Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg august 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2. 25. august 2015"

Transkript

1 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2 25. august 2015

2 Hva skal vi ta opp i kveld? Presentere skolens ledelse og rådgivere Resultater våren 2015 Utfordringer skoleåret 2015/2016 Eksamen og vitnemål Nye regler for fravær Nytt IKT-system i Osloskolen

3 Rektor Jan Ljøner Skolens ledelse Assisterende rektor Sidsel Holm Bye Avdelingsleder for økonomiske fag og kroppsøving Ansvarlig for elevtjenestene Trinnansvarlig for Vg2 Skolens SIKT-koordinator med ansvar for innføring av nytt datasystem Studieleder Roar Aunvold Ansvarlig for fagvalg, eksamen og vitnemål

4 Skolens ledelse Avdelingsleder Kristin Lindaas Trinnansvarlig for Vg1 Avdelingsleder for norsk, historie og religion Avdelingsleder Trond Rogne Leder for realfag Ansvarlig for skolebygningen Avdelingsleder Nathalie Wedøe Trinnansvarlig for Vg3 Avdelingsleder for fremmedspråk og samfunnsfag

5 Torill Dahl Linnsund Skolens rådgivere Klasse 2A, 2B, 2C Jon Lie Klasse 2D, 2E, 2F

6 Skolens IKT-team IKT-ansvarlig Kim Koffeld IKT-konsulent Michael André Aase

7 Skoleplattform Oslo

8 Film om Skoleplattform Oslo 8

9 Skoleplattform Oslo- Nordens største IKT-prosjekt 175 skoler elever og lærlinger pc'er ansatte Flere hundre tusen foresatte 9

10 Hvorfor nye digitale løsninger? Tjenester skreddersydd for skolehverdagen Avtaler opphører, behov for oppgradering Ny digital hverdag: Skoleplattform Oslo er alltid tilgjengelig så lenge man har tilgang til internett! 10

11 Alltid tilgjengelig fra PC, nettbrett og mobil 11

12 Hva betyr dette for lærere og elever? Mye nytt å forholde seg til Bruke tid på rydde, slette og flytte filer fra gamle til nye systemer Fylle nye tjenester med innhold (f.eks itslearning) Etablere nye rutiner for samhandling og kommunikasjon Mer fleksible systemer, enklere arbeidshverdag Skal ikke påvirke eksamen og andre prøver 12

13 Hva betyr dette for foresatte? Enklere oversikt over skolens aktiviteter på skolens nettsider Pålogging til portalen via skolens nettside, god oversikt over relevant informasjon for barnet/barna God oversikt over undervisningsplaner, innleveringer, vurderinger, fraværsoversikt med mer 13

14 Forsinket tilgang for foresatte Ingen tilgang ennå på grunn av tekniske forsinkelser i siden for foresatte Forventet tilgang for foresatte medio september Foresatte kan logge seg på med MinID eller BankID Foresatte vil da få oversikt over barnas fag og fravær Skolene kan velge å legge ut informasjon til foresatte i portalen Skolen informerer på sin nettside når pålogging for foresatte er tilgjengelig 14

15 Kommunikasjon via skolesms Du kontakter kontaktlærer på følgende måte via mobil Send til nr : kvgmellomromklassemellomrombeskjed Informer hvem du er. 15

16 Resultater våren % av elevene fullførte og bestod Vg1 Svært få 1-enere så få i hvert fag at vi ikke har lov til å si antallet! 5 IV i kroppsvøing Mange elever med svært god karakterutvikling. Ca 30 % av elevene har bedret sitt karaktersnitt fra grunnskolen til videregående det normale er at elevene i gjennomsnitt går ned ca 0,5 karakterer. På Kongshavn er det bare 25 % av elevene som har større ned gang enn 0,5 karakterer.

17 Resultater våren 2015 Elever som har fått 1-en i standpunktkarakter Disse må opp til eksamen høsten Det er viktig at disse elevene møter til leksehjelp og andre støttetiltak skolen tilbyr. Elever som har fått IV (ikke vurdert) i avgangsfag, må opp til privatisteksamen i faget.

18 Resultater våren 2015 Fag Gjennomsnitt Antall 1-en Antall Eksamensresultat Vg1 4, Standpunktkarakterer Vg1 4, Antall Ikke vurdert Vg1 8

19 Vg2 Studiespesialisering Karaktersnitt Vg1 2015

20 Mange nye elever i årets klasser Mange elever har valgt å ta et utvekslingsår i utlandet. 12 elever 2 elever deltar på skolens tilbud om å ta Vg2 i Berlin Det har dermed blitt plass til ca. 15 nye elever i klassene. Vær oppmerksom på at alle elever som går på skolen og de som er i utlandet har samme fortrinnsrett til plass på Kongshavn i Vg3. Det kan oppstå en situasjon der det er flere elever med fortrinnsrett enn det som det er plass til da vil gjennomsnittskarakteren fra Vg2 være avgjørende.

21 Årets utfordringer Neste års resultater En fin elevflokk som stor sett oppfører seg meget bra Fraværet er lavere enn på Vg1 i tidligere år, men noen elever har høyt fravær. Normalt øker fraværet noe fra Vg1 til Vg2 særlig når elevene blir 18 år. Programfagene stiller store krav til faglig fordypning og innsikt fravær fører fort til store problemer.

22 Fravær Fram til jul i Vg2 må foresatte sende melding til kontaktlærer. Elever i Vg2 sender selv sine meldinger etter jul uansett om de er myndige eller ikke Elever som eventuelt har høyt fravær, følges opp av kontaktlærer, rådgiver og trinnleder

23 Fravær Stort fravær uansett årsak - kan føre til at eleven ikke får karakterer det har store konsekvenser: Eleven får ikke vitnemål Eleven må ta faget som privatist Eleven risikerer å ikke få førstegangsvitnemål

24 Fravær - sluttvurdering Sluttvurderingen gis med en standpunktkarakter Ca. 1. juni får eleven en foreløpig standpunktkarakter. Hvis eleven mener den ikke er riktig, kan du be om en ny vurdering før endelig karakter settes. Dette gjelder bare elever som har mindre enn 10 % fravær i faget. Hvis du ber om ny vurdering, kan karakteren settes opp, bli stående eller settes ned.

25 Når eleven fyller 18 år: Skolen har taushetsplikt overfor foresatte Skolen kan gi opplysninger som er allment kjent kan opplyse om eleven er på skolen eller ikke kan gi opplysning om eksamensfag og datoer kan ikke gi opplysninger om elevens generelle fravær kan ikke gi opplysning om karakterer Skolen sender ut informasjon til foresatte til elever som snart blir myndig

26 Faresignaler Eleven forteller lite om hva som skjer på skolen eller kan ikke svare hvis foresatte spør Eleven sperrer foresattes adgang til Fronter Skolen ringer til eleven på hjemmetelefonen Normalt ringer vi ikke elever som er på skolen, og vi prøver alltid først mobiltelefonen Det kommer brev til eleven fra skolen Det er sjelden eller aldri grunn for oss til å sende brev i posten hvis eleven er på skolen

27 Hva gjør skolen ved høyt fravær Kontaktlærer innkaller eleven til samtale eventuelt med foresatte Målet med samtalen er å komme fram til tiltak som gjør at elevens fravær blir redusert Varsel om fare for at det ikke gis karakter sendes av faglærere. Hvis fraværet fortsetter, kobles rådgiver inn Ved fortsatt fravær følger trinnleder opp saken

28 Hva kan foresatte gjøre hvis vi har mistanke om stort fravær og eleven er over 18 år? Vis interesse for elevens skolegang spør! Ta en samtale med eleven og be om tillatelse til å ta kontakt med skolen Be kontaktlærer om en samtale med eleven til stede.

29 Hvordan kan vi hjelpe våre barn? ved å vise interesse for skolen og skolearbeidet ved å hjelpe dem til å organisere tiden sin ved å hjelpe dem med skolearbeidet i den grad det er mulig uten å gjøre leksene for dem ved å spørre dem hva de har lært ikke hva de har gjort når de er ferdige med leksene sine ved å være tilgjengelige for dem ved å vise dem tillit og skape et godt samarbeidsklima for tiden etter at de har fylt 18 år

30 Elevene har nå startet med programfag (fordypningsfag) Enkelte elever vil møte store utfordringer i disse fagene Elevene kan bytte fag fram til 15. september hvis det er ledig plass I enkelte fag er det allerede fullt.

31 Fag Vg2-Kurs Vg3-Kurs Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk R Matematikk R1 Matematikk R2 Matematikk S Matematikk S1 Matematikk S2 Engelsk Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Eng.språklig litteratur og kultur Entreprenørskap og bed. Entreprenørskap 1 Entreprenørskap 2 Kommunikasjon og kultur Komm. og kultur 1 Komm. og kultur 3 Næringslivsøkonomi Økonomistyring Økonomi og ledelse Politikk individ og samfunn Sosiologi og sos.antropologi Sosialkunnskap Politikk og menneskerettigh. Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2 Rettslære Rettslære 1

32 Blokk A Blokk C Blokk B Blokkskjema Blokk D Kjemi 1 Mat. R1 Biologi 1 Kjemi 1 Fysikk 1 Mat S1 Fysikk 1 Inf.tekn. 1 Kommunikasjon og kultur 1 Mat 2P Fysikk 1 Entreprenørskap 1 Entreprenørskap 1 Biologi 1 Sosiologi Sosiologi Rettslære 1 Økonomistyring Samfunnsøkonomi 1 Rettslære 1 Kommunik. & Kultur 1 Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk Økonomistyring

33 Eksamen Alle elevene i Vg2 skal opp til 1 eksamen våren 2015, enten skriftlig eller muntlig Aktuelle eksamensfag: Skriftlig: Matematikk 2P/S1/R1 Fremmedspråk nivå 1 og Nivå 2 (men ikke 1+2) Internasjonal engelsk Økonomistyring Muntlig: Alle fag unntatt norsk, historie, kroppsøving, fremmedspråk 1+2

34 Eksamen Elevene får beskjed om skriftlig eksamen fredag 13. mai kl Skriftlig eksamen er fra 20. mai til 1. juni. Elever som ikke kommer opp skriftlig, kommer opp muntlig ca. 21. juni Ingen elever må planlegge å reise bort før den 23. juni!

35 Eksamen I perioden 15. mai 2. juni vil vi ha ekstra undervisning i eksamensfagene. I denne perioden vil elevene få fri noen dager for at vi skal få avviklet eksamen. Elevene har flere timer i høsthalvåret for at vi skal kunne gi fri i mai. Ingen må planlegge reiser i perioden 20. mai 23. juni!

36 Eksamen Det er mulig å melde seg opp til eksamen som privatist (forbedre) for fag tatt i Vg1. Oppmeldingen skjer gjennom koster 2000 kr per eksamen. Oppmeldingsfristen for høsten er 15. september.

37 Karakterene skal måle elevens kompetanse ikke hukommelse På eksamen er alle hjelpemidler tillatt Det er ikke nok å pugge elevene må vise forståelse Karakterene 4, 5 og 6 forutsetter at elevene har evnen til å vurdere og drøfte et problem se det fra ulike sider og sette sammen ulike kompetanser Likevel er det viktig at mye sitter alt kan ikke slås opp i løpet av 5 timer Skriving er en viktig ferdighet. Alle skolens lærere har fått opplæring i skriving og vier opptatt av "skriving i alle fag".

38 Revy Vi skal ha revy på Kongshavn i år også! Revyen spilles i begynnelsen av januar Revyen tar mye tid for den enkelte, men gir også en opplevelse og mye læring som eleven ellers ikke ville fått. Vi forutsetter at elevene følger vanlig undervisning mens revyen spilles unntak Revyfester og revyturer ligger utenfor skolens kontroll, men vi har dialog med revysjefene om revyfestene

39 Litt ekstra arbeid kan være godt betalt Hvis en elev jobber en drøy time ekstra per dag med skole 200 timer i løpet av et år, og derfor kommer inn på et studium direkte, kan timelønnen fort bli kr Eleven kommer inn to år før alle andre som ikke klarte det Tjener ekstra på de to første årene i arbeidslivet mens de andre fortsatt studerer : 200 = 5 000

40 Trafikken er en stor utfordring for oss Foresatte som kjører elever til skolen må unngå å stoppe i gangfeltet. Kjør heller over til oppkjørselen til skolen og slipp av elever der.

41 Et flott skolebygg vi skal ta godt vare på! Vi følger nøye opp at inventar og bygning ikke blir ødelagt elever som ødelegger, må erstatte. Alle elever har mulighet for å få sitt eget elevskap Skolen har ikke ansvar for tyverier fra skapene Skolen er åpen for elevene mandag torsdag kl Treningsrommene er åpne for elevene om ettermiddagen etter høstferien.

42 Kroppsøving en liten utfordring Skolen benytter Ekeberghallen til kroppsøving. Vi har to treningsrom i underetasjen og uteområdene i tillegg til Ekeberghallen. Noen klasser i Vg2 har Ekeberghallen i høsthalvåret, andre i vårhalvåret. Noen klasser har tilgang til hall hele året. Det er derfor forskjellig timeplan høst og vår Timeplan for våren kommer senest i oktober

43 Alle elever har fått en ELEVBOK Her finnes mye viktig informasjon En elektronisk utgave ligger på hjemmesiden vår Let gjerne i Elevboka hvis du har spørsmål!

44 Neste møte for foresatte Tirsdag 3. november Felles samling her i auditoriet Klassevise møter med kontaktlærer Mulighet for kort samtaler med faglærere

45 Språkreiser Skolen arrangerer språkreiser i desember 2015 (uke 49) til Spania, Frankrike og Tyskland. Reisen må finansieres av elever og foresatte ved dugnader og innsamlinger. Vi er avhengige av foresatte tar seg av innsamling av penger, organisering av dugnader etc. og bestilling av flybilletter. Egne møter for følgende språk når dette møtet er slutt: Rom 201: fransk Rom 202: spansk nivå II Usikkert om det blir språktur til tysk nivå I og II og spansk nivå I. Dere får tilbakemelding etter hvert

46 Respekterende Vi skal skape Oslos beste skole! Åpen Involvert & Engasjert Ambisiøs Trygg Involverende Trivelig

47 Takk for frammøtet!

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1. 27. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1. 27. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1 27. august 2015 Program for kvelden 1800 ca. 1900 Felles informasjon i store auditorium Ca. 1900: Kort møte med kontaktlærerne Kort omvisning

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Oslo Handelsgymnasium

Oslo Handelsgymnasium Oslo Handelsgymnasium Navn: Adresse: Telefon: Kontaktlærer Kontaktlærers telefon og mailadresse: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Litt om skolen vår 4 Hilsen fra rektor 5 OHG-Info 7 Ansatte ved Oslo Handelsgymnasium

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Informasjonsmøte Torsdag, 22. august 2013

Informasjonsmøte Torsdag, 22. august 2013 Informasjonsmøte Torsdag, 22. august 2013 Program Skolestart Informasjon om SSP på Valler vgs Nye utfordringer innen IT/IKT Valg som elevene må ta på høsten/vinteren 2013/2014 Skolearena og Itslearning

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt!...3 Skolens råd og utvalg...3 Skolens pedagogiske ledelse...5 Skolens lærere...7 Kontoravdelingen...15 IKT-tjenesten...15 Driftsavdelingen...16

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 SPRÅKFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 REALFAG GREÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7%

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% BKS Snitt alle VO-skular Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% Kjønn Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% Alder Under 25 år 20,8% 12,4% 25-34 år 55,7% 42,7% 35-44 år 18,8% 28,4% 45-54 år 3,4% 14,5% 55 år

Detaljer

PORSGRUNN videregående

PORSGRUNN videregående PORSGRUNN videregående SKOLE Elevhåndbok 09-10 www.porsgrunn.vgs.no Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Innhold. Skolens ledelse 4 Hilsen fra rektor 6 Undervisningstilbud 10 St.Olav fra A til Å 14

Innhold. Skolens ledelse 4 Hilsen fra rektor 6 Undervisningstilbud 10 St.Olav fra A til Å 14 Kunnskap er kjernen Innhold Skolens ledelse 4 Hilsen fra rektor 6 Undervisningstilbud 10 St.Olav fra A til Å 14 2 SKOLENS LEDELSE Rektor Tormod Korpås Assisterende rektor Astrid Lunåshaug Utdanningsleder

Detaljer

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere 2015-2016 8 Skolens satsningsområder

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER Rektor Assisterende rektor Akademiet Bergen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Vi vil være skolen for deg som vil litt mer. Dette

Detaljer