Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg3 25. august august 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg3 25. august 2015. 25. august 2015"

Transkript

1 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg3 25. august august 2015

2 Hva skal vi ta opp i kveld? Presentere skolens ledelse og rådgivere Resultater våren 2015 Utfordringer skoleåret 2015/2016 Eksamen og vitnemål Nye regler for fravær Nytt IKT-system i Osloskolen

3 Rektor Jan Ljøner Skolens ledelse Assisterende rektor Sidsel Holm Bye Avdelingsleder for økonomiske fag og kroppsøving Ansvarlig for elevtjenestene Trinnansvarlig for Vg2 Skolens SIKT-koordinator med ansvar for innføring av nytt datasystem Avdelingsleder Nathalie Wedøe Trinnansvarlig for Vg3 Avdelingsleder for fremmedspråk og samfunnsfag Studieleder Roar Aunvold Ansvarlig for fagvalg, eksamen og vitnemål

4 Skolens ledelse Avdelingsleder Trond Rogne Leder for realfag Ansvarlig for skolebygningen Avdelingsleder Kristin Lindaas Trinnansvarlig for Vg1 Avdelingsleder for norsk, historie og religion

5 Torill Dahl Linnsund Skolens rådgivere Klasse 3A, 3B, 3C Jon Lie Klasse 3D, 3E, 3F, 3G

6 Skolens IKT-team IKT-ansvarlig Kim Koffeld IKT-konsulent Michael André Aase

7 Film om Skoleplattform Oslo 7

8 Skoleplattform Oslo- Nordens største IKT-prosjekt 175 skoler elever og lærlinger pc'er ansatte Flere hundre tusen foresatte 8

9 Hvorfor nye digitale løsninger? Tjenester skreddersydd for skolehverdagen Avtaler opphører, behov for oppgradering Ny digital hverdag: Skoleplattform Oslo er alltid tilgjengelig så lenge man har tilgang til internett! 9

10 Hva betyr dette for foresatte? Enklere oversikt over skolens aktiviteter på skolens nettsider Pålogging til portalen via skolens nettside, god oversikt over relevant informasjon for barnet/barna God oversikt over undervisningsplaner, innleveringer, vurderinger, fraværsoversikt med mer 10

11 Alltid tilgjengelig fra PC, nettbrett og mobil 11

12 Hva betyr dette for lærere og elever? Mye nytt å forholde seg til Bruke tid på rydde, slette og flytte filer fra gamle til nye systemer Fylle nye tjenester med innhold (f.eks itslearning) Etablere nye rutiner for samhandling og kommunikasjon Mer fleksible systemer, enklere arbeidshverdag Skal ikke påvirke eksamen og andre prøver 12

13 Forsinket tilgang for foresatte Ingen tilgang ennå på grunn av tekniske forsinkelser i siden for foresatte Forventet tilgang for foresatte medio september Foresatte kan logge seg på med MinID eller BankID Foresatte vil da få oversikt over barnas fag og fravær Skolene kan velge å legge ut informasjon til foresatte i portalen Skolen informerer på sin nettside når pålogging for foresatte er tilgjengelig 13

14 Resultater våren % av kullet fullførte og bestod alle fag Fag som ikke ble fullført og bestått: Historie 8 elever fikk IV Kroppsøving 11 elever fikk IV Norsk muntlig 8 elever fikk IV Med ståkarakter i disse fagene for disse elevene, ville ca. 95 % av elevene ha fullført og bestått.

15 Resultater våren 2015 Fag Gjennomsnitt Antall 1-en Antall Eksamensresultat Vg2 3,09 3, (16,9%) (6,4%) Standpunktkarakterer Vg2 3,37 3, Antall Ikke vurdert Vg

16 Eksamen i norsk hovedmål hele Norge

17 Vg3 Studiespesialisering Karaktersnitt Vg2 2015

18 Årets utfordringer Neste års resultater En fin elevflokk som stort sett oppfører seg meget bra og som får gode resultater Den største utfordringen vår mht. atferd er fusk Kan føre til at eleven ikke får karakter i faget Fører normalt til nedsatt karakter i atferd (oppførsel) husk at ordens- og atferdskarakteren aldri kan forbedres etter at vitnemålet er skrevet. Fravær har vært et mindre problem i dette kullet enn i tidligere kull vi håper det fortsetter slik!

19 Når eleven fyller 18 år: Skolen har taushetsplikt overfor foresatte Skolen kan gi opplysninger som er allment kjent kan opplyse om eleven er på skolen eller ikke kan ikke gi opplysninger om elevens generelle fravær kan gi opplysning om eksamensfag og datoer kan ikke gi opplysning om karakterer

20 Faresignaler Eleven forteller lite om hva som skjer på skolen eller kan ikke svare hvis foresatte spør Eleven sperrer foresattes adgang til Fronter Skolen ringer til eleven på hjemmetelefonen Normalt ringer vi ikke elever som er på skolen, og vi prøver alltid først mobiltelefonen Det kommer brev til eleven fra skolen Det er sjelden eller aldri grunn for oss til å sende brev i posten hvis eleven er på skolen

21 Hva kan foresatte gjøre når man får mistanke om høyt fravær? Vis interesse for elevens skolegang spør! Ta en samtale med eleven og be om tillatelse til å ta kontakt med skolen.

22 Ny, utsatt og særskilt eksamen Noen elever har ikke bestått fag fra Vg2. Disse må melde seg opp til ny/særskilt eksamen på skolen før 10. september. For disse elevene er eksamen gratis hvis de har fått karakteren 1-en i faget. Elever som fikk IV i standpunkt eller som ikke møtte til eksamen (uten gyldig grunn) må ta eksamen som privatist. Dette koster kr per eksamen.

23 Privatisteksamen Noen elever har fag fra Vg1 som ikke er bestått og må ta faget/fagene som privatister Å være privatist betyr at man melder seg opp og forbereder seg til eksamen på egen hånd Ved muntlig eksamen blir eleven ikke eksaminert av egen faglærer Fristen for å melde seg til privatisteksamen høsten 2015 er 15. september Oppmelding skjer på

24 Eksamen Alle elevene i Vg3 skal opp til 4 eksamener våren skriftlige 1 muntlig Alle har eksamen i norsk hovedmål skriftlig eller Norsk som andrespråk. Norsk som andrespråk er en eksamen som kan tas av elever som har kort botid i Norge og som har vedtak om særskilt språkopplæring.

25 Eksamen To skriftlige eksamener trekkes blant Elevens programfag, f.eks. Fysikk 2, Samfunnsfaglig engelsk, Økonomi og Ledelse, Informajonsteknologi 2 Norsk sidemål Fremmedspråk for elever som har Nivå En muntlig eksamen trekkes blant alle elevens fag Det er ikke mulig å komme opp til både skriftlig og muntlig eksamen i samme fag unntatt: Norsk Samfunnsfaglig engelsk

26 Eksamen Elevene får beskjed om hvilke fag de skal ha skriftlig eksamen i fredag 13. mai kl Skriftlig eksamen er fra 20. mai til 2. juni. Eksamensplanen er i år veldig tett kan bli tre eksamener på en uke for enkelte elever.

27 Eksamen I perioden 18. mai 2. juni vil all undervisning på skolen være øktundervisning i eksamensfagene. Dette betyr at elevene får noe tid til å lese til eksamen. Muntlig eksamen er ca. 15. juni beskjed om hvilket fag to dager før. Det kan også være elever som har muntlig eksamen så sent som 22. juni. Ingen må planlegge reiser i perioden 20. mai 22. juni!

28 Standpunktkarakterer Elevene får en midtterminvurdering av læreren ca. 15. mars Elevene får en foreløpig standpunktkarakter den 13. mai og har tiden fram til 10. juni for å forbedre denne. Dette gjelder kun elever som har mindre enn 10 % fravær i faget. Hvis eleven ber om en mulighet til å forbedre karakteren, kan dette føre til at karakteren settes opp karakteren blir stående karakteren settes ned Våren 2015 hadde vi ingen klager på standpunktkarakterer det ble gitt ca standpunktkarakterer på Kongshavn.

29 Eksamensresultater Eksamensresultatene kommer ca. 20. juni. Eleven har 10 dagers klagefrist Klager de i løpet av tre dager, kan klagen behandles før fristen for innsending til høyere utdanning Klage på eksamenskarakter kan føre til At karakteren settes opp At karakteren blir stående At karakteren settes ned Klagebehandling er IKKE en ny vurdering, men klagenenda skal vurdere om karakteren som er gitt er ÅPENBART URIMELIG eller ikke.

30 Vitnemål Vitnemålene er klare ca. 27. juni Innsendingsfrist til Samordna Opptak er 1. juli Normalt går det elektronisk vitnemål direkte fra skolen til Samordna Opptak Nasjonal Vitnemålsdatabase (NVB) Det hender at dette elektroniske vitnemålet av en eller annen grunn ikke lastes inn i NVB Det er viktig at eleven sjekker at vitnemålet er lastet inn Hvis ikke, må eleven sende inn en papirkopi

31 Vitnemål Vi sender ikke ut vitnemålene i posten, unntatt hvis eleven selv leverer en frankert konvolutt til oss. Dette skyldes at vårt adresseregister dessverre ikke alltid er oppdatert elevene glemmer å melde flytting. Vitnemål kan da komme bort, og dette er et stort problem. Mange elever glemmer å hente vitnemålet sitt. Skolen stenger ca. 1. juli. Da er det for sent å hente vitnemål. Vi har åpent en dag i juli for å skrive vitnemål som endres etter klage.

32 Førstegangsvitnemål Hvis elevene består alle fag i løpet av tre år i videregående opplæring, får de et førstegangsvitnemål. Førstegangsvitnemålet er spesielt verdifullt pga. opptaksordningen til høyere utdanning.

33 Poeng ved opptak til høyere utdanning Karaktergjennomsnitt x 10 ( For eksempel snitt 4,38) 43,80 Realfagspoeng (0,5 poeng for hvert realfagskurs, 1,0 poeng for fysikk 2 og matematikk R2) Poeng for fremmedspråk Nivå 3 1,0 poeng Poeng for tredje fremmedspråk 0,5 poeng per årskurs Max 4,00 Skolepoeng - FØRSTEGANGSVITNEMÅL 47,80 Tilleggspoeng: Militær-/siviltjeneste, folkehøyskole, høyere utdanning Alderspoeng, 2 per år f.o.m. 20 år max 8 Max 2,00 Max 8,00 Konkurransepoeng 57,80

34 Førstegangsvitnemål Når eleven har eksamen i et fag, er det eksamen som avgjør om eleven står eller stryker i faget. 1 i standpunkt 2 til eksamen: BESTÅTT 6 i standpunkt 1 til eksamen : IKKE BESTÅTT Husk at eksamen BARE måler det eleven får til på eksamensdagen hva eleven har i standpunkt spiller ingen rolle Hvis eleven stryker til eksamen våren 2015, kan eleven ikke få førstegangsvitnemål! Får eleven 1-en i standpunkt i Vg3, og ikke blir trukket ut til eksamen i faget, kan eleven få førstegangsvitnemål ved å bestå særskilt eksamen høsten 2015.

35 Russetid Russetiden påvirker eksamensresultatene Starter ca. 25. april og varer til 17. mai Russetiden og russeaktivitetene er elevenes egne valg skolen legger ikke til rette for en heftig russefeiring Vi ønsker at russetiden skal være en hyggelig tid for alle på skolen både for russen og de andre Normal undervisning i hele russetiden Elever som ikke er i form til å følge undervisningen blir sendt hjem

36 Russetid Vi anbefaler foresatte å være svært tilgjengelige for sine ungdommer i russetiden det kan oppstå behov for å hente dem og gi dem omsorg! Mange ungdommer blir syke av å være ute i regn og kulde Helsesøster informerer og tilbyr meningokokkvaksine elevene betaler selv.

37 Russetid Viktig å gi ungdommen råd om russebusser og konsekvenser av å stå som ansvarlig. Skolen tar opp dette Foresatte bør gjerne følge opp Den som står som eier av en russebuss, påtar seg et stort ansvar. Eier av motorvogn eller den som på eierens vegne har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som han lar bruke motorvognen, fyller vilkårene for å føre den.

38 Standpunkt Hvordan gikk 1det egentlig 2 3til eksamen? Eksamen

39 Standpunkt Hvordan gikk 1det egentlig 2 3til eksamen? Eksamen

40 Revy Vi skal ha revy på Kongshavn i år også! Revyen spilles i begynnelsen av januar. Revyen tar mye tid for den enkelte, men gir også en opplevelse og mye læring som eleven ellers ikke ville fått. Vi forutsetter at elevene følger vanlig undervisning mens revyen spilles unntak i forbindelse med premieren.

41 Trafikken er en stor utfordring for oss Foresatte som kjører elever til skolen, må ikke slippe elevene av ved gangfeltet kjør heller til skolens oppkjørsel

42 Et flott skolebygg vi tar godt vare på! Vi er fornøyd med at elevene har tatt godt vare på skolebygget. Alle elever har mulighet for å få sitt eget elevskap Skolen har ikke ansvar for tyverier fra skapene Skolen er åpen for elevene mandag torsdag kl Treningsrommene er åpne for elevene flere dager i uken etter skoletid.

43 Kroppsøving mange muligheter Skolen benytter nå Ekeberghallen til kroppsøvingsundervisning Det er dessverre ikke kapasitet i hallen til at alle klassene kan være der i alle timene. Noen klasser er i hallen før jul, andre etter jul og noen har hallen hele året. Det er derfor forskjellig timeplan høst og vår Timeplan for våren kommer senest i oktober.

44 Alle elever har fått en ELEVBOK Her finnes mye viktig informasjon En elektronisk utgave ligger på hjemmesiden vår Let gjerne i Elevboka hvis du har spørsmål! Følg også skolens hjemmeside der vi legger ut informasjon om aktiviteter som kommer og som har vært Mer uformell informasjon finner du på skolens facebookside "lik" oss gjerne!

45 Avslutning av skoleåret Avslutningsseremoni tirsdag 21. juni kl i "Gamle Losjen". Foresatte blir invitert. Elevene får sine standpunktkarakterer ca. 10. juni. Klagefristen er 10 dager. Alle klager blir behandlet før sommerferien slik at endringer kommer på vitnemålet dersom elevene klager innen en nærmere angitt frist.

46

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1. 27. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1. 27. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1 27. august 2015 Program for kvelden 1800 ca. 1900 Felles informasjon i store auditorium Ca. 1900: Kort møte med kontaktlærerne Kort omvisning

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt.

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK. Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde

Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK. Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde Kurshåndbok 2015/2016 KURSHÅNDBOK Akademiet Privatistskole Ålesund og Molde 1 INNHOLD Kontaktinformasjon side 3 Åpningstider side 3 I klasserommet side 4 Kollokviegrupper side 4 Hjelpen er nær side 4 Bøker

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Oslo Handelsgymnasium

Oslo Handelsgymnasium Oslo Handelsgymnasium Navn: Adresse: Telefon: Kontaktlærer Kontaktlærers telefon og mailadresse: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Litt om skolen vår 4 Hilsen fra rektor 5 OHG-Info 7 Ansatte ved Oslo Handelsgymnasium

Detaljer