Årsrapport for Gjennestadvannet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Gjennestadvannet 2013"

Transkript

1 Årsrapport for Gjennestadvannet 2013 Totalt ble det registrert 151 arter hvor 3 var nye for området, nemlig: storlom, myrsnipe og grønlandsmåke. Artslisten for Gjennestadvannet teller nå 213 arter. Antall arter sammenlignet med tidligere år 146 (2012) / 123 (2011) / 127 (2010) / 120 (2009). Aldri før har vannet blitt så hyppig besøkt som i I artsobservasjoner.no er det registrert hele 284 dager (263 dager i 2012) med observasjoner ved vannet. Fordelingen er som følger: Januar (22), februar (20), mars (16), april (29), mai (31), juni (30), juli (29), august (28), september (23), oktober (22), november (23) og desember (11) = 284 I tillegg til sjeldne, kjente hekkefugler som trane, sothøne og sivhauk, fikk vi i år en «ny» hekkefugl for området. Et toppdykker par forsøkte fra 1981 til 1989 å hekke i vannet, men fikk aldri frem unger. I 2013 ankom et par svært seint, men lyktes i å få fram 3 unger hvor dessverre kun to kom på vingene. Av andre uvanlige arter kan også nevnes: gravand, siland, dvergdykker, horndykker, glente, havørn, kongeørn, dverglo, sandlo, heilo, brushane, kvartbekkasin, rødstilk, nattravn, blåstrupe, båndkorsnebb og lappspurv. Et vanlig syn for forbipasserende. Foto: Ingar Henriksen Det har også skjedd endringer ved vannet. Særlig grøftingen i vest har så langt gitt en positiv effekt. Vi må vel være ærlige og si at vi var svært skeptiske til hvordan resultatet skulle bli da dette skjedde i februar. I dag kan vi se av «kanalen» har en flott effekt på vannfugl. I løpet av året har masse andefugler brukt den og en del vadefugler sitter også ofte ned langs kanalen. I tillegg ble også varsler bjørka spart.

2 Foto: Terje Axelsen Knoppsvane Få funn. Et par 31/3. Senere et individ 5 dager mellom 28/5 og 18/6. Til slutt 3 voksne fugler 17/7. Sangsvane Vår/sommer/høst: Et par ankom 10/4 allerede før isen var gått. Det ble gjort hekkeforsøk i løpet av vår/sommer, men nok en gang var det trolig kanadagåsa som ødela. Fuglene ble sett regelmessig fram til 1/7. Deretter fra 7/8 til 31/10. Høst/vinter: En rekke observasjoner mellom 3/11 og 31/12 med maksimum: 49 19/11 og 27 31/12. Foto: Øyvind Stckler Kortnebbgås Vår: Kun 8 dager mellom 17/4 og 10/5 med rekorddagen 21/4 med hele 4950 individer mot nord. Fuglene kom på bred front med flere store flokker rett over vannet. Høst: Kun 110 ind. Mot S 19/10.

3 Grågås Kun 6 funn: 7 og 16 ind. 25/4, 1 ind. 2/5, 3 ind. 3/5, 7 ind. 7/9 og 14 ind. 14/10. Alle fuglene overflygende eller på trekk. Kanadagås Hekket. Fikk frem 5 unger som første gang ble registrert 31/5. To eller flere individer observert neste daglig i tiden 16/4 til 16/8. To individer også observert 19/9. Maksimum: 9 7/6 inkludert 5 pullus. Gravand To rastende 20/4. Ikke observert ved vannet siden Brunnakke Ingen vårfunn!!!!!! Høst: Først ett individ i den nye kanalen 28/8. Deretter nesten daglig fra 17/9til 30/10 med maksimum: 11 16/10. Krikkand Vår: Regelmessig fra 19/4 til 11/5 med maksimum: 20 25/4. Sommer: Tilfeldig fra 1/6 til 8/8. Høst: Regelmessig fra 27/8 til 19/10 med maksimum: 25 18/9. To seine ind. 19/11. Stokkand Hekkefugl. De første 2 fuglene i kanalen 13/4. Etter det regelmessig helt frem til 17/12 med et lite unntak da isen la seg en kort tid. Maksimum vår: 20 flere ganger høst: 200 3/10. Foto: Øyvind Stickler Gjengen ved vannet samt to eksotiske gjester fra Australia. Stjertand Ett ind. 12/10 til 4/11. To ind. 19/10. Skjeand En hunnfarget 24/9 til 13/10. Taffeland En hunn 13/10. Toppand Regelmessig fra 17/4 til 21/11 med maksimum vår: 33 14/5 og høst: /10.

4 Bergand 1-2 ind. Fra 12/10 til 15/11. Kvinand Regelmessig fra 23/4 til 17/11 og 1 ind. 29/12. Maksimum vår: 12 2/5 og høst: 9 21/9. Siland En hunn 28/5. Kun funn nr. 2. Laksand 1-2 ind. 5 dager fra 18/4 til 17/5. Storlom Ny art for området. Et ind. fotografert over området 4/8. Dvergdykker En 1k 9-14/9, 3 ind. 13/10 og 2 ind. 17/10. Toppdykker Hekket endelig. En enslig fugl sett 19/5. Den 17/6 dukket det opp to fugler som viste kurtise og parring (20/6). De bygde reir og hunnen la seg på. Allerede 23/7 ble den første ungen sett og 25/7 hadde vi tre toppdykker barn på vannet. Barna ble døpt George, Alexander og Louis etter den britisk tronarving som ble født nesten samtidig. Dessverre forsvant ett av barna ganske tidlig, nemlig Louis gjeddemat? Mor ble sist sett 27/8 da hun overlot alt ansvar til far. Far, George og Alexander ble sist sett 24/9. Velkommen tilbake i Foto: Øyvind Stickler tre dvergdykker og de britiske tronarvingene. Horndykker To flotte fugler 6/5. Funn nummer 3. Storskarv Magert år 1 ind. 3/8, 11/9 og 12/9. Gråhegre Vinterfunn: 1 ind. 13/1 og 2 ind. 25/1. Senere 26 dager mellom 19/4 0g 29/8 med maksimum: 3 ind. Vepsevåk Hekker i nærområdet. Første fugl 12/5 og siste 1/9. Ikke i nærheten av toppåret 2012 med maksimum: 4 ind. 13/7.

5 Foto: Terje Axelsen vandrefalk og vepsevåk Foto: Øyvind Stickler - glente Glente Et ind. overflygende 10/4. Funn nr. 3. Havørn Ett ind. 3/4 og 14/5. Funn nr. 4 og 5. Sivhauk Hekket også i 2013 med 4 unger på vingene. Hannen dukket opp 15/4 og hunnen 17/4. Den første ungen sett 21/7 og 4 unger samtidig ble først sett 25/7. Siste funn var en hunn 5/10. I tillegg til hekkefuglene har mer enn 5 andre fugler passert gjennom området. Foto: Svein Omdal kurtise med overlevering av mat Foto: Øyvind Stickler 3 av de 4 årsungene Myrhauk En hunn 19/9. Hønsehauk En gammel hunn i Djupdal 3/1. Deretter 27 observasjoner fra 29/3 til 29/10. Maksimum: 2 ind /4. Spurvehauk Overraskende få funn. Januar (1), mars (1), april (9), mai (12), juni (2), juli (2), august (5), september (8), oktober (5) og november (2). Maksimum: 5 ind. 11/9. Musvåk To til tre par hekker i nærområdet. Første funn 29/3 og siste 28/11. Maksimum: 20 ind. 13/10.

6 Fjellvåk Kun 6 enkeltindivider 22/3, 19/4, 27/4, 19/5, 7/9 og 10/10. Kongeørn Ett ind. 18/10. Funn nr. 9. Foto: Terje Axelsen kongeørn Øyvind Stickler: vandrefalk Fiskeørn Overflygende og fiskende fugler fra 20/4 til 12/9. Maksimum: 3 ind. 20/7. Tårnfalk Kun 5 funn. Enkeltindivider 21/4, 6/5, 16/5, 5/6 og 11/9. Dvergfalk Vår: Ut i fra kjønn og tidspunkt, trolig minst 4 ulike individer mellom 10/4 og 27/4. Høst: 1 ind. 31/8, 4/9, 11/9 og 1/11. Lerkefalk Første individ 10/5 og de seneste, 2 1k 11/9. Maksimum: 5 ind. 7/9 da det ble observert 2 voksne og 3 ungfugler. Vandrefalk Totalt 25 funn mellom og 20/4 til 13/10. Maksimum: 2 individer en rekke ganger. Også i 2013 fikk vi besøk av en vandrefalk som jaktet øyenstikkere. Sivhøne Vår: 1 ind. 27/4, 8/5 og 17/5. Høst: Tilfeldig fra 15/7 til 3/11 med maksimum: 2 ad + 2 1k 21/9. Sothøne Hekket med 2-4 par. Første fugl 16/4 og siste 19/11. Maksimum om våren: 8 ind. 28/4 og med pullus 18 ind. 21/7. Trane Hekket på nytt med en unge, Laila som resultat. Hannen kom 3/4 mens det fremdeles var is på vannet. Axelsen og Stickler hadde faktisk gleden av å hilse på tranefar da han kom flygende over Tjøme og krysset Vestfjorden rett nord for Sundåsen. Vi kjørte opp til Gjennestadvannet en time senere og der stod han og blåste i barten. Frua dukka så opp 10/4. Til tross for den seine våren ble Laila sett allerede 9/6, mens Johnny ble først sett 24/6 i Foreldre med barn ble sist sett 21/9. Nå er de i Spania. En rekke andre fugler ble også sett overflygende, blant annet: 4 17/4, 3 24/4 og 4 28/8.

7 Foto: Terje Axelsen: Første dag på islagt vann 3/4 og siste dag på åkeren 3/9. Fem måneder ved vannet!!! Dverglo To funn: 1 ind. 21/4 og 1 ind. 8/5. Funn 5 og 6. Sandlo Ett ind. 23/4. Funn nr. 2. Heilo To funn: 13 ind. 12/5 og 22 ind. 11/9. Vipe Helt utrolig dårlig sesong. Første funn 10/4. Etter det kun 6 funn fram til 6/5 med maksimum: 3 ind. 20/4. En død fugl funnet 27/7. Myrsnipe Ny art for vannet. Fire ungfugler overflygende 12/8. Brushane To funn: 1 ind. 21/8 og 5 ind. 27/8. Funn nr. 5. Foto: Terje Axelsen 5 brusfugl 27/8.

8 Kvartbekkasin To funn: 1 rastende 14/10 og 2 overflygende 19/10. Funn 6 og 7. Enkeltbekkasin Vår: Fire funn mellom 30/4 og 27/5. Kun enkeltindivider. Høst: Åtte funn mellom 12/8 og 25/10. Maksimum: 8 ind. 31/8. Rugde Tre funn: 1 ind. 15/4, 1 ind. 7/6 og 1 ind. 29/10. Storspove Fire funn: 1 ind. 12/6, 1 ind. 1/8, 1 ind. rastende 24/8 og 3 ind. overflygende 24/8. Funn 9 og 10. Foto: Øyvind Stickler storspove Foto: Terje Axelsen - hettemåke Rødstilk To funn: 1 ind. 6/5 i den nye kanalen og 1 ind. 6/8. Funn 6 og 7. Gluttsnipe Vår: Syv funn mellom 30/4 og 12/5. Kun enkeltindivider. Høst: Seks funn fra 23/7 til 12/8 med maksimum 3 ind. 27/7. Skogsnipe Hekket trolig i området. Første funn 9/4 og siste 17/8. Maksimum: 25 ind. 19/4. Grønnstilk Vår: Fjorten funn mellom 3/5 og 18/5 med maksimum: 20 ind. 4/5. Høst: Åtte funn mellom 20/7 og 12/8 med maksimum: 11 ind. 25/7. Strandsnipe Hekket trolig i området. Første fugl 25/4 og siste 10/8. Maksimum: 5 ind. 11/5. Hettemåke Tilfeldig fra 13/4 til 11/7 med maksimum: 16 ind. 10/5. Fiskemåke Tilfeldig fra 13/4 til 6/11 med maksimum: 200 ind. 4/5. Sildemåke Tilfeldig fra 15/4 til 22/9 med maksimum: 48 ind. 5/6.

9 Gråmåke Tilfeldig om vinteren. Vanlig i området resten av året. Maksimum: 100 ind. 26/5. Grønlandsmåke Ny art for området og virkelig uventet. En 2k lå på vannet sammen med sildemåker svært kort tid 4/6. Foto: Terje Axelsen grønlandsmåke Foto: Øyvind Stickler fargemerket sildemåke (historikk under) Fargemerking av måker i Norge Siste CR-Kode Mørk blå ring med hvit kode: J3HR LBBW(J3HR);RBM Ringmerkingssentral Stavanger Museum (Norway) Ringnummer Art Sildemåke (intermedius) Larus fuscus intermedius Ringmerket Rauna, Farsund, Vest-Agder Kontrollert samme sted Kontrollert Pantin Beach, Coruna, Spania Fotograf: Antonio Gutierrez Kontrollert Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder Kontrollert Store Lyngholmen, Søgne, Vest-Agder Kontrollert Gjennestadvannet, Stokke Svartbak Tilfeldig fra 10/4 til 4/8 med maksimum: 10 ind. 12/7. Bydue Kun 5 funn: 7 ind. 7/1, 19 ind. 10/6, 7 ind. 6/7, 2 ind. 19/10 og 1 ind. 13/11. Skogdue Tilfeldig med 23 funn fra 1/4 til 21/9 med maksimum: 5 ind. 6/7. Ringdue Hekket i området. Vanlig i området fra 17/3 til 17/11 med maksimum: 52 ind. 10/4 og høst: 210 ind. 9/10. Gjøk Ni funn mellom 9/5 og 22/7 med kun enkeltindivider.

10 Spurveugle To funn: 1 ind. 11/1 og 1 ind. 1/2. Kattugle Ett funn: 1 ind. 25/3. Nattravn To funn: 1 spillende 7/6 og en 1k funnet død på veien langs vannet 12/8. Tårnseiler Regelmessig fra 9/5 til 20/8 med maksimum: 100 ind. 23/5 og 10/8. Vendehals Hekket med minst ett par. Første fugl allerede 24/4, mens det fremdeles var mange spor av vinter. Et par var leieboere hos OFA og fikk frem flere unger. Siste observasjonsdag var 13/7. Grønnspett Hekker ganske sikkert i nærområdet. Regelmessig med 1-2 individer i perioden 13/4 til 13/11. Svartspett Hekket i området. Ett vinterfunn 5/1. Ellers regulær med 1-2 ind. mellom 1/4 og 22/11. Flaggspett Hekket i området. Regelmessig hele året. Maksimum: 3 ind. flere dager på høsten. Dvergspett Tretten funn spredt over hele året. Kun enkeltindivider. Sanglerke Hekket ganske sikkert i nærområdet. Regelmessig fra 28/3 til 9/7. Maksimum: 5 ind. 14/5 (historisk lavmål). Etter dette fattige 7 observasjonsdager fra 4/8 til 6/11 med maksimum: 3 ind. 18/10. Utrolig tragisk utvikling for denne flotte fuglen. Sandsvale Første fugl 23/4 og siste 19/9. Denne arten har også gått dramatisk tilbake og årets maksimum ble kun: 7 ind. 16/5. Låvesvale Hekket i området. Ankom 17/4 og siste observasjonsdato var 24/9. Maksimum vår: 300 ind. 28/5, høst: 100 ind. 11/9. Taksvale Første fugl 17/4 og siste 25/8. Sluttdato er svært tidlig. Maksimum vår: 200 ind. 27/5 og høst: 30 ind. 25/8 (som for øvrig var siste observasjonsdato for arten). Trepiplerke Kun 21 funn av en tidligere vanlig hekkefugl. Registrert i tiden 30/4 til 13/10 med maksimum: 7 ind. 20/8. Heipiplerke Observert i tiden 17/4 til 19/10 med maksimum vår: 25 ind. 1/5 og høst: 50 ind. 11/9. Gulerle Vår: Seks funn mellom 16/5 5/6 med maksimum: 5 ind. 16/5. Høst: Fem funn mellom 17/8 og 4/9 med maksimum: 5 ind. 20/8.

11 Vintererle Hekket i området. Observert mellom 9/4 og 24/10. Maksimum: 5 ind. 7/8. Foto: Øyvind Stickler vintererle og fossekall i og ved den steinsatte bekken seint i oktober Linerle Hekket i området. Observert i tiden 10/4 til 22/9. Maksimum vår: 50 ind. 18/4, høst: 22 ind. 21/8. Sidensvans Kun tre funn: 8 ind. 19/4, 3 ind. 22/4 og 4 ind. 25/10. Fossekall 1-2 individer observert 4 dager mellom 19/10 og 19/11. Alle observasjoner i den renoverte bekken som renner fra Djupedal inn i vannet. Gjerdesmett Fra våren/sommeren kun 4 funn: 1 ind. 21/4, 1 ind. 30/4, 1 ind. syngende 2/6 og 1 ind. syngende 20/6. Fra høsten og forvinteren: Ganske vanlig fra 11/9 helt til 31/12 med maksimum: 5 ind. 6/11. Jernspurv Hekket trolig i området da sang ble hørt fra 20/4 til 19/7. Maksimum: 3 ind. flere ganger. Fra høsten kun 3 funn av enkeltindivider 8/8, 19/9 og 22/9. Rødstrupe Hekket i området. Sett ved vinterforing 11/1. Vanlig fra 19/4 til 31/10. En sein fugl sett11/12. Maksimum: 5 ind. 20/4 og 2/6. Blåstrupe Kun andre funn i området. Gleden var stor hos de 2 heldige (OFA og TAX) da de klarte å lure fram en fugl ved hjelp av lyd 24/8. Rødstjert To funn. En hann 24/4 og en ny hann 12/5. Buskskvett Åtte observasjoner mellom 17/5 og 2/9. Maksimum: 2 ind. 17/5 og 20/8.

12 Steinskvett Totalt 20 observasjoner. Kan ha hekket eller gjort hekkeforsøk hvor Gjennestadveien krysser E-18. Fugl med mat i nebbet ble sett her i juni. Dessverre kan vel anleggstrafikken ha ødelagt det hele. Observert fra 3/5 til 11/9 med maksimum 2 ind. flere ganger. Ringtrost To fugler 30/4. Svarttrost 95 Hekket i området. Vanlig fra 5/4 til 20/11. Maksimum: 6 ind. 20/4. Gråtrost Hekket i området. Vanlig fra 15/4 til 7/11. Etter det to seine funn 5 ind. 26/11 og 43 ind. 10/12. Maksimum vår: 80 ind. 21/4 og høst: 200 ind. 19/10. Måltrost Hekket i området. Regelmessig fra 17/4 til 30/9 og to litt seine fugler 19/10. Maksimum: 10 ind /4. Rødvingetrost Hekket i området. Regulær fra 15/4 til 19/10. Maksimum: 25 ind. 19/10. Duetrost Fra våren 17 dager mellom 16/4 og 6/6 med maksimum: 5 ind. 20/4. Om sommeren/høsten 7 funn fra 7/7 til 24/9 med maksimum: 3 ind. 28/8. Sivsanger En syngende fugl i NØ-enden av vannet fra 10/5 til 18/6. Myrsanger 1-2 syngende fra 1/6 til 21/7. Rørsanger Hekket trolig. Syngende fra 16/5 og sett næringssøkende 24/9. Maksimum: 3 ind. hørt syngende ved flere anledninger. Gulsanger Hørt syngende i hestehagan fra 18/5 til 3/7. Ett nytt ind. syngende ved skistadion 19-20/6. Møller Fem funn av enkeltindivider fra 12/5 til 17/6. Tornsanger Totalt 16 funn fra 16/5 til 4/8. Maksimum: 2 fugler 16/5. Hagesanger Hekket i området. Regulær fra 20/5 til 10/7. Ett seinere funn 31/8. Maksimum: 4 næringssøkende 4/7. Munk Hekket i området. Vanlig fra 21/4 til 2/9. Maksimum: 4 ind. flere dager i mai. Bøksanger To funn. Ett ind. 4/7 og 12/7 ved parkeringsplassen.

13 Gransanger Hekket i området. Vanlig fra 19/4 til 25/10. Maksimum: 4 ind. flere ganger. Løvsanger Hekket i området. Først hørt 27/4 og sist sett 19/9. Maksimum: 10 ind. tre dager i august. Fuglekonge Kun 14 funn. Ingen funn mellom 16. januar og 2. mai. Deretter spredte funn ut året med maksimum: 4 19/10. Gråfluesnapper Hekket i området. Regelmessig fra 8/5 til 29/8 med maksimum: 7 9/5. Svarthvit fluesnapper Hekket i flere oppsatte fuglekasser. Tidligste 8/5 og seineste 19/7. Maksimum: 4 17/5. Foto: Øyvind Stickler Leietagere hos OFABOS. Stjertmeis Elleve funn mellom 20/4 og 28/5 med maksimum: 2 ind. Fra høsten fire funn mellom 24/9 og 29/10 med maksimum: 10 ind. 25/10. Løvmeis Hekket i området. Regelmessig hele året i lite antall. Fast gjest på foringa. Maksimum: 5 ind. 25/7. Granmeis Kun 3 funn fra første halvår: 5 ind. 7/2, 1 ind. 22/4 og 1 ind. 17/5. Fra siste halvår 12 funn fra 12/7 til 17/12 med maksimum: 3 ind. 31/8. Toppmeis Kun 6 funn. 1 23/1, 1 11/2, 2 1/4, 1 27/4, 1 14/7 og 1 13/10. Svartmeis

14 Kun to funn første halvår 1 1/2 og 2 2/5. Fra siste halvår 13 funn mellom 29/8 og 29/12. Maksimum: 8 19/10. Blåmeis Hekket i området. Vanlig hele året. Fast gjest på foringa. Maksimum: 30 ind. 8/2 og 19/10. Kjøttmeis Hekket i området. Vanlig hele året og fast gjest på foringa. Maksimum: 10 ind. 17/1 og 19/10. Spettmeis Hekket i området. Vanlig gjest hele året og særlig på foringa. Maksimum: 4 ind. 9/11. Trekryper Hekket trolig i området. Tilfeldig hele året i lite antall. Maksimum: 2 ind. flere ganger. Tornskate Hekket i området. Observert fra 10/5 til 1/9. Maksimum: 4 ind. 29/8 hvor 3 var 1k fugler. Varsler Åtte funn fra første halvår mellom 9/1 og 13/4. Fire funn fra høsten mellom 11/9 og 25/10. Nøtteskrike Observert 42 dager med maksimum: 12 ind. 22/9. Skjære Tilfeldig hele året i lite antall. Nøttekråke Fem funn alle fra siste halvår: 1 16/7, 1 7/9, 1 24/9, 2 9/10 og 1 19/10. Kaie Tilfeldig hele året. Ofte flokker rundt Gjennestad hagesenter. Maksimum: 40 26/3. Kornkråke En 1k 8 og 13/11. Fjerde funn. Kråke Hekket i området. Vanlig hele året med maksimum: 80 6/1. Ravn Hekket i området. Tilfeldig hele året med maksimum: 7 ind. flere ganger. Stær Hekket i området. Vanlig fra 10/4 til 25/10 med maksimum: 200 ind. 25/10. Gråspurv Tilfeldig med 13 funn fordelt på hele året med maksimum: 5 11/2. Pilfink Hekket i området. Regelmessig hele året. Ast gjest på foringa. Maksimum: 35 14/9. Bokfink Hekket i området. Vanlig fra 5/4 til 20/10 med maksimum: 20 31/8.

15 Bjørkefink Kun 2 vårfunn med 4 ind. 21/4 og 5 ind. 24/4. Fra høsten 13 funn fra 19/9 til 31/10 med maksimum: 50 24/9. Grønnfink Tilfeldig i lite antall hele året med maksimum: 5 ind. 1/2 og 31/8. Stillits Tilfeldig fra 25/4 til 8/11 med maksimum: 12 3/8. Hekket trolig ved skianlegget. Grønnsisik Regelmessig fra 19/4 til 13/12 med maksimum: 40 31/8. Tornirisk Tilfeldig fra 19/4 til 24/9 med maksimum: 4 14/7. Bergirisk Kun ett funn 1 ind. 19/10. Funn 4. Gråsisik Kun 2 funn første halvår 2 ind. 1/2 og 1 ind. 30/4. Fra siste halvår 14 funn fra 16/10 til 13/12 med maksimum: 30 31/10. Brunsisik Tre funn 1 ind. 18/5, 2 ind. 13/6 og 1 ind. 10/8. Funn 5 til 7. Båndkorsnebb En ad. Hunn 29/8 var eneste funn i Funn nr. 3. Grankorsnebb Tre ind. 13/2. Tilfeldig fra 16/5 til 30/11 med maksimum: 36 ind. 22/9. Furukorsnebb Fem funn 6 29/8, 1 24/9, 7 13/10, 9 19/10 og 2 24/10. Dompap Tretten funn første halvår og 25 funn siste halvår med maksimum: 28 6/11. Kjernebiter Åtte funn i april, to i mai, ett i juni, ett i august og ett i september. Maksimum: 3 29/8. Lappspurv En hunn 21/4 var eneste funn i Kun funn nr. 2. Gulspurv Regelmessig hele året i lite antall med maksimum: 40 6/11. Sivspurv Hekket i området. Vanlig fra 9/4 til 19/10 med maksimum: 8 27/4. Terje Axelsen Stokke Litt statistikk:

16 Observerte arter pr. måned de siste 7 år: Måned/År Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember De tre beste dager pr. måned i 2013 samt beste dag registrert: Måned/Dag Beste dag totalt nummer 2013 Januar 12 arter 11/1 10 arter 5/1 9 arter 2/1 13 arter 3/ Februar 14 arter 1/2 13 arter 11/2 13 arter 27/2 14 arter 1/ Mars 14 arter 29/3 9 arter 28/3 8 arter 17/3 32 arter 30/ April 55 arter 30/4 51 arter 22/4 47 arter flere ggr 55 arter 30/ Mai 59 arter 28/5 56 arter 16/5 55 arter 19/5 65 arter 13/ Juni 69 arter 2/6 55 arter 17/6 52 arter 5/6 69 arter 2/ Juli 49 arter 27/7 46 arter 25/7 45 arter 19/7 52 arter 4/ August 44 arter 4/8 42 arter 10/8 33 arter 29/8 44 arter 4/ September 44 arter 24/9 43 arter 19/9 39 arter 11/9 53 arter 26/ Oktober 57 arter 19/10 40 arter 25/10 38 arter 18/10 57 arter 19/ November 25 arter 8/11 25 arter 4/11 20 arter 20/11 27 arter 3/ Desember 13 arter 13/12 11 arter 17/12 10 arter 12/12 20 arter- 4/ Topp 15 lokaliteter i Vestfold med antall arter 12/2/14 Observerte arter i Mølen Mølen Store Færder Store Færder Borrevannet Borrevannet Ilene Klåstadkilen Klåstadkilen Ilene Presterødkilen Moutmarka Eftang Presterødkilen Moutmarka Gjennestadvannet Sandebukta Møringa Møringa Bastøy Gjennestadvannet Rakke Svenner Storevar Yxney Sundåsen Hvasser syd Eftang Folehavna Blixekilen 121

17 Adelskalender Adelskalender Gjennestadvannet totalantall Observatører 2013 antall arter 1 Terje Axelsen Odd Fagerbakke Odd Fagerbakke Terje Axelsen Øyvind Stickler Øyvind Stickler Svein Andersen Vegard Stickler Arvid Sørby Johnny Karlsen 98 6 Geir Eriksen Arvid Sørby 92 7 Anders Hangård Thore Olsen 73 8 Vegard Stickler Laila Korsvik 60 9 Marianne Ottdal Geir Eriksen Rolf Meyer Per Magne Løvlie 58

Årsrapport Sundåsen 2013

Årsrapport Sundåsen 2013 Årsrapport Sundåsen 2013 Foto: Terje Axelsen Totalt 127 arter observert i løpet av året. Av disse 4 nye: sandlo, skogsnipe, grønnstilk, nattergal, møller, tornsanger, lappspurv og snøspurv. Artslisten

Detaljer

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern.

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern. Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu Tilleggsdata Gjersrudtjern Stensrudtjern Maurtu Alle foto Håkan Billing Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing Tillegg til kartlegging i 2011 I 2011 foretok

Detaljer

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Fugler på Tjeldstø 2003

Fugler på Tjeldstø 2003 Fugler på Tjeldstø 2003 Av Julian Bell Følgende rapport er stort sett basert på mine egne observasjoner (95 observasjonsdager) samt opplysninger fra nettsiden Fugler i Hordaland (http://cyberbirding.uib.no/nof/)

Detaljer

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste.

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. størrelser Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. Denne listen skal i utgangspunktet følges. Det finnes noen tilfeller

Detaljer

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012 NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Statens vegvesen Region øst leder@nofoa.no Medlemsrelatert: medlem@nofoa.no Økonomisk: kasserer@nofoa.no Vernesaker: naturvernkontakt@nofoa.no

Detaljer

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tjeldstø 2004 Følgende rapport er basert stort sett på mine egne observasjoner (123 observasjons dager) samt opplysninger fra nettsiden fugler i Hordaland, Egil Frantzen s liste over Tjeldstø observasjoner

Detaljer

Årsrapport 1999. Ekskursjoner:

Årsrapport 1999. Ekskursjoner: Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 1999 Haslum 20/12-1999 Styret har i 1999 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Geoffrey Acklam Styremedlem Dag

Detaljer

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Av Geir S. Andersen og Håkan Billing Foto Håkan Billing Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 En oppfølging av undersøkelsene fra 1995 og 2000 Makrellterne. Foto Michael Hilditch Av Trond Aspelund Forord Undertegnede har på oppdrag

Detaljer

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand 2010 Løvsanger. Foto Per Morten Groth Feltarbeid ved Ståle Dahlberg og Per Morten Groth

Detaljer

Artsliste for Verdal kommune

Artsliste for Verdal kommune Artsliste for Verdal kommune utgitt av NOF, Verdal Lokallag foreningen for fuglevern september 1999 Tegnforklaring H Påvist hekkende ved funn av reir eller unger h Antatt hekkende p.g.a. hekkeadferd T

Detaljer

Årsrapport for Gjennestadvannet 2012

Årsrapport for Gjennestadvannet 2012 Årsrapport for Gjennestadvannet 2012 Totalt ble det registrert 144 arter hvor 4 var nye for området, nemlig: ærfugl, svartstork, svarthalespove og lappspove. Artslisten for Gjennestadvannet teller nå 210

Detaljer

Fugler i Fossum-området 2005

Fugler i Fossum-området 2005 Fugler i Fossum-området 200 Torsten Källqvist 2006 INNHOLD BAKGRUNN... OBSERVASJONER... Storlom... Storskarv... Gråhegre...0 Stokkand...0 Krikkand... Brunnakke... Toppand...2 Bergand...2 Kvinand...2 Svartand...

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S =

ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S = ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S = streif E = Direkte truet (tall angir Norges andel av europeisk

Detaljer

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Hortulan Ill. Trond Haugskott FORSLAG OM VERN AV FLAKSTADMÅSAN I NES OG ULLENSAKER KOMMUNER Høgmyrer (torvmyrer) er en truet naturtype på grunn

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007.

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Året 2007 har vært meget bra for stasjonen. Vi har hatt en god bemanning, spesielt på høsten, og vi har fått gjort en del ting som har stått på tapetet i en del

Detaljer

Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009

Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009 Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009 Ill. Trond Haugskott Det takserte området sommeren 2009 Trond Aspelund, Rune Christensen, Espen Støtterud-Christensen Tilleggsdata av Svein

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 2007 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er derfor

Detaljer

Fugler i Asker og Bærum 2003

Fugler i Asker og Bærum 2003 Fugler i Asker og Bærum 2003 Område 1: Fossum-Ila Torsten Källqvist 2003 1 Beskrivelse av området...6 Metodikk... 11 Observasjoner... 11 Storskarv... 11 Gråhegre... 11 Sangsvane... 12 Grågås... 12 Stokkand...

Detaljer

Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern

Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern Vedlegg 3-2 TILLEGGSUTREDNING: Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern Vedlegg nr. 3-2 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: Norsk Ornitologisk Forening Kartlegging

Detaljer

Fugler i Fossum-området, Bærum

Fugler i Fossum-området, Bærum Fugler i Fossum-området, Bærum 00-01 Torsten Källqvist 0 BAKGRUNN 7 OBSERVASJONSOMRÅDET 7 OBSERVASJONER Storlom Smålom Toppdykker Storskarv Gråhegre 13 Stokkand 13 Krikkand 1 Brunnakke 1 Toppand 1 Kvinand

Detaljer

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Lars Erik Johannessen Foto Svein Dale Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 01.01.20015 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er

Detaljer

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at:

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at: Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro E18 Retvet - Vinterbro Dato: 2.10.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng NOTAT GLENNETJERN INNHOLD Innledning... 1 Metode...

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 Brunnakker og krikkender. Foto Kristin Vigander. Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Halvøya virker som en

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009 Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009 Av Per Kristian Slagsvold Her følger en liten gjennomgang av fugleåret på Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009. Dette var det 47`ende året med ornitologiske undersøkelser

Detaljer

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm Søknad om dispensasjon til etablering av tilrettelagt fugleobservasjonssted med skjerming mot forstyrrelse av fuglelivet i Nesheimvann i Nesheimvann naturreservat og Nedre Skeime slåttemark Bakgrunn for

Detaljer

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa.

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. En gjennomgang av samlingene med utstoppede dyr, samt gammel litteratur ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, er de viktigste kildene til opplysningene i dette dokumentet.

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Den virker som en trakt for alle trekkfugler som ønsker å fly over

Detaljer

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Vedlegg 10 - Planforslag Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Naturgrunnlag registreringer og rapporter 1. Kartlegging av naturverdier på Ekeberg, Biofokus 29.10.2008 2. Naturtyperegistreringer fra naturtypebasen,

Detaljer

Registrering av vepsevåk i forbindelse med søknad om utbygging av Bjørnholtlia i Nittedal for boligformål

Registrering av vepsevåk i forbindelse med søknad om utbygging av Bjørnholtlia i Nittedal for boligformål Registrering av vepsevåk i forbindelse med søknad om utbygging av Bjørnholtlia i Nittedal for boligformål Vepsevåk over Kolsås, 25. juni 2013. Foto Elsie Berg Utført på oppdrag fra Bjørnholtlia Utvikling

Detaljer

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010.

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010. Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010. NOF- notat 2011-15 Norsk Ornitologisk Forening E- post: nof@birdlife.no Kort rapport til: Direktoratet for naturforvaltning Publikasjonstype:

Detaljer

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter. Strategisk plassert i Østersjøen, mellom Stockholm og Falsterbo, byr øya på mange biotoper

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008 Norsk Ornitologisk Forening www.nofoa.no/~lag-ab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 2008 Haslum 31/12-2008 Styret 2008-2009: Leder Kasserer Styremedlem Styremedlem Vararepresentant

Detaljer

RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE. våren og sommeren Ved NOF Nesodden lokallag. NOF Nesodden lokallag

RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE. våren og sommeren Ved NOF Nesodden lokallag. NOF Nesodden lokallag RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE våren og sommeren 2009 Ved NOF Nesodden lokallag NOF Nesodden lokallag Innhold Innledning side 3 Oppsummering av naturverdier i området

Detaljer

Foto: Jonas Langbråten. Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014. av Jonas Langbråten, NoF Travel. Jonas Langbråten / NoF Travel

Foto: Jonas Langbråten. Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014. av Jonas Langbråten, NoF Travel. Jonas Langbråten / NoF Travel Lista Torsdag 8. søndag 11. mai 2014 av Jonas Langbråten, NoF Travel Jonas Langbråten / NoF Travel NoF Travel-tur til Lista 8. 11. mai 2014 Lista i Farsund, Vest-Agder er definitivt et av Norges aller

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2011

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2011 Store Færder Ornitologiske Stasjon 2011 Av Per Kristian Slagsvold Blåtykknebb Guiraca caerulea hunn ringmerket på Store Færder 10 juli 2011. Foto: Stig Eide Her følger en generell gjennomgang av fugleåret

Detaljer

Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo

Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo Svein Dale Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus Rapport, april 2008 Sammendrag I Husebyskogen er det registrert 98 fuglearter. Det er registrert

Detaljer

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak Foto Roger Nesje Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, 2015 Utført på oppdrag fra Asplan Viak Feltarbeid ved Roger Nesje Oppdrag I forbindelse med

Detaljer

Rapport om fuglelivet i området Toppåsen Langfjell, Nesodden kommune

Rapport om fuglelivet i området Toppåsen Langfjell, Nesodden kommune Rapport om fuglelivet i området Toppåsen Langfjell, Nesodden kommune våren og sommeren 2008 «Nesoddgruppa» Desember 2008 Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO leder@nofoa.no www.nofoa.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV TYRIFJORDEN OG BERGSJØ VURDERING AV VERNEVERDIER OG AKTUELLE TILTAK av Bjørn Harald Larsen Utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Buskerud SAMMENDRAG Fuglelivet i sør-vestre

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 2009 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Det jeg husker best fra våren 2009 er de uttallige etterlysningene av snøspurv. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ble spurt

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 27 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø Siden opprettelsen av Tromsø Lokallaget av Norsk Ornitologisk Forening i 197-tallet, har medlemmene blitt oppfordret til å sende

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai Vårtrekket 2011 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Etter en februar som på landsbasis var 1,2 C kaldere enn vanlig, steg temperaturene i mars, april og mai til 2 C over det normale,

Detaljer

Med NoF Travel til Øland under høsttrekket 2010

Med NoF Travel til Øland under høsttrekket 2010 Med NoF Travel til Øland under høsttrekket 2010 13. 17. oktober 2010 Her fotograferes polarsvømmesnipe, på Ølands sørligste punkt. Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter med

Detaljer

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør Vårtrekket 2008 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Medlemmene av Norsk Ornitologisk Forening har vært aktive siden opprettelsen av det første lokallaget i Troms midt på1970-tallet,

Detaljer

Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009

Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009 Zoologisk notat 2011-3 Georg Bangjord og Per Gustav Thingstad Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Årsrapport 2004. Rapport fra ekskursjoner og årsmøte 2004

Årsrapport 2004. Rapport fra ekskursjoner og årsmøte 2004 Norsk Ornitologisk Forening www.naturnett.org/nofab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Haslum 05/01-2005 Årsrapport 2004 Styret 2004-2005: Leder Terje Bøhler Kasserer Dag Erichsrud Styremedlem

Detaljer

Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010

Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010 Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010 (Fylkesmannen har utelate eller omskrive nokre element i rapporten av omsyn til sårbare artar) Stavanger, november 2010 AMBIO Miljørådgivning

Detaljer

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson 1 HVORDAN DESIMERE HUBRO PÅ EN MEST MULIG EFFEKTIV MÅTE BEGRENSE NÆRINGSTILGANGEN VED: 1. PLANTE TIL KYSTLYNGHEIA MED

Detaljer

Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet

Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet 4. klassetrinn Utarbeidet av Christine Sunding (Oslo og Omland Friluftsråd) Finn A. Gulbrandsen og Audun Brekke Skrindo (foto) (Østensjøvannets Venner) Finansiert

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Temperatur C Nedbør mm Vårtrekket 212 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø Den norske våren (-) 212 var 1,4 C varmere enn vanlig, og den 1. varmeste siden 19. Den var også våt,

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 214 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø På landsbasis var månedene februar til mai varmere enn vanlig. Dette gjaldt særlig februar som var 6, C over normalen! Vårsesongen

Detaljer

F O R V A L T N I N G S P L A N

F O R V A L T N I N G S P L A N Gårdsparken FORVALTNINGSPLAN 2004 Registrerte viltarter i Gårdsparken, Bergen 2001 Sammen med det tilstøtende Rambjøra landskapsvernområde kan Gårdsparken skilte med en av

Detaljer

Rapport om fuglelivet i en del av Sefjell, Nesodden kommune

Rapport om fuglelivet i en del av Sefjell, Nesodden kommune Rapport om fuglelivet i en del av Sefjell, Nesodden kommune våren og sommeren «Nesoddgruppa» Desember 2008 Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO leder@nofoa.no www.nofoa.no Innholdsfortegnelse Kart over området

Detaljer

Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat

Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat Flom i gråor-heggeskogen i område Flagstadelva nord den 3. juni. Alle fotos: JB Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat Jon Bekken Oktober 2014 Biolog Jon Bekken,

Detaljer

Årgang 14 -Nr ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON

Årgang 14 -Nr ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON Årgang 14 -Nr.4-1984 Organ for Norsk Ornitologisk Forening - Avdeling Vest-Agder --- ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON Rapport om virksomheten 1981 R E. D A K S J O N E. L T Redaksjonen: Bernt K. Knutsen,

Detaljer

FARSUND KOMMUNE Administrasjonen

FARSUND KOMMUNE Administrasjonen FARSUND KOMMUNE Administrasjonen Arkivsaknr: 2012/1807 Arkivkode: 25/1 Dato 14.12.2012 Saksbehandler: Jan Hornung Delegert myndighet fra rådmannen Gnr/bnr 25/1 - oppføring av leskjerm i forbindelse med

Detaljer

FUGLELISTE FOR AUST-AGDER PR. 1. JANUAR 2014

FUGLELISTE FOR AUST-AGDER PR. 1. JANUAR 2014 FUGLELISTE FOR AUST-AGDER PR. 1. JANUAR 2014 Knoppsvane Dvergsvane... G Sangsvane... GH Sædgås Anser fabalis fabalis... R Anser fabalis rossicus... R Kortnebbgås Tundragås Anser albifrons albifrons...

Detaljer

STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON 2013

STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON 2013 STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON 2013 Bjørn Linnehol Blåstjert.30/9 Sesongen 2013 var det 51. året i stasjonens historie. Totalt ble 189 arter registrert i løpet av 2013, herav fire nye arter for stasjonen

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 2 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø Etter mye mildvær og regn i januar og første halvdelen av februar, utviklet ettervinteren 29/2 seg til å bli lang og kaldt. Bortsett

Detaljer

Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest sårbare tiden.

Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest sårbare tiden. Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Ordinært flerbruk Leveområde Spillplass Reirplass Sårbar for forstyrrelse i hekketida Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest

Detaljer

HUBRODAG FYLKESMANNEN I NORDLAND MARTIN PEARSON.

HUBRODAG FYLKESMANNEN I NORDLAND MARTIN PEARSON. HUBRODAG FYLKESMANNEN I NORDLAND 20.04.2017 MARTIN PEARSON. Ungeproduksjon Hitra Frøya 1999-2012 25 20 Antall tvillingkull Totalt antall unger Antall kontrollerte territorier 15 10 5 0 1999 2000 2001 2002

Detaljer

2015: NM i Naturfoto/Fotojakta - Resultat runde 5

2015: NM i Naturfoto/Fotojakta - Resultat runde 5 2015: NM i Naturfoto/Fotojakta - Resultat runde 5 NB! Reglene for konkurransen MÅ følges når det gjelder filnavn på bilder og informasjonen som skal følge med. Heretter vil brudd på dette kunne føre med

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Antal arter Temperatur C Nedbør mm Vårtrekket 215 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø 15 18 1 5 Varmere enn normalen Temperatur 16 14 12 1 Kaldere enn normalen 8 6-5 Nedbør 4 2-1

Detaljer

Årsrapport 2003. Ekskursjoner og årsmøte

Årsrapport 2003. Ekskursjoner og årsmøte Norsk Ornitologisk Forening www.naturnett.org/nofab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Haslum 30/12-2003 Årsrapport 2003 Styret har i 2003 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Dag Erichsrud

Detaljer

Høg-Jæren Energipark:

Høg-Jæren Energipark: 1 Høg-Jæren Energipark: Fugleregistreringer ved biodammer 2013 og en sammenligning med 2012 Torgrim Breiehagen Dr. Scient. Notat til Jæren Energi AS 30. januar 2014 Side 1 av 12 2 1) Innledning. Restaurering

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 216 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø Våren 216 ble 3 ºC varmere enn normalt, en ny rekord for Nord-Norge. Det begynte allerede i februar da temperaturene på enkelte

Detaljer

Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000

Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000 Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000 av Torkild Jensen Etter toppåret 1999 var det vel fryktet at 2000 skulle bli en liten nedtur aktivitetsmessig. Det var ikke tilfelle. 179 arter

Detaljer

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Malvik kommune. Forekomst av vannfugl i ferskvatn i Malvik kommune

Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Malvik kommune. Forekomst av vannfugl i ferskvatn i Malvik kommune Oppdragsrapport - kartlegging av viltverdier i Malvik kommune Forekomst av vannfugl i ferskvatn i Malvik kommune Sigurd Bangjord og Georg Bangjord, 9. november 2016 INNHOLD 1. OPPDRAG 4 2. METODE.. 4 3.

Detaljer

Artsliste for fugler i det planlagte vindkraftområdet i Kopperå, Meråker, og merknader til fagrapporten i E.ON s konsesjonssøknad

Artsliste for fugler i det planlagte vindkraftområdet i Kopperå, Meråker, og merknader til fagrapporten i E.ON s konsesjonssøknad Vedlegg 1 Artsliste for fugler i det planlagte vindkraftområdet i Kopperå, Meråker, og merknader til fagrapporten i E.ON s konsesjonssøknad Arne Moksnes og Tom Roger Østerås Arne Moksnes, Professor em.,

Detaljer

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Utført av: BIOTOPE arkitektur & natur På oppdrag av FeFo BIOTOPE AS Krokgata 12, 9950 Vardø www.biotope.no

Detaljer

UTREDNING. Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune. Magne Husby

UTREDNING. Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune. Magne Husby UTREDNING Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 168 Steinkjer 215 Vannfuglenes bestandsutvikling og

Detaljer

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Sesongrapport 2010 Nordre Øyeren Fuglestasjon Innholdsfortegnelse Metodikk - revirkartering... 2 Fautøya - oppsummering... 4 Revirplott for Fautøya...

Detaljer

Tanamunningen er et av de få urørte større elvedeltaene i Europa. Det

Tanamunningen er et av de få urørte større elvedeltaene i Europa. Det WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Tanamunningen naturreservat Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Tanamunningen er et av de få urørte

Detaljer

Årsrapport 2011. NOF-AB s aktiviteter i 2011. I. Nye verneområder etter Markalovens paragraf 11

Årsrapport 2011. NOF-AB s aktiviteter i 2011. I. Nye verneområder etter Markalovens paragraf 11 Norsk Ornitologisk Forening www.nofoa.no/lag-ab Asker og Bærum Lokallag Postboks 58 1301 Sandvika Lommedalen 17/3-2012 Styret 2011: Leder Simon Rye Kasserer/styremedlem Bård Kyrkjedelen Styremedlem Johnny

Detaljer

FUGLEFAUNAEN I DRIVAS NEDBØRFELT, OPPLAND, MØRE OG ROMSDAL OG SØR-TRØNDELAG FYLKER

FUGLEFAUNAEN I DRIVAS NEDBØRFELT, OPPLAND, MØRE OG ROMSDAL OG SØR-TRØNDELAG FYLKER K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1981-7 FUGLEFAUNAEN I DRIVAS NEDBØRFELT, OPPLAND, MØRE OG ROMSDAL OG SØR-TRØNDELAG FYLKER Kjetil Bevanger og John Bjarne Jordal Universitetet i Trondheim

Detaljer

Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise

Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise Jeg var så heldig å bli invitert til et kurs i Russland og takket selvsagt ja. Kurset ble holdt på et hotell inne i skogen, omtrent 25 kilometer vest for

Detaljer

Utkast til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt

Utkast til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Utkast til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning den xx. yy 2013 i medhold av lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

2 HIRKJØLEN DYR OG PLANTER

2 HIRKJØLEN DYR OG PLANTER Hirkjølen ligger i Ringebu kommune ved Friisveien mellom Atna i Østerdalen og Ringebu i Gudbrandsdalen. Se nærmere beskrivelse side 52. Kilde Statens Kartverk Forsidefotos: Elg og fjellvåk KS, Soppmygg

Detaljer

Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo

Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo Vurdering av fuglelivet i Husebyskogen, Oslo August 2008 Svein Dale Ill. Haugskott/Billing Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO leder@nofoa.no www.nofoa.no Sammendrag I Husebyskogen er det registrert 99 fuglearter.

Detaljer

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu Fuglelivet i omådet Gjesud Stensud-Mautu 2011 Gjesudtjen Stensudtjen Mautu Alle foto Håkan Billing Fugletegninge av Tond Haugskott Av Tond Aspelund og Håkan Billing Innold Innledning...3 Undesøkelsesomåde...3

Detaljer

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Deres ref: 2008/11139 ART-VI-ID Dato: 23.02.2009 Svar på høring på forslag til forskrift om felling av viltarter som gjør

Detaljer

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT 2002 MORTEN GÜNTHER Tranefamilie i Pasvikdalen Foto: M. Günther Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat 2002 av Morten Günther Innledning Vårtellingene av vannfugl

Detaljer

ZOOLOGISK SERIE 1975-9

ZOOLOGISK SERIE 1975-9 ZOOLOGISK SERIE 1975-9 K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport 2001. Ser. 1975-9 ORNITOLOGISKE: UNDERSØKELSER I REGULERINGSOMRÅDET FOR DE PLANLAGTE VEFSNA-VERKENE 1974 Arne Moksnes og Geir Erik Vie UndersØkelsen

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 6-5 Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 4 Oddvar Heggøy, Jan Erik Røer, Ola Nordsteien, Aïda López Garzía & Oskar Kenneth Bjørnstad Norsk ornitologisk forening Bestandsovervåking

Detaljer

ORNITOLOGISKE BEFARINGER I TROMS OG FINNMARK SOMMEREN Espen Dahl Willy Hjelmseth Per Gustav Thingstad

ORNITOLOGISKE BEFARINGER I TROMS OG FINNMARK SOMMEREN Espen Dahl Willy Hjelmseth Per Gustav Thingstad NOTAT FRA ZOOLOGISK AVDELING: 1993-7 ORNITOLOGISKE BEFARINGER I VERNEPLAN lill-vassdrag I TROMS OG FINNMARK SOMMEREN 1992 Espen Dahl Willy Hjelmseth Per Gustav Thingstad UNIVERSITETET I TRONDHEIM VITENSKAPSMUSEET

Detaljer

FUGLEREGISTRERINGER I LOSBYDALEN

FUGLEREGISTRERINGER I LOSBYDALEN FUGLEREGISTRERINGER I LOSBYDALEN NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUS 1997 TRUDE STARHOLM, ØYVIND HAGEN OG SVEIN DALE Innhold Side Sammendrag..... 2 1. Innledning.... 3 2. Registreringsområdet...

Detaljer

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2014

Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2014 Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2014 av Jens Erik Nygård I 2014 ble 302 dager dekket, det er en nedgang fra 2013. Det ble sett 148 arter. Det ble ikke sett nye arter, dermed er det fortsatt

Detaljer

Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark

Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark Rapport nr. 12/97 Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark av Jon Bekken FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Statens hus Postboks 4034 2306 Hamar Telefon 62

Detaljer

EMNEORD Vassdragsregulering, Omnesfossen kraftverk, konsekvenser, fugl, vilt, jakt, avbøtende tiltak

EMNEORD Vassdragsregulering, Omnesfossen kraftverk, konsekvenser, fugl, vilt, jakt, avbøtende tiltak TITTEL: Fugleliv, vilt og jakt. Naturfaglige undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging av Omnesfossen kraftverk i Hjartdal kommune. FORFATTER: Ole Roer og Rune Solvang PUBLIKASJON: Arbeidsrapport

Detaljer

TOV-E artsindekser på nett

TOV-E artsindekser på nett TOV-E artsindekser på nett Overvåkingen av hekkebestandene til våre vanlige fuglearter på land (TOV-E) har nå pågått i 11 år. Resultatene fra dette arbeidet gir oss ny innsikt i bestandsendringer for mange

Detaljer

Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat, Telemark 2010

Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat, Telemark 2010 Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat, Telemark 21 Jon Trygve Johnsen 21 Forord Børsesjø er et viktig våtmarksområde i Telemark fylke med et spesielt rikt fugleliv, og som et viktig utfartsted for

Detaljer

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN FELTBEFARINGER FOR VARANGER KRAFT / NORCONSULT AS NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN Våren 2005 Morten Günther og Paul Eric Aspholm Paul Eric Aspholm under befaring ved Langfjorden 7. april 2005 Del

Detaljer