ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik"

Transkript

1 nr årgang Takk for kretsmøtet! leder Side 2 ET SVÆRT VELLYKKET KRETSÅRSMØTE. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik Midtsommerfest på Visthus Side 2 Nye bøker fra Sambåndet forlag Side 4 Avslutningsfest Molde Folkehøgskole Side 5 «Salig er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.» Matt 5,3 Et årsmøte i vind, sol og i sangens tegn. Kretsårsmøtet 4. og 5.juni 2011 på Høgtun ble en flott og inspirerende opplevelse. I år hadde vi mange gjestebesøk: Generalsekretær Erik Furnes og korene: «Praise Him» fra Stord, «Sanctus» fra Spjelkavika, og vårt eget NRI-kor med dirigent Harald Myklebust. NRI-koret «tjuvstartet» og møttes allerede på fredag kveld til øvelse, mens vi ansatte gjorde alle ting i stand til helga. Årsmøtet hadde et fyldig program med god forkynnelse og sang både av kor og forsamlingen Vi ble ønsket varmt velkommen til Høgtun av rektor Edgar Fredriksen, og deretter var det en bibeltime av Erik Furnes. Han talte også på de andre møtene. Til forhandlingsmøtet var det påmeldt 112 utsendinger. I år var det ikke noen store «stridssaker», og vi holdt tidsplanen. ( Se egen repotasje lengere bak i bladet). Nytt av året var at vi fikk servert varm lunch, og i stedet for middag var det grillfest på tunet., og aktiviteter for store og små.. Været på sen ettermiddagen var også så bra at grillfesten ble gjennomført etter planen. På misjonsfesten var det møtt opp ca 260 personer og likeså på det etterfølgende sangkvelden var det godt fremmøte og det ble mye korsang, men også forsamlingen fikk være med. Alle tre korene deltok på møtene, og representerte ulike sjangere, men utfølte hverandre godt, og høstet applaus fra forsamlingen. Til tross for gjestekorene gode innsats, vil jeg trekke frem NRI-korets fremførelse av den innøvde kantaten som et høydepunkt på lørdagskvelden. Søndag var det formiddagsmøte og senere generasjonsfest der Erik Furnes på nytt gjennom tale og andakt, fikk vekket oss opp og gitt et fornyet syn på flere ting i vårt forhold til Gud. Han talte over emnet: «Aldri alene inn i det ukjente» og vi fikk høre at selv om vi kan ha det vanskelig, må vi ikke glemme at vårt himmelske Far, holder oss i hånden og sier: «Jeg elsker deg.» Ivar Skippervold deltok aktivt på Barnas Årsmøte. (se repotasje annet sted i bladet), men vi fikk alle et besøk av ham på avslutningsfesten, da han ledet et innslag for barna (og alle oss andre). - Også det syntes jeg var en av høydepunktene. Så var også årets kretsårsmøte slutt, og vi retter en stor takk til ALLE som medvirket til at dette ble en vellykket og fin helg. 1

2 leiar Takksemd etter eit krinsmøte Det er med stor takksemd vi ser attende på krinsmøtehelga på Høgtun juni. Takk til alle dei som la ned eit stort arbeid samband med krinsmøtehelga. Dei tilsette i krinsen gjorde ein formidabel innsats, og mange brukte mykje av fritida si til å være med å gje ei hjelpande hand. Det er svært mange ting som skal gjerast og gå i hop for at ei slik helg skal verte vellukka, og i år klaffa det over heile linja. Ein stor takk til Høgtun for gjestfridom på alle måtar. Det er ekstra kjekt at så mange av personalet på skulen deltek på krinsmøtet. Frammøtet i år var godt. Vi var 140 på bibeltimen laurdag og vel 250 menneske på misjonsfesta. På «Han er min song og mi gleda» var vi 160. Søndag var det 250 på storsamlinga og 160 på generasjonsfesta. Dette er gledelege tal, og det var kjekt å sjå en fullsett festsal på Høgtun. Det er godt å vere mange nokre gongar når vi samlas i den kristne forsamlinga. Takk til kvar einskild som kom og gjorde helga til ei fest. Å sjå koret med over 40 born syngje på Generasjonsfesta og det myldrande livet av leikande born på tunet gjev håp for framtida.. Samstundes er det med ei viss undring eg ser at fleire bygder med eit aktivt indremisjonsarbeid ikkje er representert korkje på forhandlingsmøtet eller på dei andre møta. Nokre av dei som elles meiner mest om kva indremisjonen skal meine og gjera deltek heller ikkje på årets viktigaste samling. Vi har framleis eit stykke å gå for å få ein enno betre «årsmøtekultur» i krinsen vår, men vi er på god veg. Gjestane våre fekk gje oss mykje gjennom songen og forkynninga. Gud var oss nær og møtte oss igjennom ordet sitt. Ein særleg takk til generalsekretær Erik Furnes som var talar i helga. Midtsommerfest på Visthus Fra Sommerfesten 2 år siden St. Hans på Frænabu Grilling på Frænabu 2 år siden 60 + på Visthus Bilde fra 2 år siden Visthus-dagen Søndag 19. juni Sang- og musikk av Rauma Gospelkor kl Formiddagsmøte i teltet Prost Lars Slettebø taler Sang av Rauma Gospelkor eget opplegg for barna kl Salg av rømmegrøt og spekemat kaffe. Sekkeløp, hesteskokasting m.m. kl Familiesamling Rauma Gospelkor, kretsens arbeidere Trekning av leirlotteriet. Torsdag 23. juni kl Salg av rømmegrøt, grilling, samlingsstund med andakt, hesteskokasting, fotballkamp, rådreiing og aktiviteter for små og store. Hjertelig velkommen! august Jostein Mulelid taler og synger Blåtur, hageselskap, bibeltimer m.m. Påmelding og program til kretskontoret søndag 14. august kl Formiddagsmøte kl Salg av middag kl Avsluttningsmøte Jostein Mulelid taler og synger Eg vonar krinsmøtet ga inspirasjon til vidare teneste for Jesus i heim, forsamling og i det viktige arbeidet Indremisjonsforbundet står i. Arild Ove Halås krinsleiar Nordmøre og Romsdal Indremisjon Jostein Mulelid med trekkspill LES MER PÅ nri-imf.no bilder fra kretsmøtet nyheter fra indremisjonsarbeidet 6 dager pr. uke synspunkt og meningert 2

3 Suksess med Ivar Skippervold på barnas årsmøte Tekst og foto: Audun Vesetvik Vi hadde skreddersydd et godt opplegg for barna og barnefamiliene under kretsmøtet på Høgtun 4-5 juni. Ivar Skippervold var hyret inn som vår hovedgjest på «barnas årsmøte», noe som viste seg å være en suksess. På lørdag hadde vi en samling før og en samling etter lunch.35 forventningsfulle barn møtte opp, og etter at vi hadde startet med fingerbingo, var stemningen veldig god. Minneordet under barnas årsmøte var hentet fra Johannes 8:12: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Ivar Skippervold fulgte opp med sangen «Tenn et lys». Og det gikk ikke lang tid før barna sang med: Tenn et lys, løft det opp, som et bål på fjellets topp. Tenn et lys, syng om fred. Syng om håp og kjærlighet! Og det var mange sanger barna fikk lære seg denne helgen, når Ivar tok oss med inn i lignelsen om den barmhjertige samaritan. Og innimellom alle sangene, underholdt Ivar oss med trylling, leker og diverse underholdning til barnas store fornøyelse og overraskelse. Dette var tydelig noe barna likte. Det var ikke bare inne det var gøy å være. Ute kunne barna leke seg i et stort oppblåsbart hoppeslott, og vi hadde også oppblåsbar sklie og boomfight. Ute arrangerte vi også skattejakt. På lørdagskvelden hadde vi ungdomssamling der Erik Furnes holdt andakten. Her var vi i overkant av 10 ungdommer. Når søndagen kom, var 47 barn samlet til barnas årsmøte. Her gjennomgikk vi blant annet sangene vi hadde lært med Ivar, og under generasjonsfesten var barna med på fremføringen av den barmhjertige samaritan. Det så ut som om barna var godt fornøyd med opplegget som var tilrettelagt denne helgen. Valgene etter kretsmøtet Tekst Arild Ove Halås Bilde Jan Inge Nasvik Det møtte i år 108 utsendinger til forhandlingsmøtet. Dette er 4 færre enn i fjor. Som vanlig la kretsstyret frem årsmelding og årsregnskap for Tenåringssamling på Kretsmøtet Tekst: Arild Ove Halås Foto:Håkon Mork Mens rundt 160 personer var samlet til Han er min sang og min glede i festsalen på Høgtun lørdag kveld, samlet tenåringene seg i peisestua og brukte kveldstimene der. De fikk besøk av generalsekretær Erik Furnes som fortalte de om David og Mefiboset, en spennende og lærerik fortelling fra Bibelen. Mange av tenåringene deltok både som barnevakter, sangere og med andre viktige oppgaver under kretsmøtet, men lørdags kveld hadde de altså sin egen samling. Reidun Åndal hadde bakt kjempegode pizzasnurrer som var tatt med fra Frænabu, noe som virkelig falt i smak. Det var ellers ungdomsarbeider Audun Vesetvik som hadde ansvaret for tenåringssamlingen som ble enstemmig godkjent. Valg av kretsstyret ga følgende resultat: Johannes Finset Aure (gjenvalgt), Marit Røykenes Dahle Skåla (gjenvalgt), Ottar Dag Fedøy Kristiansund (gjenvalgt), Audun Sæbø Aspøya (ny). Astrid Johanne Brandshaug (Kristiansund), Ottar Schjølberg (Molde) og Unni Clausen Stenberg (Averøy) sto ikke på valg. Kjell Bjarte Aarsund (Molde) ble valgt som første vararepresentant, Terje Henden (Averøy) ble andre vara og Asbjørn Ræstad (Midsund) ble tredje vara. Barne- og Ungdomsrådet (BUR) består etter kretsmøtet av Olav Astad - Molde (ikke på valg i år), Jan Egil Gjermundnes Eidsvåg (ikke på valg), Andrea Holm Farstad (ikke på valg). Elin Støle Aureosen og Terese Aarsund Molde ble valgt som nye medlemmer i BUR. Olav Gustad Averøy og Konrad Frøystad Tornes fortsetter ett år til valgnemnda, mens Haldor Sæter Aukra og Inger Lise Smenes Averøy ble nye i valgnemnda. 3

4 Helt fra hun var barn har Anne Berit Halås hatt problemer med nyrene. Dette har også ført til mange andre helseplager, og hun har utallige sykehusopphold bak seg. Nå er hun helt avhengig av dialysebehandling flere ganger i uken. I denne boken forteller Anne Berit og ektemannen Arild Ove sin historie. Men dette er ikke først og fremst en bok om sykdom, men om Han som er med sine alle dager. Ekteparet Halås formidler det slik: «Vårt ønske er at denne boka kan være med å peke på den store omsorg Gud har vist oss. Den har vi fått oppleve konkret og håndfast, og hans nåde er langt større enn alle våre spørsmål. Å få leve sammen med Jesus Kristus og erfare hans nærhet når livet har vært vanskelig har for oss vært ubeskrivelig stort. Ved troen på Jesus har Gud blitt vår far og vi har virkelig fått oppleve Guds farskjærlighet til sine barn. Bokas tittel «Bare godhet» som er hentet fra Salme 23 i Bibelen er valgt etter vårt ønske. Vi har aldri opplevd annet enn godhet fra Gud, og vi ønsker å dele dette med andre.» Asle Hetlebakke BAre godhet I samtale med Anne Berit og Arild Ove Halås SAMBÅNDET FORLAG Asle Hetlebakke BAre godhet I samtale med Anne Berit og Arild Ove Halås «Bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.» DOGGDRÅPAR SAMBÅNDET FORLAG BARE GODHET Annbjørg Helland Sævareid er ute med sin 3. diktbok. Boka kostar kr. 200,- og selges på krinskontoret og i bokhandlane. Asle Hetlebakke i samtale med Anne Berit og Arild Ove Halås om sykdom, helbredelse, tro og Guds omsorg. Boka koster kr. 180,- og selges på kretskontoert og i bokhandlene Kretslederen melder Til minne: Erna Misfjord (Vestnes) og Jakobina Alnes (Torvikbukt) har flyttet hjem til Jesus siden forrige kom ut. Vi lyser fred over deres minne. Økonomien pr. 30. april Regnskapet 30. april viser at kretsen har et underskudd på kr ,-. Underskuddet på samme tid i fjor var ,-. Visthus har et underskudd på ,- mens underskuddet på samme tid i fjor var kr ,-. Frænabu har et underskudd på kr ,- mens underskuddet på samme tid i fjor var kr ,-. Resultatet for Frænabu er i realiteten ca ,- bedre enn det tallene viser på grunn av at mange utgifter til nybygg er ført som utgifter inntil videre. Reelt resultat for Frænabu er derfor rundt ,- i underskudd. Vi er sterkt bekymret for økonomien i kretsen, der inntektene går ned år for år. Samtidig er vi takknemlig for alle faste givere og andre som står med i arbeidet også økonomisk. Nytt internat på Molde Folkehøgskole Det er klart for bygging av nytt internat på Molde Folkehøgskole. Arbeidet vil starte etter sommeren og internatet skal være klart til neste sommer. Det er planlagt å ha kapasitet til 20 elever. Internatet vil bli plassert i skråningen nedenfor Romsdal Ungdomsskole. På våre nettsider kan du se tegningene av bygget og vi kommer tilbake med bilder i utpå høsten. Kretskontoret i sommer Slik det ser ut nå vil telefonen på kretskontoret være åpen hele sommeren. Det er enda noen usikker hvor mye kontoret vil være åpent. Det er derfor lurt å ringe først hvis du har tenkt det innom kretskontoret i perioden 20. juni 20. august. Dette skyldes ferieavvikling m.m. Gamle kretsblader I løpet av våren har vi gått igjennom alle gamle utgaver av Broderbåndet og Raumabladet. Vi har nå de aller fleste nummer som er kommet ut etter Det er derimot svært få blad fra tiden før og under krigen. Hvis noen mot all formodning skulle ha så gamle kretsblader liggende, er vi svært interessert i å få ta kopi av disse. Vi håper på sikt å gjøre bladene tilgjengelige på internett, men det er et stort og tidkrevende arbeid som vi for tiden ikke har kapasitet til. 4

5 Folkehøgskolene våre denne gang ET GEDIGENT ÅR PÅ HØGTUN ER AVSLUTTET! Tekst og bilde Hans Orset Aldri har så mange elever budd på tunet i Høgtuns historie. Det har merkes i alle sammenhenger at vi har vært en stor flokk. Nå har elevene reist hjem etter et uforglemmelig år. Den siste ukas tur til Runde og Kjeldsund var et av klimaksene. delekvelden på Kjeldsund tirsdag. Den var opplevelsesrik og svært oppløftende for oss som har en tjeneste i folkehøgskolen. Vitnesbyrdene ville ingen ende ta, guttene gråt like mye som jentene. De ville så gjerne takke! En inderlig takknemlighet til medelever og personale for «det beste året i deres liv» ble uttrykt i gråt, latter og flotte historier. Turen til Runde og fuglefjellet ble et høydepunkt i flott vær. Vi satt der på fuglefjellkanten i stillhet for om mulig å lokke til oss Lundefuglen på kloss hold. Avslutningsfesten lørdag ble slik den alltid blir. I vemodets og takkens tegn. Mange utålmodige foreldre stod på tunet og ventet på at sine kjære skulle gjøre fra seg alle 120 klemmene før de kunne starte på hjemturen. Takk til misjonsfolk og Høgtunvenner som har stått oss bi i et travelt år. Hans Orset En minnerik stund. VÅRBASAR i Kristiansund Indremisjon. Tekst og bilde Jan Inge Nasvik Det viser seg imidlertid at det er åresalget som er mest populært. Selv om det ikke er dyre gevinster, er det viktig at det er mange av de. I år var vi så heldige å få besøk av Kristiansund Menighets Barnekor under ledelse av Lille Blakstad. Dette ble dagens høydepunkt både hos barna og de voksne og eldre. De mottok stormende applaus for innsatsen. Forsamlinglederen holdt andakt fra Predikeren: «Alt har sin tid», der han la vekt på de forskjellige «årstider» i våre liv, og at det viktig å ta Gud med. Vår-basaren har vært en av to tradisjonelle basarer i alle de år Kristiansund IM har bestått. De som oppsøker basaren, er hovedsakelig den faste forsamlingen, men i tillegg kommer enkelte «utenfra». Oppslutningen i år var ikke helt som i «gamle dager», men det var god stemning og salget av lodder på basarbordet, og likedan matsalget gikk strykende. Så var basaren over for denne gang, og den ga også stort sett det forventede resultat på tusen kroner. 5

6 Kretsglimt Gøy på Daugstad VING En fin vårdag i begynnelsen av mai hadde Daugstad ving sin siste samling før sommeren. Samlingen hadde vi på et fint uteområde, på vei opp mot Daugstadsætra. Her hadde vi en fin sangstund i lag, og Audun Vesetvik snakket om Jesu oppstandelse. Det ble også tid til lek og moro. Vi avsluttet med å grille pølser og kose oss i lag. Dette ble en trivelig semesteravslutning ute i det fri. Familiesamling i Måndalen Søndag 8. mai var det stor familiesamling i Måndalen. Søndagsskolen og Indremisjonen hadde denne dagen slått sammen sine arrangementer og det ble en veldig trivelig samling! Siden det var meldt strålende vær, var samlingen flyttet til barnehagen. Dette til stor glede for alle barna som var tilstede og som etter møtedelen brukte lekestativene aktivt. Det var en flott forsamling med over 60 mennesker i alle aldre, den yngste var bare noen måneder gammel og den eldste var over 90 år. Med på møtet var også det ferske koret «Jubel». De bidrog med flott sang og vi fikk høre både kjente og litt mer ukjente sanger. Gunnlaug Lima hadde andakt om at Jesus er kongen vår, hyrden vår og frelseren vår. Det er kjekt å samles om Jesus og ordet hans - store og små, bedehusvante og ikke fullt så bedehusvante, venner og ukjente. Det er plass til alle hos Jesus! Nytt internat på Frænabu Arbeidet med det nye internatet på Frænabu går jevnt og trutt fremover. I begynnelsen av mai ble plata støpt slik at det er klart til å begynne på reisverket. Dette arbeidet vil starte i juni. Emil Krakeli er leder for arbeidet og vi ser han sammen med Reidun Åndal og Jan Inge Nasvik dagen da plata ble støpt. På våre nettsider kan du se flere bilder av byggeprosessen. Vi håper huset er under tak i løpet av høsten. Nye stoler på Frænabu Det har den senere tiden vært lagt ned et omfattende arbeid fra noen få personer for å fornye stolene på Frænabu. Et firma stopper stolene opp igjen, men alt arbeidet med å fjerne gammelt stoff og trekke de opp igjen gjøres på dugnad. Over 100 stoler i møtesalen og de fleste i matsalen blir nå trukket opp igjen. Vi lar Helge Eriksen, Reidun Åndal, Asbjørn Eriksen og Hans Kjell Hansen representere dugnadsfolket. Nordmøre og Romsdal Indremisjon (tilsluttet ImF) Kretssekretær/Daglig leder: Arild Ove Halås Kontor: Frænabu misjonssenter Adresse: 6444 FARSTAD Telefon: E-post: Internett nri-imf.no eller nri-ung.no Org.nr Bankgiro: Formann: Johannes Finset AVDELINGER Visthus ferie- og leirsted Husmor: May Irene Mittet Adresse: 6364 Vistdal Tlf/fax: Frænabu Misjonssenter Daglig leder: Reidun Åndal Adresse: Vassenden, 6444 Farstad Tlf: Mobil: Molde Folkehøyskole Rektor: Helge Kjøll jr. Adresse: Raumav. 2, 6411 Molde Tlf.: Fax: E-post: Internett: Høgtun Folkehøyskole Rektor: Edgar Fredriksen Adresse: 6639 Torvikbukt Tlf.: Fax: E-post: Internett: Romsdal Ungdomsskole Rektor: Øyvind Fonn Adresse: Ingebrigtveien Molde Tlf.: E-post: Internett: Redaktør: Jan Inge Nasvik Ansv.redaktør: Arild Ove Halås Sats/paste/repro: Sambåndets redaksjon Trykk: Mediatrykk Ant. nr. pr. år: 10 Pris: kr. 200,- pr. år. (Frivillig kontingent) Påmelding leir Tlf.: Internett: BYFORENINGER Kristiansund Indremisjon Bysekretær: Jan Inge Nasvik Adresse: Langv. 19, 6509 Kristiansund Tlf.: E-post: Molde Indremisjon Formann: Asbjørn Ørjavik Adresse: Fannestrandsv. 4, 6415 Molde Tlf.: E-post: 6

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR.

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. nr. 4-2012 - 14. årgang FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. Leder Vegen framover Annonser om arrangement side 2 Tekst og foto Jan Inge Nasvik - Bymisjonær til Kristiansund - Kretslederen melder Side 3-2 plakater

Detaljer

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu Indremisjonsnytt nr. 7-2009 - 1. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag side 2 Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid side 4-5 Aktivitetsleir på Frænabu side

Detaljer

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015 Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør April 2012 - Nr. 4-68 årgang RØSTEN Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør på Audnastrand lørdag 14.04.2012 Med Guds Ord til folket Program: Kl. 12:00 Velkomstmøte Bibeltime ved Generalsekretær

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang «Havlys» side 10 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82 Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82 Grensetreff i Elgå 5. - 6. mai Tekst og foto: Jon Amundal 2 Også dette året var det grensetreff i Valdalen og Elgå. Det var omreisende sameprest i Sverige,

Detaljer

Region Vestfold / Buskerud

Region Vestfold / Buskerud Region Vestfold / Buskerud VEBUstikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Regionblad for Normisjon nr. 1 januar/februar 2009 årgang 6 Endelig fredag Endelig Fredag er storfamiliesamlinger i Normisjon

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus.

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus. Region vest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer