BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012"

Transkript

1 BYGDEARKIVET I LØTEN Registratur pr. juli 2012 For supplerende opplysninger om innlevering, klausulering m.v. vises til kvitteringsskjema. Der kvitteringsskjema mangler, er disse opplysningene tatt med i registraturen i den utstrekning det er kjent. 1 KLOKKEREN I LØTEN (offentlig) 1 eske. Innkommet i mars 1979 fra Klokkergården v/ K. Østbakk. Dødsfallmeldinger 1922, , Ikke tilgjengelig for publikum. 2 LØTEN KIRKE (offentlig) 30 bøker, 2 portretter i ramme og 2 tegninger. Innkommet mars 1979 fra Klokkergården v/ K. Østbakk. 1 regnskapsbok fra Løten Historislags gamle arkiv. Regnskapsbok for Løten kirke, Bibel, 1700-talls, defekt. Tittelblad mangler. På permen: "Gave til Løiten Kirke fra Frøken Olava Hørsand 15/5-14". Fredrik V's bibel, København Gave til Løten kirke fra maler O. Simensen. Bibel. Kristiania Nytestamente. Kristiania Alterbok. København Gave til kirken fra klokker Børresen, Alterbok. Kristiania Alterbok. Kristiania Liturgibok. Kristiania Landstads Salmebok. Kristiania eks.

2 Salmer ved Jordefærd. Kristiania Landstads Salmebok. Kristiania u.å. Do. Kristiania Do. Kristiania Do. Defekt. Tittelblad mangler. 12 bøker/hefter noter, liturgisk musikk. 3 bøker med religiøst innhold, 1700-talls. Portretter (siluetter) av sogneprest Schmidt ( ) og frue. I forgylte rammer. I skap, skuff 3. 2 tegninger av Løten kirke, I skap, skuff 3. 3 LØTEN KIRKETILSYN / LØTEN MENIGHETSRÅD (OFFENTLIG) 1 pakke: Mange ruller (i bølgepapp): Arkitekttegninger, kartskisser m.v. av Gravkapellet 1914, Kirkegården og 1. utvidelse Nytt orgel, benker m.v Klokkergården og klokkerenkesete Nøisomhed LØITENS DIAKONISSEFORENING 1 eske. Innkommet mars 1979 fra Klokkergården v/k. Østbakk. Innkomne brev LØITENS RIKSMAALSFORENING 1 protokoll. Innkommet mars 1979 fra Klokkergården v/ K. Østbakk. Forhandlingsbok , med noen innlagte papirer. Bare noen få sider beskrevet. 6 LØITEN HØIRE OG LØITEN FRISINNEDE VENSTRES FELLESORGANISASJON FOR VELDEDIGHETSARBEIDE 3 protokoller. Innkommet mars 1979 fra Klokkergården v/ K. Østbakk: Forhandlingsprotokoll Kassabok Kassabok

3 7 LØTEN HISTORIELAG / LAUTIN 1 rull, 3 kartonger, 6 pakker, 3 permer, 16 mapper. Diverse Lautin-materiale i forskjellig emballasje. Løtenboka: Korrekturavtrykk til bd. III, med Morthoffs rettelser. 1 kartong. Grunnlagsmateriale/råmanus vedr. g.nr , 3 permer, 14 mapper. Utdrag av kirkebøkene for Løten ; døpte, viede og begravede, ordnet på lapper, 2 kartonger. "Epitafiet i Løten kirke", 6 pakker trykk, det samme som er gjengitt i Hedmarks Historie I, ant. beregnet som bilag til Løtenboka. Korrespondanse og regnskapsbilag, 1 mappe. Bokkomiteens protokoll, Solbergs topografi (manus), Kvisgaards topografi (manus), Martens : Løten i oldtida (manus), 1 mappe. Kart over Løten tegnet av K. Kveseth, 1 rull. Lautin : manuskripter, fotografier etc Selve lagsdriften: 2 bokser regnskapsbilag arkivbokser: Manuskript/ grunnlagsmateriale til Løtenboka. Portrettklisjeer til Løtenboka 1 brevordner inneh.brev,utklipp, manus osv. til "Lautin" brevordner Løten Historielag - formannens mappe , med noe eldre. Stoff om Bygda og Bruket. Brevordner: J.B.Morthoff. Besvarelser til Løtenboka I-III Brevordner. Historielaget/Kåre Kveseth mest ang. 4.bd Løtenboka. 1 protokoll. Historielaget ca Brevordner :J.B.Morthoff/Løten Historielag m/tilhørende løse ark i plast. Formannens bok , , Formannens protokoll ringperm nyere papirer og bilder (lev. av A.Færgen) 1 ringperm: Knut Bækkevold: Utkast til innholdsregister. 1 ringperm: Historielaget Mattisrud ringperm: Formannens bok (Erik Kjøs) ringperm: Formannens bok ( Kirsti Hougen ringperm: Kirsti Hougen

4 8 SKOLEVESENET I LØTEN (offentlig) OVERFØRT TIL LØTEN KOMMUNE Del av kommunearkivet. Se egen katalog (vedlegg til registraturet). Forseglet pakke ang. lærersaken, I skap, skuff 3. Ikke tilgjengelig for publikum. 9 NORDBYGDA IDRETTSLAG Protokoll for Nordbygden Skiklubb, Protokoll for Nordbygden Skiklubb, Protokoll for Nordbygden Arbeideridrettslag, Protokoll for Nordbygda Idrettslag, Protokoll for Kretsutvalget for Løten I.L:, nordre krets, Protokoll for Nordbygda Idrettslag, Do., Do., Do., Do., Do., Årsmøtepapirer 1983/84- (arkivboks). Protokoll (ringperm) Nordbygda Idrettslag Ringperm Nordbygda Idrettslag vedr.bl.a. Idrettens Hus, Idrettens Kontaktutvalg m.m. Revisjonsprotokoll, Regnskapsbok, Festregnskap, Jubileumsberetning: 1 eks. av boka, manuskript, korrektur, diverse papirer innsamlet under arbeidet med boka. Mappe. Diverse papirer i arkivboks. Ringperm, div. papir Ringperm, avisutklipp Ringperm, komplett samling NIL-avisa. Regnskapsbok for bussen, Ringperm med kontrakter, skjøter, tegninger og korrespondanse vedr. Brattbakken og Jonskvila. Regnskapsbok for Jonskvila, Ringperm med målebrev, søknader etc. ang. Nordbygda Grasbane. Ringperm. Rapport fra Åpningskommiteet: Ny grasbane 25. juni 1977 Boks. Lysbildeserie vedr. åpningen av grasbana. Tekst til serien i ringpermen. 7 lydbåndruller + tomspole fra begivenheter bordflagg uten stang Brevordnere med diverse innhold: (Festrapporter m.v.) (Festhallen. Rød, dekorert perm)

5 (IKU) Yngres avdeling. Forhandlingsprotokoll Fotballgruppa. Kampprotokoll Fotballgruppa. Kassabok Fotballgruppa. Kassabok Friidrettsgruppa. Styreprotokoll Friidrettsgruppa. Kassabok Håndballgruppa. Protokoll, Håndballgruppa. Kassabok, Orienteringsgruppa. Kontobok for kartprosjekter Orienteringsgruppa. Kassabok Do., Skigruppa. Forhandlingsprotokoll, Seterløpet, resultatlister (arkivboks). (Skigruppa. Kassabok, , tidligere reg., ikke funnet). Skyttergruppa. Kassabok, 1950, Skøytegruppa. Forhandlingsprotkoll, Skøytegruppa. Ringperm med regnskapsbilag, kartonger med følgende innhold innlevert august 1991: Hovedlaget Regnskapskort: 3 hefter " " " " bunke bærepose Regnskapsbilag: 4 brevordnere " brevordnere " " "

6 4 " " " " " perm (tverrformat) brevordnere " " bilagjournal plastmappe budsjett m.v perm medlemslister m.v perm medlemslister perm kontoutskrifter NIL-avisa dagbok brevordner div. papirer brevordner div. papirer bunker div. papirer Protokoll Pulsen 1/83 (første nr.!) Vedtekter Fotballgruppa 1 brevordner diverse papirer perm regnskapsbilag Håndballgruppa 1 brevordner regnskapsbilag 1981 Skigruppa 1 perm regnskapsbilag skistadion og lysløype perm " Nordbygdarennet SKOLEKART (offentlig) 3 kartruller. Innkommet v/ Olav Horverak Til Horverak overlevert av Andreas Dyreng i Europakart, Vægkart over Norge, sydlige blad. Do., Nordland / Troms / Finnmark. Australia og Sørøst-Asia (innkommet senere?). Kartene står ved arkivskapet.

7 11 HAMAR STIFTSTIDENDE 7 hefter. Fra Bjarne Morthoffs etterlatte papirer. Utdrag av Hamar Stiftstidende ( mangler). 12 MILITÆRRULLE (offentlig) 1 protokoll. Fra Morthoffs etterlatte papirer. Rulle for kavaleriet, LØITEN SAMTALEFORENING FOR YNGRE MÆND 1 protokoll. Lå i Løten historielags arkiv. Forhandlingsprotokoll, Innlagt: Regler for Løiten Samtaleforenings Bibliotek, trykt hefte. + håndskrevet kopi i "forelesningshefte". 14 KLEVBAKKEN VANDFORSYNING 1 protokoll fra Morthoffs etterlatte papirer: Forhandlingsprotokoll, LØKEN SYKEPLEIEFORENING Møteprotokoll, Do., Do., Regnskapsbok, UOGT ORDENEN Forhandlingsprotokoll for Staa fast, af den uafhængige orden goodtemplars Loge No.128 i Hedemarkens Amt, stiftet Sangbok. Lover. Brev. I arkivskap, skuff 2 17 NORSK FOLKEHJELP, LØTEN LAG Møtebok, Kassabok Kassabilag (perm).

8 18 LØTEN RØDE KORS/LØTEN RØDE KORS PASIENTVENNEN Protokoll Protokoll Protokoll FIDDANS DØDSBO Glimt tilbake. Notater om prester etc. Den franske revolusjon. Tale i Løten lærerlag. Østvang. Kassabok, Østvang. Protokoll med div. innførsler ang. skolen. Løiten Arbeiderakademi / Aadals Brugs Arbeiderakademi: Forhandlingsprotokoll, LØTEN SJAKK-KLUBB Styreprotokoll, Styreprotokoll, EM I ORIENTERING Regnskapsbok for EM i orientering i Løten Innkommet fra Kjell Gihlemoen. 22 LØTEN SALONGSKYTTERLAG 1 koffert. Innkommet Innhold: Kassabok, Do., Årbok, Møtebok, Do., Kladdebok for patronselgeren, Do., Do., Statutter for Frescopokalen. Statutter for Tidemann/Medina-pokalen. Kassererbok, kortstokker. 1 forhandlingsprotokoll 1 kassabok 2 protokoller: Rekrutter

9 1 protokoll skudden, m/konv 1 protokoll Elg-skyting 1 ringperm med bilag 23 LØTEN SKOLEMUSIKKORPS Protokoll for Løten Guttemusikk, Protokoll for Løten Skolemusikk, kretsstevnene (protokoll for kretsstevnet utlånt i 1990, ikke til stede pr ) Protokoll for Løten Skolemusikk, Ringperm med diverse skriv, MAI-KOMITEEN Forhandlingsprotokoll Forhandlingsprotokoll Kassabok Mappe med bilag m.v BROVOLD RÅNEHOLDSFORENING 1 eske med div. papirer. 26 LØTEN BYGDEUNGDOMSLAG ( : Løiten ungdosmforening, : Løiten bondeungdomslag). Forhandlingsprotokoll, Forhandlingsprotokoll, Forhandlingsprotokoll, Forhandlingsprotokoll, Referat fra møter, Forhandlingsportokoll, Forhandlingsprotokoll, bare innskrevet opplysninger om stiftelse, lover m.v. Medlemsbok, Kassabok, Protokoll for skogplanting, Mappe med korrespondanse m.v., Brevordner med korrespondanse m.v., ca Historisk særoppgave v/ Bård Einar Kjøs (ufullført, i mappe). Fauskar: Diverse trykte utgaver, mest i kopi, fra årene 1901, 1902, 1905, 1907, 1908, 1909 (i konvolutt). Håndskrevne i protokoller:

10 Jubileumsnummer for Løten Bygdeungdomslag. ca.140 ekspl. HBU's fylkesstevne i Løten juni rapport. 27 LØITEN FRØRENSERI 5 protokoller, 1 mappe. Innkommet fra Ole Torp juli Møteprotokoll regnskap, korrespondanse. Dagbok med løse blad angående regnskap m.v. Ringperm for Korntørkelaget, korrespondanse. 28 DYRE LARSEN 1 protokoll. Innkommet fra Anne Kristin Hjelle "Funnet i bygningen ved siden av Samhold for mange år siden": Kassabok, august 1911-mars LØTEN ORKESTERFORENING 5 esker noter. Innkommet fra Kolbein Moe. 1 pakke noter. 30 LØITEN MUSIKFORENING Stort skap med arkivmateriale og gamle instrumenter, uniformer, noter m.v. Deler av materialet ligger oppå og under skapet. Liste over materialet ligger i arkivet og som vedlegg til registraturen. 31 LØITEN SKYTTERLAG 1 eske: Medlemsrulle, Skytebøker, Regnskapsbilag etc.

11 Forhandlingsprotokoll " " Protokoll Protokoll med innlimte årsberetninger og avisklipp regnskapsprotokoller for Lerduegruppa og STOREBRAND 1 protokoll: Kopibok av brannforsikringspoliser i Løten, LØTEN BONDE- OG SMÅBRUKERLAG Laget er en sammenslutning av småbrukerlag fra ulike deler av bygda. Arkivmateriale for de enkelte lag arkiveres samlet. Nordbygda småbrukerlag. Forhandlingsprotokoll Ringnes småbrukerlag. Møteprotokoll, Kasserermappe. Vestbygdens småbrukerlag. Forhandlingsprotokoll, Vestbygdens småbrukerlag, møteprotokoll, Løten havnestyre, Fellesstyret for småbrykerlaga i Løten, Fellesstyret for småbrukerlaga i Løten, Smaabrukerlagenes sammenslutning i Løten, Løten småbrukerlags fellesutvalg. Kassabok, Regnskap Brevordner Regnskapsbilag Brevordner. Eske med diverse dokumenter. Møteprotokoll Ringnes småbrukerlag (nr.257) Småbrukernes Træskelag.(Vestbygdens Treskelag, Nedlagt): 1 møtebok Forhandlingsbok ARBEIDERFORENINGEN (ARBEIDERSPAREFORENINGEN) 1 protokoll: Møtebok, brev etc., KLEGGEN 2 protokoller: Kleggen, organ for Solberg krets samtalelag. Protokoll,

12 Do., HJEMMESTYRKENE I LØTEN (offentlig) 1 protokoll. Heftelse: Ikke tilgjengelig uten etter tillatelse av HV-områdets sjef og daglig leder av bygdearkivet. Vakttapporter, I skap, skuff nr LØITEN ARBEIDERACADEMI 1 konvolutt. Fra Klevfos-arkivet, 1981 v/ O.M. Syversen. Noen brev, samt 1 eks. av Fauskar nr. 1, 1905 I skap, skuff nr VESTMARKA I VÅLER 1 konvolutt. Innkommet fra Andreas Bekkevold. Bygdelagsbeskrivelse, stensilert. I skap, skuff nr MORTEN BJØRNEJEGER 1 konvolutt. Innkommet fra Arne Ø. Bækken, februar Tingbokavskrifter vedr. Morten Kielsen Huusmand (Stensaasen), sendt Bækken av K. Kveseth. I skap, skuff nr NYSVEEN 1 konvolutt. Innkommet fra Odd M. Syversen Skjøter, kontrakter, brev etc. vedr. Nysveen i Løten. I skap, skuff nr PIRO 1 konvolutt. Biografiske opplysninger samlet av A. Piro. I skap, skuff nr AADALS BRUG

13 1 protokoll, 2 konvolutter, 1 omslag, kartkopier. Forskjellig proveniens. Kopi av styreprotokoll (Orginalen i Væringsaasens samlinger, Glomdalsmuseet). Korrespondanse med Carl H. Hansen, Gudbrand Akers opptegnelser fra Aadals Brug. Love for Aadals Brugs Arbeiderspareforening. Kopier av flere gamle kart over Aadals Brug (orginalene hos Andreas Bekkevold). Kopi av salgskatalog, Bok: Tandberg. Kortfattet veiledning i bygningsvæsen paa landet (Stemplet med Aadals Brugs stempel). Diverse fakturaer fra: 1849,1852 (2 stk.), 1858, 1859, 1860 (2 stk.), 1872, Brev angående Aadals Brugs arbeideres understøttelsesforening, 1 vedlegg fra Hans Arnold Hansen og en konvolutt med Aadals Brugs emblem - såmaskinen. Diverse brev innlevert av Hans Arnold Hansen: - påminnelse om betaling av kontingent med 10 øre. - brev fra And. Steen, uhrmager. - kvittering for innbetalt skatt for 1884 med kr. 8,70. I skap, skuff nr JENS HANSEN 1 konvolutt. Fra O.M. Syversen, 1979 Lærer Jens Hansens kontrabok med Løiten Handelsforening, I skap, skuff nr KVERNHAUGEN 1 konvolutt: Kopi av husmannskontrakt fra Kvernhaugen under Ven. I skap, skuff nr SKOLEBIBLIOTEKET (offentlig) 1 konvolutt: Regler for benyttelse av skolebiblioteket, 1896 I skap, skuff nr LØTEN VEL 2 mapper: Innkomne brev,

14 Kopier av utgående brev, I skap, skuff nr Forhandlingsprotokoll KLEVFOS OG AADALS BRUGS LÆSEKREDS 2 protokoller: Protokoll, Do., SETERVEGLAGET 3 protokoller: "Regnskapsbog for Gryllingsæterveiarbeidet 1883, 84,85". (Innhold: Møteprotokoll, Regnskap, Utskrivingslister for dugnadsarbeide m.v.). "Forhandlingsbog for Sæterveien Brevad - Bubekken fra 1917". (Går fram til 1932, inneholder dessuten regnskap ). "Seterveglaget " (Går fram til lagets oppløsning). 49 LØTEN EGGLAG 3 protokoller (møtebøker ), bankbøker etc MAI konvolutt: Brev ang. 17. mai-feiringen I skap, skuff nr JØRGEN ENGELAUGSMOEN Regnskapsbok (på hyllen) Kontrakt med Løiten kommune, kloakkledning, A/L Østlendingens fond m.v. - Fra Jørgen Engelaugsmoens papirer. Papirer angående "almenningssaken" eller "Klevfos-saken", injurier i forbindelse med dette. - Diverse andre papirer. (Bør muligens klausuleres) I skap, skuff nr LØITEN TUBERKULOSEFORENING / LØTEN SYKEHJEM

15 5 konvolutter med korrespondanse og diverse andre papirer ca Lagt i tre arkivbokser uten nærmere ordning. 53 LØTEN STASJON Kart over Løten stadion med omgivelser, 1902 Kart over Løten stasjonsområde, I skap, skuff nr LØTEN LIGNINGSKONTOR (offentlig) Tatt ut. 55 LØTEN ØSTRE ARBEIDERLAG Forhandlingsbok for Løten østre arbeiderlag, Forhandlingsprotokoll for Løten østre arbeiderlag. Protokoll, Kassabok, Brev og dokumenter. I skap, skuff nr fane. Protokoll fra årsmøtet til Jubileumsberetning 80 år Jubileumsberetning 100 år Utøya-venn 78: innrammet diplom Aksjen A-77 Bildealbum Ringperm med avisutklipp Ringperm med saker Lagets første pengeskrin 56 VEGEN LØITEN BRÆNDERI - FORMO 22 dokumenter om "Nyvegen Løiten Brænderi - Formo, 3 kart over Hedemarken. I skap, skuff nr KLEVFOS Fellesoverenskomsten Artikler om Klevfos (aviser, brev, festsang m.m.). Kopi av arbeiderminner fra Klevfos (grunnlagsmateriale til boka "Arbeidsfolk forteller : fra papirindustrien", red. av Edvard Bull): - fra K. Næstad.

16 - fra Emil Kristiansen. - fra Otto Fjeldseth. I skap, skuff nr. 2. Protokoller for Klevfos avdeling MINNEOPPGAVEN FOR ELDRE 1982 Orientering om tiltaket (trykt veiledning). Bidrag fra Løten: - av Sigurd Tomter. - av Margit Granli. - av Ragnhild Berget. - av Gudrun Johanne Svartodden, f. Ingstad. - av Louise Wetsgaard. - av Karl Engemoen. - av Signe Landheim. - av Marie Stensåsen Knutsen. Samlet i plastkassett. 59 KLOKKER O. NILSEN Borgerdådsmedalje i sølv av læer og kirkesanger O. Nilsen (var opprinnelig festet til bilde av Nilsen som er kassert). NB! Medaljen utlånt til Brynjulf Tangen via Amund Trætteberg i 86 med tanke på Lautin-artikkel. Ikke kommet tilbake pr. januar 91. I skap, skuff nr stor innrammet tavle "Tabula gratulatoria" til O. Nilsen fra lærerkolleger i Løten på hans 60-årsdag. 60 MINNESMERKE OVER FALNE LØTENSOKNINGER protokoll: I protokollen er innlagt: -utklipp fra Hamar stiftstidende utklipp fra Morgenbladet bilde fra avdukingshøytidligheten. Innsamlingslister fra - grendemenn i ungdomsforeningen. - innsamlingskomite Løken / Brovold. - elever ved Fortsettelsesskolen.

17 I skap, skuff nr 2 61 LØITEN SANGFORENING Program, bilder m.v. angående revyer 1964 og Orginalmanuskript til "Kantate [til Løten kommune]". Tekst: Marius Skaaraas. Melodi: Ingebret Haaland. I skap, skuff nr bilde, Løiten sangforening 1955, i skap, skuff nr NORDBYGDA SJØMANNSMISJON Kassadagbok og medlemsfortegnelse fra stiftelsen i mars 1926 til og med I skap, skuff nr LØTEN GRINIFORENING 1 protokoll, Kassabok for Løten Grinilag. 64 ARBEIDSNEVNDEN (offentlig) 3 protokoller, innkommet fra skolekontoret: Brukstakster, (2 protokoller). Forhandlingsbok, LØTEN GAMLEHJEM Stor plakat med gullskrift og dekor i oljemaling (rull). 1 boks med 53 dias 66 DIVERSE KOMMUNALE PAPIRER (offentlig) Blant annet vedrørende branntakster skoler, prestegården. Ole Dyrengs tilbud om utleie av Kilde til kommunen, Skyldsetningsdokument, kommunale lån. Alt fra tida I skap, skuff nr LARS KRISTIANSENS OPPTEGNELSER Konvolutt. I skap, skuff nr EVEN PEDERSEN NORDERHAUG

18 Notat om inntekten , på baksiden av Norgeskart fra I skap, skuff nr ÅDALSBRUK INDUSTRIMUSEUM Forhandlingsprotokoll, MIDDELALDERBREV VEDRØRENDE LØTEN Kopier fra Riksarkivet I skap, skuff nr LØTEN BONDEKVINNELAG Hovedlaget: Forhandlingsprotokoll " " Kassabok Årsmelding 1945/46-61 (mappe). Årsmelding (mappe). I koffert: 1 fotoalbum 1 møteprotokoll protkoll, styremøter kassabok stk jubileumsberetning(50år ) Diverse sanger(i konvolutt) 1 innrammet bilde, formenn ) 1 diplom 1 hustavle 3 flagg 1 klubbe 1 stempel 4 sangbøker 1 konvolutt med kvitteringer for innlevert materiale 1 notisbok, diverse valg Foreningen opphørt 2003 Brovold krets: Kassabok Jønsrud krets: Kassabok Kassabok Lund krets:

19 Forhandlingsprotokoll Kassabok " " Kassabok for Lund Østre Bondekvinnelag Løken krets: Forhandlingsprotokoll Kassabok " " " Møteprotokoll " Laget opphørt 1998 Ringnes krets: Forhandlingsprotokoll " " Kassabok Regnskap for husflidskurs Referatbok Protokoll for medlemsmøter fra 1967 Styreprotokoll Liste over Bondekvinnelagets eiendeler 1980 (1 konv) Mappe: Registrering av gamle ting. Kornbandet 3 håndskrevne avisbind: 1.) , 2.) , 3.) LØTEN PENSJONISTFORENING Møtebok Protokoll over avisabonnement (Pensjonisten) for medlemmene ÅDALSBRUK ARBEIDERSAMFUND Møteprotokoll Kassabok

20 Kontobok Medlemsprotokoll Kassabok Ådalsbruk kino Protokoll Ådalsbruk kino Protokoll. Politisk utvalg Katalog over bøger tilhørende Aadals Brugs Arbeidersamfund. Trykt eks. trykt jubileumsberetning eks. trykt jubileumsberetning EYOLF SOLBERG Kopi av notater fra 1880 og 1881, utstedt til hans slektninger. I skap, skuff nr ERLING ENGELAUGSMOEN Polise m.v. Plastmappe innlagt diverse avisklipp og en lokal revysang I skap, skuff nr POSTKONTORET - BESSHØI (offentlig) 13 protokoller: kvitteringsbøker, avisprotokoller m.v Funnet ved rivning av Besshøi i 1983 og innlevert av Odd M. Syversen. 77 LØTEN NORDRE ARBEIDERLAG Forhandlingsprotokoll, Møteprotokoll Møteprotokoll Møtebok for byggekomiteen for lokale på Nordheim

21 1 andelsbrev i Hamar Arbeiderblad, innrammet. 77 a) NORDBYGDA AUL (nedlagt) 1 fane. 78 LØTEN ARBEIDERPARTI Løten Arbeiderpartis kvinnegruppe: 1 fane (i kasse). Regnskapsprotokoll Møteprotokoll Styreprotokoll Representantsprotokoll a) LØTEN ARBEIDERFORENING (senere: ARBEIDERLAG) Forhandlingsprotokoll kvinnegruppa Kassabok Kontingentbok b) CENTRUM A.U.L. 1 fane. Protokoll Kassabok "Centrum-avisen"

22 Lagsavisa for Centrum A.U.L plansjer med utklipp. 79 NORDBYGDA SANGFORENING 2 innrammede bilder fra 50-årsjubileet i 1963: a) Styret. b) Hele koret. 80 NORDBYGDA SKOLEMUSIKKORPS Forhandlingsprotokoll, se også l.nr. 107 Nordbygdens musikkforening (sammenslutning) 81 KORNTØRKELAGET, HØRSAND 1 ringperm. Regnskapsbilag " Kontrakter, korrespondanse, byggetegninger. 2 protokoller (personbøker). 1 eske aktiebrev m.v.. 82 BESSHØI Diverse private brev, samlet i to konvolutter Funnet ved riving av Besshøi i Innlevert av Kjell Henning Paulsen. I skap, skuff nr LØTEN IDRETTSLAG 1 trekiste arkivmateriale samlet i forbindelse med lagets 100- årsjubileum i Liste over materiale (46 nr.) ligger i kista. Lista ligger også som vedlegg til registraturen og suppleres fortløpende. Den omfatter pr. dato 52 nr. 84 MYKI LILLE 1 protokoll. Gardsregnskap. Innlevert av Olag Kjellås i oktober LØTEN BARNEHJEM Årsberetning , regnskap og status Statuter for Løiten Børnehjem (trykt folder)

23 I skap, skuff nr 2 86 LØTEN HAGEBRUKSFORENING/LØTEN HAGELAG 1 protokoll. Referatbok referatbok april-99 1 regnskapsbok bilag til regnskap bilag til regnskap LØTEN SKOGBYGDS ARBEIDERFORENING 5 protokoller: Nytt navn:skogbygda Arbeiderlag " " " 1 Statistisk Aarbog vedk. Norges Postvæsen BROVOLD DRIFTSKREDITTLAG Møteprotokoll Ringperm med regnskapsoversikter m.m. 89 TORPS LANDHANDLERI, HØRSAND (SANDLUND) Regnskapsbok LØTEN GRUNNEIERLAG 1 brevordner korrespondanse m.v mapper og 1 arkivboks div. papir ca LØITEN GRUNDLOVSFORENING Forhandlingsprotokoll LØITEN TELEFONFORENING

24 Restopplag jubileumsberetning Forhandlingsprotokoll Kontobok Abonnementskontobok Kopibok Protokoll med andelsbrev ( ?). 1 konvolutt med kvitteringer for mottatte andelsbrev. 1 andelsfortegnelse (liten bok). Kassabok NORDBYGDA FRAMLAG 1 fane. 94 LØTEN A.U.L. "Ekko" [lagsavis] LØITEN BALLSELSKAP 1 protokoll Kopi av samme protokoll. Kassabok Kassabok HAMAR OG HEDEMARKEN TURISTFORENING, LØTEN KRETS Kassabok Lagt i kassett med div. andre skriv perm regnskapsbilag " m.v ringperm: div. skriv 50-års jubileumsberetning,div. skriv Protokoll Kassabok

25 1 Perm Bilag Perm Bilag Eske, Bilag Regnskapsprotokoll JØRGEN ENGELOUG Diverse dokumenter etter Jørgen Engeloug, fra ca og framover. 1 gammel mappe, oppbevares i Jiffy-pose. 98 JØRGEN SOLBERG Registratur over Jørgen Solbergs privatarkiv, samt brev fra Statsarkivet, Hamar. Selve arkivet finnes i Statsarkivet. I skap, skuff nr LØTEN VESTRE KONTROLFORENING (FJØSREGNSKAPSLAG) Forhandlingsprotokoll Kassabok / LØTEN BONDEPARTI/LØTEN SENTERPARTI Kassabok Protokoll vedtak fra Protokoll Protokoll LUND SJØMANNSMISJON Forhandlingsprotokoll / regnskapsprotokoll, Møtebok Medlemsfortegnelse / Forhandlingsprotokoll ca

26 102 LØTEN ALDERSBOLIGLAG Forhandlingsprotokoll Mappe inneholdende papirer vedrørende aldersboliger i Løten. Arkivboks med gamle tegninger, beregninger og planer. 103 LØTEN BYGNINGSARBEIDERFORENING 1 fane Tatt ut av bygdearkivet for opphenging Nyhuset Bruk h MATHS. PEDERSENS ERINDRINGER Kopi av maskinskrevne nedtegnelser av Maths. Pedersen (fra 1923) og datteren Ragna (fra 1954), samt aviskopier av artikler fra 1933 og 1942, alt samlet i ett plastomslag. 105 LØTEN SKOG OG LAND (AVD. 510) 1 fane med tilbehør. Fanen har teksten: Løiten Skog & Jordarbeiderforening. Stiftet LØTEN HANDEL OG KONTOR 1 fane med tilbehør 107 NORDBYGDENS MUSIKKFORENING Nordbygdens Musiklag. Forhandlingsprotokoll (innheftet: En historisk oversikt ved 60-årsjubileet 1949) Nordbygdens musikkforening. Forhandlingsprotokoll Se også l.nr. 80 Nordbygda skolemusikkorps (sammenslutning)

27 108 HARALD SØGAARD Sykekassebok i Løiten Herredsykekasse med innførsler I Skap, skuff nr LØTEN O-LAG 3 utklippsbøker protokoll ringpermer LØTEN FAGLIGE BYGDESAMMENSLUTNING / LØTEN FAGLIGE FELLESUTVALG. Møtebok Møtebok TRÆTTEBERGS GARDSARKIV Fragment av gardsarkivet på Trætteberg , samlet i 1 arkivboks. 112 TRÆTTEBERG, HALLVARD Liten håndkoffert med vedheftet anekdote fra kunsteren om bruken av av kofferten i Roma i ØSTRE SKOGBYGDS UNGDOMSLAG "Skogbygdingen" Avis fra Midtbygda Arbeiderlag. 1 protokoll. 115 Løten AUF. 2 møteprotokoller (laget er opphørt) 116 Løiten fotballag (Njål) 1 protokoll Løiten Handelsforening Pappeske inneholdende: 3 styreprotokoller 5 regnskapsbøker 2 ordrebøker

28 1 mappa med aksjebrev m.m. 2 mapper diverse. 1 innrammet bilde:eksteriør med personer. 1 uinnrammet bilde: Interiør med personer. 1 aviskopi av bilde av Løiten handel i beg. av 30-åra. 1 Styreprotokoll hefte: Løiten Handelsforening Løten framhaldsskole. Eksamensoppgaver. I konvolutt 119. Jønsrud sykepleieforening. 1 Protokoll/kassadgbok 1 konvolutt med papirer 120. Løten framlag. 1 vimpel 1 møteprotokoll 1 konvolutt med bilder 1 regnskapsbok perm med bilag Løiten sparebank. 1 bilde (100 års jubileet ) 122. Stiftelsen Mattisrud. Styreprotokoller: , 1993, 1994, permer Stiftelsen Mattisrud esker med avisutklipp. 1 ringperm: Stiftelsen Mattisrud Registrering Mattisrud sammarstid Stiftelsen Mattisrud, Skoletilbud 1 Prosjekt Mattisrud Stiftelsen Mattisrud Protokoller Prosjekt Mattisrud Stiftelsen Mattisrud Mattisrud sammarstid Stiftelsen Mattisrud Stiftelsen Mattisrud Imsdalen, Solveig. 1 ringperm: På streiftog i fortiden; til minne om 3 generasjoner knyttet til Aadals Brug

29 fra Synstad, Inga Brevkortalbum, ca Løiten Jeger- og Fiskerforening. Styreprotokoll Regnskapsprotokoll Regnskapsbok. Elggruppe Bilag til regnskap 1997, 1998, 1999 Bilag til regnskap. Elggruppe Østbygden Trøskelag 1 protokoll "Østbygden Motortresker " 1 protokoll kassabok liten notisbok opptegnelser over bruk/leie av maskiner 1 " " " " " " " 1 konvolutt med kvitteringer/bilag 5 stk 1 " " " " 1 " 127. Løitens Lilje 4 ringpermer 1 kassakladd 1 regnskap utkast til forretningsplan for Løiten bygdeutvikling 1 ringperm: Vårslepp/Høstsanking f.o.m. sept mai høst 2007 f.o.m vår 2008 høst 2009 L.L. Diverse Medlemslister + bilag Regnskapsbok Regnskap for L.L. Bilag Protokoll Løitens Liljer fra 1995 fra nov Sæterveien Løvlien Savalseteren 1 Forhandlingsprotokoll kassabok forhandlingsprotokoll for Sæterveien kassadagbok for Sæterveien

BYGDEARKIVET. STIKKORDREGISTER:

BYGDEARKIVET. STIKKORDREGISTER: BYGDEARKIVET. STIKKORDREGISTER: Foruten oppslag på den enkelte forening, person m.v. også en del oppslag på emne. Der arkivsamlingen har navn etter avdød eller levende person, kan ikke innholdet knyttes

Detaljer

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE)

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Privatarkiv nr. 64 Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Skolen ble startet i 1870 og nedlagt i 1915. Se ogsfi bibliotekets manuskriptsamling. Noe materiale fra skolens administrasjon er

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l Generalforsamlinger, styremøter, representantskapsmøter, andre møter.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l Generalforsamlinger, styremøter, representantskapsmøter, andre møter. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1907-2000 Generalforsamlinger, styremøter, representantskapsmøter, andre møter. L0001 Møteprotokoller 1907-1951 7/011/01/1 Stiftelsesprotokoll,

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF INNLEDNING... 641 Om arkivskaper... 641 Om arkivet... 641 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983... 643 Møteprotokoller Tromsø AUL 1945-1975... 643 Tromsø AUF - korrespondanse

Detaljer

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur Privatarkiv nr. 81 Trøndelag tannlægeforenings arkiv 1896.Foreningen får navnet Det Trondhjemske Tandlægeforbund 1901 Foreningen får navnet Trondhjems Tandlægeforening 1902 Den Nordenfjeldske Tandlægeforening

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/1 0001 Dagbok 1836-1837 0002 Styreprotokoll 1840-1854 0003 Styreprotokoll 1854-1874 0004 Styreprotokoll

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

Protokoll privatarkiv

Protokoll privatarkiv Protokoll privatarkiv Arkivskaper Tidsrom Innhold Mottatt Klausul 1 Asker kommune 1618-1945 Privatarkivnemd 2 Drengsrud skole 3 Asker Helselag 1895-1988 Regnskapsbøker, arkivsaker, 11.02.88 spedbarnskontroll,

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Tromsø. Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969

Universitetsbiblioteket i Tromsø. Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969 Universitetsbiblioteket i Tromsø Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969 Om Lars Berg Lars Kornelius Edvard Berg (født 16. mai 1901 på Kvaløya i daværende Hillesøy kommune, død 11.

Detaljer

Arkivskaper Tidsrom Innhold Mottatt Klausul

Arkivskaper Tidsrom Innhold Mottatt Klausul Arkivskaper Tidsrom Innhold Mottatt Klausul 1 Asker kommune 1618-1945 Privatarkivnemd 2 Drengsrud skole 3 Asker Helselag 1895-1988 Regnskapsbøker, arkivsaker, 11.02.88 spedbarnskontroll, mm 4 Asker Husflidlag

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening A-0060 Vadsø sanitetsforening 1939 2009 Arkivkatalog 2012 1 Innhold Innledning... 3 Om Vadsø sanitetsforening... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Møtebøker (digitalisert, men klausulert)... 4 Aa Styret 1945 2006...

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

Bergen Byarkiv. 01 Vedegg til styreprotokoll for Tegninger og bruksanvisning Startdokumenter fra

Bergen Byarkiv. 01 Vedegg til styreprotokoll for Tegninger og bruksanvisning Startdokumenter fra A - MØTEBØKER, 1949-1966 0001 Styreprotokoll 16.03 1949-18.05 1955 X 002 2/2 01 Vedegg til styreprotokoll for 1949 1894-1953 Inneholder kontrakt til 27 1/2 fot ferge, vedtekter for selskapet, annonse for

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Fra 1951 felles for hele kommunen L0001 Møtebok 13.01.1815-16.08.1838 Felles for alle tre sogn L0002 Møtebok 21.01.1846-07.04.1881 L0003 Møtebok 04.10.1883-23.02.1910 Inneholder løse kladder

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l A-1040 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1888-1986 Aa - Protokoller 1888-1986 Aaa - Drammen Lærerforening 1888-1916 Forhandlingsprotokoller, referentprotokoller, bestyrelsesmøter.

Detaljer

Statens lærarskole i forming 1938-1977

Statens lærarskole i forming 1938-1977 Statens lærarskole i forming 1938-1977 Administrasjon PROTOKOLLER Journaler Nr.: Tidsrom: Anmerkninger: 1 1938-1948 2 1948-1951 3 Mangler 4 1956-1958 5 1958-1959 6 1959-1960 7 1960-1961 8 1962-1964 9 1964

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008 A-1024 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008 Aa - Styremøter og generalforsamlinger 1863-2004 I arkivet finnes

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

Statusrapport pa arkiv/lager situasjonen prosjektet januar 2017.

Statusrapport pa arkiv/lager situasjonen prosjektet januar 2017. Statusrapport pa arkiv/lager situasjonen prosjektet januar 2017. Prosjektet gikk ut på å sortere, registrere og pakke arkivmateriale som var verdt å ta vare på. Planen var å overføre det eldste til Riksarkivet,

Detaljer

Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983

Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983 A-0001 Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983 Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 Innledning Om arkivet til Vadsø norsk-finsk forening Vadsø norsk-finsk forening har fått overlevert foreningens

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. Aa - Hovedstyret L0001 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll 1908-1912 3/031/03/2 en mangler i arkivet L0002 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Fra venstre ser vi kursleder Elin Myhre og foredragsholderne Siv Randi Kolstad, Aud Mikkelsen Tvervik og Inger Heimdal

Fra venstre ser vi kursleder Elin Myhre og foredragsholderne Siv Randi Kolstad, Aud Mikkelsen Tvervik og Inger Heimdal MINNEOPPGAVE 2013 Troms historielag holdt seminar om prosjektet «Mange stemmer fra levde liv», et prosjekt for å få vanlige folk til å fortelle sin egen historie fra sitt liv. Seminaret var på Statsarkivet

Detaljer

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4.

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4. 010.D.01 Børsa kommune Innkomne skriv 1956 1964 383.4.2 46 121.R.001 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 8 121.R.002 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 7 121.R.003 Kommunekassen 1954 1955 383.4.1 9 121.R.004

Detaljer

Klæbu kommune Foreløpig registrering

Klæbu kommune Foreløpig registrering ??? Klæbu friluftsnemd Div. korrespondanse 1973-1979 182 C043.4.5 010. Klæbu kommunestyre og formannskap Journal for inn- og utgåtte saker 1959-1960 11 C043.3.3 010. Klæbu formannskap Div. skriv og korrespondanse

Detaljer

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960 VALBERG KOMMUNE FRA 1927 til 1963 1 Folkevalgt organ og kommuneadministrasjon Valg V 01 Valgprotokoll Valberg sogn 1898-1937 V 02 Møtebok for manntallsnemnda 1898-1959 V 03 Protokoll særskilt valgstyre

Detaljer

Ørland kommune 1770-1990

Ørland kommune 1770-1990 Kommunestyre/Formannskap 010. A1 Møtebok 1837 1883 C001.1.1 010. A2 Møtebok 1883 1891 C001.1.1 010. A3 Møtebok 1891 1896 C001.1.1 010. A4 Møtebok 1895 1907 C001.1.1 010. AS Møtebok 1907 1919 C001.1.1 010.

Detaljer

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof.

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Privatarkiv 26 Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917 Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Per Fuglum i 1979 INNHOLD Eske 1 Hans Konrad Foosnæs personlige dokumenter a. Div.attester,

Detaljer

Vadsø norsk finsk forening

Vadsø norsk finsk forening A-0001 Vadsø norsk finsk forening 1963-1983 2001-2016 Arkivkatalog 2010/2017 Innledning Om arkivet til Vadsø norsk-finsk forening Vadsø norsk-finsk forening har fått overlevert foreningens arkiv fra stiftelsen

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

Soknedal kommune

Soknedal kommune 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1840 1866 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1866 1894 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1894 1918 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

A - Forhandlingsprotokoller

A - Forhandlingsprotokoller A - Forhandlingsprotokoller L0001 Forhandlingsprotokoll 1928-1937 3/033/02/5 Rogaland Kredsforening for Naturfredning i Norge L0002 Forhandlingsprotokoll 1937-1946 3/033/02/5 Rogaland Naturfredningsforening

Detaljer

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 215 Om arkivskaper... 215 Om arkivet... 216 ARKIVFORTEGNELSE 1914-1981... 217 Møteprotokoller 1914-1970... 217 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165)

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Nummer Innhald Periode Merknad Korrespondanse O1. L1 Brev frå tante og onkel Michelsen. 1900 Konfirmasjonshelsing O1. L2 Brev frå Tomas Nornes, Sogndal. Om 1919 O1.

Detaljer

Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv

Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv A B C D E F Organisasjoner, institusjoner og foreninger Klipparkiv (NB! Underklasse B2: Digitalt arkivmateriale) Personarkiv (organisert alfabetisk etter

Detaljer

Budal kommune 1780-1987

Budal kommune 1780-1987 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1878 1897 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1898 1907 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1907 1918 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1918 1931 010.A.3 Formannskap

Detaljer

Arkiv: A-1141 Kjell Thue Aktør: Kjell Thue / Kjell Thue / Nummer Innhold Tidsrom Plassering

Arkiv: A-1141 Kjell Thue Aktør: Kjell Thue / Kjell Thue / Nummer Innhold Tidsrom Plassering Arkivet dokumenterer hans livsløp, og strekker seg i tid tilbake til hans fars og mors dåp. I tillegg finner vi ungdomsbilder av hans besteforeldre. Det består blant annet av en rikholdig bildesamling.

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING... 135 Om arkivskaper... 135 Om arkivet... 135 ARKIVFORTEGNELSE 1910-1981... 136 Møteprotokoller 1910-1961... 136 Årsmøter, halvårsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

A Finnmarks Vel Arkivkatalog

A Finnmarks Vel Arkivkatalog A-0015 Finnmarks Vel 1945-1950 Arkivkatalog 2011 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Finnmarks Vel... 3 Om arkivet... 3 ARKIVFORTEGNELSE... 4 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMETER... 4 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Spørreliste nr. 155 B FORSAMLINGSLOKALER De fleste lokalsamfunnene her til lands har ett eller flere forsamlingslokaler (hus eller saler) der folk kan samles.

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3. 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3. 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931 0002 Forhandlingsprotokoll 1936-1947 0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

Bevaring arkivbegrensning, kassasjon

Bevaring arkivbegrensning, kassasjon Bevaring arkivbegrensning, kassasjon Thi der var Papirer overalt. Det væltede du av Hylderne langs Væggen, foran og ved Siden av hver Mand laa det i svære Dynger. Der var gaat Papir, gult Papir, Karduspapir,

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Arkivkatalog 1941-1968 Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 2002 Innhold ARKIVET TIL OVE OG ARNE OLSEN... 3 OVE OLSEN & SØNNER A/S... 4 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark 194 195 Ove Lunde Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark Historikk Ideen til et Arbeiderbevegelsens Arkiv kom fra Sverige. Der hadde arbeiderorganisasjonene alt i 1902 reist sitt arkiv. Det var form annen

Detaljer

Hadeland. Kilder for slektsgranskere

Hadeland. Kilder for slektsgranskere Hadeland Kilder for slektsgranskere Hadelandskommunene Hadeland består av de tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Gran kommune ble i 1897 delt i Gran og Brandbu som ble slått sammen igjen i 1962. Den

Detaljer

Årsberetning 2011. Styret i 2011 var sammensatt slik: Sammendrag

Årsberetning 2011. Styret i 2011 var sammensatt slik: Sammendrag Årsberetning 2011 Styret i 2011 var sammensatt slik: Verv Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Varamedlem Revisor Valgkomité Navn Ola Snortheim Beate Schilling Gøril Idsal Jørgen Kjorstadmoen

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

LENVIK KOMMUNALE FORENING

LENVIK KOMMUNALE FORENING LENVIK KOMMUNALE FORENING INNLEDNING... 351 Om arkivskaper... 351 Om arkivet... 351 ARKIVFORTEGNELSE 1962-1993... 352 Møteprotokoller 1968-1990... 352 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne

Detaljer

Årsberetning 2012. Styrets sammensetning var det samme som i 2011, noe som var en fordel med tanken på kontinuitet.

Årsberetning 2012. Styrets sammensetning var det samme som i 2011, noe som var en fordel med tanken på kontinuitet. Årsberetning 2012 Styret i 2012 Verv Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Varamedlem Revisor Valgkomité Navn Helen Hartog-Witte Ola Snortheim Beate Schilling Gøril Idsal Jørgen Kjorstadmoen Kjell

Detaljer

Levanger, Åsen, Frol, Skogn

Levanger, Åsen, Frol, Skogn Levanger, Åsen, Frol, Skogn Etterslep fra 283 - merket LI, 404.5.1 Serienr. Organ Arkivstykke Årstall, fra - til Lnr 010.R.001 Åsen Formannskap/ Levanger Formannskap Regnskap, fortegnelser, utskrifter,

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

A Norsk-Finsk Forbund Arkivkatalog

A Norsk-Finsk Forbund Arkivkatalog A-0142 Norsk-Finsk Forbund 1983-2016 Arkivkatalog 2017 Innhold Innledning... 3 Om Norsk-Finsk Forbund... 3 Om arkivet... 3 Arkivet... 4 Møteprotokoller... 4 Journaler, Ruijan Sanomat... 4 Korrespondanse

Detaljer

Nordli kommune

Nordli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1921 010.A.2 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1921 1927 010.A.3 Nordli

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF INNLEDNING...630 Om arkivskaper...630 Om arkivet...631 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1986...633 Møteprotokoller 1945-1986...633 Årsmøter, medlemsmøter, forretningsutvalgs- og styremøter...633

Detaljer

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter.

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter. Kongensgate skole Kongensgate skole tilhold i Borgerskolens gamle lokaler på den tidligere bispegårdstomta i Kongens gate. Fra ca. 1885 var den en almueskole med småklasser. I 1898-99 stod en ny skolebygning

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM Høgskulen i Volda Boks 500 6101 Volda HØGSKULEN I VOLDA Arkivet Sak o( n/iq3 Dato, 0. Arkiv Oql l Dok 44 Sak:s"; AffS Deres ref. Vår ref. 2006/423 2010/57254

Detaljer

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 VAML001438 BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 Vadsø museum- Ruija kvenmuseum 2002 2 Innhold Om arkivet til byggmester Gunnar B. Fynbo... 3 Arkivet... 3 Protokoller... 4 Hovedbøker... 4 Rubrikkprotokoller...

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I HOVEDLAGET 23.03.14. Gerd Karin ønsker velkommen. Servering av kaffe og waleskringle

REFERAT FRA ÅRSMØTE I HOVEDLAGET 23.03.14. Gerd Karin ønsker velkommen. Servering av kaffe og waleskringle Kjellmyra Idrettslag REFERAT FRA ÅRSMØTE I HOVEDLAGET 23.03.14 1. Åpning Gerd Karin ønsker velkommen. Servering av kaffe og waleskringle 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Godkjenning

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG TIRSDAG 9. APRIL 2013 KL 18.00 HOS OLA Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola Sak 13/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 25.02.13 En presisering

Detaljer

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november 2010 Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Hjelpemidler Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (Kap.

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Korrespondanse m.m. 3/031/04/4. 0001 Diverse brev -- notater 1797-1981

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Korrespondanse m.m. 3/031/04/4. 0001 Diverse brev -- notater 1797-1981 D - Korrespondansearkiv L0001 Korrespondanse m.m. 3/031/04/4 0001 Diverse brev -- notater 1797-1981 0002 Korrespondanse og korrespondanse vedr Tvillingundersøkelser 1943-1961 0003 Korrespondanse 1962-1970

Detaljer

Støren kommune 1837-1979

Støren kommune 1837-1979 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1837 1880 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1900 1914 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1914 1923 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

Vedlegg 2: Rydding og digitalisering av arkiv i teknisk sektor

Vedlegg 2: Rydding og digitalisering av arkiv i teknisk sektor Vedlegg 2: Rydding og digitalisering av arkiv i teknisk sektor Oversikt over arkiv som skal digitaliseres med informasjon om ordningsmåte, spesielle krav til leveransen og metadata Oppmålingsvesenet 1

Detaljer

Singsås Kommune 1837-1989

Singsås Kommune 1837-1989 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1840 1880 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1880 1899 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1899 1905 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1906 1914 010.A.3 Formannskap

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr.

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr. KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON 010 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A - Møtebok/brevjournal 010.A.1 Møtebok formannskap/kommunestyre 1924 1930 C072.4.2 Møtebok formannskap/kommunestyre 1930 1935 Møtebok formannskap/kommunestyre

Detaljer

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog A-0004 Finnmark Lærerlag 1966-1982 Arkivkatalog 2011 1 Innhold Om Finnmark Lærerlag... 2 Arkivfortegnelse... 3 A Møtebøker, årsrapporter og utskrift av møteprotokoll... 3 Aa Møtebøker, hovedstyret 1966-1973...

Detaljer