Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg august 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1. 27. august 2015"

Transkript

1 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1 27. august 2015

2 Program for kvelden 1800 ca Felles informasjon i store auditorium Ca. 1900: Kort møte med kontaktlærerne Kort omvisning i skolebygget Slutt ca. kl

3 Kongshavn videregående skole Ca 540 elever på Kongshavn + 23 elever i Berlin = Totalt ca 565 elever Ordinære klasser: 150 elever i Vg1 145 elever i Vg2 180 elever i Vg3 Minoritetspråklige klasser: 23 elever i Vg1 21 elever i Vg2 22 elever i Vg3

4 Kongshavn videregående skole 56 ansatte 48 lærere og skoleledere 3 kontoransatte 2 renholdere 1 bibliotekar 1 IKT-medarbeider 1 vaktmester

5 Rektor Jan Ljøner Skolens ledelse Assisterende rektor Sidsel Holm Bye Trinnleder Vg2 Avdelingsleder for økonomiske fag og kroppsøving Ansvarlig for disiplinærsaker Avdelingsleder Kristin Lindaas Trinnleder Vg1 Avdelingsleder for norsk, historie og religion Studieleder Roar Aunvold Ansvarlig for fagvalg, eksamen og vitnemål

6 Skolens ledelse Avdelingsleder Trond Rogne Avdelingsleder for realfag Ansvarlig for skolebygningen Avdelingsleder Nathalie Wedøe Trinnansvarlig for Vg3 Avdelingsleder for fremmedspråk og samfunnsfag

7 Torill Dahl Linnsund Skolens rådgivere Klasse 1A, 1B, 1C Jon Lie Klasse 1D, 1E, 1F

8 Helsetjenesten Helsesøster er til stede hele dagen: Lik uke: Mandag, Tirsdag og Onsdag Ulik uke: Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Telefon: Ansvarlig helsesøster: Kine Bratbakk Helsesøster (mandager): Julie Frøystad

9 Sammen skal vi skape gode skoleresultater ut fra elevenes forutsetninger skal vi sørge for at elevene våre får en best mulig ungdomstid skal vi utvikle elevene til selvstendige mennesker som er i stand til å gjøre gode valg

10 Resultater våren 2015 Fullført og bestått Bestått Vg3 73,9% 77,4% 75,8% 69,4 % 61,3 % Vg2 83,8% 76,4% 79,3 % 83,9 % 74,6 % Vg1 95,4% 94,6% 74,1 % 91,7 % 85,2 % Vg1 Min.språk 95,8% 82,6% 86,4 % 52,4 % - Totalt 84,5% 83,9% 76,9% 80,1 % 72,8 %

11 5 i matematikk fra 10. kl

12 4 i matematikk fra 10. kl

13 5-er i norsk skriftlig fra 10.kl

14 4-er i norsk skriftlig i 10.kl

15 Eksamen i norsk hovedmål Vg3 hele Norge

16 Hvordan kan vi hjelpe elevene? Det viktigste er å hjelpe elevene med å organisere tiden sin, slik at det blir tid til å gjøre lekser. Ikke alle elever er like flinke til å planlegge over tid. Mange oppgaver får elevene 1-2 uker å arbeide med, mange utsetter til siste dag. Lekser skal gjøres for å lære noe, som regel å få en bedre innlæring av noe som allerede er gjennomgått. Det er viktig at elevene og vi har fokus på læring. Det er liten vits å gjøre lekser hvis de bare gjøres for å gjøres. Hjelp gjerne elevene med leksene, men ikke gjør leksene for dem. Elever lærer lite av at vi skriver for dem!

17 Våre elever har gode forutsetninger for å gjøre det bra i videregående opplæring! Likevel vil noen møte problemer på veien: Noen vil slite med enkeltfag selv om de generelt gjør det bra. Personlige problemer kan påvirke skolearbeidet Presset om å lykkes på mange områder samtidig kan bli for stort

18 Det er viktig at elevene har et sosialt liv ved siden av skolen Sørg for at elevene setter av tid til fritidsaktiviteter og venner Følg litt med på hvem din sønn/datter er sammen med. Det kan være lurt å åpne hjemmet for ungdommene Vær tilgjengelig for dine barn både når de er hjemme og ute Respekter ungdommens behov for privatliv tillit er noe av det viktigste vi kan gi våre ungdommer

19 Et år i utlandet Elevene kan delta på opplegg organisert av skoler i Oslo: Vg2 i Berlin (Kongshavn vgs) Vg2 i Cambridge (Ulsrud vgs) Vg2 i Bournemouth (Stovner vgs) Vg2 Euroklasse ½ år i Bath (Oslo Handelsgymnasium) Vg2 i Durham (Elvebakken) Mer informasjon den 29. oktober De kan også reise på utveksling "alene" med en godkjent organisasjon

20 Ved skolestart Klasse 1E klasse for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge 24 elever 15 jenter 9 gutter 13 ulike morsmål har flere timer norsk enn de andre klassene på skolen er sammen med de andre klassene i matematikk og fremmedspråk

21 Ved skolestart Klasse 1A-1D og 1F: Hadde vi 169 elever på våre inntakslister 104 gutter 65 jenter 93 hadde Kongshavn som første skoleønske 42 hadde Kongshavn som andre skoleønske 34 hadde Kongshavn som tredje, fjerde eller femte skoleønske

22 152 elever 83 gutter 69 jenter Per i dag

23 Hvor gikk de 169 elevene i fjor? Nordseter 41 Hauketo 18 Brannfjell 17 Kastellet 12 Bjørnholt 9 Skøyenåsen 8 Abildsø 7 Apalløkka, Jordal 6 Lofsrud, Holmlia 5 Andre 35

24 Sammensetning av klasser Vi legger vekt på at elevene skal oppleve videregående skole som et nytt miljø, samtidig som de forhåpentlig treffer noen kjente. Vi ønsker en jevn fordeling av gutter og jenter i de enkelte klassene. Vi sprer elevene fra de største avgiverskolene på flere klasser. Klasse 1F har ikke mulighet for matematikk 1P.

25 Ønsker om klassebytte Vi behandler i utgangspunktet alle ønsker om klassebytte under ett etter 1. september og gjennomfører eventuelle bytter første uken i september. I utgangspunktet ønsker vi færrest mulig klassebytter. All erfaring viser at elevene etter hvert trives i den klassen de går i, men hver sak behandles individuelt, samtidig som helheten ved skolen ivaretas. Å flytte en elev fra en klasse til en annen, kan føre til at andre elever også ønsker å bytte. Å bytte fra klasse 1F forutsetter at det er andre elever som ønsker å bytte til denne klassen.

26 Elevboka Alle elevene har fått en elevbok med mye nyttig informasjon og gode råd i en hektisk elevhverdag. Alle foresatte kan få med en elevbok i kveld. Se gjerne i elevboka om du kan finne svaret på det du lurer på!

27 Film om Skoleplattform Oslo 27

28 Skoleplattform Oslo- Nordens største 175 skoler IKT-prosjekt elever og lærlinger pc-er ansatte Flere hundre tusen foresatte 28

29 Hvorfor nye digitale løsninger? Tjenester mer skreddersydd for skolehverdagen Ny digital hverdag: Skoleplattform Oslo er alltid tilgjengelig så lenge man har tilgang til internett! Tidligere avtaler måtte fornyes 29

30 Alltid tilgjengelig fra PC, nettbrett og mobil 30

31 Hva betyr dette for lærere og elever? Mye nytt å forholde seg til Bruke tid på rydde, slette og flytte filer fra gamle til nye systemer Fylle nye tjenester med innhold (f.eks. itslearning) Etablere nye rutiner for samhandling og kommunikasjon Enklere arbeidshverdag 31

32 Hva betyr dette for foresatte? Enklere oversikt over skolens aktiviteter på skolens nettsider Pålogging til portalen via skolens nettside, god oversikt over relevant informasjon for barnet/barna God oversikt over undervisningsplaner, innleveringer, vurderinger, fraværsoversikt med mer Stort fremskritt i forhold til Fronter 32

33 Forsinket tilgang for foresatte Ingen tilgang ennå på grunn av tekniske forsinkelser i siden for foresatte Forventet tilgang for foresatte medio september Foresatte kan logge seg på med MinID eller BankID Foresatte vil da få oversikt over barnas fag og fravær Skolene kan velge å legge ut informasjon til foresatte i portalen Vi sender viktige beskjeder med "ranselpost" Vi legger ut informasjon på skolens hjemmeside Skolens facebookside brukes til mer uformell informasjon "lik" oss gjerne. 33

34 Kommunikasjon via skolesms Man kan kontakter kontaktlærer på på følgende måte via mobil Send til nr : kvgmellomromklassemellomrombeskjed Informer hvem du er. Klassene er 1sta, 1stb, etc 34

35 Fravær Skole-SMS: Kodeord: KVG mellomrom og klasse eventuelt initialene til læreren, f. eks. KVG 1STA eller KVG LIKR. Oversikt over navnene til alle lærerne finner dere på i Elevboka. Initialene dere skal bruke i fraværsmeldingene er de to første bokstavene i etternavnet og de to første i fornavnet. Husk å skrive navnet på eleven i meldingen.

36 Hvis du/dere vil ha mer informasjon Kontaktlærer er den naturlige samtalepartner på telefon eller e-post. Faglige spørsmål er det naturlig å ta opp med faglærer, evt. med fagansvarlig avdelingsleder. Alle foresatte får i dag elevenes timeplan her finner dere en lærerkode på hvert fag. Kodene er forklart på baksiden av timeplanarket. Får dere ikke svar av kontaktlærer/faglærer, eller ønsker å snakke med skolens ledelse, kontakter dere trinnleder Kristin Lindaas. Rådgiverne kan også kontaktes direkte av foresatte.

37 Fravær Skolen hadde i fjor ikke noe stort fraværsproblem i Vg1, men enkelte elever hadde høyt fravær. Alt fravær må meldes til kontaktlærer på SMS eller e-post. Fraværet må begrunnes Meldingen må sendes senest fredag i uken eleven har vært borte. Vi skiller mellom: L = legitimert fravær, dvs. at eleven har sendt melding til rett tid. U = Udokumentert fravær melding ikke levert til rett tid Mye udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden.

38 Fravær Etter jul i Vg2 sender elevene selv sine meldinger uansett om de er myndige eller ikke. Elever som har høyt fravær, følges opp av kontaktlærer, rådgiver og trinnleder. Fraværet for hvert år kommer på vitnemålet.

39 Fravær Foresatte vil få melding på SMS en gang per uke dersom eleven har fravær som ikke er legitimert av foresatte.

40 Fravær Fravær som ikke skal føres på vitnemålet (inntil 10 dager per skoleår) føres med D = Dokumentert R = Religiøs Høytidsdag E = Legemeldt fravær benyttes for alle dager eleven har levert legemelding for, men her kan fraværet bare trekkes fra fra og med fjerde dag av hvert sykefravær. Dette er forklart på side 27 i elevboka.

41 Fravær Stort fravær uansett årsak - kan føre til at eleven ikke får karakterer det har store konsekvenser: Elever som risikerer å ikke få plass neste skoleår Eleven må ta faget som privatist Hvis faget ikke er bestått som privatist innen Vg3 er avsluttet, får eleven ikke vitnemål.

42 Hva har skjedd allerede? Gjennomført kartleggingsprøver i regning Resultatene analyseres og følges opp Gjennomført valg av matematikk-kurs 1T teoretisk matematikk 1P praktisk matematikk mulig å bytte senere lettere å bytte fra 1T til 1P enn motsatt vei Gjennomført valg av fremmedspråk Læringsstøttende prøve i lesing avholdes i løpet av de neste par ukene

43 Hva har skjedd allerede? Hva skjer videre? Elevene har fått låne lærebøker Utlån av PC skjer i disse dager Elevene betaler kr 967 i leie per år Elevene kan beholde PC-en når de har betalt leie i 3 år Elevene må betale for skader på PC-ene. Minner om erstatningsansvar både for lærebøker og PC også når disse oppbevares i låst elevskap.

44 Hva har skjedd allerede? Fadderuke med vekt på å bli kjent med hverandre

45 Hva skjer videre? Aktiviteter for å skape et godt klasse- og skolemiljø Aktivitetsdag for hele skolen (torsdag 17. september) Dignity Day (15. oktober) Revy Revyen er elevenes eget prosjekt med noe hjelp av skolen Revyfestene er helt og fullt elevenes eget opplegg, men skolen har dialog med revystyret om festene Avslutte tidligere for elever i Vg1 Ingen alkoholservering

46 Hva skjer videre? Skikurs i Trysil 3 dager i februar Skolen betaler reise, overnatting, skikurs Elevene søker om å få være med lavt fravær lite forsentkomming kan være borte fra skolen uten store konsekvenser

47 Mulig utveksling med skole i Italia i Vg1 Hvor: Crema i Nord-Italia Når: I løpet av våren 2016 Hvem: En gruppe på cirka 25 elever på tvers av klassene kan få delta Hvordan: Privat innkvartering alle som deltar får også besøk av en italiener hjemme hos seg Alle vil få et skriv med nærmere informasjon om turen

48 Det 3-årige løpet Vg1 Vg2 Vg3 Obligatoriske fellesfag Elevene er i grupper i matematikk og fremmedspråk Programfag som elevene velger Programfag som elevene velger Programfag Fremmedspråk (I+II) Obligatoriske fellesfag Obligatoriske fellesfag

49 Norsk 4 timer/uke Fag i Vg1 Ingen eksamen i år Engelsk 5 t/u Kan komme opp til eksamen vår 2016 Matematikk T eller P 5 t/u Kan komme opp til eksamen vår 2016 Naturfag 5 t/u Kan komme opp til eksamen vår 2016 Samfunnsfag 3 t/u Kan komme opp til eksamen vår 2016 Geografi 2 t/u Kan komme opp til eksamen vår 2016 Kroppsøving 2 t/u Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) 4 t/u Morsmål Ingen eksamen Ingen eksamen i år Kan ta eksamen hvis eleven ønsker det elevene får informasjon

50 Matematikkurs Elevene må ha matematikk i 2 år kan ha det i 3 år hvis de velger det 1 år: Matematikk 1T teoretisk Matematikk 1P praktisk 2. år: Matematikk 2P (etter 1P eller 1T) Matematikk S1 (etter 1P eller 1T) Matematikk R1 (etter 1T)

51 Matematikkurs Det er viktig at elevene velger matematikkurs ut fra sine forutsetninger. Merk at det er mulig å velge S1 + S2 også når man har hatt 1P. Enkelte studier krever at man har R1 eller S1 + S2.

52 Krav til karakterer fra Vg1 Programfag Vg2 Fysikk Kjemi Matematikk R1 Matematikk S1 Biologi Informasjonsteknologi Krav på Kongshavn fra Vg1 2 i matematikk 1T eller 4 i matematikk 1P 3 i naturfag 2 i matematikk 1T eller 4 i matematikk 1P 3 i naturfag 3 i matematikk 1T 2 i matematikk i 1T eller 4 i matematikk 1P 3 i naturfag 2 i matematikk 1T eller 3 i matematikk 1P

53 Karakterforsøk i norsk Sammen med en del andre skoler i Oslo og resten av landet deltar Kongshavn vgs i et karakterforsøk med en felles karakter i norsk i Vg1 og Vg2. I Vg3 går en tilbake til tre ulike karakterer i faget Norsk hovedmål Norsk sidemål Norsk muntlig Dette forsøket gjør det mulig for oss å organisere undervisningen annerledes. Vi mener at vi gjennom forsøket får drevet en mer systematisk skriveopplæring. Vurderingene på de enkelte vurderingssituasjonene vil vise hvordan eleven ligger an i de ulike disiplinene. Det er bare halvårsvurderingen som er en felles karakter. Elevene kan reservere seg mot deltagelse disse elevene vil da få tre separate karakterer.

54 Trafikken er en stor utfordring for oss Farlige situasjoner i gangfeltet Syklister som ikke stopper Biler som stopper foran gangfeltet for å slippe av elever Kjør ned Karlsborgveien eller til skolens oppkjørsel og slipp av elevene der! Elevene er stort sett flinke til å vente til trikken har kjørt!

55 Et flott skolebygg vi tar godt vare på! Vi følger nøye opp at inventar og bygning ikke blir ødelagt elevene er flinke til å ta vare på det flotte bygget vårt. Alle elever har mulighet for å få sitt eget elevskap Skolen har ikke ansvar for tyverier fra skapene Verdisaker må ikke oppbevares over natten dette gjelder også PC. Skolen er åpen for elevene mandag torsdag kl

56 Kroppsøving Skolen benytter Ekeberghallen til kroppsøving. Vi har to treningsrom i underetasjen og uteområdene og vi kan benytte i tillegg til Ekeberghallen. Det er ikke plass til alle klassene i Ekeberghallen hele året. Noen få klasser har hallen bare om høsten eller bare om våren. De fleste klassene har tilgang til hallen hele året og veksler mellom å ha kroppsøvingsundervisning her på skolen og i hallen. Det er derfor forskjellig timeplan høst og vår Timeplan for våren kommer senest i oktober.

57 Respekterende Vi skal skape Oslos beste skole! Åpen Involvert & Engasjert Ambisiøs Involverende Trygg Trivelig

58 Vi fortsetter med Klassevise møter, minutter med kontaktlærerne Kort omvisning i bygget 1STA rom 202 1STB rom 203 1STC rom 204 1STD rom 205 1STE rom 201 1STF rom 206

59 Takk for frammøtet! Neste møte for foresatte er onsdag 28. oktober Fellesmøte i store auditorium med hovedvekt på valg av programfag Klassevise møter med kontaktlærerne Mulighet for korte samtaler med faglærerne

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Informasjonsmøte Torsdag, 22. august 2013

Informasjonsmøte Torsdag, 22. august 2013 Informasjonsmøte Torsdag, 22. august 2013 Program Skolestart Informasjon om SSP på Valler vgs Nye utfordringer innen IT/IKT Valg som elevene må ta på høsten/vinteren 2013/2014 Skolearena og Itslearning

Detaljer

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER Rektor Assisterende rektor Akademiet Bergen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Vi vil være skolen for deg som vil litt mer. Dette

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Høy partyfaktor på årets juleball

Høy partyfaktor på årets juleball I dette nummeret finner du blant annet Sal og scene 2 Høy partyfaktor på årets juleball Klassequiz i radio 2 Også i år arrangerte elevrådet et flott juleball for elevene. Omtrent 220 deltok, og det var

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

- Hellerudkatalogen 2015-2016. Ulike utgangspunkt like muligheter. Hellerud videregående skole. Oslo

- Hellerudkatalogen 2015-2016. Ulike utgangspunkt like muligheter. Hellerud videregående skole. Oslo - Hellerudkatalogen 2015-2016 Ulike utgangspunkt like muligheter Hellerud videregående skole Oslo side 1 Hellerudkatalogen 2015 2016 INNHOLD Hilsen fra rektor 3 Skolens opplæringstilbud 4 Ansatte ledelsen

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6 Elevhåndbok 2014/15 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5 Ved begynnelsen av skoleåret! 5 Litt om Strand vgs 5 Vår visjon 6 Våre mål og satsingsområder 6 Klasseledelse

Detaljer

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole Skolehåndbok Akademiet videregående skole 2012/2013 SKOLENS REGELVERK SKOLEMILJØ FAGLIG INFO GENERELL INFO INNHOLD VISJON s. 4 SKOLERUTE s. 5 TIMEOPPSETT s. 6 LÆRINGSPLAKATEN s. 7 LÆREMIDLER s. 8 SKOLESKYSS

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere 2015-2016 8 Skolens satsningsområder

Detaljer

Trondheim Katedralskole. Skoleåret 14 15

Trondheim Katedralskole. Skoleåret 14 15 Trondheim Katedralskole Skoleåret 14 15 INNHOLD REKTORS HILSEN...3 SKOLESTART...4 KJEKT Å VITE...5-6 KATTA FRA A til Å...7-8 OPPLEV MAGIEN...9-10 ELEVRÅDET...11 LÆRING OG VURDERING...12 SKOLEMILJØET...13

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Innhold. Skolens ledelse 4 Hilsen fra rektor 6 Undervisningstilbud 10 St.Olav fra A til Å 14

Innhold. Skolens ledelse 4 Hilsen fra rektor 6 Undervisningstilbud 10 St.Olav fra A til Å 14 Kunnskap er kjernen Innhold Skolens ledelse 4 Hilsen fra rektor 6 Undervisningstilbud 10 St.Olav fra A til Å 14 2 SKOLENS LEDELSE Rektor Tormod Korpås Assisterende rektor Astrid Lunåshaug Utdanningsleder

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer