Levealderjustering betyr lavere pensjon. Ingeborg Moræus Hanssen: Seniorsakens Hederssenior 2012! Det sosiale helsegapet. SOS-telefonen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levealderjustering betyr lavere pensjon. Ingeborg Moræus Hanssen: Seniorsakens Hederssenior 2012! Det sosiale helsegapet. SOS-telefonen: 22 12 18 90"

Transkript

1 et magasin for seniorsaken Nr. 5 / okt 2012 Ingeborg Moræus Hanssen: Seniorsakens Hederssenior 2012! Det sosiale helsegapet Levealderjustering betyr lavere pensjon Et vannskille i Seniorsakens historie SOS-telefonen:

2 Ånden fra Gjøvik! Møtet fikk historiske dimensjoner ved at det var på Gjøvik i dagene 7-9. september 2012 at Seniorsaken gjenfant seg selv! Side 2 LEDER Ledermøtet på Gjøvik ble en demonstrasjon av Seniorsakens og seniorenes styrke, ressurser og besluttsomhet. Møtet fikk historiske dimensjoner ved at det var på Gjøvik i dagene 7-9. september 2012 at Seniorsaken fant seg selv. Vi gjenfant troen på vår oppgave, samlet oss om en felles visjon, la grunnlaget for en effektiv arbeidsform og en ledelsesstruktur som kommer til å gi resultater. Den gode tonen og entusiasmen er tilbake. Før Gjøvik var vi en forening som slet med en del problemer. Vi hadde ikke lykkes med å organisere en effektiv medlemsverving, vi har hatt en lite heldig ledelsesstruktur, vi har ikke klart å bli enige om ansvarsforholdene mellom lokallagene og Seniorsaken sentralt. Fordelingen av inntektene mellom hovedkontoret og lokallagene har vært uheldig og uproporsjonal. Alt dette førte til manglende tillit og dialog, uklare mål og et lite forpliktende planverk. Etter Gjøvik er dette fortid! På Gjøvik startet vi en oppryddingsaksjon. Vi skal etablere et profesjonelt sekretariat, en enhetlig ledelse og bli en virkelig medlemsstyrt organisasjon. Det skal etableres god interaksjon mellom medlemmer og lokallags og styre. Vi skal få til en systematisk og profesjonell medlemsverving. Vi skal sette klare mål på bakgrunn av en prosess som omfatter hele organisasjonen. Resultatene skal måles og det skal settes forpliktende tidsfrister. Organisasjonen skal ansvarliggjøres i alle ledd. Målet er å øke til medlemmer og doble antall lokallag innen utgangen av Ledermøtet på Gjøvik understreket behovet for en organisasjon som Seniorsaken: I sannhetens navn må vi innrømme at seniorene i Norge aldri har hatt det så godt. Flertallet har god helse og god økonomi, de offentlige helsetjenester og omsorgsapparat fungerer i de fleste tilfellene. Det er med andre ord flott å være senior i Norge. Likevel er det flere utfordringer. Seniorsaken arbeider for å gjøre Norge til et godt land for seniorer og for solidaritet mellom generasjonene. Eldrediskrimineringen øker i takt med økningen av antall eldre. Yrkesdiskriminering hindrer talent i å utnyttes til skade for landet og den enkeltes økonomi, og fratar mange selvrespekt. Sviktende omsorg skyldes i høy grad organiseringen av tjenestene, noe som vi som nasjon plikter å gjøre noe med. Særdeles viktig er det også å bekjempe en politikk som tar sikte på å svekke seniorenes økonomiske stilling når det gjelder pensjon, trygd og skatt. Blant de store oppgavene fremover blir kampen for seniorenes økonomiske rettigheter. Seniorsaken krever samme fradragsrett for yrkesaktive og pensjonister i ligningen og sier et bastant nei til underregulering av pensjoner i folketrygden. Sentralt står arbeidet med å presse politikerne til å sikre befolkningen flere sykehjemsplasser. Under ledermøtet på Gjøvik tok delegatene seg et par timer fri på lørdag den 8. september og sluttet seg til representanter fra Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten som hadde arrangert stand i forbindelse med Frivillighetsdagen. Mange skrev under på kravet om Sykehjemsplass når du trenger det. En av dem som skrev under på oppropet var ordføreren på Gjøvik! Forut for Stortingsvalget 2013 vil vi arbeide for å få flest mulig seniorer nominert på partienes lister og vi vil holde tett kontakt med partienes programkomiteer med sikte på å påvirke deres beslutninger. Ledermøtet på Gjøvik ga en god start på dette viktige arbeidet! La oss bevare ånden fra Gjøvik! Stig Klingstedt styreleder

3 Generasjonskonf likten og «den arabiske våren» side 22 Eldreomsorg i Risør side 36 Innhold 2 Leder 4 Årets Hederssenior 8 Seniorsakens SOS-telefon hjelper deg og dine 22 Generasjonskonflikten og «den arabiske våren» 24 Omsorgsteknologi 26 Helsegapet 30 Aktiv aldring krever god ernæring 35 Frederica-modellen 36 Eldreomsorg i Risør 38 Benskjørhet Osteoprose 40 Yrkesdiskriminiering 42 Seniorøkonomi 46 Merethes reisetips Merethes reisetips side 46 Senior magasinet for Seniorsaken Ansvarlig redaktør: Dag Bredal Redaksjonsråd: Liv Clemens, Tore Henning Larsen, Dag Bredal, Rolv Wesenlund, Anne Marie Ottersen, Vidar Lønn-Arnesen, Tore Lindholt og Audhild Freberg Iversen Medlemsservice: tlf: Magasin ansvarlig: Lokomotiv Media AS Annonseansvarlig: Lokomotiv Media v/ Kari Sikveland, , og Kathrine Kristiansen, , Design og produksjon: Lokomotiv Media AS Trykk: Gunnarshaug AS Adresse: Seniorsaken, Bygdøy allé 5, 0257 Oslo Tlf Driftskontonummer: E-post: Nett: Følg Seniorsaken på Facebook Forsidefoto: Tore Henning Larsen. MILJØMERKET Faste spalter 12 Nytt fra Seniorsaken 16 Lokallag 32 Leserbrev 49 Gjennom en oldefars briller 50 Kryssord 52 Medlemssider Neste nummer av Senior kommer ut i desember Trykksak 782

4 Årets Hederssenior er Inge Vi lever i Tekst: Merethe Kvikne Side 4 Ingeborg Moræus Hanssen Ingeborg Moræus Hanssen er født 23. september i Inntil 2006 var hun administrerende direktør for Oslo Kinematografer. Hun er også kjent som ivrig samfunnsdebattant og skribent og har vært aktiv for Høyre i Oslo. Damen brenner for bykultur og karakteriserer seg selv som frankofil. I 1988 ble hun utnevnt til ridder av den franske Ordenen for kunst og litteratur, i 1999 ble hun forfremmet til kommandør. Hun pynter kjøkkenforkleet sitt med denne ordenen hver nyttårsaften. I 1994 ble hun kåret til Norges mest velkledde kvinne. I 2001 utga hun selvbiografien Brent av dragen samtaler med Ingeborg Moræus Hanssen om livets virkelige drama. Her forteller hun om sitt liv som kontroversiell kinosjef, om ulykken som brått og brutalt rammet hennes mann tidligere Aftenposten-redaktør og Høyrepolitiker, Kjell Hanssen og om hva som skjer med kjærligheten når fremtiden raser sammen. I 2004 ble Ingeborg Moræus Hanssen utnevnt til å sitte i Pressens faglige utvalg. Høsten 2006 ble hun styreleder i Seniornett, som ble etablert i 1997 for å få eldre til å delta aktivt i IKT-samfunnet (Informasjons- og teknologiteknikk). I 2007 utga hun ut Gammel, gretten kjerring, der hun med ironi og humor forteller om å være gammel kvinne i samtidens Norge. Hun har også utgitt Den siste hustru som handler om hustrurollen og Stell pent med mannen. Ingeborg Moræus Hanssen sitter i Menighetsrådet i Oslo Domkirke. Hun er stolt og beæret over at Seniorsaken har besluttet å utnevne henne til Årets Hederssenior. Begrunnelsen fra styret er: Ingeborg Moræus Hanssen har stått Seniorsaken bi og vært positiv siden etableringen. Hun er synlig, hun er sterk og en flott representant for alle oss som er seniorer. Smilene sitter løst, som de gjør hos ressurspersoner som vet hva de vil og hvordan de skal få det slik. Ingeborg Moræus Hanssen ser deg rett i hvitøyet og snakker uten omsvøp. Hennes utilslørte selvsikkerhet, åpenhet og ærlighet imponerer. De goder man har fått og jeg har fått mange skal man dele med andre. Jeg er sunn, sterk, oppegående og begavet, og jeg har styrke og meninger. Jeg plikter å dele dette med andre. Jo mer du har av krefter og verdier, jo mer må du bruke dem. Det gagner ingen å trekke seg inn i seg selv. Jeg vil dele livet mitt med mennesker rundt meg både i jubel og i sorg, sa hun da vi snakket med henne første gang. Det samme mener hun i dag. Ingeborg Moræus Hanssen har kontor i Bygdøy Allé og går dit på jobb hver dag. Jeg venner meg ikke til ikke å tjene penger. Selvfølgelig har jeg inntekter fra bøkene mine, men jeg klarer ikke å trives med at jeg ikke har lønn. Pensjonen er ikke noe å lene på. Jeg har venner som er pensjonister, de sier at de stortrives. Da spør jeg meg selv: Hvorfor i Herrens navn kan ikke jeg også nyte å være pensjonist og ta det med ro? Men jeg greier ikke å forsone meg med at jeg ikke tjener penger. Får ikke inn i hodet mitt at jeg ikke trenger å jobbe.

5 borg Moræus Hanssen (74 år). verdens flotteste land Hvis jeg er sent ute en dag, tenker jeg håper ingen ser meg nå. Antagelig har jeg det fra min mor. Hun drev blomsterbutikk i Sarpsborg og gikk dit helt til uken før hun døde. Hun mente at hun ellers måtte gått med aviser om natten. For alle må tjene penger i til livets opphold, sa hun bestandig. Mamma prikker meg liksom på skulderen ennå og sier: Kom deg opp og i gang! Derfor går jeg på kontoret hver dag. Jeg har mitt eget firma og holder foredrag, skriver, er styreleder i Seniornett, twittrer, blogger og er på Facebook. Og jeg har skrevet fire bøker om hvor kjempemorsomt det er å bli gammel. Må følge med i tiden og være med der ting skjer. Jeg er ingen dikter eller forfatter, men jeg mener jeg har evner til å mene noe vettug og til å formulere meg. Det nærmer seg syv år siden Ingeborg takket for seg etter et kvart århundre i Oslo Kinematografer. De siste 11 årene var hun toppleder. Med usvikelig teft for hva som var best for henne selv, valgte hun å «abdisere». Hun visste det kunne bli vanskelig ikke lenger å være «Dronningen av Saga på sin Høyre hest», som noen kalte henne. Hennes stemme var alltid den som lød sterkest når diskusjonen gikk om hva folk i hovedstaden skulle få se på lerretet. Men betegnelsen filmdiva, som noen også kalte henne for, det fnyser hun av. Altfor mange resurssterke mennesker trekker seg inn i den store kosen når de blir eldre. Kinodame er hva jeg var i de 25 årene kinoenes ve og vel opptok meg mest. Du snakker ikke med noen Liv Ullmann eller Vibeke Løkkeberg nå! Jeg var kinodame, ingen ting annet, og jeg levde med jobben min nesten døgnet rundt. Jeg hadde medienes oppmerksomhet, det var også en del av jobben, og jeg hadde en talerstol. Plutselig var det over. Når jeg traff folk på gaten før, lurte jeg alltid på hvorfor de ikke var på kino. Jeg var nøye med at alle gamle som unge, de høyt oppe på den sosiale rangstige og de nederst, de dumme og de kloke skulle få se filmer de ville like. Så tok det brått slutt. Det var vanskelig å vite hva jeg skulle bruke mine krefter og min tid på etterpå. Hva var vitsen med å stå opp og gjøre noe? Det eneste hun alltid har prioritert fremfor jobben er familien. Mannen, barna og barnebarna kommer i første rekke. Hun har en sønn og en datter. Et tredje barn, yngstemann som var en gutt, mistet hun i krybbedød. For 18 år siden ble hennes mann, Kjell Hanssen, påkjørt og lammet for livet. Hun hadde forgudet ham siden hun første gang kastet sine øyne på ham i Når livet kommer bakfra, er det godt og riktig å fortelle alle man kjenner hvordan man har det bruke hele sitt nettverk av familie, venner, naboer og kjente. Ingeborg Moræus Hanssen vender seg også til Gud. Kirken har alltid stått sentralt i hennes liv. Hun fikk det råd av en god venn og prest å la Vår Herre ordne opp. «For tro bunner i at man overgir seg nok. Legg deg i Vår Herres hender,» sa han. «Du svikter hvis ikke du lar den du tror på får råde.» Når Herren stenger døren, åpner han alltid et vindu, sier Ingeborg med et smil. Jeg skulle gjerne ha arbeidet som kirketjener. Da ville jeg ha sørget for at kirkedøren alltid var åpen. I dag sitter Ingeborg Moræus Hanssen i Menighetsrådet i Oslo Domkirke. Etter hennes mening må vi kunne gå inn i kirken når vi trenger det, tenne lys og legge ned blomster. Det skal ikke være noen tidsbegrensninger for kirkens åpningstid heller. I vårt nye, multikulturelle samfunn er behovene til stede hele tiden. Ingeborg Moræus Hanssen Side 5

6 Side 6 Ingeborg Moræus Hanssen Hvorfor er ikke vi i den såkalt tredje alder mer synlige i samfunnet? Vi må ses og høres. Ikke fordi vi kan og vet bedre, men all den erfaringen vi sitter inne med må vi dele med de unge, sier Ingeborg Moræus Hanssen, Hederssenior Domkirken er nådd langt når det gjelder å komme folk i møte uansett rase og religion og det er jeg veldig godt fornøyd med. Hvor skal vi ellers vende oss når vi trenger trøst og en stille stund? Gå ut i marka? I trengselstider, som vi opplevde i fjor sommer, trenger vi kirken alle som én. Ingeborgs overbevisning er at det trengs mest mulig penger for å ha et godt liv. Økonomien betyr enormt mye, den som vil leve godt, den må man ha mange penger. De som påstår noe annet, skjønner ikke hva de snakker om. Min mann og jeg har en rik sønn, og vi har sørget for at Kjell har fått eget rom på Kajalund, der han bor. Vi betaler for ekstra tilsyn for ham, og det koster. Heldigvis er han ikke langt hjemmefra, så jeg er der hver dag. Kjell har tatt sin skjebne fantastisk og med stor verdighet. Han er vel verdt det jeg må ofre, for han er en adelsmann. Det er viktig for Ingeborg å vise barnebarna hva det vil si å være to i livet, hun vil foregå med et godt eksempel. Jeg vil at de skal engasjere seg og bli interessert i andre mennesker og det som skjer rundt dem, slik jeg alltid har gjort. Jeg skrev min første artikkel i Sarpen da jeg var 12 år. Siden har jeg snakket ut hver gang jeg har følt behov for det. Slikt er det vanskelig å gi slipp på, så derfor fortsetter jeg. Trives du i det daglige? Ja. På jobben har vi et hyggelig fellesskap, vi spiser alltid lunsj sammen og hjelper hverandre med livene våre. Vi diskuterer alt fra Leonard Cohen til vindmøller, opera og fårikål. Jeg sørger dessuten for å holde meg i form trener, svømmer og sykler, så jeg er frisk. Det vil jeg fortsette med. Alder er bare et tall, det viktige er kroppen. Man får jo så mye kropp å holde styr på med årene. Jeg er så heldig at jeg har sunne, selvstendige barn og fabelaktige barnebarn. Selvsagt er det problemer rundt min manns situasjon, men det er et kapittel for seg. Jeg har dessuten fått meg en ny kampsak: Hvorfor er ikke vi i den såkalt tredje alder mer synlige i samfunnet? Vi må ses og høres. Ikke fordi vi kan og vet bedre, men all den erfaringen vi sitter inne med må vi dele med de unge. Og argumentene våre må fremføres av noen ved Kongens bord, i Nasjonalforsamlingen, i departementene, i næringslivet, organisasjonene, fellesrommene Dette holder jeg på å gjøre noe med. Hvilket forhold har du til Seniorsaken? Har ikke hatt noe spesielt forhold til den, jeg har vært opptatt av Seniornett fordi det er en kunnskapsskole. Kunnskap og skoler har alltid opptatt meg, jeg jobbet med skiskole en gang i tiden og med realskolen også. Seniorsaken passer godt inn i dette. Men jeg må fortsette med det jeg kan best kjøre bil, bake boller og jobbe med mitt neste bokprosjekt. Min evne som debattant og skribent, derimot, den vil jeg gjerne skal komme Seniorsaken til gode. Å bli eldre er etter Ingeborgs mening ille fordi man husker så altfor mye. Utfordringen ligger i å finne den rette balansen mellom det man godt kan glemme og det som er verdt å bevare. Det gode ved alderdommen er at du vet hvor du hører hjemme. Du vet hva du kan legge til side, og det er befriende. Hun ser det som viktig at de som har en forankring og kjenner sitt ståsted i livet, viser sjenerøsitet nok til å ta imot nye kulturer og nye landsmenns meninger her i vårt land. Istedenfor å snu oss vekk fra alt fremmed og tro det er farlig, er jeg dønn nysgjerrig etter å få vite mer, mest mulig. Det beste jeg vet er å møte ungdom og prøve å skjønne dem også med tanke på barnebarna mine. Jeg vil vite så mye mulig om alt som skjer rundt meg, være med der det foregår. Derfor blogger jeg og er ivrig i de sosiale mediene. Jeg har alltid vært slik. Altfor mange resurssterke mennesker trekker seg inn i den store kosen når de blir eldre. Det passer ikke meg. Ikke fordi jeg klandrer noen som vil hygge seg den tiden de har igjen å leve, men fordi jeg synes at verden er ganske farlig. For å møte det som måtte komme, må jeg vite mest mulig om hva det bunner i. Jeg vil bruke mine evner, min erfaring og det jeg har av ressurser på å fronte utfordringene og det nye i livet, så det ikke rammer meg bakfra. Jeg vil se utfordringene rett inn i hvitøyet, og det kommer jeg aldri til å slutte med. Hun trekker pusten dypt. 70-årene er de siste gylne årene i livet. Etter det blir alt mer og mer brysomt. Jeg skal holde koken i 16 år til. Da er jeg nitti år, og da gidder jeg ikke mer. Da legger jeg på røret. Frem til da skal jeg forgylle livet mitt etter beste evne, forgylle mine plikter også.

7 Et testament kan gi flere En livsviktig sjanse Ønsker du at noe av det du etterlater deg skal være et bidrag til å støtte vårt arbeid? Testamentariske gaver eller minnegaver er et viktig bidrag for å styrke vårt arbeid for mennesker på flukt over hele verden. Ved å gi Flyktninghjelpen en testamentarisk gave, gir du oss muligheten til å øke vår internasjonale innsats. En testamentarisk gave til Flyktninghjelpen er fritatt for arveavgift. For mer informasjon eller gratis advokathjelp, ta kontakt med Tove Gundersen på telefon Bildet er tatt i en flyktningleir kalt Umbrella i Mogadishu. Her bor tusenvis av mennesker drevet på flukt av tørke og krig. Flyktninghjelpen har bidratt med mer enn 4000 telt i sentral- og sør-somalia. Foto: NRC / Christian Jepsen Reis sammen - opplev mer! FERIE MED OPPLEVELSER - VINTER/VÅR 2013 Fellesreiser med reiseleder - Gode rabatter ved tidlig bestilling! DUBAI 11/2-5 dager Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen CUBA - rundreise 23/3-12 dager - PÅSKE Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen BARCELONA m/utflukter 22/3-5 dager - PÅSKE Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen PARIS & RHINDALEN 22/3-10 dager - PÅSKE Busstur SØR-AFRIKA m/safari 23/3-11 dager - PÅSKE Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen BREMEN m/påskefest 27/3-6 dager - PÅSKE Busstur PORTUGAL/LISBOA 27/3-7 dager - PÅSKE Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen HOLLAND - tulipantur 16/4-8 dager Busstur Bestilling / informasjon: peergynt.com Ingeborg Moræus Hanssen Side 7

8 SOS-telefonen NB! SOS-telefonen har fått nytt nummer: Stokke kommune vil sende hjem kref tsyk 90-åring! Stokke kommune ville sende hjem Ingrid (født 1922) etter korttidsopphold på Sole sykehjem 12. september. Hun har hatt flere korttidsopphold der siden mai. Det siste varte i en uke. Det er søkt om langtidsplass og søknaden er avslått. Hennes mann, Kåre (født 1921), har fått innvilget 14 dagers rehabilitering tilfeldigvis også fra 12. september. Ingrid har kreft med spredning og er så avkreftet at hun ikke er i stand til å klare seg selv. Hun er avhengig av døgnkontinuerlig omsorg. Kåre er slagrammet, delvis lam, blind og har nedsatt hørsel. Det er to gamle mennesker på over 90 år som nærmer seg slutten på livet som blir behandlet som kasteballer av Stokke kommune. Ekteparet ber om et trygt sted å leve den korte tiden de har igjen. Etter Seniorsakens oppfatning er det noe de har krav på etter kommunehelsetjenesteloven og etter verdighetsgarantien. Vi vil derfor på det sterkeste fordømme Stokke kommunes handlinger og motsette oss hjemsendelse. Begge ektefellene har krav på sykehjemsplass. Etter norsk lov. Siste: Kommunen utsetter hjemsendelsen! Seniorsaken følger saken! Mange klager på hjemmetjenestene Seniorsaken har mottatt mange klager på kvaliteten i hjemmetjenestene. De fleste gjelder manglende kontinuitet i oppfølgningen, feilmedisinering, upålitelighet og kommunikasjonsproblemer. I mange av tilfellene inntrer det en umiddelbar forbedring når Seniorsaken kontakter kommunen og uttrykker bekymring. Vi stiller oss imidlertid uforstående til at hjemmesykepleien åpenbart ikke klarer å gi riktig medisin til riktig person i så mange tilfelle som blir rapportert. Problemet er også dokumentert i mange uavhengige undersøkelser. Side 8 Sos-telefonen Dårlig samarbeid i det of fentlige helsevesen Vi har mottatt følgende historie fra et medlem som er opprørt over liten samarbeidsvilje i det offentlige helsevesen En eldre dame på 73 år får store smerter i lysken, og oppsøker derfor sin Fastlege. Han skriver ut en Henvisning til Aleris Røntgen på MR av høyre hofte. Da Aleris Røntgen får opplysning om at pasienten har fått innoperert en shuntventil i hjernen, vil de ikke foreta MR, men henviser pasienten til Rikshospitalet, som har ansvaret for at shuntventilen virker som den skal. Pasienten sender da et brev vedlagt henvisningen fra fastlegen, og ber om en timeavtale for å få tatt MR av hoften. Hun ber utrykkelig om å få et svar. Det går seks uker uten at pasienten hører noe. Hun sender derfor kopi av sitt brev, for å minne om saken, og forteller at smertene bare øker. Tålmodigheten tar slutt og ektefellen oppsøker Rikshospitalet for å etterlyse saken. Det viser seg at den ansvarlige lege som opererte inn shunten har arkivert brevet uten å foreta seg noe. Røntgen av en hofte vedrører da ikke meg. Forholdet til pasientens behov overser han uten videre. Henvisningen fra fastlegen havner i det blå. Pasienten har derfor oppsøkt det private helsevesen. Volvat medisinske Senter har henvist pasienten til hofteoperasjon på Lovisenberg Hospital. Silver sponser SOS-telefonen! Seniorsaken og fripolisefirmaet Silver har inngått en samarbeidsavtale som blant annet innebærer at Silver sponser Seniorsakens SOS-telefon med et årlig beløp på kr

9 SOLFYLT CRUISE FRA DUBAI Solfylt cruise på kvalitetsskip Ekstra opphold i Dubai inkludert i for- og etterkant av cruiset. Tilgjengelige lugarer for barnefamilier - Super familieferie! Lørdag 23. feb. tirsdag 5. mars, 11 dager Serenade of the Seas Royal Caribbean Fra kr per person Dubai Fujayrah Priser per person: Innvendig dobbeltlugar dekk Utvendig balkonglugar dekk Junior Suite dekk Barnepris under 16 år Inkludert: Fly med KLM Oslo eller Bergen Dubai t/r Overnattinger på Hyatt Regency Hotell i Dubai, frokost inkl. før cruiset 8 dagers cruise på Serenade of the Seas Helpensjon om bord, samt room- service. Underholdning, daglige show og de fleste fasiliteter om bord Dagrom etter cruiset i Dubai Forhåndsbetalt tips, samt alle skatter og avgifter Alle transfers Norsk reiseleder på hele turen Abu Dhabi Muscat Ikke inkludert: Drikke og annet personlig forbruk om bord Valgfrie utflukter som arrangeres fra skipet PANAMAKANALEN Opplev Panamakanalen på et kvalitetsskip av medium størrelse Velg mellom to ulike turer i gunstige reiseperioder. Landopphold i forkant av cruiset Tur 1: 14 dager Fort Lauderdale til Fort Lauderdale Tirsdag 5. mars mandag 18. mars, Coral Princess - Princess Cruises Fra kr per person Tur 2: 19 dager Los Angeles til Fort Lauderdale Tirsdag 12. nov. lørdag 30. nov., Island Princess - Princess Cruises Fra kr per person Tur 1 - Priser per person: Innv. dobbeltlugar dekk 10 og 11 kr Utvendig dobbeltlugar dekk 5 kr Utv. dobbeltlugar dekk 8 eller 11 kr Balkonglugar kr Singlelugar Fra kr Tur 2 - Priser per person: Innv. dbl. lugar dekk 10, 11 og 12 kr Utvendig dobbeltlugar dekk 5 kr Balkonglugar dekk 9 og 11 kr Singlelugar Fra kr Inkludert (gjelder begge turene): Fly Oslo eller Bergen USA t/r (Tilslutning fra andre byer på forespørsel!) To netter med frokost på 4* hotell i forkant av cruiset Alle transfers Cruise i valgt lugarkategori Helpensjon og room- service om bord på skipet Underholdning, daglige show og de fleste fasiliteter på skipet Reiseleder på hele turen ACCREDITED AGENT - RGF r g f. - no REISEGARANTIFONDET 20 års erfaring - din trygghet Tlf: Ulriksdal 1, Bergen Ikke inkludert (gjelder begge turene): Drikke og annet personlig forbruk Måltider i spesialrestauranter om bord Valgfrie utflukter underveis Tips om bord (12 USD per pers/dag) ESTA (Visum) til USA (USD 14) sos-telefonen Side 9 KONTAKT OSS FOR VÅR CRUISETURBROSJYRE FOR 2013

10 Økern sykehjem ville flytte lett dement til avdeling for tungt demente Øker sykehjem ville flytte pasient til et annet sykehjem mot hans vilje. Årsaken var at han av og til takket nei til aktiviteter, som trim og utflukter. En av grunnene til dette var at han hadde ødelagt sine 2 nye høreapparater, uten at disse var blitt reparert. Datteren skriver: Da min far kom til Økern sykehjem, ble han fortalt at dette rommet skulle være hans rom så lenge han levde. Det er et flott rom med usikt over Økern. Rommet kaller min far sin egen leilighet. Vi har fått den møblert med nyinnkjøpte møbler, og hengt opp personlige bilder og pyntet med hjemmekoselige ting fra hans tidligere hjem på Veitvet. Han har feiret sin 90 årsdag der, med nær familie på 30 stykker. Min far har trivdes der fra første stund. Han har hatt mulighet til å gå ut/ inn hele dagen i innendørs have, som han har trivdes veldig godt med. Han har blitt godt kjent med de ansatte som han har fått et godt forhold til. Familien har ført en lang kamp for at han skal få en verdig og trygg avslutning på livet og vi kan ikke se på at dette ødelegges nå. Flyttingen ble av bydelen begrunnet med at en annen pasient trengte rommet. Seniorsaken vurderer at flyttingen vil være et grovt brudd på Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (FOR nr. 792) og anbefalte familien å motsette seg flyttingen, eventuelt påklage et vedtak om slik flytting. Dette ble gjort kjent for kommunen. Kort tid etter gjorde kommunen retrett. Pasienten fikk beholde rommet. Krise i eldreomsorgen stor økning i hjelpebehovet Side 10 Sos-telefonen Seniorsaken har fått en melding fra Kommunens Sentralforbund der det heter at det er registrert en uventet økning i omsorgsbehovet i alders- gruppen 90+ på hele 16 prosent siste år. Resultatet er at hjelpeapparatet i mange kommuner er satt under stort press. Resultatet blir ikke bedre ved at Samhandlingsreformen også har demonstrert at kommunenes kapasitet gjennomgående er for liten.

11 Mange spørsmål? Har du eller noen nære fått henvisning til behandling, undersøkelse, utredning eller vurdering? Du får oversikt på nett og veiledning av pasientrådgiver på telefon: og

12 Stig Klingstedt hadde et budskap til ledermøtet som ble tatt vel imot. Sammen la delegatene grunnlaget for en ny æra for Seniorsaken: Alle lot seg smitte av Ånden fra Gjøvik! Bildet er fra Seniorsakens Landsmøte våren Seniorsakens ledermøte på Gjøvik 7-9. september 2012: Et vannskille i Seniorsakens historie! Tekst: Dag Bredal. Foto: Tore Henning Larsen. Side 12 nytt fra seniorsaken Aldri tidligere har Seniorsaken gjennomført et mer vellykket ledermøte! Delegatene fra lokallag, ressursgruppene, styre og sekretariatet samlet seg om en felles problemanalyse, en felles visjon og la sammen grunnlaget for et effektivt handlingsprogram. To hurtigarbeidende komiteer ble nedsatt: En Verv et nytt medlem og motta flotte vervepremier! Fortsatt kan du vinne et lys fra Enklere Liv. Vi har delt ut 95 oppladbare, elektriske lys. Ser ut som ekte! Vi deler gjerne ut mange flere. organisasjonskomité og en programkomité. Begge skal ha sin innstilling klar før slutten av året. Olav Grasbakken, leder av Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten hilste delegatene velkomne til byen ved Mjøsa og tre harde arbeidsdager. Da møtet var slutt kunne han også oppsummere resultatet: Vi har innledet en flott dialog. Det er utrolig mye kompetanse i Seniorsaken vi er en ressurssterk organisasjon! Nyvalgt styrelede Stig Klingstedt sa: Vi er ikke lenger en organisasjon i utakt med oss selv. Vi er på god vei til å virkeliggjøre våre felles visjoner for Seniorsaken. Mye arbeid gjenstår men skulle det bli tungt til tider, husk på ånden fra Gjøvik! Leder av Seniorsaken Bergen, Ingrid Kløve, kommenterte: La oss spre det glade budskapet utover i lokalforeningene! Seniorsaken har funnet seg selv! Snur pyramidene! Seniorsaken har slitt med organisatoriske problemer knyttet til samarbeidet og informasjonsflyten mellom Seniorsaken sentralt og lokallagene. Mangel på informasjon og følelsen av ikke å ha tilstrekkelig innflytelse på sentrale avgjørelser har bidratt til å svekke slagkraften i organisasjonen og gjort det tyngre å verve nye medlemmer. Den nyvalgte styrelederen Stig Klingstedt, ble tatt vel imot av forsamlingen. Hans budskap var åpenhet, dialog og samarbeid på alle plan. Vi snur pyramidene! Lokallagene skal spille hovedrollen godt støttet av sekretariat, ressursgrupper og styre gode lokallag er Seniorsakens være eller ikke-være! Under ledelse av Ernst Hansen-Tangen, Ullern, Roar Møll, Vestre Aker og

13 Per-Odd Olsen, Frogner, ble delegatene inndelt i fire grupper. To representerte lokallagene, én sekretariatet og ressursgruppene og den siste styret. Oppgaven for alle gruppene var å analysere nåsituasjonen, de problemene som skulle ryddes av veien, etablere en felles visjon for hva Seniorsaken skal være og på denne måten avdekke foreningens forandrings- og forbedringsbehov. Prosessen skal ende opp i forslag til konkrete organisasjonsmessige tiltak og en handlingsplan. Samme virkelighetsoppfatning Til alles forbløffelse viste det seg at alle gruppene i det alt vesentlige hadde den samme virkelighetsoppfatningen og den samme visjonen. Enigheten var formidabel og begeistringen unison. Konsekvensen av dette arbeidet er at organisasjonsstrukturen i Seniorsaken skal tenkes igjennom på nytt. Ledelsen må bli mer strukturert og ledelsen tydeligere. Sekretariatet må bli mer effektivt og organiseres som et servicekontor for organisasjonen. Lokallagene må få være premissleverandører og ressursgruppene må bli mer synlige. Medlemsvervingen må settes i system, antallet medlemmer økes betraktelig. Det må etableres lokallag over hele landet. Målet for 2013 er medlemmer og minst 30 lokallag. For å trimme organisasjonen og komme med forslag til ny organisasjonsstruktur ble det nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av Ingrid Kløve, Bergen og med deltagelse av Leif Strøm, Kristiansand, Edel Charlotte Knapper, Oslo Nord, Anna-Marie Vereide, Skedsmo, Roar Møll, Vestre Aker og Britt Selig, som representerer sekretariatet. Gruppen skal levere sin innstilling før jul og resultatet skal En aktiv organisasjon sendes på høring i lokallagene. Endelig vedtak skal skje på landsmøtet Det ble også nedsatt en programkomité som skal utrede strategi- og handlingsplaner frem mot Stortingsvalget Denne komiteen blir leder av Seniorsakens informasjonssjef Dag Bredal og deltagerne er leder av Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi, Torbjørn Vasstveit, Stavanger og leder av Seniorsaken Rogaland, Elsa Kristiansen. Under Gjøvik-møtet ble det lansert en lang rekke tiltak det var enighet om å iverksette umiddelbart. For det første må informasjonsflyten i organisasjonen bli radikalt forbedret. Det vil blant annet bli etablert et internt Nyhetsbrev som vil informere lokallagene, styret og ressursgruppene om hva de ulike aktørene driver med. En ressursbank med ideer skal også opprettes. Gruppelederne i ressursgruppene må ha fellesmøter der de kan vurdere synergieffekter av arbeidet. Lokallagene vil aktivisere medlemmene lokalt med temakvelder, foredrag og sosiale aktiviteter. Blant alle ideene som kom frem var de velkjente kompemøtene i Kristiansand, felles tennistrener i Vestre Aker, datakurs på Skedsmo og bowling og petanque på Frogner. Seniorsaken er en glad organisasjon! Det ble også besluttet at Seniorsakens sentrale tillitsmenn skal holde bedre kontakt med lokallagene gjennom hyppigere besøk. Tref f ressurssterke livsnytere! Annonser i Senior For bestilling: Kathrine Kristiansen telefon TUREN GÅR TIL UNGARN Et avslappende, interessant og rimelig feriemål! Utenom de faste vår- og høstturene, arrangeres i tillegg skreddersydde turer for egne gruppebestillinger. Under oppholdet tilbys flere frivillige utflukter, f.eks. vinsmakingskvelder hos lokale vinbønder, hestedressur - oppvisning, heldagstur til Ungarns flotte hovedstad Budapest eller til vakre Balatonsjøen. Alternativt til universitetsbyene Szeged eller Pécs. Turen kan også avsluttes med en overnatting i Budapest med flott og innholdsrikt program. Vi benytter et hyggelig 3*** badehotell i den vennlige byen Kiskörös, 13 mil sør for Budapest. To norske reiseledere er med og tilgjengelige under hele oppholdet. Ta gjerne kontakt i dag for uforpliktende informasjon: Tveits Terapi- og Helsereiser Telefon: / Terapi- veits og Helsereiser nytt fra seniorsaken Side 13

14 Claus Dahl fortelleren! Side 14 nytt fra seniorsaken Også denne høsten holder uforlignelige Claus Dahl foredrag på Frogner Hovedgård de har alle det til felles at de starter kl. 13:30 og slutter kl. 15:30 med en halv times pause som gir en tidsramme for foredragene på 2 x 45 minutter. Billettprisen er kr. 250 pr person. LØRDAG 20. OKTOBER SKJEBNEÅRET 1814 I dette året ble vi frigjort fra Danmark. Hvordan skjedde egentlig denne frigjøringen? Alle vet at vi fikk vår grunnlov 17. mai dette året, men hva skjedde egentlig før og etter denne datoen? Vi gikk inn i en ny union med Sverige som varte i 90 år med fire Bernadotte konger. LØRDAG 24, NOVEMBER UNIONSOPPLØSNINGEN OG KONGEVALGET I året 1905 gjennomførte vi hele to folkeavstemninger. Først for å høre folkets mening om en oppløsning av unionen med Sverige og deretter folkets Gaver til Seniorsaken Hvis du ønsker å gi en gave til Seniorsaken kan du benytte konto nr mening om monarki som statsform og valg av Konge. Hør om hvordan landet tilslutt ble vårt eget. LØRDAG 8. DESEMBER KAPPLØPET VÅREN 1940 Kongens flukt var et kappløp minutt for minutt med Hitlers elitesoldater i helene for å fremtvinge en kapitulasjon. Oberst Eriksen og Stortingspresident Hambros bragder og Kongens NEI til underkastelse. Hør om hans ranke holdninger som dannet grunnlaget for Norges motstandskamp. Påmelding skjer helst via e-post til eller på telefon til Husk også å oppgi din vanlige postadresse! Du får da tilsendt det antall billetter du har bestilt til hvilke foredrag, samt en giroblankett. Vern for Eldre Er du utsatt for vold eller vet om noen andre som er det? Ring:

15 ELVECRUISE 2013 Seniorsaken trenger f lere frivillige! Seniorsaken trenger flere frivillige til resepsjon og lettere kontorarbeid. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon Snarest! Escape Travel er Norges største og ledende arrangør av elvecruise og tilbyr cruise på 27 elver i fire verdens deler. Våre fellescruise inkluderer alt dette: flyreise fra/til Norge, lokal transport, utvendig lugar, helpensjon om bord, stort utfluktsprogram og norsk reiseleder. I vår nye forhåndskatalog for elvecruise 2013 presenterer vi blant annet følgende fellescruise: Forhåndskatalog ELVECRUISE 2013 med norsk reiseleder To av Seniorsakens frivillige, Torbjørg Betten og Aage Thor Hestnes, etterlyser flere frivillige. Torbjørg Betten, Britt Selig og Kari Lund-Larsen jobber som frivillige i Seniorsaken. De ønsker seg flere kollegaer. Syv land fem hovedsteder. På Donau fra Bucuresti til Wien Romantiske Rhinen. Fra Amsterdam til blant annet Köln, Koblenz og Rüdesheim i Tyskland Lavendel og vin. På Rhônen fra Bourgogne til- Middelhavet Vindistriktet Bordeaux Douro i Nord-Portugal med utflukt til Salamanca Russiske vannveier mellom St. Petersburg og Moskva eller fra Moskva til Astrakhan Kosakkenes fotspor i Ukraina og Svartehavet Gylne pagoder i Burma Eventyrlige Mekong Luksuscruise med AMA Waterways Vil du heller reise på egen hånd? La oss hjelpe deg med å skreddersy din drømmereise. Kontakt oss for en hyggelig reise prat! tlf Bestill din reise i dag på escape.no nytt fra seniorsaken Side 15

16 Seniorsaken Sarpsborg i samtaler om omsorgsteknologi Seniorsaken Sarpsborg stilte med fem deltakere da Sarpsborg kommune inviterte "fokusgruppen" til møte i Sarpsborg rådhus. Tema var hvordan ny teknologi kunne tas i bruk av hjemmeboende eldre. Både gruppearbeidet og møtet var interessant og Seniorsaken Sarpsborg sa seg interessert i å være med i den videre prosessen. Seniorsaken Sarpsborg er nå invitert til å delta i et i Sarpsborg den 13. september de tre kommunene Fredrikstad, Sarpsborg og Göteborg vil informere om sine leverandørutfordringer for å gi hjemmeboende eldre en tryggere og enklere hverdag. Flott omtale av Seniorsaken Sarpsborg i Sarpsborg Arbeiderblad 5. september under overskrifte: Seniorsaken klar for en aktiv høst. Seniorsaken Sarpsborg er på offensiven under ledelse av sin nye leder Arne Larsen. Laget har opprettet en besøkstjeneste, planlegger interessante temaer for medlemsmøter, har ambisjoner om å vokse og å gjenopprette et lag i Fredrikstad. Lykke til! Side 16 NYTT FRA LOKALLAGENE Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum arrangerer datakurs og sopptur Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum arrangerer også i år sitt populære datakurs. Kurset startet 6. september. Videre ble det arrangert en sopptur for medlemmene 23. Laget vil også delta i og informere om Den Norske Turistforenings (DNT) senioraktiviteter. DNT har en rekke arrangementer og turer for seniorer, noe det er gjort rede for på deres hjemmesider. Foreningen har deltatt i et møte i Nannestad kommune om samhandlingsreformen. Der ble det informert om Tilskuddsportalen.no som alle foreninger og lag har anledning til å bruke. Kommunen inviterte Seniorsaken ved sammen anledning til å komme med forslag til aktiviteter som kan fremme folkehelsen. Diakonhjemmet åpner dialog med seniorene! Medlemmer av Seniorsaken Frogner, Vestre Aker og Ullern ble invitert til et gratis seminar på Diakonhjemmet 20. september i forbindelse med Sykehusapotekets 25 års jubileet. Diakonhjemmet Sykehusapotek er 25 år og markerer sitt jubileum ved å invitere legemiddelbrukere og helsepersonell til et gratis seminar. Temaene var samspill mellom legemiddelbruker og helsepersonell og sykdomsog legemiddelforståelse i ulike kulturer og religioner. Stort politikermøte i Samfunnshus Vest 19. oktober Seniorsaken Vestre Aker, Ullern og Frogner inviterer til møte med bydelspolitikerne i Samfunnshus Vest, Røa, den 19. oktober kl Tema: Utfordringene i eldreog senioromsorgen! Innledning av Tore Nyseter. Møteleder Wenche Dager. Følgende politikere har foreløpig sagt ja: Byråd Aud Kvalbein. Bydelsutvalgsleder i Vestre Aker, Lars A. Hanssen (H), bydelsutvalgsleder i Ullern Carl Oscar Pedersen (H) og bydelsutvalgsleder i Frogner Bjarne Ødegaard (H). Dessuten stiller Terje Bjøro (Ap) og Arne Boysen (FrP). Per Walter Jensen utfordrer politikerne!

17 ALKALISERENDE Zeolitt FUNGERER SOM EN SVAMP MOT TUNGMETALLER OG GIFTSTOFFER BRUKES BÅDE INVORTES OG UTVORTES 250,- 250 kapsler 350,- 300g «magnet» for tungmetaller og radioaktive stoffer, og letter deres flytting ut av kroppen. En svamp for giftstoffer. Bedrer utrensings prosesser i leveren Styrker immunforsvaret og kroppens resistans mot stress. Normaliserer fett, protein og karbohydratenes metabolisme. Optimaliserer funksjonen til det endokrine systemet (kroppens hormonproduksjon). Bedrer fjerning av frie radikaler fra kroppen. Hjelper å vedlikeholde sunne cellemembraner Eliminerer candida sopp «Vi var stive og støle i skuldrene og plaget med ubehagelige smerter som forstyrret både arbeids- og livsgleden vår.vi har arbeidet i frelsesarmeen i 45 år. Nå er vi pensjonister og nyter tilværelsen. Vi er glade i å reise og elsker Israel!Vi har alltid Muskler & Ledd gel MUSKEL med oss overalt. Jeg (Kari Anne) falt og slo meg kraftig på kneet, jeg smurte på Muskler & Ledd gel og skaden helte seg på kort tid, legen var imponert.» «M&L gel har vært til stor hjelp for meg de siste 4-5 årene. Daniels Etter at vi brukte Muskler & Ledd gel forsvant I perioder hadde alt jeg ubehag ulike og smidigheten kom ubehag i ledd og muskulatur, som begrenset og ødela for tilbake. Nå er vi 100% friskmeldte» og daglig anbefaler aktivitet og nattesøvn. Muskler & Ledd gel på Ved bruk av M&L gel, forsvinner det problemet varmeste. ofte veldig raskt. Jeg anbefaler M&L gel på det varmeste, du betaler kun hvis du er fornøyd! Vennlig hilsen Gunn Tjersland. Tvillingene Inger Johanne og Kari Anne Bratlie anbefaler Muskler & Ledd gel på det varmeste! flasker 30 ml. på kjøpet! UNIVERSAL 275,- Unikt tilbud; HELSE du PRODUKTER betaler AS pr stk. faktura KUN etter at du 250 ml 55,- Bestill varm merker den gode og og mild mild M&L M&L gel pr virkningen! stk. gel og få to små 30 ml flasker på på kjøpet kjøpet for raskere bedring og få 2 små flasker Garantert virkning eller pengene tilbake! 250 ml. 30 ml. 250 ml. LEDD - FJERNER 275,- HEVELSER 55,- 275,- - HJELPER MOT KRAMPER MEGET GODT - FORKORTER FOR: SKADETIDEN :- Ømme FORSINKER og stive ALDRINGSSPROSESSEN muskler og ledd : Renser blodårer - GODT FOR ØMME OG STIVE LEDD : Lette kramper og hevelser -: RENSER Øker blodsirkulasjonen BLODÅRER MUSKLER OG LEDD -: FORBEDRER Kalde hender BLODSIRKULASJONEN & føtter UNIVERSAL HELSE PRODUKTER AS - HJELPER MOT ÅREKNUTER - Enkel i bruk Du kan bestille over telefon! For informasjon ellerveiledning, ring oss i dag! Adresse: Bogstadveien 35, 0366 Oslo Tlf: Mail: GEL Bestill både varm og mild M&L gel for raskere og bedre virkning og få 2 For informasjon og bestilling: Tlf.: mail: Besøksadresse: Bogstadveien 35, 0366 Oslo NYTT FRA LOKALLAGENE Side 17

18 Seniorsakens møteserie om pensjon, trygd og skatt Temaet økonomi, trygd og skatt engasjerte seniorene i Vestre Aker. Seniorsaken Vestre Aker var først ute! Seniorsakens Ressursgruppe for Jus og Økonomi og Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) har i løpet av 2011 behandlet spørsmål om seniorenes økonomiske vilkår etter de seneste endringene av rammevilkårene. Etter gruppens syn er det grunn til å informere om hva pensjonsreformen innebærer for pensjonistene og kanskje aller mest hva den betyr for kommende generasjoner. Gruppen har analysert skatteskjerpelser som seniorene er rammet av de seneste årene. Gruppen har utarbeidet konkrete krav som Seniorsakens styre har sluttet seg til, og som vil bli formidlet til storting og regjering ved personlige møter. Kravene gjelder både pensjonsspørsmål, trygd og skatt. Seniorsaken Vestre Aker arrangerte stort møte om seniorenes økonomi på Persbråten videregående skole 26. september. Foreleserne Karl O Bogevold og Torbjørn Vasstveit trollbandt et entusiastisk publikum og besvarte de mange spørsmålene fra salen på en lettfattelig og svært god måte. Mange nye nyttige og nødvendige kunnskaper ble tilført publikum. Få var klar over at en midlere pensjon på NOK pr år taper ca NOK over en 20 års periode etter 0,75% regelen! Side 18 NYTT FRA LOKALLAGENE Anna-Marie Vereide leder Seniorsaken Skedsmo. Seniorsaken Skedsmo setter søkelys på pensjonsreformen! Seniorsaken Skedsmo i samarbeid med Seniorsakens Ressursgruppe for juss og økonomi og Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) arrangerte stort møte i Skedsmo rådhus 26. september. På programmet sto seniorenes økonomiske kår etter den nye pensjonsreformen. Et stort panel bestående av representanter fra kommunens politiske partier ble utfordret av innlederne, banksjef Torbjørn Vasstveit, Seniorsaken og Karl O. Bogevold, Forsvarets seniorforbund.

19 Seniorsaken Harstad med åpent brev til ordføreren! I Harstad kommune står 33 sykehjemsrom tomme. Det er gjort for å spare. Ifølge Harstad kommunes virksomhetsplan for skal det i tillegg til en stillingsreduksjon på 3 prosent på den enkelte enhet innen pleie og omsorg, spares 77 millioner kroner, betegnet som annen innsparing. I kommunestyremøtet torsdag 26. april 2012 ønsket Seniorsaken Harstad å få besvart hvor disse kuttene skal tas, og hvilke konsekvenser dette vil få for pleie- og omsorgssektoren. Ordføreren svarte at det skal iverksettes en del tiltak i denne perioden som vil konsekvensvurderes. Ved innføring av Lean- prosessen vil en se på forskjellige arbeidsprosesser og hvordan en kan skape bedre flyt for så å kunne kvitte seg med oppgaver som ikke skaper verdi. I kommunestyremøtet torsdag 28. juni, spurte Seniorsaken om ordføreren kunne forklare nærmere hvilke oppgaver innen pleie og omsorg som er verdiløse, og hva slags verdier det her er snakk om. Svaret var at oppgaver som ikke skaper verdi er oppgaver som ikke gir den effekt innsatsen skulle innebære. 17. mars i år uttalte Kjetil Bjørkelund, leder for omsorgsutvalget, at både rådmann, ordfører og Utvalg for omsorg skulle sørge for at alle pasienter og beboere får en forsvarlig og god pleie og omsorg. Seniorsaken spurte på hvilken måte man skulle få dette til ettersom 53 årsverk skal fjernes fra pleie- og omsorgssektoren. Svaret var som forventet. Kostnadene skal ned, men omsorgen skal være forsvarlig! Seniorsaken har tidligere bedt kommunen svare på hvor mange personer 53 årsverk utgjør, uten å få et eksakt tall. Et annet spørsmål som var maktpåliggende for Seniorsaken å få svar på, var hva årsakene til økning i antall feilmedisineringen av sykehjemspasienter i Harstad kommune kunne være, og hvem som har ansvaret. At en av årsakene til feilmedisinering var at alle enhetene har hatt fokus på at alle avvik skal registreres, forundret flere enn Seniorsakens representant. Ordføreren understreket at den enkelte ansatte med medikamentkompetanse har et ansvar for at det leveres ut rett medisin, men samtidig er det Harstad kommune som foretak som har et ansvar for rutiner og retningslinjer at slik feil skal unngås. Seniorsaken Harstad og leder Ruth Haugland har bestemt seg for å være ordførerens gnagsår! Seniorsaken Harstad har i løpet av de vel to årene lokallaget har eksistert, jevnlig stilt spørsmål i kommunestyremøtene angående forhold innen pleieog omsorgssektoren. Svarene har stort sett vært lite konkrete, intetsigende og tilslørende. Ordfører fremhever lover, regler og retningslinjer som bestemmende og retningsgivende for pleie- og omsorgssektoren, hvordan det ideelt sett skal være. Men mange tilbakemeldinger fra brukere og pårørende tyder på at retningslinjene ikke blir overholdt. Ruth Haugland, leder Seniorsaken Harstad inviterer til møte om seniorenes drømmer! Tirsdag 25. september kl arrangerte Seniorsaken Harstad et åpent møte på Sama aktivitetssenter. Tema for kvelden var: Hva er drøm og hvorfor drømmer vi? Hvordan kan drømmer inspirere, skape mening og sammenheng i livet vårt? Hvordan tolke og arbeide med drømmene. Foredragsholder er Jung-terapeut Bodil Kulseng fra Harstad, utdannet ved Jung-instituttet i Zurich. Etter foredraget var det spørsmål og diskusjon, salg av nystekte vafler og kaffe. Loddsalg og kunstnerisk innslag. NYTT FRA LOKALLAGENE Side 19

20 Seniorsakens lokallag Seniorsaken Arendal: Gurly Gundersen tlf: / Seniorsaken Bergen: Ingrid Kløve tlf: / Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal: Marit Lian tlf: Seniorsaken Frogner: Per-Odd Olsen, Lindemansgt 4 B, 0267 Oslo. Tlf Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten: Reidun Ramstad, tlf: Seniorsaken Larvik: Else Lundervold, telf , e-post: online.no Seniorsaken Oslo Nord: Edel Knapper: Tf Seniorsaken Harstad: Ruth Haugland tlf: / Seniorsaken Kristiansand: Leif Strøm tlf: / Seniorsaken Rogaland: Elsa Kristiansen tlf Seniorsaken Sarpsborg: Arne Vestergaard Larsen tlf: Seniorsaken Skedsmo: Anna Marie Vereide tf Seniorsaken Spania: Randi Heggertveit tlf: / Side 20 NYTT FRA LOKALLAGENE Seniorsaken Ullern: Ernst Hansen-Tangen tlf: Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum: John Gisle Bakke tlf: / Seniorsaken Vestre Aker: Roar E. Møll tlf: Kontakt Drammen: Elisabeth Stavenes tlf: /

dronning! Skatteskruen som rammer deg! Tordis AavATsmark: Engler finnes de? Er seniorene rike? SOS-telefonen: 22 12 18 90

dronning! Skatteskruen som rammer deg! Tordis AavATsmark: Engler finnes de? Er seniorene rike? SOS-telefonen: 22 12 18 90 et magasin for seniorsaken Nr. 6 / des. 2012 Tordis AavATsmark: NRK-underholdningens dronning! SOS-telefonen: 22 12 18 90 Engler finnes de? Skatteskruen som rammer deg! Er seniorene rike? Aldersgrensene

Detaljer

Alder er bare et tall!

Alder er bare et tall! et magasin for seniorsaken Nr. 1 / feb. 2012 Trude H. Drevland: Alder er bare et tall! En helhetlig seniorpolitikk Seniorsakens virksomhet i 2011 Bilkjøring er en dynamisk prosess! SOS-telefonen: 22 12

Detaljer

Dyrk vennskap med unge mennesker!

Dyrk vennskap med unge mennesker! et magasin for seniorsaken Nr. 2 / april 2012 Ellen Horn: Dyrk vennskap med unge mennesker! Jubileum: Seniorsaken er 10 år Strategi for en god alderdom SOS-telefonen: 22 12 18 90 Seniorsakens bidrag Seniorsaken

Detaljer

Rolv Wesenlund: Seniorsakens Spirituelle leder 75 år! 80 grunner til å være optimist Folkeaksjonen 2013 Alt du trenger vite om julen

Rolv Wesenlund: Seniorsakens Spirituelle leder 75 år! 80 grunner til å være optimist Folkeaksjonen 2013 Alt du trenger vite om julen et magasin for seniorsaken Nr. 6 / des. 2011 Rolv Wesenlund: Seniorsakens Spirituelle leder 75 år! 80 grunner til å være optimist Folkeaksjonen 2013 Alt du trenger vite om julen Usammenhengende, inkonsistent

Detaljer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer seniorsakens medlemsmagasin Nye boformer Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet Mennesker går ikke ut på dato Stadig flere vil være kombinister. Både jobbe og være pensjonister.

Detaljer

ASLAM AHSAN «Hederssenior 2014»

ASLAM AHSAN «Hederssenior 2014» Seniorsakens medlemsmagasin 10 lokallag forteller KOMMUNEVALGET 2015 Sett seniorene på listetoppen! ASLAM AHSAN «Hederssenior 2014» SENIORSAKEN TANA: Fra SOS-telefon til lokallag Om arv & aldersgrenser

Detaljer

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin NUMMER. 4 SEPTEMBER 2013 / 63. ÅRGANG Norges største eldremagasin JONAS GAHR STØRE «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» I ny drakt PARADISET NORD-KYPROS CARSTEN O. FIVE: SLIK UNNGÅR DU HYTTEKRANGEL

Detaljer

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere 21. årgang nr. 4/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Driftig dame med drill SIDE 3-4 Fiin gammel er 20 år side 12-13 TEMA: Planlegg din egen alderdom SIDE 3-5 Vi går vinteren i møte... Side 19

Detaljer

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet:

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet: Nummer 6 november 2013 / 63. årgang Norges største eldremagasin bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Historie: Da bilismen inntok Norge julestemning i london Aktuelt: 61-åring vant

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER 75 1939 2014 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2014 www.lop.no Innhold

Detaljer

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER MØT BORGERMESTEREN AV VESTRE AKER SIDE 14 SLIK SKAL HØYRE VINNE VELGERE SIDE 20 HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: PENGENE ELLER LIVET TEMA SIDE 6-11 HØYRE VIL SØRGE FOR RASKERE

Detaljer

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist BILFØRER 65 + Bilfører 65+, et samarbeid mellom Autoriserte Trafikkskoler Landsforbund og Statens vegvesen Bli oppdatert på trafikkregler Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør Treff

Detaljer

Fikk flygel via SMS Fler og fler driver frivillighet på egen hånd

Fikk flygel via SMS Fler og fler driver frivillighet på egen hånd seniorsakens medlemsmagasin Språk og pasientsikkerhet Omsorg og pleie på norsk Fikk flygel via SMS Fler og fler driver frivillighet på egen hånd For gammel for reiseforsikring? Fikk sparken, men slo tilbake

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen.

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen. Arveoppgjør Gjør livet lettere for den som blir igjen Helse og velvære Enkel oppskrift til et sunt og sterkt hjerte ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Pensjon Plasser pengene smartere, lev bedre HØSTNr.

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96.

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. årgang Guttefri skoledag Ny forening i Levanger Møt Erna Solberg Kvinnefellesskap i forventningens tid INNHOLD 04 Organisasjonsleder

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - SEPTEMBER 2013 _Layout 1 25.09.13 19.53 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D SEPTEMBER 2013 100-årsjubileum og Landsmøte 2013 LES OM: Artikler fra landsmøtet og lederen. Følgende viktige

Detaljer

Fredrikke. Sanitetskvinnene mobiliserer omsorg. Møt mannen som snakker om Fredrikke. Kvinnekamp anno 1896. N.K.S. en viktig forskningsaktør

Fredrikke. Sanitetskvinnene mobiliserer omsorg. Møt mannen som snakker om Fredrikke. Kvinnekamp anno 1896. N.K.S. en viktig forskningsaktør Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I september 2011 I 96. årgang Møt mannen som snakker om Fredrikke Kvinnekamp anno 1896 N.K.S. en viktig forskningsaktør Sanitetskvinnene mobiliserer omsorg

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 4 2013

MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Nora (6) i farta! Pål Eikrem om sin ALS: Gi meg ett minutts pause! TEMA: Fagkonferansen VEIEN VIDERE FOR FFM Tone Edvardsen: Ferietips Leder

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

En sommer er over.. LEDEREN v/randi Nesje

En sommer er over.. LEDEREN v/randi Nesje Nr. 2-3, 2010 20. årgang En sommer er over.. My vær å klage over en god del vær å glede seg over men kanskje aller mest «tja-vær.» Men uansett vær har det vært overalt. Nå er det bare å brette opp armene

Detaljer

Brennhet sykehusdebatt

Brennhet sykehusdebatt fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 3 2002 Brennhet sykehusdebatt Side 12 17 NTE er strømleverandør til Helse Nord-Trøndelags sykehus og institusjoner Ditt lokale energiselskap I tillegg til

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

«Eg drøymde om å bli lærar»

«Eg drøymde om å bli lærar» NUMMER 1 FEBRUAR 2014 / 64. ÅRGANG Norges største eldremagasin Tema: VELFERDS- TEKNOLOGI Møt beboerne på det moderne Kampen Omsorg+ Norges seigeste skiveteran Nam-nam: SUNT OG GODT TIL MIDDAG Reise: EVIG

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer