BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012"

Transkript

1 BYGDEARKIVET I LØTEN Registratur pr. juli 2012 For supplerende opplysninger om innlevering, klausulering m.v. vises til kvitteringsskjema. Der kvitteringsskjema mangler, er disse opplysningene tatt med i registraturen i den utstrekning det er kjent. 1 KLOKKEREN I LØTEN (offentlig) 1 eske. Innkommet i mars 1979 fra Klokkergården v/ K. Østbakk. Dødsfallmeldinger 1922, , Ikke tilgjengelig for publikum. 2 LØTEN KIRKE (offentlig) 30 bøker, 2 portretter i ramme og 2 tegninger. Innkommet mars 1979 fra Klokkergården v/ K. Østbakk. 1 regnskapsbok fra Løten Historislags gamle arkiv. Regnskapsbok for Løten kirke, Bibel, 1700-talls, defekt. Tittelblad mangler. På permen: "Gave til Løiten Kirke fra Frøken Olava Hørsand 15/5-14". Fredrik V's bibel, København Gave til Løten kirke fra maler O. Simensen. Bibel. Kristiania Nytestamente. Kristiania Alterbok. København Gave til kirken fra klokker Børresen, Alterbok. Kristiania Alterbok. Kristiania Liturgibok. Kristiania Landstads Salmebok. Kristiania eks.

2 Salmer ved Jordefærd. Kristiania Landstads Salmebok. Kristiania u.å. Do. Kristiania Do. Kristiania Do. Defekt. Tittelblad mangler. 12 bøker/hefter noter, liturgisk musikk. 3 bøker med religiøst innhold, 1700-talls. Portretter (siluetter) av sogneprest Schmidt ( ) og frue. I forgylte rammer. I skap, skuff 3. 2 tegninger av Løten kirke, I skap, skuff 3. 3 LØTEN KIRKETILSYN / LØTEN MENIGHETSRÅD (OFFENTLIG) 1 pakke: Mange ruller (i bølgepapp): Arkitekttegninger, kartskisser m.v. av Gravkapellet 1914, Kirkegården og 1. utvidelse Nytt orgel, benker m.v Klokkergården og klokkerenkesete Nøisomhed LØITENS DIAKONISSEFORENING 1 eske. Innkommet mars 1979 fra Klokkergården v/k. Østbakk. Innkomne brev LØITENS RIKSMAALSFORENING 1 protokoll. Innkommet mars 1979 fra Klokkergården v/ K. Østbakk. Forhandlingsbok , med noen innlagte papirer. Bare noen få sider beskrevet. 6 LØITEN HØIRE OG LØITEN FRISINNEDE VENSTRES FELLESORGANISASJON FOR VELDEDIGHETSARBEIDE 3 protokoller. Innkommet mars 1979 fra Klokkergården v/ K. Østbakk: Forhandlingsprotokoll Kassabok Kassabok

3 7 LØTEN HISTORIELAG / LAUTIN 1 rull, 3 kartonger, 6 pakker, 3 permer, 16 mapper. Diverse Lautin-materiale i forskjellig emballasje. Løtenboka: Korrekturavtrykk til bd. III, med Morthoffs rettelser. 1 kartong. Grunnlagsmateriale/råmanus vedr. g.nr , 3 permer, 14 mapper. Utdrag av kirkebøkene for Løten ; døpte, viede og begravede, ordnet på lapper, 2 kartonger. "Epitafiet i Løten kirke", 6 pakker trykk, det samme som er gjengitt i Hedmarks Historie I, ant. beregnet som bilag til Løtenboka. Korrespondanse og regnskapsbilag, 1 mappe. Bokkomiteens protokoll, Solbergs topografi (manus), Kvisgaards topografi (manus), Martens : Løten i oldtida (manus), 1 mappe. Kart over Løten tegnet av K. Kveseth, 1 rull. Lautin : manuskripter, fotografier etc Selve lagsdriften: 2 bokser regnskapsbilag arkivbokser: Manuskript/ grunnlagsmateriale til Løtenboka. Portrettklisjeer til Løtenboka 1 brevordner inneh.brev,utklipp, manus osv. til "Lautin" brevordner Løten Historielag - formannens mappe , med noe eldre. Stoff om Bygda og Bruket. Brevordner: J.B.Morthoff. Besvarelser til Løtenboka I-III Brevordner. Historielaget/Kåre Kveseth mest ang. 4.bd Løtenboka. 1 protokoll. Historielaget ca Brevordner :J.B.Morthoff/Løten Historielag m/tilhørende løse ark i plast. Formannens bok , , Formannens protokoll ringperm nyere papirer og bilder (lev. av A.Færgen) 1 ringperm: Knut Bækkevold: Utkast til innholdsregister. 1 ringperm: Historielaget Mattisrud ringperm: Formannens bok (Erik Kjøs) ringperm: Formannens bok ( Kirsti Hougen ringperm: Kirsti Hougen

4 8 SKOLEVESENET I LØTEN (offentlig) OVERFØRT TIL LØTEN KOMMUNE Del av kommunearkivet. Se egen katalog (vedlegg til registraturet). Forseglet pakke ang. lærersaken, I skap, skuff 3. Ikke tilgjengelig for publikum. 9 NORDBYGDA IDRETTSLAG Protokoll for Nordbygden Skiklubb, Protokoll for Nordbygden Skiklubb, Protokoll for Nordbygden Arbeideridrettslag, Protokoll for Nordbygda Idrettslag, Protokoll for Kretsutvalget for Løten I.L:, nordre krets, Protokoll for Nordbygda Idrettslag, Do., Do., Do., Do., Do., Årsmøtepapirer 1983/84- (arkivboks). Protokoll (ringperm) Nordbygda Idrettslag Ringperm Nordbygda Idrettslag vedr.bl.a. Idrettens Hus, Idrettens Kontaktutvalg m.m. Revisjonsprotokoll, Regnskapsbok, Festregnskap, Jubileumsberetning: 1 eks. av boka, manuskript, korrektur, diverse papirer innsamlet under arbeidet med boka. Mappe. Diverse papirer i arkivboks. Ringperm, div. papir Ringperm, avisutklipp Ringperm, komplett samling NIL-avisa. Regnskapsbok for bussen, Ringperm med kontrakter, skjøter, tegninger og korrespondanse vedr. Brattbakken og Jonskvila. Regnskapsbok for Jonskvila, Ringperm med målebrev, søknader etc. ang. Nordbygda Grasbane. Ringperm. Rapport fra Åpningskommiteet: Ny grasbane 25. juni 1977 Boks. Lysbildeserie vedr. åpningen av grasbana. Tekst til serien i ringpermen. 7 lydbåndruller + tomspole fra begivenheter bordflagg uten stang Brevordnere med diverse innhold: (Festrapporter m.v.) (Festhallen. Rød, dekorert perm)

5 (IKU) Yngres avdeling. Forhandlingsprotokoll Fotballgruppa. Kampprotokoll Fotballgruppa. Kassabok Fotballgruppa. Kassabok Friidrettsgruppa. Styreprotokoll Friidrettsgruppa. Kassabok Håndballgruppa. Protokoll, Håndballgruppa. Kassabok, Orienteringsgruppa. Kontobok for kartprosjekter Orienteringsgruppa. Kassabok Do., Skigruppa. Forhandlingsprotokoll, Seterløpet, resultatlister (arkivboks). (Skigruppa. Kassabok, , tidligere reg., ikke funnet). Skyttergruppa. Kassabok, 1950, Skøytegruppa. Forhandlingsprotkoll, Skøytegruppa. Ringperm med regnskapsbilag, kartonger med følgende innhold innlevert august 1991: Hovedlaget Regnskapskort: 3 hefter " " " " bunke bærepose Regnskapsbilag: 4 brevordnere " brevordnere " " "

6 4 " " " " " perm (tverrformat) brevordnere " " bilagjournal plastmappe budsjett m.v perm medlemslister m.v perm medlemslister perm kontoutskrifter NIL-avisa dagbok brevordner div. papirer brevordner div. papirer bunker div. papirer Protokoll Pulsen 1/83 (første nr.!) Vedtekter Fotballgruppa 1 brevordner diverse papirer perm regnskapsbilag Håndballgruppa 1 brevordner regnskapsbilag 1981 Skigruppa 1 perm regnskapsbilag skistadion og lysløype perm " Nordbygdarennet SKOLEKART (offentlig) 3 kartruller. Innkommet v/ Olav Horverak Til Horverak overlevert av Andreas Dyreng i Europakart, Vægkart over Norge, sydlige blad. Do., Nordland / Troms / Finnmark. Australia og Sørøst-Asia (innkommet senere?). Kartene står ved arkivskapet.

7 11 HAMAR STIFTSTIDENDE 7 hefter. Fra Bjarne Morthoffs etterlatte papirer. Utdrag av Hamar Stiftstidende ( mangler). 12 MILITÆRRULLE (offentlig) 1 protokoll. Fra Morthoffs etterlatte papirer. Rulle for kavaleriet, LØITEN SAMTALEFORENING FOR YNGRE MÆND 1 protokoll. Lå i Løten historielags arkiv. Forhandlingsprotokoll, Innlagt: Regler for Løiten Samtaleforenings Bibliotek, trykt hefte. + håndskrevet kopi i "forelesningshefte". 14 KLEVBAKKEN VANDFORSYNING 1 protokoll fra Morthoffs etterlatte papirer: Forhandlingsprotokoll, LØKEN SYKEPLEIEFORENING Møteprotokoll, Do., Do., Regnskapsbok, UOGT ORDENEN Forhandlingsprotokoll for Staa fast, af den uafhængige orden goodtemplars Loge No.128 i Hedemarkens Amt, stiftet Sangbok. Lover. Brev. I arkivskap, skuff 2 17 NORSK FOLKEHJELP, LØTEN LAG Møtebok, Kassabok Kassabilag (perm).

8 18 LØTEN RØDE KORS/LØTEN RØDE KORS PASIENTVENNEN Protokoll Protokoll Protokoll FIDDANS DØDSBO Glimt tilbake. Notater om prester etc. Den franske revolusjon. Tale i Løten lærerlag. Østvang. Kassabok, Østvang. Protokoll med div. innførsler ang. skolen. Løiten Arbeiderakademi / Aadals Brugs Arbeiderakademi: Forhandlingsprotokoll, LØTEN SJAKK-KLUBB Styreprotokoll, Styreprotokoll, EM I ORIENTERING Regnskapsbok for EM i orientering i Løten Innkommet fra Kjell Gihlemoen. 22 LØTEN SALONGSKYTTERLAG 1 koffert. Innkommet Innhold: Kassabok, Do., Årbok, Møtebok, Do., Kladdebok for patronselgeren, Do., Do., Statutter for Frescopokalen. Statutter for Tidemann/Medina-pokalen. Kassererbok, kortstokker. 1 forhandlingsprotokoll 1 kassabok 2 protokoller: Rekrutter

9 1 protokoll skudden, m/konv 1 protokoll Elg-skyting 1 ringperm med bilag 23 LØTEN SKOLEMUSIKKORPS Protokoll for Løten Guttemusikk, Protokoll for Løten Skolemusikk, kretsstevnene (protokoll for kretsstevnet utlånt i 1990, ikke til stede pr ) Protokoll for Løten Skolemusikk, Ringperm med diverse skriv, MAI-KOMITEEN Forhandlingsprotokoll Forhandlingsprotokoll Kassabok Mappe med bilag m.v BROVOLD RÅNEHOLDSFORENING 1 eske med div. papirer. 26 LØTEN BYGDEUNGDOMSLAG ( : Løiten ungdosmforening, : Løiten bondeungdomslag). Forhandlingsprotokoll, Forhandlingsprotokoll, Forhandlingsprotokoll, Forhandlingsprotokoll, Referat fra møter, Forhandlingsportokoll, Forhandlingsprotokoll, bare innskrevet opplysninger om stiftelse, lover m.v. Medlemsbok, Kassabok, Protokoll for skogplanting, Mappe med korrespondanse m.v., Brevordner med korrespondanse m.v., ca Historisk særoppgave v/ Bård Einar Kjøs (ufullført, i mappe). Fauskar: Diverse trykte utgaver, mest i kopi, fra årene 1901, 1902, 1905, 1907, 1908, 1909 (i konvolutt). Håndskrevne i protokoller:

10 Jubileumsnummer for Løten Bygdeungdomslag. ca.140 ekspl. HBU's fylkesstevne i Løten juni rapport. 27 LØITEN FRØRENSERI 5 protokoller, 1 mappe. Innkommet fra Ole Torp juli Møteprotokoll regnskap, korrespondanse. Dagbok med løse blad angående regnskap m.v. Ringperm for Korntørkelaget, korrespondanse. 28 DYRE LARSEN 1 protokoll. Innkommet fra Anne Kristin Hjelle "Funnet i bygningen ved siden av Samhold for mange år siden": Kassabok, august 1911-mars LØTEN ORKESTERFORENING 5 esker noter. Innkommet fra Kolbein Moe. 1 pakke noter. 30 LØITEN MUSIKFORENING Stort skap med arkivmateriale og gamle instrumenter, uniformer, noter m.v. Deler av materialet ligger oppå og under skapet. Liste over materialet ligger i arkivet og som vedlegg til registraturen. 31 LØITEN SKYTTERLAG 1 eske: Medlemsrulle, Skytebøker, Regnskapsbilag etc.

11 Forhandlingsprotokoll " " Protokoll Protokoll med innlimte årsberetninger og avisklipp regnskapsprotokoller for Lerduegruppa og STOREBRAND 1 protokoll: Kopibok av brannforsikringspoliser i Løten, LØTEN BONDE- OG SMÅBRUKERLAG Laget er en sammenslutning av småbrukerlag fra ulike deler av bygda. Arkivmateriale for de enkelte lag arkiveres samlet. Nordbygda småbrukerlag. Forhandlingsprotokoll Ringnes småbrukerlag. Møteprotokoll, Kasserermappe. Vestbygdens småbrukerlag. Forhandlingsprotokoll, Vestbygdens småbrukerlag, møteprotokoll, Løten havnestyre, Fellesstyret for småbrykerlaga i Løten, Fellesstyret for småbrukerlaga i Løten, Smaabrukerlagenes sammenslutning i Løten, Løten småbrukerlags fellesutvalg. Kassabok, Regnskap Brevordner Regnskapsbilag Brevordner. Eske med diverse dokumenter. Møteprotokoll Ringnes småbrukerlag (nr.257) Småbrukernes Træskelag.(Vestbygdens Treskelag, Nedlagt): 1 møtebok Forhandlingsbok ARBEIDERFORENINGEN (ARBEIDERSPAREFORENINGEN) 1 protokoll: Møtebok, brev etc., KLEGGEN 2 protokoller: Kleggen, organ for Solberg krets samtalelag. Protokoll,

12 Do., HJEMMESTYRKENE I LØTEN (offentlig) 1 protokoll. Heftelse: Ikke tilgjengelig uten etter tillatelse av HV-områdets sjef og daglig leder av bygdearkivet. Vakttapporter, I skap, skuff nr LØITEN ARBEIDERACADEMI 1 konvolutt. Fra Klevfos-arkivet, 1981 v/ O.M. Syversen. Noen brev, samt 1 eks. av Fauskar nr. 1, 1905 I skap, skuff nr VESTMARKA I VÅLER 1 konvolutt. Innkommet fra Andreas Bekkevold. Bygdelagsbeskrivelse, stensilert. I skap, skuff nr MORTEN BJØRNEJEGER 1 konvolutt. Innkommet fra Arne Ø. Bækken, februar Tingbokavskrifter vedr. Morten Kielsen Huusmand (Stensaasen), sendt Bækken av K. Kveseth. I skap, skuff nr NYSVEEN 1 konvolutt. Innkommet fra Odd M. Syversen Skjøter, kontrakter, brev etc. vedr. Nysveen i Løten. I skap, skuff nr PIRO 1 konvolutt. Biografiske opplysninger samlet av A. Piro. I skap, skuff nr AADALS BRUG

13 1 protokoll, 2 konvolutter, 1 omslag, kartkopier. Forskjellig proveniens. Kopi av styreprotokoll (Orginalen i Væringsaasens samlinger, Glomdalsmuseet). Korrespondanse med Carl H. Hansen, Gudbrand Akers opptegnelser fra Aadals Brug. Love for Aadals Brugs Arbeiderspareforening. Kopier av flere gamle kart over Aadals Brug (orginalene hos Andreas Bekkevold). Kopi av salgskatalog, Bok: Tandberg. Kortfattet veiledning i bygningsvæsen paa landet (Stemplet med Aadals Brugs stempel). Diverse fakturaer fra: 1849,1852 (2 stk.), 1858, 1859, 1860 (2 stk.), 1872, Brev angående Aadals Brugs arbeideres understøttelsesforening, 1 vedlegg fra Hans Arnold Hansen og en konvolutt med Aadals Brugs emblem - såmaskinen. Diverse brev innlevert av Hans Arnold Hansen: - påminnelse om betaling av kontingent med 10 øre. - brev fra And. Steen, uhrmager. - kvittering for innbetalt skatt for 1884 med kr. 8,70. I skap, skuff nr JENS HANSEN 1 konvolutt. Fra O.M. Syversen, 1979 Lærer Jens Hansens kontrabok med Løiten Handelsforening, I skap, skuff nr KVERNHAUGEN 1 konvolutt: Kopi av husmannskontrakt fra Kvernhaugen under Ven. I skap, skuff nr SKOLEBIBLIOTEKET (offentlig) 1 konvolutt: Regler for benyttelse av skolebiblioteket, 1896 I skap, skuff nr LØTEN VEL 2 mapper: Innkomne brev,

14 Kopier av utgående brev, I skap, skuff nr Forhandlingsprotokoll KLEVFOS OG AADALS BRUGS LÆSEKREDS 2 protokoller: Protokoll, Do., SETERVEGLAGET 3 protokoller: "Regnskapsbog for Gryllingsæterveiarbeidet 1883, 84,85". (Innhold: Møteprotokoll, Regnskap, Utskrivingslister for dugnadsarbeide m.v.). "Forhandlingsbog for Sæterveien Brevad - Bubekken fra 1917". (Går fram til 1932, inneholder dessuten regnskap ). "Seterveglaget " (Går fram til lagets oppløsning). 49 LØTEN EGGLAG 3 protokoller (møtebøker ), bankbøker etc MAI konvolutt: Brev ang. 17. mai-feiringen I skap, skuff nr JØRGEN ENGELAUGSMOEN Regnskapsbok (på hyllen) Kontrakt med Løiten kommune, kloakkledning, A/L Østlendingens fond m.v. - Fra Jørgen Engelaugsmoens papirer. Papirer angående "almenningssaken" eller "Klevfos-saken", injurier i forbindelse med dette. - Diverse andre papirer. (Bør muligens klausuleres) I skap, skuff nr LØITEN TUBERKULOSEFORENING / LØTEN SYKEHJEM

15 5 konvolutter med korrespondanse og diverse andre papirer ca Lagt i tre arkivbokser uten nærmere ordning. 53 LØTEN STASJON Kart over Løten stadion med omgivelser, 1902 Kart over Løten stasjonsområde, I skap, skuff nr LØTEN LIGNINGSKONTOR (offentlig) Tatt ut. 55 LØTEN ØSTRE ARBEIDERLAG Forhandlingsbok for Løten østre arbeiderlag, Forhandlingsprotokoll for Løten østre arbeiderlag. Protokoll, Kassabok, Brev og dokumenter. I skap, skuff nr fane. Protokoll fra årsmøtet til Jubileumsberetning 80 år Jubileumsberetning 100 år Utøya-venn 78: innrammet diplom Aksjen A-77 Bildealbum Ringperm med avisutklipp Ringperm med saker Lagets første pengeskrin 56 VEGEN LØITEN BRÆNDERI - FORMO 22 dokumenter om "Nyvegen Løiten Brænderi - Formo, 3 kart over Hedemarken. I skap, skuff nr KLEVFOS Fellesoverenskomsten Artikler om Klevfos (aviser, brev, festsang m.m.). Kopi av arbeiderminner fra Klevfos (grunnlagsmateriale til boka "Arbeidsfolk forteller : fra papirindustrien", red. av Edvard Bull): - fra K. Næstad.

16 - fra Emil Kristiansen. - fra Otto Fjeldseth. I skap, skuff nr. 2. Protokoller for Klevfos avdeling MINNEOPPGAVEN FOR ELDRE 1982 Orientering om tiltaket (trykt veiledning). Bidrag fra Løten: - av Sigurd Tomter. - av Margit Granli. - av Ragnhild Berget. - av Gudrun Johanne Svartodden, f. Ingstad. - av Louise Wetsgaard. - av Karl Engemoen. - av Signe Landheim. - av Marie Stensåsen Knutsen. Samlet i plastkassett. 59 KLOKKER O. NILSEN Borgerdådsmedalje i sølv av læer og kirkesanger O. Nilsen (var opprinnelig festet til bilde av Nilsen som er kassert). NB! Medaljen utlånt til Brynjulf Tangen via Amund Trætteberg i 86 med tanke på Lautin-artikkel. Ikke kommet tilbake pr. januar 91. I skap, skuff nr stor innrammet tavle "Tabula gratulatoria" til O. Nilsen fra lærerkolleger i Løten på hans 60-årsdag. 60 MINNESMERKE OVER FALNE LØTENSOKNINGER protokoll: I protokollen er innlagt: -utklipp fra Hamar stiftstidende utklipp fra Morgenbladet bilde fra avdukingshøytidligheten. Innsamlingslister fra - grendemenn i ungdomsforeningen. - innsamlingskomite Løken / Brovold. - elever ved Fortsettelsesskolen.

17 I skap, skuff nr 2 61 LØITEN SANGFORENING Program, bilder m.v. angående revyer 1964 og Orginalmanuskript til "Kantate [til Løten kommune]". Tekst: Marius Skaaraas. Melodi: Ingebret Haaland. I skap, skuff nr bilde, Løiten sangforening 1955, i skap, skuff nr NORDBYGDA SJØMANNSMISJON Kassadagbok og medlemsfortegnelse fra stiftelsen i mars 1926 til og med I skap, skuff nr LØTEN GRINIFORENING 1 protokoll, Kassabok for Løten Grinilag. 64 ARBEIDSNEVNDEN (offentlig) 3 protokoller, innkommet fra skolekontoret: Brukstakster, (2 protokoller). Forhandlingsbok, LØTEN GAMLEHJEM Stor plakat med gullskrift og dekor i oljemaling (rull). 1 boks med 53 dias 66 DIVERSE KOMMUNALE PAPIRER (offentlig) Blant annet vedrørende branntakster skoler, prestegården. Ole Dyrengs tilbud om utleie av Kilde til kommunen, Skyldsetningsdokument, kommunale lån. Alt fra tida I skap, skuff nr LARS KRISTIANSENS OPPTEGNELSER Konvolutt. I skap, skuff nr EVEN PEDERSEN NORDERHAUG

18 Notat om inntekten , på baksiden av Norgeskart fra I skap, skuff nr ÅDALSBRUK INDUSTRIMUSEUM Forhandlingsprotokoll, MIDDELALDERBREV VEDRØRENDE LØTEN Kopier fra Riksarkivet I skap, skuff nr LØTEN BONDEKVINNELAG Hovedlaget: Forhandlingsprotokoll " " Kassabok Årsmelding 1945/46-61 (mappe). Årsmelding (mappe). I koffert: 1 fotoalbum 1 møteprotokoll protkoll, styremøter kassabok stk jubileumsberetning(50år ) Diverse sanger(i konvolutt) 1 innrammet bilde, formenn ) 1 diplom 1 hustavle 3 flagg 1 klubbe 1 stempel 4 sangbøker 1 konvolutt med kvitteringer for innlevert materiale 1 notisbok, diverse valg Foreningen opphørt 2003 Brovold krets: Kassabok Jønsrud krets: Kassabok Kassabok Lund krets:

19 Forhandlingsprotokoll Kassabok " " Kassabok for Lund Østre Bondekvinnelag Løken krets: Forhandlingsprotokoll Kassabok " " " Møteprotokoll " Laget opphørt 1998 Ringnes krets: Forhandlingsprotokoll " " Kassabok Regnskap for husflidskurs Referatbok Protokoll for medlemsmøter fra 1967 Styreprotokoll Liste over Bondekvinnelagets eiendeler 1980 (1 konv) Mappe: Registrering av gamle ting. Kornbandet 3 håndskrevne avisbind: 1.) , 2.) , 3.) LØTEN PENSJONISTFORENING Møtebok Protokoll over avisabonnement (Pensjonisten) for medlemmene ÅDALSBRUK ARBEIDERSAMFUND Møteprotokoll Kassabok

20 Kontobok Medlemsprotokoll Kassabok Ådalsbruk kino Protokoll Ådalsbruk kino Protokoll. Politisk utvalg Katalog over bøger tilhørende Aadals Brugs Arbeidersamfund. Trykt eks. trykt jubileumsberetning eks. trykt jubileumsberetning EYOLF SOLBERG Kopi av notater fra 1880 og 1881, utstedt til hans slektninger. I skap, skuff nr ERLING ENGELAUGSMOEN Polise m.v. Plastmappe innlagt diverse avisklipp og en lokal revysang I skap, skuff nr POSTKONTORET - BESSHØI (offentlig) 13 protokoller: kvitteringsbøker, avisprotokoller m.v Funnet ved rivning av Besshøi i 1983 og innlevert av Odd M. Syversen. 77 LØTEN NORDRE ARBEIDERLAG Forhandlingsprotokoll, Møteprotokoll Møteprotokoll Møtebok for byggekomiteen for lokale på Nordheim

21 1 andelsbrev i Hamar Arbeiderblad, innrammet. 77 a) NORDBYGDA AUL (nedlagt) 1 fane. 78 LØTEN ARBEIDERPARTI Løten Arbeiderpartis kvinnegruppe: 1 fane (i kasse). Regnskapsprotokoll Møteprotokoll Styreprotokoll Representantsprotokoll a) LØTEN ARBEIDERFORENING (senere: ARBEIDERLAG) Forhandlingsprotokoll kvinnegruppa Kassabok Kontingentbok b) CENTRUM A.U.L. 1 fane. Protokoll Kassabok "Centrum-avisen"

22 Lagsavisa for Centrum A.U.L plansjer med utklipp. 79 NORDBYGDA SANGFORENING 2 innrammede bilder fra 50-årsjubileet i 1963: a) Styret. b) Hele koret. 80 NORDBYGDA SKOLEMUSIKKORPS Forhandlingsprotokoll, se også l.nr. 107 Nordbygdens musikkforening (sammenslutning) 81 KORNTØRKELAGET, HØRSAND 1 ringperm. Regnskapsbilag " Kontrakter, korrespondanse, byggetegninger. 2 protokoller (personbøker). 1 eske aktiebrev m.v.. 82 BESSHØI Diverse private brev, samlet i to konvolutter Funnet ved riving av Besshøi i Innlevert av Kjell Henning Paulsen. I skap, skuff nr LØTEN IDRETTSLAG 1 trekiste arkivmateriale samlet i forbindelse med lagets 100- årsjubileum i Liste over materiale (46 nr.) ligger i kista. Lista ligger også som vedlegg til registraturen og suppleres fortløpende. Den omfatter pr. dato 52 nr. 84 MYKI LILLE 1 protokoll. Gardsregnskap. Innlevert av Olag Kjellås i oktober LØTEN BARNEHJEM Årsberetning , regnskap og status Statuter for Løiten Børnehjem (trykt folder)

23 I skap, skuff nr 2 86 LØTEN HAGEBRUKSFORENING/LØTEN HAGELAG 1 protokoll. Referatbok referatbok april-99 1 regnskapsbok bilag til regnskap bilag til regnskap LØTEN SKOGBYGDS ARBEIDERFORENING 5 protokoller: Nytt navn:skogbygda Arbeiderlag " " " 1 Statistisk Aarbog vedk. Norges Postvæsen BROVOLD DRIFTSKREDITTLAG Møteprotokoll Ringperm med regnskapsoversikter m.m. 89 TORPS LANDHANDLERI, HØRSAND (SANDLUND) Regnskapsbok LØTEN GRUNNEIERLAG 1 brevordner korrespondanse m.v mapper og 1 arkivboks div. papir ca LØITEN GRUNDLOVSFORENING Forhandlingsprotokoll LØITEN TELEFONFORENING

24 Restopplag jubileumsberetning Forhandlingsprotokoll Kontobok Abonnementskontobok Kopibok Protokoll med andelsbrev ( ?). 1 konvolutt med kvitteringer for mottatte andelsbrev. 1 andelsfortegnelse (liten bok). Kassabok NORDBYGDA FRAMLAG 1 fane. 94 LØTEN A.U.L. "Ekko" [lagsavis] LØITEN BALLSELSKAP 1 protokoll Kopi av samme protokoll. Kassabok Kassabok HAMAR OG HEDEMARKEN TURISTFORENING, LØTEN KRETS Kassabok Lagt i kassett med div. andre skriv perm regnskapsbilag " m.v ringperm: div. skriv 50-års jubileumsberetning,div. skriv Protokoll Kassabok

25 1 Perm Bilag Perm Bilag Eske, Bilag Regnskapsprotokoll JØRGEN ENGELOUG Diverse dokumenter etter Jørgen Engeloug, fra ca og framover. 1 gammel mappe, oppbevares i Jiffy-pose. 98 JØRGEN SOLBERG Registratur over Jørgen Solbergs privatarkiv, samt brev fra Statsarkivet, Hamar. Selve arkivet finnes i Statsarkivet. I skap, skuff nr LØTEN VESTRE KONTROLFORENING (FJØSREGNSKAPSLAG) Forhandlingsprotokoll Kassabok / LØTEN BONDEPARTI/LØTEN SENTERPARTI Kassabok Protokoll vedtak fra Protokoll Protokoll LUND SJØMANNSMISJON Forhandlingsprotokoll / regnskapsprotokoll, Møtebok Medlemsfortegnelse / Forhandlingsprotokoll ca

26 102 LØTEN ALDERSBOLIGLAG Forhandlingsprotokoll Mappe inneholdende papirer vedrørende aldersboliger i Løten. Arkivboks med gamle tegninger, beregninger og planer. 103 LØTEN BYGNINGSARBEIDERFORENING 1 fane Tatt ut av bygdearkivet for opphenging Nyhuset Bruk h MATHS. PEDERSENS ERINDRINGER Kopi av maskinskrevne nedtegnelser av Maths. Pedersen (fra 1923) og datteren Ragna (fra 1954), samt aviskopier av artikler fra 1933 og 1942, alt samlet i ett plastomslag. 105 LØTEN SKOG OG LAND (AVD. 510) 1 fane med tilbehør. Fanen har teksten: Løiten Skog & Jordarbeiderforening. Stiftet LØTEN HANDEL OG KONTOR 1 fane med tilbehør 107 NORDBYGDENS MUSIKKFORENING Nordbygdens Musiklag. Forhandlingsprotokoll (innheftet: En historisk oversikt ved 60-årsjubileet 1949) Nordbygdens musikkforening. Forhandlingsprotokoll Se også l.nr. 80 Nordbygda skolemusikkorps (sammenslutning)

27 108 HARALD SØGAARD Sykekassebok i Løiten Herredsykekasse med innførsler I Skap, skuff nr LØTEN O-LAG 3 utklippsbøker protokoll ringpermer LØTEN FAGLIGE BYGDESAMMENSLUTNING / LØTEN FAGLIGE FELLESUTVALG. Møtebok Møtebok TRÆTTEBERGS GARDSARKIV Fragment av gardsarkivet på Trætteberg , samlet i 1 arkivboks. 112 TRÆTTEBERG, HALLVARD Liten håndkoffert med vedheftet anekdote fra kunsteren om bruken av av kofferten i Roma i ØSTRE SKOGBYGDS UNGDOMSLAG "Skogbygdingen" Avis fra Midtbygda Arbeiderlag. 1 protokoll. 115 Løten AUF. 2 møteprotokoller (laget er opphørt) 116 Løiten fotballag (Njål) 1 protokoll Løiten Handelsforening Pappeske inneholdende: 3 styreprotokoller 5 regnskapsbøker 2 ordrebøker

28 1 mappa med aksjebrev m.m. 2 mapper diverse. 1 innrammet bilde:eksteriør med personer. 1 uinnrammet bilde: Interiør med personer. 1 aviskopi av bilde av Løiten handel i beg. av 30-åra. 1 Styreprotokoll hefte: Løiten Handelsforening Løten framhaldsskole. Eksamensoppgaver. I konvolutt 119. Jønsrud sykepleieforening. 1 Protokoll/kassadgbok 1 konvolutt med papirer 120. Løten framlag. 1 vimpel 1 møteprotokoll 1 konvolutt med bilder 1 regnskapsbok perm med bilag Løiten sparebank. 1 bilde (100 års jubileet ) 122. Stiftelsen Mattisrud. Styreprotokoller: , 1993, 1994, permer Stiftelsen Mattisrud esker med avisutklipp. 1 ringperm: Stiftelsen Mattisrud Registrering Mattisrud sammarstid Stiftelsen Mattisrud, Skoletilbud 1 Prosjekt Mattisrud Stiftelsen Mattisrud Protokoller Prosjekt Mattisrud Stiftelsen Mattisrud Mattisrud sammarstid Stiftelsen Mattisrud Stiftelsen Mattisrud Imsdalen, Solveig. 1 ringperm: På streiftog i fortiden; til minne om 3 generasjoner knyttet til Aadals Brug

29 fra Synstad, Inga Brevkortalbum, ca Løiten Jeger- og Fiskerforening. Styreprotokoll Regnskapsprotokoll Regnskapsbok. Elggruppe Bilag til regnskap 1997, 1998, 1999 Bilag til regnskap. Elggruppe Østbygden Trøskelag 1 protokoll "Østbygden Motortresker " 1 protokoll kassabok liten notisbok opptegnelser over bruk/leie av maskiner 1 " " " " " " " 1 konvolutt med kvitteringer/bilag 5 stk 1 " " " " 1 " 127. Løitens Lilje 4 ringpermer 1 kassakladd 1 regnskap utkast til forretningsplan for Løiten bygdeutvikling 1 ringperm: Vårslepp/Høstsanking f.o.m. sept mai høst 2007 f.o.m vår 2008 høst 2009 L.L. Diverse Medlemslister + bilag Regnskapsbok Regnskap for L.L. Bilag Protokoll Løitens Liljer fra 1995 fra nov Sæterveien Løvlien Savalseteren 1 Forhandlingsprotokoll kassabok forhandlingsprotokoll for Sæterveien kassadagbok for Sæterveien

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum

Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum HO/ HJ/ TS 2009/ rev. HO 2011 Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum... 1 1. Bedriftsarkiv etter Preus Fotomuseum (1976-94)... 1 2. Foto- og papirarkiv etter

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

Årsmøtet for 1988 ble holdt den 30. november på Ørland Folkebibliotek. Forslag til vedtektsendringer ble behandlet sammen med vanlige årsmøtesaker.

Årsmøtet for 1988 ble holdt den 30. november på Ørland Folkebibliotek. Forslag til vedtektsendringer ble behandlet sammen med vanlige årsmøtesaker. ÅRSMELDING 1988-1989 (avskrift) Årsmøtet for 1988 ble holdt den 30. november på Ørland Folkebibliotek. Forslag til vedtektsendringer ble behandlet sammen med vanlige årsmøtesaker. VALGET: Under valget

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR HAMARØY HISTORIELAG 2012

ÅRSBERETNING FOR HAMARØY HISTORIELAG 2012 ÅRSBERETNING FOR HAMARØY HISTORIELAG 2012 I 2012 HAR STYRET HATT FØLGENDE SAMMENSETNING STYRET Medlemmer Idar Sørensen (leder) Stig Solberg Gunnlaug Nilsen Einar Skogly Michal Bye (nestleder) (styremedlem)

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011

Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011 Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011 Sak 3 Årsmøtet 2011ble arrangert onsdag 9. mars kl.19.00 på Sørumsand vgs. med 26 fremmøtte. Sogneprest JohnOlav Stokstad Larsen kåserte over Kirken i

Detaljer

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203)

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1 Skifte etter mora Kristine Pedersd. Tang. 1907 Innkalling til Skifteretten. O1. L2 Gratulasjonstelegram til bryllupet

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet?

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet? Røyken Historielag Formannen har ordet! Vinteren nærmer seg og med den ny utgave av bygdemagasinet. Det har vært en travel sesong med mange aktiviteter, både i og utenfor bygda. Mest gledelig har det vel

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket 2-05 - ny 30-11-07 15:45 Side 1 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Formannens spalte... 2 Skigardskurset... Østfold

Detaljer

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår!

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår! 1 av 37 16.01.2011 18:45 Ny nettside [ 2011-01-16 / djl ] Vi er snart i mål med overgangen til nye nettsider og den nye siden vil være tilgjengelig i løpet av kort tid og den gamle siden vil bli utilgjengelig.

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLELSE. Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag LØRDAG 28. FEBRUAR 2009 KL 1300. Møtet holdes på Uthaugsgården på Uthaug.

ÅRSMØTEINNKALLELSE. Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag LØRDAG 28. FEBRUAR 2009 KL 1300. Møtet holdes på Uthaugsgården på Uthaug. ÅRSMØTEINNKALLELSE Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag LØRDAG 28. FEBRUAR 2009 KL 1300 Møtet holdes på Uthaugsgården på Uthaug. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 BUEKORPSMUSEET I BERGEN Det innkalles herved til årsmøte tirsdag 17. april kl 19.00 i Murhvelvingen. Til behandling foreligger: 1. Årsberetning for 2011. 2. Regnskap for 2011.

Detaljer

Vonheim i Snåsa fredning ihht kulturminneloven 15 og 19 - Forslag

Vonheim i Snåsa fredning ihht kulturminneloven 15 og 19 - Forslag SNÅSA KOMMUNE Snåsa kommune ligger tre kvarter fra Steinkjer og vel en time fra Namsos. Både E6 og jernbane går gjennom Snåsa. I enden av Snåsavatnet ligger det gamle administrasjonssentrumet Viosen. Da

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

som gjerne vil reklamere litt for sin basar.

som gjerne vil reklamere litt for sin basar. For folk i Løten og omegn 12. årgang. Oktober 2006 På bildet over sees Helge Reistad til venstre sammen med Jan Haug fra fotoavdelingen på Hedmarksmuseet. Vigdis Vingelsgaard, i midten, åpnet fotoutstillingen

Detaljer

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304.

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. 050304 Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. Copyright: Erik Ballangrud, Mellomåsveien 124, 1414 Trollåsen. Tlf. 66820378. E-mail: erik.ballangrud@c2i.net. Forkortelser:

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer