tel» Artister: Marian Aas Hansen og Trond Akerø Kleven 25. mai 2015 Hele dagen Trond Kleven - Marian Aas Hansen KONTAKTPERSON. Trond Akerø Kleven Tlf. 906 75 092 Turne 1505, «Håkken ska n gå og blunke tel» Artister: Marian Aas Hansen og Trond Akerø Kleven

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012 Lill- Karin Aanes Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg Åpen dør Villige hender Varme hjerter Formål: Å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig

Detaljer

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS Innovasjon og forebygging OSLO KONGRESSENTER 16.-17. NOVEMBER 2015 ERFARINGSKONFERANSE Dagaktivitetstilbud

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 07.05 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.12,6 (1) Fana 21.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 13.51,0 (2) Fana 21.09 Morten Lavik

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

7. mars 2010. Turne 1003. "Med trekkspill og sang i radioen" med Odd Arne Hallas. Artisten trenger ikke piano TLF 92 06 60 67

7. mars 2010. Turne 1003. Med trekkspill og sang i radioen med Odd Arne Hallas. Artisten trenger ikke piano TLF 92 06 60 67 7. mars 2010 Hele dagen Opplysninger Artisten trenger ikke piano KONTAKTPERSON. Odd Arne Halaas TLF 92 06 60 67 Turne 1003 "Med trekkspill og sang i radioen" med Odd Arne Hallas I denne forestillingen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre?

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Omsorgsboliger for livskvalitet Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Therese Staal Brekke, prosjektleder Norsk Form Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i

Detaljer

AKSJON HELSEFAGARBEIDER - Bakgrunn og mål for prosjektet

AKSJON HELSEFAGARBEIDER - Bakgrunn og mål for prosjektet AKSJON HELSEFAGARBEIDER - Bakgrunn og mål for prosjektet Lill Tone Grahl-Jacobsen Prosjektleder Gardermoen 17.april 2008 2005 INITIATIVTAKERE TIL AKSJON HELSEFAGARBEIDER 3 arbeidsgiverorganisasjoner KS

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt SAMFUNNSOPPDRAG

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt SAMFUNNSOPPDRAG Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt SAMFUNNSOPPDRAG Verdighetsenteret er et nasjonalt, tverrfaglig og uavhengig kompetansesenter innenfor kombinasjonen av: eldreomsorg demensomsorg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Valg - NKRF Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Farge med gult er på valg. Styret Leder Per Olav Nilsen Trondheim kommunerevisjon Nestleder Reidar Enger Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat Medlem

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Olsen Kent Syltran 2008/2578-5 4129/2010 PERSA/AFM 28.05.2010 02.03.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Olsen Kent Syltran 2008/2578-5 4129/2010 PERSA/AFM 28.05.2010 02.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2010 ersonalmappe Olsen Kent Syltran 2008/2578-5 4129/2010 02.03.2010 ERSA/AFM Mottaker Kent Syltran Olsen ERSS/MS8

Detaljer

Turne 1603, SYNG EVERT TAUBE MED JOSTEIN Artister: Jostein Sjøhaug

Turne 1603, SYNG EVERT TAUBE MED JOSTEIN Artister: Jostein Sjøhaug 6. mars 2016 Syng Evert Taube med Jostein KONTAKTPERSON. Jostein Sjøhaug Tlf. 916 37 071 Turne 1603, SYNG EVERT TAUBE MED JOSTEIN Artister: Jostein Sjøhaug Jostein Sjøhaug er en glad trubadur som har reist

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt NOCLAS 1 3235918 U1 Ukjent løper NOTEAM 20:53 D14 år og yngre 3km 1 Silje Solhaug Mosaker Kalandseid 13:49 2 Anne Grete Karstad KIL-STIL-J99 14:23 00:34 2 Aarvik Nora Øvergaard Gneist 14:23 00:34 4 Ingvild

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR 1. Organisering Styret har i perioden bestått av: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR Anita Østheim Maria Løvsletten Kari Arnestad Randi Stavø Hanne Snartum Britt Sæther Gro Medlien Jørn

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3625365 U1 Ukjent løper,noteam,47:31

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Delegert Møtebok Saksgang

Delegert Møtebok Saksgang Delegert Møtebok Saksgang Utvalg Godkjent dato Utvalgssaksnr Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale 16.05.2011 11/2 Arkivsaksnr: 2011/1112 Klassering: 410 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen IDNR 294

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Kaland Løpskarusell 2013 løp 1

Kaland Løpskarusell 2013 løp 1 Kaland Løpskarusell 203 løp 5.04.203 Jenter 0-9 år: 3 km Vilde Haugland Kalandseid 00 8:50 2 Jeanette Bolstad 047 20:52 02:02 3 Yvonne Bolstad 048 25:38 06:48 4 Stine Fløholm Kalandseid IL 056 27:00 08:0

Detaljer

Turne 1409, «Adventskonsert» Artister Leif Blix og Lars Nygaard

Turne 1409, «Adventskonsert» Artister Leif Blix og Lars Nygaard 23. november 2014 Hele dagen Den gode melodi KONTAKTPERSON. Blix Tlf 66 96 39 08 Turne 1409, «Adventskonsert» Artister Blix og Lars Nygaard En adventskonsert om mørketid og forberedelser, lengsel etter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 D NYBEG 1 Sarah Lunde Mj tvedt Skandiabanken 32:23 00:52= 02:15= 06:01= 12:23= 14:31= 19:09= 24:21= 27:03= 28:39= 31:57= 32:23= 00:52= 01:23= 03:46= 06:22= 02:08=

Detaljer

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php Klasse DDV1 - Damedouble V1 DDV1 - Pulje 1 Aadland, Trude / Kjærland, Elisabeth Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla Nilsen, Lisbeth / Gandborg, Gitte 46 Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla

Detaljer

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Utval Fødeår Kjønn Etternavn Fornavn Postnr. Poststed 1 LA 1949 K Notland Gerd Nancy 5440 MOSTERH 2 LA

Detaljer

Turne 1509, Julekonsert med Morten Remberg Artister: Morten Remberg med pianist

Turne 1509, Julekonsert med Morten Remberg Artister: Morten Remberg med pianist 22. november 2015 Hele dagen Julekonsert med Morten Remberg KONTAKTPERSON. Morten Remberg Tlf. 922 27 561 Turne 1509, Julekonsert med Morten Remberg Artister: Morten Remberg med pianist Morten Remberg

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

Turne 1404, «Allsang med Roger Kristiansen» Artist Roger Kristiansen

Turne 1404, «Allsang med Roger Kristiansen» Artist Roger Kristiansen 21. april 2014 Hele dagen Roger Kristiansen KONTAKTPERSON. Roger Kristiansen Tlf 454 57 959 Turne 1404, «Allsang med Roger Kristiansen» Artist Roger Kristiansen Det er 100 år siden Alf Prøysen ble født.

Detaljer

Turne 1503, «En hilsen fra tanta til Beathe» Artister: Åsmund Reistad og Per Einar Vatle

Turne 1503, «En hilsen fra tanta til Beathe» Artister: Åsmund Reistad og Per Einar Vatle 8. mars 2015 Åsmund og Per Einar KONTAKTPERSON. Åsmund Reistad Tlf. 90 84 28 86 Turne 1503, «En hilsen fra tanta til Beathe» Artister: Åsmund Reistad og Per Einar Vatle En hilsen fra Tanta til Beathe er

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.03.2015-03.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.03.2015-03.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 4226/15 Regdato:03.03.2015 Arkivkode:M71 Saksnr: 14/12721-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/KENRUD Navn: Drammen Eiendom KF v/ Rino Pettersen Dok.beskr: TILSYNSRAPPORT 2015 Lnr: 4788/15

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.16,0 (2) Östersund/Ho 07.07 Finn Kronvold 160555 IL Stjernen 14.06,0 (1) Bergen/Kr 12.08 Trond Persson 230555 Trondheim Gangklubb

Detaljer