Studiekatalog 2013/2014: steinerpedagogiske studietilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekatalog 2013/2014: steinerpedagogiske studietilbud"

Transkript

1 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studiekatalog 2013/2014: steinerpedagogiske studietilbud Førskolelærerutdanning Sosialpedagogikk Lærerutdanning Studieår i billedkunstfag Etter- og videreutdanning Master i steinerpedagogikk

2 OPPTAK: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, 0260 Oslo mrk. Søknad Tlf : Faks : Kunstarbeid s.2-3 ved Vibeke Lunel. Foto: Christian Wilbers (s.6-7), Kari Anne Bjørnseth Bye (s.8-9, 20-21), Ina Therese Kjøita (s.18-19), Sindre Kinnerød og Velaug Bergum. Design: Velaug Bergum. Trykk: Allkopi, Sarpsborg, 2013 >>> Et valg for framtiden >>> Om Steinerhøyskolen >>> 5 gode grunner til å studere steinerpedagogikk >>> Informasjon om søknad og opptak >>> Lærerutdanning, bachelorgrad >>> Førskolelærerutdanning, bachelorgrad >>> Bachelorgrad i sosialpedagogikk >>> Studieår i billedkunstfag >>> Master degree in Waldorf Education >>> Etter- og videreutdanning

3 ET valg for framtiden OM STEINERHØYSKOLEN 4 Det er et stort behov for utdannete steinerpedagoger til landets 32 steinerskoler og 48 steinerbarnehager. Med et generasjonsskifte i steinerskolenes lærerstaber og et stadig økende behov for flere førskolepedagoger i steinerbarnehagene er Steinerhøyskolens studenter svært ettertraktet etter endt utdanning. Høyskolens oppgave er å møte dette behovet, sørge for at studentene tilegner seg et godt grunnlag for pedagogiske stillinger og forberedes på arbeidslivets utfordringer gjennom veiledet praksis. Høyskolens pedagogiske utdanninger er et valg for framtiden på flere områder. Etter endt utdanning er man etterspurt som medarbeider i henholdsvis steinerskole, steinerbarnehage og sosialterapeutisk institusjon. Man utdanner seg for et framtidig engasjement i barn og unges oppvekst. I steinerpedagogikken ligger det et dypt engasjement for en bærekraftig framtid, og man tar et framtidsrettet valg ved å gå inn i et av våre utdanningstilbud. Steinerhøyskolen formidler et etisk syn på kunnskap, der bærekraftighet, respekt for mangfoldet av kulturer, religioner og livssyn står sentralt. Steinerpedagogikkens internasjonale utbredelse gir mulighet for kultur- og kunnskapsdeling på tvers av kontinenter og landegrenser. Som student ved Steinerhøyskolen møter du engasjerte og dyktige lærere som står for levende og innholdsrike forelesninger og et godt studentmiljø. Lærerne møter høyskolens studenter med stor interesse for den faglige og personlige utviklingen, og er viktige veiledere på vei mot det pedagogiske virke. Steinerhøyskolen er en liten utdanningsinstitusjon, noe som gir grobunn for et sammensveiset og godt lærings- og studentmiljø. Ved høyskolen stimuleres studentene til refleksjon, selvstendighet og kreativitet. Personlig oppfølging og tett kontakt med faglærerne er en selvfølge, og vi ønsker at våre studenter skal føle seg sett og respektert. Årlige læringsmiljøundersøkelser har gang på gang vist at studentene gir høy score på tilbakemeldinger både når det gjelder læringsutbytte, miljø- og trivsel ved høyskolen. Steinerhøyskolen er en privat høyskole med offentlig støtte som har hovedbase på Majorstua i Oslo. Her foregår det meste av høyskolens studie- og kursvirksomhet i et bygg som fra gammelt av kalles Berle Skole. Bygningen er renovert for høyskoledrift og har en hyggelig kantine med økologisk mat til studentvennlige priser. fortsetter >>> 5

4 Steinerhøyskolen er en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-norge. Steinerpedagogikk bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst - og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunkt og forutsetning for god læring. også åpne for spennende oppgaver i steinerpedagogiske virksomheter i andre land på alle verdens kontinenter. På og finner du oversikt over alle steinerskoler og steinerbarnebarnehager i Norge. Der finnes også en link til en oversikt over både steinerpedagogiske og sosialterapeutiske virksomheter rundt omkring i verden. Høyskolens utdanninger vektlegger samspill mellom akademiske studier, kunstneriske øvelser og praksisnærhet. Det er arbeidsintensive utdanninger med varierte undervisnings- og arbeidsformer, inkludert prosjektarbeid og studieturer. Veiledet praksis er en sentral del av høyskolens pedagogiske utdanningstilbud. Høyskolen er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), og studenter kan benytte seg av deres mangfoldige velferdstilbud. Alle studieprogram er offentlig godkjente og gir adgang til søknad om lån og stipend fra Statens Lånekasse. Internasjonalt nettverk I tillegg til at det er et stort behov for kvalifiserte medarbeidere i landets steinerbarnehager og steinerskoler kan utdanning fra Steinerhøyskolen Student i Oslo Som student i hovedstaden er det utallige muligheter for byens mange studenter. Oslo er en flerkulturell og internasjonal storby med kort vei til et mangfoldig kultur- og uteliv. I Steinerhøyskolens nærområde finner du yrende folkeliv i Frognerparken, kafeer og utesteder, shoppingog treningsmuligheter, kino, opera, ballett, museer og teatre. Oslo tiltrekker seg dessuten et bredt spekter av artister og har de største kulturarrangementene i landet. Omgivelsene rundt byen med Oslomarka og Oslofjorden innbyr til allsidig friluftsliv. Les mer om livet som student ved høyskolen og i Oslo på og Studenthovedstaden på nett: AktiviOslo.no SkjeriOslo.no Osloby.no Oslo.com VisitOslo.no 6 7

5 5 GODE GRUNNER TIL Å studere steinerpedagogikk Steinerskole og -barnehage er steder hvor de kompetente barna møter kompetente voksne. Barnas rett til å være skapende og aktive i sin egen utvikling og læring er høyt prioritert. Lærernes kompetanse vil handle om å inspirere barn og unge, om å lede gode læringsprosesser og om å formidle fag på en levende og forståelig måte. Høy motivasjon er et kjennemerke ved steinerpedagogikken. En jobb i skole eller barnehage betyr å møte barn, unge og voksne i lek og glede, i det dypeste alvor og i en felles søken etter å skape et godt og meningsfullt liv. En åpenhet for livets spirituelle sider kan skape undring, takknemmelighet og ærefrykt. Kreativ pedagogikk: kunst hver dag 1 Alle mennesker har en kunstner i seg. Det finnes utallige måter å være pedagogisk kreativ; fra å være teoretisk begeistret til å mestre et mangfold av uttrykk i farge og form eller ord og bevegelse. En utdanning i steinerpedagogikk lar deg møte dine åpenbare og skjulte talenter som undervisningskunstner. Her vil du øve dine evner som fortellekunstner og som utøver i musikk, billedkunst og skuespill. Eller i kunsten å undervise geometri, biologi og fysikk. I barnehagen er selve livet et kunstverk, der høytid og hverdagsliv formes som små og store kunstneriske hendelser. Ingen behersker alle kunstformene i skolen eller barnehagen, men alle vil kunne utvikle sin egen variant av en kreativ og motivskapende holdning i møtet med barn og unge. Dype relasjoner: delta i livets viktigste drama 2 Lærere er virksomme i menneskelivets brennpunkt. Barne- og ungdomsårenes uendelige verdi, disse årenes potensial for læring og utvikling og samtidig deres krevende og dramatiske sider gjør pedagogjobben så givende og så viktig. I steinerpedagogikken står relasjonene mellom barn og voksne i sentrum. Gjennom å kjenne og respektere hverandre så dypt som bare mulig, skapes et grunnlag for motivasjon og for læring. Slik kan ditt daglige virke i en skole eller barnehage skape nye muligheter for barn og unge, samtidig som du får ta del i noe av det vakreste og mest hellige som skjer i denne verden. fortsetter >>> 8 9

6 Bærekraftig læring: økologi og samspill 3 Steinerpedagogikken har en årelang tradisjon for å tematisere samspillet mellom natur og kultur. Miljøbevissthet handler om å gjennomskue og motvirke alt det som skader miljøet og bryter ned naturens økologiske mangfold. Men det handler like mye om å bli glad i naturen, i bondegårder og friluftsliv. På steinerskolen og i barnehagen gis dyr og planter en røst. Selv landskapet og geologien kan begynne å tale og være formidlere av den gåtefulle storhet som potensielt er tilstede i menneskets fellesskap med naturen. Steinerpedagogikken er dypt engasjert for en bærekraftig framtid. Global kompetanse: internasjonale yrkesmuligheter 4 Som steinerpedagog er du med i et stort internasjoalt nettverk. Det finnes mer en 1000 steinerskoler og dobbelt så mange steinerbarnehager fordelt på alle verdens kontinenter. Med en lærereller førskolelærerutdanning og bachelorgrad i steinerpedagogikk er du godt rustet for kortere eller lengre utenlandsopphold med pedagogisk arbeid. Flere studenter tar et praksisopphold i utlandet i løpet av studietiden. Steinerskolene trives i et mangfold av kulturer og religioner. Pedagogikken tar opp lokal kunnskap og kultur, og forener det nære og hjemlige med et verdensomspennende engasjement for barn og unge. Målrettet og universell: 5 steinerpedagog og bachelorgrad i pedagogikk Utdanningene ved Steinerhøyskolen gir deg de kunnskaper og den pedagogiske kompetansen du trenger for å ta jobb i en steinerskole eller barnehage. Tidligere studenter uttaler at overgangen fra studium til arbeid ikke var så brå, og at de følte seg godt rustet til sin nye jobb. I tillegg får høyskolens kandidater en bachelorgrad i pedagogikk som åpner opp for videre pedagogiske studier ved norske og internasjonale universiteter og høyskoler. Du utdanner deg til steinerpedagog og undervisningskunstner, og får samtidig en internasjonalt godkjent bachelorutdanning som kan brukes til mange profesjonelle og akademiske karriereveier

7 INformasjon om søknad og opptak Opptakskrav Steinerhøyskolen er ikke tilknyttet samordna opptak, men har lokalt opptak der søknad må sendes direkte til høyskolen. Elektronisk søknadsskjema til det enkelte studium ligger på høyskolens nettsider. Søknadsfrister 15. april er ordinær søknadsfrist for de fleste studier ved høyskolen. 1. mars er frist for: > søkere med realkompetanse > søkere med videregående utdanning fra land utenfor Norden > søkere til mastergrad med grunnutdanning fra land utenfor Norden Bergenstest For søkere som ikke har norsk, svensk eller dansk som morsmål kreves bestått Bergenstest, test i norsk høyere nivå - muntlig og skriftlig del. Spesielle fag- og opptakskrav Informasjon om spesielle opptakskrav utover generell studiekompetanse eller realkompetanse spesifiseres under presentasjonen av det gjeldende studium i denne brosjyren. Se etter overskriften: spesielle opptakskrav. Generell studiekompetanse, som oppnås ved: > Vitnemål for fullført og bestått 3-årig videregående opplæring eller > Fagopplæring med svennebrev/fagbrev eller > Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen. Søkere som fyller minst 23 år i opptaksåret kan få generell studiekomptanse når de har dekket alle fagkrav (norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag/ samfunnslære og historie/nyere historie) og har minst 5 års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning. Realkompetanse Personer som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke opptak på grunnlag av realkomptanse. Realkompetanse vurderes ut fra krav til hvert enkelt studium og det kreves at det må være relevant for det studiet man søker opptak til. Til studier med spesielle opptakskrav/fagkrav, er det krav om at man dokumenterer kompetanse i disse fagene. >>>

8 En allsidig og framtidsrettet utdanning: rshoyskolen.no/laerer lærerutdanning; Bachelor i steinerpedagogikk Steinerhøyskolens 3-årige lærerstudium tilbyr læring og utvikling på de områdene en god lærer trenger i sitt yrke; fagkunnskaper, engasjement, sosial og menneskelig innsikt, kreativitet og lederevner. Gjennom teoristudier, kunstnerisk øvelse, pedagogisk praksis, reflekterende gruppearbeid og vitenskapelige oppgaver gir utdanningen et godt grunnlag for læreryrkets mange oppgaver. En allsidig utdanning Steinerpedagogisk lærerutdanning vektlegger en nær sammenheng mellom kreativitet og god undervisning. Derfor er kunstneriske øvelser integrert i den fagorienterte undervisningen. Utdanningen er forskningsbasert og tilbyr god integrasjon av teori og praksis. Evnen til å skape gode relasjoner til elever, foreldre og kolleger fordres gjennom studiets fokus på innsikt i barn og barns utvikling, skoleledelse og kommunikasjon. Steinerpedagogikkens idémessige grunnlag i antroposofien inngår i studiet slik at studenter og forelesere engasjeres i tankeutveksling og kritisk refleksjon over materielle, filosofiske og spirituelle aspekter ved utdanning og skole. Læreryrket er framtidsrettet En god lærer vil lede og inspirere barn og unge gjennom viktige år med intens utvikling og læring. Skolen er til for å gi barne- og ungdomsårene et meningsfullt innhold og er samtidig grunnlaget for videre utdanning, yrke, sosiale relasjoner og personlig livskvalitet. Lærernes og skolenes oppgaver innebærer å gi hver enkelt elev mulighet til å bruke og utvikle egne evner og talenter. Hva kvalifiserer lærerutdanningen for? Steinerhøyskolen utdanner lærere til arbeid på steinerskolens grunnskoletrinn. Studiet gir bachelorgrad i steinerpedagogikk og kan eksempelvis påbygges med masterstudier i pedagogikk. Fakta om studiet Heltid 3 år 180 studiepoeng Studieavgift Godkjent hos Lånekassen Spesielle opptakskrav Minimum karakter 3 i norsk og matematikk. Krav om politiattest Studietid Fra ca. 20. august til medio juni, med undervisning mandag - fredag, timer i uka. Studiet forutsetter regelmessig frammøte og deltakelse i alle fagenheter. For mer informasjon, studieplan og søknadsskjema: >>>

9 Det viktigste arbeidet i dagens samfunn: rshoyskolen.no/forskolelaerer førskolelærerutdanning; Bachelor i steinerpedagogikk Barnehagene har utviklet seg fra å være et pedagogisk supplement til familieomsorgen, til langt på vei å utgjøre rammen for selve barndommen. Som førskolelærer er man derfor et viktig forbilde for barna som skal prege framtidens samfunn. Førskolelæreren i steinerbarnehagen møter mange utfordringer som krever faglig fordypning i ledelse og samarbeid såvel som innsikt i menneskets utvikling og i pedagogisk arbeid med barn. Steinerhøyskolens førskolelærerutdanning fokuserer på utvikling av praktiske, teoretiske og kunstneriske ferdigheter. Utdanningen inspirerer til kunnskap og utvikling, og gir studentene anledning til å skolere et vidt spekter av seg selv. som pedagogiske ledere eller styrere. Førskolelæreren trenger derfor også kunnskap og evner i ledelse og samarbeid såvel med foreldre, som kolleger og eksterne fagpersoner. Hva kvalifiserer utdanningen for? Steinerhøyskolens førskolelærerutdanning kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn fra 0 til 7 år i steinerbarnehager og i steinerskolenes første klassetrinn. Bachelorgraden i steinerpedagogikk kan gi mulighet for videre studier på masternivå. Fakta om studiet Heltid 3 år eller deltid 5 år 180 studiepoeng Studieavgift Godkjent hos Lånekassen 16 Hva er målet med utdanningen? Tyngdepunktet i førskolelærerens kompetanse er innsikt og lydhørhet i forhold til små barns behov for omsorg, relasjoner og gode betingelser for lek og læring. For å kunne svare på behovene må førskolelæreren ha psykologiske, pedagogiske og metodiske kunnskaper, og være i stand til å planlegge og handle profesjonelt og sensitivt. Evne til å kommunisere og skape et trygt og levende faglig og sosialt miljø er avgjørende sammen med en reflekterende og bevisst holdning til barnehagens samfunnsmessige oppdrag. De fleste førskolelærere jobber Spesielle opptakskrav Politiattest Arbeidstilknytning i steinerbarnehage ved 5års deltidsstudie Studietid Studieåret varer fra ca. 20. august til medio juni, med undervisning mandag - fredag, timer i uka. Studiet forutsetter regelmessig frammøte og deltakelse i alle fagenheter. For mer informasjon, studieplan og søknadsskjema: >>> 17

10 Sosialpedagog - et arbeid med mening: rshoyskolen.no/sp BACHELOR i sosialpedagogikk sin individuelle mentor ved høyskolen, og følges opp av egne veiledere på arbeidssted og i praksis. Sosialpedagogens arbeidsoppgaver spenner over et vidt felt, fra ledelse av fritidshjem og opplæring av elever som trenger et praktisk-sosialt Hva kvalifiserer utdanningen for? undervisningsalternativ, til arbeid med voksne innenfor sosialterapeutiske Utdanningen gir kompetanse i sosialt arbeid basert på steinerpedagogiske virksomheter. I Norge finnes ti sosialterapeutiske institusjoner som gir ideer og kvalifiserer for: Miljøfaglig arbeid i sosialterapeutiske bo-, arbeids- og kulturtilbud til mennesker med spesielle behov, virksomheter med tilbud til unge og voksne med behov for særskilt basert på steinerpedagogiske ideer. I tillegg har steinerskolene omsorg, opplæring og tilrettelegging, sosialpedagogisk arbeid i et bredt tilbud til barn med ulike lærevansker og sosiale utfordringer. steinerskoler og oppgaven som leder av skolefritidsordningen ved Utdanningen i sosialpedagogikk er et yrkesbasert deltidsstudium der steinerskoler. egen arbeidsplass er en viktig erfarings- og læringsarena. Kunnskap fra fagområder som psykologi, pedagogikk, sosiologi, filosofi, miljøarbeid, medisin og kunst ligger til grunn for det sosialpedagogiske arbeidet som utøves i steinerskoler, fritidshjem og sosialterapeutiske virksomheter. Fakta om studiet Deltid 4 år 180 studiepoeng Studieavgift Godkjent hos Lånekassen Spesielle opptakskrav Politiattest Relevant sosialfaglig/pedagogisk arbeidstilknytning, 40-70% Innhold og arbeidsmetoder Opptak annethvert år 18 Teoretisk og praktisk læring er nært knyttet opp mot hverandre og følger en felles progresjon gjennom studiet. Teoretisk del baseres på forelesninger, selvstudium og skriftlige oppgaver, og i modulene er det lagt inn kunstnerisk praktiske øvelser og prosjekter. Praksislæringen skjer ved en reflektert tilnærming til egen yrkesutøvelse og gjennom tilrettelagt og veiledet praksis, alt 20 uker. Studenten får oppnevnt Studietid Studieåret varer fra ca. 20. august til medio juni og er en modulbasert utdanning med fire samlinger à to uker hvert studieår, tilsammen 16 samlinger. 20 uker tilrettelagt og veiledet praksis. For mer informasjon, studieplan og søknadsskjema: >>> 19

11 Fordypning i form og farge rshoyskolen.no/billedkunst Et kreativt studieår 20 Studieår i billedkunstfag; Årsstudium Studieår i billedkunstfag er et 1-årig heltidsstudium på bachelornivå, som tildeler 60 studiepoeng. Året er inndelt i to halvårlige enheter á 30 studiepoeng, som kan tas enkeltvis. Studiet er aktuelt for alle med interesse for fagområdene kunst og pedagogikk. Studieåret gir grunnleggende fordypning i farge, form og strek. Det undervises i forskjellige teknikker innenfor tegning, maling, modellering og andre grafiske og formmessige uttrykk. Pedagogikk og metodikk er også sentrale fagområder i dette studiet og vektlegges med tanke på undervisning i en steinerskole. Om studiet Studiets høstsemester retter seg mot individuelt kunstnerisk arbeid og utvikling, mens vårsemesteret legger mer vekt på det pedagogiskmetodiske perspektivet. Det veksles mellom en individuell vei med stor vekt på egne arbeider, og fellesprosjekter der billedkunstfaget settes inn i en kulturhistorisk sammenheng. Tett oppfølging og grundig veiledning er et av studiets kjennetegn. I studiet står Rudolf Steiners kunstneriske og pedagogiske ideer sentralt slik de er blitt en del av steinerskolenes kunstfaglige og pedagogiske praksis og læreplanverk. Hovedidéen er at kunstneriske prosesser skal gjennomtrenge alle undervisningsfag i steinerskolen. Gode grunner for å studere billedkunstfag > Få billedkunstnerisk og steinerpedagogisk tilleggskompetanse. > Ta studieåret som en forskole til andre kunstutdanninger. > Gå en individuell vei med vekt på egne arbeider og fellesprosjekter. > Skolér deg for arbeid med form og farge sammen med barn og ungdom. Hva kvalifiserer utdanningen for? Studieår i billedkunstfag kan, i kombinasjon med annen utdanning, kvalifisere til undervisning i steinerskolene. Det vil også være aktuelt for faglærere, klasselærere og andre som ønsker å fordype seg i det kunstneriske elementet. Fakta om studiet Heltid 1 år 60 studiepoeng Studieavgift Godkjent hos Lånekassen Studietid Studieåret varer fra ca. 20. august til medio juni. Undervisning er lagt til mandag og tirsdag kl og onsdag , torsdag og fredag er satt av til selvstudium. Studiet forutsetter regelmessig frammøte. >>> 21

12 Becoming a researcher for new visions rshoyskolen.no/master 22 Master degree in Waldorf Education The RSUC master programme is for those who think that education has an important role to play in achieving individual, cultural and ecological sustainability. It is for educational activists who want to be more effective in working with transformation within all pedagogical situations, seeking to influence our shared future. Becoming a Researcher for New Visions The core activity in the master programme is facilitating our students in attaining educational research competence. Our main focus is on qualitative research, recognising its power to provide deep insights into human experiences and relationships. We believe that educational research is a tool for renewal both on personal and societal levels. On the one hand, it enables practitioners to reflect on their experiences, give fresh life to professional activities and facilitate further work options. On the other hand, most of our students experience how becoming an educational researcher is empowering in the sense of creating new visions and consciousness. Community of Learners The international community of students, usually coming from several countries/continents, is creating an intense atmosphere of shared academic enthusiasm, friendship and a sense of global togetherness. Flexible and Module based The RSUC master programme consists of five modules, usually taken over the course of tree years. Students can choose to complete all modules in the course of two years, and thus take a full-time study load. During the course of the programme, lecturers and students spend twelve weeks together on six course sessions, taking place at Vidaråsen Camphill Village, south of Tønsberg. Many students combine work and studies. Language All instruction and discussions are held in English, while written assignments and the master thesis can be delivered in Norwegian, Swedish, Danish, Finnish, German or English. Admission Criteria Applicants must have three years of educational practice, in addition to relevant studies on a level equivalent to a bachelor degree. Application deadline: April 15th Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen) Qualifies for study loan/scholarship in Lånekassen. Lånekassen is primarily directed to Norwegian citizens, however, some foreign citizens may be eligible for support, see >>> 23

13 Ulike videreutdanninger og etterutdanningskurs med inspirasjon til faglig utvikling! Etter- og videreutdanning Steinerhøyskolen tilbyr hvert år spennende videreutdanninger. Disse tildeler studiepoeng og er utviklet med tanke på å styrke den steinerpedagogiske kompetansen ved skoler og barnehager. Videreutdanningene er organisert som moduler i 6 undervisningssamlinger á 5 dagers varighet. Det tilhører pensumlitteratur og teoretisk-praktiske oppgaver. >>> Søknadsfrist 15.april I tillegg tilbyr Steinerhøyskolen et bredt spekter av etterutdanningskurs innenfor temaer knyttet til pedagogisk utvikling, faglig fordypning, organisasjonsutvikling, administrasjon og skolejus. Kursene skal inspirere pedagoger til faglig utvikling, refleksjon og nytenkning, og øke gleden ved og evnen til å og arbeide i skole og barnehage. Blant høyskolens årlige kursvirksomhet kan vi blant annet nevne Oslokursene, Waldorf 3 - steinerpedagogikk for videregående trinn, Nordisk Språkkurs og Fri og forsvarlig - seminar i organisasjonsutvikling. All kursvirksomhet har individuelle, løpende påmeldingsfrister. >>> Sommerkurs - Oslokursene De såkalte Oslokursene er en årlig begivenhet som Steinerhøyskolen arrangerer hver sommer i slutten av juli og begynnelsen av august. Kursene har etablert seg som et sentralt møtested og er en arena for faglig påfyll for steinerpedagoger fra hele Skandinavia. Oslokursene er åpne for alle interesserte. Kurs og foredrag på din arbeidsplass Avdeling for etter- og videreutdanning i steinerpedagogikk har som målsetting å gjøre kursvirksomheten tilgjengelig også for interesserte som bor utenfor Oslo-området. Vi har mange dyktige kursledere med lang erfaring og mange gode foredragsholdere i en rekke emner og fag, som kan ta oppdrag i Norge og Skandinavia. Les mer på der du også finner oversikt over de til enhver tid aktuelle videre- og etterutdanningskursene, eller ta kontakt med høyskolen på for mer informasjon

14

15

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

BARNEHAGEL ÆRERUTDANNING. Utvikle og styrke barns fantasi og virketrang BACHELOR

BARNEHAGEL ÆRERUTDANNING. Utvikle og styrke barns fantasi og virketrang BACHELOR BARNEHAGEL ÆRERUTDANNING Utvikle og styrke barns fantasi og virketrang BACHELOR Steinerpedagogisk barnehagelærerutdanning - 3-årig bachelorgrad En god barnehagelærer kjenner og forstår barna og bruker

Detaljer

Steinerpedagogisk utdanning

Steinerpedagogisk utdanning Steinerpedagogisk utdanning Et aktivt valg for framtiden Spennende utdanninger for lærerarbeid i steinerskole og -barnehage Steinerhøyskolen Oslo Rudolf Steiner University College 2 Kontaktinformasjon:

Detaljer

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012 VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013 Søknadsfrist 15.april 2012 Steinerhøyskolen tilbyr spennende videreutdanninger som tildeler 30-60 studiepoeng og er utviklet for å styrke den steinerpedagogiske kompetansen

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen Etter-og videreutdanning i steinerpedagogikk

Rudolf Steinerhøyskolen Etter-og videreutdanning i steinerpedagogikk Rudolf Steinerhøyskolen Etter-og videreutdanning i steinerpedagogikk Videreutdanning for lærere og førskolelærere i Steinerskoler og Steinerbarnehager 2010 10-2011 Kurskatalog Rudolf Steinerhøyskolen Professor

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

Steinerpedagogisk utdanning

Steinerpedagogisk utdanning Steinerpedagogisk utdanning Et aktivt valg for framtiden Spennende utdanninger for lærerarbeid i steinerskole og -barnehage Steinerhøyskolen Oslo Rudolf Steiner University College 2 Kontaktinformasjon:

Detaljer

gode grunner til å velge Steinerskolen

gode grunner til å velge Steinerskolen 10 gode grunner til å velge Steinerskolen Kunnskaping og evaluering 1 Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape

Detaljer

gode grunner til å velge Steinerskolen

gode grunner til å velge Steinerskolen 11 gode grunner til å velge Steinerskolen 1 Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape en livslang motivasjon

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasertutdanning en ny studiemodell? Kompetansegivende kurs for assistenter Abf-utdanning, HiOA Plan for rekruttering av førskolelærere,kd 2007-2011

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Steinerskolen Videregående skole

Steinerskolen Videregående skole Steinerskolen Videregående skole Studiekompetanse og allsidig utvikling. Vi tilbyr Studiekompetanse tilsvarende studiespesialiserende program, allmenne fag i offentlig skole. Du får en variert skoledag

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i spesialpedagogikk er et fulltidsstudium som består av to moduler, hver på 15 studiepoeng. Progresjonen i studiet innebærer

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE KURSKATALOG 2012-2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Kjære kolleger, Katalogen for etter- og videreutdanning i skoleåret 2012-2013 er klar, og vi håper dere finner de tilbudene

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

STEINERHØYSKOLEN OSLO

STEINERHØYSKOLEN OSLO Kunnskapsdepartementet Att: Statsråd Torbjørn Røe Isaksen Oslo, 24.06.2016 Innspill fra Steinerhøyskolen til Kunnskapsdepartementets arbeid med kvalitet i høyere utdanning Styret i Steinerhøyskolen takker

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst NO EN Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst Studiet skal gi inngående kunnskap om spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole med vekt på hvilke muligheter som

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester.

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester. NO EN Barnehagelærer Har DU lyst på en jobb der DU utgjør en forskjell, hvor du er betydningsfull og viktig? En jobb som byr på mange gleder, kreative utfordringer og interessante oppgaver? En jobb hvor

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer