Studiekatalog 2013/2014: steinerpedagogiske studietilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekatalog 2013/2014: steinerpedagogiske studietilbud"

Transkript

1 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studiekatalog 2013/2014: steinerpedagogiske studietilbud Førskolelærerutdanning Sosialpedagogikk Lærerutdanning Studieår i billedkunstfag Etter- og videreutdanning Master i steinerpedagogikk

2 OPPTAK: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, 0260 Oslo mrk. Søknad Tlf : Faks : Kunstarbeid s.2-3 ved Vibeke Lunel. Foto: Christian Wilbers (s.6-7), Kari Anne Bjørnseth Bye (s.8-9, 20-21), Ina Therese Kjøita (s.18-19), Sindre Kinnerød og Velaug Bergum. Design: Velaug Bergum. Trykk: Allkopi, Sarpsborg, 2013 >>> Et valg for framtiden >>> Om Steinerhøyskolen >>> 5 gode grunner til å studere steinerpedagogikk >>> Informasjon om søknad og opptak >>> Lærerutdanning, bachelorgrad >>> Førskolelærerutdanning, bachelorgrad >>> Bachelorgrad i sosialpedagogikk >>> Studieår i billedkunstfag >>> Master degree in Waldorf Education >>> Etter- og videreutdanning

3 ET valg for framtiden OM STEINERHØYSKOLEN 4 Det er et stort behov for utdannete steinerpedagoger til landets 32 steinerskoler og 48 steinerbarnehager. Med et generasjonsskifte i steinerskolenes lærerstaber og et stadig økende behov for flere førskolepedagoger i steinerbarnehagene er Steinerhøyskolens studenter svært ettertraktet etter endt utdanning. Høyskolens oppgave er å møte dette behovet, sørge for at studentene tilegner seg et godt grunnlag for pedagogiske stillinger og forberedes på arbeidslivets utfordringer gjennom veiledet praksis. Høyskolens pedagogiske utdanninger er et valg for framtiden på flere områder. Etter endt utdanning er man etterspurt som medarbeider i henholdsvis steinerskole, steinerbarnehage og sosialterapeutisk institusjon. Man utdanner seg for et framtidig engasjement i barn og unges oppvekst. I steinerpedagogikken ligger det et dypt engasjement for en bærekraftig framtid, og man tar et framtidsrettet valg ved å gå inn i et av våre utdanningstilbud. Steinerhøyskolen formidler et etisk syn på kunnskap, der bærekraftighet, respekt for mangfoldet av kulturer, religioner og livssyn står sentralt. Steinerpedagogikkens internasjonale utbredelse gir mulighet for kultur- og kunnskapsdeling på tvers av kontinenter og landegrenser. Som student ved Steinerhøyskolen møter du engasjerte og dyktige lærere som står for levende og innholdsrike forelesninger og et godt studentmiljø. Lærerne møter høyskolens studenter med stor interesse for den faglige og personlige utviklingen, og er viktige veiledere på vei mot det pedagogiske virke. Steinerhøyskolen er en liten utdanningsinstitusjon, noe som gir grobunn for et sammensveiset og godt lærings- og studentmiljø. Ved høyskolen stimuleres studentene til refleksjon, selvstendighet og kreativitet. Personlig oppfølging og tett kontakt med faglærerne er en selvfølge, og vi ønsker at våre studenter skal føle seg sett og respektert. Årlige læringsmiljøundersøkelser har gang på gang vist at studentene gir høy score på tilbakemeldinger både når det gjelder læringsutbytte, miljø- og trivsel ved høyskolen. Steinerhøyskolen er en privat høyskole med offentlig støtte som har hovedbase på Majorstua i Oslo. Her foregår det meste av høyskolens studie- og kursvirksomhet i et bygg som fra gammelt av kalles Berle Skole. Bygningen er renovert for høyskoledrift og har en hyggelig kantine med økologisk mat til studentvennlige priser. fortsetter >>> 5

4 Steinerhøyskolen er en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-norge. Steinerpedagogikk bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst - og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunkt og forutsetning for god læring. også åpne for spennende oppgaver i steinerpedagogiske virksomheter i andre land på alle verdens kontinenter. På og finner du oversikt over alle steinerskoler og steinerbarnebarnehager i Norge. Der finnes også en link til en oversikt over både steinerpedagogiske og sosialterapeutiske virksomheter rundt omkring i verden. Høyskolens utdanninger vektlegger samspill mellom akademiske studier, kunstneriske øvelser og praksisnærhet. Det er arbeidsintensive utdanninger med varierte undervisnings- og arbeidsformer, inkludert prosjektarbeid og studieturer. Veiledet praksis er en sentral del av høyskolens pedagogiske utdanningstilbud. Høyskolen er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), og studenter kan benytte seg av deres mangfoldige velferdstilbud. Alle studieprogram er offentlig godkjente og gir adgang til søknad om lån og stipend fra Statens Lånekasse. Internasjonalt nettverk I tillegg til at det er et stort behov for kvalifiserte medarbeidere i landets steinerbarnehager og steinerskoler kan utdanning fra Steinerhøyskolen Student i Oslo Som student i hovedstaden er det utallige muligheter for byens mange studenter. Oslo er en flerkulturell og internasjonal storby med kort vei til et mangfoldig kultur- og uteliv. I Steinerhøyskolens nærområde finner du yrende folkeliv i Frognerparken, kafeer og utesteder, shoppingog treningsmuligheter, kino, opera, ballett, museer og teatre. Oslo tiltrekker seg dessuten et bredt spekter av artister og har de største kulturarrangementene i landet. Omgivelsene rundt byen med Oslomarka og Oslofjorden innbyr til allsidig friluftsliv. Les mer om livet som student ved høyskolen og i Oslo på og Studenthovedstaden på nett: AktiviOslo.no SkjeriOslo.no Osloby.no Oslo.com VisitOslo.no 6 7

5 5 GODE GRUNNER TIL Å studere steinerpedagogikk Steinerskole og -barnehage er steder hvor de kompetente barna møter kompetente voksne. Barnas rett til å være skapende og aktive i sin egen utvikling og læring er høyt prioritert. Lærernes kompetanse vil handle om å inspirere barn og unge, om å lede gode læringsprosesser og om å formidle fag på en levende og forståelig måte. Høy motivasjon er et kjennemerke ved steinerpedagogikken. En jobb i skole eller barnehage betyr å møte barn, unge og voksne i lek og glede, i det dypeste alvor og i en felles søken etter å skape et godt og meningsfullt liv. En åpenhet for livets spirituelle sider kan skape undring, takknemmelighet og ærefrykt. Kreativ pedagogikk: kunst hver dag 1 Alle mennesker har en kunstner i seg. Det finnes utallige måter å være pedagogisk kreativ; fra å være teoretisk begeistret til å mestre et mangfold av uttrykk i farge og form eller ord og bevegelse. En utdanning i steinerpedagogikk lar deg møte dine åpenbare og skjulte talenter som undervisningskunstner. Her vil du øve dine evner som fortellekunstner og som utøver i musikk, billedkunst og skuespill. Eller i kunsten å undervise geometri, biologi og fysikk. I barnehagen er selve livet et kunstverk, der høytid og hverdagsliv formes som små og store kunstneriske hendelser. Ingen behersker alle kunstformene i skolen eller barnehagen, men alle vil kunne utvikle sin egen variant av en kreativ og motivskapende holdning i møtet med barn og unge. Dype relasjoner: delta i livets viktigste drama 2 Lærere er virksomme i menneskelivets brennpunkt. Barne- og ungdomsårenes uendelige verdi, disse årenes potensial for læring og utvikling og samtidig deres krevende og dramatiske sider gjør pedagogjobben så givende og så viktig. I steinerpedagogikken står relasjonene mellom barn og voksne i sentrum. Gjennom å kjenne og respektere hverandre så dypt som bare mulig, skapes et grunnlag for motivasjon og for læring. Slik kan ditt daglige virke i en skole eller barnehage skape nye muligheter for barn og unge, samtidig som du får ta del i noe av det vakreste og mest hellige som skjer i denne verden. fortsetter >>> 8 9

6 Bærekraftig læring: økologi og samspill 3 Steinerpedagogikken har en årelang tradisjon for å tematisere samspillet mellom natur og kultur. Miljøbevissthet handler om å gjennomskue og motvirke alt det som skader miljøet og bryter ned naturens økologiske mangfold. Men det handler like mye om å bli glad i naturen, i bondegårder og friluftsliv. På steinerskolen og i barnehagen gis dyr og planter en røst. Selv landskapet og geologien kan begynne å tale og være formidlere av den gåtefulle storhet som potensielt er tilstede i menneskets fellesskap med naturen. Steinerpedagogikken er dypt engasjert for en bærekraftig framtid. Global kompetanse: internasjonale yrkesmuligheter 4 Som steinerpedagog er du med i et stort internasjoalt nettverk. Det finnes mer en 1000 steinerskoler og dobbelt så mange steinerbarnehager fordelt på alle verdens kontinenter. Med en lærereller førskolelærerutdanning og bachelorgrad i steinerpedagogikk er du godt rustet for kortere eller lengre utenlandsopphold med pedagogisk arbeid. Flere studenter tar et praksisopphold i utlandet i løpet av studietiden. Steinerskolene trives i et mangfold av kulturer og religioner. Pedagogikken tar opp lokal kunnskap og kultur, og forener det nære og hjemlige med et verdensomspennende engasjement for barn og unge. Målrettet og universell: 5 steinerpedagog og bachelorgrad i pedagogikk Utdanningene ved Steinerhøyskolen gir deg de kunnskaper og den pedagogiske kompetansen du trenger for å ta jobb i en steinerskole eller barnehage. Tidligere studenter uttaler at overgangen fra studium til arbeid ikke var så brå, og at de følte seg godt rustet til sin nye jobb. I tillegg får høyskolens kandidater en bachelorgrad i pedagogikk som åpner opp for videre pedagogiske studier ved norske og internasjonale universiteter og høyskoler. Du utdanner deg til steinerpedagog og undervisningskunstner, og får samtidig en internasjonalt godkjent bachelorutdanning som kan brukes til mange profesjonelle og akademiske karriereveier

7 INformasjon om søknad og opptak Opptakskrav Steinerhøyskolen er ikke tilknyttet samordna opptak, men har lokalt opptak der søknad må sendes direkte til høyskolen. Elektronisk søknadsskjema til det enkelte studium ligger på høyskolens nettsider. Søknadsfrister 15. april er ordinær søknadsfrist for de fleste studier ved høyskolen. 1. mars er frist for: > søkere med realkompetanse > søkere med videregående utdanning fra land utenfor Norden > søkere til mastergrad med grunnutdanning fra land utenfor Norden Bergenstest For søkere som ikke har norsk, svensk eller dansk som morsmål kreves bestått Bergenstest, test i norsk høyere nivå - muntlig og skriftlig del. Spesielle fag- og opptakskrav Informasjon om spesielle opptakskrav utover generell studiekompetanse eller realkompetanse spesifiseres under presentasjonen av det gjeldende studium i denne brosjyren. Se etter overskriften: spesielle opptakskrav. Generell studiekompetanse, som oppnås ved: > Vitnemål for fullført og bestått 3-årig videregående opplæring eller > Fagopplæring med svennebrev/fagbrev eller > Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen. Søkere som fyller minst 23 år i opptaksåret kan få generell studiekomptanse når de har dekket alle fagkrav (norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag/ samfunnslære og historie/nyere historie) og har minst 5 års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning. Realkompetanse Personer som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke opptak på grunnlag av realkomptanse. Realkompetanse vurderes ut fra krav til hvert enkelt studium og det kreves at det må være relevant for det studiet man søker opptak til. Til studier med spesielle opptakskrav/fagkrav, er det krav om at man dokumenterer kompetanse i disse fagene. >>>

8 En allsidig og framtidsrettet utdanning: rshoyskolen.no/laerer lærerutdanning; Bachelor i steinerpedagogikk Steinerhøyskolens 3-årige lærerstudium tilbyr læring og utvikling på de områdene en god lærer trenger i sitt yrke; fagkunnskaper, engasjement, sosial og menneskelig innsikt, kreativitet og lederevner. Gjennom teoristudier, kunstnerisk øvelse, pedagogisk praksis, reflekterende gruppearbeid og vitenskapelige oppgaver gir utdanningen et godt grunnlag for læreryrkets mange oppgaver. En allsidig utdanning Steinerpedagogisk lærerutdanning vektlegger en nær sammenheng mellom kreativitet og god undervisning. Derfor er kunstneriske øvelser integrert i den fagorienterte undervisningen. Utdanningen er forskningsbasert og tilbyr god integrasjon av teori og praksis. Evnen til å skape gode relasjoner til elever, foreldre og kolleger fordres gjennom studiets fokus på innsikt i barn og barns utvikling, skoleledelse og kommunikasjon. Steinerpedagogikkens idémessige grunnlag i antroposofien inngår i studiet slik at studenter og forelesere engasjeres i tankeutveksling og kritisk refleksjon over materielle, filosofiske og spirituelle aspekter ved utdanning og skole. Læreryrket er framtidsrettet En god lærer vil lede og inspirere barn og unge gjennom viktige år med intens utvikling og læring. Skolen er til for å gi barne- og ungdomsårene et meningsfullt innhold og er samtidig grunnlaget for videre utdanning, yrke, sosiale relasjoner og personlig livskvalitet. Lærernes og skolenes oppgaver innebærer å gi hver enkelt elev mulighet til å bruke og utvikle egne evner og talenter. Hva kvalifiserer lærerutdanningen for? Steinerhøyskolen utdanner lærere til arbeid på steinerskolens grunnskoletrinn. Studiet gir bachelorgrad i steinerpedagogikk og kan eksempelvis påbygges med masterstudier i pedagogikk. Fakta om studiet Heltid 3 år 180 studiepoeng Studieavgift Godkjent hos Lånekassen Spesielle opptakskrav Minimum karakter 3 i norsk og matematikk. Krav om politiattest Studietid Fra ca. 20. august til medio juni, med undervisning mandag - fredag, timer i uka. Studiet forutsetter regelmessig frammøte og deltakelse i alle fagenheter. For mer informasjon, studieplan og søknadsskjema: >>>

9 Det viktigste arbeidet i dagens samfunn: rshoyskolen.no/forskolelaerer førskolelærerutdanning; Bachelor i steinerpedagogikk Barnehagene har utviklet seg fra å være et pedagogisk supplement til familieomsorgen, til langt på vei å utgjøre rammen for selve barndommen. Som førskolelærer er man derfor et viktig forbilde for barna som skal prege framtidens samfunn. Førskolelæreren i steinerbarnehagen møter mange utfordringer som krever faglig fordypning i ledelse og samarbeid såvel som innsikt i menneskets utvikling og i pedagogisk arbeid med barn. Steinerhøyskolens førskolelærerutdanning fokuserer på utvikling av praktiske, teoretiske og kunstneriske ferdigheter. Utdanningen inspirerer til kunnskap og utvikling, og gir studentene anledning til å skolere et vidt spekter av seg selv. som pedagogiske ledere eller styrere. Førskolelæreren trenger derfor også kunnskap og evner i ledelse og samarbeid såvel med foreldre, som kolleger og eksterne fagpersoner. Hva kvalifiserer utdanningen for? Steinerhøyskolens førskolelærerutdanning kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn fra 0 til 7 år i steinerbarnehager og i steinerskolenes første klassetrinn. Bachelorgraden i steinerpedagogikk kan gi mulighet for videre studier på masternivå. Fakta om studiet Heltid 3 år eller deltid 5 år 180 studiepoeng Studieavgift Godkjent hos Lånekassen 16 Hva er målet med utdanningen? Tyngdepunktet i førskolelærerens kompetanse er innsikt og lydhørhet i forhold til små barns behov for omsorg, relasjoner og gode betingelser for lek og læring. For å kunne svare på behovene må førskolelæreren ha psykologiske, pedagogiske og metodiske kunnskaper, og være i stand til å planlegge og handle profesjonelt og sensitivt. Evne til å kommunisere og skape et trygt og levende faglig og sosialt miljø er avgjørende sammen med en reflekterende og bevisst holdning til barnehagens samfunnsmessige oppdrag. De fleste førskolelærere jobber Spesielle opptakskrav Politiattest Arbeidstilknytning i steinerbarnehage ved 5års deltidsstudie Studietid Studieåret varer fra ca. 20. august til medio juni, med undervisning mandag - fredag, timer i uka. Studiet forutsetter regelmessig frammøte og deltakelse i alle fagenheter. For mer informasjon, studieplan og søknadsskjema: >>> 17

10 Sosialpedagog - et arbeid med mening: rshoyskolen.no/sp BACHELOR i sosialpedagogikk sin individuelle mentor ved høyskolen, og følges opp av egne veiledere på arbeidssted og i praksis. Sosialpedagogens arbeidsoppgaver spenner over et vidt felt, fra ledelse av fritidshjem og opplæring av elever som trenger et praktisk-sosialt Hva kvalifiserer utdanningen for? undervisningsalternativ, til arbeid med voksne innenfor sosialterapeutiske Utdanningen gir kompetanse i sosialt arbeid basert på steinerpedagogiske virksomheter. I Norge finnes ti sosialterapeutiske institusjoner som gir ideer og kvalifiserer for: Miljøfaglig arbeid i sosialterapeutiske bo-, arbeids- og kulturtilbud til mennesker med spesielle behov, virksomheter med tilbud til unge og voksne med behov for særskilt basert på steinerpedagogiske ideer. I tillegg har steinerskolene omsorg, opplæring og tilrettelegging, sosialpedagogisk arbeid i et bredt tilbud til barn med ulike lærevansker og sosiale utfordringer. steinerskoler og oppgaven som leder av skolefritidsordningen ved Utdanningen i sosialpedagogikk er et yrkesbasert deltidsstudium der steinerskoler. egen arbeidsplass er en viktig erfarings- og læringsarena. Kunnskap fra fagområder som psykologi, pedagogikk, sosiologi, filosofi, miljøarbeid, medisin og kunst ligger til grunn for det sosialpedagogiske arbeidet som utøves i steinerskoler, fritidshjem og sosialterapeutiske virksomheter. Fakta om studiet Deltid 4 år 180 studiepoeng Studieavgift Godkjent hos Lånekassen Spesielle opptakskrav Politiattest Relevant sosialfaglig/pedagogisk arbeidstilknytning, 40-70% Innhold og arbeidsmetoder Opptak annethvert år 18 Teoretisk og praktisk læring er nært knyttet opp mot hverandre og følger en felles progresjon gjennom studiet. Teoretisk del baseres på forelesninger, selvstudium og skriftlige oppgaver, og i modulene er det lagt inn kunstnerisk praktiske øvelser og prosjekter. Praksislæringen skjer ved en reflektert tilnærming til egen yrkesutøvelse og gjennom tilrettelagt og veiledet praksis, alt 20 uker. Studenten får oppnevnt Studietid Studieåret varer fra ca. 20. august til medio juni og er en modulbasert utdanning med fire samlinger à to uker hvert studieår, tilsammen 16 samlinger. 20 uker tilrettelagt og veiledet praksis. For mer informasjon, studieplan og søknadsskjema: >>> 19

11 Fordypning i form og farge rshoyskolen.no/billedkunst Et kreativt studieår 20 Studieår i billedkunstfag; Årsstudium Studieår i billedkunstfag er et 1-årig heltidsstudium på bachelornivå, som tildeler 60 studiepoeng. Året er inndelt i to halvårlige enheter á 30 studiepoeng, som kan tas enkeltvis. Studiet er aktuelt for alle med interesse for fagområdene kunst og pedagogikk. Studieåret gir grunnleggende fordypning i farge, form og strek. Det undervises i forskjellige teknikker innenfor tegning, maling, modellering og andre grafiske og formmessige uttrykk. Pedagogikk og metodikk er også sentrale fagområder i dette studiet og vektlegges med tanke på undervisning i en steinerskole. Om studiet Studiets høstsemester retter seg mot individuelt kunstnerisk arbeid og utvikling, mens vårsemesteret legger mer vekt på det pedagogiskmetodiske perspektivet. Det veksles mellom en individuell vei med stor vekt på egne arbeider, og fellesprosjekter der billedkunstfaget settes inn i en kulturhistorisk sammenheng. Tett oppfølging og grundig veiledning er et av studiets kjennetegn. I studiet står Rudolf Steiners kunstneriske og pedagogiske ideer sentralt slik de er blitt en del av steinerskolenes kunstfaglige og pedagogiske praksis og læreplanverk. Hovedidéen er at kunstneriske prosesser skal gjennomtrenge alle undervisningsfag i steinerskolen. Gode grunner for å studere billedkunstfag > Få billedkunstnerisk og steinerpedagogisk tilleggskompetanse. > Ta studieåret som en forskole til andre kunstutdanninger. > Gå en individuell vei med vekt på egne arbeider og fellesprosjekter. > Skolér deg for arbeid med form og farge sammen med barn og ungdom. Hva kvalifiserer utdanningen for? Studieår i billedkunstfag kan, i kombinasjon med annen utdanning, kvalifisere til undervisning i steinerskolene. Det vil også være aktuelt for faglærere, klasselærere og andre som ønsker å fordype seg i det kunstneriske elementet. Fakta om studiet Heltid 1 år 60 studiepoeng Studieavgift Godkjent hos Lånekassen Studietid Studieåret varer fra ca. 20. august til medio juni. Undervisning er lagt til mandag og tirsdag kl og onsdag , torsdag og fredag er satt av til selvstudium. Studiet forutsetter regelmessig frammøte. >>> 21

12 Becoming a researcher for new visions rshoyskolen.no/master 22 Master degree in Waldorf Education The RSUC master programme is for those who think that education has an important role to play in achieving individual, cultural and ecological sustainability. It is for educational activists who want to be more effective in working with transformation within all pedagogical situations, seeking to influence our shared future. Becoming a Researcher for New Visions The core activity in the master programme is facilitating our students in attaining educational research competence. Our main focus is on qualitative research, recognising its power to provide deep insights into human experiences and relationships. We believe that educational research is a tool for renewal both on personal and societal levels. On the one hand, it enables practitioners to reflect on their experiences, give fresh life to professional activities and facilitate further work options. On the other hand, most of our students experience how becoming an educational researcher is empowering in the sense of creating new visions and consciousness. Community of Learners The international community of students, usually coming from several countries/continents, is creating an intense atmosphere of shared academic enthusiasm, friendship and a sense of global togetherness. Flexible and Module based The RSUC master programme consists of five modules, usually taken over the course of tree years. Students can choose to complete all modules in the course of two years, and thus take a full-time study load. During the course of the programme, lecturers and students spend twelve weeks together on six course sessions, taking place at Vidaråsen Camphill Village, south of Tønsberg. Many students combine work and studies. Language All instruction and discussions are held in English, while written assignments and the master thesis can be delivered in Norwegian, Swedish, Danish, Finnish, German or English. Admission Criteria Applicants must have three years of educational practice, in addition to relevant studies on a level equivalent to a bachelor degree. Application deadline: April 15th Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen) Qualifies for study loan/scholarship in Lånekassen. Lånekassen is primarily directed to Norwegian citizens, however, some foreign citizens may be eligible for support, see >>> 23

13 Ulike videreutdanninger og etterutdanningskurs med inspirasjon til faglig utvikling! Etter- og videreutdanning Steinerhøyskolen tilbyr hvert år spennende videreutdanninger. Disse tildeler studiepoeng og er utviklet med tanke på å styrke den steinerpedagogiske kompetansen ved skoler og barnehager. Videreutdanningene er organisert som moduler i 6 undervisningssamlinger á 5 dagers varighet. Det tilhører pensumlitteratur og teoretisk-praktiske oppgaver. >>> Søknadsfrist 15.april I tillegg tilbyr Steinerhøyskolen et bredt spekter av etterutdanningskurs innenfor temaer knyttet til pedagogisk utvikling, faglig fordypning, organisasjonsutvikling, administrasjon og skolejus. Kursene skal inspirere pedagoger til faglig utvikling, refleksjon og nytenkning, og øke gleden ved og evnen til å og arbeide i skole og barnehage. Blant høyskolens årlige kursvirksomhet kan vi blant annet nevne Oslokursene, Waldorf 3 - steinerpedagogikk for videregående trinn, Nordisk Språkkurs og Fri og forsvarlig - seminar i organisasjonsutvikling. All kursvirksomhet har individuelle, løpende påmeldingsfrister. >>> Sommerkurs - Oslokursene De såkalte Oslokursene er en årlig begivenhet som Steinerhøyskolen arrangerer hver sommer i slutten av juli og begynnelsen av august. Kursene har etablert seg som et sentralt møtested og er en arena for faglig påfyll for steinerpedagoger fra hele Skandinavia. Oslokursene er åpne for alle interesserte. Kurs og foredrag på din arbeidsplass Avdeling for etter- og videreutdanning i steinerpedagogikk har som målsetting å gjøre kursvirksomheten tilgjengelig også for interesserte som bor utenfor Oslo-området. Vi har mange dyktige kursledere med lang erfaring og mange gode foredragsholdere i en rekke emner og fag, som kan ta oppdrag i Norge og Skandinavia. Les mer på der du også finner oversikt over de til enhver tid aktuelle videre- og etterutdanningskursene, eller ta kontakt med høyskolen på for mer informasjon

14

15

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett Innholdsfortegnelse Hedmark 4 Campus Elverum 6 Campus Evenstad 7 Campus Hamar 8 Campus Rena 9 Studentsamskipnaden 10 Fornøyde studenter 11 Studentliv 12 Nærmere Friends kommer du ikke 13 Inn i Hedmark

Detaljer

Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis.

Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis. uis_kurskatalog_07 02-04-07 09:34 Side 1 Kurstilbud Universitetet i Stavanger 2007/2008 FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

English for International Business and Professional Purposes...27

English for International Business and Professional Purposes...27 INNHOLDSFORTEGNELSE KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon: Grunnleggende opplæring og pedagogisk bruk...3 Filosofi 1...5 Forebygging av psykologiske problemer med hovedvekt på rusområdet...6

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol.

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol. STUDIEKATALOG 2014-2015 INFO STUDENTBYEN STAVANGER side 4-5 LIVET PÅ CAMPUS side 6-7 MISJONSHØGSKOLEN side 8-9 SPØRSMÅL & SVAR side 30 SPROSEDYRER side 31 BACHELORGRADER Bachelorgrad i KRISTENDOM, LEDELSE

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan (dato) Innholdsfortegnelse: DEL

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Idé & innhold. Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En læreplan for Steinerskolen 2004

Idé & innhold. Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En læreplan for Steinerskolen 2004 Idé & innhold Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår En læreplan for Steinerskolen 2004 Redaktør: Jakob Kvalvaag Innledning: Arve Mathisen 1 Idé & innhold Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår En læreplan

Detaljer