Årsmelding for Hisøy menighet Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL på Menighetshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset"

Transkript

1 Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL på Menighetshuset

2 A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens visjon E. Gudstjenester F. Konfirmanter G. Årsrapport fra arbeidslag og foreninger i menigheten. side 3 side 4 side 6 side 7 side 8 side 9 side HIGH FIVE 2. JUBILATE 3. Hisøy Familiesøndagsskole 4. Hisøysangerne 5. Temakvelder 6. Kilden 7. His studiesirkel 8. Hyggetreff 9. Hisøy Normisjon 10. Hisøy misjonsforening 11. His kvinneforening 12. Trosopplæringsutvalget 13. Givertjenesten 14. Menighetshus 15. Frivilligsentralen side 11 side 12 side 12 side 13 side 14 side 15 side 15 side 15 side 17 side 17 side 17 side 18 side 19 side 20 side Hisøyfolk side 27 I. Regnskap side

3 A. Statistikk Ordinære gudstjenester: Gudstjenestebesøk: Nattverdgjester i kirken: Dåpshandlinger(barn/voksne) Konfirmanter: Vielser : Begravelser/bisettelser: Offer, kollekt og kirkebøsse: Innkommet totalt Andel til menighetens eget arbeid Samlet inn til menighetens misjonsprosjekt Givertjeneste, Stilling Givertjeneste, Menighetshus : Offer til stilling kr ,-. Offer til Menighetshuset kr ,- Det var to lørdagsgudstjenester for konfirmanter og til sammen på de to så var det 638 tilstede. 3

4 B. Bemanning og frivillige medarbeidere LØNNEDE MEDARBEIDERE Sogneprest Per Arnar Haaland 100% stilling. Organist. Tom Gamble vikarierte frem til Etto Huizenga begynte i 100 % stilling Kateket Jan Inge Gundersen hadde permisjon i sin 100% stilling frem til Da han kom tilbake begynte han i stillingen som 60 % trosopplærer der 34 % er lønnet av trosopplæringsmidler og 26 % er lønnet gjennom givertjenesten. Han gikk og inn i 40 % vikariat som menighetsekretær for Åse-Kari Bygland Larsen slik at han har 100 % jobb i Hisøy menighet frem til Trosopplærer Siri Andersen vikarierte i 40 % frem til Ellen Gundersen er ansatt som medhjelper i konfirmantarbeidet og Hans Inger Fagervik og Tom Jarle Kristiansen er også engasjert i konfirmantopplegget. Kirketjener Håkon Simonsen i 50% stilling. Menighetssekretær Åse-Kari Bygland Larsen 40 % stilling frem til Gikk ut i et års permisjon. Klokker: Ellen Gundersen. Daglig leder av Hisøy frivilligsentral Brit Eva Blekesaune gikk av med AFP i Tone E. Hansen begynte i 100 % stilling fra FRIVILLIGE MEDARBEIDERE Det er bruk for alle i Hisøy menighet! Her nevnes noen arbeidsgrener hvor frivillige gjør en stor innsats: Barne- og ungdomsarbeidet er noe av det aller viktigste en menighet kan drive med. Det er jo nettopp her en menighet legger grunnlaget for videre liv. De frivillige ledere/frivillige medarbeiderne våre bruker mye tid og ressurser på å drive dette meningsfylte arbeidet, som dåpskontakter, i familiesøndagsskolen, i Jubilate eller på det nye High Five. Menighetsrådet er svært takknemlig for den fantastiske innsatsen disse legger ned, i ulike faser av dåpsopplæring/ trosopplæring. 4

5 Foreninger, lag og grupper, som arbeider trofast hele året, og som på den måten tilbyr ulike møtesteder i tillegg til gudstjenestene. Gudstjeneste-medhjelperne er mange: kirkeverter, tekstlesere, nattverdmedhjelpere og sjåfører, samt i noen grad frivillige vikarer for prest, klokker og kirketjener. Kirkekaffe-ansvarlige som forbereder og gjennomfører kirkekaffe gjør en viktig innsats. Pyntekomiteen, som pynter kirken med blomster til spesielle anledninger ( påske, pinse, konfirmasjoner ), gir disse gudstjenestene en vakker ramme. Hyggetreff-lederne, som jevnlig samler en stor gruppe voksne og eldre. Hisøyfolk-redaksjonen som gir oss et fyldig menighetsblad, som favner bredt og når mange Hisøybeboere med allsidig lokalstoff. Dugnadsarbeidere som er villige til å påta seg oppgaver ved behov. Givere, både de som er med i givertjenesten og de som gir engangsbeløp, samt alle som bidrar økonomisk til menighetens drift gjennom kirkeofringer og kollekter. Alle som sitter i ulike komiteer og utvalg og styrer for å få menighetsarbeidet til å fungere, som menighetsråd, trosopplæringsutvalg, gudstjenesteutvalg, arbeidsgruppe for menighetshusløsning, temakveldgruppe, økonomiutvalg, givertjenestegruppe, styre for Hisøysangerne og styre for Jubilate. Alle som ber for Hisøy Menighet og for Hisøys innbyggere er helt uunnværlige. FRIVILLIGE GUDSTJENESTEMEDARBEIDERE: Kirkeverter: Sjoukje Dijkstra, Klara Helene Hortemo, Inger Brit Kjøl, Eva Larsen, Jan Egil Larsen, Ellen Christine Gundersen, Jon Bakke, Anne Bakke, Anne Marit Storaker. Tekstlesere: Solveig Holberg, Ingebjørg Espolin Johnsen, Inger Brit Kjøl, Ellen Gundersen og Jon Bakke. Nattverdmedhjelpere: Ellen Jomaas, Svein Johannessen, Ellen Gundersen Jon Erik Bakke. Kirkeskyss-sjåfører: Svein Johannessen, Knut Ellingsen, Else Trommestad og Oskar Omland, Pyntekomité: Eva Larsen, Eli Dalholt og Else Trommestad. Kirkekaffe-medhjelpere: Klara Ripegutu Johannessen, Ingrid Tveiten, Grete Nærbøe, Ellen Jørgensen, Borghild Woie Ellingsen og Anne Bakke. EN STOR TAKK til alle dere som bidrar til fellesskapet i Hisøy Menighet, både ansatte og frivillige medarbeidere og alle andre. 5

6 Menighetsrådet for perioden : C. Menighetsrådets sammensetning og arbeid. MEDLEMMER: Per Helge Kjøl, leder. Per Helge Kjøl : Temakvelder, Kilden, Familiesøndagsskolen. Jorunn Olanda Knudsen: Temakveld-gruppe og Hisøy menighetshus- arbeidsgruppe. Ellen Christina Gundersen, Hisøyfolk-redaksjon, Hisøy Trosopplæringsutvalg, Hyggetreff, dåpskontakt Olaf Nordbø Bakke, Menighetshus-arbeidsgruppe, Økonomiutvalg og anviser, Givertjenestegruppe og styremedlem i Arendal kirkelig fellesråd. Per Tveiten, ansvarlig for saker som angår Hisøy menighetshus. Hanne Bjerkholt Svennson, Hisøy Trosopplæringsutvalg dåpskontakt Arild Halèn, ansvarlig for fakturering av Hisøy menighetshus. Borghild Woie Ellingsen, kirkekaffe, dåpskontakt Per Arnar Haaland, sogneprest. VARAMEDLEMMER: Inger Brit Skjulestad Kjøl, Hisøy Trosopplæringsutvalg, Familiesøndagsskolen, Juletrefesten på Menighetshuset, Kontaktperson for trosopplærer. Edna Monica Henriksen, Dordi Oddveig Endresen, styremedlem i Hisøy frivilligsentral. Ruth Smeland. Barnekroken i kirken. Ellen Jørgensen Komiteen for konfirmantjubilanter. Flere av ovenfornevnte er aktive medlemmer i flere andre lag, foreninger og aktiviteter. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, sokneprest og menighetssekretær. Sistnevnte har fungert som sekretær for menighetsrådet MR og for arbeidsutvalget AU. AU har hatt sine møter halvannen uke før hvert MR. Menighetsrådet hadde i 2013 ti ordinære møter. MR-møtene er åpne møter som alle er velkomne til, også menighetens ansatte og andre kirkemedlemmer på Hisøy. Det er særlig gledelig at flere av MR s varamedlemmer møter opp og er aktive både i 6

7 saksbehandling, i drøftinger og i menighetens ulike aktiviteter og gjøremål. De fleste av AU-møtene og MR-møtene har vært på Hisøy Menighetshus. Menighetssekretær Åse-Kari Bygland Larsen fungerer som sekretær. Jan Inge Gundersen overtok sekretærfunksjonen som vikar for henne fra august.. D. Menighetens visjon. Hisøy menighet plass for alle hele livet. Hisøy menighet - har en oppgave for alle - formidler evangeliets lys over livene våre - tilbyr aktiviteter til alle aldersgrupper - vil være et åpent omsorgsfellesskap Noen satsingsområder. Menighetsrådet har videreført satsingsområdene fra forrige periode: Vi ønsker at vår menighet skal: Være en inkluderende menighet, en synlig menighet, en menighet for alle medlemmer fra dåp til død. At menigheten kan oppleves som hjem/ familie. At vi kan komme som vi er, møte hverandre i åpenhet, i gledesorg- hvile- måltid. At vi tar et felles ansvar for vår menighet. Ha gudstjenesten som det sentrale møtested for trosstyrking og fellesskap. At vi der ser hverandre, inkluderer alle, både nye og gamle. Ha varierte gudstjenesterformer, deltakelse fra frivillige, samt kirkekaffe. Ha et godt barne- og ungdomsarbeid/ trosopplæring, på ulike arenaer som: dåp, dåpsbrosjyrer, sprell-engler, 4-årsbok, familiesøndagsskole, Lys Våken, Tårnagentene, volleyball, Jubilate, High Five, konfirmantarbeid og ledertrening. Ha gode fellesskap og møteplasser for voksne, styrke eksisterende og starte nye. Herunder Hisøysangerne, Hyggetreff, gamle og nye samtalegrupper, Temakvelder, Bønnesamlinger. Ha fokus på arbeidet rundt menighetshus-saken,. 7

8 E. Gudstjenester for Hisøy menighet i 2014 I Hisøy kirke var det 48 ordinære gudstjeneste dette året. Det var ca. 10 familiegudstjenester- gudstjenester for små og store. Her var det samarbeid med trosopplærer Jan Inge Gundersen, trosopplæringsutvalg, søndagsskolen, barnekor, misjonsselskapet. Nattverdsgudstjenester er blitt tilrettelagt hvor det har vært naturlig, og har som regel vekslet med dåpsgudstjenestene. Det ble levert ut 6- årsbok for første gang, og samtidig ble det prøvd ut nattverd under bønnevandring. Dette ga positive tilbakemeldinger. Ungdomsgudstjenester: 2 gospelgudstjenester, med «Gospel Sør» og «Ekko», og gudstjeneste knyttet opp mot fasteaksjonen. På Hisøy menighetshus var det 5 gudstjenester. Her regner vi med 2 gudstjenester sammen med søndagsskolen, barnehagegudstjeneste før jul, «Sound of Happiness»- gudstjeneste spesielt tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede, og «Samtalegudstjeneste» med avslutningsfest for konfirmantene.. I tillegg kommer 8 gudstjenester felles med Øyestad menighet. Disse er 1. nyttårsdag, bibeldagen, askeonsdag, Kristi Himmelfartsdag med friluftsgudstjeneste, 4 gudstjenester i ferieukene i juli. Av disse gudstjenestene var 5 på Hisøy, hvor 4 var i Hisøy kirke. Hisøy menighet deltok på 2 prostigudstjeneste. Det var 3 gudstjenester på Nyskogen bo- og omsorgsenter: 2.påskedag, 2. pinsedag og 2. juledag. Her har det også vært menighetens oppgave å arrangere kirkekaffe for beboere og fremmøtte. Videre har det blitt avholdt gudstjeneste og nattverd,- med sogneprest, organist og klokker, på torsdager en gang pr. mnd. - 9 gudstjenester/nattverd i Videre kan vi fortelle at i adventstiden var det 2 skolegudstjeneste, 2 barnehagegudstjenester fordelt på menighetshus /kirke, «Vi synger Julen inn» sammen med Hisøysangerne og vår eminente organist Etto Huizenga. Det ble satt opp julespill med utdrag av Asbjørn Arntsens «Like til Betlehem» - på 3 gudstjenester på julaften, henholdsvis kl , og Dessuten deltok Jubilate og Nidelv Janitsjar på den mellomste gudstjenesten. Juletrefesten som ble bestemt lagt til romjulssøndagen i stedet for gudstjenesten, ble ikke betraktet som 8

9 gudstjeneste, men var allikevel menighetens ansvar sammen med Hisøy familiesøndagsskole. Det har vært greit med kirkekaffe året igjennom. De faste gruppene er trofaste, og følger opp oppsatt liste. I tillegg ble det gjort spontant ved flere anledninger. Konfirmanter/foreldre stilte også opp med kaffe/kaker der konfirmantene var involvert i gudstjenesten, og når det ikke var andre oppført på kirkekaffelista. Hisøy febr.2015 Per Arnar Haaland, sogneprest Ellen Gundersen, klokker F. Konfirmantarbeidet på Hisøy 2014 Ansvarlige for konfirmantarbeidet dette året har vært sogneprest Per Arnar Haaland. Ellen Gundersen har vært engasjert som medhjelper, informasjon/ kontakt. Tom Jarle Kristiansen som musiker/ inspirator ved spesielle gudstjenester og på turer/leirer. De to sistnevnte har vært engasjert, først av fellesrådet og deretter av Hisøy menighetsråd. Ellers har organist Etto og kirketjener Håkon vært til god hjelp. 50 konfirmerte kullet 2013/ påmeldte konfirmanter -kullet 2014/15. Undervisningen har vært fordelt på 3 grupper: De fleste onsdager fra og fra , og torsdager fra De vanlige undervisningstimene har sognepresten hatt ansvaret for på menighetshuset. I tillegg til vanlig undervisningen har konfirmantene deltatt på minimum 8 gudstjenester. Disse har da vært spesielt lagt opp for/med konfirmantene og deres foresatte. Mange av disse har vært lagt opp med ekstra øvelser/undervisning i kirken sammen med Tom Jarle, Etto, Håkon og Ellen- og i forkant av gudstjenestene. Det har vært 3 konfirmantleirer dette året: Hovden mars- med 25 konfirmanter, + foreldre/ledere. Randøya- «Bli kjent»- tur august- alle konfirmantene, + foreldre/ledere. Randøya oktober. Miljø- tur. 19 konfirmanter, + foreldre/ledere. Tilrettelagte ungdomsgudstjenester/arrangementer gjennom 2014: 19. januar - gudstjeneste med Sørlandets gospelkor- med Tom Jarle og konfirmantene. Kirkekaffe ved konfirmantene/foreldre. 9

10 2. februar - gudstjeneste/ konsert/ fest. «Sound of Happiness». Ekstra øvelse og konfirmantene deltok med innslag. Konfirmanter/foreldre hadde ansvar for festen, og de vernede boligene i Arendal/Grimstad var spesielt invitert. 28. mars- Rollebryllup- «vielse» i Hisøy kirke og «bryllupsfest» i frivilligsentralens lokaler. Øvelser/gjennomgang av vielse og ekteskapsinngåelse, avsluttet med et «rolle-bryllup» hvor alle konfirmantene deltok i roller eller som gjester. Foreldrene hadde ansvar for festen og maten. 2.,4. og 6. april - Fasteaksjonen: Øvelse til gudstjenesten, informasjon/inspirasjonsmøte med Roald Guttormsen fra Kirkens nødhjelp. Ungdomspreget gudstjeneste med etterfølgende innsamlingsaksjon, -konfirmantene var med her / foreldre deltok med kjøring. 1.Påskedag - gudstjeneste obligatorisk for konfirmantene - foreldre spesielt invitert. 27. april - «Overhøringsgudstjeneste» eller samtalegudstjeneste. Fest for alle konfirmanter/m familier -søndagen før konfirmasjonsgudstjenestene begynte. Menighetsrådet sto for tilstellingen og servering. En felles avslutning av konfirmantåret hvor alle var samlet. 3.,4.,10. og 11. mai -Det var 4 konfirmasjonsdager i mai to lørdager og to søndager. 1. juni- Innskriving av nye konfirmanter. Alle døpte, eller tilhørende i Hisøy menighet- født i 2000, ble invitert til gudstjeneste denne søndagen. Etterfulgt av innskriving, info- og foreldremøte. 31. august - Presentasjonsgudstjeneste av de 52 nye konfirmantene. Etterfulgt av info- og foreldremøte. 29.oktober - besøkte konfirmantene Arendal kapell. Tema var sorgarbeid, omvisning /informasjon av Teistedal fra begravelsesbyrå. Frivillige foreldre var med her. 2. november, «Allehelgens»- gudstjeneste. Oppfølging av sorgarbeidet hvor konfirmanter deltok under lystenning og minnelse av de døde. Foreldre/foresatte var spesielt invitert. 8.november- Volley konfirmantene deltok med 2 lag på lørdagens Volleyarrangement i Hisøyhallen. Øvelse med prest og foreldre tirsdagskvelden før. 11.november - Hans Inge Fagervik. Tema var kropp/seksualitet/helse, rusmidler/psykisk helse og omsorg/ansvar for hverandre. En kvelds arrangement i Hisøy kirke for konfirmanter og foresatte. Alle konfirmanten stilte med foresatte/foreldre. 16.november Gospelgudstjeneste med ungdomskoret «Ekko» - konfirmantene deltok og foreldre/foresatte var spesielt invitert og sto for kirkekaffe. 1. juledag- gudstjenesten var obligatorisk for konfirmantene, og foreldrene invitert spesielt til å være med denne dagen. 10

11 Konfirmanter som har hatt gyldig grunn til ikke å møte til disse tilrettelagte gudstjeneste, har blitt pålagt å møte opp til ordinære gudstjenester senere. Det har vært flere foreldremøter i etterkant av gudstjenestene. Foreldreutvalg ble oppnevnt på innskrivingsdagen i juni, og har vært med gjennom hele konfirmantåret. 10 foreldre, fordelt på de to kullene, har deltatt i planleggingsarbeid og praktisk gjennomføring. Det har vært jevnlige utvalgsmøter. Ytterligere involvering av flere foreldre, til hjelp på turer og arrangementer, har fungert veldig godt. Spesielle invitasjoner har vært sendt ut til alle gudstjenester som involverte konfirmantene, og foreldrene har sluttet godt opp om disse og de andre arrangementene som har vært gjennomført. Hisøy, februar 2015 Referent: Ellen Gundersen G. ÅRSRAPPORT FRA ARBEIDSLAG OG FORENINGER I MENIGHETEN HIGH FIVE Startet opp etter høstferien i Det er et åpent tilbud for de som går i 5.trinn eller på et høyere trinn. (High Five). Det er et etter-skoletid tilbud og de kan droppe inn på menighetshuset rett etter skolen. Hver onsdag kl 1315 har det kommet mellom 20 og 30 barn i alderen år. Det er mat, lek, sosialt. De ser en animasjonsfilm som heter «Story keepers» som handler om de første kristne der det flettes inn spennende bibelfortellinger. Samlingen slutter kl 1430 men noen ganger holder vi på litt lengere. Kateket Jan Inge Gundersen leder High Five med oppgaver, leker og gåter. Inger Brit Kjøl organiserer de frivillige. Mat er populært og vi har et knippe gode medarbeider som og bidrar sosialt og er til stede i samtale, samt deltar noe i programmet ved behov. Medarbeider i 2014: Else Trommestad, Anne- Lise Kirkedam, Jorunn Olimstad, Sjoukje Dijkstra og Inger Brit Kjøl. 11

12 ÅRSMELDING FOR JUBILATE 2014 Til h adde Siri Andersen og Tom Gamble ansvar for ledelsen av Jubilate. Fra tom kom Etto Huizenga, som ny ansatte kirkemusiker, i stede for Tom Gamble. Etter sommerferien ble koret ledet av Jan Inge Gundersen og Etto Huizenga. Jubilate øver på SFO og har fra medlemmer ble Jubilate sin konto avsluttet og økonomien ble lagt under Hisøy menighet. Jubilate hadde kr ,- det blir satt på et bundet fond i menigheten og det skal overføres årlig kr 5000 fra fondet til drift. Aktiviteter; 10, januar: 15. mars: 23.mars 22.mai 14. sept 26. okt 05. nov 12. des 24. des Sang på barnas misjonsdag Konsert på basaren i menighetshus på Hisøy Sang på Kidzfestivalen i Kulturhuset Konsert i Hisøy skole Deltakelse i gudstjenesten i Trefoldighetskirken Utdeling av 6.årsbok i Hisøy kirke Konsert med korpset Nidelv janitsjar Skolegudsteneste i Hisøykirke Julaftengudstjeneste med Nidelv janitsjar. Etto Huizenga og Jan Inge Gundersen ÅRSMELDING FRA HISØY FAMILIESØNDAGSSKOLE 2014 Hisøy familiesøndagsskole startet 31.januar 2010 og har i 2014 hatt 21 barn som har betalt kontingent. Vi er 6 voksne ledere for søndagsskolen. Dette er nå Ingebjørg Espolin Johnson, Kristin Wehus, Lene Vollan Christiansen, Joh Hæhre, Per Helge Kjøl og hovedleder Inger Brit Kjøl. Svein Wehus har overtatt som kasserer etter Inger Liv Svendsen som sluttet sommeren En stor takk til henne! Takk også til Lene Vollan Christiansen som har gjort en stor innsats på PC med programmer til søndagsskoletimer og familiegudstjenester og med å styre projektoren på de fleste arrangementene. Hun har også opprettet og har ansvaret for vår facebook profil. Møtene holdes i Hisøy menighetshus på søndager kl til

13 I 2014 har vi hatt 9 søndagsskolesamlinger, deltatt på 5 familiegudstjenester, arrangert en adventfest med juleverksted, en juletrefest. På sistnevnte kom det 86 barn og voksne. I mai arrangerte vi grillfest med 45 deltakere på Stølsvika, godt sponset av Coop på Stoa. Stor takk til Are Ellefseth for støtten! Vi har gjennomført 6 planleggingsmøter for lederne. På samlingene har vi et fast program etter opplegget Sprell levende fra Norsk Søndagsskoleforbund. Vi har sang, Bibelfortelling, bønn, lystenning, drama, lek eller spill og utdeling av diverse materiell. Vi deler nå barna i to grupper etter fellessamlingen, en Gullivergruppe for 3-6 åringene og en Tårnagentgjeng for barn i skolealder. I tillegg spiser vi kveldsmat og sørger for et godt fellesskap med hverandre. Vi har bakt lussekatter og kost oss med kakao med krem. Fra høsten 2014 har vi i samarbeid med foreldrene bestemt oss for å ha søndagsskolen på en fast søndag i måneden. Vi har brukt andre søndag i måneden. Jesus til barna er visjonen vår, og det er Han vi ønsker at barna skal bli kjent med og utvikle et trosforhold til. Vi oppfordrer alle foreldre, besteforeldre og faddere til å ta med seg barn til søndagsskolen! Dette tilbudet er en del av Hisøy menighets trosopplæringsplan, der alle barn har rett til et tilbud tilpasset sin aldersgruppe. Hisøy Inger Brit Kjøl ÅRSMELDING FOR HISØYSANGERNE Vi startet 2014 med Rolf Meyer Tallaksen som dirigent for koret, i påvente av tiltredelse for ny organist i Hisøy menighet. 1. februar begynte Etto Huizenga i denne stillingen og har vært korets dirigent siden dette. Det første arrangementet vi hadde var en sangkveld 23.02, i samarbeid med dirigentene, der Rolf hadde innøvd sangene med koret og dirigerte sangerne og musikerne, og Etto spilte orgel og piano. 13

14 Våren 2014: I løpet av våren deltok vi med opptreden på: Konsert kalt I samme båt- sang og musikk fra et kirkeskip, i Hisøy kirke. Basar på Hisøy menighetshus Deltakelse på gudstjeneste i Hisøy kirke Konsert i Hisøy kirke mandag Sommeravslutningen var hjemme hos Ellen Jomaas. Høsten 2014: I løpet av høsten deltok vi på følgende arrangement: Musikk om høsten. Konsert i Hisøy kirke søndag Her deltok også Nina Irslinger og Wilma Huizenga med blokkfløyte. Vi deltok på julemesse på Nedenes menighetssenter Vi synger jula inn i Hisøy kirke Juleavslutning hjemme hos Sjoukje Øvelser: I hovedsak har vi hatt øvelser annenhver torsdag pluss noen ekstraøvelser i forbindelse med konserter. Vår: 8 øvelser Høst: 9 øvelser Antall styremøter: 2 styremøter om våren og 2 om høsten. I tillegg har noe blitt avklart på mail eller i pausen på øvelsen. Antall medlemmer: Koret har hatt 18 medlemmer i løpet av året. Styret: På årsmøtet ble det sittende styret gjenvalgt. Styremedlemmene er Pål Sandnes, Siv Eppeland og Ellen Jomaas. Etto deltar også på styremøtene. Vi i styret fordeler de ulike arbeidsoppgavene mellom oss. Hisøy Ellen Jomaas 14

15 TEMAKVELDENE i Menighetshuset samlet 41 personer fordelt på 2 kvelder. Kveldene har varierte tema og varierte poster på programmet. I februar: Alf Prøisen-kveld ved Arne Bergersen. I oktober: Likkledet fra Torino ved Odd Jostein Andreassen. Dyktige foredragsholdere og innledere la et godt grunnlag for spørsmål og samtale. Kveldens innslag med musikk, allsang, gode historier, dikt, bibelord og bevertning med sosialt fellesskap, danner en innholdsrik og kontaktskapende ramme for kveldene, som selvsagt er åpne for alle, også mennesker fra hele distriktet. Utvalget for fellesskap mellom voksne i alle aldre, er utnevnt av Menighetsrådet og arrangerer kveldene. KILDEN Kilden er stedet for stillhet, bønn, forbønn, bibeltekster, sang, lystenning og anledning til å vandre i kirkerommet. Et sted, der en bare kan sitt helt i ro. 2. mandag i måneden kl samles vi til givende og meningsfylt felleskap, og til bare å være for seg selv. Kilden er selvsagt åpen for alle, og den kan anbefales! Årsrapport His studiesirkel 2014 «His Studiering er tilsluttet Det norske Misjonsselskap. «Ringen» ble stiftet i februar 1957 av Anne Knudsen og Bertha Siring. Medlemstallet har variert i årenes løp. På grunn av medlemmenes høye alder og mye sykdom har det bare vært mulig med 1 samling i Da var vi 7 til stede. Om vi ikke har hatt flere møter har vi støttet misjonens julemesse, og hvert medlem har bidratt til misjonsarbeidet på sin måte.» - Fra årsrapporten for I 2014 har det ikke vært noen aktivitet i His studiering. Etter kontakt med Gunvor Hovd Nilsen anser vi derfor at denne studiesirkelen har avsluttet sitt arbeid. Jeg vil derfor takke medlemmene, for lang og tro tjeneste og for alt arbeid som de har lagt ned i misjonens tjeneste, på vegne av Hisøy menighet. Hisøy 24.februar 2014 Per Arnar Haaland, sogneprest 15

16 Årsrapport Hisøy Hyggetreff 2014 Hisøy hyggetreff har hatt sine møter på Hisøy menighetshus en tirsdag eller onsdag i måneden. Det ble gitt ut halvårsprogram ved oppstart av hvert semester, og det ble avertert i Agderposten før vært møte. Møtene besto av åpningsord og bønn for dagen. Programmet videre varierte; noen ganger med en andakt, andre ganger med mer verdslige temaer. Det var sang og musikk, gjerne ved at noen var invitert til dette, og vi sang sammen. Det ble servert påsmurt mat, kaffe og kake. Loddsalg til inntekt for driften. Programmet for 2014 var følgene: Andakt ved Prest Ravn Karsrud, Ord og toner ved Monica og Per de Lange, Andakt ved overlege Torstein Gundersen. Kåseri over et langt liv, ved Heming Synnevåg En sykehusprests hverdag, ved Sverre Jølstad. Gerhart Woie, om sin oppvekst på Hisøy. Prost Kolbjørn Gunnarson, om omsorg for hverandre. Kåseri ved Kari Johnsen. I tillegg til vår faste pianist Søren Nicolai Ellingsen, har vi hatt glede av sang ved Kirsti Benestad, Bjørg Andersen, «Hand i hand», m. flere. Sommeravslutning var det også dette året på Berit og Per Arnars sted, på Randøya ved Kristiansand. Her fikk vi deilig fiskesuppe, kaffe og kaker. Underholdning var ved Øyvind Laundal og Reidar Skåland. Sensommerturen ble en ønskereprise fra tidligere. Besøk på Sør-Hidle «palmeøya» utenfor Stavanger, cruise på Lysefjorden og busstur over Sirdalsheiene og Brokke. Middagen, «Hjemme hos Wenche» etter gudstjenesten på Allehelgenssøndag, ble også arrangert og sponset av hyggetreff. Det ble også sang og musikk under gudstjenesten denne dagen. Juleavslutningen i desember var igjen i prestegården, med førjulsstemning og julegrøt. Her var det ekstra godt oppmøte og ekstra bord måtte hentes inn. Oppmøtet i 2014 har vært jevnt, gjennomsnittlig personer per samling. Turene, til Randøy og til vestlandet, var fullbooket og populære. Vår mangeårige og trofaste kasserer Kåre Zachariassen gjorde en flott jobb også dette året. Berit Haaland har hatt ansvaret for program og åpningsord, noe hun har gjort med glans. Hisøy, februar 2015 Referent: Ellen Gundersen Styremedlem 16

17 Hisøy Normisjon 28. november 2013 hadde Hisøy Normisjon sitt siste styremøte. Etter en åpen og god samtale besluttet styret å legge ned foreningen, med virkning fra 1. januar I løpet av sommeren 2014 overførte Hisøy Normisjon kr til barne- og ungdomsarbeidet i Hisøy menighet. Hisøy Hovedforening for Det norske Misjonsselskap. Denne NMS-foreningen ble stiftet Den fungerte i mange år som en paraplyforening over de mange misjonsgrupper som tidligere var i sving innen NMS på Hisøy. Nå er det bare to slike grupper igjen: His Studiering og His Kvinneforening. Hovedforeningen har eget styre, som velges på foreningens årsmøte. I 2014 ble årsmøtet avholdt 12.mars hos Aud Rørvik. Fungerende styre etter : Solveig Holberg (gjenvalgt for 2 år), Svein Holberg (gjenvalgt for 2 år), Aud Rørvik (gjenvalgt for 2 år), Sjoukje Dijkstre (nyvalgt for 2 år) og Anne Bakke (har 1 år igjen av valgperioden). Den arrangerte vi Misjonsfest på Hisøy Menighetshus, med Flekkerøyguttene og Kurt Hjemdal. Det ble overført kr til NMSprosjekt Thailand. ( På kvittering fra NMS for 2014 er bidrag fra Hisøy Hovedforening og His Kvinneforening slått sammen : kr kr = kr ) Anne Bakke HIS KVINNEFORENING for NMS Denne misjonsforeningen ble startet på Hisøy i 1860, og hadde 150 års jubileum i Foreningen var i ferd med å legges ned i 2004 pga medlemmenes høye alder. Men fra 2008 ble det en ny start og en ny giv i foreningen. 17

18 I 2014 hadde vi 4 møter i vårhalvåret og 3 møter i høsthalvåret, alle hjemme hos hverandre. Vi var 7-10 til stede hver gang. Vi har misjonsstoff, bønn og pengegave til et valgt misjonsprosjekt som faste innslag. I april var noen fra gruppa arrangør for NMS Områdemøte. I november deltok vi på den store Julemessen i Arendal, på Øyestad menighetssenter, både med bakst og gevinster og med praktisk arbeid, både før, under og etter arrangementet. Vi opplever at vår lille His kvinneforening står i et stort verdensvidt fellesskap av kirker og smågrupper som sammen jobber for å bygge menigheter og legge grunnlag for tro og gode livsvilkår. Samtidig er His kvinneforening et hyggelig møtested, og vi har plass til flere. Det er bare å ta kontakt. I 2014 sendte vi kr til NMS prosjekt Madagaskar. ( På kvittering fra NMS for 2014 er bidrag fra Hisøy Hovedforening og His Kvinneforening slått sammen : kr kr = kr ) Anne Bakke Hisøy trosopplæringsutvalg 2014 Hisøy trosopplæringsutvalg består av følgende medlemmer: Hanne Bjerkholt Svennson, Aud Rørvik, Ellen Gundersen, Inger Brit Kjøl, kateket Jan Inge Gundersen og sokneprest Per Arnar Haaland. Kateket Jan Inge Gundersen har vært med i utvalget fra våren HTU har i 2014 hatt 4 ordinære møter og behandlet mange viktige saker, blant annet utarbeidet: Halvårshjul for barne- og konfirmantarbeidet. Det har vært viktig å få en samlet oversikt over alt arbeid som gjøres i Hisøy menighet.. Trosopplæringsutvalget utarbeidet i 2014 nattverdliturgi for familiegudstjenester, og 26.okt. gjennomførte vi gudstjeneste med nattverd for 6 åringene der hele 101 gikk til nattverd. familiegudstjenesteliturgi ble i 2013 prøvd ut med evalueringsskjemaer, lagt fram og godkjent av menighetsrådet 2013 og er nå med to endringer godkjent av biskopen. Trosopplæringsutvalget utarbeidet i 2014 liturgi for nattverd for familiegudstjenester, og i 2014 hadde vi vår første nattverd på familiegudstjeneste på gudstjenesten for 6-åringene 26.okt. Vi har 18

19 gjennom evalueringsskjemaer fått mange gode tilbakemeldinger på denne. Liturgien er godkjent av menighetsrådet og ble i desember sendt til biskopen for godkjenning. Vi fortsetter det gode samarbeidet i forhold til familiegudstjenestene. Presten skal ha minst en samarbeidspartner på disse gudstjenestene, som Jubilate, søndagsskolen, Tårnagentene, «Lys våken», 4. og 6.åringene eller andre. Vi har vedtatt å bruke projektor på disse gudstjenestene og utarbeide powerpoint program. Per Arnar, Jan Inge og Inger Brit har hatt hovedansvaret for utarbeidelse av programmet, og Lene Vollan Christiansen har gjort en stor jobb med praktisk utarbeidelse og styring av projektoren. Kateket Jan Inge Gundersen arbeider med ny trosopplæringsplan for Hisøy menighet. Vi har fått tildelt mentor i dette store arbeidet, som skal være ferdig våren Det er spennende å arbeide for Guds rike i Hisøy menighet. Vi har mange flinke, engasjerte medarbeidere. De flotte barna og ungdommene fortjener det beste vi har å gi dem, nemlig Gud Ord og et liv i tro. Men vi trenger flere, både brukere og ledere! Tilbudet om trosopplæring gjelder ikke bare en liten gruppe, men alle døpte på Hisøy. Vi oppfordrer alle til å be for arbeidet og gjøre det kjent! Hisøy 28.febr Inger Brit Kjøl Leder i Hisøy trosopplæringsutvalg ARBEIDSGRUPPE FOR GIVERTJENESTEN Arbeidsgruppen for menighetens givertjeneste ble opprettet av menighetsrådet i juni Flg. personer ble valgt for 2 år med mulighet for gjenvalg: Aud Rørvik, Klara Helene Hortemo, Olaf Bakke og Anne Bakke. Vi fire utgjør fortsatt arbeidsgruppen. Jorunn Knudsen er i 2014 og deler av 2015 vikar for Klara Helene Hortemo. Mandatet er å arbeide for givertjeneste til både barne- og ungdomsarbeiderstilling og menighetshus. I 2014 hadde arbeidsgruppen fire møter (januar, mars, april og september). Vi sendte ut to takke- og informasjonsbrev (juni og november) til de faste giverne, og vi har prøvd å rekruttere nye givere, uten stort hell. Det er fortsatt personer som er med i givertjenesten, de fleste gir 1 eller 2 19

20 ganger pr. år, noen få gir hver måned. Resultatet har økt betraktelig fra 2013 til 2014, og det er svært gledelig. Vi har gitt informasjon om givertjenesten i Hisøyfolk og gjennom kunngjøring på gudstjeneste. Giro i Hisøyfolk i august ga svært lite resultat. Som tidligere år søkte vi også i 2014 om legatmidler fra de to Hisøylegatene. Resultatet har vi ikke mottatt. I 2014 innbragte givertjenesten: * kr til B/U-stilling. Målet var kr * kr til Menighetshuset. Målet var kr Arbeidsgruppen har fra 2012 arrangert basar på Menighetshuset, med god hjelp fra mange frivillige. Formålet med basaren er tredelt: *Skape en åpen møteplass for fellesskap (kafé og lotteri). *Gi Guds ord og vise frem menighetens mange aktiviteter (andakt, konsert, opptreden) *Styrke menighetens økonomi. Netto fortjeneste av basaren 2014 var kr Dette beløpet inngår i givertjenesteresultatene. Anne Bakke ÅRSMELDING 2014 rehabilitering av Menighetshuset Arbeidsgruppe for utredning av menighetslokaler på Hisøy Menighetshus. Komiteen ble oppnevnt av Hisøy menighetsråd 17. februar 2011 i sak 17/2011. Arbeidet er beskrevet i årsmelding for Medlemmer: Olaf Bakke (leder), Eyvind Bergland, Lars Damsgaard (forprosjektleder), Arnfinn Olimstad og Jan Helge Rørvik. Mandat Utrede ulike løsninger når det gjelder lokaler for menighetens 20

21 virksomheter, særlig en avklar-ing av spørsmålet om brukbarheten av nåværende menighetshus eller alternativt et nytt bygg i nærheten av Hisøy kirke. Menighetsrådet har tidligere vurdert alternativet leie av lokaler eller bruk av Menighetssenteret på Nedenes som uaktuelt. Arbeid og oppgave Arbeidsgruppen har arbeidet videre med vurdering av Menighetshuset når det gjelder mulig brukbarhet i år fremover etter gjennomført rehabilitering og arbeider nå med forprosjekt for å gi Menighetsrådet grunnlag for en beslutning. Gruppen fortsatte dette og leverte sin innstilling til Menighetsrådet som behandlet saken med vedtak om det videre arbeid med saken Arbeidsgruppen fikk fullmakt til å engasjere arkitekt og utarbeide et forprosjekt. Menighetsrådet behandlet igjen saken i møte Rådet hadde på forhånd fra arbeids-gruppen fått tilsendt utredning med tegninger datert , som beskrev forprosjektet «Hisøy menighetshus rehabilitering». Arnfinn Olimstad og Jan Helge Rørvik fra Arbeidsgruppen var til stede under møtet. Olaf Bakke informerte og viste tegninger fra Alpha arkitekter. Momentene som ble lagt frem og drøftet er listet opp nedenfor: - Ingen utvendige forandringer av bygget. - Bruke det gulvarealet som vi har. - Snaut med garderober og lagringsplasser, det blir forbedret betydelig. - Det vil bli en garderobe laget i glass under galleriet. - Det etableres et lite lagerrom i Menighetsalen i hjørnet mot nord. - Prestesakristiet flyttes ned der garderoben er nå. Det innredes toalett i tilknytning til sakristiet. - Der prestesakristiet er nå (til høyre fra vindfanget når man kommer inn hovedinngangen mot Kirkesalen) vil det bli 3 toaletter, inkl. ett handicap-toalett. - Det etableres ny dør fra yttergangen inn til kjøkkenet. - Av kostnadsrammen på 5 mill. er 1 mill. MVA som vi vil få refundert. I kalkylene er det lagt inn 20 % påslag for å dekke uforutsette utgifter. - Nytt audiovisuelt utstyr skal anskaffes. 21

22 - Overflatebehandling av diverse vegger, gulv og utskiftning av enkelte tak. - Utskifting av isolerglass i vinduer og dører. - Utvendig tak og vegger, tomten og arealene omkring bygget skal utbedres, bl.a. drenering. - Utskiftning av kjøkken - Utskiftning av El. anlegg i hele bygget og ny belysning - Avklaringer: Avklare med Bispekontoret om de må godkjenne kirkerommet - Avklare byggeleder etter forslag fra byggekomiteen, se innstilling til vedtak. - Byggekomiteen skal lage en informasjonsbrosjyre til potensielle givere - Informere og ta imot innspill på et menighetsmøte, gjerne i oktober. - Igangsetting av prosjektet forutsetter endelig vedtak i MR når finansieringen er i orden, så fort som mulig. Gjerne februar MR ønsker om mulig ikke å låne mere enn 1 million kr. INNSTILLING Det vises til dokumentet «Hisøy menighetshus - rehabilitering» datert 18. september 2014, med vedlagte tegninger. Arbeidsgruppen fremmer på side 4 innstilling til vedtak i 1-6 punkter. VEDTAK Innstillingen fra Arbeidsgruppen for menighetslokaler vedtas. (enstemmig). Arbeidsgruppen nedlagt Med dette var «Arbeidsgruppen for utredning av menighetslokaler på Hisøy Menighetshus» nedlagt og Byggekomité oppnevnt. En særlig takk til Lars Damsgaard Lars Damsgaard, siv.ingeniør bygg, som hadde nedlagt et stort arbeid i saken gjennom mange år og som dessuten i den siste tiden hadde vært forprosjektleder, hadde bedt om å få fratre. Både vi i gruppen og menighetsrådet takker ham dypt for stor og verdifull innsats. Byggekomité for Menighetshuset Menighetsrådet oppnevnte samtidig med dette Byggekomité for Menighetshuset med oppgave å konkretisere og kvalitetssikre i detalj prosjektet. Dette ble gjort med forbehold om endelig beslutning i rådet når det foreligger pålitelig oversikt over finansiering. 22

23 Komitéen besto etter dette av Olaf Bakke, Arnfinn Olimstad og Jan Helge Rørvik. Den hadde sitt første møte Komitéen foreslo Olaf Bakke som leder og Arnfinn Olimstad som byggeleder. Dette ble senere godkjent av Menighetsrådet. Byggekomitéen har i møter drøftet ulike sider av prosjektet og arbeidet med plan for dette. Olaf Bakke har også tatt på seg oppgaven som finansieringskomité for prosjektet. Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre på fire sider i A5- format til bruk i forholdet til mulige givere, som det også er satt opp liste over. (Brosjyren er endelig ferdig nå i februar 2015 og innsamling er planlagt i mars og evt. lenger). Byggekomiteen har i sak 2.03 den gjort følgende presisering: «BK holdes adskilt fra finansieringskomiteen. Olaf leder denne og fører referater. Olav skaffer ett eller to med-lemmer til i denne komiteen.» Oddvar Sæther har senere sagt seg villig til å bistå med råd i dette arbeidet. Byggekomiteen har allikevel kommet med forslag til finansieringstiltak. Det har vært drøftet ulike muligheter for innsamling/ støtte, bl.a. ved kopier av nåværende altertavle i Kirkesalen i en størrelse egnet til peishylle el.lign. Denne er ment solgt til en høy (gave-)pris med takkebrev til givere. Andre tiltak er også under vurdering. Hovedstøtten er allikevel ment å bli skaffet gjennom større og mindre pengegaver fra privatpersoner og firmaer på Hisøy og i distriktet. Komitéen (v/ Arnfinn) har også organisert utvendig opprenskning av drenering med godt resultat. Arbeidet fortsetter og selve prosjektet antas å kunne startes høsten For Byggekomitéen Olaf Bakke (leder) 23

24 ÅRSRAPPORT HISØY FRIVILLIGSENTRAL 2014 Hisøy Nye frivillig sentral har sitt nedslagsfelt først og fremst for folk på Hisøy og gamle Øyestad kommune. Men beboere andre steder i Arendal kommune har også i perioder vært brukere og frivillige tilknyttet vår sentral. Sentralen har i løpet av 2014 blitt en egen stiftelse. Frem til da er den blitt drevet av Hisøy Menighet. Sentralens adresse er : kirkeveien 172. Tlf : / Vår visjon : Bygge nettverk og skape møteplasser. Målsetting: Medmenneskelighet - omsorg- tjenester. Bemanning: Dgl 100% stilling Tone E Hansen. Regnskapsfører : NC-DATAFACT Rolf Knutsen. Revisor: Arendal Revisjonsdistrikt IKS. Styrets leder: Kari Berglund. Styremedlemmer: Rolf Selmer Terjesen, Harald Jakob Mesøy, Øyvind Lysby Bakke, Josef Høier og Ragnar Lundstrøm. Varamedlemmer: Inger - Lise Jensen og Siri Broch. Det har blitt holdt 2 styremøter, og behandlet 11 saker, i tidsrommet 1/ / Hisøy Nye Frivillig sentral er helt i etableringsfasen, stiftelsen ble endelig opprettet 15/ har vært et år, med mange store utfordringer for sentralen. Daglig leder ble sykemeldt, og vikar ble tilsatt i 50 % stilling, som i hovedsak skulle ivareta sentralens ukentlige aktiviteter, frem til sommeren. Ny leder begynte i sin stilling 1/9-14. Renovering av bygget + nytt inngangsparti ble påbegynt. 27 oktober, og det er fortsatt ikke ferdig. Dette har vært en utfordring, mange håndverkere ut og inn, samtidig som aktivitetene har gått som normalt. 24

25 Daglig leder har deltatt på diverse møter og kurs i sin region, opplegg arrangert for og med daglige ledere i frivillig sentraler: Nettverk for daglig ledere, et forum for daglig ledere i regionen i alt 2 møter. Regionskonferanse i Sarpsborg 15,16 og 17 september-14. Samarbeidsrådet "Med hjertet for Arendal". Senior ressurs prosjektet. Nasjonalforeningen for Folkehelsen.(aktivitetsvenn) Møter og dialog med Frivillighetskoordinatoren.( samarbeidsavtale ol ) Kurs "hvordan rekruttere og bevare frivillige"( med hjerte for Arendal som arrangør 2 stk) Samarbeidsmøter med Eydehavn og Tromøy frivillig sentraler(4 møter) INFORMASJON/ MARKEDSFØRING: I 2014, ble det laget ny brosjyre, som ble trykt opp i 500 eksemplarer. Dette ble dekket av midler fra senior ressurs prosjekt midlene. Var representert på stand i kulturhuset i forbindelse med arrangement " med hjertet for Arendal". Her fikk jeg god hjelp av Kari Berglund, Inger Lise Jensen og Liv Edny Stausland. Webside, frivillighetsbanken og Facebook side er nå oppdatert. "Hva skjer"+ takkeannonser og infoannonse i Agderposten.(omtale i Agderposten ang senior ressurs prosjektet) Vært på Durapart å pratet om sentralen vår, for å prøve å rekruttere flere frivillige. Kurs i bakerovn x 2 med Elsa "sprossa" Rønnvig.(fått med nye frivillige til disse kursene) Filmprosjekt i forbindelse med senior ressurs. Fikk god hjelp fra Liv Edny Stausland her. Inspirasjons samling kulturhuset 19 februar-15. Eydehavn. Tromøy,Hisøy frivilligsentraler+ seniorsenteret i Arendal som står som arrangører. MANDAG- SENIORKAFEEN : Hver mandag formiddag kl 1030, med prat, allsang lett underholdning. 25

26 LINEDANS- kl Her samles ivrige dansere til linedans og sosialt samvær.dette er et nytt tilbud, som ble startet i høst. TIRSDAG- BAKING AV BRØD OG SØSTERKAKE,til eventuelt salg og bespisning, forsøksvis gjennomført hver tirsdag, når vær og føre tillater det. Har nå en liste med 11 stk, som har hatt bakerkurs og kan bistå. SENIORDANS :Populært tiltak med godt oppmøte hver tirsdag kl 18 00, ca 20 faste deltagere. Vet at de nå øver til opptreden utpå våren. ONSDAG: BRIDGE ; Hver onsdag kl I skrivende stund er det registrert 6 faste spillere. Det jobbes med å rekruttere nye spillere. TORSDAG: TURGRUPPE. Hver torsdag samles ivrige turgåere, ved sentralen. Der deles gruppene opp etter hvor langt og hvor fort den enkelte ønsker gå. Etter turen serveres varme rundstykker og nykokt kaffe. (15-20 deltakere) Visegruppa KRÅKA : Sangglade mennesker som møtes annenhver torsdag kl Kråka bidro med flott sang på basaren vår 13 november-15.vet at de øver til opptreden utpå våren. VANNPOSTEN 2. Er en selvhjelpsgruppe/samtalegruppe med kvinner som har omsorg for kronisk syke i hjemmet. Møtes siste torsdagen i mnd. Avviklet basar 13 november, med stor suksess! Det var veldig spennende da vi ikke helt visste hvordan lokalene så ut. Tusen takk til alle som bidro, slik at denne kvelden ble så bra. Gjennomførte juleavslutning for seniorkafe og turgruppa, med "hjemmelaget" mat.( A la Tone) Vi hadde lett underholdning av Anna Ugland, og litt julesanger ble sunget. Seniordansen og Kråka arrangerte sin juleavslutning med mat fra Eikely. Organisert og fått inn alle benkene for vinteren. Takket være Inger Lise og Jan Fredrik Jensen og Harald Mesøy. Planlagt og organisert mannekengoppvisning, som dessverre ble avlyst, da Damenes magasin skulle legges ned. Formidlet invitasjon til fest for frivillige som skal være på Plankemyra 19 og 24 mars-15. Har vært mye koordinering i forhold til gruppene som er her,( utleie, ombygging o l) Lokalene har vært lite utleid til utenforstående i denne byggeperioden, selvfølgelig, men har nå en del forespørsler for vår halvåret. TILBUD EKSTERNT: Lett vaktmestertjeneste, ledsagertjeneste, besøkstjeneste. Samarbeidsprosjekter: 26

27 Fortsette det flotte samarbeidet med Tromøy og Eydehavn i forhold til bakerovn og digitalisering av bilder. En sanggruppe som består av: Bjørg B Pedersen, Ellen Gundersen, Reidun Terjesen, Torun ødegård, Bjørg Cappelen og Helge Kjøl, møtes annenhver torsdag på Nyskogen bo og omsorgs senter. Leif og Svanhild Wernersen, Oddbjørg og Grete Torjussen, steiker vafler og synger sanger ved Røed bo og omsorgssenter annenhver onsdag. For Hisøy Nye Frivilligsentral Tone E Hansen. Årsmelding for HISØYFOLK 2014 Hisøyfolk har i 2014 kommet med tre nummer, ett før påske, ett i august og ett til advent. Dette er etter redaksjonens mening et passende antall utgivelser når en skal balansere mellom det å være et aktuelt menighetsblad samtidig som det skal være en overkommelig arbeidsmengde for en redaksjon som jobber frivillig. Redaksjonen har bestått av fire medlemmer: Alf-Georg Dannevig, Ellen Gundersen (før sommeren 2014)/Ellen Jørgensen (fra høsten 2014), Solveig Espeland og Jon E. Bakke. Bladets profil fra de senere år er beholdt. Det betyr at bladet inneholder en blanding av stoff fra og om Hisøy menighet i tillegg til artikler om personer, steder, historie, foreningsliv og arbeidsliv på Hisøya. Vi får mange hyggelig tilbakemeldinger på at denne profilen gjør at bladet blir lest av flere enn et tradisjonelt menighetsblad blir. Ideer til stoff, bilder og artikler mottas med takk. I 2014 har Agderposten stått for distribusjonen. Økonomisk finansieres bladet av frivillig abonnement og støtteannonser. Resultatet for 2014 fremgår av menighetens regnskap. Arild Halén har hatt ansvaret for støtteannonsene, noe redaksjonen er godt fornøyd med. Jon E. Bakke, redaktør 27

28 28

29 29

30 30

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmantåret 2016/2017

Konfirmantåret 2016/2017 Konfirmantåret 2016/2017 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK:

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK: Møtested: Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Stavern menighetsråd INNKALLING Faste medlemmer og 1. vara innkalles Forfall meldes Kari Dahle Halvorsen, mobil 48 04 48 39 eller mail:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Til konfirmanter og foresatte i Aksdal kyrkje 2014-2015!

Til konfirmanter og foresatte i Aksdal kyrkje 2014-2015! Til konfirmanter og foresatte i 2014-2015! Konfirmasjonstiden står for døren og vi er veldig glad for at dere har valgt konfirmasjon i i Førresfjorden menighet! Det er mye som skal skje før selve konfirmasjonsdagen,

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00 MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 23.11.2016 19.00 21:00 Møterom 4 v/kommunestyresale n MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT/MAT TIL STEDE PÅ MØTET: Britt Dalan, Liv Birkeland, Å ge Birkeland,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken.

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Velkommen til i Kråkerøy menighet 2013-2014 I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Kråkerøy menighet, Kråkerøyveien 148, 1675 Kråkerøy tlf: 69 38 28 28,

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015!

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg. Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Velkommen til konfirmasjonstid i Tanum menighet

Velkommen til konfirmasjonstid i Tanum menighet Velkommen til konfirmasjonstid i Tanum menighet Hvorfor konfirmere seg? Tradisjon Lurer på ting, ønsker å finne ut mer Tro Har lyst på konfirmasjonsfest Innhold Kjennskap til kristen tro og tenkning Variert

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD

REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD REFERAT FRA HÅNES MENIGHETSRÅD Sted: Hånes kirke. Tid: Onsdag 31/8 kl.18-19.30 Til stede Lillian Bondø Bjørnestad, Trine Voreland, Kristin Wallem Timenes, Lars Hollerud, Rune Mørland (leder), Elin Saltrøe.

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Møtedato : 20.03.13 Møtested: Menighetssenteret Saksbehandler: tn Side: 1 DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighetsråd Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Konfirmantinformasjon

Konfirmantinformasjon Konfirmantinformasjon 2017-2018 Rammer Konfirmanttida er lagt opp med rundt 60 timer. Timene er fordelt på samlinger med undervisning, gudstjenester og turer. Vi vil bruke ca. halvparten av timene til

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Referat fra infomøte oktober 2016

Referat fra infomøte oktober 2016 Referat fra infomøte oktober 2016 Velkommen som konfirmant og konfirmantfamilie! Vi er glade for å ha dere med, og gleder oss til å bli kjent med dere! «Vi» er oss, som vil ha undervisningen for konfirmant17:

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 17.12.2015 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 26/15

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 170913 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 07/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2017-2018 Borre,Skoppum, Åsgårdstrand og Nykirke KONFIRMASJONSDAGENE I 2018: Søndag 6. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 13. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Konfirmantåret 2017/2018

Konfirmantåret 2017/2018 Konfirmantåret 2017/2018 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

Møtebok for Rindal Sokneråd

Møtebok for Rindal Sokneråd Møtebok for Rindal Sokneråd 2012-2015 Møtedato: 23.01.2013 Møtetid: kl. 19:30- Møtested: Kommunehus 1 Tilstede: Kjellaug Foseide, Tove Flåtten, Johan Helgetun, Elsa Oddrun Jensvold, Dagrun Løset, Geir

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 05.09.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Møteinnkallingen går til: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Vibecke Paulsen Grønning, Astrid Gjengstø

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer