BYGDEARKIVET. STIKKORDREGISTER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGDEARKIVET. STIKKORDREGISTER:"

Transkript

1 BYGDEARKIVET. STIKKORDREGISTER: Foruten oppslag på den enkelte forening, person m.v. også en del oppslag på emne. Der arkivsamlingen har navn etter avdød eller levende person, kan ikke innholdet knyttes naturlig til en forening eller institusjon/bedrift. En egen registratur gir mer detaljert innhold i hver enkelt samling. Arkivet inneholder pr samlinger (to nummer er ikke i bruk). Registraturen er tilgjengelig, mens bruk av selve arkivmaterialet må avtales med den enkelte arkiveier. Aldersboliglag - Løten - Aldersboliglag 102 Arbeiderforeningen (Arbeiderspareforeningen) 34 Arbeiderforeninger - Løtenarbeiderforening 78 a) Arbeiderlag - Løiten arbeideracademi 37 Arbeiderlag - Løten arbeiderparti 78 Arbeiderlag - Løten nordre arbeiderlag 77 Arbeiderlag - Løten skogbygds arbeiderforening 87 Arbeiderlag - Løten østre arbeiderlag 55 Arbeidersamfunn - Ådalsbruk arbeidersamfunn 73 Arbeiderungdomslag - Løten A.U.L. 94 Arbeiderungdomslag - Nordbygda AUL 77 a) Arbeidsnevnden OFFENTLIG 64 Avholdsforeninger - "Staa fast" 16 Ballselskap - Løten Ballselskap 95 Barnehjem - Løten barnehjem 85 Berget, Ragnhild - Minneoppgaven for eldre 58 Besshøi 82 Besshøi - Postkontor 76 Bonde- og småbrukerlag - Løten bonde- og småbrukerlag 33 Bondekvinnelag - Løten bondekvinnelag 71 Brenneriroa og omegn vel 134 Brovold driftskredittlag 88 Brovold råneholdsforening 25 Brovold skolekrets OFFENTLIG 8 Bygdeboknemnda, Løten bygdebok, 4. bind 129 Bygdeungdomslag - Løten bygdeungdomslag 26 Bygningsarbeiderforening - Løten bygningsarb.for. utgått Centrum A.U.L. 78 b) Driftskredittlag - Brovold driftskredittlag 88 EM orientering 21 Engelaugsmoen, Erling 75 Engelaugsmoen, Jørgen 51 Engeloug, Jørgen 97 Engemoen, Karl - Minneoppgaven for eldre 58

2 Fagforeninger - Løten faglige fellesutvalg 110 Fiddans dødsbo 19 Fjøsregnskapslag - Løten vestre kontrollforening 99 Folkehjelpa - Norsk folkehjelp, Løten lag 17 Foreldreråd - Løken skole 8 Forsikring - Storebrann 32 Forsvaret - Militærrulle OFFENTLIG 12 Framlag - Nordbygda framlag 93 De gamles hjem 65 Gardsarkiv - Trætteberg 111 Granli, Margit - Minneoppgaven for eldre 58 Gris - Brovold råneholdsforening 25 Grundlovsforening - Løiten Grundlovsforening 91 Grunneierlag - Løten grunneierlag 91 Hagebruk - Løten hagebruksforening 86 Hamar og Hedemarken turistforening - Løten krets 96 Hamar Stiftstidende 11 Hansen, Jens 43 Historielag - Løten historielag 7 Hjemmestyrkene i Løten (Løten Heimevern) 36 Husflidsskolen OFFENTLIG 8 Høns - Løten egglag 49 Idrett - EM orientering 21 Idrettslag - Løten idrettslag 83 Idrettslag - Nordbygda idrettslag 9 Ilseng skolekrets OFFENTLIG 8 Imsdalen, Solveig 123 Industrimuseum - Ådalsbruk industrimuseum 69 Jakt - Morten bjørnejeger 39 Jønsrud skolekrets OFFENTLIG 8 Jønsrud sykepleieforening 119 Kameratklubben. Kameratfesten 132 Kino - Ådalsbruk kino 73 Kirken - Løten kirke OFFENTLIG 2 Kirken - Løten kirketilsyn/løten menighetsråd 3 Kleggen 35 Klevbakken vandforsyning 14 Klevfos 57 Klevfos og Aadals Brug læsekreds 47 Klokkeren i Løten OFFENTLIG 1 Knutsen, Marie Stensåsen -Minneoppgaven for eldre 58 Korntørkelaget, Hørsand 81 Kristiansen, Lars 67 Kvernmo, Asbjørn 133 Kveseth, Kåre. Se Bygdeboknemnda, 129 Kvernhaugen 44 Kvæstad skolekrets OFFENTLIG 8 Landhandleri - Torps landhandleri, Hørsand (Sandlund) 89 Landheim, Signe - Minneoppgaven for eldre 58 Langvæg skolekrets OFFENTLIG 8

3 Larsen, Dyre 28 Lautin 47 Lesesirkler - Klevfos og Aadals Brug læsekreds 47 Ligningsvesen - Løten ligningskontor utgått 54 Lund sjømannsmisjon 10 Lund skolekrets OFFENTLIG 8 Løiten arbeideracademi 37 Løiten Ballselskap 95 Løiten Brenderi 137 Løiten Børnehjem 85 Løiten fotballag (Njaal) 116 Løiten frørenseri 27 Løiten Grundlovsforening 91 Løiten Handelsforening 117 Løiten høire og Løiten frisinnede venstres fellesorganisasjon for veldedighetsarbeide 6 Løiten idrettslag se Løten idrettslag Løiten jeger- og fiskerforeining 125 Løiten musikforening 30 Løiten samtaleforening for yngre mænd 13 Løiten sangforening 61 Løiten skiløperforening se Løten idrettslag Løiten Skog & Jordarbeiderforening 105 Løiten skytterlag 31 Løiten sparebank 121 Løiten telefonforening 92 Løiten tuberkuloseforening 52 Løiten ungdomsforening 26 Løiten diakonisseforening 4 Løiten Vel 46 Løitens 4de Omgangsskoledistrict OFFENTLIG 8 Løitens Lilje 127 Løitens riksmaalsforening 5 Løken skolekrets OFFENTLIG 8 Løken sykepleieforening 15 Løten aldersboliglag 102 Løten Arbeiderforening 78 a) Løten arbeiderparti 78 Løten AUF 115 Løten A.U.L. 94 Løten barnehjem 85 Løten bonde og småbrukerlag 33 Løten bondekvinnelag 71 Løten bondeparti 100 Løten bygdeungdomslag 26 Løten bygningsarbeiderforening utgått Løten egglag 49 Løten faglige bygdesammenslutning 110 Løten faglige fellesutvalg 110 Løten folkeakademi 135

4 Løten Framhaldsskole 118 Løten Framlag 120 Løten gamlehjem 65 Løten Griniforening 63 Løten grunneierlag 91 Løten hagebruksforening 86 Løten handel og kontor 106 Løten havnestyre 33 Løten hesteavlslag 130 Løten historielag 7 Løten idrettslag 83 Løten kirke OFFENTLIG 2 Løten kirketilsyn/løten menighetsråd OFFENTLIG 3 Løten ligningskontor OFFENTLIG utgått 54 Løten nordre arbeiderlag 77 Løten o-lag 109 Løten orkesterforening 29 Løten pensjonistforening 72 Løten røde kors 18 Løten salongskytterlag 22 Løten sjakk-klubb 20 Løten Skog og land (avd. 510) 105 Løten skogbygds arbeiderforening 87 Løten skolemusikkorps 23 Løten skolestyre OFFENTLIG 8 Løten stasjon 53 Løten sykehjem 52 Løten vel 46 Løten vestre kontrolforening 99 Løten østre arbeiderlag 55 Middelalderbrev 70 Midtbygda arbeiderlag 114 Militærrulle OFFENTLIG 12 Minneoppgaven for eldre 58 Minnesmerke over falne Løtensokninger Misjon - Lund sjømannsmisjon 101 Misjon - Nordbygda sjømannsmisjon 62 Morten bjørnejeger 39 Morthoff, J.B. 131 Musikkforeninger - Løiten musikforening 30 Musikkforeninger - Løten orkesterforening 29 Musikkforeninger - Løten skolemusikkorps 23 Musikkforeninger - Nordbygda skolemusikkorps 80 Musikkforeninger - Nordbygdens musikkforening 107 Myki, lille 84 Nilsen, O. Borgerdådsmedalje m.v. 59 Nilssen, Oskar V. 136 Nordbygda AUL 77 a) Nordbygda framlag 93

5 Nordbygda idrettslag 9 Nordbygda sangforening 79 Nordbygda sjømannsmisjon 62 Nordbygda skolemusikkorps 80 Nordbygda småbrukerlag 33 Nordbygdens musikkforening 107 Norderhaug, Even Pedersen 68 Norsk folkehjelp, Løten lag 17 Nysveen 40 Omgangsskolen OFFENTLIG 8 Oppegård skolekrets OFFENTLIG 8 Orienteringslag - Løten o-lag 109 Oset skolekrets OFFENTLIG 8 Pedersen, Maths. - erindringer 104 Pensjonistforeninger - Løten pensjonistforening 72 Piro 41 Postkontor 76 Riksmålsforening - Løitens riksmaalsforening 5 Ringnes skolekrets OFFENTLIG 8 Ringnes småbrukerlag 33 Rittmester J,B, Morthoff 131 Røde kors - Løten røde kors 18 Samtaleforeninger - Løiten samtaleforening for yngre mænd 13 Samtaleforeninger - Solberg krets samtalelag 35 Sandlund (Torps landhandleri, Hørsand) 89 Sangforeninger - Løiten sangforening 61 Sangforeninger - Nordbygda sangforening 79 Seterveglaget 48 Sjakk - Løten sjakk-klubb 20 Sjømannsmisjon - Lund sjømannsmisjon 101 Sjømannsmisjon - Nordbygda sjømannsmisjon 62 Skolebiblioteket OFFENTLIG 45 Skolekart OFFENTLIG 10 Skolevesenet i Løten OFFENTLIG 8 Skytterlag - Løiten skytterlag 31 Skytterlag - Løten salongskytterlag 22 Småbrukerlag - alle distriktslag arkivert under Løten bonde- og småbrukerlag 33 Småbrukernes treskelag 33 Solbakken skolekrets OFFENTLIG 8 Solberg, Eyolf 74 Solberg, Jørgen (registratur) 98 Solberg krets samtalelag 35 Stange/Romedal/Løitens husflidsskole OFFENTLIG 8 Stiftelsen Mattisrud 122 Storebrand 32 "Staa fast" 16 Svartodden, Gudrun Johanne f. Ingstad - Minneoppgaven for eldre 58

6 Sykepleie - Løitens diakonisseforening 4 Sykepleie - Løken sykepleieforening 15 Synstad, Inga mai mai-komiteen 24 Sæterveien Løvlien Savalseteren 128 Søgaard, Harald 108 Telefonforening - Løiten telefonforening 92 Tomter, Sigurd - Minneoppgaven for eldre 58 Torps landhandleri, Hørsand (Sandlund) 89 Trætteberg, Hallvard 112 Trættebergs gardsarkiv 111 Tuberkuloseforeninger - Løiten t.forening 52 Turistforeninger - Hamar og Hedemarken turistforening, Løten krets 96 Turngruppa, Løten idrettslag 83 Ungdomslag - Løten bygdeungdomslag 26 UOGT ordenen 16 Vannforsyning - Klevbakken vannforsyning 14 Veger - "Nyvegen" Løiten Brænderi-Formo OFFENTLIG 56 Veger - Seterveglaget 48 Velforeninger - Løten vel 46 Verdenskrigen Griniforeningen 63 Verdenskrigen Hjemmestyrkene i Løten 36 Verdenskrigen Kirkegårdsbautaen 60 Vestbygdens småbrukerlag 33 Vestmarka i Våler 38 Westgaard, Louise - Minneoppgaven for eldre 58 Østbygden Trøskelag 126 Østre skogbygd ungdomsforening. "Skogbygdingen" 113 Østvang skolekrets OFFENTLIG 8 Aadals Brug 42 Aadals Brugs skole OFFENTLIG 8 Ådalsbruk arbeidersamfunn 73 Ådalsbruk industrimuseum 69 Ådalsbrug kino 73

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012 BYGDEARKIVET I LØTEN Registratur pr. juli 2012 For supplerende opplysninger om innlevering, klausulering m.v. vises til kvitteringsskjema. Der kvitteringsskjema mangler, er disse opplysningene tatt med

Detaljer

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304.

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. 050304 Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. Copyright: Erik Ballangrud, Mellomåsveien 124, 1414 Trollåsen. Tlf. 66820378. E-mail: erik.ballangrud@c2i.net. Forkortelser:

Detaljer

som gjerne vil reklamere litt for sin basar.

som gjerne vil reklamere litt for sin basar. For folk i Løten og omegn 12. årgang. Oktober 2006 På bildet over sees Helge Reistad til venstre sammen med Jan Haug fra fotoavdelingen på Hedmarksmuseet. Vigdis Vingelsgaard, i midten, åpnet fotoutstillingen

Detaljer

Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006

Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006 Åsa Ringborg Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006 Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2006 Materialet i bibliografien må ikke distribueres

Detaljer

Løten Menighetsblad. Nå starter vi!

Løten Menighetsblad. Nå starter vi! Løten Menighetsblad Nr. 1 April 2015 66. årgang Nå starter vi! Hele landet har nå fått statlige tildelinger til trosopplæring etter antall barn og unge i menigheten, også Løten. Bakgrunnen er at det som

Detaljer

Jf. Adresseliste 09.04.14. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2014 2026 for Søndre Land kommune, 1.gangs høring og offentlig ettersyn

Jf. Adresseliste 09.04.14. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2014 2026 for Søndre Land kommune, 1.gangs høring og offentlig ettersyn Jf. Adresseliste 09.04.14 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2014 2026 for Søndre Land kommune, 1.gangs høring og offentlig ettersyn I henhold til plan og bygningslovens 11-14 legges kommuneplanens

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Sist revidert 12.05.15. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Ajourføring av planen 3. Endringer som ikke krever særlig utredning av konsekvenser

Detaljer

Oversikt over historiske hendelser i Stadsbygd

Oversikt over historiske hendelser i Stadsbygd Oversikt over historiske hendelser i Stadsbygd Eldre steinalder Ca. 4000 f. Kr. Yngre steinalder Ca. 3500 f. Kr. Bronsealderen ca. 1800-500 f. Kr Jernalderen Ca. 500 f. Kr 1000 ca. 920 ca. 960 ca. 1000

Detaljer

Hurum kommune. Kulturguide

Hurum kommune. Kulturguide Hurum kommune Kulturguide Med oversikt over lag og foreninger, oppdatert 19.08.2014 1 1 2014 Innhold: Kulturguiden 2014 Ansatte i kultur og idrett Side 3 Kultur i Hurum: Side 4 Aktiviteter ved kulturkontoret

Detaljer

Landingen, 1976-, Register

Landingen, 1976-, Register Land Museum Landingen, 1976-, Register Årgang Side Forfatter Tittel Stikkord 1976 7 Lands Museum Om årboksiden Artikkel 1976 9 Kulturstyret, N. og S. Land Hilsen til "Landingen" Artikkel 1976 11 Schou,

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

Årsmelding Løten kommune 2009

Årsmelding Løten kommune 2009 Årsmelding Løten kommune 2009 Redaksjon Årsmelding 2009: Rådmann Gaute Arneson, Stabssjef Frank Hauge og infomasjonsrådgiver Sigrid Friis Ruud. Trykk: Kopi og Grafisk, MjøsAnker AS. 2 Årsmelding 2009 Løten

Detaljer

ANDRE LAG OG FORENINGER (19)

ANDRE LAG OG FORENINGER (19) ANDRE LAG OG FORENINGER (19) CRAZY RACERS Rune Rustestuen Dr. Hoffsgate 3 416 56 795 1604 06 84925 DOKKA GATEBILKLUBB Roar Ødegård Torpav. 1 DOKKA MOTORSYKKELKLUBB Gynter Flått Vestheimgata 6 FOLKEAKADEMIET

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

LAG OG FORENINGER I PORSANGER KOMMUNE pr. 26.02.13

LAG OG FORENINGER I PORSANGER KOMMUNE pr. 26.02.13 LAG OG FORENINGER I PORSANGER KOMMUNE pr. 26.02.13 Lag og foreninger uten angitt kontaktperson eller har rød skrift er, så vidt Porsanger kommune er kjent med, for tiden ikke i drift. Foreningens navn

Detaljer

1. Kolbotn Speidergruppe av NSF Kontakt 2003 A B Reisegg, Solkollen 7, Ko. Jfr. Speiding

1. Kolbotn Speidergruppe av NSF Kontakt 2003 A B Reisegg, Solkollen 7, Ko. Jfr. Speiding OPPEGÅRD LEKSIKON Ajourført pr 7. mars 2004 Copyright: Erik Ballangrud Forord Dette dokument er ikkbe på noen måte et ferdig produkt. Det er fortsatt mange hull å fylle og sikkert feil som må rettes. Til

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket 2-05 - ny 30-11-07 15:45 Side 1 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Formannens spalte... 2 Skigardskurset... Østfold

Detaljer

7. 14. juli 2012 PROGRAM

7. 14. juli 2012 PROGRAM NM jegertrap og leirduesti 7. 14. juli 2012 PROGRAM 1 Velkommen til Åsnes kommune Deltakere, publikum og arrangører ønskes lykke til med NM I JEGERTRAP OG LEIRDUESTI. Åsnes kommune Tlf. 62 95 66 00 www.asnes.kommune.no

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Spørreliste nr. 155 B FORSAMLINGSLOKALER De fleste lokalsamfunnene her til lands har ett eller flere forsamlingslokaler (hus eller saler) der folk kan samles.

Detaljer

Vonheim i Snåsa fredning ihht kulturminneloven 15 og 19 - Forslag

Vonheim i Snåsa fredning ihht kulturminneloven 15 og 19 - Forslag SNÅSA KOMMUNE Snåsa kommune ligger tre kvarter fra Steinkjer og vel en time fra Namsos. Både E6 og jernbane går gjennom Snåsa. I enden av Snåsavatnet ligger det gamle administrasjonssentrumet Viosen. Da

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

ARTIKKELINDEKS FOR FAUSKEBOKA 1980-2004

ARTIKKELINDEKS FOR FAUSKEBOKA 1980-2004 ARTIKKELINDEKS FOR FAUSKEBOKA 1980-2004 Forfatterindeks FORFATTER TITTEL EMNE ÅR Andersen, Ola Minner fra frigjøringsvåren Minner 1995 Andersen, Unni Blandakor 50 år Musikk 1998 Andreassen og Øines 22.

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

Frogner menighetsråd

Frogner menighetsråd Frogner menighetsråd Kandidat nr. 1 Lars Gathe f. 1950 Innkjøpsdirektør Frogner Menighet skal arbeide for å være nær til menighet og beboere i bydelen og med utgangspunkt i kulturarv og kirkens røtter

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

LOKALHISTORIE SØR-ØSTRE OG VESTRE GULLVERKET

LOKALHISTORIE SØR-ØSTRE OG VESTRE GULLVERKET LOKALHISTORIE SØR-ØSTRE OG VESTRE GULLVERKET AV HENRY HALVORSEN OG TROND ØiVINDSON LUNDE EIDSVOLL 2003 Forord Høsten 2001 forelå boka «Lokalhistorie nordre og østre Gullverket». Nå i 2003 foreligger boka

Detaljer

20 http://andebu.info/tema/bygdebok/kjaras.htm

20 http://andebu.info/tema/bygdebok/kjaras.htm 1 av 19 28.03.2012 18:25 INNHOLD GÅRDSREGISTER Navnet, som uttales kjǽ'rås, skrives i Rødeboken (1398) Tiaras og af Tiorasom, 1593 og 1604 Thieraass, 1667 Kieraas med Øde K., 1723 Kieraass, 1801 Kiæraas,

Detaljer

I bøkene Krise, utslettelse og nytt liv av Klaus Iversen og Et håndslag for Finnmark av Inez Boon Ulfsby blir dette temaet omtalt.

I bøkene Krise, utslettelse og nytt liv av Klaus Iversen og Et håndslag for Finnmark av Inez Boon Ulfsby blir dette temaet omtalt. Man kunne kanskje tro at barnehage er noe som tilhører tiden fra 60-tallet og fram i tid. (Den første barnehageloven kom i 1975 og den første Rammeplan i 1994.) Men ved å dykke ned i historien fra før

Detaljer